Regulamin korzystania z platformy theappcreate.com

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z platformy theappcreate.com"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z platformy theappcreate.com Platforma theappcreate.com jest własnoscia Appcreate sp. z o.o. z siedziba ul. Kraszewskiego 10/ Rzeszow zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem , NIP: , REGON zwanym w dalszej czesci regulaminu Appcreate 1 Definicje 1. Regulamin niniejszy regulamin w zakresie usług swiadczonych droga elektroniczna jest regulaminem, o ktorym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz ze zm.) 2. Uzytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej a posiadajaca zdolnosc do czynnosci prawnych, ktora na zasadach okreslonych w niniejszym regulaminie korzysta z platformy mobilnej theappcreate.com w celu tworzenia aplikacji na uzytek własny lub na zlecenie uzytkownika koncowego, 3. Uzytkownik koncowy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej a posiadajaca zdolnosc do czynnosci prawnych dla ktorej Uzytkownik tworzy i administruje aplikacja utworzona na platformie mobilnej theappcreate.com, 4. Konto uzytkownika - utworzone po rejestracji na stronie konto po ktorym, kazdy z uzytkownikow jest identyfikowany przez platforme, pozwalajace na tworzenie oraz zarzadzanie jedna aplikacja mobilna, za korzystanie z ktorego uzytkownik uiszcza opłate w formie abonamentu. 5. Konto probne - utworzone po rejestracji na stronie wwwtheappcreate.com na okres 14 dni konto po ktorym, kazdy z uzytkownikow jest identyfikowany przez platforme, pozwalajace na tworzenie oraz zarzadzanie jedna aplikacja mobilna bezpłatnie przez okres 14 dni. 6. Abonament - kwota pieniezna płacona przez uzytkownika za mozliwosc korzystania z konta uzytkownika na platformie mobilnej theappcreate.com, 7. Aplikacja mobilna produkt finalny platformy theappcreate.com, ktory po utworzeniu gotowy jest do pobrania z marketow mobilnych, 8. Kontent aplikacji mobilnej tresci umieszczone w aplikacji mobilnej przez uzytkownika platformy mobilnej theappcreate.com. 9. Markety mobilne miejsca wydzielone przez producentow danego oprogramowania do zamieszczania aplikacji mobilnych w celu pobrania i zainstalowania. 10. Moduły odpowiednio przygotowane szablony - składniki aplikacji, gotowe do zasilenia przez uzytkownika danymi, sprofilowane swoimi własciwosciami pod odpowiednie branze, 11. Wdrozenie odpłatna usługa oferowana przez Appcreate uzytkownikom polegajaca na przeszkoleniu pracownika oddelegowanego przez uzytkownika do obsługi platformy oraz zasilenia aplikacji kontentem. 12. Plan indywidualny - odpłatna usługa oferowana przez Appcreate uzytkownikom polegajaca na kompleksowy wykonaniu i zasileniu kontenem aplikacji mobilnej oraz biezaca obsługe aplikacji mobilnej wykonanej dzieki platformie theappcreate.com.

2 2 Warunki korzystania z serwisu 1. Platforma theappcreate.com słuzy do tworzenia aplikacji mobilnych na smartfony i tablety, ktore nastepnie sa udostepniane w marketach mobilnych, z ktorych moga byc pobierane przez osoby trzecie, w oparciu o zawarte na platformie theappcreate.com gotowe moduły. 2. Warunkiem skorzystania z platformy theappcreate.com jest utworzenie konta probnego. Utworzenie konta probnego jest rownoznaczne z akceptacja postanowien regulaminu. Z chwila rejestracji konta nastepuje zawarcie umowy o swiadczenie usług droga elektroniczna na zasadach okreslonych w regulaminie. 3. W momencie rejestracji Uzytkownik wyraza zgode na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Appcreate, zgodnie z warunkami okreslonymi w Polityce Prywatnosci, dostepnej na stronie 4. Procedura rejestracji oraz utworzenie konta probnego nastepuje poprzez wypełnienie formularza znajdujacego sie na stronach platformy theappcreate.com. 5. Konto probne wazne jest przez okres 14 dni od dnia rejestracji. Po tym okresie dalsze korzystanie z platformy wymaga opłacenia abonamentu. Z chwila opłacenia abonamentu konto probne automatycznie przekształca sie w konto uzytkownika. 6. Nie opłacenie abonamentu po upływie 14 dni od załozenia konta probnego jest rownoznaczne z rezygnacja z korzystania z platformy theappcreate.com i powoduje usuniecie konta probnego i zawartych w nim danych z platformy theappcreate.com. 7. W ramach wymagan technicznych niezbednych do korzystania z platformy theappcreate.com uzytkownik powinien dysponowac aktywnym kontem poczty elektronicznej ( ) oraz urzadzeniem podłaczonym do sieci Internet, spełniajacym nastepujace minimalne wymagania techniczne: przegladarka internetowa Safari Mac OSX, Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer v10 w najnowszej wersji z właczona obsługa niezbednych aplikacji JavaScript. 3 Tworzenie aplikacji mobilnych 1. Uzytkownik moze tworzyc na platformie theappcreate.com aplikacje mobilna wykorzystywana na potrzeby prowadzonego przez siebie przedsiebiorstwa lub na zlecenie uzytkownika koncowego wykorzystywana w prowadzonym przez uzytkownika koncowego przedsiebiorstwie. 2. Zamieszczajac materiały w aplikacji oswiadcza, ze przedmiotowe materiały sa wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczen osob trzecich, oraz ze posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci majatkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły byc udostepniane w marketach mobilnych i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dobr osob trzecich oraz oswiadcza, ze tresc i forma materiałow nie narusza obowiazujacych przepisow. 3. W aplikacjach tworzonych przez uzytkownikow zabrania sie uzywania tresci i obrazow nie przeznaczonych dla osob niepełnoletnich, tresci obrazliwych, wulgarnych, o przekazie rasistowskim, zachecajacych do uzywania srodkow nie dopuszczonych do uzytku przez prawo danego kraju. 4. Zabrania sie umieszczania w platformie theappcreate.com. jak i aplikacjach wygenerowanych za pomoca platformy theappcreate.com. takze materiałow: a) zwiazanych z nielegalna sprzedaza: - srodkow odurzajacych, sterydow, okreslonych substancji kontrolowanych czy innych produktow, zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu osob - akcesoriow zwiazanych z narkotykami, - artykułow o działaniu zachecajacym, wspomagajacym, osłabiajacym wole, - artykułow wyzwalajacych nienawisc, przemoc lub skłaniajacych do finansowego wykorzystywania innych osob, - artykułow obscenicznych, - artykułow naruszajacych prawa autorskie, prawa do marki, prawa do upubliczniania czy zachowania prywatnosci lub inne prawa własnosci zgodnie z przepisami prawa, - materiałow lub usług zwiazanych z orientacja seksualna - broni palnej, czesci broni palnej lub akcesoriow, amunicji, broni lub nozy;

3 b) odnoszacych sie do ofert, ktore: - wbrew przepisom udostepniaja dane osobowe podmiotow trzecich, - wspieraja gry oparte na systemie piramidowym lub inne programy, obiecujace szybki zysk, - sa powiazane z zakupem nieruchomosci gruntowych, umowami rentowymi lub loteryjnymi czy podobnymi programami do finansowania czy refinansowania zadłuzenia na karcie kredytowej, - słuza do zakupu towaru, ktorym sprzedawca w tym momencie jeszcze nie dysponuje, - sa realizowane przez innego dostawce usług płatniczych w imieniu sprzedawcy, - sa powiazane z jedna z ponizszych usług finansowych: sprzedaz czekow podroznych lub asygnat, wymiana walut lub realizacja czekow, - słuza do polepszenia zdolnosci kredytowej lub oczyszczenia z długow; c) zwiazanych ze sprzedaza produktow lub oferta usług, w przypadku ktorych organy panstwowe ostrzegaja przed wysokim ryzykiem oszustwa; d) naruszajacych obowiazujace ustawy lub przepisy dotyczace branzy przemysłowej w zakresie sprzedazy: - wyrobow tytoniowych - przepisywanych na recepte narkotykow oraz srodkow pomocniczych; e) umozliwiajacych gry losowe i hazardowe oraz loterie; d) propagujacych tresci erotyczne 4 Markety mobilne 1. Wykonana przez Uzytkownika aplikacja mobilna jest publikowana przez Appcreate w nastepujacych marketach mobilnych: AppStore, Google Play 2. Nazwa aplikacji mobilnej musi zostac zaakceptowana przez market mobilny w momencie jej publikacji w innym przypadku Appcreate zastrzega sobie odmowe publikacji aplikacji pod nazwa juz zastrzezona w ktorym ktokolwiek z marketow mobilnych. 3. Proces publikacji aplikacji jest nie zalezny od platformy theappcrate.com, a jedynie od włascicieli sklepow mobilnych: ios, Android, Windows Mobile, market place. 4. Appcreate nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprzestrzeganie przez uzytkownikow postanowien regulaminow marketow mobilnych i zwiazana z tym odmowa umieszczenia aplikacji w markecie mobilnym lub usunieciem aplikacji przez własciciela z marketu mobilnego. 5 Płatnosc 1. Za korzystanie z konta uzytkownika Uzytkownik obowiazany jest opłacic abonament według cen i warunkow okreslonych na stronie internetowej 2. Appcreate umozliwi korzystanie z konta uzytkownika po jego opłaceniu przez Uzytkownika. Za dzien opłacenia uwaza sie dzien wpływu srodkow na rachunek bankowy Appcreate. 3. W przypadku jezeli liczba pobran aplikacji ze wszystkich marketow mobilnych przekroczy na warunkach i w wysokosci okreslonej na stronie internetowej nastapi wzrost wysokosci abonamentu Ilosc pobran aplikacji bedzie na biezaco przekazywana Uzytkownikowi za pomoca licznika, bedacego jedna z funkcji konta uzytkownika. 4. Opłata za abonament nie podlega zwrotowi za okres niemoznosci korzystania przez Uzytkownika z konta uzytkownika powstałych z winy dostawcy usługi dostepu do sieci internetowej, badz winy własciciela sklepu mobilnego. 5. Appcreate zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji wysokosci opłat abonamentowych. O fakcie zmiany wysokosci abonamentu, wysokosci zmienionych stawek i dacie ich wejscia w zycie Uzytkownik zostanie poinformowany em na adres wskazany przez siebie przy rejestracji konta a takze poprzez umieszczenie stosownej informacji w koncie uzytkownika na 30 dni przed ich wprowadzeniem. 6. Brak akceptacji przez Uzytkownika nowych stawek abonamentu spowoduje rozwiazanie umowy o swiadczenie usług droga elektroniczna, usuniecie konta uzytkownika i usuniecie aplikacji mobilnej z marketow mobilnych upływem okresu na ktory opłacony był abonament w dotychczasowej wysokosci.

4 6 Usługi dodatkowe 1. Uzytkownik moze za odpłatnoscia wskazana na stronie internetowej zlecic Appcreate odpłatne wykonanie usług dodatkowych: usługi wdrozenia oraz usługi wykonania planu indywidualnego 2. Chec skorzystania z usług dodatkowych oferowanych przez Appcreate odbywa sie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w koncie uzytkownika. 3. Sposob i termin realizacji przez Appcreate usług dodatkowych oraz sposob i termin płatnosci ustalania jest indywidualnie pomiedzy Appcreate a Uzytkownikiem. 7 Prawo własnosci 1. Appcreate oswiadcza, iz jest tworca platformy theappcreate.com i podlega ona ochronie przewidzianej w obowiazujacych w tym zakresie przepisach prawa, w szczegolnosci w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U j.t. z pozn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U z pozn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własnosci przemysłowej (Dz.U j.t. z pozn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U j.t. z pozn. zm.). 8 Rozwiazanie umowy 1. Umowa o swiadczenie usług droga elektroniczna rozwiazuje sie; a) w przypadku jej wypowiedzenia przez ktorakolwiek ze stron; wypowiedzenie moze byc dokonane na pismie badz droga elektroniczna; rozwiazanie umowy nastepuje z upływem okresu na ktory opłacony został abonament, b) z upływem okresu na ktory opłacony został abonament, w przypadku gdy nie pozniej niz na 3 dni przed upływem tego okresu na rachunek bankowy Appcreate nie wpłynał srodki pieniezne w wysokosci odpowiadajacej jednej ze stawek abonamentu. 1. Appcreate nie ponosi odpowiedzialnosci za: 9 Wyłaczenia odpowiedzialnosci a) sposob, w jaki Uzytkownicy korzystaja z aplikacji, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; b) materiały zamieszczane w aplikacji przez Uzytkownikow; c) jakiekolwiek szkody wynikajace z niezgodnych z obowiazujacymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działan Uzytkownika; d) szkody spowodowane przyczynami niezaleznymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczegolnosci spowodowane siła wyzsza. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegolnosci karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Uzytkownika z aplikacji w sposob sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Uzytkownika lub Uzytkownika koncowego spowodowane zagrozeniami wystepujacymi w sieci Internet, w szczegolnosci włamaniami do systemu Uzytkownika, przejeciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Uzytkownika wirusami.

5 10 Zablokowanie konta uzytkownika 1. Za nie zastosowanie sie do postanowien regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej theappcreate.com Appcreate ma prawo zablokowac konto uzytkownika oraz usunac aplikacje ze sklepow mobilnych po uprzednim wezwaniu uzytkownika do zaprzestania naruszen w terminie 3 dni. 2. Wezwanie o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wysłane droga elektroniczna na adres poczty podany przez Uzytkownika jako adres do kontaktu przy rejestracji konta. 3. W przypadku gdy w wyniku działan Uzytkownika o ktorych mowa w ust. 1 Appcreate poniosło szkode, Uzytkownik zobowiazany jest do jej naprawienia w pełnej wysokosci. 4. W przypadku uzyskania przez Appcreate informacji o korzystaniu z platformy przez Uzytkownika niezgodnie z regulaminem lub niezgodnie z przepisami prawa, Appcreate ma prawo przetwarzac dane osobowe Uzytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialnosci, a takze przekazac te dane na zadanie odpowiednim organom władzy publicznej. 11 Dane osobowe 1. Korzystanie z platformy theappcreate.com wymaga podania przez Uzytkownika bedacego osoba fizyczna niektorych danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji konta. 2. Przetwarzanie przez Appcreate danych osobowych Uzytkownikow odbywac sie bedzie zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczegolnosci zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U j.t. z pozn. zm.) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U z pozn. zm.). 3. Administratorem danych osobowych Uzytkownikow jest Appcreate. 4.Apcreate przetwarzac bedzie dane osobowe Uzytkownikow wyłacznie w celu wykonania umowy i w zakresie niezbednym do jej wykonania, chyba ze postanowienia regulaminu przewiduja inaczej. 5. Kazdy Uzytkownik ma prawo wgladu do swoich danych osobowych, a takze prawo ich poprawiania i zadania ich usuniecia. W tym celu nalezy sie zwrocic listownie do Appcreate na adres: Appcreate sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 10/ Rzeszow lub po zalogowaniu sie na swoje konto na platformie theappcreate.com. 6. Zadanie usuniecia tych danych osobowych jest rownoznaczne z oswiadczeniem o rozwiazaniu umowy z upływem okresu na ktory został opłacony abonament. 12 Postepowanie reklamacyjne 1. Kazdemu Uzytkownikowi platformy theappcreate.com przysługuje prawo do złozenia reklamacji w sprawach zwiazanych z funkcjonowaniem platformy. 2. Reklamacje nalezy składac droga elektroniczna na adres: lub listownie na adres: Appcreate sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 10/ Rzeszow 3. Appcreate rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 4. Odpowiedz na reklamacje zostanie przesłana do Uzytkownika na adres podany przez Uzytkownika w reklamacji. 5. Appcreate zastrzega sobie prawo do wydłuzenia terminu podanego w pkt 3 powyzej - o nie wiecej niz 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczegolnych działan i ustalen lub napotka przeszkody niezalezne i niezawinione od Appcreate (awarie sprzetu, sieci internetowej itp). Appcreate ponadto zastrzega, ze rozpatrzenie reklamacji moze wymagac uzyskania od Uzytkownika dodatkowych wyjasnien- czas udzielania wyjasnien przez Uzytkownika kazdorazowo przedłuza okres rozpoznania reklamacji.

6 13 Zmiany regulaminu 1. Appcreate ma prawo do zmiany regulaminu w kazdym czasie z waznych przyczyn. 2. O zmianie regulaminu Appcreate powiadomi Uzytkownikow za pomoca wiadomosci , ktora zawierac bedzie tresc zmian regulaminu oraz tekst jednolity regulaminu po wprowadzeniu zmian nie pozniej niz na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. 3. Korzystanie przez Uzytkownika z platformy po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptacje. 4. Brak akceptacji zmian regulaminu jest rownoznaczny z wypowiedzeniem umowy. Umowa rozwiazuje sie po upływie okresu za ktory opłacono abonament. Do konca okresu obowiazywania umowy zastosowanie bedzie miał regulamin w wersji przed wprowadzonymi zmianami. 14 Postanowienia koncowe 1. Do umowy pomiedzy Uzytkownikiem a Appcreate Sp. z o.o. zastosowanie ma prawo polskie. 2. Wszelkie spory mogace wyniknac z umowy pomiedzy Uzytkownikiem a Appcreate Sp. z o.o. ktorym nie uda sie zapobiec w drodze postepowania reklamacyjnego, rozstrzygane beda przez sad powszechny, własciwy dla siedziby Appcreate Sp. z o.o. 15 Dostepnosc regulaminu 1. Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostepny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL !! REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL! 1. DEFINICJE 1. Informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług, Projektu, Operatora, Wspierającego

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI przez Comarch spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo