Introducción Wstęp. Estructura de cada lección Struktura lekcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Introducción Wstęp. Estructura de cada lección Struktura lekcji"

Transkrypt

1

2 Introducción Wstęp Witamy Cię na kursie języka hiszpańskiego ESKK dla średnio zaawansowanych. Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs hiszpańskiego ESKK dla początkujących, oraz dla tych wszystkich, którzy uczyli się już wcześniej tego języka (przez około dwa lata) i pragną kontynuować naukę na wyższym poziomie zaawansowania. Celem naszego kursu jest jednoczesne ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych oraz poprawności językowej. Z nami będziesz skutecznie rozwijać wszystkie cztery sprawności językowe (czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie) niezbędne do skutecznego porozumiewania się w języku hiszpańskim. Dzięki zawartości zróżnicowanych materiałów oraz sposobów prezentacji zagadnień gramatycznych i leksykalnych z pewnością zauważysz szybkie postępy w nauce. W materiałach kursu spotkasz się z żywym i autentycznym językiem hiszpańskim w postaci zaadaptowanych tekstów z hiszpańskiej prasy, dialogów z życia codziennego oraz współczesnego słownictwa wraz z konkretnymi przykładami jego zastosowania w praktyce. Efekty swojej pracy będziesz mógł na bieżąco sprawdzać dzięki regularnym pisemnym pracom domowym, które zostaną ocenione przez Twojego osobistego nauczyciela. Polecenia w niniejszym kursie podawane są w języku hiszpańskim, abyś mógł ćwiczyć ich rozumienie. Jest to ważne, ponieważ z instrukcjami w języku obcym spotkasz się, jeśli będziesz zdawać jakikolwiek egzamin językowy o międzynarodowym charakterze. W razie trudności obok każdego polecenia znajdziesz również jego polską wersję. Estructura de cada lección Struktura lekcji Efektywną naukę na naszym kursie gwarantuje stała struktura zeszytów lekcyjnych w każdym z nich znajdziesz dwie lekcje składające się z powtarzalnych sekcji. Na kursie ESKK sam decydujesz o tym, jak często się uczyć i ile czasu poświęcać na naukę. Materiał całego zeszytu zaplanowany jest na miesiąc pracy. Zamieszczony na marginesie symbol filiżanki wskazuje moment, w którym możesz odpocząć od nauki i powrócić do niej później, bez uszczerbku dla spójności procesu uczenia się. By zwiększyć skuteczność Twojej nauki, proponujemy, abyś materiałowi oddzielonemu symbolem filiżanki poświęcał minut. Radzimy także, aby przerwa między kolejnymi sesjami nauki nie była dłuższa niż 2 dni. Jeśli będziesz systematyczny, efekty Twojej pracy będą znacznie lepsze i szybciej osiągniesz zamierzone cele. W samodzielnej nauce pomocny będzie dołączony do kursu czerwony filtr. Używaj go tam, gdzie spotkasz tekst zapisany czerwoną czcionką, np. podczas nauki słownictwa. Filtrem zasłaniasz wybrane fragmenty, a po udzieleniu odpowiedzi odkrywasz go i sprawdzasz jej poprawność. Integralną częścią kursu są dostępne na platformie internetowej ESKK materiały dźwiękowe wybrane fragmenty lekcji, ćwiczenia do prac domowych oraz słownik końcowy. Nagrania są oznaczone w zeszycie symbolem słuchawek 1. Towarzysząca im liczba odpowiada numeracji kolejnych nagrań. Lektor odczytuje taki symbol jako audición uno, dos, tres (nagranie 1, 2, 3 ). Częste słuchanie nagrań i powtarzanie zawartych w nich słów, zwrotów i zdań pozwoli Ci na doskonalenie swojej wymowy i intonacji w języku hiszpańskim. W niektórych ćwiczeniach nagrania umożliwią Ci również sprawdzenie poprawności udzielonych odpowiedzi. 2

3 Cele edukacyjne Introducción Gramática Pronunciación y ortografía Comunicación Vocabulario Comprensión auditiva Comprensión escrita Expresión escrita Expresión oral Viajando por España Sumario de gramática Tarea Clave Clave de la comprensión auditiva Diccionario Zanim rozpoczniesz naukę, sprawdź, jakie umiejętności zdobędziesz po przerobieniu materiału lekcji. Później możesz do nich wrócić i zaznaczyć zagadnienia, które opanowałeś. Każdą lekcję rozpoczynasz rozgrzewką, która wprowadzi Cię w tematykę lekcji. Prezentuje elementy gramatyki języka hiszpańskiego, na której bazują następne sekcje. Zawiera wyjaśnienia nowych struktur i zagadnień gramatycznych oraz ćwiczenia utrwalające ich znajomość. Sekcja, w której będziesz ćwiczyć wymowę, intonację i poprawność ortograficzną. Sekcja poświęcona komunikacji: Wprowadza nowe słownictwo i ćwiczy jego użycie w odpowiednim kontekście. Ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu. Ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia tekstu czytanego. Ćwiczenia rozwijające umiejętność pisania. Ćwiczenia rozwijające umiejętność mówienia. W każdej drugiej lekcji zeszytu. Przedstawia poszczególne regiony Hiszpanii z uwzględ nieniem różnorodnych aspektów kulturowych i ciekawostek turystycznych. Podsumowuje i przypomina nowe treści gramatyczne wprowadzone w danej lekcji. Praca domowa pozwalająca na sprawdzenie i utrwalenie wiadomości z obu lekcji, do wykonania po przerobieniu materiału zawartego w danym zeszycie. Klucz odpowiedzi do ćwiczeń. Teksty nagrań pozwalające na dokładne prześledzenie wypowiedzi i rozmów, które nie są zapisane w lekcji. Słownik zawierający nowe słówka znajdujące się w zeszycie wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Na kartach kursu ESKK spotkasz się także z następującymi oznaczeniami ułatwiającymi przyswajanie wiedzy: szare tło wyróżnia nowe zagadnienia gramatyczne i leksykalne taka ramka prezentuje szczegóły warte zapamiętania Mini diccionario w ramce Mini diccionario znajdziesz nowe słówka i wyrażenia niezbędne do opanowania danego fragmentu lekcji Expresión idiomática w takiej ramce znajdziesz idiomy i utarte zwroty, których nie tłumaczy się w sposób dosłowny Consejo Consejo to wskazówki dotyczące technik uczenia się 3

4 PROGRAM KURSU Pakiet 1 lekcje 1-2 Słownictwo: nauka języków obcych, edukacja szkolna, nazwy kierunków studiów Gramatyka: konstrukcje z bezokolicznikiem, zdania z desde, desde hace i desde que, czas zaprzeszły Pluscuamperfecto, zdania przyczynowe Pakiet 2 lekcje 3-4 Słownictwo: rodzina, święta i uroczystości rodzinne Gramatyka: czas teraźniejszy trybu łączącego Presente de Subjuntivo w zdaniach pojedynczych (życzenia i przypuszczenia) oraz w zdaniach złożonych (wyrażanie nadziei, prośby i żądania oraz chęci i preferencji) formy regularne i nieregularne Pakiet 9 lekcje Słownictwo: wynalazki i nowe technologie w życiu codziennym; kuchnia (miejsce przygotowywania posiłków, kulinaria) Gramatyka: wyrażanie przypuszczeń co do teraźniejszości i przeszłości (Futuro Imperfecto, Futuro Perfecto, Condicional Simple), strona bierna, rzeczowniki złożone Pakiet 10 lekcje Słownictwo: klimat, katastrofy naturalne, ochrona środowiska, krajobraz Gramatyka: czas Imperfecto de Subjuntivo, strona bierna, stopniowanie przymiotników, użycie rodzajników, słowotwórstwo Pakiet 3 lekcje 5-6 Słownictwo: zwiedzanie, zabytki, w biurze informacji turystycznej, oferta kulturalna Gramatyka: tryb rozkazujący twierdzący i zaprzeczony, Presente de Subjuntivo (wyrażanie uczuć, subiektywne reakcje) Pakiet 4 lekcje 7-8; ćwiczenia utrwalające cz. I Powtórzenie lekcji 1-6 oraz nowe słownictwo Pakiet 5 lekcje 9-10 Słownictwo: cechy charakteru, zdrowie Gramatyka: Presente de Subjuntivo (wyrażanie opinii, wątpliwości, niepewności), przysłówki i wyrażenia przysłówkowe, zdania względne, zastosowanie czasowników ser i estar być (utrwalenie) Pakiet 11 lekcje Słownictwo: bankowość i biznes; państwo i społeczeństwo Gramatyka: zdania warunkowe I i II typu, mowa zależna (przekazywanie zdań oznajmujących i pytających) Pakiet 12 lekcje 23-24; ćwiczenia utrwalające cz. III Powtórzenie lekcji oraz nowe słownictwo Pakiet 13 lekcje Słownictwo: reklama, telewizja, film i literatura Gramatyka: mowa zależna (przekazywanie zdań rozkazujących), Superlativo Absoluto, słowotwórstwo, czas Perfecto de Subjuntivo, zaimek osobowy w celowniku Pakiet 6 lekcje Słownictwo: ulubione zajęcia, sporty ekstremalne; wynajem mieszkania, remont, awarie i usterki Gramatyka: zdania przyzwalające i czasowe Pakiet 7 lekcje Słownictwo: wakacje, w biurze podróży, rezerwacja biletu lotniczego; problemy w życiu codziennym Gramatyka: zdania okolicznikowe celu, czas przyszły dokonany Futuro Perfecto, Presente de Subjuntivo (udzielanie porad), tryb warunkowy Condicional Simple Pakiet 8 lekcje 15-16; ćwiczenia utrwalające cz. II Powtórzenie lekcji 9 14 oraz nowe słownictwo Pakiet 14 lekcje Słownictwo: praca i kariera, ekonomia, zakupy Gramatyka: konstrukcje z gerundio i participio, inne zastosowania gerundio i participio, zaimek osobowy w celowniku i bierniku Pakiet 15 lekcja Słownictwo: zagrożenia we współczesnym świecie, uzależnienia; idiomy, powiedzenia i przysłowia, elementy języka potocznego Gramatyka: zasada następstwa czasów, utrwalenie poznanych czasów i trybów, podsumowanie zastosowania trybu łączącego Subjuntivo Pakiet 16 lekcje 31-32; ćwiczenia utrwalające cz. IV Powtórzenie lekcji oraz nowe słownictwo 4

5 LECCIÓN 1 Vuelvo a estudiar español Wracam do nauki hiszpańskiego Zaznacz r, kiedy nauczysz się: stosować konstrukcje z bezokolicznikiem, stosować wyrażenia desde, desde hace i desde que, słownictwa związanego z nauką języków obcych, opowiadać o swoich doświadczeniach z nauką języka obcego. Introducción Ejercicio 1 Qué idiomas extranjeros estudian estas personas? Completa las frases. Jakich języków obcych uczą się wymienione osoby? Uzupełnij zdania. 4. Diego estudia Carlos estudia. italiano. Elena estudia 5. Miguel estudia.. 3. Marta estudia 6. Paula estudia.. 1 Ejercicio 2 Escucha la conversación entre Paula y Carlos sobre los idiomas que estudian. Escribe en los espacios vacíos de la derecha el nombre de la persona a la que se refiere la frase. Posłuchaj rozmowy między Paulą i Carlosem na temat języków, których się uczą. Zapisz w pustych polach po prawej imię osoby, której dotyczy zdanie. Estudia alemán. 4. Le gusta la gramática. Tiene clases con un profesor nativo. 3. Estudia en una academia de idiomas. 5. Piensa trabajar en el extranjero. 6. Habla más de una lengua extranjera. 5

6 Lekcja próbna Gramática 2 Ejercicio 3 Escucha a Marta que habla de sus experiencias como estudiante de español. Después lee el texto fijándote en los fragmentos resaltados. Posłuchaj Marty, która opowiada o swoich doświadczeniach z nauką języka hiszpańskiego. Następnie przeczytaj tekst, zwracając szczególną uwagę na wyróżnione fragmenty. Estudio español desde hace mucho tiempo Si recuerdo bien, desde hace cinco o seis años. Empecé a estudiarlo sola, en casa. Quería ir de Erasmus a España y así empezó todo. Solía estudiar todos los días, por la tarde o por la noche; volvía de la facultad y me ponía a hacer ejercicios de gramática y a repasar el vocabulario. La verdad es que no tardé mucho tiempo en aprender lo suficiente para comunicarme en situaciones simples y cotidianas. Después me inscribí también en una academia de idiomas para practicar más la conversación y la pronunciación. Al final fui de Erasmus pero a Inglaterra y así dejé de estudiar español. Al cabo de un año regresé a casa y volví a inscribirme en un curso de español porque si no quieres olvidar una lengua extranjera, tienes que practicarla continuamente. Pasaron unos años y ahora acabo de sacar el Diploma de Español como Lengua Extranjera y estoy muy orgullosa de mí. Y desde septiembre pienso empezar a estudiar portugués. Me encanta aprender idiomas! Mini diccionario 3 desde hace od al cabo de po upływie si jeśli regresar wrócić soler (o ue) mieć w zwyczaju acabar de zrobić (coś) dopiero co facultad f wydział (na uczelni) ponerse a zabrać się do (czegoś) no tardé mucho tiempo nie zajęło dużo czasu sacar el Diploma de Español como Lengua Extranjera zrobić Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego inscribirse en zapisać się na/do orgulloso dumny dejar de przestać (coś robić) desde od Ejercicio 4 Vuelve a leer el texto del ejercicio anterior y decide si las frases de abajo son verdaderas (V) o falsas (F). Przeczytaj tekst z poprzedniego ćwiczenia jeszcze raz i zdecyduj, czy poniższe zdania są prawdziwe (V), czy fałszywe (F). Marta estudia español desde hace poco. Marta necesitó mucho tiempo para aprender a comunicarse En Inglaterra Marta no estudiaba español Después de volver a casa Marta otra vez se inscribió en una academia de idiomas Marta tiene el Diploma de Español como Lengua extranjera desde hace mucho tiempo. 6

7 Konstrukcje peryfrastyczne z bezokolicznikiem Las perífrasis verbales del infinitivo 4 Zajmiemy się teraz konstrukcjami peryfrastycznymi z bezokolicznikiem, których przykłady pojawiły się w wypowiedzi Marty. Konstrukcje takie składają się z czasownika w formie osobowej, po którym występuje przyimek bądź spójnik, a następnie bezokolicznik, np.: ponerse a + infinitivo zabrać się do czegoś Cuando la abuela fregó todos los platos, se puso a planchar. Kiedy babcia pozmywała wszystkie naczynia, zabrała się do prasowania. echarse a + infinitivo zacząć coś robić (nagle i niespodziewanie) De repente Ana se echó a llorar. volver a + infinitivo zrobić coś ponownie / jeszcze raz He vuelto a inscribirme en una academia de idiomas. dejar de + infinitivo przestać coś robić Como no tenía tiempo, dejé de estudiar inglés. Ponownie zapisałem się do szkoły językowej. Ponieważ nie miałem czasu, przestałem uczyć się angielskiego. Nagle Ana wybuchnęła płaczem. estar a punto de + infinitivo mieć właśnie coś zrobić (czynność bardzo bliska realizacji) Estaba a punto de salir, cuando sonó el teléfono. acabar de + infinitivo zrobić coś dopiero co Acabo de sacar el carné de conducir. Właśnie miałem wyjść, kiedy zadzwonił telefon. Dopiero co zrobiłem prawo jazdy. acabar por + infinitivo zrobić coś w końcu Eva y Diego acabarán por separarse porque no dejan de discutir. Eva i Diego w końcu się rozstaną, bo nie przestają się kłócić. tardar (cantidad del tiempo) en + infinitivo zająć coś komuś ileś czasu Tardé poco tiempo en aprender español. Todos los días Luis tarda dos horas en volver a casa. Nauczenie się hiszpańskiego zajęło mi mało czasu. Powrót do domu codziennie zajmuje Luisowi dwie godziny. deber de + infinitivo wyraża przypuszczenie Rosa debe de estudiar muchísimo. Rosa chyba bardzo dużo się uczy. Zwróć uwagę, że w konstrukcji acabar de + infinitivo czasownik acabar występuje zawsze w czasie teraźniejszym. Na język polski konstrukcja ta jest jednak tłumaczona za pomocą czasu przeszłego. Konstrukcja tardar (cantidad de tiempo) en + infinitivo jest nieco trudniejsza w zastosowaniu. Pierwszym jej elementem jest zawsze czasownik tardar. Jeżeli coś zajmuje/zajęło MI ileś czasu, czasownik tardar należy odmienić w pierwszej osobie (yo tardo / yo tardé). Następnie podajemy czas trwania (np. una hora, dos semanas, un mes), dodajemy przyimek en i nazwę czynności w bezokoliczniku. 7

8 Lekcja próbna Ejercicio 5 Mira los dibujos y escribe frases siguiendo el ejemplo. Usa la perífrasis ponerse a + infinitivo. Spójrz na ilustracje i utwórz zdania zgodnie z podanym przykładem. Użyj konstrukcji ponerse a + infinitivo. te pusiste a Tú Ellos fregar los platos Nosotras Vosotras Yo Ella.. Ejercicio 6 Transforma las oraciones siguiendo el ejemplo. Usa la perífrasis volver a + infinitivo. Przekształć zdania zgodnie z podanym przykładem. Użyj konstrukcji volver a + infinitivo. Ana ha perdido las llaves otra vez. Ana ha vuelto a perder las llaves. Te llamaré otra vez más tarde. 3. Tuvimos que escribir el examen otra vez. 4. Hoy otra vez me han puesto una multa. 5. Otra vez tenemos el mismo problema. 8

9 Ejercicio 7 Completa las frases con los elementos de abajo. Uzupełnij zdania, dobierając odpowiednie elementy spośród podanych poniżej. acabo de se echó a acabaré por se pusieron a dejé de debe de volvieron a Tardaste cuatro meses en Estaba a punto de Mis primos nos visitaron el mes pasado y ayer volvieron a visitarnos. Después de la merienda los niños escribir la redacción. 3. Este vocabulario es difícil, pero aprenderlo. 4. salir de casa, cuando de repente empezó a llover. 5. Todos estaban muy serios, cuando de repente Antonio reír. 6. Antes fumaba mucho pero el año pasado fumar. 7. A: Estudias italiano desde hace mucho? B: No, empezar. 8. A: renovar la casa? B: Sí, empecé en abril y terminé en agosto. 9. A: Crees que a Raúl le gusta su trabajo nuevo? B: Sí, estar contento porque es un trabajo muy bien pagado. 5 Ejercicio 8 El pequeño Lucas se puso a escribir la redacción. Para saber si consiguió escribirla, lee esta historia y complétala con las preposiciones que faltan. Después escucha la grabación. Mały Lucas zabrał się do pisania wypracowania. Aby dowiedzieć się, czy udało mu się je napisać, przeczytaj historyjkę i uzupełnij ją brakującymi przyimkami. Następnie posłuchaj nagrania. la grabación = la audición A las tres de la tarde Lucas se puso escribir la redacción. Estaba punto empezar, cuando sonó el teléfono. Era su mejor amigo, Juan. Juan no sabía cómo escribir la redacción y Lucas tardó media hora explicárselo. Cuando dejó hablar con Juan, volvió sentarse a la mesa para volver a escribir. Pero vio que en la tele empezaba su serie favorita. Lucas! No puedes ver la tele ahora. Acabarás sac ar una mala nota! dijo la madre de Lucas. Lucas se echó llorar, pero acabó apagar la tele. Ahora son las seis de la tarde y Lucas acaba terminar la redacción. Debe ser una redacción muy buena, porque tardaste tres horas escribirla. dice la madre de Lucas. 9

10 Zwroty: desde, desde hace, desde que 6 Zwroty desde i desde hace tłumaczymy na język polski jako od. Zasada ich użycia jest następująca: desde + konkretny moment w czasie, np.: desde el año 2014 od roku 2014 desde ayer desde mañana od wczoraj od jutra desde hace + czas trwania, np.: desde hace una semana desde hace tres días desde hace mucho tiempo od tygodnia od trzech dni od dawna Istnieje też zwrot desde que, który tłumaczymy jako odkąd. Po tym zwrocie pojawia się całe zdanie, np.: Desde que tengo el lavavajillas no friego los platos. Odkąd mam zmywarkę, nie zmywam naczyń. Me comunico en español desde que me trasladé Porozumiewam się po hiszpańsku, odkąd a España. przeprowadziłam się do Hiszpanii. Ejercicio 9 Completa las frases con desde, desde hace y desde que. Uzupełnij zdania zwrotami desde, desde hace i desde que. Conozco a Alberto muchísimos años. Estoy harta! Hacemos la cola una hora y media. 3. No hemos visto a Luis ayer. 4. Carlota no ha fumado ni un cigarrillo enero. 5. cambié de trabajo, tengo mucho más tiempo libre. 6. Los vecinos de arriba viven aquí muy poco tiempo. 7. Estoy enamorado de Mónica la vi por primera vez. 8. el lunes empezaré a hacer deporte dos veces a la semana. 9. Busco un piso para alquilar varios meses. 7 Aby powiedzieć, od jak dawna coś się dzieje, możemy użyć również zwrotu hace + czas trwania + que, np.: Hace una semana que voy al trabajo en metro Mija tydzień, odkąd jeżdżę do pracy metrem, porque el coche no arranca. bo samochód nie chce zapalić. Hace un par de días que madrugo y estoy Mija kilka dni, odkąd wstaję o świcie i jestem cansadísimo. bardzo zmęczony. 10

11 Ejercicio 10 Transforma las frases, como en el ejemplo. Przekształć zdania tak jak w przykładzie. Estamos en el atasco desde hace dos horas. Hace dos horas que estamos en el atasco. Desde hace tres o cuatro días me siento fatal. 3. La calle está en obras desde hace una semana. 4. Intento llamar a Pablo pero desde hace una hora el teléfono está comunicando. 5. Te estoy esperando a la entrada del cine desde hace un cuarto de hora. 6. Ahorramos desde hace dos años para irnos de vacaciones a Australia. 7. Estudio español desde hace cinco meses y entiendo cada vez más. 8 Aby dowiedzieć się, od jak dawna lub od kiedy coś się dzieje, możemy zadać następujące pytania: Desde cuándo estudias Od kiedy uczysz się español? hiszpańskiego? Desde hace cuánto tiempo Od jak dawna uczysz się estudias español? hiszpańskiego? Cuánto tiempo hace que Ile czasu mija, odkąd estudias español? uczysz się hiszpańskiego? 11

12 Ejercicio 11 Relaciona las preguntas con las respuestas. Połącz pytania i odpowiedzi. Desde cuándo no coméis carne? Cuánto tiempo hace que estás buscando trabajo? 3. Desde hace cuánto tiempo vivís en Cataluña? 4. Os conocéis desde hace mucho tiempo? 5. Desde cuándo te llevas tan mal con Beatriz? 6. Desde cuándo la abuela está enferma? 7. Cuánto tiempo hace que entrenas el balonvolea? a. Estoy en el paro desde enero, o sea desde hace seis meses. b. Desde que la conocí. c. No, la verdad es que no. Nos conocemos desde hace una semana. d. Pues, desde el miércoles se encuentra mal. e. Pues, somos vegetarianos desde hace un montón de años. f. Muchísimo, juego desde que cumplí siete años. h. Desde hace tres meses, nos trasladamos en junio. Pronunciación y ortografía W tej lekcji przećwiczymy dźwięk /k/. Sylaby, które słyszysz jako /ka/, /ko/, /ku/, zapisywane są zawsze przez c ca, co, cu. Sylaby, które słyszysz jako /ke/, /ki/, zapisuje się przez q que, qui. 9 Ejercicio 12 Escucha y completa con c o qu. A continuación repite las palabras. Posłuchaj słów wypowiadanych przez lektora i uzupełnij brakujące litery c albo qu. Następnie powtórz słowa za lektorem. a el má ina 13. a onsejar os illas ma illaje 14. uidar 3. edar ulebra 15. uadrado 4. pa ete 10. po ísimo 16. astañuelas 5. uello 1 al ilar 17. olibrí 6. u o 1 arpintero 18. or esta 12

13 Comunicación Vocabulario 10 Ejercicio 13 Lee la lista de actividades típicas para una clase de idiomas y marca las que más te gusten. Zapoznaj się z typowymi czynnościami wykonywanymi na lekcji języka obcego i zaznacz te, które najbardziej lubisz. traducir frases transformar oraciones completar huecos corregir los errores practicar la ortografía representar situaciones aprender las reglas gramaticales repasar el vocabulario trabajar con el diccionario monolingüe describir imágenes leer lecturas graduadas escribir dictados hacer una prueba escrita tłumaczyć zdania przekształcać zdania uzupełniać luki poprawiać błędy ćwiczyć ortografię odgrywać sytuacje uczyć się zasad gramatyki utrwalać słownictwo pracować ze słownikiem jednojęzycznym opisywać ilustracje czytać książki w uproszczonej wersji pisać dyktanda zdawać egzamin pisemny Ejercicio 14 Relaciona los elementos de abajo con los verbos para formar expresiones relacionadas con las actividades en una clase de idiomas. Dopasuj podane elementy do czasowników, aby utworzyć wyrażenia związane z zajęciami na lekcji języka obcego. cartas películas en versión original la radio grabaciones redacciones canciones artículos cuentos vídeos cómics revistas programas de la tele un diario periódicos textos LEER artículos,... VER ESCRIBIR ESCUCHAR 13

14 11 Ejercicio 15 Escucha a dos personas contando qué actividades realizadas durante las clases de español les parecen útiles e interesantes y cuáles no. Completa los huecos. Posłuchaj dwóch osób opowiadających, jakie ćwiczenia wykonywane na lekcjach języka hiszpańskiego wydają im się przydatne i ciekawe, a jakie nie. Uzupełnij luki. Qué me gusta hacer en la clase de español? A mí me encanta todo tipo de y pasatiempos lingüísticos, o sea, juegos de, crucigramas, etcétera. Me gusta también representar situaciones, es decir, hacer juegos de. Me cuesta mucho aprender el vocabulario, por eso me parece útil explicar el significado de las palabras haciendo mímica o utilizando. A algunos les puede parecer una pérdida de tiempo, pero yo creo que si lo pasas bien, aprendes mejor. Yo dedico bastante tiempo a practicar la porque es algo que no se me da muy bien. Me ayudan mucho las porque gracias a ellas puedo copiar la manera de hablar de los hispanohablantes nativos. En la clase de español me gustan todas las actividades. La única cosa que odio es leer. Excepto graduadas! Son unas historias adaptadas al nivel del estudiante, tanto para como para los más y me parecen muy útiles. 12 Mini diccionario pasatiempo m o sea juego de lógica m es decir juego de rol m zabawa czyli zagadka logiczna to znaczy zabawa w odgrywanie ról me cuesta mucho se me da muy bien excepto principiante sprawia mi dużą trudność wychodzi mi bardzo dobrze z wyjątkiem początkujący 13 Ejercicio 16 Un juego de lógica. Lee las frases y completa la tabla. Después escucha la grabación. Zagadka logiczna. Przeczytaj zdania i uzupełnij tabelę. Następnie posłuchaj nagrania. Rosa no estudia francés. A Javier se le da muy bien la pronunciación. 3. A Rosa se le da muy bien la comprensión auditiva. 4. A la persona que estudia francés le cuesta mucho escribir redacciones. 5. A Alberto le cuesta mucho aprender el vocabulario. 6. La persona a la que le cuesta mucho traducir las oraciones estudia finlandés. 7. A la persona que estudia alemán se le da muy bien la gramática. Nombre Idioma que estudia Lo que se le da muy bien Lo que le cuesta mucho Javier Rosa 3. Alberto 14

15 Comprensión auditiva 14 Ejercicio 17 Escucha el anuncio de una academia de idiomas de España. A continuación marca cuáles de las frases de abajo son verdaderas (V) y cuáles falsas (F). Posłuchaj ogłoszenia szkoły językowej z Hiszpanii. Następnie zaznacz, które ze zdań zamieszczonych poniżej są prawdziwe (V), a które fałszywe (F). En esta academia de idiomas se pueden estudiar diferentes idiomas extranjeros. La academia tiene sus sedes en varios países europeos. 3. Hay cursos especiales dedicados a adolescentes y niños. 4. El español es la lengua materna de todos los profesores de esta escuela. 5. Si quiero inscribirme, tengo que hacerlo por teléfono. 6. El libro del alumno no está incluido en el precio. 7. En la sala de lectura puedo navegar por Internet sin pagar nada. 15 Mini diccionario sede f siedziba destacable wyróżniający się amplio obszerny español de hiszpański biznesowy negocios m examen DELE 1 m egzamin DELE 1 adolescente m/f matrícula f asequible descuento m manual m lengua materna f nastolatek, nastolatka zapisy przystępny zniżka, obniżka podręcznik język ojczysty Ejercicio 18 Vuelve a escuchar la audición número 14 y contesta a las preguntas. Posłuchaj nagrania nr 14 jeszcze raz i odpowiedz na pytania. En qué ciudades españolas se encuentran las sedes de esta escuela? Qué tipo de cursos de español ofrece? 3. Cómo puede un alumno inscribirse en un curso? 4. Qué encontrarán los cursantes en la sala de lectura? 1 Skrót DELE oznacza Diploma de Español como Lengua Extranjera Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego. Jest to oficjalny certyfikat poświadczający znajomość języka hiszpańskiego jako języka obcego. 15

16 16 Ejercicio 19 Escucha la audición cuyo tema es un don extraordinario de aprender idiomas y marca la opción correcta. Posłuchaj nagrania na temat niezwykłej umiejętności uczenia się języków obcych i zaznacz poprawną odpowiedź. En el siglo XIX el hombre que tenía fama de hablar más idiomas en el mundo era...: a....un periodista estadounidense; b....un profesor italiano; c....un sacerdote italiano. Según la audición, quién es un hiperpolíglota? a. Una persona que domina más de once lenguas. b. Una persona que nace con el don de aprender lenguas. c. Una persona que tiene obsesión por aprender lenguas. 3. Cuántas horas al día Alexander Arguelles dedicaba antes a estudiar idiomas? a. 14. b. 1 c Cuál es el método que aplica Alexander Arguelles para aprender idiomas? a. Lee, hace ejercicios de gramática y de traducción. b. Escucha audiolibros, mientras hace deporte. c. Lee en los horarios del trabajo. 17 Mini diccionario tener fama de sacerdote m don m aplicar audiolibro m słynąć z ksiądz talent, dar stosować audiobook Comprensión escrita Ejercicio 20 a. Lee el artículo que te informará cómo elegir un curso de idiomas en el extranjero. Relaciona los títulos con los párrafos del texto. Przeczytaj artykuł, z którego dowiesz się, jak wybrać kurs języka obcego za granicą. Dopasuj podane tytuły do poszczególnych akapitów tekstu. La escuela y las clases La agencia El alojamiento Familia de acogida Residencia La edad del estudiante Consejo Wykonując ćwiczenia sprawdzające rozumienie czytanego tekstu, nie przejmuj się, jeśli nie rozumiesz wszystkich słów i wyrażeń w nim zawartych. Ważne, abyś rozumiał ogólny sens całego tekstu oraz poszczególnych jego części i potrafił odnaleźć te informacje, które są w nim najważniejsze. Una estancia lingüística en el extranjero es una de las mejores vías para perfeccionar los conocimientos de un idioma. La exposición continua a la lengua y el ritmo de clases diarias son un impulso para mejorar las habilidades lingüísticas del estudiante. Pero los buenos resultados y el éxito de esta experiencia dependen de una buena elección. El país de destino, la organización, el alojamiento, la duración y las horas de clase son algunos de los factores que debe meditar la familia del estudiante. 16

17 El primer paso que deben dar las familias es buscar una organización o agencia que organice programas de buena calidad. La opinión de otras familias es un referente importante al elegir una agencia. Si se desconoce a otras familias a quienes preguntar, una alternativa es pedir a la agencia el contacto de otros usuarios que hayan utilizado sus servicios para contrastar opiniones. La agencia Una buena edad para empezar a salir al extranjero oscila entre los diez y los once años, aunque solo si se tienen conocimientos previos de la lengua. 3. En general, las clases de idiomas en el extranjero se imparten en escuelas o centros asociados a la agencia organizadora. Es fundamental conocer con antelación la ubicación del centro y comprobar las distancias entre éste y el alojamiento del alumno. Entre otros aspectos, es necesario prestar atención al número de clases y su duración, el número de alumnos por clase y la profesionalidad y experiencia del profesorado para impartir clases a alumnos jóvenes. 4. Elegir bien el lugar donde se alojará el estudiante durante su estancia es importantísimo para que la experiencia resulte fructífera. Las dos opciones principales para alumnos entre 10 y 17 años son familias de acogida o residencias. 5. En función de la edad y de la experiencia previa, las agencias recomiendan distintos programas. En el caso de los más jóvenes e inexpertos, que nunca han salido fuera del país solos, se recomiendan programas de idiomas de menor duración (entre tres y cuatro semanas), con alojamiento en residencia, ya que tienen la ventaja de contar con una atención y supervisión más intensa que en las familias de acogida. Los expertos del sector recomiendan la estancia en familias a los niños y jóvenes que ya cuentan con un dominio medio del idioma y desean perfeccionarlo, ya que esta experiencia supone una inmersión mayor en la lengua. 6. Además de ser una opción ideal para los más jóvenes por la supervisión constante de monitores, la residencia también resulta atractiva para los estudiantes que desean convivir en un entorno multicultural, puesto que los residentes en general pertenecen a diferentes nacionalidades. (adaptado de Como elegir el curso de idiomas más adecuado en el extranjero extranjero/, ) b. Vuelve a leer el texto consultando la lista de vocabulario nuevo. Przeczytaj tekst jeszcze raz, sprawdzając znaczenie nowych słówek. 18 Mini diccionario estancia f vía f diario habilidades f pl. calidad f residencia f familia de acogida f pobyt droga codzienny zdolności, umiejętności jakość internat rodzina goszcząca con antelación ubicación f impartir clases fructífero inmersión f monitor m entorno m z wyprzedzeniem usytuowanie prowadzić lekcje owocny zanurzenie opiekun, wychowawca na obozie otoczenie 19 c. Ahora escucha este texto. Posłuchaj teraz nagrania tekstu. 17

18 Expresión escrita Ejercicio 21 Contesta a las preguntas relacionadas con tus experiencias como estudiante de español. Odpowiedz na pytania dotyczące Twoich doświadczeń związanych z nauką języka hiszpańskiego. Desde cuándo estudias español? Desde hace cuánto tiempo estudias español? 3. Por qué lo estudias? 4. Qué actividades relacionadas con el español te gustan? 5. Qué tipo de actividades no te gusta? 6. Qué es lo que se te da mejor? 7. Qué es lo más difícil para ti? Ejercicio 22 Piensa en lo que hiciste la semana pasada y forma frases utilizando diferentes perífrasis del infinitivo cuyos fragmentos encontrarás abajo. Pomyśl o tym, co robiłeś w zeszłym tygodniu, i ułóż zdania z podanymi poniżej fragmentami konstrukcji z bezokolicznikiem. tardé me puse a volví a estaba a punto de me eché a acabo de debo de

19 Expresión oral 20 Ejercicio 23 Cuenta qué haces para aprender bien el español. Si quieres, puedes usar las expresiones siguientes. A continuación escribe lo que has dicho y escucha un ejemplo de respuesta. Opowiedz ustnie o tym, co robisz, aby dobrze nauczyć się języka hiszpańskiego. Możesz (ale nie musisz) skorzystać z zaproponowanych poniżej zwrotów. Na koniec zapisz swoją wypowiedź oraz posłuchaj przykładowego nagrania. practicar ćwiczyć siempre zawsze sobre todo przede wszystkim repasar powtarzać cada día każdego dnia además poza tym usar używać a menudo często tales como takie jak intentar starać się a veces czasami así w ten sposób Para aprender bien el español Consejo Jeśli masz taką możliwość, nagrywaj swoje wypowiedzi. Następnie odsłuchuj je i poprawiaj ewentualne błędy. Możesz wykonywać w ten sposób wszystkie zadania ćwiczące wypowiedź ustną. W pierwszej lekcji kursu poznałeś konstrukcje z bezokolicznikiem oraz zastosowanie zwrotów desde, desde hace i desde que. Opanowałeś także słownictwo dotyczące nauki języków obcych i potrafisz opowiadać o swoich doświadczeniach związanych z uczeniem się języków. 19

20 Sumario de gramática Konstrukcje peryfrastyczne z bezokolicznikiem Las perífrasis verbales del infinitivo Konstrukcje peryfrastyczne to konstrukcje składające się z czasownika w formie osobowej, po którym pojawia się przyimek bądź spójnik, oraz z bezokolicznika, np.: ponerse a + infinitivo zabrać się do czegoś Ponte a estudiar! Zabierz się do nauki! echarse a + infinitivo zacząć coś robić (nagle i niespodziewanie) De repente todos se echaron a reír. volver a + infinitivo zrobić coś jeszcze raz, znów He vuelto a perder las llaves. dejar de + infinitivo przestać coś robić Deja de mentir! Nagle wszyscy wybuchnęli śmiechem. Znów zgubiłem klucze. Przestań kłamać! estar a punto de + infinitivo mieć właśnie coś zrobić (czynność bardzo bliska realizacji) Estaba a punto de llamar a Ana, cuando me llamó ella. acabar de + infinitivo zrobić coś dopiero co Diego acaba de salir. acabar por + infinitivo zrobić coś w końcu Acabaré por saber la verdad. Właśnie miałem zadzwonić do Any, kiedy ona zadzwoniła do mnie. Diego dopiero co wyszedł. W końcu dowiem się prawdy. tardar (cantidad de tiempo) en + infinitivo zająć coś komuś ileś czasu Tardé una hora en escribir la redacción. deber de + infinitivo wyraża przypuszczenie Debes de tener hambre. Zwroty: desde, desde hace i desde que Napisanie wypracowania zajęło mi godzinę. Pewnie jesteś głodny. Zwroty desde i desde hace tłumaczymy na język polski jako od, natomiast desde que jako odkąd. Zasada ich użycia jest następująca: desde + konkretny moment w czasie, np.: desde enero desde el miércoles desde hace + czas trwania, np.: desde hace un mes desde hace dos años od stycznia od środy od miesiąca od dwóch lat desde que + zdanie (po tym zwrocie pojawia się całe zdanie), np.: desde que recuerdo desde que soy mayor de edad odkąd pamiętam odkąd jestem pełnoletnia 20

21

PISTA 3. - Cześć. Jestem Paula. - Jak masz na imię? - Jestem Beatriz. - Skąd jesteś?

PISTA 3. - Cześć. Jestem Paula. - Jak masz na imię? - Jestem Beatriz. - Skąd jesteś? MINI LEKCJA Kurs hiszpańskiego mini lekcja 1 Conocer a las personas. Escucha los diálogos y responde a las preguntas. PISTA Posłuchaj dialogów i odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami. - Hola! Me llamo

Bardziej szczegółowo

Kurs hiszpańskiego. 4 mini lekcja. dependiente/a sprzedawca. economista, contable ekonomista, księgowy/a. camarero/a kelner

Kurs hiszpańskiego. 4 mini lekcja. dependiente/a sprzedawca. economista, contable ekonomista, księgowy/a. camarero/a kelner MINI LEKCJA 4 1 Relaciona los dibujos de los diferentes lugares de trabajo con la profesión: Połącz obrazki z miejscem pracy z odpowiednim zawodem. Lugar de trabajo Dónde trabaja? Qué hace? A qué se dedica?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK HISZPAŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

NIVEL A1-A2 ANA LUCÍA CAMBIA LA VIDA. Agnieszka Wiśniewska. Zakres gramatyki:

NIVEL A1-A2 ANA LUCÍA CAMBIA LA VIDA. Agnieszka Wiśniewska. Zakres gramatyki: NIVEL A1-A2 ANA LUCÍA CAMBIA LA VIDA Agnieszka Wiśniewska Zakres gramatyki: - Rodzaje rzeczowników - Stopniowanie przymiotników - Przyimki - Czas teraźniejszy (w tym czasowniki nieregularne) - Gustar -

Bardziej szczegółowo

Kurs hiszpańskiego. 1 Mira los dibujos de la miniclase n o 9 con atención y responde a las preguntas con frases completas.

Kurs hiszpańskiego. 1 Mira los dibujos de la miniclase n o 9 con atención y responde a las preguntas con frases completas. MINI LEKCJA 10 Przypatrz się obrazkom z mini lekcji 9 i odpowiedz na pytania. 1 Mira los dibujos de la miniclase n o 9 con atención y responde a las preguntas con frases completas. 1. De qué color es el

Bardziej szczegółowo

JAGIELOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM KURSU: A1 OGÓLNODOSTĘPNY NAUCZYCIEL: Pedro Martín PODRECZNIK: Ele Actual 1

JAGIELOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM KURSU: A1 OGÓLNODOSTĘPNY NAUCZYCIEL: Pedro Martín PODRECZNIK: Ele Actual 1 JAGIELOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM KURSU: A1 OGÓLNODOSTĘPNY NAUCZYCIEL: Pedro Martín PODRECZNIK: Ele Actual 1 Założenia Kurs podstawowy przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESPAÑOL EN MARCHA PARA POLONIA- VERSIÓN POLACO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESPAÑOL EN MARCHA PARA POLONIA- VERSIÓN POLACO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESPAÑOL EN MARCHA PARA POLONIA- VERSIÓN POLACO Treści nauczania oparte na Podstawie Programowej Liczba godzin Umiejętności komunikacyjne Uczeń potrafi: Hola! - Prawidłowo wymawiać

Bardziej szczegółowo

znam fakty historyczne dotyczące Dnia Języka Hiszpańskiego znam podstawowe słownictwo dotyczące podróży i odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

znam fakty historyczne dotyczące Dnia Języka Hiszpańskiego znam podstawowe słownictwo dotyczące podróży i odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba NaCoBeZU Koło języka hiszpańskiego Klasy 4-6 1. Los saludos y las despedidas. Powtórzenie wiadomości o sposobach przywitania się i pożegnania. utrwalam wyrażenia stosowane na powitanie i pożegnanie wymieniam

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lista najważniejszych przyimków

Lista najważniejszych przyimków W języku hiszpańskim istnieje wiele przyimków, które mają jasno określone zasady użycia. Lista najważniejszych przyimków Znaczenie przyimka A Do De Od,o Con Z Durante Podczas En W, na Entre Pomiędzy Hasta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA ESPACIO JOVEN A2.2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA ESPACIO JOVEN A2.2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA ESPACIO JOVEN A2.2 Unidad 5: Digame? (Espacio Joven A2.1) piątym, tj. technologia, zakupy, rozmowa telefoniczna,

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. V 1.2. 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera określone

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

C.A.R.E.I. Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural Documento realizado por C.A.R.E.I. y traducido por GLS Servicios Lingüísticos

C.A.R.E.I. Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural Documento realizado por C.A.R.E.I. y traducido por GLS Servicios Lingüísticos TEST WSTĘPNY SŁUŻĄCY SPRAWDZENIU KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ W JĘZYKU HISZPAŃSKIM A) Wymień w twoim języku pięć spraw, które cię interesują. Na przykład: poznawanie nowych przyjaciół, praca, zaliczanie przedmiotów,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ PIĘTNASTY UNIDAD DECIMOQUINTA

ROZDZIAŁ PIĘTNASTY UNIDAD DECIMOQUINTA ROZDZIAŁ PIĘTNASTY UNIDAD DECIMOQUINTA Z której firmy pan jest? Z której gazety? Preguntas acerca de la universidad, facultad, departamento, empresa etc. y sus respuestas. Las preguntas Skąd jesteś?, Skąd

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZMIN GIMNZJLNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK HISZPŃSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZNI ZDŃ I SCHEMT PUNKTOWNI KWIECIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste, krótkie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Los artículos- RODZAJNIKI

Los artículos- RODZAJNIKI Los artículos- RODZAJNIKI W języku hiszpańskim prawie wszystkie rzeczowniki poprzedzone są odpowiednim rodzajnikiem. Od rodzajnika wiele zależy, często jego użycie lub brak całkowicie zmienia znaczenie.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. na podstawie podręcznika Explora A1.1 wydawnictwa Draco. etap kształcenia II.2.

Rozkład materiału. na podstawie podręcznika Explora A1.1 wydawnictwa Draco. etap kształcenia II.2. Rozkład materiału na podstawie podręcznika Explora A. wydawnictwa Draco etap kształcenia II.. Poniższy plan rozkład materiału został opracowany na 0 godzin lekcyjnych. Liczba godzin przeznaczonych na jeden

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWDZAJĄCY POZIOM Lekcje wyrównawcze języka hiszpańskiego. Rok szkolny C.A.R.E.I. Imię i nazwisko: Szkoła: Klasa: Obywatelstwo: Wiek:

TEST SPRAWDZAJĄCY POZIOM Lekcje wyrównawcze języka hiszpańskiego. Rok szkolny C.A.R.E.I. Imię i nazwisko: Szkoła: Klasa: Obywatelstwo: Wiek: TEST SPRAWDZAJĄCY POZIOM Lekcje wyrównawcze języka hiszpańskiego. Rok szkolny 2006-2007 C.A.R.E.I. Imię i nazwisko: Szkoła: Klasa: Obywatelstwo: Wiek: CZĘŚĆ PISEMNA 1. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - Zaznacz

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny: celująca: Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

HISZPAŃSKI raz a dobrze

HISZPAŃSKI raz a dobrze Małgorzata Szczepanik HISZPAŃSKI raz a dobrze Intensywny kurs języka hiszpańskiego w 30 lekcjach Konsultacja językowa: W.D. Juan Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Español para los más pequeños (Hiszpański dla najmłodszych)

Español para los más pequeños (Hiszpański dla najmłodszych) Program 2015-2016 Przedszkole Pijarskie Español para los más pequeños (Hiszpański dla najmłodszych) Nauczyciel: Iván Marín Septiembre (Wrzesień) TEMATY (przykład: pierwszy trymestr) Octubre (Październik)

Bardziej szczegółowo

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? - Básicos Podría ayudarme? Se usa para pedir ayuda Habla inglés? Para preguntar si una persona habla inglés Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i)

Bardziej szczegółowo

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA COMPAÑEROS 1 Versión en Polaco. 1 er Curso Gimnazjum

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA COMPAÑEROS 1 Versión en Polaco. 1 er Curso Gimnazjum PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA COMPAÑEROS 1 Versión en Polaco 1 er Curso Gimnazjum 1 TEMAT ZAJĘĆ Treści nauczania z podstawy programowej Liczba godzin Uczeń potrafi osiągane umiejętności komunikacyjne Zakres leksykalny

Bardziej szczegółowo

Przymiotniki stopniowane nieregularnie 23 Stopniowanie przymiotnika w porównaniach 24 Miejsce przymiotnika w zdaniu

Przymiotniki stopniowane nieregularnie 23 Stopniowanie przymiotnika w porównaniach 24 Miejsce przymiotnika w zdaniu SPIS TREŚCI 1. RZECZOWNIK (EL SUSTANTIVO) 11 1.1. RODZAJ MĘSKI RZECZOWNIKA 11 1.2. RODZAJ ZENSKI RZECZOWNIKA 12 Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczownika 13 1.3. LICZBA MNOGA RZECZOWNIKA 15 Tworzenie liczby

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czasownik. Czasowniki ser, estar i haber

Rozdział 3 Czasownik. Czasowniki ser, estar i haber Rozdział 3 Czasownik Czasowniki ser, estar i haber W języku hiszpańskim występują trzy czasowniki, które są tożsame z polskim być. Są to czasowniki ser, estar oraz haber. Ostatni z nich określa tylko znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Gramatyka: Czasownik - język hiszpański

Gramatyka: Czasownik - język hiszpański Gramatyka: Czasownik język hiszpański Czasownik w języku hiszpańskim odmienia się przez osoby i liczbę. Czasownik może występować w czterech trybach: orzekającym, łączącym, warunkowym, rozkazujący. Czasownik

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. D 1.2. C 1.3. Zdający określa główną

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: M. Cybulska-Janczew, J. Perlin - Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami CZASOWNIK (VERBO) ...

Księgarnia PWN: M. Cybulska-Janczew, J. Perlin - Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami CZASOWNIK (VERBO) ... Księgarnia PWN: M. Cybulska-Janczew, J. Perlin - Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami Spis treści Wstęp... 11 CZASOWNIK (VERBO) 1 Czasowniki całkowicie regularne w czasie teraźniejszym Verbos totalmente

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim - Niezbędnik Podría ayudarme? Proszenie o pomoc Podría ayudarme? Habla inglés? Habla inglés? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim Habla_[idioma]_? Habla_[idioma]_? Pytanie, czy

Bardziej szczegółowo

nosotros Somos Estamos vosotros sois stáis Ellos, ellas, Ustedes son están hay

nosotros Somos Estamos vosotros sois stáis Ellos, ellas, Ustedes son están hay Czasowniki ser estar i haber wprowadzenie W języku hiszpańskim istnieją trzy czasowniki, które znaczą być. Każdy z nich posiada określone zasady użycia, mimo to dosyć często wybrane odpowiedniego czasownika

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2010 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2010 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Przystanek EDU www.przystanekedu.pl

Przystanek EDU www.przystanekedu.pl Przystanek EDU www.przystanekedu.pl Przystanek EDU Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, kopiowanie w całości lub części bez zgody Przystanek EDU zabronione. Przystanek EDU MINI LEKCJA 50 Kurs

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI INTERNATIONAL SCHOOL OF BYDGOSZCZ WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+

ZAGRANICZNE WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI INTERNATIONAL SCHOOL OF BYDGOSZCZ WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+ ZAGRANICZNE WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI INTERNATIONAL SCHOOL OF BYDGOSZCZ WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+ CURSO DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język hiszpański Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

JAGIELOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM KURSU: B1 OGÓLNODOSTĘPNE NAUCZYCIEL: Pedro Martín PODRECZNIK: Ele Actual B1

JAGIELOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM KURSU: B1 OGÓLNODOSTĘPNE NAUCZYCIEL: Pedro Martín PODRECZNIK: Ele Actual B1 JAGIELOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM KURSU: B1 OGÓLNODOSTĘPNE NAUCZYCIEL: Pedro Martín PODRECZNIK: Ele Actual B1 Założenia Proponowany program nauczania opiera się na założeniu, że

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015

Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu IMIĘ I NAZWISKO ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP PISEMNY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK HISZPAŃSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK HISZPAŃSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK HISZPAŃSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA (S2) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Podstawowe UNIDAD 1. - potrafi przeliterować swoje imię i nazwisko

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Podstawowe UNIDAD 1. - potrafi przeliterować swoje imię i nazwisko WYMAGANIA EDUKACYJNE język hiszpański dla kl. 1 podręcznik Club PRISMA A1 Umiejętności komunikacyjne Podstawowe Wymagania edukacyjne Ponadpodstawowe Uczeń potrafi Uczeń: Uczeń: UNIDAD 1. Umiejętności główne:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK HISZPAŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Podstawowe UNIDAD 6. - wskazuje stopień zainteresowania daną czynnością lub obiektem (me gusta mucho..., nada..., demasiado...

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Podstawowe UNIDAD 6. - wskazuje stopień zainteresowania daną czynnością lub obiektem (me gusta mucho..., nada..., demasiado... WYMAGANIA EDUKACYJNE język hiszpański dla kl. 2 podręcznik Club PRISMA A1 Umiejętności komunikacyjne Podstawowe Wymagania edukacyjne Ponadpodstawowe Uczeń potrafi Uczeń: Uczeń: UNIDAD 6. Umiejętności główne:

Bardziej szczegółowo

a. Desde mi propio escritorio (Diccionario científico ) b. Dudas, observaciones y preguntas respecto a la lectura recomendada.

a. Desde mi propio escritorio (Diccionario científico ) b. Dudas, observaciones y preguntas respecto a la lectura recomendada. Tłumaczenia techniczne i naukowe: Programa detallado: 1. 8.10: 2. 15.10. 3. 22.10. 4. 29.10. a. Presentación de la asignatura, reglas de juego etc. b. Ejercicio con tres textos científicos (Nobel de medicina,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KLAS V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KLAS V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KLAS V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Dział: Qué haces en el colegio?/ Co robisz w szkole? Ocena dopuszczająca: 1. Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ GRUDZIEŃ 2011 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Qué tengo que saber? Co powinnam umieć? - Qué haces? ( A qué te dedicas?) Co robisz? (Czym się zajmujesz?) - Soy diseñadora de muebles. - Qué haces?

Qué tengo que saber? Co powinnam umieć? - Qué haces? ( A qué te dedicas?) Co robisz? (Czym się zajmujesz?) - Soy diseñadora de muebles. - Qué haces? MINI LEKCJA 7 W języku hiszpańskim można zadać pytanie poprzez inwersję, na przykład: Este es el Señor Gonzalez (To jest Pan Gonzalez). Pytanie: Es este el señor Gonzalez? (Czy to jest Pan Gonzalez?).

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu. Ukad graficzny CKE 2011 UZUPENIA ZESPÓ NADZORUJCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

Español. Ejercicios y Test. Weiterbildungs-Testsysteme GmbH

Español. Ejercicios y Test. Weiterbildungs-Testsysteme GmbH s t a r t Español y Test Weiterbildungs-Testsysteme GmbH 2 Format egzaminu START (na poziomie A1 w skali opracowanej przez Radê Europy) zosta³ przygotowany we Frankfurcie nad Menem przez zespó³ autorów

Bardziej szczegółowo

Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014 r. Komunikatem Dyrektora CKE.)

Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014 r. Komunikatem Dyrektora CKE.) Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język hiszpański Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S5) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania języka hiszpańskiego na lektoracie. Semestr I 30 h

Rozkład materiału nauczania języka hiszpańskiego na lektoracie. Semestr I 30 h Rozkład materiału nauczania języka hiszpańskiego na lektoracie Bitacora 1 Poziom A1 60 godzin Semestr I 30 h Tematyka zajęć Materiał leksykalny Kształcone umiejętności i funkcje językowe W01, U01, U02,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY UNIDAD OCTAVA

ROZDZIAŁ ÓSMY UNIDAD OCTAVA ROZDZIAŁ ÓSMY UNIDAD OCTAVA Jaki jest twój chłopak? Jaka ona jest? Mój chłopak jest przystojny. Ona jest wysportowana. Cómo formular preguntas sobre el aspecto y las cualidades de las personas y cómo responder

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 3. CZŁOWIEK I RODZINA. Dialog .45.

LEKCJA 3. CZŁOWIEK I RODZINA. Dialog .45. LEKCJA 3. CZŁOWIEK I RODZINA W Lekcji 3 poznasz słownictwo dotyczące rodziny i relacji międzyludzkich, nauczysz się pytać o dane osobowe i podawać własne. W części gramatycznej dowiesz się, jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? - Niezbędnik Podría ayudarme? Proszenie o pomoc Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Habla inglés? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim Habla_[idioma]_? Pytanie, czy

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Podría ayudarme? Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc?

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Podría ayudarme? Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? - Niezbędnik Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc Podría ayudarme? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Habla inglés? Pytanie, czy nasz rozmówca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY UNIDAD DECIMOSÉPTIMA

ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY UNIDAD DECIMOSÉPTIMA ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY UNIDAD DECIMOSÉPTIMA Czy mówisz po polsku? Tak, oczywiście. Czy zna pan hindi? Niestety, nie. Averiguar qué idiomas habla nuestro interlocutor y como contestar si nos hacen este tipo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona e-book. Ścieżka mp3 audiobook. Rozmowy telefoniczne 32 24

Spis treści. Strona e-book. Ścieżka mp3 audiobook. Rozmowy telefoniczne 32 24 Spis treści Strona e-book Ścieżka mp3 audiobook Podstawowe zwroty 5 1 Witanie się, przedstawianie 6 2 i żegnanie Dane osobowe 7 3 Rodzina 9 4 Opisywanie ludzi 10 5 Umawianie spotkania 11 6 Informacja kolejowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK HISZPAŃSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK HISZPAŃSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK HISZPAŃSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ (S1) Czas pracy: 45 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ PAŹDZIERNIK 2011 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Joven.es A1 zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne. Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Joven.es A1 zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne. Koleżanki i Koledzy Nauczyciele! Joven.es A zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele! Poniższy rozkład materiału do pierwszej części podręcznika Joven.es A zakres podstawowy przewidziany

Bardziej szczegółowo

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ Ramowy program nauczania języka hiszpańskiego na poziomie B2

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ Ramowy program nauczania języka hiszpańskiego na poziomie B2 Jagiellońskie Centrum Językowe UJ Ramowy program nauczania języka hiszpańskiego na poziomie B2 Założenia Proponowany program nauczania opiera się na założeniu, że osoby rozpoczynające naukę na poziomie

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny: hiszpański III Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny: hiszpański III Kod przedmiotu Język obcy nowożytny: hiszpański III - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny: hiszpański III Kod przedmiotu 09.5-WH-FRMP-JON-H3-Ć-S14_pNadGenZ8N1C Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

DYDAKTYCZNY PLAN NAUCZANIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

DYDAKTYCZNY PLAN NAUCZANIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DYDAKTYCZNY PLAN NAUCZANIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO III etap kształcenia, gimnazjum, klasa 1, na podstawie podręcznika ESPACIO JOVEN A1 Dydaktyczny plan pracy do pierwszej części podręcznika ESPACIO JOVEN

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA TESTU! dzień miesiąc rok

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA TESTU! dzień miesiąc rok ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA TESTU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI dla absolwentów klas dwujęzycznych Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 Zadanie 1. 1.1. C 1.2. A 1.3. B 1.4. C Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wstêp. Struktura lekcji

Wstêp. Struktura lekcji Wstêp Znajomoœæ jêzyka hiszpañskiego, w Hiszpanii zwanego kastylijskim castellano, jest we wspó³czesnym œwiecie bardzo przydatna. Jest to, obok angielskiego, prawdopodobnie najczêœciej u ywany jêzyk w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ SIÓDMY SÉPTIMA UNIDAD

ROZDZIAŁ SIÓDMY SÉPTIMA UNIDAD ROZDZIAŁ SIÓDMY SÉPTIMA UNIDAD Gdzie jest restauracja? Prosto i na lewo. Preguntas por la ubicación y cómo responderlas. En la anterior unidad has aprendido a preguntar por algo o por alguien, y cómo preguntar

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W KLASIE 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA GENTE JOVEN 1 EDICIÓN REVISADA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W KLASIE 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA GENTE JOVEN 1 EDICIÓN REVISADA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W KLASIE 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA GENTE JOVEN 1 EDICIÓN REVISADA Unidad 0: Vamos? startowym, tj. liczebniki 0-10, Uczeń przy literowaniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Witamy w świecie języka hiszpańskiego! Czy chcesz udoskonalić swoją znajomość języka hiszpańskiego, ucząc się szybko i z przyjemnością?

Wstęp. Witamy w świecie języka hiszpańskiego! Czy chcesz udoskonalić swoją znajomość języka hiszpańskiego, ucząc się szybko i z przyjemnością? Wstęp Witamy w świecie języka hiszpańskiego! Czy chcesz udoskonalić swoją znajomość języka hiszpańskiego, ucząc się szybko i z przyjemnością? Masz już za sobą poznawanie podstaw języka z Ekspresowym kursem

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie B1 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

Kurs hiszpańskiego. 1 Qué es esto? Esto es un mapa de Europa. Co to jest? To jest mapa Europy. 2 mini lekcja

Kurs hiszpańskiego. 1 Qué es esto? Esto es un mapa de Europa. Co to jest? To jest mapa Europy. 2 mini lekcja MINI LEKCJA 2 PISTA 2 1 Qué es esto? Esto es un mapa de Europa. Co to jest? To jest mapa Europy. Pamiętaj! Pytając o przedmiot pytamy Qué es esto? - co to jest? Odpowiadając mówimy Esto es To jest i dodajemy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HISZPAOSKI PROGRAM (Opracował mgr Piotr Czarnecki)

JĘZYK HISZPAOSKI PROGRAM (Opracował mgr Piotr Czarnecki) Studium Języków Obcych PW JĘZYK HISZPAOSKI PROGRAM (Opracował mgr Piotr Czarnecki) Moduł 1 / A1 NUEVO PRISMA A1 (edición ampliada), unidades 1-5 Powitania, pożegnania, stosowanie form Alfabet, wymowa,

Bardziej szczegółowo

Gato Fantasma. Rozdział 11. Wskazówka

Gato Fantasma. Rozdział 11. Wskazówka Gato Fantasma Lady M. oczekuje Dereka w muzeum. Kobieta nie chce uwierzyć, że La Fiesta wciąż znajduje się w budynku. Jednak Derek nie ma wątpliwości (No hay duda). Niestety sytuacja trochę się komplikuje,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wiadomości języka hiszpańskiego. www.buenos-aires.pl. [uno]

Pierwsze wiadomości języka hiszpańskiego. www.buenos-aires.pl. [uno] Pierwsze wiadomości języka hiszpańskiego [uno] 1 1. Nos presentamos. Przedstawiamy się. [ 1 ] 1.1 Javier: Hola, qué tal? María: Hola. Bien, gracias. Cómo te llamas? Javier: Soy Javier, y tú? María: Me

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Przystanek EDU www.przystanekedu.pl

Przystanek EDU www.przystanekedu.pl Przystanek EDU www.przystanekedu.pl Przystanek EDU Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, kopiowanie w całości lub części bez zgody Przystanek EDU zabronione. Przystanek EDU MINI LEKCJA 2 PISTA

Bardziej szczegółowo

Polskiemu czasownikowi być odpowiadają w hiszpańskim dwa czasowniki SER i ESTAR.

Polskiemu czasownikowi być odpowiadają w hiszpańskim dwa czasowniki SER i ESTAR. MINI LEKCJA 12 Kurs hiszpańskiego SER o ESTAR? SER/ESTAR Polskiemu czasownikowi być odpowiadają w hiszpańskim dwa czasowniki SER i ESTAR. SER poznaliśmy już w pierwszym pakiecie lekcji, używaliśmy go pytając

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Język hiszpański. Studia stacjonarne 30 h

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Język hiszpański. Studia stacjonarne 30 h WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo i gastronomia, Zarządzanie i marketing w hotelarstwie i gastronomii, turystyce i rekreacji, Obsługa

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły średniej(tech.) WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: - wyróżnia dźwięki

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne / kryteria oceniania - klasa 3. Podręcznik Español en marcha 3. Nivel B1 (unidades 1-7) wyd. SGEL. Materiał

Wymagania edukacyjne / kryteria oceniania - klasa 3. Podręcznik Español en marcha 3. Nivel B1 (unidades 1-7) wyd. SGEL. Materiał Wymagania edukacyjne / kryteria oceniania - klasa 3. Podręcznik Español en marcha 3. Nivel B1 (unidades 1-7) wyd. SGEL Treści nauczania Umiejętności Materiał Materiał Elementy kultury oparte komunikacyjne.

Bardziej szczegółowo

Język hiszpański. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK HISZPAŃSKI, POZIOM A1, 60 godzin

Język hiszpański. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK HISZPAŃSKI, POZIOM A1, 60 godzin Język hiszpański PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK HISZPAŃSKI, POZIOM A1, 60 godzin EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO Cele: 1. Zapoznanie z właściwą dla języka hiszpańskiego wymową, intonacją i akcentem.

Bardziej szczegółowo

Oferta Wydawnicza 2014

Oferta Wydawnicza 2014 Oferta Wydawnicza 2014 ksiegarnia@prestonpublishing.pl www.prestonpublishing.pl biuro@prestonpublishing.pl 1 O wydawnictwie Kilka słów o wydawnictwie Preston Publishing Wydawnictwo Preston Publishing jest

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym

Bardziej szczegółowo