Projektowanie oprogramowania. Termin zajęć: poniedziałek, a podstawie materiału ze strony.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie oprogramowania. Termin zajęć: poniedziałek, 18.00-19.45. a podstawie materiału ze strony. http://gromit.iiar.pwr.wroc."

Transkrypt

1 Projektowanie oprogramowania Termin zajęć: poniedziałek, a podstawie materiału ze strony Przebieg realizacji projektu (tabela 1) Nr tygo dnia Spotkanie Uwagi dotyczące realizacji Zespóły składające się z trzech studentów- przystapienie do kolejnego Daily Scrum po zaliczeniu poprzedzajacego Daily Scrum 3 Daily Scrum 4 Daily Scrum 1. Zajęcia organizacyjne ( podział na grupy, przydzielenie ról projektowych, uzyskanie dostępu do wymaganych narzędzi) 2. Backlog - Opracowanie modelu biznesowego systemu zapisów studentów na zajęcia w oparciu o znane algorytmy wpierające proces wyboru najlepszego rozwiązania udział wszystkich grup projektowych 3. Backlog - zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych udział wszystkich grup projektowych Definicja PU (przypadku użycia): opis słowny wg standardowego formularza scenariusz można wykonać za pomocą diagramu aktywności Projekt PU: diagram klas, diagram sekwencji, diagramy stanów raport wygenerowanie dokumentacji, zawierającej wymienione wyżej elemetny identyfikowane na podstawie PU, wykorzystanie wzorców projektowych (zalecane) Implementacja1 PU (warstwa biznesowa): kod warstwy biznesowej, koncepcja i kod testów jednostkowych i integracyjnych wykonanych za pomocą JUnit usuwanie błędów pomiar metryk oprogramowania za pomocą narzędzia CKJM ewentualna refaktoryzacja kodu w celu poprawy nieprawidłowych wartości metryk (w szczególności RFC, LCOM3) powtórzenie testów jednostkowych w przypadku refakatoryzacji kodu Liczba punktów (do oceny) Zadania kierownika zespołów (Scrum Master) Sporządzenie dokumentacji p.2 i 3 (edytor tekstu itp) 3-5 Integrowanie PU opracowanych przez prupy projektowe w postaci diagramu PU 4-10 Integrowanie projektów PU opracowanych przez prupy projektowe w postaci jednego diagramu klas, eliminacja redundancji w projekcie, Analiza raportów inspektorów, ocena wpływu zidnetyfikowanych problemów na przebieg projektu 3-5 Integrowanie kodu źródłowego: tworzenie wieloużywalnych pakietów (bibliotek)

2 5 Daily Scrum Implementacja2 PU (warstwa prezentacji i klienta): opracowanie wspólnego szablonu tworzonych formularzy, ujednolicenie funkcjonalności formularzy w zakresie ich obsługi i walidacji danych kod warstwy prezentacji i klienta (technologia JSF), koncepcja i kod testów akceptacyjnych (Selenium lub recznych), 4-10 Kontrola przyjętego standardu formularzy, Daily Scrum Wszystkie grupy Rozbudowa diagramu PU ( Backlog): planowanie nowych PU, uwzględnienie wniosków z raportów opracowanych przez Scrum Master z wykonanych PU Definicja PU (przypadku użycia): opis słowny wg standardowego formularza scenariusz można wykonać za pomocą diagramu aktywności 3-5 Podobnie jak w sprincie 1 8 Daily Scrum 9 Daily Scrum 10 3 Projekt PU: diagram klas, diagram sekwencji, diagramy stanów raport wygenerowanie dokumentacji, zawierającej wymienione wyżej elemetny identyfikowane na podstawie PU, wykorzystanie wzorców projektowych (zalecane) Implementacja1 PU (warstwa biznesowa): kod warstwy biznesowej, koncepcja i kod testów jednostkowych i integracyjnych wykonanych za pomocą JUnit usuwanie błędów pomiar metryk oprogramowania za pomocą narzędzia CKJM ewentualna refaktoryzacja kodu w celu poprawy nieprawidłowych wartości metryk (w szczególności RFC, LCOM3) powtórzenie testów jednostkowych w przypadku refakatoryzacji Implementacja2 PU (warstwa prezentacji i klienta): opracowanie wspólnego szablonu tworzonych formularzy, ujednolicenie funkcjonalności formularzy w zakresie ich obsługi i walidacji danych kod warstwy prezentacji i klienta (technologia JSF), koncepcja i kod testów akceptacyjnych (Selenium lub ręczne), Podobnie jak w sprincie Podobnie jak w sprincie1

3 11 Daily Scrum 12 Daily Scrum 13 Daily Scrum 14 retrospective meeting (1.5h) Podsumowanie Stosowany proces wytwarzania oprogramowania - Scrum Stosowany będzie proces wytwarzania oprogramowania wzorowany na metodyce Scrum. Z metodyki tej zaczerpnięte zostały następujące elementy: Daily Scrum - krótkie spotkanie dotyczące aktualnego statusu projektu, w trakcie którego następuje synchornizacja prac wykonywanych przez poszczególne zespoły. W spotkaniu bierze udział prowadzący, Scrum Master i dokładnie jeden przedstawiciel każdej grupy projektowej, pozostali członkowie grup projektowych mogą brać udział w spotkaniu tylko jako obserwatorzy. W trakcie spotkania przedstawiciel zespołu powinien udzielić odpowiedzi na następujące trzy pytania: o Co zespół zrobił od poprzedniego Daily Scrum? o Co zespół planuje zrobić do następnego Daily Scrum? o Co przeszkadza zespołowi w realizowaniu zaplanowanych zadań? Product Owner - rola pełniona przez prowadzącego. Product Owner decyduje o priorytetach poszczególnych zadań, tym samym do niego należy rozstrzygający głos odnośnie zestawu zagadnień wybieranych do Backlog w trakcie meeting. Product Owner decyduje również o tym, czy dane zagadnienie zostało zrealizowane w wystarczającym stopniu i z wystarczającą jakości, aby mogło zostać uznane za zaliczone. Scrum Master - rola pełniona przez 3 studentów każdy przez okres jednego sprintu. Powinni oni w miarę możliwości rozwiązywać problemy zagrażające sukcesowi sprintu. Administrują systemem Redmine. Pewne zdadania zostały wyspecyfikowane w tabeli 1. - ograniczona czasowo do 4 tygodni iteracja (patrz Tab. Przebieg realizacji projektu) w trakcie której zespóły pracują nad przekształceniem przydzielonych przypadków użycia w nadającą się do przekazania klientowi funkcjonalność. Backlog - lista błędów, zadań i przypadków użycia z przypisanymi punktami odzwierciedlającymi ich trudność, które mają zostać zrealizowane w trakcie sprintu. Powstaje w systemie Redmine w trakcie meeting. meeting - 70 minutowe spotkanie rozpoczynające każdy sprint. W trakcie spotkania definiuje się Backlog. W spotkaniu biorą udział Product Owner, Scrum Master, administrator i przynajmniej jeden przedstawiciel każdej grupy projektowej. retrospective meeting - spotkanie podsumowujące projekt. W trakcie spotkania powinna odbyć się dyskusja dotycząca możliwości usprawnienia stosowanego procesu wytwarzania oprogramowania. meeting - 20 minutowe spotkanie podsumowujące sprint. W trakcie spotkania prezentowane oraz omawiane są funkcjonalności zrealizowane w trakcie kończącego się sprintu. Przepływ pracy Przepływ pracy w projekcie wynika bezpośrednio z przedstawionego harmonogramu w tabeli 1: Przebieg realizacji projektu. Cały projekt jest podzielony na 3 sprinty. Każdy sprint składa się z takich samych elementów. Zaczyna się spotkaniem meeting, w trakcie którego wybierana są zagadnienia do zrealizowania w

4 trakcie sprintu, a kończy się spotkaniem meeting, w trakcie którego prezentowane są uzyskane wyniki. W trakcie sprintu, raz w tygodniu odbywają się spotkania Daily Scrum, na których raportowany jest aktualny status. Najważniejszym zadaniem w trakcie sprintu jest rozwiązywanie zaplanowanych na sprint zagadnień, czyli błędów, zadań i przypadków użycia. Każdy wynik prezentowany podczas Daily Scrum jest oceniane za pomocą przydzielanych punktów, podanych w tabeli 1, zarówno zespołowi, jak i kierownikowi (Scrum Master) Realizacja przypadku użycia może być stosunkowo zawiła i obejmuje zazwyczaj wiele różnych aktywności. W związku z tym zaleca się aby kierownik zespołu wprowadził w systemie Redmine zadania składające się na realizację danego przypadkiem użycia i poprzydzielał je członkom zespołu. Role projektowe Jeden projekt będzie realizowany przez wszystkich studentów zapisanych na dany termin, czyli zespół projektowy będzie się składał z około 16 osób. Podział na 3-osobowe podgrupy o Programista / modelarz 2-3 osoby w podgrupie, odpowiedzialne za specyfikowanie wymagań, projektowanie aplikacji, programowanie i testowanie na poziomie testów jednostkowych o Kierownik - 1 osoba w podgrupie, odpowiedzialna za koordynowanie prac wewnątrz podgrupy (np. definiowanie niepunktowanych podzadadań w Redmine), osoba kontaktowa w komunikacji między podgrupami, równocześnie pełni rolę programisty / modelarza o Inspektor / tester 1-2 osoby w podgrupie, odpowiedzialne za przeglądanie i weryfikowanie wymagań oraz modelu (przygotowują raport inspektora) oraz za testy akceptacyjne. Listy kontrolne dla inspektora: Lista kontrolna diagramów hierarchii okien Lista kontrolna opisów PU Lista kontrolna diagramów klas Lista kontrolna diagramów sekwencji Lista kontrolna diagramów stanów Szablon raportu inspektora Administrator 1 osoba w całym projekcie, odpowiedzialne za przygotowywanie i konserwowanie środowiska programistycznego ze szczególnym uwzględnieniem systemu ciągłej integracji oraz za raportowanie i przypisywanie błędów znalezionych przy pomocy systemu ciągłej integracji. Funkcja cykliczna, kadencja trwa 1 sprint, każdy kolejny administrator powinien pochodzić z innej 3- osobowej podgrupy. Scrum Master. Funkcja cykliczna, kadencja trwa 4 tygodnie, jedna osoba w projekcie. Każdy kolejny Scrum Master powinien pochodzić z innej 3-osobowej podgrupy. Scrum Master oprócz swojej funkcji powinien wykonywać zadania związane z implementacją realizowanego przez jego grupę przypadku użycia. Administruje systemem Redmine, w szczegolnosci ma uprawnienia do zmieniania osoby przypisanej do błędu. Jak wybrać kierownika oraz inspektora Przygotowywane artefakty Faza modelowania o scenariusz PU, najlepiej w postaci diagramu aktywności, czas życia dokumentu - czas trwania całego projekt o specyfikacja testów akceptacyjne do PU, czas życia dokumentu - czas trwania całego projekt albo do momentu zautomatyzowania w postaci wykonywalnej w systemie ciągłej integracji o diagram sekwencji do PU o diagram klas do PU o diagram stanów (jeżeli jest potrzebny) do PU

5 o raport inspektora (można generowac z Redmine albo przygotowywać ręcznie na podstawie wspomnianego powyżej szablonu) Faza implementacji o kod (działająca aplikacja) obowiązkowa separacja kodu warstwy biznesowej od warstwy prezentacji o zautomatyzowane testy jednostkowe (JUnit) o uruchomione manualnie lub zautomatyzowane w wybranym narzędziu testy akceptacyjne Dokumenty wytwarzane poza fazami, czas życia dokumentu - czas trwania całego projekt o diagram PU o diagramy ilustrujące architekturę całego systemu, np.: diagram klas domenowych, diagram ilustrujący podział systemu na komponenty Czas życia dokumentu wynosi 1 sprint (kodu i zautomatyzowanych testów nie zaliczamy do dokumentów), chyba że napisano w opisie dokumentu inaczej. Dokumenty o czasie życia wynoszącym 1 sprint nie muszą być aktualizowane po zakończeniu sprintu, w którym żyły. Pozostałe dokumenty muszą być aktualizowane aż do końca projektu. Odpowiedzialna za aktualizację dokumentu jest grupa, która wprowadziła zmianę w efekcie której, dokument musi zostać zaktualizowany. Zalecane narzędzia UML Visual Paradigm 8.1 Community Edition (każdy diagram powinien powstawać w osobnym pliku) Netbeans 7.0 Maven Hudson o Na potrzeby systemu ciaglej integracji został udostepniony serwer: snow.iiar.pwr.wroc.pl:8080/hudson ( ) Java 1.6, JSF, Java EE 6.0 SVN :http://gromit.iiar.pwr.wroc.pl/p_inf/svn.html Redmine (http://snow.iiar.pwr.wroc.pl:4000): JUnit 4: FitNesse, Selenium lub inne narzędzie do testów funkcjonalnych: Warunki zaliczania i metoda oceniania Ocena końcowa będzie zależeć od liczby zrealizowanych i zaliczonych zagadnień (zagadnienie może być przypadkiem użycia, zadaniem albo błędem), które wcześniej zostały zgłoszone w Redmine. Liczba punktów zależy głównie od liczby wykonanych zagadnień i ich znaczenia w projekcie. Waga wykonanych zgadanień będzie omawiana podczas poszczególnych spotkań w ramach każdego sprintu. Warunkiem uzyskania danej oceny jest zdobycie odpowiedniej liczby punktów, wg tabeli 2: Tabela 2 Ocena Punkty 3, , , , , Temat projektu Registration for classes at the university - Wykonanie systemu zapisów studentów na zajęcia w oparciu o znane algorytmy wpierające proces wyboru najlepszego rozwiązania wykonanie warstwy integracji z bazą danych jest opcjonalne. Literatura:

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Konrad Jędrzejewski Włodzimierz Dąbrowski ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM Draft Warszawa

Bardziej szczegółowo

METODYKA. Metodyka Budowy Internetowej Platformy Handlowej. Data: 20.04.2012r. Wersja 1.0. Dokument przygotowany przez zespół DC S.A.

METODYKA. Metodyka Budowy Internetowej Platformy Handlowej. Data: 20.04.2012r. Wersja 1.0. Dokument przygotowany przez zespół DC S.A. METODYKA Metodyka Budowy Internetowej Platformy Handlowej Data: 20.04.2012r. Wersja 1.0 Dokument przygotowany przez zespół DC S.A. Odbiorca Klient Biznesowy 1 METODYKA REALIZACJI WDROŻENIA Standardowa

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Aleksandra Mikita Karol Kuczok Mikołaj Solik gr. 4CZI HELPDESK MANAGER

Autorzy: Aleksandra Mikita Karol Kuczok Mikołaj Solik gr. 4CZI HELPDESK MANAGER Autorzy: Aleksandra Mikita Karol Kuczok Mikołaj Solik gr. 4CZI HELPDESK MANAGER 1 Spis treści Cel i zakres działania systemu informatycznego... 4 Ogólny opis systemu... 4 Opis najważniejszych cech systemu...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM wykład siódmy, ostatni METODYKA Metodyka!= metodologia Metodyka ustandaryzowane podejście do rozwiązania problemu (metoda) Metodologia nauka o metodach (np.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE 39-60 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie Biuro Zarządzania Projektami (PMO Project Management Office) to jedna z najnowszych koncepcji w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Tester. Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego. Tester zwinny

Certyfikowany Tester. Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego. Tester zwinny Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego Tester zwinny Prawa autorskie Dokument niniejszy może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem, że podane zostanie źródło. Copyright (dalej nazywana ISTQB

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania egzaminacyjne. rozszerzenia poziomu podstawowego. Certyfikowany Tester Zwinny

Przykładowe pytania egzaminacyjne. rozszerzenia poziomu podstawowego. Certyfikowany Tester Zwinny Przykładowe pytania egzaminacyjne do rozszerzenia poziomu podstawowego Certyfikowany Tester Zwinny.01 Prawa autorskie Dokument niniejszy może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem, że podane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej, Wiktor Nowak Nr albumu s10018 PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Tomasz SOBESTIAŃCZYK * ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zarys treści: Ta publikacja opisuje metodykę RUP jej zalety

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM wykład siódmy, ostatni METODYKA Metodyka!= metodologia Metodyka ustandaryzowane podejście do rozwiązania problemu (metoda) Metodologia nauka o metodach (np.

Bardziej szczegółowo

Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Ian Sommerville: Software Engineering 9th edition, chapter 3. 1

Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Ian Sommerville: Software Engineering 9th edition, chapter 3. 1 Zwinne wytwarzanie oprogramowania Ian Sommerville: Software Engineering 9th edition, chapter 3. 1 Metody zwinne Wytwarzanie sterowane planem a wytwarzanie zwinne Extreme programming Zwinne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Karta Projektu. Projekt: Opracowanie docelowej mapy procesów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu LOGO UEP. Wersja 1

Karta Projektu. Projekt: Opracowanie docelowej mapy procesów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu LOGO UEP. Wersja 1 Karta Projektu Projekt: Opracowanie docelowej mapy procesów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu LOGO UEP Wersja 1 SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA REALIZACJI PRAC 3 2.0 PRZEDMIOT PROJEKTU 3 2.1 Cele projektu

Bardziej szczegółowo

Programowanie zwinne - wprowadzenie. Programowanie ekstremalne. Wstęp Reguły i praktyki SCRUM. Wprowadzenie Role Zdarzenia Artefakty

Programowanie zwinne - wprowadzenie. Programowanie ekstremalne. Wstęp Reguły i praktyki SCRUM. Wprowadzenie Role Zdarzenia Artefakty Anna Kulig Programowanie zwinne - wprowadzenie Programowanie ekstremalne Wstęp Reguły i praktyki SCRUM Wprowadzenie Role Zdarzenia Artefakty Agile Manifesto 2001 rok, Snowbird w stanie Utah w USA Najważniejsi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

System do uzgadniania terminów spotkań

System do uzgadniania terminów spotkań Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Wrzeszcz Nr albumu: 209308 System do uzgadniania terminów spotkań Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Scrum i Kanban. Analiza lekkich metod wytwarzania oprogramowania. Kamil Dowlaszewicz

Scrum i Kanban. Analiza lekkich metod wytwarzania oprogramowania. Kamil Dowlaszewicz Scrum i Kanban. Analiza lekkich metod wytwarzania oprogramowania Kamil Dowlaszewicz SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 5 Inspiracja metod... 5 Zarys metod... 5 Scrum... 6 Kanban... 7 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Koszalin, dn. 25.05.2013r. Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Dokumentacja projektowa Zespół projektowy: Natalia Karwecka Daniel Fujczak Mateusz Krukowski Krzysztof Siwek Andrzej Smulczak Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB

Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB Włodzimierz Dąbrowski 2, Andrzej Stasiak 1, Krzysztof Wnuk 3 1. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, ul. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne

Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne Dilbert by Scott Adams Wykorzystane materiały: materiały szkoleniowe (nie istniejącego juŝ) Zespołu ds. Projektów IT Equilibrium http://xprince.net

Bardziej szczegółowo

Metodyka scrum w małych i średnich projektach informatycznych.

Metodyka scrum w małych i średnich projektach informatycznych. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Matematyki i Informatyki kierunek: Informatyka Praca magisterska Metodyka scrum w małych i średnich projektach informatycznych. Scrum methodology in small

Bardziej szczegółowo

Scrum Guide. Przewodnik po Scrumie: Reguły Gry. Lipiec 2013. Przygotowany i utrzymywany przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda

Scrum Guide. Przewodnik po Scrumie: Reguły Gry. Lipiec 2013. Przygotowany i utrzymywany przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda Scrum Guide Przewodnik po Scrumie: Reguły Gry Lipiec 2013 Przygotowany i utrzymywany przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda Spis treści Cel przewodnika... 3 Definicja Scruma... 3 Teoria Scruma... 3 Zespół

Bardziej szczegółowo