TERMINAL MIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMINAL MIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 TERMINAL MIX 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p SZCZECIN Telefon:

2 Gratulujemy zakupu kontrolera Terminal Mix 4 firmy Reloop. Dziękujemy za zaufanie okazane naszej technologii didżejskiej. Zanim sprzęt zostanie użyty prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Proszę wypakować sprzęt i sprawdzić czy nie został on uszkodzony podczas transportu. Jeśli zauważysz jakiekolwiek usterki bądź widoczne uszkodzenia, nie używaj sprzętu i skontaktuj się ze sprzedawcą. UWAGA! Proszę zachować szczególną ostrożność podczas używania sprzętu o napięciu 230V. Tak duże napięcie może prowadzić do śmiertelnego porażenia prądem! Jakiekolwiek uszkodzenie sprzętu spowodowane niestosowaniem się do instrukcji obsługi unieważnia umowę gwarancyjną. - z powodów ostrożności i certyfikatu (CE) nieautoryzowana modyfikacja sprzętu jest zabroniona. Jeśli uszkodzenie wynika z samodzielnej modyfikacji sprzętu umowa gwarancyjna staję się nieważna. - części wewnętrzne sprzętu nie wymagają żadnych konserwacji, za wyjątkiem części zużywalnych, które mogą być konserwowane z zewnątrz. Tylko odpowiednio wykwalifikowani pracownicy mogą wymienić bądź naprawić części wewnętrzne, w innym przypadku gwarancja zostaje zerwana! - upewnij się, iż sprzęt jest podłączany do prądu dopiero na samym końcu, gdy jest on już poprawnie ustawiony i połączony z innym sprzętem. Upewnij się, czy włącznik sieciowy jest w pozycji OFF podczas podłączania kabla sieciowego do gniazdka. - używaj tylko odpowiednich kabli, które są kompatybilne ze sprzętem. Upewnij się, czy wszystkie kable są odpowiednio połączone i czy nie są wyczuwalne żadne luzy w gniazdkach, łączeniach itp. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnij informacji u sprzedawcy. - upewnij się czy żadne kable nie są uszkodzone. - upewnij się czy przełącznik napięcia jest w prawidłowej pozycji. Uszkodzenia spowodowane niepoprawnym ustawieniem przełącznika nie są objęte umową gwarancyjną. - jeśli to możliwe sprzęt podłączaj do gniazdek z zabezpieczeniem antyprzepięciowym. - sprzęt odłączaj od prądu tylko po skończonej pracy oraz przed każdym czyszczeniem. - sprzęt ustawiaj w pozycji horyzontalnej na stabilnym podłożu oraz z dala od nagłośnienia w celu uniknięcia zakłóceń. - unikaj jakichkolwiek wstrząsów bądź uderzeń podczas operowania sprzętem. - chroń sprzęt przed źródłami ciepła, wilgoci oraz kurzu. - nie stawiaj w pobliżu sprzętu żadnych pojemników z płynem, który mógłby zalać aparaturę. Jeśli jednak płyn dostanie się do urządzenia, natychmiast odłącz go od zasilania. Przed ponownym użyciem sprzętu koniecznie oddaj go do sprawdzenia wykwalifikowanemu personelowi. Tego typu uszkodzenia sprzętu nie są objęte umową gwarancyjną. - nie używaj sprzętu w zbyt niskiej (poniżej 5º C) bądź wysokiej (powyżej 35º C) temperaturze. Sprzęt nie powinien znajdować się w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych bądź blisko innych źródeł ciepła (np. grzejniki, kuchenki itp.). Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. - sprzęt nie powinien być używany od razu po przebywaniu w niskiej temperaturze (np. po transporcie w zimie). Nie używaj sprzętu dopóki nie osiągnie on temperatury zbliżonej do tej, w której zostanie użyty. - przyciski, klawisze oraz przełączniki nie mogą być narażone na płynne środki czyszczące. Do czyszczenia sprzętu używaj tylko suchych materiałów. - podczas włączania sprzętu upewnij się czy wszystkie pokrętła i potencjometry są ustawione na 0 co zapobiegnie uszkodzeniom sprzętu

3 - sprzęt powinien być transportowany w oryginalnym opakowaniu. - sprzęt podłączony do zasilania powinien znajdować się z dala od dzieci. - w szkołach, warsztatach itp. sprzęt musi być monitorowany przez wykwalifikowane do tego osoby. - zachowaj niniejszą instrukcję w przypadku późniejszych wątpliwości lub pytań.

4 1. OPIS GŁÓWNY

5 Po poprawnym podłączeniu kontrolera Terminal Mix 4 do komputera oraz po skonfigurowaniu oprogramowania Serato DJ Intro bądź Virtual DJ LE możesz zacząć używać sprzętu. Nie wszystkie funkcje są dostępne w obu oprogramowaniach, dlatego przy każdej funkci opisanej w poniższej tabeli jest to zaznaczone. Element Funkcja Druga funkcja aktywowana przyciskiem Shift T18- T1 Potencjometr Pitch Służy do regulacji wartości pitch dla danego decka (Serato: tak, Virtual DJ: tak) T2 Dioda Offset Jeśli wybierzesz deck (patrz T23-) oraz poruszysz potencjometrem pitch, wartość będzie zapamiętana. Dioda LED informuje kiedy potencjometr pitch jest w swojej początkowej pozycji podczas jego cofania. T3 Zakres pitch Możesz wybrać pomiędzy następującymi wartościami: Virtual DJ: 6%, 8%, 10%, 12%, 20%, 25%, 33%, 50%, 100% Intro: 8%, 16%, 50% T4 Keylock Włącz/wyłącza funkcję keylock (Serato: tak, Virtual DJ: tak) T5 Parametr efektu Służy do regulacji wybranych parametrów efektu (Serato: tak, Virtual DJ: tak) T6 Przycisk FX ON Służy do włączania wybranego efektu (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Przycisk przełączania efektu Służy do wybierana efektu (Serato: tak, Virtual DJ: tak) T7 FX Tempo Serato: zmienia tempo wszystkich efektów Virtual DJ: służy do efektu beat jump (przeskakiwanie zgodnie z beatami) w przód i tył T8 Przycisk Tap Serato: reguluje tempo efektu Virtual DJ: reguluje tempo odtwarzanego utworu T9 Długość pętli Służy do regulacji długości pętli. Wciskając pokrętło można automatycznie ustawić pętlę bez konieczności ustalania jej punktu T10 T11 T12 końcowego (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Regulacja początkowego punktu pętli Serato: służy do wyznaczania punktu początkowego pętli. Jeśli pętla jest już ustawiona, przycisk ten służy do regulacji punktu (poprzez koło JOG). Virtual DJ: służy do wyznaczania punktu początkowego pętli. Jeśli pętla jest ustawiona, może zostać skrócona. Regulacja końcowego punktu pętli Serato: służy do wyznaczania punktu końcowego pętli. Jeśli pętla jest już ustawiona, przycisk ten służy do regulacji punktu (poprzez koło JOG). Virtual DJ: służy do wyznaczenia punktu końcowego pętli. Przesunięcie pętli Służy do przesuwania ustalonej pętli na osi Przycisk Loop-In Służy do wyznaczania punktu początkowego pętli Przycisk Loop-Out Służy do wyznaczania punktu końcowego pętli

6 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 czasu (Serato: tak, Virtual DJ: nie) Przyciski Hot Cue Służą do zapisywania punktów Hot Cue, do których będzie można w każdej chwili powrócić (Serato: tak, Virtual DJ: tak). Wciskając przycisk Slice T14- w oprogramowaniu Virtual DJ przyciski hot cue będą podwojone (czyli rozszerzone o punkty 5 8) Przycisk Slice Jeśli aktywny, banki sampli oraz przycisków hot cue będą rozszerzone do 5 8 (Serato: nie, Virtual DJ: tak) Bank sampli Serato: odtwarza zachowany sampel. Wciskając jeszcze raz odtworzysz sampel od początku. Virtual DJ: odtwarza zachowany sampel. Wciskając jeszcze raz zatrzymasz odtwarzanie. Tryb koła JOG Włącza/wyłącza tryb scratch dla koła JOG. Wciskając i przytrzymując przycisk kołem JOG można przeszukiwać ścieżkę. Jeśli dioda LED nie świeci się, koło JOG jest w trybie pitch bend (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Koło JOG Koło JOG posiada wiele funkcji. Patrz opis przyciski T16- Przycisk Shift Wciskając ten przycisk można włączyć drugą funkcję przycisków (dodatkowa funkcja) (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Przycisk Sync Służy do automatycznego wyrównania tempa utworu z tempem utworu odtwarzanego na decku master (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Przycisk Cup Przechodzi do ostatnio zapisanego punktu Cue oraz rozpoczyna odtwarzanie Przycisk Cue Przechodzi do punktu Cue oraz zatrzymuje odtwarzanie. Przytrzymując przycisk można rozpocząć odtwarzanie, zwalniając przycisk ścieżka ponownie wróci do punktu Cue (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Przycisk Play/Pause Rozpoczyna odtwarzanie bądź przechodzi w tryb pauzy (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Przycisk wyboru decka Służy do wyboru decka (Serato: nie, Virtual DJ: tak) Pokrętło Gain Służy do regulacji poziomu Gain (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Pokrętło EQ (korekcja dźwięku) Służy do regulacji częstotliwości niskich/średnich/wysokich (Serato: tak, Przycisk kasowania Hot Cue Służy do kasowania punktów Hot Cue (Serato: tak, Virtual DJ: tak). Bank sampli Serato: zatrzymuje odtwarzania sampla oraz powraca do jego początku. Virtual DJ: odtwarza sampel od początku.

7 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 Virtual DJ: tak) Filter Służy do regulacji efektu filter, który służy do wycinania różnych częstotliwości (zależnie od ustawienia) (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Przycisk Monitor-CUE Służy do monitorowania danego decka (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Przycisk Load Służy do wybierania ścieżek na dany deck (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Regulacja poziomu głośności kanału Służy do regulacji poziomu głośności danego kanału (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Regulacja poziomu głośności master Służy do regulacji poziomu głośności wyjścia master. Pokrętło to jest analogowe i nie przesyła komunikatów MIDI (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Regulacja poziomu głośności booth Służy do regulacji poziomu głośności wyjścia booth. Pokrętło to jest analogowe i nie przesyła komunikatów MIDI (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Regulacja poziomu głośności słuchawek Służy do regulacji poziomu głośności wyjścia słuchawkowego. Pokrętło to jest analogowe i nie przesyła komunikatów MIDI (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Potencjometr CUE-Mix Potencjometr ten służy do symulowania przejścia pomiędzy deckami na słuchawkach. Przesuwając w prawo słyszalny jest sygnał master, przesuwając w lewo sygnał cue (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Głośność samplera Służy do regulacji poziomu samplera (Serato: tak, Virtual DJ: tak) Przycisk Crates Przechodzi do widoku przeglądania folderów. Wciskając ponownie folder będzie otwarty/zamkniety (Serato: nie, Virtual DJ: tak) Przycisk View Służy do wybierania różnych widoków (przeglądanie folderów, efekty, sample oraz nagrywanie) (Serato: nie, Virtual DJ: tak) Przycisk Back Serato: przechodzi do widoku przeglądania folderów. Virtual DJ: służy do wybierania różnych widoków (przeglądanie folderów, efekty, sample oraz nagrywanie) Przycisk Preparation Maksymalizuje widok playlisty (Serato: nie, Przycisk Fader Start Służy do sterowania odtwarzaniem z poziomu miksera. Przesuwając fader w górę rozpoczniesz odtwarzanie od punktu Cue. Przesuwając go w dół w pozycję 0 ścieżka powróci do punktu Cue (Serato: nie, Virtual DJ: tak)

8 T39 T40 T41 Virtual DJ: tak) Pokrętło przeglądania Służy do przeglądania folderów bądź plików Wskaźnik VU Informuje o poziomie sygnału wyjściowego wyjścia master Crossfader Służy do przechodzenia pomiędzy deckami

9 2. PIERWSZE KROKI Upewnij się czy urządzenie jest wyłączone (przycisk ON/OFF B44- powinien być w pozycji OFF) Podłącz przewód USB do portu B45- na panelu tylnym urządzenia oraz do wolnego portu USB w komputerze. 3. KONFIGURACJA Z KOMPUTEREM Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia należy najpierw zainstalować odpowiednie sterowniki pod systemem Windows (Mac OSX nie wymaga instalowania sterowników). 3.1 Instalacja sterownika ASIO Włóż dołączoną do urządzenia płytę CD do napędu w komputerze. W folderze Drivers znajduje się plik instalacyjny, który należy uruchomić. Wskazówka! Reloop regularnie uaktualnia sterowniki, które są dostępne online. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Aktualizacje. Uwaga! Instalator należy uruchomić z uprawnieniami administratora. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się. Używając systemu Windows Vista bądź Windows 7 należy kliknąć prawym przyciskiem na ikonę instalatora i wybrać Uruchom jako administrator. 1. Upewnij się, że nie są uruchomione żadne inne aplikacje w tle. 2. Przeczytaj uważnie licencję oraz jeśli się z nią zgadzasz kliknij I agree 3. Wybierz folder docelowy instalacji oraz kliknij Install 4. Po poprawnie przeprowadzonej instalacji kliknij Finish. Instalacja sterownika nie wymaga restartu systemu.

10 3.2 Instalacja Serato DJ Intro (Windows) Na dołączonej płycie CD znajdziesz folder nazwany Serato DJ Intro. W folderze znajdują się różne instalatory, należy wybrać ten odpowiadający systemowi operacyjnemu. Uwaga! Instalator należy uruchomić z uprawnieniami administratora. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się. Używając systemu Windows Vista bądź Windows 7 należy kliknąć prawym przyciskiem na ikonę instalatora i wybrać Uruchom jako administrator. 1. Upewnij się, że nie są uruchomione żadne inne aplikacje w tle oraz kliknij Next 2. Przeczytaj uważnie licencję oraz jeśli się z nią zgadzasz wybierz I accept the agreement oraz kliknij Next. 3. Wybierz lokalizację instalacji oraz kliknij Next. 4. Jeśli nie chcesz, aby po instalacji pojawiła się ikona na pulpicie, odznacz Create a desktop icon oraz kliknij Next 5. Kliknij Install aby rozpocząć proces instalacji 6. Po pomyślnie zakończonej instalacji kliknij Finish

11 3.3 Instalacja Serato DJ Intro (MAC OSX) Na dołączonej płycie CD znajdziesz folder nazwany Serato DJ Intro. W folderze znajdują się różne instalatory, należy wybrać ten odpowiadający systemowi operacyjnemu. 1. Przeczytaj uważnie licencję oraz jeśli się z nią zgadzasz wybierz I agree. 2. Przeciągnij ikonę Serato DJ Intro do folderu Aplikacje 3. Możesz teraz uruchomić Serato DJ Intro poprzez folder Aplikacje 3.4 Instalacja Virtual DJ LE (Windows) Na dołączonej płycie CD znajdziesz folder nazwany Virtual DJ LE. W folderze znajdują się różne instalatory, należy wybrać ten odpowiadający systemowi operacyjnemu. Uwaga! Instalator należy uruchomić z uprawnieniami administratora. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się. Używając systemu Windows Vista bądź Windows 7 należy kliknąć prawym przyciskiem na ikonę instalatora i wybrać Uruchom jako administrator. 1. Upewnij się, że nie są uruchomione żadne inne aplikacje w tle. 2. Przeczytaj uważnie licencję oraz jeśli się z nią zgadzasz kliknij I agree 3. Wybierz Typical 4. Kliknij Install aby rozpocząć instalację 5. Po poprawnie przeprowadzonej instalacji kliknij Finish. Instalacja sterownika nie wymaga restartu systemu

12 3.5 Instalacja Virtual DJ LE (MAC OSX) Na dołączonej płycie CD znajdziesz folder nazwany Virtual DJ LE. W folderze znajdują się różne instalatory, należy wybrać ten odpowiadający systemowi operacyjnemu. 1. Po otwarciu okna instalatora kliknij Continue 2. Przeczytaj uważnie licencję oraz jeśli się z nią zgadzasz kliknij Continue 3. Wybierz miejsce instalacji oraz kliknij Install 4. Po skończonej instalacji możesz uruchomić oprogramowanie Virtual DJ LE Reloop Edition 3.6 Wsparcie dla oprogramowania Traktor Reloop udostępnia mapowania dla oprogramowania Traktor (4-decki, 2-decki, 2 decki sample), które możesz pobrać z oficjalnego forum.

13 PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH Terminal Mix 4 posiada możliwość podłączenia różnych urządzeń zewnętrznych MIKROFON Na przednim panelu urządzenia znajduje się wejście mikrofonowe 6.3 mm typu jack F53-. Wejście mikrofonowe posiada regulację poziomu głośności F54- oraz przełącznik Routing Switch F56-, który umożliwia następujące opcje przesyłu dźwięku: SW = sygnał mikrofonowy przesyłany jest do oprogramowania MST = sygnał mikrofonowy przesyłany jest bezpośrednio do wyjścia master UWAGA! Serato DJ Intro oraz Virtual DJ LE Reloop Edition nie posiada opcji przesyłu sygnału do oprogramowania ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA DŹWIĘKU Do urządzenia Terminal Mix 4 możesz podłączyć zewnętrzne źródła dźwięku poprzez wejścia RCA B51-. Istnieje też możliwość przesyłu dźwięku bezpośrednio do wyjścia master bądź do oprogramowania. Aby przesłać dźwięk bezpośrednio do wyjścia master proszę ustawić przełącznik Routing Switch F57- na przednim panelu urządzenia w pozycję MST. Teraz możesz regulować poziom głośności poprzez pokrętło F58-. Prócz liniowych źródeł dźwięku możesz podłączyć także gramofony należy wtedy ustawić przełącznik Line/Phono B50- w pozycję PH. Jeśli chciałbyś przesłać dźwięk do oprogramowania, ustaw przełącznik Routing Switch F57- w pozycję SW. UWAGA! Serato DJ Intro oraz Virtual DJ LE Reloop Edition nie posiada opcji przesyłu sygnału do oprogramowania WYJŚCIA Terminal Mix 4 posiada trzy wyjścia stereo na panelu tylnym. Wyjście Master 1 B47- (RCA) oraz Master 2 B46- (symetryczne 6.3). Poziom głośności jest regulowany pokrętłem T30-. Wyjście Rec/Booth B48- (RCA) jest regulowane pokrętłem Booth Dial T USTAWIENIA ORAZ TESTY Niektóre ustawienia oraz testy mogą być wykonane bezpośrednio z poziomu kontrolera bez udziału komputera. Poniżej znajduje się dokładny opis. 4.1 SPRAWDZANIE WERSJI FIRMWARE Aby sprawdzić aktualną wersję firmware u należy: 1. Upewnij się czy Terminal Mix 4 jest wyłączony (sprawdź pozycję przełącznika ON/OFF B44-) 2. Przytrzymaj naraz przyciski TRAX + CRATES + VIEW oraz włącz urządzenie Diody LED na urządzeniu informują o wersji firmware w następujący sposób:

14 Sekcja X Sekcja Y Sekcja Z Dodaj do siebie wszystkie diody LED po lewej stronie kontrolera z sekcji Hot Cue T13-, sampla T15- oraz trybu koła JOG T16-. Jeśli żadna z nich się niw świeci wartość wynosi 0. Dodaj do siebie wszystkie diody LED po prawej stronie kontrolera z sekcji Hot Cue T13-, sampla T15- oraz trybu koła JOG T16-. Jeśli żadna z nich się niw świeci wartość wynosi 0. Dodaj do siebie wszystkie diody LED z sekcji sterowania odtwarzaniem od T19- do T23-. Jeśli żadna z nich się niw świeci wartość wynosi 0. Przykład: w sekcji X żadna dioda się nie świeci, w sekcji Y tylko jedna dioda się świeci a w sekcji Z świecą się trzy diody. Ten układ odpowiada liczbie 013, czyli firmware jest w wersji Wciskając pokrętło TRAX T39- urządzenie zostanie uruchomione ponownie. 4.2 POZIOM LED Istnieje możliwość regulacji mocy podświetlenia LED owego. Dodatkowo można sprawdzić czy wszystkie diody LED działają poprawnie. 1. Upewnij się czy Terminal Mix 4 jest wyłączony (sprawdź pozycję przełącznika ON/OFF B44-) 2. Przytrzymaj naraz przyciski TRAX + CRATES + PREP oraz włącz urządzenie Teraz przekręcając pokrętłem TRAX T39- możesz wyregulować moc podświetlania LED owego. Wciskając pokrętło TRAX T39- urządzenie zostanie uruchomione ponownie. 2.3 CZUŁOŚĆ KÓŁ JOG Terminal Mix 4 posiada regulację czułości koła JOG. Aby wyregulować czułość należy: 1. Upewnij się czy Terminal Mix 4 jest wyłączony (sprawdź pozycję przełącznika ON/OFF B44-) 2. Przytrzymaj naraz przyciski TRAX + BACK + CRATES oraz włącz urządzenie 3. Przekręć encoder MOVE T12- na decku A aby wyregulować czułość koła JOG A 4. Przekręć encoder MOVE T12- na decku B aby wyregulować czułość koła JOG B Istnieje 10 różnych ustawień czułości kół JOG, które są wyświetlane za pomocą diod LED sekcji Hot Cue oraz Sample. Wciskając pokrętło TRAX T39- urządzenie zostanie uruchomione ponownie. 4.3 AKTUALIZACJA FIRMWARE U / WINDOWS, MAC OSX Istnieje możliwość aktualizacji firmware u Termina Mix 4. Nowy firmware to różne poprawki w działaniu sprzętu a nawet dodane całkiem nowe funkcje. Powinno się wykonywać aktualizację jeśli to tylko możliwe. Najnowszy firmware oraz inne aktualizacje można znaleźć pod adresem: 1. Upewnij się czy Terminal Mix 4 jest wyłączony (sprawdź pozycję przełącznika ON/OFF B44-) 2. Przytrzymaj naraz przyciski TRAX + LOAD A + LOAD B oraz włącz urządzenie 3. Włóż płytę dołączoną do urządzenia do Twojego komputera. W folderze Firmware wybierz narzędzie UsbUpgDataApp_v*.**.jar oraz uruchom klikając dwa razy. 4. Otwórz plik zawierający firmware do Twojego urządzenia poprzez Open file. 5. Przeprowadź aktualizację firmware u klikając na Start Nowy firmware będzie teraz instalowany, a po poprawnej instalacji urządzenie samo uruchomi się ponownie. Przebieg instalacji będzie wyświetlany poprzez diody Hot Cue.

15 4.4 USTAWIANIE KANAŁÓW MIDI UWAGA! Domyślnie Terminal Mix 4 jest skonfigurowany dla kanałów MIDI 1 4. Deck A jest przypisany do kanału 1, Deck B do kanału 2, Deck C do kanału 3, Deck D do kanału 4. Mapowania dostarczane przez Reloopa są oficjalnymi mapowaniami, zmiany zazwyczaj nie są konieczne. Jeśli jednak chcesz zmienić kombinację kanałów MIDI na 5-8, 9 12, proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 5. Upewnij się czy Terminal Mix 4 jest wyłączony (sprawdź pozycję przełącznika ON/OFF B44-) 6. Wciśnij pokrętło TRAX T39- i trzymaj cały czas wciśnięte. 7. Na lewym decku w sekcji Hot Cue T13- zostanie wyświetlony aktualny kanał MIDI. Aby zmienić ustawienie przeczytaj poniższą tabelę oraz wybierz odpowiedni kanał wciskając odpowiedni przycisk Hot Cue. Kombinacja kanałów MIDI Przyciski Hot Cue Po wybraniu pożądanej opcji zapisz ustawienia zwalniając pokrętło TRAX T39-.

16 TABELA DMX FAQ Jeśli pojawią się jakieś problemy z urządzeniem proszę sprawdzić najczęściej występujące przyczyny poniżej:

17 SYMPTOMY MOŻLIWY PROBLEM ROZWIĄZANIE Urządzenie nie jest zasilane. Przewód USB nie jest poprawnie Należy sprawdzić połączenie podłączony bądź jest uszkodzony. pomiędzy urządzeniem a komputerem (czy wtyczki nie mają żadnych luzów itp.). W razie możliwości sprawdzić na innym Diody LED świecą bardzo słabo a samo urządzenie nie reaguje. Nie wszystkie wyjścia z urządzenia można wybrać w oprogramowaniu. Dźwięk wyjściowy jest zniekształcony, występują zakłócenia. Występuje problem, który nie jest tu wymieniony. Zbyt słabe zasilanie urządzenia. Niepoprawnie zainstalowane sterowniki ASIO. Sterowniki ASIO nie zostały uruchomione w systemie bądź komputer nie spełnia minimalnych wymagań systemowych. przewodzie USB. Należy upewnić się czy port USB poprawnie zasila urządzenie i czy posiada odpowiednią moc. Należy jeszcze raz przeprowadzić instalację sterownika ASIO. Należy jeszcze raz przeprowadzić instalację sterownika ASIO. Należy upewnić się czy sterowniki ASIO zostały poprawnie zainstalowane i czy są używane przez system. Można też spróbować zmienić ustawienia bufora w sterowniku ASIO (suwak ASIO buffer w ustawieniach). Różne przyczyny. Odwiedź forum Reloopa pod adresem bądź skontaktuj się telefonicznie z oficjalnym serwisem.

BEATMIX INSTRUKCJA OBSŁUGI

BEATMIX INSTRUKCJA OBSŁUGI BEATMIX INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 453 96 19 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

MIXAGE INT. INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIXAGE INT. INSTRUKCJA OBSŁUGI MIXAGE INT. INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : BLASK RELOOP POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag. III 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4237099 www.reloop.com.pl. e-mail: reloop@reloop.com.pl Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 91 4539619 Zawartość: N4 Przewód USB Zasilacz (umieszczony w styropianowym wypełnieniu)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

INSTRUKCJA OBSŁUGI. DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NS6 Zasilacz Przewód USB Płyta CD z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Wer. 9/11. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu

Podręcznik Użytkownika. Wer. 9/11. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Podręcznik Użytkownika. Wer. 9/11 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Spis treści WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika.

Podręcznik Użytkownika. Profesjonalny Cyfrowy Kontroler Podręcznik Użytkownika. Wer. 6/11 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Spis treści WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 3. PO ROZPAKOWANIU KONTROLERA DJ 4SET... 4

SPIS TREŚCI 2. MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 3. PO ROZPAKOWANIU KONTROLERA DJ 4SET... 4 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 3. PO ROZPAKOWANIU KONTROLERA DJ 4SET... 4 4. INSTALACJA... 5 4.1. Instalacja sterowników i oprogramowania... 5 4.1.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

VERSADECK. Podręcznik Użytkownika. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu. Wer.

VERSADECK. Podręcznik Użytkownika. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu. Wer. VERSADECK Podręcznik Użytkownika. Wer. 4/11 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ...

Bardziej szczegółowo

HERCULES UNIVERSAL DJ OMÓWIENIE

HERCULES UNIVERSAL DJ OMÓWIENIE HERCULES UNIVERSAL DJ OMÓWIENIE Hercules Universal DJ to dwudeckowy kontroler DJ wyposażony w technologię bezprzewodową Bluetooth. Ułatwia on miksowanie przy użyciu: komputera z programem DJUCED 40, ipada

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA X9 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl Wstęp Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000

INSTRUKCJA. Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000 INSTRUKCJA Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000 1 1. Wstęp... 3 Warunki korzystania... 3 Aktualizacja... 3 Ekologia... 4 Bezpieczeństwo... 4 2. Wypakowanie dekodera... 5 Zawartość opakowania... 5 Dekoder

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD

Monitor LCD Podręcznik użytkownika E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD Monitor LCD Podręcznik użytkownika E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD Prawa autorskie Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

Komputer all-in-one Veriton Podręcznik użytkownika - 1

Komputer all-in-one Veriton Podręcznik użytkownika - 1 Komputer all-in-one Veriton Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer all-in-one Veriton Dotyczy: Modele all-in-one (niedotykowe) Ta zmiana: October 2013 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZOOM Corporation. Powielanie tej instrukcji w całości bądź w częściach jest zabrionione.

Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZOOM Corporation. Powielanie tej instrukcji w całości bądź w częściach jest zabrionione. Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI ZOOM Corporation Powielanie tej instrukcji w całości bądź w częściach jest zabrionione. Cechy szczególne H4n Cechy szczególne H4n Dziękujemy bardzo za zakup przenośnego rejestratora

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika E2220HDP

Monitor LCD Podręcznik użytkownika E2220HDP Monitor LCD Podręcznik użytkownika E2220HDP Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0 Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika i Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika

FP92W 19 Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PRO MIXER DJX700. Podręcznik użytkownika. www.behringer.com. Spis treści. Zakup urządzenia

PRO MIXER DJX700. Podręcznik użytkownika. www.behringer.com. Spis treści. Zakup urządzenia Podręcznik użytkownika PRO MIXER DJX700 Zakup urządzenia Zakup urządzenia BEHRINGER PRO MIXER DJX700 umożliwia dostęp do najnowszych trendów w dziedzinie konsol miksujących dla DJ-ów. Rozmaite funkcje,

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2009 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

My Book Live. Podręcznik użytkownika. Zewnętrzny dysk stacjonarny

My Book Live. Podręcznik użytkownika. Zewnętrzny dysk stacjonarny My Book Live Podręcznik użytkownika Zewnętrzny dysk stacjonarny Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI FLAT DIGITAL TV 65HZT663D. www.sklep.maxton.pl PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY

INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI FLAT DIGITAL TV 65HZT663D. www.sklep.maxton.pl PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI 65HZT663D FLAT DIGITAL TV PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY www.sklep.maxton.pl Skrócona instrukcja obsługi 1 Włóż baterie do słuchawki Włóż do środka dwie baterie AAA/R3 lub

Bardziej szczegółowo

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi Wyłączny dystrybutor produktów BLOCK w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. Biuro handlowe i adres korespondencyjny: 05-500 Chyliczki ul. Polna 6 tel. 22 331

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo