PORADNIK KONSUMENTA. Radzimy, jak nie dać się oszukać przy podpisywaniu umów. TAURONA. TAURON dbamy o Twoje bezpieczeństwo.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK KONSUMENTA. Radzimy, jak nie dać się oszukać przy podpisywaniu umów. TAURONA. TAURON dbamy o Twoje bezpieczeństwo."

Transkrypt

1 PORADNIK KONSUMENTA Radzimy, jak nie dać się oszukać przy podpisywaniu umów. W środku znajdziesz naklejkę Podpisuję tylko uczciwe umowy Bezpieczniki TAURONA TAURON dbamy o Twoje bezpieczeństwo

2 PORADNIK KONSUMENTA Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce poradnik, którego idea narodziła się w związku z docierającymi do TAURONA informacjami o nieuczciwych praktykach stosowanych przez niektórych sprzedawców energii elektrycznej i licznymi skargami Klientów indywidualnych. Dzięki poradnikowi dowiedzą się Państwo, jakie są Państwa prawa i obowiązki. Ma on także za zadanie pomóc w sytuacji, gdy nie chcą być Państwo dalej związani umową z nowym sprzedawcą energii elektrycznej lub uważają, iż zostali przez niego wprowadzeni w błąd. W poradniku zostały również przedstawione ogólne zasady dotyczące podpisywania umów przez Klientów wraz ze wskazaniem, na co należy zwracać szczególną uwagę, aby uniknąć sytuacji problematycznych. Z poważaniem, Zespół TAURON Sprzedaż Z poradnika dowiesz się: jakie są prawa i obowiązki konsumenta sprawdź na stronach 3 6 kiedy można zerwać umowę lub od niej odstąpić sprawdź na stronach 7 12 jakie są zasady bezpiecznego podpisywania umów w domu sprawdź na stronie 13 jak napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprawdź na stronach

3 Kim jest konsument Konsument to osoba zawierająca umowę, która nie ma związku z jego działalnością gospodarczą. Konsumentem jest każdy z nas, zwłaszcza w różnego rodzaju sytuacjach życia codziennego, takich jak np. zakupy w supermarkecie, kupno prezentu dla bliskiej osoby czy zawieranie umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Konsument, zgodnie z prawem, to osoba podlegająca szczególnej ochronie. Przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki względem niego: MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI JAKO KONSUMENTA? informacje przekazywane konsumentowi powinny być rzetelne, prawdziwe i pełne; nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd; zabronione jest stosowanie agresywnych praktyk, mających na celu podjęcie przez konsumenta decyzji, której będzie żałował. Jakie można wyróżnić rodzaje umów ze względu na sposób i miejsce ich zawarcia? W polskim prawie przewidziane są różne standardy ochrony konsumenta w zależności od sposobu i miejsca zawarcia umowy z przedsiębiorcą: umowy zawierane w lokalu przedsiębiorstwa, np. placówka banku, punkt obsługi klienta, oddział przedsiębiorstwa, itp.; umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, np. z przedstawicielem przedsiębiorcy odwiedzającym konsumenta w domu, ale także w jego miejscu pracy albo innym miejscu prywatnego pobytu; 3

4 MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI JAKO KONSUMENTA umowy zawierane na odległość bez jednoczesnej obecności konsumenta i przedsiębiorcy, np. w drodze przesłania umowy pocztą, przy wykorzystaniu Internetu i poczty elektronicznej. Do środków porozumiewania się na odległość, przy pomocy których może być zawarta umowa, zalicza się także, np. drukowany lub elektroniczny formularz zamówienia, list seryjny, reklamę prasową z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamę w postaci elektronicznej, katalog, telefon, telefaks, radio, telewizję, automatyczne urządzenie wywołujące, wizjofon, wideotekst. Sprawdź Jeżeli zawierasz umowę z przedsiębiorcą poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w swoim domu), przeważnie jesteś przez niego zaskakiwany. Nie masz też możliwości porównania oferty z innymi. Dlatego istnieją przepisy, pozwalające na odstąpienie od umowy (nawet po jej podpisaniu) jeśli okaże się ona dla Ciebie niekorzystna. str. 7, 8 Sprawdź Dla umów zawieranych na odległość charakterystyczny jest brak możliwości zweryfikowania jakości danego produktu czy usług. Dlatego możesz zrezygnować z umowy, jeśli dany produkt czy usługa okażą się inne niż oczekiwałeś lub niż zostało Ci to przekazane. str. 6 8 Sprawdź Ponadto, jako konsument, bez względu na sposób zawarcia umowy, podlegasz ochronie w sytuacji, gdy zostałeś wprowadzony przez przedsiębiorcę w błąd. str. 9, 10 4

5 MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI JAKO KONSUMENTA Jakie dokumenty powinien przedstawić i jakie informacje przekazać przedsiębiorca, jeśli zawiera z Tobą umowę poza lokalem przedsiębiorstwa? PRZED ZAWARCIEM UMOWY poza lokalem przedsiębiorstwa prawo wymaga, aby przedsiębiorca przedstawił Ci identyfikator potwierdzający, że jest pracownikiem firmy, na którą się powołuje. Ponadto, przedsiębiorca powinien przekazać Ci pisemną informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. PO ZAWARCIU UMOWY przedsiębiorca zobowiązany jest wręczyć pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę. Przedsiębiorca ma prawo zażądać poświadczenia przez konsumenta na piśmie, że został on poinformowany o prawie odstąpienia. Pamiętaj! Masz prawo poprosić osobę, która zawiera z Tobą umowę o przedstawienie dokumentów. Jeżeli jakikolwiek z nich wzbudzi Twoją wątpliwość nie zawieraj umowy od razu, poproś o czas do namysłu. 5

6 MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI JAKO KONSUMENTA Jakie informacje powinien przekazać przedsiębiorca, jeśli zawiera z Tobą umowę na odległość Przy zawieraniu tego rodzaju umowy, przedsiębiorca powinien najpierw uprzednio uzyskać od Ciebie zgodę. Proponując zawarcie umowy na odległość, przedsiębiorca powinien poinformować o: imieniu i nazwisku lub nazwie firmy; istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu; cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki; zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia; kosztach oraz terminie i sposobie dostawy; prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, wraz ze wskazaniem sytuacji, kiedy nie jest to możliwe; kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy; terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący; okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe; miejscu i sposobie składania reklamacji; prawie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony.? Pamiętaj! Masz prawo zażądać przedstawienia wymienionych wyżej informacji. Powinny być one sformułowane w sposób jednoznaczny, zrozumiały i łatwy do odczytania. Możesz również poprosić o potwierdzenie na piśmie wszystkich wymienionych informacji najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. 6

7 NIE CHCĘ BYĆ JUŻ ZWIĄZANY UMOWĄ, KTÓRĄ ZAWARŁEM CO MOGĘ ZROBIĆ? Przy zawieraniu umowy poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość, przysługuje Ci szczególne uprawnienie do odstąpienia od takiej umowy bez podania przyczyny. Jeśli się na to zdecydujesz, to umowa będzie traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. W zależności od upływu czasu od zawarcia umowy, przysługują Ci odpowiednie środki prawne: a) Od zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorcy (w tym na odległość) nie upłynęło więcej niż 10 dni. W takim przypadku możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny (nieważne, czy czujesz, że zostałeś wprowadzony w błąd, czy po prostu po namyśle postanowiłeś z umowy zrezygnować). Termin dziesięciodniowy liczymy nie uwzględniając dnia, w którym umowa została zawarta, tj. jeśli umowa została podpisana we wtorek, 10 kwietnia, to ostatnim dniem kiedy możesz złożyć oświadczenie jest piątek, 20 kwietnia. 10 dni JAK TO ZROBIĆ? Złóż odpowiednie oświadczenie na piśmie. Najlepiej jeśli doręczysz je przedsiębiorcy osobiście (w siedzibie jego przedsiębiorstwa) albo przesyłką poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. (Przykładowe oświadczenie o odstąpieniu znajdziesz na stronie 14 tego poradnika). Pamiętaj! Przedsiębiorca nie może zastrzec, że odstąpienie jest dopuszczalne tylko za zapłatą oznaczonej sumy, czyli odstępnego. 7

8 NIE CHCĘ BYĆ JUŻ ZWIĄZANY UMOWĄ, KTÓRĄ ZAWARŁEM CO MOGĘ ZROBIĆ? Odstąpienie od umowy w terminie do 10 dni od jej zawarcia sprawia, że umowę traktuje się tak, jakby jej nigdy nie było. To, co zostało już przekazane (świadczone) powinno zostać zwrócone w stanie niezmienionym. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy zmiana była konieczna i nie wykraczała poza zwyczajne postępowanie z daną rzeczą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, czyli najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Ponadto, jeśli byłeś wcześniej związany umową kompleksową bądź umową sprzedaży energii możesz do niej powrócić. Pamiętaj! Jeśli dokonałeś jakichkolwiek przedpłat, podlegają one zwrotowi i dodatkowo należą się odsetki ustawowe od dnia dokonania przedpłaty. W razie odstąpienia od umowy w terminie do 10 dni nie jesteś zobowiązany do zapłaty żadnej kary umownej, chociażby przewidywała to umowa z przedsiębiorcą! b) Od zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorcy upłynęło więcej niż 10 dni, ale nie więcej niż 3 miesiące od jej wykonania (a w przypadku umów zawartych na odległość 3 miesiące od jej zawarcia): 3 miesiące Jeżeli przy zawieraniu umowy nie zostałeś poinformowany o prawie do odstąpienia od niej w ciągu 10 dni, a ponadto informacji o takim prawie nie zawiera umowa, którą podpisałeś, możesz wciąż skorzystać z odstąpienia. Dopiero bowiem z chwilą, gdy przedsiębiorca przekaże tę informację, zostaje Ci 10 dni na skorzystanie z prawa do odstąpienia. Nie można jednak odstąpić od umowy z tego powodu po upływie 3 miesięcy od jej wykonania (w odniesieniu do umów zawieranych na odległość termin ten wynosi 3 miesiące od jej zawarcia). Pozostałe zasady dotyczące odstąpienia od umowy opisane na str. 7 pozostają aktualne również w tej sytuacji. 8

9 ZOSTAŁEM WPROWADZONY W BŁĄD PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ CO MOGĘ ZROBIĆ? Jeśli po zawarciu umowy (bez względu na to jak została zawarta) zorientujesz się, że zostałeś przez przedsiębiorcę bądź jego przedstawiciela wprowadzony w błąd co do istotnych elementów umowy, w szczególności jeśli okazało się, że osoba podpisująca z Tobą umowę nie jest przedstawicielem firmy, za jaką się podaje jest możliwość uchylenia się od skutków prawnych takiej umowy. Oznacza to, że w takim przypadku możesz wycofać się z postanowień zawartych w umowie bez poniesienia konsekwencji z tego tytułu (kar umownych itp.). W przypadku, gdy umowa była zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość z uprawnienia tego można skorzystać niezależnie od prawa do odstąpienia, opisanego powyżej, nawet jeśli minęły terminy 10 dni lub 3 miesięcy. JAK TO ZROBIĆ? Aby unieważnić umowę, której podpisanie przez Ciebie było skutkiem wprowadzenia Cię w błąd przez przedsiębiorcę, należy złożyć mu pisemne oświadczenie (którego wzór znajdziesz na str. 15 tego poradnika). Treść oświadczenia powinna zawierać następujące elementy: wskazanie o jaką umowę chodzi krótki opis, czego dotyczyła i kiedy została zawarta; opis okoliczności, które spowodowały wprowadzenie w błąd; jeśli masz podejrzenie, że działanie przedsiębiorcy było podstępne, opisz to; oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli (umowy) złożonego pod wpływem błędu; jeśli wraz z umową zostało podpisane pełnomocnictwo dla przedsiębiorcy lub jakakolwiek inna umowa należy również je wskazać. 9

10 ZOSTAŁEM WPROWADZONY W BŁĄD PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ CO MOGĘ ZROBIĆ? Tak sformułowane pismo należy doręczyć przedsiębiorcy najlepiej osobiście lub listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Co ważne, uprawnienie do uchylenia się od umowy wygasa z upływem roku od dnia wykrycia błędu. Z chwilą skutecznego uchylenia się od takiego oświadczenia, umowa jest nieważna i jeśli byłeś wcześniej związany umową kompleksową bądź umową sprzedaży energii możesz do niej powrócić. lub Pamiętaj! Jeśli przed zawarciem umowy z przedsiębiorcą byłeś klientem spółki TAURON, zgłoś się z kopią złożonego oświadczenia do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub prześlij je listownie na adres, który znajdziesz na fakturze za prąd z TAURONA. Nie jest wykluczone, że przedsiębiorca, który otrzyma takie oświadczenie zakwestionuje je. W szczególności może próbować dochodzić przed sądem należności wynikających z zawartej z nim umowy bądź kary za jej rozwiązanie. W takiej sytuacji skuteczność uchylenia się konsumenta będzie oceniał sąd. Pamiętaj! W razie uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu umowa jest unieważniona. Oznacza to, że nie masz obowiązku zapłaty kary umownej, nawet jeśli umowa zawarta z przedsiębiorcą ją przewidywała. 10

11 JAK WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ? Nawet jeśli nie zostałeś wprowadzony w błąd, a także niezależnie od uprawnień określonych na str. 7 i 8, możesz wypowiedzieć zawartą umowę. Sprawdź, czy umowa, którą podpisałeś umożliwia wypowiedzenie i jaki jest jego okres. Podział umów ze względu na okres trwania: umowy zawarte na czas oznaczony wypowiedzenie umowy może być dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach; umowy zawarte na czas nieoznaczony możliwość ich wypowiedzenia reguluje umowa; umowy zawierane na odległość na czas nieoznaczony każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć bez podania przyczyny z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia. Pamiętaj! Jeżeli chcesz wypowiedzieć umowę, która przewiduje za to karę umowną, przedsiębiorca ma prawo domagać się od Ciebie spłaty tej kary (w odróżnieniu od przypadków opisanych na str. 7 10). 11

12 INNE ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE MI JAKO KONSUMENTOWI Jeśli poprzez działanie przedsiębiorcy zostałeś wprowadzony w błąd, w wyniku czego podjąłeś taką decyzję, której w normalnych warunkach byś nie podjął, możesz również dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Podstawą prawną dla takich roszczeń jest ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Jako konsument możesz żądać: zaniechania tej praktyki; usunięcia skutków tej praktyki; złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu; zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów. Ponadto, jeśli istnieje podejrzenie, że praktyka stosowana przez przedsiębiorcę jest stosowana w odniesieniu do grupy konsumentów, istnieje możliwość złożenia zawiadomienia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który po przeanalizowaniu sprawy może wszcząć przeciwko przedsiębiorcy odpowiednie postępowanie. Prezes Urzędu w razie stwierdzenia stosowania niedozwolonej praktyki może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu. UOKiK SĄD 12

13 PORADY DOTYCZĄCE ZASAD PODPISYWANIA UMÓW Aby uniknąć problematycznych sytuacji, ważne jest, żeby pamiętać o najważniejszych zasadach dotyczących podpisywania umów: MÓJ DOM MOJĄ TWIERDZĄ Nie wpuszczaj do domu osób, których nie znasz. Jeśli zamierzasz kogoś wpuścić sprawdź, czy jest tym, za kogo się podaje, np. sprawdź identyfikator. WYBIERZ MĄDRZE Zanim podpiszesz umowę, dokładnie ją przeczytaj POŚPIECH ZŁYM DORADCĄ Pamiętaj, że masz prawo odstąpić od umowy podpisanej w domu do 10 dni od jej zawarcia. 10 dni 13

14 WZORY OŚWIADCZEŃ Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. W razie potrzeby przepisz wzór oświadczenia i dostarcz do przedsiębiorstwa z którym podpisałeś umowę tak, jak to opisano na stronie 7. Jeśli jesteś Klientem TAURONA i sprawa dotyczy energii elektrycznej, prześlij kopię oświadczenia także do TAURONA (adres znajdziesz na fakturze). [Miejscowość, data] [imię i nazwisko] [ulica, nr domu, mieszkania] [kod pocztowy, miejscowość] [nr telefonu] [nazwa sprzedawcy] [adres sprzedawcy] OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ Ja, niżej podpisany(-a), oświadczam, iż na podstawie uprawnienia przysługującego zgodnie z treścią ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną za produkt niebezpieczny odstępuję od umowy sprzedaży energii elektrycznej nr [numer umowy] zawartej z Państwa firmą w dniu [data zawarcia umowy]. Z poważaniem, [czytelny podpis] 14

15 WZORY OŚWIADCZEŃ Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. W razie potrzeby przepisz wzór oświadczenia i dostarcz do przedsiębiorstwa z którym podpisałeś umowę tak, jak to opisano na stronie 9 i 10. Jeśli jesteś Klientem TAURONA i sprawa dotyczy energii elektrycznej, prześlij kopię oświadczenia także do TAURONA (adres znajdziesz na fakturze). [imię i nazwisko] [ulica, nr domu, mieszkania] [kod pocztowy, miejscowość] [nr telefonu] [Miejscowość, data] [nazwa sprzedawcy] [adres sprzedawcy] OŚWIADCZENIE O UCHYLENIU SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH OŚWIADCZENIA WOLI ZŁOŻONEGO POD WPŁYWEM BŁĘDU Ja, niżej podpisany(-a), oświadczam, iż uchylam się od skutków prawnych oświadczenia woli, zgodnie z którym w dniu [data zawarcia umowy] zawarłem(-am) umowę sprzedaży energii elektrycznej nr [numer umowy] z Państwa firmą oraz udzieliłem(-am) Państwu pełnomocnictwa do dokonania czynności związanych ze zmianą sprzedawcy, bowiem zostałem(-am) przez Państwa wprowadzony(-a) w błąd. Uważam, że zostałem(-am) wprowadzony(-a) w błąd poniewa [W tym miejscu można wskazać dlaczego uważa Pan/Pani, że został/a wprowadzony/a w błąd,tj. jakie były okoliczności wprowadzenia Pana/Pani w błąd] W mojej ocenie wprowadzenie mnie przez Państwa w błąd było podstępem i miało na celu doprowadzenie do podpisania przez mnie z Państwem umowy sprzedaży energii. [Zdanie to można dopisać jeżeli jest Pan/Pani przekonana, iż działania przedstawiciela innego sprzedawcy energii elektrycznej miały na celu doprowadzenie do podpisania przez Pana/Panią umowy i były podstępne]. Z poważaniem, [czytelny podpis] 15

16 PODSTAWY PRAWNE Podstawowe regulacje prawne dotyczące opisanych w niniejszym poradniku kwestii to: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, ze zm.); ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, ze zm.); ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., nr 171, poz. 1206); ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331). W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości odwiedzających Państwa osób, podających się za przedstawicieli TAURONA, prosimy o kontakt pod numerem: Akcja informacyjna firmy: 16

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r.

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez Internet

Zakupy przez Internet Zakupy przez Internet Zakupy dokonywane przez Internet cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto zatem poznać prawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość

DYREKTYWA 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość DYREKTYWA 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808.

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo