DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Migdałowa DOBRA Telefon:

2 Gratulujemy zakupu miksera RMX-80 firmy Reloop. Dziękujemy za zaufanie okazane naszej technologii DJskiej. Zanim sprzęt zostanie użyty prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Proszę wypakować sprzęt i sprawdzić czy nie został on uszkodzony podczas transportu. Jeśli zauważysz jakiekolwiek usterki bądź widoczne uszkodzenia, nie używaj sprzętu i skontaktuj się ze sprzedawcą. UWAGA! Proszę zachować szczególną ostrożność podczas używania sprzętu o napięciu V. Tak duże napięcie może prowadzić do śmiertelnego porażenia prądem! Jakiekolwiek uszkodzenie sprzętu spowodowane niestosowaniem się do instrukcji obsługi unieważnia umowę gwarancyjną. - to urządzenie opuściło fabrykę w stanie idealnym. Aby utrzymać ten stan oraz zapewnić bezpieczeństwo obsługi należy stosować się do niniejszej instrukcji obsługi. - z powodów ostrożności i certyfikatu (CE) nieautoryzowana modyfikacja sprzętu jest zabroniona. Jeśli uszkodzenie wynika z samodzielnej modyfikacji sprzętu umowa gwarancyjna staję się nieważna. - części wewnętrzne sprzętu nie wymagają żadnych konserwacji, za wyjątkiem części zużywalnych, które mogą być konserwowane z zewnątrz. Tylko odpowiednio wykwalifikowani pracownicy mogą wymienić bądź naprawić części wewnętrzne, w innym przypadku gwarancja zostaje zerwana! - upewnij się, iż sprzęt jest podłączany do prądu dopiero na samym końcu, gdy jest on już poprawnie ustawiony i połączony z innym sprzętem. Upewnij się, czy włącznik sieciowy jest w pozycji OFF podczas podłączania kabla sieciowego do gniazdka. - używaj tylko odpowiednich kabli, które są kompatybilne ze sprzętem. Upewnij się, czy wszystkie kable są odpowiednio połączone i czy nie są wyczuwalne żadne luzy w gniazdkach, łączeniach itp. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnij informacji u sprzedawcy. - upewnij się czy żadne kable nie są uszkodzone. - upewnij się czy przełącznik napięcia jest w prawidłowej pozycji. Uszkodzenia spowodowane niepoprawnym ustawieniem przełącznika nie są objęte umową gwarancyjną. - jeśli to możliwe sprzęt podłączaj do gniazdek z zabezpieczeniem antyprzepięciowym. - sprzęt odłączaj od prądu tylko po skończonej pracy oraz przed każdym czyszczeniem. - sprzęt ustawiaj w pozycji horyzontalnej na stabilnym podłożu oraz z dala od nagłośnienia w celu uniknięcia zakłóceń. - unikaj jakichkolwiek wstrząsów bądź uderzeń podczas operowania sprzętem. - chroń sprzęt przed źródłami ciepła, wilgoci oraz kurzu. - nie stawiaj w pobliżu sprzętu żadnych pojemników z płynem, który mógłby zalać aparaturę. Jeśli jednak płyn dostanie się do urządzenia, natychmiast odłącz go od zasilania. Przed ponownym użyciem sprzętu koniecznie oddaj go do sprawdzenia wykwalifikowanemu personelowi. Tego typu uszkodzenia sprzętu nie są objęte umową gwarancyjną. - nie używaj sprzętu w zbyt niskiej (poniżej 5º C) bądź wysokiej (powyżej 35º C) temperaturze. Sprzęt nie powinien znajdować się w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych bądź blisko innych źródeł ciepła (np. grzejniki, kuchenki itp.). Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. - sprzęt nie powinien być używany od razu po przebywaniu w niskiej temperaturze (np. po transporcie w zimie). Nie używaj sprzętu dopóki nie osiągnie on temperatury zbliżonej do tej, w której zostanie użyty. - przyciski, klawisze oraz przełączniki nie mogą być narażone na płynne środki czyszczące. Do czyszczenia sprzętu używaj tylko suchych materiałów.

3 - podczas włączania sprzętu upewnij się czy wszystkie pokrętła i potencjometry są ustawione na 0 co zapobiegnie uszkodzeniom sprzętu - sprzęt powinien być transportowany w oryginalnym opakowaniu. - sprzęt podłączony do zasilania powinien znajdować się z dala od dzieci. - w szkołach, warsztatach itp. sprzęt musi być monitorowany przez wykwalifikowane do tego osoby. - zachowaj niniejszą instrukcję w przypadku późniejszych wątpliwości lub pytań.

4 1. Opis 1.1 Panel górny

5 1.1.2 Wyświetlacz 1.2 Opis Kanały sygnałowe 1. Wybór kanału wejściowego 2. Pokrętło regulacji Gain 3. 3-stopniowa korekcja dźwięku 4. Diody LED 5. Efekt Filter 6. Przycisk CUE 7. Potencjometr głośności 8. Przypisywanie kanałów do crossfadera 9. Crossfader 10. Regulacja krzywej cięcia crossfadera 11. Przełącznik funkcji Crossfader Start 12. Regulacja krzywej cięcia potencjometru głośności 13. Przełącznik funkcji Fader Start 14. Przełącznik korekcji dźwięku Kanał mikrofonowy 15. Poziom głośności Mic 1/AUX 16. Dioda kontrolna Mic 1/AUX 17. Poziom głośności Mic Dioda kontrolna Mic stopniowa korekcja dźwięku mikrofonu 20. Przełącznik Mic Sekcja słuchawek 21. Przełącznik mono/stereo 22. Korekcja dźwięku 23. Cue Mix (wybór pomiędzy sygnałem CUE/Master) 24. Poziom głośności wyjścia słuchawkowego Sekcja master Wejścia/wyjścia 25. Poziom głośności master 43. Wejście AUX 26. Dioda sygnału master 44. Wejście Mic Przełącznik mono/stereo wyjścia Booth 45. Wyjście słuchawkowe Pokrętło balance wyjścia master 46. Wyjście słuchawkowe Poziom głośności wyjścia Booth 47. Wejście Mic Gniazdo zasilania Sekcja FX 49. Wyjście Master RCA 30. Encoder BeatFX 50. Wyjście Master XLR 31. Przełącznik wyboru kanału FX 51. Wyjście Booth 32. Encoder wartości Time 52. Wyjście Record 33. Przyciski Time Bar 53. Send 34. Przycisk Tap 54. Return 35. Pokrętło Level/Depth (poziom głośności/nasilenia efektu) 55. Wyjścia kanałowe 36. Przycisk ON/OFF efektu 56. GND (uziemienie) 37. Wyświetlacz 57. Gniazdo Fader Start 58a. Gniazdo USB A Wyświetlacz 58b. Gniazdo USB B 38. Wybrany efekt 59. Zamek Kensington 39. Kanał FX 60. Przełącznik ON/OFF 40. Wartość Time efektu 41. Tempo efektu 42. Tempo CUE

6 1.1.3 Panel przedni Panel tylny 1.3 Podłączanie RMX-80 Digital Sygnał Line Podłącz źródła dźwięku typu line (np. odtwarzacze CD, kontrolery itp.) do wejść liniowych dla kanałów Sygnał Phono Podłącz źródła dźwięku typu phono (np. gramofony) do wejść liniowych dla kanałów 2 i Sygnał mikrofonowy Podłącz swój główny mikrofon do wejścia DJ Mic Podłącz dodatkowy mikrofon do wejścia Mic Słuchawki Podłącz słuchawki do wyjścia słuchawkowego -45- lub Zewnętrzny efektor Podłącz gniazdo Send -53- do wejścia w efektorze, a Return -54- do wyjścia w efektorze Fader Start Podłącz przewody fader start Twojego odtwarzacza do gniazda Fader Start -57- w mikserze.

7 1.3.7 Wyjście Master Podłącz nagłośnienie do wyjścia Master Out -49- (RCA) lub Master Out Balanced -50- (XLR) Wyjście Booth (podsłuch) Podłącz podsłuch do wyjście Booth Out Wyjście Rec Podłącz urządzenie nagrywające do wyjścia Rec Out Zasilanie Podłącz przewód zasilający do gniazda Power USB HUB Podłącz komputer do gniazda USB -58b-. Urządzenia, które powinny być podłączone do komputera poprzez hub USB, muszą być podłączone do portu USB -58a-. 2. Obsługa 2.1 Włączanie urządzenia Po podłączeniu wszystkich przewodów, włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF Wybór typu wejścia Użyj przełącznika typu wejścia -1- aby wybrać pomiędzy wejściem liniowym lub phono dla kanałów 1 4. Użyj przełącznika typu wejścia -1- aby wybrać pomiędzy wejściem mikrofonowym lub AUX dla kanału mikrofonowego. 2.3 Gain Pokrętła GAIN -2- służą do regulacji wejściowego poziomu głośności dla kanałów 1 4. Proszę uważać, aby sygnał nie przekraczał żółtych diod LED na wskaźniku poziomu sygnału -4-. Użyj pokręteł -15, 17- aby wyregulować mikrofon 1/AUX oraz mikrofon 2. Diody LED -16- i -18- powinny świecić się tylko gdy poziom sygnał mikrofonowy sięga najwyższych wartości. 2.4 Korekcja dźwięku 3-poziomowa korekcja dźwięku -3- służy do regulacji poziomu częstotliwości niskich, średnich oraz wysokich dla kanałów 1 4. Istnieją dwa tryby pracy korekcji dźwięku, KILL oraz CLASSIC. Do wyboru trybu służy przełącznik W trybie CLASSIC można zmniejszyć ilość danych częstotliwości, w trybie KILL można je całkowicie usunąć. 2-poziomowa korekcja dźwięku -19- służy do regulacji częstotliwości niskich oraz wysokich kanału MIC/AUX. Dodatkowe informacje znajdują się w podpunkcie Filter kanały 1 4 posiadają niezależne filtry dwubiegunowe regulowane pokrętłem -5-. W pozycji środkowej efekt filtr jest wyłączony. Przekręcając w prawo można utworzyć efekt highpass (przepuszczanie częstotliwości wysokich), przekręcając w lewo można wytworzyć efekt lowpass (przepuszczanie częstotliwości niskich). 2.6 Potencjometr liniowy Potencjometry liniowe -7- służą do regulacji poziomu głośności kanałów 1 4. Krzywa cięcia potencjometrów może być wyregulowana za pomocą pokrętła W pozycji środkowej krzywa cięcia jest o charakterystyce liniowej. 2.7 Crossfader Crossfader -9- służy do przechodzenia pomiędzy kanałami przypisanymi do lewej i prawej strony crossfadera. Krzywa cięcia crossfadera może być wyregulowana za pomocą pokrętła Przekręcając w prawo, krzywa cięcia będzie ostrzejsza, co przydaje się przy szybkich cięciach i scratchowaniu. Przekręcając w lewo, krzywa cięcia będzie łagodna, co przydaje się przy długich miksach.

8 Do przypisywania kanałów 1 4 do crossfadera (strona A i B) służy przełącznik -8-. UWAGA! W pozycji THRU żadna strona crossfadera nie jest przypisana do żadnego kanału. 2.8 Fader Start / Crossfader Start Po podłączeniu odtwarzaczy kompatybilnych z funkcją Fader Start / Crossfader Start (patrz instrukcja obsługi odtwarzaczy), istnieje możliwość rozpoczęcia odtwarzania za pomocą potencjometrów od regulacji głośności bądź samego crossfadera. Aby włączyć funkcję Fader Start użyj przełącznika -13-, aby włączyć funkcję Crossfader Start użyj przełącznika Crossfader Start: Po przesunięciu crossfadera w lewo, odtwarzacz przypisany do strony A rozpocznie odtwarzanie, a odtwarzacz przypisany do strony B przejdzie do ostatnio zapamiętanego punktu CUE oraz przejdzie w tryb pauzy. Po przesunięciu crossfadera w prawo, odtwarzacz przypisany do strony B rozpocznie odtwarzanie, a odtwarzacz przypisany do strony A przejdzie do ostatnio zapamiętanego punktu CUE oraz przejdzie w tryb pauzy. Fader Start: Po przesunięciu potencjometru w dolną pozycję, odtwarzacz przejdzie do ostatnio zapamiętanego punktu CUE oraz przejdzie w tryb pauzy. Po przesunięciu potencjometru w górną pozycję, odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie. UWAGA! Proszę przeczytać instrukcję obsługi do używanych odtwarzaczy. Funkcje Fader Start oraz Crossfader Start mogą działać w sposób inny od opisanego powyżej. 2.9 Mikrofon DJ Przełącznik Mic -20- włącza mikrofon oraz funkcję TALKOVER. Funkcja ta automatycznie wycisza pozostałe kanały podczas używania mikrofonu. Przełącznik Mic -20- w pozycji OFF wyłącza kanał mikrofonowy. Pozycja ON włącza kanał mikrofonowy, pozycja TALKOVER włącza funkcję TALKOVER. Dodatkowe informacje znajdują się w podpunkcie Monitoring Przyciski Cue -6- służą do wybierania kanałów, które mają być aktywne na podsłuchu poprzez słuchawki. Potencjometr Cue Mix -23- służy do przechodzenia pomiędzy kanałami wybranymi jako Cue a sygnałem master. Cue Mix służy także do symulowania przejść na wyjściu słuchawkowym. Potencjometr -24- służy do regulacji poziomu głośności wyjścia słuchawkowego. Korekcja dźwięku -22- służy do korekcji dźwięku wyjścia słuchawkowego. W pozycji LOW, tony niskie będą zwiększone. W pozycji HIGH, tony wysokie będą zwiększone. Przełącznik -21- wybiera tryb Mono/Stereo dla wyjścia słuchawkowego. Dodatkowe informacje znajdują się w podrozdziale Sekcja master Pokrętło master służy do regulacji poziomu głośności wyjścia master. Proszę uważać, aby sygnał nie przekraczał żółtych diod LED na wskaźniku poziomu sygnału Pokrętło -28- służy do regulowania poziomu głośności dla prawej/lewej strony. Pokrętło -29- służy do regulowania poziomu głośności wyjścia Booth. Przełącznik -27- służy do wyboru trybu mono/stereo dla wyjścia Booth. UWAGA! Pokrętła -25, 29- nie wpływają na wyjście Rec Dodatkowe informacje znajdują się w podpunkcie

9 3. Efektor 3.1 Opis RMX-80 posiada wysokiej jakości efektor DSP z efektami: flanger, delay, echo, reverb, transformer, pitch shift, loop roll, reverse loop, noise, bit crusher, tape delay, send/return. Dodatkowe informacje na temat efektów znajdują się na wyświetlaczu Wybór efektów Wybór efektów oraz ich parametrów zawsze przebiega w ten sam sposób. Na wyświetlaczu -38- wyświetlane są nazwy efektów. Pokrętło BeatsFX -30- służy do wyboru efektów. Migająca nazwa efektu oznacza wybrany ale nie aktywny efekt. Wciskając pokrętło BeatsFX -30- aktywujesz wybrany efekt. Nazwa efektu przestanie migać, co oznacza, że efekt jest aktywny. Używając przełącznika wyboru kanału FX -31- można przypisać efekt do dowolnego kanału (1, 2, 3, 4, Mic, XFA, XFB, Master). Na wyświetlaczu -39- wybrany kanał będzie w czerwonej ramce. Jeśli aktywowałeś efekt oraz przypisałeś go do kanału, możesz włączyć efektor przyciskiem ON/OFF dla efektora Gdy efektor jest włączony, przycisk -36- jest podświetlany na żółto. Teraz możesz dodać efekt do oryginalnego sygnału źródłowego poprzez pokrętło Level/Depth Niektóre parametry efektów mogą być regulowane poprzez enkoder Time -32- lub przyciski Time Bar Jeśli parametr czasu nie odpowiada długości segmentów w ścieżce, wartość dwóch segmentów, które są pomiędzy prawidłową wartością, podświetlą się. Wartość ustawiona poprzez enkoder Time -32- lub przyciski Time Bar -33- będzie wyświetlana w formacie bar/milisekunda dla efektów, które bazują na tempie utworu. Pozycja przycisków Time Bar będzie wyświetlana w formie graficznej nad wartością. Jeśli będziesz regulować wartość ustawioną poprzez przyciski Time Bar używając do tego pokrętła Time -32-, wyświetlana pozycja przycisków Time Bar będzie podążać za aktualną wartością. Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych efektów. 3.3 Efekty Flanger Flanger to klasyczny efekt DJ-ski. Rozdziela on sygnał na dwa sygnały i wprowadza lekkie opóźnienie aby wywołać pożądany efekt. Służy do regulacji opóźnienia sygnału w milisekundach. Jeśli wciśniesz i przytrzymasz pokrętło Time Encoder opóźnienie będzie się zwiększać o wartość 10 milisekund. (100 ms ms). Służą do regulacji opóźnienia sygnału w milisekundach. 1-1; 2-1; 4-1; 8-1; 16-1.

10 3.3.2 Delay Efekt delay tworzy kopię sygnału oraz wprowadza znaczne opóźnienie. Służy do regulacji opóźnienia sygnału w milisekundach. Jeśli wciśniesz i przytrzymasz pokrętło Time Encoder opóźnienie będzie się zwiększać o wartość 50 milisekund. (2 ms 4000 ms). Służą do regulacji opóźnienia sygnału w milisekundach. 1-4; 1-2; 3-4; 1-1; Echo Echo tworzy kilka kopii sygnału aby wywołać efekt echa. Służy do regulacji opóźnienia sygnału w milisekundach. Jeśli wciśniesz i przytrzymasz pokrętło Time Encoder opóźnienie będzie się zwiększać o wartość 50 milisekund. (2 ms 4000 ms). Służą do regulacji opóźnienia sygnału w milisekundach. 1-4; 1-2; 3-4; 1-1; 2-1; Reverb Efekt reverb produkuje dźwięk stereofoniczny. Oryginalny sygnał wydaje się oddalać od słuchacza. Służy do regulacji opóźnienia, inaczej mówiąc wielkości wirtualnego pokoju. Jeśli wciśniesz i przytrzymasz pokrętło Time Encoder opóźnienie będzie się zwiększać o wartość 10 (1-100). Płynnie reguluje opóźnienie, inaczej mówiąc wielkości wirtualnego pokoju. 0; 25; 50; 75; 90; Transformer Transformer rytmicznie wycisza oraz zgłasza sygnał.

11 Służy do regulacji opóźnienia pomiędzy ściszaniem a zgłaszaniem. Jeśli wciśniesz i przytrzymasz pokrętło Time Encoder opóźnienie będzie się zwiększać o wartość 50 milisekund. (100 ms ms). Służą do regulacji opóźnienia pomiędzy ściszaniem a zgłaszaniem. 1-8; 1-4; 1-2; 1-1; 2-1; Pitch Shift Pitch Shift manipuluje tonacją utworu. Nieodstępne. Ten efekt działa zawsze z nasileniem 100%. Płynnie zmienia tonację utworu. Przekręcając w prawo tonacja będzie wyższa, w lewo tonacja będzie niższa. Wciskając pokrętło powraca się do oryginalnej tonacji. Stopniowo zmienia tonację utworu. Przycisk 1-1 oznacza brak zmian. Przyciski z wyższą wartością powoduja zwiększenie tonacji, z niższą zmniejszenie Loop Roll Loop Roll powtarza wybrany odcinek sygnału oraz nakłada na oryginalny sygnał. Służy do regulacji długości pętli w milisekundach. Jeśli wciśniesz i przytrzymasz pokrętło Time Encoder opóźnienie będzie się zwiększać o wartość 50 milisekund. Stopniowo zwiększają długość pętli bądź uruchamiają ją. 1-8; 1-4; 1-2; 1-1; 2-1; Reverse Loop Reverse Loop powtarza wybrany odcinek sygnału, odwraca go a następnie nakłada na oryginalny sygnał. Służy do regulacji długości pętli w milisekundach. Jeśli wciśniesz i przytrzymasz pokrętło Time Encoder opóźnienie będzie się zwiększać o wartość 50 milisekund. Stopniowo zwiększają długość pętli bądź uruchamiają ją. 1-8; 1-4; 1-2; 1-1; 2-1; 4-1.

12 3.3.9 Noise Noise to popularny efekt podkreślający konkretne momenty w utworze. RMX-80 oferuje także możliwość modulacji tego efektu pokrętłem filtr LFO aby tworzyć rytmiczne segmenty. Reguluje barwę efektu. Płynnie reguluje prędkość LFO w milisekundach. Jeśli wciśniesz i przytrzymasz pokrętło Time Encoder opóźnienie będzie się zwiększać o wartość 50 milisekund. Stopniowo zmienia prędkość LFO. Przycisk 1-4 wyłącza LFO Bit Crusher Bit Crusher stopniowo obniża jakość sygnału tworząc efekt skrzypiącego dźwięku. Płynnie zmienia jakość dźwięku od -100 do Stopniowo zmienia jakość dźwięku od -100 do ; 50; -10; -50; Gate Gate sprawia, że słyszalne sa tylko dźwięki, które mają głośność ponad ustawiony poziom. Tworzy to efekt pociętego sygnału. Płynnie ustawia poziom sygnału, od którego efekt będzie działać. Stopniowo ustawia poziom sygnału, od którego efekt będzie działać. 1-4: -2dB 1-2: -3dB 3-4: -4dB 1-1: -6dB 2-1: 10dB 4-1: 20dB Tape Delay Tape Delay to efekt symulujący pierwsze efektory na rynku z efektem delay.

13 Płynnie zmienia tonację efektu od -100 do Stopniowo zmienia tonację efektu od -100 do Send/Return Dzięki Send/Return można wysłać sygnał audio do zewnętrznego efektora oraz pobrać go przetworzonego z powrotem. 4. Licznik BPM 4.1 Licznik CUE BPM RMX-80 posiada dwa oddzielne liczniki BPM. Licznik 1 mierzy wartość BPM kanału z aktywowanym przyciskiem Cue -6-. Wartość jest widoczna na wyświetlaczu BPM Wartość miga jeśli licznik BPM próbuje zmierzyć ilość uderzeń na minutę. Może to być związane ze słabym lub trudnym do zmierzenia sygnałem. 4.2 Licznik BPM Licznik 2 mierzy wartość BPM na dwa sposoby: Wariant 1: Wciśnij przycisk Tap -34- przynajmniej 4 razy w rytm muzyki. Wariant 2: Wciśnij i przytrzymaj przycisk Tap -34- aż dioda LED zgaśnie (ok. 2 sekundy). Jeśli przycisk ON/OFF jest aktywny, licznik mierzy wartość BPM dla kanału, który został wybrany za pomocą przełącznika wyboru kanału FX WSKAZÓWKA: sprawdź czy przycisk ON/OFF efektu jest w pozycji ON lub OFF oraz przestaw go w pozycję maksymalnie w lewo (jeśli chcesz używać wyłącznie licznika BPM). W obu przypadkach wartość BPM jest widoczna na ekranie -41- oraz służy do regulowania efektów bazujących na tempie utworu. UWAGA: licznik BPM zastosowany w RMX-80 rozpoznaje wartość BPM pomiędzy 80 a 160. Jeśli wartość BPM utworu wynosi mniej niż 80 (np. 70 BPM), licznik interpretuje ją jako dwa razy większą, czyli na wyświetlaczu pojawi się wartość 140 BPM. Wartość wyższa niż 160 BPM interpretowana jest jako dwa razy wolniejsza, czyli utwór posiadający 180 BPM będzie mierzony jako 90 BPM. Jeśli rytm utworu posiada skomplikowaną strukturę lub beat nie jest zbyt wyrazisty, wartość BPM najprawdopodobniej nie będzie rozpoznana automatycznie. W takich przypadkach należy ją manualnie ustawić za pomocą przycisku Tap Ustawienia Zaawansowane 5.1 Menu Dzięki dostępnemu menu można ustawić podstawowe opcje miksera pod swoje indywidualne potrzeby. Aby wejść do menu należy wyłączyć mikser a następnie wcisnąć i przytrzymać przycisk Crossfader Start -11- oraz przycisk Linefader Starty -13- oraz włączyć mikser przyciskiem ON/OFF.

14 Na wyświetlaczu FX -38- pojawi się napis MASTER. Przekręcając pokrętło Beat FX -30- można wybierać pomiędzy różnymi opcjami. Aby wybrać daną opcję należy wcisnąć pokrętło Beat FX -30-, a następnie przekręcając pokrętło ustawić pożądaną wartość. 5.2 Dostępne opcje Master Wybierz pomiędzy stereo a mono. Jeśli Twój system nagłosnieniowy posiada jedynie opcję mono, zaleca się ustawienie trybu mono dla wyjścia master Limiter Limiter ogranicza sygnał wyjściowy. Wybierz pomiędzy wartościami: 0dB, -3dB, -6dB, -12dB CUE SET(podsłuch) Solo: tylko jeden kanał może być użyty jako cue. Zaletą tego trybu jest to, że wystarczy wcisnąć tylko jeden przycisk cue aby się przełączać pomiędzy kanałami. Mix: wiele kanałów może być użytych jako cue jednocześnie TLKOVR (TALKOVER) Służy do ustawiania zakresu wyciszania funkcji talkover. Możliwe opcje to: -6dB, -12dB, -18dB, -24dB ISO XOVR (ISOLATOR CROSSOVER) Służy do regulacji funkcji crossover pomiędzy częstotliwościami wysokimi i niskimi MIC BTH (MIC BOOTH) ON: sygnał mikrofonowy będzie słyszalny również na wyjściu Booth. OFF: sygnał mikrofonowy nie będzie słyszalny na wyjściu mikrofonowym. Czasami opcja OFF pozwala na wyeliminowanie sprzężenia zwrotnego BTH SRC (BOOTH SOURCE) Funkcja ta pozwala wysłać indywidualny sygnał do wyjścia Booth LED CHECK Wszystkie diody LED zostaną włączone w celu sprawdzenia ich działania FACT RST (FACTORY RESET) Słuzy do przywracania ustawień fabrycznych miksera FW UPDT (FIRMWARE UPDATE) Uruchamia tryb aktualizacji firmware. Aby przeprowadzić aktualizację firmware należy podłączyć mikser do komputera za pomocą gniazda USB -58b-. Włącz tryb aktualizacji. RMX-80 Digital zostanie wykryty jako zewnętrzne urządzenie USB. Wybierz odpowiedni firmware dla tego urządzenia. Rozpocznie się procedura aktualizacji. Po skończonej aktualizacji RMX-80 Digital sam się zresetuje ABOUT Informuje o aktualnej wersji firmware EXIT Służy do wychodzenia z trybu menu.

15 6. Dane Techniczne Typ:... Klasyczny mikser klubowy Zasilanie:... AC V, 50/60 Hz Wymiary: x x mm Waga: kg Wejścia: Line/CD:... 10k ohm / -14 dbv (200 mv) Phono:... 47k ohm / -50 dbv (3.16 mv) Aux:... 10k ohm / -14 dbv (200 mv) Mic 1: k ohm / -54 dbv (1.99 mv), XLR Mic 2: k ohm / -54 dbv (1.99 mv) Return:... 10k ohm / -10 dbv (316 mv), Level VR at 100% Wyjścia: Master:... 1k ohm / 0 dbv (1 V) ±2 db Balanced: ohm / 0 dbv (1 V) ±2 db Booth: ohm / 0 dbv (1 V) ±2 db Rec:... 1k ohm / -10 dbv (316 mv) ±2 db Słuchawkowe: ohm / -3 dbv (708 mv) ±2 db Pasmo przenoszenia: Hz 20 khz Frequency Increase/Decrease: db / < -26 db S/N Ratio: Phono:...85 db Line:...85 db Aux: db DJ Mic: db Mic 2 : db

DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA

DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Lawendowa 15 71-006 Szczecin Telefon: 509431669 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy zakupu miksera RMX-60 firmy Reloop.

Bardziej szczegółowo

iphono 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

iphono 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI iphono 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 icdmix 2 Przewód zasilający Przewód RCA Instrukcja obsługi Gwarancja

Bardziej szczegółowo

DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY

DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

RP-2000 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI

RP-2000 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RP-2000 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED

LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl Dziękujemy za

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M3 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN Telefon:

SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 icdmix 3 Przewód zasilający Przewód RCA Instrukcja obsługi Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Diagram podłączeniowy

Diagram podłączeniowy INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

BEATMIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI

BEATMIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEATMIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Beatmix 4 jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M4 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619 Zawartość pudełka: Mixtrack Pro II Przewód USB Płyta CD z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA X9 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

McCrypt Wielofunkcyjny mikser stereo SM 3090 Nr zam

McCrypt Wielofunkcyjny mikser stereo SM 3090 Nr zam McCrypt Wielofunkcyjny mikser stereo SM 3090 Nr zam. 313882 SM 3090 to sześciokanałowy pulpit mikserski stereo z budowanym echem stereo i generatorem efektów akustycznych. Dodatkowe właściwości: siedmiopasmowy

Bardziej szczegółowo

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Miksowanie i regulowanie niskopoziomowych sygnałów audio. Urządzenie jest jednocześnie przełączane między źródłem sygnału podlegającego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: M6 USB Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: idj PRO Zasilacz Gwarancja Instrukcja Diagram

Bardziej szczegółowo

LED 4 EYES DMX II EFEKT ŚWIETLNY LED

LED 4 EYES DMX II EFEKT ŚWIETLNY LED LED 4 EYES DMX II EFEKT ŚWIETLNY LED DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Digital Jockey 2 Master Edition

Digital Jockey 2 Master Edition PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW Digital Jockey 2 Master Edition PROFESJONALNY KONTROLER MIDI INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48

Bardziej szczegółowo

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość Wstęp - złocone gniazda wejściowe - gniazda mikrofonowe z zasilaniem typu phantom +48V - 2 kanały wejściowe

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne:

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne: INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość pudełka: NDX400 Przewód zasilający Przewód audio RCA (cinch) Instrukcja obsługi Umowa gwarancyjna Rejestracja: Proszę zarejestrować sprzęt na stronie http://www.numark.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA X6 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: MP103 USB Przewód zasilający Przewód audio RCA

Bardziej szczegółowo

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość Wstęp - złocone gniazda wejściowe - gniazda mikrofonowe z zasilaniem typu phantom +48V - 2 kanały wejściowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NS6 Zasilacz Przewód USB Płyta CD z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: CDN77 USB Przewód zasilający Przewody audio RCA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WZMACNIACZY HQM (modele 4060 i 4120)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WZMACNIACZY HQM (modele 4060 i 4120) INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY HQM (modele 4060 i 4120) CECHY PRODUKTU Moc: 60W / 120W Wyjścia głośnikowe: 4-16Ω, 70V, 100V Pasmo przenoszenia: 80Hz-16KHz ZASTOSOWANIE 4 strefy nagłośnienia 3 wejścia mikrofonowe

Bardziej szczegółowo

BEATMIX INSTRUKCJA OBSŁUGI

BEATMIX INSTRUKCJA OBSŁUGI BEATMIX INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

- upewnij się czy żadne kable nie są uszkodzone.

- upewnij się czy żadne kable nie są uszkodzone. 1 Gratulujemy zakupu gramofonu TURN 3 firmy Reloop. Dziękujemy za zaufanie okazane naszej technologii. Zanim sprzęt zostanie użyty prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Proszę wypakować

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L.

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. MODULATOR MT-32 OPIS PRODUKTU Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji jednowstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW. Digital Jockey 2 PROFESJONALNY KONTROLER MIDI INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW. Digital Jockey 2 PROFESJONALNY KONTROLER MIDI INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW Digital Jockey 2 PROFESJONALNY KONTROLER MIDI INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WZMACNIACZY HQM (modele HQM1xxxBT)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WZMACNIACZY HQM (modele HQM1xxxBT) INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY HQM (modele HQM1xxxBT) CECHY PRODUKTU Moc: 60W / 80W / 120W / 150W / 180W / 550W Wyjścia głośnikowe: 4-16Ω, 70V, 100V Pasmo przenoszenia: 40Hz-18kHz ZASTOSOWANIE 5 stref

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

TERMINAL MIX 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMINAL MIX 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINAL MIX 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619 Zawartość: N4 Przewód USB Zasilacz (umieszczony w styropianowym wypełnieniu)

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI Witamy! Dziękujemy za dokonanie bardzo dobrego wyboru i zakup wielokrotnie nagradzanego wzmacniacza Fishman Loudbox Mini. Zaczynamy! Pod spodem znajdziesz kilka wskazówek,

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: MixTrack Płyta CD z oprogramowaniem Instrukcja

Bardziej szczegółowo

TERMINAL MIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMINAL MIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINAL MIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

Mikser wyposażony w wysokiej jakości przedwzmacniacze mikrofonowe ONYX 2 kanały mikrofonowo liniowe mono XLR/TRS z przełącznikiem czułości 1 kanał

Mikser wyposażony w wysokiej jakości przedwzmacniacze mikrofonowe ONYX 2 kanały mikrofonowo liniowe mono XLR/TRS z przełącznikiem czułości 1 kanał Mikser wyposażony w wysokiej jakości przedwzmacniacze mikrofonowe ONYX 2 kanały mikrofonowo liniowe mono XLR/TRS z przełącznikiem czułości 1 kanał mikrofonowo liniowy stereo XLR/TRS 2 kanały liniowe stereo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: 4TRAK Listwa FX Zasilacz Przewód USB Płyta CD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Automatyczny Stabilizator Napięcia AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Automatyczny Stabilizator Napięcia AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Automatyczny Stabilizator Napięcia ver 1.0 AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000 AZO Digital Sp. z o.o. ul. Rewerenda 39A 80-209 Chwaszczyno tel: 58 712 81 79 www.polskieprzetwornice.pl

Bardziej szczegółowo

IQ2 MIDI MIKSER STEREO INSTRUKCJA OBSŁUGI

IQ2 MIDI MIKSER STEREO INSTRUKCJA OBSŁUGI IQ2 MIDI MIKSER STEREO INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl RELOOP

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INDEX OPIS PRODUKTU.2 ŚRODKI OSTROśNOŚCI.2 TRYB WYCISZENIA. 2 OPIS PANELU PRZEDNIEGO.3 OPIS PANELU TYLNEGO 3 ODTWARZACZ CD...4-5 -OBSŁUGA ODTWARZACZA CD.. 4 -OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

Konsola Sinn 7 Rox.12 USX. Instrukcja obsługi

Konsola Sinn 7 Rox.12 USX. Instrukcja obsługi Konsola Sinn 7 Rox.12 USX. Instrukcja obsługi UWAGA! Dla własnego bezpieczeństwa, prosimy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem! Wszystkie osoby zaangażowane w instalację, eksploatowanie,

Bardziej szczegółowo

IQ2+ / IQ2+ USB MIKSER STEREO INSTRUKCJA OBSŁUGI

IQ2+ / IQ2+ USB MIKSER STEREO INSTRUKCJA OBSŁUGI IQ2+ / IQ2+ USB MIKSER STEREO INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl

Bardziej szczegółowo

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Dziękujemy za zakup cyfrowego procesora audio firmy MATRIX. Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące audio procesora. Prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Audio Reveal. first. Instrukcja obsługi.

Audio Reveal. first. Instrukcja obsługi. Audio Reveal first Instrukcja obsługi www.audioreveal.com 2 1. Wstęp Dziękujemy za wybór wzmacniacza firmy Audio Reveal, mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania. Dbając o każdy szczegół oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

M10235PUSB POWERMIKSER AUDIO INSTRUKCJA OBSŁUGI. RH Sound PL sp. z o. o. WRZESIEŃ 2015 WERSJA 1.0 PL

M10235PUSB POWERMIKSER AUDIO INSTRUKCJA OBSŁUGI. RH Sound PL sp. z o. o. WRZESIEŃ 2015 WERSJA 1.0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI RH Sound PL sp. z o. o. WRZESIEŃ 2015 WERSJA 1.0 PL WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Prosimy dokładnie przeczytać ten dokument przed pierwszym włączeniem urządzenia. Podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

MIXAGE CONTROLLER EDITION

MIXAGE CONTROLLER EDITION MIXAGE CONTROLLER EDITION INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - DMX Control 24 Spis treści 1. Instrukcje bezpieczeństwa...3 2. Zastrzeżenia do pracy urządzenia...3 3. Opis urządzenia...4 4. Instalacja...6 Sterowanie dźwiękiem...6 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW RMP-1660 USB ODTWARZACZ CD INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW RMP-1660 USB ODTWARZACZ CD INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ` ÓW RMP-1660 USB ODTWARZACZ CD INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ten symbol, kiedykolwiek zostanie umieszczony w instrukcji ostrzegać będzie o ważnych elementach dołączonej dokumentacji. Przeczytaj instrukcję.

Ten symbol, kiedykolwiek zostanie umieszczony w instrukcji ostrzegać będzie o ważnych elementach dołączonej dokumentacji. Przeczytaj instrukcję. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA UWAGA: W celu zredukowania ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie otwierać urządzenia. Ingerencja w zasoby wewnętrzne urządzenia może być dokonywana tylko przez upoważniony personel

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

RELOOP TAPE. Profesjonalny rejestrator DJ INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 9

RELOOP TAPE. Profesjonalny rejestrator DJ INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 9 RELOOP TAPE Profesjonalny rejestrator DJ INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 312995 Strona 1 z 9 Ostrzeżenie! Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie narażać urządzenia na kontakt z wodą lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek

Bardziej szczegółowo

SCANIC CLUB 12 II INSTRUKCJA OBSŁUGI

SCANIC CLUB 12 II INSTRUKCJA OBSŁUGI SCANIC CLUB 12 II INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK1010-1012 Instrukcja obsługi I. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i użytkowania

Instrukcja instalacji i użytkowania Wzmacniacz mocy 100V CAP224 CAP248 CAP424 CAP448 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Wzmacniacz mocy 100V CAP224 CAP248 CAP424 - CAP448 Instrukcja instalacji i użytkowania 1 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

MS-300C. 4hifi Sp. z o.o. ul. Dolna Gliwice tel

MS-300C. 4hifi Sp. z o.o. ul. Dolna Gliwice tel MS-300C Instrukcja Obsługi MS-300C Dziękujemy bardzo za zakup wzmacniacza Yaqin MS-300C. Aby korzystać z urządzenia w najbardziej satysfakcjonujący sposób, dokładnie przeczytaj poniższą instrukcję. Dane

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel.

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel. CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1030 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./faks 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA Wersja 1.0 PL. MA-4075/MA Instrukcja Obsługi PL

Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA Wersja 1.0 PL. MA-4075/MA Instrukcja Obsługi PL Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA-40120 Wersja 1.0 PL 1/8 Spis treści Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych...1 RH SOUND...1 MA-4075...1 MA-40120...1 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A INSTRUKCJA OBSŁUGI Subwoofer aktywny Audac SX408A Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Przeznaczony do instalacji stałych oraz aplikacji mobilnych Stylowy, innowacyjny design Made in Germany Wszechstronność zastosowań i bogactwo funkcji Wysokiej jakości wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia 24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295 Opis urządzenia 1. PRESET A LEDS- kontrolki LED PRESET A 2. KANALFADER 1-12- regulator kanałów 1-12. Regulatory te służą do ustawienia poziomu

Bardziej szczegółowo

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią.

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią. Adapter USB Phono USB 100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 303093 Wersja 03/11 Przeznaczenie Adapter Phono USB przeznaczony jest do digitalizacji analogowego sygnału audio z urządzeń posiadających wejścia

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz uniwersalny Nr produktu

Wzmacniacz uniwersalny Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz uniwersalny Nr produktu 000303049 Strona 1 z 5 Wstęp Szanowni klienci, Dziękujemy za zakup wzmacniacza uniwersalnego. Produkt, który Państwo nabyli wyposażony jest w najlepszą,

Bardziej szczegółowo

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA NAGŁAŚNIAJĄCE ZESTAWY > Model : vk 700 rmx usb Producent : Zestaw estradowy VK 700RMX USB Strona 1 NAGŁAŚNIAJĄCE ZESTAWY > Strona 2 NAGŁAŚNIAJĄCE ZESTAWY > Strona 3 NAGŁAŚNIAJĄCE ZESTAWY > Strona 4 NAGŁAŚNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika Najwyższej klasy monitor wirtualny - Personal Display System Gratulujemy dokonania znakomitego wyboru. Monitor wirtualny HMD SVGA jest wysokiej jakości przenośnym

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy panel dźwiękowy

Bezprzewodowy panel dźwiękowy KRÓTKA INSTRUKCJA POLSKI Bezprzewodowy panel dźwiękowy Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. Jeśli chcesz uzyskać instrukcje opisującą

Bardziej szczegółowo

PLN 1750 PLN 2990 PLN 4090 PLN 4750 PLN (z napędem CD) 2650 PLN 3390 PLN 3650 PLN 1790 PLN ODTWARZACZE DN-S1000 DN-S1200 DN-S3500

PLN 1750 PLN 2990 PLN 4090 PLN 4750 PLN (z napędem CD) 2650 PLN 3390 PLN 3650 PLN 1790 PLN ODTWARZACZE DN-S1000 DN-S1200 DN-S3500 Cennik DENON DJ - Styczeń 2009 ODTWARZACZE DN-S1000 DN-S1200 DN-S3500 DN-HS5500 DN-D4500 DN-D6000 DN-HD2500 DN-HC4500 Odtwarzacz CD/MP3, czuła na dotyk tarcza JOG, wbudowany efektor; Filter, Flanger, Echo,

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A 1. Uwagi dla użytkownika. Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw urządzenia przez osoby nieupoważnione do świadczeń gwarancyjnych pozbawia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY WZMACNIACZ RADIOWĘZŁOWY MDU-240BT MDU-600BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY WZMACNIACZ RADIOWĘZŁOWY MDU-240BT MDU-600BT INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY WZMACNIACZ RADIOWĘZŁOWY MDU-240BT MDU-600BT PA-450BE-MP3 to cyfrowy wzmacniacz radiowęzłowy audio znajdujący swoje zastosowanie jako zasilanie systemów nagłośnienia w obiektach

Bardziej szczegółowo

Magnetofon USB ION Audio Tape2PC

Magnetofon USB ION Audio Tape2PC Magnetofon USB ION Audio Tape2PC Krótka instrukcja obsługi Nr produktu: 345732 Strona 1 z 9 ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI Prosimy o sprawdzenie, czy wymienione elementy znajdują się w opakowaniu: Magnetofon Tape2PC

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz JPM DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel./fax

Wzmacniacz JPM DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel./fax Wzmacniacz JPM 2020 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny AUDIO CENTER POLAND ul. Malborska 56, Kraków

Cennik detaliczny AUDIO CENTER POLAND ul. Malborska 56, Kraków Cennik detaliczny 01.09.2012 L-505u Wzmacniacz zintegrowany 17 990 zł Moc ciągła: 100 W + 100W/8 Ω 140 W + 140 W/4 Ω B Sterowanie: selektory poziomu głośności i wyboru źródła, przycisk MONITOR, przycisk

Bardziej szczegółowo

SCANIC CLUB 12 ROTARY II

SCANIC CLUB 12 ROTARY II SCANIC CLUB 12 ROTARY II INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl

Bardziej szczegółowo

Mikser McCrypt DJ-700

Mikser McCrypt DJ-700 INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikser McCrypt DJ-700 Produkt nr: 304458 Strona 1 z 21 Rys. 1. 1. Wstęp Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup tego produktu. Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi normami krajowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER AUDIO. Dystrybutor: Linearic Pl.Staszica 30/1, Wrocław, Tel/Fax ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER AUDIO. Dystrybutor: Linearic Pl.Staszica 30/1, Wrocław, Tel/Fax , INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER AUDIO CMX-3268 Spis treści 1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. Specyfikacja techniczna... 3 3. Podstawowe właściwości... 3 4. Sekcja mono... 4 5. Panel tylny... 4 6. Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący Bluetooth BFX-400.pt

Zestaw głośnomówiący Bluetooth BFX-400.pt Zestaw głośnomówiący Bluetooth BFX-400.pt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX www.flash-butrym.pl FOLLOW SPOT FL-1200 DMX Instrukcja użytkownika Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego reflektora prowadzącego FL-1200 DMX. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i najlepsze użytkowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. UPS Line Interactive MODEL: 53973, 53974, 53975,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. UPS Line Interactive MODEL: 53973, 53974, 53975, INSTRUKCJA OBSŁUGI UPS Line Interactive MODEL: 53973, 53974, 53975, 53976 www.qoltec.com 1. Zawartość opakowania Upewnij się, że otrzymałeś zasilacz awaryjny UPS oraz instrukcje obsługi. 2. Wygląd Panel

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz mocy Q2 Q4 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Wzmacniacz mocy Q2 Q4. Instrukcja instalacji i użytkowania

Wzmacniacz mocy Q2 Q4 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Wzmacniacz mocy Q2 Q4. Instrukcja instalacji i użytkowania Wzmacniacz mocy Q2 Q4 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Wzmacniacz mocy Q2 Q4 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ KOŃCOWY DAC 500 DAC 1300

WZMACNIACZ KOŃCOWY DAC 500 DAC 1300 WZMACNIACZ KOŃCOWY DAC 500 DAC 1300 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA...2 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA...3 INSTALACJA...3 WSKAŹNIKI PANELU PRZEDNIEGO...4 REGULATORY I ZŁĄCZA PANELU TYLNEGO...4 INSTRUKCJA OBSŁUGI...5

Bardziej szczegółowo