TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH"

Transkrypt

1 TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 1 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice / George A. Ferguson, Yoshio Takane ; [przeł. z ang. Michał Zagrodzki]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 2. Badania empiryczne w teorii wychowania : przewodnik metodologiczny dla magistrantów i dyplomantów / Angelika Paszkiewicz. - Białystok : "erbe". Agencja Usługowo-Wydawnicza : przy współpracy "Trans Hu-mana", s. 3. Diagnostyka edukacyjna : [cele, materiał, wymagania] / red. Bolesław Niemierko. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, , [1] s. 4. Edytorstwo publikacji naukowych / Leon Marszałek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 5. Edytorstwo : tekst, język, opracowanie / jan Trzynadlowski. - Wyd. 2 uzup. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowo Techniczne, s. 6. Edytory tekstów : podstawy / Witold Sikorski. - Warszawa : "Mikom", s. 7. Elementy dydaktyki szkoły wyższej / Wincenty Okoń. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 8. Elementy metodyki pisania pracy dyplomowej : poradnik organizacyjny i metodyczny dla słuchaczy podyplomowego studium organizacji i zarządzania oświatą / Władysław Kobyliński, Tadeusz Kowalski. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, s. 9. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk / Tadeusz Kotarbiński. - Wyd. 2 przejrz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Osso-lińskich, s. 10. Hipoteza w badaniach pedagogicznych : poradnik dla studentów / Edward Hajduk. - Wyd. 6 zm. - Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, s. 11. Inżynieria twórczego myślenia : samouczek stymulowania pracy koncepcyjnej / Mirosław Stecewicz. - Gdańsk : "Akia", , [1] s. 12. jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław radoński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 13. jak pisać i publikować pracę naukową : poradnik dla uczestników studiów podyplomowych, młodych pracowników i studentów mechaniki technicznej / Czesław Cempel. - Poznań : Politechnika Poznańska, s. 14. jak pisać prace z psychologii : poradnik dla studentów i badaczy / Edward Nęcka, Ryszard Stocki. - Wyd. 3 zm. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop s. 15. jak pisać pracę magisterską / jan Boć. - Wrocław : "Kolonia Limited", s. 16. jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 17. jak pisać teksty naukowe / jolanta Maćkiewicz. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, , [1] s. 18. jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew rucki. - Wyd Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Uniwersitas" cop s.

2 19. jak studiować? jak pisać pracę magisterską? / Maciej Święcicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 20. jak uprawiać badania oświatowe : metodologia praktyczna / Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop s. 21. Kryteria ocen i recenzje prac naukowych / józef Pieter. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 22. Kształcenie w szkole wyższej : podręcznik umiejętności dydaktycznych / Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Nauko-we, , [3] s. 23. Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej / Elżbieta Niedzielska. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 24. Materiały pomocnicze do pisania pracy magisterskiej w Zakładzie Psychologii Sportu / Gertruda Olszewska. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, s. 25. Metodologia formalna nauk empirycznych / Ryszard Wójcicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 26. Metodologia i metody nauk empirycznych / Stanisław Pabis. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 27. Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych / Tadeusz Pilch. - Warszawa ; Wrocław ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy im Ossolińskich, s. 28. Metodologia pedagogiki społecznej : praca zbiorowa / pod kier. nauk. Ryszarda Wroczyńskiego i Tadeusza Pilcha. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 29. Metodologia środowiskowych badań pedagogicznych: rozprawy z pedagogiki społecznej / pod red. Ryszarda Wroczyńskiego i Tadeusza Pilcha. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 30. Metody analizy tekstu naukowego / Witold Marciszewski. - Wyd Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 31. Metody badań i diagnostyka psychologiczna / Zbigniew Skorny. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 32. Metody badań pedagogicznych : [skrypt przeznaczony dla studentów pedagogiki, psychologii oraz wyższych szkół pedagogicznych] / Mieczy-sław robocki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 33. Metody badań pedagogicznych klasy szkolnej / Mieczysław robocki. - Lublin : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 34. Metody badań w naukach społecznych : (skrypt-przewodnik dla studentów pedagogiki wszystkich lat) / Danuta Maszczyk, Andrzej Radziewicz-Winnicki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 35. Metody heurystyczne / jan Antoszewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 36. Metody i techniki badań pedagogicznych / Mieczysław robocki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 37. Metody statystyczne / Mirosław Krzysztofiak, Danuta Urbanek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 38. Metody współczesnej psychologii / Mieczysław Kreutz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, s. 39. Metodyczne wskazówki do pisania pracy magisterskiej / Zbigniew Bożyczko. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 2

3 40. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych / jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 41. Model pedagogicznej pracy naukowej / Władysław Puślecki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 42. Nauczanie programowane w szkolnictwie wyższym / Czesław Kupisiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 43. Nauka poprawnego myślenia / Narcyz rubnicki. - Wyd Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, s. 44. Nauka : twórczość i organizacja / jarosław Rudniański. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, , [2] s. 45. O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych : przewodnik praktyczny / Krzysztof Woźniak. - Warszawa ; ródź : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 46. O pracy umysłowej : cele, metody, organizacja psychiczna / jarosław Rudniański. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, , [3] s. 47. Ogólna metodologia pracy naukowej / józef Pieter. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 48. Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych / jerzy Godziszewski. - Zielona Góra : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, s. 49. Organizacja badań i ocena prac naukowych / Wacław Pytkowski. - Wyd Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, , [1] s. 50. Organizacja i metody samokształcenia : poradnik metodyczny do pracy samokształceniowej / Henryk Skrzypczak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 51. Organizacyjne i metodyczne problemy pisania pracy dyplomowej : poradnik dla słuchaczy podyplomowego studium organizacji i zarządzania oświatą / Władysław Kobyliński. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, s. 52. Orientacje w metodologii badań pedagogicznych / pod red. Stanisława Palki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, cop s. 53. Piszę pracę magisterską : poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych / Krzysztof Wojcik. - Wyd Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, [2], 139 s. 54. Podstawy bibliografii / Aleksandra Mendykowa. - Warszawa : Państwo-we Wydawnictwo Naukowe, s. 55. Podstawy dydaktyki ogólnej / Czesław Kupisiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 56. Podstawy statystyki dla psychologów, pedagogów i socjologów / Günter Clauss, Heinz Ebner; przetł. [z niem.] józef Olesiak. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, s. 57. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk / Stanisław Kamiński. - Wyd. 3 uzup. - Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 58. Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich / Władysław Piotr Zaczyński. - Warszawa : Wydawnictwo "Żak", s. 59. Poradnik redaktora / Filip Trzaska. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, s. 60. Praca badawcza nauczyciela / Władysław Zaczyński. - Wyd Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 3

4 61. Praca dyplomowa : poradnik metodyczny / Helena Adamczewska, Stanisław Mauersberg. - Warszawa : Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych, , [1] s. 62. Praca magisterska : przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki / Waldemar Dutkiewicz. - Wyd. 3 rozsz. - Kielce : Dom Wydawniczy "Strzelec", s. 63. Praca magisterska na studiach historycznych : przewodnik metodyczny / Benon Miśkiewicz. - Wyd. 2 uzup. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, s. 64. Praca magisterska na studium administracji : wskazówki metodyczne / Wiktor jaśkiewicz. - Wyd Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, s. 65. Praca naukowa / józef Pieter. - Wyd Katowice : "Śląsk", 1960, s. 66. Prace badawcze : przewodnik metodyczny dla studentów i nauczycieli - nowatorów / Stanisław Zawistowski. - Wrocław : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, s. 67. Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Andrzej Pułło. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, s. 68. Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki : przewodnik metodologiczny dla studiujących nauczycieli / Zbigniew Skorny. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 69. Prace promocyjne z pedagogiki : skrypt dla uczestników seminariów : licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego / pod red. Wiesława Ciczkowskiego. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 70. Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego : jak pisać pracę magisterską / Stefan Kunowski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, s. 71. Problemy weryfikacji wiedzy / jan Such. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 72. Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na studiach ekonomicznych : poradnik / Wiesław radoński, Stanisław Urban. - Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, , [2] s. 73. Przewodnik do seminarium dyplomowego i pracy magisterskiej / jerzy Sożyński. - Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Rolniczej, s. 74. Psychologia sprawnego myślenia / Zbigniew Pietrasiński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", s. 75. Redagowanie techniczne książki / Tekla Malinowska, Ludwik Syta. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, s. 76. Sztuka badań naukowych / William Beveridge ; [z ang.] przeł. Leon Żebrowski. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 77. Sztuka uczenia się / Zbigniew Pietrasiński. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", s. 78. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / january Weiner. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 79. Technika pisania prac dyplomowych / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 80. Uczelnia i Ty : technologia pracy umysłowej / jarosław Rudniański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 81. Umiejętność przekonywania i dyskusji / Tadeusz Pszczołowski. - Wyd Warszawa : "Wiedza Powszechna", s. 4

5 82. Uwarunkowania, założenia i metody badań pedagogicznych / Zofia Krzysztoszek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 83. Word Perfect dla każdego / Dariusz Boncler. - Warszawa : Komputerowa Oficyna Wydawnicza HELP, s. 84. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław robocki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 85. Wskazówki techniczne dla piszących prace dyplomowe i magisterskie / Henryk Sobis. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, , [12] s. 86. Współczesne metody badań doświadczalnych / Zbigniew Polański. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", s. 87. Współczesne metody myślenia / józef Maria Bocheński ; przeł. [z niem.] i oprac. Stanisław judycki]. - Poznań : "W Drodze", s. 88. Wstęp do badań naukowych / Bright E. Edgar jr. Wilson ; tł. [z ang.] jan Kowalski i in. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 89. Wstęp do badań politologicznych / Andrzej Chodubski. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 90. Wstęp do metod i technik badań społecznych / janusz Sztumski. - Wyd. 5 zm., uzup. - Katowice : "Śląsk", s. 91. Wstęp do metodologii badań pedagogicznych / Zbigniew Zaborowski ; rozdz. Metody statystyki matematycznej w badaniach pedagogicznych oprac. Marek Tabin. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 92. Wstęp do metodologii pedagogiki / Heliodor Muszyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 93. Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej / Zbigniew Pawłowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 94. Z zagadnień pracy naukowej / józef Pieter. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 95. Z zakresu pisania referatów, prac seminaryjnych i magisterskich na studiach historycznych: przewodnik metodyczny / jan Seredyka. - Wyd. 3 popr. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich. Wydawnictwa Skryptowe, s. 96. Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej / janusz Gnitecki. - Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, s. 97. Zarys metodologii pracy naukowej / józef Pieter. - Warszawa : Państwo-we Wydawnictwo Naukowe, s. 98. Zarys metodyki pracy umysłowej : [skrypt dla studentów pierwszych lat studiów ekonomicznych] / józef Orczyk. - Wyd Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 99. Zarys metodyki wykonywania prac magisterskich na kierunkach technicznych studiów pedagogicznych / józef Pietrzykowski. - Wyd. 2 popr. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, s Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe / Tadeusz Pilch, Teresa Bauman ; rozdz: 6 oprac. Andrzej Radźko. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : "Żak", s Zasady sprawnego działania / Tadeusz Pszczołowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", s Zasady typowego opracowania edytorskiego / oprac. zespół red. : Alina Kossuthowa [i in.] pod kier. Leona Marszałka. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 5

6 6 ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. Aksjologia a pedagogika / Władysław Cichoń // Ruch Pedagogiczny , nr 2, s Artefakty w eksperymentach psychologicznych, przyczyny i zapobieganie / Maria Mikołajczyk, Krystyna Skarżyńska // Przegląd Psychologiczny. - T. 19 (1976), s Badania podłużne (towarzyszące) pojęcia i przykłady / Zbigniew Kwieciński // Ruch Pedagogiczny , nr 1, s Biotechnologia i informacja o biotechnologii / Włodzimierz Trzebny, Tomasz Twardowski // Zagadnienia Informacji Naukowej , nr 1, s Dialog jako metoda badawcza / Piotr rukasiewicz // Teksty , nr 5, s Dychotomia metodologiczna w pedagogice i jej współczesna dyskwalifikacja / j Kruk // Forum Oświatowe , nr 2, s Egzamin i praca dyplomowa w szkole wyższej / Wincenty Okoń // Dydaktyka Szkoły Wyższej , nr 4, s Eksperyment jako metoda naukowa : z metodyki pracy wychowawczej / Zbigniew Zaborowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 9, s Graficzna analiza materiału socjometrycznego / Marek Pilkiewicz // Psychologia Wychowawcza , nr 1, s Ilościowo-jakościowe badania pedagogiczne / Stanisław Palka // Ruch Pedagogiczny , nr 1, s język naukowy pedagogiki / Zbigniew Zaborowski // Nauczyciel i Wy-chowanie , nr 3, s Ku nowym wzorcom badań społecznych w Polsce : cechy badań jakościowych w ostatnich latach / Anna Wyka // Kultura i Społeczeństwo , nr 1, s Metoda "dokumentów osobistych" w socjologii / Włodzimierz Adamski // Studia Socjologiczne , nr 1, s Metoda dokumentów autobiograficznych w naukach społecznych / jan Szczepański // Kultura i Społeczeństwo , nr 1, s Metoda i technika eksperymentu pedagogicznego / Władysław Zaczyński // Ruch Pedagogiczny , nr 5, s Metoda sondażu w pedagogice społecznej / Iza Muchnicka // Studia Pedagogiczne. - T. 19 (1970), s Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej / Aleksander Kamiński // Studia Pedagogiczne. - T. 19 (1970), s Metodologia rozpoznawania potrzeb opiekuńczych / Albin Kelm, Wacław Kopczyński // Studia Pedagogiczne - T. 19 (1970), s Metodologiczne podstawy eksperymentu pedagogicznego / Zofia Matulka // Oświata Dorosłych , nr 7, s Metodologiczne wskazówki do pisania pracy dyplomowej i magisterskiej / Szczepan Skrzypiec // Przegląd Oświatowy Solidarności , nr 15, s ; nr 16, s ; nr 17, s ; nr 18, s. 6-7 ; nr 19, s. 10 ; nr 20, s Metodologiczne wskazówki do pisania pracy dyplomowej i magisterskiej / Szczepan Skrzypiec // Przegląd Oświatowy Solidarności , nr 1, s. 10 ; nr 2, s. 15

7 22. Metody ilościowe a metody jakościowe w badaniach pedagogicznych / Hanna Komorowska // Edukacja , nr 3, s Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją : spór o metodologiczną komplementarność / Mieczysław Malewski // Kultura i Edukacja , nr 1/2, s Metody poznawania cech i struktur osobowości / Kazimierz Czarnecki // Chowanna , nr 1, s Naukowe i zawodowe elementy w pracy magisterskiej / Bolesław Pleśniarski // Dydaktyka Szkoły Wyższej , nr 1, s Niektóre problemy metodologiczne pedagogiki / Zbigniew Zaborowski // Nauczyciel i Wychowanie , nr 4, s O celach prac magisterskich uwagi ogólne do studentów adresowane / jan Stanisław Knypl // Życie Szkoły Wyższej , nr 3, s O doskonaleniu nauczycieli przygotowujących się do pracy doktorskiej z dyscyplin pedagogicznych / Roman Polny // Chowanna , z. 2, s O niektórych funkcjach seminarium magisterskiego / Barbara Żechowska // Dydaktyka Szkoły Wyższej , nr 3, s O niektórych metodologicznych problemach badań pedagogicznych / Karl Heinz Gűnther ; tł. z niem. // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 4, s O niektórych właściwościach badań pedagogicznych / Ryszard Wroczyński // Studia Pedagogiczne. - T. 19 (1970), s O potrzebie zespołowych badań pedagogicznych / jan Konopnicki // Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego , nr 1, s O potrzebie znajomości technologii pracy naukowej / Ferdynand Iniewski // Wychowanie w Przedszkolu , nr 5, s O wyborze promotora rozprawy magisterskiej, uwagi dla studentów adresowane / jan Stanisław Knypl // Życie Szkoły Wyższej , nr 6, s Organizacja i metodyka badań eksperymentalnych / Władysław Zaczyński // Nauczyciel i Wychowanie , nr 2, s Perspektywy badań pedagogicznych / Richard D'aeth ; ref. tł. z ang. // Nowa Szkoła , nr 1, s Postulat operacyjności definicji w naukach społecznych / jakub Karpiński // Studia Socjologiczne , nr 4, s Prace magisterskie / Kazimierz Denek // Dydaktyka Szkoły Wyższej , nr 2, s Prace magisterskie studentów wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego / Helena Chylińska // Życie Szkoły Wyższej , nr 5, s Problem eksperymentu w naukach pedagogicznych / Bogdan Suchodolski // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 1, s Projektowanie badań eksperymentalnych / Ryszard Więckowski // Chowanna , z 1, s Rola praktyk dyplomowych w procesie dydaktycznym / Stanisław Urban // Życie Szkoły Wyższej , nr 5, s Seminarium magisterskie jako jedna z form procesu dydaktycznego w szkole wyższej / Tadeusz Marzec // Dydaktyka Szkoły Wyższej , nr 3/4, s

8 44. Seminarium w szkole wyższej / Kazimierz Denek // Dydaktyka Szkoły Wyższej , nr 1, s Skala ocen w pracy badawczej nauczyciela / Mieczysław robocki // Ruch Pedagogiczny , nr 3, s Socjometryczna Skala Akceptacji jako technika badania pozycji jednostki w nieformalnej strukturze grupy / Marek Pilkiewicz // Psychologia Wychowawcza , nr 2, s Społeczna funkcja badań społecznych / jan Lutyński // Przegląd Socjologiczny. - T. 17 (1963), s Techniki socjometryczne : wprowadzenie do badań / Marek Pilkiewicz // Psychologia Wychowawcza , nr 4, s Teoretyczne podstawy procesu resocjalizacji / Zbigniew Skorny // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 2, s Uwagi na temat przygotowania i techniki pisania prac magisterskich z historii / Krzysztof Michałek // Wiadomości Historyczne , nr 3, s W kręgu metodologii i pedagogiki / Bogdan Nawroczyński // Nowa Szkoła , nr 10, s W sprawie metodologii pedagogiki / Heliodor Muszyński // Nowa Szkoła , nr 4, s Współpraca naukowców i nauczycieli / jerzy Danielewicz // Głos Nauczycielski , nr 46, s Wybrane techniki badań nieformalnej struktury klasy szkolnej : próba klasyfikacji / Marek Pilkiewicz // Psychologia Wychowawcza , nr 3, s Z doświadczeń metodycznych w zakresie seminariów dyplomowych / Stanisław Urban // Życie Szkoły Wyższej , nr 2, s Z zagadnień psychologii samodzielności / Tadeusz Tomaszewski // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 1, s Zastosowanie metod demograficznych w badaniach zawodu / józef Marczak // Studia Pedagogiczne. - T. 19 (1970), s Zastosowanie technik socjometrycznych w pedagogice społecznej / Mikołaj Winiarski // Studia Pedagogiczne. - T. 19 (1970), s

Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW

Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW Wybór i oprac.: Marta Boszczyk Kielce, wrzesień 2012 r. Książki 1. Dutkiewicz, Waldemar : Podstawy metodologii badań : do pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011 Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u styczeń 2011 układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania sygnatura

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Proseminarium 2. Kod modułu kształcenia: PS (050A oraz 050B) 3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa - opis przedmiotu

Praca dyplomowa - opis przedmiotu Praca dyplomowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-18_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa - opis przedmiotu

Praca dyplomowa - opis przedmiotu Praca dyplomowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-P-16_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcyjno-menadżerska

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 semestr Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Ukończenie semestrów poprzedzających przedmiot.

Ukończenie semestrów poprzedzających przedmiot. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 4 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

TEORIE WYCHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne

TEORIE WYCHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne TEORIE WYCHOWANIA Zestawienie bibliograficzne 1. CICHOŃ Władysław: Wartości, człowiek, wychowanie : zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Władysław Cichoń. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Dr Aleksander Myszka. Dr Aleksander Myszka

Dr Aleksander Myszka. Dr Aleksander Myszka (1) Nazwa przedmiotu Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4)

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO BIBLIOGRAFIA / WYDAWNICTWA ZWARTE W WYBORZE

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu

Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu Metodologia badań społecznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu 14.9-WP-PSP-MBS-W_pNadGen6WRNJ Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia VIII Przygotowanie do egzaminu dyplomowego - Metody badań pedagogicznych Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece

Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece Część ogólna Cieciura Marek. Testowe sprawdzanie wiedzy / Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 2008. Kielin Jacek.

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Dziecko zdolne : rozpoznawanie i rozwój uzdolnień dzieci i młodzieży

Dziecko zdolne : rozpoznawanie i rozwój uzdolnień dzieci i młodzieży Dziecko zdolne : rozpoznawanie i rozwój uzdolnień dzieci i młodzieży 12.02.2014 r. (zestawienie bibliograficzne książek ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Łomży) 1. Aktywność twórcza dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Korczak Janusz

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Korczak Janusz Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Korczak Janusz - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Biuletyn na słoneczne dni

Biuletyn na słoneczne dni Biuletyn na słoneczne dni (deszczowych nie przewidujemy ) W tym wydaniu (to już 22 numer) Biuletynu przedstawimy wszystko to, czym zajmowałyśmy się w II semestrze roku akademickiego 2009/2010. Zmieniło

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 11

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 11 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 11 1. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY NAUKI... 13 1.1. Pojęcie nauki...13 1.2. Zasady poznawania naukowego...15 1.3. Cele nauki...15 1.4. Funkcje nauki...16 1.5. Zadania nauki...17

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 I. SKŁAD KOMITETU W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu. Komitet Nauk Psychologicznych liczył 35 członków.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Praca opiekuńczo-wychowawcza z dzieckiem chorym, poza szkołą

Praca opiekuńczo-wychowawcza z dzieckiem chorym, poza szkołą TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Praca opiekuńczo-wychowawcza z dzieckiem chorym, poza szkołą (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Beata

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Andragogika. Edukacja dorosłych

Andragogika. Edukacja dorosłych Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Andragogika. Edukacja dorosłych - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 2015 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

O polskich czasopismach pedagogicznych

O polskich czasopismach pedagogicznych PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA O polskich czasopismach pedagogicznych (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2011

Bardziej szczegółowo

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel. (094) 345-45-05 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Czas wolny Wydawnictwa zwarte: Czas wolny. Oprac. Ciczkowski Wiesław. W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Pod red. nauk. Danuty Lalak i Tadeusza Pilcha. Warszawa: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Bibliografia podmiotowa

Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 3(27)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 3(27)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 3(27)/2008 12:2&, z zakresu pedagogiki i psychologii Maj 2008 1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin Metoda Montessori Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SZTEJNBERG

ALEKSANDER SZTEJNBERG DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAWE WROCŁAWIU FILIA W ŚWIDNICY ALEKSANDER SZTEJNBERG BIBLIOGRAFIA W WYBORZE WYDAWNICTW ZWARTYCH ZA LATA 1983-2015 OPRACOWANIE KATARZYNA GIEDRYS-WOŹNY ŚWIDNICA 2015 Dr

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Dziecko osierocone (rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym)

Dziecko osierocone (rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym) PEDAGOGOCZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Dziecko osierocone (rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym) KSIĄŻKI: 1. Aby nie uległo zapomnieniu : rzecz o Domu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia. Wydział Filozofii Instytut Psychologii

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia. Wydział Filozofii Instytut Psychologii AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA 01. Kierunek studiów oraz jednostka prowadząca moduł Rok akademicki: 2015/2016 Kierunek studiów: Psychologia Specjalność / specjalności: - Profil

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 1(25)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 1(25)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 1(25)/2008 12:2&, z zakresu pedagogiki i psychologii Luty 2008 1. Andragogika Z XMFLX LQWHUG\VF\SOLQDUQ\P SRG red. Wojciecha Horynia

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Klasy łączone. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Klasy łączone. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Klasy łączone zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. Białecka, Małgorzata : Edukacja w klasach łączonych

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowały: mgr Barbara Krawczyk mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze Metoda Montessori to system wychowawczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który został stworzony przez włoską lekarkę Marię Montessori

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Seminarium 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Praca domowa ucznia. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Praca domowa ucznia. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Praca domowa ucznia zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2008 2

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji / pod red. Marzeny Buchnat, Beaty Tylewskiej-Nowak. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka edukacji przedszkolnej (ćwiczenia) semestr / letni 011 r. Studia I stopnia Semestr IV Liczba godzin: 14 ECTS 6 Rok akademicki 010/011 CELE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawca klasy

Nauczyciel wychowawca klasy Jadwiga Górecka Dorota Kulawiak Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Filia w Lelowie Nauczyciel wychowawca klasy zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte : 1. Babiuch

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych

Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-PKP-RTN-L-S14_pNadGenDURJ5

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo