ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(1)/214 Bronisław Kolator 1, Andrzej Olszewski 2, Stanisław Walczak 3, Stanisław Wolak 4 UKŁAD ABS A ŚLADY HAMOWANIA. BADANIA Z WYKORZYSTANIEM APARATURY V-BOX 1. Wstęp W pracy przedstawiono problem identyfikacji śladów hamowania pozostawionych na jezdni przez opony pojazdu wyposażonego w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). Wraz z szybkim rozwojem przemysłu samochodowego i wzrastającym natężeniem ruchu drogowego, wymagania bezpieczeństwa użytkowników dróg, a zwłaszcza pojazdów są coraz większe. Jednym z rozwiązań konstrukcyjnym poprawiający bezpieczeństwo czynne jest układ hamulcowy z systemem ABS. Współczesne samochody są wyposażane w system ABS ze względu na zapobieganie blokowaniu kół, co zapewnia kierowalność pojazdu podczas ekstremalnego hamowania oraz w niektórych warunkach skrócenie drogi hamowania [1, 2]. Rozpoczęcie znaczenia śladów hamowania na jezdni w sytuacji awaryjnego hamowania zależy m.in. od cech psychomotorycznych kierowcy i siły nacisku na pedał hamulca. Badania dotyczące zachowania się kierowców w sytuacji przedwypadkowej prowadzone są przez wielu badaczy, które są realizowane m.in. na torach doświadczalnych oraz w symulatorach jazdy [3, 4]. Podczas awaryjnego hamowania z układem ABS, poślizg opon zazwyczaj zawiera się w przedziale,1,3 [5, 6]. Powszechną opinią jest pogląd, że pojazdy wyposażone w układ ABS nie pozostawiają śladów hamowania. Taki pogląd sprawia, że często ślady hamowania pozostawiane na miejscu zdarzenia nie są poszukiwane, a niezwykle cenne informacje o przebiegu zdarzenia w nich zawarte bezpowrotnie tracone [7, 8]. Wspomniany powyżej pogląd zainspirował autorów niniejszego opracowania do przeprowadzenia serii prób hamowania prostoliniowego z różnych prędkości początkowych. Celem badań było określenie podstawowych parametrów dla prób hamowania pojazdu wyposażonego w układ ABS a także określenie parametrów kinematycznych koła takich jak poślizg względny, przy których powstaje widoczny nieuzbrojonym okiem ślad hamowania. Dodatkowo podjęto próbę oszacowania trwałości śladu termicznego powstającego podczas hamowania i ewentualnej możliwości jego wykorzystania w rekonstrukcji zdarzeń drogowych. 2. Badania drogowe Badania drogowe ekstremalnego hamowania przeprowadzono na suchej, asfaltowej nawierzchni jezdni. Wybrano cztery prędkości początkowe charakterystyczne w ruchu drogowym tj. odpowiednio ok. 5 km/h, 7 km/h, 9 km/h i 12 km/h. Próby prowadzono do zatrzymania pojazdu. Do badań wykorzystano samochód Fiat Brava 1 dr hab. inż. Bronisław Kolator prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Technicznych, 2 mgr inż. Andrzej Olszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Technicznych, 3 dr inż. Stanisław Walczak, Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny 4 mgr inż. Stanisław Wolak, Firma Cybid sp.j. 95

2 Moduł IMU Moduł GNSS wyposażony w układ ABS. Hamulce pojazdu przed rozpoczęciem prób zostały rozgrzane. Na kołach pojazdu były zamontowane opony 25/55 R16 91H (Michelin Energy Saver) o głębokości rzeźby bieżnika 5 mm i ciśnieniu nominalnym. Masa pojazdu przygotowanego do prób hamowania wynosiła 1265 kg. Do pomiarów i rejestracji wyników wykorzystano aparaturę badawczą VBox, która określa parametry ruchu pojazdu używając wielosystemowego odbiornika nawigacji satelitarnej GNSS, ustalającego pozycję badanego obiektu z częstotliwością 1 Hz oraz dokładnością mogącą sięgać ± 2 cm. Prędkość i kierunek pojazdu, wyznaczana jest niezależnie od położenia z sygnału satelitarnego na zasadzie efektu Dopplera. Moduł bezwładnościowy IMU mierzy przyspieszenia liniowe i prędkości kątowe względem 3 osi. Ponadto aparatura pomiarowa umożliwia rejestrację sygnałów z czujników znajdujących się na wyposażeniu pojazdu wyposażonego w magistralę CAN. Aparatura ta znajduje się na wyposażeniu laboratorium badawczego firmy Cybid [9]. Podczas prób rejestrowano przebiegi czasowe: przyspieszeń, prędkości, położeń liniowych i kątowych bryły nadwozia oraz przebieg sygnału napięciowego z włącznika świateł hamowania. Tabela 1. Podstawowe parametry aparatury pomiarowej Parametr Zakres pomiarowy Dokładność Częstotliwość próbkowania 1 Hz Pozycja nieograniczony ± 3 m bez RTK, ±,2 m z RTK Prędkość jazdy,1 16 km/h ±,1 km/h Kąt kierunku prędkości 36,1 Przyspieszenie podłużne i poprzeczne 2g,5% Częstotliwość próbkowania prędkości kątowej 4 Hz Prędkości kątowe ± 15 /s,1% Częstotliwość próbkowania przyspieszenia 5 Hz Przyspieszenia ± 1,7 g ±,1 g W celu określenia chwilowych prędkości kątowych kół jezdnych pojazdu, na bocznych powierzchniach opon umieszczono znaczniki, a obroty tych kół rejestrowano przy użyciu stacjonarnej kamery Olympus i-speed TR, która ma możliwość rejestracji obrazu z częstotliwością do 1 klatek na sekundę. Wszystkie próby hamowania rejestrowano z częstotliwością 2 klatek na sekundę z rozdzielczością obrazu 128x124. Użycie do badań kamery Olympus i-speed miało na celu zbadanie możliwości wykorzystania jej do określania wybranych parametrów dynamicznych podczas badań eksperymentalnych. Po każdej z prób hamowania samochodu, rejestrowany był ślad termiczny pozostawiony przez opony pojazdu na nawierzchni toru badawczego. Rejestrację śladu termicznego wykonano kamerą termowizyjną Testo T89-2, której parametry przedstawiono w tabeli 2. 96

3 Tabela 2. Parametry kamery termowizyjnej Testo T89-2 Lp. Parametr Opis 1 Czułość termiczna (NETD) < 4 mk przy 3 C Pole widzenia/ minimalna odległość 42 x 32 /,1 m (obiektyw standard) 2 ogniskowania 15 x11 /.5m (teleobiektyw) 3 Rozdzielczość geometryczna (IFOV) 1,13 mrad (obiektyw standardowy),,42 mrad (teleobiektyw) 128x96 pikseli SuperResolution (piksel / IFOV) 4,71 mrad (obiektyw standardowy), opcjonalne,26 mrad (teleobiektyw) 5 Częstotliwość odświeżania obrazu 33Hz 6 Zakres spektralny 8 do 14μm 7 Zakres temperatury -2 C do 1 C / do 35 C (przełączalny) 8 Dokładność ±2 C, ±2% mierzonej wartości 9 Ustawienie emisyjności/ temperatury,1 do 1/ manualne Do określenia długości pozostawionych śladów hamowania wykorzystywano drogomierz kołowy, przyrząd fotogrametryczny oraz aparat fotograficzny Canon. Jako miarę do porównania wyników badań przyjęto wartość średniego pełnego opóźnienia (MFDD). W sytuacji gdy osiągnęło ono wartości odpowiednio 1% MFDD i 8% MFDD, dla tych wartości wyznaczono wartość drogi hamowania od wartości 1% do zatrzymania, a następnie porównano ją z długością widocznego śladu zmierzoną po każdej próbie hamowania. Taki sposób interpretacji wyników pozwoli odnieść warunki generowania śladu hamowania do tych, które przyjmuje się jako umowne w programach do symulacji ruchu i zderzeń pojazdów. 3. Wyniki badań eksperymentalnych oraz ich analiza Dowody rzeczowe głównie fotograficzne są kluczowymi w sprawie opiniowania i pozwalają na bardziej jednoznaczne odtworzenie przebiegu wypadku. Udokumentowane ślady hamowania awaryjnego samochodu (tej samej próby) przedstawiono na rysunku 1 z wykorzystaniem aparatu fotograficznego i kamery termowizyjnej. Na klasycznej fotografii trudno jest jednoznacznie określić długość i szerokość śladów hamowania. Natomiast na obrazie termograficznym można zauważyć ślady obu kół o jednakowej szerokości na całej długości intensywnego hamowania (widoczna linia między śladami hamowania, to złącze nawierzchni asfaltowej). 97

4 Rys. 1. Udokumentowane ślady hamowania wykonane przeciwnie do kierunku jazdy, po lewej fotografia w świetle widzialnym, po prawej obraz z kamery termowizyjnej w negatywie, strzałkami zaznaczono widoczne ślady hamowania: 1) prędkość początkowa 59 km/h, 2) prędkość początkowa 74 km/h, 3) prędkość początkowa 88 km/h, 4) prędkość początkowa 119 km/h 98

5 V [kmh -1 ] ax [ms -2 ], hm [V] V [kmh -1 ] ax [ms -2 ], hm [V] Przykładowe zmiany rejestrowanych wielkości podczas prób hamowania pojazdu przedstawiono na rysunkach 2-5, natomiast parametry charakterystyczne tych prób wyznaczone na podstawie wyników badań eksperymentalnych zamieszczono w tabeli v [km/h] ax [m/s2] hm [V] MFDD.8 MFDD -5-1,5 1 1,5 2 2,5 3 t [s] -15 Rys. 2. Zmiany w czasie prędkości jazdy pojazdu v, opóźnienia ax, sygnału napięcia z włącznika STOP hm, prędkość początkowa 59 km/h v [km/h] ax [m/s2] hm [V] MFDD.8 MFDD -5-1,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 t [s] -15 Rys. 3. Zmiany w czasie prędkości jazdy pojazdu v, opóźnienia ax, sygnału napięcia z włącznika STOP hm, prędkość początkowa 59 km/h 99

6 V [kmh -1 ] ax [ms -2 ], hm [V] V [kmh -1 ] ax [ms -2 ], hm [V] v [km/h] ax [m/s2] hm [V] MFDD MFDD -5-1,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 t [s] Rys. 4. Zmiany w czasie prędkości jazdy pojazdu v, opóźnienia ax, sygnału napięcia z włącznika STOP hm, prędkość początkowa 88 km/h v [km/h] ax [m/s2] hm [V] MFDD 4.8 MFDD ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 t [s] Rys. 5. Zmiany w czasie prędkości jazdy pojazdu v, opóźnienia ax, sygnału napięcia z włącznika STOP hm, prędkość początkowa 119 km/h W poszczególnych kolumnach tabeli 2 umieszczono następujące wielkości: v p prędkość początkowa pojazdu, MFDD średnie pełne opóźnienie hamowania, t n8 czas narastania opóźnienia od chwili naciśnięcia na pedał hamulca do chwili gdy wartość opóźnienia osiągnęła 8% MFDD, t n czas narastania opóźnienia od chwili naciśnięcia na dźwignię hamulca do chwili gdy wartość opóźnienia osiągnęła MFDD, S h zarejestrowana droga przebyta przez pojazd od miejsca naciśnięcia na pedał hamulca do zatrzymania się samochodu, S h1 droga hamowania przebyta przez pojazd od miejsca, w którym opóźnienie wzdłużne osiągnęło wartość 1% MFDD do miejsca zatrzymania się samochodu, S h8 droga hamowania przebyta przez pojazd od miejsca, w którym opóźnienie wzdłużne osiągnęło wartość 8% MFDD do miejsca zatrzymania się samochodu, S hw zmierzona drogomierzem długość widocznego śladu hamowania. 1-15

7 Tabela 3. Parametry prób ekstremalnego hamowania samochodu Lp. v p MFDD t n8 t n S h S h1 S h8 S hw [kmh -1 ] [ms -2 ] [s] [s] [m] [m] [m] [m] ,84,25,38 15,66 14,7 11,6 12, ,67,14,21 23,67 22,6 2,8 22, ,65,14,2 32,35 3, , ,94,16,25 58,16 56,1 52,9 52,5 Zapis z szybkiej kamery wykorzystano do wyznaczenia chwilowych parametrów ruchu samochodu takich jak kąt przechyłu podłużnego, prędkość kątowa przechyłu podłużnego, prędkości obrotowe kół dla osi odciążanej i dociążanej w procesie hamowania. 4. Zakończenie i wnioski W referacie przedstawiono wyniki wstępnych eksperymentalnych badań dotyczących wyznaczenia śladów ekstremalnego hamowania samochodu z układem ABS. Na podstawie obrazu termowizyjnego, stwierdzono, że jest możliwe określenie długości śladów hamowania, a widoczna długość śladu w porównaniu do drogi pojazdu przebytej w zakresie 1 8% MFDD różni się około 7%. W przypadku wszystkich prowadzonych prób stwierdzono, że opóźnienie ekstremalnego hamowania jest znacznie większe niż wymaga tego EU Dyrektywa 71/32 oraz Regulamin 13 ECE ONZ. Opóźnienie ekstremalnie hamowanego pojazdu z układem ABS wynosiło średnio od 9,65 m/s 2 do 9,94 m/s 2 w przedziale 1 8% MFDD niezależnie od jego prędkości początkowej. Literatura: [1] Dugoff H., Fancher P.S., Segel L.: An Analysis of Tire Traction Properties and Their Influence on Vehicle Dynamics Performance. SAE Technical Paper [2] Walczak St.: Analiza dynamicznych obciążeń elementów niezależnych zawieszeń kół samochodu. Politechnika Krakowska. Rozprawa doktorska, Kraków 23. [3] Guzek M., Lozia Z., Zdanowicz P., Jurecki R. S., Stańczyk T. L.: Research on behaviour of drivers in accident situation conducted in driving simulator. Journal of KONES Powertrain and Transport Vol. 16, No.1, pp , 29. [4] Stańczyk T.L., Jurecki R.: Budowa i weryfikacja modelu kierowcy dla analizy sytuacji przedwypadkowych. Czasopismo Techniczne Mechanika Z. 7-M/24. T. 2, 24. [5] Bułka D., Walczak S., Wolak S.: Proces hamowania aspekt prawny i techniczny w ujęciu symulacyjnym i analitycznym. Materiały konferencyjne III Konferencji naukowo-szkoleniowej "Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne", WSB, Radom 26. [6] Świder P., Janczur R., Bułka D.: Prędkość początkowa samochodu a długość ujawnionych śladów blokowania kół. Paragraf na drodze, nr specjalny 1 (ISSN ), Kraków

8 [7] Wolański R., Ciępka P., Zębala J.: Problem interpretacji śladów hamowania pojazdów przewożących ciecze palne podczas rekonstrukcji zdarzenia drogowego. Wyd. SA PSP, (ISBN ), Kraków 27. [8] Zaranek K., Kulikowski D.: Ślady kryminalistyczne na miejscu wypadku drogowego z udziałem motocykla. Kwartalnik Policyjny nr 1, Wydawca: Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 213. [9] Bułka D., Janczur R., Wach K.: Nowoczesna aparatura pomiarowa do badań podłużnej i poprzecznej dynamiki pojazdów. Paragraf na drodze, nr 11 Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 211. Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki pilotażowych badań procesu ekstremalnego hamowania pojazdu wyposażonego w układ ABS. Podczas prób rejestrowano parametry ruchu pojazdu takie jak, trzy składowe wektora przyspieszenia liniowego, trzy składowe wektora prędkości liniowej oraz trzy składowe wektora prędkości kątowej. Dodatkowo każda z prób hamowania była rejestrowana przy użyciu szybkiej kamery z częstotliwością 2 klatek/s. Po zakończeniu próby wykonywano dokumentację fotograficzną śladów oraz rejestrowano ślad termiczny pozostawiony na jezdni przy użyciu kamery termowizyjnej. Do analizy prze-biegu procesu ekstremalnego hamowania wykorzystano wyniki badań uzyskane za pomocą różnej aparatury badawczej, a na tej podstawie dokonano oceny i weryfikacji długości śladów hamowania oraz wartości średniego opóźnienia pojazdu. Słowa kluczowe: opóźnienie, ślady hamowania, układ ABS, trwałość śladu termicznego SKID MARKS LEFT BY CAR WITH ABS SYSTEM. PRELIMINARY TESTS USING V-BOX DATA ACQUISITION SYSTEM Abstract The paper presents the results of a preliminary study of the extreme braking process of vehicle equipped with ABS system. During the road tests the parameters of vehicle dynamics such as the three components of the linear acceleration vector, the three components of the linear velocity and the three components of the angular velocity vector was recorded. In addition, each braking test was recorded using a high speed camera at 2 fps. After each tests the photographic documentation of skid marks left by wheels was made, and recorded using a thermal imaging camera. For the analyzes of breaking process the results obtained using different laboratory equipment was used. On the basis of this result the verification of the length of skid marks and the value of the average vehicle deceleration was performed. Keywords: breaking deceleration, skid marks, ABS system, the stability of the thermal footprint 12

ŚLADY HAMOWANIA POZOSTAWIONE NA JEZDNI PRZEZ POJAZD WYPOSAŻONY W SYSTEM ABS

ŚLADY HAMOWANIA POZOSTAWIONE NA JEZDNI PRZEZ POJAZD WYPOSAŻONY W SYSTEM ABS Bronisław Kolator, Andrzej Olszewski, Stanisław Walczak, Stanisław Wolak ŚLADY HAMOWANIA POZOSTAWIONE NA JEZDNI PRZEZ POJAZD WYPOSAŻONY W SYSTEM ABS Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki wstępnych

Bardziej szczegółowo

PRÓBA OSZACOWANIA ŚLADU TERMICZNEGO POWSTAJĄCEGO PODCZAS HA- MOWANIA POJAZDU KOŁOWEGO

PRÓBA OSZACOWANIA ŚLADU TERMICZNEGO POWSTAJĄCEGO PODCZAS HA- MOWANIA POJAZDU KOŁOWEGO Bronisław Kolator, Andrzej Olszewski, Stanisław Walczak, Stanisław Wolak Próba oszacowania śladu termicznego powstającego podczas hamowania pojazdu kołowego 1 Bronisław KOLATOR - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

PRÓBA OSZACOWANIA LADU TERMICZNEGO POWSTAJ CEGO PODCZAS HAMOWANIA POJAZDU KOŁOWEGO

PRÓBA OSZACOWANIA LADU TERMICZNEGO POWSTAJ CEGO PODCZAS HAMOWANIA POJAZDU KOŁOWEGO PRÓBA OSZACOWANIA LADU TERMICZNEGO POWSTAJ CEGO PODCZAS HAMOWANIA POJAZDU KOŁOWEGO BRONISŁAW KOLATOR, ANDRZEJ OLSZEWSKI, STANISŁAW WALCZAK, STANISŁAW WOLAK Streszczenie W pracy przedstawiono próbę oszacowania

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Z ICH SYMULACJĄ PROGRAMEM V-SIM NA PRZYKŁADZIE EKSTREMALNEGO HAMOWANIA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W UKŁAD ABS

PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Z ICH SYMULACJĄ PROGRAMEM V-SIM NA PRZYKŁADZIE EKSTREMALNEGO HAMOWANIA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W UKŁAD ABS Robert Janczur PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Z ICH SYMULACJĄ PROGRAMEM V-SIM NA PRZYKŁADZIE EKSTREMALNEGO HAMOWANIA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W UKŁAD ABS Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

MANEWR PODWÓJNEJ ZMIANY PASA RUCHU PRÓBA OCENY PROGRAMÓW DO REKONSTRUKCJI WYPADKÓW DROGOWYCH

MANEWR PODWÓJNEJ ZMIANY PASA RUCHU PRÓBA OCENY PROGRAMÓW DO REKONSTRUKCJI WYPADKÓW DROGOWYCH z. 7-M/24 (ROK 11) ISSN 11-461 Piotr ŚWIDER, Witold GRZEGOŻEK MANEWR PODWÓJNEJ ZMIANY PASA RUCHU PRÓBA OCENY PROGRAMÓW DO REKONSTRUKCJI WYPADKÓW DROGOWYCH 1. WPROWADZENIE W praktyce opiniowania wypadków

Bardziej szczegółowo

Badania procesu hamowania motoroweru na nawierzchni o dużej wartości współczynnika przyczepności

Badania procesu hamowania motoroweru na nawierzchni o dużej wartości współczynnika przyczepności GOŁASZEWSKI Adam 1 SZYDŁOWSKI Tomasz 2 Badania procesu hamowania motoroweru na nawierzchni o dużej wartości współczynnika przyczepności WSTĘP W ostatnich latach zauważalnym staje się zwiększony udział

Bardziej szczegółowo

BADANIA PROCESU HAMOWANIA MOTOROWERU NA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

BADANIA PROCESU HAMOWANIA MOTOROWERU NA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ Adam GOŁASZEWSKI, Tomasz SZYDŁOWSKI BADANIA PROCESU HAMOWANIA MOTOROWERU NA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ W pracy zamieszczono wyniki badań procesu hamowania motoroweru na nawierzchni z kostki betonowej.

Bardziej szczegółowo

Badania procesu hamowania motoroweru na nawierzchni szutrowej

Badania procesu hamowania motoroweru na nawierzchni szutrowej GOŁASZEWSKI Adam 1 SZYDŁOWSKI Tomasz 2 Badania procesu hamowania motoroweru na nawierzchni szutrowej WSTĘP W artykule zamieszczonym w czasopiśmie Logistyka w numerze 6/2014 przedstawiono wyniki badań procesu

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju DYCHTO Rafał 1 PIETRUSZEWSKI Robert 2 Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju WSTĘP W Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej prowadzone są badania, których

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI OBLICZEŃ W PRZYPADKU MODELI NIELINIOWO ZALEŻNYCH OD PARAMETRÓW

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI OBLICZEŃ W PRZYPADKU MODELI NIELINIOWO ZALEŻNYCH OD PARAMETRÓW WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI OBLICZEŃ W PRZYPADKU MODELI NIELINIOWO ZALEŻNYCH OD PARAMETRÓW TOMASZ PUSTY 1, JERZY WICHER 2 Automotive Industry Institute (PIMOT) Streszczenie W artykule podjęto problem określenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 ZASADY BHP I REGULAMIN LABORATORIUM POJAZDÓW... 10 Bezpieczne warunki pracy zapewni przestrzeganie podstawowych zasad bhp i przepisów porządkowych........... 10 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów

Bardziej szczegółowo

BADANIA PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODÓW NA ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI

BADANIA PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODÓW NA ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI BADANIA PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODÓW NA ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI Artur JAWORSKI, Hubert KUSZEWSKI W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań procesu hamowania samochodów w warunkach śliskiej nawierzchni.

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego Laboratorium KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Zawartość 5 kart pomiarowych Kielce 00 Opracował : dr inż. Rafał Jurecki str. Strona / Silnik Charakterystyka obiektu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO - 1 - POLITECHNIKA ŚWIETOKRZYSKA Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu LABORATORIUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I CIĄGNIKÓW BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 3Bt Pomiary

Bardziej szczegółowo

BADANIA PROCESU HAMOWANIA MOTOROWERU NA NAWIERZCHNIACH O RÓŻNYCH WARTOŚCIACH WSPÓŁCZYNNIKA PRZYCZEPNOŚCI

BADANIA PROCESU HAMOWANIA MOTOROWERU NA NAWIERZCHNIACH O RÓŻNYCH WARTOŚCIACH WSPÓŁCZYNNIKA PRZYCZEPNOŚCI Adam GOŁASZEWSKI, Tomasz SZYDŁOWSKI BADANIA PROCESU HAMOWANIA MOTOROWERU NA NAWIERZCHNIACH O RÓŻNYCH WARTOŚCIACH WSPÓŁCZYNNIKA PRZYCZEPNOŚCI W artykule przedstawiono wyniki badań procesu hamowania motoroweru

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIEKU I STANU TECHNICZNEGO OPON SAMOCHODOWYCH NA OPÓŹNIENIE HAMOWANIA

WPŁYW WIEKU I STANU TECHNICZNEGO OPON SAMOCHODOWYCH NA OPÓŹNIENIE HAMOWANIA Sławomir TARKOWSKI, Dawid MIKUS, Wincenty LOTKO WPŁYW WIEKU I STANU TECHNICZNEGO OPON SAMOCHODOWYCH NA OPÓŹNIENIE HAMOWANIA W artykule przedstawiono wyniki pomiaru opóźnienia hamowania samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNA ZMIANA PASA RUCHU WYNIKI BADAŃ DROGOWYCH I SYMULACJI PROGRAMEM V-SIM Z WYKORZYSTANIEM DWÓCH MODELI OGUMIENIA

PODWÓJNA ZMIANA PASA RUCHU WYNIKI BADAŃ DROGOWYCH I SYMULACJI PROGRAMEM V-SIM Z WYKORZYSTANIEM DWÓCH MODELI OGUMIENIA PODWÓJNA ZMIANA PASA RUCHU WYNIKI BADAŃ DROGOWYCH I SYMULACJI PROGRAMEM V-SIM Z WYKORZYSTANIEM DWÓCH MODELI OGUMIENIA Robert JANCZUR 1, Piotr ŚWIDER 2, Stanisław WALCZAK 1 Politechnika Krakowska robertj@mech.pk.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Dynamika ruchu technicznych środków transportu. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Dynamika ruchu technicznych środków transportu. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Karta przedmiotu Dynamika ruchu technicznych Opis przedmiotu: Nazwa przedmiotu Dynamika ruchu technicznych A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom Kształcenia Rodzaj (forma i tryb prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza metod pomiarowych badań skuteczności układów hamulcowych tramwajów

Analiza porównawcza metod pomiarowych badań skuteczności układów hamulcowych tramwajów DYCHTO Rafał 1 PIETRUSZEWSKI Robert 2 Analiza porównawcza metod pomiarowych badań skuteczności układów hamulcowych tramwajów WSTĘP Układ hamulcowy pojazdów ma bezpośredni wpływ na długość drogi hamowania,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność Samochody i Ciągniki

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność Samochody i Ciągniki POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność Samochody i Ciągniki Praca magisterska Model dynamiki wzdłuŝnej samochodu w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 150

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 150 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 150 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 29 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres AB 150 WOJSKOWY

Bardziej szczegółowo

Ocena przyczepności kół jezdnych pojazdu do podłoża na podstawie próby hamowania z wykorzystaniem zestawu typu Shot marker

Ocena przyczepności kół jezdnych pojazdu do podłoża na podstawie próby hamowania z wykorzystaniem zestawu typu Shot marker XIV Konferencja Naukowa Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych Witold Luty Ocena przyczepności kół jezdnych pojazdu do podłoża na podstawie próby hamowania z wykorzystaniem zestawu typu Shot marker

Bardziej szczegółowo

O P I N I A T E C H N I C Z N A

O P I N I A T E C H N I C Z N A Nr zlecenia:02/04/2017/ibw z dnia: 2017-04-05 Zleceniodawca: Idea Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Rzeczoznawca: Auto-TechnikaDariusz GromadkaCCRS581/12/15RS001443 O P I N I A T E C H N I C

Bardziej szczegółowo

Konrad J. WALUŚ. 1. Wstęp. 2. Czujniki przyspieszeń

Konrad J. WALUŚ. 1. Wstęp. 2. Czujniki przyspieszeń Konrad J. WALUŚ WYZNACZANIE PARAMETRÓW RUCHU SAMOCHODU OSOBOWEGO PODCZAS HAMOWANIA Z WYKORZYSTANIEM CZUJNIKÓW PRZYSPIESZEŃ DETERMINATION OF MOVEMENT PARAMETERS OF A CAR DURING BREAKING USING ACCELERATION

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NAWIGACJI SATELITARNEJ W BADANIACH DYNAMIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZASTOSOWANIE NAWIGACJI SATELITARNEJ W BADANIACH DYNAMIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 73 Nr kol. 1861 Krzysztof WACH ZASTOSOWANIE NAWIGACJI SATELITARNEJ W BADANIACH DYNAMIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Streszczenie. Dotychczas w

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(1)/214 Jerzy Grzesiak 1, Piotr Stryjek 2 Paweł Włodarczyk 3 WPŁYW ZMIANY ROZKŁADU CIŚNIENIA POMIĘDZY KOŁAMI PRZEDNIEJ I TYLNEJ OSI NA KIEROWALNOŚĆ POJAZDU, NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób stanowiskowej kontroli działania hamulców pojazdów samochodowych

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób stanowiskowej kontroli działania hamulców pojazdów samochodowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167370 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 293910 (22) Data zgłoszenia: 18.03.1992 (51) IntCl6: G 01L 5/28 G01M

Bardziej szczegółowo

THE INFLUENCE OF THE PRESSURE IN TYRES AND THE LOAD OF THE CAR ON THE DELAY AND THE BRAKING DISTANCE OF A MOTOR-CAR WITHOUT ABS SYSTEM

THE INFLUENCE OF THE PRESSURE IN TYRES AND THE LOAD OF THE CAR ON THE DELAY AND THE BRAKING DISTANCE OF A MOTOR-CAR WITHOUT ABS SYSTEM ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2010 Seria: TRANSPORT z. 69 Nr kol. 1834 Piotr CZECH, Bogusław ŁAZARZ, Henryk MADEJ WPŁYW CIŚNIENIA W OGUMIENIU I OBCIĄśENIA POJAZDU NA OPÓŹNIENIE I DROGĘ HAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZYSPIESZENIA PIONOWE NADWOZIA POJAZDU PODCZAS PRZEJAZDU PRZEZ PRÓG ZWALNIAJĄCY

PRZYSPIESZENIA PIONOWE NADWOZIA POJAZDU PODCZAS PRZEJAZDU PRZEZ PRÓG ZWALNIAJĄCY PRZYSPIESZENIA PIONOWE NADWOZIA POJAZDU PODCZAS PRZEJAZDU PRZEZ PRÓG ZWALNIAJĄCY ROBERT JANCZUR 1 Politechnika Krakowska Streszczenie W artykule przedstawiono między innymi wyniki badań przyspieszeń pionowych

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Wielkości dynamiczne w ruchu postępowym. a. Masa ciała jest: - wielkością skalarną, której wielkość jest niezmienna

Bardziej szczegółowo

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań!

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań! Odczyt bloku wartości mierzonych Audi R8 2008> - Ręczna zautomatyzowana skrzynia biegów 086 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości z klasy I. Temat: Ruchy prostoliniowe. Obliczenia

Powtórzenie wiadomości z klasy I. Temat: Ruchy prostoliniowe. Obliczenia Powtórzenie wiadomości z klasy I Temat: Ruchy prostoliniowe. Obliczenia Ruch jest względny 1.Ruch i spoczynek są pojęciami względnymi. Można jednocześnie być w ruchu względem jednego ciała i w spoczynku

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Praca dyplomowa inżynierska Temat pracy Symulacja komputerowa działania hamulca tarczowego

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ

NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ Karol SZTWIERTNIA 1, Marek GUZEK, Janusz JANUŁA 3 Streszczenie Przedmiotem artykułu jest niepewność

Bardziej szczegółowo

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW ADAM GOŁASZEWSKI 1, TOMASZ SZYDŁOWSKI 2 Politechnika Łódzka Streszczenie Badania dynamiki ruchu pojazdów wpływają w istotny sposób na rozwój ogólnie rozumianej

Bardziej szczegółowo

BADANIA EKSPERYMENTALNE LEKKIEGO CZOŁGU NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY BOJOWEJ

BADANIA EKSPERYMENTALNE LEKKIEGO CZOŁGU NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY BOJOWEJ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (28) nr 2, 2011 Piotr RYBAK Wacław BORKOWSKI Józef WYSOCKI Zdzisław HRYCIÓW Bogusław MICHAŁOWSKI BADANIA EKSPERYMENTALNE LEKKIEGO CZOŁGU NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY

Bardziej szczegółowo

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia 1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów BHP

Bardziej szczegółowo

samochodu. Do wyznaczenia drogi zatrzymania i czasu zatrzymania wykorzystać idealizowany wykres hamowania samochodu.

samochodu. Do wyznaczenia drogi zatrzymania i czasu zatrzymania wykorzystać idealizowany wykres hamowania samochodu. Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych laboratorium (ćw. nr 1) Zad.1 Samochód osobowy o masie całkowitej 1600 kg wjeżdża na wzniesienie na biegu IV ruchem przyspieszonym z przyspieszeniem 0.8 m/s 2.

Bardziej szczegółowo

Nr O ROB 0011 01/ID/11/1

Nr O ROB 0011 01/ID/11/1 Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych. Nr O ROB 0011 01/ID/11/1 Andrzej Urban Wyższa Szkoła Policji Czas realizacji projektu 28 grudnia 2011 r. 31 maja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przyczepności podczas hamowania pojazdu

Wykorzystanie przyczepności podczas hamowania pojazdu dr inŝ. Krzysztof Parczewski dr inŝ. Henryk Wnęk Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów Akademia Techniczno-Humanistyczna Ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała, Polska e-mail: kparczewski@ath.bielsko.pl,

Bardziej szczegółowo

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań

Bardziej szczegółowo

Wpływ niesprawności zawieszeń na stateczność ruchu pojazdu - porównanie badań symulacyjnych i pomiarów

Wpływ niesprawności zawieszeń na stateczność ruchu pojazdu - porównanie badań symulacyjnych i pomiarów ARCHIWUM MOTORYZACJI 2, pp. 81-91 (26) Wpływ niesprawności zawieszeń na stateczność ruchu pojazdu - porównanie badań symulacyjnych i pomiarów KRZYSZTOF PARCZEWSKI, HENRYK WNĘK Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY

WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Radosł aw Pakowski Mirosł aw Trzpil Politechnika Warszawska WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY STRESZCZENIE W artykule

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA Cel ćwiczenia WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA Celem cwiczenia jest wyznaczenie współczynników oporu powietrza c x i oporu toczenia f samochodu metodą wybiegu. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ

1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ Diagnostyka samochodowa : laboratorium : praca zbiorowa / pod redakcją Zbigniewa Lozia ; [autorzy lub współautorzy poszczególnych rozdziałów: Radosław Bogdański, Jacek Drobiszewski, Marek Guzek, Zbigniew

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn SYSTEMY KONTROLI TRAKCJI układy bezpieczeństwa czynnego Gdańsk 2009 Układy hamulcowe w samochodach osobowych 1. Roboczy (zasadniczy) układ hamulcowy cztery koła, dwuobwodowy (pięć typów: II, X, HI, LL,

Bardziej szczegółowo

Analiza zachowania koła podczas rozpędzania i hamowania na różnych rodzajach nawierzchni prowadzona w środowisku MATLAB/SIMULINK

Analiza zachowania koła podczas rozpędzania i hamowania na różnych rodzajach nawierzchni prowadzona w środowisku MATLAB/SIMULINK SPUSTEK Henryk 1, RYCZYŃSKI Jacek 2 MALINOWSKI Robert 3 Analiza zachowania koła podczas rozpędzania i hamowania na różnych rodzajach nawierzchni prowadzona w środowisku MATLAB/SIMULINK WSTĘP Podczas ruchu

Bardziej szczegółowo

UKŁADY MECHATRONICZNE ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE POJAZDÓW

UKŁADY MECHATRONICZNE ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE POJAZDÓW Ryszard MICHALSKI, Michał JANULIN, Jarosław GONERA UKŁADY MECHATRONICZNE ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE POJAZDÓW Streszczenie W artykule omówione zostały mechatroniczne systemy bezpieczeństwa stosowane

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa B... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Wykres przedstawia zależność

Bardziej szczegółowo

1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM

1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM 1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM 1.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia 1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów BHP obowiązujących w Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Precyzyjna kamera termowizyjna z unikalnymi funkcjami

Precyzyjna kamera termowizyjna z unikalnymi funkcjami We measure it. Precyzyjna kamera termowizyjna z unikalnymi funkcjami testo 885 Zalety testo 885 Rozmiar detektora 320x240 pikseli Dzięki 76.800 punktom pomiaru temperatury obiekt pomiarowy rejestrowany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYSPIESZEŃ DRGAŃ PODPÓR W RÓŻ NYCH STANACH PRACY SILNIKA LM 2500

ANALIZA PRZYSPIESZEŃ DRGAŃ PODPÓR W RÓŻ NYCH STANACH PRACY SILNIKA LM 2500 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Piotr Deuszkiewicz Jacek Dziurdź Politechnika Warszawska ANALIZA PRZYSPIESZEŃ DRGAŃ PODPÓR W RÓŻ NYCH STANACH PRACY SILNIKA LM 2500 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa A... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Na wykresie przedstawiono zależność

Bardziej szczegółowo

Kamera termowizyjna. testo 885 wszechstronna, profesjonalna i precyzyjna. www.testo.com.pl. Rozdzielczość detektora 320x240 pikseli

Kamera termowizyjna. testo 885 wszechstronna, profesjonalna i precyzyjna. www.testo.com.pl. Rozdzielczość detektora 320x240 pikseli Kamera termowizyjna testo 885 wszechstronna, profesjonalna i precyzyjna Rozdzielczość detektora 320x240 pikseli SuperResolution rozdzielczość 640x480 pikseli Czułość termiczna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OCENY WSKAŹNIKA SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WAHADŁEM ANGIELSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ DK-43 W OKRESIE UJEMNEJ I DODATNIEJ TEMPERATURY

ANALIZA OCENY WSKAŹNIKA SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WAHADŁEM ANGIELSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ DK-43 W OKRESIE UJEMNEJ I DODATNIEJ TEMPERATURY Budownictwo 20 Mariusz Kosiń, Alina Pietrzak ANALIZA OCENY WSKAŹNIKA SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WAHADŁEM ANGIELSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ DK-43 W OKRESIE UJEMNEJ I DODATNIEJ TEMPERATURY Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1)

Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1) Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1) Zad.1 Kierowca, samochodu osobowego o masie całkowitej m=1400 kg, na skutek zauważonej przeszkody rozpoczął intensywne hamowanie pojazdu

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie prędkości pojazdu na podstawie długości śladów hamowania pozostawionych na drodze

Wyznaczenie prędkości pojazdu na podstawie długości śladów hamowania pozostawionych na drodze Podstawy analizy wypadów drogowych Instrucja do ćwiczenia 1 Wyznaczenie prędości pojazdu na podstawie długości śladów hamowania pozostawionych na drodze Spis treści 1. CEL ĆWICZENIA... 3. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/09/16 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo

Wpływ stanu nawierzchni drogi na skuteczność hamowania pojazdu

Wpływ stanu nawierzchni drogi na skuteczność hamowania pojazdu SZUMSKA Emilia 1 MŁODZIŃSKA Diana 2 JURECKI Rafał 3 Wpływ stanu nawierzchni drogi na skuteczność hamowania pojazdu WPROWADZENIE Układ hamulcowy jest jednym z najważniejszych układów, mających wpływ na

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 504

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 504 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 504 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 28 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Opinia numer: 1619/BK/05/2014 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Opinia numer: 1619/BK/05/2014 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. z dnia: 2014/05/13 Opinia numer: Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment Leasing

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja eksperymentalna modelu symulacyjnego ruchu samochodu LTV Dzik

Weryfikacja eksperymentalna modelu symulacyjnego ruchu samochodu LTV Dzik Lozia Z., Simiński P., Zdanowicz P., Wpływ położenia środka masy na zachowanie się pojazdu LTV w ruchu krzywoliniowym. Czasopismo Techniczne. Mechanika. Zeszyt 10 (105), z. 6-M/2008. Wydawnictwo Politechniki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Kinematyka"

Ćwiczenie: Kinematyka Ćwiczenie: "Kinematyka" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1. Ruch punktu

Bardziej szczegółowo

STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ

STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ Postępy Nauki i Techniki nr 12, 2012 Jakub Lisiecki *, Paweł Rosa *, Szymon Lisiecki * STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU NIERÓWNOMIERNOŚCI SIŁ HAMOWANIA NA STATECZNOŚĆ RUCHU SAMOCHODU

ANALIZA WPŁYWU NIERÓWNOMIERNOŚCI SIŁ HAMOWANIA NA STATECZNOŚĆ RUCHU SAMOCHODU ANALIZA WPŁYWU NIERÓWNOMIERNOŚCI SIŁ HAMOWANIA NA STATECZNOŚĆ RUCHU SAMOCHODU Andrzej Gajek 1 Stanisław Walczak, STRESZCZENIE W niniejszym referacie autorzy przedstawili wyniki badań symulacyjnych wpływu

Bardziej szczegółowo

BADANIA STATECZNOŚCI I KIEROWALNOŚCI POJAZDÓW PRZY POMOCY ROBOTA STERUJĄCEGO SR60 FIRMY ABDYNAMICS

BADANIA STATECZNOŚCI I KIEROWALNOŚCI POJAZDÓW PRZY POMOCY ROBOTA STERUJĄCEGO SR60 FIRMY ABDYNAMICS ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 2 (172) 214 ISSN 1731-8157 DOI: 1.564/17318157.112711 BADANIA STATECZNOŚCI I KIEROWALNOŚCI POJAZDÓW PRZY POMOCY ROBOTA STERUJĄCEGO SR6 FIRMY ABDYNAMICS Marcin GRUBEK Wojskowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza numer: 2766/BK/05/2015 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Ekspertyza numer: 2766/BK/05/2015 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. z dnia: 2015/05/11 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH

BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH Piotr Tarkowski 1, Ewa Siemionek 1 BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH Streszczenie. Eksploatacja współczesnych środków transportu bliskiego wymaga oceny energochłonności ruchu. W artykule

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8 SPIS TREŚCI Przedmowa... 8 1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ (Wiktor Mackiewicz, Andrzej Wolff)... 9 1.1. Wprowadzenie... 9 1.2. Podstawy teoretyczne... 9 1.2.1. Wady i zalety stanowiskowych

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA do ćwiczenia Wyważanie wirnika maszyny w łożyskach własnych

INSTRUKCJA do ćwiczenia Wyważanie wirnika maszyny w łożyskach własnych ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN ENERGETYCZNYCH Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechnika Śląska INSTRUKCJA do ćwiczenia Wyważanie wirnika maszyny w łożyskach własnych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zapisów video w rekonstrukcji zdarzeń drogowych

Wykorzystanie zapisów video w rekonstrukcji zdarzeń drogowych Wykorzystanie zapisów video w rekonstrukcji zdarzeń drogowych Małgorzata Szyca, Maciej Szyca Streszczenie W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zapisów z kamer video w rekonstrukcji wypadków

Bardziej szczegółowo

PROCES HAMOWANIA MOTOCYKLI TYPU ENDURO I SZOSOWO- TURYSTYCZNYCH BRAKING PROCESS OF ENDURO AND HIGHWAY-TOURIST MOTORBIKES

PROCES HAMOWANIA MOTOCYKLI TYPU ENDURO I SZOSOWO- TURYSTYCZNYCH BRAKING PROCESS OF ENDURO AND HIGHWAY-TOURIST MOTORBIKES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2015 Seria: TRANSPORT z. 87 Nr kol. 1929 Paweł SKRZYPCZYK, Robert KAŁUŻA, Piotr CZECH 1 PROCES HAMOWANIA MOTOCYKLI TYPU ENDURO I SZOSOWO- TURYSTYCZNYCH Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Laboratorium: Środowiskowe oddziaływanie motoryzacji Ćwiczenie nr 4 Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Dwa w jednym teście. Badane parametry

Dwa w jednym teście. Badane parametry Dwa w jednym teście Rys. Jacek Kubiś, Wimad Schemat zawieszenia z zaznaczeniem wprowadzonych pojęć Urządzenia do kontroli zawieszeń metodą Boge badają ich działanie w przebiegach czasowych. Wyniki zależą

Bardziej szczegółowo

METODA EKSPERYMENTALNYCH BADAŃ CZASU REAKCJI NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA OŚWITLENIA POJAZDU NA PRZYKŁADZIE AFL

METODA EKSPERYMENTALNYCH BADAŃ CZASU REAKCJI NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA OŚWITLENIA POJAZDU NA PRZYKŁADZIE AFL ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: TRANSPORT z. 81 Nr kol. 1896 Rafał BURDZIK 1 METODA EKSPERYMENTALNYCH BADAŃ CZASU REAKCJI NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA OŚWITLENIA POJAZDU NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

OCENA CZASU REAKCJI KIEROWCY NA STANOWISKU autopw-t

OCENA CZASU REAKCJI KIEROWCY NA STANOWISKU autopw-t OCENA CZASU REAKCJI KIEROWCY NA STANOWISKU autopw-t Marek GUZEK 1 Streszczenie W pracy przedstawione zostaną wyniki badań własnych oceny czasu reakcji na prototypowym stanowisku autopw-t, zbudowanym na

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

2016/05/13. Ekspertyza numer: 1762/BK/05/2016 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

2016/05/13. Ekspertyza numer: 1762/BK/05/2016 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2016/05/16 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

4. Ultradźwięki Instrukcja

4. Ultradźwięki Instrukcja 4. Ultradźwięki Instrukcja 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości fal ultradźwiękowych i ich wykorzystania w badaniach defektoskopowych. 2. Układ pomiarowy Układ pomiarowy składa się

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wpływu niezależnego sterowania kół lewych i prawych na zachowanie dynamiczne pojazdu

Modelowanie wpływu niezależnego sterowania kół lewych i prawych na zachowanie dynamiczne pojazdu Modelowanie wpływu niezależnego sterowania kół lewych i prawych na zachowanie dynamiczne pojazdu Karol Tatar, Piotr Chudzik 1. Wstęp Jedną z nowych możliwości, jakie daje zastąpienie silnika spalinowego

Bardziej szczegółowo

POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO

POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO Piotr Kalina Instytut Lotnictwa Streszczenie W referacie przedstawiono wymagania oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa Warszawa. Rzeczoznawca: PCR MS Automobile

Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa Warszawa. Rzeczoznawca: PCR MS Automobile Nr zlecenia: z dnia: Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Rzeczoznawca: PCR MS Automobile OPINIA TECHNICZNA Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO - 1 - POLITECHNIKA ŚWIETOKRZYSKA Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu LABORATORIUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I CIĄGNIKÓW BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 4Bt Badania

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA ZAKŁÓCENIA RUCHU SAMOCHODU W TRAKCIE WJAZDU NA PŁYTĘ POŚLIZGOWĄ STOSOWANĄ W OŚRODKACH DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY

MODELOWANIE I SYMULACJA ZAKŁÓCENIA RUCHU SAMOCHODU W TRAKCIE WJAZDU NA PŁYTĘ POŚLIZGOWĄ STOSOWANĄ W OŚRODKACH DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY MODELOWANIE I SYMULACJA ZAKŁÓCENIA RUCHU SAMOCHODU W TRAKCIE WJAZDU NA PŁYTĘ POŚLIZGOWĄ STOSOWANĄ W OŚRODKACH DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY ZBIGNIEW LOZIA 1 Politechnika Warszawska Streszczenie Artykuł dotyczy

Bardziej szczegółowo

NIEUSTALONE STANY ZNOSZENIA BOCZNEGO OGUMIENIA KÓŁ JEZDNYCH W SYMULACJI RUCHU KRZYWOLINIOWEGO POJAZDU

NIEUSTALONE STANY ZNOSZENIA BOCZNEGO OGUMIENIA KÓŁ JEZDNYCH W SYMULACJI RUCHU KRZYWOLINIOWEGO POJAZDU Witold Luty Politechnika Warszawska, Wydział Transportu NIEUSTALONE STANY ZNOSZENIA BOCZNEGO OGUMIENIA KÓŁ JEZDNYCH W SYMULACJI RUCHU KRZYWOLINIOWEGO POJAZDU Rękopis dostarczono w 4.213r. Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA z zakresu doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym w ramach projektu pt. Droga do bezpiecznej służby realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa Warszawa. Rzeczoznawca: PCR MS Automobile

Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa Warszawa. Rzeczoznawca: PCR MS Automobile Nr zlecenia: z dnia: Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-68 Warszawa Rzeczoznawca: PCR MS Automobile OPINIA TECHNICZNA Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo

BADANIA UKŁADÓW HAMULCOWYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH W ZAKRESIE ODPORNOŚCI NA OBCIĄŻENIE CIEPLNE TESTING THE BRAKE SYSTEM ENERGY LIMITS OF RAIL VEHICLES

BADANIA UKŁADÓW HAMULCOWYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH W ZAKRESIE ODPORNOŚCI NA OBCIĄŻENIE CIEPLNE TESTING THE BRAKE SYSTEM ENERGY LIMITS OF RAIL VEHICLES SEBASTIAN TRZMIELOWSKI, PAWEŁ URBAŃCZYK BADANIA UKŁADÓW HAMULCOWYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH W ZAKRESIE ODPORNOŚCI NA OBCIĄŻENIE CIEPLNE TESTING THE BRAKE SYSTEM ENERGY LIMITS OF RAIL VEHICLES S t r e s z c

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016

Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016 Aplikacje Systemów Wbudowanych Nawigacja inercyjna Gdańsk, 2016 Klasyfikacja systemów inercyjnych 2 Nawigacja inercyjna Podstawowymi blokami, wchodzącymi w skład systemów nawigacji inercyjnej (INS ang.

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR AEROFOTOGRAMETRYCZNY I USŁUGI KONTROLNE.

ZBIÓR AEROFOTOGRAMETRYCZNY I USŁUGI KONTROLNE. ZBIÓR AEROFOTOGRAMETRYCZNY I USŁUGI KONTROLNE www.gepincontact.it 1 INDEKS Usługi Kontrolne Zbiór Aerofotogrametryczny Kontakty 2 Usługi Kontrolne Instalacji Technicznych Usługa polega na wykonywaniu inspekcji,

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

USZKODZENIE POJAZDU POPRZEZ NAJECHANIE NA STAŁĄ PRZESZKODĘ REKONSTRUKCJA WYPADKU SAMOCHODOWEGO

USZKODZENIE POJAZDU POPRZEZ NAJECHANIE NA STAŁĄ PRZESZKODĘ REKONSTRUKCJA WYPADKU SAMOCHODOWEGO Łukasz SIENKIEWICZ, Jarosław CHODÓR USZKODZENIE POJAZDU POPRZEZ NAJECHANIE NA STAŁĄ PRZESZKODĘ REKONSTRUKCJA WYPADKU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W pracy przeprowadzono symulację przebiegu zdarzenia, wg

Bardziej szczegółowo

Rowery, motorowery, czterokołowce. Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego

Rowery, motorowery, czterokołowce. Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego Rowery, motorowery, czterokołowce Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego Rower Rower: pojazd o szerokości nie przekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może

Bardziej szczegółowo