Cena katalogowa (EUR)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cena katalogowa (EUR)"

Transkrypt

1 Licences EMC_NetWorker_DiskBackup () promocji NETWORKER SERVER WORKGROUP EDITION WINDOWS % 0 NETWORKER DISKBACKUP OPT TIER 1:<1TB % 0 Total: Licences EMC_NetWorker Tape Backup () promocji NETWORKER FOR WINDOWS BUSINESS EDITION SERVER % 0 Total: Licences EMC_ Xtender () promocji XTENDER SRVR % XTENDER TIER 2 QTY USER MAILBOXES % 0 Total: Licences EMC_DiskXtender () promocji DISKXTENDER FOR WINDOWS FILE SYSTEM MGR SERVER % DISKXTENDER FOR WINDOWS 100GB CP % 0 Total: Licences EMC_RepliStor () promocji REPLISTOR WORKGROUP % 0 Total: Licences EMC_AutoStart () promocji AUTOSTART FOR WINDOWS WG % 0 Total:

2 EMC NetWorker EMC NetWorker jest narzędziem przeznaczonym dla dużych i średnich systemów korporacyjnych (enterprise). Cechuje go dobra wydajność i skalowalność. Służy on do zarządzania procesami ochrony i zabezpieczania danych. Umożliwia wydajne przeprowadzanie zadań backup'u, archiwizacji, migracji czy też odtwarzania danych w zróżnicowanych sieciach heterogenicznych łatwy sposób. EMC NetWorker znakomicie się sprawdza w sytuacjach szybkiego przywracania systemu informatycznego po awarii krytycznej. Jest rozwiązaniem dla każdej wielkości sieci teleinformatycznej, systemów baz danych, systemów klastrowych, pocztowych oraz innych aplikacji pracujących w systemie 24 godzinnym. Zaawansowane oprogramowanie EMC NetWorker do backupu dla wymagających klientów EMC NetWorker dostarcza zaawansowana ochronę danych lokalnych oraz zdalnych zasobów systemowych, praw dostępu, profili użytkowników, kont oraz logów i rejestrów Windows w środowisku Windows 2000/2003, Unix, Linux i większości stacji roboczych. Oprogramowanie pozwala na dzielenie zasobów bibliotek taśmowych i optycznych w sieci heterogenicznej zwiększając wydajność systemu i zmniejsza koszty związane z jego obsługa. EMC NetWorker oferuje obsługę NDMP, czyli szybkiego tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzania danych bezpośrednio na taśmie zwiększając szybkość tworzenia kopii i odtwarzania danych, znacznie skracając czas potrzebny na odzyskanie danych. Opcjonalne moduły umożliwiają backup on-line popularnych systemów baz danych i pocztowych jak: Oracle (dla platform UNIX, Windows, Linux), SAP R/3 on Oracle (dla platform UNIX, Windows, Linux), Sybase (dla platform UNIX, Windows), DB2 (dla platform UNIX, Windows, Linux), Informix (dla platform UNIX, Windows, Linux), Microsoft SQL, Microsoft Exchange, Lotus Notes (dla platform UNIX, Windows, Linux). MS Exchange 2-Node Cluster SAP R/3 ecommerce Biblioteka taśmowa NetWorker Oracle Node B Oracle Node A SCSI WOLUM NetWorker Storage Node #1 SCSI or Fibre Tape Library SCSI or Fibre NetWorker Storage Node #2 File & Print NetWorker Disk Backup Option Moduł NetWorker Disk Backup Option (NW DBO) pozwala na szybki i wydajny backup danych na niedrogą macierz dyskową. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie danych dzięki temu jest bardzo proste i wydajne. Dla administratorów najważniejszym punktem nie jest wydajny backup, ale bardzo szybkie i wydajne odtwarzanie danych co może być zrealizowane dzięki nowym macierzom dyskowym typu SCSI to ATA, które dostarczają terabajtów pojemności oraz dobrą wydajność za niską cenę. Autochanger Module Moduł, który dostarcza obsługę szerokiej gamy bibliotek i zmieniaczy taśmowych. W promocji dostępny jest moduł do obsługi biblioteki taśmowej do 26 slotów i 2 napędów.

3 EMC Xtender Poczta elektroniczna, w szczególności administracja oraz zarządzenie całością środowiska korespondencji elektronicznej stanowią w dzisiejszych czasach poważne wyzwanie zarówno dla samych administratorów jak również osób odpowiedzialnych za całokształt działań w obszarze informatyki. Podstawowe problemy istotnie wpływające na całkowity koszt utrzymania systemów informacyjnych związane są z utylizacją korespondencji przychodzącej i wychodzącej, koniecznością utrzymania należytej polityki bezpieczeństwa dostępu, przetwarzania i przetrzymywania lub przechowywania informacji, a także zapewnienia ciągłości i wysokiej wydajności określonej grupy usług świadczonych drogą elektroniczną. Nie bez znaczenia pozostają również wymogi ustawodawcze oraz dyrektywy unijne nakładające na instytucje finansowe, administrację rządową i jednostki użyteczności publicznej obowiązek przechowywania dokumentów w tym korespondencji elektronicznej w określonych przedziałach czasu. Xtender jest centralnym serwerem realizujących funkcje przechwytywania korespondencji przychodzącej, wychodzącej bądź składowanej na serwerze poczty elektronicznej. Xtender tworzy identyczne kopie poszczególnych wiadomości gwarantując jednocześnie jej niezmienność w stosunku do oryginału. W praktyce oznacza to, że ani administrator ani użytkownik końcowy nie posiada możliwości dokonania zmian w treści otrzymanej korespondencji (dokument, poczta elektroniczna itp.). Ponadto administrator systemu poczty elektronicznej uzyskuje pakiet narzędzi służących do zarządzania przepływem informacji. Administrator może tym samym ustanowić szereg reguł w wyniku, których informacje będą usuwane z serwerów pocztowych, a ich identyczne kopie utrzymywane na serwerze Xtender współpracującym z pamięcią dyskową, biblioteką taśmową lub napędem magnetooptycznym. Stosowanie udostępnianych przez Xtender narzędzi administracyjnych istotnie redukuje koszty utrzymania samych serwerów pocztowych oraz infrastruktury z nimi powiązanej (szacunkowa redukcja zapotrzebowania na powierzchnię dyskową serwerów pocztowych spada w takiej sytuacji o blisko 60-80%). Archiwizacja korespondencji elektronicznej istotnie wpływa również na wydajność i dostępność serwerów pocztowych.

4 EMC DiskXtender dla Windows DiskXtender dla Windows jest flagowym produktem firmy EMC w zakresie technologii zarządzania danymi w środowisku Windows NT/2000/2003. Za pośrednictwem oprogramowania realizowane są funkcje automatyzacji zarządzania danymi w oparciu o definiowaną politykę ich obsługi. Podstawową cechą charakteryzującą oprogramowanie jest wirtualizacja zasobów pamięci masowej i jej transparentne udostępnianie niezależnie od miejsca lokalizacji danych. DiskXtender dla Windows umożliwia zwiększanie pojemności pamięci masowej praktycznie bez ograniczeń. Zwiększenie pojemności pamięci masowej polega na migracji danych o mniejszym znaczeniu lub rzadziej wykorzystywanych na nośniki tańszego rodzaju. Zwiększenie efektywności backup u i ogólnej wydajności Poprzez archiwizowanie nieaktywnych danych, które mogą zajmować do 80% całkowitych głównych zasobów DiskXtender może w dużej mierze zminimalizować przerwy w działalności biznesowej organizacji, zwiększyć ilość odzyskiwanych danych oraz znacząco ograniczyć okna backup owe. Po zakończeniu procesu archiwizacji plików, DiskXtender może współpracować z dowolną aplikacją backup ową, która obsługuje rozszerzone atrybuty Windows. DiskXtender nie odwołuje się do zmigrowanych lub usuniętych danych w trakcie procesów ochrony danych i w ten sposób przyspiesza proces backup u i eliminuje niepotrzebne procesy backup owe tych samych danych. Czasy przerwy w pracy systemów są również zredukowane, ponieważ odtwarzanie wymaga jedynie ściągnięcia metadanych, a nie całych zbiorów danych. DiskXtender dla Windows zapewnia: Inteligentny i automatyczny mechanizm przenoszenia danych odpowiednio do definiowanej polityki cyklu zarządzania danymi zapewniając obniżenie zaangażowania administratorów w manualną obsługę procesu zarządzania danymi. Elastyczny i niezawodny mechanizm wykorzystania różnorodnych nośników danych, formatu i umiejscowienia danych zapewniając obniżenie kosztów administracji i funkcjonowania środowiska pamięci masowej. Przeniesienie rzadko wykorzystywanych danych z przepełnionych serwerów na nośniki pamięci masowej obniżając tym samym zapotrzebowanie na odpowiedni do tworzenia kopii zapasowych aplikacji czas. Transparentne udostępnienie pamięci masowej niższego rzędu dla użytkowników końcowych i aplikacji poprzez wirtualizację zasobów. Logiczny obraz składowanych danych odpowiednio do ich fizycznego umiejscowienia. Konsolidację danych z różnych serwerów w postaci wirtualnego zasobu z zapewnieniem dynamicznego mechanizmu alokacji danych. Fizyczną koncentrację zasobów dyskowych serwerów poprzez wirtualizację logicznego obrazu danych. Rozbudowę powierzchni pamięci masowej w sposób elastyczny i bez ograniczeń. Możliwość konfiguracji zasobów i modyfikacji polityk obsługi danych z dowolnego komputera pracującego w sieci użytkownika końcowego.

5 EMC RepliStor EMC RepliStor replikuje obiekty MS Windows włączając w to pliki, wolumeny, zasoby udostępnione oraz wybrane rejestry systemowe. RepliStor monitoruje aktywność I/O serwera produkcyjnego i w trakcie operacji zapisu, replikuje tylko te dane, które uległy zmianie, nie przesyłając informacji zbędnych. RepliStor wyposażony jest w wiele zaawansowanych funkcjonalności włączając w to filtrowanie, harmonogramy, definiowanie wykluczeń, opcjonalny czas przechowywania skasowanych plików, mechanizmy kompresji. W przypadku awarii serwera produkcyjnego, FullTime RepliStor umożliwia automatyczne urucho-mienie aplikacji na drugim serwerze. EMC RepliStor posiada certyfikat współpracy z klastrem Microsoft (MSCS) i wspiera obsługę klastrowania DLL, dzięki czemu umożliwia replikowanie danych MSCS na jeden lub więcej serwerów docelowych i natych-miastowe przełączenie w przypadku wystąpienia awarii. EMC RepliStor jest unikalnym rozwiązaniem umożliwiającym asynchroniczną replikację danych Windows z opatentowanym systemem ochrony na poziomie plików. RepliStor kopiuje zmiany w danych podczas zapisu wykorzystując usługę systemu plików. EMC RepliStor jest opatentowanym jedynym rozwiązaniem asynchronicznej replikacji danych dla systemów Windows. Tworzy kopie danych Windows poprzez środowisko LAN i WAN. Rozwiązanie to zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym, dostarczając co najmniej dwóch identycznych zestawów danych. Zaawansowane funkcjonalności obejmują filtrację obiektów podlegających replikacji i harmonogramowanie zadań. Możliwe jest definiowanie wyjątków, oraz opcjonalnie czasu przechowywania kopii skasowanych obiektów. Zwiększenie wydajności następuje poprzez zastosowanie mechanizmów kompresji w celu zapewnienia maksymalnej kontroli wydajności procesów przy istniejących połączeniach sieciowych. EMC RepliStor wspiera również 64-bitową wersję MS Windows na platformach Intel Itanium i AMD Opteron. EMC Replistor zapewnia replikację zasobów wielu serwerów do jednego, jak także jednego serwera do wielu. Umożliwia dwustronną replikację danych pomiędzy serwerami. EMC RepliStor posiada funkcję automatycznego przełączania serwerów, która umożliwia uruchomienie aplikacji na zapasowym serwerze podczas awarii głównego serwera. RepliStor jest zintegrowany z EMC AutoStart, umożliwiając ochronę danych przed kataklizmami. W pełni wspiera system Windows Storage w celu zapewnienia błyskawicznej replikacji danych zmagazynowanych na urządzeniach typu NAS pracujących pod kontrolą MS Windows.

6 EMC AutoStart EMC AutoStart to rozbudowane i dostosowane do potrzeb heterogenicznych środo-wisk narzędzie umożliwiające zarządzanie aplikacjami, monitorowanie wydajności i automatyczne restartowanie aplikacji pracujących w środowiskach Solaris, HP-UX, AIX, Linux, Windows 2000 / Aplikacja przeznaczona jest zarówno dla lokalnych centrów danych jak również do pracy w konfiguracji WAN. AutoStart może być ściśle zintegrowany z rozwiązaniami replikacji danych EMC jak SRDF/S, SRDF/A, Replistor i MirrorView. Gwarantuje, iż krytyczne dla użytkownika aplikacje oraz dane są dostępne w trybie ciągłym nawet w przypadku utraty do nich dostępu z powodu nieprzewidzianej awarii serwera podstawowego czy planowanych działań. Redukuje koszty oraz eliminuje negatywne konsekwencje związane z utratą dostępu do krytycznych zasobów. Wspiera dostęp do zasobów poprzez infrastrukturę DAS, NAS, LAN, WAN oraz SAN. Monitorowanie, informowanie i zbieranie danych o zdarzeniach EMC AutoStart monitoruje serwery, sieci oraz dane. Kiedy zostaje wykryty jakiś błąd lub zakłócenie określonych parametrów, przystępuje do kolejnych kroków zdefiniowanych przez użytkownika, takich jak powiadomienie stosownego personelu albo automatyczne naprawienie powstałego problemu. Pozwala to na utrzymanie systemu w ciągłej pracy i jego nieprzerwane funkcjonowanie. Autostart dostarcza prosty mechanizm ponownego uruchamiania aplikacji na serwerze lokalnym lub zdalnym serwerze tam gdzie dane zostały zreplikowane. Rozwiązanie wysokiej dostępność danych Ciągłość działania stanowi obecnie podstawę przetrwania firmy. Ewentualne przerwy wywołane nieprawidłowym działaniem kluczowych aplikacji biznesowych, brakiem dostępu do danych, stanowią przyczynę poważnych strat finansowych jak również mogą być przyczyną utraty zaufania do firmy. Produkty firmy EMC Legato umożliwiają ciągłe monitorowanie pracy i wydajności krytycznych systemów i aplikacji biznesowych zmniejszając do minimum ryzyko awarii. Automatyczne zarządzanie procesem przełączania zasobów EMC AutoStart automatyzuje proces przełączania aplikacji na serwer alternatywny lub zdalny w przypadku zakłóceń pracy serwera podstawowego. W przypadku awarii co najmniej jednego z komponentów należącego do grupy zasobów, EMC AutoStart podejmuje próbę jego ponownego uruchomienia. Jeżeli próba ta zakończy się niepowodzeniem, wówczas następuje pełne przełączenie całej grupy zasobów. Z poziomu dostępu z zewnątrz do grupy zasobów, proces przełączenia jest transparentny, gdyż serwer zapasowy w pełni przejmuje funkcjonalności serwera produkcyjnego włącznie z adresami IP, nazwą serwera, aplikacjami, serwisami, procesami, danymi. Po przełączeniu, klienci sieciowi zostają ponownie podłączeni do zasobów, zachowując pełną funkcjonalność sprzed wystąpienia awarii. Integracja z innymi rozwiązaniami replikacji danych EMC EMC FullTime AutoStart zapewnia ścisłą integrację z rozwiązaniami replikacji danych EMC jak SRDF/S, SRDF/A, FullTime Replistor i MirrorView. Oferuje implementację wysokiej niezawodności zarówno z poziomu aplikacji jak i danych użytkowych. AutoStart Site A AutoStart Heartbeat Heartbeat SRDF/MirrorView Site B AutoStart

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers

Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers Nowy standard odtwarzania danych w systemie Windows Główne zalety godny zaufania i niezawodny eliminuje przerwy na wykonywanie kopii zapasowych umożliwia szybsze

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych SEP sesam Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Doskonałe dla całej infrastruktury informatycznej SEP sesam Korporacyjne rozwiązanie tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania danych i archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Nieprze Nieprzerwana Nieprzerwana Nieprzerwana ochrona wszystkich danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek. Bez

Bardziej szczegółowo

Innowacja wywodząca się z tradycji. Paleta produktów. ELOoffice ELOprofessional ELOenterprise

Innowacja wywodząca się z tradycji. Paleta produktów. ELOoffice ELOprofessional ELOenterprise System ELO jest przeznaczony do kompleksowego zarządzania dokumentami. Obsługuje wiele formatów dokumentów skanowanych typu TIF, JPG, jak i elektronicznych typu MS Office, Open Office, PDF i inne. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii

Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii Marcin Stec IBM Software Services Spała, 19.05.2011 Tivoli Storage Manager i Tivoli Storage Manager FastBack przegląd technologii Cele 2 Realia i potrzeby biznesowe Pozycjonowanie obydwu produktów Korzyści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Professional Service Wdrożenia Dedykowane

Professional Service Wdrożenia Dedykowane 2014 Professional Service Wdrożenia Dedykowane 1 1 Międzynarodowe doświadczenie Pozwala nam realizować najbardziej skomplikowane wdrożenia Zespół wdrożeniowy S4E to ludzie, którzy zdobyli swoje doświadczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo