Warszawa 2014 CHOROBY ALERGICZNE ANALIZA FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa 2014 CHOROBY ALERGICZNE ANALIZA FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH"

Transkrypt

1

2 Warszawa 2014 CHOROBY ALERGICZNE ANALIZA FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH

3 AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Ewa Karczewicz Przemysław Sielicki Hanna Zalewska REDAKCJA NAUKOWA Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD DTP Laboratorium Artystyczne PROJEKT BADAWCZY ZREALIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Copyright by Uczelnia Łazarskiego Warszawa 2014 ISBN XXX-XX-XXXXX-XX-X WYDAWCA Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43, Warszawa Polska + 48 /22/ , + 48 /22/

4 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 5 2 UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ALERGOLOGII ZAWARTE PRZEZ NFZ W 2014 R Analiza umów zawartych przez poradnie alergologii z NFZ Analiza umów zawartych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: alergologia-hospitalizacja Analiza umów zawartych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: program lekowy - leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem 12 3 ANALIZA PORÓWNAWCZA FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU ALERGOLOGII W WYDATKACH NFZ 15 4 LISTY OCZEKUJĄCYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE ALERGOLOGII Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie alergologii w lecznictwie szpitalnym przypadki stabilne Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie alergologii w lecznictwie szpitalnym przypadki pilne Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie poradni alergologicznej przypadki stabilne Wykaz poradni alergologicznych o najdłuższym czasie oczekiwania na świadczenie Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie poradni alergologicznej przypadki stabilne, według województw Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie poradni alergologicznej przypadki pilne Wykaz poradni alergologicznych o najdłuższym czasie oczekiwania na świadczenie Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie poradni alergologicznej przypadki pilne, według województw Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie alergologii dziecięcej w lecznictwie szpitalnym przypadki stabilne Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie alergologii dla dzieci w lecznictwie szpitalnym przypadki pilne Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie alergologii dziecięcej w lecznictwie ambulatoryjnym przypadki stabilne Wykaz poradni alergologicznych dla dzieci o najdłuższym czasie oczekiwania na świadczenie Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie poradni alergologicznej dla dzieci przypadki stabilne, według województw Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie poradni alergologii dziecięcej przypadki pilne Wykaz poradni alergologicznych dla dzieci o najdłuższym czasie oczekiwania na świadczenie Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie alergologii dziecięcej poradnia alergologiczna dla dzieci w lecznictwie ambulatoryjnym przypadki pilne, według województw 33 5 ANALIZA HOSPITALIZACJI PACJENTÓW Z ROZPOZNANIEM DYCHAWICY OSKRZELOWEJ W LATACH Liczba i wartość hospitalizacji pacjentów z dychawicą oskrzelową w latach Rozpoznania kliniczne pacjentów hospitalizowanych z powodu dychawicy oskrzelowej w 2013 roku 41 3

5 5.3. Długość czasu hospitalizacji pacjentów z powodu dychawicy oskrzelowej w 2013 roku Wiek pacjentów hospitalizowanych z powodu dychawicy oskrzelowej w 2013 roku Analiza liczby i czasu hospitalizacji pacjentów w poszczególnych oddziałach w 2013 roku Analiza trybu przyjęć i wypisów pacjentów z dychawicą oskrzelową w 2013 roku 46 6 WYDATKI NFZ NA REFUNDACJĘ LEKÓW W CHOROBACH ALERGICZNYCH UKŁADU ODDECHOWEGO W LATACH KOSZTY ZUS ZWIĄZANE Z CHOROBAMI ALERGOLOGICZNYMI NA PRZYKŁADZIE DYCHAWICY OSKRZELOWEJ 49 8 PODSUMOWANIE 61 9 REKOMENDACJE SPIS TABEL I WYKRESÓW ZAŁĄCZNIKI 71 Załącznik 1 WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY Z NFZ W ZAKRESIE PORADNI ALERGOLOGII 71 Załącznik 2 WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY Z NFZ W ZAKRESIE ALERGOLOGIA HOSPITALIZACJA, W TYM ALERGOLOGIA DZIECIĘCA-HOSPITALIZACJA 100 Załącznik 3 WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY Z NFZ W ZAKRESIE PROGRAM LEKOWY LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ OMALIZUMABEM (W TYM LEKI) 103 4

6 1. WSTĘP Praca choroby alergiczne analiza finansowania świadczeń zdrowotnych i społecznych to kolejny 1 raport badawczy, który jest efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Celem badań, których podsumowaniem jest niniejszy raport, była analiza finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia związanych z leczeniem chorób alergicznych ze szczególnym uwzględnieniem dychawicy oskrzelowej, która generuje największe koszty zdrowotne i społeczne spośród wszystkich chorób alergicznych. Autorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do powstania raportu. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przekazuje niniejszy raport do merytorycznej konsultacji i publicznej debaty mającej na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań w dziedzinie alergologii w Polsce skutkujących w szczególności zwiększeniem dostępności pacjentów do świadczeń oraz wzrostem efektywności i optymalizacji kosztów leczenia chorób alergologicznych w ramach umów zawartych na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia przede wszystkim w rodzajach świadczeń: lecznictwo szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 1 Wcześniejsze raporty IZWOZ: Stan opieki reumatologicznej w Polsce, Skutki ustawy refundacyjnej w zakresie programów lekowych, ze szczególnym uwzględnieniem programu stosowanego w leczeniu RZS, Analiza prawna regulacji dotyczących grup limitowych, Analiza dostępności do leczenia onkologicznego oraz finansowania świadczeń z zakresu chemioterapii ze szczególnym uwzględnieniem nowych terapii onkologicznych, Udary mózgu konsekwencje społeczne i ekonomiczne, Toczeń Rumieniowaty Układowy (TRU) charakterystyka populacji leczonej, obciążenie systemu finansów publicznych oraz aspekty ekonomiczne związane z chorobą, ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dotyczących modelu optymalnego zarządzania chorobą, Ustawa o działalności leczniczej podsumowanie dwóch lat funkcjonowania. Próba oceny skutków działalności, Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce, Niewydolność serca analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w latach , Cukrzyca - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Przewlekła obturacyjna choroba płuc - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych. 5

7 2. UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ALERGOLOGII ZAWARTE PRZEZ NFZ W 2014 R Analiza umów zawartych przez poradnie alergologii z NFZ W rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczenia zdrowotne z zakresu alergologii realizowane są w poradniach alergologii oraz poradniach alergologii dla dzieci. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje te świadczenia w ramach umów zawartych ze świadczeniodawcami w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Na 2014 rok Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowy o wartości 143,46 mln zł na świadczenia w zakresie poradni alergologii, w tym alergologii dla dzieci, z 711 świadczeniodawcami.. Tabela poniżej przedstawia liczbę świadczeniodawców, którzy realizują umowy w powyższym zakresie w poszczególnych OW NFZ. Tabela 1. Liczba świadczeniodawców w poszczególnych województwach, którzy posiadają umowy w zakresie poradni alergologii w 2014 roku Nazwa OW NFZ Liczba świadczeniodawców Razem 711 Dolnośląski 73 Kujawsko-Pomorski 50 Lubelski 50 Lubuski 17 Łódzki 50 Małopolski 51 Mazowiecki 98 Opolski 14 Podkarpacki 25 Podlaski 26 Pomorski 34 Śląski 103 Świętokrzyski 25 Warmińsko-Mazurski 22 Wielkopolski 50 Zachodniopomorski 23 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ. Oddziały wojewódzkie NFZ, które zawarły umowy na 2014 r. z największą liczbą świadczeniodawców, to: Śląski OW NFZ 103, Mazowiecki OW NFZ 98, Dolnośląski OW NFZ 73. Najmniejsza liczba umów została zawarta przez Opolski OW NFZ 14. Wartość kontraktów dla poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ wraz ze średnimi cenami za punkt rozliczeniowy zostały przedstawione w tabeli poniżej. 6

8 Tabela 2. Wartość kontraktów w zakresie poradni alergologii wraz ze średnimi cenami za produkt (dane w zł) Nazwa OW NFZ Wartość umów Średnia cena za pkt Razem ,67 9,08 Dolnośląski ,08 9,06 Kujawsko-Pomorski ,84 8,65 Lubelski ,85 9,50 Lubuski ,50 8,48 Łódzki ,05 8,90 Małopolski ,85 9,10 Mazowiecki ,09 10,23 Opolski ,50 9,47 Podkarpacki ,60 8,60 Podlaski ,35 9,36 Pomorski ,82 8,42 Śląski ,32 9,45 Świętokrzyski ,54 8,87 Warmińsko-Mazurski ,00 9,27 Wielkopolski ,41 9,08 Zachodniopomorski ,87 8,85 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ. Najwyższe wartości kontraktów w kraju w powyższym zakresie posiadają następujące podmioty: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych (Katowice) 2,2 mln zł (Śląski OW NFZ), tj. 1,52% łącznej wartości umów w tym zakresie; Centrum Medyczne Sp. z o.o. (Rybnik) 1,3 mln zł (Śląski OW NFZ), tj. 0,89% łącznej wartości umów w tym zakresie; Uniwersyteckie Lecznictwo Szpitalne (Kraków) 1,0 mln zł (Małopolski OW NFZ), tj. 0,86% łącznej wartości umów w tym zakresie. Wykres 1. Średnie wartości punktu w zakresie poradni alergologii w poszczególnych województwach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ. 7

9 Świadczenia z zakresu poradni alergologii (wyrażone jako średnia wartość jednego punktu rozliczeniowego) zostały najwyżej wycenione przez: Mazowiecki OW NFZ 10,23 zł, Lubelski OW NFZ 9,50 zł, Opolski OW NFZ 9,47 zł. Najniżej wycenione przez: Pomorski OW NFZ 8,42 zł, Lubuski OW NFZ 8,48 zł, Podkarpacki OW NFZ 8,60 zł. Wycena punktowa wraz z wartością zawartej umowy ma istotne znaczenie dla rentowności poradni alergologicznych. Ważnym wskaźnikiem oceniającym dostępność do świadczeń udzielanych w ramach poradni alergologicznych jest wskaźnik uzyskany poprzez podzielenie ogólnej wartości umów z zakresu alergologii przez liczbę mieszkańców danego województwa 2 (per capita). Przyjmuje się, że wysoki wskaźnik charakteryzuje województwa z wyższą dostępnością do leczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (świadczenia w zakresie alergologii). Obecnie wskaźnik ten dla kraju wynosi 3,73 zł per capita, co oznacza, że NFZ na każdego ubezpieczonego przeznacza średnio taką właśnie kwotę na finansowanie świadczeń z zakresu alergologii. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące wartości kontraktów w zakresie poradni alergologii per capita w poszczególnych OW NFZ. Tabela 3. Wartość kontraktów w poszczególnych województwach w zakresie poradni alergologii per capita w 2014 r. (dane w zł) Nazwa OW NFZ Wartość umów per capita Razem 3,73 Dolnośląski 4,79 Kujawsko-Pomorski 4,17 Lubelski 3,58 Lubuski 5,20 Łódzki 3,81 Małopolski 3,99 Mazowiecki 3,61 Opolski 4,14 Podkarpacki 2,88 Podlaski 4,81 Pomorski 2,94 Śląski 4,02 Świętokrzyski 3,38 Warmińsko-Mazurski 2,32 Wielkopolski 3,25 Zachodniopomorski 3,15 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ i GUS ,4.html 8

10 Najwięcej na mieszkańca przeznacza: Lubuski OW NFZ 5,20 zł, Podlaski OW NFZ 4,81 zł, Dolnośląski OW NFZ 4,79 zł. Najmniej na mieszkańca przeznacza: Warmińsko-Mazurski OW NFZ 2,32 zł, Podkarpacki OW NFZ 2,88 zł, Pomorski OW NFZ 2,94 zł. Szczegółowy wykaz świadczeniodawców realizujących umowy z NFZ w zakresie poradni alergologii przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania Analiza umów zawartych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: alergologia hospitalizacja W rodzaju leczenie szpitalne, Narodowy Fundusz Zdrowia na 2014 r. zawarł umowy na świadczenia w zakresie alergologia hospitalizacja, w tym alergologia dziecięca hospitalizacja, o wartości 67,97 mln zł z 40 świadczeniodawcami. Tabela poniżej przedstawia liczbę świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie hospitalizacja w oddziale alergologii w poszczególnych OW NFZ. Tabela 4. Liczba świadczeniodawców w poszczególnych OW NFZ, realizujących umowy w zakresie alergologia hospitalizacja, w tym alergologia dziecięca hospitalizacja Nazwa OW NFZ Liczba świadczeniodawców Razem 40 Dolnośląski 5 Kujawsko-Pomorski 4 Lubelski 2 Lubuski --- Łódzki 6 Małopolski 4 Mazowiecki 6 Opolski --- Podkarpacki --- Podlaski 2 Pomorski 2 Śląski 3 Świętokrzyski 1 Warmińsko-Mazurski 1 Wielkopolski 1 Zachodniopomorski 3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ. 9

11 Oddziały wojewódzkie NFZ, które zawarły umowy na 2014 r. z największą liczbą świadczeniodawców, to: Łódzki OW NFZ i Mazowiecki OW NFZ 6; Dolnośląski OW NFZ 5. Trzy OW NFZ, tj. Lubuski, Opolski, Podkarpacki, nie zawarły żadnej umowy w powyższym zakresie. Wartość kontraktów dla poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ wraz ze średnimi cenami za punkt rozliczeniowy zostały przedstawione w tabeli poniżej. Tabela 5. Wartość kontraktów OW NFZ w zakresie alergologia hospitalizacja, w tym alergologia dziecięca hospitalizacja, wraz ze średnimi cenami za produkt (dane w zł) Nazwa OW NFZ Wartość umów Średnia cena produktu Razem ,48 51,97 Dolnośląski ,00 51,67 Kujawsko-Pomorski ,00 52,00 Lubelski ,00 52,00 Lubuski Łódzki ,48 52,00 Małopolski ,00 52,00 Mazowiecki ,00 52,00 Opolski Podkarpacki Podlaski ,00 52,00 Pomorski ,00 52,00 Śląski ,00 52,00 Świętokrzyski ,00 52,00 Warmińsko-Mazurski ,00 52,00 Wielkopolski ,00 52,00 Zachodniopomorski ,00 52,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ. W dwunastu OW NFZ średnia cena produktu wyniosła 52 zł. Jedynie Dolnośląski OW NFZ wycenił wartość punktu na średnim poziomie 51,67 zł. Trzy oddziały: lubuski, opolski, podkarpacki, nie zakontraktowały powyższych świadczeń. Oznacza to brak dostępu do świadczeń w ramach hospitalizacji w oddziale alergologii dla mieszkańców tych województw na ich. Najwyższe wartości kontraktów w kraju posiadają następujące podmioty: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu 5, 5 mln zł (Dolnośląski OW NFZ), tj. 8,15% łącznej wartości umów w tym zakresie; Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Szpital w Rabce-Zdrój 5,3 mln zł (Małopolski OW NFZ), tj. 7,86% łącznej wartości umów w tym zakresie; Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce 3,7 mln zł (Warmińsko-Mazurski OW NFZ), tj. 5,52% łącznej wartości umów w tym zakresie. Ważnym wskaźnikiem oceniającym dostępność do świadczeń z zakresu alergologia hospitalizacja, w tym alergologia dziecięca hospitalizacja, jest wskaźnik uzyskany poprzez podzielenie ogólnej wartości umów z zakresu alergologia-hospitalizacja, w tym alergologia dziecięca hospitalizacja przez liczbę mieszkańców danego województwa 3 (per capita) ,4.html 10

12 Przyjmuje się, że wyższy wskaźnik charakteryzuje województwa z lepszą dostępnością do leczenia w ramach leczenia szpitalnego (świadczenia w zakresie alergologia hospitalizacja, w tym alergologia dziecięca hospitalizacja). Obecnie średnia wartość wskaźnika dla kraju wynosi 1,77 zł, co oznacza, że NFZ na każdego ubezpieczonego przeznacza średnio taką kwotę na finansowanie świadczeń z zakresu alergologia hospitalizacja, w tym alergologia dziecięca hospitalizacja. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące wartości kontraktów w leczeniu szpitalnym w zakresie alergologia hospitalizacja, w tym alergologia dziecięca hospitalizacja, per capita w poszczególnych OW NFZ. Tabela 6. Wartość kontraktów OW NFZ w leczeniu szpitalnym w zakresie alergologia hospitalizacja, w tym alergologia dziecięca hospitalizacja, per capita w 2014 r. (dane w zł) Nazwa OW NFZ Wartość umów per capita Razem 1,77 Dolnośląski 2,94 Kujawsko-Pomorski 3,39 Lubelski 1,45 Lubuski --- Łódzki 3,05 Małopolski 2,82 Mazowiecki 1,89 Opolski --- Podkarpacki --- Podlaski 2,97 Pomorski 2,00 Śląski 1,43 Świętokrzyski 0,54 Warmińsko-Mazurski 2,59 Wielkopolski 0,37 Zachodniopomorski 0,91 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ. Najwięcej na mieszkańca przeznacza: Kujawsko-Pomorski OW NFZ 3,39 zł, Łódzki OW NFZ 3,05 zł, Podlaski OW NFZ 2,97 zł. Najmniej: Wielkopolski OW NFZ 0,37 zł, Świętokrzyski OW NFZ 0,54 zł, Zachodniopomorski OW NFZ 0,91 zł. Trzy OW NFZ nie zawarły żadnej umowy w tym zakresie. Szczegółowe informacje dotyczące wartości umów zawartych w oddziałach wojewódzkich NFZ z poszczególnymi świadczeniodawcami zostały przedstawione w załączniku nr 2. 11

13 2.3. Analiza umów zawartych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: program lekowy leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem W ramach leczenia szpitalnego Narodowy Fundusz Zdrowia na 2014 r. zawarł umowy na świadczenia w zakresie program lekowy - leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem (w tym leki) o wartości 15,23 mln zł z 36 świadczeniodawcami. Tabela poniżej przedstawia liczbę świadczeniodawców, którzy realizują umowy w powyższym zakresie w poszczególnych OW NFZ. Tabela 7. Liczba świadczeniodawców, którzy posiadają umowy w zakresie program lekowy leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem Nazwa OW NFZ Liczba świadczeniodawców Razem 36 Dolnośląski 3 Kujawsko-Pomorski 1 Lubelski 2 Lubuski 2 Łódzki 2 Małopolski 3 Mazowiecki 6 Opolski 1 Podkarpacki 1 Podlaski 2 Pomorski 2 Śląski 5 Świętokrzyski 1 Warmińsko-Mazurski 1 Wielkopolski 2 Zachodniopomorski 2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ. Oddziały wojewódzkie NFZ, które zawarły umowy na 2014 r. z największą liczbą świadczeniodawców, to: Mazowiecki OW NFZ 6, Śląski OW NFZ 5, Dolnośląski OW NFZ i Małopolski OW NFZ po 3. Oddziały Wojewódzkie NFZ Kujawsko-Pomorski, Opolski, Podkarpacki, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski zawarły umowy tylko z jednym świadczeniodawcą. Wartości kontraktów dla poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ zostały przedstawione w tabeli poniżej. 12

14 Tabela 8. Wartość kontraktów w zakresie program lekowy leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem (dane w zł) Nazwa OW NFZ Wartość umów Razem ,40 Dolnośląski ,00 Kujawsko-Pomorski ,00 Lubelski ,98 Lubuski ,00 Łódzki ,00 Małopolski ,00 Mazowiecki ,42 Opolski ,00 Podkarpacki ,00 Podlaski ,00 Pomorski ,00 Śląski ,00 Świętokrzyski ,00 Warmińsko-Mazurski ,00 Wielkopolski ,00 Zachodniopomorski ,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ. W 15 OW NFZ średnia jednostkowa cena programu wynosi 52 zł. Jedynie w przypadku Mazowieckiego OW NFZ ta wartość jest niższa i kształtuje się na poziomie 51 zł. We wszystkich OW NFZ jednostkowa cena leków w programie to 1 zł. Najwyższe wartości kontraktów w kraju w omawianym zakresie posiadają następujące podmioty: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego (Łódź) tys. zł (Łódzki OW NFZ), tj. 17,83% łącznej wartości umów w tym zakresie; Uniwersyteckie Lecznictwo Szpitalne (Kraków) tys. zł (Małopolski OW NFZ), tj. 10,12% łącznej wartości umów w tym zakresie; Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu tys. zł (Wielkopolski OW NFZ), tj. 8,43% łącznej wartości umów w tym zakresie. Ważnym wskaźnikiem oceniającym dostępność do świadczeń z zakresu przedmiotowego programu jest wskaźnik uzyskany poprzez podzielenie ogólnej wartości umów z zakresu program lekowy - leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem (w tym leki) przez liczbę mieszkańców danego województwa 4 (per capita). Przyjmuje się, że wyższy wskaźnik charakteryzuje województwa z lepszą dostępnością do leczenia w ramach leczenia szpitalnego (świadczenia w zakresie program lekowy leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem). Obecnie średnia wartość tego wskaźnika wynosi 0,40 zł, co oznacza, że NFZ na każdego ubezpieczonego przeznacza taką kwotę na finansowanie świadczeń z zakresu: program lekowy leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące wartości kontraktów w leczeniu szpitalnym w zakresie program lekowy leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem per capita w poszczególnych OW NFZ ,4.html 13

15 Tabela 9. Wartość kontraktów w zakresie program lekowy leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem (w tym leki) per capita w 2014 r. (dane w zł) Nazwa OW NFZ Wartość umów per capita Razem 0,40 Dolnośląski 0,23 Kujawsko-Pomorski 0,18 Lubelski 0,25 Lubuski 0,32 Łódzki 1,24 Małopolski 0,61 Mazowiecki 0,37 Opolski 0,17 Podkarpacki 0,21 Podlaski 0,18 Pomorski 0,18 Śląski 0,34 Świętokrzyski 0,29 Warmińsko-Mazurski 0,50 Wielkopolski 0,44 Zachodniopomorski 0,43 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ i GUS. Najwięcej na mieszkańca przeznacza: Łódzki OW NFZ 1,24 zł, Małopolski 0,61 zł, Warmińsko-Mazurski OW NFZ 0,50 zł. Najmniej: Opolski OW NFZ 0,17 zł, Kujawsko-Pomorski OW NFZ, Podlaski OW NFZ, Pomorski OW NFZ 0,18 zł. Szczegółowe informacje dotyczące umów zawartych w oddziałach wojewódzkich NFZ z poszczególnymi świadczeniodawcami zostały zawarte w załączniku nr 3. 14

16 3. ANALIZA PORÓWNAWCZA FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU ALERGOLOGII W WYDATKACH NFZ W kształtowaniu polityki zdrowotnej istotne znaczenie ma określenie przez decydentów priorytetów zdrowotnych i zapewnienie im odpowiedniego poziomu finansowania. Wyznacznikiem tych priorytetów w poszczególnych województwach jest ich procentowy udział w wydatkach na świadczenia zdrowotne ogółem w danym rodzaju świadczeń. W związku z planowanym przez Ministra Zdrowia procesem tworzenia map potrzeb zdrowotnych wskaźnik dotyczący wysokości środków przeznaczanych na świadczenia z zakresu alergologii może mieć kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Poniżej w tabeli przedstawiono porównanie wartości umów z zakresu alergologia hospitalizacja w stosunku do wartości wszystkich umów zawartych w ramach leczenia szpitalnego w 2014 roku. Tabela 10. Porównanie wartości umów z zakresu alergologia hospitalizacja w stosunku do wartości wszystkich umów zawartych w ramach leczenia szpitalnego w 2014 roku (dane w zł) Nazwa OW NFZ Wartość umów zawartych w rodzaju leczenie szpitalne (bez programów lekowych i chemioterapii) Wartość umów z zakresu alergologia hospitalizacja Udział procentowy Razem ,29% Kujawsko-Pomorski ,49% Podlaski ,43% Małopolski ,43% Dolnośląski ,43% Łódzki ,42% Warmińsko-Mazurski ,39% Pomorski ,30% Mazowiecki ,26% Śląski ,22% Lubelski ,20% Zachodniopomorski ,13% Świętokrzyski ,08% Wielkopolski ,06% Lubuski --- brak umowy --- Opolski --- brak umowy --- Podkarpacki --- brak umowy --- Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ. Najwyższy wskaźnik udziału wartości świadczeń z zakresu alergologia hospitalizacja występuje w województwie kujawskopomorskim i wynosi 0,49% w stosunku do innych świadczeń realizowanych w ramach umów lecznictwo szpitalne. Wartość wskaźnika powyżej średniej krajowej (0,29%) stwierdza się także w województwach: podlaskim, małopolskim, dolnośląskim i łódzkim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. W województwach zachodniopomorskim, świętokrzyskim i wielkopolskim udział w finansowaniu przez NFZ oddziałów alergologii sytuuje się znacznie poniżej średniej krajowej. Innym świadczeniem realizowanym w ramach leczenia szpitalnego jest program leczenia ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem. W tabeli poniżej przedstawiono udział procentowy wartości umów z zakresu programu leczenia ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem w stosunku do wartości umów w zakresie programów lekowych ogółem w 2014 roku. 15

17 Tabela 11. Porównanie wartości umów z zakresu programu leczenia ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem w stosunku do wartości umów na wszystkie programy lekowe w 2014 roku (dane w zł) Nazwa OW NFZ Wartość umów programy lekowe ogółem Wartość umów program leczenia ciężkiej astmy Udział procentowy Razem ,62% Łódzki ,10% Zachodniopomorski ,91% Małopolski ,86% Warmińsko-Mazurski ,85% Wielkopolski ,69% Lubuski ,55% Mazowiecki ,51% Śląski ,49% Świętokrzyski ,48% Lubelski ,45% Pomorski ,34% Dolnośląski ,33% Podkarpacki ,32% Podlaski ,30% Opolski ,27% Kujawsko-Pomorski ,27% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ. Najwyższy wskaźnik udziału wartości świadczeń z zakresu programu leczenia ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem w stosunku do wartości umów na wszystkie programy lekowe występuje w województwie łódzkim i wynosi aż 2,10 %. Wartość wskaźnika powyżej średniej krajowej (0,62 %) stwierdzono także w województwach: zachodniopomorskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. W województwach podlaskim, opolskim i kujawsko-pomorskim udział w finansowaniu przez NFZ oddziałów alergologii sytuuje się znacznie poniżej średniej krajowej. W ramach finansowania poradni alergologicznych udział wydatków ponoszonych przez NFZ w stosunku do wydatków na inne poradnie jest znacząco wyższy niż ma to miejsce w przypadku leczenia szpitalnego. Poniżej przedstawiono udział procentowy wartości umów z zakresu poradni alergologicznej w stosunku do wartości umów zawartych ze wszystkimi poradniami specjalistycznymi w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w 2014 roku. Tabela 12. Porównanie wartości umów z zakresu poradni alergologicznych w stosunku do wartości wszystkich umów w rodzaju AOS (dane w zł) Nazwa OW NFZ Wartość umów w rodzaju AOS Wartość umów w zakresie poradni alergologicznych Udział procentowy Razem ,70% Lubuski ,60% Dolnośląski ,49% Kujawsko-Pomorski ,28% Opolski ,28% Podlaski ,10% Łódzki ,00% Małopolski ,88% Lubelski ,82% Świętokrzyski ,75% Mazowiecki ,59% Śląski ,56% Zachodniopomorski ,34% Wielkopolski ,31% Podkarpacki ,26% 16

18 Nazwa OW NFZ Wartość umów w rodzaju AOS Wartość umów w zakresie poradni alergologicznych Udział procentowy Pomorski ,05% Warmińsko-Mazurski ,75% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ. Najwyższy wskaźnik udziału wartości świadczeń z zakresu poradnia alergologiczna w stosunku do wartości umów na wszystkie poradnie specjalistyczne występuje w województwie lubelskim i wynosi 3,60%. Wartość wskaźnika powyżej średniej krajowej (2,70%) stwierdza się także w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, podlaskim i łódzkim. W województwach podkarpackim, pomorskim i warmińsko-mazurskim udział w finansowaniu przez NFZ oddziałów alergologii sytuuje się znacznie poniżej średniej krajowej. W ramach analizy ze względu na podobny poziom finansowania wynoszący w skali kraju ponad 143 mln zł dokonano również porównania wartości umów zawartych przez oddziały wojewódzkie NFZ na świadczenia z zakresu poradni alergologicznej do świadczeń z zakresu poradni pulmonologicznej (świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc). Dane zostały przedstawione w tabeli poniżej. Tabela 13. Porównanie wartości umów w zakresie poradni alergologicznej z wartością umów w zakresie poradni choroby płuc w ramach AOS w 2014 roku (dane w zł) Nazwa OW NFZ Wartość umów poradnia alergologiczna Wartość umów poradnia chorób płuc Poradnia alergologiczna/ poradnia chorób płuc Razem , ,70 99,65% Podkarpacki , ,00 69,87% Wielkopolski , ,67 75,20% Warmińsko-Mazurski , ,45 76,47% Zachodniopomorski , ,49 77,90% Lubelski , ,26 85,95% Pomorski , ,91 88,63% Łódzki , ,57 91,21% Małopolski , ,84 92,75% Śląski , ,22 93,22% Mazowiecki , ,30 97,98% Świętokrzyski , ,92 111,97% Podlaski , ,95 122,18% Lubuski , ,20 122,37% Kujawsko-Pomorski , ,90 144,09% Opolski , ,40 167,74% Dolnośląski , ,62 214,06% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że wyższy poziom finansowania przez oddziały wojewódzkie NFZ poradni alergologii niż poradni gruźlicy i chorób płuc występuje w województwach: świętokrzyskim, podlaskim, lubuskim, kujawskopomorskim, opolskim i dolnośląskim. W pozostałych województwach finansowanie poradni alergologicznych jest niższe niż poradni gruźlicy i chorób płuc. W ramach analizy wysokości zawartych umów dokonano także porównania wartości umów w rodzaju leczenie szpitalne zawartych przez oddziały wojewódzkie NFZ na świadczenia z zakresu hospitalizacja w oddziale alergologicznym z wartością umów w zakresie hospitalizacja w oddziale chorób płuc. Dane przedstawiono w poniższej tabeli. 17

19 Tabela 14. Porównanie wartości umów w leczeniu szpitalnym w zakresie alergologia-hospitalizacja do wartości umów w zakresie choroby płuc hospitalizacja (dane w zł) Nazwa OW NFZ Wartość umów alergologia hospitalizacja Wartość umów choroby płuc hospitalizacja Hospitalizacja w oddziale alergologii/oddziale chorób płuc Razem , ,52 10,33% Wielkopolski , ,00 2,71% Świętokrzyski , ,00 3,29% Lubelski , ,68 6,27% Zachodniopomorski , ,00 6,31% Śląski , ,00 9,02% Mazowiecki , ,48 11,12% Małopolski , ,00 13,70% Dolnośląski , ,00 13,94% Pomorski , ,00 15,72% Łódzki , ,00 15,80% Kujawsko-Pomorski , ,00 17,49% Podlaski , ,36 18,05% Warmińsko-Mazurski , ,00 22,18% Lubuski brak umów , Opolski brak umów , Podkarpacki brak umów , Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ. Na podstawie powyższego zestawienia można stwierdzić, że największy w kraju wskaźnik stosunku wartości umów w zakresie hospitalizacji w oddziale alergologii do wartości umów w zakresie hospitalizacji w oddziale chorób płuc występuje w województwie warmińsko-mazurskim, natomiast najniższy w województwie wielkopolskim. Ogółem wartości zawartych umów na świadczenia alergologiczne w lecznictwie szpitalnym, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz programach lekowych wyniosły zł, z czego AOS stanowi 63%, LSZ 30%, a programy lekowe 7% wartości zakontraktowanych świadczeń. Wartość świadczeń w AOS jest ponad dwukrotnie wyższa niż w lecznictwie szpitalnym (143 mln zł w porównaniu do 68 mln zł). Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt dodatkowego finansowania świadczeń u pacjentów z alergią w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, jednak ze względu na rozliczanie tego rodzaju świadczeń poprzez stawkę kapitacyjną niemożliwe jest określenie wartości zakontraktowanych i rzeczywiście udzielonych świadczeń w tym zakresie. Struktura wydatków NFZ na poszczególne rodzaje i zakresy świadczeń w ciągu ostatnich kilku lat uległa jedynie niewielkim zmianom wartościowym i ilościowym, dlatego można porównać świadczenia kontraktowane w latach ubiegłych z kontraktowanymi obecnie. 18

20 4. LISTY OCZEKUJĄCYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE ALERGOLOGII Istotnym elementem zmian w ochronie zdrowia planowanych przez Ministerstwo Zdrowia od 1 stycznia 2015 roku jest wprowadzenie rozwiązań mających na celu skrócenie kolejek do poradni specjalistycznych. Świadczeniodawcy w ramach umów zawartych z NFZ mają obowiązek przekazywania do Funduszu informacji dotyczącej list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w podziale na przypadki pilne i stabilne. Powyższe dane są publikowane według stanu na koniec danego miesiąca. Informacje pochodzą od świadczeniodawców, a Oddział Wojewódzki NFZ jedynie agreguje dane 5 praktycznie ich nie weryfikuje, następnie przesyła je do Centrali NFZ, która je publikuje na stronach internetowych. Średni czas oczekiwania oznacza średnią liczbę dni, jaką oczekiwały na udzielenie świadczenia osoby skreślone z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia u danego świadczeniodawcy. Czas ten świadczeniodawcy mają obowiązek obliczać zgodnie ze wzorem 6, wyłącznie na podstawie informacji o osobach znajdujących się na wykazach oczekujących, którym w okresie ostatnich 6 miesięcy udzielono świadczenia i z tego powodu zostały z listy skreślone. Nie są brane pod uwagę informacje o osobach, którym udzielono świadczenia, a które nie są umieszczane na listach oczekujących, tj. osobach kwalifikowanych w trybie pilnym oraz planowym i wymagających okresowego, w ściśle ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów świadczenia. Należy dodać, że średni czas oczekiwania wynoszący 0 dni może oznaczać dwie sytuacje: świadczenia są udzielane na bieżąco lub w okresie ostatnich 6 miesięcy nikt nie został skreślony z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia. Dlatego uwagę trzeba zwracać nie tylko na średni czas oczekiwania, ale także na liczbę osób oczekujących oraz skreślonych z listy oczekujących z powodu zrealizowanego świadczenia. Liczba osób skreślonych to liczba osób, które miały wykonane świadczenie w miesiącu sprawozdawczym. Pokazuje ona, o ile osób w ciągu miesiąca może skrócić się kolejka. Przypadek stabilny - to stan zdrowia pacjenta, który nie wymaga udzielenia świadczenia w trybie nagłym lub pilnym, przypadek pilny to stan wymagający pilnego udzielenia świadczenia ze względu na szybko postępujący proces chorobowy i na szybkie pogorszenie stanu zdrowia lub znaczące zmniejszenie szans na powrót do zdrowia. Wynik wyszukiwania obok nazwy świadczeniodawcy zawiera jego dane adresowe. Niepełne dane przekazywane przez świadczeniodawców oraz praktyczny brak ich weryfikacji przez NFZ powoduje, że w wielu przypadkach faktyczny czas oczekiwania na świadczenie jest różny od czasu sprawozdawanego do NFZ. Ponadto należy zauważyć, że prezentowane dane mogą nie uwzględniać kolejek oczekujących u wszystkich świadczeniodawców realizujących dany zakres świadczeń zdrowotnych, co może wynikać z niezgłoszenia kolejek do NFZ, błędu po stronie NFZ lub weryfikacji kolejek przez świadczeniodawcę w związku z błędnym prowadzeniem list oczekujących. W wielu przypadkach zwrócić uwagę na fakt, iż czasy oczekiwania na świadczenia zdrowotne zależą zarówno od wielkości zapotrzebowania na powyższe świadczenia, jak i rzeczywistej wartości kontraktu dla poszczególnych świadczeniodawców oraz samej organizacji udzielania tych świadczeń przez danego świadczeniodawcę Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie alergologii w lecznictwie szpitalnym przypadki stabilne Dane pochodzą z 26 oddziałów alergologicznych (na 40 świadczeniodawców realizujących ten zakres świadczeń), z których 8 (30,8%) nie zaraportowało kolejek pacjentów oczekujących na świadczenia. W tabeli poniżej zestawiono wszystkie oddziały alergologiczne (ogólne) świadczące usługi z zakresu alergologii w lecznictwie szpitalnym w przypadkach stabilnych. Najdłuższy średni czas oczekiwania na hospitalizację wyniósł 268 dni i został zaraportowany przez Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna 5 Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz z późn. zm) 6 Zawartym w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 123, poz. 801, z póź. zm.). 19

21 Szpital. Następnym ośrodkiem z 230 dniami oczekiwania na przyjęcie był Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu z 197 dniami oczekiwania. Czasy oczekiwania i liczbę oczekujących w poszczególnych oddziałach przedstawia tabela poniżej. Tabela 15. Oddziały alergologiczne realizujące świadczenia z zakresu alergologii w lecznictwie szpitalnym na przypadki stabilne, kwiecień 2014 r. Lp. Nazwa ośrodka Adres Średni czas oczekiwania (dni) Liczba osób oczekujących Liczba osób skreślonych 1 Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna Szpital Karpacz Myśliwska Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań-Jeżyce Szpitalna 27/ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu Wrocław M. Curie-Skłodowskiej Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Katowice Ceglana Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce 6 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 7 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Ameryka 21 Gdańsk Dębinki 7 Dziekanów Leśny Marii Konopnickiej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy Bydgoszcz Ujejskiego Uniwersyteckie Lecznictwo Szpitalne 10 Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. E. Hankego 11 Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie 12 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Szpital w Rabce -Zdroju 13 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Medicus Sp. z o.o. 17 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 18 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 19 Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny 21 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach Kraków-Śródmieście ul. Skawińska 8 Chorzów Truchana 7 Warszawa Mokotów Wołoska 137 Rabka-Zdrój prof. Jana Rudnika 3b Warszawa Ochota Banacha 1a Łódź-Górna Pabianicka 62 Jelenia Góra Ogińskiego 6 Lubin Leśna 8 Białystok M. C. Skłodowskiej 24a Łódź-Widzew Pomorska 251 Warszawa Działdowska 1 Lublin Al. Kraśnicka 100 Wrocław-Śródmieście Chałubińskiego 2-2a Gryfice Niechorska

22 Lp. Nazwa ośrodka Adres 24 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Niekłańska 4/24 Średni czas oczekiwania (dni) Liczba osób oczekujących Liczba osób skreślonych Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. Gdańsk Polanki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. A. Gębali w Lublinie Lublin Chodzki Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ. Dane za kwiecień 2014 roku Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie alergologii w lecznictwie szpitalnym przypadki pilne Dane pochodzą z 26 oddziałów alergologicznych (na 40 świadczeniodawców realizujących ten zakres świadczeń), z których 16 (61,5%) nie zaraportowało kolejek oczekujących na świadczenia. W tabeli poniżej zestawiono wszystkie oddziały alergologiczne (ogólne) świadczące usługi z zakresu alergologii w lecznictwie szpitalnym w w przypadkach pilnych. Najdłuższy średni czas oczekiwania na hospitalizację wyniósł 136 dni i został zaraportowany przez Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna Szpital. Następnym ośrodkiem z 37 dniami oczekiwania na przyjęcie było Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersyteckie Lecznictwo Szpitalne w Krakowie z 34 dniami oczekiwania. Czasy oczekiwania i liczbę oczekujących w poszczególnych oddziałach przedstawia tabela poniżej. Tabela 16. Oddziały alergologiczne realizujące świadczenia z zakresu alergologii w lecznictwie szpitalnym przypadki pilne, kwiecień, 2014 Lp. Nazwa ośrodka Adres 1 Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna Szpital 2 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 Uniwersyteckie Lecznictwo Szpitalne Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy 7 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny 8 9 Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. E. Hankego Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce 10 Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie 11 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej 12 Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Karpacz Myśliwska 13 Gdańsk Dębinki 7 Szpitalna 27/33 Kraków-Śródmieście ul. Skawińska 8 Wrocław M. Curie-Skłodowskiej Katowice Ceglana 35 Bydgoszcz Ujejskiego 75 Warszawa Ochota Banacha 1a Chorzów Truchana 7 Ameryka 21 Warszawa Mokotów Wołoska 137 Jelenia Góra Ogińskiego 6 Warszawa Działdowska 1 Średni czas oczekiwania (dni) Liczba osób oczekujących Liczba osób skreślonych

23 Lp. Nazwa ośrodka Adres 13 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Medicus Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 20 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. A. Gębali w Lublinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Szpital w Rabce -Zdroju Lublin Al. Kraśnicka 100 Poznań-Jeżyce Szpitalna 27/33 Wrocław-Śródmieście Chałubińskiego 2-2a Lubin Leśna 8 Łódź-Górna Pabianicka 62 Gryfice Niechorska 27 Warszawa Niekłańska 4/24 Białystok M. C. Skłodowskiej 24a Dziekanów Leśny Marii Konopnickiej 65 Lublin Chodzki 2 Łódź-Widzew Pomorska 251 Gdańsk Polanki 119 Rabka-Zdrój prof. Jana Rudnika 3b Średni czas oczekiwania (dni) Liczba osób oczekujących Liczba osób skreślonych Źródło Opracowanie własne na podstawie danych NFZ. Dane za kwiecień 2014 roku. 4.3 Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie poradni alergologicznej przypadki stabilne Wykaz poradni alergologicznych o najdłuższym czasie oczekiwania na świadczenie Dane pochodzą z 865 poradni alergologicznych ogółem, przy czym w 74 (8,6%) nie wykazano list oczekujących. W tabeli poniżej zestawiono 10 poradni alergologicznych, w których odnotowano najdłuższy czas oczekiwania na świadczenie z zakresu alergologii w lecznictwie ambulatoryjnym w przypadkach stabilnych. Najdłuższe średnie czasy oczekiwania wyniosły ponad rok i zostały zaraportowane przez Przychodnię Rodzinną Euro-Med w Częstochowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap w Słupsku oraz Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Dąbrowie Tarnowskiej. Czas oczekiwania na świadczenia oraz liczbę pacjentów u poszczególnych świadczeniodawców przedstawia tabela poniżej. 22

24 Tabela 17. Wykaz dziesięciu poradni alergologicznych według najdłuższego czasu oczekiwania przypadki stabilne, kwiecień 2014 r. Lp. Nazwa ośrodka Adres 1 Przychodnia Rodzinna Euro-Med 2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap 3 Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego 4 Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny 5 Kaliskie Centrum Alergologii i Pulmonologii 6 Niepubliczny Zakład Opieki Specjalistycznej Zdrowe Płuca Częstochowa 3 Maja 16 Słupsk Jana Pawła II 1/13-14 Dąbrowa Tarnowska Szpitalna 1 Warszawa Działdowska 1 Kalisz Podkowińskiego 2 Kielce Aleja Legionów 3/6 Średni czas oczekiwania (dni) Liczba osób oczekujących Liczba osób skreślonych Powyżej roku 3 0 Powyżej roku Powyżej roku Powyżej roku Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań-Jeżyce Szpitalna 27/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne w Zawadzie * Połaniec Zawada Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Suwałki Szpitalna Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Jarlińska Wrocław Komuny Paryskiej Źródło Opracowanie własne na podstawie danych NFZ. Dane za kwiecień 2014 roku. *dane za marzec 2014 roku Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie poradni alergologicznej przypadki stabilne, według województw Dane pochodzą z 865 poradni alergologicznych ogółem, przy czym w 74 (8,6%) nie wykazano kolejek. W województwie dolnośląskim pokazano dane z 87 ośrodków, w tym w 3 (3,4%) nie wykazano kolejek. Najdłuższy średni czas oczekiwania wyniósł 192 dni i został odnotowany przez Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską Maria Jarlińska we Wrocławiu. W województwie kujawsko-pomorskim pokazano dane z 57 ośrodków, w tym w 2 (3,5%) nie stwierdzono kolejek. Najdłuższy średni czas oczekiwania wyniósł 179 dni i został odnotowany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. W województwie lubelskim pokazano dane z 54 ośrodków, w tym w 10 (18,5%) nie stwierdzono kolejek. Najdłuższy średni czas oczekiwania wyniósł 126 dni i został odnotowany przez Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. w Łukowie. W województwie lubuskim pokazano dane z 19 ośrodków, w tym w jednym (5,3%) nie stwierdzono kolejek. Najdłuższy średni czas oczekiwania wyniósł 117 dni i został odnotowany przez Centrum Medyczne Dormed Piotrowska Dorota w Sulechowie. W województwie łódzkim pokazano dane z 58 ośrodków, w tym w 11 (19%) nie stwierdzono kolejek. Najdłuższy średni czas oczekiwania wyniósł 169 dni i został odnotowany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kopernik J. Napiórkowski Spółka Jawna w Skierniewicach. W województwie małopolskim pokazano dane z 61 ośrodków, w tym w 4 (6,6%) nie stwierdzono kolejek. Najdłuższy średni czas oczekiwania wyniósł powyżej roku i został odnotowany przez Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Dąbrowie Tarnowskiej. 23

25 W województwie mazowieckim pokazano dane z 125 ośrodków, w tym w 9 (7,2%) nie stwierdzono kolejek. Najdłuższy średni czas oczekiwania wyniósł powyżej roku i został odnotowany przez Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie. W województwie opolskim pokazano dane z 23 ośrodków, w tym w jednym (4,3%) nie stwierdzono kolejek. Najdłuższy średni czas oczekiwania wyniósł 164 dni i został odnotowany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Alergologicznej Allergovita w Opolu. W województwie podkarpackim pokazano dane z 28 ośrodków, w tym w 4 (14,3%) nie stwierdzono kolejek. Najdłuższy średni czas oczekiwania wyniósł 145 dni i został odnotowany przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie. W województwie podlaskim pokazano dane z 31 ośrodków, w tym w 6 (19,3%) nie stwierdzono kolejek. Najdłuższy średni czas oczekiwania wyniósł 195 dni i został odnotowany przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. W województwie pomorskim pokazano dane z 40 ośrodków, w tym w 3 (7,5%) nie stwierdzono kolejek. Najdłuższy średni czas oczekiwania wyniósł powyżej roku i został odnotowany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap w Słupsku. W województwie śląskim pokazano dane z 133 ośrodków, w tym w 8 (6%) nie stwierdzono kolejek. Najdłuższy średni czas oczekiwania wyniósł powyżej roku i został odnotowany przez Przychodnię Rodzinną Euro-Med w Częstochowie. W województwie świętokrzyskim pokazano dane z 33 ośrodków, w tym w 5 (15,2%) nie stwierdzono kolejek. Najdłuższy średni czas oczekiwania wyniósł 246 dni i został odnotowany przez Niepubliczny Zakład Opieki Specjalistycznej Zdrowe Płuca w Kielcach. W województwie warmińsko-mazurskim pokazano dane z 23 ośrodków. We wszystkich placówkach stwierdzono kolejki. Najdłuższy średni czas oczekiwania wyniósł 165 dni i został odnotowany przez Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu. W województwie wielkopolskim pokazano dane z 67 ośrodków, w tym w 6 (9%) nie stwierdzono kolejek. Najdłuższy średni czas oczekiwania wyniósł 329 dni i został odnotowany przez Kaliskie Centrum Alergologii i Pulmonologii. W województwie zachodniopomorskim pokazano dane z 26 ośrodków, w tym w jednej (9%) nie stwierdzono kolejek. Najdłuższy średni czas oczekiwania wyniósł 184 dni i został odnotowany przez Prywatną Przychodnię Specjalistyczną Alergosan Maria Jolanta Stanosz-Sankowska w Koszalinie. W tabeli poniżej zestawiono poradnie alergologiczne, w których odnotowano najdłuższy czas oczekiwania na świadczenie z zakresu alergologii w lecznictwie ambulatoryjnym w przypadkach stabilnych w każdym z województw. Tabela 18. Poradnie alergologiczne według najdłuższego czasu oczekiwania na świadczenie przypadki stabilne, w danym województwie, kwiecień 2014 r. Lp. Województwo Liczba poradni ogółem Liczba poradni bez kolejek 1 Dolnośląskie 87 3 (3,4%) Kujawsko-pomorskie 57 2 (3,5%) Lubelskie (18,5%) Lubuskie 19 1 (5,3%) Łódzkie (19%) Małopolskie 61 4 (6,6%) Powyżej roku 7 Mazowieckie (7,2%) Powyżej roku Najdłuższy średni czas Nazwa ośrodka oczekiwania (dni) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Jarlińska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus Sp. z o.o. Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o. Centrum Medyczne Dormed Piotrowska Dorota Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kopernik J. Napiórkowski Spółka Jawna Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Adres Wrocław Komuny Paryskiej 8 Nakło Nad Notecią Sądowa 14/D Łuków Międzyrzecka 66 Sulechów Bankowa 1 Skierniewice Kopernika 9a Dąbrowa Tarnowska Szpitalna 1 Warszawa Działdowska 1 24

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 CUKRZYCA analiza kosztów ekonomicznych i społecznych AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2014 CHOROBY ALERGICZNE-ANALIZA FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDOWOTNYCH I SPOŁECZNYCH

Warszawa 2014 CHOROBY ALERGICZNE-ANALIZA FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDOWOTNYCH I SPOŁECZNYCH Warszawa 2014 CHOROBY ALERGICZNE-ANALIZA FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDOWOTNYCH I SPOŁECZNYCH AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Ewa Karczewicz Przemysław Sielicki Hanna

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie.

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lp. Województwo Ośrodki dla dorosłych Ośrodki dla dzieci 1. Dolnośląskie Poradnia Endokrynologiczna przy Klinice

Bardziej szczegółowo

2) stosujesz wysokie dawki wziewnych glikokortykosteroidów w połączeniu z lekami rozszerzającymi oskrzela

2) stosujesz wysokie dawki wziewnych glikokortykosteroidów w połączeniu z lekami rozszerzającymi oskrzela Jeśli chorujesz na astmę i : 1) masz alergię na alergeny całoroczne 2) stosujesz wysokie dawki wziewnych glikokortykosteroidów w połączeniu z lekami rozszerzającymi oskrzela a pomimo to: - wymagasz częstego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU CHEMIOTERAPII W 2012 ROKU

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU CHEMIOTERAPII W 2012 ROKU ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU CHEMIOTERAPII W 2012 ROKU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH TERAPII ONKOLOGICZNYCH PROJEKT BADAWCZY ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce. 2015-06-16 Paweł Nawara

Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce. 2015-06-16 Paweł Nawara Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce 2015-06-16 Paweł Nawara Reumatologia Brak planu skoordynowanej opieki regionalnej Programy zdrowotne (lekowe) Brak dedykowanego pakietu

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2013 NIEWYDOLNOS C SERCA ANALIZA KOSZTÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Warszawa 2013 NIEWYDOLNOS C SERCA ANALIZA KOSZTÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Warszawa 2013 NIEWYDOLNOS C SERCA ANALIZA KOSZTÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Ewa Karczewicz Hanna Zalewska REDAKCJA NAUKOWA Dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 września 2015 r.

Warszawa, 22 września 2015 r. WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C ANALIZA KOSZTÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jerzy Gryglewicz, Jakub Gierczyński Warszawa, 22 września 2015 r. http://instytuty.lazarski.pl/izwoz/

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie.

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Województwo Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Ośrodki dla dorosłych Poradnia Endokrynologiczna

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku.

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. procedura 11 Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku 1. 3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REKOMENDACJI DOTYCZĄCYCH OPTYMALNEGO ZARZĄDZANIA CHOROBĄ BIAŁA KSIĘGA. Warszawa 2013

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REKOMENDACJI DOTYCZĄCYCH OPTYMALNEGO ZARZĄDZANIA CHOROBĄ BIAŁA KSIĘGA. Warszawa 2013 TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY (TRU) - CHARAKTERYSTYKA POPULACJI LECZONEJ, OBCIĄŻENIE SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ ASPEKTY EKONOMICZNE ZWIĄZANE Z CHOROBĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REKOMENDACJI DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul.

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Lista oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne

Lista oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne Nazwa Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków Prądnicka 80 7 Kod pocztowy Miasto Ulica Nr procedury Procedura Faktyczna długość oczekiwania (dni) Średnia planowana długość oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r.

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Raport Uczelni Łazarskiego styczeń 2013 r. ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Realizacja kontraktów w 2004 r. w Lecznictwie Szpitalnym i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Warszawa, maj 2005 r.

Realizacja kontraktów w 2004 r. w Lecznictwie Szpitalnym i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Warszawa, maj 2005 r. Realizacja kontraktów w 2004 r. w Lecznictwie Szpitalnym i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej Warszawa, maj 2005 r. wszystkie poradnie 500,3 500,2 574,3 585,4 502 522,4 573,2 581,1 483 477,2 425,6

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Oddziału Onkologii czynny poniedziałek-piątek tel

Sekretariat Oddziału Onkologii czynny poniedziałek-piątek tel BIAŁYSTOK Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Dziecięcego Szpitala Klinicznego ul. Waszyngtona 17 15-274 Białystok Sekretariat czynny poniedziałek-piątek tel. 85 745 08 46 Telefon do

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT ZAKUPIONY PODCZAS 43. KONKURSU OFERT

SPRZĘT ZAKUPIONY PODCZAS 43. KONKURSU OFERT 2 3 Szpital im. K. Jonschera Uniwerytetu Medycznego Jana Rudników, Oddział Terenowy w Rabce- Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital SPRZĘT ZAKUPIONY PODCZAS 43. KONKURSU OFERT aparat USG klasy premium

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011 ZASADY FINANSOWANIA I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W 2013 R. W 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia stomatologiczne w ramach zakresów 1-9, zaś program Ortodontyczna opieka

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK Zmiana zakłada przesunięcie środków finansowych pomiędzy pozycjami kosztowymi planu finansowego: Zmniejszenia Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 LECZNICTWO UZDROWISKOWE

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 LECZNICTWO UZDROWISKOWE LECZNICTWO UZDROWISKOWE 1. Nakłady MOW NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe w latach 2006-2014 Wzrost nakładów finansowych na lecznictwo uzdrowiskowe w 2014 roku w stosunku do 2006 roku, kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Kontraktowanie świadczeń związanych z udarami mózgu. Koszty medyczne i koszty pośrednie udarów mózgu w Polsce Raport IOOZ Uczelnia Łazarski

Kontraktowanie świadczeń związanych z udarami mózgu. Koszty medyczne i koszty pośrednie udarów mózgu w Polsce Raport IOOZ Uczelnia Łazarski Kontraktowanie świadczeń związanych z udarami mózgu. Koszty medyczne i koszty pośrednie udarów mózgu w Polsce Raport IOOZ Uczelnia Łazarski Maciej Bogucki 21.05.2013 W 2011 roku zarejestrowano 93 232 hospitalizacji

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE

PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE Dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedra Onkologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wrocław, 18.09.2014 Liczba świadczeniodawców Liczba

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji

Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji Prof. nadzw. dr hab. med. Zbigniew Doniec Klinika Pneumonologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce - Zdroju wczoraj

Bardziej szczegółowo

HCV - Ośrodki diagnostyki i leczenia zakażeń HCV

HCV - Ośrodki diagnostyki i leczenia zakażeń HCV HCV - Ośrodki diagnostyki i leczenia zakażeń HCV Lista ośrodków diagnostyki i leczenia zakażeń HCV u dorosłych i dzieci. Szacuje się, że w Polsce około 730 tysięcy osób jest zakażonych wirusem HCV. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Częstość korzystania ze świadczeń AOS wszystkie zakresy. Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Alergologia

Częstość korzystania ze świadczeń AOS wszystkie zakresy. Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Alergologia Analiza częstości korzystania przez pacjentów z poradni specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem poradni, do których pacjent może udać się bez skierowania. W celu zbadania jakości opieki medycznej

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 1. 3 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce. 2015-06-26 Paweł Nawara

Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce. 2015-06-26 Paweł Nawara Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce 2015-06-26 Paweł Nawara Dostępność Możliwość dojścia, wejścia Osiągalność, łatwość zdobycia Zrozumiałość, przystępność Wg. SJP Kolejki do oddziałów hematologicznych

Bardziej szczegółowo

Analiza kolejek. Miasto

Analiza kolejek. Miasto Faktyczna Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Kraków Wideoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków 6 0 0 Samodzielny Publiczny Centralny

Bardziej szczegółowo

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT Dagmara Korbasińska Departament Matki i Dziecka Ministerstwo Zdrowia Spała 2010 PODMIOTY Dzieci i młodzież Zawodnicy Kadra narodowa w sportach olimpijskich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) Zestawienie e-wuś 5) e-wuś Gabinet lekarski 6) e-wuś Izba przyjęć 7) e-wuś - Oddział UWAGA! Sprawdzanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

65 placówek w Polsce realizuje długo oczekiwany program lekowy leczenie zaawansowanego raka jelita grubego

65 placówek w Polsce realizuje długo oczekiwany program lekowy leczenie zaawansowanego raka jelita grubego Warszawa, 12.11.2012 r. 65 placówek w Polsce realizuje długo oczekiwany program lekowy leczenie zaawansowanego raka jelita grubego Pacjenci z zaawansowanym rakiem jelita grubego, po ponad dwóch latach

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Wrocław ul.skłodowskiej-curie 73/77

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Wrocław ul.skłodowskiej-curie 73/77 Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Lista Ośrodków Audiologicznych w Polsce

Lista Ośrodków Audiologicznych w Polsce L.P. MIASTO PLACÓWKA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Otolaryngologii 1 Biała Podlaska ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska tel. (0 83) 342-82-11 (sekretariat I), fax. (0 83) 343-42-20,

Bardziej szczegółowo

Map potrzeby zdrowotnych w zakresie onkologii

Map potrzeby zdrowotnych w zakresie onkologii Map potrzeby zdrowotnych w zakresie onkologii główne wnioski i rekomendacje dr hab. n. med. Adam Maciejczyk Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 2 Plan wystąpienia Demografia województw Epidemiologia

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

1 - Przeszczepienie autologicznego szpiku

1 - Przeszczepienie autologicznego szpiku 1 - Przeszczepienie autologicznego szpiku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. dr A. Jurasza AM w y Kliniczne Akademii Medycznej w u Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO UZDROWISKOWE

LECZNICTWO UZDROWISKOWE LECZNICTWO UZDROWISKOWE 1. Nakłady MOW NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe w latach 2006-2013 Poziom nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe charakteryzuje się nierównomiernością. Po okresie wzrostu w latach 2006-2009,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) e-wuś Gabinet lekarski 5) Zestawienie e-wuś UWAGA! Sprawdzanie pacjenta w systemie EWUŚ z poziomu programu Eurosoft

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r.

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Plan prezentacji: 1.Organizacja i finansowanie poradni osteoporozy w 2016 r. 2. Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust.

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. Załącznik 2 Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 32 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 22 stycznia 204 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 203 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r.

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Wnioski przekazane przez banki kredytujące do BGK (art. 10 ust. 9) wg daty wypłaty wsparcia Limit dostępny Limit oczekujący Razem ROK Kwota

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku.

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. liczba wypadków Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. Wypadki przy pracy rolniczej Zgłoszenia wypadków W I półroczu 2014 roku do placówek terenowych i

Bardziej szczegółowo

HIPERTENSJOLOGIA Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz

HIPERTENSJOLOGIA Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz HIPERTENSJOLOGIA Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz 1. Potrzeby w zakresie hipertensjologii w skali poszczególnych województw i kraju w latach 2010-2015 w odniesieniu do sytuacji w latach 2005-2009. Hipertensjologia

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014 Warszawa dn. 15.02.2015 dr n. med. Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny 01-184 Warszawa, ul. Działdowska 1 Tel., fax 22 45 23 204, email

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p.. 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE POWIATU SKIEGO SKIEGO W OPINII NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA JAKO PŁATNIKA P USŁUG UG MEDYCZNYCH Poznań,,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Szef Kliniki / Kierujacy oddziałem. Lekarz Kierujący dr n. med. Wiesława Kwiatkowska. ORDYNATOR - ppłk lek. med. Wojciech TAŃSKI

Szef Kliniki / Kierujacy oddziałem. Lekarz Kierujący dr n. med. Wiesława Kwiatkowska. ORDYNATOR - ppłk lek. med. Wojciech TAŃSKI WOJEWÓDTWO DOLNOŚLĄSKIE dane adresowe Szef Kliniki / Kierujacy oddziałem adres e-mail ogólny telefon strona internetowa WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ ANGIOLOGICZNY ul. KAMIEŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Aneks 1. Przydatne adresy i telefony

Aneks 1. Przydatne adresy i telefony Aneks 1. Przydatne adresy i telefony Kliniki i oddziały kardiologiczne dla dzieci Bydgoszcz Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego ul. Chodkiewicza 44; 85-667 Bydgoszcz Oddział Pediatrii i Kardiologii

Bardziej szczegółowo

- Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2007,

- Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2007, Druk nr 942 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Minister Zdrowia MZ-UZ-OPK-743-13055-2/EM/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Stosownie

Bardziej szczegółowo

PUNKTY KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNE (aktualizowano dnia 23.01.2014 r. www.aids.gov.pl)

PUNKTY KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNE (aktualizowano dnia 23.01.2014 r. www.aids.gov.pl) PUNKTY KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNE (aktualizowano dnia 23.01.2014 r. www.aids.gov.pl) Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny przy Ośrodku Diagnostyczno - Badawczym Chorób Przenoszonych Droga Płciową ul. Św.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura opieki psychiatrycznej

Infrastruktura opieki psychiatrycznej Załącznik nr 3 Infrastruktura opieki psychiatrycznej Tabela 3.1. Poradnie zdrowia psychicznego w 2009 roku według województw Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.)

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.) CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p.. 3 5 6 7 8

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 3 4 5 6 7 8

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 94.258 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.577 na 2018: 11.567 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.09.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 73.279 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.104 na 2017: 13.388 na 2018: 1.758 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 95.959 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.385 na 2018: 13.460 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 62.293 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 28.108 na 2017: 3.120 na 2018: 36 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r.

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Wprowadzenie Prezentowany materiał ma na celu pokazanie wpływu

Bardziej szczegółowo

wszystkie dziedziny dla pielęgniarek j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

wszystkie dziedziny dla pielęgniarek j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. WYKAZ TOWARZYSTW NAUKOWYCH I STOWARZYSZEŃ ZAWODOWYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Nazwa towarzystwa naukowego lub Lp. stowarzyszenia zawodowego pielęgniarek i położnych 1. Pielęgniarskie Białymstoku Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Wrocław ul.skłodowskiej-curie 73/77

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Wrocław ul.skłodowskiej-curie 73/77 Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo