Częstość korzystania ze świadczeń AOS wszystkie zakresy. Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Alergologia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Częstość korzystania ze świadczeń AOS wszystkie zakresy. Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Alergologia"

Transkrypt

1 Analiza częstości korzystania przez pacjentów z poradni specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem poradni, do których pacjent może udać się bez skierowania. W celu zbadania jakości opieki medycznej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS), których jednym z wyznaczników jest częstość korzystania przez pacjentów ze świadczeń, dokonano analizy tego zagadnienia. Przeanalizowano około 80 mln zdarzeń medycznych, które miały miejsce w AOS na terenie całego kraju w 2012 r. Dodatkowo, po wstępnej analizie zgromadzonych danych, dla wybranych zakresów (okulistyka, dermatologia), w których w rozkładzie częstości dominowała jedna lub dwie porady i do których pacjent nie musi posiadać skierowania, dokonano analizy szczegółowej. Omawiane dane porównano ze strukturą rozpoznań ICD 10 leczonych pacjentów, sprawozdawanych przez świadczeniodawców w 2012 r. Pod uwagę wzięto także czas oczekiwania i dane finansowe dotyczące umów realizowanych w ostatnich trzech latach. W niektórych specjalnościach co drugi pacjent wymagał tylko jednej porady specjalistycznej rocznie. Szczególnie jest to widoczne w odniesieniu do okulistyki (66,4%), genetyki (64,5%), neonatologii (60%) czy dermatologii i wenerologii (59,5%) oraz otolaryngologii (58,4%). Świadczyć to może o realizacji porad na rzecz pacjentów o łagodnym i bezproblemowym przebiegu choroby, braku wskazań do leczenia w poradni specjalistycznej, czy też porad związanych wyłącznie z dobraniem środka pomocniczego (okulary, aparat słuchowy). Na drugim biegunie są specjalności, w których pacjenci uzyskują kilka porad rocznie, niekiedy nawet 8 10 lub nawet kilkanaście na rok. O ile niekiedy wynika to z przebiegu leczonych chorób, jak np. w diabetologii czy ginekologii i położnictwie (prowadzenie ciąży), to w niektórych specjalnościach spowodowane jest prawdopodobnie nieprawidłowym sposobem rozliczania porad (alergologia i alergologia dla dzieci), przy czym zakres rozpoznań nie budzi wątpliwości. Dominują wśród nich wszelkie postacie uczuleniowego zapalenia błony śluzowej nosa i dychawica oskrzelowa. Zwracają także uwagę istotne różnice w liczbie uzyskiwanych porad przez pacjentów w tych samych specjalnościach w poszczególnych oddziałach NFZ. Duże dysproporcje w tym zakresie występują w odniesieniu do onkologii, alergologii, diabetologii, geriatrii i genetyki. Największe jednak rozbieżności dotyczą świadczeń w zakresie chorób metabolicznych. W tej specjalności w woj. pomorskim tylko 14,2% chorych miało jedną poradę, podczas gdy w woj. podkarpackim aż 70,8%. Jedną lub dwie porady rocznie w tym zakresie na Podkarpaciu uzyskało ponad 93% leczonych, a w woj. pomorskim tylko ok. 34%. Z uwagi na fakt, że liczba osób z prawdziwymi chorobami metabolicznymi jest mniej więcej stała, domniemywać można, że różnice te wynikają ze sposobu rozliczania opieki nad chorującymi na podstawowe schorzenia, np. otyłość, zaburzenia lipidowe, i związane są np. z cyklem nauki odpowiedniego żywienia. Najbardziej jednorodne rozkłady liczby udzielonych porad stwierdzono w dermatologii, położnictwie i ginekologii oraz neurologii. Wynikać to może ze specyfiki tych dziedzin medycyny oraz profilu leczonych chorób, ale także z precyzyjnego i przejrzystego sposobu rozliczania świadczeń w tych specjalnościach. 1

2 Struktura częstości korzystania ze świadczeń AOS wybrane zakresy Częstość korzystania ze świadczeń AOS wszystkie zakresy DIABETOLOGIA DZIEC. DIABETOLOGIA GERIATRIA ALERGOLOGIA ALERGOLOGIA DZIEC. ENDOKRYNOLOGIA ONKOLOGIA POŁOŻNICTW0 I GINEKOLOGIA CHOROBY METABOLICZNE NEUROLOGIA GASTROENTEROLOGIA CHIRURGIA OGÓLNA ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA OTOLARYNGOLOGIA DZIEC. OTOLARYNGOLOGIA DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA NEONATOLOGIA GENETYKA OKULISTYKA 20,64% 16,96% 15,16% 15,21% 25,84% 27,11% 23,10% 13,58% 30,82% 18,87% 12,91% 10,10% 33,78% 23,17% 14,32% 7,78% 34,68% 23,76% 15,39% 8,69% 38,35% 34,04% 16,05% 6,66% 40,05% 26,75% 13,79% 8,29% 41,16% 24,08% 12,55% 7,82% 42,98% 26,76% 13,75% 7,43% 44,35% 25,93% 13,49% 7,34% 46,59% 28,13% 14,34% 6,30% 46,73% 22,17% 12,09% 7,10% 48,24% 22,49% 11,61% 6,67% 55,80% 23,62% 10,02% 4,77% 58,41% 23,40% 9,08% 4,18% 59,51% 20,05% 8,81% 4,62% 59,67% 19,06% 9,56% 5,50% 64,5% 28,0% 5,8% 1,3% 66,4% 17,4% 7,3% 3,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 razy 7 razy 8 razy 9 razy 10 razy i wiecej Wykres 1. Struktura wizyt pacjentów w poradniach specjalistycznych we wszystkich oddziałach NFZ w 2012 r. Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Alergologia Wszystkie oddziały 33,8% 23,2% 14,3% 7,8% ZACHODNIOPOMORSKI 37,1% 22,4% 14,7% 8,4% WIELKOPOLSKI 34,8% 24,7% 14,8% 7,4% WARMIŃSKO MAZURSKI 43,2% 29,4% 12,4% 4,6% ŚWIĘTOKRZYSKI 31,2% 25,9% 15,4% 8,2% ŚLĄSKI 29,9% 24,1% 15,0% 8,1% POMORSKI 33,8% 23,8% 13,2% 7,8% PODLASKI 33,0% 22,8% 13,8% 7,8% PODKARPACKI 35,4% 24,7% 14,6% 7,8% OPOLSKI 30,2% 22,0% 13,9% 8,0% MAZOWIECKI 34,7% 22,1% 14,9% 8,0% MAŁOPOLSKI 28,1% 22,3% 16,0% 9,1% ŁÓDZKI 34,4% 24,4% 14,0% 7,9% LUBUSKI 20,5% 15,2% 16,7% 9,8% LUBELSKI 36,9% 20,7% 13,9% 7,9% KUJAWSKO POMORSKI 30,9% 21,9% 14,9% 8,4% DOLNOŚLĄSKI 40,8% 24,0% 11,4% 5,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 razy 7 razy 8 razy 9 razy 10 razy i wiecej Wykres 2. Struktura wizyt pacjentów w poradniach alergologicznych w poszczególnych oddziałach NFZ w 2012 r. 2

3 Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Onkologia Wszystkie oddziały 40,0% 26,7% 13,8% 8,3% ZACHODNIOPOMORSKI 49,9% 23,1% 11,9% 6,4% WIELKOPOLSKI 43,4% 25,0% 12,9% 7,9% WARMIŃSKO MAZURSKI 34,2% 29,0% 16,5% 10,1% ŚWIĘTOKRZYSKI 35,2% 24,9% 14,1% 10,4% ŚLĄSKI 47,5% 25,0% 12,8% 7,6% POMORSKI 39,8% 30,8% 13,6% 7,2% PODLASKI 31,2% 27,8% 15,0% 9,5% PODKARPACKI 30,8% 23,6% 15,4% 11,4% OPOLSKI 31,0% 31,8% 15,5% 8,6% MAZOWIECKI 37,5% 28,8% 14,4% 8,2% MAŁOPOLSKI 31,5% 25,2% 14,4% 10,1% ŁÓDZKI 42,4% 25,5% 13,6% 8,3% LUBUSKI 39,6% 26,1% 14,2% 8,0% LUBELSKI 34,5% 25,7% 15,2% 9,6% KUJAWSKO POMORSKI 39,0% 28,1% 14,7% 8,1% DOLNOŚLĄSKI 43,3% 26,6% 12,6% 7,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 razy 7 razy 8 razy 9 razy 10 razy i wiecej Wykres 3. Struktura wizyt pacjentów w poradniach onkologicznych w poszczególnych oddziałach NFZ w 2012 r. Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Choroby metaboliczne Wszystkie oddziały 43,0% 26,8% 13,7% 7,4% ZACHODNIOPOMORSKI 35,2% 22,0% 14,7% 8,2% WIELKOPOLSKI 44,5% 27,5% 13,2% 7,1% WARMIŃSKO MAZURSKI 28,1% 32,5% 17,7% 10,9% ŚWIĘTOKRZYSKI 40,0% 22,0% 13,8% 8,8% ŚLĄSKI 41,7% 27,0% 13,6% 8,6% POMORSKI 14,2% 19,4% 25,8% 22,6% PODLASKI 56,7% 26,8% 9,9% 4,3% PODKARPACKI 70,8% 22,9% 5,2% 0,5% OPOLSKI 38,4% 23,2% 20,5% 10,8% MAZOWIECKI 43,2% 27,4% 14,5% 7,0% MAŁOPOLSKI 42,2% 25,3% 14,3% 8,7% ŁÓDZKI 45,8% 33,4% 11,8% 5,0% LUBUSKI 59,1% 31,8% 9,1% 0,0% LUBELSKI 44,1% 20,5% 12,2% 8,4% KUJAWSKO POMORSKI 43,7% 28,1% 13,3% 6,8% DOLNOŚLĄSKI 53,4% 22,7% 10,7% 4,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 razy 7 razy 8 razy 9 razy 10 razy i wiecej Wykres 4. Struktura wizyt pacjentów w poradniach chorób metabolicznych w poszczególnych oddziałach NFZ w 2012 r. 3

4 Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Otolaryngologia Wszystkie oddziały ZACHODNIOPOMORSKI WIELKOPOLSKI WARMIŃSKO MAZURSKI ŚWIĘTOKRZYSKI ŚLĄSKI POMORSKI PODLASKI PODKARPACKI OPOLSKI MAZOWIECKI MAŁOPOLSKI ŁÓDZKI LUBUSKI LUBELSKI KUJAWSKO POMORSKI DOLNOŚLĄSKI 58,4% 61,3% 57,0% 61,8% 59,4% 55,6% 64,8% 60,1% 58,6% 65,1% 57,3% 52,2% 57,3% 60,3% 58,4% 60,8% 60,9% 23,4% 22,1% 9,1% 8,1% 4,2% 3,8% 22,9% 9,5% 4,6% 22,7% 8,0% 3,5% 22,5% 8,8% 4,3% 23,8% 9,9% 4,8% 21,5% 7,4% 3,2% 22,3% 8,8% 4,1% 22,8% 8,9% 4,3% 21,5% 7,1% 3,0% 24,9% 9,3% 4,0% 24,2% 10,9% 5,4% 24,5% 9,4% 4,1% 24,0% 8,5% 3,5% 23,7% 9,1% 4,1% 22,8% 8,4% 3,8% 23,3% 8,5% 3,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 razy 7 razy 8 razy 9 razy 10 razy i wiecej Wykres 5. Struktura wizyt pacjentów w poradniach otolaryngologicznych w poszczególnych oddziałach NFZ w 2012 r. Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Diabetologia Wszystkie oddziały ZACHODNIOPOMORSKI WIELKOPOLSKI WARMIŃSKO MAZURSKI ŚWIĘTOKRZYSKI ŚLĄSKI POMORSKI PODLASKI PODKARPACKI OPOLSKI MAZOWIECKI MAŁOPOLSKI ŁÓDZKI LUBUSKI LUBELSKI KUJAWSKO POMORSKI DOLNOŚLĄSKI 25,8% 28,2% 20,0% 39,3% 24,9% 22,6% 21,4% 19,8% 24,5% 32,5% 26,3% 21,3% 27,2% 30,9% 25,7% 30,8% 39,7% 27,1% 25,1% 23,0% 25,4% 28,2% 22,6% 22,7% 25,1% 28,2% 30,7% 25,9% 25,4% 23,1% 13,6% 22,3% 11,4% 23,7% 16,6% 28,6% 16,3% 8,1% 27,2% 14,8% 25,4% 14,3% 26,6% 17,4% 24,8% 19,3% 20,9% 14,2% 21,4% 25,1% 24,9% 17,1% 21,5% 13,5% 11,1% 11,6% 28,9% 16,5% 11,5% 24,6% 18,9% 15,0% 34,3% 21,7% 7,9% 29,5% 16,6% 8,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 razy 7 razy 8 razy 9 razy 10 razy i wiecej Wykres 6. Struktura wizyt pacjentów w poradniach diabetologicznych w poszczególnych oddziałach NFZ w 2012 r. 4

5 Okulistyka analiza szczegółowa Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Okulistyka Wszystkie oddziały ZACHODNIOPOMORSKI WIELKOPOLSKI WARMIŃSKO MAZURSKI ŚWIĘTOKRZYSKI ŚLĄSKI POMORSKI PODLASKI PODKARPACKI OPOLSKI MAZOWIECKI MAŁOPOLSKI ŁÓDZKI LUBUSKI LUBELSKI KUJAWSKO POMORSKI DOLNOŚLĄSKI 66,4% 64,3% 67,6% 71,5% 64,7% 62,2% 69,1% 67,1% 72,2% 70,8% 63,3% 65,2% 64,5% 69,0% 65,8% 70,9% 68,4% 17,4% 18,2% 7,3% 7,4% 3,8% 3,9% 16,5% 6,9% 3,8% 15,3% 6,3% 3,1% 17,5% 7,7% 4,1% 19,2% 8,7% 4,6% 16,1% 6,8% 3,6% 17,7% 6,8% 3,7% 16,4% 5,6% 2,6% 16,9% 6,2% 3,0% 17,8% 8,0% 4,4% 18,5% 7,5% 4,0% 17,9% 7,8% 4,1% 16,1% 6,7% 3,7% 17,8% 7,7% 3,6% 15,3% 6,3% 3,4% 17,1% 6,8% 3,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 razy 7 razy 8 razy 9 razy 10 razy i wiecej Wykres 7. Struktura wizyt pacjentów w poradniach okulistycznych w poszczególnych oddziałach NFZ w 2012 r. W 2012 r. świadczeń udzielało około 1850 poradni okulistycznych. Na przestrzeni roku ich liczba zmniejszyła się o około 7,5%, z 2006 w grudniu 2011 r. do 1856 pod koniec 2012 r. W latach poprzednich ich liczba utrzymywała się na poziomie około 2000 (w grudniu 2011 r. wynosiła 2002). W 2012 r. liczba pacjentów przyjętych w poradniach okulistycznych wyniosła i wzrosła jedynie o 0,73% w porównaniu do 2011 r. Pomiędzy 2010 r. a 2011 r. obserwowany był wzrost o 2,28%. Populacja pacjentów (dzieci i dorośli) utrzymywała się w tym czasie na mniej więcej jednakowym poziomie, z niewielką tendencją wzrostową. Łączna liczba osób oczekujących do poradni okulistycznych, zakwalifikowanych do kategorii medycznej przypadek stabilny, wynosiła na koniec grudnia 2012 r , a mediana średniego rzeczywistego czasu oczekiwania kształtowała się w tym okresie na poziomie 32 dni (do 50% poradni średni rzeczywisty czas oczekiwania nie przekraczał 32 dni). W porównaniu z końcem 2011 r. łączna liczba osób oczekujących zwiększyła się o około 17%. Pomiędzy grudniem 2010 r. i 2011 r. mediana rzeczywistego czasu oczekiwania wzrosła o jedną trzecią, przy jednoczesnym wzroście liczby oczekujących na świadczenia jedynie o 5,74%. W tym okresie osoby oczekujące do poradni okulistycznych stanowiły: pod koniec 2010 r. 4,08% ogółu pacjentów przyjętych przez okulistów, 2011 r. 4,22%, a w 2012 r. 4,91%. W omawianym okresie wartość kontraktów rosła z zł w 2010 r. do zł w 2011 r i osiągnęła zł w 2012 r. Dynamika wzrostu wartości kontraktów rok do roku wyniosła w 2011 r. 105,66%, a w 2012 r. aż 117,16%. Jak widać wzrost był dużo wyższy niż liczba przyjętych pacjentów, ale nie przełożył się na skrócenie kolejek do okulisty. 5

6 W latach średni koszt porady zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci wykazywał tendencję wzrostową. W 2010 r. wynosił 46,90 zł (dorośli) i 49,62 zł (dzieci). W 2012 r. wzrósł do 60,63 zł (dorośli) i 54,86 zł (dzieci), co oznacza wzrost o 29,29% w przypadku porad udzielanych osobom dorosłym i 10,55% dzieciom. Struktura sprawozdawanych świadczeń na przestrzeni omawianych lat zmieniła się nieznacznie. W 2012 r. najczęściej sprawozdawane było rozpoznanie H52 zaburzenia refrakcji i akomodacji, postawione razy, czyli u 18,91% wszystkich przyjętych dorosłych pacjentów. To rozpoznanie dominowało także w grupie dzieci (24,89%). Na następnych pozycjach (dorośli) znalazły się: H25 zaćma starcza rozpoznań (5,97%); H40 jaskra rozpoznań (5,51%); H10 zapalenie spojówek rozpoznań (5,29%); H35 inne zaburzenia siatkówki rozpoznań (3,64%). W 2011 r. struktura przedstawiała się podobnie. H52 zaburzenia refrakcji i akomodacji sprawozdano razy (22,48%) u osób dorosłych i razy (29,65%) u dzieci. Pozostałe z niewielkim przesunięciem: H25 zaćma starcza rozpoznań (7,05%); H40 jaskra rozpoznań (6,38%); H10 zapalenie spojówek rozpoznań (6,56%); H35 inne zaburzenia siatkówki rozpoznań (4,18%). W 2010 r. pierwsze pięć rozpoznań u dorosłych stanowiły: H52 zaburzenia refrakcji i akomodacji rozpoznań (24,72%); H10 zapalenie spojówek rozpoznań (7,90%); H25 zaćma starcza rozpoznań (7,47%); H40 jaskra rozpoznań (6,57%); H35 inne zaburzenia siatkówki rozpoznań ( 4,41%). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w latach poddanych analizie ponad 33% sprawozdawanych kodów ICD 10 stanowiły u dorosłych rozpoznania wad wzroku i badania oczu w ich kierunku. Procent takich rozpoznań u dzieci był jeszcze większy i rósł znacząco w kolejnych latach do poziomu 53,67% (!) w 2012 r. Na tle powyższych informacji interesująco przedstawia się struktura korzystania pacjentów z poradni okulistycznych w 2012 r. W skali całego kraju ponad 83% pacjentów korzystających z poradni okulistycznych wymagało w ciągu roku jednej lub maksymalnie dwóch porad. W powiązaniu z przedstawionymi wcześniej danymi strukturą rozpoznań oraz informacją o liczbie udzielonych świadczeń i wartości kontraktów nasuwają się następujące wnioski. Kolejki do lekarzy specjalistów nie zależą od poziomu finansowania. Przy znacznym wzroście kontraktów wąskim gardłem wydaje się być brak lekarzy okulistów w systemie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, którzy nie są w stanie przyjąć większej liczby pacjentów. 6

7 Znacząca większość pacjentów pojawia się u lekarza okulisty raz, dwa razy do roku i wymaga jedynie podstawowego badania, które zgodnie z kompetencjami i w ramach posiadanej wiedzy mógłby wykonać np. lekarz POZ. Brak potrzeby posiadania skierowania skutkuje ominięciem przez pacjenta lekarza POZ, który w znacznej części przypadków mógłby udzielić profesjonalnej pomocy. Informacje szczegółowe przedstawiono na wykresach (poniżej). 7

8 Okulistyka wykresy AOS okulistyka przyjęci pacjenci ,80% 33,80% 34,51% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% liczba pacjentów wady wzroku % wady wzroku Wykres 8. Liczba pacjentów przyjętych z rozpoznaniem wad wzroku lub badanych w ich kierunku, w porównaniu do ogólnej liczby pacjentów przyjętych w poradniach okulistycznych w latach AOS okulistyka przyjęci pacjenci (dorośli) ,27% 33,09% 33,43% ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% liczba pacjentów wady wzroku % wady wzroku Wykres 9. Liczba dorosłych pacjentów przyjętych z rozpoznaniem wad wzroku lub badanych w ich kierunku, w porównaniu do ogólnej liczby dorosłych pacjentów przyjętych w poradniach okulistycznych w latach

9 AOS okulistyka przyjęci pacjenci (dzieci) ,13% 50,58% 53,67% liczba pacjentów wady wzroku % wady wzroku 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Wykres 10. Liczba dzieci przyjętych z rozpoznaniem wad wzroku lub badanych w ich kierunku, w porównaniu do ogólnej liczby dzieci przyjętych w poradniach okulistycznych w latach AOS okulistyka Pacjenci oczekujący do poradni okulistycznych przypadki stabilne liczba oczekujących mediana średniego czasu oczekiwania Wykres 11. Liczba pacjentów oczekujących do poradni okulistycznych oraz mediana średniego czasu oczekiwania w latach (stan na koniec IV kwartału). 140% 130% 120% 110% 100% AOS okulistyka Dynamika zmian liczby pacjentów i mediany czasu oczekiwania 100% 100% 100% 105,74% 102,28% 133,33% 117,24% 100,73% 114,29% liczba oczekujących pacjentów liczba przyjętych pacjentów mediana czasu oczekiwania Wykres 12. Porównanie dynamiki zmian liczby pacjentów oczekujących i przyjętych oraz mediany czasu oczekiwania do poradni okulistycznych w latach

10 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł AOS okulistyka wartość zawartych umów zł zł zł zł zł zł dorośli dzieci Wykres 13. Wartość zawartych umów na leczenie pacjentów w poradniach okulistycznych w latach ,00% 118,00% 116,00% 114,00% 112,00% 110,00% 108,00% 106,00% 104,00% 102,00% 100,00% 100,00% AOS okulistyka dynamika zmian wartości umów 117,21% 117,16% 116,06% 109,39% 105,50% 105,66% 100,00% 100,00% leczenie dorosłych leczenie dzieci umowy łącznie Wykres 14. Dynamika zmian wartości zawartych umów na leczenie pacjentów w poradniach okulistycznych w latach

11 zł 70,00 AOS okulistyka średni koszt porady (dorośli) 113,0% 114,0% 60,00 111,2% 60,63 112,0% 50,00 40,00 46,90 48,27 53,68 110,0% 108,0% 30,00 106,0% 20,00 102,9% 104,0% 10,00 0,00 100,0% ,0% 100,0% średni koszt porady dynamika rok do roku Wykres 15. Średni koszt porady okulistycznej udzielonej pacjentom dorosłym oraz jego dynamika w latach zł 56,00 55,00 54,00 53,00 52,00 51,00 50,00 49,00 48,00 47,00 AOS okulistyka średni koszt porady (dzieci) 104,6% 54,86 103,7% 52,88 51,90 101,9% 49,62 100,0% 2009 średni koszt porady dynamika rok do roku 105,0% 104,5% 104,0% 103,5% 103,0% 102,5% 102,0% 101,5% 101,0% 100,5% 100,0% Wykres 16. Średni koszt porady okulistycznej udzielonej dzieciom oraz jego dynamika w latach

12 Dermatologia i wenerologia analiza szczegółowa Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Dermatologia i wenerologia Wszystkie oddziały 59,5% 20,1% 8,8% 4,6% ZACHODNIOPOMORSKI 61,1% 20,2% 8,2% 4,1% WIELKOPOLSKI 56,5% 20,8% 9,4% 5,1% WARMIŃSKO MAZURSKI 61,1% 19,5% 8,6% 4,4% ŚWIĘTOKRZYSKI 56,7% 20,4% 9,5% 5,1% ŚLĄSKI 56,1% 20,6% 9,5% 5,2% POMORSKI 59,3% 19,9% 8,8% 4,7% PODLASKI 60,2% 20,1% 8,8% 4,4% PODKARPACKI 59,4% 20,3% 8,9% 4,6% OPOLSKI 60,5% 20,0% 8,3% 4,4% MAZOWIECKI 60,8% 19,6% 8,7% 4,5% MAŁOPOLSKI 55,7% 21,0% 9,9% 5,4% ŁÓDZKI 61,6% 19,2% 8,4% 4,2% LUBUSKI 64,4% 19,9% 7,6% 3,6% LUBELSKI 61,1% 19,4% 8,3% 4,3% KUJAWSKO POMORSKI 59,7% 20,4% 8,9% 4,7% DOLNOŚLĄSKI 63,8% 19,2% 7,8% 3,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 razy 7 razy 8 razy 9 razy 10 razy i wiecej Wykres 17. Struktura wizyt pacjentów w poradniach dermatologicznych w poszczególnych oddziałach NFZ w 2012 r. W 2012 r. świadczeń udzielało około 1400 poradni dermatologicznych. Na przestrzeni roku ich liczba zmniejszyła się o około 5,7%, z 1447 w grudniu 2011 r. do 1365 pod koniec 2012 r. W latach poprzednich ich liczba utrzymywała się na stałym poziomie, około 1400 poradni (w grudniu 2011 r. wynosiła 1434). W 2012 r. liczba pacjentów przyjętych w poradniach dermatologicznych wyniosła i wzrosła o 4,38% w porównaniu do 2011 r. Pomiędzy 2010 r. i 2011 r. obserwowany był wzrost o 5,15%. Łączna liczba osób oczekujących do poradni dermatologicznych, zakwalifikowanych do kategorii medycznej przypadek stabilny, wynosiła na koniec grudnia 2012 r , a mediana średniego rzeczywistego czasu oczekiwania kształtowała się w tym okresie na poziomie 9 dni (do 50% poradni średni rzeczywisty czas oczekiwania nie przekraczał 9 dni). W porównaniu z końcem 2011 r. łączna liczba osób oczekujących zwiększyła się o 12,5%. Pomiędzy grudniem 2010 r. i 2011 r. mediana rzeczywistego czasu oczekiwania wzrosła o 60% z 5 do 8 dni, przy jednoczesnym spadku liczby oczekujących na świadczenia o 1,3%. Należy zauważyć, że mediana średniego rzeczywistego czasu oczekiwania nie ulegała dużym zmianom na przestrzeni roku. W latach zawierała się w przedziale od 7 do 10 dni, nie jest to zatem długi czas oczekiwania. Przez ostatnie lata zauważalna jest tendencja wzrostowa liczby oczekujących do połowy roku, a następnie systematyczny ich spadek tak, że najniższe wartości notowane są w pod koniec każdego roku. W analizowanym okresie, osoby oczekujące do poradni dermatologicznych stanowiły: pod koniec 2010 r. 2,43% ogółu pacjentów przyjętych przez dermatologów, 2011 r. 2,28%, a w 2012 r. 2,52%. 12

13 W omawianym okresie wartość kontraktów spadła z zł w 2010 r. do zł w 2011 r i wzrosła ponad poziom finansowania z 2010 r. do wartości zł w 2012 r. Dynamika wartości kontraktów rok do roku wyniosła w 2011 r. 98,06%, a w 2012 r. 109,67%. W latach średni koszt porady utrzymywał się w na poziomie około 40 zł i ulegał jedynie nieznacznym wahaniom wzrastając w tym okresie o 1,40%. Struktura sprawozdawanych świadczeń na przestrzeni omawianych lat zmieniła się nieznacznie. W badanym okresie najczęstszym rozpoznaniem był L70 trądzik pospolity. W 2012 r. rozpoznanie to zostało postawione razy, czyli u 9,27% wszystkich przyjętych dorosłych pacjentów. Na następnych pozycjach znalazły się: B07 brodawki wirusowe rozpoznań (5,68%); L30 inne zapalenie skóry rozpoznań (4,67%); D22 znamiona barwnikowe /melanocytowe/ rozpoznań (4,33%); L40 łuszczyca rozpoznań (3,40%). W 2011 r. struktura przedstawiała się następująco. L70 trądzik pospolity sprawozdano razy (9,88%). Pozostałe pozycje: L30 inne zapalenie skóry rozpoznań (5,77%); B07 brodawki wirusowe rozpoznań (5,75%); L23 alergiczne kontaktowe zapalenie skóry rozpoznań (4,20%); L40 łuszczyca rozpoznań (3,95%). W 2010 r. pierwsze pięć rozpoznań u dorosłych stanowiły: L70 trądzik pospolity rozpoznań (10,25%); L30 inne zapalenie skóry rozpoznań (6,67%); B07 brodawki wirusowe rozpoznań (5,84%); L23 alergiczne kontaktowe zapalenie skóry rozpoznań (4,99%); L40 łuszczyca rozpoznań (4,24%). Na uwagę zasługuje obecność w rozpoznaniach chorób niegroźnych, czy też zmian niestanowiących żadnego zagrożenia poza niewielkim defektem kosmetycznych, takich jak np. brodawka łojotokowa, z wyraźną tendencją rosnącą, od 1,94% rozpoznań w 2010 r. do 3,05% w 2012 r. W tym czasie choroby weneryczne stanowiły jedynie około 0,14% rozpoznań. W 2010 r. rozpoznano je u 4765 osób, w 2011 r. u 4715, a w 2012 r. u 5215 pacjentów. Tak jak w przypadku okulistyki struktura korzystania pacjentów z poradni dermatologicznych w 2012 r. przedstawia się podobnie. W skali całego kraju ponad 79,6% pacjentów korzystających z poradni dermatologicznych wymagało w ciągu roku jednej lub maksymalnie dwóch porad. W powiązaniu z przedstawionymi wcześniej danymi strukturą rozpoznań oraz informacją o liczbie udzielonych świadczeń i wartości kontraktów nasuwają się następujące wnioski. Znacząca większość schorzeń nie wymaga pomocy specjalisty dermatologa i mogłaby być rozpoznana przez lekarza POZ. Cześć z tych schorzeń nie wymaga nawet podjęcia leczenia. 13

14 Część pacjentów pojawia się u lekarza dermatologa jedynie z podejrzeniem choroby, którą zgodnie z kompetencjami i w ramach posiadanej wiedzy mógłby potwierdzić lub wykluczyć lekarz POZ. Brak wymogu skierowania skutkuje ominięciem przez pacjenta lekarza POZ, który w większości wypadków mógłby udzielić profesjonalnej pomocy. Dodatkowego wyjaśnienia wymaga nagły wzrost liczby oczekujących w IV kwartale 2012 r. w stosunku do końca 2011 r. przy jednoczesnym wzroście wartości kontraktów o ponad 11,5% i niewiele zmieniającej się medianie średniego czasu oczekiwania. Rozpoznania choroby wenerycznej, dla których stworzono możliwość skorzystania z porady dermatologa/wenerologa bez skierowania, stanowią zdecydowaną mniejszość (0,14% rozpoznań). Choroby te są często rozpoznawane przez lekarzy innych specjalności chirurgów, ginekologów czy urologów. W związku z powyższym należałoby zastanowić się nad koniecznością wprowadzenia skierowań do dermatologa, o co Fundusz postulował wcześniej do Ministra Zdrowia. Argument łatwiejszego, bezpośredniego dostępu do lekarza specjalisty, w związku z podejrzeniem choroby wenerycznej, nie broni się w świetle wyników analizy. Z możliwości otrzymania porady bez skierowania korzystają dużo częściej pacjenci ze schorzeniami niewymagającymi pomocy specjalisty, co w efekcie przekłada się na wydłużenie kolejek oczekujących i czasu oczekiwania. Informacje szczegółowe przedstawiono na wykresach (poniżej). 14

15 Dermatologia i wenerologia wykresy AOS dermatologia i wenerologia przyjęci pacjenci ,06% 9,88% ,27% ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% liczba pacjentów L70 trądzik pospolity % rozpoznań L70 Wykres 18. Liczba pacjentów z rozpoznaniem L70 trądzik pospolity, w porównaniu do ogólnej liczby pacjentów przyjętych w poradniach dermatologicznych w latach AOS dermatologia i wenerologia przyjęci pacjenci ,05% 3,50% 3,00% ,94% 2,48% 2,50% 2,00% 1,50% ,00% ,50% ,00% liczba pacjentów L82 brodawka łojotokowa % rozpoznań L82 Wykres 19. Liczba pacjentów z rozpoznaniem L82 brodawka łojotokowa w porównaniu do ogólnej liczby pacjentów przyjętych w poradniach dermatologicznych w latach

16 AOS dermatologia i wenerologia Pacjenci oczekujący do poradni dermatologicznych przypadki stabilne liczba oczekujących mediana średniego czasu oczekiwania Wykres 20. Liczba pacjentów oczekujących do poradni dermatologicznych oraz mediana średniego czasu oczekiwania w latach (stan na koniec IV kwartału). 170% AOS dermatologia i wenerologia Dynamika zmian liczby pacjentów i mediany czasu oczekiwania 160,00% 150% 130% 110% 100% 100% 100% 98,70% 115,28% 112,50% 105,15% 104,38% 90% liczba oczekujących pacjentów mediana czasu oczekiwania liczba przyjętych pacjentów Wykres 21. Porównanie dynamiki zmian liczby pacjentów oczekujących i przyjętych oraz mediany czasu oczekiwania do poradni dermatologicznych w latach zł zł zł AOS dermatologia i wenerologia wartość i dynamika kontraktów 100,00% 98,06% 109,67% 120,00% 100,00% 80,00% zł zł zł zł zł 60,00% 40,00% zł 20,00% 0 zł kontrakty dynamika kontraktów 0,00% Wykres 22. Wartość i dynamika zawartych umów na leczenie pacjentów w poradniach dermatologicznych w latach

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011 ZASADY FINANSOWANIA I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W 2013 R. W 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia stomatologiczne w ramach zakresów 1-9, zaś program Ortodontyczna opieka

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r.

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Plan prezentacji: 1.Organizacja i finansowanie poradni osteoporozy w 2016 r. 2. Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 CUKRZYCA analiza kosztów ekonomicznych i społecznych AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty związane z analizą statystyk JGP w zarządzaniu szpitalem. Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 marca 2014 r.

Praktyczne aspekty związane z analizą statystyk JGP w zarządzaniu szpitalem. Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 marca 2014 r. w zarządzaniu szpitalem Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 marca 2014 r. Kluczowe dane analityczne ze statystyki JGP dla zarządzania procesem leczenia : Długość hospitalizacji - mediana (dni) Średnia wartość

Bardziej szczegółowo

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT Dagmara Korbasińska Departament Matki i Dziecka Ministerstwo Zdrowia Spała 2010 PODMIOTY Dzieci i młodzież Zawodnicy Kadra narodowa w sportach olimpijskich

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZGODNIE Z UMOWĄ Z NFZ W ZAKRESIE POZ -u Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Liczba osób objętych opieką zdrowotną

Liczba osób objętych opieką zdrowotną Porównanie zasobów lecznictwa ambulatoryjnego w Krakowie do zasobów Województwa Małopolskiego Minimalne wskaźniki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa,

Bardziej szczegółowo

Dostęp do świadczeń zdrowotnych w Mysłowicach w 2016 roku

Dostęp do świadczeń zdrowotnych w Mysłowicach w 2016 roku Dostęp do świadczeń zdrowotnych w Mysłowicach w 2016 roku Mysłowice w liczbach (populacja) cz. 1 Populacja na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (stan w dniu 30 VI 2015 r.): Populacja ogółem:

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r.

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. Projekt 07 06 17 RCL R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia.. 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r.

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r. Sieć szpitali 31 marca 2017 r. Sieć szpitali Ustawa z dnia 23 marca 2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REKOMENDACJI DOTYCZĄCYCH OPTYMALNEGO ZARZĄDZANIA CHOROBĄ BIAŁA KSIĘGA. Warszawa 2013

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REKOMENDACJI DOTYCZĄCYCH OPTYMALNEGO ZARZĄDZANIA CHOROBĄ BIAŁA KSIĘGA. Warszawa 2013 TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY (TRU) - CHARAKTERYSTYKA POPULACJI LECZONEJ, OBCIĄŻENIE SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ ASPEKTY EKONOMICZNE ZWIĄZANE Z CHOROBĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REKOMENDACJI DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 czerwca 2017 r.

Opole, dnia 27 czerwca 2017 r. Opole, dnia 27 czerwca 2017 r. Na podstawie przepisu art. 2 ust 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844),

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce. 2015-06-26 Paweł Nawara

Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce. 2015-06-26 Paweł Nawara Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce 2015-06-26 Paweł Nawara Dostępność Możliwość dojścia, wejścia Osiągalność, łatwość zdobycia Zrozumiałość, przystępność Wg. SJP Kolejki do oddziałów hematologicznych

Bardziej szczegółowo

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA: BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT z realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu Noworodków w Polsce w latach 2003-2015 Klinika Otolaryngologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r.

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Wprowadzenie Prezentowany materiał ma na celu pokazanie wpływu

Bardziej szczegółowo

Realizacja kontraktów w 2004 r. w Lecznictwie Szpitalnym i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Warszawa, maj 2005 r.

Realizacja kontraktów w 2004 r. w Lecznictwie Szpitalnym i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Warszawa, maj 2005 r. Realizacja kontraktów w 2004 r. w Lecznictwie Szpitalnym i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej Warszawa, maj 2005 r. wszystkie poradnie 500,3 500,2 574,3 585,4 502 522,4 573,2 581,1 483 477,2 425,6

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2015 ROKU

REALIZACJA ZADAŃ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2015 ROKU KZD.43.5.216 Nr ewid. 171/216/P/16/53/KZD Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 215 ROKU DEPARTAMENT ZDROWIA MARZEC 2 1 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce. 2015-06-16 Paweł Nawara

Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce. 2015-06-16 Paweł Nawara Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce 2015-06-16 Paweł Nawara Reumatologia Brak planu skoordynowanej opieki regionalnej Programy zdrowotne (lekowe) Brak dedykowanego pakietu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK Zmiana zakłada przesunięcie środków finansowych pomiędzy pozycjami kosztowymi planu finansowego: Zmniejszenia Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

ewuś na smartfony z systemem Android

ewuś na smartfony z systemem Android ewuś na smartfony z systemem Android System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorc ów jest podstawowym źródłem informacji o statusie uprawnień pacjentów do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r.

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Raport Uczelni Łazarskiego styczeń 2013 r. ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

Poziom zaopatrzenia w aparaty słuchowe w Polsce w 2010 r. SPADEK O 41%!

Poziom zaopatrzenia w aparaty słuchowe w Polsce w 2010 r. SPADEK O 41%! Poziom zaopatrzenia w aparaty słuchowe w Polsce w 21 r. 12 1 8 6 4 zaopatrz. w 28-17 tys. SPADEK O 41%! szacowane zaopatrz. w 21 z danych za I-VI - 62 tys. liczba refundowanych aparatów dane za 21 I-VI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634

Bardziej szczegółowo

Negocjacje KLRwP w Ministerstwie Zdrowia. Szanowni Lekarze Rodzinni,

Negocjacje KLRwP w Ministerstwie Zdrowia. Szanowni Lekarze Rodzinni, Negocjacje KLRwP w Ministerstwie Zdrowia. Szanowni Lekarze Rodzinni, Koleżanki, Koledzy, Minister Zdrowia zapowiedział w marcu zmiany, ale do jesieni nie były znane żadne szczegóły przyszłości, w której

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE

PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ W POLSCE Dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedra Onkologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wrocław, 18.09.2014 Liczba świadczeniodawców Liczba

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

- Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2007,

- Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2007, Druk nr 942 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Minister Zdrowia MZ-UZ-OPK-743-13055-2/EM/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Stosownie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Informacja na Prezydium OPZZ 4 lipca 2017r. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz. 2435 UCHWAŁA NR LXXXVI/1791/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu III

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 10.10.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 25 22.5 2 17.5 procent uczniów 15 12.5 1 7.5 5 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Jaka jest przyszłość pacjentów chorych na łuszczycę w Polsce?

Jaka jest przyszłość pacjentów chorych na łuszczycę w Polsce? Jaka jest przyszłość pacjentów chorych na łuszczycę w Polsce? Prof. dr hab. med. Andrzej Kaszuba Krajowy Konsultant w Dziedzinie Dermatologii i Wenerologii SKŁAD ZESPOŁU: Przewodniczący Zespołu: Prof.

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska I. Aktualna sytuacja specjalizacyjna w dziedzinie stomatologii dziecięcej na dzień 31.08. 2009r. 1. W odniesieniu do ogółu 7.626 specjalistów

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez CALISIA.pl na podstawie NFZ-Poznań

Przygotowane przez CALISIA.pl na podstawie NFZ-Poznań Nazwa Świadczeniodawcy Zakres Adres Ulica Alergolog Adres Nr domu Telefon KALISKIE CENTRUM ALERGOLOGII I PULMONOLOGII ALERGOLOGII PODKOWIŃSKIEGO 2 062 7642425 w.27 Audiolog, foniatra ZDROWOTNEJ " GAW-MED"

Bardziej szczegółowo

Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego?

Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego? ŚCIEŻKA PACJENTA Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego? Fundacja Onkologia 2025 Sierpień 2016 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach Klinicznych / Spółkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego r.

Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach Klinicznych / Spółkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego r. SP CSK SP Szpital Okulistyczny Marszałkowska Działdowska Żwirki i Wigury Szpital Dzieciątka Jezus Szpital im. ks. Anny Mazowieckiej UCZKIN WUM Sp. z o. o. Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach

Bardziej szczegółowo

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r.

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Analiza prawna Pakietu Onkologicznego Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Podstawy ustawowe to 3 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o: konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z ALERGIĄ LECZONYM IMMUNOTERAPIĄ

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z ALERGIĄ LECZONYM IMMUNOTERAPIĄ KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z ALERGIĄ LECZONYM IMMUNOTERAPIĄ Charakterystyka problemu zdrowotnego Alergia uznawana jest za chorobę cywilizacyjną XX wieku. W wielu obserwacjach

Bardziej szczegółowo

5. Województwo, w którym mieści się Pani/Pana główne miejsce pracy: G. mazowieckie. H. opolskie. I. podkarpackie. J. podlaskie. K.

5. Województwo, w którym mieści się Pani/Pana główne miejsce pracy: G. mazowieckie. H. opolskie. I. podkarpackie. J. podlaskie. K. G. G. Page 1 D. D. D. Page 2 METRYCZKA Jeżeli Pani/Pan zatrudniona/y jest u więcej niż jednego pracodawcy proszę o udzielnie odpowiedzi w całej ankiecie zgodnie z głównym miejscem pracy (powyżej 50% czasu

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r.

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r. Zmiany w systemie ochrony zdrowia stan na 10 luty 2017 r. Sieć szpitali Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najnowsza wersja projekt z

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum język polski

Klasówka po gimnazjum język polski Klasówka po gimnazjum język polski Rok 2005 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne...3 Informacje dotyczące wyników testu...4 2 Informacje ogólne Tegoroczna

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia analiza kosztów społecznych i ekonomicznych

Schizofrenia analiza kosztów społecznych i ekonomicznych Psychiatria R A P O R T tom 12, nr 1, 17 46 Copyright Uczelnia Łazar skiego ISSN 1732 9841 Małgorzata Gałązka-Sobotka 1, Jerzy Gryglewicz 1, Jakub Gierczyński 2, Witold Wrona 3, Elżbieta Karczewicz 4,

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011 Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 25-211 Ostatnie, opublikowane w roku 212 dane dla Polski [1] wskazują, że w latach 28-29 w woj. dolnośląskim stwierdzano

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

gminne, powiatowe, miejskie publiczne publiczne/ niepubliczne

gminne, powiatowe, miejskie publiczne publiczne/ niepubliczne Spis treści: Wstęp.....1 Zakresy świadczeń - Polska...4 Zakres świadczeń Okulistyka...2 Zakres świadczeń Okulistyka - grupy B12,B13,B14,B15...41 Zakres świadczeń Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu...57

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE POWIATU SKIEGO SKIEGO W OPINII NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA JAKO PŁATNIKA P USŁUG UG MEDYCZNYCH Poznań,,

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu zakwalifikowanie lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r. Wydawanie skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. 1 2 3 4 5 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. Zm) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 3/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł Ceny oczekiwane w rodzaju: Leczenie szpitalne Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4010.030.02 ALERGOLOGIA - 03.4010.031.02

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2014 CHOROBY ALERGICZNE ANALIZA FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH

Warszawa 2014 CHOROBY ALERGICZNE ANALIZA FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH Warszawa 2014 CHOROBY ALERGICZNE ANALIZA FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Ewa Karczewicz Przemysław Sielicki

Bardziej szczegółowo

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne.

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne. Na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonuje jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Powiat Lubartowski. Jest to jedyna jednostka na terenie powiatu lubartowskiego

Bardziej szczegółowo