ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM wykład siódmy, ostatni

2 METODYKA Metodyka!= metodologia Metodyka ustandaryzowane podejście do rozwiązania problemu (metoda) Metodologia nauka o metodach (np. badanie skuteczności metod) najsłynniejsza metodyka (metoda): Kartezjusz, Rozprawa o metodzie podstawa kartezjańskiej epistemologii

3 PODZIAŁ METODYK IT Metodyki zarządcze Metodyki wytwócze Metodyki adaptacyjne Metodyki organizacyjne Prince2 RUP XP CMM Six Sigma ITIL PMBoK MSF Scrum COBIT

4 Pracownicy biura projektowego Programiści i analitycy Administratorzy i użytkownicy Testerzy Metodyki zarządcze Metodyki wytwócze Metodyki adaptacyjne Metodyki organizacyjne Prince2 PMBoK RUP MSF Kierownik projektu XP Scrum CMM Six Sigma ITIL COBIT Decydenci i audytorzy

5 METODYKI ZARZĄDCZE KIEDY STOSOWAĆ? gdy istotna jest precyzyjna regulacja i kontrola współpracy zleceniodawca-zleceniobiorca, a szczególnie wtedy, gdy klientem jest firma zewnętrzna gdy ważny jest nadzór nad przebiegiem projektu od strony formalnej, a szczególnie materiał dowodowy dotyczący podejmowanych decyzji projektowych gdy mamy do czynienia ze średnim lub dużym przedsięwzięciem i wspólny słownik pojęć projektowych jest niezbędny do właściwej komunikacji

6 METODYKI ZARZĄDCZE PRINCE2 Project IN Controlled Environment stworzenie kontrolowanego środowiska to udokumentowanie powodów uruchomienia projektu, jego przebiegu oraz zamknięcia Prince2 koncentruje się na sposobach podejmowania decyzji w projekcie i kwestiach zarządczych związanych z jego realizacją Metodyka nie wnika w szczegóły technicznej realizacji projektu i dlatego metodyka nie ogranicza się do świata IT Zarządzanie oparte na koncepcji zarządzania odchyleniami cykl: planowanie, realizacja, monitoring odchyleń, reakcja

7 METODYKI ZARZĄDCZE - PRINCE2 C.D. 8 procesów Prince 2 3 techniki 8 komponentów

8 Procesy Komponenty Techniki Uruchomienie projektu Strategiczne zarządzanie projektem Uzasadnienie biznesowe Organizacja Planowanie oparte na produktach Inicjowanie projektu Plany Sterowanie etapem Zarządzanie wytwarzaniem produktów Zarządzanie zakresem etapu Elementy sterowania Zarządzanie ryzykiem Jakość w środowisku projektu Sterowanie zmianami Zamykanie projektu Planowanie Zarządzanie konfiguracją Sterowanie zmianami Przeglądy jakości

9 METODYKI ZARZĄDCZE PRINCE2 C.D. zalety metodyki: wykorzystanie dobrych praktyk zarządzania dobrze opisany zestaw dokumentów wraz z opisem metryczek duża swoboda działania Kierownika Projektu darmowa wady metodyki: częste przypadki PINO (Prince in Name Only) nacisk na dokumentowanie nie definiuje analizy wymagań ciężka

10 METODYKI ZARZĄDCZE - PMBOK PMBoK = Project Management Body of Knowledge koncentruje się na zebraniu i przedstawieniu dobrych praktyk związanych z zarządzaniem projektami w ramach zdefiniowanych obszarów wiedzy daje nieco więcej swobody niż Prince2 ANSI zaakceptował PMBoK jako narodowy standard zarządzania projektami IEEE zaadoptowało to podejście jako standard 1490

11 METODYKI ZARZĄDCZE PMBOK C.D. PMBoK to 42 procesy każdy przynależy do jednej z 5 grup procesów i jednego z 9 obszarów wiedzy Grupy procesów Procesy rozpoczęcia Procesy planowania Procesy realizacji Procesy kontroli Procesy zakończenia Obszary wiedzy Integracja Zakres Czas Koszt Jakość Zasoby ludzkie Komunikacja Ryzyko Dostawa

12 METODYKI ZARZĄDCZE PMBOK C.D. Każdy z procesów zawiera grupę sugerowanych technik. Przykłady: diagram następstw (KP, PK, KK, PP) technika analizy zależności (wyjaśnia charakter zależności pomiędzy czynnościami; zależności wymagane, rozważane, zewnętrzne) technika przyspieszeń i opóźnień (wiąże 2 czynności na zasadzie rozpocząć zadanie B na x jednostek czasu, zanim skończy się zadanie A) szablony harmonogramu sieciowego wykres Gantta metoda ścieżki krytycznej równoważenie zasobów analiza pola siły, diagram relacji, diagram macierzowy, diagram przepływu, matryce priorytetyzacyjne, metoda delficka itp. itd..

13 METODYKI WYTWÓRCZE Metodyki zarządcze koncentrują się na procesie decyzyjnym, a szczególnie na kwestiach związanych z uruchomieniem projektu, zdefiniowaniem zakresu etapów oraz zamknięciem Metodyki wytwórcze skupiają się na procesie produkcyjnym i definiują techniczne sposoby wytwarzania produktów, takie jak fazy analizy czy stabilizacji Metodyki zarządcze i wytwórcze nie wykluczają się, a nawet mogą się uzupełniać

14 METODYKI WYTWÓRCZE czerpią z modeli takich jak kaskadowy, spiralny, iteracyjny; to zestaw cech, które metodyka może posiadać niektóre metodyki łączą kilka cech kaskadowy (żadna metodyka nie przyznaje się już do stosowania tego modelu) spiralny (na nim oparty jest RUP) iteracyjny (na nim oparty jest MSF) adaptacyjny (Agile MSF, Agile Unified Process, XPrince)

15 METODYKI WYTWÓRCZE - RUP Rational Unified Process RUP to szablon przyrostowego wytwarzania oprogramowania, wywodzi się wprost z modelu spiralnego Zakłada, że jest już ustalona pewna wizja projektu i wstępne zezwolenie na uruchomienie jego analizy biznesowej RUP cechuje się dużą elastycznością (możliwość dostosowania praktycznie do każdego typu projektu) RUP jest gotowym do użycia rozwiązaniem, które pomaga w ustaleniu kluczowych kamieni milowych projektu oraz zasobów niezbędnych do jego realizacji Powszechny standard, stosowany przez tysiące firm

16 METODYKI WYTWÓRCZE - RUP

17 METODYKI WYTWÓRCZE - RUP

18 METODYKI WYTWÓRCZE RUP - ABECADŁO Adapt the process (dopasuj proces wytwórczy do projektu i nie stosuj zasad na ślepo) Balance stakeholder priorities (balansuj pomiędzy priorytetami decydentów szukaj kompromisu między wymaganiami decydentów a techniczną opłacalnością wykonania) Collaborate across teams (dbaj o komunikację) Demonstrate value iteratively (jak najszybciej zmierzaj do ukazania finalnym użytkownikom choć części funkcjonalności, nawet jeśli nie jest w pełni przetestowana) Elevate the level of abstraction (elastycznie zwiększaj poziom abstrakcji) Focus continously on quality (skupiaj się na jakości)

19 METODYKI WYTWÓRCZE - MSF MSF = Microsoft Solution Framework metodyka łącząca cechy modeli iteracyjnego i spiralnego w praktyce różnice między MSF a RUP nie są duże oprogramowanie wspomagające tworzenie projektów z wykorzystaniem tej metodyki: Microsoft Visual Studio Team System

20 METODYKI WYTWÓRCZE - MSF MSF składa się z 5 głównych faz, z których każda kończy się realizacją kluczowego kamienia milowego Faza Wizji (okres organizacji zespołu i ustalania wspólnej wizji projektu; określenie biznesowego zakresu projektu) Faza Planowania (opracowanie dowodów wykonalności i specyfikacji technicznej, określenie architektury, planu i środowiska pracy) Faza Konstrukcji (okres przyrostowego tworzenia rozwiązania) Faza Stabilizacji (skoncentrowanie się na uzyskaniu właściwej jakości finalnego rozwiązania; w tym czasie funkcjonalność nie powinna być już rozbudowywana) Faza Dostarczenia (wdrożenie w docelowym środowisku)

21 METODYKI WYTWÓRCZE MSF CHARAKTERYSTYKA METODY kamienie milowe i skojarzenie z nimi odpowiednich dokumentów ściśle określony, jasny i zrozumiały dla wszystkich zakres odpowiedzialności planowanie w oparciu o analizę ryzyka

22 METODYKI WYTWÓRCZE MSF MODEL ZESPOŁU MSF opisuje 6 kluczowych ról w projekcie, odpowiadającym 6 kluczowym specjalizacjom 1. zarządzanie programem (Program Management) - kierownik programu 2. konstruowanie (Development) specyfikacja i prace wytwórcze 3. testowanie (Testing) nadzorowanie i akceptacja jakości produktów 4. projektowanie UI (w tym GUI) w wersji 4 nazywa się Edukatorem Użytkownika 5. wdrażanie (Release Management) instalacjaw środowisku testowym i produkcyjnym, konfiguracja, nadzór nad kolejnymi wydaniami 6. zarządzanie produktem (Product Management) dba o wartość biznesową finalnego produktu, określa docelową grupę klientów i ich wymagania

23 METODYKI ADAPTACYJNE ostatnio bardzo popularne, głównie dlatego, że przywróciły IT ludzką twarz nie zajmują się kwestiami związanymi ze sposobem podejmowania decyzji strategicznych (np.: czy uruchomić projekt czy nie?) dlatego dobrze dopełniają formalne rozwiązania, takie jak Prince2 czy PMBoK metodyki adaptacyjne koncentrują się na zmotywowaniu uczestników projektu

24 METODYKI ADAPTACYJNE KLUCZOWE CECHY przedkładanie miękkich technik zarządczych nad twarde procesy i narzędzia (koordynacyjny tryb zarządzania zamiast centralnego) większy nacisk na działające oprogramowanie niż wyczerpującą dokumentację pierwszeństwo we współpracy z klientem, przed negocjacją kontraktu metodyki adaptacyjne są unikalne w kwestii nieformalnej komunikacji z klientem końcowym pierwszeństwo odpowiedzi na zmianę, przed podążaniem za planem bazowym

25 METODYKI ADAPTACYJNE - XP XP = extreme Programming historycznie pierwszy ze zbiorów dobrych praktyk, związanych z adaptacyjnym sposobem wytwarzania oprogramowania znaki rozpoznawcze XP: programowanie parami programowanie sterowane testami (TDD) stałe przebudowywanie kodu (refactoring)

26 METODYKI ADAPTACYJNE XP C.D. XP wymienia tylko 2 role: klienci odpowiedzialni za zdefiniowanie życzeń i weryfikację poprawności otrzymanych produktów programiści odpowiedzialni za właściwe zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie rozwiązań spełniających życzenia klientów Proces: XP składa się z 4 kluczowych obszarów: planowanie (PL) projektowanie (PR) kodowanie (KO) testowanie (TE)

27 METODYKI ADAPTACYJNE XP C.D. 12 KLUCZOWYCH PRAKTYK 1. (PL) Planowanie gry user stories, każda na osobnej karcie (forma dowolna) programiści szacują zgrubnie koszt, liczbę elementów i które z nich mogą być wykonane w danej iteracji 2. (PL, PR, KO, TE) Małe wydania (releases) jak najszybciej i jak najczęściej tworzyć wydania dla klientów celem weryfikacji zwykle jeden cykl trwa od 1 tyg. do 3 m-cy 3. (PL, PR, KO, TE) Metafora systemu łatwa do przekazania opowieść o tym, jak działa system powinna angażować wzorce projektowe i klasy, ale musi być zrozumiała zarówno dla programistów jak i klientów

28 METODYKI ADAPTACYJNE XP C.D. 12 KLUCZOWYCH PRAKTYK C.D. 4. (PR) Prosty projekt system ma wykonywać w najprostszy sposób powierzone zadanie wymagania jutro się zmienią, więc należy wykonać tylko to, co zostało wyspecyfikowane dzisiaj architektura tworzona przyrostowo 5. (TE) Stałe testowanie testy jednostkowe w Junit/nUnit, sugerowane TDD 6. (KO) Przebudowywanie stała weryfikacja kodu, usuwać/unikać powtarzających się fragmentów 7. (KO) Programowanie parami kod pisany przez 2 osoby, więc jest przeglądany w trakcie pisania cały zespół (lub przynajmniej programiści) znajdują się fizycznie w jednym miejscu; każda kluczowa decyzja musi być podjęta przez obu programistów

29 METODYKI ADAPTACYJNE XP C.D. 12 KLUCZOWYCH PRAKTYK C.D. 8. (KO) Kolektywne posiadanie kodu nikt nie posiada fragmentu kodu na wyłączność od strony technoogicznej; każdy może pracować nad dowolną częścią systemu 9. (KO, TE) Stała integracja wszystkie zmiany integrowane w ramach codziennych kompilacji (daily build) 10. (KO) 40-godzinny tydzień pracy nie ma nadgodzin 11. (PL, PR, KO, TE) Stały dostęp do klienta warto kluczowe ustalenia zapisać w jakiejkolwiek formie pisemnej, choćby a lub notatki ze spotkania 12. (KO) Standardy kodowania wszyscy kodują na bazie tego samego standardu. W idealnej sytuacji nie da się odróżnić, kto pisał dany kod

30 METODYKI ADAPTACYJNE - SCRUM

31 METODYKI ADAPTACYJNE - SCRUM ostatnio bardzo popularna metodyka SCRUM daje konkretny i spójny przepis na prowadzenie projektów informatycznych a z drugiej strony, pozostawia dużą swobodę dotyczącą sposobu implementacji dobra implementacja SCRUM znacznie zwiększa wydajność zespołów wykonawczych metodyka ta dotyczy wyłącznie fazy wytwarzania i nie opisuje prac związanych z przygotowaniem wizji projektu, podejmowaniem decyzji strategicznych czy zarządzaniem kontraktem

32 METODYKI ADAPTACYJNE SCRUM C.D. SCRUM definiuje następujące role w projekcie: właściciel produktu klient lub sponsor projektu, odpowiedzialny za kwestie biznesowe ScrumMaster odpowiednik sędziego na boisku osoba odpowiedzialna za kontrolę przebiegu procesu członek zespołu wchodzi w skład małego, interdyscyplinarnego zespołu wykonawczego (5-9 osób) interesanci osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji strategicznych; mogą obserwować codzienne spotkania, ale nie powinni brać w nich aktywnego udziału

33 METODYKI ADAPTACYJNE SCRUM C.D. - PROCES Proces bazuje na szybkich i intensywnych cyklach nazywanych sprintami, które mogą trwać od 2 do 4 tygodni Kluczowym mechanizmem do rejestracji i rozliczania zadań jest dziennik zadań, a dokładniej 2 dzienniki: dziennik zadań produktu (Produck backlog definiuje wysokopoziomowe, biznsowe funkcje aplikacji) podstawowa platforma dyskusji pomiędzy zespołem wykonawczym, a właścicielem produktu dziennik zadań sprinta (Sprint backlog opisuje szczegółowe zadania techniczne w ramach danego sprinta) optymalna długość sprinta to od 4 do 12 godzin, dla dwutygodniowego sprinta

34 METODYKI ADAPTACYJNE SCRUM C.D. Mechanika SCRUM składa się z 3 głównych etapów: 1. ustanowienie gry (pregame) zajmuje jeden, pełny dzień planowanie (4h) zdefiniowanie, które z funkcjonalności z dziennika zadań produktu zostaną zrealizowane w kolejnym sprincie (czyli ustalenie biznesowego zakresu dziennika zadań sprinta) architektura (4h) poświęcona na kwestie techniczne i dyskusję na temat technicznego wykonania każdej ze zdefiniowanych funkcjonalności (spotkanie bez udziału właściciela produktu); weryfikacja czasów poszczególnych zadań pierwszy dzień kończy się automatycznym uruchomieniem sprinta

35 METODYKI ADAPTACYJNE SCRUM C.D. 2. gra (game) okres wykonania projektu; należy zaplanować codzienne minutowe spotkania na stojaka prowadzone przez ScrumMastera każdy członek zespołu ma odpowiedzieć wyłącznie na 3 pytania: co zostało wykonane od ostatniego spotkania? co będzie wykonane do następnego spotkania? czy istnieje cokolwiek, co może zagrażać wykonaniu planów? spotkania służą również weryfikacji stopnia realizacji projektu. Scrum posiada tu oryginalną technikę wykresu spalania (burndown chart)

36 METODYKI ADAPTACYJNE SCRUM C.D.

37 METODYKI ADAPTACYJNE SCRUM C.D. 3. zamykanie gry (postgame) zajmuje jeden pełny dzień spotkanie przeglądowe (4h) poświęcone na prezentację wykonanych prac właścicielowi oraz interesantom; po zakończeniu sprinta wykonany produkt winien być prezentowalny bez dodatkowych czynności spotkanie retrospekcyjne (postmortem meeting), 4h dyskusja na temat tego jak przebiegał sprint, co się udało, co się nie udało, czego się nauczyliśmy, co nas martwi; spotkanie ma na celu doskonalenie sposobu wykorzystania metodyki Scrum oraz uświadomienie członkom zespołu, że to oni sami są właścicielem całego procesu

38 METODYKI ADAPTACYJNE SCRUM C.D. Kwestie praktyczne Scrum ma na stałe ustaloną długość i bez względu na przebieg wypadków wersja rozwiązania musi powstać do ustalonej daty, nawet, jeśli powoduje to redukcję wstępnie planowanej funkcjonalności. Data realizacji sprinta jest pojmowana śmiertelnie poważnie Nie jest to powiedziane wprost, ale Scrum zakłada zarzucenie klasycznych narzędzi planistycznych (wykres Gantta, MS Project) warto wprowadzić mechanizmy doskonalenia szacunków wykonania zadań w kontekście całego zespołu i poszczególnych pracowników. Scrum proponuje technikę szybkości zespołu.

39 METODYKI ADAPTACYJNE SCRUM C.D. wykonując szacunki należy pamiętać, że efektywny czas pracy to ok. 5 godzin; reszta to kawa, e i inne zadania administracyjne zespołowi korzystającemu ze Scrum po raz pierwszy warto przedstawić najpierw, na czym cała metodyka polega; średnio potrzeba 3-4 sprintów, aby Scrum został w pełni wdrożony, a zespół realizował zadania w sposób przewidywalny Scrum nie zajmuje się zarządzaniem ryzykiem, ale można to robić

40 METODYKI ADAPTACYJNE SCRUM C.D. planowane zadania związane są nie tylko wprost z realizacją funkcjonalności, ale ze wszystkim co dotyczy realizacji celu sprinta (testowanie, dokumentacja, wykonanie instalatorów) adaptacyjność metody nie zwalnia z konieczności samodyscypliny

41 METODYKI ADAPTACYJNE SCRUM C.D. Jakość Dokumentacja Na co zwracać uwagę? Kompletność Zarządzanie ryzykiem

42 METODYKI ADAPTACYJNE PORÓWNANIE I PODSUMOWANIE XP to ciekawy zbiór dobrych praktyk Scrum jest w pełni dojrzałym modelem wytwarzania produktów, bazującym na dobrze opisanym procesie Najpopularniejsze podejście: wdrożenie Scrum z wykorzystaniem wybranych praktyk XP

43 METODYKI ORGANIZACYJNE ITIL (Information Technology Infrastructure Library) zbiór dobrych praktyk i procesów opisujących sposób funkcjonowania działów IT CMMI (Capability Maturity Model Integration) metoda badania poziomu dojrzałości organizacyjnej COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) metodyka wspierająca zarządzanie, kontrolę i audyt systemów informatycznych; dostarcza zbiory miar, wskaźników, procesów i technik Six Sigma celem jest eliminacja wszelkich błędów procesowych

44 This is the end The Doors

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

System Kanban w administracji publicznej. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

System Kanban w administracji publicznej. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 421 Tomasz Ordysiński Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu System Kanban w administracji publicznej 1. Ws t ę p Współcześnie ekonomia oraz sprawy związane z szeroko rozumianym

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 1(14) 2013

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 1(14) 2013 NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 1(14) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Joanna Szynal Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym, w3

Zarządzanie projektem informatycznym, w3 Zarządzanie zakresem projektu informatycznego Zarządzanie projektem informatycznym, w3 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cele projektu Rezultatem każdego zdefiniowanego projektu jest z założenia wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI JAKO ELASTYCZNE NARZĘDZIE STRATEGII KONKUROWANIA POPRZEZ INNOWACJĘ

ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI JAKO ELASTYCZNE NARZĘDZIE STRATEGII KONKUROWANIA POPRZEZ INNOWACJĘ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 11 (272) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Strategicznego t.kopczynski@ue.poznan.pl ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Dawid Cegła Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Był sobie projekt... 4 3. Zarządzanie projektami po studencku - realia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia oprogramowania

Proces tworzenia oprogramowania Proces tworzenia oprogramowania http://www.projectportfolio.pl/fun/cykl%20zycia%20projektu.jpg Wykorzystane materiały: prezentacje J.E. Sienkiewicza I. Sommerville, InŜynieria oprogramowania, WNT 2003

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski)

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski) Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem badania kondycji jest uzyskanie obiektywnej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 TOMASZ SOBESTIAŃCZYK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej STANDARDY

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish

P3O Glossary of Terms Polish Polish Term English Term Polish Definition Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo