TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH"

Transkrypt

1 TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 1 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice / George A. Ferguson, Yoshio Takane ; [przeł. z ang. Michał Zagrodzki]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 2. Badania empiryczne w teorii wychowania : przewodnik metodologiczny dla magistrantów i dyplomantów / Angelika Paszkiewicz. - Białystok : "erbe". Agencja Usługowo-Wydawnicza : przy współpracy "Trans Hu-mana", s. 3. Diagnostyka edukacyjna : [cele, materiał, wymagania] / red. Bolesław Niemierko. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, , [1] s. 4. Edytorstwo publikacji naukowych / Leon Marszałek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 5. Edytorstwo : tekst, język, opracowanie / jan Trzynadlowski. - Wyd. 2 uzup. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowo Techniczne, s. 6. Edytory tekstów : podstawy / Witold Sikorski. - Warszawa : "Mikom", s. 7. Elementy dydaktyki szkoły wyższej / Wincenty Okoń. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 8. Elementy metodyki pisania pracy dyplomowej : poradnik organizacyjny i metodyczny dla słuchaczy podyplomowego studium organizacji i zarządzania oświatą / Władysław Kobyliński, Tadeusz Kowalski. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, s. 9. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk / Tadeusz Kotarbiński. - Wyd. 2 przejrz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Osso-lińskich, s. 10. Hipoteza w badaniach pedagogicznych : poradnik dla studentów / Edward Hajduk. - Wyd. 6 zm. - Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, s. 11. Inżynieria twórczego myślenia : samouczek stymulowania pracy koncepcyjnej / Mirosław Stecewicz. - Gdańsk : "Akia", , [1] s. 12. jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław radoński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 13. jak pisać i publikować pracę naukową : poradnik dla uczestników studiów podyplomowych, młodych pracowników i studentów mechaniki technicznej / Czesław Cempel. - Poznań : Politechnika Poznańska, s. 14. jak pisać prace z psychologii : poradnik dla studentów i badaczy / Edward Nęcka, Ryszard Stocki. - Wyd. 3 zm. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop s. 15. jak pisać pracę magisterską / jan Boć. - Wrocław : "Kolonia Limited", s. 16. jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 17. jak pisać teksty naukowe / jolanta Maćkiewicz. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, , [1] s. 18. jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew rucki. - Wyd Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Uniwersitas" cop s.

2 19. jak studiować? jak pisać pracę magisterską? / Maciej Święcicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 20. jak uprawiać badania oświatowe : metodologia praktyczna / Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop s. 21. Kryteria ocen i recenzje prac naukowych / józef Pieter. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 22. Kształcenie w szkole wyższej : podręcznik umiejętności dydaktycznych / Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Nauko-we, , [3] s. 23. Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej / Elżbieta Niedzielska. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 24. Materiały pomocnicze do pisania pracy magisterskiej w Zakładzie Psychologii Sportu / Gertruda Olszewska. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, s. 25. Metodologia formalna nauk empirycznych / Ryszard Wójcicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 26. Metodologia i metody nauk empirycznych / Stanisław Pabis. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 27. Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych / Tadeusz Pilch. - Warszawa ; Wrocław ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy im Ossolińskich, s. 28. Metodologia pedagogiki społecznej : praca zbiorowa / pod kier. nauk. Ryszarda Wroczyńskiego i Tadeusza Pilcha. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 29. Metodologia środowiskowych badań pedagogicznych: rozprawy z pedagogiki społecznej / pod red. Ryszarda Wroczyńskiego i Tadeusza Pilcha. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 30. Metody analizy tekstu naukowego / Witold Marciszewski. - Wyd Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 31. Metody badań i diagnostyka psychologiczna / Zbigniew Skorny. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 32. Metody badań pedagogicznych : [skrypt przeznaczony dla studentów pedagogiki, psychologii oraz wyższych szkół pedagogicznych] / Mieczy-sław robocki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 33. Metody badań pedagogicznych klasy szkolnej / Mieczysław robocki. - Lublin : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 34. Metody badań w naukach społecznych : (skrypt-przewodnik dla studentów pedagogiki wszystkich lat) / Danuta Maszczyk, Andrzej Radziewicz-Winnicki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 35. Metody heurystyczne / jan Antoszewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 36. Metody i techniki badań pedagogicznych / Mieczysław robocki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 37. Metody statystyczne / Mirosław Krzysztofiak, Danuta Urbanek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 38. Metody współczesnej psychologii / Mieczysław Kreutz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, s. 39. Metodyczne wskazówki do pisania pracy magisterskiej / Zbigniew Bożyczko. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 2

3 40. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych / jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 41. Model pedagogicznej pracy naukowej / Władysław Puślecki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 42. Nauczanie programowane w szkolnictwie wyższym / Czesław Kupisiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 43. Nauka poprawnego myślenia / Narcyz rubnicki. - Wyd Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, s. 44. Nauka : twórczość i organizacja / jarosław Rudniański. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, , [2] s. 45. O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych : przewodnik praktyczny / Krzysztof Woźniak. - Warszawa ; ródź : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 46. O pracy umysłowej : cele, metody, organizacja psychiczna / jarosław Rudniański. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, , [3] s. 47. Ogólna metodologia pracy naukowej / józef Pieter. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 48. Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych / jerzy Godziszewski. - Zielona Góra : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, s. 49. Organizacja badań i ocena prac naukowych / Wacław Pytkowski. - Wyd Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, , [1] s. 50. Organizacja i metody samokształcenia : poradnik metodyczny do pracy samokształceniowej / Henryk Skrzypczak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 51. Organizacyjne i metodyczne problemy pisania pracy dyplomowej : poradnik dla słuchaczy podyplomowego studium organizacji i zarządzania oświatą / Władysław Kobyliński. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, s. 52. Orientacje w metodologii badań pedagogicznych / pod red. Stanisława Palki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, cop s. 53. Piszę pracę magisterską : poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych / Krzysztof Wojcik. - Wyd Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, [2], 139 s. 54. Podstawy bibliografii / Aleksandra Mendykowa. - Warszawa : Państwo-we Wydawnictwo Naukowe, s. 55. Podstawy dydaktyki ogólnej / Czesław Kupisiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 56. Podstawy statystyki dla psychologów, pedagogów i socjologów / Günter Clauss, Heinz Ebner; przetł. [z niem.] józef Olesiak. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, s. 57. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk / Stanisław Kamiński. - Wyd. 3 uzup. - Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 58. Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich / Władysław Piotr Zaczyński. - Warszawa : Wydawnictwo "Żak", s. 59. Poradnik redaktora / Filip Trzaska. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, s. 60. Praca badawcza nauczyciela / Władysław Zaczyński. - Wyd Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 3

4 61. Praca dyplomowa : poradnik metodyczny / Helena Adamczewska, Stanisław Mauersberg. - Warszawa : Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych, , [1] s. 62. Praca magisterska : przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki / Waldemar Dutkiewicz. - Wyd. 3 rozsz. - Kielce : Dom Wydawniczy "Strzelec", s. 63. Praca magisterska na studiach historycznych : przewodnik metodyczny / Benon Miśkiewicz. - Wyd. 2 uzup. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, s. 64. Praca magisterska na studium administracji : wskazówki metodyczne / Wiktor jaśkiewicz. - Wyd Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, s. 65. Praca naukowa / józef Pieter. - Wyd Katowice : "Śląsk", 1960, s. 66. Prace badawcze : przewodnik metodyczny dla studentów i nauczycieli - nowatorów / Stanisław Zawistowski. - Wrocław : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, s. 67. Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Andrzej Pułło. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, s. 68. Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki : przewodnik metodologiczny dla studiujących nauczycieli / Zbigniew Skorny. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 69. Prace promocyjne z pedagogiki : skrypt dla uczestników seminariów : licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego / pod red. Wiesława Ciczkowskiego. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 70. Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego : jak pisać pracę magisterską / Stefan Kunowski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, s. 71. Problemy weryfikacji wiedzy / jan Such. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 72. Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na studiach ekonomicznych : poradnik / Wiesław radoński, Stanisław Urban. - Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, , [2] s. 73. Przewodnik do seminarium dyplomowego i pracy magisterskiej / jerzy Sożyński. - Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Rolniczej, s. 74. Psychologia sprawnego myślenia / Zbigniew Pietrasiński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", s. 75. Redagowanie techniczne książki / Tekla Malinowska, Ludwik Syta. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, s. 76. Sztuka badań naukowych / William Beveridge ; [z ang.] przeł. Leon Żebrowski. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 77. Sztuka uczenia się / Zbigniew Pietrasiński. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", s. 78. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / january Weiner. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 79. Technika pisania prac dyplomowych / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 80. Uczelnia i Ty : technologia pracy umysłowej / jarosław Rudniański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 81. Umiejętność przekonywania i dyskusji / Tadeusz Pszczołowski. - Wyd Warszawa : "Wiedza Powszechna", s. 4

5 82. Uwarunkowania, założenia i metody badań pedagogicznych / Zofia Krzysztoszek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 83. Word Perfect dla każdego / Dariusz Boncler. - Warszawa : Komputerowa Oficyna Wydawnicza HELP, s. 84. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław robocki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 85. Wskazówki techniczne dla piszących prace dyplomowe i magisterskie / Henryk Sobis. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, , [12] s. 86. Współczesne metody badań doświadczalnych / Zbigniew Polański. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", s. 87. Współczesne metody myślenia / józef Maria Bocheński ; przeł. [z niem.] i oprac. Stanisław judycki]. - Poznań : "W Drodze", s. 88. Wstęp do badań naukowych / Bright E. Edgar jr. Wilson ; tł. [z ang.] jan Kowalski i in. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 89. Wstęp do badań politologicznych / Andrzej Chodubski. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 90. Wstęp do metod i technik badań społecznych / janusz Sztumski. - Wyd. 5 zm., uzup. - Katowice : "Śląsk", s. 91. Wstęp do metodologii badań pedagogicznych / Zbigniew Zaborowski ; rozdz. Metody statystyki matematycznej w badaniach pedagogicznych oprac. Marek Tabin. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 92. Wstęp do metodologii pedagogiki / Heliodor Muszyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 93. Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej / Zbigniew Pawłowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 94. Z zagadnień pracy naukowej / józef Pieter. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 95. Z zakresu pisania referatów, prac seminaryjnych i magisterskich na studiach historycznych: przewodnik metodyczny / jan Seredyka. - Wyd. 3 popr. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich. Wydawnictwa Skryptowe, s. 96. Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej / janusz Gnitecki. - Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, s. 97. Zarys metodologii pracy naukowej / józef Pieter. - Warszawa : Państwo-we Wydawnictwo Naukowe, s. 98. Zarys metodyki pracy umysłowej : [skrypt dla studentów pierwszych lat studiów ekonomicznych] / józef Orczyk. - Wyd Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 99. Zarys metodyki wykonywania prac magisterskich na kierunkach technicznych studiów pedagogicznych / józef Pietrzykowski. - Wyd. 2 popr. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, s Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe / Tadeusz Pilch, Teresa Bauman ; rozdz: 6 oprac. Andrzej Radźko. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : "Żak", s Zasady sprawnego działania / Tadeusz Pszczołowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", s Zasady typowego opracowania edytorskiego / oprac. zespół red. : Alina Kossuthowa [i in.] pod kier. Leona Marszałka. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 5

6 6 ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. Aksjologia a pedagogika / Władysław Cichoń // Ruch Pedagogiczny , nr 2, s Artefakty w eksperymentach psychologicznych, przyczyny i zapobieganie / Maria Mikołajczyk, Krystyna Skarżyńska // Przegląd Psychologiczny. - T. 19 (1976), s Badania podłużne (towarzyszące) pojęcia i przykłady / Zbigniew Kwieciński // Ruch Pedagogiczny , nr 1, s Biotechnologia i informacja o biotechnologii / Włodzimierz Trzebny, Tomasz Twardowski // Zagadnienia Informacji Naukowej , nr 1, s Dialog jako metoda badawcza / Piotr rukasiewicz // Teksty , nr 5, s Dychotomia metodologiczna w pedagogice i jej współczesna dyskwalifikacja / j Kruk // Forum Oświatowe , nr 2, s Egzamin i praca dyplomowa w szkole wyższej / Wincenty Okoń // Dydaktyka Szkoły Wyższej , nr 4, s Eksperyment jako metoda naukowa : z metodyki pracy wychowawczej / Zbigniew Zaborowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 9, s Graficzna analiza materiału socjometrycznego / Marek Pilkiewicz // Psychologia Wychowawcza , nr 1, s Ilościowo-jakościowe badania pedagogiczne / Stanisław Palka // Ruch Pedagogiczny , nr 1, s język naukowy pedagogiki / Zbigniew Zaborowski // Nauczyciel i Wy-chowanie , nr 3, s Ku nowym wzorcom badań społecznych w Polsce : cechy badań jakościowych w ostatnich latach / Anna Wyka // Kultura i Społeczeństwo , nr 1, s Metoda "dokumentów osobistych" w socjologii / Włodzimierz Adamski // Studia Socjologiczne , nr 1, s Metoda dokumentów autobiograficznych w naukach społecznych / jan Szczepański // Kultura i Społeczeństwo , nr 1, s Metoda i technika eksperymentu pedagogicznego / Władysław Zaczyński // Ruch Pedagogiczny , nr 5, s Metoda sondażu w pedagogice społecznej / Iza Muchnicka // Studia Pedagogiczne. - T. 19 (1970), s Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej / Aleksander Kamiński // Studia Pedagogiczne. - T. 19 (1970), s Metodologia rozpoznawania potrzeb opiekuńczych / Albin Kelm, Wacław Kopczyński // Studia Pedagogiczne - T. 19 (1970), s Metodologiczne podstawy eksperymentu pedagogicznego / Zofia Matulka // Oświata Dorosłych , nr 7, s Metodologiczne wskazówki do pisania pracy dyplomowej i magisterskiej / Szczepan Skrzypiec // Przegląd Oświatowy Solidarności , nr 15, s ; nr 16, s ; nr 17, s ; nr 18, s. 6-7 ; nr 19, s. 10 ; nr 20, s Metodologiczne wskazówki do pisania pracy dyplomowej i magisterskiej / Szczepan Skrzypiec // Przegląd Oświatowy Solidarności , nr 1, s. 10 ; nr 2, s. 15

7 22. Metody ilościowe a metody jakościowe w badaniach pedagogicznych / Hanna Komorowska // Edukacja , nr 3, s Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją : spór o metodologiczną komplementarność / Mieczysław Malewski // Kultura i Edukacja , nr 1/2, s Metody poznawania cech i struktur osobowości / Kazimierz Czarnecki // Chowanna , nr 1, s Naukowe i zawodowe elementy w pracy magisterskiej / Bolesław Pleśniarski // Dydaktyka Szkoły Wyższej , nr 1, s Niektóre problemy metodologiczne pedagogiki / Zbigniew Zaborowski // Nauczyciel i Wychowanie , nr 4, s O celach prac magisterskich uwagi ogólne do studentów adresowane / jan Stanisław Knypl // Życie Szkoły Wyższej , nr 3, s O doskonaleniu nauczycieli przygotowujących się do pracy doktorskiej z dyscyplin pedagogicznych / Roman Polny // Chowanna , z. 2, s O niektórych funkcjach seminarium magisterskiego / Barbara Żechowska // Dydaktyka Szkoły Wyższej , nr 3, s O niektórych metodologicznych problemach badań pedagogicznych / Karl Heinz Gűnther ; tł. z niem. // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 4, s O niektórych właściwościach badań pedagogicznych / Ryszard Wroczyński // Studia Pedagogiczne. - T. 19 (1970), s O potrzebie zespołowych badań pedagogicznych / jan Konopnicki // Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego , nr 1, s O potrzebie znajomości technologii pracy naukowej / Ferdynand Iniewski // Wychowanie w Przedszkolu , nr 5, s O wyborze promotora rozprawy magisterskiej, uwagi dla studentów adresowane / jan Stanisław Knypl // Życie Szkoły Wyższej , nr 6, s Organizacja i metodyka badań eksperymentalnych / Władysław Zaczyński // Nauczyciel i Wychowanie , nr 2, s Perspektywy badań pedagogicznych / Richard D'aeth ; ref. tł. z ang. // Nowa Szkoła , nr 1, s Postulat operacyjności definicji w naukach społecznych / jakub Karpiński // Studia Socjologiczne , nr 4, s Prace magisterskie / Kazimierz Denek // Dydaktyka Szkoły Wyższej , nr 2, s Prace magisterskie studentów wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego / Helena Chylińska // Życie Szkoły Wyższej , nr 5, s Problem eksperymentu w naukach pedagogicznych / Bogdan Suchodolski // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 1, s Projektowanie badań eksperymentalnych / Ryszard Więckowski // Chowanna , z 1, s Rola praktyk dyplomowych w procesie dydaktycznym / Stanisław Urban // Życie Szkoły Wyższej , nr 5, s Seminarium magisterskie jako jedna z form procesu dydaktycznego w szkole wyższej / Tadeusz Marzec // Dydaktyka Szkoły Wyższej , nr 3/4, s

8 44. Seminarium w szkole wyższej / Kazimierz Denek // Dydaktyka Szkoły Wyższej , nr 1, s Skala ocen w pracy badawczej nauczyciela / Mieczysław robocki // Ruch Pedagogiczny , nr 3, s Socjometryczna Skala Akceptacji jako technika badania pozycji jednostki w nieformalnej strukturze grupy / Marek Pilkiewicz // Psychologia Wychowawcza , nr 2, s Społeczna funkcja badań społecznych / jan Lutyński // Przegląd Socjologiczny. - T. 17 (1963), s Techniki socjometryczne : wprowadzenie do badań / Marek Pilkiewicz // Psychologia Wychowawcza , nr 4, s Teoretyczne podstawy procesu resocjalizacji / Zbigniew Skorny // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 2, s Uwagi na temat przygotowania i techniki pisania prac magisterskich z historii / Krzysztof Michałek // Wiadomości Historyczne , nr 3, s W kręgu metodologii i pedagogiki / Bogdan Nawroczyński // Nowa Szkoła , nr 10, s W sprawie metodologii pedagogiki / Heliodor Muszyński // Nowa Szkoła , nr 4, s Współpraca naukowców i nauczycieli / jerzy Danielewicz // Głos Nauczycielski , nr 46, s Wybrane techniki badań nieformalnej struktury klasy szkolnej : próba klasyfikacji / Marek Pilkiewicz // Psychologia Wychowawcza , nr 3, s Z doświadczeń metodycznych w zakresie seminariów dyplomowych / Stanisław Urban // Życie Szkoły Wyższej , nr 2, s Z zagadnień psychologii samodzielności / Tadeusz Tomaszewski // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 1, s Zastosowanie metod demograficznych w badaniach zawodu / józef Marczak // Studia Pedagogiczne. - T. 19 (1970), s Zastosowanie technik socjometrycznych w pedagogice społecznej / Mikołaj Winiarski // Studia Pedagogiczne. - T. 19 (1970), s

PISZEMY PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB DYPLOMOWĄ

PISZEMY PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB DYPLOMOWĄ PISZEMY PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB DYPLOMOWĄ Na podstawie: E. Opoka: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Gliwice: Politechnika Śląska, 2001. LITERATURA NA TEMAT 1. Jak napisać

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach Michał Klichowski O społecznych konstrukcjach M I E DZ Y LIN EAR N OSCIA a KLIKANIEM podejsc do uczenia sie Michał Klichowski Między linearnością a klikaniem O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin NR 2805 Czas społeczny

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze.

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. 1. Dzieci z zaburzeniami mowy / Barbara Sawa.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. Sygnatura: 83695, 75667, 75668, 75669

Bardziej szczegółowo

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe:

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: 1. 13 wykładów z geometrii wykreślnej / Tomasz Bogaczyk, Teresa Romaszkiewicz-Białas.- Wyd. 6.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. Hasła przedmiotowe: GEOMETRIA WYKREŚLNA, PODRĘCZNIKI

Bardziej szczegółowo

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze KsiąŜki 1. Zrozumieć Chińczyków : kulturowe kody społeczności chińskich / pod red. nauk. Ewy Zajdler. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog,

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Jacek Kochanowski Robert Kowalczyk Zbigniew Lew-Starowicz Krzysztof Wąż SZKOŁA MILCZENIA

Jacek Kochanowski Robert Kowalczyk Zbigniew Lew-Starowicz Krzysztof Wąż SZKOŁA MILCZENIA Jacek Kochanowski Robert Kowalczyk Zbigniew Lew-Starowicz Krzysztof Wąż SZKOŁA MILCZENIA SPRAWOZDANIE Z PRZEGLĄDU TREŚCI SZKOLNYCH PODRĘCZNIKÓW DO BIOLOGII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I WYCHOWANIA DO ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI Poznać Zrozumieć Doświadczyć Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Wirtualny świat i jakość kształcenia

Wirtualny świat i jakość kształcenia Jerzy M. Mischke, emerytowany profesor AGH Anna Katarzyna Stanisławska, Polski Uniwersytet Wirtualny Wirtualny świat i jakość kształcenia Kilka słów na temat organizacji badań jakości kursów zdalnych 1

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 18 (2) 2012 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne pod redakcją Marii Jolanty Żmichrowskiej Wydawnictwo Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo