Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)/Formularz Oferty Technicznej (FOT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)/Formularz Oferty Technicznej (FOT)"

Transkrypt

1 (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) Załącznik nr 1 do SIWZ Sygnatura postępowania: BZP/97/DI/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)/Formularz Oferty Technicznej (FOT) 1. Przedmiot zamówienia Opis 1.1. Serwery, spełniające wymagania określone w pkt.2.1 Informacyjnie: Na Ŝyczenie Zamawiającego, Oferent dostarczy dokumentację techniczną potwierdzającą spełnianie wymagań* 1.2. Rozbudowa serwerów Zamawiającego, spełniająca wymagania określone w pkt.2.2 Informacyjnie: Na Ŝyczenie Zamawiającego, Oferent dostarczy dokumentację techniczną potwierdzającą spełnianie wymagań* 1.3. Rozbudowa blade enclosures Zamawiającego, spełniająca wymagania określone w pkt.2.3 Informacyjnie: Na Ŝyczenie Zamawiającego, Oferent dostarczy dokumentację techniczną potwierdzającą spełnianie wymagań* 1.4. Licencje, spełniające wymagania określone w pkt WdroŜenie, spełniające wymagania określone w pkt Gwarancja i serwis, spełniający wymagania określone w pkt. 2.6 * W przypadku, gdyby Oferent nie dostarczył na wezwanie Zamawiającego dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu lub dostarczona dokumentacja techniczna nie potwierdzi spełnienia wymagań Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, jako niezgodną z treścią SIWZ. 2. Wymagania 2.1. Serwery Model: HP Integrity BL860c i2 Server Blade lub równowaŝny Informacyjnie: Zamawiający definiuje równowaŝność w kontekście moŝliwości w pełni funkcjonalnego dołączenia oferowanych serwerów do obecnie istniejącej infrastruktury centralnego systemu backupowego Zamawiającego, przy zachowaniu pozostałych wymagań. Pełna funkcjonalność obejmuje: instalacja serwerów w HP BladeSystem c7000 Enclosure dołączenie do klastra kampusowego Zamawiającego zbudowanego w oparciu o MC/SG 11.20, działanie jako Data Protector Cell Manager, działanie jako Installation Server dla systemów UNIX, działanie jako Data Protector Media Agent i Disk Agent, działanie jako Data Mover dla danych na systemie plików: vxfs, version 4 disk layout, wystawianych z macierzy HP XP10000, zainstalowanie i uruchomienie HP StorageWorks XP RAID Manager, zainstalowanie motoru 11g, Serwery: uruchomienie baz danych Oracle słuŝących za repozytorium RMAN Serwer1, Informacyjnie: Oferent zapewni licencje, (jeśli produkt jest licencjonowany i jeśli licencje są wymagane) wymagane do poprawnej pracy produktu dla poniŝszego zestawu wymagań NaleŜy podać nazwę produktu Serwer Fabrycznie nowe, aktualnie obecny w linii produktowej producenta Z autoryzowanego kanału sprzedaŝowego producenta Lokalizacja1 = 1 serwer Liczba urządzeń Lokalizacja2 = 1 serwer Liczba rdzeni procesorowych (processor cores) na serwer >= Procesor towanie >= 1,6 GHz Cache >= 20 MB Rozmiar pamięci serwera (na serwer) >= 16 GB Maksymalny moŝliwy rozmiar pamięci na serwer, przy zastosowaniu oferowanych kości pamięci >= 64 GB Pamięć Wszystkie kości pamięci tego samego typu i rozmiaru Korekcja błędów

2 Interface: SAS Rozmiar pojedynczego dysku >= 300 GB Liczba dysków >= 2 Dyski Prędkość obrotowa >= rpm Wszystkie dyski tego samego typu i rozmiaru Hot Plug Interfejs: PCI-X i/lub PCIe (PCI-E, PCI Express) Gniazda Liczba gniazd rozszerzeń na serwer >= rozszerzeń Uwaga: Liczba gniazd rozszerzeń musi zapewnić moŝliwość instalacji wszystkich oferowanych kart rozszerzeń Standard: 10GbE Ethernet Ethernet Liczba portów >= Standard: 8 Gb Karty rozszerzeń Fibre Channel Liczba portów >= Zdalne zarządzanie: 100Base-T lub 1000Base-T Zarządzanie Protokół: https i/lub ssh Oprogramowanie: HP-UX 11i lub równowaŝny Informacyjnie: Zamawiający definiuje równowaŝność w kontekście moŝliwości w pełni funkcjonalnego dołączenia oferowanych systemów do obecnie istniejącej infrastruktury centralnego systemu backupowego Zamawiającego, przy zachowaniu pozostałych wymagań. Pełna funkcjonalność obejmuje: instalacja serwerów w HP BladeSystem c7000 Enclosure dołączenie do klastra kampusowego Zamawiającego zbudowanego w oparciu o MC/SG 11.20, działanie jako Data Protector Cell Manager, działanie jako Installation Server dla systemów UNIX, NaleŜy podać nazwę działanie jako Data Protector Media Agent i Disk Agent, produktu działanie jako Data Mover dla danych na systemie plików: vxfs, version 4 disk layout, wystawianych z macierzy HP XP10000, zainstalowanie i uruchomienie HP StorageWorks XP RAID Manager, zainstalowanie motoru 11g, uruchomienie baz danych Oracle słuŝących za repozytorium RMAN Informacyjnie: Oferent zapewni licencje, (jeśli produkt jest licencjonowany i jeśli licencje są wymagane) wymagane do poprawnej pracy produktu dla System operacyjny poniŝszego zestawu wymagań LVM Wsparcie dla RAID1 (mirror) Certyfikowany do pracy z oferowanym serwerem Certyfikowany do pracy z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem backupowym HP Data Protector, moduły: Cell Certyfikacja Manager, Media Agent, Disk Agent, Installation Server dla systemów UNIX Certyfikowany do pracy z HP StorageWorks XP RAID Manager Certyfikowany do pracy z motorem bazy danych Oracle 11g MoŜliwość dołączenia do zasobów dyskowych wystawianych z posiadanej przez Zamawiającego macierzy HP StorageWorks XP Kompatybilność MoŜliwość zamontowania zasobów dyskowych zbudowanych z wykorzystaniem HP LVM z systemem plików vxfs (version 4 disk layout) MoŜliwość dołączenia do napędów taśmowych HP LTO Ultrium 3 Fibre Channel wystawianych z biblioteki taśmowej Sun StorageTek SL500

3 Klaster Oprogramowanie: HP MC/Serviceguard lub równowaŝny Informacyjnie: Zamawiający definiuje równowaŝność w kontekście moŝliwości w pełni funkcjonalnego dołączenia oferowanych systemów do obecnie istniejącej infrastruktury centralnego systemu backupowego Zamawiającego, przy zachowaniu pozostałych wymagań. Pełna funkcjonalność obejmuje: instalacja serwerów w HP BladeSystem c7000 Enclosure dołączenie do klastra kampusowego Zamawiającego zbudowanego w oparciu o MC/SG 11.20, działanie jako Data Protector Cell Manager, działanie jako Installation Server dla systemów UNIX, działanie jako Data Protector Media Agent i Disk Agent, działanie jako Data Mover dla danych na systemie plików: vxfs, version 4 disk layout, wystawianych z macierzy HP XP10000, zainstalowanie i uruchomienie HP StorageWorks XP RAID Manager, zainstalowanie motoru 11g, uruchomienie baz danych Oracle słuŝących za repozytorium RMAN Informacyjnie: Oferent zapewni licencje (jeśli produkt jest licencjonowany i jeśli licencje są wymagane,) wymagane do poprawnej pracy produktu dla poniŝszego zestawu wymagań NaleŜy podać nazwę produktu Certyfikowany do pracy z oferowanym serwerem Certyfikacja Certyfikowany do pracy z oferowanym systemem operacyjnym MoŜliwość dołączenia do obecnie eksploatowanej infrastruktury Zamawiającego zbudowanej w architekturze dwu-węzłowego Kompatybilność klastra kampusowego zbudowanego w oparciu o MC/SG Rozbudowa serwerów Model: HP BL8x0c i2 Itanium 9340 lub równowaŝny Informacyjnie: Zamawiający definiuje równowaŝność w kontekście moŝliwości instalacji rozbudowy w eksploatowanych przez Zamawiającego serwerach HP BL8x0c i2 przy zachowaniu pozostałych wymagań NaleŜy podać nazwę/ Procesor Liczba rdzeni procesorowych (processor cores) >= Serwer1, towanie >= 1,6 GHz Serwer2 Cache >= 20 MB (HP BL8x0c i2) Model: HP BL8x0c i2 8GB(2x4GB) PC R-9 Kit lub równowaŝny Informacyjnie: Zamawiający definiuje równowaŝność w kontekście moŝliwości instalacji rozbudowy w eksploatowanych przez Zamawiającego serwerach HP BL8x0c i2 przy zachowaniu pozostałych wymagań NaleŜy podac nazwę/ Pamięć Rozmiar pamięci = 8 GB (2 x 4 GB) Wszystkie kości pamięci tego samego typu i rozmiaru Korekcja błędów Licencje Oferent zapewni licencje (jeśli produkt jest licencjonowany i jeśli licencje są wymagane), wymagane do poprawnej pracy serwerów i wynikające z wykonanej rozbudowy.

4 2.3. Rozbudowa blade enclosures Model: HP Virtual Connect Flex-10 10Gb Ethernet Module lub równowaŝny Informacyjnie: Zamawiający definiuje równowaŝność w kontekście następujących funkcjonalności przy zachowaniu pozostałych wymagań: instalacja interconnectów w HP BladeSystem c7000 Enclosure dołączenie do infrastruktury Zamawiającego opartej o switche Cisco Catalyst 6500 bez wpływu na juŝ zaimplementowane funkcjonalności, w szczególności Rapid PVST+ NaleŜy podać nazwę/ Enclosure1, Liczba interconnectów per enclosure = Enclosure2 Standard: 10 Gb Ethernet Interconnect Liczba portów >= (HP BladeSystem Informacyjnie: Oferent dostarczy moduły SFP i okablowanie pozwalające na podłączenie kaŝdego z Uplink c7000) interconnectów (dwoma ścieŝkami) do infrastruktury Zamawiającego Link Aggregation Control Protocol, standard IEEE 802.3ad Virtual LAN, standard 802.1Q Standard: 10 Gb Ethernet Downlink Liczba portów = Standard: 10 Gb Ethernet Crosslink Liczba połączeń >= Licencje Oferent zapewni licencje (jeśli produkt jest licencjonowany i jeśli licencje są wymagane), wymagane do poprawnej pracy serwerów i wynikające z wykonanej rozbudowy Licencje Model: HP Data Protector On-line extension for Windows, Linux lub równowaŝne Informacyjnie: Zamawiający definiuje równowaŝność w kontekście moŝliwości instalacji licencji w eksploatowanym przez Zamawiającego Licencje1 oprogramowaniu HP Data Protector, przy zachowaniu pozostałych wymagań. NaleŜy podać nazwę/ Liczba licencji = Funkcjonalność Online backup baz danych i aplikacji pracujących pod kontrolą systemów Windows i Linux Model: HP Data Protector Advanced Backup to Disk extension lub równowaŝne Informacyjnie: Zamawiający definiuje równowaŝność w kontekście moŝliwości instalacji licencji w eksploatowanym przez Zamawiającego oprogramowaniu HP Data Protector, przy zachowaniu pozostałych wymagań. NaleŜy podac nazwę/ Liczba licencji = 2 Przestrzeń objęta licencją (na kaŝdą licencję) = 100 TB Licencje Informacyjnie: Przez przestrzeń objętą licencją Zamawiający rozumie przestrzeń z punktu widzenia systemu backupowego a nie z punktu widzenia fizycznej zajętości danych na dyskach Backup do biblioteki plikowej (file library) Funkcjonalność Backup na urządzenie typu wirtualna biblioteka taśmowa bez ograniczania na liczbę skonfigurowanych bibliotek i liczbę napędów i slotów skonfigurowanych dla bibliotek

5 2.5. WdroŜenie Przygotowanie harmonogramu działań (w uzgodnieniu z Bankiem) Dostarczenie urządzeń do lokalizacji Zamawiającego Informacyjnie: Urządzenia i rozbudowy dostarczone zostaną do lokalizacji Warszawa, Jerozolimskie 7, oraz do lokalizacji zapasowej Zamawiającego znajdującej się na terenie Warszawy, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego Potwierdzenie Inicjalizacja i konfiguracja serwerów, zgodnie z zapotrzebowaniem Banku Inne wymagane do uruchomienia serwerów Instalację oferowanego systemu operacyjnego Instalacja najnowszych patchy System Konfiguracja stosu TCP/IP i sieci, zgodnie z zapotrzebowaniem Banku operacyjny Serwery Konfiguracja podsystemu dyskowego, zgodnie z zapotrzebowaniem Banku Inne wymagane do konfiguracji systemu operacyjnego Instalacja i Instalacja oferowanego oprogramowania klastrowego konfiguracja Klaster Konfiguracja klastra Dołączenie serwerów do klastra kampusowego Zamawiającego Inne Instalacja HP-UX Security Containment Instalacja rozbudowy w serwerach Zamawiajacego Rozbudowa Informacyjnie: Rozbudowa w zakresie procesorów będzie polegać na fizycznej wymianie procesora obecnie zainstalowanego na serwerów procesor oferowany. Procesory obecnie zainstalowane w serwerach pozostają w dyspozycji Zamawiającego Inne wymagane do uruchomienia serwerów po rozbudowie Instalacja interconnectów w blade enclosures Zamawiającego Informacyjnie: Rozbudowa interconnectów będzie polegać na fizycznej wymianie interconnectów obecnie zainstalowanych na Rozbudowa blade interconecty oferowane. Interconnecty obecnie zainstalowane w blade enclosures pozostają w dyspozycji Zamawiającego. enclosures Rekonfiguracja systemu wynikająca z wymiany interconnectów Inne wymagane do uruchomienia blade enclosures po rozbudowie Musi być sporządzona w języku polskim Musi być wykonana w formie elektronicznej, edytowalnej Nazwa dokumentu Metrykę dokumentu (data, numer wersji, historia zmian, autor) Format Spis treści Elementy Słownik pojęć Zawartość merytoryczna Spis dokumentacji zewnętrznej, do której odwołuje się dokumentacja Dokumentacja Konfigurację elementów infrastruktury powykonawcza Informacyjnie: Konfiguracja musi obejmować wszystkie elementy wdroŝone, zainstalowane w ramach budowy infrastruktury. Przykładowy zestaw wymaganych danych konfiguracyjnych obejmuje, dla: Serwera serwera, parametry sprzętowe (procesor, pamięć, dyski, karty fibre channel, karty ethernet, zasilanie), sieć (adresacja IP, oraz pozostałe parametry sieciowe), Zawartość Konfiguracja Systemu operacyjnego nazwa i wersja systemu, konfiguracja jądra (parametry jądra, moduły, oraz merytoryczna pozostałe parametry systemu.), konfigurację sieci (adresacja, stos TCP/IP, oraz pozostałe parametry sieci), konfigurację podsystemu dyskowego (punkty montowania, wolumeny logiczne, grupy wolumenowe, zasoby dyskowe, RAID), lista uruchomionych usług, listę zainstalowanego oprogramowania Procedury Procedury zgłaszania problemów do serwisu

6 2.6. Gwarancja i serwis techniczny serwerów, rozbudowy serwerów, rozbudowy blade enclosures i licencji HP Data Protector Potwierdzenie Autoryzacja Wykonawca serwisu musi posiadać autoryzację producenta do świadczenia serwisu dla oferowanych rozwiązań Informacyjnie: Na Ŝyczenie Zamawiającego Oferent dostarczy dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania.** Lokalizacja Lokalizacja1: Warszawa, Jerozolimskie urządzeń Lokalizacja2: Warszawa Okres serwisu Długość okresu: 36 miesięcy Dostęp do serwisu przez WWW i wyznaczony telefon kontaktowy Dostępność Dostępność serwisu: 24x7x365 (włączając dni wolne od pracy) Serwis telefoniczny w dni robocze i w godzinach pracy (8:00-16:00) realizowany w języku urzędowym obowiązującym w Polsce Czas reakcji <= 4 godziny, to okres od chwili przyjęcia i zarejestrowania zgłoszenia do czasu rozpoczęcia realizacji zgłoszenia Usługi wsparcia Pomoc w analizie i rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem Informowanie o znanych problemach z oprogramowaniem i sposobach ich rozwiązywania Czas reakcji <= 4 godziny, to okres od chwili przyjęcia i zarejestrowania zgłoszenia do czasu rozpoczęcia realizacji zgłoszenia W przypadku wystąpienia problemów, których nie moŝna rozwiązać zdalnie, pomoc techniczna w miejscu instalacji Po przybyciu serwisu na miejsce, prace serwisowe będą kontynuowane, aŝ do momentu uzyskania dostępności sprzętu lub do momentu osiągnięcia widocznej poprawy. Dopuszczalne jest zawieszenie czynności naprawczych, jeśli potrzebne są dodatkowe materiały lub informacje, ale praca zostaje wznowiona natychmiast po ich uzyskaniu Usługi reaktywne Gwarantowany czas naprawy dla urządzeń w Lokalizacji1 <= 6 godzin Uwaga: Dla urządzeń w Lokalizacji2 nie jest wymagany gwarantowany czas naprawy Wszystkie części zamienne i materiały niezbędne do przywrócenia urządzenia do prawidłowej pracy wliczone w koszt serwisu. JeŜeli Zamawiający zadecyduje o pozostawieniu wymienionego dysku twardego w swoich zasobach, będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy jego wartości na podstawie odrębnego zamówienia Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów wykonywane przez inŝynierów serwisowych Zarządzanie poprawkami do systemu operacyjnego i oprogramowania (dostosowany do systemu pakiet potrzebnych modyfikacji oprogramowania wraz z procedurą instalacji): wykonywane raz na pół roku Aktualizacja oprogramowania wbudowanego (firmware) dla serwerów: wykonywane raz na pół roku Omówienie problemów, które pojawiły się od ostatniej wizyty Odczytanie, rejestracja i analiza logów systemowych Usługi proaktywne Odczytanie, rejestracja i analiza logów kluczowych urządzeń systemowych Przeglądy sprzętowe: Wykonanie czynności wynikających z danych zebranych podczas wizyty np. wymiana części wykonywane raz na Przegląd i wyczyszczenie w razie potrzeby urządzenia i bezpośrednio z nim związanych urządzeń peryferyjnych jak np pół roku konsola Wykonanie czynności wynikających z zaleceń producenta dla poszczególnych urządzeń Sporządzenie notatki z przeglądu z wnioskami i zaleceniami Dostęp do nowych wersji, aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego i oprogramowania Licencje na uŝytkowanie i kopiowanie nowych wersji, aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego i oprogramowania Usługi dodatkowe Dostęp do elektronicznych kanałów informacji i usług wsparcia (bazy wiedzy, bibliotek dokumentacji, opisów produktów, specyfikacji, literatury technicznej i innych materiałów) ** W przypadku, gdyby Oferent nie dostarczył na wezwanie Zamawiającego dokumentu potwierdzającego posiadanie autoryzacji producenta do świadczenia serwisu dla oferowanych rozwiązań, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, jako niezgodną z treścią SIWZ.. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) Miejscowość i data

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne)

Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) Znak sprawy: BDG-III-3820-09/08 Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia.. 1. ZESTAW SERWERÓW dla duŝego Wydziału Ksiąg Wieczystych SS.1, Ilość:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo