PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7: stacje robocze - komputery typu PC Zadanie 4, stacje robocze monitory Zadanie 5, stacje robocze laptop Zadanie 6, drukarki Zadanie 7, projektor Zadanie 8, dysk zewnętrzny USB Zadanie 9, pamięć USB Zadanie 10. firewall z IPS Zadanie 11, b) Data Center: serwery blade Zadanie 1, macierz dyskowa Zadanie 2, biblioteka taśmowa Zadanie 3. Dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe (nie wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy) i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że oferowane urządzenia spełniają ten wymóg. Urządzenia muszą być dopuszczone do sprzedaży i użytkowania na terytorium RP oraz posiadać wszelkie niezbędne normy i atesty określone dla tego typu urządzeń. Zamawiający zastrzega, by dostarczane urządzenia nie były używane przed ich dostawą i odbiorem. Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem). Opisane poniżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań: 1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały, co naj- S t r o n a 1

2 mniej takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą określonych w SIWZ standardów. 2. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów opisanych w SIWZ, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, których dotyczy. 3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, instalacje, materiały lub inne elementy muszą: posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w SIWZ, zapewniać pełną kompatybilność sprzętową i programową z rozwiązaniami określonymi w SIWZ, posiadać stosowne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz atesty. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić- zapewnić, że przed etapem instalacji Systemu spełnione zostaną warunki m.in.: zainstalowania, uruchomienia i skonfigurowana Infrastruktury Sprzętowej oraz Oprogramowania Systemowego. Dostarczane w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę Oprogramowanie oraz Oprogramowanie Narzędziowe będzie instalowane przez Wykonawcę na stacjach roboczych (Zad.4), komputerze przenośnym (Zad.6) oraz na sprzęcie infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego (5 sztuk istniejących stacji roboczych PC Zamawiającego). Dostarczany w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę Serwerowy System Operacyjny(SSO) (Zad.1) będzie instalowany przez Wykonawcę na Serwerach typu Blade (Zad.1). Zamawiający wymaga w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia wdrożenia oraz konfiguracji środowiska wirtualnego zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w ramach dostarczonych licencji SSO. S t r o n a 2

3 Zadanie 1 - Serwery typu Blade Karta produktu (wymagania sprzętowe) Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Serwerów typu Blade na warunkach określonych w niniejszej Karcie produktu oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uwaga: Zamawiający posiada obudowę blade Fujitsu BX900 S1. Zamawiający wymaga dostarczenia Serwerów typu Blade umożliwiających ich montaż w posiadanej obudowie przez Zamawiającego. Serwery blade (2 szt.) Obudowa o zgodna z obudową blade Fujitsu BX900 S1 (posiadana przez Zamawiającego), o całość rozwiązania jednego producenta, Procesory o max. 2 procesory osiągające w zaoferowanym modelu serwera wynik minimum 393 punktów w teściehttp://www.spec.org/cpu2006/results/res2012q1/cpu html. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełen protokół testów SPEC dla oferowanego modelu serwera poświadczony przez producenta serwera lub wymagana jest obecność protokołu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: (wydruk należy dołączyć do oferty), o maksymalny pobór mocy dla jednego procesora 95W wg dokumentacji technicznej jego producenta. Płyta główna o zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, o obsługa minimum dwóch procesorów wielordzeniowych, o obsługa minimum 192 GB pamięci operacyjnej typu DDR3 zapewniającej działanie technologii: Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC (Chipkill ), Memory Mirroring, Hot-sparememory, 3 S t r o n a

4 o zainstalowany układ szyfrowania zgodny z TPM 1.2. Pamięć RAM o wyposażony w minimum 64GB pamięci RAM (osiem modułów po 8GB) obsadzonych w trybie pełnej wydajności, registered, ECC, o wolnych min 6 gniazd pamięci. Kontrolery i dyski o zintegrowany z płytą główna kontroler RAID 0,1 pozwalający na obsługę minimum dwóch dysków typu SSD, o zainstalowane dwa dyski SSD SATA o pojemności min. 100GB każdy. Interfejsy I/O, złącza o Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze Systemu umożliwiającego monitoring Systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). o Dostarczona wraz z serwerem licencja na System operacyjny. Serwerowy System Operacyjny (SSO) o Serwerowy System Operacyjny oczekiwany przez Zamawiającego: Microsoft Windows Server DataCenter 2012R2 x64 2Proc PL (lub nowszy) Uwaga: Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje dostawę licencji Serwerowego Systemu Operacyjnego wraz z serwerem na warunkach określonych w SIWZ. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie Oprogramowania równoważnego - za oprogramowanie równoważne Zamawiający uznaje Oprogramowanie posiadające tożsamą funkcjonalność co wskazane w S t r o n a 4

5 opisie Przedmiotu Zamówienia oraz możliwość pełnej integracji i współpracy z Oprogramowaniem dostarczanym w ramach realizacji Projektu. o Licencja na oprogramowanie musi być przypisana do każdego procesora fizycznego na serwerze. o Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. o Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i nielimitowanej liczby wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. o SSO musi posiadać następujące, wbudowane cechy: a) możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym, b) możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny, c) możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych, d) możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci, e) wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy, f) wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy, g) automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego, h) możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy (mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading), 5 S t r o n a

6 i) wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: i. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, ii. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, iii. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, iv. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL), j) wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość, k) wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji, l) możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET, m) możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów, n) wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych, o) graficzny interfejs użytkownika, p) zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, q) możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji, r) wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play), s) możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, t) dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa, u) pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management), S t r o n a 6

7 v) możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: i. podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, ii. usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: 1) podłączenie SSO do domeny w trybie offline bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, 2) ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, 3) odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza, iii. iv. zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze, praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej, v. centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: 1) dystrybucję certyfikatów poprzez http, 2) konsolidację CA dla wielu lasów domeny, 3) automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, vi. szyfrowanie plików i folderów, vii. szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec), viii. możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów, ix. serwis udostępniania stron WWW, x. wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), xi. wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych 7 S t r o n a

8 połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, xii. wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie min aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: 1) dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, 2) obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, 3) obsługi 4-KB sektorów dysków, 4) nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, 5) możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API, 6) możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model), w) możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet, x) wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath), y) możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego, z) mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty, aa) możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. S t r o n a 8

9 2 Ilość Serwerów typu Blade wraz z Serwerowym Systemem Operacyjnym Wsparcie producenta serwera dla Systemów operacyjnych: o Microsoft Windows Server 2008 R2 lub nowszych o Novell SUSE Linux Enterprise Server o Red Hat Enterprise Linux o CitrixXenServer o VMwarevSphere 5.0 lub nowszy Zarządzanie o zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 zapewniający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej, konsoli graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów na poziomie sprzętowym; Inne o elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wymagane oświadczenie. 2 sztuki 3 Prace wdrożeniowe Do czynności Wykonawcy w ramach montażu i uruchomienia Serwerów typu Blade należy: Ustalenie z Zamawiającym terminu przeprowadzenia prac. Rozpakowanie urządzenia, sprawdzenie, czy nie wystąpiły uszkodzenia. Sprawdzenie warunków wymaganych do pracy urządzenia (temperatura, zasilanie, dostępne miejsce). Instalacja serwerów w Data Center (Załącznik 4a do SIWZ), w tym m.in. zamontowanie w obudowie blade. Oznakowanie urządzenia naklejką Zamawiającego (numer OT, źródło finansowania, itp.). Zebranie wszystkich opakowań i oddanie ich do dyspozycji Zamawiającego. Instalacja na każdym serwerze: o Serwerowego Systemu Operacyjnego, 9 S t r o n a

10 o Hyper-V, Konfiguracja klastra, o Oprogramowania do zarządzania. o Przeprowadzenie testów odbiorczych. Skonfigurowanie na każdym serwerze portów w przełącznikach wewnętrznych. Podłączenie do stacji zarządzającej. Sporządzenie raportu z przeprowadzonych prac i dołączeniu ich do Protokołu Odbioru dla Zadania 4 Specyficzne warunki dostaw / prac Miejsca dostawy, montażu i uruchomienia: Data Center (Załącznik nr 4a do SIWZ). wdrożeniowych 5 Warunki serwisu gwarancyjnego Gwarancja 60 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji z gwarancją naprawy następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. 6 Etapy realizacji dostaw oraz prac 1. Dostawa: wdrożeniowych podlegające formalnym odbiorom Formalnemu odbiorowi podlega dostawa do Data Center w ilościach określonych w punkcie 2 niniejszej karty produktu zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ, 2. Montaż i uruchomienie: Formalnemu odbiorowi podlega montaż i uruchomienie przedmiotu dostawy w miejscu dostawy zgodnie z wykazem określonym w punkcie 4 niniejszej Karty Produktu zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ. 7 Wymagania odnośnie treści oferty Na potwierdzenie, że oferowany Serwer typu Blade spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca S t r o n a 10

11 zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: opis proponowanego rozwiązania potwierdzający, że oferowane Serwery typu Blade spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta, marki oraz modelu (numerów katalogowych) oferowanego serwera wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami dla spełnienia oczekiwanych wymagań (Załącznik 8 do SIWZ) protokół testów SPEC dla oferowanego modelu serwera poświadczony przez producenta serwera lub wydruk protokołu potwierdzającego osiągnięty wynik ze strony: dokument poświadczający, że oferowane Serwery typu Blade są produkowane zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny oświadczenie, że wszystkie elementy, z których zbudowany jest serwer typu Blade są produktami producenta tego serwera lub są przez niego certyfikowane oraz są objęte jego gwarancją potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne oświadczenie, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta dokument poświadczający, że serwis będzie realizowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną oświadczenie, że oferowane do przetargu urządzenia będą fabrycznie nowa (nie wyprodukowany wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy) i będzie pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Zadanie 2 Macierz dyskowa Karta produktu (wymagania sprzętowe) Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy dyskowej na warunkach określonych w niniejszej Karcie produktu oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uwaga: Zamawiający posiada macierz dyskową Fujitsu ETERNUS DX90 S2. 11 S t r o n a

12 Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania posiadającego wbudowane mechanizmy zdalnej replikacji danych (tzw. storage-basedreplication) w trybie synchronicznym i asynchronicznym, zgodnej z macierzą Fujitsu ETERNUS DX90 S2 posiadaną przez Zamawiającego, a odbywające się przy wykorzystaniu protokołu transmisji FC (Fibre Channel). Zamawiający wymaga dostarczenia macierzy z zainstalowanymi dyskami (opisanymi poniżej w podpkt. Pojemność), przy czym zaoferowane dyski muszą umożliwiać stosowanie ich zamiennie z dyskami posiadanymi przez Zamawiającego tj. Fujitsu (P/N: ST SS) w ramach infrastruktury SAN Zamawiającego w posiadanej macierzy typu Fujitsu ETERNUS DX90 S2. Obudowa dostarczona ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie RACK 19 ; zawiera układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy; posiada widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy; rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy; moduły dla rozbudowy o dodatkowe dyski muszą mieć obudowy o wysokości nie większej niż 2U, przy montażu w szafach przemysłowych standardu 19 ; moduły dla rozbudowy muszą być wyposażone w nadmiarowy układ zasilania i chłodzenia. Pojemność umożliwia instalację min. 12 dysków formatu 3,5 wykonanych jako dyski SAS lub NearLine-SAS/SATA II, umożliwia także instalację dysków SSD (Solid State Drive); posiada możliwość dołączania półek rozszerzeń umożliwiających rozbudowę do 120 dysków, możliwość późniejszej rozbudowy odbywa się wyłącznie poprzez zakup elementów sprzętowych; S t r o n a 12

13 dostarczone i zainstalowane min. 12 szt. dysków SAS 600GB obr/min (P/N: ST SS) lub równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie następujące cechy: dysk stosowany jest zamiennie z dyskami posiadanymi przez Zamawiającego(P/N: ST SS) w ramach jego infrastruktury SAN w macierzy typu Fujitsu ETERNUS DX90 S2, rozmiar dysku: 600 GB prędkość obrotowa: obr/min rozmiar fizyczny dysku: 3,5 interfejs: SAS 6G Kontrolery posiada 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu active-active, z minimum 4GBpamięci podręcznej każdy; w przypadku awarii zasilania, dane nie zapisane na dyski przechowywane w pamięci CACHE muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub pamięć nieulotną niewymagającą podtrzymania bateryjnego bądź zabezpieczone poprzez podtrzymanie bateryjne pamięci CACHE przez minimum 120 godzin. posiadają możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia, wymiana kontrolera RAID odbywa się bez utraty danych zapisanych na dyskach, nawet w przypadku konfiguracji z jednym kontrolerem RAID, w układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID zawartości pamięci podręcznej obydwu kontrolerów jest identyczna tzw. cache mirror; kontrolery RAID posiadają dedykowany interfejs RJ-45 dla potrzeb serwisowych. Interfejsy FC minimum po 4 porty FC dla bezpośredniego podłączenia serwerów lub dla dołączenia do sieci SAN, wyprowadzone na każdy kontroler RAID; porty pracują z prędkością min. 8 Gb/s oraz umożliwiają poprawną pracę przy prędkościach 4 Gb/s i 2 Gb/s; 13 S t r o n a

14 interfejsy FC nie są wykorzystywane do innych transmisji niż zapis/odczyt danych na zdefiniowane woluminy. Poziomy RAID zapewniony jest poziom zabezpieczeń danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0,1, 1+0, 5, 5+0, 6. Wspierane Dyski wspierane są dyski: SAS wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 300GB i prędkości obrotowej min obrotów na minutę, NL-SAS (NearLine SAS)/SATA II wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 1 TB i prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę, SSD (Solid State Drive) wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 100GB liczba dysków SSD obsługiwanych w macierzy wynosi min 9 szt. interfejsy obsługiwanych dysków są wyposażone w min. 2 porty pracujące w trybie full-duplex (jednoczesną transmisję danych przez obydwa porty); Inne wymagania: wspierana jest mieszana konfiguracja dysków SAS NearLine-SAS/SATA II i SSD, w obrębie pojedynczego modułu obudowy; wspierana i obsługiwana jest min. jedna z technologii dyskowych automatycznej przed awaryjnej migracji zapisów i składowanych danych na dysk zapasowy; wspierana jest technologia energooszczędności typu Drive Spin Down lub wyłączania dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu timescheduler dla zadanego i/lub powtarzalnego okna czasowego; możliwe jest definiowanie i obsługa dysków zapasowych tzw. hot-spare w trybach: hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID; S t r o n a 14

15 hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grypy dyskowej RAID. Opcje software definiowanie min woluminów (LUN); możliwe jest wystawienie woluminu logicznego o maksymalnej pojemności min. 60 TB; dostarczony i zaimplementowany jest system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na min 8 kopii migawkowych z możliwością rozszerzenia licencji do min kopii; możliwe jest podłączenie logiczne do serwerów i stacji poprzez ścieżki logiczne FC; aktualizacja oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID odbywa się bez konieczności wyłączania macierzy lub bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC dla podłączonych stacji/serwerów; w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) dokonywana są operacje: zmiana rozmiaru woluminu; zmiana poziomu RAID; zmiana technologii dysków dla danej grupy RAID; dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy dyskowej. wsparcie dla systemów operacyjnych : MS Windows Server 2003/2008/2008R2/2012, SuSE Linux, RedHat Linux, VMwarevSphere 4.0/5.0, Citrix XEN Server; wsparcie dla Microsoft VSS (Volume Shadow Copy Services); wsparcie dla Microsoft VDS (Virtual Disk Services); zaimplementowane oprogramowanie obsługuje technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC. Wymagane jest wspieranie systemów operacyjnych klasy: MS Windows, Linux, VMware. zapewniony jest mechanizm umożliwiający szyfrowanie (kluczem o długości min. 128 bitów) na poziomie wolumenów. Jednocześnie dostarczone są wszystkie niezbędne licencje umożliwiające szyfrowanie bez ograniczeń 15 S t r o n a

16 co do ilości danych oraz ilości serwerów; wbudowane są mechanizmy zdalnej replikacji danych (tzw. storage-basedreplication), zgodne z macierzą Fujitsu ETERNUS DX90 S2 posiadaną przez Zamawiającego, a odbywające się przy wykorzystaniu protokołu transmisji FC (Fibre Channel). Ponadto: replikacja obsługiwana jest zarówno w trybie synchronicznym jak i asynchronicznym; replikacja zapewnia możliwość wykonania jej z jednej macierzy źródłowej na min. 4 macierze docelowe; aktywacja mechanizmu replikacji odbywa się wyłącznie na drodze uruchomienia właściwej licencji, bez konieczności późniejszego zakupu elementów sprzętowych (dopuszcza się aby zarządzanie replikacją było realizowane za pomocą stacji zewnętrznej, nie dopuszcza się jednak replikacji typu host-based ). Uwaga: W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia nie jest wymagane dostarczenie aktywnej licencji dla obsługi funkcjonalności opisanej powyżej. Konfiguracja, zarządzanie oprogramowanie do zarządzania jest zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego oprogramowania; komunikacja z wbudowanym w macierz oprogramowaniem zarządzającym jest możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym; pełne zdalne zarządzanie macierzą jest możliwe bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora (przez dodatkowe aplikacje Zamawiający nie rozumie środowiska uruchomieniowego typu Java zainstalowanego na stacji administratora). Inne oprogramowanie macierzy zapewnia możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP lub S t r o n a 16

17 SMTP. 2 Ilość 1 sztuka. 3 Prace wdrożeniowe Do czynności Wykonawcy w ramach montażu i uruchomienia Macierzy dyskowej należy: Ustalenie z Zamawiającym terminu przeprowadzenia prac. Rozpakowanie urządzenia, sprawdzenie, czy nie wystąpiły uszkodzenia. Sprawdzenie warunków wymaganych do pracy urządzenia (temperatura, zasilanie, dostępne miejsce). Instalacja macierzy w Data Center (Załącznik 4a do SIWZ), w tym m.in. zamontowanie w szafie rack. Oznakowanie urządzenia naklejką Zamawiającego (numer OT, źródło finansowania, itp.). Zebranie wszystkich opakowań i oddanie ich do dyspozycji Zamawiającego. Fizyczne podłączenie urządzenia do sieci energetycznej oraz komputerowej Konfiguracja dysków logicznych macierzy: o przygotowanie przez Wykonawcę założeń technicznych dotyczących konfiguracji dysków logicznych macierzy FC, o zestawienie mapowania wystawianych zasobów na porty macierzy z uwzględnieniem szczegółowych ustawień portów, o zestawienie serwerów, które będą korzystać z wystawianych zasobów, o zestawienie etapów implementacji konfiguracji dysków macierzy ze wskazaniem szacowanego czasu trwania, o przedstawienie wykazu testów odbiorczych, o implementację zgodną z przyjętym zestawieniem etapów implementacji, o przeprowadzenie testów odbiorczych, Sporządzenie raportu z przeprowadzonych prac i dołączeniu ich do Protokołu Odbioru dla Zadania. 4 Specyficzne warunki dostaw / prac Miejsca dostawy, montażu i uruchomienia: Data Center (Załącznik nr 4a do SIWZ). wdrożeniowych 5 Warunki serwisu gwarancyjnego Gwarancja 60 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji z gwarancją naprawy w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia 17 S t r o n a

18 6 Etapy realizacji dostaw oraz prac wdrożeniowych podlegające formalnym odbiorom Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy (nie wyprodukowany wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy) i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. 1. Dostawa: Formalnemu odbiorowi podlega dostawa do Data Center w ilościach określonych w punkcie 2 niniejszej karty produktu zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ, 2. Montaż i uruchomienie: Formalnemu odbiorowi podlega montaż i uruchomienie przedmiotu dostawy w miejscu dostawy zgodnie z wykazem określonym w punkcie 4 niniejszej karty produktu zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ. 7 Wymagania odnośnie treści oferty Na potwierdzenie, że oferowana Macierz dyskowa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: opis proponowanego rozwiązania potwierdzający, że oferowana macierz dyskowa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta, marki oraz modelu (numerów katalogowych) oferowanej macierzy dyskowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami dla spełnienia oczekiwanych wymagań (Załącznik 8 do SIWZ), dokument poświadczający, że oferowana macierz dyskowa jest produkowana zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny, oświadczenie, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego pro- S t r o n a 18

19 ducenta, dokument poświadczający, że serwis) będzie realizowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną, oświadczenie, że oferowana do przetargu urządzenie będzie fabrycznie nowa (nie wyprodukowany wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy) i będzie pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Zadanie 3 Biblioteka taśmowa Karta produktu (wymagania sprzętowe) Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Biblioteki taśmowej na warunkach określonych w niniejszej Karcie produktu oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Typ napędu: LTO-6 HalfHeight Liczba napędów: 2 szt Liczba slotów na taśmy: 24 szt. aktywne wszystkie 24 sloty. Obudowa: Rack 19 2U Interfejs: Natywny FC 8 Gb/s Dodatkowe parametry: Oferowane urządzenie spełnia minimalne parametry: pojemność bez kompresji: do 36 TB; pojemność z kompresją: do 72 TB. Dodatkowe wymagania 19 S t r o n a

20 Oferowane urządzenie wyposażone jest w: wbudowany skaner kodów paskowych na nośnikach LTO; złącze Ethernet 10/100Mb/s RJ-45 do zdalnego zarządzania. Oferowane urządzenie umożliwia: zdalne oraz lokalne zarządzanie za pomocą panelu/pulpitu operatora; zabezpieczenie dostępu panelu/pulpitu operatora hasłem lub kodem; zabezpieczenie hasłem lub kodem interfejsu zdalnego zarządzania; obsługę protokołu SNMP przez moduł zarządzania; obsługę szyfrowania danych na nośniku min. LTO-5; obsługa nośników min. LTO-5 WORM. Dodatkowe wyposażenie Wraz z urządzeniem należy dostarczyć: szyny do montażu w szafie rack 19, kabel UTP kat. 5 min. 3 m, dwa zewnętrzne kable FC MMF 8Gb/s min. 3m, 2 kable zasilające, 48 kaset LTO 5 wraz z kodem kreskowym, Oprogramowanie do wykonywania kopii danych w tym tworzenia, odtwarzania i zarządzania kopiami zapasowymi całego środowiska maszyn wirtualnych o następujących cechach: wsparcie producenta oprogramowania dla środowiska Microsoft Hyper-V w Windows Server 2008 R2/2012 wsparcie producenta oprogramowania dla mechanizmów deduplikacji w celu optymalizacji wykonywania kopii zapasowych wsparcie producenta oprogramowania dla sprzętu zamawianego w ramach projektu S t r o n a 20

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwia realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM

SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM Nr postępowania: DZP.272-28/13 Zał. nr 2 do SIWZ/Zał. nr 2 do umowy Nazwa parametru Szafa RACK Zasilacze awaryjne UPS Przełącznik KVM Konsola LCD SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM minimalne SZAFA SERWEROWA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zapytanie ofertowe: Zakup oprogramowania - Serwerowy system operacyjny wraz z wirtualizacją i wdrożeniem w ramach projektu Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego. Gmina Oborniki Śląskie Oborniki

Bardziej szczegółowo

Część I - Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część I - Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część I - Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Zestawów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/UR/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa Serwerów oraz Serwera dysków a) Serwer szt. 2 Nazwa komponentu Typ Obudowa Płyta główna Wymagane minimalne parametry

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

PAKIET C. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET C. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET C 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... Wymagania minimalne Lp. 1 Obudowa 1) Typu Rack, wysokość 2U; 2) Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla serwera Element składowy dostawy Obudowa Procesor Płyta główna Pamięć RAM HDD Kontrolery Inne napędy i moduły Karta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: AD-O.272.4.2014 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer wraz z oprogramowaniem do archiwizacji 1 zestaw Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne serwera 1. Typ Serwer 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Podać producenta i model... L.P. Parametr Minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru

Podać producenta i model... L.P. Parametr Minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Pakiet I: Notebook I wraz z wyposażeniem - 1 szt. Notebook I 1 szt. Podać producenta i model... L.P. Parametr Minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Serwer 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rodzaj Minimalne wymagania zamawiającego Wartość oferowana Typ Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Karta graficzna Wbudowane

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ: MS liczba sztuk 5 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych 1 Obudowa serwer w obudowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo