CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług serwisu oprogramowania systemu informatycznego rynku energii elektrycznej (SIRE) w okresie od 16 kwietnia 2014r. do 15 października 2015r.. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie przez Wykonawcę: usług serwisu oprogramowania warstwy aplikacji biznesowych, usług utrzymania ciągłości realizacji funkcji systemu, usług serwisu profilaktycznego (ATiK) systemu SIRE, na rzecz PSE S.A. celem zapewnienia niezakłóconej i stabilnej pracy systemu SIRE, przez okres 18 miesięcy. Rozpoczęcie świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszego zamówienia zostanie potwierdzone protokołem rozpoczęcia świadczenia usług serwisowych. Opis systemu SIRE obejmujący środowisko sprzętowe, środowisko uruchomieniowe oprogramowania warstwy aplikacji biznesowych, wykaz modułów oprogramowania warstwy aplikacji biznesowych, interfejsów pomiędzy modułami systemu i innymi systemami, został przedstawiony poniżej. PSE S.A. posiada całość autorskich praw majątkowych do oprogramowania stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia łącznie z kodami źródłowymi. 2

3 Opis środowiska Systemu informatycznego rynku energii (SIRE) Ogólny schemat środowiska SIRE Środowisko SIRE składa się z 12 czterowęzłowych, symetrycznych klastrów rozproszonych geograficznie, zbudowanych na podstawie partycji wirtualnych osadzonych na 12 serwerach klasy midrange, zlokalizowanych w dwóch ośrodkach przetwarzania danych, z których każdy zawiera dwa odrębne pomieszczenia serwerowe. Całość środowiska przedstawia poniższy schemat: Rysunek 1 Schemat środowiska SIRE Infrastruktura sprzętowa systemu SIRE jest redundantna. W SIRE oprócz środowiska produkcyjnego (SP), zbudowane są środowiska testowe (ST) i rozwojowe (SR). Z punktu widzenia warstwy oprogramowania są one jednakowe, gdyż identyczny w nich jest podział na pakiety (węzły) i środowiska uruchomieniowe. W środowiskach SP, ST i SR występują różnice w infrastrukturze sprzętowej. 3

4 Środowiska uruchomieniowe i narzędziowe W ramach wydzielonych pakietów klastrowych zainstalowane są środowiska uruchomieniowe i narzędziowe dla aplikacji SIRE. Środowiska te obejmują: bazy danych Oracle, serwery aplikacji, inne narzędzia (w tym serwer plików). Rysunek 2 przedstawia rozmieszczenie tych środowisk w pakietach oraz powiązania między nimi. W przypadku baz danych ze względu na zastosowane rozwiązania klastrowe został przedstawiony typ rozwiązania klastrowego (RAC Real Application Cluster, HA High Availability). 4

5 Rysunek 2 Środowiska uruchomieniowe i narzędziowe Komponenty oprogramowania SIRE W poszczególnych środowiskach uruchomieniowych rozmieszczone są komponenty oprogramowania. Komponenty te to odpowiednio: schematy bazodanowe w bazach danych Oracle, aplikacje J2EE na serwerach aplikacji J2EE, aplikacje Java na JVM w systemie operacyjnym: o broker.jar (SOWE Router), o broker.jar (WIRE Router), o akwa-serwer.jar, o OWI mail, o MD GTS, aplikacje narzędziowe w systemie operacyjnym: o WebSphere MQ, o Dash Xpress. 5

6 Bazy danych Wszystkie bazy danych w SIRE są w technologii Oracle 10g. W tabeli poniżej znajduje się zestawienie schematów w poszczególnych bazach danych. Schematy baz danych RBWM SOWI CSPR OSP PIK PIR SOWM SOWM_PUWM SOWI_ADM SYMULATOR HIP SUD ADMIN GTS IDAY AQ_LOCAL MGDP KSE PUBLIC SOWE WIRE SUD CCO ADMIN KOR GTS AQ_LOCAL PORTAL PUBLIC CSRP SUD ADMIN GTS GENERATOR AQ_LOCAL PUBLIC HURT ADMIN SWIRT GTS SWIRT SWIRT WEB SSIR PUBLIC 6

7 SUD GMOS ODM Baza danych SUD SUD_BUFOR ADMIN MONIT AQ_CENTRAL MMS PUBLIC GMOS LPD ADMIN AQ_LOCAL SOLVER PUBLIC ODM ADMIN GTS AQ_LOCAL SUD HIP SWIRT GTS PRIM PUBLIC Schematy 7

8 Serwery aplikacyjne i WWW Wszystkie serwery aplikacyjne w SIRE zrealizowane są w technologii Oracle Application Server 10g Release 3. Serwer aplikacyjny OASWWW przeznaczony jest do obsługi aplikacji dla uczestników rynku (SOWE Archiwum, WIRE Archiwum, WIRE/RP, CCO), aplikacji Portal Dyspozytora, Portalu SIRE i aplikacji SWIRT. Serwer aplikacyjny OASFORMS przeznaczony jest do obsługi aplikacji wewnętrznych PSE S.A. i ODM-ów wykonanych w technologii Oracle Forms 10g Release 2. Komunikacja WebSphere MQ Wymiana dokumentów z uczestnikami rynku zrealizowana jest technologii IBM WebSphere MQ w wersji z dodatkowym oprogramowaniem napisanym w technologii JAVA 1.5 (brokery). Wymiana z uczestnikami rynku realizowana jest przez dwa oddzielne węzły SOWE i WIRE. Oprogramowanie narzędziowe W SIRE wykorzystywane jest oprogramowanie narzędziowe Dash Xpress w wersji 2006B. Narzędzie to przeznaczone jest w aplikacjach PLANKTON i SYMULATOR do wyznaczania przy pomocy algorytmów optymalizacji bieżących punktów pracy jednostek wytwórczych (BPP). Do programowania algorytmów optymalizacji wykorzystywany jest język modelowania MOSEL. Opis architektury logicznej SIRE ma architekturę wielowarstwową. Warstwa serwerowa, zwana także warstwą danych, obejmuje bazy danych i system plików. Warstwa pośrednia aplikacji odpowiada za przetwarzanie biznesowe danych. Obejmuje ona aplikacje biznesowe uruchamiane w środowisku narzędziowym na serwerach, takich jak serwery aplikacyjne J2EE, Dash Xpress, środowisko uruchomieniowe Java (JVM). Dodatkowo jedna z aplikacji serwerowych (CSPR-RAP-SERWER) działa na serwerze Windows, umieszczonym poza infrastrukturą przedstawioną na rys. 1. Warstwa kliencka, zwana warstwą końcową obejmuje stacje klienckie, w których wyróżnione są dwa rodzaje: gruby klient (rich client) stacja końcowa, na której uruchamiane jest przetwarzanie biznesowe aplikacji oraz warstwa prezentacji interakcji z użytkownikiem, cienki klient (thin client) stacja końcowa, na której uruchamiana jest tylko warstwa prezentacyjna i interakcji z użytkownikiem, natomiast przetwarzanie biznesowe uruchamiane jest w warstwach niższych. Składowe aplikacji uruchamianych na stacji klienckiej typu gruby klient składowane są centralnie na serwerze plików przeznaczonym do tego celu. Dotyczy to aplikacji napisanych w technologiach Visual Basic, Delphi, Microsoft.NET, Java (aplikacje klienckie) i Power Builder. W aplikacjach SIRE uruchamianych na stacjach klienckich połączenia z serwerami baz danych i serwerami aplikacyjnymi mogą być zestawiane poprzez tunel VPN. Aplikacje uruchamiane w architekturze klient/serwer wykorzystywane przez ODM-y, udostępniane są poszczególnym ODM-om poprzez serwer Citrix. 8

9 dd Model warstwowy aplikacji - ogólny warstwa serwerowa (database tier) PL/SQL «execution environment» Baza danych Oracle Składowe aplikacji, Dane, Raporty Serwer plików warstwa pośrednia - aplikacji (middle tier) jdbc, oci, sqlnet Java MOSEL jdbc, oci, sqlnet Java Oracle Forms oci, sqlnet TCP/IP.NET Serwer «artifact» Aplikacja serwerowa jdbc, odbc, sqlnet {vpn} «execution environment» Serwer Aplikacji J2EE TCP/IP Serwer Windows CSPR-RAP-SERWER : Aplikacja serwerowa warstwa kliencka (client tier) http {vpn} Stacja robocza Java Oracle Forms Java.NET Visual Basic Delphi Power Builder «artifact» Aplikacja "thin client" «artifact» Aplikacja "rich client" Rysunek 3 Model warstwowy aplikacji - ogólny 9

10 Opis technologii stosowanych w aplikacjach W poniższej tabeli znajduje się zestawienie modułów systemu SIRE z uwzględnieniem technologii, w których zostały wykonane oraz umiejscowieniem ich w warstwach Systemu ( wersje technologii w memencie wdrożenia systemu). Legenda: Technologie: Oracle Forms Oracle Forms 10g W SIRE stosowana jest technologia Oracle Forms w wersji 10g. Aplikacje w Oracle Forms 10g pracują w architekturze trójwarstwowej. W warstwie pośredniej (serwer aplikacji) znajduje się środowisko uruchomieniowe serwletów forms Forms Services, które może być uruchamiane na różnych platformach sprzętowo programowych (np. UNIX, Linux, Windows). Na stacji klienckiej w sesji przeglądarki internetowej uruchamiany jest aplet JAVA dynamicznie pobrany z serwera aplikacji. Stacje klienckie muszą być wyposażone w przeglądarkę internetową (np. Microsoft Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0 lub ich wyższe wersje). Podczas pierwszego uruchomienia Oracle Forms 10g automatycznie instalowana jest VM for Java. PL/SQL procedury PL/SQL 10.2 składowane w bazie danych VB aplikacja Visual Basic 6.0 Delphi aplikacja Delhi 6.0.NET aplikacja Microsoft.NET 2.0 oraz 3.5 W SIRE technologia Microsoft.NET stosowana jest w architekturze klient/serwer (np. Zgłoszenia WM). JAVA aplikacja JAVA 1.5 MOSEL algorytm w języku MOSEL PB aplikacja Power Builder 9.0 Aplikacje w Power Builder są uruchamiane w systemie Windows. Są to aplikacje użytkownika (formatkowo - raportowe) zrealizowane są w architekturze dwuwarstwowej. Do połączenia z bazą danych Oracle wykorzystuje się: klienta Oracle środowisko uruchomieniowe PowerBuilder Do połączenia z Oracle wykorzystywane są dedykowane sterowniki PowerBuilder znajdujące się w środowisku uruchomieniowym. 10

11 Oracle FORMS PL/SQL VB Delhi.NET JAVA MOSEL PB Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Świadczenie usług serwisu oprogramowania systemu informatycznego rynku Wykaz modułów z uwzględnieniem wykorzystanych technologii Grupa aplikacji Aplikacja BILANS BK_EIC CSPR DYSTAN BILANS BILANS-RAP BK EIC BK EIC RAP CSPR-KONF CSPR-AKWA CSPR-AKWA- SERWER CSPR-ALG CSPR-RAP CSPR-RAP- SERWER DYSTAN DYSTAN-RAP KALENDARZ KALENDARZ KOE KORB KOWM KOE KOE-RAP KORB KORB-RAP KORB-IMP KPRB KOWM KOWM RAP MGD-HIP MGD-HIP MMS OWI MMS MMS RAP OWI OWI RAP S S S 11

12 PLANKTON S PLANKTON-IMP PLANKTON-RAP PLANKTON-KONF PLANKTON PLANKTON- WYKRESY PLANKTON-MK KDM- HIERARCHIE SYMULATOR S PROGNOZA PROGNOZA-RAP PORTAL DYSPOZYTORA C K MGD-PORTAL S PORTAL PORTAL INFORMACYJNY SIRE C K ROMOS ROMOS RORB RORB RORB-RAP RORT RORT RORT-RAP RPKD-RB RPKD-RB RPKD-RB-RAP FAKTURY-RB FAKTURY-RB-RAP KOR SOWE SKOR SOWE ROUTER S SOWE- ARCHIWUM C K SOWE-RAPORTY 12

13 SOWE_KDM SOWE-KDM SOWE-KDM-RAP SOWE ODM SOWE_ODM SOWE ODM RAP SOWE ODM WYKRESY SOWI- ADMINISTRATOR SOWI SOWI- ADMINISTRATOR- RAP CCO C K STATKON SDU SUD WIRE WFO STATKON STATKON RAP STATKON WYKRESY STATKON- WYKRESY-ADM SDU SDU-RAP ADMINISTRATOR ZADAŃ SUD SUD-RAP SUD-ADMIN WIRE ROUTER S WIRE-RAPORTY WIRE-ARCHWUM WIRE RP WFO C K C K 13

14 WFO RAP ZGLOSZENIA POKO WMO ZGŁOSZENIA-DB ZGŁOSZENIA-RAP ZGŁOSZENIA-DB- RAP ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKA MI ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKAMI ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWE ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWE ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWE RAP ZGŁOSZENIA WM ZGŁOSZENIA WM ZGŁOSZENIA WM RAP ZGŁOSZENIA WMB Lokalizacja w warstwie systemu: S serwer, baza danych, SA serwer aplikacji, cienki klient, gruby klient. Konfiguracja stacji klienckich Aplikacje systemu SIRE przystosowane są do pracy na stacjach klienckich wyposażonych w system operacyjny MS Windows XP lub MS Windows 7. Część stacji klienckich z systemem MS Windows jest osadzonych na platformie wirtualizacyjnej VMWare. Poniżej przedstawiono konfigurację stacji klienckich w rozróżnieniu na cienkiego i grubego klienta. Cienki klient Stacja kliencka wyposażona jest w jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, Firefox w wersji 1.0 lub wyższej. 14

15 Podczas pierwszego uruchomienia Oracle Forms 10g automatycznie zostanie zainstalowana VM for Java. Gruby klient Na stacji klienckiej zainstalowane jest następujące oprogramowanie: Wymagane oprogramowanie Klient Oracle 10g z zainstalowanym Oracle ODBC Driver (11 na stacjach z Windows 7) Oracle 9i Data Provider for.net Java Runtime Environment w wersji 1.5 Net Framework 2.0, 3.5 Runtime VBInstall (zbiór bibliotek wykorzystywanych przez aplikacje w VB) E w wersji MS Excel w wersji 97 lub wyższej, jednak w przypadku generowania plików XML niezbędna jest wersja MS Excel 2003 Środowisko uruchomieniowe PowerBuilder Dotyczy technologii Visual Basic, Delphi, Power Builder Microsoft.NET Java Microsoft.NET Visual Basic Delphi Microsoft.NET, Visual Basic Power Builder Wymiana danych pomiędzy modułami i z systemami zewnętrznymi Wymiana danych pomiędzy modułami systemu SIRE Podstawą interfejsu są perspektywy bazodanowe, służące do odczytu danych z modułu źródłowego. Perspektywy są strukturami logicznymi udostępniającymi wybrane informacje. Perspektywy służą głównie do odczytywania danych, ale również do wprowadzania, modyfikowania lub usuwania danych z modułu źródłowego przez inny moduł. W przypadkach, gdy perspektywa działałaby zbyt wolno, utworzone zostały tablice. W przypadku, gdy perspektywa działałaby zbyt wolno, i nie było możliwe utworzenie tablicy lub utworzenie tablicy było niezasadne, wówczas zostały wykorzystane procedury PL/SQL-owe, zwracające dane w formacie tablicy PLSQL. Wymiana danych pomiędzy systemem SIRE a systemami zewnętrznymi Do wymiany danych z systemami zewnętrznymi wykorzystywane są następujące kanały komunikacyjne: - katalogi plików (Wymiana realizowana poprzez moduł OWI z wykorzystaniem funkcji TransFile służącej do przenoszenia plików do i z katalogów lokalnych) - baza danych ( linki bazodanowe) - WebSphereMQ (Wymiana kanałem WebSphereMQ jest ustandaryzowana i służy do wymiany informacji pomiędzy Operatorami Rynku oraz Elektrowniami z Operatorem Systemu Przesyłowego systemy WIRE i SOWE) 15

16 - poczta elektroniczna (Wymiana kanałem Poczty elektronicznej jest ustandaryzowana. Realizowana jest za pośrednictwem modułu OWI) - Web Services (Wymiana kanałem WebServices jest ustandaryzowana. Realizowana jest za pośrednictwem modułu OWI) Dokumentacja techniczna systemu SIRE Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną systemu SIRE, której zakres informacyjny oraz format składowania został opisany poniżej. Format i struktura dokumentacji technicznej SIRE Dokumentacja techniczna systemu SIRE stworzona jest w formacie HTML. Składa się z trzech ramek: Nagłówek w górnej części strony. Zawiera tytuł dokumentacji np. Dokumentacja techniczna SIRE. Spis treści. W zależności od położenia w dokumencie dostępne są: o Spis modułów, widoczny po przejściu na stronę główną o Spis zawartości modułu, widoczny po przejściu do wybranego modułu. Strona z informacjami szczegółowymi o wybranym elemencie. Moduły systemu SIRE zostały pogrupowane w ramach dokumentacji technicznej. Spis modułów zawiera nazwy modułów podstawowych, które realizują funkcje biznesowe związane z modyfikacją danych. Moduły raportowe oraz dodatkowe podmoduły usługowe, związane z modułem podstawowym, są włączone do struktury zawartości modułu. Oznacza to, że moduł podstawowy jest właścicielem obiektów bazodanowych, a moduły raportowe i podmoduły usługowe korzystają z tych obiektów. Część modułów zostało pogrupowanych w podsystemy ze względu na współdzielenie obiektów bazodanowych przez te moduły. Główny spis treści składa się z następujących elementów: Spis treści Ogólne Architektura SIRE Wersje modułów Wersje bibliotek VB Moduły <moduł podsystem> Opis zawartości strony szczegółowej Dokument powykonawczy architektury systemu SIRE. Pełna lista modułów SIRE i ich wersji, dla których jest opisana DT. Z poziomu tej listy (wybierając nazwę modułu) możliwe jest przejście do strony zawierającej opis modułu głównego lub podsystemu w ramach którego ten moduł jest opisany. Lista bibliotek wykorzystywanych w aplikacjach napisanych w Visual Basic. Lista modułów głównych i podsystemów. Dokumentacja modułu składa się z następujących elementów: Spis treści <MODUŁ podsystem> Opis zawartości strony szczegółowej Ekran startowy modułu (modułów jeśli opisujemy podsystem). Metryka dokumentacji modułu Wersja aplikacji: Wersja DT w ramach wersji aplikacji: wersja dokumentu 16

17 Architektura fizyczna Interfejsy Interfejsy - elementy składowe Interfejsy zewnętrzneelementy składowe Diagram encji Diagram tabel Struktura fizyczna Przestrzenie tabel Definicje encji Formatki Opis formatek Opis raportów Funkcjonalności <nazwa komponentu> Pliki wymiany Opis plików Pakiety <nazwa pakietu> Ciała pakietów <nazwa pakietu> Procedury <nazwa procedury> Funkcje <nazwa funkcji> Typy <nazwa typu> Triggery kod i nazwa zadania w ramach którego wykonano modyfikacje DT Data ostatniej aktualizacji: dd-mm-rrrr Autor opracowania: Autor dokumentacji: Diagram architektury fizycznej systemu z punktu widzenia modułu. Zawiera informacje o umiejscowieniu modułu w infrastrukturze SIRE. Diagram logiczny modułu przedstawiający interfejsy z innymi modułami SIRE i systemami zewnętrznymi. Zależności określają kierunek wywołania interfejsu. Diagram przynależności elementów interfejsowych modułu do jego udostępnianych interfejsów. Diagram określa jakie elementy (widoki, tabele, pakiety, pliki) realizują interfejsy udostępniane przez moduł. Diagram przynależności elementów interfejsowych systemów zewnętrznych do interfejsów pobieranych przez moduł. Diagram określa jakie elementy (widoki, tabele, pakiety, pliki) realizują interfejsy udostępniane przez system zewnętrzny do opisywanego modułu. Diagram encji modułu w formacie Oracle Designer. Zawiera zbiór własnych encji modułu oraz wybranych encji innych modułów do których istnieją zależności. Diagram tabel modułu w formacie Oracle Designer. Lista tabel i indeksów modułu z informacją czy jest partycjonowana, czy jest tymczasowa oraz w jakiej przestrzeni bazodanowej jest umieszczona. Lista przestrzeni bazodanowych w których są przechowywane tabele i indeksy modułu Raport z definicji encji w formacie Oracle Designer Zawiera spis formatek oraz ich opis. Jeśli w module występują dodatkowe podmoduły, to w spisie pojawia się ich nazwa, np. KORB-IMP. Zawiera spis raportów statycznych oraz ich opis. Jeśli w module występują dodatkowe moduły raportowe, to w spisie pojawia się ich nazwa, np. PLANKTON-MK. Zawiera spis funkcjonalności udostępnianych przez moduł/komponent oraz ich opis. Dotyczy to funkcji udostępnianych przez moduły nie posiadające interfejsu GUI. Zawiera spis plików wymiany danych z systemami zewnętrznymi oraz ich opis Opis specyfikacji pakietu i zawartych w nim procedur oraz funkcji Opis ciała pakietu i zawartych w nim procedur oraz funkcji Opis procedury Opis funkcji Opis typu zawiera następujące sekcje Opis - opis typu Atrybuty - lista atrybutów typu wraz z definicją i opisem 17

18 <nazwa triggera> Tabele <nazwa tabeli> Widoki <nazwa widoku> Opis triggera Opis tabel zawiera następujące sekcje Kolumny (Nazwa, Typ, Opcjonalne, Domyślnie, Komentarze) Klucz główny (Nazwa, Kolumny) Klucze unikalne (Nazwa, Kolumny) Klucze obce (Nazwa, Kolumny, Powiązana tabela, Kolumny) Ograniczenia (Nazwa, Warunek) Indeksy (Nazwa, Kolumny, Typ) Opis widoków zawiera następujące sekcje Kolumny (Nazwa, Typ, Opcjonalne, Domyślnie, Komentarze) SQL polecenie SQL tworzenia widoku Wymagania na usługi 1. Zamawiający przewiduje, że w okresie realizacji zamówienia na usługi serwisu oprogramowania SIRE będą realizowane prace mające na celu rozwój oprogramowania SIRE w modułach objętych umową serwisową, które to prace mogą być realizowane przez podmioty trzecie, w ramach zamówień nie będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Zakresem zamówienia na usługi serwisu oprogramowania SIRE będzie objęta weryfikacja składowych instalacyjnych będących efektem zmian w modułach oprogramowania SIRE, wynikających z realizacji prac rozwojowych, przed ich wprowadzeniem na środowisko produkcyjne. 2. Zmiany w modułach wynikające z rozwoju oprogramowania SIRE nie wymagają zmian w umowie serwisowej i będą automatycznie objęte usługami serwisu oprogramowania SIRE od momentu ich zainstalowania w środowisku produkcyjnym SIRE. 3. Objęcie umową serwisową nowych modułów wdrożonych w ramach prac rozwojowych oprogramowania SIRE, będzie realizowane zgodnie z zasadami przyjmowania przez Strony nowych elementów Warstwy aplikacji biznesowych Systemu określonymi w projekcie Umowy oraz załączniku do umowy serwisowej. 4. Zakresem realizacji usług serwisu oprogramowania SIRE objęte będą zgłoszenia nieprawidłowości w pracy SIRE, dokonane przez użytkowników systemu przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług a niezamknięte w terminie rozpoczęcia świadczenia usług serwisu oprogramowania SIRE. 5. W ramach realizacji usług serwisowych oprogramowania SIRE będą realizowane prace polegające na zapewnieniu wsparcia podczas instalacji oprogramowania SIRE wynikającego ze zmian wprowadzonych w modułach objętych umową serwisową jak również zmian związanych z wdrażaniem nowych modułów systemu SIRE. Instalacje oprogramowania odbywać się mogą we wskazanym przez Zamawiającego horyzoncie czasowym w trybie 24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu. 6. Zamawiający oczekuje, że wykonawca usług serwisu oprogramowania SIRE będzie dysponował środowiskiem serwisowym zapewniającym możliwość sprawnego usuwania zgłoszeń nieprawidłowej pracy systemu SIRE, w tym: Systemem teleinformatycznym do obsługi zgłoszeń serwisowych posiadający następujące funkcje: Rejestrowanie i automatyczne przesyłanie parametrów i komentarzy do zgłoszeń do/z systemu zgłoszeniowego Zamawiającego (BMC Remedy) Automatyczne powiadamianie zespołu serwisowego za pomocą SMS o nowym zgłoszeniu od Zamawiającego lub aktualizacji istniejącego zgłoszenia 18

19 Rejestrowanie dodatkowych parametrów zgłoszenia, m.in. kategorii i priorytetu zgłoszenia, aplikacji której dotyczy zgłoszenie, załączników oraz aktualnego stanu realizacji zgłoszenia Automatyczne rejestrowanie historii i osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych etapów obsługi zgłoszenia UWAGA: Wykonawca usług będzie zobowiązany do dostosowania swojego systemu teleinformatycznego obsługi zgłoszeń serwisowych do obowiązującego u Zamawiającego standardu wymiany danych dotyczących zgłoszeń (BMC Remedy). Infrastrukturą teleinformatyczną (środowisko serwisowe) zapewniającą odwzorowanie serwisowanego systemu według Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe według poniższej specyfikacji: Oprogramowanie systemowe i narzędziowe obejmujące następujące elementy: HP-UX SUSE Linux Enterprise Server 9 Oracle Database 10g R2 (licencja komercyjna lub status partnera firmy Oracle na poziomie Platinium) Oracle Application Server 10g R3 (licencja komercyjna lub status partnera firmy Oracle na poziomie Platinium) Oracle Forms 10g R2 (licencja komercyjna lub status partnera firmy Oracle na poziomie Platinium) IBM WebSphere MQ (licencja komercyjna lub status partnera firmy IBM na poziomie Premier Business Partner) DashXpress-MP Release 2006B Oprogramowanie do tworzenia aplikacji w technologiach: Visual Basic 6.0 (licencja komercyjna lub status partnera firmy Microsoft na poziomie Gold Certified Partner), Java 1.5, MS.NET, Delphi 6.0, Oracle Forms 10g, Oracle PL/SQL 10g. Komponenty i kontrolki do tworzenia aplikacji w środowisku Windows: Formula One Tidestone Technologies 6.1, DynamiCube Data Dynamics v , TeeChart Pro Steema Software v , NetXP Dacris Software 3.0, ComponentOne FlexGrid (pakiet 2006v1, FlexGrid 2.5, pakiet 2003v2, FlexGrid 2.1) SpreadSheetGea v4.0.12, log4net v1.2.10, ChilkatDotNet2 v , teechart.lite v , NetFTP v , NetMail v , BCLEasyPDF v3.0.0, VSFlexGrid v , Components.ocx v , DB Complete v , First Impresion v Wykonawca posiada zabezpieczone miejsca przetwarzania danych tj. miejsce w którym znajduje się środowisko serwisowe, wyposażone w: system kontroli dostępu system sygnalizacji włamania i napadu system przeciw pożarowy (czujniki podłogowe i sufitowe) dwa niezależne źródła zasilania urządzenia do podtrzymywania zasilania na wypadek całkowitego braku zasilania zewnętrznego 8. Wykonawca na potrzeby świadczenia usług serwisu SIRE utrzymuje w Warszawie lub okolicach minimum 3-osobowy zespół specjalistów w zakresie wymaganych technologii gotowych do podjęcia interwencji w siedzibie Zamawiającego w lokalizacji przy ul. Warszawskiej 165 w Konstancinie-Jeziornie w ciągu 1 godz. od Zgłoszenia. 19

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Dokument Architektury Systemu Wstęp... 3 Przeznaczenie dokumentu... 3 Zakres dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo