Wstęp Modele FX&MM... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp... 2. Modele FX&MM... 3"

Transkrypt

1 Wstęp... 2 Modele FX&MM... 3 Money Sector (wersja )... 4 FXSpot (wersja )... 7 STIR (wersja )... 9 SWAPS (wersja ) FX Volatility (wersja ) Currency Options (wersja ) FX Exotic Options (wersja ) FRA Pricing (wersja ) Zero Coupon Builder (wersja ) Swap Points and Outrights (wersja ) Deposit Analysis (wersja ) Broken Dates Calculator (wersja ) Currency Swap (wersja ) Interest Rate Swap (wersja ) Forward Curve (wersja )

2 Wstęp Niniejszy materiał jest kontynuacją materiału XMS GENERAL i ma na celu zaprezentowanie konkretnych modeli związanych z rynkiem walutowym i pieniężnym. Opracowując szkolenie z zakresu XMSów dotyczących wspomnianych rynków, założyliśmy, że uczestnicy tego szkolenia ukończyli kurs podstawowy z modeli stanowiących część składową produktu Reuters 3000 Xtra, obejmujący swoją tematyką: - stronę wyjściową do modeli GetGoing; - sposoby nawigacji pomiędzy modelami; - narzędzia służące do wyszukiwania instrumentów (Find Reuters Data); - narzędzia do aktualizacji wersji XMSów (Showcase); - model User Preferences, w którym definiuje się ustawienia domyślne dla danego użytkownika; - wybrany zestaw modeli z grupy Cross Asset w ekranie wyjściowym GetGoing. W związku z powyższym materiał XMS FX&MM składa się z kilkunastu rozdziałów omawiających kolejno poszczególne modele z grupy FX&MM, w tym cztery modele zbudowane na bazie Kobry i pozostałe na bazie Power Plusa Pro. XMSy bazujące na aplikacji Kobra stanowią głównie wyszukiwarki instrumentów danego typu, przykładowo model STIR znajduje wszystkie instrumenty związane z krótkoterminowymi stopami procentowymi dla wybranej waluty. Modele skonstruowane w Power Plusie Pro korzystają z bibliotek funkcji finansowych zawartych w tej aplikacji i przeznaczone są do kalkulacji różnego rodzaju stawek, w zależności od tematyki danego XMSa. Na przykład model Currency Options kalkuluje premię opcyjną i wskaźniki ryzyka dla zdefiniowanego przez użytkownika portfela opcji walutowych. Uwaga! W materiałach zostały omówione konkretne wersje modeli, które mogą nie być domyślnie wgrane na Państwa stacjach. W takim przypadku należy skorzystać z serwisu Showcase, dostępnego z poziomu strony wyjściowej do modeli GetGoing i wgrać omawiane, lub najświeższe wersje modeli, jeżeli takie się pojawią. 2

3 Modele FX&MM XMSy związane z rynkiem walutowym i pieniężnym można znaleźć w grupie FX&MM strony wyjściowej GetGoing. Podobnie jak w innych grupach, znajdują się tu cztery kategorie modeli w następującym podziale: - Analyse modele analityczne, służące do kalkulacji stawek różnego typu, np.: wyceny IRSów; - Monitor proste modele kalkulacyjne pozwalające przykładowo na wyliczenie spreadów pomiędzy różnymi rodzajami stóp procentowych lub kursów krzyżowych; - Research obecnie kategoria ta zawiera jedynie model Forward Curve; - Overview modele zbudowane na bazie Kobry będące wyszukiwarkami instrumentów dla wskazanych walut; Aby uruchomić właściwy XMS, należy znaleźć go w odpowiedniej kategorii. XMSy zbudowane na bazie PowerPlusa Pro można otworzyć bezpośrednio w Excelu bez konieczności korzystania z GetGoing. Jest to możliwe, ponieważ pasek nawigacji, który znajduje się w Kobrze, jest również dostępny w PowerPlusie Pro. Należy kliknąć ikonę Model Browser żądany model w odpowiedniej kategorii w menu Reuters > FX&MM. i odnaleźć W dalszej części materiałów zostaną omówione podstawowe modele z grupy FX&MM. 3

4 Money Sector (wersja ) Model MoneySector.kob jest pierwszym, omawianym w materiale, modelem zbudowanym w Kobrze. Większość modeli z grupy FX&MM, opartych na Kobrze, można znaleźć na stronie wyjściowej GetGoing, w kategorii Overview. Jest to podstawowy model Kobry przeznaczony dla uczestników rynków: pieniężnego i walutowego, którzy potrzebują szybkiego dostępu do kwotowań w czasie rzeczywistym, wykresów historycznych oraz wiadomości związanych z różnorodnymi instrumentami z tych rynków. Głównym zadaniem modelu jest dostarczenie użytkownikowi przeglądarki instniejących instrumentów dla wybranej pary walutowej (np.: EURPLN) oraz dla każdej z tych dwóch walut oddzielnie. Uwaga! W przypadku wpisania pojedynczej waluty, np.: PLN, drugą z walut jest dolar amerykański USD. W przypadku kwotowania direct jest on walutą bazową (np. USDPLN), w przypadku kwotowania indirect jest walutą kwotowaną (np. EURUSD). Pracę z modelem Money Sector należy rozpocząć od podania waluty (pary walutowej), dla której chcemy otrzymać szczegółowe informacje. Możemy to zrobić poprzez wpisanie kodu 4

5 waluty (RICa) w linii poleceń, wywołanie listy Most Recently Used Instruments z ikony znajdującej się przy logo Reutera w górnym lewym rogu ekranu, lub skorzystanie z listy mozaiek z walutami. W przypadku linii poleceń, kod waluty wywołujemy klawiszem Enter, w przypadku Most Recently Used Instruments instrument wywołujemy dwukrotnym kliknięciem lewym klawiszem myszy na kodzie waluty, natomiast w przypadku skorzystania z mozaiek z walutami wybieramy jedną z nich, w zależności od regionu świata, z której pochodzi waluta, w wyniku czego w obiekcie Quote pojawiają się waluty wchodzące w skład danej mozaiki i dopiero dwukrotne kliknięcie na kodzie poszukiwanej waluty pozwoli na dostosowanie informacji w modelu właśnie do tej waluty. Po określeniu pary walutowej, otrzymujemy możliwość wyboru jednej z trzech opcji informacji dla pierwszej zdefiniowanej waluty, informacji dla drugiej waluty, lub informacji dla pary walutowej. Zmiana instrumentu (wybór waluty lub pary walutowej) może nastąpić poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w obiekcie Option Button:. Stałymi elementami modelu, niezależnie od wybranej waluty, są: pasek z kwotowaniami dla wybranej waluty w czasie rzeczywistym przycisk umożliwiający dostęp do serwisu webowego, który po rozwinięciu udostępnia następujące połączenia: - Datafinder: webowe narzędzie służące do wyszukiwania RICów i stron według zadanych kryteriów; - Money Spec: wywołuje spis treści MONEY/SPEC1, zawierający linki do danych specjalistycznych związanych z rynkiem pieniężnym i walutowym; - Country Report: link do strony z podstawowymi informacjami na temat kraju, z którego pochodzi wybrana waluta; - Third Party Services: informacja o serwisach innych firm dostępnych 5

6 w produktach Reutera; okno z podstawowymi informacjami na temat zasad obowiązujących na rynku pieniężnym i walutowym w kraju pochodzenia waluty czyli tzw. Background Page okno z wykresem historycznym dla wybranej waluty wraz z dodatkową analizą: Stochastics-Slow okno z wiadomościami tekstowymi (obiekt News) z rynku pieniężnego i walutowego; obiekt zawierający wykresy krzywej benchmarkowej i zerokuponowej wraz z zestawieniem tabelarycznym kwotowań w czasie rzeczywistym dla kraju, z którego pochodzi wybrana waluta:. W przypadku okna z wiadomościami tekstowymi, po zmianie walut(y) nadal będzie dostępny ten sam zestaw tematów, jednak większość z nich zostanie ograniczona do wiadomości związanych z wybraną walutą lub państwem, z którego waluta pochodzi. Przykładowo, po wpisaniu PLN, i wybraniu w obiekcie News Economic Indicator News, otrzymamy tytuły dotyczące wskaźników makroekonomicznych dla Polski. Warto dodać, że większość z dotychczas omówionych elementów powtarza się w kilku modelach związanych z rynkiem pieniężnym i walutowym. Dotyczy to przede wszystkim: przycisku dającego dostęp do stron webowych, okna z wiadomościami tekstowymi oraz obiektu z krzywymi benchmarkowymi i zerokuponowymi. Natomiast treść górnej części ekranu jest zmienna i decyduje o nazwie oraz celu danego XMSa. Tak jak wspomniano powyżej, największą zaletą modelu Money Sector jest prezentacja różnorodnych instrumentów istniejących na danym rynku pieniężnym i walutowym tj. stawek depozytowych i forwardowych, IRSów, FRAsów lub kursów krzyżowych. Jak wiadomo, nie na wszystkich rynkach pojawiły się wyżej wymienione instrumenty. Omawiany model pełni rolę prostej wyszukiwarki kodów dla tych instrumentów na danym rynku, ponieważ liczba i tytuł zakładek, pojawiających się w górnym lewym rogu modelu, dostosowuje się do zakresu informacji, jaką dysponuje na ten temat baza Reutera:. Wybór jednej z nich powoduje uaktywnienie zakładki, występującej obok zakładki z Background Page, oraz wyświetlenie w obiekcie Quote zestawienia instrumentów z wybranej kategorii. 6

7 FXSpot (wersja ) Model FXSpot.kob jako jedyny z XMSów Kobry, znajduje się w kategorii Monitor. Jest to model Kobry przeznaczony przede wszystkim dla uczestników rynku walutowego. Prezentuje podstawowe dane, w tym także kwotowanie w czasie rzeczywistym, dla jednej wybranej waluty, dla dwóch walut jednocześnie lub dla kursu krzyżowego z tych walut. Obok kwotowań, w modelu przedstawione są dane historyczne w obiekcie Reuters Graphics, wiadomości z rynku pieniężnego i walutowego oraz wykresy krzywej benchmarkowej i zerokuponowej wraz z prostym kalkulatorem. Pracę z modelem rozpoczynamy od wyboru instrumentu, mając do dyspozycji takie narzędzia jak: linia poleceń (dotyczy wyłącznie pierwszej waluty) Most Recently Used Instruments (w przypadku wywołania w modelu dwóch walut jednocześnie mamy do dyspozycji dwie niezależne Most Recently Used Instruments): 7

8 Podstawowy ekran modelu FXSpot przedstawia dane dla jednej waluty ; w celu wywołania ekranu dla drugiej, należy zaznaczyć drugą opcję w obszarze znajdującym się pod niebieskim paskiem: Two Currencies. Spowoduje to wyświetlenie ukrytej do tej pory części ekranu z jej kwotowaniem, oraz pojawi się możliwość wyboru trzeciej opcji, dostosowującej model do prezentowania danych dla kursu krzyżowego. Wybór opcji Cross Rate pozwala na wyświetlenie kursu krzyżowego kwotowanego lub kalkulowanego. Służy do tego przycisk pojawiający w górnej części ekranu. Dodatkowo, wybór opcji One Currency lub Two Currencies, ale oglądanych oddzielnie, daje możliwość wyświetlenia kwotowań danych/ej walut/y pochodzących z systemu Dealing 3000 Matching. Należy w tym celu kliknąć przycisk znajdujący się pod niebieskim paskiem. Powrót do kwotowań pochodzących z RICów kontrybucyjnych, następuje po wciśnięciu:. Uwaga! Opcja ta jest dostępna tylko w instytucjach będących użytkownikami Dealing 3000 Matching. We wszystkich trzech rodzajach ekranów dostępna jest opcja zmniejszająca lub zwiększająca liczbę miejsc po przecinku w prezentowanych danych liczbowych. Dodatkową opcją pojawiającą się dla każdej z dwóch walut przy aktywnej opcji Two Currencies jest, która umożliwia prezentowanie danych historycznych na wykresie. Powrót do 8

9 danych liczbowych możliwy jest poprzez wciśnięcie przycisku miejscu przycisku View Chart., który pojawi się w Stałymi elementami modelu FXSpot są: okno z wiadomościami tekstowymi (obiekt News) z rynku pieniężnego i walutowego; obiekt zawierający wykresy krzywej benchmarkowej i zerokuponowej wraz z zestawieniem tabelarycznym kwotowań w czasie rzeczywistym dla kraju, z którego pochodzi wybrana waluta; w przypadku aktywnej opcji Two Currencies lub Cross Rate pojawia się dodatkowy przycisk umożliwiający zmianę waluty, oraz prosty kalkulator: ; przycisk umożliwiający dostęp do serwisu webowego. STIR (wersja ) Model STIR.kob jest przyporządkowany do kategorii Overview. STIR.kob jest zbudowany na bazie Kobry i służy do oglądania danych dotyczących krótkoterminowych stóp procentowych, związanych z wybraną walutą. W podstawowej części modelu znajdują się zakładki pozwalające na wyświetlanie poszczególnych rodzajów instrumentów. Ich układ i zawartość zmieniają się wraz z wyborem konkretnej waluty, w zależności od tego, jakie dane są dla niej dostępne. Model sam znajduje właściwe instrumenty i wyświetla je w kolejnych zakładkach. Pracę z modelem zaczynamy od wyboru waluty poprzez wpisanie jej kodu bezpośrednio do linii poleceń (np.: PLN lub PLN=) lub korzystając z przycisku znajdującego się obok logo Reutera, wywołującego listę Most Recently Used Instruments. Wybór danej waluty spowoduje zmianę liczby i nagłówków zakładek w podstawowej części modelu. Zmieni się również zawartość wykresów znajdujących się w prawej, dolnej części ekranu oraz zakres tematyczny wiadomości tekstowych. Przykładowo po wpisaniu: PLN otrzymamy następujące instrumenty: - FRA bankowe lub tylko brokerskie (po wciśnięciu przycisku...brokers) kwotowania poszczególnych terminów kontraktów FRA dla złotówki; - FSR/IBOR mozaikę ze stawkami referencyjnymi WIBOR; - Depo zestawienie kwotowań depozytów. Dla dolara amerykańskiego USD, zestawienie będzie nieco inne, co widać na poniższym obrazku: 9

10 Dla niektórych walut dostępne są także inne instrumenty, np.: kontrakty futures na stopy procentowe. W każdej zakładce może znajdować się kilka różnych zestawień instrumentów tego samego rodzaju. Wynika to z liczby dostępnych źródeł danych lub istnienia kilku podzbiorów instrumentów danego rodzaju. Przykładowo stopy procentowe na euro typu FRA mogą pochodzić ze stron (mozaiek) różnych brokerów lub z łańcucha multikontrybucyjnego EURFRA a stawki referencyjne EURIBOR mogą być liczone według konwencji Act/360 albo Act/365. Dodatkowo, w przypadku większości walut pojawia się zakładka Libors, która wyświetla spis treści do stawek referencyjnych dla różnych państw. Stałymi elementami modelu STIR.kob są: okno z wiadomościami tekstowymi (obiekt News) z rynku pieniężnego i walutowego; obiekt zawierający wykresy stawek referencyjnych oraz krzywej benchmarkowej i zerokuponowej wraz z kwotowaniami w czasie rzeczywistym dla kraju, z którego pochodzi wybrana waluta: jedyną różnicą w tym obiekcie, w porównaniu z wcześniej omawiamymi modelami: MoneySector i FXSpot, jest dodatkowa zakładka: Ref.Rate zawierająca wykres stawki referencyjnej dla wybranego tenoru, właściwej dla danej waluty. Trzeba przy tym zaznaczyć, że główną stawką referencyjną uwzględnioną w modelu jest LIBOR, w związku z czym dla walut, dla których LIBOR nie jest kalkulowany, wyświetlane są stawki depozytowe kwotowane na rynku międzybankowym; 10

11 podobnie jak w innych XMSach, link do stron webowych zawierających dodatkowe informacje dla danego rynku.. SWAPS (wersja ) Podobną budowę do modelu STIR ma, znajdujący się również w kategorii Overview, XMS Swaps. Zapewnia on dostęp do kwotowań instrumentów swapowych różnego typu, bez konieczności wpisywania konkretnych RICów. Wystarczy wprowadzić do linii poleceń kod żądanej waluty, a na ekranie pojawią się wszystkie związane z nią instrumenty swapowe. Jedyna istotna różnica pomiędzy modelami STIR i SWAPS dotyczy górnej, podstawowej części ekranu. Pozostałe elementy, czyli obiekt News, okno z wykresem stóp referencyjnych oraz wykresami i kwotowaniami krzywych benchmarkowych i zerokuponowych, a także przycisk służący do połączenia ze stronami webowymi stanowią część wspólną obu modeli i z tego względu nie będą omawiane w tym miejscu. Korzystanie z modelu zaczynamy, podobnie jak w większości XMSów, od wyboru właściwej waluty poprzez wpisanie w linii poleceń jej trzyliterowego kodu lub wybór z listy Most Recently Used Instruments W zależności od żądanej waluty, zakładki w górnej części modelu mogą pokazać następujące instrumenty: - IRS Interest Rate Swaps, dostępne są dla większości walut; - OIS Overnight Index Swaps, oparte na indeksie typu EONIA (dla euro) lub SONIA (dla funta brytyjskiego); - Swaptions opcje na IRSy; - Basis Swap albo yield curve swap; - CBS Currency Basis Swaps; 11

12 - ISDA International Swaps and Derivatives Association - publikuje fixingi podobne do liczonych przez BBA (British Bankers Association); - CMS - Constant Maturity Swap, tylko dla dolara amerykańskiego; - Treasury Swap Spreads np.: GBPTIRS=ICAP. Dla PLN dostępne są kwotowania IRS i CBS, w drugim przypadku kontrybuowane przez brokera Garban-Intercapital w Londynie, RIC: PLNCBS=ICAP. Klikając na odpowiednią zakładkę wywołujemy dany rodzaj instrumentu. Dla większości instrumentów dostępny jest przycisk, pozwalający na zmianę źródła kwotowań - z kwotowań multikontrybucyjnych, na pojedynczych kontrybutorów (brokerów). Zdarza się, że w ramach jednego rodzaju instrumentów i jednego rodzaju źródeł mamy do wyboru kilka opcji. Przykładowo, w ramach kwotowań brokerskich IRSów dla euro możemy wybrać zestawienia: Garbana, Tullet & Tokyo Liberty i inne. Wybór konkretnego zestawienia terminów powoduje narysowanie odpowiedniej krzywej rentowności w oknie graficznym, znajdującym się po prawej stronie ekranu. FX Volatility (wersja ) Model FXVolatility.xls służy do analizy zmienności cen dla wybranej waluty. W modelu mamy dostęp do informacji w czasie rzeczywistym oraz danych historycznych. Część danych jest wynikiem kalkulacji, dlatego też XMS: FX Volatility został zbudowany na bazie PowerPlusa Pro i korzysta z zawartych w nim funkcji. Model uruchamiamy wybierając go w kategorii Analyse, w grupie FX&MM modelu wyjściowego GetGoing. Wszystkie modele kalkulacyjne, omawiane w niniejszym materiale, są dostępne w tej samej kategorii. Korzystając z arkusza FX Volatility można: - Wybrać żądaną walutę wpisując trzyliterowy kod w pole znajdujące się w górnym, lewym rogu ekranu (np.: EUR) lub uruchamiając XMS User List, a następnie wskazać źródło danych; wybór źródła domyślnego spowoduje wyświetlenie kodu mozaiki, z której pobierane są kwotowania, po prawej stronie opcji Source ; - Obejrzeć graficzne zestawienie wartości volatility kwotowanych przez kontrybutorów w czasie rzeczywistym dla terminów: 1M, 2M, 3M, 6M, 1Y oraz dowolnego terminu zdefiniowanego przez użytkownika (dla wskazanego pola), w porównaniu z kalkulowanymi wartościami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi dla tych samych terminów, za okres ostatnich dwóch lat; - Porównać na wykresie historycznym zmienność kalkulowaną i kontrybuowaną dla wybranego tenoru. - Wyświetlić historyczne wartości zmienności kalkulowanej, dla wszystkich dostępnych terminów, w postaci danych liczbowych. Podstawowy ekran modelu: Main, zawiera trzy zakładki:. Zakładka Volatility Cone prezentuje wykres oraz tabelkę z następującymi danymi: Max maksymalna historyczna zmienność (volatility) z ostatnich dwóch lat, kalkulowana jako średnia z czterech najwyższych wartości z tego okresu dla każdego standardowego tenoru, tj.: 1M, 2M, 3M, 6M i 1Y; Min identyczne zasady kalkulacji minimalnej zmienności; 12

13 Average średnia zmienność z okresu ostatnich dwóch lat dla poszczególnych tenorów; Historyczne wartości volatility kalkulowane są w oparciu o historyczne kursy waluty spot. W tabeli wyświetlane są wartości historyczne dla pól BID, ASK, MID, HIGH lub LOW, w zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika: Bid strona BID zmienności kwotowanej w czasie rzeczywistym; Ask - strona ASK zmienności kwotowanej w czasie rzeczywistym; Ostatnia kolumna w tabeli z danymi zawiera kalkulowane oraz interpolowane wartości volatility dla terminu zdefiniowanego przez użytkownika. Termin należy zdefiniować wpisując odpowiednią liczbę dni roboczych w danym terminie. Stawki zmienności w czasie rzeczywistym dla tego terminu wyliczane są metodą interpolacji lub ekstrapolacji liniowej: Wartości wyświetlone w tabeli wykorzystane są do skonstruowania wykresu Volatility Cone, umiejscowionego po lewej stronie ekranu. Powinno się na nim pojawić 5 krzywych obrazujących zmienność wybranej waluty: - minimalną, - maksymalną, - średnią, - kontrybuowaną - oddzielnie dla stron bid i offer. Dane kontrybuowane pochodzą z odpowiednich RICów, np.: dla polskiej waluty z mozaiki PLNVOL. Jeżeli na RICach nie ma danych w czasie rzeczywistym, to do wykreślenia zmienności brane są wartości historyczne z dnia poprzedniego. Może się również zdarzyć, że dla danej waluty (pary walut) nie istnieją RICi z kontrybuowaną volatility. W szczególności dotyczy to niektórych kursów krzyżowych, np.: CHF/PLN. W tym przypadku na wykresie pojawią się jedynie wartości kalkulowane z danych historycznych. 13

14 Druga zakładka w modelu: Historical Volatility prezentuje wykres historyczny zmienności kalkulowanej i kontrybuowanej oraz ich spreadu, dla wybranych tenorów. Interesujące nas terminy volatility definiujemy oddzielnie dla zmienności historycznej i implikowanej w polach opisanych jako Historical Volatility Period i Contributed Volatility Period. Na wykresie powinny pojawić się trzy analizy: - Historical Vol zmienność kalkulowana, - IDN Vol zmienność kontrybuowana (implikowana), - Spread pomiędzy powyższymi. Analiza ta ma zastosowanie jeżeli porównujemy określoną wartość implikowaną z odpowiednią wartością historyczną. Przykładowo, jeżeli chcemy porównać zmienność 1M z dnia 1. grudnia 2002 roku, to należy nałożyć na to zmienność 1M historyczną liczoną miesiąc później, czyli 1. stycznia Zasada ta została zachowana w modelu, gdzie wykresy wartości historycznych są przesunięte w prawo, w porównaniu z wykresami zmienności implikowanych. Ostatnia zakładka: Historical Data służy do wyświetlania historycznych danych zmienności kalkulowanej wraz z historycznym kursem walutowym będącym podstawą kalkulacji, w postaci danych liczbowych. Pojawiające się tutaj historyczne kursy walutowe ściągnięte są funkcją Power Plusa Pro: RtHistory dla pola, wskazanego w zakładce Volatility Cone. 14

15 Uwaga! Historyczną volatility można wyliczyć także samodzielnie w PowerPlusie Pro korzystając z historycznych kursów spot (do dolara amerykańskiego) danej waluty lub kursów krzyżowych oraz funkcji OpHistVol z grupy Adfin Options. Poza omówioną powyżej główną zakładką modelu Main, można wywołać również zakładkę Setup, w której można ustawić częstotliwość uaktualniania (w sekundach, np.: 10S, lub w minutach, np.: 1M) danych w modelu: Currency Options (wersja ) Model CurrencyOptions.xls, podobnie jak poprzedni XMS, jest dostępny w kategorii Analyse. Pozwala on na zbudowanie własnego portfela, składającego się z dziewięciu opcji walutowych, typu OTC Spot, z których każda charakteryzuje się własną datą zapadalności i kursem realizacji, a następnie na wyliczenie premii opcyjnej oraz podstawowych wskaźników ryzyka. Jest to XMS zbudowany w oparciu o narzędzia Power Plusa Pro. Kalkulacja parametrów opcji opiera się na kwotowanych w czasie rzeczywistym lub kalkulowanych punktach swapowych, stawkach depozytowych oraz stawkach volatility, które można zastąpić wpisywanymi ręcznie wartościami. Korzystanie z modelu zaczynamy od wpisania trzyliterowego kodu waluty (np.: PLN), lub sześcioliterowego kodu określającego parę walutową (np.: EURPLN) w lewym górnym rogu ekranu. W rezultacie, w modelu uaktualnią się następujące dane: - data waluty spot, po uwzględnieniu właściwego kalendarza; - kurs waluty spot, gdzie dla opcji nie związanych z dolarem amerykańskim wybieramy czy ma to być kurs kwotowany, czy też kalkulowany; - tablica z punktami swapowymi; W przypadku opcji do dolara amerykańskiego otrzymujemy wartości kwotowane, natomiast w przypadku opcji walutowych nie 15

16 związanych z dolarem amerykańskim, punkty swapowe wyliczane są z punktów swapowych obu walut do dolara; - tablica ze stawkami depozytowymi dla obu walut (lub waluty i USD) wyświetlająca dane zaciągnięte bezpośrednio z mozaiek XXXDEPO= (np.: PLNDEPO=). W przypadku dwóch ostatnich elementów użytkownik ma możliwość zdefiniowania źródła kwotowań. Źródło Default może być zastąpione jednym z domyślnych źródeł przypisanych do danej waluty bądź źródłem zdefiniowanym przez użytkownika w User Preferences (patrz szkolenie XMS General). Dodatkowo możemy ustawić źródło kwotowań zmienności: Wszystkie powyższe elementy, poza datą waluty spot, można zmodyfikować wpisując własne dane. Uwaga! Model Currency Options jest pierwszym z omawianych modeli, w którym wyraźnie widać zasadę przyporządkowania określonych ustawień kolorystycznych do odpowiednich danych. W każdym modelu Power Plusa Pro dane kwotowane wyświetlane są w kolorze czarnym, dane kalkulowane w kolorze niebieskim, a dane wprowadzone ręcznie przez użytkownika w kolorze pomarańczowym. Dodatkowo, wszystkie komórki z pomarańczową ramką mogą być zmodyfikowane przez użytkownika. Powrót do danych domyślnych nastepuje po dwukrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszy w zmienioną zawartość komórki. Po określeniu walut(y) naszego portfela opcyjnego oraz źródeł danych kwotowanych możemy przejść do wypełnienia tabelki, znajdującej się w zakladce Portfolio w dolnej części arkusza, gdzie definiujemy poszczególne kontrakty opcyjne. Tabela składa się z dziewięciu wierszy i dwunastu kolumn. Model będzie działał prawidłowo jeżeli zdefiniujemy parametry w następujących kolumnach: - Expiry data wygaśnięcia opcji, wpisana w dowolnym formacie jako dokładna data, liczba dni, lub okres, np.: 1M; - Call/Put należy wybrać literę C opcja call lub P opcja put; - Notional Amt in wyrażona w walucie bazowej lub kwotowanej (do wyboru) wielkość kontraktu. Pozostałe kolumny wyświetlają dodatkowe informacje wyliczane przez model w celu zastosowania ich do dalszej kalkulacji, tj.: - Delivery Date data rozliczenia kontraktu opcyjnego, czyli data waluty spot dla dnia wygaśnięcia opcji; możliwa jest podmiana opcji Delivery Date na Expiry Date, czyli dokładną datę wygaśnięcia opcji; - Strike kurs rozliczenia; domyślnie jest to wyliczona z uśrednionego kursu spot i punktów swapowych stawka outright, dla wskazanej daty wygaśnięcia opcji; oznacza to, że domyślnie są to opcje typu 16

17 at-the-money forward; Powyżej tabeli znajduje się opcja, której wyłączenie spowoduje, że do kalkulacji będą brane kwotowania kursu spot oraz punktów swapowych dla pól BID lub ASK (nie MID), w zależności od typu opcji walutowej (call/put); - Volatility średnia zmienność, kwotowana na mozaikach XXXVOL (np.: PLNVOL), a dla niestandardowych terminów interpolowana; Możliwe jest również wpisanie własnych wartości volatility; - Spot średni kurs spotowy, wyliczany z wartości kwotowanych, kalkulowanych lub wprowadzonych ręcznie do arkusza, zgodnie z wcześniejszym wyborem; - XXX Rate w modelu znajdują się dwie kolumny tego rodzaju, dostosowujące się odpowiednio do wybranej pary walutowej, przykładowo: USD Rate i PLN Rate Są to stawki depozytowe z tabeli depozytowej, znajdującej się powyżej, a dla niestandardowych terminów interpolowane, podobnie jak w przypadku zmienności; Lub zwracają jej wyniki: - Premium w kolumnie Premium wybieramy sposób wyświetlania premii opcyjnej w formie: a) punktów bazowych waluty kwotowanej (niebazowej), np.: FX Points PLN; b) bezwzględnej wartości premii w walucie kwotowanej, np.: Price in PLN; c) bezwzględnej wartości premii w walucie bazowej, np.: Price in EUR; d) procentu wartości nominału opcji w walucie kwotowanej, np.: % of Amt PLN; e) procentu wartości nominału opcji w walucie bazowej, np.: % of Amt EUR. - Derivatives dwie kolumny służące do kalkulacji wybranych wskaźników ryzyka, tzw.: grek, czyli Delty, Gammy, Thety, Rho i Vegi. W związku z tym, jednocześnie, model może wyświetlić do dwóch różnych wskaźników. Funkcje wyliczające premię opcyjną i greki, korzystają z modelu wyceny Blacka & Scholesa. Pod tabelą znajduje się dodatkowa komórka, w której dla kolumny Premium wyświetlona jest suma bezwzględnych wartości premii poszczególnych kontraktów opcyjnych w walucie bazowej lub kwotowanej. Pod omówioną komórką dostępne są przyciski służące do zmiany liczby miejsc po przecinku w prezentowanych wartościach premii. Wartości premii i wskaźników ryzyka wyliczane są przez dwie funkcje z grupy Adfin Options, odpowiednio: OpPremium i OpCalcDeriv. 17

18 Uwaga! Jeżeli po wypełnieniu tabeli nie otrzymujemy żadnych wartości premii opcyjnej, oznacza to, że przynajmniej jedna z wprowadzonych zmiennych jest błędna. Np.: jeżeli wprowadziliśmy nowy kontrakt opcyjny poprzez zdefiniowanie nowej daty expiry a w kolumnie Amount zapomnieliśmy wprowadzić wielkość kontraktu, to odpowiadająca danej opcji komórka kolumnie Premium pozostanie pusta. Druga zakładka w dolnej części ekranu, Scenario Analysis, pozwala na kalkulację zmienności lub kursu realizacji z założonej przez użytkownika wartości któregoś ze wskaźników ryzyka lub z założonej premii opcyjnej. Dodatkowo, możliwe jest przeprowadzenie wyliczeń dla opcji zerokosztowej. Pierwszym krokiem jest określenie w polu Scenario żądanego rezultatu kalkulacji. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji: Calculate Strike lub Calculate Volatility, a następnie w polu from wskazać odpowiedni wskaźnik ryzyka (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) lub premię (Premium) jako podstawę obliczeń. W przypadku wyboru opcji Calculate Strike, pojawia się jeszcze jeden element w polu from, a mianowicie: Zero Cost Option. Po zdefiniowaniu przez użytkownika rodzaju scenariusza, należy jeszcze określić datę wygaśnięcia kontraktu opcyjnego w komórce opisanej jako Expiry oraz rodzaj opcji w polu Option Type (C call lub P put). Wówczas model zaciągnie wszystkie podstawowe dane potrzebne do obliczeń, tj.: datę realizacji opcji, kurs waluty spot, odpowiednie stawki depozytowe dla obu walut oraz, w zależności od rodzaju scenariusza, zmienność lub kurs realizacji. Wszystkie te parametry, poza datą realizacji, można zmodyfikować poprzez bezpośrednie wpisanie do arkusza innych wartości. Ostatnią czynnością, konieczną do przeprowadzenia kalkulacji, jest wpisanie wartości elementu będącego podstawą obliczeń (np.: call strike) w pustej komórce, której opis dostosowuje się do parametru wskazanego w polu from, a potem kliknięcie przycisku Calculate. Wyniki kalkulacji pojawią się w obszarze Results, wyświetlonym w prawej części zakładki Scenario Analysis. Podobnie jak w modelu Fx Volatility, drugi arkusz omawianego XMSa Setup, jest przeznaczona do określania częstotliwości aktualizacji arkusza. Dodatkowo zakładka Setup umożliwia ustawienie metody interpolacji dla stawek depozytowych, punktów swapowych oraz wartości volatility. 18

19 FX Exotic Options (wersja ) Model służy do przeprowadzania kalkulacji na opcjach walutowych różnego typu. Użytkownik definiuje walutę kontraktu opcyjnego oraz jego podstawowe parametry. Wówczas, w modelu pojawiają się kwotowania w czasie rzeczywistym instrumentów będących podstawą kalkulacji oraz wyliczone wartości, takie jak: premia opcyjna, cena rozliczenia (strike) i wskaźniki ryzyka. Zanim zaczniemy korzystać z modelu, musimy określić bazową parę walutową oraz wskazać żądany rodzaj opcji walutowej, dla której będziemy przeprowadzać kalkulacje. FX Exotic Options pozwala na wybranie następujących rodzajów kontraktów opcyjnych, poprzez uaktywnienie jadnej z dziewięciu dostępnych zakładek: Bez względu na wskazany rodzaj opcji, na ekranie pojawiają się cztery obszary zawierające dane różnego typu: Option Definition w tym miejscu należy zdefiniować wszystkie istotne parametry opcji; Market Rates rynkowe (kwotowane) wartości instrumentów użytych w kalkulatorze opcyjnym; Calculated values Used Volatility wyniki kalkulacji; wskazany przez użytkownika, w obszarze Market Rates, rodzaj zmienności. W obszarze Option Definition należy zawsze zdefiniować następujące elementy: Call/Put pozwala na określenie typu opcji; zawsze przy wybranej opcji call /put walutą call/put jest waluta bazowa; Option Type w zależności od wybranej zakładki pole to może mieć różny opis, np.: w zakładce Vanilla nie ma go w ogóle, w zakładce Binary/Digital jest to Payoff Type wraz z parametrem uszczegółowiającym Binary Type, a w Single Barriers Barrier Type; Exercise pole Exercise dostosowuje się do wybranej zakładki, poza zakładką Vanilla gdzie mamy do wyboru European lub American; 19

20 Amount wielkość kontraktu opcyjnego, wyrażona w walucie bazowej; Trade date data transakcji; domyślnie model wyświetla aktualną datę, którą można zmienić; wprowadzona ręcznie data będzie miała kolor pomarańczowy; Expiry konkretna data, liczba dni lub okres, definiujące datę wygaśnięcia opcji; Strike w polu Strike pojawia się kurs terminowy dla danej pary walutowej, zgodny z tenorem określonym w polu Expiry; strike jest wyliczany z aktualnego kursu spotowego oraz punktów swapowych, wyświetlonych w obszarze Market Rates; użytkownik ma możliwość wpisania innego kursu rozliczenia niż domyślny, wówczas będzie on miał kolor pomarańczowy; Oprócz opisanej listy parametrów, w zależności od rodzaju opcji, możemy mieć do czynienia z szeregiem dodatkowych pól, np.: Upper Barrier i Lower Barrier w zakładce Double Barriers. Wprowadzenie omówionych parametrów spowoduje dostosowanie się pozostałych pól w obszarze Option Definition, w tym: Call Currency waluta call; Put Currency waluta put; Amount wielkość kontarktu wyrażona w walucie kwotowanej, przeliczona po kursie rozliczenia: strike; Settlement date data waluty spot; Days liczba dni między datą waluty spot a datą transakcji oraz w drugim polu: liczba dni pomiędzy datą wygaśnięcia opcji a datą transakcji; Delivery date data rozliczenia kontraktu, standardowo dwa dni po dacie wygaśnięcia opcji; YYY Value kurs rozliczenia wyrażony w walucie kwotowanej. Także tutaj zestaw pól może być różny, w zależności od aktywnej zakładki, a co za tym idzie żądanego rodzaju opcji. Obszar Market Rates zawiera uaktualniane w czasie rzeczywistym kwotowania następujących instrumentów: Spot spotowy kurs walutowy w czasie rzeczywistym; Swap points kwotowane lub interpolowane punkty swapowe dla tenoru zdefiniowanego w polu Expiry; XXX Deposit kwotowane lub interpolowane stawki depozytowe dla waluty bazowej, dla tenoru zdefiniowanego w polu Expiry; YYY Deposit kwotowane lub interpolowane stawki depozytowe dla waluty kwotowanej, dla tenoru zdefiniowanego w polu Expiry; Xxx Vol użytkownik może w tym miejscu wskazać rodzaj zmienności która będzie brana do kalkulacji; do wyboru mamy trzy rodzaje zmienności: Historical Vol, Contributed Vol oraz User Vol; po wskazaniu żądanej opcji, w obszarze Market Rates, pojawią się odpowiednie stawki volatility dla tenoru zdefiniowanego w polu Expiry. 20

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus Rynek opcji walutowych dr Piotr Mielus Rynek walutowy a rynek opcji Geneza rynku opcji walutowych Charakterystyka rynku opcji Specyfika rynku polskiego jako rynku wschodzącego 2 Geneza rynku opcji walutowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS 2 Struktura kontraktu IRS Wycena kontraktu IRS 3 Struktura kontraktu

Bardziej szczegółowo

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH, Opcje - wprowadzenie Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony wcześniej kurs terminowy. W dniu rozliczenia transakcji terminowej forward:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Spis treści Szybki start... 4 Podstawowe informacje opis okien... 6 Tworzenie, zapisywanie oraz otwieranie pliku... 23

Spis treści Szybki start... 4 Podstawowe informacje opis okien... 6 Tworzenie, zapisywanie oraz otwieranie pliku... 23 Spis treści Szybki start... 4 Podstawowe informacje opis okien... 6 Plik... 7 Okna... 8 Aktywny scenariusz... 9 Oblicz scenariusz... 10 Lista zmiennych... 11 Wartości zmiennych... 12 Lista scenariuszy/lista

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska Warunki zaliczenia 40 pkt praca samodzielna (szczegóły na kolejnym wykładzie) 60 pkt egzamin (forma testowa) 14 punktów obecności W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS NOWOŚCI W SDIG UDOSTĘPNIONYCH W LIPCU 2012

SZCZEGÓŁOWY OPIS NOWOŚCI W SDIG UDOSTĘPNIONYCH W LIPCU 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS NOWOŚCI W SDIG UDOSTĘPNIONYCH W LIPCU 2012 HISTORIA SESJI W menu Nowe okno dodano nową opcję Historia sesji, która umożliwia przeglądanie danych historycznych sesji giełdowych. Domyślnie,

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx PRZEWODNIK Wymiana walut w kantorze internetowym topfx Aby wykonać operację wymiany walut, Użytkownik kantoru internetowego topfx.pl musi posiadać minimum dwa rachunki bankowe: rachunek złotówkowy (PLN)

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu F O R M U L A R Z E I F O R M A N T Y M S E X C E L Formanty formularza są prostsze w użyciu, gdyż nie wymagają pisania kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA). Aby skorzystać z efektów działania

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

mforex WEB Instrukcja obsługi

mforex WEB Instrukcja obsługi mforex WEB Instrukcja obsługi mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Uruchamianie platformy... 4 3. Interfejs użytkownika... 5 3.1 Nagłówek okna platformy... 5

Bardziej szczegółowo

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015 Warszawa, czerwiec 2015 Formatka szybkich zleceń dotykowe składanie zleceń Aby złożyć zlecenie dotykowo należy wybrać zakładkę Pulpit i dotknąć nazwę wybranej spółki w ekranie notowań Wybranie waloru spowoduje

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Wstęp Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Rynki natychmiastowe Rynek pieniężny Transakcje na rynku pieniężnym Rynek walutowy Geneza rynku walutowego

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie Pulpit Inwestora Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Składanie zleceń Aplikacja umożliwia składanie zleceń na kilka sposobów: > poprzez komponent Zlecenia, > poprzez komponent Instrument, > z tabeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Takie, w których funkcja wypłaty jest liniowa (np. forward, futures,

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5.

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5. Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3 Sekcje platformy 4 Informacje o platformie 5 Lista obserwowanych 5 Obszar handlu 6 Metoda Classic 7 Otwarte inwestycje 9 Wiadomości 10 Sprawozdania 11

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Analityczna wycena instrumentów pochodnych na stopę procentową

Dokumentacja Analityczna wycena instrumentów pochodnych na stopę procentową Dokumentacja Analityczna wycena instrumentów pochodnych na stopę procentową Tomasz Romanowski Opis wycenianych instrumentów Caplet / Floorlet Jest to pojedyncza opcja kupna/sprzedaży stopy rynkowej L(T,

Bardziej szczegółowo

opracował: Patryk Besler

opracował: Patryk Besler opracował: Patryk Besler Aby poprawnie uzupełnić szachownicę potrzebna nam będzie do tego funkcja Złącz teksty. Pamiętaj o zaznaczeniu odpowiedniej komórki Aby ją wybrać należy przejść do zakładki Formuły.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Opcje Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma Walutowa

Instrukcja użytkownika Platforma Walutowa Instrukcja użytkownika Platforma Walutowa Metryka dokumentu Wersja Data Zmiany 1.0 2017-03-27 Wersja inicjalna dokumentu 1.1 2017-03-29 Zmiana tytułu dokument, opisanie logowania dwuetapowego oraz powiadomień

Bardziej szczegółowo

Serwis Inwestycje Polbank24

Serwis Inwestycje Polbank24 Serwis Inwestycje Polbank24 Spis Treści: 1. Logowanie do Serwisu Inwestycje Polbank24...2 1.1. Logowanie do serwisu...2 1.2. Zmiana hasła...3 1.3. Wylogowanie...3 2. Aktualizacja danych...4 2.1. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Platforma Walutowa Instrukcja Użytkowania

Platforma Walutowa Instrukcja Użytkowania Platforma Walutowa Instrukcja Użytkowania POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, Spółdzielcza Grupa Bankowa zarejestrowany pod nr KRS 0000042300

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Systemy transakcyjne

Krok 2 Systemy transakcyjne Krok 2 Systemy transakcyjne XTB-Trader Po zalogowaniu na rachunku konkursowym uzyskujemy pełną funkcjonalność platformy transakcyjnej. Przy pierwszym logowaniu ekran platformy wygląda jak na rysunku powyżej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi.

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi. Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza. Kreator wykresów Wpisz do arkusza poniższą tabelę. Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład II Stopy Procentowe

Inżynieria finansowa Wykład II Stopy Procentowe Inżynieria finansowa Wykład II Stopy Procentowe Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 11 października 2011 1 Rynkowe stopy procentowe Rodzaje stóp rynkowych Reguły rachunku stóp 2 3 Definicje stóp

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE I FORMANTY MS EXCEL 1. TEORIA

FORMULARZE I FORMANTY MS EXCEL 1. TEORIA FORMULARZE I FORMANTY MS EXCEL 1. TEORIA Formanty formularza są prostsze w użyciu, gdyż nie wymagają pisania kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA). Aby skorzystać z efektów działania konkretnego

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Copyright Datapartner Oy 2014 1 Spis treści Wygląd... 3 Dla których wersji Microsoft Excel program jest objęty wsparciem?... 3 Kod programu z podpisem cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

System rezerwacji online

System rezerwacji online Spis treści 1. Część widoczna dla klientów dokonujących rezerwacji...1 1.a. Ogólne informacje...1 1.b. Etapy w rezerwacji...3 I. Etap 1 wybór dat początku i końca pobytu oraz wybór pokoi...3 II. Etap 2

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu TAXI.NET 1.0

Instrukcja użytkownika programu TAXI.NET 1.0 Instrukcja użytkownika programu TAXI.NET 1.0 Data ostatniej aktualizacji: 3.04.06 1. Informacje wstępne: W skład programu TAXI.NET wchodzą trzy okna: a) okno sterowania programem: W oknie sterowania programem

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH Instrukcja obsługi * * * Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład I Wstęp

Inżynieria finansowa Wykład I Wstęp Wykład I Wstęp Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 4 października 2011 1 Podstawowe pojęcia Instrumenty i rynki finansowe 2 Instrumenty i rynki finansowe to dyscyplina, która zajmuje się analizą

Bardziej szczegółowo

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Opcje Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19

Bardziej szczegółowo

wbudowany system do głosowania Avtek TS Pro3 / Pro4K

wbudowany system do głosowania Avtek TS Pro3 / Pro4K głosowanie wbudowany system do głosowania Avtek TS Pro3 / Pro4K Opis System do głosowania i testów wybudowany w monitory interaktywne Avtek pozwala na szybkie przeprowadzenie głosowania wśród zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zaawansowane analizy sprzedaży i zakupu

Moduł Handlowo-Magazynowy Zaawansowane analizy sprzedaży i zakupu Moduł Handlowo-Magazynowy Zaawansowane analizy sprzedaży i zakupu Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W systemie Streamsoft Prestiż użytkownik ma możliwość samodzielnego tworzenia rozszerzonych analiz w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ dla szkół i placówek oświatowych Moduł: DANE ZBIORCZE czerwiec 2013 2

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Podręcznik użytkownika. Spis treści

Pulpit Inwestora. Podręcznik użytkownika. Spis treści Pulpit Inwestora Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wstęp 2. Uruchomienie i personalizacja aplikacji 3. Obserwacja notowań i statystyka sesji 4. Składanie zleceń 5. Portfel 6. Stan rachunku 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja Java dotykowa Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

Rysunek 8. Rysunek 9.

Rysunek 8. Rysunek 9. Ad 2. Dodatek Excel Add-Ins for Operations Management/Industral Engineering został opracowany przez Paul A. Jensen na uniwersytecie w Teksasie. Dodatek można pobrać ze strony http://www.ormm.net. Po rozpakowaniu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Podstawowe pojęcia Opcja: in-the-money (ITM call: wartość instrumentu podstawowego > cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla:

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: Przykład 1. Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: 24 miesięcy, 8 krajów, 5 kategorii produktów, 19 segmentów i 30 brandów. Tabela ta ma

Bardziej szczegółowo

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel 5.3. Tabele Tabela jest podstawowym elementem bazy danych. To właśnie w tabelach gromadzone są w bazie rekordy danych. Projektując tabelę, definiujemy, jakie pola będzie zawierał pojedynczy rekord informacji.

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Emapi.pl. Wyznaczanie trasy

Emapi.pl. Wyznaczanie trasy Emapi.pl Wyznaczanie trasy Pierwsze kroki Emapi.pl wyznaczanie trasy Wyszukiwanie adresu: Lewy panel -> zakładka Oblicz trasę Wyszukiwanie adresu: Lewy panel -> zakładka Oblicz trasę Wybór sposobu poruszania

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo