NHK-430-M-12/18 Bochnia, dnia 26 stycznia 2018r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NHK-430-M-12/18 Bochnia, dnia 26 stycznia 2018r."

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-12/18, dnia 26 stycznia 2018r. Sz. Pan Marek Bzdek Wójt Gminy ul. Kazimierza Wielkiego Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy za 2017r. Na podstawie art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.1412), art.12 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 139), 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia za 2017r. dla gminy. Informacje o wielkości produkcji wody dostarczanej i sposobu jej uzdatniania, liczbie ludności zaopatrywanej w wodę, jakości wody, dezynfekcji, przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody zamieszczono w poniższej tabeli nr 1. Wodociągi sieciowe/ Producenci wody Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Siedlec 250, Łapczyca Nazwa wodociągu Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec Wielkość produkcji (m3/dobę) 1599 w tym (249 m3/dobę Stacja Uzdatniania Siedlec) Liczba ludności zaopatrywanej w wodę przez przedsiębiorstwo Sposób uzdatniania / Odmanganianie, odżelezianie, zmiękczanie, podchlorynem sodu, lampą UV Przekroczenie wartości dopuszczalnych parametrów Bakterie grupy coli, enterokoki, mętność, mangan, twardość, siarczany Ocena jakości wody na koniec 2017r. spożycia za wyjątkiem okresu od r. do r. Strefa Zbiorowego Zaopatrzenia Płn.-Wsch. i PŁN-Zach strefy rozprowadzają wodę z wodociągu : węgiel aktywny, flokulacja, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni , ul. Konstytucji 3 Maja adres skrytki na epuap: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka centrala tel.: (+48) , sekretariat PPIS tel.: (+48) , , fax: (+48) REGON: / NIP:

2 koagulacja, filtracja, korekta odczynu (ph), osadnik, sedymentacja, końcowa, spożycia, woda wyprodukowana przez SUW Strefa Nieszkowice Wielkie Wola Nieszkowska Flokulacja, koagulacja, filtracja, osadnik, podchlorynem sodu, dwutlenkiem chloru, lampą UV, ozonowanie - podczas działań naprawczych. spożycia, woda wyprodukowana przez SUW Chrostowa za wyjątkiem okresu od r. do r. 1. Wykaz producentów - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, Łapczyca. - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Majora Bacy 15, Zakładzie Gospodarki Komunalnej Kobylec 64a, Łapanów 2. Produkcja, sposób uzdatniania i rozprowadzanie wody Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Siedlec na terenie miejscowości: Buczyne, Chełm, Dąbrowica, Gierczyce, Grabie, Moszczenica, Nieprześnia, Nieszkowice Małe, Nieszkowice Wielkie, Pogwizdów, Siedlec, Stradomka i Zawada rozprowadza 504 m³ na dobę. Stacja Uzdatniania Siedlec stosuje: -Metody uzdatniające wodę: odmanganianie, odżelezianie, zmiękczanie, końcowa. W związku z przekroczeniami bakteriologicznymi w wodzie produkowanej przez stację uzdatniania Siedlec zarządca obiektu zwrócił się do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o zatwierdzenie nowej technologii lampy UV ( r.) i stacji zmiękczania wody EUROWATER typ SMH 1200 ( r.) taka zgoda została wydana. -Preparaty/środki stosowane do uzdatniania wody: podchloryn sodu, SeaQest zatwierdzony decyzją PPIS w Bochni w dniu r. strona 2 z 5

3 Stacja Uzdatniania stosuje: -Metody uzdatniające wodę: filtracja, osadnik, koagulacja, flokulacja, sedymentacja, korekta odczynu ph, lampa UV, końcowa mieszana. -Preparaty/środki stosowane do uzdatniania wody: ditlenek chloru, koagulanty glinowe, ozon, węgiel aktywny. 3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę Na ogólną liczbę mieszkańców (dane GUS za 2016 rok) GZWIK w Siedlcu zaopatruje szacunkowo osób, co stanowi 68 % mieszkańców gminy. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrują się w wodę do spożycia z własnych ujęć - studni przydomowych. 4. Jakość wody Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach sprawowanego nadzoru, a także wyniki uzyskane przez rozprowadzającego wodę Gminę w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Siedlec W próbie wody pobranej w dniu 22 lutego 2017r. w budynku Szkoły w Siedlcu na podstawie badań laboratoryjnych stwierdzono obecność: bakterii grupy coli - 34jtk (wartość dopuszczalna 0 jtk) enterokoki - 54 jtk (wartość dopuszczalna 0 jtk) mangan - 69,7µg/l (wartość dopuszczalna 50µg/l) mętność -1,3NTU (wartość dopuszczalna 1NTU) twardość mg/l (wartość dopuszczalna 500 mg/l) siarczany mg/l (wartość dopuszczalna 250 mg/l) W dniu 23 lutego 2017r. została wydana decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu na przekroczony parametr mętność. Decyzja ta w związku z przekroczeniami pozostałych parametrów zastąpiona została decyzją o braku przydatności wydaną w dniu 24 lutym 2017r. W dniu 3 marca 2017r. została wydana decyzja o przydatności wody do spożycia w wodociągu Siedlec wyprodukowanej przez stację uzdatniania w Bochni. Po przeprowadzeniu działań naprawczych na stacji uzdatniania Siedlec w dniu 25 sierpnia 2017r. została wydana decyzja o przydatności wody do spożycia w przedmiotowym wodociągu wyprodukowanej przez Stację Uzdatniania Siedlec. Próba wody pobrana w dniu 14 listopada 2017r. wykazała obecność bakterii grupy coli w ilości 7 j.t.k. W związku z powyższym w dniu 16 listopada 2017r. została wydana decyzja strona 3 z 5

4 o braku przydatności wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siedlec wyprodukowanej przez SUW Siedlec. W dniu 17 listopada 2017r. została wydana decyzja o przydatności wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siedlec na wodzie wyprodukowanej przez SUW. Taka sytuacja miała miejsce do końca roku 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989) za wyjątkiem okresu, kiedy na wodociągu obowiązywał dwukrotnie brak przydatności wody do spożycia. Strefa zbiorowego zaopatrzenia Wola Nieszkowska-Nieszkowice Wielkie Na podstawie próby wody pobranej w dniu 14 listopada 2017r. punkt poboru Oczyszczalnia Ścieków Nieszkowice Wielkie stwierdzono poniższe przekroczenie: mętność - 1,6 NTU (wartość dopuszczalna 1NTU) W dniu 17 listopada 2017r. została wydana decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia. Natomiast w dniu 1 grudnia 2017r. została wydana decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989) za wyjątkiem okresu, kiedy w strefie obowiązywała warunkowa przydatność wody do spożycia. Strefa zbiorowego zaopatrzenia Północny-Wschód w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989). Strefa zbiorowego zaopatrzenia Północny-Zachód w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989). 5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Siedlec bakterii grupy coli - 34jtk (wartość dopuszczalna 0 jtk) enterokoki - 54 jtk (wartość dopuszczalna 0 jtk) mangan - 69,7µg/l (wartość dopuszczalna 50µg/l) mętność -1,3NTU (wartość dopuszczalna 1NTU) strona 4 z 5

5 twardość mg/l (wartość dopuszczalna 500 mg/l) siarczany mg/l (wartość dopuszczalna 250 mg/l) Strefa zbiorowego zaopatrzenia Wola Nieszkowska-Nieszkowice Wielkie mętność - 1,6 NTU (wartość dopuszczalna 1NTU) 6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody Osoby korzystające z wody do spożycia w strefie zbiorowego zaopatrzenia Gminy w 2017r. nie zgłaszały reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody. 7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Postępowania administracyjne opisane w punkcie 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadził działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji sieci, przeglądzie urządzeń uzdatniających, wprowadzono nowe metody uzdatniania, które opisano w punkcie Szacowanie ryzyka zdrowotnego Na podstawie sprawozdań z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonywał okresowej oceny jakości wody, w której stwierdzał że mieszkańcy powiatu bocheńskiego są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania określone w załącznikach 1-4 do rozporządzenia. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy nie stanowiła ryzyka dla zdrowia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni mgr inż. Halina Bielec Otrzymują: 1 x adresat 1 x a/a. Ocenę sporządziła: Renata Cholewa wew. 15 strona 5 z 5