Wynik 1,2-dichloroetan (EDC) (A) PN-EN ISO 10301:2002 µg/l 3 <1 Akryloamid

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wynik 1,2-dichloroetan (EDC) (A) PN-EN ISO 10301:2002 µg/l 3 <1 Akryloamid"

Transkrypt

1 Wodociąg Kąty Wrocławskie: Jurczyce, Kąty Wrocławskie, Kilianów, Kozłów, Nowa Wieś Kącka, Pełcznica, Sadkówek, Sośnica, Wszemiłowice; Data poboru: Miejsce poboru: SUW Kąty Wrocławskie- monitoring przeglądowy 1,2-dichloroetan (EDC) (A) PN-EN ISO 131:22 3 Akryloamid (A) PB-148/LF wyd. 2 z dnia ,1 <,4 Aldehyd endryny (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Aldryna (A) PN-EN ISO 6468:22,3 <,1 alfa-hch (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Antymon (A) PB-26/LF wyd. 1 z dnia <,5 Arsen (A) PN-EN ISO 11969: <,5 Azotany (A) PN-EN ISO 13395:21 5,89 Azotyny (A) PN-EN ISO 13395:21,5 <,66 Barwa (A) PN-EN ISO 7887:212 Pt akceptowalna <5 Benzen (A) PN-ISO :22 1 <,5 Benzo(a)piren (A) PB-16/LF, wyd. 3 z dnia ,1 <,2 beta-hch (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Bor (A) PN-EN ISO 11885:29 1,27 Bromiany (A) PN-EN ISO 1561:23 1 <2 Chlor wolny (A) PB-25/P, wyd. 1 z dnia ,3,21 Chlorek winylu (A) PN-EN ISO 131:22 5 <,2 Chlorfenwinfos (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Chlorki (A) PN-EN ISO 134-1: ,5 Chloropiryfos etylowy (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Chloropiryfos metylowy (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Chrom (A) PN-EN ISO 11885:29 5 <3 Cyjanki ogólne (A) PB-141/LF wyd. 1 z dnia na podstawie metody HACH nr delta-hch (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Diazynon (A) PN-EN 12918:24 - <,1 Dichlorfos (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Dieldryna (A) PN-EN ISO 6468:22,3 <,1 Endosulfan I (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Endosulfan II (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Endryna (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Epichlorohydryna (A) PB-19/LF wyd. 2 z dnia ,1 <,6 Epoksyd heptachloru (A) PN-EN ISO 6468:22,3 <,1 Fenitrotion (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Fluorki (A) PN-EN ISO 134-1:29 1,5,25 gamma-hch, lindan (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Glin (A) PN-EN ISO 11885:29 2 Heksachlorobenzen (HCB) (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Heptachlor (A) PN-EN ISO 6468:22,3 <,1 Indeks nadmanganianowy (A) PN-EN ISO 8467:21 <,8 (utlenialność) 5

2 Izodryna (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Jon amonowy (A) PN-EN ISO 11732:27,5,13 Kadm (A) PN-EN ISO 11885:29 5 <,5 Malation (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Mangan (A) PN-EN ISO 11885:29 5 Metoksychlor (DMDT) (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Mętność (A) PN-EN ISO 727:23 NTU akceptowalna,11 Miedź (A) PN-EN ISO 11885:29 2,4 Nikiel (A) PN-EN ISO 11885:29 2 <4 Ołów (A) PN-EN ISO 11885:29 1 <4 p,p'-ddd (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 p,p'-dde (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 p,p'-ddt (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Paration etylowy (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Paration metylowy (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Pentachlorobenzen (A) PN-EN ISO 6468:22 - <,1 ph (A) PN-EN ISO 1523:212-6,5-9,5 7,7 elektryczna właściwa (A) PN-EN 27888:1999 (korekta urządzeniem do kompensacji wpływu temp.) µs/cm 25 Rtęć (A) PN-EN 1483:27 1 <,1 Selen (A) PN-EN ISO 9965:21 1 <,5 Siarczan endosulfanu (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Siarczany (VI) (A) PN-EN ISO 134-1: ,7 Smak (A) PB-5/LF, wyd.9 z dnia TFN akceptowalny Sód (A) PN-EN ISO 11885: Suma pestycydów (z obliczeń) (A) PN-EN ISO 6468:22,5 <,1 Suma THM (A) PN-EN ISO 131: Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu (A) PN-EN ISO 131:22 1 Suma WWA Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) (A) PB-16/LF, wyd. 3 z dnia ,1 <,5 (A) PN-EN ISO 11885:29 CaCO Zapach (A) PB-5/LF, wyd.9 z dnia TON akceptowalny 1 Żelazo (A) PN-EN ISO 11885:29 2 6,8 Liczba bakterii z grupy (A) PN-EN ISO 938- jtk/1 ml 1:24+Ap1:25+AC:29 (A) PN-EN ISO :24 jtk/1 ml Liczba Escherichia (A) PN-EN ISO 938-1:24+Ap1:25+AC:29 jtk/1 ml 332

3 Wodociąg Kąty Wrocławskie: Jurczyce, Kąty Wrocławskie, Kilianów, Kozłów, Nowa Wieś Kącka, Pełcznica, Sadkówek, Sośnica, Wszemiłowice; Data poboru: Miejsce poboru: Punkt u konsumenta ul. Mireckiego Kąty Wrocławskie- monitoring kontrolny Azotany (A) PN-EN ISO 13395:21 5 1,5 Azotyny (A) PN-EN ISO 13395:21,5 <,66 Barwa (A) PN-EN ISO 7887:212 Pt akceptowalna Chlor wolny (A) PB-25/P, wyd. 1 z dnia ,3,3 Glin (A) PN-EN ISO 11885:29 2 Jon amonowy (A) PN-EN ISO 11732:27,5 <,13 Mangan (A) PN-EN ISO 11885: Mętność (A) PN-EN ISO 727:23 NTU 1,17 ph (A) PN-EN ISO 1523:212-6,5-9,5 7,5 elektryczna właściwa (A) PN-EN 27888:1999 (korekta urządzeniem do kompensacji wpływu temp.) Smak (A) PB-5/LF, wyd.9 z dnia TFN Zapach (A) PB-5/LF, wyd.9 z dnia TON <5 µs/cm akceptowalny akceptowalny Żelazo (A) PN-EN ISO 11885:29 2 <4 Liczba bakterii z grupy (A)PN-EN ISO 938-1: jtk/1ml Liczba enterokoków (paciorkowce (A) PN-EN ISO :24 jtk/1 ml kałowe) Liczba Escherichia (A) PN-EN ISO 938-1: jtk/1ml

4 Wodociąg Gniechowice: Czerńczyce, Gniechowice, Kamionna, Krobielowice, Różaniec, Stradów, Strzeganowice, Wojtkowice, Zachowice Data poboru: Miejsce poboru: SUW Gniechowice- monitoring przeglądowy 1,2-dichloroetan (EDC) (A) PN-EN ISO 131:22 3 Akryloamid (A) PB-148/LF wyd. 2 z dnia ,1 <,4 Aldehyd endryny (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Aldryna (A) PN-EN ISO 6468:22,3 <,1 alfa-hch (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Antymon (A) PB-26/LF wyd. 1 z dnia <,5 Arsen (A) PN-EN ISO 11969: <,5 Azotany (A) PN-EN ISO 13395:21 5,89 Azotyny (A) PN-EN ISO 13395:21,5 <,66 Barwa (A) PN-EN ISO 7887:212 Pt akceptowalna <5 Benzen (A) PN-ISO :22 1 <,5 Benzo(a)piren (A) PB-16/LF, wyd. 3 z dnia ,1 <,2 beta-hch (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Bor (A) PN-EN ISO 11885:29 1,15 Bromiany (A) PN-EN ISO 1561:23 1 <2 Chlor wolny (A) PB-25/P, wyd. 1 z dnia ,3,14 Chlorek winylu (A) PN-EN ISO 131:22 5 <,2 Chlorfenwinfos (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Chlorki (A) PN-EN ISO 134-1: ,6 Chloropiryfos etylowy (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Chloropiryfos metylowy (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Chrom (A) PN-EN ISO 11885:29 5 <3 Cyjanki ogólne (A) PB-141/LF wyd. 1 z dnia na podstawie metody HACH nr delta-hch (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Diazynon (A) PN-EN 12918:24 - <,1 Dichlorfos (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Dieldryna (A) PN-EN ISO 6468:22,3 <,1 Endosulfan I (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Endosulfan II (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Endryna (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Epichlorohydryna (A) PB-19/LF wyd. 2 z dnia ,1 <,6 Epoksyd heptachloru (A) PN-EN ISO 6468:22,3 <,1 Fenitrotion (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Fluorki (A) PN-EN ISO 134-1:29 1,5,14 gamma-hch, lindan (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Glin (A) PN-EN ISO 11885:29 2 Heksachlorobenzen (HCB) (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Heptachlor (A) PN-EN ISO 6468:22,3 <,1 Indeks nadmanganianowy (A) PN-EN ISO 8467:21 <,8 (utlenialność) 5 Izodryna (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Jon amonowy (A) PN-EN ISO 11732:27,5,13 Kadm (A) PN-EN ISO 11885:29 5 <,5 Malation (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Mangan (A) PN-EN ISO 11885:

5 Metoksychlor (DMDT) (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Mętność (A) PN-EN ISO 727:23 NTU akceptowalna,24 Miedź (A) PN-EN ISO 11885:29 2,4 Nikiel (A) PN-EN ISO 11885:29 2 <4 Ołów (A) PN-EN ISO 11885:29 1 <4 p,p'-ddd (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 p,p'-dde (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 p,p'-ddt (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Paration etylowy (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Paration metylowy (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Pentachlorobenzen (A) PN-EN ISO 6468:22 - <,1 ph (A) PN-EN ISO 1523:212-6,5-9,5 8 (A) PN-EN 27888:1999 (korekta urządzeniem µs/cm elektryczna właściwa do kompensacji wpływu temp.) Rtęć (A) PN-EN 1483:27 1 <,1 Selen (A) PN-EN ISO 9965:21 1 <,5 Siarczan endosulfanu (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Siarczany (VI) (A) PN-EN ISO 134-1: Smak (A) PB-5/LF, wyd.9 z dnia TFN akceptowalny Sód (A) PN-EN ISO 11885: Suma pestycydów (z obliczeń) (A) PN-EN ISO 6468:22,5 <,1 Suma THM (A) PN-EN ISO 131:22 1 7,8 Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu (A) PN-EN ISO 131:22 1 Suma WWA (A) PB-16/LF, wyd. 3 z dnia ,1 <,5 Twardość ogólna (sumaryczna zawartość (A) PN-EN ISO 11885:29 CaCO3 wapnia i magnezu) Zapach (A) PB-5/LF, wyd.9 z dnia TON akceptowalny 1 Żelazo (A) PN-EN ISO 11885: Liczba bakterii z grupy (A) PN-EN ISO 938- jtk/1 ml 1:24+Ap1:25+AC:29 (A) PN-EN ISO :24 jtk/1 ml Liczba Escherichia (A) PN-EN ISO 938-1:24+Ap1:25+AC:29 jtk/1 ml Wodociąg Pietrzykowice: Bliż, Baranowice, Cesarzowice, Gądów, Jaszkotle, Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Zabrodzie, Zybiszów, nowa część Smolca Data poboru: Miejsce poboru: SUW Pietrzykowice- monitoring przeglądowy 1,2-dichloroetan (EDC) (A) PN-EN ISO 131:22 3 Akryloamid (A) PB-148/LF wyd. 2 z dnia ,1 <,4 Aldehyd endryny (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Aldryna (A) PN-EN ISO 6468:22,3 <,1 alfa-hch (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Antymon (A) PB-26/LF wyd. 1 z dnia <,5

6 Arsen (A) PN-EN ISO 11969: <,5 Azotany (A) PN-EN ISO 13395:21 5 1,1 Azotyny (A) PN-EN ISO 13395:21,5 <,66 Barwa (A) PN-EN ISO 7887:212 Pt akceptowalna <5 Benzen (A) PN-ISO :22 1 <,5 Benzo(a)piren (A) PB-16/LF, wyd. 3 z dnia ,1 <,2 beta-hch (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Bor (A) PN-EN ISO 11885:29 1,35 Bromiany (A) PN-EN ISO 1561:23 1 <2 Chlor wolny (A) PB-25/P, wyd. 1 z dnia ,3,5 Chlorek winylu (A) PN-EN ISO 131:22 5 <,2 Chlorfenwinfos (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Chlorki (A) PN-EN ISO 134-1: Chloropiryfos etylowy (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Chloropiryfos metylowy (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Chrom (A) PN-EN ISO 11885:29 5 <3 Cyjanki ogólne (A) PB-141/LF wyd. 1 z dnia na podstawie metody HACH nr delta-hch (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Diazynon (A) PN-EN 12918:24 - <,1 Dichlorfos (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Dieldryna (A) PN-EN ISO 6468:22,3 <,1 Endosulfan I (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Endosulfan II (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Endryna (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Epichlorohydryna (A) PB-19/LF wyd. 2 z dnia ,1 <,6 Epoksyd heptachloru (A) PN-EN ISO 6468:22,3 <,1 Fenitrotion (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Fluorki (A) PN-EN ISO 134-1:29 1,5,35 gamma-hch, lindan (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Glin (A) PN-EN ISO 11885:29 2 Heksachlorobenzen (HCB) (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Heptachlor (A) PN-EN ISO 6468:22,3 <,1 Indeks nadmanganianowy (A) PN-EN ISO 8467:21 <,8 (utlenialność) 5 Izodryna (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Jon amonowy (A) PN-EN ISO 11732:27,5,22 Kadm (A) PN-EN ISO 11885:29 5 <,5 Malation (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Mangan (A) PN-EN ISO 11885:29 5 Metoksychlor (DMDT) (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Mętność (A) PN-EN ISO 727:23 NTU akceptowalna,17 Miedź (A) PN-EN ISO 11885:29 2,6 Nikiel (A) PN-EN ISO 11885:29 2 <4 Ołów (A) PN-EN ISO 11885:29 1 <4 p,p'-ddd (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 p,p'-dde (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 p,p'-ddt (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Paration etylowy (A) PN-EN 12918:24 - <,5 Paration metylowy (A) PN-EN 12918:24 - <,5

7 Pentachlorobenzen (A) PN-EN ISO 6468:22 - <,1 ph (A) PN-EN ISO 1523:212-6,5-9,5 7,3 (A) PN-EN 27888:1999 (korekta elektryczna urządzeniem do kompensacji µs/cm właściwa wpływu temp.) Rtęć (A) PN-EN 1483:27 1 <,1 Selen (A) PN-EN ISO 9965:21 1 <,5 Siarczan endosulfanu (A) PN-EN ISO 6468:22,1 <,1 Siarczany (VI) (A) PN-EN ISO 134-1: Smak (A) PB-5/LF, wyd.9 z dnia TFN akceptowalny Sód (A) PN-EN ISO 11885: Suma pestycydów (z obliczeń) (A) PN-EN ISO 6468:22,5 <,1 Suma THM (A) PN-EN ISO 131:22 1 Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu (A) PN-EN ISO 131:22 1 Suma WWA Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) (A) PB-16/LF, wyd. 3 z dnia ,1 <,5 (A) PN-EN ISO 11885:29 CaCO Zapach (A) PB-5/LF, wyd.9 z dnia TON akceptowalny 1 Żelazo (A) PN-EN ISO 11885: Liczba bakterii z grupy (A) PN-EN ISO 938- jtk/1 ml 1:24+Ap1:25+AC:29 (A) PN-EN ISO :24 jtk/1 ml Liczba Escherichia (A) PN-EN ISO 938-1:24+Ap1:25+AC:29 jtk/1 ml Wodociąg Pietrzykowice: Bliż, Baranowice, Cesarzowice, Gądów, Jaszkotle, Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Zabrodzie, Zybiszów, nowa część Smolca Data poboru: Miejsce poboru: Jaszkotle szkoła podstawowa- monitoring kontrolny Azotany (A) PN-EN ISO 13395:21 5 2,9 Azotyny (A) PN-EN ISO 13395:21,5 <,66 Barwa (A) PN-EN ISO 7887:212 Pt akceptowalna <5 Chlor wolny (A) PB-25/P, wyd. 1 z dnia ,3,6 Glin (A) PN-EN ISO 11885:29 2 Jon amonowy (A) PN-EN ISO 11732:27,5,13 Mangan (A) PN-EN ISO 11885: Mętność (A) PN-EN ISO 727:23 NTU 1,18 ph (A) PN-EN ISO 1523:212-6,5-9,5 7,7 elektryczna właściwa (A) PN-EN 27888:1999 (korekta urządzeniem do kompensacji wpływu temp.) µs/cm

8 Smak (A) PB-5/LF, wyd.9 z dnia akceptowalny TFN Zapach (A) PB-5/LF, wyd.9 z dnia akceptowalny TON Żelazo (A) PN-EN ISO 11885:29 2 <4, Liczba bakterii z grupy (A)PN-EN ISO 938-1: jtk/1ml (A) PN-EN ISO :24 jtk/1 ml Liczba Escherichia (A) PN-EN ISO 938-1: jtk/1ml Wodociąg Sadków: Sadków, Sadowice; Data poboru: Miejsce poboru: Szkoła Podstawowa Sadków Azotany (A) PN-EN ISO 13395: Azotyny (A) PN-EN ISO 13395:21,5 <,66 Barwa (A) PN-EN ISO 7887:212 Pt akceptowalna <5 Chlor wolny (A) PB-25/P, wyd. 1 z dnia ,3,3 Glin (A) PN-EN ISO 11885:29 2 Jon amonowy (A) PN-EN ISO 11732:27,5 <,13 Mangan (A) PN-EN ISO 11885:29 5 1,5 Mętność (A) PN-EN ISO 727:23 NTU 1,16 ph (A) PN-EN ISO 1523:212-6,5-9,5 7,7 elektryczna właściwa (A) PN-EN 27888:1999 (korekta urządzeniem do kompensacji wpływu temp.) Smak (A) PB-5/LF, wyd.9 z dnia TFN Zapach (A) PB-5/LF, wyd.9 z dnia TON µs/cm akceptowalny akceptowalny Żelazo (A) PN-EN ISO 11885:29 2 <4 Liczba bakterii z grupy (A)PN-EN ISO 938-1: jtk/1ml Liczba enterokoków (paciorkowce kałowe) (A) PN-EN ISO :24 jtk/1 ml Liczba Escherichia (A) PN-EN ISO 938-1: jtk/1ml

9 Wodociąg Kębłowice: Kębłowice, Małkowice; Data poboru: Miejsce poboru: Szkoła Podstawowa Małkowice Badany parametr Metodyka badawcza Jedn. Azotany (A) PN-EN ISO 13395:21 <,89 Azotyny (A) PN-EN ISO 13395:21 <,66 Barwa (A) PN-EN ISO 7887:212 Pt <5 Chlor wolny (A) PB-25/P, wyd. 1 z dnia ,14 Glin (A) PN-EN ISO 11885:29 Jon amonowy (A) PN-EN ISO 11732:27 <,22 Mangan (A) PN-EN ISO 11885:29 6,4 Mętność (A) PN-EN ISO 727:23 NTU,86 ph (A) PN-EN ISO 1523:212-7,3 (A) PN-EN 27888:1999 (korekta urządzeniem do elektryczna właściwa kompensacji wpływu temp.) µs/cm 578 Smak (A) PB-5/LF, wyd.9 z dnia TFN 1 Zapach (A) PB-5/LF, wyd.9 z dnia TON 1 Żelazo (A) PN-EN ISO 11885:29 13 Liczba bakterii z grupy (A) PN-EN ISO 938-1:24+Ap1:25+AC:29 jtk/1 ml (A) PN-EN ISO :24 jtk/1 ml Liczba Escherichia (A) PN-EN ISO 938-1:24+Ap1:25+AC:29 jtk/1 ml Wodociąg Bogdaszowice: Bogdaszowice, Romnów, Samotwór, Skałka, ; Data poboru: Miejsce poboru: Studzienka Romnów Badany parametr Metodyka badawcza Jedn. Azotany (A) PN-EN ISO 13395:21 <,89 Azotyny (A) PN-EN ISO 13395:21 <,66 Barwa (A) PN-EN ISO 7887:212 Pt <5 Chlor wolny (A) PB-25/P, wyd. 1 z dnia ,6 Glin (A) PN-EN ISO 11885:29 Jon amonowy (A) PN-EN ISO 11732:27 <,22 Mangan (A) PN-EN ISO 11885:29 7,9 Mętność (A) PN-EN ISO 727:23 NTU,58 ph (A) PN-EN ISO 1523:212-7,4 elektryczna właściwa (A) PN-EN 27888:1999 (korekta urządzeniem do kompensacji wpływu µs/cm 564 temp.) Smak (A) PB-5/LF, wyd.9 z dnia TFN 1 Zapach (A) PB-5/LF, wyd.9 z dnia TON 1 Żelazo (A) PN-EN ISO 11885:29 39 Liczba bakterii z grupy (A) PN-EN ISO 938-1:24+Ap1:25+AC:29 jtk/1 ml (A) PN-EN ISO :24 jtk/1 ml Liczba Escherichia (A) PN-EN ISO 938-1:24+Ap1:25+AC:29 jtk/1 ml

parametr wynik jedn. 1,2-Dichloroetan <0,90 µg/l 4,4'-DDT (Pestycyd) <0,020 µg/l Akryloamid <0,075 µg/l Aldehyd endryny (Pestycyd) <0,020 µg/l

parametr wynik jedn. 1,2-Dichloroetan <0,90 µg/l 4,4'-DDT (Pestycyd) <0,020 µg/l Akryloamid <0,075 µg/l Aldehyd endryny (Pestycyd) <0,020 µg/l Wodociąg Pietrzykowice: Cesarzowice, Gądów, Jaszkotle, Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Nowa część Smolca, Zabrodzie, Zybiszów; Data poboru: 2016-04-14 Azotyny

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań jakości wody w gminie Kobylnica w 2018r.

Wyniki badań jakości wody w gminie Kobylnica w 2018r. Wskaźnik KOMUNIKAT SPÓŁKI WODOCIĄGI SŁUPSK w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Zapach - Smak - Barwa - Mętność NTU Wymagania Rozporządzenia*. Zalecany zakres wartości do 1,0 Wyniki

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-9 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 4-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 1-0 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Gmina Osieck, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 4144 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia fizykochemia sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr: 118/7/215/M/1 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

I. MIASTO I GMINA PRABUTY - PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE WODOCIĄGÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I. MIASTO I GMINA PRABUTY - PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE WODOCIĄGÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ MIASTO I GMINA PRABUTY - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 214 ROK NR 7/HK/215 Aktualna liczba mieszkańców miasta Prabuty wynosi 8 622 osoby, a gminy Prabuty 4483 osoby. 4478 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób GMINA KWIDZYN - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 213 ROK NR 2 /HK/ 214 Aktualna liczba mieszkańców miasta wynosi 37 249 osób. 17 249 osób zaopatrywanych jest w wodę pochodzącą

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę GMINA GARDEJA - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2014 ROK NR 3/HK/201 Aktualna liczba mieszkańców gminy Gardeja wynosi 8 74 osoby. Wszystkie miejscowości na terenie gminy zaopatrywane

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osoby

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osoby GMINA I MIASTO KWIDZYN - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2014 ROK NR /HK/ 201 Aktualna liczba mieszkańców miasta Kwidzyn wynosi 38 099 osób. 18 099 osób zaopatrywanych jest w

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU 2014

OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU 2014 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU 2014 Na terenie gminy Pietrowice funkcjonują trzy wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia. Są to: wodociąg

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: INTERKIS - AQUA - Technologie

Bardziej szczegółowo

A- parametr akredytowany / N - parametr nieakredytowany. 2, mg/l Pt A TAK 438/18 2,0-12,0 A TAK 438/18 0, NTU A TAK 438/18

A- parametr akredytowany / N - parametr nieakredytowany. 2, mg/l Pt A TAK 438/18 2,0-12,0 A TAK 438/18 0, NTU A TAK 438/18 Nazwa laboratorium / adres: WYDZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI "POLKOWICE_SIEROSZOWICE" - REJON LUBIN/ M. Skłodowskiej - Curie 187a, 59-301 Lubin NR_AKREDYTACJI: AB 412 Właściciel laboratorium / adres: CENTRUM BADAŃ

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

R %* SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/P/01276/02/2010. Pszczyna Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei ul. Kwidzyńska Gardeja

R %* SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/P/01276/02/2010. Pszczyna Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei ul. Kwidzyńska Gardeja Strona nr 1/9 Zleceniodawca Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei ul. Kwidzyńska 27 82-520 Gardeja R1028742%* Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2010-01-12, numer systemowy: 10000801 Opis próbek Numer laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Zakład Wodociągów i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2089/ZL/16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2089/ZL/16 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Niemcz - woda podawana do sieci

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Niemcz - woda podawana do sieci Strona nr 1/7 Zleceniodawca Gminny Zakład Komunalny Żołędowo, ul. Jastrzębia 62 86031 Osielsko Podstawa realizacji Umowa z dnia: 20140115 nr GZK.5/2014.LK, numer systemowy: 14002364 Opis próbek Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Miejsko - Gminny Zakład

Bardziej szczegółowo

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Czechowice Dziedzice ul.legionów PWiK

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Czechowice Dziedzice ul.legionów PWiK Strona nr 1/7 Zleceniodawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Legionów 85 43-502 Czechowice-Dziedzice Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2014-03-24 nr 1/3/2014, numer systemowy: 14005239

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 KOSZALIN, lipiec 2015r. KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy Strona nr 1/5 Zleceniodawca Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. ul. Graniczna 4 05-830 Nadarzyn Zlecenie z dnia: 2016-01-20, numer systemowy: 16002205 Obszar badań: Cel badań: Barwa: Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul. Batorego 8, 47400 Racibórz Sekretariat 0324594132 Oddział Ekonomiczny i Administracyjny Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 217 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r.

Informacja Wodociągów Płockich Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Informacja "Wodociągów Płockich" i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Wodociąg Płock L.p. 1. Barwa, mg Pt/l poniżej 2 8 ± 2

Bardziej szczegółowo

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. SUW Mroków, gm. Lesznowola Mroków, ul. Rejonowa 34C

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. SUW Mroków, gm. Lesznowola Mroków, ul. Rejonowa 34C Strona nr 1/5 Zleceniodawca Eko-Test Łbiska, ul. Bolesława Chrobrego 51 05-502 Piaseczno Zlecenie z dnia: 2017-11-14, numer systemowy: 17023074 Obszar badań: Cel badań: Barwa: Nr laboratoryjny próbki obszar

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy Strona nr 1/5 Zleceniodawca Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 26 74-200 Pyrzyce Umowa z dnia: 2015-12-22, numer systemowy: 17000069 Obszar badań: Cel badań: Barwa: Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Żołędowo - woda podawana do sieci. Dane związane z pobieraniem próbek

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Żołędowo - woda podawana do sieci. Dane związane z pobieraniem próbek Strona nr 1/5 Zleceniodawca Gminny Zakład Komunalny Żołędowo, ul. Jastrzębia 62 86-031 Osielsko Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2015-12-01 nr GZK.16.2015.LK, numer systemowy: 16000474 Obszar badań: Cel

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W 2018 ROKU

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W 2018 ROKU POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W 2018 ROKU (WKŁAD DO OCENY OBSZAROWEJ POWIATU

Bardziej szczegółowo

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy Strona nr 1/5 Zleceniodawca Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 26 74-200 Pyrzyce Umowa z dnia: 2015-12-22, numer systemowy: 16000687 Obszar badań: Cel badań: Barwa: Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Bielany Szkoła Podstawowa. Dane związane z pobieraniem próbek

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Bielany Szkoła Podstawowa. Dane związane z pobieraniem próbek Strona nr 1/5 Zleceniodawca Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Św. M. Kolbe 25a 32-650 Kęty Podstawa realizacji Zlecenie z dnia: 2017-01-17 nr 20/01/2017/DT, numer systemowy: 17002580

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Korytów Hydrofornia - woda podawana do sieci. Dane związane z pobieraniem próbek

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Korytów Hydrofornia - woda podawana do sieci. Dane związane z pobieraniem próbek Strona nr 1/6 Zleceniodawca Gmina Radziejowice ul. Kubickiego 10 96-325 Radziejowice Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2016-11-28 nr 86/2016, numer systemowy: 18002533 Obszar badań: Cel badań: Barwa: Nr

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Bożenkowo SUW Bożenkowo - woda podawana do sieci. Dane związane z pobieraniem próbek

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Bożenkowo SUW Bożenkowo - woda podawana do sieci. Dane związane z pobieraniem próbek Strona nr 1/5 Zleceniodawca Gminny Zakład Komunalny Żołędowo, ul. Jastrzębia 62 86031 Osielsko Podstawa realizacji Umowa z dnia: 20170127 nr GZK.2.2017.LK, numer systemowy: 17004128 Obszar badań: Cel badań:

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Tuchowicz Centrum Społeczno - Kulturalne. Dane związane z pobieraniem próbek

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Tuchowicz Centrum Społeczno - Kulturalne. Dane związane z pobieraniem próbek Strona nr 1/5 Zleceniodawca Gmina Stanin Stanin 21422 Stanin Podstawa realizacji Umowa z dnia: 20170116 nr IG.2151.3.2017, numer systemowy: 17004693 Obszar badań: Cel badań: Barwa: Nr laboratoryjny próbki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią r.

Nakło nad Notecią r. Nakło nad Notecią 08.02.2011r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2010, dostarczanej przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie gminy Szubin.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57 NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH.

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. MONITORING PRZEGLĄDOWY Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. Miejsce poboru próbki: Przepompownia Ścieków Zakrzów Data poboru próbki:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Krze Kuklówka Szkolna 30. Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Krze Kuklówka Szkolna 30. Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki Strona nr 1/6 Zleceniodawca Gmina Radziejowice ul. Kubickiego 10 96-325 Radziejowice Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2018-12-04 nr 60/2018, numer systemowy: 19000797 Obszar badań: Cel badań: Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki bakteriologiczne

Wskaźniki bakteriologiczne Nakło nad Notecią, 25.03.2019r. Informacja dotycząca oceny jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2018, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 16.02.2016 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2015, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg miejski Przedszkole Nr 6, ul. Partyzantów 10

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg miejski Przedszkole Nr 6, ul. Partyzantów 10 Strona nr 1/6 Zleceniodawca Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. ul. Komunalna 1 37-450 Stalowa Wola Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2018-10-22 nr ZP.271.KC.44.2018, numer systemowy: 19001567 Obszar

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 08054/ZL/19

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 08054/ZL/19 CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSKA 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 06.03.2017 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Limanowa za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Limanowa za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-5/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 14310/ZL/18

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 14310/ZL/18 CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSKA 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/64338/07/2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/64338/07/2018 Strona nr 2/6 Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej Wyniki badań 084099/06/2018 Niepewność rozszerzona Miejsce wyk. badań Autoryzował Dopuszczalne wartości (NDS) wskaźników Chlor

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2017 Dyrektora WSSE w Krakowie z dnia 20 czerwca 2017 r. CENNIK USŁUG NA ZLECENIE ogólny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2017 Dyrektora WSSE w Krakowie z dnia 20 czerwca 2017 r. CENNIK USŁUG NA ZLECENIE ogólny Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2017 Dyrektora WSSE w Krakowie z dnia 20 czerwca 2017 r. CENNIK USŁUG NA ZLECENIE ogólny 1. W przypadku wykonywania czynności w ramach zlecenia do ceny ustalonej w Cenniku

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Badane cechy i metody badawcze. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne:

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. New Focus Monika Jurgo-Puszcz, Dariusz Podskoczy s.c. ul. Konopnickiej 5, Milanówek

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. New Focus Monika Jurgo-Puszcz, Dariusz Podskoczy s.c. ul. Konopnickiej 5, Milanówek Strona nr 1/6 Zleceniodawca Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Spacerowa 4 05-822 Milanówek Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2017-09-07 nr MPWIK/MD/3/2017, numer systemowy:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Ujęcie Wody, ul. Warszawska 24, Stargard SUW - woda uzdatniona wprowadzana do sieci

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Ujęcie Wody, ul. Warszawska 24, Stargard SUW - woda uzdatniona wprowadzana do sieci Strona nr 1/5 Zleceniodawca Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stefana Okrzei 6 73-110 Stargard Podstawa realizacji Zlecenie z dnia: 2017-12-18 nr EZ-MR30-31/2017, numer

Bardziej szczegółowo