Raport sektorowy. Sektor detaliczny. 16 czerwca 2016 r. Dlaczego wolimy CCC od LPP:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport sektorowy. Sektor detaliczny. 16 czerwca 2016 r. Dlaczego wolimy CCC od LPP:"

Transkrypt

1 Raport sektorowy Sektor detaliczny 16 czerwca 216 r. Detaliści dwóch prędkości Uważamy, że dotychczasowe wyniki w 216 r, pozycjonowanie biznesowe i plany ekspansji powodują, że CCC stanowi obecnie lepszą relatywną alternatywę inwestycyjną od LPP. Niemniej jednak stosunkowo wysokie wyceny obu spółek powodują, że utrzymujemy rekomendację Sprzedaj dla LPP z ceną docelową PLN i Trzymaj dla CCC z ceną docelową 173 PLN. Dlaczego wolimy CCC od LPP: Dotychczasowe osiągnięcia w 216 r. CCC pokazał wzrost sprzedaży YTD na poziomie +32%, a LPP na poziomie +15%. Marża brutto na sprzedaży w obydwu spółkach jest pod presją, jednak w CCC w pierwszym kwartale 216 spadła tylko o 1,2pp r/r, a w LPP zmniejszyła się o 8,1pp r/r. Ticker CCC PW Trzymaj 173, 165,4 (Podtrzymana) LPP PW Sprzedaj 4 319, 5 394,9 (Podtrzymana) WIG Rekomend. Cena docelowa Cena bieżąca Pozycjonowanie biznesowe CCC jest mniej narażone na ryzyko kursowe. Spółka około połowy swojego asortymentu kupuje na Dalekim Wschodzie i rozlicza się w USD. Pozostała część produkcji dokonywana jest w Polsce. W przypadku LPP udział zaopatrzenia z Chin i Bangladeszu sięga 9%, podczas gdy tylko 1% to zaopatrzenie krajowe. Z tego też powodu CCC jest bardziej odporne na spadek marż brutto na sprzedaży w okresie osłabienia kursu złotego. Plany ekspansji CCC posiada znacznie ambitniejsze plany ekspansji od LPP na 216 rok. W tym roku obuwnicza spółka planuje powiększyć swoją powierzchnię handlową o 1 tys. m2, co będzie oznaczało wzrost o 26% r/r. W tym samym okresie LPP chce dodać 88 tys. m2 powierzchni, o 1% więcej r/r. Na 217 r. prognozujemy odpowiednio +19% dla CCC i +1% dla LPP przyrostu powierzchni Wycena wskaźnikowa CCC jest spółką tańszą. Wskaźnik P/E na 216 rok dla CCC szacujemy na 27,4x, podczas gdy dla LPP na 33,1x. Natomiast dla 217 roku P/E dla CCC wynosi 18,5x, podczas gdy dla LPP to 27,7x. Na podstawie modeli DCF obniżamy cenę docelowa dla LPP z 5 59 PLN do PLN i podwyższamy cenę docelową dla CCC z 154 PLN do 173 PLN. Utrzymujemy rekomendację Sprzedaj dla LPP i Trzymaj dla CCC. Spółka Kapitalizacja (mln PLN) Stopa dywidendy P/E EV/EBITDA P 217P P 217P Analityk Włodzimierz Giller LPP 9 879,6% 37, 33,1 27,7 14,3 16,1 13,6 CCC ,4% 28,4 27,4 18,5 17,6 2,7 15,6 Źródło: Spółki, P - prognozy DM PKO BP Adres: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska Warszawa

2 Raport sektorowy Porównanie polskich spółek handlu detalicznego z dużymi graczami zagranicznymi. Spółka Cena P/E EV/EBITDA (LC) P 217P P 217P Polska LPP SA (DM PKO BP) 5174,1 37, 33,1 27,7 14,3 16,2 13,6 CCC SA (DM PKO BP) 166,6 28,4 27,4 18,5 17,6 2,7 15,6 mediana 32,7 3,2 23,1 16, 18,4 14,6 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 28,1 35,1 3,2 27,5 2, 17,4 15,9 HENNES & MAURITZ AB-B SHS 241,3 19, 19,4 17,3 11,6 11,4 1, ADIDAS AG 116,3 33,2 27,1 23,4 16,8 14,4 12,7 mediana 33,2 27,1 23,4 16,8 14,4 12,7 Źródło: Bloomberg, DM PKO BP Posiadając medianę P/E na 216 rok w wysokości 3,2x polskie spółki wyceniane są z około 1% premią do mediany dla spółek międzynarodowych. Mediana spada dla polskich spółek do wartości 23,1x dla prognoz dla 217 roku, blisko mediany dla spółek międzynarodowych w wysokości 23,4x. Zasługą tego zbliżenia się median jest jednak spadek wskaźnika (wzrost zysku) dla CCC. 2

3 LPP Bloomberg: LPP PW Equity, Reuters: LPPP.WA Sprzedaj, 4,319 PLN Podtrzymana Coraz wolniej Obniżone plany otwarć - Po wynikach 1 kwartału 216 LPP po raz kolejny obniżył prognozowaną powierzchnię otwarć, spodziewając się przyrostu powierzchni sklepowych o 1% r/r w 216, czyli o 88.1 m2. Spowolnienie tempa to naszym zdaniem efekt nasycenia polskiego rynku, wzrostu konkurencji i negatywnej dynamiki LFL w głównej marce Reserved w Polsce. Poprzednia obniżka planów rozwojowych miała miejsce kwartał wcześniej, gdzie spółka planowała w 216 roku powiększyć powierzchnie o 11% r/r. Cięcia dotyczą głównie obszaru Unii Europejskiej, gdzie spółka zredukowała swoje plany wzrostu powierzchni do 19% z 42% pół roku temu. W Polsce LPP zamierza powiększyć powierzchnie o 7% a w Rosji i na Ukrainie o 1%. W 217 roku również spodziewamy się 1% tempa otwarć. Przychody wzrosną o 15% r/r w Zakładamy, że LPP utrzyma do końca roku bieżącą dynamikę sprzedaży w okolicach 15% r/r, co spowoduje, że całkowite przychody w 216 roku zbliżą się do 6 mld PLN. Tempo wzrostu sprzedaży będzie nieco większe od tempa przyrostu powierzchni sklepowych, ze względu na odłożony efekt otwarć z 215 roku, kiedy spółka powiększyła powierzchnie sklepowe o 17%. Na 217 rok przewidujemy spadek tempa wzrostu sprzedaży do 12%. Słaba marża brutto - Ze względu na wysoki kurs USD/PLN a także na utrzymującą się intensywną konkurencyjność na rynku odzwierciedlającą się w presji cenowej, spodziewamy się obniżki marży brutto na sprzedaży o 2pp r/r w 216. Ubytek marży YTD wynosi 3,9pp (53,1% rok temu wobec 49,2% w br.), choć maj, ze względu na efekt niskiej bazy, był pierwszym miesiącem od początku 215 roku kiedy marże rosły. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy powolną odbudowę marży brutto od 217 roku. Wyższe koszty na m2 - Presja na wzrost wynagrodzeń (spółka w 1 kwartale podniosła płace pracownikom sklepów w dużych miastach w Polsce o około 1%), oraz wzrost kursu EUR/PLN powodują, że spodziewamy się inflacji kosztów na m2 o 5% w całym 216 r. do 245 PLN. W efekcie według naszych prognoz przyczyni się to do spadku rentowności operacyjnej o 3,6pp a rentowności netto o 1,8pp w 216. Spodziewamy się, że LPP pokaże tylko 296 mln PLN zysku netto w 216 roku. Model DCF pokazał cenę docelową w wysokości PLN na akcję spółki. Utrzymujemy rekomendację Sprzedaj dla LPP. mln PLN P 217P 218P Przychody 4,769 5,13 5,911 6,644 7,472 EBITDA EBIT Zysk netto czerwca 216 r. Informacje Kurs akcji (PLN) 5,394. Upside -2% Liczba akcji (mn) 1.83 Kapitalizacja (mln PLN) 9,877.8 Free float 81% Free float (mln PLN) 7,99.56 Free float (mln USD) 2,2.1 EV (mln PLN) 1,74.94 Dług netto (mln PLN) Dywidenda Stopa dywidendy (%).6% Odcięcie dywidendy Akcjonariusze % Akcji Forum FIZ 1.96 Marek Piechocki 9.56 Jerzy Lubianiec 9.56 OFE Aviva BZ WBK 7.59 Poprzednie rekom. Data i cena docelowa Sprzedaj ,59. Sprzedaj ,497. Kurs akcji 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4, LPP WIG2 WIG2 Spółka 1 miesiąc -2.9% 1.6% 3 miesiące -7.9% 1.2% 6 miesięcy.4%.1% 12 miesięcy -25.3% -23.7% Min 52 tyg. PLN 4,875. Max 52 tyg. PLN 7,88. Średni dzienny obrót mln PLN - P/E P/BV EV/EBITDA EPS DPS FCF CAPEX P - Prognozy DM PKO BP mln PLN Analityk Włodzimierz Giller Adres: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska Warszawa

4 LPP: Sprzedaż i sprzedaż na m2 LPP: Sprzedaż geograficzna % 2% 1% % -1% Słowacja Bułgaria Chorwacja Niemcy Rumunia Rosja Ukraina Litwa Sprzedaż (mln zł, lewa skala) Sprzedaż LFL (wzrost, prawa skala) -2% -3% -4% Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 Węgry Czechy Łotwa Estonia Polska LPP: sprzedaż na m2 LPP: zysk i marża brutto na sprzedaży % % % 8 2 4% % 4 1 2% 2 5 1% sprzedaż na m2 (lewa skala, PLN) Zysk brutto na sprzedaży Marża brutto na sprzedaży % LPP: zmiana marży brutto r/r ,% 2,%,% -2,% -4,% -6,% -8,% LPP: Prognozy otwarć 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% -1,% -12,% zmiana marży brutto r/r % 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 Polska UE Rosja i Ukraina razem LPP: koszty/m Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2% % -2% -4% -6% -8% -1% -12% -14% -16% -18% -2% LPP: zapasy Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 koszty/m2 zmiana r/r zapasy zapasy/m2 4

5 Nasz model DCF pokazał cenę docelową w wysokości PLN na akcję. Model DCF mln PLN 216P 216P 216P 216P 216P 216P EBIT 369,3 437, 51,5 62,7 719,8 861,4 Stopa podatkowa 15% 15% 15% 15% 15% 19% NOPLAT 313,1 37,5 432,8 511, 61,3 697,8 CAPEX -39,4-34,7-376,5-416,3-46,3-59,3 Amortyzacja 255, 289,8 328,2 37,8 418, 47,3 Zmiany w kapitale obrotowym -135,8-127,6-144,2-162,9-184,2-28,2 FCF 122,9 191,9 24,3 32,6 383,8 45,6 WACC 7,4% 7,4% 7,3% 7,3% 7,3% 7,6% Współczynnik dyskonta,93,87,81,75,7,65 DFCF 114,4 166,5 194,2 227,9 269, ,5 Wzrost w fazie II 3,% Suma DFCF - Faza I 972,3 Suma DFCF - Faza II 6 377,5 Wartość Firmy (EV) 7 349,9 Dług netto 299,2 Wartość godziwa 7 5,7 Liczba akcji (mln szt.) 1,831 Wartość godziwa na akcję na ,5 Cena docelowa za 12 miesięcy (PLN) Cena bieżąca 5 394,9 Dywidenda, Oczekiwana stopa zwrotu -19,9% Źródło: prognozy DM PKO BP 5

6 WACC 216P 216P 216P 216P 216P 216P Stopa wolna od ryzyka 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% Premia rynkowa 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% Beta 1, 1, 1, 1, 1, 1, Premia za ryzyko długu 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% Stopa podatkowa 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 19,% Koszt kapitału własnego 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% Koszt długu 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,2% Waga kapitału własnego 78,1% 77,8% 77,5% 77,1% 76,6% 85,1% Waga długu 21,9% 22,2% 22,5% 22,9% 23,4% 14,9% WACC 7,4% 7,4% 7,3% 7,3% 7,3% 7,6% Źródło: prognozy DM PKO BP Analiza wrażliwości Wzrost w fazie II 4 319,17 2,% 2,5% 3,% 3,5% 4,% 6,6% ,1% WACC 7,6% ,1% ,6%

7 Prognozy finansowe Rachunek zysków i strat P 217P 218P 219P Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2, , , , ,13.4 5,91.7 6, ,472. 8,48. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -1,68.8-1, ,77.2-1, , , , , ,828.8 Zysk brutto ze sprzedaży 1, , ,49.2 2, , ,41.8 3, , ,579.3 EBITDA Koszty sprzedaży , ,64.8-1, ,12.4-2, , , ,574.6 Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Saldo działalności finansowej Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Bilans P 217P 218P 219P Aktywa Trwałe , , ,797. 1, , , ,815.6 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe ,38.8 1, , , , ,381.6 Inwestycje Pozstałe aktywa długoterminowe Aktywa Obrotowe ,22.4 1, , , ,19. 2, ,37.6 3,75.7 Zapasy , ,52.5 1,79. 1, ,162.9 Należności Pozostałe aktywa krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,217.6 Aktywa razem 1,69 1,932 2,492 2,934 3,565 3,678 4,198 4,84 5,521 Kapitał Własny ,211. 1, , , , , , ,27.9 Zobowiązania , , , ,769. 2,19.1 2,313.5 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe ,84.6 1, , ,47.3 1, ,931.2 Pasywa razem 1,69 1,932 2,492 2,934 3,565 3,678 4,198 4,84 5,521 Rachunek Przepływów Pieniężnych P 217P 218P 219P Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wskaźniki (%) P 217P 218P 219P ROE 29.6% 29.2% 28.9% 29.4% 18.6% 13.9% 14.6% 14.9% 15.4% ROCE 33.5% 33.9% 36.5% 32.9% 22.5% 14.9% 15.7% 16.2% 16.8% Dług netto Źródło: prognozy DM PKO BP 7

8 CCC Bloomberg: CCC PW Equity, Reuters: CCCP.WA Trzymaj, 173, PLN Podtrzymana Ekspansja w regionie Obiecujący początek roku - Po gorszym od oczekiwań rynkowych sprzedażowo 215 roku, pierwsze pięć miesięcy 216 pokazuje, że CCC potrafi wykorzystać umacniający się popyt konsumpcyjny i przełożyć go na rosnące w szybkim tempie przychody (YTD +32% r/r). Wyniki geograficznej sprzedaży w pierwszym kwartale pokazują jednak, że w Polsce sprzedaż stoi w miejscu (dzieje się tak już trzeci kolejny kwartał), podczas gdy za wzrosty grupy odpowiedzialna jest głównie Rumunia, gdzie rośnie sprzedaż franszyzowa, Niemcy i Europa Środkowa. Większość otwarć poza Polską - Spółka jakby czując, że przynajmniej w średnim okresie rozwój w Polsce może być ograniczony nasyceniem rynku, planuje gro swoich otwarć w 216 roku w regionie. Z 1, m2 nowej powierzchni na Polskę planowane jest tylko 23 tys. m2, a na region 77 tys. Poza Polską, CCC planuje otwarcia głównie w Niemczech, Austrii i Rumunii. eobuwie.pl napędza sprzedaż - Oczekujemy znacznego przyspieszenia wzrostu przychodów CCC, do +33% r/r w 216. Łącznie spodziewamy się, że sprzedaż wzrośnie o ponad 75 mln PLN r/r, w tym eobuwie.pl doda 252 mln PLN skonsolidowanych przychodów i będzie odpowiedzialne za jedną trzecią przyrostu sprzedaży. Przychody organiczne CCC powinny wzrosnąć o 22%. Marża brutto pod lekką presją - Ze względu na wysoki kurs USD/PLN, spodziewamy się, że w 216 r. marża brutto na sprzedaży (wyłączając eobuwie.pl) będzie niższa r/r o 1,2pp. Spółka około połowy swojego zaopatrzenia w obuwie, głównie syntetyczne, realizuje na rynkach dalekowschodnich, płacąc w USD. Od 217 r spodziewamy się powolnej odbudowy marży brutto. Wyższe koszty na m2 - Presja płacowa, oraz wysoki kurs EUR/PLN będą powodowały wzrost kosztów na m2, który szacujemy na 2% r/r w 216. To, wraz z niższą marżą brutto na sprzedaży powoduje, że oczekujemy spadku marży EBIT o 1,6pp r/r w 216. Na poziomie netto oczekujemy oczyszczonego o efekt podatkowy zysku netto na poziomie 232 mln PLN, bliskiego do oczyszczonego wyniku w 215 r. Model DCF pokazał cenę docelową na poziomie 173 PLN na akcję. Utrzymujemy rekomendację Trzymaj dla spółki. mln PLN P 217P 218P Przychody EBITDA EBIT Zysk netto czerwca 216 r. Informacje Kurs akcji (PLN) 165, Upside 5% Liczba akcji (mn) 38,4 Kapitalizacja (mln PLN) 6 336, Free float 64% Free float (mln PLN) 4 55,4 Free float (mln USD) 1 25,11 EV (mln PLN) 6 929,4 Dług netto (mln PLN) 593,4 Dywidenda Stopa dywidendy (%) 1,4% Odcięcie dywidendy Akcjonariusze % Akcji ULTRO (Dariusz Miłek) 26,95 OFE Aviva BZ WBK 8,18 Leszek Gaczorek 7,6 OFE PZU Złota Jesień 4,43 Poprzednie rekom. Data i cena docelowa Trzymaj , Trzymaj , Kurs akcji CCC WIG2 WIG2 Spółka 1 miesiąc -2,9% -3,5% 3 miesiące -7,9% 8,2% 6 miesięcy,4% 23,3% 12 miesięcy -25,3% -5,8% Min 52 tyg. PLN 19, Max 52 tyg. PLN 193, Średni dzienny obrót mln PLN - P/E 21,7 28,4 27,4 18,5 15,1 P/BV 5, 5,8 5, 4,2 3,5 EV/EBITDA 18,7 17,6 2,7 15,5 13, EPS 5,73 5,95 6,3 8,92 1,91 DPS 3, 2,24 3, 3, 3, FCF CAPEX P - Prognozy DM PKO BP mln PLN Analityk Włodzimierz Giller Adres: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska Warszawa

9 CCC: rozwój sprzedaży 35 CCC: Rozwój geograficzny sprzedaży Łotwa Rumunia Niemcy Turcja Chorwacja Słowenia 5 Sprzedaż detaliczna w sklepach stacjonarnych (PLN mn) Sprzedaż ogółem (PLN mn) CCC: Sprzedaż LFL 2 1 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q CCC: zmiana marży brutto r/r Austria Węgry Słowacja Czechy Polska % 6% 1,% 8,% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4% 6,% 2% 4,% 2,% %,% -2% -4% -2,% -4,% -6,% -6% sprzedaż LFL (wzrost) -8,% zmiana marży brutto r/r CCC: Sprzedaż na m sprzedaż na m2 CCC: koszty/m Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q koszty/m2 zmiana r/r 15% 1% 5% % -5% -1% CCC: Rozwój powierzchni sklepowej Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q CCC: Poziom zapasów powierzchnia sklepowa 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q Spółka zapasy (mln PLN, lewa skala) zapasy na m2 (PLN, prawa skala)

10 Model DCF pokazał cenę docelową w wysokości 173 PLN na akcję CCC. Model DCF mln PLN 216P 217P 218P 219P 22P 221P< EBIT 267,5 373,5 447,3 52,4 615,5 714,8 Stopa podatkowa 2% 2% 2% 2% 19% 19% NOPLAT 262,1 366,1 438,3 51, 498,5 579, CAPEX -175,6-114,3-84,3-36,2-84,3-84,3 Amortyzacja 67,3 74,7 8,3 99,7 15,3 11,9 Zmiany w kapitale obrotowym -229,1-216,6-26,1-27,5-21,3-22,2 FCF -75,3 19,9 228,3 96, 39,2 43,4 WACC 7,% 7,% 7,2% 7,3% 7,2% 7,6% Współczynnik dyskonta,93,87,82,76,71,66 DFCF -7,4 96, 186,1 72,9 219, ,1 Wzrost w fazie II 3,% Suma DFCF - Faza I 53,8 Suma DFCF - Faza II 5 829,1 Wartość Firmy (EV) 6 332,9 Dług netto 424,3 Wartość godziwa 5 98,6 Liczba akcji (mln szt.) 38,4 Wartość godziwa na akcję na Cena docelowa za 12 miesięcy (PLN) 173 Cena bieżąca 165,4 Dywidenda, Oczekiwana stopa zwrotu 4,4% Źródło: prognozy DM PKO BP 1

11 WACC 216P 217P 218P 219P 22P 221P< Stopa wolna od ryzyka 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% Premia rynkowa 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% Beta 1, 1, 1, 1, 1, 1, Premia za ryzyko długu 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% Stopa podatkowa 2,% 2,% 2,% 2,% 19,% 19,% Koszt kapitału własnego 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% Koszt długu 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 4,2% 4,2% Waga kapitału własnego 59,9% 61,8% 67,3% 69,5% 75,7% 84,% Waga długu 4,1% 38,2% 32,7% 3,5% 24,3% 16,% WACC 7,% 7,% 7,2% 7,3% 7,2% 7,6% Źródło: prognozy DM PKO BP Analiza wrażliwości Wzrost w fazie II 172,56 2,% 2,5% 3,% 3,5% 4,% 6,6% ,1% WACC 7,6% ,1% ,6%

12 Prognozy finansowe Rachunek zysków i strat P 217P 218P 219P Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 92, , ,1 2 9,1 2 37, 3 64,4 3 83, 4 499, ,5 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -478,2-639,1-86,4-92,8-1 41,2-1 33,2-1 57, ,1-2 59,2 Zysk brutto ze sprzedaży 614,2 678,4 836,7 1 16, ,8 1 59, , , 2 453,4 EBITDA 181, 18,3 29, 298,6 326,3 334,8 448,3 527,6 62,1 Koszty sprzedaży -428,5-52,5-623, -775,3-895, , , ,3-1 81,6 Koszty ogólnego zarządu -18,4-7,2-29,3-78,3-115,2-14,5-171,1-198,3-225,3 Pozostałe przychody operacyjne 1,5 1,5 12,1 2,5 15,1 3,9 37,7 43,7 49,6 Pozostałe koszty operacyjne -17,3-19,8-28,9-29,9-13,2-26,7-32,5-37,7-42,9 Zysk z działalności operacyjnej 16,5 141,3 167,5 243,2 256,7 267,5 373,5 447,3 52,4 Saldo działalności finansowej -7,6-15, -16,2-18,1-23,7-31,1-23,9-19,6-2,8 Zysk przed opodatkowaniem 152,9 126,3 151,3 225,1 233, 236,4 349,6 427,7 499,5 Podatek dochodowy 29,2 2, 26,1-195,2-26,4 4,7 7, 8,6 1, Zysk (strata) netto 123,7 16,3 125,2 22, 228,3 231,6 342,6 419,1 489,5 Skorygowany zysk (strata) netto ,4 259,4 231,6 342,6 419,1 489,5 Bilans P 217P 218P 219P Aktywa Trwałe 362,2 387,4 43,2 812,5 92,3 1 18,6 1 58,1 1 62, ,6 Wartości niematerialne i prawne,7 7,8 9,2 9,3 5,9 4,8 3,2 1,2-1,3 Rzeczowe aktywa trwałe 336,7 354,9 397,3 52,9 591,9 71,3 742,4 748,4 957,3 Pozstałe aktywa długoterminowe,,,,,,,,, Aktywa Obrotowe 655,9 59,7 689,5 981, ,7 1 1, , , 1 862,4 Zapasy 481, 399,2 463, 741,3 68,5 93, , , ,7 Należności 9,6 59,7 82,8 78, 15,8 14,5 174,4 26,3 238,5 Pozostałe aktywa krótkoterminowe, 6,2,,5 24,8,,,, Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 84,3 125,7 143,7 161,9 34,6 56,2 68,5 79,4 9,2 Aktywa razem Kapitał Własny 496, 528,7 591,9 952, , , ,6 1 8, ,9 Zobowiązania 472,7 447,3 527,8 842, 948,4 85,1 926,2 874,5 956, Zobowiązania długoterminowe 28,7 122, 193,2 256,9 335, 172,2 123,1 35,1 83,1 Kredyty i pożyczki 26,8 88, 158, 216, 296, 147,9 11, 15, 65, Pozostałe rezerwy 1,8, 3,9 5,7 6,5,,,, Zobowiązania handlowe i pozostałe, 36, 31,4 28,7 26,1 24,1 22,1 2,1 18,1 Zobowiązania krótkoterminowe 264, 325,3 334,6 585,1 613,4 677,9 83,1 839,4 872,9 Kredyty i pożyczki 72, 2,6 169,8 362, 422,8 445,5 52,1 511,3 5,1 Pozostałe rezerwy 43,3 8,4 9,4 41,8 12,1 14,8 18, 2,8 23,7 Zobowiązania handlowe i pozostałe 148,7 116,3 155,4 181,3 178,5 217,6 265,1 37,3 349,2 Pasywa razem Rachunek Przepływów Pieniężnych P 217P 218P 219P Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wskaźniki (%) P 217P 218P 219P ROE 24,9% 2,1% 21,2% 23,1% 2,3% 18,2% 22,9% 23,3% 22,5% ROCE 22,8% 21,6% 21,3% 2,1% 17,6% 18,6% 23,1% 24,4% 23,% Dług netto 216,3 189,3 216,9 456,3 424,3 593,4 621,1 526,3 565,1 Źródło: prognozy DM PKO BP 12

13 KONTAKTY Biuro Analiz Rynkowych Artur Iwański (dyrektor BAR, sektor wydobywczy) (22) Robert Brzoza (sektor finansowy, strategia) (22) Włodzimierz Giller (handel, media, telekomunikacja) (22) Monika Kalwasińska (paliwa, chemia, sektor spożywczy) (22) Piotr Łopaciuk (przemysł, budownictwo, inne) (22) Paweł Małmyga (analiza techniczna) (22) Stanisław Ozga (sektor energetyczny, deweloperski) (22) Adrian Skłodowski (dystrybucja, inne) (22) Przemysław Smoliński (analiza techniczna) (22) Jaromir Szortyka (sektor finansowy) (22) Alicja Zaniewska (analizy rynkowe) (22) Małgorzata Żelazko (telekomunikacja) (22) Biuro Klientów Instytucjonalnych Wojciech Żelechowski Michał Sergejev Mark Cowley (director) (sales) (sales) (22) (22) (22) Krzysztof Kubacki (head of sales trading) (22) Marcin Borciuch (sales trader) (22) Piotr Dedecjus (sales trader) (22) Tomasz Ilczyszyn (sales trader) (22) Igor Szczepaniec (sales trader) (22) Maciej Kałuża (trader) (22) Andrzej Sychowski (trader) (22) INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CHARAKTERU REKOMENDACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE Niniejsza rekomendacja (dalej: Rekomendacja ) została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: DM PKO BP ), firmę rekomendującą (dalej: Rekomendującego), działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 25 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (dalej: Rozporządzenie), wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni kalendarzowych po dacie udostępnienia. Rekomendacja adresowana jest do Klientów, którzy zawarli umowę o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz publikacji w zakresie instrumentów finansowych przez DM PKO BP. Ilekroć w rekomendacji mowa jest o Emitencie należy przez to rozumieć spółkę, do której bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja. W przypadku, gdy rekomendacja dotyczy kilku spółek, pojęcie Emitenta będzie odnosić się do wszystkich tych spółek. DM PKO BP przysługują prawa autorskie do Rekomendacji. Punkt widzenia wyrażony w rekomendacji odzwierciedla opinię Analityka/Analityków DM PKO BP na temat analizowanej spółki i emitowanych przez spółkę instrumentów finansowych. Opinii zawartych w niniejszej rekomendacji nie należy traktować jako autoryzowanych lub zatwierdzonych przez Emitenta. Powielanie bądź publikowanie Rekomendacji w całości lub części bez zgody DM PKO BP jest zabronione. Rekomendacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty i informacje powszechnie uznawane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania Rekomendacji były informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM PKO BP i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM PKO BP nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy się sprawdzą. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Rekomendacji. DM PKO BP jako podmiot profesjonalny nie uchyla się od odpowiedzialności za produkt niedokładny lub niekompletny lub za szkody poniesione przez Klienta w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie nierzetelnej Rekomendacji. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności, jeśli przygotował Rekomendację z należytą starannością oraz rzetelnością. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady Rekomendacji w szczególności za niekompletność lub niedokładność, jeżeli wad tych nie można było uniknąć ani przewidzieć w momencie podejmowania standardowych czynności przy sporządzaniu Rekomendacji. DM PKO BP może wydać w przyszłości inne rekomendacje, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszej Rekomendacji. Takie rekomendacje odzwierciedlają różne założenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. DM PKO BP informuje, że trafność wcześniejszych rekomendacji nie jest gwarancją ich trafności w przyszłości. DM PKO BP informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. DM PKO BP zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od Emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Decyzja o zakupie wszelkich instrumentów finansowych powinna być podjęta wyłącznie na podstawie prospektu, oferty lub innych powszechnie dostępnych dokumentów i materiałów opublikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Niniejsza rekomendacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Za wyjątkiem wynagrodzenia ze strony DM PKO BP, Analitycy nie otrzymują żadnych innych świadczeń od Emitenta, ani innych osób trzecich za sporządzane rekomendacje. DM PKO BP informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 21 r. Jednocześnie DM PKO BP informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz publikacji w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (tutaj), jak również umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz publikacji przez DM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności maklerskiej jest Komisja Nadzoru Finansowego. Objaśnienie używanej terminologii fachowej min (max) 52 tyg - minimum (maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji 13

14 śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży Stosowane metody wyceny Rekomendacja DM PKO BP opiera się na co najmniej dwóch z czterech metod wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor), metoda sumy poszczególnych aktywów (SOTP) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek. Metoda sumy poszczególnych aktywów (SOTP) jest dodaniem do siebie wartości różnych aktywów spółki, wyliczonych przy pomocy jednej z powyższych metod. Rekomendacje stosowane przez DM PKO BP Rekomendacja KUPUJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają co najmniej 1% potencjał wzrostu kursu Rekomendacja TRZYMAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał wzrostu kursu w przedziale od do 1% Rekomendacja SPRZEDAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał spadku kursu Rekomendacje mogą być opatrzone dodatkiem SPEKULACYJNIE oznaczającym, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem. Rekomendacje wydawane przez DM PKO BP obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. DM PKO BP dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W ciągu 6 ostatnich miesięcy DM PKO BP wydał: Rekomendacja: Liczba rekomendacji: Kupuj 31 (47%) Trzymaj 26 (39%) Sprzedaj 9 (14%) Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej Rekomendacji Podmioty powiązane z DM PKO BP mogą, w zakresie dopuszczonym prawem, uczestniczyć lub inwestować w transakcje finansowe w relacjach z Emitentem, świadczyć usługi na rzecz lub pośredniczyć w świadczeniu usług przez Emitenta lub mieć możliwość lub realizować transakcje Instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta ( instrumenty finansowe ). DM PKO BP może, w zakresie dopuszczalnym prawem polskim przeprowadzać transakcje Instrumentami finansowymi, zanim niniejszy materiał zostanie przedstawiony odbiorcom. DM PKO BP ma następujące powiązanie z Emitentem: Emitent: CCC LPP Zastrzeżenie 3 3 Objaśnienia: 1. W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM PKO BP był stroną umów mających za przedmiot oferowanie instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta lub mających związek z ceną instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta. W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM PKO BP był członkiem konsorcjum oferującego instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta. 2. DM PKO BP nabywa i zbywa instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe. 3. DM PKO BP pełni rolę animatora rynku dla instrumentów finansowych Emitenta na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 4. DM PKO BP pełni rolę animatora Emitenta dla instrumentów finansowych Emitenta na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 5. DM PKO BP oraz PKO Bank Polski, którego jednostką organizacyjną jest DM PKO BP są stronami umowy z Emitentem dotyczącej sporządzania rekomendacji. 6. DM PKO BP oraz PKO Bank Polski, którego jednostką organizacyjną jest DM PKO BP posiadają akcje Emitenta będące przedmiotem niniejszej rekomendacji, w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego. Poza wspomnianymi powyżej, Emitenta nie łączą żadne inne stosunki umowne z DM PKO BP, które mogłyby wpłynąć na obiektywność niniejszej Rekomendacji. Ujawnienia Rekomendacja dotyczy Emitenta/Emitentów : CCC, LPP. Rekomendacja nie została ujawniona Emitentowi. Pozostałe ujawnienia Żadna z osób zaangażowanych w przygotowanie raportu ani bliska im osoba nie pełni funkcji w organach Emitenta, nie zajmuje stanowiska kierowniczego w tym podmiocie oraz żadna z tych osób, jak również ich bliscy nie są stroną jakiejkolwiek umowy z Emitentem, która byłaby zawarta na warunkach odmiennych niż inne umowy, których stroną jest Emitent i konsumenci. Wśród osób, które brały udział w sporządzeniu rekomendacji, jak również tych, które nie uczestniczyły w przygotowaniu, ale miały lub mogły mieć do niej dostęp, nie ma osób, które posiadają akcje Emitenta lub instrumenty finansowe, których wartość jest w sposób istotny związana z wartością instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta. PKO Bank Polski, jego podmioty zależne, przedstawiciele lub pracownicy mogą okazjonalnie przeprowadzać transakcje, lub mogą być zainteresowani nabyciem instrumentów finansowych spółek bezpośrednio lub pośrednio związanych z analizowaną spółką. Rekomendacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z najlepszą wiedzą Rekomendującego, pomiędzy DM PKO BP oraz analitykiem sporządzającym niniejszą rekomendację a Emitentem, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 1 Rozporządzenia. 14

Emperia Bloomberg: EMP PW Equity, Reuters: EMP.WA. Kupuj, 65,70 PLN Podtrzymana

Emperia Bloomberg: EMP PW Equity, Reuters: EMP.WA. Kupuj, 65,70 PLN Podtrzymana Emperia Bloomberg: EMP PW Equity, Reuters: EMP.WA Kupuj, 65,70 PLN Podtrzymana Danina dla państwa Obniżamy cenę docelową dla akcji Emperii do 65,7 PLN ze względu na duże prawdopodobieństwo zapłaty zaległego

Bardziej szczegółowo

AmRest Bloomberg: EAT PW Equity, Reuters: EATP.WA

AmRest Bloomberg: EAT PW Equity, Reuters: EATP.WA AmRest Bloomberg: EAT PW Equity, Reuters: EATP.WA Kupuj, 216 PLN Podtrzymana Rosnący apetyt na zyski Sądzimy, że po dobrym 215 roku, również 216 będzie wynikowo rekordowy dla spółki. Spółka korzysta na

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Raport sektorowy. Sektor detaliczny. 08 grudnia 2015 r. LPP: Za duży rozmiar. CCC: Zdobywanie terenu

Raport sektorowy. Sektor detaliczny. 08 grudnia 2015 r. LPP: Za duży rozmiar. CCC: Zdobywanie terenu Raport sektorowy Sektor detaliczny 08 grudnia 2015 r. Wolniejszy wzrost Ze względu na słabsze perspektywy wzrostu sprzedaży i brak widoków na poprawę marży brutto obniżamy cenę docelową dla LPP do 5 059

Bardziej szczegółowo

Erste Bank Bloomberg: EBS AV Equity, Reuters: ERST.VI. Trzymaj, 26,90 EUR Obniżona z: Kupuj

Erste Bank Bloomberg: EBS AV Equity, Reuters: ERST.VI. Trzymaj, 26,90 EUR Obniżona z: Kupuj Erste Bank Bloomberg: EBS AV Equity, Reuters: ERST.VI Trzymaj, 26,90 EUR Obniżona z: Kupuj Uwzględniając ujemne stopy Uwzględniamy w naszym modelu opublikowane przez bank wyniki kwartalne jak też decyzję

Bardziej szczegółowo

Trzymaj, 5926,00 CZK Obniżona z: Kupuj

Trzymaj, 5926,00 CZK Obniżona z: Kupuj Komercni Bloomberg: KOMB CP Equity, Reuters: BKOM.PR Trzymaj, 5926,00 CZK Obniżona z: Kupuj Niskie stopy zostaną z nami dłużej Wydarzenia jakie rozegrały się na arenie banków centralnych w ostatnich tygodniach

Bardziej szczegółowo

ZPUE Bloomberg: PUE PW Equity, Reuters: PUEP.WA. Kupuj, 355,00 PLN Podniesiona z: Trzymaj

ZPUE Bloomberg: PUE PW Equity, Reuters: PUEP.WA. Kupuj, 355,00 PLN Podniesiona z: Trzymaj ZPUE Bloomberg: PUE PW Equity, Reuters: PUEP.WA Kupuj, 355,00 PLN Podniesiona z: Trzymaj Powrót na ścieżkę wzrostu Zakładamy że po kilku trudniejszych kwartałach związanych z problemami w eksporcie (zrozumiałe

Bardziej szczegółowo

Forte Bloomberg: FTE PW Equity, Reuters: FTEP.WA. Kupuj, 74,00 PLN

Forte Bloomberg: FTE PW Equity, Reuters: FTEP.WA. Kupuj, 74,00 PLN Forte Bloomberg: FTE PW Equity, Reuters: FTEP.WA Kupuj, 74,00 PLN Podtrzymana Szafa gra (szybciej) Forte kontynuuje szybki wzrost na rynkach Europy Zachodniej i w Polsce i jednocześnie podtrzymuje swój

Bardziej szczegółowo

ATAL Bloomberg: 1AT PW Equity, Reuters: 1AT.WA. Trzymaj, 42,10 PLN Podtrzymana

ATAL Bloomberg: 1AT PW Equity, Reuters: 1AT.WA. Trzymaj, 42,10 PLN Podtrzymana ATAL Bloomberg: 1AT PW Equity, Reuters: 1AT.WA Trzymaj, 42,10 PLN Podtrzymana Nowa polityka dywidendowa. Podtrzymujemy rekomendację Trzymaj dla akcji ATAL z ceną docelową na poziomie 42,1 PLN. Dzięki zmianie

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa Bloomberg: ELB PW Equity, Reuters: ELB.WA

Elektrobudowa Bloomberg: ELB PW Equity, Reuters: ELB.WA Elektrobudowa Bloomberg: ELB PW Equity, Reuters: ELB.WA Trzymaj, 100,00 PLN Podtrzymana Okres niepewności Otoczenie biznesowe Elektrobudowy nie jest łatwe. Na rynku brakuje nowych dużych kontraktów. Ryzyka

Bardziej szczegółowo

Alumetal Bloomberg: AML PW Equity, Reuters: AMT.WA. Trzymaj, 59,50 PLN Obniżona z: Kupuj

Alumetal Bloomberg: AML PW Equity, Reuters: AMT.WA. Trzymaj, 59,50 PLN Obniżona z: Kupuj Alumetal Bloomberg: AML PW Equity, Reuters: AMT.WA Trzymaj, 59,50 PLN Obniżona z: Kupuj Droga szybkiego ruchu Do tej pory argumenty inwestycyjne związane ze wzrostem sektora motoryzacyjnego, zwiększającym

Bardziej szczegółowo

PHN Bloomberg: PHN PW equity, Reuters: PHN.WA. Kupuj, 20,60 PLN Podtrzymana

PHN Bloomberg: PHN PW equity, Reuters: PHN.WA. Kupuj, 20,60 PLN Podtrzymana PHN Bloomberg: PHN PW equity, Reuters: PHN.WA Kupuj, 20,60 PLN Podtrzymana Zyski z inwestycji w 2018 r. Podtrzymujemy rekomendację Kupuj dla akcji PHN z ceną docelową na poziomie 20,6 PLN w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Kupuj, 275,00 PLN Podniesiona z: Trzymaj

Kupuj, 275,00 PLN Podniesiona z: Trzymaj Budimex Bloomberg: BDX PW Equity, Reuters: BDXP.WA Kupuj, 275,00 PLN Podniesiona z: Trzymaj Na najlepszej drodze Budimex dominuje na krajowym rynku budowlanym pozyskując niemal ¼ kontraktów z rynku. Widzimy

Bardziej szczegółowo

Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA

Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA Kupuj, 36,00 PLN Podniesiona z: Trzymaj Licząc na więcej Rok 2017 może być sprzyjający dla Apatora. Oczekujemy wyraźnej poprawy w spółce zależnej Rector.

Bardziej szczegółowo

ZPUE Bloomberg: PUE PW Equity, Reuters: PUEP.WA. Trzymaj, 465,00 PLN Obniżona z: Kupuj

ZPUE Bloomberg: PUE PW Equity, Reuters: PUEP.WA. Trzymaj, 465,00 PLN Obniżona z: Kupuj ZPUE Bloomberg: PUE PW Equity, Reuters: PUEP.WA Trzymaj, 465,00 PLN Obniżona z: Kupuj W eksporcie nadzieja Wydaje się, że na dość stabilnym rynku krajowym ZPUE zbliża się do granic wzrostu. Szansą dla

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

LPP: słabszy początek roku CCC: wysokie tempo otwarć

LPP: słabszy początek roku CCC: wysokie tempo otwarć LPP Rekomendacja RAPORT SPRZEDAJ Cena docelowa (PLN) 6 497 Cena bieżąca (PLN) 7 733 Stopa dywidendy,3% Potencjał wzrostu -4,7% Kapitalizacja (mln PLN) 4 6 Free float 7% Bloomberg Reuters CCC Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 137,80 Cena docelowa (PLN) 157,00 Min 52 tyg (PLN) 110,45 Max 52 tyg (PLN) 141,50 Kapitalizacja (mln PLN) 3 484,86 EV (mln PLN) 2 260,81 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Magyar Telekom Bloomberg: MTELEKOM HB Equity, Reuters: MTEL. Kupuj, 497 HUF Podniesiona z: Trzymaj

Magyar Telekom Bloomberg: MTELEKOM HB Equity, Reuters: MTEL. Kupuj, 497 HUF Podniesiona z: Trzymaj Magyar Telekom Bloomberg: MTELEKOM HB Equity, Reuters: MTEL Kupuj, 497 HUF Podniesiona z: Trzymaj Édes dywidenda!* Magyar Telekom poprawił wynik EBITDA w 2015 r. o 3,4% r/r, a także zarekomendował wypłatę

Bardziej szczegółowo

Stelmet Bloomberg: STL PW Equity, Reuters: STLP.WA. Trzymaj, 23,00 PLN Podtrzymana

Stelmet Bloomberg: STL PW Equity, Reuters: STLP.WA. Trzymaj, 23,00 PLN Podtrzymana Stelmet Bloomberg: STL PW Equity, Reuters: STLP.WA Trzymaj, 23,00 PLN Podtrzymana Problemy: waluty, popyt i efektywność Od debiutu pod koniec 2016 kurs Stelmetu jest pod ciągłą presją. Jest to spowodowane

Bardziej szczegółowo

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Graal. Wskaznik sredniot erminowy December. S eptember. March. Apri l

Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Graal. Wskaznik sredniot erminowy December. S eptember. March. Apri l F ebr uary 9 9 9 9 9 9 9 O ct ober 9 9 D ecem ber 9 9 9 9 9 O ct ober 9 9 9 9 Wtorek.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Graal Materiały edukacyjne WIG (Polska) 9 9 - - - - - - - 9 9 9 9 9 - WIG silnie

Bardziej szczegółowo

Ciech Bloomberg:, Reuters: Sprzedaj, 43,65 PLN Podtrzymana

Ciech Bloomberg:, Reuters: Sprzedaj, 43,65 PLN Podtrzymana Ciech Bloomberg:, Reuters: Sprzedaj, 43,65 PLN Podtrzymana Nadpodaż mocy na horyzoncie Mimo podwyższenia prognoz oraz ceny docelowej, która jest efektem m.in. obniżenia kosztu kapitału utrzymujemy rekomendację

Bardziej szczegółowo

Kęty Bloomberg: KTY PW Equity, Reuters: KTY.WA. Kupuj, 415,00 PLN Podtrzymana

Kęty Bloomberg: KTY PW Equity, Reuters: KTY.WA. Kupuj, 415,00 PLN Podtrzymana Kęty Bloomberg: KTY PW Equity, Reuters: KTY.WA Kupuj, 4,00 PLN Podtrzymana 11 sierpnia 2016 r. Szybszy wzrost i wyższe prognozy Bardzo silny popyt w Polsce i eksporcie przekłada się na szybszy wzrost i

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 21 października 2016

Materiały edukacyjne 21 października 2016 Materiały edukacyjne października Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: GPW WIG (Polska) - - - - - - - Po silnym wzroście ze środy, wczoraj WIG odpoczywał. Cały czas jednak indeks pozostaje w konsolidacji między

Bardziej szczegółowo

GPW Bloomberg: GPW PW Equity, Reuters: GPW.WA. Atrakcyjna wycena, pomimo słabego sentymentu. Kupuj, 37,40 PLN Podniesiona z: Trzymaj

GPW Bloomberg: GPW PW Equity, Reuters: GPW.WA. Atrakcyjna wycena, pomimo słabego sentymentu. Kupuj, 37,40 PLN Podniesiona z: Trzymaj GPW Bloomberg: GPW PW Equity, Reuters: GPW.WA Kupuj, 37,40 PLN Podniesiona z: Trzymaj Atrakcyjna wycena, pomimo słabego sentymentu Obniżamy cenę docelową GPW do 37,4 PLN, ale jednocześnie z uwagi na słabe

Bardziej szczegółowo

Kęty Bloomberg: KTY PW Equity, Reuters: KTY.WA. Kupuj, 374,00 PLN Podtrzymana

Kęty Bloomberg: KTY PW Equity, Reuters: KTY.WA. Kupuj, 374,00 PLN Podtrzymana Kęty Bloomberg: KTY PW Equity, Reuters: KTY.WA Kupuj, 374, PLN Podtrzymana Szybciej do celu Naszym zdaniem Kęty to najlepsza ekspozycja w sektorze przemysłowym łącząca szybki wzrost (EBITDA 3Y CAGR %)

Bardziej szczegółowo

Budimex Bloomberg: BDX PW Equity, Reuters: BDXP.WA. Trzymaj, 200 PLN Obniżona z: Kupuj

Budimex Bloomberg: BDX PW Equity, Reuters: BDXP.WA. Trzymaj, 200 PLN Obniżona z: Kupuj Budimex Bloomberg: BDX PW Equity, Reuters: BDXP.WA Trzymaj, 200 PLN Obniżona z: Kupuj Przebudowa sektora budowlanego? Wsłuchując się w wypowiedzi polityków, uważamy, że rząd rozważa modyfikację modelu

Bardziej szczegółowo

Dom Development Bloomberg: DOM PW Equity, Reuters: DOMP.WA. Kupuj, 85,10 PLN Podniesiona z: Trzymaj

Dom Development Bloomberg: DOM PW Equity, Reuters: DOMP.WA. Kupuj, 85,10 PLN Podniesiona z: Trzymaj Dom Development Bloomberg: DOM PW Equity, Reuters: DOMP.WA Kupuj, 85,10 PLN Podniesiona z: Trzymaj Rekordowy 2018 Podnosimy rekomendację dla akcji Dom Development z Trzymaj do Kupuj z ceną docelową w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Wycena ryzyka. (podwyższona) 13 kwietnia 2015

Elektrobudowa. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Wycena ryzyka. (podwyższona) 13 kwietnia 2015 RAPORT Trzymaj (podwyższona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 109,55 Cena docelowa (PLN) 110,00 Min 52 tyg (PLN) 69,71 Max 52 tyg (PLN) 112,00 Kapitalizacja (mln PLN) 493,75 EV (mln PLN) 576,23 Liczba

Bardziej szczegółowo

Trzymaj, 455,00 PLN Obniżona z: Kupuj

Trzymaj, 455,00 PLN Obniżona z: Kupuj Kęty Bloomberg: KTY PW Equity, Reuters: KTY.WA Trzymaj, 455, PLN Obniżona z: Kupuj Strategia w cenie, niespodzianki nie W aktualizacji strategii do 22 Kęty zakładają wzrost przychodów o 44% dzięki sprzyjającemu

Bardziej szczegółowo

AB Bloomberg: ABE PW Equity, Reuters: ABEP.WA. Kupuj, 35,20 PLN Podtrzymana

AB Bloomberg: ABE PW Equity, Reuters: ABEP.WA. Kupuj, 35,20 PLN Podtrzymana AB Bloomberg: ABE PW Equity, Reuters: ABEP.WA Kupuj, 35,20 PLN Podtrzymana 30 listopada 2017 r. Świąteczne żniwa Podtrzymujemy rekomendację KUPUJ dla AB i obniżamy cenę docelową do 35,2 PLN na akcję. W

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 3 marca Ma rch O cto ber

Materiały edukacyjne 3 marca Ma rch O cto ber O ct ober Materiały edukacyjne marca Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Złoto WIG (Polska) - - - - - - - - - - - - WIG od ponad tygodnia porusza się w konsolidacji. Choć na ostatnich sesjach nieco przeważa

Bardziej szczegółowo

Barometr Techniczny. WIG ( pkt.) Materiały edukacyjne 2 marca 2016

Barometr Techniczny. WIG ( pkt.) Materiały edukacyjne 2 marca 2016 Materiały edukacyjne 2 marca 16 WIG (45 344 pkt.) W trakcie wczorajszej sesji, z trwającej kilka sesji konsolidacji, kurs wyszedł dołem i wrócił w okolice 44 7-45 pkt. Poziom ten jeszcze dwa tygodnie temu

Bardziej szczegółowo

LPP i CCC: ze wschodu na zachód

LPP i CCC: ze wschodu na zachód LPP Rekomendacja RAPORT SPRZEDAJ Cena docelowa (PLN) 7 127 Cena bieżąca (PLN) 8 959 Stopa dywidendy 1,1% Potencjał wzrostu -19,4% Kapitalizacja (mln PLN) 16 45 Free float 51% Bloomberg Reuters CCC Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Tauron Bloomberg: TPE PW Equity, Reuters: TPE.WA. Trzymaj, 2,79 PLN Podniesiona z: Sprzedaj

Tauron Bloomberg: TPE PW Equity, Reuters: TPE.WA. Trzymaj, 2,79 PLN Podniesiona z: Sprzedaj Tauron Bloomberg: TPE PW Equity, Reuters: TPE.WA Trzymaj, 2,79 PLN Podniesiona z: Sprzedaj Im mniejszy CAPEX, tym mniejsze ryzyko Podnosimy rekomendację dla akcji Tauron ze Sprzedaj do Trzymaj z ceną docelową

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 26 września 2016

Materiały edukacyjne 26 września 2016 Materiały edukacyjne września Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Synthos WIG (Polska) - - - - - - - - - - - - - - Po wzrostach z wcześniejszych sesji, w piątek WIG dość silnie zniżkował. O trwałym powrocie

Bardziej szczegółowo

GPW. Trzymaj. Sektor finansowy RAPORT. Czekając na wzrost obrotów. (obniżona)

GPW. Trzymaj. Sektor finansowy RAPORT. Czekając na wzrost obrotów. (obniżona) RAPORT Trzymaj (obniżona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 49,33 Cena docelowa (PLN) 51,60 Min 52 tyg (PLN) 34,52 Max 52 tyg (PLN) 50,04 Kapitalizacja (mln PLN) 2 070 EV (mln PLN) 1 739 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

Pekabex Bloomberg: PBX PW Equity, Reuters: PBX.WA. Trzymaj, 13,00 PLN Podtrzymana

Pekabex Bloomberg: PBX PW Equity, Reuters: PBX.WA. Trzymaj, 13,00 PLN Podtrzymana Pekabex Bloomberg: PBX PW Equity, Reuters: PBX.WA Trzymaj, 13,00 PLN Podtrzymana Pekabex + Głębokie spadki na rynku budowlanym nie sprzyjają mniejszym, podwykonawczym firmom budowlanym takim jak Pekabex.

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 27 września W skaznik sredniot er mi now y J une Ma y A pr il

Materiały edukacyjne 27 września W skaznik sredniot er mi now y J une Ma y A pr il O ct ober S ept em ber Materiały edukacyjne września Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Elektrobudowa WIG (Polska) - - - - - - - - WIG naruszył wczoraj wsparcie na poziomie punktów. Jego zdecydowane przełamanie

Bardziej szczegółowo

Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA

Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA Trzymaj, 34,00 PLN Obniżona z: Kupuj Pod prąd Silny kurs USD, erozja marż na sprzedaży konwencjonalnych liczników energii oraz problemy ze spółką Rector

Bardziej szczegółowo

Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA. Trzymaj, 31,50 PLN Podtrzymana

Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA. Trzymaj, 31,50 PLN Podtrzymana Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA Trzymaj, 31,50 PLN Podtrzymana Problemów ciąg dalszy Apator w dalszym ciągu ma problemy ze swoją spółką zależną Rector która nie jest na razie w stanie

Bardziej szczegółowo

Forte Bloomberg: FTE PW Equity, Reuters: FTEP.WA. Trzymaj, 70,00 PLN Obniżona z: Kupuj. Spada tempo, rośnie ryzyko. 01 sierpnia 2017 r.

Forte Bloomberg: FTE PW Equity, Reuters: FTEP.WA. Trzymaj, 70,00 PLN Obniżona z: Kupuj. Spada tempo, rośnie ryzyko. 01 sierpnia 2017 r. Forte Bloomberg: FTE PW Equity, Reuters: FTEP.WA Trzymaj, 70,00 PLN Obniżona z: Kupuj Spada tempo, rośnie ryzyko Forte jest pod presją umacniającej się złotówki, rosnących kosztów pracy i lekko drożejących

Bardziej szczegółowo

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Wciąż silny potencjał wzrostu

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Wciąż silny potencjał wzrostu RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 120,0 Cena docelowa (PLN) 150,0 Min 52 tyg (PLN) 86,0 Max 52 tyg (PLN) 130,6 Kapitalizacja (mln PLN) 4081,6 EV (mln PLN) 4588,8 Liczba akcji (mln szt.) 34,0

Bardziej szczegółowo

Ciech Bloomberg: CIE PW Equity, Reuters: CIEP.WA. Trzymaj, 62,50 PLN Podniesiona z: Sprzedaj

Ciech Bloomberg: CIE PW Equity, Reuters: CIEP.WA. Trzymaj, 62,50 PLN Podniesiona z: Sprzedaj Ciech Bloomberg: CIE PW Equity, Reuters: CIEP.WA Trzymaj, 62,50 PLN Podniesiona z: Sprzedaj Soda naturalna kontra soda kalcynowana Po bardzo dobrym 2016 r. nadchodzące lata najprawdopodobniej okażą się

Bardziej szczegółowo

Netia. Kupuj. Telekomunikacja RAPORT. Dystrybucja do akcjonariuszy. (utrzymana) 1 marzec 2013

Netia. Kupuj. Telekomunikacja RAPORT. Dystrybucja do akcjonariuszy. (utrzymana) 1 marzec 2013 RAPORT Netia Dystrybucja do akcjonariuszy Telekomunikacja Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 4.3 Cena docelowa (PLN) 4.9 Min 52 tyg (PLN) 3.9 Max 52 tyg (PLN) 6.5 Kapitalizacja (mln PLN) 1522 EV (mln PLN)

Bardziej szczegółowo

Alumetal Bloomberg: AML PW Equity, Reuters: AMT.WA

Alumetal Bloomberg: AML PW Equity, Reuters: AMT.WA Alumetal Bloomberg: AML PW Equity, Reuters: AMT.WA Kupuj, 64,00 PLN Podniesiona z: Trzymaj Przebudzenie Mocy (na Węgrzech) Zgodnie z naszymi obawami z ostatniego raportu, potencjalne ryzyka dotyczące Alumetalu

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 4 grudzień W skaznik sredniot er mi now y

Materiały edukacyjne 4 grudzień W skaznik sredniot er mi now y No vem ber Materiały edukacyjne grudzień Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: EUR/USD WIG (Polska) - - - - - - - - O ctober N ovem ber WIG kontynuuje trend spadkowy i jak na razie brak sygnałów jego zakończenia.

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 27 grudnia W skaznik sredniot er mi now y D ece mb er A ug ust Se pte mb er O cto ber

Materiały edukacyjne 27 grudnia W skaznik sredniot er mi now y D ece mb er A ug ust Se pte mb er O cto ber Se pte mbe r Materiały edukacyjne grudnia Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Amrest WIG (Polska) - - - - - - - - - - - - - - WIG nadal pozostaje w krótkoterminowej konsolidacji. Cały czas nieco więcej przemawia

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 25 listopada 2016

Materiały edukacyjne 25 listopada 2016 D ec emb er No vem be r D ec emb er S ep tem ber S ep tem ber Materiały edukacyjne listopada Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: LiveChat WIG (Polska) - - - - - - - - - - - - - - WIG kontynuuje wzrosty w

Bardziej szczegółowo

Kęty Bloomberg: KTY PW Equity, Reuters: KTY.WA. Trzymaj, 424,00 PLN Podtrzymana

Kęty Bloomberg: KTY PW Equity, Reuters: KTY.WA. Trzymaj, 424,00 PLN Podtrzymana Kęty Bloomberg: KTY PW Equity, Reuters: KTY.WA Trzymaj, 424, PLN Podtrzymana Dobrze się trzyma Korzystna koniunktura utrzymuje się zarówno w Polsce i w eksporcie. Wszystkie segmenty odnotowują rekordowe

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Dalsze odpisy w segmencie przemysłowym. (obniżona do Trzymaj)

Elektrobudowa. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Dalsze odpisy w segmencie przemysłowym. (obniżona do Trzymaj) RAPORT Trzymaj (obniżona do Trzymaj) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 93,55 Cena docelowa (PLN) 100,00 Min 52 tyg (PLN) 93,30 Max 52 tyg (PLN) 165,95 Kapitalizacja (mln PLN) 444,14 EV (mln PLN) 407,81

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 29 września W skaznik sredniot er mi now y M arc h Fe bru ary.

Materiały edukacyjne 29 września W skaznik sredniot er mi now y M arc h Fe bru ary. O ct obe r D ec emb er S ep tem be r Materiały edukacyjne września Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: CI Games WIG (Polska) - - - - - - - - - WIG stał wczoraj w miejscu. Choć na dzisiejszej sesji można spodziewać

Bardziej szczegółowo

Wyceny historycznie niskie

Wyceny historycznie niskie LPP Rekomendacja RAPORT KUPUJ Wyceny historycznie niskie Cena docelowa (PLN) 2368 Cena bieżąca (PLN) 1970 Stopa dywidendy 4,0% Potencjał wzrostu 24,3% Kapitalizacja (mln PLN) 3 515 Free float 47,7% NG2

Bardziej szczegółowo

Kupuj, 457,00 PLN Podtrzymana

Kupuj, 457,00 PLN Podtrzymana PZU Bloomberg: PZU PW Equity, Reuters: PZU.WA Kupuj, 457,00 PLN Podtrzymana Wysokie ROE + niska dźwignia + dobra pozycja kapitałowa=wysoka dywidenda Utrzymujemy rekomendację Kupuj z ceną docelową na poziomie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kęty. Kupuj (podtrzymana) Przemysł RAPORT. Przyspieszenie w kraju i ekspansja w exporcie

Grupa Kęty. Kupuj (podtrzymana) Przemysł RAPORT. Przyspieszenie w kraju i ekspansja w exporcie 245 25 165 RAPORT Kupuj (podtrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 22, Cena docelowa (PLN) 264, Min 52 tyg (PLN) 131,6 Max 52 tyg (PLN) 228, Kapitalizacja (mln PLN) 2 46 EV (mln PLN) 2 226 Liczba

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 1 październik 2015. W skaznik sredniot er mi now y 7 6 -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9

Materiały edukacyjne 1 październik 2015. W skaznik sredniot er mi now y 7 6 -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 Sep tem be r June Sep tem be r No vem be r De cem ber Augus t Oscylat or kr otkoterm inowy September Oc tober - Materiały edukacyjne październik Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: USD/PLN WIG (Polska) -

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 4 lipca D ece mb er N ov emb er

Materiały edukacyjne 4 lipca D ece mb er N ov emb er Se pte mbe r No vem ber F eb ruar y Materiały edukacyjne lipca Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: CCC WIG (Polska) - - - - - - - - - - - - - - - WIG odrabiał wczoraj straty po silnym spadku z piątku. Indeks

Bardziej szczegółowo

Otmuchów Bloomberg: OTM PW Equity, Reuters: OTMP.WA. Kupuj, 7,41 PLN Podtrzymana

Otmuchów Bloomberg: OTM PW Equity, Reuters: OTMP.WA. Kupuj, 7,41 PLN Podtrzymana Otmuchów Bloomberg: OTM PW Equity, Reuters: OTMP.WA Kupuj, 7,41 PLN Podtrzymana 2016 rokiem poprawy Po słabym 2015 r. w związku z utratą wolumenów sprzedaży oczekujemy wzrostu przychodów w 2016 r. na skutek

Bardziej szczegółowo

OTP Bank Bloomberg: OTP HB Equity, Reuters: OTPB.BU. Trzymaj, 7113,00 HUF Podtrzymana

OTP Bank Bloomberg: OTP HB Equity, Reuters: OTPB.BU. Trzymaj, 7113,00 HUF Podtrzymana OTP Bank Bloomberg: OTP HB Equity, Reuters: OTPB.BU Trzymaj, 7113, HUF Podtrzymana Nadchodzą lepsze czasy Utrzymujemy naszą rekomendację trzymaj dla akcji OTP Banku a równocześnie aktualizujemy nasz model

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

WPH Bloomberg: WPL PW Equity, Reuters: WPPL.WA. Kupuj, 66,00 PLN Podtrzymana. Reklama (online) dźwignią handlu. 06 października 2016 r.

WPH Bloomberg: WPL PW Equity, Reuters: WPPL.WA. Kupuj, 66,00 PLN Podtrzymana. Reklama (online) dźwignią handlu. 06 października 2016 r. WPH Bloomberg: WPL PW Equity, Reuters: WPPL.WA Kupuj, 66, PLN Podtrzymana Reklama (online) dźwignią handlu WPH korzysta na wzrastających wydatkach reklamowych w Internecie, a także dynamicznie rosnącym

Bardziej szczegółowo

GPW Bloomberg: GPW PW Equity, Reuters: GPW.WA. Trzymaj, 44,20 PLN Podtrzymana. Budapeszt w Warszawie? 01 grudnia 2015 r.

GPW Bloomberg: GPW PW Equity, Reuters: GPW.WA. Trzymaj, 44,20 PLN Podtrzymana. Budapeszt w Warszawie? 01 grudnia 2015 r. GPW Bloomberg: GPW PW Equity, Reuters: GPW.WA Trzymaj, 44,2 PLN Podtrzymana Budapeszt w Warszawie? Podtrzymujemy rekomendację Trzymaj, z ceną docelową na poziomie 44,2 PLN. Utrzymujące się słabe obroty

Bardziej szczegółowo

Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA. Trzymaj, 30,00 PLN Obniżona z: Kupuj

Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA. Trzymaj, 30,00 PLN Obniżona z: Kupuj Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA Trzymaj, 30,00 PLN Obniżona z: Kupuj Pod prąd Upływający rok jest okresem problemów Apatora ze spółkami zależnymi współpracującymi z energetyką (Rector,

Bardziej szczegółowo

Kupuj, 20,70 PLN Podtrzymana

Kupuj, 20,70 PLN Podtrzymana PHN Bloomberg: PHN PW equity, Reuters: PHN.WA Kupuj, 20,70 PLN Podtrzymana Development wartości Podtrzymujemy rekomendację KUPUJ dla akcji PHN z ceną docelową 20,7 PLN. Spółka w wyniku nabycia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ciech Bloomberg: CIE PW Equity, Reuters: CIEP.WA. Sprzedaj, 59,60 PLN Podtrzymana

Ciech Bloomberg: CIE PW Equity, Reuters: CIEP.WA. Sprzedaj, 59,60 PLN Podtrzymana Ciech Bloomberg: CIE PW Equity, Reuters: CIEP.WA Sprzedaj, 59,60 PLN Podtrzymana Wszystko co dobre kiedyś się kończy W 20 r. Ciech był beneficjentem wystąpienia korzystnych uwarunkowań rynkowych zarówno

Bardziej szczegółowo

PKP Cargo Bloomberg: PKP PW Equity, Reuters: PKPP.WA. Sprzedaj, 40,00 PLN Podtrzymana

PKP Cargo Bloomberg: PKP PW Equity, Reuters: PKPP.WA. Sprzedaj, 40,00 PLN Podtrzymana PKP Cargo Bloomberg: PKP PW Equity, Reuters: PKPP.WA Sprzedaj, 40,00 PLN Podtrzymana Misja: transport Kurczący się rynek przewozów kolejowych uniemożliwia generowanie dobrych wyników PKP Cargo. Na spółce

Bardziej szczegółowo

Neuca Bloomberg: NEU PW Equity, Reuters: NEUP.WA. Sprzedaj, 300,00 PLN Obniżona z: Trzymaj

Neuca Bloomberg: NEU PW Equity, Reuters: NEUP.WA. Sprzedaj, 300,00 PLN Obniżona z: Trzymaj Neuca Bloomberg: NEU PW Equity, Reuters: NEUP.WA Sprzedaj, 300,00 PLN Obniżona z: Trzymaj Przeziębienie! Po analizie czynników rewizji prognozy finansowej na 2017 obniżamy nasze oczekiwania oraz prognozy

Bardziej szczegółowo

Forte Bloomberg: FTE PW Equity, Reuters: FTEP.WA. Kupuj, 86,00 PLN Podtrzymana. W dechę! 20 czerwca 2017 r.

Forte Bloomberg: FTE PW Equity, Reuters: FTEP.WA. Kupuj, 86,00 PLN Podtrzymana. W dechę! 20 czerwca 2017 r. Forte Bloomberg: FTE PW Equity, Reuters: FTEP.WA Kupuj, 86,00 PLN Podtrzymana W dechę! Umacniamy się w swojej opinii o potencjalnie bardzo wysokim zwrocie z fabryki płyty, której start zaplanowany jest

Bardziej szczegółowo

PKP Cargo Bloomberg: PKP PW Equity, Reuters: PKPP.WA. Sprzedaj, 45,00 PLN Podtrzymana

PKP Cargo Bloomberg: PKP PW Equity, Reuters: PKPP.WA. Sprzedaj, 45,00 PLN Podtrzymana PKP Cargo Bloomberg: PKP PW Equity, Reuters: PKPP.WA Sprzedaj, 45,00 PLN Podtrzymana I choćby przyszło tysiąc atletów Słaby rynek i pogarszający się bilans spółki (i idący za tym spadek potencjału do wypłat

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 12 kwietnia Se pte mbe r

Materiały edukacyjne 12 kwietnia Se pte mbe r Materiały edukacyjne kwietnia Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Złoto WIG (Polska) - - - - - - - - - - - - - - - W drugiej połowie wczorajszej sesji WIG silnie zniżkował. Choć nieco więcej przemawia obecnie

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania dywidend bez zmian

Oczekiwania dywidend bez zmian RAPORT Oczekiwania dywidend bez zmian NETIA Rekomendacja TRZYMAJ Cena docelowa (PLN) 5,1 Cena bieżąca (PLN) 4,8 Stopa dywidendy 8,6% Potencjał wzrostu 14% Kapitalizacja (mln PLN) 1676,9 Free float 1% Bloomberg

Bardziej szczegółowo

GTC Bloomberg: GTC PW Equity, Reuters: GTCP.WA. Trzymaj, 10,14 PLN Obniżona z: Kupuj

GTC Bloomberg: GTC PW Equity, Reuters: GTCP.WA. Trzymaj, 10,14 PLN Obniżona z: Kupuj GTC Bloomberg: GTC PW Equity, Reuters: GTCP.WA Trzymaj, 10,14 PLN Obniżona z: Kupuj Najlepszy rok Obniżamy rekomendację dla GTC z Kupuj do Trzymaj. W wynikach 3Q17 Spółka rozpozna w pełni wartość ukończonej

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 4 sierpnia Ap ril

Materiały edukacyjne 4 sierpnia Ap ril Materiały edukacyjne sierpnia Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: PZU WIG (Polska) - - - - - - - - - - - - - - - Po środowym spadku, sytuacja na WIG pozostaje bez zmian. Wczoraj indeks stał w miejscu, nie

Bardziej szczegółowo

Noworoczne apetyty na ekspansję

Noworoczne apetyty na ekspansję RAPORT LPP Rekomendacja TRZYMAJ Cena docelowa (PLN) 487 Cena bieżąca (PLN) 48 Stopa dywidendy 2,% Potencjał wzrostu 3,4% Kapitalizacja (mln PLN) 8789 Free float 49,4% LPP PW LPPP.WA NG2 Rekomendacja TRZYMAJ

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 28 września A pri l F eb ruar y

Materiały edukacyjne 28 września A pri l F eb ruar y Materiały edukacyjne września Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Alior WIG (Polska) - - - - - - - - - - - - - - - WIG kontynuuje spadki. Wczoraj zniżkował w okolicę kolejnego zasięgu docelowego na poziomie

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 27 marca Se pte mbe r

Materiały edukacyjne 27 marca Se pte mbe r Materiały edukacyjne marca Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Protektor WIG (Polska) - - - - - - - - - - - - - - - Ostatnia sesja nie przyniosła zmian w technicznym obrazie rynku. WIG od kilku sesji znajduje

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 13 czerwca Jun e.

Materiały edukacyjne 13 czerwca Jun e. S ep tem ber Materiały edukacyjne czerwca Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Grupa Azoty WIG (Polska) - - - - - - - - - - - - - - - Wczorajsza sesja przyniosła silny spadek WIG. Indeks cały czas jednak pozostaje

Bardziej szczegółowo

JSW. Trzymaj. Sektor wydobywczy RAPORT. Przejście suchą nogą. 18 lipca 2012

JSW. Trzymaj. Sektor wydobywczy RAPORT. Przejście suchą nogą. 18 lipca 2012 RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 93,4 Cena docelowa (PLN) 102,1 Min 52 tyg (PLN) 81,3 Max 52 tyg (PLN) 141,5 Kapitalizacja (mln PLN) 10960 EV (mln PLN) 8647 Liczba akcji (mln szt.) 117,4

Bardziej szczegółowo

ING BSK Bloomberg: ING PW Equity, Reuters: INGP.WA. Kupuj, 190 PLN Podtrzymana

ING BSK Bloomberg: ING PW Equity, Reuters: INGP.WA. Kupuj, 190 PLN Podtrzymana ING BSK Bloomberg: ING PW Equity, Reuters: INGP.WA Kupuj, 190 PLN Podtrzymana Najtańszy polski bank? Podnosimy nasze prognozy na najbliższe lata średnio o 6%. Jednocześnie, pomimo silnego wzrostu kursu

Bardziej szczegółowo

LPP wolniej w Rosji CCC szybciej w Niemczech

LPP wolniej w Rosji CCC szybciej w Niemczech LPP Rekomendacja RAPORT TRZYMAJ Cena docelowa (PLN) 8 52 Cena bieżąca (PLN) 7 95 Stopa dywidendy 1,2% Potencjał wzrostu 8,9% Kapitalizacja (mln PLN) 14 475 Free float 51% Bloomberg Reuters CCC Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników H1 2017

Prezentacja wyników H1 2017 Prezentacja wyników PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 KLUCZOWE LICZBY 01 889 SKLEPÓW 16 KRAJÓW OFFLINE 10 KRAJÓW ONLINE +9,3% LFL W SKLEPACH STACJONARNYCH +137,8% RDR ONLINE +32,4% RDR PRZYCHODY SKONSOLIDOWANE Duży

Bardziej szczegółowo

Synthos Bloomberg: SNS PW Equity, Reuters: SNS.WA. Trzymaj, 4,93 PLN Podtrzymana

Synthos Bloomberg: SNS PW Equity, Reuters: SNS.WA. Trzymaj, 4,93 PLN Podtrzymana Synthos Bloomberg: SNS PW Equity, Reuters: SNS.WA Trzymaj, 4,93 PLN Podtrzymana Z nadzieją w przyszłość Podtrzymujemy rekomendację TRZYMAJ dla spółki Synthos ze względu na poprawiającą się sytuację w segmencie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaj, 5,91 PLN Obniżona z: Trzymaj

Sprzedaj, 5,91 PLN Obniżona z: Trzymaj Echo Bloomberg: ECH PW Equity, Reuters: ECH.WA Sprzedaj, 5,91 PLN Obniżona z: Trzymaj Zdyskontowane perspektywy Obniżamy rekomendację dla akcji ECHO do Sprzedaj z Trzymaj z ceną docelową na poziomie 5,91

Bardziej szczegółowo

Bogdanka. Sprzedaj. Sektor wydobywczy RAPORT. Trzy łyżki dziegciu w kopalni miodu. (obniżona z: Trzymaj)

Bogdanka. Sprzedaj. Sektor wydobywczy RAPORT. Trzy łyżki dziegciu w kopalni miodu. (obniżona z: Trzymaj) 156 141 126 RAPORT Sprzedaj (obniżona z: Trzymaj) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 123,5 Cena docelowa (PLN) 115,8 Min 52 tyg (PLN) 115,8 Max 52 tyg (PLN) 140,4 Kapitalizacja (mln PLN) 4199,0 EV (mln

Bardziej szczegółowo

Grupa Kęty. Kupuj. Przemysł RAPORT. Strategia na piątkę. (podtrzymana) 16 lutego 2015 r.

Grupa Kęty. Kupuj. Przemysł RAPORT. Strategia na piątkę. (podtrzymana) 16 lutego 2015 r. RAPORT Grupa Kęty Strategia na piątkę Przemysł Kupuj (podtrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 299,9 Cena docelowa (PLN) 355,3 Min 52 tyg (PLN) 181,9 Max 52 tyg (PLN) 299,8 Kapitalizacja (mln PLN)

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 29 lipca 2016. W skaznik sredniot er mi now y 12 11 10 9 8 7 6 5. F eb rua ry Ma rch A pr il Ma y J une Jul y A ugu st -1-2 -3-4

Materiały edukacyjne 29 lipca 2016. W skaznik sredniot er mi now y 12 11 10 9 8 7 6 5. F eb rua ry Ma rch A pr il Ma y J une Jul y A ugu st -1-2 -3-4 O ct ober N ov emb er Materiały edukacyjne lipca Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: JWC WIG (Polska) - - - - - - - - - - - - - - WIG kontynuuje spadki. Choć ruch ma korekcyjny charakter, to jednak na razie

Bardziej szczegółowo

PKP Cargo Bloomberg: PKP PW Equity, Reuters: PKPP.WA

PKP Cargo Bloomberg: PKP PW Equity, Reuters: PKPP.WA PKP Cargo Bloomberg: PKP PW Equity, Reuters: PKPP.WA Sprzedaj, 70,00 PLN Obniżona z: Trzymaj Tory pod górę Bardzo duża aktywność zarządu w szukania oszczędności w grupie PKP Cargo, przynosi wymierne efekty

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 7 październik 2015. W skaznik sredniot er mi now y -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9. 12 1 9 2 6 2 F eb rua ry.

Materiały edukacyjne 7 październik 2015. W skaznik sredniot er mi now y -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9. 12 1 9 2 6 2 F eb rua ry. N ov emb er Materiały edukacyjne październik Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Ropa Brent WIG (Polska) - - - - - - - - WIG lekko wczoraj zwyżkował. Choć na razie brak sygnałów powrotu spadków, to jednak

Bardziej szczegółowo

Raport sektorowy. Dystrybucja żywności. 15 stycznia 2016 r. Eurocash: Emperia:

Raport sektorowy. Dystrybucja żywności. 15 stycznia 2016 r. Eurocash: Emperia: Raport sektorowy Dystrybucja żywności 15 stycznia 216 r. Sprzyjające perspektywy z podatkiem w tle Podnosimy naszą wycenę dla Eurocash do 61,2 PLN z 41,2 PLN i podnosimy rekomendację do Kupuj. Zmieniamy

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa. Sprzedaj. Przemysł RAPORT. Wycena ryzyka. 17 października 2014

Elektrobudowa. Sprzedaj. Przemysł RAPORT. Wycena ryzyka. 17 października 2014 RAPORT Sprzedaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 79,41 Cena docelowa (PLN) 66,00 Min 52 tyg (PLN) 70,19 Max 52 tyg (PLN) 161,78 Kapitalizacja (mln PLN) 377,01 EV (mln PLN) 340,68 Liczba akcji (mln szt.)

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 27 stycznia Au gus t O ct obe r

Materiały edukacyjne 27 stycznia Au gus t O ct obe r No vem ber Jul y D ec emb er Materiały edukacyjne stycznia Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: KGHM WIG (Polska) - - - - - - - WIG lekko wczoraj zniżkował, ale trudno mówić o sygnale powrotu spadków i nadal

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 17 lutego M ar ch M ar ch A pri l M ay Se pte mb er De cem be r.

Materiały edukacyjne 17 lutego M ar ch M ar ch A pri l M ay Se pte mb er De cem be r. 9 6 7 7 8 8 9 6 7 7 7 S ep te mb er 8 9 6 9 6 7 8 6 8 8 9 9 6 6 7 8 6 8 9 6 7 7 8 8 9 6 9 6 7 8 9 8 6 9 7 8 8 9 6 6 7 8 8 9 6 9 6 7 7 8 9 7 9 7 6 7 Se pte m ber 6 7 7 9 8 9 6 6 7 8 8 6 9 9 6 7 7 8 9 7

Bardziej szczegółowo

ZPUE. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Bariery wzrosty. (podwyższona ze Sprzedaj)

ZPUE. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Bariery wzrosty. (podwyższona ze Sprzedaj) RAPORT Trzymaj (podwyższona ze Sprzedaj) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 338,0 Cena docelowa (PLN) 345,0 Min 52 tyg (PLN) 333,3 Max 52 tyg (PLN) 462,7 Kapitalizacja (mln PLN) 473,2 EV (mln PLN) 495,2

Bardziej szczegółowo

GPW Bloomberg: GPW PW Equity, Reuters: GPW.WA. Kupuj, 43,30 PLN Podtrzymana

GPW Bloomberg: GPW PW Equity, Reuters: GPW.WA. Kupuj, 43,30 PLN Podtrzymana GPW Bloomberg: GPW PW Equity, Reuters: GPW.WA Kupuj, 43,30 PLN Podtrzymana Kontrola kosztów i poprawa obrotów Mając na uwadze udaną kontrolę kosztów oraz wzrost obrotów na rynku akcji podnosimy nasze prognozy

Bardziej szczegółowo

Duon Bloomberg:, Reuters: DUOP.WA

Duon Bloomberg:, Reuters: DUOP.WA Duon Bloomberg:, Reuters: DUOP.WA Kupuj, 4,11 PLN Podtrzymana Dobrej passy ciąg dalszy Podtrzymujemy rekomendację KUPUJ dla spółki DUON oraz podwyższamy cenę docelową z 2,85 PLN/akcję do 4,11 PLN/akcję

Bardziej szczegółowo

PHN Bloomberg: PHN PW equity, Reuters: PHN.WA. Kupuj, 23,70 PLN Podniesiona z: Trzymaj

PHN Bloomberg: PHN PW equity, Reuters: PHN.WA. Kupuj, 23,70 PLN Podniesiona z: Trzymaj PHN Bloomberg: PHN PW equity, Reuters: PHN.WA Kupuj, 23,70 PLN Podniesiona z: Trzymaj Konwersja aktywów Wydajemy rekomendację Kupuj dla akcji PHN z ceną docelową na poziomie 23,70 PLN w perspektywie 12

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo