Konsola Sinn 7 Rox.12 USX. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konsola Sinn 7 Rox.12 USX. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Konsola Sinn 7 Rox.12 USX. Instrukcja obsługi UWAGA! Dla własnego bezpieczeństwa, prosimy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem! Wszystkie osoby zaangażowane w instalację, eksploatowanie, konserwację i obsługę tego urządzenia muszą być odpowiednio wykwalifikowane i dokładnie przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi. Ten produkt spełnia wymogi obowiązujących przepisów europejskich i krajowych, zgodność została potwierdzona odpowiednimi wyjaśnieniami i dokumentami od producenta. Gratulujemy zakupu konsoli Sinn 7 Rox.12 USX. Dziękujemy, że obdarzyli Państwo swoim zaufaniem naszą technologię. Przed uruchomieniem urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy wyjąć Sinn 7 Rox.12 USX z opakowania. Prosimy również sprawdzić czy urządzenie nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń nabytych podczas transportu. Jeśli na kablu zasilającym lub obudowie widnieją uszkodzenia, urządzenia nie wolno używać. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Bezpieczeństwo UWAGA! Prosimy o szczególną uwagę podczas operowania zasilaniem 230 V. Tak wysokie zasilanie może doprowadzić do krytycznych porażeń prądem! Wszelkie szkody spowodowane przez nieprzestrzeganie tej instrukcji obsługi wyklucza wszelkie roszczenia gwarancyjne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mienia lub uszkodzenia ciała spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa. - Urządzenie opuściło fabrykę w stanie idealnym. Aby utrzymać ten stan i zapewnić wolne od ryzyka operowanie użytkownik musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. - Ze względów bezpieczeństwa i certyfikacji (CE) nieupoważniona konwersja i / lub modyfikacja urządzenia są zabronione. Zwróć uwagę, że w przypadku szkód spowodowanych przez zmiany manualne wszelkie roszczenia gwarancyjne są wykluczone. - Wnętrze urządzenia nie zawiera żadnych elementów, które wymagają konserwacji, z wyjątkiem części zużywających się, które mogą być wymieniane z zewnątrz. Wykwalifikowany personel musi przeprowadzić konserwację, w przeciwnym wypadku gwarancja wygasa! - Upewnij się, że urządzenie jest w pełni ustawione zanim podłączysz prąd. Zawsze podłączaj prąd na końcu. Upewnij się, że włącznik jest ustawiony w pozycji OFF zanim podłączysz prąd. - Należy używać tylko kabli, które są zgodne z przepisami. Upewnij się, czy wszystkie kable są odpowiednio podłączone. Zapytaj sprzedawcę w razie jakichkolwiek wątpliwości. Strona 1 z 11

2 - Upewnij się, czy kabel zasilający nie jest zmiażdżony lub uszkodzony przez ostre krawędzie. - Staraj się zapobiec aby kabel zasilający nie dotykał żadnych innych kabli! Zachowaj ostrożność przy obchodzeniu się z kablem i gniazdami zasilającymi. Nigdy nie dotykaj tych części mokrymi rękoma! - Kabel zasilający należy wyłącznie podłączać do odpowiednich gniazdek, które zabezpieczają przed porażeniem. Jedyne gniazdko, jakiego powinno się używać to takie które spełnia wymagania publicznej sieci elektrycznej. - Odłącz urządzenie od prądu jeśli jest nie używane lub przed jego czyszczeniem! Pamiętaj, aby odłączając urządzenie ciągnąć za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za kabel! - Ustaw urządzenie na poziomym i stabilnym stole. W razie sprzężeń, odwróć głośniki od urządzenia. - Unikaj wstrząsów i uderzeń podczas instalowania lub operowania urządzeniem - Wybierając miejsce instalacji upewnij się, że urządzenie nie jest narażone na wysokie temperatury, wilgotność i kurz. Upewnij się, że żadne kable nie leżą na ziemi. Naruszasz nie tylko swoje bezpieczeństwo ale też bezpieczeństwo innych! - Nie stawiaj na urządzeniu żadnych pojemników wypełnionych płynami, które można by było łatwo potrącić i zalać urządzenie. Jeśli jednak do urządzenia dostanie się płyn, trzeba natychmiast odłączyć je od zasilania. Zanim urządzenie zostanie użyte ponownie, powinno być sprawdzone przez wykwalifikowanego technika. Uszkodzenia spowodowane zalaniem nie są uwzględnione w gwarancji. - Nie używaj urządzenia w wysokich temperaturach ( ponad 35 C ) lub niskich temperaturach (poniżej 5 C). Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego kontaktu ze słońcem i źródeł ciepła takich jak kaloryfery, piekarniki itp. (nawet podczas transportu). Nigdy nie zakrywaj wiatraczka chłodzącego i wylotów powietrza. Zawsze zapewnij wystarczającą wentylację urządzenia. - Urządzenia nie wolno używać po przeniesieniu z zimnego do ciepłego otoczenia. Skraplanie się wody może zniszczyć urządzenie. Nie włączaj ani nie używaj urządzenia dopóki nie osiągnie ono temperatury otoczenia! - Pokrętła i przełączniki nigdy nie powinno być czyszczone środkami w sprayu i smarami. Urządzenie powinno być czyszczone tylko wilgotną szmatką. Nie używać rozpuszczalników lub płynów czyszczących na bazie ropy naftowej. - Urządzenie powinno być transportowane w jego oryginalnym opakowaniu. - Zaczynając pracę z urządzeniem upewnij się, że pokrętła głośności i suwaki są ustawione w pozycji minimalnej. Wyłącz głośniki. Odczekaj 8 do 10 sekund zanim zwiększysz głośność aby zapobiec strzałowi przejściowemu, który może zniszczyć głośnik i zwrotnicę. - Urządzenia, które są zasilane prądem nie powinny być udostępniane dzieciom. Zachowaj szczególną ostrożność jeśli w pobliżu są dzieci. - W budynkach komercyjnych przestrzegaj przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom, które zostały określone przez stowarzyszenie zawodowe. - W szkołach, ośrodkach szkoleniowych i na warsztatach pracowniczych, użytkowanie urządzenia powinno być nadzorowane przez wyszkolonych pracowników. Strona 2 z 11

3 - Instrukcję obsługi należy umiejscowić w bezpiecznym miejscu do wglądu w przypadku pytań lub problemów. Zastosowanie - Urządzenie to profesjonalny mikser studyjny, który reguluje, edytuje i miksuje sygnały audio. Dodatkowo, zawiera on wbudowany interfejs audio 16-Bit/44 khz na USB, który służy do nagrywania i odtwarzania sygnałów audio cyfrowo, używając komputera PC. Zintegrowany procesor efektów DSP pozwala na nakładanie efektów dźwiękowych na sygnały audio. - Ten produkt jest dedykowany do napięcia 230 V, 50 Hz AC i jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. - Jeśli urządzenie jest wykorzystywane do innych celów niż opisane w instrukcji obsługi, może ono ulec uszkodzeniu, prowadząc do zerwania gwarancji. Co więcej, każde inne zastosowanie, które nie jest zastosowaniem docelowym urządzenia, podnosi ryzyko zwarcia, pożaru, porażenia prądem, itp. - Numer seryjny nadany przez producenta nie może być usunięty, w celu ochrony praw gwarancyjnych. Konserwacja - Sprawdzaj bezpieczeństwo techniczne urządzenia regularnie, zwracaj uwagę na uszkodzenia kabla zasilającego lub obudowy, jak również zużycie części zużywających się, takich jak pokrętła i suwaki. - Jeżeli bezpieczne funkcjonowanie urządzenia nie jest już możliwe, to urządzenie musi być odłączone i zabezpieczone przed przypadkowym użyciem. Zawsze wyłączaj wtyczkę z gniazdka! - Należy założyć, że bezpieczne działanie nie jest już możliwe, gdy urządzenie nosi widoczne wady, jeżeli urządzenie nie działa, po długim przechowywaniu w niesprzyjających warunkach lub po nie odpowiednim transportowaniu. Strona 3 z 11

4 Przedni panel Tylny Panel Oznaczenie: 1 A. Wejście mikrofonowe (XLR) 1 B. Wejście liniowe mono (6.3 mm jack) 2. Wejście liniowe Insert (6.3 mm jack) 3. Potencjometr głośności 4. Wejście liniowe stereo (6.3 mm jack) 5 A. Wejście z pętli efektów stereo IN 1 Strona 4 z 11

5 5 B. Wejście z pętli efektów stereo IN 2 6 A. Wyjście na pętle efektów OUT 1 6 B. Wyjście na pętle efektów OUT 2 7 A. Główne wyjście (XLR) 7 B. Główne wyjście ( 6.3 mm jack) 8. Wejście Tape (czincz) 9. Wyjście Record OUT (czincz) 10. Wyjście Control Room 11. Wyjście słuchawkowe stopniowy equalizer 13 A. Kontrola pętli efektów 1 13 B. Kontrola pętli efektów Balans stereo 15. Balans stereo 16. Suwak głośności kanału 17 A. Kontrola wejścia z pętli efektów 1 17 B. Kontrola wejścia z pętli efektów 2 18 A. Kontrola wyjścia z pętli efektów 1 18 B. Kontrola wyjścia z pętli efektów Kontrola wyjścia słuchawkowego / Control Room 20. Przełącznik zasilania Phantom 21. Wyjście grupowe 22. Wejście przełącznika nożnego 23. Lampka zasilania Phantom 24. Lampka zasilania 25. Lampka modulacji 26. Suwak głośności głównej, kanał L/P 27. Dioda Peak 28. Balans wejścia z pętli efektów 29. Przełącznik wejścia pętli efektów PFL 30. Przełącznik wejścia pętli efektów L-R 31. Przełącznik wejścia pętli efektów G1-2 (wybór grupy) 32. Wyjście mono (6.3 mm jack) 33 A. Suwak głośności grupy 33 B. Suwak głośności mono 34. Przełącznik wyboru pomiaru 35. Regulacja gniazda Tape 7-punktowy Stereofoniczny Equalizer 36. Suwaki equalizera graficznego 37. Włącznik equalizera 38. Przełącznik AUX 1/2 39. Przełącznik Main/ AUX (1/2) 40. Wyjście na pętle efektów FX 41. Wyjście na pętle efektów MON Strona 5 z 11

6 24-bitowy procesor efektów FX 42. Wyświetlacz 43. Główny kontroler wyjścia procesora efektów 44. Kontrola wyjścia do AUX1 45. Kontrola wyjścia do AUX2 46. Kontrola wyjścia na kanał główny 47. Kontrola wyjścia do MON 48. Przycisk wyciszania 49. Przełącznik grupy G1/2 50. Przycisk w górę 51. Przycisk w dół 52. Tabela z efektami 53. Kontrola FX 54. Kontrola MON 55. Przełącznik ON/OFF 56. Przycisk wyboru wejścia Line/USB 57. Główne wyjście USB 58. Gniazdo zasilania Operowanie Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania Włącz urządzenie za pomocą przełącznika ON / OFF -55 -; wyświetlacz jest włączony. Wejścia Mono Kanały 1, 2, 3 i 4 to kanały mono, które posiadają gniazda mikrofonowe (XLR)-1A. Dodatkowo, co czwarty kanał posiada gniazdo liniowe (6.3 mm) Użyj pokrętła Trim -3 - do regulowania poziomu odpowiedniego wejścia. Możliwe jest także wpięcie do pętli zewnętrznych urządzeń takich jak kompresory, limitery hałasu lub efekty do odpowiednich wejść -2 - kanałów mono. Połączenia w kablu jack 6,3 mm są przypisane w następujący sposób: > końcówka: Wyślij > pierścień: Powrót > rękaw: Uziemienie Użyj przełącznika Phantom aby uaktywnić napięcie phantom 48 V dla mikrofonów pojemnościowych. Przed podłączeniem, sprawdź czy mikrofon wymaga osobnego zasilania. Kiedy włączone jest zasilanie phantom lampka jest zapalona. Za pomocą regulatora Pan (tylko kanały mono), ustaw pozycję w stereo. W przypadku przemodulowania sygnału wejściowego na kanałach 1 i 2, lampka peak zapali się. Strona 6 z 11

7 Wejścia stereo Kanały 12/05 są kanałami stereo, które posiadają symetryczne wejścia liniowe (jack 6,2 mm) Korzystając tylko z lewego gniazda kanału, kanał pracuje w trybie mono. Użyj selektora wejść aby wybrać między Line i USB. Ten kieruje sygnał z komputera do kanału stereo 11/12 do celów monitorowania. Użyj Balance Control aby regulować stosunek między lewym i prawym sygnałem wejścia stereo Użyj FX Control aby ustawić głośność sygnału wysyłanego na wyjścia efektowe i do wewnętrznego efektu. Regulator MON (wyjście monitora) dostarcza oddzielnego miksu dla muzyków podczas występu, na przykład na scenie. Użyj tego pokrętła aby ustawić głośność Mon Ustawienia Kanały wejściowe posiadają 3-zakresowy equalizer Ustaw bas, środek i górę używając przeznaczonych do tego trzech pokręteł Używając pokręteł Aux Control 1-13 A- i Aux Control 2-13 B- regulujesz sygnał wysyłany do konkretnego kanału Aux (Aux Send Out 1-6A- i Aux Send Out 2-6B-). Użyj suwaków do regulowania głośności poszczególnych kanałów. Włącz funkcję PFL (pre-fader listen) -29- aby podsłuchać co znajduje się na danym kanale. Głośność sygnału może być regulowana pokrętłem headphones/control Room Ustawienia są słyszalnie z włączonym equalizerem. Włącz przycisk L-R aby przekierować sygnał danego kanału, regulowany przez suwaki, do wyjścia Main Out 1 i 2. Włącz przycisk Return G aby przekazać sygnał danego kanału, regulowany przez suwaki, do grupy Group 1 i 2. Sekcja główna Używaj suwaków L/R od wyjścia głównego Master OUT -26- aby regulować głośność sygnału wyjść XLR i jack (6.3 mm) Używaj dwóch suwaków Group 1 i 2 aby regulować poziom sygnału wyjść Group 1 i (6.3 mm jack). Suwak Mono-Fader -33B- reguluje poziom sygnału wyjściowego do wyjścia Mono Lampka Modulation -25- wyświetla poziom sygnału wyjścia głównego. Użyj przełącznika Meter Selector aby wybrać między sygnałem L/R lub oddzielnymi sygnałami Grup 1 i 2. Podłączaj słuchawki do wyjścia OUT Sygnał wysyłany do słuchawek koresponduje z sygnałem wysyłanym do Control Room Podłącz aktywne głośniki jako odsłuchy lub dodatkowy wzmacniacz do wyjścia Control Room Poziom sygnału wyjścia słuchawkowego i wyjścia Control Room jest ustawiany za pomocą pokrętła wyjścia słuchawkowego Podłącz dodatkowe urządzenia takiej jak DAT, odtwarzacz CD lub magnetofon do wejścia Tape -8-. Podłącz urządzenia nagrywające takie jak DAT, odtwarzacz CD lub magnetofon do wyjścia Record -9-. Strona 7 z 11

8 Używaj pokrętła Tape Level -35-, aby regulować moc sygnału wyjściowego, wejścia Tape -8- do kanału głównego Main. Wejście przełącznika nożnego jest obsługiwane przez gniazdo jack 6.3 mm. Przełącznika nożnego można używać do włączania/wyłączania wbudowanych efektów. Połączenie USB Konsola Rox posiada Full Duplexowy port USB. Port ten pozwala na wymianę dźwięku między komputerem a mikserem w jakości CD (16 bit/44.1 khz). Operowanie a) Podłączanie urządzenia Uruchom swój komputer (Mac/PC) i poczekaj aż system w pełni załaduje się. Następnie używając kabla USB podłącz mikser Sinn7 Rox.12 USX do komputera. b) Konfiguracja oprogramowania Kiedy podłączysz mikser Sinn7 Rox.12 USX do komputera, Windows powinien automatycznie wykryć je i wyświetlić informację że znalazł on nowy sprzęt. Ponieważ twój mpod posiada technologię Plug ʻnʼ Play, nie wymagane są żadne sterowniki. Powinna pojawić się informacja Twój sprzęt został pomyślnie zainstalowany i jest gotowy do użycia. Instalacja przebiegła pomyślnie. Aby upewnić się, czy wszystkie ustawienia są poprawne wejdź do Panelu Sterowania i otwórz Dźwięki i Urządzenia Audio. Kliknij na suwak Audio aby sprawdzić poziom głośności. Rox.12 USX powinien być ustawiony standardowo jako urządzenie do nagrywania. Uwaga: Rox.12 USX jest rozpoznawany jako USB Audio-Codec c) Zacznij nagrywanie! Uruchom swój ulubiony program do nagrywania. Ustaw Sinn7 Rox.12 USX jako źródło nagrywania ( USB Audio-Codec ). Jesteś gotowy do nagrywania swoich analogowych źródeł sygnału poprzez Sinn7 Rox.12 USX. Zwróć uwagę, że sygnał główny Master jest przekazywany przez USB. Uwaga: Aby zasięgnąć więcej informacji na temat nagrywania sprawdź dokumentację swojego programu. Uwaga: Rox.12 USX jest rozpoznawany jako USB Audio-Codec d) Odtwarzanie W swoim ulubionym programie do ustaw Rox.12 USX jako urządzenie odtwarzające ( USB Audio-Codec ). Sygnał z komputera jest teraz przekazywany przez wyjścia 7/8. Strona 8 z 11

9 Uwaga Ustaw wybór wejścia na na USB Porada ASIO: Aby używać programu, który używa sterowników ASIO, wejdź na stronę i ściągnij uniwersalny sterownik. W jego ustawieniach aktywuj Rox.12 USX (USB-Audio-Codec). Następnie wybierz w programie np. Ableton Live lub Steinberg Cubase, sterownik ASIO4ALL. Teraz twoja konsola jest gotowa do pracy ze sterownikami ASIO. 7-punktowy Graficzny Equalizer Stereofoniczny Stereofoniczny equalizer 7-punktowy -36- pozwala na edycję częstotliwości wszystkich kanałów wejściowych (redukcja lub zwiększenie sygnału do +/- 12 db na danej częstotliwości). Używaj przełącznika Main AUX (1/2) aby zdecydować czy ustawienia equalizera mają być wysłane do kanału głównego lub do kanału AUX 1/2. Jeśli wybierzesz ustawienie AUX 1/2, użyj przełącznika AUX 1/2-38- aby wybrać, do którego z dwóch kanałów AUX zostanie wysłany sygnał z equalizera. Użyj przycisku EQ -37- aby włączyć equalizer. Jeśli equalizer jest wyłączony, nie wpływa on na sygnał wyjściowy. Użyj przycisku EQ -37- aby wyłączyć equalizer. Jednostka efektów DSP Rox.12 USX posiada wbudowaną 24-bitową jednostkę efektów DSP z 99 efektami dźwiękowymi. Wyświetlacz -42- pokazuje, który efekt jest aktualnie włączony. Użyj przycisku Mute aby wyłączyć sekcję efektów; Wyświetlacz mruga Użyj przycisków góra/dół -50 / -51- aby aktywować różne efekty. Przytrzymaj przycisk aby zwiększyć prędkość przeglądania. Tabela -52- przedstawia spis wszystkich efektów. Użyj przycisku Main/G aby przypisać efekt do kanału głównego -26- lub do wyjścia Group a-. Dioda Peak zamruga jeśli sygnał będzie przemodulowany. Użyj pokrętła To Main -46- aby ustawić głośność efektu w sygnale głównym. Pokrętła To-Aux1-44- i To-Aux2-45- regulują głośność efektu w odpowiednich sygnałach Aux. Pokrętło FX Send -43- reguluje głośność efektu w sygnale Effect Out. Użyj pokrętła Mon. Send -47- aby ustawić głośność efektu w sygnale Mon Out (odsłuch). Pętla Aux Send/Return Zewnętrzne urządzenia mogą być używane poprzez niesymetryczne gniazda Aux Send 1(6.3mm jack) -6A- i Aux Send 2-6B-. Użyj pokrętła Aux Return -17- aby regulować głośność efektów zewnętrznych Aux Return -5-. Strona 9 z 11

10 Połączenia Aux Return -5- są niesymetryczne (6.3 mm jack). Do pracy w Mono używaj tylko lewej wtyczki. Użyj pokrętła Aux Send -18- aby regulować głośność efektów zewnętrznych Aux Send -6-. Połączenia Aux Send -6- są niesymetryczne (6.3 mm jack). Do pracy w Mono używaj tylko lewej wtyczki. Informacje Techniczne Global Distribution GmbH nie testowało poniższych parametrów podanych przez producenta: Wejścia Mono Mic: Mono Line: Stereo Line: Tape In: Aux Returns: Insert In: XLR(>1.3Kohm/+2dBm/max.+14dBm) 6.3mm jack(>10kohm/+4dbm/max.22dbm) 6.3mm jack(>10kohm/+4dbm/max.22dbm) Czincz (>10K ohm / + 2 dbm / max. 22 dbm) 6.3mm jack(>10kohm/+4dbm/max.22dbm) 6.3mm jack(>10kohm/+4dbm/max.22dbm) Wyjścia Stereo Out L/R: XLR & 6.3 mm jack (120 ohm/+4-6 dbm/+22 dbm) Mono Out: 6.3mm jack(120ohm/+4-6dbm/+22dbm) G1-2 Out: 6.3mm jack(120ohm/+4-6dbm/+22dbm) Aux Sends 1,2: 6.3mm jack(120ohm/+4-6dbm/+20dbm) FX Sends 1,2: 6.3mm jack(120ohm/+4-6dbm/+20dbm) Monitor Sends: 6.3mm jack(120ohm/+4-6dbm/+20dbm) Insert Out: 6.3mm jack(120ohm/+4-6dbm/+22dbm) CTRL Room Out: 6.3mm jack(120ohm/+4-6dbm/+22dbm) Rec Out: Czincz (1K ohm / +4-6 dbm / +22 dbm) Phones: 6.3 mm jack (100 ohm / - / 40 mw x 2) Zakres częstotliwości Wejście/Wyjście: Equalizer Hi: 12 khz, +/- 15 db Mid: 2.5 khz, +/- 15 db Low: 80 Hz, +/- 15 db Zakres regulacji wzmocnienia Kanał/ Master/ Mono/ G1-2 Faders: Aux Send/ Aux Master Send: FX Send/ FX Master Send: Monitor Send/ Monitor Master Send: Aux Return: Wyłączony do +15 db Wyłączony do +15 db Wyłączony do +15 db Wyłączony do +15 db Wyłączony do +20 db Phantom Power +48 V, global Strona 10 z 11

11 USB A/D & D/A: 16-Bit Zniekształcenia w odtwarzaniu: < 0.05% S/N: 80dB Nagrywanie: Zniekształcenia < 0.1% Interfejs: USB z pełnym duplexem (odtwarzanie i nagrywanie) Kompatybilny z USB1.1 lub USB2.0 Wymiary: Waga: 395x72x423mm 5kg Strona 11 z 11

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość Wstęp - złocone gniazda wejściowe - gniazda mikrofonowe z zasilaniem typu phantom +48V - 2 kanały wejściowe

Bardziej szczegółowo

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość Wstęp - złocone gniazda wejściowe - gniazda mikrofonowe z zasilaniem typu phantom +48V - 2 kanały wejściowe

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

iphono 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

iphono 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI iphono 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

Mikser wyposażony w wysokiej jakości przedwzmacniacze mikrofonowe ONYX 2 kanały mikrofonowo liniowe mono XLR/TRS z przełącznikiem czułości 1 kanał

Mikser wyposażony w wysokiej jakości przedwzmacniacze mikrofonowe ONYX 2 kanały mikrofonowo liniowe mono XLR/TRS z przełącznikiem czułości 1 kanał Mikser wyposażony w wysokiej jakości przedwzmacniacze mikrofonowe ONYX 2 kanały mikrofonowo liniowe mono XLR/TRS z przełącznikiem czułości 1 kanał mikrofonowo liniowy stereo XLR/TRS 2 kanały liniowe stereo

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią.

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią. Adapter USB Phono USB 100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 303093 Wersja 03/11 Przeznaczenie Adapter Phono USB przeznaczony jest do digitalizacji analogowego sygnału audio z urządzeń posiadających wejścia

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WZMACNIACZY HQM (modele 4060 i 4120)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WZMACNIACZY HQM (modele 4060 i 4120) INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY HQM (modele 4060 i 4120) CECHY PRODUKTU Moc: 60W / 120W Wyjścia głośnikowe: 4-16Ω, 70V, 100V Pasmo przenoszenia: 80Hz-16KHz ZASTOSOWANIE 4 strefy nagłośnienia 3 wejścia mikrofonowe

Bardziej szczegółowo

Ten symbol, kiedykolwiek zostanie umieszczony w instrukcji ostrzegać będzie o ważnych elementach dołączonej dokumentacji. Przeczytaj instrukcję.

Ten symbol, kiedykolwiek zostanie umieszczony w instrukcji ostrzegać będzie o ważnych elementach dołączonej dokumentacji. Przeczytaj instrukcję. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA UWAGA: W celu zredukowania ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie otwierać urządzenia. Ingerencja w zasoby wewnętrzne urządzenia może być dokonywana tylko przez upoważniony personel

Bardziej szczegółowo

DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY

DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY

Bardziej szczegółowo

M10235PUSB POWERMIKSER AUDIO INSTRUKCJA OBSŁUGI. RH Sound PL sp. z o. o. WRZESIEŃ 2015 WERSJA 1.0 PL

M10235PUSB POWERMIKSER AUDIO INSTRUKCJA OBSŁUGI. RH Sound PL sp. z o. o. WRZESIEŃ 2015 WERSJA 1.0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI RH Sound PL sp. z o. o. WRZESIEŃ 2015 WERSJA 1.0 PL WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Prosimy dokładnie przeczytać ten dokument przed pierwszym włączeniem urządzenia. Podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: M6 USB Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja

Bardziej szczegółowo

McCrypt Wielofunkcyjny mikser stereo SM 3090 Nr zam

McCrypt Wielofunkcyjny mikser stereo SM 3090 Nr zam McCrypt Wielofunkcyjny mikser stereo SM 3090 Nr zam. 313882 SM 3090 to sześciokanałowy pulpit mikserski stereo z budowanym echem stereo i generatorem efektów akustycznych. Dodatkowe właściwości: siedmiopasmowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY AKUSTYCZNYCH TYPU: MW-3 MW-5 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI Witamy! Dziękujemy za dokonanie bardzo dobrego wyboru i zakup wielokrotnie nagradzanego wzmacniacza Fishman Loudbox Mini. Zaczynamy! Pod spodem znajdziesz kilka wskazówek,

Bardziej szczegółowo

RELOOP TAPE. Profesjonalny rejestrator DJ INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 9

RELOOP TAPE. Profesjonalny rejestrator DJ INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 9 RELOOP TAPE Profesjonalny rejestrator DJ INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 312995 Strona 1 z 9 Ostrzeżenie! Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie narażać urządzenia na kontakt z wodą lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WZMACNIACZY HQM (modele HQM1xxxBT)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WZMACNIACZY HQM (modele HQM1xxxBT) INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZY HQM (modele HQM1xxxBT) CECHY PRODUKTU Moc: 60W / 80W / 120W / 150W / 180W / 550W Wyjścia głośnikowe: 4-16Ω, 70V, 100V Pasmo przenoszenia: 40Hz-18kHz ZASTOSOWANIE 5 stref

Bardziej szczegółowo

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Miksowanie i regulowanie niskopoziomowych sygnałów audio. Urządzenie jest jednocześnie przełączane między źródłem sygnału podlegającego

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz uniwersalny Nr produktu

Wzmacniacz uniwersalny Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz uniwersalny Nr produktu 000303049 Strona 1 z 5 Wstęp Szanowni klienci, Dziękujemy za zakup wzmacniacza uniwersalnego. Produkt, który Państwo nabyli wyposażony jest w najlepszą,

Bardziej szczegółowo

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Dziękujemy za zakup cyfrowego procesora audio firmy MATRIX. Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące audio procesora. Prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MM-5

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MM-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MM-5 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem miksera do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A 1. Uwagi dla użytkownika. Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw urządzenia przez osoby nieupoważnione do świadczeń gwarancyjnych pozbawia użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA Wersja 1.0 PL. MA-4075/MA Instrukcja Obsługi PL

Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA Wersja 1.0 PL. MA-4075/MA Instrukcja Obsługi PL Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych RH SOUND MA-4075 MA-40120 Wersja 1.0 PL 1/8 Spis treści Instrukcja obsługi Wzmacniaczy wielostrefowych...1 RH SOUND...1 MA-4075...1 MA-40120...1 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER AUDIO. Dystrybutor: Linearic Pl.Staszica 30/1, Wrocław, Tel/Fax ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER AUDIO. Dystrybutor: Linearic Pl.Staszica 30/1, Wrocław, Tel/Fax , INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER AUDIO CMX-3268 Spis treści 1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. Specyfikacja techniczna... 3 3. Podstawowe właściwości... 3 4. Sekcja mono... 4 5. Panel tylny... 4 6. Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1351 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619 Zawartość pudełka: Mixtrack Pro II Przewód USB Płyta CD z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M4 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze

Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze Nr produktu 304967 Ekstremalnie kompaktowy

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz JPM DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel./fax

Wzmacniacz JPM DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel./fax Wzmacniacz JPM 2020 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA M3 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A INSTRUKCJA OBSŁUGI Subwoofer aktywny Audac SX408A Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA...2 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA...3 INSTALACJA...3 WSKAŹNIKI PANELU PRZEDNIEGO...4 REGULATORY I ZŁĄCZA PANELU TYLNEGO...4 INSTRUKCJA OBSŁUGI...5

Bardziej szczegółowo

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter telewizyjny PAL do NTSC Nr produktu 989268 Strona 1 z 5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Produkt służy do dwukierunkowej konwersji sygnału PAL (50 Hz) do NTSC (60 Hz). System

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 icdmix 2 Przewód zasilający Przewód RCA Instrukcja obsługi Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Przeznaczony do instalacji stałych oraz aplikacji mobilnych Stylowy, innowacyjny design Made in Germany Wszechstronność zastosowań i bogactwo funkcji Wysokiej jakości wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - DMX Control 24 Spis treści 1. Instrukcje bezpieczeństwa...3 2. Zastrzeżenia do pracy urządzenia...3 3. Opis urządzenia...4 4. Instalacja...6 Sterowanie dźwiękiem...6 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel.

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel. CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1030 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./faks 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED

LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED LED MATRIX EFEKT ŚWIETLNY LED DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.blaskdj.com.pl e-mail: reloop@reloop.com.pl Dziękujemy za

Bardziej szczegółowo

Mikser audio PMX124 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Mikser audio PMX124. Instrukcja instalacji i użytkowania

Mikser audio PMX124 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Mikser audio PMX124. Instrukcja instalacji i użytkowania Mikser audio PMX124 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Mikser audio PMX124 Instrukcja instalacji i użytkowania 1 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

HDV18A. Cyfrowy dekoder audio Podręcznik użytkownika

HDV18A. Cyfrowy dekoder audio Podręcznik użytkownika Cyfrowy dekoder audio Podręcznik użytkownika HDV18A Dziękujemy za zakup produktu. W celu zachowania optymalnej wydajności i bezpieczeństwa prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Spis treści: I:

Bardziej szczegółowo

Diagram podłączeniowy

Diagram podłączeniowy INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA UWAGA - W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. NIE OTWIERAĆ POKRYWY URZĄDZENIA. SERWISOWAĆ

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX 1 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wzmacniacz miksujący MMA 60/120/240 N

Instrukcja obsługi. Wzmacniacz miksujący MMA 60/120/240 N Instrukcja obsługi Wzmacniacz miksujący MMA 60/120/240 N Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: Warunki bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA NAGŁAŚNIAJĄCE ZESTAWY > Model : vk 700 rmx usb Producent : Zestaw estradowy VK 700RMX USB Strona 1 NAGŁAŚNIAJĄCE ZESTAWY > Strona 2 NAGŁAŚNIAJĄCE ZESTAWY > Strona 3 NAGŁAŚNIAJĄCE ZESTAWY > Strona 4 NAGŁAŚNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Box Electronics PMC-508

Box Electronics PMC-508 Box Electronics PMC-508 Powermikser z wbudowanym procesorem efektów Jan Marek Na rynku jest już wiele różnych modeli powermikserów i naprawdę trudno jest stworzyć nowy tak by wyróżniał się wśród innych.

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny AUDIO CENTER POLAND ul. Malborska 56, Kraków

Cennik detaliczny AUDIO CENTER POLAND ul. Malborska 56, Kraków Cennik detaliczny 01.09.2012 L-505u Wzmacniacz zintegrowany 17 990 zł Moc ciągła: 100 W + 100W/8 Ω 140 W + 140 W/4 Ω B Sterowanie: selektory poziomu głośności i wyboru źródła, przycisk MONITOR, przycisk

Bardziej szczegółowo

Mikser McCrypt DJ-700

Mikser McCrypt DJ-700 INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikser McCrypt DJ-700 Produkt nr: 304458 Strona 1 z 21 Rys. 1. 1. Wstęp Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup tego produktu. Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi normami krajowymi

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA PRESS BOX-216 SKRZYNKA REPORTERSKA

KARTA KATALOGOWA PRESS BOX-216 SKRZYNKA REPORTERSKA SKRZYNK REPORTERSK - Warszawa, Rokokowa, Poland tel./fax + KRT KTLOGOW PRESS OX- SKRZYNK REPORTERSK - Warszawa, Rokokowa, Poland tel./fax + OPIS URZĄDZENI PRESS OX to wysokiej klasy separowany transformatorowo

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. ul. Malborska Kraków tel.: fax:

Dystrybucja. ul. Malborska Kraków tel.: fax: Dystrybucja ul. Malborska 56 30-646 Kraków tel.: 012 265 02 85 fax: 012 425 64 43 e-mail: office@audiocenter.pl LUXMAN Cennik 2011 Wzmacniacze Klasa AB Cena L-505U Moc ciągła: 100 W + 100W/8 Ω 150 W +

Bardziej szczegółowo

Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny

Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000352393 Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny Strona 1 z 11 Należy uważnie zapoznać się z instrukcją przed obsługa urządzenia Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INDEX OPIS PRODUKTU.2 ŚRODKI OSTROśNOŚCI.2 TRYB WYCISZENIA. 2 OPIS PANELU PRZEDNIEGO.3 OPIS PANELU TYLNEGO 3 SCHEMAT PODŁĄCZENIAGŁOŚNIKÓW. 4 SCHEMAT PODŁĄCZENIA.....5

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MODEL: ELS 30 M (400V) INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

LED Głowica ruchoma 30W SPOT COLOR GOBO F

LED Głowica ruchoma 30W SPOT COLOR GOBO F INSTRUKCJA OBSŁUGI LED Głowica ruchoma 30W SPOT COLOR GOBO F7000499 LED Głowica Ruchoma 30W SPOT COLOR GOBO F7000499 Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Zasady bezpieczeństwa... 2 3 Konserwacja... 2 4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie FCC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Oświadczenie FCC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instrukcja obsługi Oświadczenie FCC To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu

Bardziej szczegółowo

Multimedialny system akustyczny 2.1. Instrukcja obsługi MS

Multimedialny system akustyczny 2.1. Instrukcja obsługi MS Instrukcja obsługi MS-1085 www.sven.fi Dziękujemy Państwu za zakup systemu akustycznego marki SVEN! PRAWO AUTORSKIE 2016. SVEN PTE. LTD, Wersja 1.0 (V 1.0). Dana Instrukcja i zawarta w niej informacja

Bardziej szczegółowo

Multimedialny system akustyczny USB 2.0. Instrukcja obsługi SVEN

Multimedialny system akustyczny USB 2.0. Instrukcja obsługi SVEN Instrukcja obsługi www.sven.fi Dziękujemy Państwu za zakup systemu akustycznego marki SVEN! PRAWO AUTORSKIE 2017. SVEN PTE. LTD. Wersja 1.0 (V 1.0). Dana Instrukcja i zawarta w niej informacja są chronione

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p SZCZECIN Telefon: INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: idj PRO Zasilacz Gwarancja Instrukcja Diagram

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Magnetofon USB ION Audio Tape2PC

Magnetofon USB ION Audio Tape2PC Magnetofon USB ION Audio Tape2PC Krótka instrukcja obsługi Nr produktu: 345732 Strona 1 z 9 ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI Prosimy o sprawdzenie, czy wymienione elementy znajdują się w opakowaniu: Magnetofon Tape2PC

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj tą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, żebyś mógł się do niej odnieść w każdej chwili. Instrukcja ta zawiera ważne wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at SPA1260. PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  SPA1260. PL Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/support SPA1260 PL Instrukcja obsługi a (L) (R) b (L) (R) c d e (L) (R) f (L) (R) AUX PL Ostrzeżenie: Nie narażaj urządzenia na kontakt z wilgocią

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1242

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1242 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1242 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA Utworzono : 06 luty 2017

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA Utworzono : 06 luty 2017 KARTY DŹWIEKOWE > Model : 0202 USB Producent : - 0202 USB stereofoniczna karta dźwiękowa na USB 2.0 z wejściami: mikrofonowym, gitarowym lub liniowymi Do produktu dołączona instrukcja po polsku Wymagania:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu audio

Specyfikacja sprzętu audio - 1 - Specyfikacja sprzętu audio 1. Kolumna pasywna sztuk 2 Moc : RMS 800 W Impedancja : 4 Ohm Pasmo przenoszenia : 45 Hz - 20 khz Skuteczność : 102 db Głośnik wysokotonowy : 1,75" Celestion Głośnik niskotonowy

Bardziej szczegółowo

Radio FM przenośne Muse M-050 R

Radio FM przenośne Muse M-050 R INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM przenośne Muse M-050 R Produkt nr: 393841 Strona 1 z 7 LOKALIZACJA I OPIS KONTROLERÓW Strona 2 z 7 1. Wskaźnik 2. Regulator pasma 3. Wyboru pasma FM / MW 4. Gniazdo AUX IN 5.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Matrix Quattro DAC. Instrukcja obsługi

Matrix Quattro DAC. Instrukcja obsługi Matrix Quattro DAC Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego procesora audio firmy MATRIX. Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące audio procesora. Prosimy o dokładne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz mocy Q2 Q4 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Wzmacniacz mocy Q2 Q4. Instrukcja instalacji i użytkowania

Wzmacniacz mocy Q2 Q4 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Wzmacniacz mocy Q2 Q4. Instrukcja instalacji i użytkowania Wzmacniacz mocy Q2 Q4 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Wzmacniacz mocy Q2 Q4 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

Spis Treści 1 INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 2 2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 3 3 WYGLĄD WYROBU 4 4 POŁĄCZENIA SYSTEMOWE 5

Spis Treści 1 INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 2 2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 3 3 WYGLĄD WYROBU 4 4 POŁĄCZENIA SYSTEMOWE 5 Spis Treści 1 INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 2 2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 3 3 WYGLĄD WYROBU 4 4 POŁĄCZENIA SYSTEMOWE 5 4.1 PODŁĄCZANIE KABLA ZASILAJĄCEGO 5 4.2 PODŁĄCZANIE MONITORA 5 4.3 PODŁĄCZENIE DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm pasek na rękę instrukcja obsługi.

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm instrukcja obsługi. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK1010-1012 Instrukcja obsługi I. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

Przenośny wentylator (2w1)

Przenośny wentylator (2w1) Przenośny wentylator (2w1) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wentylatora z funkcją mgiełki dla zapewniania równomiernie chłodnej temperatury powietrza. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ KOŃCOWY DAC 500 DAC 1300

WZMACNIACZ KOŃCOWY DAC 500 DAC 1300 WZMACNIACZ KOŃCOWY DAC 500 DAC 1300 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10295 Witamy Dziękujemy za zakup Bluetooth Soundbar z głośnikiem basowym firmy Digitus Niezależnie od sposobu użycia produktu,

Bardziej szczegółowo