ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM wykład siódmy, ostatni

2 METODYKA Metodyka!= metodologia Metodyka ustandaryzowane podejście do rozwiązania problemu (metoda) Metodologia nauka o metodach (np. badanie skuteczności metod) najsłynniejsza metodyka (metoda): Kartezjusz, Rozprawa o metodzie podstawa kartezjańskiej epistemologii

3 PODSTAWOWE POJĘCIA I UWAGI WSTĘPNE narzędzie wszystko, co służy do wykonywania naszej pracy proces sposób naszej pracy narzędzia procesu pomagają pracować efektywniej mówiąc, do pewnego stopnia, co należy robić przykłady narzędzi: Java, kompilator gcc, laptop, szczoteczka do zębów, itp. itd.

4 NORMATYWNOŚĆ A ADAPTACYJNOŚĆ więcej reguł do przestrzegania metodyka normatywna metodyka adaptacyjna większa swoboda (mniej reguł)

5 PORÓWNYWANIE METODYK porównuj aby zrozumieć, a nie aby osądzać

6 ZUPEŁNOŚĆ I DOSKONAŁOŚĆ METODYK żadna metodyka nie jest zupełna ani doskonała nie mówią nigdy w 100% co robić ale narzucają pewne ograniczenia i podsuwają rady wartością metodyki jest to, że ogranicza pole działania (it limits our options) proces pozwalający robić wszystko nie jest wartościowy nazwijmy go zrób cokolwiek, lub lepiej zrób to, co trzeba proces idealny! bo jeśli nie zadziała, to znaczy, że nie zrobiliśmy tego, co trzeba

7 SUKCES PROJEKTU A SUKCES NARZĘDZIA nie należy mylić sukcesu projektu z sukcesem zastosowania narzędzia projekt może: odnieść sukces dzięki dobremu narzędziu odnieść sukces pomimo kiepskiego narzędzia ponieść porażkę przez kiepskie narzędzie ponieść porażkę pomimo dobrego narzędzia

8 PODZIAŁ METODYK IT Metodyki zarządcze Metodyki wytwócze Metodyki adaptacyjne Metodyki organizacyjne Prince2 RUP XP CMM Six Sigma ITIL PMBoK MSF Scrum COBIT

9 Pracownicy biura projektowego Programiści i analitycy Administratorzy i użytkownicy Testerzy Metodyki zarządcze Metodyki wytwócze Metodyki adaptacyjne Metodyki organizacyjne Prince2 PMBoK RUP MSF Kierownik projektu XP Scrum CMM Six Sigma ITIL COBIT Decydenci i audytorzy

10 METODYKI ZARZĄDCZE KIEDY STOSOWAĆ? gdy istotna jest precyzyjna regulacja i kontrola współpracy zleceniodawca-zleceniobiorca, a szczególnie wtedy, gdy klientem jest firma zewnętrzna gdy ważny jest nadzór nad przebiegiem projektu od strony formalnej, a szczególnie materiał dowodowy dotyczący podejmowanych decyzji projektowych gdy mamy do czynienia ze średnim lub dużym przedsięwzięciem i wspólny słownik pojęć projektowych jest niezbędny do właściwej komunikacji

11 METODYKI ZARZĄDCZE PRINCE2 Project IN Controlled Environment stworzenie kontrolowanego środowiska to udokumentowanie powodów uruchomienia projektu, jego przebiegu oraz zamknięcia Prince2 koncentruje się na sposobach podejmowania decyzji w projekcie i kwestiach zarządczych związanych z jego realizacją Metodyka nie wnika w szczegóły technicznej realizacji projektu i dlatego metodyka nie ogranicza się do świata IT Zarządzanie oparte na koncepcji zarządzania odchyleniami cykl: planowanie, realizacja, monitoring odchyleń, reakcja

12 METODYKI ZARZĄDCZE - PRINCE2 C.D. 8 procesów Prince 2 3 techniki 8 komponentów

13 Procesy Komponenty Techniki Uruchomienie projektu Strategiczne zarządzanie projektem Inicjowanie projektu Uzasadnienie biznesowe Organizacja Plany Planowanie oparte na produktach Sterowanie etapem Zarządzanie wytwarzaniem produktów Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu Planowanie Elementy sterowania Zarządzanie ryzykiem Jakość w środowisku projektu Zarządzanie konfiguracją Sterowanie zmianami Sterowanie zmianami Przeglądy jakości

14 METODYKI ZARZĄDCZE PRINCE2 C.D. zalety metodyki: wykorzystanie dobrych praktyk zarządzania dobrze opisany zestaw dokumentów wraz z opisem metryczek duża swoboda działania Kierownika Projektu darmowa wady metodyki: częste przypadki PINO (Prince in Name Only) nacisk na dokumentowanie nie definiuje analizy wymagań ciężka

15 METODYKI ZARZĄDCZE - PMBOK PMBoK = Project Management Body of Knowledge koncentruje się na zebraniu i przedstawieniu dobrych praktyk związanych z zarządzaniem projektami w ramach zdefiniowanych obszarów wiedzy daje nieco więcej swobody niż Prince2 ANSI zaakceptował PMBoK jako narodowy standard zarządzania projektami IEEE zaadoptowało to podejście jako standard 1490

16 METODYKI ZARZĄDCZE PMBOK C.D. PMBoK to 42 procesy każdy przynależy do jednej z 5 grup procesów i jednego z 9 obszarów wiedzy Grupy procesów Procesy rozpoczęcia Procesy planowania Procesy realizacji Procesy kontroli Procesy zakończenia Obszary wiedzy Integracja Zakres Czas Koszt Jakość Zasoby ludzkie Komunikacja Ryzyko Dostawa

17 METODYKI ZARZĄDCZE PMBOK C.D. Każdy z procesów zawiera grupę sugerowanych technik. Przykłady: diagram następstw (KP, PK, KK, PP) technika analizy zależności (wyjaśnia charakter zależności pomiędzy czynnościami; zależności wymagane, rozważane, zewnętrzne) technika przyspieszeń i opóźnień (wiąże 2 czynności na zasadzie rozpocząć zadanie B na x jednostek czasu, zanim skończy się zadanie A) szablony harmonogramu sieciowego wykres Gantta metoda ścieżki krytycznej równoważenie zasobów analiza pola siły, diagram relacji, diagram macierzowy, diagram przepływu, matryce priorytetyzacyjne, metoda delficka itp. itd..

18 METODYKI WYTWÓRCZE Metodyki zarządcze koncentrują się na procesie decyzyjnym, a szczególnie na kwestiach związanych z uruchomieniem projektu, zdefiniowaniem zakresu etapów oraz zamknięciem Metodyki wytwórcze skupiają się na procesie produkcyjnym i definiują techniczne sposoby wytwarzania produktów, takie jak fazy analizy czy stabilizacji Metodyki zarządcze i wytwórcze nie wykluczają się, a nawet mogą się uzupełniać

19 METODYKI WYTWÓRCZE czerpią z modeli takich jak kaskadowy, spiralny, iteracyjny; to zestaw cech, które metodyka może posiadać niektóre metodyki łączą kilka cech kaskadowy (żadna metodyka nie przyznaje się już do stosowania tego modelu) spiralny (na nim oparty jest RUP) iteracyjny (na nim oparty jest MSF) adaptacyjny (Agile MSF, Agile Unified Process, XPrince)

20 METODYKI WYTWÓRCZE - RUP Rational Unified Process RUP to szablon przyrostowego wytwarzania oprogramowania, wywodzi się wprost z modelu spiralnego Zakłada, że jest już ustalona pewna wizja projektu i wstępne zezwolenie na uruchomienie jego analizy biznesowej RUP cechuje się dużą elastycznością (możliwość dostosowania praktycznie do każdego typu projektu) RUP jest gotowym do użycia rozwiązaniem, które pomaga w ustaleniu kluczowych kamieni milowych projektu oraz zasobów niezbędnych do jego realizacji Powszechny standard, stosowany przez tysiące firm

21 METODYKI WYTWÓRCZE - RUP

22 METODYKI WYTWÓRCZE - RUP

23 METODYKI WYTWÓRCZE RUP - ABECADŁO Adapt the process (dopasuj proces wytwórczy do projektu i nie stosuj zasad na ślepo) Balance stakeholder priorities (balansuj pomiędzy priorytetami decydentów szukaj kompromisu między wymaganiami decydentów a techniczną opłacalnością wykonania) Collaborate across teams (dbaj o komunikację) Demonstrate value iteratively (jak najszybciej zmierzaj do ukazania finalnym użytkownikom choć części funkcjonalności, nawet jeśli nie jest w pełni przetestowana) Elevate the level of abstraction (elastycznie zwiększaj poziom abstrakcji) Focus continously on quality (skupiaj się na jakości)

24 METODYKI WYTWÓRCZE - MSF MSF = Microsoft Solution Framework metodyka łącząca cechy modeli iteracyjnego i spiralnego w praktyce różnice między MSF a RUP nie są duże oprogramowanie wspomagające tworzenie projektów z wykorzystaniem tej metodyki: Microsoft Visual Studio Team System

25 METODYKI WYTWÓRCZE - MSF MSF składa się z 5 głównych faz, z których każda kończy się realizacją kluczowego kamienia milowego Faza Wizji (okres organizacji zespołu i ustalania wspólnej wizji projektu; określenie biznesowego zakresu projektu) Faza Planowania (opracowanie dowodów wykonalności i specyfikacji technicznej, określenie architektury, planu i środowiska pracy) Faza Konstrukcji (okres przyrostowego tworzenia rozwiązania) Faza Stabilizacji (skoncentrowanie się na uzyskaniu właściwej jakości finalnego rozwiązania; w tym czasie funkcjonalność nie powinna być już rozbudowywana) Faza Dostarczenia (wdrożenie w docelowym środowisku)

26 METODYKI WYTWÓRCZE MSF CHARAKTERYSTYKA METODY kamienie milowe i skojarzenie z nimi odpowiednich dokumentów ściśle określony, jasny i zrozumiały dla wszystkich zakres odpowiedzialności planowanie w oparciu o analizę ryzyka

27 METODYKI WYTWÓRCZE MSF MODEL ZESPOŁU MSF opisuje 6 kluczowych ról w projekcie, odpowiadającym 6 kluczowym specjalizacjom 1. zarządzanie programem (Program Management) - kierownik programu 2. konstruowanie (Development) specyfikacja i prace wytwórcze 3. testowanie (Testing) nadzorowanie i akceptacja jakości produktów 4. projektowanie UI (w tym GUI) w wersji 4 nazywa się Edukatorem Użytkownika 5. wdrażanie (Release Management) instalacjaw środowisku testowym i produkcyjnym, konfiguracja, nadzór nad kolejnymi wydaniami 6. zarządzanie produktem (Product Management) dba o wartość biznesową finalnego produktu, określa docelową grupę klientów i ich wymagania

28 METODYKI ADAPTACYJNE ostatnio bardzo popularne, głównie dlatego, że przywróciły IT ludzką twarz nie zajmują się kwestiami związanymi ze sposobem podejmowania decyzji strategicznych (np.: czy uruchomić projekt czy nie?) dlatego dobrze dopełniają formalne rozwiązania, takie jak Prince2 czy PMBoK metodyki adaptacyjne koncentrują się na zmotywowaniu uczestników projektu

29 METODYKI ADAPTACYJNE KLUCZOWE CECHY przedkładanie miękkich technik zarządczych nad twarde procesy i narzędzia (koordynacyjny tryb zarządzania zamiast centralnego) większy nacisk na działające oprogramowanie niż wyczerpującą dokumentację pierwszeństwo we współpracy z klientem, przed negocjacją kontraktu metodyki adaptacyjne są unikalne w kwestii nieformalnej komunikacji z klientem końcowym pierwszeństwo odpowiedzi na zmianę, przed podążaniem za planem bazowym

30 METODYKI ADAPTACYJNE - XP XP = extreme Programming historycznie pierwszy ze zbiorów dobrych praktyk, związanych z adaptacyjnym sposobem wytwarzania oprogramowania znaki rozpoznawcze XP: programowanie parami programowanie sterowane testami (TDD) stałe przebudowywanie kodu (refactoring)

31 METODYKI ADAPTACYJNE XP C.D. XP wymienia tylko 2 role: klienci odpowiedzialni za zdefiniowanie życzeń i weryfikację poprawności otrzymanych produktów programiści odpowiedzialni za właściwe zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie rozwiązań spełniających życzenia klientów Proces: XP składa się z 4 kluczowych obszarów: planowanie (PL) projektowanie (PR) kodowanie (KO) testowanie (TE)

32 METODYKI ADAPTACYJNE XP C.D. 12 KLUCZOWYCH PRAKTYK 1. (PL) Planowanie gry user stories, każda na osobnej karcie (forma dowolna) programiści szacują zgrubnie koszt, liczbę elementów i które z nich mogą być wykonane w danej iteracji 2. (PL, PR, KO, TE) Małe wydania (releases) jak najszybciej i jak najczęściej tworzyć wydania dla klientów celem weryfikacji zwykle jeden cykl trwa od 1 tyg. do 3 m-cy 3. (PL, PR, KO, TE) Metafora systemu łatwa do przekazania opowieść o tym, jak działa system powinna angażować wzorce projektowe i klasy, ale musi być zrozumiała zarówno dla programistów jak i klientów

33 METODYKI ADAPTACYJNE XP C.D. 12 KLUCZOWYCH PRAKTYK C.D. 4. (PR) Prosty projekt system ma wykonywać w najprostszy sposób powierzone zadanie wymagania jutro się zmienią, więc należy wykonać tylko to, co zostało wyspecyfikowane dzisiaj architektura tworzona przyrostowo 5. (TE) Stałe testowanie testy jednostkowe w Junit/nUnit, sugerowane TDD 6. (KO) Przebudowywanie stała weryfikacja kodu, usuwać/unikać powtarzających się fragmentów 7. (KO) Programowanie parami kod pisany przez 2 osoby, więc jest przeglądany w trakcie pisania cały zespół (lub przynajmniej programiści) znajdują się fizycznie w jednym miejscu; każda kluczowa decyzja musi być podjęta przez obu programistów

34 METODYKI ADAPTACYJNE XP C.D. 12 KLUCZOWYCH PRAKTYK C.D. 8. (KO) Kolektywne posiadanie kodu nikt nie posiada fragmentu kodu na wyłączność od strony technoogicznej; każdy może pracować nad dowolną częścią systemu 9. (KO, TE) Stała integracja wszystkie zmiany integrowane w ramach codziennych kompilacji (daily build) 10. (KO) 40-godzinny tydzień pracy nie ma nadgodzin 11. (PL, PR, KO, TE) Stały dostęp do klienta warto kluczowe ustalenia zapisać w jakiejkolwiek formie pisemnej, choćby a lub notatki ze spotkania 12. (KO) Standardy kodowania wszyscy kodują na bazie tego samego standardu. W idealnej sytuacji nie da się odróżnić, kto pisał dany kod

35 METODYKI ADAPTACYJNE - SCRUM

36 METODYKI ADAPTACYJNE - SCRUM ostatnio bardzo popularna metodyka SCRUM daje konkretny i spójny przepis na prowadzenie projektów informatycznych a z drugiej strony, pozostawia dużą swobodę dotyczącą sposobu implementacji dobra implementacja SCRUM znacznie zwiększa wydajność zespołów wykonawczych metodyka ta dotyczy wyłącznie fazy wytwarzania i nie opisuje prac związanych z przygotowaniem wizji projektu, podejmowaniem decyzji strategicznych czy zarządzaniem kontraktem

37 SCRUM IN A NUTSHELL podziel organizację na małe zespoły podziel pracę na małe kawałki, posortuj wg priorytetów podziel czas na krótkie odcinki (sprinty) zoptymalizuj plan wydań i aktualizuj priorytety zoptymalizuj proces (retrospekcja po ukończonym sprincie) więc: zamiast dużej grupy spędzającej dużo czasu na budowie dużej rzeczy, mamy małą grupę spędzającą mało czasu na budowie małej rzeczy a regularna integracja zapewnia osiągnięcie celu

38 SCRUM ROLE W PROJEKCIE SCRUM definiuje następujące role w projekcie: właściciel produktu klient lub sponsor projektu, odpowiedzialny za kwestie biznesowe ScrumMaster odpowiednik sędziego na boisku osoba odpowiedzialna za kontrolę przebiegu procesu członek zespołu wchodzi w skład małego, interdyscyplinarnego zespołu wykonawczego (5-9 osób) interesanci osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji strategicznych; mogą obserwować codzienne spotkania, ale nie powinni brać w nich aktywnego udziału

39 SCRUM PROCES Proces bazuje na szybkich i intensywnych cyklach nazywanych sprintami, które mogą trwać od 2 do 4 tygodni Kluczowym mechanizmem do rejestracji i rozliczania zadań jest dziennik zadań, a dokładniej 2 dzienniki: dziennik zadań produktu (Produck backlog definiuje wysokopoziomowe, biznsowe funkcje aplikacji) podstawowa platforma dyskusji pomiędzy zespołem wykonawczym, a właścicielem produktu dziennik zadań sprinta (Sprint backlog opisuje szczegółowe zadania techniczne w ramach danego sprinta) optymalna długość sprinta to od 4 do 12 godzin, dla dwutygodniowego sprinta

40 SCRUM MECHANIKA PROCESU Mechanika SCRUM składa się z 3 głównych etapów: 1. ustanowienie gry (pregame) zajmuje jeden, pełny dzień planowanie (4h) zdefiniowanie, które z funkcjonalności z dziennika zadań produktu zostaną zrealizowane w kolejnym sprincie (czyli ustalenie biznesowego zakresu dziennika zadań sprinta) architektura (4h) poświęcona na kwestie techniczne i dyskusję na temat technicznego wykonania każdej ze zdefiniowanych funkcjonalności (spotkanie bez udziału właściciela produktu); weryfikacja czasów poszczególnych zadań pierwszy dzień kończy się automatycznym uruchomieniem sprinta

41 SCRUM MECHANIKA PROCESU C.D. 2. gra (game) okres wykonania projektu; należy zaplanować codzienne minutowe spotkania na stojaka prowadzone przez ScrumMastera każdy członek zespołu ma odpowiedzieć wyłącznie na 3 pytania: co zostało wykonane od ostatniego spotkania? co będzie wykonane do następnego spotkania? czy istnieje cokolwiek, co może zagrażać wykonaniu planów? spotkania służą również weryfikacji stopnia realizacji projektu. Scrum posiada tu oryginalną technikę wykresu spalania (burndown chart)

42 NARZĘDZIE SCRUM WYKRES SPALANIA

43 SCRUM MECHANIKA PROCESU C.D. 3. zamykanie gry (postgame) zajmuje jeden pełny dzień spotkanie przeglądowe (4h) poświęcone na prezentację wykonanych prac właścicielowi oraz interesantom; po zakończeniu sprinta wykonany produkt winien być prezentowalny bez dodatkowych czynności spotkanie retrospekcyjne (postmortem meeting), 4h dyskusja na temat tego jak przebiegał sprint, co się udało, co się nie udało, czego się nauczyliśmy, co nas martwi; spotkanie ma na celu doskonalenie sposobu wykorzystania metodyki Scrum oraz uświadomienie członkom zespołu, że to oni sami są właścicielem całego procesu

44 SCRUM KWESTIE PRAKTYCZNE Scrum ma na stałe ustaloną długość i bez względu na przebieg wypadków wersja rozwiązania musi powstać do ustalonej daty, nawet, jeśli powoduje to redukcję wstępnie planowanej funkcjonalności. Data realizacji sprinta jest pojmowana śmiertelnie poważnie Nie jest to powiedziane wprost, ale Scrum zakłada zarzucenie klasycznych narzędzi planistycznych (wykres Gantta, MS Project) warto wprowadzić mechanizmy doskonalenia szacunków wykonania zadań w kontekście całego zespołu i poszczególnych pracowników. Scrum proponuje technikę szybkości zespołu.

45 SCRUM KWESTIE PRAKTYCZNE C.D. wykonując szacunki należy pamiętać, że efektywny czas pracy to ok. 5 godzin; reszta to kawa, e i inne zadania administracyjne zespołowi korzystającemu ze Scrum po raz pierwszy warto przedstawić najpierw, na czym cała metodyka polega; średnio potrzeba 3-4 sprintów, aby Scrum został w pełni wdrożony, a zespół realizował zadania w sposób przewidywalny Scrum nie zajmuje się zarządzaniem ryzykiem, ale można to robić

46 SCRUM KWESTIE PRAKTYCZNE C.D. planowane zadania związane są nie tylko wprost z realizacją funkcjonalności, ale ze wszystkim co dotyczy realizacji celu sprinta (testowanie, dokumentacja, wykonanie instalatorów) adaptacyjność metody nie zwalnia z konieczności samodyscypliny

47 SCRUM NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ? Jakość Dokumentacja Na co zwracać uwagę? Kompletność Zarządzanie ryzykiem

48 KANBAN metoda sterowania produkcją (pochodzi z Japonii) jap. kanban [pol.: widoczny spis] wprowadzenie w Toyocie spowodowało 30% wzrost produkcji i redukcję zapasów o ponad połowę

49 KANBAN

50 RUP, SCRUM A KANBAN RUP bardzo normatywna Scrum i Kanban adaptacyjne, ale (w porównaniu) Scrum bardziej normatywny niż Kanban np. Scrum każe używać iteracji o stałym czasie trwania, a Kanban nie RUP (120+) XP (13) SCRUM (9) Kanban (3) zrób co trzeba (0) RUP daje za dużo (i trzeba uswać niepotrzebne artefakty), Scrum daje niewiele (i trzeba dodać to, co brakuje)

51 SCRUM A KANBAN w SCRUM WIP (work in progress) jest ograniczony na jednostkę czasu (koncepcja velocity pomiar tego, jak wiele zadań zespół może zrobić w danym czasie) w Kanban WIP jest ograniczony na stan procesu (na danym etapie nie może być więcej niż n jednocześnie wykonywanych zadań) obie metody empiryczne (nie da się ustalić parametrów trzeba sprawdzić jak proces działa w praktyce i na tej podstawie próbować go dostrajać tak, by działał lepiej musimy eksperymentować)

52 METODYKI ADAPTACYJNE PORÓWNANIE I PODSUMOWANIE XP to ciekawy zbiór dobrych praktyk Scrum jest w pełni dojrzałym modelem wytwarzania produktów, bazującym na dobrze opisanym procesie Najpopularniejsze podejście: wdrożenie Scrum z wykorzystaniem wybranych praktyk XP

53 METODYKI ORGANIZACYJNE ITIL (Information Technology Infrastructure Library) zbiór dobrych praktyk i procesów opisujących sposób funkcjonowania działów IT CMMI (Capability Maturity Model Integration) metoda badania poziomu dojrzałości organizacyjnej COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) metodyka wspierająca zarządzanie, kontrolę i audyt systemów informatycznych; dostarcza zbiory miar, wskaźników, procesów i technik Six Sigma celem jest eliminacja wszelkich błędów procesowych

54 This is the end The Doors

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM wykład siódmy, ostatni METODYKA Metodyka!= metodologia Metodyka ustandaryzowane podejście do rozwiązania problemu (metoda) Metodologia nauka o metodach (np.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Feature Driven Development

Feature Driven Development Feature Driven Development lekka metodyka tworzenia oprogramowania Kasprzyk Andrzej IS II Wstęp Feature Driven Development (FDD) to metodyka tworzenia oprogramowania, która wspomaga zarządzanie fazami

Bardziej szczegółowo

SCRUM niełatwe wdrażanie metodyki w praktyce. Adam Krosny

SCRUM niełatwe wdrażanie metodyki w praktyce. Adam Krosny SCRUM niełatwe wdrażanie metodyki w praktyce Adam Krosny 1 Czym się zajmujemy Realizujemy projekty informatyczne średniej wielkości Ilość osób w projekcie 10-50 Architektura SOA, EBA Wiele komponentów

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Metodyki programowania. Tomasz Kaszuba 2015 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Metodyki programowania. Tomasz Kaszuba 2015 kaszubat@pjwstk.edu.pl Metodyki programowania Tomasz Kaszuba 2015 kaszubat@pjwstk.edu.pl Wybrane metodyki zwinne TRADYCYJNE: RUP (Rational Unified Process) spiralny, rozbudowany PRINCE2 (Projects In Controlled Environments)

Bardziej szczegółowo

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka Agile vs PRINCE2 Ewa Solecka - specjalność ogólna- 1117627 Przemysław Mrozowski specjalność ogólna- 1121130 Michał Roztoczyński specjalność ogólna - 1118910 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Bardziej szczegółowo

Scrum. Zwinna metodyka prowadzenia projektów

Scrum. Zwinna metodyka prowadzenia projektów Scrum Zwinna metodyka prowadzenia projektów Plan prezentacji 1. Ogólna idea 2. Najważniejsze elementy 3. Role 4. Czynności 5. Artefakty 6. Wnioski 7. Literatura Źródło ilustracji: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:scrum.jpg

Bardziej szczegółowo

Agile Project Management

Agile Project Management Charles G. Cobb, pmp Zrozumieć Agile Project Management Równowaga kontroli i elastyczności przekład: Witold Sikorski APN Promise Warszawa 2012 Spis treści Wstęp...vii Kto powinien przeczytać tę książkę?...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Lekkie metodyki. tworzenia oprogramowania

Lekkie metodyki. tworzenia oprogramowania Lekkie metodyki tworzenia oprogramowania Programowanie zwinne ( Agile software development) grupa metodyk wytwarzania oprogramowania opartego o programowanie iteracyjne (model przyrostowy). Wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

Acceptance Test Driven Development wspierane przez narzędzie ROBOT Framework. Edyta Tomalik Grzegorz Ziemiecki

Acceptance Test Driven Development wspierane przez narzędzie ROBOT Framework. Edyta Tomalik Grzegorz Ziemiecki Acceptance Test Driven Development wspierane przez narzędzie ROBOT Framework Edyta Tomalik Grzegorz Ziemiecki 1 Nokia Siemens Networks 2013 Tradycyjne podejście analityk programista tester implementacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania. Termin zajęć: poniedziałek, 18.00-19.45. a podstawie materiału ze strony. http://gromit.iiar.pwr.wroc.

Projektowanie oprogramowania. Termin zajęć: poniedziałek, 18.00-19.45. a podstawie materiału ze strony. http://gromit.iiar.pwr.wroc. Projektowanie oprogramowania Termin zajęć: poniedziałek, 18.00-19.45 a podstawie materiału ze strony http://gromit.iiar.pwr.wroc.pl/p_inf/ Przebieg realizacji projektu (tabela 1) Nr tygo dnia Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Zakres wykładu. Podstawy InŜynierii Oprogramowania

Zakres wykładu. Podstawy InŜynierii Oprogramowania Zakres wykładu Pojęcia podstawowe InŜynierii Oprogramowania Proces wytwarzania oprogramowania Artefakty procesu wytwarzania i ich modele Jakość oprogramowania Literatura: [1] Sacha K., InŜynieria oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwinne Zarządzanie Projektami IT (Agile / Scrum) Data: 06-07 marca 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16

Temat: Zwinne Zarządzanie Projektami IT (Agile / Scrum) Data: 06-07 marca 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16 Temat: Zwinne Zarządzanie Projektami IT (Agile / Scrum) Data: 06-07 marca 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16 Miejsce: Eureka Technology Park, Innowatorów 8 Cena: 980 zł netto (1 osoba / 2 dni

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. MIS-1-505-n Inżynieria oprogramowania Marzec 2014. Kazimierz Michalik Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wykład 2. MIS-1-505-n Inżynieria oprogramowania Marzec 2014. Kazimierz Michalik Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Wykład 2 MIS-1-505-n Inżynieria Marzec 2014 Kazimierz Michalik Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 2.1 Agenda 1 2 3 4 5 6 2.2 Czynności w czasie produkcji. Inżynieria stara się zidentyfikować

Bardziej szczegółowo

SCRUM. Metodyka prowadzenia projektów. Na podstawie prezentacji B. Kuka i W. Sidora

SCRUM. Metodyka prowadzenia projektów. Na podstawie prezentacji B. Kuka i W. Sidora SCRUM Metodyka prowadzenia projektów Na podstawie prezentacji B. Kuka i W. Sidora Wprowadzenie. Scrum jest metodyką prowadzenia projektów zaliczaną do metodyk zwinnych, zgodnych z Agile Manifesto. Scrum

Bardziej szczegółowo

Testujemy dedykowanymi zasobami (ang. agile testers)

Testujemy dedykowanymi zasobami (ang. agile testers) Testujemy dedykowanymi zasobami (ang. agile testers) - wspólne standupy; - ten sam manager; - duży przepływ informacji; - po pewnym czasie zanika asertywność; - pojawia się tendencja do nie zgłaszania

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Cel: Opracowanie szczegółowych zaleceń i procedur normujących pracę działu wytwarzania oprogramowania w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy WWW

Asynchroniczne interfejsy WWW Asynchroniczne interfejsy WWW Metodyki zwinnego wytwarzania oprogramowania mgr inż. Rafał Grycuk Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt: rafal.grycuk@iisi.pcz.pl Konsultacje: Środa, 12-14

Bardziej szczegółowo

Wskazówki projektowe. Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński

Wskazówki projektowe. Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Wskazówki projektowe Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Przydatne zasady SOLID Wzorce struktury aplikacji MVC MVP MVVM Metody wytwarzania oprogramowania Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie Zespołowe

Programowanie Zespołowe Programowanie Zespołowe Programowanie zwinne dr Rafał Skinderowicz mgr inż. Michał Maliszewski Programowanie zwinne Grupa metodyk wytwarzania oprogramowania oparta na modelu iteracyjno-obiektowym Powstała

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metodyki SCRUM. mgr inż. Remigiusz Samborski Instytut Informatyki Politechnika Wrocławska

Wprowadzenie do metodyki SCRUM. mgr inż. Remigiusz Samborski Instytut Informatyki Politechnika Wrocławska Wprowadzenie do metodyki SCRUM mgr inż. Remigiusz Samborski Instytut Informatyki Politechnika Wrocławska SCRUM Scrum (skrót od scrummage) - metoda ponownego uruchomienia gry w rugby zwana również formacją

Bardziej szczegółowo

Jak być agile w projekcie utrzymaniowym? JOANNA SIEMIŃSKA

Jak być agile w projekcie utrzymaniowym? JOANNA SIEMIŃSKA Jak być agile w projekcie utrzymaniowym? JOANNA SIEMIŃSKA Joanna Siemińska o mnie Absolwentka Politechniki Warszawskiej Orange Outbox Europejska Organizacja Badań Jądrowych w Genewie (CERN) TouK Certyfikat

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Techniki komputerowe w robotyce

Techniki komputerowe w robotyce Techniki komputerowe w robotyce Wykład V Adaptacyjne zarządzanie projektami Robert Muszyński KCiR, W4, PWr Skład FoilTEX c R. Muszyński 2009-2015 Metodologie prowadzenia projektu Dążenie do opracowania

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy.

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy. ŚCIEŻKA KRYTYCZNA Ciąg następujących po sobie zadań w ramach projektu trwających najdłużej ze wszystkich możliwych ciągów, mających taką własność, że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

Data: 06-07 marzec 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16. Miejsce: Eureka Technology Park, Innowatorów 8

Data: 06-07 marzec 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16. Miejsce: Eureka Technology Park, Innowatorów 8 Szkolenie Scrum w projektach IT (Agile) METRYCZKA: Szkolenie Scrum Data: 06-07 marzec 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16 Miejsce: Eureka Technology Park, Innowatorów 8 Temat: Zwinne Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

KANBAN SCRUM-BAN. Agile PM Zarys AUP

KANBAN SCRUM-BAN. Agile PM Zarys AUP Anna Kulig KANBAN SCRUM-BAN Agile PM Zarys AUP Kanban - jedna z podstaw systemów produkcyjnych Toyoty (Toyota Production System) i pochodnych, opartych o zasadę pull. System pull (w odróżnieniu od systemów

Bardziej szczegółowo

Planowanie i realizacja zadań w zespole Scrum

Planowanie i realizacja zadań w zespole Scrum MetaPack IT Academy Uniwersytet Zielonogórski Planowanie i realizacja zadań w zespole Scrum Paweł Przybyła Professional Scrum Master (www.scrum.org) Planowanie i realizacja zadań w zespole Scrum Agenda:

Bardziej szczegółowo

Tematy seminariów wg Roger S. Pressman, Praktyczne podejście do oprogramowania, WNT, 2004. Zofia Kruczkiewicz

Tematy seminariów wg Roger S. Pressman, Praktyczne podejście do oprogramowania, WNT, 2004. Zofia Kruczkiewicz Tematy seminariów wg Roger S. Pressman, Praktyczne podejście do oprogramowania, WNT, 2004 Zofia Kruczkiewicz 1. Przedstaw znaczenie oprogramowania we współczesnym świecie 2. Jaki wpływ na ludzi, komunikację

Bardziej szczegółowo

Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania

Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania Wykład 1 Marcin Młotkowski 7 października 2014 Plan wykładu Sprawy organizacyjne Organizacja pracowni 1 Sprawy organizacyjne Organizacja pracowni 2 3 Marcin Młotkowski

Bardziej szczegółowo

Scrum w praktyce. Michał Piórek

Scrum w praktyce. Michał Piórek Scrum w praktyce Michał Piórek Slajd 2 z 28 Plan prezentacji Scrum metodyka prowadzenia projektów Opis projektu systemu do rozliczania podatków Struktura zespołu i jego role Zespół w firmie Podatnik.info

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Scrum w projektach IT (Agile)

Szkolenie Scrum w projektach IT (Agile) METRYCZKA: Szkolenie Scrum Szkolenie Scrum w projektach IT (Agile) Data: 06-07 marzec 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16 Miejsce: Eureka Technology Park, Innowatorów 8 Temat: Zwinne Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie zwinne

Programowanie zwinne Programowanie zwinne Wykład 1 Marcin Młotkowski 10 października 2012 Plan wykładu Sprawy organizacyjne Organizacja pracowni 1 Sprawy organizacyjne Organizacja pracowni 2 3 Marcin Młotkowski Programowanie

Bardziej szczegółowo

In ż ynieria oprogramowania wykład II Modele i fazy cyklu życia oprogramowania

In ż ynieria oprogramowania wykład II Modele i fazy cyklu życia oprogramowania In ż ynieria oprogramowania wykład II Modele i fazy cyklu życia oprogramowania prowadzący: dr inż. Krzysztof Bartecki www.k.bartecki.po.opole.pl Proces tworzenia oprogramowania jest zbiorem czynności i

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencyjny - założenia

Projekt Kompetencyjny - założenia Projekt Kompetencyjny - założenia sem. V 2013 kgrudzi.kis.p.lodz.pl projekt kompetencyjny 1 System informatyczny zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Scaling Scrum with SAFe. Małgorzata Czerwińska

Scaling Scrum with SAFe. Małgorzata Czerwińska Scaling Scrum with SAFe Małgorzata Czerwińska Agenda 1. Wstęp 2. Współpraca zespołów scrumowych 3. Zarządzanie Programem 4. Podsumowanie Wstęp Skuteczność zespołów developerskich, realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

Podejście zwinne do zarządzania projektami

Podejście zwinne do zarządzania projektami Podejście zwinne do zarządzania projektami na przykładach projektów wytwarzania oprogramowania Wojciech Czujowski, Łukasz Sienkiewicz Tieto Poland Agenda CZĘŚĆ I-sza: Kilka słów o Tieto SCRUM w organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami Plan kursu

Zarządzanie Projektami Plan kursu Zarządzanie Projektami Plan kursu opracował Wojciech Walczak Dokument ten przedstawia plan kursu Zarządzanie projektami. Uczestnicy kursu zobowiązują się do przeprowadzenia wybranego przez siebie projektu

Bardziej szczegółowo

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE?

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? K O N F E R E N C J A I N F O S H A R E 2 0 0 7 G d a ń s k 25-26.04.2007 JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? Zespół Zarządzania Technologiami Informatycznymi Prezentacja dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszystkie problemy leżą w testach O czym będziemy rozmawiać Coś nie wyszło Jak wygląda proces wytwórczy Każdy widzi to inaczej Jakie wnioski wyciągamy z testów Analiza problemów Możliwe rozwiązania O czym

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

I Twój zespół może być zwinny (choć to może trochę potrwać) Paweł Lipiński

I Twój zespół może być zwinny (choć to może trochę potrwać) Paweł Lipiński I Twój zespół może być zwinny (choć to może trochę potrwać) Paweł Lipiński pawel@warsjawa:/etc$whoami Ja: ponad 10 lat pracy w Javie SCJP, SCWCD, SCBCD, SCEA brałem udział w: rozwój oprogramowania, consulting,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ZORIENTOWANE NA UŻYTKOWNIKA W METODYCE SCRUM. Hubert Wawrzyniak Grupa Allegro

PROJEKTOWANIE ZORIENTOWANE NA UŻYTKOWNIKA W METODYCE SCRUM. Hubert Wawrzyniak Grupa Allegro PROJEKTOWANIE ZORIENTOWANE NA UŻYTKOWNIKA W METODYCE SCRUM Hubert Wawrzyniak Grupa Allegro PLAN PREZENTACJI 1. Projektowanie zorientowane na użytkownika 2. Model kaskadowy 3. Metodyka scrum 4. UCD w scrumie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka 1 Plan prezentacji Dlaczego potrzebna jest metodyka wdrożeń systemów ERP? Źródła metodyki Założenia metodyki Cykl życia projektu Kastomizacja

Bardziej szczegółowo

www.omec.pl 1 Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca 2010

www.omec.pl 1 Konferencja Bezpieczny Projekt Wrocław 22 czerwca 2010 Od kartki i ołówka do systemu informatycznego, czyli jak wdrażano zarządzanie projektami u klienta Rinf Sp. z o.o. www.omec.pl 1 Co my rozumiemy pod pojęciem: PROJEKT Projekt: Ciąg zadań nastawionych na

Bardziej szczegółowo

Szybkość w biznesie. Zwinne testowanie oprogramowania (Agile) Mateusz Morawski (mateusz.morawski@hp.com) 14 kwietnia 2015

Szybkość w biznesie. Zwinne testowanie oprogramowania (Agile) Mateusz Morawski (mateusz.morawski@hp.com) 14 kwietnia 2015 Szybkość w biznesie Zwinne testowanie oprogramowania (Agile) Mateusz Morawski (mateusz.morawski@hp.com) 14 kwietnia 2015 Klient Wykonawca...wprowadzamy nowy typ przelewów do aplikacji internetowej. Dodam

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Programowanie zespołowe Dr inż. Robert Banasiak

Programowanie zespołowe Dr inż. Robert Banasiak Programowanie zespołowe Dr inż. Robert Banasiak 1 Agile jest dosyć sformalizowany... Kto by pomyślał ;-) Ludzie powinni być jakoś zorganizowani Inaczej będą się włóczyć bez celu Agile zastępuje techniki

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Klasyczna organizacja też może być zwinna! Zarządzaj zwinnie projektami!

Klasyczna organizacja też może być zwinna! Zarządzaj zwinnie projektami! Klasyczna organizacja też może być zwinna! Dynamika zmian w dzisiejszym świecie IT wymaga niezwykłej elastyczności i błyskawicznego adaptowania się do nowych warunków. Klasyczne techniki zarządzania projektami

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania

Testowanie oprogramowania Testowanie oprogramowania 1/17 Testowanie oprogramowania Wykład 01 dr inż. Grzegorz Michalski 13 października 2015 Testowanie oprogramowania 2/17 Dane kontaktowe: Kontakt dr inż. Grzegorz Michalski pokój

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład VII. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład VII - semestr III Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Wytwarzanie oprogramowania Model tworzenia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń firmy Code Sprinters

Oferta szkoleń firmy Code Sprinters Oferta szkoleń firmy Code Sprinters Code Sprinters sp z o.o. Królewska 2/2 Kraków Telefon +48 12 379 34 14 Fax +48 12 379 34 11 info@codesprinters.com www.codesprinters.com Jako liderzy na rynku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style

Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style Punkty widzenia Zespół Testów Manager Projektu Użytkownik końcowy Zespół Testów

Bardziej szczegółowo

Overlord - Software Development Plan

Overlord - Software Development Plan Overlord - Software Development Plan Jakub Gołębiowski Adam Kawa Piotr Krewski Tomasz Weksej 5 czerwca 2006 Spis treści 0.1 Cel.......................................... 4 0.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety TenStep Polska dla uczestników konferencji PMI Wrocław Chapter

Wyniki ankiety TenStep Polska dla uczestników konferencji PMI Wrocław Chapter Wyniki ankiety TenStep Polska dla uczestników konferencji PMI Wrocław Chapter Jakie standardy / metodyki zarządzania projektami są stosowane w Twojej organizacji? PMBOK Guide (lub modyfikacja) 36 60 %

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

Podstawy organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty podstawowe

Podstawy organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty podstawowe Podstawy organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty podstawowe Autor Anna Papierowska Praca magisterska wykonana pod opieką dr inż. Dariusza Chaładyniaka mgr inż. Michała Wieteski

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

SCRUM - FRAMEWORK DO ZWINNEGO PROWADZENIA PROJEKTÓW. Ilona Ławniczak-Tomczak

SCRUM - FRAMEWORK DO ZWINNEGO PROWADZENIA PROJEKTÓW. Ilona Ławniczak-Tomczak SCRUM - FRAMEWORK DO ZWINNEGO PROWADZENIA PROJEKTÓW Ilona Ławniczak-Tomczak AGENDA WPROWADZENIE DO TEMATYKI AGILE OMÓWIENIE METODYKI SCRUM I JEJ ISTOTY ĆWICZENIA WYJAŚNIENIE POWIĄZANIA SCRUM I ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu

Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu 2005/06 dr inż. Grażyna Hołodnik-Janczura GHJ 1 LITERATURA 1. Praca zbiorowa p.r. Górski J., Inżynieria oprogramowania, MIKOM, W-wa, 2000 2. Jaszkiewicz A.,

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Testowanie i walidacja oprogramowania

Testowanie i walidacja oprogramowania i walidacja oprogramowania Inżynieria oprogramowania, sem.5 cz. 3 Rok akademicki 2010/2011 Dr inż. Wojciech Koziński Zarządzanie testami Cykl życia testów (proces) Planowanie Wykonanie Ocena Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tools for (Java) Developers. by Mirosław Żyszczyński

Tools for (Java) Developers. by Mirosław Żyszczyński Tools for (Java) Developers by Mirosław Żyszczyński Agenda Wstęp / Cel wykładu Opis problemu programistów Etapy tworzenia aplikacji Przegląd etapów oraz narzędzi Confluence JIRA + JIRA Agile SVN FishEye/Crucible

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w NGO

Zarządzanie projektami w NGO Zarządzanie projektami w NGO Warsztaty dla Grupy Nowe Technologie Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA 4 września 2012 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo