Regulamin korzystania z platformy theappcreate.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z platformy theappcreate.com"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z platformy theappcreate.com Platforma theappcreate.com jest własnoscia Appcreate sp. z o.o. z siedziba ul. Kraszewskiego 10/ Rzeszow zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem , NIP: , REGON zwanym w dalszej czesci regulaminu Appcreate 1 Definicje 1. Regulamin niniejszy regulamin w zakresie usług swiadczonych droga elektroniczna jest regulaminem, o ktorym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz ze zm.) 2. Uzytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej a posiadajaca zdolnosc do czynnosci prawnych, ktora na zasadach okreslonych w niniejszym regulaminie korzysta z platformy mobilnej theappcreate.com w celu tworzenia aplikacji na uzytek własny lub na zlecenie uzytkownika koncowego, 3. Uzytkownik koncowy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej a posiadajaca zdolnosc do czynnosci prawnych dla ktorej Uzytkownik tworzy i administruje aplikacja utworzona na platformie mobilnej theappcreate.com, 4. Konto uzytkownika - utworzone po rejestracji na stronie konto po ktorym, kazdy z uzytkownikow jest identyfikowany przez platforme, pozwalajace na tworzenie oraz zarzadzanie jedna aplikacja mobilna, za korzystanie z ktorego uzytkownik uiszcza opłate w formie abonamentu. 5. Konto probne - utworzone po rejestracji na stronie wwwtheappcreate.com na okres 14 dni konto po ktorym, kazdy z uzytkownikow jest identyfikowany przez platforme, pozwalajace na tworzenie oraz zarzadzanie jedna aplikacja mobilna bezpłatnie przez okres 14 dni. 6. Abonament - kwota pieniezna płacona przez uzytkownika za mozliwosc korzystania z konta uzytkownika na platformie mobilnej theappcreate.com, 7. Aplikacja mobilna produkt finalny platformy theappcreate.com, ktory po utworzeniu gotowy jest do pobrania z marketow mobilnych, 8. Kontent aplikacji mobilnej tresci umieszczone w aplikacji mobilnej przez uzytkownika platformy mobilnej theappcreate.com. 9. Markety mobilne miejsca wydzielone przez producentow danego oprogramowania do zamieszczania aplikacji mobilnych w celu pobrania i zainstalowania. 10. Moduły odpowiednio przygotowane szablony - składniki aplikacji, gotowe do zasilenia przez uzytkownika danymi, sprofilowane swoimi własciwosciami pod odpowiednie branze, 11. Wdrozenie odpłatna usługa oferowana przez Appcreate uzytkownikom polegajaca na przeszkoleniu pracownika oddelegowanego przez uzytkownika do obsługi platformy oraz zasilenia aplikacji kontentem. 12. Plan indywidualny - odpłatna usługa oferowana przez Appcreate uzytkownikom polegajaca na kompleksowy wykonaniu i zasileniu kontenem aplikacji mobilnej oraz biezaca obsługe aplikacji mobilnej wykonanej dzieki platformie theappcreate.com.

2 2 Warunki korzystania z serwisu 1. Platforma theappcreate.com słuzy do tworzenia aplikacji mobilnych na smartfony i tablety, ktore nastepnie sa udostepniane w marketach mobilnych, z ktorych moga byc pobierane przez osoby trzecie, w oparciu o zawarte na platformie theappcreate.com gotowe moduły. 2. Warunkiem skorzystania z platformy theappcreate.com jest utworzenie konta probnego. Utworzenie konta probnego jest rownoznaczne z akceptacja postanowien regulaminu. Z chwila rejestracji konta nastepuje zawarcie umowy o swiadczenie usług droga elektroniczna na zasadach okreslonych w regulaminie. 3. W momencie rejestracji Uzytkownik wyraza zgode na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Appcreate, zgodnie z warunkami okreslonymi w Polityce Prywatnosci, dostepnej na stronie 4. Procedura rejestracji oraz utworzenie konta probnego nastepuje poprzez wypełnienie formularza znajdujacego sie na stronach platformy theappcreate.com. 5. Konto probne wazne jest przez okres 14 dni od dnia rejestracji. Po tym okresie dalsze korzystanie z platformy wymaga opłacenia abonamentu. Z chwila opłacenia abonamentu konto probne automatycznie przekształca sie w konto uzytkownika. 6. Nie opłacenie abonamentu po upływie 14 dni od załozenia konta probnego jest rownoznaczne z rezygnacja z korzystania z platformy theappcreate.com i powoduje usuniecie konta probnego i zawartych w nim danych z platformy theappcreate.com. 7. W ramach wymagan technicznych niezbednych do korzystania z platformy theappcreate.com uzytkownik powinien dysponowac aktywnym kontem poczty elektronicznej ( ) oraz urzadzeniem podłaczonym do sieci Internet, spełniajacym nastepujace minimalne wymagania techniczne: przegladarka internetowa Safari Mac OSX, Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer v10 w najnowszej wersji z właczona obsługa niezbednych aplikacji JavaScript. 3 Tworzenie aplikacji mobilnych 1. Uzytkownik moze tworzyc na platformie theappcreate.com aplikacje mobilna wykorzystywana na potrzeby prowadzonego przez siebie przedsiebiorstwa lub na zlecenie uzytkownika koncowego wykorzystywana w prowadzonym przez uzytkownika koncowego przedsiebiorstwie. 2. Zamieszczajac materiały w aplikacji oswiadcza, ze przedmiotowe materiały sa wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczen osob trzecich, oraz ze posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci majatkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły byc udostepniane w marketach mobilnych i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dobr osob trzecich oraz oswiadcza, ze tresc i forma materiałow nie narusza obowiazujacych przepisow. 3. W aplikacjach tworzonych przez uzytkownikow zabrania sie uzywania tresci i obrazow nie przeznaczonych dla osob niepełnoletnich, tresci obrazliwych, wulgarnych, o przekazie rasistowskim, zachecajacych do uzywania srodkow nie dopuszczonych do uzytku przez prawo danego kraju. 4. Zabrania sie umieszczania w platformie theappcreate.com. jak i aplikacjach wygenerowanych za pomoca platformy theappcreate.com. takze materiałow: a) zwiazanych z nielegalna sprzedaza: - srodkow odurzajacych, sterydow, okreslonych substancji kontrolowanych czy innych produktow, zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu osob - akcesoriow zwiazanych z narkotykami, - artykułow o działaniu zachecajacym, wspomagajacym, osłabiajacym wole, - artykułow wyzwalajacych nienawisc, przemoc lub skłaniajacych do finansowego wykorzystywania innych osob, - artykułow obscenicznych, - artykułow naruszajacych prawa autorskie, prawa do marki, prawa do upubliczniania czy zachowania prywatnosci lub inne prawa własnosci zgodnie z przepisami prawa, - materiałow lub usług zwiazanych z orientacja seksualna - broni palnej, czesci broni palnej lub akcesoriow, amunicji, broni lub nozy;

3 b) odnoszacych sie do ofert, ktore: - wbrew przepisom udostepniaja dane osobowe podmiotow trzecich, - wspieraja gry oparte na systemie piramidowym lub inne programy, obiecujace szybki zysk, - sa powiazane z zakupem nieruchomosci gruntowych, umowami rentowymi lub loteryjnymi czy podobnymi programami do finansowania czy refinansowania zadłuzenia na karcie kredytowej, - słuza do zakupu towaru, ktorym sprzedawca w tym momencie jeszcze nie dysponuje, - sa realizowane przez innego dostawce usług płatniczych w imieniu sprzedawcy, - sa powiazane z jedna z ponizszych usług finansowych: sprzedaz czekow podroznych lub asygnat, wymiana walut lub realizacja czekow, - słuza do polepszenia zdolnosci kredytowej lub oczyszczenia z długow; c) zwiazanych ze sprzedaza produktow lub oferta usług, w przypadku ktorych organy panstwowe ostrzegaja przed wysokim ryzykiem oszustwa; d) naruszajacych obowiazujace ustawy lub przepisy dotyczace branzy przemysłowej w zakresie sprzedazy: - wyrobow tytoniowych - przepisywanych na recepte narkotykow oraz srodkow pomocniczych; e) umozliwiajacych gry losowe i hazardowe oraz loterie; d) propagujacych tresci erotyczne 4 Markety mobilne 1. Wykonana przez Uzytkownika aplikacja mobilna jest publikowana przez Appcreate w nastepujacych marketach mobilnych: AppStore, Google Play 2. Nazwa aplikacji mobilnej musi zostac zaakceptowana przez market mobilny w momencie jej publikacji w innym przypadku Appcreate zastrzega sobie odmowe publikacji aplikacji pod nazwa juz zastrzezona w ktorym ktokolwiek z marketow mobilnych. 3. Proces publikacji aplikacji jest nie zalezny od platformy theappcrate.com, a jedynie od włascicieli sklepow mobilnych: ios, Android, Windows Mobile, market place. 4. Appcreate nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprzestrzeganie przez uzytkownikow postanowien regulaminow marketow mobilnych i zwiazana z tym odmowa umieszczenia aplikacji w markecie mobilnym lub usunieciem aplikacji przez własciciela z marketu mobilnego. 5 Płatnosc 1. Za korzystanie z konta uzytkownika Uzytkownik obowiazany jest opłacic abonament według cen i warunkow okreslonych na stronie internetowej 2. Appcreate umozliwi korzystanie z konta uzytkownika po jego opłaceniu przez Uzytkownika. Za dzien opłacenia uwaza sie dzien wpływu srodkow na rachunek bankowy Appcreate. 3. W przypadku jezeli liczba pobran aplikacji ze wszystkich marketow mobilnych przekroczy na warunkach i w wysokosci okreslonej na stronie internetowej nastapi wzrost wysokosci abonamentu Ilosc pobran aplikacji bedzie na biezaco przekazywana Uzytkownikowi za pomoca licznika, bedacego jedna z funkcji konta uzytkownika. 4. Opłata za abonament nie podlega zwrotowi za okres niemoznosci korzystania przez Uzytkownika z konta uzytkownika powstałych z winy dostawcy usługi dostepu do sieci internetowej, badz winy własciciela sklepu mobilnego. 5. Appcreate zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji wysokosci opłat abonamentowych. O fakcie zmiany wysokosci abonamentu, wysokosci zmienionych stawek i dacie ich wejscia w zycie Uzytkownik zostanie poinformowany em na adres wskazany przez siebie przy rejestracji konta a takze poprzez umieszczenie stosownej informacji w koncie uzytkownika na 30 dni przed ich wprowadzeniem. 6. Brak akceptacji przez Uzytkownika nowych stawek abonamentu spowoduje rozwiazanie umowy o swiadczenie usług droga elektroniczna, usuniecie konta uzytkownika i usuniecie aplikacji mobilnej z marketow mobilnych upływem okresu na ktory opłacony był abonament w dotychczasowej wysokosci.

4 6 Usługi dodatkowe 1. Uzytkownik moze za odpłatnoscia wskazana na stronie internetowej zlecic Appcreate odpłatne wykonanie usług dodatkowych: usługi wdrozenia oraz usługi wykonania planu indywidualnego 2. Chec skorzystania z usług dodatkowych oferowanych przez Appcreate odbywa sie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w koncie uzytkownika. 3. Sposob i termin realizacji przez Appcreate usług dodatkowych oraz sposob i termin płatnosci ustalania jest indywidualnie pomiedzy Appcreate a Uzytkownikiem. 7 Prawo własnosci 1. Appcreate oswiadcza, iz jest tworca platformy theappcreate.com i podlega ona ochronie przewidzianej w obowiazujacych w tym zakresie przepisach prawa, w szczegolnosci w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U j.t. z pozn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U z pozn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własnosci przemysłowej (Dz.U j.t. z pozn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U j.t. z pozn. zm.). 8 Rozwiazanie umowy 1. Umowa o swiadczenie usług droga elektroniczna rozwiazuje sie; a) w przypadku jej wypowiedzenia przez ktorakolwiek ze stron; wypowiedzenie moze byc dokonane na pismie badz droga elektroniczna; rozwiazanie umowy nastepuje z upływem okresu na ktory opłacony został abonament, b) z upływem okresu na ktory opłacony został abonament, w przypadku gdy nie pozniej niz na 3 dni przed upływem tego okresu na rachunek bankowy Appcreate nie wpłynał srodki pieniezne w wysokosci odpowiadajacej jednej ze stawek abonamentu. 1. Appcreate nie ponosi odpowiedzialnosci za: 9 Wyłaczenia odpowiedzialnosci a) sposob, w jaki Uzytkownicy korzystaja z aplikacji, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; b) materiały zamieszczane w aplikacji przez Uzytkownikow; c) jakiekolwiek szkody wynikajace z niezgodnych z obowiazujacymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działan Uzytkownika; d) szkody spowodowane przyczynami niezaleznymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczegolnosci spowodowane siła wyzsza. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegolnosci karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Uzytkownika z aplikacji w sposob sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Uzytkownika lub Uzytkownika koncowego spowodowane zagrozeniami wystepujacymi w sieci Internet, w szczegolnosci włamaniami do systemu Uzytkownika, przejeciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Uzytkownika wirusami.

5 10 Zablokowanie konta uzytkownika 1. Za nie zastosowanie sie do postanowien regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej theappcreate.com Appcreate ma prawo zablokowac konto uzytkownika oraz usunac aplikacje ze sklepow mobilnych po uprzednim wezwaniu uzytkownika do zaprzestania naruszen w terminie 3 dni. 2. Wezwanie o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wysłane droga elektroniczna na adres poczty podany przez Uzytkownika jako adres do kontaktu przy rejestracji konta. 3. W przypadku gdy w wyniku działan Uzytkownika o ktorych mowa w ust. 1 Appcreate poniosło szkode, Uzytkownik zobowiazany jest do jej naprawienia w pełnej wysokosci. 4. W przypadku uzyskania przez Appcreate informacji o korzystaniu z platformy przez Uzytkownika niezgodnie z regulaminem lub niezgodnie z przepisami prawa, Appcreate ma prawo przetwarzac dane osobowe Uzytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialnosci, a takze przekazac te dane na zadanie odpowiednim organom władzy publicznej. 11 Dane osobowe 1. Korzystanie z platformy theappcreate.com wymaga podania przez Uzytkownika bedacego osoba fizyczna niektorych danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji konta. 2. Przetwarzanie przez Appcreate danych osobowych Uzytkownikow odbywac sie bedzie zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczegolnosci zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U j.t. z pozn. zm.) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U z pozn. zm.). 3. Administratorem danych osobowych Uzytkownikow jest Appcreate. 4.Apcreate przetwarzac bedzie dane osobowe Uzytkownikow wyłacznie w celu wykonania umowy i w zakresie niezbednym do jej wykonania, chyba ze postanowienia regulaminu przewiduja inaczej. 5. Kazdy Uzytkownik ma prawo wgladu do swoich danych osobowych, a takze prawo ich poprawiania i zadania ich usuniecia. W tym celu nalezy sie zwrocic listownie do Appcreate na adres: Appcreate sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 10/ Rzeszow lub po zalogowaniu sie na swoje konto na platformie theappcreate.com. 6. Zadanie usuniecia tych danych osobowych jest rownoznaczne z oswiadczeniem o rozwiazaniu umowy z upływem okresu na ktory został opłacony abonament. 12 Postepowanie reklamacyjne 1. Kazdemu Uzytkownikowi platformy theappcreate.com przysługuje prawo do złozenia reklamacji w sprawach zwiazanych z funkcjonowaniem platformy. 2. Reklamacje nalezy składac droga elektroniczna na adres: lub listownie na adres: Appcreate sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 10/ Rzeszow 3. Appcreate rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 4. Odpowiedz na reklamacje zostanie przesłana do Uzytkownika na adres podany przez Uzytkownika w reklamacji. 5. Appcreate zastrzega sobie prawo do wydłuzenia terminu podanego w pkt 3 powyzej - o nie wiecej niz 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczegolnych działan i ustalen lub napotka przeszkody niezalezne i niezawinione od Appcreate (awarie sprzetu, sieci internetowej itp). Appcreate ponadto zastrzega, ze rozpatrzenie reklamacji moze wymagac uzyskania od Uzytkownika dodatkowych wyjasnien- czas udzielania wyjasnien przez Uzytkownika kazdorazowo przedłuza okres rozpoznania reklamacji.

6 13 Zmiany regulaminu 1. Appcreate ma prawo do zmiany regulaminu w kazdym czasie z waznych przyczyn. 2. O zmianie regulaminu Appcreate powiadomi Uzytkownikow za pomoca wiadomosci , ktora zawierac bedzie tresc zmian regulaminu oraz tekst jednolity regulaminu po wprowadzeniu zmian nie pozniej niz na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. 3. Korzystanie przez Uzytkownika z platformy po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptacje. 4. Brak akceptacji zmian regulaminu jest rownoznaczny z wypowiedzeniem umowy. Umowa rozwiazuje sie po upływie okresu za ktory opłacono abonament. Do konca okresu obowiazywania umowy zastosowanie bedzie miał regulamin w wersji przed wprowadzonymi zmianami. 14 Postanowienia koncowe 1. Do umowy pomiedzy Uzytkownikiem a Appcreate Sp. z o.o. zastosowanie ma prawo polskie. 2. Wszelkie spory mogace wyniknac z umowy pomiedzy Uzytkownikiem a Appcreate Sp. z o.o. ktorym nie uda sie zapobiec w drodze postepowania reklamacyjnego, rozstrzygane beda przez sad powszechny, własciwy dla siedziby Appcreate Sp. z o.o. 15 Dostepnosc regulaminu 1. Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostepny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem

Regulamin świadczenia usług ogłoszenia

Regulamin świadczenia usług ogłoszenia Regulamin świadczenia usług ogłoszenia I. POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Użytkownicy za pośrednictwem Portalu Internetowego mają możliwość korzystania z usług ogłoszeniowych na Portalu Internetowym. 2. Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal ebelchatow.pl, który składa się w szczególności z Serwisów i Usług zdefiniowanych w Rozdziale II (Definicje)

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

2. Portal Internetowy irg działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Portal Internetowy irg działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. REGULAMIN PORTALU irg.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal Internetowy irg, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu

Regulamin Portalu Regulamin Portalu www.ecif.com.pl I. Definicje 1. Abonament opłata cykliczna, jaką ponosi Użytkownik na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z Usług świadczonych w Portalu, przez czas oznaczony. 2. Cennik

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji Mail My Day organizowanej przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin konferencji Mail My Day organizowanej przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin konferencji Mail My Day organizowanej przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin okresla warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwa Mail My Day organizowanej przez spółke

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl, pobieranej i uruchomianej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNTOWEGO ONET I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN PORTALU INTERNTOWEGO ONET I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PORTALU INTERNTOWEGO ONET I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal Internetowy Onet, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej MOBIT-GS1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Regulamin serwisu www.instytutoka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem www.instytutoka.pl prowadzony jest przez Instytut Oka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ladyspace pod adresem

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Adadio 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników (Reklamodawców i Wydawców) drogą elektroniczną usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Sp. z o.o. Regulamin portalu internetowego Lokalna24.pl

Lokalna Sp. z o.o. Regulamin portalu internetowego Lokalna24.pl Lokalna Sp. z o.o. Regulamin portalu internetowego Lokalna24.pl Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Portalu Internetowego Lokalna24.pl, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady korzystania z usług świadczonych przez spółkę prawa polskiego pod firmą ITRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wydany został przez Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Niniejszy Regulamin został wydany w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl

Regulamin Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl Regulamin Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl 1 1. Celem Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl jest umożliwienie Użytkownikowi, będącemu Dłużnikiem Wierzyciela dostępu do funkcjonalności pozwalającej na:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rozszerzony Dostęp Abonencki serwisu gdziebylec.pl

Regulamin usługi Rozszerzony Dostęp Abonencki serwisu gdziebylec.pl Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania usługi Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

E-LIVEBOOK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.LIVESTORIES.EU

E-LIVEBOOK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.LIVESTORIES.EU E-LIVEBOOK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.LIVESTORIES.EU Niniejszy regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI earchiwum REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie usługi IV. Płatności V. Własność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO www.printgo.pl I Postanowienia ogólne 1. Portal internetowy www.printgo.pl działa w oparciu o niniejszy Regulamin. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO FSM POLSKA Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733.

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733. REGULAMIN SERWISU GWARANCJUSZ.PL z dn. 30.12.2014 r. 1. Przedmiot regulaminu i terminologia Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu Gwarancjusz.pl, zwanego dalej Portalem. Portalu Gwarancjusz.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy Psadoptuj

Regulamin korzystania z platformy Psadoptuj Regulamin korzystania z platformy Psadoptuj I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z platformy Psadoptuj ( Platforma ). Regulamin jest regulaminem, o

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-edu.pl i platformy e-learningowej. Definicje

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-edu.pl i platformy e-learningowej. Definicje Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-edu.pl i platformy e-learningowej Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Usługodawca właścicielem i administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Usługodawca właścicielem i administratorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" Postanowienia wstqpne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ Postanowienia wstqpne Za^cznik nr 1 do Zarza,dzenia Prezesa Zarza,du nr 3/2013 REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" 1 Postanowienia wstqpne 1. Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży I. Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Allegro Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PLATFORMY

REGULAMIN. PLATFORMY REGULAMIN PLATFORMY http://www.ratujmydzieci.pl/ 1. Platforma Ratujmy Dzieci. Platforma Ratujmy Dzieci jest prowadzona przez Fundację Podwójne Szczęście by pośredniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU CENEOLEK.PL 1 Postanowienia Ogólne 1. Właścicielem portalu www.ceneolek.pl.pl (zwanego dalej: Portalem ) jest Ascellus sp. z o.o., z siedzibą w Woli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU PRACY

REGULAMIN PORTALU PRACY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 z dnia 15.09.2017 r. REGULAMIN PORTALU PRACY prowadzonego przez Kielecki Park Technologiczny Definicje: Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają: -Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU EDUKACYJNEGO erepetitio ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU EDUKACYJNEGO erepetitio ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU EDUKACYJNEGO erepetitio ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE Zawartość 1. INFORMACJE OGÓLNE... 1 2. DEFINICJE... 1 3. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG... 2 4. ZASADY TWORZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje 1. Usługodawca Active Weather sp. z o.o. z Siedzibą w Rzeszowie ul. Spokojna 8 35-112 Rzeszów KRS 0000442284

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Pakiet START600 i Pakiet START1200 w systemie KontAuto obowiązujący od dnia Definicje

Regulamin świadczenia usług Pakiet START600 i Pakiet START1200 w systemie KontAuto obowiązujący od dnia Definicje Regulamin świadczenia usług Pakiet START600 i Pakiet START1200 w systemie KontAuto obowiązujący od dnia 02-01-2017 1 Definicje 1. Pakiet START600 i pakiet START1200 są to usługi, w skład których wchodzi:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo