TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do UZ nr 185/2014 r Zarządu BS w Skierniewicach z późniejszymi zmianami TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH (obowiązuje od roku) 1

2 Spis treści...2 ZASADY NALICZANIA OPROCENTOWANIA DLA PRODUKTÓW BANKOWYCH...4 I KLIENCI INDYWIDUALNI...5 TAB. 1 Rachunki oszczędnościoworozliczeniowe i oszczędnościowe prowadzone w złotych...5 TAB. 2 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych...5 TAB. 3 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w walutach wymienialnych...5 TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych w walutach wymienialnych...5 TAB. 5 Kredyty udzielane w złotych...6 TAB. 6 Kredyty mieszkaniowe w złotych...6 TAB. 7. Hipoteczne kredyty konsumpcyjne w złotych...6 TAB. 8. Kredyty z dotacją na zakup Kolektorów Słonecznych...7 II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI...7 TAB. 9. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w złotych...7 TAB. 10. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych w złotych...7 TAB. 1 Rachunki rozliczeniowo oszczędnościowe w walutach wymienialnych...7 TAB 12. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych...7 TAB. 13. Kredyty udzielane w złotych...7 TAB. 14. Kredyt z dotacją na zakup Kolektorów Słonecznych...8 TAB. 15. Kredyty udzielane w walutach wymienialnych...9 TAB. 16. Usługi faktoringowe...9 III. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE...9 TAB. 17. Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych w złotych, walutach wymienialnych oraz jako9 denominowane w walutach wymienialnych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych...9 TAB. 18. Zadłużenie przeterminowane dla usług faktoringowych...9 IV. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY...9 TAB. 19. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe dla klientów indywidualnych w złotych...9 TAB. 20. Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych...10 TAB. 2 Kredyty mieszkaniowe dla klientów indywidualnych...12 TAB. 22. Kredyty dla klientów instytucjonalnych...12 TAB. 23. Hipoteczne kredyty konsumpcyjne w złotych

3 TAB. 24. Kredyty udzielane w walutach wymienialnych...13 TAB. 25 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych w walutach wymienialnych dla klientów indywidualnych

4 ZASADY NALICZANIA OPROCENTOWANIA DLA PRODUKTÓW BANKOWYCH środków zgromadzonych na rachunkach bankowych typu POLKonto naliczane jest ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego i przekazywane na w/w rachunki. 2. środków zgromadzonych na rachunkach POLEfekt naliczane jest ostatniego dnia każdego miesiąca i przekazywane na w/w rachunek. 3. środków zgromadzonych na rachunkach POLIKE oraz IKZE naliczane jest ostatniego dnia roku kalendarzowego i przekazywane na w/w rachunek. 4. Środki zgromadzone na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych w złotych podjęte przed okresem zadeklarowania nie podlegają oprocentowaniu chyba że przepisy poszczególnych rachunków stanowią inaczej. 5. Środki zgromadzone na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych podjęte przed okresem zadeklarowania nie podlegają oprocentowaniu chyba że przepisy poszczególnych rachunków stanowią inaczej. 6. Bank stosuje bonifikatę w oprocentowaniu rachunków kredytów. Bonifikatę stosuję się po dokonaniu Analizy punktowej od maksymalnej wysokości marży Banku obowiązującej dla poszczególnych rachunków kredytowych. 7. Wysokość oprocentowania rachunków kredytowych oparta o stawkę WIBOR, mieści się w granicach oprocentowania dla stopy zarządzanej przez Bank dla poszczególnych produktów. 8. Stopa bazowa WIBOR 3M jest obliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania. 9. Stopa bazowa Średni WIBOR 1M jest obliczana z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy i obowiązujący od 1go do ostatniego dnia każdego miesiąca. 10. Stopa bazowa 5,45% minimalna stopa opłacalności udzielania kredytów, ustalona Decyzją Zarządu Banku. 1 Stopa bazowa WIBID 1M jest obliczana z dnia poprzedzającego dzień założenia lokaty. 4

5 I KLIENCI INDYWIDUALNI TAB. 1 Rachunki oszczędnościoworozliczeniowe i oszczędnościowe prowadzone w złotych. Rachunki oszczędnościoworozliczeniowe Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy POLKonto 0,15% 2 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy POLKonto Student 0,15% 3. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy POLKonto JUNIOR 0,15% 2. Rachunek oszczędnościowy POLIKE 3,50% 3. Rachunek oszczędnościowy IKZE 3,50% 4 Rachunek Szkolnej Kasy Oszczędnościowej 1,75% 5. Rachunek POLEfekt (zakładany od roku) od kwoty 1 000,00 zł do 4 999,99 zł 1,80% od kwoty 5 000,00 zł do ,99 zł 1,70% od kwoty ,00 zł do ,99 zł 1,50% powyżej ,00 zł 1,30% 6. Rachunki kaucyjne 0,15% TAB. 2 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych. Lokaty terminowe STANDARD 1 miesięczne 1,55% 2 miesięczne 1,65% 3 miesięczne 1,80% 4 miesięczne 1,85% 5 miesięczne 1,90% 6 miesięczne 1,95% 12 miesięczne 2,35% 15 miesięczne 2,50% 18 miesięczne 2,70% 24 miesięczne i dłuższe 2,90% 2. Lokata terminowa DOPŁATA (zakładana od roku) 2,30% 3. Lokata terminowa DZIECIĘCA PRZYSZŁOŚĆ 3,20% 4. Lokata Bogata BIS (6 miesięczna zakładana od roku) 2,25% Stopa stała 5. Lokata na Start ( 2 miesięczna zakładana od roku) 2,45 6. Lokata Jesienna ( 3 miesięczna zakładana od roku) 2,05 7. Lokata Pewna BIS ( 6 miesięczna zakładana od roku) 2,15 TAB. 3 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w walutach wymienialnych Rachunki oszczędnościowe w walutach wymienialnych zmienne USD EUR GBP 0,10% 0,20% 0,15% TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych w walutach wymienialnych zmienne USD EUR GBP Lokaty terminowe STANDARD (zakładane od roku). 1 miesięczne 0,15% 0,25% 0,20% 3 miesięczne 0,25% 0,35% 0,30% 6 miesięczne 0,35% 0,45% 0,40% 12 miesięczne 0,45% 0,55% 0,50% 24 miesięczne 0,65% 0,70% 0,70% 5

6 TAB. 5 Kredyty udzielane w złotych. zarządzana przez Bank Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym (udzielany od roku) z okresem spłaty do 1 roku 9,00% 2. Kredyt konsumpcyjny do 6 miesięcy 5,45% + marża Banku do 4,55 powyżej 6 miesięcy do 1 roku 5,45% + marża Banku do 4,55 powyżej 1 roku do 2 lat 5,45% + marża Banku do 4,55 powyżej 2 lat do 3 lat 5,45% + marża Banku do 4,55 powyżej 3 lat 5,45% + marża Banku do 4,55 3. Kredyt na zakup pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg (udzielany od roku). do 2 lat 6,00% powyżej 2 lat do 3 lat 6,25% powyżej 3 lat do 8 lat 6,75% 4. Kredyt p.n. Dziecięca Nadzieja 7,30% 5. Kredyty we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi (udzielane od roku). z dopłatą do oprocentowania śr. WIBOR 3M + marża do 2,5 z dopłatą do kapitału śr. WIBOR 3M + marża do 4 6. Karty kredytowe: Stopa zmienne Visa Credit 10,00% Visa Credit Gold 10,00% 7. Kredyt okazjonalny Wygodny Kredyt Gotówkowy do 1 roku 5,95% powyżej 1 roku do 3 lat 6,25% powyżej 3 lat do 5 lat 6,50% powyżej 5 lat do 10 lat 6,75% Stopa stała 8. Pożyczka gotówkowa 10,00% TAB. 6 Kredyty mieszkaniowe w złotych. / Kredyty na cele mieszkaniowe śr. WIBOR 3M + marża do 4 TAB. 7. Hipoteczne kredyty konsumpcyjne w złotych. Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone na nieruchomości ( dla kredytów udzielanych od r.) zarządzana przez Bank 5,45% + marża Banku do 4,55 TAB. 8. Kredyty z dotacją na zakup Kolektorów Słonecznych Kredyt z dotacją na zakup Kolektorów Słonecznych. zmienne śr. WIBOR 3M + marża od 3 6

7 II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI TAB. 9. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w złotych. Rachunki bieżące Rachunek bieżący 0,05% 2. Rachunek pomocniczy 0,05% 3. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy Rolników 0,05% 4. Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy ustalane indywidualnie 5. Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy ustalane indywidualnie 6. Rachunek powierniczy ustalane indywidualnie TAB. 10. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych w złotych. Lokaty terminowe lokaty krótkoterminowe O/N i poniżej 1 miesiąca Stopa stała WIBID 1M +/ stała marża Banku do 0,20 1 miesięczne 1,00% 2. lokaty długoterminowe 2 miesięczne 1,30% 3 miesięczne 1,60% 4 miesięczne 1,70% 5 miesięczne 1,80% 6 miesięczne 1,90% 12 miesięczne 2,00% 15 miesięczne 2,10% 18 miesięczne 2,15% 24 miesięczne i dłuższe 2,25% TAB. 1 Rachunki rozliczeniowo oszczędnościowe w walutach wymienialnych. Rachunki bieżące w walutach wymienialnych. zmienne USD EUR GBP CHF SEK 0,10% 0,20% 0,15% 0,10% 0,00% TAB 12. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych zmienne USD EUR GBP Lokaty terminowe STANDARD 1 miesięczne 0,15% 0,25% 0,20% 3 miesięczne 0,25% 0,35% 0,30% 6 miesięczne 0,35% 0,45% 0,40% 12 miesięczne 0,45% 0,55% 0,50% 24 miesięczne 0,65% 0,70% 0,70% TAB. 13. Kredyty udzielane w złotych. zarządzana przez Bank zmienne oparta o stawkę WIBOR Saldo debetowe 9,00% 10,00% 2. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 7

8 z okresem spłaty do 1 roku 5,45% + marża Banku do 4,55 3. Kredyt rewolwingowy 5,45% + marża Banku do 4,55 z okresem spłaty do 1 roku 5,45% + marża Banku do 4,55 z okresem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat 4. Śr. WIBOR 1M + marża Śr. WIBOR 1M + marża Kredyt w ROR dla Rolników (udzielany od roku). z okresem spłaty do 1 roku 10,00% z okresem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat 10,00% 5. Kredyt obrotowe i inwestycyjne w rachunku kredytowym do 6 miesięcy 5,45% + marża Banku do 4,55 powyżej 6 miesięcy do 1 roku 5,45% + marża Banku do 4,55 powyżej 1 roku do 2 lat 5,45% + marża Banku do 4,55 powyżej 2 lat do 3 lat 5,45% + marża Banku do 4,55 powyżej 3 lat 5,45% + marża Banku do 4,55 6. Kredyt na zakup pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg (udzielany od roku). do 2 lat 6,00% powyżej 2 lat do 3 lat 6,25% powyżej 3 lat do 8 lat 6,75%. śr.wibor 3M + marża do 5,00 7. Kredyty pomostowe 8. Kredyty nawozowe (udzielany od roku). 6,25% Kredyty proekologiczne we współpracy z WFOŚGW 9. w Łodzi ( udzielane od roku). śr. WIBOR 3M z dopłatą do oprocentowania + marża do 2,5 śr. WIBOR 3M z dopłatą do kapitału + marża do Karty Kredytowe: Visa Bussines Credit 10,00% Visa Bussines Credit Gold 10,00% 1 śr. WIBOR3M Kredyt Technologiczny + marża do 4,5 12. Kredyty z dopłatą z ARiMR z dopłatą do oprocentowania WIBRO 3M + marża 2,5 p.p z dopłatą do kapitału WIBRO 3M + marża do 4 p.p TAB. 14. Kredyt z dotacją na zakup Kolektorów Słonecznych zmienne Kredyt z dotacją na zakup Kolektorów Słonecznych śr. WIBOR 3M + marża od 3 8

9 TAB. 15. Kredyty udzielane w walutach wymienialnych. zmienne EUR USD CHF Kredyty dewizowe i denominowane EURIBOR 1M + LIBOR USD 1M + LIBOR CHF 1M + marża od 4 do 6 marża od 4 do 6 marża od 4 do 6 2. Kredyt rewolwingowy śr. EURIBOR 1M + śr.libor USD 1 M + marża do 6 p.p marża do 6 TAB. 16. Usługi faktoringowe. zmienne Wykup wierzytelności z terminem wykupu do 30 dni WIBOR 1M + marża 3 2. Wykup wierzytelności z terminem wykupu od 31 do 90 dni WIBOR 1M + marża 4 3. Wykup wierzytelności z terminem wykupu od 91 do 180 dni WIBOR 1M+ marża 4.5 III. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE TAB. 17. Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych w złotych, walutach wymienialnych oraz jako denominowane w walutach wymienialnych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Zadłużenie przeterminowane PLN USD EUR 4krotność stopy lombardowej NBP TAB. 18. Zadłużenie przeterminowane dla usług faktoringowych. 4krotność stopy lombardowej NBP 4krotność stopy lombardowej NBP Zadłużenie przeterminowane 3krotność stopy lombardowej NBP IV. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY TAB. 19. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe dla klientów indywidualnych w złotych. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy 0,15% 2. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy POL Konto z dopłatą 0,15% 3. Rachunek płatny na żądanie a vista 0,05% 4. Rachunek POLEfekt (zakładany do ) od kwoty 1 000,00 zł do 4 999,99 zł 1,05% od kwoty 5 000,00 zł do ,99 zł 1,75% od kwoty ,00 zł do ,99 zł 1,85% powyżej ,00 zł 2,00% Stopa Stała 5. Lokata Korzystna (3 miesięczna zakładana od r. do r.) 2,25 6. Lokata Wakacyjna (3 miesięczna zakładana od do roku) 2,15% 7. Lokata Pewna ( 6 miesięczna zakładana od do roku) 2,25% 9

10 8. Lokata Marzenie (18 miesięczna zakładana do roku 1 miesiąc 1,30% 2 miesiąc 1,50% 3 miesiąc 1,60% 4 miesiąc 1,70% 5 miesiąc 1,85% 6 miesiąc 1,95% 7 miesiąc 2,10% 8 miesiąc 2,20% 9 miesiąc 2,35% 10 miesiąc 2,50% 11 miesiąc 2,60% 12 miesiąc 2,75% 13 miesiąc 3,10% 14 miesiąc 3,50% 15 miesiąc 4,00% 16 miesiąc 4,50% 17 miesiąc 5,00% 18 miesiąc 5,50% Średnie oprocentowanie Lokaty Marzenie wynosi 2,77% za okres 18 miesięcy 9. Lokata terminowa DOPŁATA (zakładana do roku) 2,80% 10. Lokata Pełna Nadziei (6 miesięczna zakładana od do roku) 2,45% 1 Lokata Bogata (6 miesięczna zakładana od r do r) 2,35% TAB. 20. Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych. Bardzo Jesienny ( 36 m) (dla kredytów udzielanych do r.) 7,15% 2. Bardzo Wiosenny (36m) (dla kredytów udzielanych do dnia r). 7,15% 3. Super Letni ( 36m) (dla kredytów udzielanych do dnia r.) 7,15% 4. Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym 10,00% z okresem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat 5. Kredyt samochodowy z ubezpieczeniem (dla kredytów udzielanych do dnia r.) do 3 lat 7,20% do 6 lat 7,70% 6. Kredyty we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi ( udzielane do r.) z dopłatą do oprocentowania ( od 0,33 do 0,75) X srw z dopłatą do kapitału śr. WIBOR 3M + marża do 4 7. Limit w POL Koncie/ Saldo debetowe 9,00% 10,00% 8. Kredyt na zakup papierów wartościowych 5,45% + marża Banku 9. Kredyt p.n. Swobodny 36 m (udzielany do r.) 7,15% 10. Kredyt konsumpcyjny (za wyjątkiem pkt 11, udzielane do roku) do 1 roku 4,00%10,00% powyżej 1 roku do 2 lat 4,00%10,00% powyżej 2 lat do 3 lat 4,00%10,00% 1

11 powyżej 3 lat 4,00%10,00% 1 Kredyt konsumpcyjny (zaciągany przez osoby fizyczne posiadające w BS Skierniewice ROR, udzielane do roku) powyżej 1 roku do 2 lat 4,00%10,00% powyżej 2 lat do 3 lat 4,00%10,00% 12. Kredyt p.n. Szybki Kredyt 8,45% dla klientów posiadających ROR/POLKonto w Banku 9,20% dla klientów nie posiadających ROR/POLKonto w Banku 13. Kredyt p.n. Niecodzienny kredyt z ubezpieczeniem 7,70% dla klientów posiadających ROR/POLKonto/RB lub inny produkt kredytowy w Banku 8,20% dla klientów nie posiadających ROR/POLKonto/RB lub innego produktu kredytowego w Banku 14. Kredyt p.n. Idealny 0,00% stałe 15. Kredyt p.n. Super Kredyt udzielany do dnia r. 16. Kredyt pod Choinkę (36 miesięcy udzielany od roku do roku) 17. Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym (udzielany do roku). 8,50% dla klientów posiadających ROR/POLKonto w Banku 9,50% dla klientów nie posiadających ROR/POLKonto w Banku 6,35% z okresem spłaty do 1 roku 9,00% 18. Kredyt na zakup pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg (udzielany do roku). do 2 lat 7,20% powyżej 2 lat do 3 lat 7,95% powyżej 3 lat do 8 lat 8,45% 19. Kredyt pn. Lekki (udzielany do roku) 20. Kredyt do wzięcia (udzielany do roku) 7,35% 6,85% 2 Kredyt Komfortowy (udzielany do roku) do 3 lat 6,85% powyżej 3 lat do 5 lat 7,10% powyżej 5 lat do 10 lat 7,35% 22. Kredyt okazjonalny Cztery Pory Roku do 1 roku 5,95% powyżej 1 roku do 3 lat 6,25% powyżej 3 lat do 5 lat 6,50% 11

12 powyżej 5 lat do 10 lat 6,75% TAB. 2 Kredyty mieszkaniowe dla klientów indywidualnych. Kredyty na cele mieszkaniowe (udzielane do r.) powyżej 8 lat do 15 lat 9,50% 2. Kredyty preferencyjne w ramach programu Rodzina na swoim śr. WIBOR 3M + marża 2.00 TAB. 22. Kredyty dla klientów instytucjonalnych. Kredyt pomostowy (udzielane do dnia r.) 7,35% 10,00% 2. Dyskonto weksli 10,00% 3. Kredyty we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi ( udzielane do roku). z dopłatą do oprocentowania ( od 0,33 do 0,75) X srw z dopłatą do kapitału śr. WIBOR 3M + marża do 4 p.p 4. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (w tym ogólnoobrotowy udzielany do roku) z okresem spłaty do 1 roku 5,45% + marża Banku do 4,55 z okresem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat 5,45% + marża Banku do 4,55 5. Kredyt rewolwingowy( udzielany do r.) z okresem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat 6,15%10,00% 6. Kredyt obrotowe i inwestycyjne w rachunku kredytowym ( udzielane do r.) do 6 miesięcy 5,45% + marża Banku do 4,55 powyżej 6 miesięcy do 1 roku 5,45% + marża Banku do 4,55 powyżej 1 roku do 2 lat 5,45% + marża Banku do 4,55 powyżej 2 lat do 3 lat 5,45% + marża Banku do 4,55 powyżej 3 lat 5,45% + marża Banku do 4,55 7. Kredyt w ROR dla Rolników (udzielany do roku) z okresem spłaty do 1 roku 10,00% z okresem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat 10,00% 8. Kredyt na zakup pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg (udzielany do roku) do 2 lat 7,20% powyżej 2 lat do 3 lat 7,95% powyżej 3 lat do 8 lat 8,45% 9. Kredyty nawozowe (udzielane do roku) 7,45% TAB. 23. Hipoteczne kredyty konsumpcyjne w złotych. Kredyty konsumpcyjne hipoteczne i zabezpieczone na nieruchomości ( dla kredytów udzielanych do dnia roku) zarządzana przez Bank śr. WIBOR 3M + marża do 4,00 1

13 2. 3. Hipoteczne kredyty konsumpcyjne ( dla kredytów udzielanych od dnia roku do dnia roku) Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone na nieruchomości ( dla kredytów udzielanych od r. do r.) 6,70%9,20% 6,70%9,20% TAB. 24. Kredyty udzielane w walutach wymienialnych. zmienne EUR USD CHF Kredyty dewizowe i denominowane Dewizowe i denominowane kredyty konsumpcyjne zabezpieczone na nieruchomości Dewizowe i denominowane kredyty mieszkaniowe EURIBOR 1M + marża od 4 do 6 Średni EURIBOR 3M + marża od 4 do 6 p.p Średni EURIBOR 3M + marża od 2,5 do 6 LIBOR USD 1M + marża od 4 do 6 Średni LIBOR USD3M + marża od 4 do 6 Średni LIBOR USD 3M + marża od 2,5 do 6 LIBOR CHF 1M + marża od 4 do 6 Średni LIBOR CHF 3M + marża od 4 do 6 Średni LIBOR CHF 3M + marża od 2,5 do 6 TAB. 25 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych w walutach wymienialnych dla klientów indywidualnych zmienne USD EUR GBP Lokaty terminowe STANDARD (zakładane do roku). 1 miesięczne 0,20% 0,40% 0,35% 3 miesięczne 0,50% 0,80% 0,55% 6 miesięczne 1,10% 0,95% 0,80% 12 miesięczne 1,60% 1,40% 1,10% 24 miesięczne 1,90% 1,65% 1,50% 1

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Załącznik nr 2 do UZ nr 185/2014 r Zarządu BS w Skierniewicach z późniejszymi zmianami TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH (obowiązuje od 004.2015 roku) Skierniewice

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 56/15 z dnia 14.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 28.05.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 13/15 z dnia 29.01.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.02.2015

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 20.06.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/V/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 21.05.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 wrzesień 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, wrzesień 2013 Spis treści... 2 Strona 1 z 8 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 70/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25.03.2015 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 3/12 /2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 09 maj 2012r. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/03/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 04.03.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Uchwała Zarządu Nr 6/4 /2015 z dnia 30-01-2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 10 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały 34 Zarządu Banku Spółdzielczego nr z dnia 25.07.2012r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH Starachowice, lipiec 2012r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 130/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 4 października 2012 roku I zm. Uchwała nr 141/2012 z dnia 12.10.2012r. II zm. Uchwała nr 178/2012 z dnia 22.11.2012r. T

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/01/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.01.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo