1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka"

Transkrypt

1 Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zastosowania multimediów w biznesie oraz zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Spotkania ludzi nauki z przedstawicielami biznesu zostały zapoczątkowane jeszcze w XX wieku przez pracowników Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Inicjatorem tych międzynarodowych spotkań był kierujący katedrą prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka. W ramach procesu dydaktycznego w katedrze realizowane są programy obejmujące zagadnienia nowoczesnych technik i technologii informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami oraz działaniami biznesowymi, a także programy dotyczące zagadnień aplikacji systemów komunikacji multimedialnych w organizacjach, głównie przemysłowych. Spis treści: Przedmowa Leszek Kiełtyka CZĘŚĆ I. Multimedialne technologie informacyjne 1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka 1.1. Mostek wielopunktowy 1.2. Formy realizacji wideokonferencji wielopunktowej 1.3. Główne korzyści wideokonferencji 2. Interakcyjny system nawigacyjnego planowania przedsięwzięć Irena Bach, Zbigniew Banaszak, Grzegorz Bocewicz, Robert Wójcik 2.1. Rozwój systemów wspomagania decyzji 2.2. Dynamiczny interfejs 2.3. Interakcyjny system nawigacyjnego planowania przedsięwzięć 3. Mobilny kolektor danych w logistycznym systemie informatycznym Anna Sołtysik-Piorunkiewicz 3.1. Charakterystyka logistycznych systemów informatycznych 3.2. Zastosowanie i znaczenie mobilnego kolektora danych w systemach logistycznych

2 4. Multimedialne urządzenia dostępowe do usług sieciowych realizowanych w architekturze SOA Jacek Chmielewski 4.1. Urządzenie dostępowe 4.2. Klasyfikacja urządzeń dostępowych 4.3. Przegląd zaawansowanych, multimedialnych urządzeń dostępowych 5. Typologia usług hostingowych Zbigniew Malara, Artur Pajkert 5.1. Istota i typy hostingu 5.2. Typologia usług hostingowych 6. A concept of a model-driven organization memory system Andrzej Sobczak Introduction 6.1. Benefits from maintaining classic Organization Memory Systems 6.2. Assumptions of the Model-driven Organization Memory System 6.3. Assumptions of IT solution realizing a concept of the M-OMS class system Conclusion 7. The dynamic multimedia presentations of the objects in the field of business and education Maria Pietruszka, Marian Niedźwiedziński Introduction 7.1. The necessity of different media usage 7.2. The techniques and technologies useful in object s presentation Conclusion 8. Związek pomiędzy wysokością fontu i szerokością pola tekstowego w aspekcie czytelności tekstów wyświetlanych na ekranach komputerowych Radosław Bednarski, Maria Pietruszka 8.1. Znaczenie czytelności tekstu na ekranach komputerowych 8.2. Zalecenia projektantów DTP 8.3. Sposób przeprowadzenia eksperymentu 8.4. Wyznaczenie funkcji liniowej wiążącej wysokość fontu z szerokością pola tekstowego 8.5. Przeliczanie mm na piksele

3 CZĘŚĆ II. Technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem 9. Czy istnieje technologia informacyjna? Dominika Lisiak-Felicka, Maciej Szmit 9.1. Informatyka 9.2. Informatyka teoretyczna i stosowana 9.3. Technologia informacyjna nie istnieje! 9.4. Przykład skutków praktycznych 10. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstw sektora MSP w oparciu o informacyjny portal dziedzinowy Adam Sokołowski, Artur Wrzalik, Mariusz Pudło, Robert Kucęba Misja i strategia lokalnych firm i instytucji Opis funkcjonalności informacyjnego portalu dziedzinowego Zautomatyzowane środowisko programistyczne 11. Obszary zastosowań systemów informatycznych w aspekcie wymiany informacji w dużych przedsiębiorstwach w Polsce Paweł Kobis Struktura i rodzaje systemów informatycznych zarządzania Środowisko bazodanowe systemów informatycznych Badania dotyczące stosowanych rozwiązań IT 12. Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstwach Joanna Tabor Metodyka badań Poziom wykorzystania wybranych ZSI Poziom technologicznej innowacyjności produktowej i procesowej Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych a poziom technologicznej innowacyjności produktowej i procesowej Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w innowacyjnych i nieinnowacyjnych przedsiębiorstwach

4 13. Czynnik ludzki jako zasadnicza determinanta powodzenia wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego Agata Przewoźna-Krzemińska Teoretyczne ujęcie zarządzania zasobami ludzkimi Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP 14. Kryteria oceny użyteczności aplikacji zarządzania projektami Katarzyna Bigosińska Zarządzanie projektami wspomagane komputerowo Oceny użyteczności i oceny techniczne aplikacji zarys teoretyczny Identyfikacja kryteriów porównawczych w ocenie użyteczności aplikacji zarządzania projektami 15. Determinanty wyboru systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem Piotr Komsta Fundamenty budowy jakości postępowań ofertowych Kryteria wyboru systemu informatycznego Zdefiniowanie warunków realizacji usług posprzedażnych 16. Technologie informatyczne i teleinformatyczne podnoszące jakość usług transportowych Magdalena Mrozik Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie flotą pojazdów Elektroniczna Wymiana Danych Systemy geolokalizacji pojazdów 17. Rola i zadania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach usługowych Izabela Kudelska, Natalia Pawlak Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach logistycznych 18. Integracja aplikacji informatycznych dedykowanych placówkom służby zdrowia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych

5 Adam Sokołowski, Artur Wrzalik Ocena stanu infrastruktury oraz stopnia informatyzacji służby zdrowia Propozycja uniwersalnego środowiska programistycznego adaptowanego w obszarach strategii e-zdrowie 19. Technologia informacyjna jako instrument marketingu polskich wydawców książek Dominika Kaczorowska-Spychalska Rozwój technologii IT jako czynnik wpływający na warunki funkcjonowania wydawców książek Wybrane elementy marketingu mix wydawców książek na rynku internetowym 20. Multimedia w procesie zarządzania czasem Przemysław Rusiecki w tematykę zarządzania czasem Zasadność stosowania multimediów oraz agentów interfejsu w oprogramowaniu do zarządzania informacją osobistą Multimedialne samouczki w procesie nauki obsługi systemu masystent Wirtualny asystent wspomagający naukę obsługi programu Komunikacja głosowa w komputerowym terminarzu CZĘŚĆ III. Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce 21. Porównanie metod zarządzania relacjami w otoczeniu organizacji Alberto Lozano Platonoff, Katarzyna Gadomska-Lila, Hubert Pachciarek Metody zarządzania relacjami w otoczeniu organizacji Teoria interesariuszy jako metoda równoważenia oczekiwań stakeholders Cele funkcjonowania gron Foresight jako metoda budowy kultury kooperacji Porównanie podejść do zarządzania relacjami w otoczeniu organizacji 22. Informacyjny aspekt controllingu dynamicznego w procesie osiągania kosztów docelowych Elżbieta Krajewska-Bińczyk Proces osiągania kosztów docelowych Controlling dynamiczny procesu osiągania kosztów docelowych Użyteczność informacji generowanych przez controlling dynamiczny procesu osiągania kosztów docelowych

6 23. Organizacja procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach Waldemar Jędrzejczyk Ograniczoność metod i technik wspomagania decyzji Mapowanie problemów Podział zadań uwzględniający zdolności umysłowe menedżerów 24. Badanie efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwach usługowych Dariusz Dudek, Edyta Kulej-Dudek Mierniki procesów logistycznych Dobór kryterium oceny efektywności Pomiar efektywności procesów logistycznych Wyniki badania efektywności przedsiębiorstw usługowych 25. Uwarunkowania i modele wspomagania decyzji marketingowych w małych firmach Paula Pypłacz Podejmowanie decyzji marketingowych Marketingowe modele decyzyjne 26. Dyfuzja innowacji w sektorach wysokiej techniki problemy definicyjne Marek Szajt Spojrzenie na innowacje przemysłowe Dyfuzja innowacji Specyfika dyfuzji innowacji w sektorach high-tech 27. Konstytuowanie osoby społecznej w relacyjnych układach sieciowych Sławomir Partycki 28. Zdarzenia wpływające na kryzysy gospodarcze historyczny punkt widzenia Michał Łatasiewicz

7 28.1. Krótka historia kryzysów gospodarczych Podział zdarzeń kryzysowych. Określenie różnic i podobieństw między kryzysami (metryka Tanimoto) CZĘŚĆ IV. Multimedia w edukacji i zarządzaniu 29. Zastosowanie platformy e-learningowej w przedsiębiorstwie Anna Wojnarowska, Hanna Niedźwiedziska Dlaczego e-learning? Wdrożenie platformy e-learningowej Szkolenia pracownicze Zarządzanie e-learningiem Ekonomiczne aspekty e-learningu Zalety i wady e-learningu dla przedsiębiorstwa 30. Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą Bogusław Kaczmarek Wybrane narzędzia wspomagania zarządzania wiedzą Zarządzanie zintegrowaną wiązką wiedzy o klientach 31. Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w zespołach projektowych Edyta Kulej-Dudek Pojęcie wiedzy kolektywnej Istota wiedzy projektowej Zespoły projektowe w organizacji Korzyści gromadzenia i kodyfikacji wiedzy projektowej Warunki rozwoju wiedzy kolektywnej w organizacji 32. Organizator spotkań. Projekt narzędzia menedżerskiego wykorzystującego układ wielkości organizacyjnych Olaf Flak Cel narzędzia Organizator spotkań Metoda komunikowania się uczestników spotkania Cel i przedmiot procesu komunikowania się Model grupy uczestników spotkania

8 Procesy i sposoby komunikowania się Procedura postępowania Przykładowy formularz narzędzia 33. Dydaktyczna animacja komputerowa w multimedialnej edukacji zawodowej Rafał Wawer, Monika Wawer Postrzeżeniowe czynniki sprzyjające podniesieniu efektywności kształcenia przy projektowaniu materiałów multimedialnych Dydaktyczna animacja komputerowa w założeniach teoretycznych Wykorzystanie dydaktycznej animacji komputerowej w kształceniu zawodowym 34. Determinanty rozwoju telepracy Klaudia Smoląg Aspekt prawny telepracy Miejsce i czas pracy telepracownika Technologia IT a telepraca 35. Wybrane narzędzia i czynniki wspomagające rozwój telepracy Łukasz Wiechetek Pojęcie telepracy Przyczyny wykorzystania telepracy Narzędzia wspomagające telepracę E-learning jako preludium do telepracy Perspektywy rozwoju telepracy 36. Systemy klasy ERP w dydaktyce Natalia Pawlak, Izabela Kudelska Koncepcja zintegrowanych systemów zarządzania Historia zintegrowanych systemów od MRP do ERP II Charakterystyka systemów ERP Znaczenie dydaktyki Systemy klasy ERP na przykładzie Axapta w dydaktyce CZĘŚĆ V. Gospodarka elektroniczna

9 37. Wirtualizacja a innowacyjność Anna Sankowska Wymiary wirtualizacji a innowacyjność przedsiębiorstwa Interpretacja danych empirycznych 38. Atrybuty organizacji wirtualnej Damian Dziembek Podejścia stosowane w definiowaniu organizacji wirtualnej Charakterystyczne cechy organizacji wirtualnych 39. Technologia teleinformatyczna w przedsiębiorstwie wirtualnym Aleksander Jurga Model problemu badawczego Próba badawcza Pomiar poziomu wirtualnej organizacji przedsiębiorstwa oraz nasycenia firmy narzędziami IT Analiza związków pomiędzy stosowanymi IT i poziomem wirtualnej organizacji przedsiębiorstwa Dyskusja wyników 40. Systemy SIP/GIS jako narzędzie wspomagania e-biznesu Andrzej Małachowski Wybrane zastosowania systemów SIP/GIS w e-biznesie Wzbogacanie funkcjonalne łańcucha dostaw e-scm przez systemy SIP/GIS 41. Internet jako nowoczesne narzędzie prowadzenia e-biznesu Zbigniew Buchalski Struktura funkcjonalna witryny INTERSHOP Narzędzia informatyczne wykorzystane do budowy witryny INTERSHOP Wyniki badań testujących witrynę INTERSHOP 42. Full convergence of the selected media communications on the internet platform

10 Andrzej Małachowski Introduction Processes of full convergence of selected media of communication Conclusions 43. Metoda oceny efektywności stron internetowych Patrycja Warmuz, Jerzy Pieronek Metody badania efektywności stron internetowych Metoda Pajączek 44. Internet jako medium reklamowe Jolanta Urbańska Specyfika Internetu E-marketing Zalety i wady Internetu jako medium reklamowego Segment odbiorców Ranking najpopularniejszych stron WWW 45. Ocena serwisów internetowych branży sportowej na przykładzie sklepów rowerowych Witold Chmielarz Specyfika branży Procedura badawcza Uzyskane wyniki i wnioski 46. The concept of file distribution system based on HTTP protocol Piotr Kruszyński, Ścibór Sobieski Introduction Analysis of existing solutions and efficiency problems Functional description of files exchange platform Choosing technology and implementation Conclusion 47. E-negocjacje w obrocie gospodarczym Rafał Niedbał

11 47.1. E-negocjacje w ocenie ekspertów Aspekty prawne i techniczne prowadzenia e-negocjacji 48. E-rekrutacja w Polsce wybrane aspekty Artur Wrzalik, Adam Sokołowski E-rekrutacja w polskich realiach Struktura e-rekrutacji 49. Analiza inwestycji informatycznych ING BSK SA Renata Stasiak-Betlejewska, Stanisław Borkowski Główne kierunki inwestycji informatycznych bankowości w Polsce Koszty informatyzacji banku ING BSK SA 50. Elektroniczne usługi bankowe w ocenie studentów wydziału informatyki Mariusz Sroka Metodyka i cel badań Wyniki badań ankietowych 51. Porównanie zastosowania publikacji elektronicznych w procesie edukacyjnym na wydziale zarządzania i wydziale informatyki Mariusz Sroka, Rafał Niedbał Publikacje elektroniczne i tradycyjne Częstotliwość korzystania z publikacji elektronicznych Ocena przydatności publikacji elektronicznych Wybrane problemy techniczne podczas korzystania z publikacji elektronicznych CZĘŚĆ VI. Sztuczna inteligencja i systemy wspomagania decyzji 52. Knowledge database systems in intelligent systems aiding decision making Leszek Kiełtyka, Robert Kucęba Introduction Stages of Knowledge Database Systems Design

12 52.2. An Example of Knowledge Database Systems Design Conclusion 53. Sieć S-P w implementacji neuronowej Piotr Kotlarz, Zbigniew Kotulski Ogólna koncepcja algorytmu Przekształcenia liniowe Neuronowa realizacja podstawienia 54. Dobór optymalnych struktur sieci neuronowych w modelowaniu procesów logistycznych Dariusz Dudek Własności i struktura sieci neuronowych Wstępna analiza struktury sieci neuronowej Poszukiwanie optymalnej struktury sieci neuronowej 55. Optimizing the results obtained by the models forecasting economical time series through the proper selection of an output variable Tomasz Jasiński Introduction Basic types of output data Results Conclusion 56. Security of business intelligence systems. Review of practical solutions Adam Nowicki, Leszek Ziora Notion of Business Intelligence Systems Aims and procedures of BI system security Practical examples of Business Intelligence security solutions Conclusion

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 680 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 21 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ

SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ Katarzyna Marciniak Mieczysław Owoc Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu SYSTEMY KLASY BUSINESS INTELLIGENCE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO WSTĘPNE STUDIUM BADAŃ Wprowadzenie Nadmiar informacji, z którym

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDOLNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE INNOWACYJNOŚCI *

ANALIZA ZDOLNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE INNOWACYJNOŚCI * Adam Stabryła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ANALIZA ZDOLNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE INNOWACYJNOŚCI * Wprowadzenie Celem ogólnym niniejszego opracowania jest przedstawienie ramowej

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA GRANICE ZARZĄDZANIA redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent Rafał Krupski Redaktor Krystyna Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ

BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Danuta SZWAJCA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo