Wstęp Modele FX&MM... 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp... 2. Modele FX&MM... 3"

Transkrypt

1 Wstęp... 2 Modele FX&MM... 3 Money Sector (wersja )... 4 FXSpot (wersja )... 7 STIR (wersja )... 9 SWAPS (wersja ) FX Volatility (wersja ) Currency Options (wersja ) FX Exotic Options (wersja ) FRA Pricing (wersja ) Zero Coupon Builder (wersja ) Swap Points and Outrights (wersja ) Deposit Analysis (wersja ) Broken Dates Calculator (wersja ) Currency Swap (wersja ) Interest Rate Swap (wersja ) Forward Curve (wersja )

2 Wstęp Niniejszy materiał jest kontynuacją materiału XMS GENERAL i ma na celu zaprezentowanie konkretnych modeli związanych z rynkiem walutowym i pieniężnym. Opracowując szkolenie z zakresu XMSów dotyczących wspomnianych rynków, założyliśmy, że uczestnicy tego szkolenia ukończyli kurs podstawowy z modeli stanowiących część składową produktu Reuters 3000 Xtra, obejmujący swoją tematyką: - stronę wyjściową do modeli GetGoing; - sposoby nawigacji pomiędzy modelami; - narzędzia służące do wyszukiwania instrumentów (Find Reuters Data); - narzędzia do aktualizacji wersji XMSów (Showcase); - model User Preferences, w którym definiuje się ustawienia domyślne dla danego użytkownika; - wybrany zestaw modeli z grupy Cross Asset w ekranie wyjściowym GetGoing. W związku z powyższym materiał XMS FX&MM składa się z kilkunastu rozdziałów omawiających kolejno poszczególne modele z grupy FX&MM, w tym cztery modele zbudowane na bazie Kobry i pozostałe na bazie Power Plusa Pro. XMSy bazujące na aplikacji Kobra stanowią głównie wyszukiwarki instrumentów danego typu, przykładowo model STIR znajduje wszystkie instrumenty związane z krótkoterminowymi stopami procentowymi dla wybranej waluty. Modele skonstruowane w Power Plusie Pro korzystają z bibliotek funkcji finansowych zawartych w tej aplikacji i przeznaczone są do kalkulacji różnego rodzaju stawek, w zależności od tematyki danego XMSa. Na przykład model Currency Options kalkuluje premię opcyjną i wskaźniki ryzyka dla zdefiniowanego przez użytkownika portfela opcji walutowych. Uwaga! W materiałach zostały omówione konkretne wersje modeli, które mogą nie być domyślnie wgrane na Państwa stacjach. W takim przypadku należy skorzystać z serwisu Showcase, dostępnego z poziomu strony wyjściowej do modeli GetGoing i wgrać omawiane, lub najświeższe wersje modeli, jeżeli takie się pojawią. 2

3 Modele FX&MM XMSy związane z rynkiem walutowym i pieniężnym można znaleźć w grupie FX&MM strony wyjściowej GetGoing. Podobnie jak w innych grupach, znajdują się tu cztery kategorie modeli w następującym podziale: - Analyse modele analityczne, służące do kalkulacji stawek różnego typu, np.: wyceny IRSów; - Monitor proste modele kalkulacyjne pozwalające przykładowo na wyliczenie spreadów pomiędzy różnymi rodzajami stóp procentowych lub kursów krzyżowych; - Research obecnie kategoria ta zawiera jedynie model Forward Curve; - Overview modele zbudowane na bazie Kobry będące wyszukiwarkami instrumentów dla wskazanych walut; Aby uruchomić właściwy XMS, należy znaleźć go w odpowiedniej kategorii. XMSy zbudowane na bazie PowerPlusa Pro można otworzyć bezpośrednio w Excelu bez konieczności korzystania z GetGoing. Jest to możliwe, ponieważ pasek nawigacji, który znajduje się w Kobrze, jest również dostępny w PowerPlusie Pro. Należy kliknąć ikonę Model Browser żądany model w odpowiedniej kategorii w menu Reuters > FX&MM. i odnaleźć W dalszej części materiałów zostaną omówione podstawowe modele z grupy FX&MM. 3

4 Money Sector (wersja ) Model MoneySector.kob jest pierwszym, omawianym w materiale, modelem zbudowanym w Kobrze. Większość modeli z grupy FX&MM, opartych na Kobrze, można znaleźć na stronie wyjściowej GetGoing, w kategorii Overview. Jest to podstawowy model Kobry przeznaczony dla uczestników rynków: pieniężnego i walutowego, którzy potrzebują szybkiego dostępu do kwotowań w czasie rzeczywistym, wykresów historycznych oraz wiadomości związanych z różnorodnymi instrumentami z tych rynków. Głównym zadaniem modelu jest dostarczenie użytkownikowi przeglądarki instniejących instrumentów dla wybranej pary walutowej (np.: EURPLN) oraz dla każdej z tych dwóch walut oddzielnie. Uwaga! W przypadku wpisania pojedynczej waluty, np.: PLN, drugą z walut jest dolar amerykański USD. W przypadku kwotowania direct jest on walutą bazową (np. USDPLN), w przypadku kwotowania indirect jest walutą kwotowaną (np. EURUSD). Pracę z modelem Money Sector należy rozpocząć od podania waluty (pary walutowej), dla której chcemy otrzymać szczegółowe informacje. Możemy to zrobić poprzez wpisanie kodu 4

5 waluty (RICa) w linii poleceń, wywołanie listy Most Recently Used Instruments z ikony znajdującej się przy logo Reutera w górnym lewym rogu ekranu, lub skorzystanie z listy mozaiek z walutami. W przypadku linii poleceń, kod waluty wywołujemy klawiszem Enter, w przypadku Most Recently Used Instruments instrument wywołujemy dwukrotnym kliknięciem lewym klawiszem myszy na kodzie waluty, natomiast w przypadku skorzystania z mozaiek z walutami wybieramy jedną z nich, w zależności od regionu świata, z której pochodzi waluta, w wyniku czego w obiekcie Quote pojawiają się waluty wchodzące w skład danej mozaiki i dopiero dwukrotne kliknięcie na kodzie poszukiwanej waluty pozwoli na dostosowanie informacji w modelu właśnie do tej waluty. Po określeniu pary walutowej, otrzymujemy możliwość wyboru jednej z trzech opcji informacji dla pierwszej zdefiniowanej waluty, informacji dla drugiej waluty, lub informacji dla pary walutowej. Zmiana instrumentu (wybór waluty lub pary walutowej) może nastąpić poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w obiekcie Option Button:. Stałymi elementami modelu, niezależnie od wybranej waluty, są: pasek z kwotowaniami dla wybranej waluty w czasie rzeczywistym przycisk umożliwiający dostęp do serwisu webowego, który po rozwinięciu udostępnia następujące połączenia: - Datafinder: webowe narzędzie służące do wyszukiwania RICów i stron według zadanych kryteriów; - Money Spec: wywołuje spis treści MONEY/SPEC1, zawierający linki do danych specjalistycznych związanych z rynkiem pieniężnym i walutowym; - Country Report: link do strony z podstawowymi informacjami na temat kraju, z którego pochodzi wybrana waluta; - Third Party Services: informacja o serwisach innych firm dostępnych 5

6 w produktach Reutera; okno z podstawowymi informacjami na temat zasad obowiązujących na rynku pieniężnym i walutowym w kraju pochodzenia waluty czyli tzw. Background Page okno z wykresem historycznym dla wybranej waluty wraz z dodatkową analizą: Stochastics-Slow okno z wiadomościami tekstowymi (obiekt News) z rynku pieniężnego i walutowego; obiekt zawierający wykresy krzywej benchmarkowej i zerokuponowej wraz z zestawieniem tabelarycznym kwotowań w czasie rzeczywistym dla kraju, z którego pochodzi wybrana waluta:. W przypadku okna z wiadomościami tekstowymi, po zmianie walut(y) nadal będzie dostępny ten sam zestaw tematów, jednak większość z nich zostanie ograniczona do wiadomości związanych z wybraną walutą lub państwem, z którego waluta pochodzi. Przykładowo, po wpisaniu PLN, i wybraniu w obiekcie News Economic Indicator News, otrzymamy tytuły dotyczące wskaźników makroekonomicznych dla Polski. Warto dodać, że większość z dotychczas omówionych elementów powtarza się w kilku modelach związanych z rynkiem pieniężnym i walutowym. Dotyczy to przede wszystkim: przycisku dającego dostęp do stron webowych, okna z wiadomościami tekstowymi oraz obiektu z krzywymi benchmarkowymi i zerokuponowymi. Natomiast treść górnej części ekranu jest zmienna i decyduje o nazwie oraz celu danego XMSa. Tak jak wspomniano powyżej, największą zaletą modelu Money Sector jest prezentacja różnorodnych instrumentów istniejących na danym rynku pieniężnym i walutowym tj. stawek depozytowych i forwardowych, IRSów, FRAsów lub kursów krzyżowych. Jak wiadomo, nie na wszystkich rynkach pojawiły się wyżej wymienione instrumenty. Omawiany model pełni rolę prostej wyszukiwarki kodów dla tych instrumentów na danym rynku, ponieważ liczba i tytuł zakładek, pojawiających się w górnym lewym rogu modelu, dostosowuje się do zakresu informacji, jaką dysponuje na ten temat baza Reutera:. Wybór jednej z nich powoduje uaktywnienie zakładki, występującej obok zakładki z Background Page, oraz wyświetlenie w obiekcie Quote zestawienia instrumentów z wybranej kategorii. 6

7 FXSpot (wersja ) Model FXSpot.kob jako jedyny z XMSów Kobry, znajduje się w kategorii Monitor. Jest to model Kobry przeznaczony przede wszystkim dla uczestników rynku walutowego. Prezentuje podstawowe dane, w tym także kwotowanie w czasie rzeczywistym, dla jednej wybranej waluty, dla dwóch walut jednocześnie lub dla kursu krzyżowego z tych walut. Obok kwotowań, w modelu przedstawione są dane historyczne w obiekcie Reuters Graphics, wiadomości z rynku pieniężnego i walutowego oraz wykresy krzywej benchmarkowej i zerokuponowej wraz z prostym kalkulatorem. Pracę z modelem rozpoczynamy od wyboru instrumentu, mając do dyspozycji takie narzędzia jak: linia poleceń (dotyczy wyłącznie pierwszej waluty) Most Recently Used Instruments (w przypadku wywołania w modelu dwóch walut jednocześnie mamy do dyspozycji dwie niezależne Most Recently Used Instruments): 7

8 Podstawowy ekran modelu FXSpot przedstawia dane dla jednej waluty ; w celu wywołania ekranu dla drugiej, należy zaznaczyć drugą opcję w obszarze znajdującym się pod niebieskim paskiem: Two Currencies. Spowoduje to wyświetlenie ukrytej do tej pory części ekranu z jej kwotowaniem, oraz pojawi się możliwość wyboru trzeciej opcji, dostosowującej model do prezentowania danych dla kursu krzyżowego. Wybór opcji Cross Rate pozwala na wyświetlenie kursu krzyżowego kwotowanego lub kalkulowanego. Służy do tego przycisk pojawiający w górnej części ekranu. Dodatkowo, wybór opcji One Currency lub Two Currencies, ale oglądanych oddzielnie, daje możliwość wyświetlenia kwotowań danych/ej walut/y pochodzących z systemu Dealing 3000 Matching. Należy w tym celu kliknąć przycisk znajdujący się pod niebieskim paskiem. Powrót do kwotowań pochodzących z RICów kontrybucyjnych, następuje po wciśnięciu:. Uwaga! Opcja ta jest dostępna tylko w instytucjach będących użytkownikami Dealing 3000 Matching. We wszystkich trzech rodzajach ekranów dostępna jest opcja zmniejszająca lub zwiększająca liczbę miejsc po przecinku w prezentowanych danych liczbowych. Dodatkową opcją pojawiającą się dla każdej z dwóch walut przy aktywnej opcji Two Currencies jest, która umożliwia prezentowanie danych historycznych na wykresie. Powrót do 8

9 danych liczbowych możliwy jest poprzez wciśnięcie przycisku miejscu przycisku View Chart., który pojawi się w Stałymi elementami modelu FXSpot są: okno z wiadomościami tekstowymi (obiekt News) z rynku pieniężnego i walutowego; obiekt zawierający wykresy krzywej benchmarkowej i zerokuponowej wraz z zestawieniem tabelarycznym kwotowań w czasie rzeczywistym dla kraju, z którego pochodzi wybrana waluta; w przypadku aktywnej opcji Two Currencies lub Cross Rate pojawia się dodatkowy przycisk umożliwiający zmianę waluty, oraz prosty kalkulator: ; przycisk umożliwiający dostęp do serwisu webowego. STIR (wersja ) Model STIR.kob jest przyporządkowany do kategorii Overview. STIR.kob jest zbudowany na bazie Kobry i służy do oglądania danych dotyczących krótkoterminowych stóp procentowych, związanych z wybraną walutą. W podstawowej części modelu znajdują się zakładki pozwalające na wyświetlanie poszczególnych rodzajów instrumentów. Ich układ i zawartość zmieniają się wraz z wyborem konkretnej waluty, w zależności od tego, jakie dane są dla niej dostępne. Model sam znajduje właściwe instrumenty i wyświetla je w kolejnych zakładkach. Pracę z modelem zaczynamy od wyboru waluty poprzez wpisanie jej kodu bezpośrednio do linii poleceń (np.: PLN lub PLN=) lub korzystając z przycisku znajdującego się obok logo Reutera, wywołującego listę Most Recently Used Instruments. Wybór danej waluty spowoduje zmianę liczby i nagłówków zakładek w podstawowej części modelu. Zmieni się również zawartość wykresów znajdujących się w prawej, dolnej części ekranu oraz zakres tematyczny wiadomości tekstowych. Przykładowo po wpisaniu: PLN otrzymamy następujące instrumenty: - FRA bankowe lub tylko brokerskie (po wciśnięciu przycisku...brokers) kwotowania poszczególnych terminów kontraktów FRA dla złotówki; - FSR/IBOR mozaikę ze stawkami referencyjnymi WIBOR; - Depo zestawienie kwotowań depozytów. Dla dolara amerykańskiego USD, zestawienie będzie nieco inne, co widać na poniższym obrazku: 9

10 Dla niektórych walut dostępne są także inne instrumenty, np.: kontrakty futures na stopy procentowe. W każdej zakładce może znajdować się kilka różnych zestawień instrumentów tego samego rodzaju. Wynika to z liczby dostępnych źródeł danych lub istnienia kilku podzbiorów instrumentów danego rodzaju. Przykładowo stopy procentowe na euro typu FRA mogą pochodzić ze stron (mozaiek) różnych brokerów lub z łańcucha multikontrybucyjnego EURFRA a stawki referencyjne EURIBOR mogą być liczone według konwencji Act/360 albo Act/365. Dodatkowo, w przypadku większości walut pojawia się zakładka Libors, która wyświetla spis treści do stawek referencyjnych dla różnych państw. Stałymi elementami modelu STIR.kob są: okno z wiadomościami tekstowymi (obiekt News) z rynku pieniężnego i walutowego; obiekt zawierający wykresy stawek referencyjnych oraz krzywej benchmarkowej i zerokuponowej wraz z kwotowaniami w czasie rzeczywistym dla kraju, z którego pochodzi wybrana waluta: jedyną różnicą w tym obiekcie, w porównaniu z wcześniej omawiamymi modelami: MoneySector i FXSpot, jest dodatkowa zakładka: Ref.Rate zawierająca wykres stawki referencyjnej dla wybranego tenoru, właściwej dla danej waluty. Trzeba przy tym zaznaczyć, że główną stawką referencyjną uwzględnioną w modelu jest LIBOR, w związku z czym dla walut, dla których LIBOR nie jest kalkulowany, wyświetlane są stawki depozytowe kwotowane na rynku międzybankowym; 10

11 podobnie jak w innych XMSach, link do stron webowych zawierających dodatkowe informacje dla danego rynku.. SWAPS (wersja ) Podobną budowę do modelu STIR ma, znajdujący się również w kategorii Overview, XMS Swaps. Zapewnia on dostęp do kwotowań instrumentów swapowych różnego typu, bez konieczności wpisywania konkretnych RICów. Wystarczy wprowadzić do linii poleceń kod żądanej waluty, a na ekranie pojawią się wszystkie związane z nią instrumenty swapowe. Jedyna istotna różnica pomiędzy modelami STIR i SWAPS dotyczy górnej, podstawowej części ekranu. Pozostałe elementy, czyli obiekt News, okno z wykresem stóp referencyjnych oraz wykresami i kwotowaniami krzywych benchmarkowych i zerokuponowych, a także przycisk służący do połączenia ze stronami webowymi stanowią część wspólną obu modeli i z tego względu nie będą omawiane w tym miejscu. Korzystanie z modelu zaczynamy, podobnie jak w większości XMSów, od wyboru właściwej waluty poprzez wpisanie w linii poleceń jej trzyliterowego kodu lub wybór z listy Most Recently Used Instruments W zależności od żądanej waluty, zakładki w górnej części modelu mogą pokazać następujące instrumenty: - IRS Interest Rate Swaps, dostępne są dla większości walut; - OIS Overnight Index Swaps, oparte na indeksie typu EONIA (dla euro) lub SONIA (dla funta brytyjskiego); - Swaptions opcje na IRSy; - Basis Swap albo yield curve swap; - CBS Currency Basis Swaps; 11

12 - ISDA International Swaps and Derivatives Association - publikuje fixingi podobne do liczonych przez BBA (British Bankers Association); - CMS - Constant Maturity Swap, tylko dla dolara amerykańskiego; - Treasury Swap Spreads np.: GBPTIRS=ICAP. Dla PLN dostępne są kwotowania IRS i CBS, w drugim przypadku kontrybuowane przez brokera Garban-Intercapital w Londynie, RIC: PLNCBS=ICAP. Klikając na odpowiednią zakładkę wywołujemy dany rodzaj instrumentu. Dla większości instrumentów dostępny jest przycisk, pozwalający na zmianę źródła kwotowań - z kwotowań multikontrybucyjnych, na pojedynczych kontrybutorów (brokerów). Zdarza się, że w ramach jednego rodzaju instrumentów i jednego rodzaju źródeł mamy do wyboru kilka opcji. Przykładowo, w ramach kwotowań brokerskich IRSów dla euro możemy wybrać zestawienia: Garbana, Tullet & Tokyo Liberty i inne. Wybór konkretnego zestawienia terminów powoduje narysowanie odpowiedniej krzywej rentowności w oknie graficznym, znajdującym się po prawej stronie ekranu. FX Volatility (wersja ) Model FXVolatility.xls służy do analizy zmienności cen dla wybranej waluty. W modelu mamy dostęp do informacji w czasie rzeczywistym oraz danych historycznych. Część danych jest wynikiem kalkulacji, dlatego też XMS: FX Volatility został zbudowany na bazie PowerPlusa Pro i korzysta z zawartych w nim funkcji. Model uruchamiamy wybierając go w kategorii Analyse, w grupie FX&MM modelu wyjściowego GetGoing. Wszystkie modele kalkulacyjne, omawiane w niniejszym materiale, są dostępne w tej samej kategorii. Korzystając z arkusza FX Volatility można: - Wybrać żądaną walutę wpisując trzyliterowy kod w pole znajdujące się w górnym, lewym rogu ekranu (np.: EUR) lub uruchamiając XMS User List, a następnie wskazać źródło danych; wybór źródła domyślnego spowoduje wyświetlenie kodu mozaiki, z której pobierane są kwotowania, po prawej stronie opcji Source ; - Obejrzeć graficzne zestawienie wartości volatility kwotowanych przez kontrybutorów w czasie rzeczywistym dla terminów: 1M, 2M, 3M, 6M, 1Y oraz dowolnego terminu zdefiniowanego przez użytkownika (dla wskazanego pola), w porównaniu z kalkulowanymi wartościami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi dla tych samych terminów, za okres ostatnich dwóch lat; - Porównać na wykresie historycznym zmienność kalkulowaną i kontrybuowaną dla wybranego tenoru. - Wyświetlić historyczne wartości zmienności kalkulowanej, dla wszystkich dostępnych terminów, w postaci danych liczbowych. Podstawowy ekran modelu: Main, zawiera trzy zakładki:. Zakładka Volatility Cone prezentuje wykres oraz tabelkę z następującymi danymi: Max maksymalna historyczna zmienność (volatility) z ostatnich dwóch lat, kalkulowana jako średnia z czterech najwyższych wartości z tego okresu dla każdego standardowego tenoru, tj.: 1M, 2M, 3M, 6M i 1Y; Min identyczne zasady kalkulacji minimalnej zmienności; 12

13 Average średnia zmienność z okresu ostatnich dwóch lat dla poszczególnych tenorów; Historyczne wartości volatility kalkulowane są w oparciu o historyczne kursy waluty spot. W tabeli wyświetlane są wartości historyczne dla pól BID, ASK, MID, HIGH lub LOW, w zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika: Bid strona BID zmienności kwotowanej w czasie rzeczywistym; Ask - strona ASK zmienności kwotowanej w czasie rzeczywistym; Ostatnia kolumna w tabeli z danymi zawiera kalkulowane oraz interpolowane wartości volatility dla terminu zdefiniowanego przez użytkownika. Termin należy zdefiniować wpisując odpowiednią liczbę dni roboczych w danym terminie. Stawki zmienności w czasie rzeczywistym dla tego terminu wyliczane są metodą interpolacji lub ekstrapolacji liniowej: Wartości wyświetlone w tabeli wykorzystane są do skonstruowania wykresu Volatility Cone, umiejscowionego po lewej stronie ekranu. Powinno się na nim pojawić 5 krzywych obrazujących zmienność wybranej waluty: - minimalną, - maksymalną, - średnią, - kontrybuowaną - oddzielnie dla stron bid i offer. Dane kontrybuowane pochodzą z odpowiednich RICów, np.: dla polskiej waluty z mozaiki PLNVOL. Jeżeli na RICach nie ma danych w czasie rzeczywistym, to do wykreślenia zmienności brane są wartości historyczne z dnia poprzedniego. Może się również zdarzyć, że dla danej waluty (pary walut) nie istnieją RICi z kontrybuowaną volatility. W szczególności dotyczy to niektórych kursów krzyżowych, np.: CHF/PLN. W tym przypadku na wykresie pojawią się jedynie wartości kalkulowane z danych historycznych. 13

14 Druga zakładka w modelu: Historical Volatility prezentuje wykres historyczny zmienności kalkulowanej i kontrybuowanej oraz ich spreadu, dla wybranych tenorów. Interesujące nas terminy volatility definiujemy oddzielnie dla zmienności historycznej i implikowanej w polach opisanych jako Historical Volatility Period i Contributed Volatility Period. Na wykresie powinny pojawić się trzy analizy: - Historical Vol zmienność kalkulowana, - IDN Vol zmienność kontrybuowana (implikowana), - Spread pomiędzy powyższymi. Analiza ta ma zastosowanie jeżeli porównujemy określoną wartość implikowaną z odpowiednią wartością historyczną. Przykładowo, jeżeli chcemy porównać zmienność 1M z dnia 1. grudnia 2002 roku, to należy nałożyć na to zmienność 1M historyczną liczoną miesiąc później, czyli 1. stycznia Zasada ta została zachowana w modelu, gdzie wykresy wartości historycznych są przesunięte w prawo, w porównaniu z wykresami zmienności implikowanych. Ostatnia zakładka: Historical Data służy do wyświetlania historycznych danych zmienności kalkulowanej wraz z historycznym kursem walutowym będącym podstawą kalkulacji, w postaci danych liczbowych. Pojawiające się tutaj historyczne kursy walutowe ściągnięte są funkcją Power Plusa Pro: RtHistory dla pola, wskazanego w zakładce Volatility Cone. 14

15 Uwaga! Historyczną volatility można wyliczyć także samodzielnie w PowerPlusie Pro korzystając z historycznych kursów spot (do dolara amerykańskiego) danej waluty lub kursów krzyżowych oraz funkcji OpHistVol z grupy Adfin Options. Poza omówioną powyżej główną zakładką modelu Main, można wywołać również zakładkę Setup, w której można ustawić częstotliwość uaktualniania (w sekundach, np.: 10S, lub w minutach, np.: 1M) danych w modelu: Currency Options (wersja ) Model CurrencyOptions.xls, podobnie jak poprzedni XMS, jest dostępny w kategorii Analyse. Pozwala on na zbudowanie własnego portfela, składającego się z dziewięciu opcji walutowych, typu OTC Spot, z których każda charakteryzuje się własną datą zapadalności i kursem realizacji, a następnie na wyliczenie premii opcyjnej oraz podstawowych wskaźników ryzyka. Jest to XMS zbudowany w oparciu o narzędzia Power Plusa Pro. Kalkulacja parametrów opcji opiera się na kwotowanych w czasie rzeczywistym lub kalkulowanych punktach swapowych, stawkach depozytowych oraz stawkach volatility, które można zastąpić wpisywanymi ręcznie wartościami. Korzystanie z modelu zaczynamy od wpisania trzyliterowego kodu waluty (np.: PLN), lub sześcioliterowego kodu określającego parę walutową (np.: EURPLN) w lewym górnym rogu ekranu. W rezultacie, w modelu uaktualnią się następujące dane: - data waluty spot, po uwzględnieniu właściwego kalendarza; - kurs waluty spot, gdzie dla opcji nie związanych z dolarem amerykańskim wybieramy czy ma to być kurs kwotowany, czy też kalkulowany; - tablica z punktami swapowymi; W przypadku opcji do dolara amerykańskiego otrzymujemy wartości kwotowane, natomiast w przypadku opcji walutowych nie 15

16 związanych z dolarem amerykańskim, punkty swapowe wyliczane są z punktów swapowych obu walut do dolara; - tablica ze stawkami depozytowymi dla obu walut (lub waluty i USD) wyświetlająca dane zaciągnięte bezpośrednio z mozaiek XXXDEPO= (np.: PLNDEPO=). W przypadku dwóch ostatnich elementów użytkownik ma możliwość zdefiniowania źródła kwotowań. Źródło Default może być zastąpione jednym z domyślnych źródeł przypisanych do danej waluty bądź źródłem zdefiniowanym przez użytkownika w User Preferences (patrz szkolenie XMS General). Dodatkowo możemy ustawić źródło kwotowań zmienności: Wszystkie powyższe elementy, poza datą waluty spot, można zmodyfikować wpisując własne dane. Uwaga! Model Currency Options jest pierwszym z omawianych modeli, w którym wyraźnie widać zasadę przyporządkowania określonych ustawień kolorystycznych do odpowiednich danych. W każdym modelu Power Plusa Pro dane kwotowane wyświetlane są w kolorze czarnym, dane kalkulowane w kolorze niebieskim, a dane wprowadzone ręcznie przez użytkownika w kolorze pomarańczowym. Dodatkowo, wszystkie komórki z pomarańczową ramką mogą być zmodyfikowane przez użytkownika. Powrót do danych domyślnych nastepuje po dwukrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszy w zmienioną zawartość komórki. Po określeniu walut(y) naszego portfela opcyjnego oraz źródeł danych kwotowanych możemy przejść do wypełnienia tabelki, znajdującej się w zakladce Portfolio w dolnej części arkusza, gdzie definiujemy poszczególne kontrakty opcyjne. Tabela składa się z dziewięciu wierszy i dwunastu kolumn. Model będzie działał prawidłowo jeżeli zdefiniujemy parametry w następujących kolumnach: - Expiry data wygaśnięcia opcji, wpisana w dowolnym formacie jako dokładna data, liczba dni, lub okres, np.: 1M; - Call/Put należy wybrać literę C opcja call lub P opcja put; - Notional Amt in wyrażona w walucie bazowej lub kwotowanej (do wyboru) wielkość kontraktu. Pozostałe kolumny wyświetlają dodatkowe informacje wyliczane przez model w celu zastosowania ich do dalszej kalkulacji, tj.: - Delivery Date data rozliczenia kontraktu opcyjnego, czyli data waluty spot dla dnia wygaśnięcia opcji; możliwa jest podmiana opcji Delivery Date na Expiry Date, czyli dokładną datę wygaśnięcia opcji; - Strike kurs rozliczenia; domyślnie jest to wyliczona z uśrednionego kursu spot i punktów swapowych stawka outright, dla wskazanej daty wygaśnięcia opcji; oznacza to, że domyślnie są to opcje typu 16

17 at-the-money forward; Powyżej tabeli znajduje się opcja, której wyłączenie spowoduje, że do kalkulacji będą brane kwotowania kursu spot oraz punktów swapowych dla pól BID lub ASK (nie MID), w zależności od typu opcji walutowej (call/put); - Volatility średnia zmienność, kwotowana na mozaikach XXXVOL (np.: PLNVOL), a dla niestandardowych terminów interpolowana; Możliwe jest również wpisanie własnych wartości volatility; - Spot średni kurs spotowy, wyliczany z wartości kwotowanych, kalkulowanych lub wprowadzonych ręcznie do arkusza, zgodnie z wcześniejszym wyborem; - XXX Rate w modelu znajdują się dwie kolumny tego rodzaju, dostosowujące się odpowiednio do wybranej pary walutowej, przykładowo: USD Rate i PLN Rate Są to stawki depozytowe z tabeli depozytowej, znajdującej się powyżej, a dla niestandardowych terminów interpolowane, podobnie jak w przypadku zmienności; Lub zwracają jej wyniki: - Premium w kolumnie Premium wybieramy sposób wyświetlania premii opcyjnej w formie: a) punktów bazowych waluty kwotowanej (niebazowej), np.: FX Points PLN; b) bezwzględnej wartości premii w walucie kwotowanej, np.: Price in PLN; c) bezwzględnej wartości premii w walucie bazowej, np.: Price in EUR; d) procentu wartości nominału opcji w walucie kwotowanej, np.: % of Amt PLN; e) procentu wartości nominału opcji w walucie bazowej, np.: % of Amt EUR. - Derivatives dwie kolumny służące do kalkulacji wybranych wskaźników ryzyka, tzw.: grek, czyli Delty, Gammy, Thety, Rho i Vegi. W związku z tym, jednocześnie, model może wyświetlić do dwóch różnych wskaźników. Funkcje wyliczające premię opcyjną i greki, korzystają z modelu wyceny Blacka & Scholesa. Pod tabelą znajduje się dodatkowa komórka, w której dla kolumny Premium wyświetlona jest suma bezwzględnych wartości premii poszczególnych kontraktów opcyjnych w walucie bazowej lub kwotowanej. Pod omówioną komórką dostępne są przyciski służące do zmiany liczby miejsc po przecinku w prezentowanych wartościach premii. Wartości premii i wskaźników ryzyka wyliczane są przez dwie funkcje z grupy Adfin Options, odpowiednio: OpPremium i OpCalcDeriv. 17

18 Uwaga! Jeżeli po wypełnieniu tabeli nie otrzymujemy żadnych wartości premii opcyjnej, oznacza to, że przynajmniej jedna z wprowadzonych zmiennych jest błędna. Np.: jeżeli wprowadziliśmy nowy kontrakt opcyjny poprzez zdefiniowanie nowej daty expiry a w kolumnie Amount zapomnieliśmy wprowadzić wielkość kontraktu, to odpowiadająca danej opcji komórka kolumnie Premium pozostanie pusta. Druga zakładka w dolnej części ekranu, Scenario Analysis, pozwala na kalkulację zmienności lub kursu realizacji z założonej przez użytkownika wartości któregoś ze wskaźników ryzyka lub z założonej premii opcyjnej. Dodatkowo, możliwe jest przeprowadzenie wyliczeń dla opcji zerokosztowej. Pierwszym krokiem jest określenie w polu Scenario żądanego rezultatu kalkulacji. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji: Calculate Strike lub Calculate Volatility, a następnie w polu from wskazać odpowiedni wskaźnik ryzyka (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) lub premię (Premium) jako podstawę obliczeń. W przypadku wyboru opcji Calculate Strike, pojawia się jeszcze jeden element w polu from, a mianowicie: Zero Cost Option. Po zdefiniowaniu przez użytkownika rodzaju scenariusza, należy jeszcze określić datę wygaśnięcia kontraktu opcyjnego w komórce opisanej jako Expiry oraz rodzaj opcji w polu Option Type (C call lub P put). Wówczas model zaciągnie wszystkie podstawowe dane potrzebne do obliczeń, tj.: datę realizacji opcji, kurs waluty spot, odpowiednie stawki depozytowe dla obu walut oraz, w zależności od rodzaju scenariusza, zmienność lub kurs realizacji. Wszystkie te parametry, poza datą realizacji, można zmodyfikować poprzez bezpośrednie wpisanie do arkusza innych wartości. Ostatnią czynnością, konieczną do przeprowadzenia kalkulacji, jest wpisanie wartości elementu będącego podstawą obliczeń (np.: call strike) w pustej komórce, której opis dostosowuje się do parametru wskazanego w polu from, a potem kliknięcie przycisku Calculate. Wyniki kalkulacji pojawią się w obszarze Results, wyświetlonym w prawej części zakładki Scenario Analysis. Podobnie jak w modelu Fx Volatility, drugi arkusz omawianego XMSa Setup, jest przeznaczona do określania częstotliwości aktualizacji arkusza. Dodatkowo zakładka Setup umożliwia ustawienie metody interpolacji dla stawek depozytowych, punktów swapowych oraz wartości volatility. 18

19 FX Exotic Options (wersja ) Model służy do przeprowadzania kalkulacji na opcjach walutowych różnego typu. Użytkownik definiuje walutę kontraktu opcyjnego oraz jego podstawowe parametry. Wówczas, w modelu pojawiają się kwotowania w czasie rzeczywistym instrumentów będących podstawą kalkulacji oraz wyliczone wartości, takie jak: premia opcyjna, cena rozliczenia (strike) i wskaźniki ryzyka. Zanim zaczniemy korzystać z modelu, musimy określić bazową parę walutową oraz wskazać żądany rodzaj opcji walutowej, dla której będziemy przeprowadzać kalkulacje. FX Exotic Options pozwala na wybranie następujących rodzajów kontraktów opcyjnych, poprzez uaktywnienie jadnej z dziewięciu dostępnych zakładek: Bez względu na wskazany rodzaj opcji, na ekranie pojawiają się cztery obszary zawierające dane różnego typu: Option Definition w tym miejscu należy zdefiniować wszystkie istotne parametry opcji; Market Rates rynkowe (kwotowane) wartości instrumentów użytych w kalkulatorze opcyjnym; Calculated values Used Volatility wyniki kalkulacji; wskazany przez użytkownika, w obszarze Market Rates, rodzaj zmienności. W obszarze Option Definition należy zawsze zdefiniować następujące elementy: Call/Put pozwala na określenie typu opcji; zawsze przy wybranej opcji call /put walutą call/put jest waluta bazowa; Option Type w zależności od wybranej zakładki pole to może mieć różny opis, np.: w zakładce Vanilla nie ma go w ogóle, w zakładce Binary/Digital jest to Payoff Type wraz z parametrem uszczegółowiającym Binary Type, a w Single Barriers Barrier Type; Exercise pole Exercise dostosowuje się do wybranej zakładki, poza zakładką Vanilla gdzie mamy do wyboru European lub American; 19

20 Amount wielkość kontraktu opcyjnego, wyrażona w walucie bazowej; Trade date data transakcji; domyślnie model wyświetla aktualną datę, którą można zmienić; wprowadzona ręcznie data będzie miała kolor pomarańczowy; Expiry konkretna data, liczba dni lub okres, definiujące datę wygaśnięcia opcji; Strike w polu Strike pojawia się kurs terminowy dla danej pary walutowej, zgodny z tenorem określonym w polu Expiry; strike jest wyliczany z aktualnego kursu spotowego oraz punktów swapowych, wyświetlonych w obszarze Market Rates; użytkownik ma możliwość wpisania innego kursu rozliczenia niż domyślny, wówczas będzie on miał kolor pomarańczowy; Oprócz opisanej listy parametrów, w zależności od rodzaju opcji, możemy mieć do czynienia z szeregiem dodatkowych pól, np.: Upper Barrier i Lower Barrier w zakładce Double Barriers. Wprowadzenie omówionych parametrów spowoduje dostosowanie się pozostałych pól w obszarze Option Definition, w tym: Call Currency waluta call; Put Currency waluta put; Amount wielkość kontarktu wyrażona w walucie kwotowanej, przeliczona po kursie rozliczenia: strike; Settlement date data waluty spot; Days liczba dni między datą waluty spot a datą transakcji oraz w drugim polu: liczba dni pomiędzy datą wygaśnięcia opcji a datą transakcji; Delivery date data rozliczenia kontraktu, standardowo dwa dni po dacie wygaśnięcia opcji; YYY Value kurs rozliczenia wyrażony w walucie kwotowanej. Także tutaj zestaw pól może być różny, w zależności od aktywnej zakładki, a co za tym idzie żądanego rodzaju opcji. Obszar Market Rates zawiera uaktualniane w czasie rzeczywistym kwotowania następujących instrumentów: Spot spotowy kurs walutowy w czasie rzeczywistym; Swap points kwotowane lub interpolowane punkty swapowe dla tenoru zdefiniowanego w polu Expiry; XXX Deposit kwotowane lub interpolowane stawki depozytowe dla waluty bazowej, dla tenoru zdefiniowanego w polu Expiry; YYY Deposit kwotowane lub interpolowane stawki depozytowe dla waluty kwotowanej, dla tenoru zdefiniowanego w polu Expiry; Xxx Vol użytkownik może w tym miejscu wskazać rodzaj zmienności która będzie brana do kalkulacji; do wyboru mamy trzy rodzaje zmienności: Historical Vol, Contributed Vol oraz User Vol; po wskazaniu żądanej opcji, w obszarze Market Rates, pojawią się odpowiednie stawki volatility dla tenoru zdefiniowanego w polu Expiry. 20

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL FXPRO XTRADER ECN

TUTORIAL FXPRO XTRADER ECN TUTORIAL FXPRO XTRADER ECN POLSKOJĘZYCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ FXPRO XTRADER ECN Kilka słów o programie Instalacja i wymagania sprzętowe Otwarcie rachunku demo, logowanie Główne menu

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. Struktura terminowa stóp procentowych. Adam Ryterski

Dokumentacja. Struktura terminowa stóp procentowych. Adam Ryterski Dokumentacja Struktura terminowa stóp procentowych Adam Ryterski Spis treści 1 Wstęp 2 2 Opis danych rynkowych 2 2.1 Dane określające waluty i rynki.................... 2 2.2 Kwotowania i konwencje rynkowe

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

TradeMaster spis treści

TradeMaster spis treści TradeMaster spis treści Handel walutami... 2 Okno par walutowych...3 Okno informacji o rachunku...4 Okno statystyczne rachunku...5 Okno wykresów liniowych...6 Komendy aplikacji Tworzenie i zamykanie pozycji...7

Bardziej szczegółowo

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE Spis treści 1. Uruchamianie Platformy TMS Direct 1 2. Praca z wykresami 4 3. Zawieranie transakcji 9 4. Składanie zleceo 11 5. Zakładka Rachunek 16 6. Serwis informacyjny

Bardziej szczegółowo