CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług serwisu oprogramowania systemu informatycznego rynku energii elektrycznej (SIRE) w okresie od 16 kwietnia 2014r. do 15 października 2015r.. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie przez Wykonawcę: usług serwisu oprogramowania warstwy aplikacji biznesowych, usług utrzymania ciągłości realizacji funkcji systemu, usług serwisu profilaktycznego (ATiK) systemu SIRE, na rzecz PSE S.A. celem zapewnienia niezakłóconej i stabilnej pracy systemu SIRE, przez okres 18 miesięcy. Rozpoczęcie świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszego zamówienia zostanie potwierdzone protokołem rozpoczęcia świadczenia usług serwisowych. Opis systemu SIRE obejmujący środowisko sprzętowe, środowisko uruchomieniowe oprogramowania warstwy aplikacji biznesowych, wykaz modułów oprogramowania warstwy aplikacji biznesowych, interfejsów pomiędzy modułami systemu i innymi systemami, został przedstawiony poniżej. PSE S.A. posiada całość autorskich praw majątkowych do oprogramowania stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia łącznie z kodami źródłowymi. 2

3 Opis środowiska Systemu informatycznego rynku energii (SIRE) Ogólny schemat środowiska SIRE Środowisko SIRE składa się z 12 czterowęzłowych, symetrycznych klastrów rozproszonych geograficznie, zbudowanych na podstawie partycji wirtualnych osadzonych na 12 serwerach klasy midrange, zlokalizowanych w dwóch ośrodkach przetwarzania danych, z których każdy zawiera dwa odrębne pomieszczenia serwerowe. Całość środowiska przedstawia poniższy schemat: Rysunek 1 Schemat środowiska SIRE Infrastruktura sprzętowa systemu SIRE jest redundantna. W SIRE oprócz środowiska produkcyjnego (SP), zbudowane są środowiska testowe (ST) i rozwojowe (SR). Z punktu widzenia warstwy oprogramowania są one jednakowe, gdyż identyczny w nich jest podział na pakiety (węzły) i środowiska uruchomieniowe. W środowiskach SP, ST i SR występują różnice w infrastrukturze sprzętowej. 3

4 Środowiska uruchomieniowe i narzędziowe W ramach wydzielonych pakietów klastrowych zainstalowane są środowiska uruchomieniowe i narzędziowe dla aplikacji SIRE. Środowiska te obejmują: bazy danych Oracle, serwery aplikacji, inne narzędzia (w tym serwer plików). Rysunek 2 przedstawia rozmieszczenie tych środowisk w pakietach oraz powiązania między nimi. W przypadku baz danych ze względu na zastosowane rozwiązania klastrowe został przedstawiony typ rozwiązania klastrowego (RAC Real Application Cluster, HA High Availability). 4

5 Rysunek 2 Środowiska uruchomieniowe i narzędziowe Komponenty oprogramowania SIRE W poszczególnych środowiskach uruchomieniowych rozmieszczone są komponenty oprogramowania. Komponenty te to odpowiednio: schematy bazodanowe w bazach danych Oracle, aplikacje J2EE na serwerach aplikacji J2EE, aplikacje Java na JVM w systemie operacyjnym: o broker.jar (SOWE Router), o broker.jar (WIRE Router), o akwa-serwer.jar, o OWI mail, o MD GTS, aplikacje narzędziowe w systemie operacyjnym: o WebSphere MQ, o Dash Xpress. 5

6 Bazy danych Wszystkie bazy danych w SIRE są w technologii Oracle 10g. W tabeli poniżej znajduje się zestawienie schematów w poszczególnych bazach danych. Schematy baz danych RBWM SOWI CSPR OSP PIK PIR SOWM SOWM_PUWM SOWI_ADM SYMULATOR HIP SUD ADMIN GTS IDAY AQ_LOCAL MGDP KSE PUBLIC SOWE WIRE SUD CCO ADMIN KOR GTS AQ_LOCAL PORTAL PUBLIC CSRP SUD ADMIN GTS GENERATOR AQ_LOCAL PUBLIC HURT ADMIN SWIRT GTS SWIRT SWIRT WEB SSIR PUBLIC 6

7 SUD GMOS ODM Baza danych SUD SUD_BUFOR ADMIN MONIT AQ_CENTRAL MMS PUBLIC GMOS LPD ADMIN AQ_LOCAL SOLVER PUBLIC ODM ADMIN GTS AQ_LOCAL SUD HIP SWIRT GTS PRIM PUBLIC Schematy 7

8 Serwery aplikacyjne i WWW Wszystkie serwery aplikacyjne w SIRE zrealizowane są w technologii Oracle Application Server 10g Release 3. Serwer aplikacyjny OASWWW przeznaczony jest do obsługi aplikacji dla uczestników rynku (SOWE Archiwum, WIRE Archiwum, WIRE/RP, CCO), aplikacji Portal Dyspozytora, Portalu SIRE i aplikacji SWIRT. Serwer aplikacyjny OASFORMS przeznaczony jest do obsługi aplikacji wewnętrznych PSE S.A. i ODM-ów wykonanych w technologii Oracle Forms 10g Release 2. Komunikacja WebSphere MQ Wymiana dokumentów z uczestnikami rynku zrealizowana jest technologii IBM WebSphere MQ w wersji z dodatkowym oprogramowaniem napisanym w technologii JAVA 1.5 (brokery). Wymiana z uczestnikami rynku realizowana jest przez dwa oddzielne węzły SOWE i WIRE. Oprogramowanie narzędziowe W SIRE wykorzystywane jest oprogramowanie narzędziowe Dash Xpress w wersji 2006B. Narzędzie to przeznaczone jest w aplikacjach PLANKTON i SYMULATOR do wyznaczania przy pomocy algorytmów optymalizacji bieżących punktów pracy jednostek wytwórczych (BPP). Do programowania algorytmów optymalizacji wykorzystywany jest język modelowania MOSEL. Opis architektury logicznej SIRE ma architekturę wielowarstwową. Warstwa serwerowa, zwana także warstwą danych, obejmuje bazy danych i system plików. Warstwa pośrednia aplikacji odpowiada za przetwarzanie biznesowe danych. Obejmuje ona aplikacje biznesowe uruchamiane w środowisku narzędziowym na serwerach, takich jak serwery aplikacyjne J2EE, Dash Xpress, środowisko uruchomieniowe Java (JVM). Dodatkowo jedna z aplikacji serwerowych (CSPR-RAP-SERWER) działa na serwerze Windows, umieszczonym poza infrastrukturą przedstawioną na rys. 1. Warstwa kliencka, zwana warstwą końcową obejmuje stacje klienckie, w których wyróżnione są dwa rodzaje: gruby klient (rich client) stacja końcowa, na której uruchamiane jest przetwarzanie biznesowe aplikacji oraz warstwa prezentacji interakcji z użytkownikiem, cienki klient (thin client) stacja końcowa, na której uruchamiana jest tylko warstwa prezentacyjna i interakcji z użytkownikiem, natomiast przetwarzanie biznesowe uruchamiane jest w warstwach niższych. Składowe aplikacji uruchamianych na stacji klienckiej typu gruby klient składowane są centralnie na serwerze plików przeznaczonym do tego celu. Dotyczy to aplikacji napisanych w technologiach Visual Basic, Delphi, Microsoft.NET, Java (aplikacje klienckie) i Power Builder. W aplikacjach SIRE uruchamianych na stacjach klienckich połączenia z serwerami baz danych i serwerami aplikacyjnymi mogą być zestawiane poprzez tunel VPN. Aplikacje uruchamiane w architekturze klient/serwer wykorzystywane przez ODM-y, udostępniane są poszczególnym ODM-om poprzez serwer Citrix. 8

9 dd Model warstwowy aplikacji - ogólny warstwa serwerowa (database tier) PL/SQL «execution environment» Baza danych Oracle Składowe aplikacji, Dane, Raporty Serwer plików warstwa pośrednia - aplikacji (middle tier) jdbc, oci, sqlnet Java MOSEL jdbc, oci, sqlnet Java Oracle Forms oci, sqlnet TCP/IP.NET Serwer «artifact» Aplikacja serwerowa jdbc, odbc, sqlnet {vpn} «execution environment» Serwer Aplikacji J2EE TCP/IP Serwer Windows CSPR-RAP-SERWER : Aplikacja serwerowa warstwa kliencka (client tier) http {vpn} Stacja robocza Java Oracle Forms Java.NET Visual Basic Delphi Power Builder «artifact» Aplikacja "thin client" «artifact» Aplikacja "rich client" Rysunek 3 Model warstwowy aplikacji - ogólny 9

10 Opis technologii stosowanych w aplikacjach W poniższej tabeli znajduje się zestawienie modułów systemu SIRE z uwzględnieniem technologii, w których zostały wykonane oraz umiejscowieniem ich w warstwach Systemu ( wersje technologii w memencie wdrożenia systemu). Legenda: Technologie: Oracle Forms Oracle Forms 10g W SIRE stosowana jest technologia Oracle Forms w wersji 10g. Aplikacje w Oracle Forms 10g pracują w architekturze trójwarstwowej. W warstwie pośredniej (serwer aplikacji) znajduje się środowisko uruchomieniowe serwletów forms Forms Services, które może być uruchamiane na różnych platformach sprzętowo programowych (np. UNIX, Linux, Windows). Na stacji klienckiej w sesji przeglądarki internetowej uruchamiany jest aplet JAVA dynamicznie pobrany z serwera aplikacji. Stacje klienckie muszą być wyposażone w przeglądarkę internetową (np. Microsoft Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0 lub ich wyższe wersje). Podczas pierwszego uruchomienia Oracle Forms 10g automatycznie instalowana jest VM for Java. PL/SQL procedury PL/SQL 10.2 składowane w bazie danych VB aplikacja Visual Basic 6.0 Delphi aplikacja Delhi 6.0.NET aplikacja Microsoft.NET 2.0 oraz 3.5 W SIRE technologia Microsoft.NET stosowana jest w architekturze klient/serwer (np. Zgłoszenia WM). JAVA aplikacja JAVA 1.5 MOSEL algorytm w języku MOSEL PB aplikacja Power Builder 9.0 Aplikacje w Power Builder są uruchamiane w systemie Windows. Są to aplikacje użytkownika (formatkowo - raportowe) zrealizowane są w architekturze dwuwarstwowej. Do połączenia z bazą danych Oracle wykorzystuje się: klienta Oracle środowisko uruchomieniowe PowerBuilder Do połączenia z Oracle wykorzystywane są dedykowane sterowniki PowerBuilder znajdujące się w środowisku uruchomieniowym. 10

11 Oracle FORMS PL/SQL VB Delhi.NET JAVA MOSEL PB Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Świadczenie usług serwisu oprogramowania systemu informatycznego rynku Wykaz modułów z uwzględnieniem wykorzystanych technologii Grupa aplikacji Aplikacja BILANS BK_EIC CSPR DYSTAN BILANS BILANS-RAP BK EIC BK EIC RAP CSPR-KONF CSPR-AKWA CSPR-AKWA- SERWER CSPR-ALG CSPR-RAP CSPR-RAP- SERWER DYSTAN DYSTAN-RAP KALENDARZ KALENDARZ KOE KORB KOWM KOE KOE-RAP KORB KORB-RAP KORB-IMP KPRB KOWM KOWM RAP MGD-HIP MGD-HIP MMS OWI MMS MMS RAP OWI OWI RAP S S S 11

12 PLANKTON S PLANKTON-IMP PLANKTON-RAP PLANKTON-KONF PLANKTON PLANKTON- WYKRESY PLANKTON-MK KDM- HIERARCHIE SYMULATOR S PROGNOZA PROGNOZA-RAP PORTAL DYSPOZYTORA C K MGD-PORTAL S PORTAL PORTAL INFORMACYJNY SIRE C K ROMOS ROMOS RORB RORB RORB-RAP RORT RORT RORT-RAP RPKD-RB RPKD-RB RPKD-RB-RAP FAKTURY-RB FAKTURY-RB-RAP KOR SOWE SKOR SOWE ROUTER S SOWE- ARCHIWUM C K SOWE-RAPORTY 12

13 SOWE_KDM SOWE-KDM SOWE-KDM-RAP SOWE ODM SOWE_ODM SOWE ODM RAP SOWE ODM WYKRESY SOWI- ADMINISTRATOR SOWI SOWI- ADMINISTRATOR- RAP CCO C K STATKON SDU SUD WIRE WFO STATKON STATKON RAP STATKON WYKRESY STATKON- WYKRESY-ADM SDU SDU-RAP ADMINISTRATOR ZADAŃ SUD SUD-RAP SUD-ADMIN WIRE ROUTER S WIRE-RAPORTY WIRE-ARCHWUM WIRE RP WFO C K C K 13

14 WFO RAP ZGLOSZENIA POKO WMO ZGŁOSZENIA-DB ZGŁOSZENIA-RAP ZGŁOSZENIA-DB- RAP ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKA MI ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKAMI ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWE ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWE ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWE RAP ZGŁOSZENIA WM ZGŁOSZENIA WM ZGŁOSZENIA WM RAP ZGŁOSZENIA WMB Lokalizacja w warstwie systemu: S serwer, baza danych, SA serwer aplikacji, cienki klient, gruby klient. Konfiguracja stacji klienckich Aplikacje systemu SIRE przystosowane są do pracy na stacjach klienckich wyposażonych w system operacyjny MS Windows XP lub MS Windows 7. Część stacji klienckich z systemem MS Windows jest osadzonych na platformie wirtualizacyjnej VMWare. Poniżej przedstawiono konfigurację stacji klienckich w rozróżnieniu na cienkiego i grubego klienta. Cienki klient Stacja kliencka wyposażona jest w jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, Firefox w wersji 1.0 lub wyższej. 14

15 Podczas pierwszego uruchomienia Oracle Forms 10g automatycznie zostanie zainstalowana VM for Java. Gruby klient Na stacji klienckiej zainstalowane jest następujące oprogramowanie: Wymagane oprogramowanie Klient Oracle 10g z zainstalowanym Oracle ODBC Driver (11 na stacjach z Windows 7) Oracle 9i Data Provider for.net Java Runtime Environment w wersji 1.5 Net Framework 2.0, 3.5 Runtime VBInstall (zbiór bibliotek wykorzystywanych przez aplikacje w VB) E w wersji MS Excel w wersji 97 lub wyższej, jednak w przypadku generowania plików XML niezbędna jest wersja MS Excel 2003 Środowisko uruchomieniowe PowerBuilder Dotyczy technologii Visual Basic, Delphi, Power Builder Microsoft.NET Java Microsoft.NET Visual Basic Delphi Microsoft.NET, Visual Basic Power Builder Wymiana danych pomiędzy modułami i z systemami zewnętrznymi Wymiana danych pomiędzy modułami systemu SIRE Podstawą interfejsu są perspektywy bazodanowe, służące do odczytu danych z modułu źródłowego. Perspektywy są strukturami logicznymi udostępniającymi wybrane informacje. Perspektywy służą głównie do odczytywania danych, ale również do wprowadzania, modyfikowania lub usuwania danych z modułu źródłowego przez inny moduł. W przypadkach, gdy perspektywa działałaby zbyt wolno, utworzone zostały tablice. W przypadku, gdy perspektywa działałaby zbyt wolno, i nie było możliwe utworzenie tablicy lub utworzenie tablicy było niezasadne, wówczas zostały wykorzystane procedury PL/SQL-owe, zwracające dane w formacie tablicy PLSQL. Wymiana danych pomiędzy systemem SIRE a systemami zewnętrznymi Do wymiany danych z systemami zewnętrznymi wykorzystywane są następujące kanały komunikacyjne: - katalogi plików (Wymiana realizowana poprzez moduł OWI z wykorzystaniem funkcji TransFile służącej do przenoszenia plików do i z katalogów lokalnych) - baza danych ( linki bazodanowe) - WebSphereMQ (Wymiana kanałem WebSphereMQ jest ustandaryzowana i służy do wymiany informacji pomiędzy Operatorami Rynku oraz Elektrowniami z Operatorem Systemu Przesyłowego systemy WIRE i SOWE) 15

16 - poczta elektroniczna (Wymiana kanałem Poczty elektronicznej jest ustandaryzowana. Realizowana jest za pośrednictwem modułu OWI) - Web Services (Wymiana kanałem WebServices jest ustandaryzowana. Realizowana jest za pośrednictwem modułu OWI) Dokumentacja techniczna systemu SIRE Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną systemu SIRE, której zakres informacyjny oraz format składowania został opisany poniżej. Format i struktura dokumentacji technicznej SIRE Dokumentacja techniczna systemu SIRE stworzona jest w formacie HTML. Składa się z trzech ramek: Nagłówek w górnej części strony. Zawiera tytuł dokumentacji np. Dokumentacja techniczna SIRE. Spis treści. W zależności od położenia w dokumencie dostępne są: o Spis modułów, widoczny po przejściu na stronę główną o Spis zawartości modułu, widoczny po przejściu do wybranego modułu. Strona z informacjami szczegółowymi o wybranym elemencie. Moduły systemu SIRE zostały pogrupowane w ramach dokumentacji technicznej. Spis modułów zawiera nazwy modułów podstawowych, które realizują funkcje biznesowe związane z modyfikacją danych. Moduły raportowe oraz dodatkowe podmoduły usługowe, związane z modułem podstawowym, są włączone do struktury zawartości modułu. Oznacza to, że moduł podstawowy jest właścicielem obiektów bazodanowych, a moduły raportowe i podmoduły usługowe korzystają z tych obiektów. Część modułów zostało pogrupowanych w podsystemy ze względu na współdzielenie obiektów bazodanowych przez te moduły. Główny spis treści składa się z następujących elementów: Spis treści Ogólne Architektura SIRE Wersje modułów Wersje bibliotek VB Moduły <moduł podsystem> Opis zawartości strony szczegółowej Dokument powykonawczy architektury systemu SIRE. Pełna lista modułów SIRE i ich wersji, dla których jest opisana DT. Z poziomu tej listy (wybierając nazwę modułu) możliwe jest przejście do strony zawierającej opis modułu głównego lub podsystemu w ramach którego ten moduł jest opisany. Lista bibliotek wykorzystywanych w aplikacjach napisanych w Visual Basic. Lista modułów głównych i podsystemów. Dokumentacja modułu składa się z następujących elementów: Spis treści <MODUŁ podsystem> Opis zawartości strony szczegółowej Ekran startowy modułu (modułów jeśli opisujemy podsystem). Metryka dokumentacji modułu Wersja aplikacji: Wersja DT w ramach wersji aplikacji: wersja dokumentu 16

17 Architektura fizyczna Interfejsy Interfejsy - elementy składowe Interfejsy zewnętrzneelementy składowe Diagram encji Diagram tabel Struktura fizyczna Przestrzenie tabel Definicje encji Formatki Opis formatek Opis raportów Funkcjonalności <nazwa komponentu> Pliki wymiany Opis plików Pakiety <nazwa pakietu> Ciała pakietów <nazwa pakietu> Procedury <nazwa procedury> Funkcje <nazwa funkcji> Typy <nazwa typu> Triggery kod i nazwa zadania w ramach którego wykonano modyfikacje DT Data ostatniej aktualizacji: dd-mm-rrrr Autor opracowania: Autor dokumentacji: Diagram architektury fizycznej systemu z punktu widzenia modułu. Zawiera informacje o umiejscowieniu modułu w infrastrukturze SIRE. Diagram logiczny modułu przedstawiający interfejsy z innymi modułami SIRE i systemami zewnętrznymi. Zależności określają kierunek wywołania interfejsu. Diagram przynależności elementów interfejsowych modułu do jego udostępnianych interfejsów. Diagram określa jakie elementy (widoki, tabele, pakiety, pliki) realizują interfejsy udostępniane przez moduł. Diagram przynależności elementów interfejsowych systemów zewnętrznych do interfejsów pobieranych przez moduł. Diagram określa jakie elementy (widoki, tabele, pakiety, pliki) realizują interfejsy udostępniane przez system zewnętrzny do opisywanego modułu. Diagram encji modułu w formacie Oracle Designer. Zawiera zbiór własnych encji modułu oraz wybranych encji innych modułów do których istnieją zależności. Diagram tabel modułu w formacie Oracle Designer. Lista tabel i indeksów modułu z informacją czy jest partycjonowana, czy jest tymczasowa oraz w jakiej przestrzeni bazodanowej jest umieszczona. Lista przestrzeni bazodanowych w których są przechowywane tabele i indeksy modułu Raport z definicji encji w formacie Oracle Designer Zawiera spis formatek oraz ich opis. Jeśli w module występują dodatkowe podmoduły, to w spisie pojawia się ich nazwa, np. KORB-IMP. Zawiera spis raportów statycznych oraz ich opis. Jeśli w module występują dodatkowe moduły raportowe, to w spisie pojawia się ich nazwa, np. PLANKTON-MK. Zawiera spis funkcjonalności udostępnianych przez moduł/komponent oraz ich opis. Dotyczy to funkcji udostępnianych przez moduły nie posiadające interfejsu GUI. Zawiera spis plików wymiany danych z systemami zewnętrznymi oraz ich opis Opis specyfikacji pakietu i zawartych w nim procedur oraz funkcji Opis ciała pakietu i zawartych w nim procedur oraz funkcji Opis procedury Opis funkcji Opis typu zawiera następujące sekcje Opis - opis typu Atrybuty - lista atrybutów typu wraz z definicją i opisem 17

18 <nazwa triggera> Tabele <nazwa tabeli> Widoki <nazwa widoku> Opis triggera Opis tabel zawiera następujące sekcje Kolumny (Nazwa, Typ, Opcjonalne, Domyślnie, Komentarze) Klucz główny (Nazwa, Kolumny) Klucze unikalne (Nazwa, Kolumny) Klucze obce (Nazwa, Kolumny, Powiązana tabela, Kolumny) Ograniczenia (Nazwa, Warunek) Indeksy (Nazwa, Kolumny, Typ) Opis widoków zawiera następujące sekcje Kolumny (Nazwa, Typ, Opcjonalne, Domyślnie, Komentarze) SQL polecenie SQL tworzenia widoku Wymagania na usługi 1. Zamawiający przewiduje, że w okresie realizacji zamówienia na usługi serwisu oprogramowania SIRE będą realizowane prace mające na celu rozwój oprogramowania SIRE w modułach objętych umową serwisową, które to prace mogą być realizowane przez podmioty trzecie, w ramach zamówień nie będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Zakresem zamówienia na usługi serwisu oprogramowania SIRE będzie objęta weryfikacja składowych instalacyjnych będących efektem zmian w modułach oprogramowania SIRE, wynikających z realizacji prac rozwojowych, przed ich wprowadzeniem na środowisko produkcyjne. 2. Zmiany w modułach wynikające z rozwoju oprogramowania SIRE nie wymagają zmian w umowie serwisowej i będą automatycznie objęte usługami serwisu oprogramowania SIRE od momentu ich zainstalowania w środowisku produkcyjnym SIRE. 3. Objęcie umową serwisową nowych modułów wdrożonych w ramach prac rozwojowych oprogramowania SIRE, będzie realizowane zgodnie z zasadami przyjmowania przez Strony nowych elementów Warstwy aplikacji biznesowych Systemu określonymi w projekcie Umowy oraz załączniku do umowy serwisowej. 4. Zakresem realizacji usług serwisu oprogramowania SIRE objęte będą zgłoszenia nieprawidłowości w pracy SIRE, dokonane przez użytkowników systemu przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług a niezamknięte w terminie rozpoczęcia świadczenia usług serwisu oprogramowania SIRE. 5. W ramach realizacji usług serwisowych oprogramowania SIRE będą realizowane prace polegające na zapewnieniu wsparcia podczas instalacji oprogramowania SIRE wynikającego ze zmian wprowadzonych w modułach objętych umową serwisową jak również zmian związanych z wdrażaniem nowych modułów systemu SIRE. Instalacje oprogramowania odbywać się mogą we wskazanym przez Zamawiającego horyzoncie czasowym w trybie 24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu. 6. Zamawiający oczekuje, że wykonawca usług serwisu oprogramowania SIRE będzie dysponował środowiskiem serwisowym zapewniającym możliwość sprawnego usuwania zgłoszeń nieprawidłowej pracy systemu SIRE, w tym: Systemem teleinformatycznym do obsługi zgłoszeń serwisowych posiadający następujące funkcje: Rejestrowanie i automatyczne przesyłanie parametrów i komentarzy do zgłoszeń do/z systemu zgłoszeniowego Zamawiającego (BMC Remedy) Automatyczne powiadamianie zespołu serwisowego za pomocą SMS o nowym zgłoszeniu od Zamawiającego lub aktualizacji istniejącego zgłoszenia 18

19 Rejestrowanie dodatkowych parametrów zgłoszenia, m.in. kategorii i priorytetu zgłoszenia, aplikacji której dotyczy zgłoszenie, załączników oraz aktualnego stanu realizacji zgłoszenia Automatyczne rejestrowanie historii i osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych etapów obsługi zgłoszenia UWAGA: Wykonawca usług będzie zobowiązany do dostosowania swojego systemu teleinformatycznego obsługi zgłoszeń serwisowych do obowiązującego u Zamawiającego standardu wymiany danych dotyczących zgłoszeń (BMC Remedy). Infrastrukturą teleinformatyczną (środowisko serwisowe) zapewniającą odwzorowanie serwisowanego systemu według Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe według poniższej specyfikacji: Oprogramowanie systemowe i narzędziowe obejmujące następujące elementy: HP-UX SUSE Linux Enterprise Server 9 Oracle Database 10g R2 (licencja komercyjna lub status partnera firmy Oracle na poziomie Platinium) Oracle Application Server 10g R3 (licencja komercyjna lub status partnera firmy Oracle na poziomie Platinium) Oracle Forms 10g R2 (licencja komercyjna lub status partnera firmy Oracle na poziomie Platinium) IBM WebSphere MQ (licencja komercyjna lub status partnera firmy IBM na poziomie Premier Business Partner) DashXpress-MP Release 2006B Oprogramowanie do tworzenia aplikacji w technologiach: Visual Basic 6.0 (licencja komercyjna lub status partnera firmy Microsoft na poziomie Gold Certified Partner), Java 1.5, MS.NET, Delphi 6.0, Oracle Forms 10g, Oracle PL/SQL 10g. Komponenty i kontrolki do tworzenia aplikacji w środowisku Windows: Formula One Tidestone Technologies 6.1, DynamiCube Data Dynamics v , TeeChart Pro Steema Software v , NetXP Dacris Software 3.0, ComponentOne FlexGrid (pakiet 2006v1, FlexGrid 2.5, pakiet 2003v2, FlexGrid 2.1) SpreadSheetGea v4.0.12, log4net v1.2.10, ChilkatDotNet2 v , teechart.lite v , NetFTP v , NetMail v , BCLEasyPDF v3.0.0, VSFlexGrid v , Components.ocx v , DB Complete v , First Impresion v Wykonawca posiada zabezpieczone miejsca przetwarzania danych tj. miejsce w którym znajduje się środowisko serwisowe, wyposażone w: system kontroli dostępu system sygnalizacji włamania i napadu system przeciw pożarowy (czujniki podłogowe i sufitowe) dwa niezależne źródła zasilania urządzenia do podtrzymywania zasilania na wypadek całkowitego braku zasilania zewnętrznego 8. Wykonawca na potrzeby świadczenia usług serwisu SIRE utrzymuje w Warszawie lub okolicach minimum 3-osobowy zespół specjalistów w zakresie wymaganych technologii gotowych do podjęcia interwencji w siedzibie Zamawiającego w lokalizacji przy ul. Warszawskiej 165 w Konstancinie-Jeziornie w ciągu 1 godz. od Zgłoszenia. 19

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

edziennik Ustaw Opis architektury

edziennik Ustaw Opis architektury edziennik Ustaw Opis architektury Spis treści 1 Wstęp...3 2 Architektura systemu...3 2.1 Schemat poglądowy rozwiązania...3 2.2 Architektura logiczna...4 2.3 Opis elementów systemu...5 2.3.1 Moduł Udostępniający...5

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring

Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring COMPUWARE DATA CENTER REAL USER MONITORING... 3 2 COMPUWARE DATA CENTER REAL USER MONITORING Sercem narzędzia Compuware Data Center Real User Monitoring

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Oracle Designer/2000 do projektowania i implementacji aplikacji WWW

Zastosowanie Oracle Designer/2000 do projektowania i implementacji aplikacji WWW V Konferencja PLOUG Zakopane Październik 1999 Zastosowanie Oracle Designer/2000 do projektowania i implementacji aplikacji WWW Grzegorz Bliźniuk gbliz@isi.wat.waw.pl. Roman Wantoch-Rekowski rekowski@isi.wat.waw.pl.

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java

Informatyka I. Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java Informatyka I Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2017 Standard JDBC Java DataBase Connectivity uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

GS2TelCOMM. Rozszerzenie do TelCOMM 2.0. Opracował: Michał Siatkowski Zatwierdził: IMIĘ I NAZWISKO

GS2TelCOMM. Rozszerzenie do TelCOMM 2.0. Opracował: Michał Siatkowski Zatwierdził: IMIĘ I NAZWISKO GS2TelCOMM Rozszerzenie do TelCOMM 2.0 Opracował: Michał Siatkowski 29-03-2017 Zatwierdził: IMIĘ I NAZWISKO DATA TEL-STER 2017 Spis treści Wprowadzenie... 3 Architektura... 3 Instalacja... 3 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Java Enterprise Edition. WebServices. Język XML. Serwer aplikacji GlassFish. Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Technologie dla aplikacji klasy enterprise. Wprowadzenie. Marek Wojciechowski

Technologie dla aplikacji klasy enterprise. Wprowadzenie. Marek Wojciechowski Technologie dla aplikacji klasy enterprise Wprowadzenie Marek Wojciechowski Co oznacza enterprise-ready? Bezpieczeństwo Skalowalność Stabilność Kompatybilność wstecz Wsparcie Dokumentacja Łatwość integracji

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Strona 2 z 5 Moduł Kontroling Systemu Zarzadzania Forte

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Wymagania programowe systemu asix 6.0.2 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0114 Wersja: 05-11-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr.1 do SIWZ CIS-15/2015 Opis przedmiotu zamówienia SPIS TREŚCI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 2 1.1. DODATKOWE WYMAGANIA DOT. REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 17.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania SAS

Zakup oprogramowania SAS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Specyfikacja oprogramowania w środowiskach (obszarach) użytkowanych przez Zamawiającego i jednostki statystyki publicznej, warunki techniczno-sprzętowe dla tego oprogramowania oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie aplikacji Delphi 2005

Wdrażanie aplikacji Delphi 2005 Wdrażanie aplikacji Delphi 2005 Prosimy przeczytać cały poniższy plik przed przystąpieniem do wdrażania aplikacji, komponentów lub bibliotek Delphi 2005. Plik ten jest udostępniany na warunkach licencji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio Czym jest jpalio? jpalio to unikalna platforma technologiczna pozwalająca na stworzenie szeregu produktów dostosowanych do indywidualnych preferencji klienta. W naszej ofercie znajduje się m.in. system

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 10 Diagramy wdrożenia I Diagramy wdrożenia - stosowane do modelowania

Bardziej szczegółowo

Administratora CSIZS - OTM

Administratora CSIZS - OTM Powykonawcza Dokumentacja Wykonawca: Asseco Poland S.A. Ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów Informacje o dokumencie: Autor Zespół ds. Wytwarzania i Analizy Tytuł Produkt 33.3 Dokumentacja administratora OTM

Bardziej szczegółowo

Serwery Aplikacji "CC" Grzegorz Blinowski. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80

Serwery Aplikacji CC Grzegorz Blinowski. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Serwery Aplikacji Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Aplikacje Web Aplikacje Web - nowe wcielenie modelu klientserwer: przeglądarka

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne Comarch ERP e-sklep. Wersja 7.5 7.9

Wymagania techniczne Comarch ERP e-sklep. Wersja 7.5 7.9 Wymagania techniczne Comarch ERP e-sklep Wersja 7.5 7.9 Spis treści 1 WYMAGANIA PO STRONIE UŻYTKOWNIKA COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1.1 OPROGRAMOWANIE... 3 1.1.1 PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE... 3 1.1.2 OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET Studia podyplomowe Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET I. Charakterystyka kursów Aplikacje bazodanowe dla biznesu (Microsoft Visual Studio.NET 2008) (35 godz.) W ramach kursu słuchacze

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ zajęcia 1: 2. Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Spis treści 1 Wykorzystany sprzęt i systemy... 3 1.1 Sprzęt serwerowy... 3 1.2 Oprogramowanie systemowe i sterowniki... 3 1.3 Na serwerach fizycznych... 3 1.4 Na maszynach

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0)

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) Adrian Dudek Wirtualne Przedsiębiorstwo 2 Wrocław, 1 czerwca 2010 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie Cel prezentacji Czym jest EJB 3.0? Historia 2 3 Cel prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx Strona 1 z 6 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Zamawiający: Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu ul. Świdnicka 12/16 50-068 Wrocław Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne Autor Zofia Kruczkiewicz Wzorce oprogramowania 4

Informacje wstępne Autor Zofia Kruczkiewicz Wzorce oprogramowania 4 Utrwalanie danych zastosowanie obiektowego modelu danych warstwy biznesowej do generowania schematu relacyjnej bazy danych Informacje wstępne Autor Zofia Kruczkiewicz Wzorce oprogramowania 4 1. Relacyjne

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Administratorzy systemów, inżynierowie, konsultanci, którzy wdrażają i zarządzają rozwiązaniami opartymi o serwery HP ProLiant

Administratorzy systemów, inżynierowie, konsultanci, którzy wdrażają i zarządzają rozwiązaniami opartymi o serwery HP ProLiant Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL974S HP Insight Control server provisioning Dni: 3 Opis: Adresaci szkolenia Administratorzy systemów, inżynierowie, konsultanci, którzy wdrażają i zarządzają rozwiązaniami

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do Umowy nr UPE/WYT/.../2006 o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PSE-Operator S.A. i PSE SA ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SYSTEMÓW WYMIANY INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Strażów, dnia 12-12-2012 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PHU PULS Bielecki Wiesław Strażów 22 36-073 STRAŻÓW II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

INFRA. System Connector. Opis wdrożenia systemu

INFRA. System Connector. Opis wdrożenia systemu INFRA System Connector Opis wdrożenia systemu Spis treści Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzędu Pracy... 3 Wymagania dotyczące komunikacji między komponentami systemu... 3 Moduł Connector Serwis (Serwer)...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL

EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, tel. +48: 22 639 32 32-35 EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL OFERTA DOSTAWY, WDROŻENIA I SERWISU PROMOCJA JESIEŃ 2015! WPROWADZENIE Konektor EMCS PL to narzędzie wspierające

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo