Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9."

Transkrypt

1 Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0

2 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wersja Moduł: Business Intelligence

3 1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE INSTALACJA I KONFIGURACJA APLIKACJI COMARCH CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE Proces instalacji aplikacji Comarch CDN XL Business Intelligence Konfiguracja Business Intelligence Wybór trybu konfiguracji Konfiguracja hurtowni danych Konfiguracja bazy OLAP Konfiguracja ustawieo serwera SMTP Konfiguracja serwera raportów Konfiguracja serwisu subskrypcji Konfiguracja e-bi Wspierane konfiguracje do instalacji e-bi oraz Serwisu Subskrypcji Wspierane systemy operacyjne dla e-bi oraz Serwisu Subskrypcji Wspierane konfiguracje rozmieszczenia komponentów BI pomiędzy serwerami Definiowanie ról na bazie dla użytkowników Business Intelligence Audytor Business Intelligence Uprawnienia do bazy SQL Uprawnienia do Analysis Services Konfiguracja z poziomu aplikacji CDN XL Modyfikacje karty pracownika Parametry konfiguracji w module Business Intelligence Dostęp do księgi raportów OBSZARY ANALITYCZNE Kostka: Logistyka Obszar Sprzedaży w kostce Logistyka Obszar zamówieo w kostce logistyka Obszar zakupów w kostce logistyka Obszar Magazyny w kostce Logistyka Analiza RFM i ABC Kostka: Wyniki Operacyjne Kostka Płatności Obszar analizy należności i zobowiązao w kostce płatności Obszar Analiz Wpłat i Wypłat w kostce Płatności Kostka Księgowośd Obszar Obrotów i Salda w kostce Księgowośd Moduł: Business Intelligence 3 Wersja 9.5

4 3.4.2 Obszar Zestawienia Księgowe w kostce Księgowośd Kostka Produkcja Obszar Zlecenia Produkcyjne Obszar Struktura materiałowa Obszar Marszruta Wymiary Kostka CRM Obszar Konwersacje Obszar Kampanie Etapy Wymiary Raportowanie na podstawie wymiarów standardowych Raportowanie na podstawie wymiarów Użytkownika Raportowanie na podstawie wymiarów specjalnych Kosztowa struktura firmy Raportowanie na podstawie wymiarów specjalnych Kategorie Finansowe Dostępne wymiary standardowe Akwizytor Budżet CRM Czas Docelowy (Kontrahent docelowy) Dokument Dostawca Firma Kategoria finansowa Kontrahent Płatnik Płatnośd Produkt Sprzedaż KSIĘGA RAPORTÓW Podstawowa funkcjonalnośd Okno Księgi Raportów Zarządzanie folderami raportów Zarządzanie uprawnieniami Okno zarządzania uprawnieniami Drzewo raportów Karty Zarządzanie grupami Poziomy uprawnieo Uprawnienia do folderu Wersja Moduł: Business Intelligence

5 4.4.7 Uprawnienia do raportu Logowanie zdarzeo w Księdze Raportów Typy raportów i ich definiowanie Raporty typu OLAP OWC Raporty typu OLAP Raporty typu Excel Raporty typu MDX/SQL Raport typu mapy Raporty typu Reporting Services Szablony opisów i wydruków HTML w Księdze Raportów Import i eksport raportów Subskrypcje Dodawanie nowej subskrypcji Moje subskrypcje Logowanie zdarzeo serwisu subskrypcji e-bi Logowanie do serwisu e-bi e-bi okno klienta aplikacji Przeglądanie raportów w serwisie Logowanie zdarzeo w e-bi BUSINESS SCORECARD Na co pozwala Business Scorecard? Opis funkcjonalności krok po kroku Tworzenie nowej karty wyników Dodawanie KPI- kluczowych wskaźników wydajności Dodawanie KPI do BSC Karta wyników Wygląd karty wyników-właściwości Karta wyników- edycja Edytor ikon statusu Edytor ikon trendu Alerty Definiowanie alertu Moje alerty BUDŻETOWANIE Kreator budżetu Wybór źródła danych Określenie nazwy scenariusza Zdefiniowanie okresu budżetowania Moduł: Business Intelligence 5 Wersja 9.5

6 6.1.4 Wybór miar Określenie struktury arkusza Dodanie uprawnieo Zapisywanie budżetu Wprowadzanie budżetu Edycja budżetu Rozbijanie wartości Stosowanie obliczeo Przenoszenie danych do hurtowni Edycja uprawnieo Tworzenie scenariusza Tworzenie szablonu Budżet kroczący DATA MINING Koszyk zakupów Segmentacja klientów Prognoza sprzedaży COMARCH CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE PANEL ZARZĄDZANIA Logowanie Składniki aplikacji Konfigurator Administracja Konfigurator Bazy OLAP Proces ETL (Extract, Transformation, Loading) Kreator SQL Server Job Logowanie zdarzeo z Panelu Zarządzania Wersja Moduł: Business Intelligence

7 1 Wymagania sprzętowe i systemowe Poniższa tabelka przedstawia minimalne wymagania dotyczące sprzętu oraz oprogramowania w celu uruchomienia aplikacji Comarch CDN XL Business Intelligence w wersji 9.0. Nr konfiguracji Rozmiar bazy źródłowej Liczba licencji 10 < 5GB 5-15 GB GB GB >50 GB Procesor 1 CPU Quad Core > 2,0 GHz 1 CPU Quad Core > 2,5 GHz 2 CPU Quad Core > 2,0 GHz 2 CPU Quad Core > 2,5 GHz >= 4 CPU Quad Core > 2,0 GHz Pamięć RAM 4 GB 8 GB 10 GB 16 GB >= 16 GB Pojemność dysków twardych 5 x 72 GB 5 x 72 GB 5 x 72 GB 5 x 146 GB >= 5 x 146 GB System operacyjny Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Service Pack albo Microsoft Windows Server 2008 Standard Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2 x64 albo Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 Inne oprogramowanie MS SQL Server 2005 Standard Edition Service Pack 2 albo MS SQL Server 2008 Standard Edition 1 MS SQL Server 2005 Enterprise Edition Service Pack 2 x64 albo MS SQL Server 2008 Enterprise Edition x64 Dodatkowe wymagania dotyczące oprogramowania - MS SQL Server 2005 SP3 (wymagany SSIS, SSAS), zalecana pełna instalacja - Framework 3.5 lub nowszy - Comarch CDN XL Business Intelligence - Panel Zarządzania wymaga 200MB wolnego miejsca na dysku w wypadku pełnej instalacji - OWC 11 Konfiguracja dysków twardych Stacja dysków Przynajmniej RAID 0, zalecany RAID 10 CD_ROM * Przy większej ilości użytkowników zaleca się dołożenie większej ilości pamięci RAM (+ 4GB) 1 Dla wersji MS SQL Server 2008 oraz 2005 Standard Edition funkcjonalność Eksploracji danych jest niedostępna Moduł: Business Intelligence 7 Wersja 9.5

8 2 Instalacja i konfiguracja aplikacji Comarch CDN XL Business Intelligence Proces instalacji aplikacji Comarch CDN XL Business Intelligence Dla poprawnego działania aplikacji należy odinstalować poprzednie rozwiązanie instalator wykryje zainstalowaną poprzednią wersję aplikacji i w procesie przygotowywania instalacji wersja Comarch CDN XL Business Intelligence 8.0 zostanie odinstalowana. Instalacja modułu do zasilania hurtowni danych składa się z kilku etapów: instalacji aplikacji Comarch CDN XL Business Intelligence, oraz konfiguracji modułu. Całość procesu jest obsługiwana przez graficzny instalator. Jego start następuje po uruchomieniu pliku wykonywalnego. Na początku instalacji pojawia się okienko powitalne, gdzie należy nacisnąć dalej. Rysunek 2.1 Ekran powitalny Instalatora Comarch CDN XL Business Intelligence Wersja Moduł: Business Intelligence

9 W pierwszym kroku instalacji pojawi się prośba o zaakceptowanie umowy licencyjnej. Rysunek 2.2 Umowa licencyjna Comarch CDN XL Business Intelligence Kliknięcie przycisku Dalej spowoduje przejście do kolejnego etapu, w którym aplikacja poinformuje o brakujących komponentach niezbędnych do działania modułu Comarch CDN XL Business Intelligence. Użycie przycisku Dalej rozpocznie proces instalacji brakujących komponentów, po którym pojawi się okno wyboru typu instalacji. Moduł: Business Intelligence 9 Wersja 9.5

10 Rysunek 2.3 Okno wymagań wstępnych Kolejnym etapem jest wybór wersji instalacji. Dostępne opcje to : Wersja serwerowa Instaluje Panel Zarządzania, Narzędzia OLAP, Narzędzia Konfiguracji Baz Danych, oraz Księgę Raportów. Wersja kliencka Instaluje Księgę Raportów Niestandardowa Pozwala na wybranie komponentów do zainstalowania Rysunek 2.4 Wybór wersji instalacji Wersja Moduł: Business Intelligence

11 Kolejny krok to podanie lokalizacji, w której zainstalowana ma zostać aplikacja. Rysunek 2.5 Wybór lokalizacji dla aplikacji Kolejny krok pozwala na wybranie grupy w menu start dla aplikacji oraz utworzenie skrótów (z możliwością wyboru, czy skróty mają być widoczne dla wszystkich, czy tylko dla bieżącego użytkownika) Rysunek 2.6 Wybór grupy w menu start Moduł: Business Intelligence 11 Wersja 9.5

12 Następne okno prezentuje gotowość do instalacji aplikacji. Rysunek 2.7 Okno rozpoczęcia instalacji Po naciśnięciu przycisku Instaluj rozpocznie się proces instalacyjny i pokaże się okienko z paskiem postępu. Rysunek 2.8 Postęp instalacji aplikacji CDNXL Business Intelligence Wersja Moduł: Business Intelligence

13 Po zakończeniu instalacji pokaże się okienko z możliwością wyboru uruchomienia konfiguratora aplikacji. Domyślnie po naciśnięciu przycisku zakończ otworzy się Konfigurator XL BI. Rysunek 2.9 Okienko zakończenia instalacji aplikacji Comarch CDN XL Business Intelligence Audytor Business Intelligence Podczas instalacji automatycznie dostępna jest opcja dodania aplikacji Auditor. Aplikacja ta automatyczne przetestuje środowisko SQL, na którym pracować ma aplikacja Comarch CDN XL Business Intelligence. Analizator wykona audit środowiska oraz stworzy raport o stanie konfiguracji usług Analysis Services, Integration Services, Database Engine i Reporting Services. Podane przez niego dane, są pomocne w konfiguracji serwera SQL i niwelują większość problemów. Moduł: Business Intelligence 13 Wersja 9.5

14 Rysunek 10. Okno programu Auditor po sprawdzeniu konfiguracji SQL Tak przeprowadzony audyt pozwala na wprowadzenie udoskonaleń w konfiguracji serwera SQL, co zaowocuje lepsza współpracą CDN XL BI z serwerem. 2.2 Konfiguracja Business Intelligence Pod koniec instalacji aplikacji po zaznaczeniu opcji Uruchom Konfigurator XL BI (Rysunek 2.9) pojawi się okno konfiguratora modułu BI. Konfigurator można zawsze uruchomić z poziomu zainstalowanej grupy programów XL BI. Wersja Moduł: Business Intelligence

15 Rysunek 2.11 Grupa programów XL BI Wybór trybu konfiguracji Rysunek 12. Ekran powitalny konfiguratora Po uruchomieniu konfiguratora należy wybrać język konfiguratora, wybrać tryb konfiguracji Zaawansowany lub Szybki, oraz język hurtowni danych. Tryb konfiguracji Zaawansowany/Szybki pozwala na konfigurację wszystkich elementów Business Intelligence. W przypadku potrzeby konfiguracji tylko jednego z elementów aplikacji można wybrać jeden z trybów: Tylko serwer raportów Tylko baza OLAP Moduł: Business Intelligence 15 Wersja 9.5

16 Tylko hurtownia danych Serwis subskrypcji e-bi Tryb Szybki konfiguratora automatycznie ustawi wszystkie niezbędne ustawienia zgodnie z ich pożądanym, domyślnym stanem. Użytkownik proszony jest jedynie o wpisanie nazwy firmy, która to nazwa służyć będzie jako przedrostek podczas tworzenia nazw kolejnych baz i konfiguracji modułu BI. Przed zatwierdzeniem konfiguracji użytkownikowi ukaże się okno zawierające wszystkie informacje o wprowadzonych po zatwierdzeniu zmianach. Znajduje się tam także informacja, że pliki MDF i LDF znajdują się w katalogu systemowym, co nie jest zalecane dla potrzeb bezpieczeństwa. Jeśli wszystkie dane są poprawne, należy kliknąć przycisk Instaluj i poczekać aż konfigurator dokona zmian. Jeżeli produkt jest instalowany na systemie MS Windows XP, to zostanie wyświetlona informacja, o dodatkowych czynnościach związanych z konfiguracją programu. Automatycznie wyświetli się okno ukazujące dokumentację na powyższy temat, jeśli to nie nastąpi, należy wybrać opcję Konfiguracja e- BI w Windows XP. Rysunek 13. Okno podsumowania konfiguracji w trybie szybkiej konfiguracji W celu zakończenia procesu konfiguracji, należy zaznaczyć opcję Zapoznałem się z powyższymi uwagami, po jej zaznaczeniu aktywuje się przycisk Zakończ, po jego kliknięciu konfiguratora zakończy prace. Wersja Moduł: Business Intelligence

17 Rysunek 14. Okno zakończenia konfiguracji Tryb Zaawansowany krok po kroku przeprowadza użytkownika po poszczególnych etapach konfiguracji, zgodnie z opisanymi w kolejnych punktach etapami. Docelowo po konfiguracji tych elementów również ukazuje się okno podsumowania i zakończenia konfiguracji Konfiguracja hurtowni danych Etap konfiguracji hurtowni danych jest widoczny na poniższym rysunku. Moduł: Business Intelligence 17 Wersja 9.5

18 Rysunek 2.15 Konfiguracja hurtowni danych W polach edycji należy podać nazwę instancji serwera (lub pozostawić wartość domyślną w zależności od konfiguracji serwera), na którym zainstalowana zostanie hurtownia danych. Wybrać należy sposób autentykacji: Windows lub SQL Server. W przypadku autentykacji SQL Server dodatkowo należy podać nazwę użytkownika, który posiada dostęp do serwera i hasło. Konfiguracja wymaga podania nazwy baz hurtowni danych oraz aliasu połączenia, z którego będziemy korzystać w czasie pracy z programem. Istnieje również możliwość zapisania plików hurtowni danych w wybranym przez użytkownika miejscu. W tym celu konieczne jest zaznaczenie opcji Określ katalog na pliki baz danych i podanie lokalizacji, w której plik te mają być przechowywane Konfiguracja bazy OLAP Krok konfiguracji bazy OLAP widoczny jest poniżej. Wersja Moduł: Business Intelligence

19 Rysunek 2.16 Konfiguracja bazy analitycznej OLAP W tym kroku w polach edycji należy zdefiniować nazwę serwera Analysis Services wybrać instancję serwera (w przypadku instancji nazwanej podajemy odpowiednią nazwę) i określić nazwę bazy OLAP. Dodatkowo w przypadku, gdy baza OLAP ma znajdować się na innym serwerze niż ten na którym uruchamiamy instalator wówczas w obszarze Autentykacja do źródła bazy Analysis Services należy zaznaczyć opcję Wykorzystaj zadaną konfigurację autentykacji źródła podać konto po jakim dane z hurtowni zaciągane będą do bazy analitycznej i odznaczyć opcję Użytkownik jest użytkownikiem domenowym w przypadku, gdy wprowadzone konto jest poza domeną Konfiguracja ustawień serwera SMTP Kolejny krok w instalatorze to konfiguracja ustawień serwera SMTP, konieczna do korzystania z funkcjonalności wysyłania automatycznych powiadomień z przebiegu transformacji. Dla sprawdzenia czy prawidłowo ustawiliśmy parametry warto skorzystać z opcji Wyślij testowy do umieszczonej na samej dole okna. Moduł: Business Intelligence 19 Wersja 9.5

20 Mamy możliwość pominięcia tego etapu i powrócenia do niego po ukończeniu bieżącej instalacji. Konfiguracja serwera SMTP jest dostępna z poziomu Panelu Zarządzania Konfiguracja serwera raportów Rysunek 2.17 Konfiguracja serwera SMTP Kolejny krok konfiguracji pozwoli nam określić parametry dostępu do serwera raportów na którym przechowywane i dystrybuowane będą raporty z transformacji zasilania hurtowni danych. Mamy możliwość pominięcia tego kroku (jeśli serwer Reporting Services nie został skonfigurowany) i powrócenia do niego po ukończeniu bieżącej instalacji. Jeśli decydujemy się na skonfigurowanie serwera raportów konieczne będzie określenie nazwy serwera oraz katalogu wirtualnego zdefiniowanego na serwerze. W momencie wpisania nazwy serwera powinna się wczytać wartość domyślna katalogu wirtualnego. Wymagane jest również określenie katalogu, w którym przechowywane będą raporty z transformacji. W ostatnim etapie podajemy nazwę użytkownika, który będzie miał dostęp do źródła raportów oraz jego hasło. Wymagane jest określenie czy użytkownik jest użytkownikiem domenowym, jeśli nie odznaczamy odpowiednie pole. Wersja Moduł: Business Intelligence

21 2.2.6 Konfiguracja serwisu subskrypcji Rysunek 2.18 Konfiguracja serwera raportów Etap konfiguracji serwisu Subskrypcji pozwala na zdefiniowanie nazwy usługi, pod którą zostanie zainstalowany serwis. Należy także wprowadzić nazwę użytkownika domenowego oraz jego hasło. Użytkownik ten musi mieć, co najmniej prawa do zapisu na bazach hurtowni danych oraz na bazie analitycznej OLAP. Mamy możliwość pominięcia tego kroku i powrócenia do niego po ukończeniu bieżącej instalacji uruchamiając go z Menu Start. Rysunek 2.19 Konfiguracja serwisu subskrypcji Moduł: Business Intelligence 21 Wersja 9.5

22 2.2.7 Konfiguracja e-bi Etap konfiguracji e-bi pozwala na zdefiniowanie nazwy katalogu wirtualnego, pod którym będzie umieszczona witryna e-bi oraz e-bi Mobile. Konfigurator także prezentuje adres, pod którym będą dostępne serwisy. Proces instalacji serwisu rozpocznie się po użyciu przycisku instaluj. Mamy możliwość pominięcia tego kroku i powrócenia do niego po ukończeniu bieżącej instalacji uruchamiając go z Menu Start. Rysunek 2.20 Konfiguracja e-bi Konfiguracja e-bi na maszynie 64-bitowej z systemem Windows Server 2003 Założenia 1. Instalacja wszystkich komponentów BI (w tym e-bi) została przeprowadzona pomyślnie. (Za pomocą konfiguratora BI). 2. System operacyjny ma zainstalowane IIS (Internetowe usługi informacyjne). Aby poprawnie skonfigurować działanie e-bi należy przełączyć IIS w tryb emulacji aplikacji 32- bitowych. (Jest to konieczne ponieważ aplikacja e-bi działa tylko w trybie 32-bitowym). W tym celu należy w linii komend uruchomić polecenie: cscript.exe C:\Inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs set W3SVC/AppPools/Enable32BitAppOnWin64 1 Następnie należy zarejestrować ASP.NET 32-bitowe w IIS, za pomocą polecenia: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v \aspnet_regiis r Następnie należy włączyć w IIS Manager: Web Service Extensions - ASP.NET 32-bit, a wyłączyć domyślne ASP.NET (jeżeli jest i jest włączone), według poniższego rysunku: Wersja Moduł: Business Intelligence

23 Na końcu należy zrestartować Serwis IIS np. wpisując w linii komend iisreset.exe Uwaga: Po wykonaniu powyższej konfiguracji, nie będą działać poprawnie serwisy opierające się na usłudze IIS 64-bitowej, a w szczególności usługa Reporting Services. Dlatego zalecane jest w przypadku serwera 64-bitowego, na który uruchomiona jest usługa RS, zainstalowanie e-bi na innym komputerze. Konfiguracja na maszynie z systemem Windows Server bit 1. Po zainstalowaniu e-bi za pomocą instalatora i konfiguratora należy uruchomić managera IIS. 2. Stworzyć nową pulę aplikacji według poniższego rysunku: 3. W formularzu tworzenia puli należy wpisać nazwę ebi i kliknąć OK. 4. Włączyć tryb emulacji 32-bitowej dla puli ebi, według poniższego rysunku: Moduł: Business Intelligence 23 Wersja 9.5

24 5. Odnaleźć witrynę e-bi i w jej zaawansowanych ustawieniach wybrać pulę aplikacji ebi, według rysunku: 6. Po tym kroku aplikacja e-bi będzie działać prawidłowo. W tym momencie aplikacja Comarch CDN XL Business Intelligence Panel Zarządzania wraz z hurtownią danych i bazą OLAP jest gotowa do użycia. Wersja Moduł: Business Intelligence

25 2.3 Wspierane konfiguracje do instalacji e-bi oraz Serwisu Subskrypcji Wspierane systemy operacyjne dla e-bi oraz Serwisu Subskrypcji 1. Windows Server bit 2. Windows Server bit* 3. Windows Server bit 4. Windows Server bit *Uwaga System Windows Server bitowy posiada Serwis IIS w wersji 6.0, który nie pozwala na jednoczesną pracę aplikacji 32-bitowych i 64-bitowych. e-bi w wersji 9.0 musi działad w trybie 32-bitowym. Jeżeli na systemie z Windows Server bit pracują aplikacje webowe, 64- bitowe takie jak np.: - Sharepoint Server 64-bit - Reporting Services 64-bit Nie zalecana jest instalacja e-bi. Skonfigurowanie IIS na Windows Server bit do pracy w trybie 32-bitowym spowoduje, że wspomniane aplikacje przestaną działad Wspierane konfiguracje rozmieszczenia komponentów BI pomiędzy serwerami Serwer z bazami SQL, OLAP, Serwisem Subskrypcji oraz e-bi Jest to najbardziej typowa konfiguracja. Po zainstalowaniu modułu BI, w konfiguratorze wybieramy opcję Pełna. Serwer z bazą OLAP, SQL oraz Serwisem Subskrypcji Serwer z e-bi Taką konfigurację możemy zastosować gdy na głównym serwerze są aplikacje webowe 64-bitowe. Aby zainstalować e-bi na drugim serwerze należy zainstalować BI oraz w konfiguratorze wybrać tylko ebi, podać namiary na bazę META z serwera głównego i wykonać resztę kroków zgodnie ze wskazaniami konfiguratora. Na koniec na serwerze z e-bi należy uruchomić Panel Zarządzania i podać w oknie logowania nazwę serwera HASP. Po zalogowaniu do Panelu kliknąć zapisz. Serwery muszą być połączone siecią lokalną i być w tej samej domenie. Serwer z bazą OLAP oraz SQL Serwer z Serwisem Serwer z e-bi Moduł: Business Intelligence 25 Wersja 9.5

26 Subskrypcji Jest to rzadka konfiguracja prezentujemy ją ze względu na pokazanie możliwości odseparowania Serwisu Subskrypcji oraz e-bi od maszyny z OLAP i SQL. Aby zainstalować Serwis Subskrypcji na drugim serwerze należy zainstalować BI oraz w konfiguratorze wybrać tylko Serwis Subskrypcji, podać namiary na bazę META z serwera głównego i wykonać resztę kroków zgodnie ze wskazaniami konfiguratora. Podobnie dla e-bi. Na koniec na serwerze z e-bi należy uruchomić Panel Zarządzania i podać w oknie logowania nazwę serwera HASP. Po zalogowaniu do Panelu kliknąć zapisz. Serwery muszą być połączone siecią lokalną i być w tej samej domenie. Serwer z kilkoma bazami SQL i OLAP Serwer z kilkoma Serwisami Subskrypcji Serwer z kilkoma e-bi Taka konfiguracja może być zastosowana w środowisku z kilkoma systemami XL na jednej maszynie. Oczywiście to wszystko może być zainstalowane na jednym/dwóch serwerach. Pokazane jest rozbicie na 3 serwery jedynie jako dowód, że jest to możliwe w razie potrzeby. Serwery muszą być połączone siecią lokalną i być w tej samej domenie. Aby zainstalować kilka Serwisów Subskrypcji czy też e-bi na danym serwerze wystarczy jeden raz zainstalować moduł BI następnie kilka razy uruchomić konfigurator. Za każdym razem podając inną bazę META. 2.4 Definiowanie ról na bazie dla użytkowników Business Intelligence Uprawnienia do bazy SQL Rola dla użytkowników Księgi Raportów Użytkownicy Księgi Raportów powinni posiadać własną rolę w bazie źródłowej CDN XL na serwerze SQL. Nową rolę należy dodać w Management Studio: z menu kontekstowego na węźle Database Roles wybieramy New Database Role Wersja Moduł: Business Intelligence

27 Rysunek 2-21 Wygląd drzewa Object Explorer w Management Studio W otwartym oknie Database Role New w sekcji General, w polu Role Name należy wpisać dowolną nazwę roli. Pole Owner pozostaje puste. Jako członków roli (pole Role members ), dodajemy odpowiednie konta domenowe lub grupę, która je zawiera. Moduł: Business Intelligence 27 Wersja 9.5

28 Rysunek 2-22 Wygląd okna Database Role New sekcja General Po ustawieniu elementów w sekcji General przechodzimy na Securables, gdzie będziemy ustawiać uprawnienia do konkretnych elementów bazodanowych. Po naciśnięciu przycisku Add wybieramy opcję Specific objects. Wersja Moduł: Business Intelligence

29 Rysunek 2-23 Wygląd okna Database Role New sekcja Securables Po naciśnięciu OK pojawia się okno wyboru rodzajów obiektów. Tutaj naciskamy przycisk Object Types... i wybieramy Procedury składowane i Tabele: Moduł: Business Intelligence 29 Wersja 9.5

30 Rysunek 2-24 Wygląd okna Select Object Types Po wskazaniu rodzajów obiektów przechodzimy do wyboru samych obiektów. W oknie Select objects przyciskamy Browse... i w oknie wyboru obiektów zaznaczamy następujące elementy: [CDN].[OLAPGrupy] [CDN].[OLAPWidoki] [CDN].[OLAPLinki] [CDN].[OLAPXMLData] [CDN].[Prawa] [CDN].[Role] [CDN].[RolePrawa] [CDN].[PRCRole] [CDN].[PRCKarty] [CDN].[SID2SIDString] [CDN].[PrcUstalGIDWgSID] [CDN].[Konfig] Wersja Moduł: Business Intelligence

31 Rysunek 2-25 Wygląd okna Browse for Objects Po wybraniu przycisku OK powracamy do głównego okna nowej roli, gdzie w dolnej części należy ustalić odpowiednie prawa dla poszczególnych obiektów: Select, Insert, Update, Delete dla: Select dla: [CDN].[OLAPGrupy] [CDN].[OLAPWidoki] [CDN].[OLAPLinki] [CDN].[OLAPXMLData] [CDN].[Prawa] [CDN].[Role] [CDN].[RolePrawa] Moduł: Business Intelligence 31 Wersja 9.5

32 [CDN].[PRCRole] [CDN].[PRCKarty] [CDN].[Konfig] Execute dla: [CDN].[SID2SIDString] [CDN].[PrcUstalGIDWgSID] Rysunek 2-26 Wygląd okna Database Role New. Wybór ról dla obiektów Po zapisaniu prawa do Bazy XL dla odpowiednich użytkowników są prawidłowo ustawione. Wersja Moduł: Business Intelligence

33 Uwaga: Użytkownicy korzystający z Księgi Raportów powinni mieć także dodane role db_datareader i db_datawriter na bazie META (baza meta danych tworzona z hurtownią danych np. CDNXL_BusinessInteligence_META Uprawnienia do Analysis Services Rola na bazie Analysis Services Z poziomu Management Studio łączymy się z serwerem Analysis Services i na węźle Roles bazy Business Intelligence, z menu kontekstowego dodajemy nową rolę. W sekcji General podajemy tylko jej nazwę, a w sekcji Membership dodajemy odpowiednich członków (konta domenowe lub grupy). Rysunek 2-27 Wygląd sekcji General okna Create Role Moduł: Business Intelligence 33 Wersja 9.5

34 Rysunek 2-28 Wygląd sekcji Membership okna Create Role 2.5 Konfiguracja z poziomu aplikacji CDN XL Ostatnim krokiem jest powiązanie pracownika (na karcie pracownika w CDN XL) z kontem NT dla wszystkich użytkowników, którzy będą korzystać z aplikacji Comarch CDN XL Business Intelligence oraz przypisanie im odpowiedniej roli. Wersja Moduł: Business Intelligence

35 2.5.1 Modyfikacje karty pracownika W pierwszej kolejności należy na zakładce ogólne na karcie pracownika w polu Konto w domenie NT wskazać konto domenowe naszego użytkownika. Rysunek 2.29 Karta pracownika w CDN XL Następnie należy przejść na zakładkę role i przypisać naszemu użytkownikowi rolę zawierającą prawa z grupy dotyczącej Księgi Raportów. Rysunek 2.30 Edycja roli w aplikacji CDN XL Po wykonaniu tego użytkownik będzie mógł się zalogować do Księgi Raportów Parametry konfiguracji w module Business Intelligence Moduł: Business Intelligence 35 Wersja 9.5

36 Dla wygodnej pracy z Księgą Raportów pozostaje jeszcze zmiana wartości parametrów w module Business Intelligence. Są to parametry które odpowiadają za domyślne wartości serwera bazy META oraz bazy META, które są pobierane w trakcie tworzenia nowego raportu. Parametry zostaną automatycznie ustawione podczas ustawiania źródłowej bazy danych z poziomu Panelu Zarządzania. Parametry można także ręcznie ustawić. W tym celu należy otworzyć na przykład moduł Administrator i przejść do Konfiguracji (System->Konfiguracja), gdzie na zakładce BI znajdują się parametry. W tym miejscu należy wprowadzić prawidłowe wartości w polach Serwer META, baza META Parametry BI Dostęp do księgi raportów Autoryzacja dostępu do aplikacji Księga Raportów jest oparta o karty pracowników. Identyfikacja osoby uruchamiającej KR nastąpi na podstawie informacji o koncie domenowym (aktualnie zalogowanego użytkownika systemu operacyjnego), następnie wyszukiwana jest odpowiednia karta pracownika, która jest związana z tym kontem. Po odnalezieniu karty i sprawdzeniu parametrów dostępowych, następuje wykonanie autoryzacji i ustalenie kontekstu pracy KR. Wersja Moduł: Business Intelligence

37 2.32 Dostęp do Ksiegi Raportów Synchronizacja kart pracowników Aby księga raportów mogła skojarzyć login domenowy aktualnego użytkownika z konkretnym pracownikiem, wymagane jest żeby w bazie XLa wszyscy pracownicy, którzy będą używać księgi raportów mieli uzupełniony wpis w polu "Konto w domenie NT" na swojej karcie pracownika (zakładka {Ogólne}). Aby taki wpis był możliwy do wykonania należy zsynchronizować XLa z domeną NT. Wykonuje się to za pomocą funkcji "Synchronizuj z domeną NT" dostępnej na liście pracowników. Następnie należy skojarzyć pracownika z konkretnym loginem. Takie skojarzenie wykonuję się za pomocą funkcji konto w domenie NT na karcie pracownika (zakładka {Ogólne}). Role i prawa Oprócz zsynchronizowania karty pracownika z loginem domenowym użytkownika należy danemu pracownikowi nadać odpowiednie prawa do korzystania z księgi raportów. Na karcie pracownika, na zakładce {Role} należy dodać pracownikowi odpowiednią rolę pozwalającą mu na wykonywanie określonych operacji na księdze raportów (standardowo dostępna jest tam rola: kierownik pozwalająca na wszystkie operacje z księgą raportów). Rola jest definiowana przez administratora i składa z zestawu praw. Funkcję umożliwiającą definiowanie ról uruchamia się w module Administrator, menu Listy pozycja Role. Moduł: Business Intelligence 37 Wersja 9.5

38 2.33 Prawa dostępu do księgi raportów Tworząc nową rolę należy nadać jej nazwę i wprowadzić opcjonalny opis, a następnie wybrać z dostępnej listy praw te, które z rolą mają być powiązane. W szczególności można stworzyć rolę nie zwierającą żadnych praw. Wtedy pracownik mający taką rolę będzie mógł otworzyć Księgę Raportów i zobaczyć raporty tylko w jego prywatnej grupie (jeśli ją ma), bez możliwości ich zmiany. Na liście możliwych do nadania praw związanych z dostępem do Księgi Raportów znajdują się: Administrator Budżetowania pozwala na tworzenie nowych budżetów, przenoszenie zatwierdzonych budżetów do hurtowni danych oraz nadawanie praw do budżetów Użytkownik Budżetowania pozwala na otwarcie listy dostępnych budżetów oraz edycję tych dla których Administrator Budżetowania przydzielił temu użytkownikowi uprawnienia Dostęp do e-bi aby użytkownik mógł korzystać z e-bi, musi mieć to prawo. Administrator Księgi Raportów rola zawierająca to prawo jest rolą administracyjną. Użytkownik przypięty do takiej roli ma pełne prawo do definiowania i przeglądania analiz oraz zarządzania raportami. Dostęp do KR użytkownik z tym prawem będzie miał dostęp do elementów Księgi Raportów. Dostęp do Subskrypcji uprawnienie do definiowania subskrypcji typu . Dostęp do BSC udostępnia funkcjonalność BSC. Wersja Moduł: Business Intelligence

39 3 Obszary analityczne Jedną z najważniejszych potrzeb kadry kierowniczej są analizy biznesowe działań w firmie. Aby na ich podstawie formułować właściwe wnioski oraz podejmować celne i szybkie decyzje, wykonywane raporty powinny zawierać dane: jak najbardziej aktualne, dostarczane na bieżąco prezentowane w wielu układach i przekrojach (wielowymiarowość) obejmujące wszystkie dziedziny działalności firmy (wielodziedzinowość) szybko dostępne i łatwe w interpretacji Właśnie potrzeba wielowymiarowych i wielodziedzinowych raportów stała się przyczyną opracowania unikalnego narzędzia do analiz Controllingowych - modułu Business Intelligence w systemie CDN XL. Rozpatrując możliwości standardowych modułów Controllingu, szybko doszliśmy do wniosku, że: nie wszystkie informacje potrzebne do podejmowania przemyślanych decyzji znajdują się w standardowym źródle danych dla takich modułów planie kont informacje na kontach pojawiają się często z dużym opóźnieniem, na które w analizach controllingowych nie można sobie pozwolić aby móc dokładnie analizować plan kont, konieczna staje się rozbudowa analityk, do odpowiedniej wymaganej przez kadrę zarządczą struktury. Już sama nawigacja po takich strukturach jest uciążliwa, nieefektywna i pozbawiona elastyczności Z drugiej strony wszystkie informacje potrzebne do analiz znajdują się w firmie (w systemie) wcześniej w momencie wprowadzenia dokumentu. Właśnie na dokumentach, jako źródłach danych oparta została zasada działania Business Intelligence w systemie CDN XL. W całym module: Business Intelligence, można wyróżnić dwa podmoduły, mianowicie: Analizy SQL owe, Business Intelligence właściwy (analityczny), Controlling tradycyjnie kojarzony jest z analizą finansową. Jednak jak pokazuje praktyka, coraz częściej pojawia się konieczność szerszej analizy danych, również tych niezwiązanych bezpośrednio z finansami. Każda dziedzina w module Business Intelligence systemu CDN XL reprezentowana jest przez wielowymiarową kostkę analityczną. Dane w każdej kostce mogą być analizowane wg dowolnych układów kilkudziesięciu wymiarów analitycznych i ich kombinacji. Zbiór wymiarów analitycznych, na których opiera się raportowanie jest wspólny dla wszystkich dziedzin jest wspólną płaszczyzną analiz. Dzięki temu możliwe są porównawcze analizy międzydziedzinowe. Dostępne kostki to: Logistyka Wyniki Operacyjne Płatności Księgowość Produkcja CRM Moduł: Business Intelligence 39 Wersja 9.5

40 3.1 Kostka: Logistyka Kostka Logistyka daje szerokie możliwości raportowania danych związanych z transakcjami sprzedaży towarów i usług, stanami i ruchami magazynowi, transakcjami zamówień oraz zakupów. W celu większej przejrzystości opis tej kostki podzielony zostanie na 4 obszary: Sprzedaż Zamówienia Zakupy Magazyny Uwaga: Poniższa tabelka przedstawia konfiguracje miar i wymiarów, dla których stosowanie wielowyboru na raportach (wybór na filtrze większej ilości elementów hierarchii wymiarów niż jeden) nie jest zalecane, gdyż może powodować błędy w obliczaniu wartości miar. Miara Grupa Analiza RFM Grupa Mag Stany (bez Dni zalegania) Mag Ruchy Cena Waluta Mag Ruchy Kurs Waluta Sprzedaż Wartość Waluta Zakupy Wartość Waluta Zam Klienta Wartość Waluta Zam Klienta RH Wartość Waluta Zam Klienta RH Wartość Waluta % Zam Zakupu Wartość Waluta Zam Zakupu RH Wartość Waluta Zam Zakupu RH Wartość Waluta % Wymiar (hierarcha) Czas.Kalendarzowy Czas.Kalendarzowy Dokument Waluta, Czas.Kalendarzowy Dokument Waluta, Czas.Kalendarzowy Dokument Waluta, Czas.Kalendarzowy Dokument Waluta, Czas.Kalendarzowy Dokument Waluta, Czas.Kalendarzowy Dokument Waluta, Czas.Kalendarzowy Dokument Waluta, Czas.Kalendarzowy Dokument Waluta, Czas.Kalendarzowy Dokument Waluta, Czas.Kalendarzowy Dokument Waluta, Czas.Kalendarzowy Obszar Sprzedaży w kostce Logistyka Kilkadziesiąt standardowych wymiarów i miar dostępnych w tym obszarze wraz z możliwością definiowania własnych miar i wymiarów pozwala w bardzo elastyczny sposób: Projektować wielopłaszczyznowe raporty i zestawienia, Śledzić osiągane przychody i zyski, Analizować miejsca i przyczyny ich powstawania, Obserwować trendy, Wersja Moduł: Business Intelligence

41 Kontrolować stan realizacji planów i budżetów. Dane pobierane są z dokumentów, które związane są ze sprzedażą towarów i usług. Data, pod którą dokumenty pojawią się w raportach, ustawiana jest na zakładce Opis analityczny. Dokumenty interpretowane w tym obszarze to: Faktury sprzedaży i faktury korygujące (FS i FSK). Paragony i korekty paragonów (PA i PAK) jeśli nie są spięte. Spinacze paragonów i spinacze korekt paragonów (RA i RAK) Dokumenty RS Wydania zewnętrzne i ich korekty (WZ, WZK) jeśli nie są spięte. Spinacze dokumentów WZ i WZK (SWZ i SWZK). Korekta kosztów (KK) pomniejsza koszt sprzedaży, z datą jej utworzenia. Faktury eksportowe i korekty (FSE i FSEK). Wartości wyliczane są w złotówkach, wg kursu z FSE/FSEK. Wydania zewnętrzne eksportowe i ich korekty (WZE i WZEK). Spinacze WZ eksportowych i korekt do WZ eksportowych (SWZE i SWZEK). Faktury wystawione do faktur zaliczkowych. Faktury te mogą być opisywane wg wartości ich elementów (sprzedanych towarów). Uwaga! Faktury zaliczkowe (FSL) nie są brane pod uwagę w kostce sprzedaży ich wystawienie nie jest, bowiem sprzedażą towaru. Faktury sprzedaży A vista, wystawiane z poziomu rejestru VAT. Dostępne standardowo w tym obszarze miary - wartości, które można analizować i przecinać hierarchicznie zorganizowanymi wymiarami - to: Lp. Miara Opis Sprzedaż Ilość Sprzedaż Koszty Sprzedaż Koszt zakupu Sprzedaż Liczba akwizytorów Ilość towarów rozchodowana na dokumentach sprzedaży Miara ta pokazuje koszt zakupu sprzedanych towarów powiększony o odpowiednie koszty transportu i koszty kredytowania. Koszt własny zakupu sprzedanych towarów wynikający z dokumentów kosztowych Liczba różnych akwizytorów aktywnych w zadanym okresie Sprzedaż Liczba docelowych Sprzedaż Liczba dokumentów Liczba różnych kontrahentów docelowych występujących na dokumentach w analizowanym przedziale czasu Liczba wystawionych dokumentów sprzedaży 7. Sprzedaż Liczba kontrahentów Liczba różnych klientów występujących na dokumentach sprzedaży w analizowanym przedziale czasu Moduł: Business Intelligence 41 Wersja 9.5

42 Sprzedaż Liczba produktów Sprzedaż Wartość Sprzedaż Wartość przed rabatem Sprzedaż Marża Liczba różnych sprzedanych produktów w analizowanym przedziale czasu Przychód wynikający ze sprzedaży Kwota, którą uzyskano by ze sprzedaży, gdyby nie udzielono żadnych rabatów Sprzedaż Marża = Sprzedaż Wartość Sprzedaż Koszt zakupu 12. Sprzedaż Marża rzeczywista Sprzedaż Marża rzeczywista= Sprzedaż Wartość Sprzedaż Koszty 13. Sprzedaż Marża rzeczywista w stu % Sprzedaż Marża rzeczywista / Sprzedaż Wartość 14. Sprzedaż Marża w stu % Sprzedaż Marża / Sprzedaż Wartość Sprzedaż Należność Sprzedaż Średnia marża akwizytor Należność wynikająca z dokumentów sprzedaży Średnia marża na akwizytorze 17. Sprzedaż Średnia wartość akwizytor Średni przychód na akwizytorze 18. Sprzedaż Średnia marża docelowy Średnia marża na kontrahencie docelowym 19. Sprzedaż Średnia wartość docelowy Średni przychód na kontrahencie docelowym 20. Sprzedaż Średnia uzyskana cena Średnia cena sprzedaży (Sprzedaż Wartość/Sprzedaż Ilość) 21. Sprzedaż Średnia marża kontrahent Średnia marża na kliencie Wersja Moduł: Business Intelligence

43 22. Sprzedaż Średnia wartość kontrahent Średni przychód na kliencie 23. Sprzedaż Średnia marża produkt Średnia marża na produkcie 24. Sprzedaż Średnia wartość produkt Średni przychód na produkcie 25. Sprzedaż Średnia marża transakcja Średnia marża na transakcji 26. Sprzedaż Średnia wartość transakcja Średni przychód na transakcji Sprzedaż Średnia dzienna 30 Sprzedaż Średnia dzienna 120 Sprzedaż Zobowiązanie Sprzedaż Punkty Sprzedaż Waga kg Sprzedaż Objętość dm3 Sprzedaż Wartość waluta Sprzedaż Marża od stu % Sprzedaż Marża rzeczywista od stu % Średnia sprzedaż dzienna w ciągu ostatnich 30 dni. Liczona od daty analizowanego okresu np. dla miesiące ostatni dzień miesiąca. W przypadku okresu bieżącego (bieżący miesiąc, kwartał, miesiąc) średnia będzie liczona od daty bieżącej Średnia sprzedaż dzienna w ciągu ostatnich 120 dni. Liczona od daty analizowanego okresu np. dla miesiące ostatni dzień miesiąca. W przypadku okresu bieżącego (bieżący miesiąc, kwartał, miesiąc) średnia będzie liczona od daty bieżącej Kwoty zobowiązań wynikających z dokumentów sprzedaży Wartość punktów przypisanych transakcji Waga w kg przypisana poszczególnym sprzedawanym towarom Objętość w dm 3 przypisana poszczególnym sprzedawanym towarom Przychód wynikający ze sprzedaży wyrażony w walucie / Sprzedaż Koszt zakupu Sprzedaż Marża Sprzedaż Marża rzeczywista / Sprzedaż Koszty Moduł: Business Intelligence 43 Wersja 9.5

44 36 Sprzedaż KGO Miara prezentująca wartość netto kosztu gospodarowania odpadami na pozycji dokumentu sprzedażowego. Pozwala na analizę kosztu gospodarowania odpadami w grupie miar sprzedaży z dokładnością do pozycji na dokumencie. Liczona jest jako iloczyn jednostkowego KGO oraz ilości sprzedanego towaru. Wartość jest wyrażona w walucie systemowej. Płatności w obszarze Sprzedaży Obszar Sprzedaży, umożliwia raportowanie bieżącego stanu płatności pochodzących z dokumentów sprzedaży. Do tego celu standardowo wykorzystywane są miary: Sprzedaż Należność, Sprzedaż Zobowiązanie, oraz wymiary: Płatność.Prognoza, Płatność.Zapadalność i Płatność.Forma. Istnienie wymiaru: Czas w obszarze Sprzedaży nie oznacza historyczności płatności. Stan należności i zobowiązań liczony jest zawsze na chwilę przejścia transformacji SSIS. Używanie wymiaru czas w kontekście zobowiązań i należności skutkuje otrzymaniem raportu o należnościach i zobowiązaniach pochodzących z dokumentów wystawionych we wskazanym przedziale czasu. Sposób prezentacji miar Sprzedaż Należność, Sprzedaż Zobowiązanie jest wrażliwy na ustawienia parametru: Prezentuj płatności korekt ze znakiem minus, ustawianego w konfiguracji systemu. Rabaty i promocje w obszarze Sprzedaży Raportowanie kwot wynikających z udzielonych Rabatów i promocji oparte jest o wymiar Sprzedaż.Rabaty i miarę: Sprzedaż Wartość przed rabatem. Wymiar Sprzedaż.Rabaty jest dwupoziomowy. Pierwszy poziom zawiera typ promocji/rabatu: 0 Przychód 1 Operator 2 Kontrahent 3 Promocje 4 Zerowe Ceny Drugi poziom wymiaru to szczegółowy podział typów rabatów na elementy zestawione w tabeli poniżej: Typ Rabatu Rodzaj Rabatu Opis <Nieokreślone> Kwoty rabatów z dokumentów wystawionych przed wersją 4.0. Wynikają one z różnicy pomiędzy ceną wyjściową i ceną finalną ustaloną do sprzedaży. Przychód Przychód Kwota rzeczywistego (finalnego) przychodu. Operatora Globalny operatora Nalicza się, jeśli operator ręcznie udzieli rabatu w nagłówku. Pozycji operatora Nalicza się, jeśli operator ręcznie udzieli rabatu na pozycji Wersja Moduł: Business Intelligence

45 Kontrola marży Korekta ujemnych Precyzja ceny "Udziela" go automat, jeśli włączona jest kontrola marży minimalnej. Rabat techniczny. Rabat techniczny. Kontrahenta Globalny kontrahenta Rabat ustalony na karcie kontrahenta, zakładka Handlowe. Upusty kontrahenta Katalogowy Płatności Rabat pochodzi z zakładki Upusty na karcie kontrahenta. Rabat liczony jest, jako różnica ceny początkowej i ceny domyślnej z karty towaru. Rabat dla formy płatności. Promocje PRM* Promocja definiowana przez użytkownika Upusty towaru Rabat pochodzi z zakładki upusty na karcie towaru. Zerowe ceny Zero - początkowa Rabat naliczy się, jeśli cena początkowa na dokumencie jest równa zero Zero - katalogowa Rabat naliczy się, jeśli cena domyślna lub cena początkowa jest równa zero Koszty dodatkowe w obszarze Sprzedaży Dziedzina Kosztów Dodatkowych Sprzedaży jest integralną częścią obszaru Sprzedaży. Umożliwia wyliczenie rzeczywistej marży, po uwzględnieniu dodatkowych kwot (kosztów), które nie są ewidencjonowane wprost na dokumentach sprzedaży. Standardowo w kostce Dodatkowych Kosztów Sprzedaży obsługiwane są: Koszty transportu prezentują koszt, jaki został poniesiony w związku z dostarczeniem danego towaru dla klienta i umożliwiają analizę tego kosztu z dokładnością do pojedynczego elementu transakcji. Koszty te są pobierane z rozliczonych dokumentów wysyłek. Koszty finansowe (koszty kredytowania), które podzielone są na: Koszty kredytowania zakupów (koszty, jakie zostały poniesione w związku z zamrożeniem pieniędzy przeznaczonych na zakup towarów). Oblicz się je według wzoru: gdzie: WSP* KosztZakupu * WSP współczynnik (procent na dzień), WartoscZaplaty i ( DataZ DataS i i ) * WartoscDokumentuZakupu DataZ i data pojedynczej zapłaty (data rozliczenia) za nabyty towar, Moduł: Business Intelligence 45 Wersja 9.5

46 DataS data sprzedaży towaru, KosztZakupu koszt zakupu towaru z (sub)elementu dokumentu sprzedaży, WartoscZapłaty i kwota pojedynczej zapłaty (rozliczenia) za nabyty towar, WartoscDokumentuZakupu wartość brutto dokumentu zakupu, którym został nabyty towar Koszty kredytowania sprzedaży (określa ile kosztuje odroczenie terminu zapłaty przez klienta). WSP * WartoscSpr zedazynett o* WartoscZap laty i ( DataZ DataS i i )* WartoscDok umentusprzedazy gdzie: WSP współczynnik (procent na dzień), DataZ i data pojedynczej zapłaty (data rozliczenia) za sprzedany towar, DataS data sprzedaży towaru, WartoscSprzedazyNetto wartość sprzedaży netto towaru z elementu dokumentu sprzedaży, WartoscZapłaty i kwota pojedynczej zapłaty (rozliczenia) za sprzedany towar, WartoscDokumentuSprzedazy wartość brutto dokumentu sprzedaży. Dodatkowo, specjalnie na potrzeby analiz związanych z kosztami dodatkowymi został zdefiniowany wymiar: Sprzedaż.Koszty. Umożliwia on przecięcie analiz interesującym użytkownika rodzajem kosztu dodatkowego sprzedaży. Wymiar Sprzedaż.Koszty Rodzaj kosztu Koszt kredytowania sprzedaży (wg wartości współczynnika określanego w konfiguracji systemu lub bezpośrednio związanego z produktem) Koszt kredytowania zakupów (wg wartości współczynnika określanego w konfiguracji systemu lub bezpośrednio związanego z produktem) Koszty transportu związane z dokumentami wysyłek. Koszt zakupu koszt własny sprzedaży Utworzone zostały również miary: Sprzedaż Koszty przedstawia sumę kosztów wybranych w wymiarze Sprzedaż.Koszty Sprzedaż Marża rzeczywista przedstawia marżę uwzględniające koszty dodatkowe sprzedaży, wyliczana jest według wzoru: Sprzedaż wartość Sprzedaż koszty (wszystkie te, które są aktualnie wybrane na wymiarze Sprzedaz.Koszty) Sprzedaż marża rzeczywista w stu % przedstawia marżę procentową uwzględniającą koszty dodatkowe, wyliczana jest według wzoru: Sprzedaż marża rzeczywista/sprzedaż wartość (wszystkie te, które są aktualnie wybrane na wymiarze Sprzedaż.Koszty). Wersja Moduł: Business Intelligence

47 3.1.2 Obszar zamówień w kostce logistyka Założenia Model zamówienia umożliwia analizę gromadzonych w systemie CDN XL zamówień klientów, zamówień wewnętrznych oraz zamówień zakupów. Model jest podzielony na dwie logiczne części: Zamówienia klienta, w którym są również uwzględnione zamówienia wewnętrzne. Zamówienia zakupu. Podział ten jest uzasadniony ze względu na odmienne biznesowe znaczenie poszczególnych dokumentów. W kostce rejestrowane są wszystkie zamówienia (bez względu na status realizacji). Poziom granulacji jest określony na poziomie pozycji dokumentu zamówienia. Zarejestrowane zamówienia są analizowane z dokładnością do dnia w obrębie wszystkich wymiarów opisujących. W przypadku, gdy zamówienie nie może być przyporządkowane do żadnego z elementów poszczególnych wymiarów przyporządkowane jest do elementu <nieokreślony>. Wszystkie miary w ramach obszaru zostały podzielone na cztery grupy. Zamówienia zakupu są analizowane poprzez grupę miar Zamówienia Zakupu. Miary te posiadają w nazwie prefiks Zam Zakupu. Zamówienia klienta analizowane są przez trzy grupy miar: Grupa miar Zamówienia Klienta posiadające w nazwie prefiks Zam Klienta. Pozwalają na analizę informacji zawartej w dokumentach zamówień. Grupa miar Zamówienia Realizacji Handlowej posiadające w nazwie prefiks Zam Klienta RH. Pozwalają na analizę informacji zawartej na dokumentach realizacji handlowej. Grupa miar Zamówienia Realizacji Magazynowej posiadające w nazwie prefiks Zam Klienta RM. Pozwalają na analizę informacji zawartej na dokumentach realizacji magazynowej. Opis miar Grupa miar Zamówienia Zakupu (Zam Zakupu) Lp. Nazwa miary Opis Zam Zakupu Ilość Zam Zakupu Ilość j pom Zam Zakupu RH Ilość Zam Zakupu RH Ilość j Ilość zamówionych towarów / wyrobów/ usług wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia zakupu przedstawiona w podstawowej jednostce magazynowej przypisanej do indeksu towarowego /wyrobu. Ilość zamówionych towarów / wyrobów / usług wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia zakupu przedstawiona w jednostce pomocniczej wynikającej z pozycji dokumentu zamówienia. Ilość dostarczonych towarów / wyrobów / usług wynikająca z pozycji dokumentu realizacji zamówienia (np. FZ) przedstawiona w podstawowej jednostce magazynowej przypisanej do indeksu towarowego/wyrobu. Ilość dostarczonych towarów / wyrobów / usług wynikająca z pozycji dokumentu realizacji zamówienia (np. FZ) przedstawiona w pomocniczej jednostce magazynowej Moduł: Business Intelligence 47 Wersja 9.5

48 pom przypisanej do indeksu towarowego/wyrobu. 5. Zam Zakupu Cena jednostkowa Cena zakupu netto wyrażona w walucie systemowej wyliczana, jako iloraz wartości zamówienia wyrażonej w walucie systemowej przez ilość zamówioną w jednostce pomocniczej 6. Zam Zakupu Wartość Wartość netto pozycji zamówienia w walucie systemowej po przeliczeniu po kursie wg konfiguracji XL-a 7. Zam Zakupu Wartość waluta Wartość netto pozycji zamówienia w walucie oryginalnej 8. Zam Zakupu RH Wartość Wartość zakupu z dokumentu handlowego w walucie systemowej po przeliczeniu po kursie wg konfiguracji XL-a 9. Zam Zakupu RH Wartość waluta Wartość zakupu z dokumentu handlowego w walucie oryginalnej 10. Zam Zakupu Rabat % Średni procent udzielonego rabatu na zamówieniu (pozycji zamówienia). 11. Zam Zakupu Rabat wartość Wartość udzielonego rabatu z pozycji zamówienia w walucie systemowej. 12. Zam Zakupu Odchylenie realizacji w dniach Odchylenie w dniach pomiędzy terminem realizacji z pozycji dokumentu zamówienia, a datą dokumentu magazynowego przyjęcia towaru. 13. Zam Zakupu RH Ilość % Procentowy wskaźnik realizacji zamówienia w kontekście ilościowym 14. Zam Zakupu RH Wartość % Procentowy wskaźnik realizacji zamówienia w kontekście wartościowym po rabatach i upustach wyrażony w walucie systemowej. 15. Zam Zakupu RH Wartość waluta % Procentowy wskaźnik realizacji zamówienia w kontekście wartościowym po rabatach i upustach wyrażony w walucie oryginalnej Wersja Moduł: Business Intelligence

49 16. Zam Zakupu Liczba dokumentów Ilość przyjętych zamówień zakupu po numerze dokumentu 17. Zam Zakupu Liczba kontrahentów Liczba kontrahentów, którzy złożyli zamówienie 18. Zam Zakupu Liczba docelowych Liczba kontrahentów docelowych, wynikająca z dokumentu zamówienia 19. Zam Zakupu Liczba produktów Liczba produktów, które zostały zamówione 20. Zam Zakupu Liczba akwizytorów Liczba aktywnych akwizytorów zakupu 21. Zam Zakupu Średnia wartość transakcja Średnia wartość netto transakcji zakupu 22. Zam Zakupu Średnia wartość produkt Średnia wartość netto transakcji zakupu przypadająca na jeden produkt 23. Zam Zakupu Średnia wartość kontrahent Średnia wartość transakcji zakupu netto przypadająca na jednego kontrahenta 24. Zam Zakupu Średnia wartość docelowy Średnia wartość netto transakcji zakupu przypadająca na jednego kontrahenta docelowego 25. Zam Zakupu Średnia wartość Średnia wartość netto transakcji zakupu przypadająca na jednego akwizytora zakupu Moduł: Business Intelligence 49 Wersja 9.5

50 akwizytor 26. Zam Zakupu Średnia ilość produkt Średnia ilość (ilość w jednostce domyślnej) transakcji zakupu przypadająca na jeden produkt 27. Zam Zakupu Średnia ilość kontrahent Średnia ilość (ilość w jednostce domyślnej) transakcji zakupu przypadająca na jednego kontrahenta 28. Zam Zakupu Średnia ilość docelowy Średnia ilość (ilość w jednostce domyślnej) transakcji zakupu przypadająca na jednego kontrahenta docelowego 29. Zam Zakupu Średnia ilość akwizytor Średnia ilość (ilość w jednostce domyślnej) transakcji zakupu przypadająca na jednego akwizytora 30 Zam Zakupu KGO Miara prezentująca wartość netto kosztu gospodarowania odpadami na pozycji dokumentu zamówienia zakupu. Pozwala na analizę kosztu gospodarowania odpadami w grupie miar zakupów z dokładnością do pozycji na dokumencie. Liczona jest jako iloczyn jednostkowego KGO oraz ilości zamówionego towaru. Wartość jest wyrażona w walucie systemowej. Grupa miar Zamówienia Klienta (Zam Klienta) Lp. Nazwa miary Opis 1. Zam Klienta Ilość Ilość zamówionych towarów / wyrobów/ usług wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia klienta. Ilość przedstawiona jest w jednostce podstawowej przypisanej do indeksu towarowego/wyrobu Zam Klienta Ilość j pom Zam Klienta Cena jednostkowa Ilość zamówionych towarów / wyrobów / usług wynikająca z pozycji dokumentu zamówienia klienta przedstawiona w jednostce pomocniczej wynikającej z pozycji dokumentu zamówienia. Cena netto w walucie systemowej wyliczana, jako iloraz wartości zamówienia w walucie systemowej przez ilość zamówioną w jednostce podstawowej. 4. Zam Klienta Wartość Wartość netto pozycji zamówienia w walucie systemowej po przeliczeniu po kursie wg konfiguracji XL-a Wersja Moduł: Business Intelligence

51 5. Zam Klienta Wartość waluta Wartość netto pozycji zamówienia w walucie oryginalnej 6. Zam Klienta Rabat % Średni procent udzielonego rabatu na zamówieniu (pozycji zamówienia). 7. Zam Klienta Rabat wartość Wartość udzielonego rabatu z pozycji zamówienia w walucie systemowej. 8. Zam Klienta Zakładana cena zakupu Cena netto w walucie systemowej pobierana z ostatniej historycznej ceny towaru. W przypadku braku cen historycznych jest to ostatnia cena netto zakupu w walucie systemowej zarejestrowana dla pozycji. 9. Zam Klienta Zakładana marża zakupu Zakładana wartość marży netto w walucie systemowej wynikająca z różnicy pomiędzy wartością zamówienia netto w walucie systemowej a iloczynem zakładanej ceny zakupu netto w walucie systemowej i ilością zamówioną w jednostce pomocniczej 10. Zam Klienta Liczba akwizytorów Ilość aktywnych akwizytorów sprzedaży 11. Zam Klienta Liczba dokumentów Ilość przyjętych zamówień sprzedaży 12. Zam Klienta Liczba kontrahentów Liczba kontrahentów, którzy złożyli zamówienie na podstawie nagłówka zamówienia 13. Zam Klienta Liczba produktów Liczba produktów, które zostały zamówione 14. Zam Klienta Liczba docelowych Liczba kontrahentów docelowych na podstawie nagłówka zamówienia 15. Zam Klienta Średnia wartość Średnia wartość netto transakcji sprzedaży Moduł: Business Intelligence 51 Wersja 9.5

52 transakcja 16. Zam Klienta Średnia wartość produkt Średnia wartość transakcji sprzedaży netto przypadająca na jeden produkt 17. Zam Klienta Średnia wartość kontrahent Średnia wartość transakcji sprzedaży netto przypadająca na jednego kontrahenta 18. Zam Klienta Średnia wartość docelowy Średnia wartość transakcji sprzedaży netto przypadająca na jednego kontrahenta docelowego 19. Zam Klienta Średnia wartość akwizytor Średnia wartość transakcji sprzedaży netto przypadająca na jednego akwizytora sprzedaży 20. Zam Klienta Średnia ilość produkt Średnia ilość (ilość w jednostce domyślnej) transakcji sprzedaży przypadająca na jeden produkt 21. Zam Klienta Średnia ilość kontrahent Średnia ilość (ilość w jednostce domyślnej) transakcji sprzedaży przypadająca na jednego kontrahenta 22. Zam Klienta Średnia ilość docelowy Średnia ilość (ilość w jednostce domyślnej) transakcji sprzedaży przypadająca na jednego kontrahenta docelowego 23. Zam Klienta Średnia ilość akwizytor Średnia ilość (ilość w jednostce domyślnej) transakcji sprzedaży przypadająca na jednego akwizytora 24 Zam Klienta KGO Miara prezentująca wartość netto kosztu gospodarowania odpadami na pozycji dokumentu zamówienia sprzedaży. Pozwala na analizę kosztu gospodarowania odpadami w grupie miar zamówień z dokładnością do pozycji na dokumencie. Liczona jest jako iloczyn jednostkowego KGO oraz ilości zamówionego towaru. Wartość jest wyrażona w walucie systemowej. Wersja Moduł: Business Intelligence

53 Grupa miar Zamówienia Realizacja Handlowa (Zam Klienta RH) Lp. Nazwa miary Opis Zam Klienta RH Ilość Zam Klienta RH Ilość j pom Ilość towarów / wyrobów/ usług wynikająca z pozycji dokumentu realizacji handlowej. Ilość przedstawiona jest w jednostce podstawowej przypisanej do indeksu towarowego/wyrobu. Ilość towarów / wyrobów / usług wynikająca z pozycji dokumentu realizacji handlowej przedstawiona w jednostce pomocniczej wynikającej z pozycji dokumentu zamówienia. 3. Zam Klienta RH Koszt zakupu Koszt własny zakupu towaru / wyrobu / usługi wynikający z pozycji dokumentu kosztowego wyrażony w walucie systemowej Zam Klienta RH Marża Zam Klienta RH Odchylenie wartościowe w dniach Wartość marży netto w walucie systemowej wynikająca z różnicy pomiędzy wartością netto z pozycji dokumentu realizacji handlowej w walucie systemowej a kosztem zakupu w walucie systemowej. Odchylenie w dniach pomiędzy terminem realizacji z pozycji dokumentu zamówienia, a datą wystawienia dokumentu realizacji handlowej. 6. Zam Klienta RH Rabat % Średni procent udzielonego rabatu na dokumencie realizacji handlowej (pozycji dokumentu realizacji handlowej). 7. Zam Klienta RH Rabat wartość Wartość udzielonego rabatu wynikająca z pozycji dokumentu realizacji handlowej w walucie systemowej. 8. Zam Klienta RH Wartość Wartość zrealizowanej sprzedaży wynikająca z pozycji dokumentu realizacji handlowej wyrażona w walucie systemowej. 9. Zam Klienta RH Wartość waluta Wartość zrealizowane sprzedaży wynikającej z pozycji dokumentu wyrażona w walucie oryginalnej 10. Zam Klienta RH Ilość % Procentowy wskaźnik realizacji zamówienia w kontekście ilościowym na podstawie dokumentu realizacji handlowej 11. Zam Klienta RH Wartość % Procentowy wskaźnik realizacji zamówienia w kontekście wartościowym po rabatach i upustach wyrażony w walucie systemowej Moduł: Business Intelligence 53 Wersja 9.5

54 12. Zam Klienta RH Wartośc waluta % Procentowy wskaźnik realizacji zamówienia w kontekście wartościowym po rabatach i upustach wyrażony w walucie oryginalnej Grupa miar Zamówienia Realizacja Magazynowa (Zam Klienta RM) Lp. Nazwa miary Opis Zam Klienta RM Ilość Zam Klienta RM Ilość j pom Ilość towarów / wyrobów / usług wynikająca z pozycji dokumentu realizacji magazynowej. Ilość przedstawiona jest w jednostce podstawowej przypisanej do indeksu towarowego/wyrobu. Ilość towarów / wyrobów / usług wynikająca z pozycji dokumentu realizacji magazynowej przedstawiona w jednostce pomocniczej wynikającej z pozycji dokumentu zamówienia. 3. Zam Klienta RM Odchylenie realizacji w dniach Odchylenie w dniach pomiędzy terminem realizacji z pozycji dokumentu zamówienia, a datą wystawienia dokumentu realizacji magazynowej. Wymiary Typ Zamówienia wymiar pozwalający na rozróżnienie pomiędzy zamówieniami wewnętrznymi (ZW) i zamówieniami sprzedaży (ZS). Odnosi się do grup miar Zam Klienta, Zam Klienta RH i Zam Klienta RM. Czas Wystawienia Dokumentu Zamówienia wymiar zawierający informację o datach wystawienia dokumentu zamówienia. Czas Realizacji Planowany data realizacji z nagłówka zamówienia. Czas Realizacji Rzeczywisty: Dla grupy miar Zam Klienta data wystawienia ostatniego dokumentu magazynowego Dla grupy miar Zam Klienta RM data wystawienia dokumentu magazynowego, Dla grupy miar Zam Klienta RH data wystawienia dokumentu handlowego Dla grupy miar Zam Zakupu data wystawienia ostatniego dokumentu handlowego. Dokument Realizacji słownik dokumentów realizacji zamówienia. Łączy się z grupami miar Zam Klienta RH i Zam Klienta RM. Dokument Jedn. Pomocnicza słownik jednostek pomocniczych. Dokument Jedn. Podstawowa słownik jednostek podstawowych. Wersja Moduł: Business Intelligence

55 3.1.3 Obszar zakupów w kostce logistyka Założenia Model obejmuje dane dotyczące handlowych dokumentów zakupu, w tym zarówno dokumentów kosztowych (faktury dotyczące zakupów bez obrotu magazynowego) jak i dokumentów dotyczących obrotu magazynowego. Przedmiotem analizy są poszczególne pozycje analizowanych dokumentów. Opis miar Uwaga: Dla zakupów importowych w kostce analizowane są faktury zakupowe FAI oraz PZI, dla których nie wystawiono FAI. W momencie, gdy zostaje wystawiony dokument FAI do już istniejącego PZI analizą zostaje objęte FAI, a PZI zostaje pominięte. Analogiczna sytuacja ma miejsce w stosunku do korekt powyższych dokumentów. Lp. Nazwa miary Opis 1. Zakupy Ilość Ilość towarów na dokumentach zakupowych wynikająca z pozycji dokumentu zakupowego. Ilość przedstawiona jest w podstawowej jednostce dla indeksu towarowego/wyrobu. 2. Zakupy Objętość dm3 Wartość objętości przypisana poszczególnym towarom prezentowana w dm3, (czyli litrach) na podstawie karty towaru. 3. Zakupy Wartość Wartość netto pozycji zakupu w walucie systemowej po przeliczeniu po kursie wg konfiguracji XL-a 4. Zakupy Wartość waluta Wartość pozycji zakupu w walucie oryginalnej 5. Zakupy Rabat % Średni procent udzielonego rabatu (na pozycji dokumentu zakupu). 6. Zakupy Rabat wartość Wartość udzielonego rabatu z pozycji dokumentu zakupu wyrażona w walucie systemowej. 7. Zakupy Waga kg Wartość wagi przypisana poszczególnym towarom prezentowana w kg na podstawie karty towaru. 8. Zakupy Koszty Wartość kosztów dodatkowych poniesionych w kraju przy zakupie importowym wyrażona w walucie systemowej na podstawie dokumentu SAD Moduł: Business Intelligence 55 Wersja 9.5

56 transportu kraj 9. Zakupy Koszty transportu zagranica Wartość kosztów dodatkowych poniesionych za granicą przy zakupie importowym wyrażona w walucie systemowej po przeliczeniu po kursie wg konfiguracji XL-a na podstawie dokumentu SAD 10. Zakupy Wartość przed rabatem Wartość netto zakupu w walucie systemowej bez uwzględnienia wartości rabatu 11. Zakupy Liczba dokumentów Ilość dokumentów zakupów 12. Zakupy Liczba kontrahentów Liczba kontrahentów, u których dokonano zakupu 13. Zakupy Liczba produktów Liczba produktów, które zostały zakupione 14. Zakupy Średnia wartość transakcja Średnia wartość transakcji zakupu 15. Zakupy Średnia wartość produkt Średnia wartość transakcji zakupu przypadająca na jeden produkt 16 Zakupy KGO Miara prezentująca wartość netto kosztu gospodarowania odpadami na pozycji dokumentu zakupowego. Liczona jest jako iloczyn jednostkowego KGO oraz ilości zakupionego towaru. Wartość jest wyrażona w walucie systemowej. Wymiary W celu prowadzenie analiz dla obszaru Zakupy zostały zastosowane wymiary: Rodzaj Zakupu słownik rodzajów zakupów dokonywanych przez firmę (towary handlowe, zakupy kosztowe, zakupy inwestycyjne, usługi, nieruchomości, paliwo). Wersja Moduł: Business Intelligence

57 Czas Księgowania Dokument wymiar wskazuje datę księgowania dokumentu zakupu. Czas Płatności Dokument wymiar wskazuje datę płatności na podstawie dokumentu zakupu. Czas Spinacz wymiar wskazuje: dla dokumentów spiętych datę analityczną spinacza, dla dokumentów niespiętych datę analityczną danego dokumentu. Czas Wpływu Dokument wymiar wskazuje datę wpływu dokumentu obcego, czyli faktury sprzedaży od dostawcy. Czas Wystawienia Dokument wymiar wskazuje datę wystawienia dokumentu obcego (faktury sprzedaży przez dostawcę). Czas Zakupu Dokument wymiar wskazuje datę dokonania zakupu na podstawie dokumentu zakupu. Czas Przyjęcia Dokument wymiar wskazuje datę wystawienia dokumentu przyjęcia magazynowego dla zakupionego towaru. Dokument Spinacz słownik numerów dokumentów spinaczy oraz dokumentów niespiętych. Ponadto znane z innych kostek wymiary są w Zakupach interpretowane następująco: Czas wskazuje na datą analityczną dokumentu. Nie bierze pod uwagę daty analitycznej spinacza. Dokument słownik numerów dokumentów z wyjątkiem spinaczy Obszar Magazyny w kostce Logistyka Obszar Magazyny zawiera dane przede wszystkim na temat ilości i wartości towarów w magazynie oraz przesunięć towarów. Dostępne są zarówno dane bieżące (na chwilę uruchomienia transformacji SSIS), jak i dane historyczne (ilość i wartość na dowolny dzień analizowanego okresu). Oprócz standardowych informacji o zawartości magazynów, standardowo dostępne są analizy prezentujące wskaźniki dotyczące rotacji towarów i ilości dni sprzedaży, na które jest pokrycie w magazynie (DOS Days of Sales). UWAGA: Dane historyczne z poziomu raportów BI dostępne są pod warunkiem ich istnienia w systemie CDN XL. Zapisy danych historycznych odbywa się tylko wtedy, gdy włączony jest parametr: Generacja stanów historycznych towarów (moduł: Administrator). Jeśli parametr nie był włączony dostępna jest funkcja odbudowy archiwalnych stanów towarów (moduł Administrator/Funkcje specjalne) W kostce Magazyny dostępne są następujące miary: Lp. Miara Opis 1. Mag Stany Ilość księgowa Ilość księgowa (dostępna do sprzedaży) w systemie CDN XL 2. Mag Stany Ilość Magazynowa 3. Mag Stany Wartość księgowa Ilość magazynowa towaru znajdującego się na magazynie. Ilość pobierana z dokumentów magazynowych w systemie CDN XL Wartość księgowa wartość towaru dostępnego do sprzedaży w systemie CDN XL Moduł: Business Intelligence 57 Wersja 9.5

58 4. Mag Stany Dni zalegania Ilość dni zalegania towaru na magazynie dla okresu bieżącego. Sposób obliczania:, gdzie ilość_towaru jest ilością towaru z pojedynczej dostawy, dni_zalegania towaru to ilość dni od daty pojedynczej dostawy do daty bieżącej 5. Sprzedaż Wartość Przychód ze sprzedaży. Miara pochodzi z kostki Sprzedaż, która jest jednym ze składników wirtualnej kostki Magazyny. 6. Sprzedaż Ilość Sprzedana ilość towaru. Miara pochodzi z kostki Sprzedaż. 7. Mag Stany Waga kg Waga w kg towaru znajdującego się na stanie w magazynie 8. Mag Stany Objętość dm3 Objętość w dm 3 magazynie towaru znajdującego się na stanie w 9. Mag Normatywy Ilość Min Ilość minimalna towaru na poszczególnych magazynach 10. Mag Normatywy Ilość Max Ilość maksymalna towaru na poszczególnych magazynach 11. Mag Normatywy Ilość Zam Ilość zamawiana towaru na poszczególnych magazynach 12. Mag Stany Średnia wartość księgowa Średnia wartość księgowa na magazynie jest miarą wyliczaną. Liczona na dany okres uwzględnia wartość księgową z poprzedniego okresu oraz ruchy wartości księgowej z analizowanego okresu. Sposób obliczania : Suma wartości księgowej na dzień/ ilość niepustych dni* analizowanego okresu dzień dla dnia: założono, że jest to stan wartości księgowej na dany *niepuste dni- dni, w których dostępna jest informacja o stanie wartości księgowej danego towaru na magazynie 13. Mag Stany Średnia ilość księgowa Średnia ilość księgowa na magazynie jest miarą wyliczaną. Liczona na dany okres uwzględnia ilość księgową z poprzedniego okresu oraz ruchy ilości księgowej z analizowanego okresu. Wersja Moduł: Business Intelligence

59 Sposób obliczania : Suma ilości księgowej na dzień/ ilość niepustych dni* analizowanego okresu dla dnia: założono, że jest to stan ilości księgowej na dany dzień *niepuste dni- dni, w których dostępna jest informacja o stanie ilości księgowej danego towaru na magazynie 14. Mag Rotacja w razach Wskaźnik Rotacji w razach liczony jest wg wzoru: (sprzedaż wartość/ Mag Stany średnia wartość księgowa) 15. Mag Rotacja w dniach Wskaźnik Rotacji w dniach liczony jest tylko dla miesiąca, kwartału i roku. Przy zejściu do poziomu dnia na raporcie pojawi się skrót N/A (ang. Not Available ) Sposób obliczania: Liczba dni w analizowanym okresie*/ rotacja w razach *gdy analizujemy okres bieżący brana jest pod uwagę ilość dni wybranego okresu tylko do dnia bieżącego. 16. Sprzedaż Średnia dzienna 30 Średnia dzienna ilość sprzedaży w ciągu ostatnich 30 dni, liczona od daty bieżącej. 17. Sprzedaż Średnia dzienna 120 Średnia dzienna ilość sprzedaży w ciągu ostatnich 120 dni, liczona od daty bieżącej. 18. Mag DOS 30 Współczynnik DOS 30 oznacza liczbę dni zapasu, liczoną na podstawie średniej sprzedaży dziennej z ostatnich 30 dni. Liczony jest wg wzoru: Magazyny stany ilość księgowa (bieżąca) / Średnia sprzedana ilość dzienna za ostatnie 30 dni 19. Mag DOS 120 Współczynnik DOS 120 oznacza liczbę dni zapasu, liczoną na podstawie średniej sprzedaży dziennej z ostatnich 30 dni. Liczony jest wg wzoru: 20. Mag Stany Ilość księgowa j pom Magazyny stany ilość księgowa (bieżąca) /Średnia sprzedana ilość dzienna za ostatnie 120 dni. Ilość księgowa (dostępna do sprzedaży)- ilość towaru wyrażona w jednostce pomocniczej zdefiniowanej w systemie CDN XL 21. Mag Stany Średnia ilość księgowa Średni stan towaru na magazynie wyrażony w jednostce podstawowej, obliczony na podstawie danych z dokumentów handlowych 22. Mag Stany Średnia ilość Średnia ilość magazynowa jest miarą wyliczaną. Liczona na Moduł: Business Intelligence 59 Wersja 9.5

60 magazynowa dany okres uwzględnia ilość magazynową z poprzedniego okresu oraz ruchy ilości księgowej z analizowanego okresu. Sposób obliczania : Suma ilości magazynowej na dzień/ ilość niepustych dni* analizowanego okresu dla dnia: założono, że jest to stan ilości magazynowej na dany dzień *niepuste dni- dni, w których dostępna jest informacja o stanie ilości magazynowej danego towaru na magazynie 23. Mag Ruchy Ilość księgowa Ilość księgowa (pobierana z dokumentów handlowych wygenerowanych w systemie CDN XL) towaru będącego w ruchu 24. Mag Ruchy Ilość księgowa j pom 25. Mag Ruchy Ilość magazynowa Ilość księgowa (pobierana z dokumentów handlowych wygenerowanych w systemie CDN XL) towaru będącego w ruchu wyrażona w zdefiniowanej jednostce pomocniczej Ilość towaru przyjętego-wydanego pochodząca z dokumentu magazynowego 26. Mag Ruchy Kurs Kurs po którym przeliczana jest wartość zakupionego towaru będącego w ruchu na walutę systemową. Do analizy kursu walutowego konieczne jest przeciągniecie na raport wymiaru waluta, w przeciwnym razie pole będzie miało wartość N/A (ang. Not Available ) 27. Mag Ruchy Objętość dm3 Objętość w dm 3 towaru, który jest w ruchu magazynowym 28. Mag Ruchy Waga kg Waga w kg towaru, który jest w ruchu magazynowym 29. Mag Ruchy Wartość księgowa Wartość księgowa (pobierana z dokumentów handlowych wygenerowanych w systemie CDN XL) towaru będącego w ruchu 30. Mag Ruchy Cena Cena jednostkowa zakupionego towaru będącego w ruchu 31. Mag Ruchy Cena waluta Cena jednostkowa zakupionego towaru będącego w ruchu. Do analizy konieczne jest przeciągniecie na raport wymiaru waluta, w przeciwnym razie pole będzie miało wartość N/A (ang. Not Available) 32. Mag Ruchy Koszt nabycia Koszt nabycia towaru, w którym uwzględniono cenę zakupu oraz cenę nabycia tj. transport, cło i inne UWAGA: Analizy wszystkich miar są nieodporne na wielowybór na filtrze w wymiarze Czas.Kalendarzowy. To znaczy ze umieszczając wymiar Czas kalendarzowy na filtrze można Wersja Moduł: Business Intelligence

61 wykonywać analizy dla pojedynczego miesiąca, kwartału, roku lub całego zakresu czasu. Jeżeli analiza ma dotyczyć kilku wskazanych miesięcy można je położyć na którąś z osi. Dodatkowo w obszarze Magazyny dostępne są następujące wymiary: Dokument magazynowy dostępne hierarchie to: Dostawa, Jednostka, Kod Fiaska, Operator, Rodzaj i Seria. Kontrahent Dostawca podczas analiz można wykorzystywać wszystkie dostępne hierarchie tego wymiaru Analiza RFM i ABC Wykorzystanie informacji zawartych w kostce logistyka, w obszarze sprzedaży pozwala na szybką i prostą analizę przeznaczoną na potrzeby działu zajmującego się marketingiem przedsiębiorstwa. Aplikacja Business Intelligence udostępnia użytkownikowi jeden z najprostszych, a jednocześnie najskuteczniejszych modeli realizujących taką analizę, a mianowicie możliwość tworzenia raportu przedstawiającego analizę RFM dla poszczególnych kontrahentów. Analiza RFM opiera się na grupowania informacji dotyczących kontrahentów firmy w oparciu o ich poprzednie zachowania. Tak uzyskaną wiedzę wykorzystuje się w celu predykcji przyszłego postępowania kontrahentów. Model opiera się o logikę zaczerpniętą z teorii zachowań klienta, która zakłada: kontrahenci, którzy dokonali zakupu w ostatnim czasie z większym prawdopodobieństwem skorzystają ponownie z oferty firmy, niż kontrahenci, którzy przez dłuższy okres nic nie zakupili kontrahenci o większej częstotliwości robienia zakupów z większym prawdopodobieństwem dokonają kolejnego, niż ci, którzy kupują rzadko kontrahenci, którzy w przeszłości dokonywali zakupów na duże sumy z większym prawdopodobieństwem wydadzą koleją kwotę, niż ci którzy wydawali mało Opierając się na tych trzech założeniach analiza obejmuje trzy miary wyznaczane dla poszczególnych kontrahentów: RFM Recency (świeżość) wyznaczana na podstawie daty ostatniej transakcji zakupu RFM Frequency (częstotliwość) wyznaczana na podstawie częstości zakupów w ostatnim okresie RFM Monetary (wartość) wyznaczana na podstawie wielkość sprzedaży Wartości miar dla poszczególnych kontrahentów są uzyskiwane za analizy poszczególnych wartości, na których opierają się poszczególne wskaźniki. Analiza każdej z tych wielkości dzieli kontrahentów na 5 grup, nadając poszczególnym grupom (a co za tym idzie także kontrahentom) kody od 1 do 5, przy czym wartość 1 przyznawana jest dla najgorszego wyniku, a 5 dla najlepszych wyników. Tym sposobem każdemu kontrahentowi dla każdej wymienionej miary przydzielana jest wartość od 1 do 5. W rezultacie każdy z kontrahentów otrzymuje zgodnie z wyznaczonymi miarami trzycyfrowy kod (od 111 do 555). Pierwsza cyfra oznacza świeżość, kolejne dwie to częstotliwość i wartość. Kod ten jest prezentowany za pomocą miary RFM Wskaźnik. Im dla kontrahenta miara RFM jest wyższa tym kontrahent jest ważniejszy, cenniejszy dla firmy. Moduł: Business Intelligence 61 Wersja 9.5

62 Miary otrzymane w analizie RFM można wykorzystać na raportach w połączeniu z wymiarami Kontrahent oraz Czas.Kalendarzowy na poziomach rok, kwartał i miesiąc. Niniejsza analiza jest doskonałą podstawą do prowadzenia wszelkich działań promocyjnych ukierunkowanych na grupy kontrahentów. Dzięki hurtowni danych i kostce analitycznej poświęconej sprzedaży dane do analizy RFM są samoczynnie uaktualniane. Wystarczy, że użytkownik odświeży stworzony za pierwszym razem raport. Dobrym pomysłem jest także śledzenie zmian związanych z RFM. Co więcej, można ustalać cele dla każdej grupy RFM tak, aby nowi klienci przesunęli się z grupy 511 do 512 w kolejnym miesiącu, a nie np. w dół do 411. Analiza ABC grupuje naszych kontrahentów oraz towary ze względu na ich udział w generowaniu przychodu bądź wartości zakupów. CDN XL BI umożliwia stworzenie raportu z analiza tego typu. Klasyfikacja ABC to klasyfikacja zasobów według malejącej wartości lub innych kryteriów. Należy podzielić pozycje na trzy klasy: A, B i C. Klasa A obejmuje pozycje najdroższe wymagające szczególnej uwagi, do klasy B zaliczane są zasoby o mniejszym znaczeniu, a klasę C stanowią wszystkie pozostałe. Istotą klasyfikacji ABC jest, aby wysiłek zaoszczędzony przy kontroli i ewidencji zasobów grupy C, skierować na pozycje o większej ważności, czy też ważniejszych z punktu widzenia przydatności. Metoda ABC stosowana jest przy normowaniu i kontroli zapasów materiałowych, zaopatrzeniu materiałowym, sprzedaży i dystrybucji, itp. Do grupy A zalicza się więc dobra, stanowiące 20% asortymentu, a jednocześnie generujące 80% sprzedaży, dobra z grupy B stanowiące 30% asortymentu, a generujące 15% sprzedaży, natomiast grupa C jest reprezentowana przez pozostałe 50% asortymentu, ale przychody ze sprzedaży tych towarów stanowić będą jedynie 5%. 3.2 Kostka: Wyniki Operacyjne Raporty Wyników Operacyjnych są oparte o wymiar systemowy: Kategorie Finansowe. Dobre zaprojektowanie drzewa kategorii daje możliwość szczegółowej analizy wyniku finansowego firmy (Przychody - Koszty) w dowolnym przekroju. Dodatkowym elementem jest raportowanie tzw. Nie- Kosztów i Nie-Przychodów. W systemie CDN XL zostały predefiniowane cztery kategorie główne: Koszt może obejmować wszelkie dokumenty stanowiące koszt. Przychód dokumenty generujące przychód. Nie-Koszt wydatki niestanowiące kosztu (np. zakupy towarów handlowych, zakupy inwestycyjne ). Nie-Przychód wpływy niestanowiące przychodu (np. wydania zewnętrzne ). Szczegółowo drzewo kategorii finansowych może i powinno zostać zaprojektowane przez Użytkownika. Definicja każdego typu dokumentu określa jego główną kategorię domyślną. Dzięki temu dokumenty są wstępnie klasyfikowane ( rozdzielane między kategorie główne) już w chwili ich wystawienia. Kategoria domyślna może być zmieniona na pojedynczych dokumentach. Jako kategorię domyślną można ustawić parametr <Nie Dotyczy>. Tak opisany dokument nie zostanie w ogóle uwzględniony w Kostce Przychodów i Kosztów. Dokument jest klasyfikowany wg szczegółowych kategorii finansowych w chwili jego opisu analitycznego. Kategorie znajdujące się na opisie analitycznym mają wyższy priorytet niż kategoria domyślna. Zapisy kasowe trafiają do kostki bez względu na to czy są rozliczone czy nierozliczone. Nie trafiają tylko te zapisy, które na definicji operacji mają wskazaną kategorię: Nie dotyczy. Wersja Moduł: Business Intelligence

63 Raporty Wyników Operacyjnych można przeglądać wg wszystkich opisanych wcześniej wymiarów standardowych oraz wszystkich wymiarów zdefiniowanych przez Użytkownika. Kategorie finansowe posiadają następujące cechy: Każda kategoria główna posiada własny poziom: Nieokreślony. Zapisywane są na nim wartości z dokumentów nieopisanych analitycznie wg drzewa kategorii. Jedyną dostępną informacją jest wówczas główna kategoria domyślna. Poziom: Nieokreślony, znajduje się również na poziomie kategorii głównych. Pojawiające się tam wartości pochodzą z dokumentów, na których nie określono kategorii domyślnej. Jedynym wyjątkiem są Noty Memoriałowe. Na najwyższy poziom: Nieokreślony, wprowadzane są kwoty ze wszystkich not nieopisanych analitycznie (nie mają tu zastosowania kategorie domyślne). Dane w obrębie każdej kategorii są sumowane. Jako wynik firmy brana jest różnica pomiędzy wartościami przychodów i kosztów. Wynik firmy można oglądać w dowolnym przekroju (np. dla poszczególnych centrów, działalności, kontrahentów ). Standardowymi miarami dostępnymi w Kostce Wyników Operacyjnych są: Kwota W przecięciu z wymiarem Kategoria Finansowa prezentuje dane w rozbiciu na przychód, koszt, nie-przychód oraz nie-koszt. Koszt - Miara koszt prezentuje wartość kosztu wynikającą z dokumentów. Przychód Miara przychód prezentuje wartość przychodu wynikającą z dokumentów. Nie-Przychód Miara nie-przychód prezentuje wartość przychodu wynikającą z dokumentów. Nie-Koszt - Miara nie-koszt prezentuje wartość przychodu wynikającą z dokumentów. 3.3 Kostka Płatności Dzięki kostce Płatności istnieje możliwość raportowania nierozliczonych należności i zobowiązań oraz analizy historii dotychczasowych rozliczeń rejestrowanych w Systemie CDN XL. Kostkę można podzielić na dwa obszary; analizę płatności oraz analizę należności i zobowiązań Obszar analizy należności i zobowiązań w kostce płatności Obszar pozwala na analizę danych bieżących oraz historycznych dane historyczne pokazują stan należności i zobowiązań na dowolny dzień. Stan bieżący to stan płatności na chwilę wykonania transformacji SSIS. Źródłem danych są wszystkie dokumenty, na których w systemie CDN XL mogą zostać zapisane płatności. Prezentowane wartości uwzględniają walutę płatności raport może prezentować dane w walucie płatności lub przeliczać kwoty zaległości na złotówki (walutę systemową), według kursu z dnia, na który wykonano analizę (dla płatności bieżących na dzień przejścia transformacji SSIS, dla historycznych z dnia miesiąca, który wskazano na raporcie), Obszar pozwala również na analizę danych wprowadzonych jako zapisy preliminarza płatności i przedstawiających przewidywane wpłaty i wydatki. W kostce dostępne są standardowo miary - wartości, które można analizować i przecinać hierarchicznie zorganizowanymi wymiarami. Są to: Moduł: Business Intelligence 63 Wersja 9.5

64 Lp. Miara Opis 1. Należność pozostała do zapłaty Kwoty należności wynikające z dokumentów przeliczone na walutę systemową. Sposób obliczania miary: Należność z poprzedniego okresu wpłata w okresie od końca poprzedniego okresu do dnia przeprowadzenia analizy włącznie + należności w okresie od końca poprzedniego okresu do dnia przeprowadzenia analizy włącznie Uwaga! Dane uwzględniają ustawienie w systemie CDN XL parametru Prezentuj płatności korekt ze znakiem minus. 2. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty Kwoty zobowiązań wynikające z dokumentów przeliczone na walutę systemową. Sposób obliczania miary: Zobowiązanie z poprzedniego okresu wypłata w okresie od końca poprzedniego okresu do dnia przeprowadzenia analizy włącznie + zobowiązanie w okresie od końca poprzedniego okresu do dnia przeprowadzenia analizy włącznie Uwaga! Dane uwzględniają ustawienie w systemie CDN XL parametru Prezentuj płatności korekt ze znakiem minus. 3. Sprzedaż wartość Pobierany jest z kostki sprzedaży. Kwoty przychodu wykorzystywane są do wyliczenia współczynników, wymienionych poniżej. 4. Rotacja należności w razach Miara wyliczana. Wskaźnik informuje ile razy w ciągu miesiąca/kwartału/roku dokonał się cykl obrotu należnościami. Wyliczony jest wg wzoru: przychody ze sprzedaży netto / średni stan należności. 5. Rotacja należności w dniach Miara wyliczana. Wskaźnik informuje ile trwał przeciętny cykl obrotu należnościami. Wyliczany jest wg wzoru: ilość dni w analizowanym okresie/ wskaźnik rotacji należności w razach 6. Rotacja zobowiązań w razach Miara wyliczana. Wskaźnik informuje ile razy w ciągu roku/kwartału/miesiąca dokonał się cykl obrotu zobowiązaniami. Wyliczany jest wg wzoru: przychody ze sprzedaży netto / średni stan zobowiązań. 7. Rotacja zobowiązań w dniach Miara wyliczana. Wskaźnik informuje ile trwał przeciętny cykl obrotu zobowiązaniami. Wyliczany jest wg wzoru: ilość dni w analizowanym okresie / wskaźnik rotacji zobowiązań w razach. Wersja Moduł: Business Intelligence

65 8. Średni stan należności Średni stan należności jest miarą wyliczaną. Liczona na dany okres uwzględnia stan należności pozostałej do zapłaty z poprzedniego okresu oraz wszystkie wpłaty i należności powstałe w analizowanym okresie. Sposób obliczania Suma należności pozostałych do zapłaty na dzień/ ilość niepustych dni* analizowanego okresu dla dnia: założono, że jest to stan należności pozostałej do zapłaty *niepuste dni- dni, w których dostępna jest informacja o należności pozostałej do zapłaty 9. Średni stan zobowiązań Średni stan zobowiązań jest miarą wyliczaną. Liczona na dany okres uwzględnia stan zobowiązań pozostałych do zapłaty z poprzedniego okresu oraz wszystkie wypłaty i zobowiązania powstałe w analizowanym okresie. Sposób obliczania Suma zobowiązań pozostałych do zapłaty na dzień/ ilość niepustych dni* analizowanego okresu dla dnia: założono, że jest to stan należności pozostałej do zapłaty *niepuste dni- dni, w których dostępna jest informacja o należności pozostałej do zapłaty 10. Należność pozostała do zapłaty waluta Kwoty należności wynikające z dokumentów w walucie dokumentu. Sposób obliczania miary: Należność z poprzedniego okresu wpłata w okresie od końca poprzedniego okresu do dnia przeprowadzenia analizy włącznie + należności w okresie od końca poprzedniego okresu do dnia przeprowadzenia analizy włącznie Do analizy konieczne jest przeciągniecie na raport wymiaru waluta, w przeciwnym razie pole będzie miało wartość N/A (ang. Not Available) Uwaga! Dane uwzględniają ustawienie w systemie Moduł: Business Intelligence 65 Wersja 9.5

66 11. Zobowiązanie pozostałe do zapłaty waluta CDN XL parametru Prezentuj płatności korekt ze znakiem minus. Kwoty zobowiązań wynikające z dokumentów przeliczone na walutę systemową. Sposób obliczania miary: Zobowiązanie z poprzedniego okresu wypłata w okresie od końca poprzedniego okresu do dnia przeprowadzenia analizy włącznie + zobowiązanie w okresie od końca poprzedniego okresu do dnia przeprowadzenia analizy włącznie Do analizy konieczne jest przeciągniecie na raport wymiaru waluta, w przeciwnym razie pole będzie miało wartość N/A (ang. Not Available) Uwaga! Dane uwzględniają ustawienie w systemie CDN XL parametru Prezentuj płatności korekt ze znakiem minus 12. Należność dokument Wartość należności jaka została wygenerowana przez dokument przychodowy wyrażona w walucie systemowej 13. Należność dokument waluta Wartość należności jaka została wygenerowana przez dokument przychodowy wyrażona w walucie dokumentu. Do analizy konieczne jest przeciągniecie na raport wymiaru waluta, w przeciwnym razie pole będzie miało wartość N/A (ang. Not Available) 14. Zobowiązanie dokument Wartość zobowiązania jaka została wygenerowana przez dokument rozchodowy wyrażona w walucie systemowej 15. Zobowiązanie dokument waluta Wartość zobowiązania jaka została wygenerowana przez dokument rozchodowy wyrażona w walucie dokumentu. Do analizy konieczne jest przeciągniecie na raport wymiaru waluta, w przeciwnym razie pole będzie miało wartość N/A (ang. Not Available). W obszarze analiz należności i zobowiązań można wykorzystać następujące wymiary: Czas kalendarzowy cztery poziomy: rok, kwartał, miesiąc, dzień. Jeśli wymiar czas kalendarzowy ustawiony jest na poziomie: All lub wskazany jest bieżący miesiąc należności i zobowiązania liczone są na dzień uruchomienia transformacji SSIS. Jeżeli wskazany jest inny miesiąc, kwartał lub rok na ostatni dzień wskazanego miesiąca, kwartału czy roku. Budżet Scenariusz preliminarz w systemie CDN XL pozwala na stworzenie krótkoterminowej prognozy spływu należności i zobowiązań. Dane z preliminarza są umieszczane w osobnej warstwie zwanej Prognozą Bieżącą. Warstwa prognozy jest predefiniowanym elementem Wersja Moduł: Business Intelligence

67 wymiaru Budżet.Scenariusz. Takie rozwiązanie pozwala na raportowanie danych o płatnościach z uwzględnieniem lub nie zapisów z preliminarza. Płatność wymiar płatność składa się z trzech hierarchii: Płatność.Zapadalnosć analiza należności i zobowiązań w podziale na terminowe i przeterminowane, oraz bardziej szczegółowo w podziale według przedziałów zapadalności ustalanych przez użytkownika podczas konfiguracji parametrów SSIS. Płatność.Prognoza analiza należności i zobowiązań w podziale na terminowe i przeterminowane, oraz bardziej szczegółowo w podziale według przedziałów zapadalności ustalanych przez użytkownika podczas konfiguracji parametrów SSIS. Płatność.Forma analiza należności i zobowiązań według formy płatności zapisanych na dokumentach. Dokument dostępne są wszystkie hierarchie tego wymiaru z wyjątkiem hierarchii dokument.jednostka Kontrahent - dostępne są wszystkie hierarchie tego wymiaru z wyjątkiem hierarchii Kontrahent.Staż CRM - dostępne są wszystkie hierarchie wymiaru CRM UWAGA: Aby wykonywane w Księdze raportów raporty płatności dawały poprawne wyniki należy uruchomić w Administratorze funkcję z apteczki: Uzupełnianie dat rozliczeń Obszar Analiz Wpłat i Wypłat w kostce Płatności Obszar analityczny Analiza wpłat i wypłat stwarza możliwość raportowania rozliczonych należności i zobowiązań a także umożliwia prognozowanie przyszłych wpłat i wypłat. Podstawowymi miarami tej kostki są miary Wpłata oraz Wypłata. Pozostałe miary dają informacje na temat własności płatników. Standardowymi miarami dostępnymi w Kostce Analiza Wpłat i Wypłat są: Lp. Miara Opis 1. Wpłata Kwota rozliczonych należności w walucie systemowej 2. Wypłata Kwota rozliczonych zobowiązań w walucie systemowej 3. Średni okres kredytowania wpłat Średnia ważona wielkością zapłaty czasu pomiędzy datą wystawienia dokumentu a datą wpłaty 4. Średni okres kredytowania wypłat Średnia ważona wielkością zapłaty czasu pomiędzy datą wystawienia dokumentu a datą wypłaty 5. Średni okres opóźnienia wypłat Średnia ważona wielkością zapłaty czasu pomiędzy terminem płatności a datą wpłaty 6. Średni okres opóźnienia wpłat Średnia ważona wielkością zapłaty czasu pomiędzy terminem płatności a datą wypłaty Moduł: Business Intelligence 67 Wersja 9.5

68 7. Wpłata waluta Kwota rozliczonych należności w walucie dokumentu. Do analizy konieczne jest przeciągniecie na raport wymiaru waluta, w przeciwnym razie pole będzie miało wartość N/A (ang. Not Available) 8. Wypłata waluta Kwota rozliczonych zobowiązań w walucie dokumentu. Do analizy konieczne jest przeciągniecie na raport wymiaru waluta, w przeciwnym razie pole będzie miało wartość N/A (ang. Not Available) Średni okres opóźnienia wpłat/wypłat: Historia rozliczeń z danym płatnikiem może być źródłem do określenia kilku istotnych parametrów charakteryzujących płatnika. Jednym z tych parametrów jest informacja o terminowości zapłat danego płatnika. Interesuje nas, czy zapłata następuje w terminie, a jeśli nie jakie jest średnie spóźnienie z płatnością. W celu określenia średniego opóźnienia z płatnością należy przeanalizować wszystkie rozliczone płatności związane z danym płatnikiem w zadanym okresie, policzyć liczbę dni od terminu płatności do daty zapłaty i wyliczyć średnią z tych wartości. Można podejrzewać, że terminowość zapłat jest silnie związana z wielkością zapłaty. Dlatego wyliczana średnia powinna być ważona kwotą zapłaty. Średni okres kredytowania wpłat/wypłat: Ten wskaźnik jest liczony tą samą metodą jak poprzedni, z tym, że będzie to średnia ważona, liczona od daty wystawienia dokumentu do daty zapłaty za ten dokument. Oczywiście, wskaźnik ten silnie zależy od terminu płatności, który płatnik ma obecnie, a także od terminów płatności, które miał przypisane w przeszłości Wykonana analiza powinna pokazać średni ważony czas opóźnienia z płatnością dla danego płatnika, bądź grupy płatników. Analiza może służyć wprost do kształtowania terminów płatności, jakie ustalamy z płatnikiem. Podstawowymi wymiarami dostępnymi w obszarze Analiza Wpłat i Wypłat są Budżet Scenariusz, Czas, Dokument, Kontrahent oraz Płatnik. Budżet scenariusz służy do prognozowania, element Prognoza bieżąca pozwala na uzyskanie raportu pokazującego kwoty nierozliczonych płatności wraz z prawdopodobnym terminem zapłaty. Termin ten jest obliczany poprzez dodanie do daty terminu płatności z dokumentu źródłowego wyliczonego średniego opóźnienia zapłaty. Pozwala też na zrobienie analizy wskazującej np. dla dokumentów kwot zapłaconych i pozostałych do zapłacenia. 3.4 Kostka Księgowość Kostka Księgowość stwarza możliwość pełnej analizy obrotów i sald na kontach księgowych oraz tworzenia zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika. W ramach tej kostki można wyróżnić dwa obszary: Obroty i Salda oraz Zestawienia Księgowe. Wersja Moduł: Business Intelligence

69 Uwaga: Poniższa tabelka przedstawia konfiguracje miar i wymiarów, dla których stosowanie wielowyboru na raportach (wybór na filtrze większej ilości elementów hierarchii wymiarów niż jeden) nie jest zalecane, gdyż może powodować błędy w obliczaniu wartości miar. Miara Bilans otwarcia Ma Bilans otwarcia Winien Saldo Ma Saldo Winien Kwota (wartość pozycji) Obroty Ma narastająco Obroty Winien narastająco Saldo Ma okres Saldo Winien okres Saldo początkowe Ma Saldo początkowe Winien Wymiar (hierarchia) Konto.Struktura, Czas.Kalendarzowy, Czas.Obrachunkowy Konto.Struktura, Czas.Kalendarzowy, Czas.Obrachunkowy Konto.Struktura, Czas.Kalendarzowy, Czas.Obrachunkowy Konto.Struktura, Czas.Kalendarzowy, Czas.Obrachunkowy Zestawienie.Pozycje, Czas.Kalendarzowy, Czas.Obrachunkowy Czas.Kalendarzowy, Czas.Obrachunkowy Czas.Kalendarzowy, Czas.Obrachunkowy Konto.Struktura, Czas.Kalendarzowy, Czas.Obrachunkowy Konto.Struktura, Czas.Kalendarzowy, Czas.Obrachunkowy Czas.Kalendarzowy, Czas.Obrachunkowy Czas.Kalendarzowy, Czas.Obrachunkowy Obszar Obrotów i Salda w kostce Księgowość Raporty w tym obszarze mogą być wykonywane za dowolny okres czasu (w podziale na miesiące, kwartały lub lata), z uwzględnieniem różnych okresów obrachunkowych. Są prezentowane według aktualnie obowiązującej struktury planu kont, z uwzględnieniem zmian w porównaniu do poprzednich okresów obrachunkowych (Pole: Konto w następnym okresie na karcie konta). Obroty i salda mogą być analizowane między innymi w zależności od typu konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe), wybranej klasy kont, waluty zapisów. Raporty mogą dotyczyć wskazanych dzienników księgowych i podobnie jak w module Księgowość CDN XL, mogą pokazywać zapisy tylko z bufora, tylko z księgi głównej lub wszystkie dekrety, bez względu na ich status. W prosty sposób można wyświetlić obroty na kontach powiązanych ze wskazanym kontrahentem. Dużą elastyczność w projektowaniu raportów daje możliwość wykorzystania wymiarów zbudowanych w oparciu o atrybuty cechujące zarówno konta, jak i dekrety. W module Księgowość CDN XL dostępna jest funkcjonalność opisu analitycznego dekretów księgowych. Opis można wykonywać ręcznie lub, w przypadku, gdy opisywane są dokumenty źródłowe opis analityczny dekretów pochodzących z dokumentów źródłowych może być wykonywany automatycznie. Uwaga: Mechanizm automatycznego przenoszenia opisów analitycznych z dokumentów na dekrety zadziała tylko w przypadku, gdy do dekretacji wykorzystany został schemat księgowy oparty o opis analityczny i konto wymiaru. Dodatkowo podczas transformacji SSIS wykonywany jest automatyczny opis analityczny tych dokumentów BO, które w module Księgowość zostały stworzone automatycznie. Opis na dekrecie BO wypełnia się na podstawie tych zapisów okresu poprzedzającego, które nie zostały rozrachowane. Moduł: Business Intelligence 69 Wersja 9.5

70 W analizach controllingowych opis analityczny dekretów przekłada się na możliwość wykorzystania w raportach wszystkich wymiarów systemowych (takich jak np. struktura firmy, lokalizacja czy projekt) oraz wymiarów definiowanych przez użytkownika. W kostce Księgowość: Obroty i salda dostępne są następujące miary: Lp. Miara Opis 1. Obroty Winien Obroty dla danego konta oraz okresu obrachunkowego po stronie Winien. Miara prezentowana z dokładnością do dnia. 2. Obroty Ma Obroty dla danego konta oraz okresu obrachunkowego po stronie Ma. Miara prezentowana z dokładnością do dnia. 3. Obroty Narastająco Winien Obroty narastająco dla danego konta oraz okresu obrachunkowego po stronie Winien liczone zawsze od początku okresu obrachunkowego do ostatniego miesiąca wybranego okresu obrachunkowego. Miara prezentowana z dokładnością do dnia. Liczone według wzoru: Obroty narastająco Winien = Obroty Winien od pierwszego dnia okresu obrachunkowego do dnia wybranego na raporcie 4. Obroty Narastająco Ma Obroty narastająco dla danego konta oraz okresu obrachunkowego po stronie Ma liczone zawsze od początku okresu obrachunkowego do ostatniego miesiąca wybranego okresu obrachunkowego. Miara prezentowana z dokładnością do dnia Liczone według wzoru: Obroty narastająco Ma = Obroty Ma od pierwszego dnia okresu obrachunkowego do dnia wybranego na raporcie 5. Obroty Narastająco Winien (BO) Obroty narastająco dla danego konta oraz okresu obrachunkowego po stronie Winien liczone zawsze od początku okresu obrachunkowego do ostatniego miesiąca wybranego okresu obrachunkowego. Miara prezentowana z dokładnością do dnia Liczone według wzoru: Obroty narastająco Ma = Obroty Winien od pierwszego dnia okresu obrachunkowego do dnia wybranego na raporcie + Bilans Otwarcia Winien Obroty Narastająco Ma (BO) Obroty narastająco dla danego konta oraz okresu obrachunkowego po stronie Ma liczone zawsze od początku okresu obrachunkowego do ostatniego miesiąca wybranego okresu obrachunkowego. Miara prezentowana z dokładnością do dnia Liczone według wzoru: Obroty narastająco Ma = Obroty Ma od pierwszego dnia okresu obrachunkowego do dnia wybranego na raporcie + Bilans Otwarcia Ma Wersja Moduł: Business Intelligence

71 Saldo na koncie po stronie Winien. Saldo Winien W przypadku gdy dane konto ma zaznaczoną opcję prezentacja salda dwustronnie * (opis pod tabelką) saldo jest liczone według wzoru Suma sald dla konta po stronie Winien Przy braku tej opcji saldo liczone według wzoru: Jeżeli różnica pomiędzy sumą obrotów po stronie Winien i sumą obrotów po stronie Ma jest większa od zera to wtedy wyświetlana jest ta wartość, w przeciwnym razie jest 0 W przypadku zaznaczenia opcji na karcie konta Saldo na podstawie obrotów liczone jako suma obrotów po stronie winien + bilans otwarcia winien Miara prezentowana z dokładnością do miesiąca liczona od początku okresu obrachunkowego 6. Saldo Ma Saldo na koncie po stronie Ma. W przypadku gdy dane konto ma zaznaczoną opcję prezentacja salda dwustronnie saldo jest liczone według wzoru Suma sald dla konta po stronie Ma Przy braku tej opcji saldo liczone według wzoru: Jeżeli różnica pomiędzy sumą obrotów po stronie Winien i sumą obrotów po stronie Ma jest mniejsza od zera to wtedy wyświetlana jest ta wartość, w przeciwnym razie jest 0 W przypadku zaznaczenia opcji na karcie konta Saldo na podstawie obrotów liczone jako suma obrotów po stronie ma + bilans otwarcia ma Miara prezentowana z dokładnością do miesiąca liczona od początku okresu obrachunkowego 7. Per Saldo Różnica pomiędzy Saldem Winien a Saldem Ma na danym koncie Miara prezentowana z dokładnością do miesiąca liczona od początku okresu obrachunkowego 8. Saldo Winien (Okres) Saldo na koncie po stronie Winien za okres. Liczone jako różnica pomiędzy Obrotami Winien a obrotami Ma. W przypadku kiedy różnica ta jest mniejsza od zera prezentowana jest wartość 0 W przypadku kiedy konto ma zaznaczoną opcję Saldo na podstawie obrotów saldo Winien równa się obrotom Winien za dany okres 9. Saldo Ma (Okres) Miara prezentowana z dokładnością do miesiąca. Saldo na koncie po stronie Ma za okres. Liczone jako różnica pomiędzy Obrotami Ma a obrotami Winien. W przypadku kiedy różnica ta jest mniejsza od zera prezentowana jest wartość 0. W przypadku kiedy konto ma zaznaczoną opcję Saldo na podstawie obrotów saldo ma równa się obrotom Ma za dany okres Miara prezentowana z dokładnością do miesiąca. Moduł: Business Intelligence 71 Wersja 9.5

72 Przyrost Salda Winien Przyrost Salda Ma Różnica pomiędzy Saldem Winien a Saldem Początkowym Winien Miara prezentowana z dokładnością do miesiąca liczona od początku okresu obrachunkowego Różnica pomiędzy Saldem Ma (na koniec okresu na który raportujemy)a Saldem Początkowym Ma (na początek okresu) Przyrost Salda Saldo Początkowe Winien Saldo Początkowe Ma Saldo Początkowe Bilans Otwarcia Ma Bilans Otwarcia Winien Bilans Otwarcia Różnica pomiędzy Przyrostem Salda Winien a Przyrostem Salda Ma Saldo początkowe na kontach po stronie Winien. Dla miesiąca pokazuje saldo po stronie Winien miesiąca poprzedniego (w przypadku pierwszego okresu obrachunkowego powinien być Bilans Otwarcia) Dla kwartału pokazuje saldo po stronie Winien kwartału poprzedniego Dla roku pokazuje saldo po stronie Winien roku poprzedniego Miara prezentowana z dokładnością do miesiąca liczona od początku okresu obrachunkowego Saldo początkowe na kontach po stronie Ma. Dla miesiąca pokazuje saldo po stronie Ma miesiąca poprzedniego (w przypadku pierwszego okresu obrachunkowego powinien być Bilans Otwarcia) Dla kwartału pokazuje saldo po stronie Ma kwartału poprzedniego Dla roku pokazuje saldo po stronie Ma roku poprzedniego Miara prezentowana z dokładnością do miesiąca liczona od początku okresu obrachunkowego Różnica pomiędzy Saldem Początkowym Winien oraz Saldem Początkowym Ma Miara prezentowana z dokładnością do miesiąca liczona od początku okresu obrachunkowego Bilans otwarcia na kontach po stronie Ma Miara prezentowana z dokładnością do miesiąca liczona od początku okresu obrachunkowego, bilans otwarcia przepisywany na każdy miesiąc Bilans otwarcia na kontach po stronie Winien Miara prezentowana z dokładnością do miesiąca liczona od początku okresu obrachunkowego, bilans otwarcia przepisywany na każdy miesiąc Różnica pomiędzy Bilansem Otwarcia Winien a Bilansem Otwarcia Ma Miara prezentowana z dokładnością do miesiąca liczona od początku okresu obrachunkowego, bilans otwarcia przepisywany na każdy miesiąc *Prezentacja Salda Dwustronnie opcję tą mają następujące konta: Konta z zaznaczoną opcją Saldo na podstawie obrotów Konta aktywno-pasywne lub rozrachunkowe które nie są analityczne W obszarze Księgowość Obroty i salda można tworzyć analizy wykorzystując następujące wymiary: Budżet dostępna jest tylko hierarchia Budżet.Scenariusz. Wymiar ten wykorzystywany jest podczas operacji budżetowania. Ilość poziomów scenariuszy budżetu jest definiowalna w module: Administrator (Listy/Słowniki kategorii/inne/scenariusz budżetu). Wymiar ten można wykorzystać też do analizy stanu wykonania budżetu. Wykorzystywany jest wtedy Wersja Moduł: Business Intelligence

73 predefiniowany poziom: Dane rzeczywiste, po których nie można budżetować. Jeżeli zostanie on zaznaczony na arkuszu budżetowym będą widoczne bieżące wyniki osiągane przez firmę. Czas : Atrybut wymiaru Dzień Kwartału Dzień Miesiąca Dzień Roku Dzień Tygodnia Kwartał Roku Miesiąc Roku Okres Obrachunkowy Perspektywa Kalendarzowy Obrachunkowy Produkcyjny Opis atrybutu wymiaru Numer dnia kwartału Numer dnia miesiąca Numer dnia w roku Nazwa dnia tygodnia Za pomocą tego atrybutu można analizować zdarzenia w konkretnym kwartale w przeciągu wielu lat Numery miesięcy w roku Umożliwia analizę danych na podstawie zdefiniowanych okresów obrachunkowych w CDN XL Dostępne są hierarchie: Bieżący okres, Miesiąc bieżący, Miesiąc poprzedni, Miesiąc rok temu, Kwartał bieżący narastająco, Kwartał poprzedni narastająco, Kwartał rok temu narastająco, Rok bieżący narastająco, rok poprzedni narastająco. Działa tylko w połączeniu z wymiarem czas.kalendarzowy Podział czasowy na kwartały w roku, miesiące w kwartale, dni w roku Podział czasowy okresów obrachunkowych na lata, kwartały w roku, miesiące w kwartale, dni w roku Umożliwia analizowanie danych z podziałem na tygodnie w konkretnym roku Uwaga: Dla większości miar w tym obszarze na raporcie jako wymiar czasu można używać tylko wymiaru Czas.Kalendarzowy albo Czas.obrachunkowy. Pozostałe atrybuty tego wymiaru można stosować w przecięciu z miarami Obroty Ma oraz Obroty Winien. Dekrety pozwala na wskazanie z jakiego dekretu pochodzi zapis księgowy na koncie. Dokument pozwala na wskazanie powiązania między zapisem na koncie a dokumentem źródłowym w systemie. Dokument.opis dokumentu umożliwia dodanie do analizy opisu dokumentu źródłowego, pobierany z karty dokumentu na zakładce Nagłówek w polu Opis. Dekret.Bufor pozwala na pokazywanie w raportach wszystkich dekretów lub tylko dekretów z Księgi Głównej. Dekret.Dziennik umożliwia prowadzenie analiz obrotów i sald w przekroju różnych dzienników księgowych. Atrybut wymiaru Opis atrybutu wymiaru Moduł: Business Intelligence 73 Wersja 9.5

74 Dziennik Status Zawiera listę dostępnych w systemie dzienników księgowych. Informacja o statusie dziennika Dokument umożliwia analizę z jakiego dokumentu źródłowego pochodzi zapis na koncie. Dekret umożliwia analizę z jakiego dekretu pochodzi zapis na koncie. Firma dostępne są cztery hierarchie: Lokalizacja, Projekt, Spółka, Struktura firmy. Wymiar ten dotyczy struktury organizacyjnej firmy oraz realizowanych w niej projektów. Wartości wymiaru do analiz pobierane są z opisów analitycznych dekretów. Konto : Wymiar opisujący znajdujące się w systemie konta księgowe. Atrybut wymiaru Analityczne Klasa Rozrachunkowe Struktura Typ Segment 0 Opis atrybutu wymiaru Zawiera informację czy konto jest liściem planu kont (nie ma subkont). Przyjmuje wartości TAK lub NIE Klasa konta Czy konto jest rozrachunkowe. Przyjmuje wartości TAK lub NIE. W XL na karcie konta, zakładka właściwości, opcja typ konta Informacja o strukturze planu kont. Konta są pogrupowane w odpowiednie grupy (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,Niezwiazane) Podział kont na bilansowe (aktywa, pasywa, aktywa-pasywa), pozabilansowe (pozabilansowe), wynikowe (koszty, przychody) Informacja o pierwszej cyfrze z planu kont Segment 1 Informacja o poziomie konta (0) Segment 2 Informacja o poziomie konta (1) Segment 3 Informacja o poziomie konta (2) Segment 4 Informacja o poziomie konta (3) Segment 5 Informacja o poziomie konta (4) Segment 6 Informacja o poziomie konta (5) Waluta Kontrahent Numer w poprzednim okresie Numer w następnym okresie Numer Nazwa Informacja o walucie zapisu Informacja o kontrahencie powiązanym z kontem Informacja o numerze konta w poprzednim okresie obrachunkowym Informacja o numerze konta w następnym okresie obrachunkowym Informacja o numerze konta w bieżącym okresie obrachunkowym Informacja o nazwie konta w bieżącym okresie obrachunkowym UWAGA: Od wersji 9.0 jest historyczna analiza kont. Użytkownik może także dokonywać analiz kont z historycznych okresów obrachunkowych. Wersja Moduł: Business Intelligence

75 Kontrahent Akronim wymiar dotyczy kontrahenta (pracownika, urzędu) powiązanego z kontem księgowym. Operator wystawiający - wymiar umożliwia analizę operatorów wystawiających dany zapis księgowy. Dostępne są dwie hierarchie: Pracownik i Operator. Operator zatwierdzający - wymiar umożliwia analizę operatorów zatwierdzających dany zapis księgowy. Dostępne są dwie hierarchie: Pracownik i Operator. Dodatkowo w obszarze Księgowość: Obroty i Salda umożliwiono podgląd wszystkich zapisów składających się na wartość na danym koncie. W tym celu należy w menu kontekstowym rozwijanym z pozycji wartości na koncie wybrać opcję: Dane źródłowe. Rysunek 3.1 Wyświetlanie danych źródłowych w raportach. W wyniku wyboru zostanie wyświetlone okno z danymi źródłowymi. Rysunek 3.2 Dane źródłowe. Na wyświetlanej liście może pojawić się kilka rodzajów zapisów: *BO* - oznacza kwoty bilansu otwarcia. Agregat salda na - saldo na koniec kolejnych miesięcy z analizowanego okresu czasu. Zapis księgowy dekret (numer dekretu) wprowadzający odpowiednie kwoty na konta. Moduł: Business Intelligence 75 Wersja 9.5

76 Dla każdego z zapisów wyświetlane są następujące dane: Dekret numer dekretu, Dziennik dziennik księgowy, z którego pochodzi dekret, Dokument źródłowy dokument źródłowy, z którego pochodzi dekret, Data zapisu data wprowadzenia zapisu, Kwota winien wartość zapisu po stronie winien, Kwota ma wartość zapisu po stronie ma, Bufor czy zapis jest w buforze, Osoba wystawiająca osoba wystawiająca zapis, Osoba zatwierdzająca osoba zatwierdzająca zapis Obszar Zestawienia Księgowe w kostce Księgowość Analiza zestawień księgowych bazuje na zestawieniach zdefiniowanych w systemie CDN XL. Każde zestawienie stanowi odrębną analizę. Spośród zestawień księgowych utworzonych w module Księgowość CDN XL do Business Intelligence można przenosić te, dla których w trakcie definiowania zostały wykorzystane dowolne funkcje konta, klasy konta oraz funkcje SQL. Dodatkowo na zestawieniach tych należy zaznaczyć parametr: Business Intelligence. Zestawienia Księgowe mogą być analizowane w dowolnym okresie czasu, mogą uwzględniać lub nie zapisy w buforze oraz prezentować dane w przekroju wybranego dziennika księgowego, typu konta oraz waluty zapisu. W każdym momencie podczas wykonywania analizy zestawień księgowych można wywołać dane szczegółowe (analogicznie jak w przypadku obszaru Księgowość Obroty i salda). Jest to lista zapisów księgowych z informacją o dokumencie źródłowym, (jeżeli dokument źródłowy istnieje). Podobnie jak analiza Obrotów i Sald, analiza zestawień księgowych uwzględnia zmiany w planie kont wynikające z przemapowania jednych kont na drugie w różnych okresach obrachunkowych. Takie podejście umożliwia analizy porównawcze zestawienia księgowego w różnych okresach obrachunkowych. Dużym atutem Zestawień Księgowych jest możliwość analiz z wykorzystaniem wymiarów systemowych (np. rachunek wyników dla poszczególnych działów firmy lub wybranych projektów) oraz wymiarów zdefiniowanych przez użytkownika. Takie raporty są możliwe do wykonana pod warunkiem istnienia opisów analitycznych na dekretach księgowych. W obszarze walidowanym dla Partnerów są dostępne wzorcowe zestawienia księgowe, takie jak: Bilans uproszczony. Bilans, Rachunek Zysków i Strat w układzie kalkulacyjnym, Rachunek Zysków i Strat w układzie porównawczym. UWAGA: Zestawienia zbudowane są w oparciu o wzorcowy plan kont, dostarczany wraz z modułem: Księgowość CDN XL. Jeśli plan kont w analizowanej bazie danych jest inny zestawienia powinny zostać odpowiednio zmodyfikowane. W obszarze Księgowość: Zestawienia księgowe dostępne jest tylko jedna miara Wartość pozycji. Wersja Moduł: Business Intelligence

77 Dodatkowo w obszarze tym są dostępne następujące wymiary: Budżet dostępna jest tylko hierarchia Budżet.Scenariusz. Wymiar ten wykorzystywany jest podczas operacji budżetowania. Ilość poziomów scenariuszy budżetu jest definiowalna w module: Administrator (Listy/Słowniki kategorii/inne/scenariusz budżetu). Wymiar ten można wykorzystać też do analizy stanu wykonania budżetu. Wykorzystywany jest wtedy predefiniowany poziom: Dane rzeczywiste, po których nie można budżetować. Jeżeli zostanie on zaznaczony na arkuszu budżetowym będą widoczne bieżące wyniki osiągane przez firmę. Czas kalendarzowy umożliwia wielopłaszczyznową interpretacje nie tylko danych bieżących, ale również danych historycznych. Czas perspektywa dostępne są hierarchie: Bieżący okres, Miesiąc bieżący, Miesiąc poprzedni, Miesiąc rok temu, Kwartał bieżący narastająco, Kwartał poprzedni narastająco, Kwartał rok temu narastająco, Rok bieżący narastająco, rok poprzedni narastająco. Należy korzystać z tego wymiaru w połączeniu z wymiarem czas.kalendarzowy. Dekret.Bufor pozwala na pokazywanie w raportach wszystkich dekretów lub tylko dekretów z Księgi Głównej. Dekret.Dziennik umożliwia prowadzenie analiz obrotów i sald w przekroju różnych dzienników księgowych. Firma dostępne są cztery hierarchie: Lokalizacja, Projekt, Spółka, Struktura firmy. Wymiar ten dotyczy struktury organizacyjnej firmy oraz realizowanych w niej projektów. Wartości wymiaru do analiz pobierane są z opisów analitycznych dekretów. Zestawienie.Pozycje zbudowany jest z pięciu poziomów Nazwa widoczna jest lista zestawień: Pozycje pozycje danego zestawienia: Rysunek 3.3 Wymiar Zestawienia/Nazwa. Moduł: Business Intelligence 77 Wersja 9.5

78 Rysunek 3.4Wymiar Zestawienia/Pozycja. Definicja prezentuje definicję pozycji zestawienia. Rysunek 3.5 Wymiar Zestawienia/Definicja. Poziom pozwala wybrać tylko istniejący poziom (poziomy) zestawienia. Funkcja Funkcja, która jest wykorzystywana w danej pozycji zestawienia. 3.5 Kostka Produkcja W kostce analizie podlegają ilości, terminy oraz koszty wynikające z celów zlecenia oraz technologii wykonania poszczególnych jego elementów. Model jest rozdzielony na trzy obszary (Zlecenia Produkcyjne, Struktura Materiałowa, Marszruta), co jest podyktowane zróżnicowanym poziomem granulacji analizowanych faktów. Obszar Zlecenia Produkcyjne przechowuje informacje na poziomie pozycji (elementów) analizowanych zleceń dotyczące: Założonej ilości dla celów zlecenia (ilości poszczególnych pozycji zlecenia). Założonego terminu wykonania zlecenia (elementów zlecenia). Wersja Moduł: Business Intelligence

79 Zrealizowanej ilości pozycji zlecenia. Odchyleń ilości zrealizowanej od zakładanej. W obszarze Struktura Materiałowa przechowywane są informacje dotyczące poszczególnych etapów procesu produkcyjnego na poziomie granulacji czynności w technologii (technologii dla zlecenia). Obszar pozwala na analizę kosztów materiałowych. Analizując fakty gromadzone w obszarze Struktura Materiałowa użytkownik ma możliwość analizowania miar w ujęciu wartościami planowanymi, rzeczywistymi oraz opartymi o technologię wzorcową. Obszar Marszruta obejmuje informacje dotyczące czasochłonności wykonania poszczególnych operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów produkcyjnych. Czasochłonność analizowana jest w kontekście pracochłonności jak i obciążenia stanowisk produkcyjnych (zasobów obiektów). Fakty analizowane są na poziomie szczegółowości obiektu (zasobu) z rozróżnieniem typu obiektu. Poszczególne obszary tworzą grupy miar: Grupa miar Produkcja Zlecenia miary posiadają w nazwie prefiks Z. Grupa miar Produkcja Struktura Materiałowa miary posiadają w nazwie prefiks S. Grupa miar Produkcja Marszruta miary posiadają w nazwie prefiks M Obszar Zlecenia Produkcyjne Obszar Zlecenia Produkcyjne przechowuje informacje na poziomie pozycji (elementów) analizowanych zleceń dotyczące: Założonej ilości dla celów zlecenia (ilości poszczególnych pozycji zlecenia). Założonego terminu wykonania zlecenia (elementów zlecenia). Zrealizowanej ilości pozycji zlecenia. Odchyleń ilości zrealizowanej od zakładanej. Grupa miar Produkcja Zlecenia (Z) Lp. Nazwa miary Opis 1. Z Ilość Zlecenie Planowana do wytworzenia ilość wyrobu/półwyrobu będąca na pozycji analizowanego zlecenia produkcyjnego Z Ilość Realizacja Z Liczba Dokumentów ZP Wytworzona ilość wyrobu/półwyrobu wynikająca z dokumentu przychodu wewnętrznego. Całkowita liczba dokumentów zlecenia produkcyjnego 4. Z Odchylenie Ilościowy wskaźnik wyliczany na zasadzie różnicy pomiędzy ilością Moduł: Business Intelligence 79 Wersja 9.5

80 Realizacji Ilość Z Procent realizacji Z Odchylenie realizacji w dniach Z Średnia ilość Realizacja Z Koszt Produktu Zlecenie Z Koszt Materiału Zlecenie Z Koszt Materiału Realizacja Z Koszt Produktu Realizacja Z Koszt Jedn. Materiału Realizacja Z Koszt Jedn. Produktu Realizacja Z Koszt Jedn. Materiału Zlecenie Z Koszt Jedn. Produktu Zlecenie zrealizowaną a ilością planowaną. Procentowy wskaźnik obliczany na zasadzie stosunku ilości zrealizowanej do ilości planowanej. Ilość dni obliczana na zasadzie różnicy pomiędzy rzeczywistą datą zakończenia zlecenia a datą planowaną. Brak danych w przypadku braku realizacji Średnia ilość wytworzenia wyrobu/półwyrobu liczona, jako iloraz sumy ilości zrealizowanej do sumy liczby dokumentów zlecenia produkcyjnego Planowany całkowity koszt wytworzenia produktu wynikający z planowania produkcyjnego Planowany całkowity koszt wykorzystania materiału wynikający z planowania produkcyjnego Rzeczywisty całkowity koszt wykorzystania materiału wynikający z dokumentu rozchodu wewnętrznego Rzeczywisty całkowity koszt wytworzenia produktu wynikający z dokumentu przychodu wewnętrznego Rzeczywisty koszt wykorzystania materiału przypadający na jednostkę wytworzonego produktu wynikający z dokumentu rozchodu wewnętrznego Rzeczywisty koszt wykorzystania materiału przypadający na jednostkę wytworzonego produktu wynikający z dokumentu rozchodu wewnętrznego Planowany koszt wykorzystania materiału przypadający na jednostkę produktu wynikający z dokumentu zlecenia produkcyjnego Planowany koszt wytworzenia przypadający na jednostkę produktu wynikający z dokumentu zlecenia produkcyjnego Obszar Struktura materiałowa W obszarze Struktura Materiałowa przechowywane są informacje dotyczące poszczególnych etapów procesu produkcyjnego na poziomie granulacji czynności w technologii (technologii dla zlecenia). Obszar pozwala na analizę kosztów materiałowych. Analizując fakty gromadzone w obszarze Struktura Materiałowa użytkownik ma możliwość analizowania miar w ujęciu wartościami planowanymi, rzeczywistymi oraz opartymi o technologię wzorcową. Wersja Moduł: Business Intelligence

81 Grupa miar Produkcja Struktura Materiałowa (S) Lp. Nazwa miary Opis 1. S Ilość Materiału Planowana Planowane zużycie materiałów i surowców wynikająca z planowania zlecenia produkcyjnego S Ilość Materiału Technologia S Ilość Materiału Rzeczywista S Koszt Materiału Planowany S Koszt Materiału Technologia S Koszt Materiału Rzeczywisty S Odchylenie % Ilość T/P S Odchylenie % Ilość R/P S Odchylenie % Ilość R/T S Odchylenie % Koszt T/P S Odchylenie % Koszt R/P S Odchylenie % Koszt R/T Zużycie materiałów i surowców wynikające z faktycznej ilości wykonywanych wyrobów oraz technologii wzorcowej dla zlecenia produkcyjnego Faktyczne zużycie materiałów i surowców w trakcie trwania procesu produkcyjnego Planowane materiałowe koszty wytworzenia wynikające z planowania zlecenia produkcyjnego Materiałowe koszty wytworzenia wynikające z faktycznej ilości wykonywanych wyrobów oraz technologii wzorcowej dla zlecenia produkcyjnego Faktyczne koszty materiałowe poniesione na realizację zlecenia Procentowy wskaźnik odchylenia ilości dla wzorcowej technologii od ilości planowanej Procentowy wskaźnik odchylenia ilości rzeczywistej od planowanej Procentowy wskaźnik odchylenia ilości rzeczywistej od ilości dla wzorcowej technologii Procentowy wskaźnik odchylenia kosztów dla technologii wzorcowej od kosztów planowanych Procentowy wskaźnik odchylenia kosztów rzeczywistych od kosztów planowanych Procentowy wskaźnik odchylenia kosztów rzeczywistych od wartości dla technologii wzorcowej Obszar Marszruta Obszar Marszruta obejmuje informacje dotyczące czasochłonności wykonania poszczególnych operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów produkcyjnych. Czasochłonność analizowana jest w kontekście pracochłonności jak i obciążenia stanowisk produkcyjnych (zasobów obiektów). Fakty analizowane są na poziomie szczegółowości obiektu (zasobu) z rozróżnieniem typu obiektu. Grupa miar Produkcja Marszruta (M) Lp. Nazwa miary Opis Moduł: Business Intelligence 81 Wersja 9.5

82 M Czas Realizacji Planowany M Czas Realizacji Technologia M Czas Realizacji Rzeczywisty M Czas Rozliczeniowy Planowany M Czas Rozliczeniowy Technologia M Czas Rozliczeniowy Rzeczywisty M Koszt Planowany M Koszt Technologia M Koszt Rzeczywisty M Ilość Planowana M Ilość Rzeczywista M Ilość Technologia Planowany czas pracy obiektów lub czynności wynikający z planowania zlecenia produkcyjnego Czas pracy obiektów lub czynności wynikający z technologii wzorcowej dla zlecenia produkcyjnego Rzeczywista ilość czasu pracy obiektów lub czynności wynikająca z realizacji zlecenia produkcyjnego Planowany rozliczeniowy czas pracy obiektów lub czynności wynikający z planowania zlecenia produkcyjnego Rozliczeniowy czas pracy obiektów lub czynności wynikający z technologii wzorcowej dla zlecenia produkcyjnego Rzeczywista ilość rozliczeniowego czasu pracy obiektów lub czynności wynikająca z realizacji zlecenia produkcyjnego Wartość kosztów ze stawek dla czynności i obiektów wynikający z planowania zlecenia produkcyjnego Wartość kosztów ze stawek dla czynności i obiektów wynikająca z technologii wzorcowej dla zlecenia produkcyjnego Rzeczywista wartość kosztów ze stawek dla czynności i obiektów wynikająca z realizacji zlecenia produkcyjnego Planowana do wytworzenia ilość produktu wynikający z planowania zlecenia produkcyjnego Rzeczywista wytworzona produktu wynikająca z realizacji zlecenia produkcyjnego. Miara tożsama z miarą Z Ilość Realizacja. Ilość produktu do wytworzenia wynikająca z technologii wzorcowej dla zlecenia produkcyjnego Uwaga: Dla wszystkich miar przedstawiających czas lub ilość w grupie miar M przecięcie hierarchią funkcje wymiaru Obiekt produkcji na najwyższym poziomie hierarchii nie ma sensu np. zsumowanie czasu pracy maszyny i wykonującego na niej daną czynność pracownika nie znajduje uzasadnienia biznesowego Wymiary Do analiz dla kostki Produkcja można wykorzystać następujące wymiary:. Powodem ich wprowadzenia była zbyt duża liczba czynności w niektórych rzeczywistych procesach technologicznych. Wersja Moduł: Business Intelligence

83 Czynność słownik czynności wykonywanych w procesie produkcyjnym. Odnosi się do grup miar M i S. Etap Produkcji - W wersji 9.0 XL pojawiły się tzw. kamienie milowe, czyli czynności w procesie technologicznym, które kończą pewien etap produkcji. Dzięki wymiarowi Etap Produkcji możemy na raporcie rozbić proces produkcyjny na poszczególne etapy zdefiniowane na zleceniu produkcyjnym w CDN XL. Obiekt Produkcji słownik funkcji i przypisanych do nich obiektów biorących udział w procesie produkcyjnym oraz słownik czynności wykonywanych w procesie produkcyjnym. Odnosi się do grupy miar M. Technologia słownik wersji technologii wytworzenia produktu. Odnosi się do grupy miar Z, M, S. Produkt Wynik określa, czy produkt uzyskany w procesie produkcji jest finalny, czy uboczny. Odnosi się do grupy miar S. Jednostka Czas wymiar umożliwia analizę miar (Czas Rozliczeniowy, Czas Realizacji) w jednostkach czasu w sekundach, minutach, godzinach lub dniach. Wykorzystanie wymiaru ma sens biznesowy jedynie przy wyborze jego jednego elementu. Bez wykorzystania wymiaru czasy podawane są w sekundach. Odnosi się do grupy miar M przedstawiających czasy. Czas Dokumentu wskazuje na datę wystawienia dokumentu zlecenia produkcyjnego. Czas Rozpoczęcie wskazuje na rzeczywistą datę rozpoczęcia realizacji pierwszej czynności w procesie produkcyjnym dla zlecenia produkcyjnego. Odnosi się do grup miar Z i M. Czas Zakończenie wskazuje na rzeczywistą datę zakończenia realizacji ostatniej czynności w procesie produkcyjnym dla zlecenia produkcyjnego. Odnosi się do grup miar Z i M. Czas Planowane Rozpoczęcie wskazuje na planowaną datę rozpoczęcia realizacji pierwszej czynności w procesie produkcyjnym dla zlecenia produkcyjnego. Odnosi się do grupy miar Z. Czas Planowane Zakończenie wskazuje na planowaną datę zakończenia realizacji ostatniej czynności w procesie produkcyjnym dla zlecenia produkcyjnego. Odnosi się do grupy miar Z. Czas Powstawania Kosztu wskazuje na datę wystawienia pierwszego dokumentu rozchodu wewnętrznego dla zlecenia produkcyjnego. Odnosi się do grupy miar S. Materiał słownik wszystkich materiałów (surowców) wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. Oparty na wymiarze Produkt. Ponadto znany z innych kostek wymiar jest w Produkcji interpretowany następująco: Produkt słownik wszystkich produktów będących wynikiem zlecenia produkcyjnego (bez względu na fakt, czy wynikają z dokumentu zlecenia produkcyjnego) oraz półproduktów. 3.6 Kostka CRM Celem stworzenia kostki analitycznej CRM jest analiza danych wynikających z aplikacji CRM. CRM przechowuje następujące grupy funkcjonalności: Analiza danych dotyczących struktury kampanii i powiązanych z nią dokumentów. Moduł: Business Intelligence 83 Wersja 9.5

84 Analiza danych dotyczących osób związanych z kampanią i ich ról. Założenia Kampania jest sama w sobie czymś w rodzaju etapu nadrzędnego. Kampania może składać się z etapów, ale może także nie zawierać żadnych etapów. Etap kampanii wiąże kampanię z kontrahentami. Kontrahenci uczestniczą w kampanii poprzez uczestnictwo w jej etapach. Konwersacja z kontrahentem odbywa się w ramach danego etapu kampanii i może zawierać wiele wątków a wewnątrz wątków wiele pojedynczych rozmów lub zadań. Każdy byt (kampania, etap, kontrahent, konwersacja, element konwersacji) ma opisany planowany czas rozpoczęcia i zakończenia (w przypadku elementu konwersacji oraz dokumentu jest to tylko czas zaistnienia). Do każdego bytu (kampanii, etapu, kontrahenta, konwersacji, elementu konwersacji) może być powiązany dokument związany z przychodem lub kosztem. Dokument posiada datę wystawienia, liczebność towaru, typ towaru (nie wszystkie rodzaje dokumentów), rodzaj kwoty (przychód lub koszt) oraz jej wartość. W celu projektowania przekrojowych analiz, do kostki CRM dodano także miary z obszaru Logistyka: Sprzedaż wartość Sprzedaż Ilość Obszar Konwersacje W ramach obszaru Konwersacji można przeprowadzać analizę: Struktury kontrahentów w etapach. Przychodów, kosztów i ilości sprzedawanych towarów w kampanii. dokumentom możemy porównać wartości przewidywane z rzeczywistymi. Dzięki powiązanym Osób powiązanych z danym elementem kampanii oraz ich liczebność. Analizie są poddawani powiązani operatorzy, akwizytorzy oraz osoby reprezentujące kontrahentów. Grupa miar Konwersacje Lp. Miara Opis 1. Przychód Plan Kontrahent Reprezentuje przychody planowane na poziomie kontrahenta. Wartości z poziomów etapów (wartości domyślne dla kontrahentów) i kampanii (wartości niezależne) nie są ujęte w tej mierze. 2. Przychód Wartość pobierana z dokumentów dotyczących sprzedaży przypiętych do któregokolwiek obiektu w kampanii. 3. Koszt Wartość pobierana z dokumentów przypiętych jako koszt do któregoś z obiektów kampanii. Wersja Moduł: Business Intelligence

85 4. Ilość Plan Kontrahent Liczba sztuk towaru przypisanego do kontrahenta, która ma zostać sprzedana. Wartość pobierana z poziomu kontrahenta. 5. Szansa sprzedaży Procentowa szansa powodzenia działań z kontrahentem w etapie. 6. Liczba Innych Kampanii Akt 7. Liczba Innych Kampanii Nakt Liczba innych kampanii, w których kontrahent nadal bierze udział w czasie trwania swojej kampanii (kontrahent zawsze występuję w kontekście kampanii). Kontrahent musi być aktywny w innej kampanii, aby zostać zliczony. Liczba innych kampanii, w których kontrahent brał udział w czasie trwania swojej kampanii (kontrahent zawsze występuję w kontekście kampanii). Kontrahent musi być nieaktywny (tj. postępowanie z nim musiało zakończyć się sukcesem lub porażką) w innej kampanii, aby zostać zliczony. 8. Liczba Kampanii Liczba kampanii. Zlicza unikalne istniejące kampanie. 9. Liczba Etapów Liczba etapów. Zlicza unikalne istniejące etapy. 10. Liczba Operatorów Liczba operatorów we wszystkich kampaniach, ma sens w przecięciu z kampanią. Zlicza unikalnych istniejących operatorów. 11. Liczba Kontrahentów Liczba informująca ilu kontrahentów uczestniczyło w etapach kampanii. Zlicza unikalnych istniejących kontrahentów. 12. Liczba Osób Liczba przedstawicieli kontrahenta. Zlicza unikalne istniejące osoby. 13. Liczba Konwersacji Liczba przeprowadzonych konwersacji. Zlicza unikalne istniejące konwersacje. 14. Przychód Plan Oczekiwany 15. Odchylenie % Przychodu Miara wyliczana jako iloczyn Przychód Plan Kontrahent * Szansa Sprzedaży. Reprezentuje spodziewane przychody, jakie mają zostać zrealizowane na podstawie danych z poziomu kontrahenta. Miara na poziomie kontrahenta jest wyliczana w oparciu o wartość Szansy Sprzedaży i Przychodu Planowanego przypisaną danemu kontrahentowi. Na poziomie etapu jest wyliczana w oparciu o wartość Szansy Sprzedaży etapu oraz sumę wartości Przychodów Planowanych z kontrahentów występujących w tym etapie. Na poziomie kampanii miara jest wyliczana jako suma Przychodów Planowanych Oczekiwanych z etapów kampanii. Miara nie agreguje się po kontrahentach poza kontekstem kampanii. Odstępstwo przychodu planowanego dla całej kampanii od uzyskanego przychodu. ((Przychód - Przychód Plan Kampania) / Przychód Plan Kampania) * 100%. 16. Odchylenie % Kosztu Odstępstwo kosztu planowanego dla całej kampanii od zrealizowanych kosztów. ((Koszt Koszt Plan) /Koszt Plan ) * 100%. Ma sens na poziomie etapu oraz kampanii. 17. Średni Koszt Operator Koszt / Liczba Operatorów (w kampanii). Agreguje się po kampaniach. Moduł: Business Intelligence 85 Wersja 9.5

86 18. Średni Koszt Kontrahent 19. Średni Czas Realizacji Koszt / Liczba Kontrahentów (w kampanii). Dotyczy kampanii, czas liczony jako czas od początku do końca kampanii w dniach. 20. Średni Czas Podjęcia Prospektu Miara raportuje po jakim czasie w dniach potencjalny kontrahent coś kupił w danej kampanii (czas w dniach od pierwszego wejścia kontrahenta do kampanii, aż do daty podpięcia dokumentu przychodu). 21. Efektywność Sprzedaży z Dok 22. Efektywność Sprzedaży % z Dok 23. Efektywność Sprzedaży Sukces 24. Efektywność Sprzedaży % Sukces Liczba potencjalnych kontrahentów, którzy coś kupili w danej kampanii (dane na podstawie przypiętych do kontrahenta dokumentów przychodu). % potencjalnych kontrahentów, którzy coś kupili w danej kampanii (dane na podstawie przypiętych do kontrahenta dokumentów przychodu). Liczba potencjalnych kontrahentów, którzy coś kupili w danej kampanii (dane na podstawie stanu kontrahenta Sukces ). % potencjalnych kontrahentów, którzy coś kupili w danej kampanii (dane na podstawie stanu kontrahenta Sukces ). 25. Porażka Liczba Liczba kontrahentów, których udział w kampanii zakończył się porażką. 26. Porażka Procent Procent kontrahentów, których udział w kampanii zakończył się porażką Obszar Kampanie Etapy W ramach obszaru Kampanie Etapy można przeprowadzać analizę: Wielkości planowanych planowany przychód całej kampanii, planowaną ilość sprzedanego towaru dla kampanii oraz koszty planowane etapów. Grupa miar Kampanie Etapy Lp. Miara Opis 1. Przychód Plan Kampania Reprezentuje przychody planowane na poziomie kampanii. Prezentowana wielkość jest kwotą szacunkową pochodzącą z formatki kampanii. 2. Ilość Plan Kampania Reprezentuje planowaną na poziomie kampanii ilość sprzedawanego towaru, która ma być sprzedana w ramach danej kampanii. Prezentowana wielkość jest kwotą szacunkową pochodzącą z formatki kampanii. 3. Koszt Plan Reprezentuje kwoty zaplanowanych kosztów na poziomie etapów 4. Liczba Kontrahentów Akt w Innych Kamp Przedstawia liczbę kontrahentów w danej kampanii, którzy w czasie jest trwania są aktywni choćby jednej innej kampanii. Wersja Moduł: Business Intelligence

87 5. Liczba Kontrahentów Nakt w Innych Kamp Przedstawia liczbę kontrahentów w danej kampanii, którzy w czasie jest trwania są nieaktywni (ich udział zakończył się sukcesem lub porażką) choćby jednej innej kampanii Wymiary W kostce CRM użytkownik do analizy może wykorzystać następujące wymiary: Kampania - Wymiar zawiera informacje na temat kampanii według czterech poniższych hierarchii: Kampania Rodzaj Kampanii słownik zawierający rodzaje Kampanii Kampania Stan wymiar zawiera słownik stanów Kampanii Kampania wymiar hierarchiczny prezentujący wyszczególnione etapy dla poszczególnych kampanii Szansa wymiar prezentujący procentowa szansę powodzenia dla danego etapu Kampanii Czas poszczególne kampanie i etapy można analizować za pomocą standardowego wymiaru czas, a także w celu ułatwienia analizy wprowadzono takie wymiary jak: Data rozpoczęcia wskazuję na datę rozpoczęcia danego etapu kampanii Data wejścia wskazuję na datę wejścia danego kontrahenta do etapu kampanii Data wyjścia Plan - wskazuję na datę planowanego zakończenia działań z kontrahentem notowana dla każdego etapu. Data zakończenia - wskazuję na datę zakończenia danego etapu kampanii Operator Wymiar dotyczący operatora już jest w hurtowni. Tabele faktów przecinają się z nim dwukrotnie jako z wymiarem Operator oraz Operator Twórca. Operator Twórca oznacza operatora, który dodał danego kontrahenta do etapu. Akwizytor Wymiar zawiera informacje na temat akwizytora danego kontrahenta. W praktyce może to być pracownik lub inny kontrahent. KodFiaska Wymiar dotyczący powodów niepowodzenia w pozyskaniu kontrahenta w etapie. Osoba Wymiar zawiera informacje dotyczące poszczególnych osób od kontrahenta Kontakt Moduł: Business Intelligence 87 Wersja 9.5

88 Wymiar służy do analizy przeprowadzonych konwersacji w zależności od ich typu. Stan Kontrahenta Wymiar służy do analizy ilościowej kontrahentów w zależności od ich statusu w danym etapie kampanii. W zakresie jednej kampanii każdy unikalny kontrahent jest w stanie Porażka (posiada przypisany kod fiaska), albo jest w stanie Sukces albo Aktywny. Dodatkowy stan kontrahenta Propagowany jest przeznaczony dla nieaktywnych kontrahentów w etapie danej kampanii przeniesionych do innego etapu. Stan Propagowany nie powinien być analizowany na raportach skuteczności kampanii (jego liczebność zamazuje prawdziwą liczebność kontrahentów). Dokument Wymiar zawiera informacje dotyczące poszczególnych dokumentów sprzedaży/kosztów w kampanii. ObszarKonwersacji Wymiar opisuje konwersacje czy są zarejestrowane w CRM (podpięte do etapu kampanii) czy też zostały przeprowadzone poza obszarem CRM. 3.7 Raportowanie na podstawie wymiarów standardowych Każdy dokument powstający w systemie jest źródłem standardowych danych do analiz. Dokumenty te w naturalny sposób są sygnowane na etapie ich wystawiania wymiarami standardowymi, takimi jak: towar, cena, czas, kontrahent, kontrahent docelowy, oddział, geografia, akwizytor, producent itp. Wiele wymiarów może być organizowanych w hierarchie, pozwalające na grupowanie wyników analiz. Przykładowo dla wymiaru: Kontrahent, można stworzyć hierarchie wg grup (definiowanych np. dostawcy, odbiorcy ), geografii (regiony, województwa...), poziomów cenowych (detaliści, hurtownicy ), branż... Typową hierarchią jest układ czasu kalendarzowego (rok, kwartał, miesiąc), produkcyjnego (rok, tydzień, dzień), analitycznego (dzień tygodnia, tydzień roku). Dzięki takiemu podejściu możliwe są np. analizy i porównania, w jakim okresie czasu kontrahenci, z jakiej branży kupują najwięcej, w jakich regionach kraju osiągane są największe i najmniejsze obroty, towary, od jakich producentów sprzedają się najlepiej, który dzień tygodnia (miesiąc, kwartał roku) przynosi największe zyski, którzy akwizytorzy i w jakich regionach wykazują się największą aktywnością i wiele innych. 3.8 Raportowanie na podstawie wymiarów Użytkownika Każdy dokument w systemie można również opisać niestandardowymi wymiarami analitycznymi definiowanymi przez Użytkownika i uporządkowanymi w hierarchiczne struktury drzew. Wymiary Użytkownika mogą np. określać rodzaje działalności przedsiębiorstwa, definiować konkretne projekty czy inwestycje podejmowane przez firmę. Opisując dokumenty tymi wymiarami, Użytkownik otrzymuje świetne narzędzie do analiz zyskowności projektów, inwestycji czy różnych działalności firmy. Wersja Moduł: Business Intelligence

89 UWAGA: Obecnie moduł Business Intelligence umożliwia wykonywanie analiz z użyciem atrybutów przypisanych do następujących obiektów: CRM Etapy CRM Kampania Kategorie finansowe Konto Kontrahent Lokalizacja Pracownik Produkt Projekt Struktura firmy Struktura praw UWAGA: Dla opisów analitycznych podpiętych do karty towarowej, aplikacja nie sprawdza automatycznie, czy zastosowane pozycje sumują się do 100 %. Aby uniknąć błędów w analizach np. zduplikowane dane, należy sprawdzić, czy suma w kolumnie Procent wynosi 100%. 3.9 Raportowanie na podstawie wymiarów specjalnych Kosztowa struktura firmy Kosztowa struktura firmy daje możliwość odwzorowania organizacji przedsiębiorstwa przekroju miejsc powstawania kosztów. Mogą to być istniejące w strukturze centra, działy i ich różne lokalizacje. W strukturę firmy wpięci są również pracownicy każdy z nich traktowany jest, jako miejsce powstawania kosztów. Elementy struktury firmy mogą być traktowane, jako wymiary (tzw. wymiary specjalne). Opisywanie dokumentów tymi wymiarami dostarcza analiz związanych z kosztami i zyskami generowanymi przez różne jednostki organizacyjne firmy. Koszty mogą zawierać między innymi dane związane z wynagrodzeniami pracowników, prezentowane z dowolną szczegółowością (np. koszty wynagrodzeń związane z obsługą konkretnych klientów, wskazaną działalnością, projektem, czy rozliczeniami z urzędami takimi jak ZUS, US itd.) Raportowanie na podstawie wymiarów specjalnych Kategorie Finansowe Kategorie finansowe są wymiarem specjalnym wykorzystywanym podczas analiz Przychodów i Kosztów. W systemie predefiniowane są cztery podstawowe kategorie główne: Koszt, Nie-Koszt, Moduł: Business Intelligence 89 Wersja 9.5

90 Przychód, Nie-Przychód. Każda z nich może być dowolnie rozbudowana przez Użytkownika (w strukturę drzewa). Kategorie Finansowe mogą być wykorzystywane dwustopniowo: każdy dokument w systemie może być sygnowany tzw. kategorią domyślną. Dzięki temu już w chwili wystawienia następuje klasyfikacja dokumentu do jednej z kategorii głównych. szczegółowa klasyfikacja przypisanie kwot do zdefiniowanych przez Użytkownika poziomów w strukturze kategorii - następuje w chwili opisu analitycznego dokumentu Dostępne wymiary standardowe Dostępne wymiary standardowe można podzielić na grupy. Każdy wymiar może posiadać dodatkową hierarchię. Np. wymiar kontrahent można szczegółowo analizować biorąc przekroje: kontrahent.grupa wg struktury grup domyślnych ustalonej w systemie CDN XL, kontrahent.branża wg branż reprezentowanych przez kontrahentów. Np. wartość sprzedaży do klientów z różnych branż, kontrahent.geografia w analiza sprzedaży/kosztów wg podziału terytorialnego itd. Poniżej opisane są szczegółowo dostępne wymiary standardowe wraz z informacją, w którym miejscu w systemie CDN XL zapisana jest wartość wymiaru. Wymiary te są wspólne dla wszystkich kostek dziedzinowych. Jeśli w kostce występują wymiary utworzone specjalnie dla niej są opisane w rozdziale dotyczącym tej kostki Akwizytor Wymiar wykorzystuje informację o akwizytorach zapisanych na wystawionych dokumentach (np. dokument: Faktura sprzedaży (FS), na zakładce Kontrahent w polu: Akwizytor). Wymiar ten składa się z hierarchii: Akronim, Branża, Kraj, Miejscowość, Województwo, Obszar, Opiekun i Staż. UWAGA: Nie mylić z wymiarem Kontrahent.Akwizytor, który pobiera Akwizytora domyślnego związanego z danym kontrahentem. Akwizytor z karty kontrahenta jest proponowany przy wystawianiu dokumentu, ale można go zmienić. Lp. Wymiar Ilość poziomów Poziomy 1 Akronim 1 Akronim 2 Branża 1 Branża 3 Kraj 1 Kraj 4 Miejscowość 1 Miejscowość Miejsce w CDN XL (formatka) Formatka dokumentu, zakładka kontrahent, pole [Akwizytor] Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, sekcja [CRM], pole [Branża] Karta kontrahenta, zakładka Ogólne Karta kontrahenta, zakładka Ogólne Wersja Moduł: Business Intelligence

91 5 Obszar 1 Obszar Pole [Region] na karcie kontrahenta 6 Opiekun 2 7 Staż 2 Pracownik Akronim Status Grupa Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, pole [Opiekun] Status (nowi, powracający) Grupa staż wg przedziałów określonych w konfiguracji DTS 8 Województwo 1 Województwo Karta kontrahenta, zakładka Ogólne Akwizytorem może być pracownik lub kontrahent z flagą: Akwizytor. Dla akwizytora - pracownika nieokreślone są wymiary: Branża oraz w wymiarze: Opiekun, poziom: Pracownik Budżet Wymiar: Budżet składa się z jednej hierarchii: Budżet.Scenariusz. Wymiar wykorzystywany jest: Podczas operacji budżetowania. Ilość poziomów (scenariuszy budżetu) jest definiowana w module: Administrator (menu: Listy, funkcja: Słowniki kategorii/inne/scenariusz budżetu) Dzięki temu można tworzyć wiele wariantów budżetu, np. podstawowy. Optymistyczny itp. Do analizy stanu wykonania budżetu. Wykorzystywany jest wtedy predefiniowany poziom: Dane rzeczywiste, po którym nie można budżetować. Jeżeli zostanie on wskazany na arkuszu budżetowym, widoczne będą bieżące wyniki osiągane przez firmę. Do prognozowania danych. Poziom: Prognoza bieżąca wykorzystywany jest podczas analizy płatności, raportuje zapisy z preliminarza, które zawierają informacje o planowanych wpływach lub wydatkach. Lp. Hierarchia Ilość poziomów Poziomy Miejsce w CDN XL (formatka) 1 Scenariusz definiowana Warianty budżetu Dane Rzeczywiste Prognoza bieżąca Nie zapisywane CRM Wymiar dotyczy informacji o prowadzeniu kampanii reklamowych i ich etapów zapisanych w module CRM. Składa się on z trzech hierarchii: Kampania, Rodzaj kampanii, Szansa. Lp. Wymiar Ilość poziomów Poziomy Miejsce w CDN XL (formatka) 1 Kampania 2 Kampania Etap Powiązanie dokumentów z kampaniami i etapami kampanii (moduł CRM) Moduł: Business Intelligence 91 Wersja 9.5

92 2 Rodzaj kampanii 1 Typ Stała lub okresowa 3 Szansa 2 Stan Szansa Stan oznacza kampanie otwarte i zamknięte (nieaktywne). Szansa powodzenia dla etapu Czas Dzięki wymiarowi: Czas możliwa jest wielopłaszczyznowa interpretacja nie tylko danych bieżących, ale także historycznych. Zakres wymiaru czas ustawia się podczas konfiguracji modułu Business Intelligence. Lp. Wymiar Ilość poziomów Poziomy Miejsce w CDN XL (formatka) 1 Dzień Kwartału 1 Dzień w kwartale Numer dnia kwartału. Możliwość analizy np. sprzedaży w poszczególne dni kwartału w obrębie wielu lat. 2 Dzień Miesiąca 1 Dzień miesiąca Numer dnia miesiąca. Możliwość analizy np. sprzedaży w poszczególne dni miesiąca w obrębie wielu lat. 3 Dzień Roku 1 Numer dnia w roku 4 Dzień Tygodnia 1 Wszystkie dni tygodnia Numer dnia w roku. Możliwa analiza w obrębie wielu lat. Nazwa dnia tygodnia. Możliwość analizy np. sprzedaży w poszczególne dni tygodnia w obrębie wielu lat. 5 Czas Data 1 Data Data kalendarzowa 6 Czas Kalendarzowy 4 Rok Kwartał Miesiąc 7 Kwartał Roku 1 Wszystkie kwartały 8 Miesiąc Roku 1 Wszystkie miesiące Podział czasowy na lata, kwartały w roku, miesiące w kwartale. Uwaga: Za pomocą tego wymiaru można analizować zdarzenia w konkretnym kwartale w przeciągu wielu lat. Ważne, aby nie mylić z wymiarem Czas Kalendarzowy:Kwartał. Numery miesięcy w roku. Możliwa analiza w obrębie wielu lat. 9 Perspektywa *) Opis pod tabelą 10 Czas produkcyjny 2 Numer roku Numer tygodnia w roku Wymiar umożliwia analizowanie danych z podziałem na tygodnie w konkretnym roku. Wersja Moduł: Business Intelligence

93 11 Tydzień Roku 1 Wszystkie tygodnie Analiza z podziałem na numery tygodnia w obrębie wielu lat. *) Wymiar czas.perspektywa jest sztucznie utworzonym wymiarem zawierającym elementy wyliczane takie, jak: miesiąc bieżący narastająco, wzrost do miesiąca poprzedniego, wzrost % od miesiąca poprzedniego, wzrost do miesiąca rok temu, wzrost % do miesiąca rok temu, kwartał bieżący narastająco, wzrost do kwartału poprzedniego, wzrost % do kwartału poprzedniego, wzrost do kwartału rok temu, wzrost % do kwartału rok temu, rok bieżący narastająco, wzrost do roku poprzedniego, wzrost % do roku poprzedniego, ostatnie 6 miesięcy, ostatnie z 12 miesięcy. Elementy wymiaru są obliczane dla wyznaczonego okresu na raporcie w przypadku braku zawężenia analizowanego okresu wartości są wyliczane dla aktualnej daty. Okresy na raporcie można definiować za pomocą wymiaru Czas.kalendarzowy z podziałem na rok, miesiąc. Należy używać zawsze w połączeniu z wymiarem czas.kalendarzowy Docelowy (Kontrahent docelowy) Wymiar dotyczy kontrahenta docelowego zapisanego na formatce dokumentu (zakładka Kontrahent/Docelowy, pole: Kontrahent). Lp. Wymiar Ilość poziomów Poziomy Miejsce w CDN XL (okno) 1 Akronim 1 Akronim Karta kontrahenta, 2 Branża 1 Branża Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, sekcja [CRM], pole [Branża] 3 Dostawa 2 Sposób dostawy Karta kontrahenta, zakładka Ogólne pola: [Dostawa] i [Akronim] 4 Grupa dowolna Odwzorowuje drzewo kontrahentów Moduł: Business Intelligence 93 Wersja 9.5

94 5 Grupa cenowa 1 Grupa cenowa programu CDNXL (wg grup domyślnych!) Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Cena] 6 Kraj 1 Kraj Karta kontrahenta, zakładka Ogólne 7 Miejscowość 1 Miejscowość Karta kontrahenta, zakładka Ogólne 8 Obszar 1 Obszar Pole: Region, na karcie kontrahenta 9 Opiekun 2 Pracownik Akronim Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, pole [Opiekun] 10 Rodzaj 1 Rodzaj Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, sekcja [CRM], pole [Rodzaj] 11 Staż 2 Status Grupa Status (nowi, powracający) Grupa staż wg przedziałów określonych w konfiguracji DTS 12 Województwo 1 Województwo Karta kontrahenta, zakładka Ogólne 13 Źródło 1 Źródło pozyskania Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, sekcja [CRM], pole [Źródło] Dokument Wymiar dotyczy właściwości dokumentu. Połączenie wymiaru z dokumentem: wymiary brane bezpośrednio z formatki dokumentu. Lp. Wymiar Ilość poziomów Poziomy Miejsce w CDN XL (formatka) 1 Cecha 1 Cecha transakcji Karta dokumentu, zakładka Nagłówek, pole [Cecha] 2 Dostawa 2 Sposób dostawy Dokument 3 Jednostka 2 Typ jednostki Jednostka 4 Kod fiaska 2 Kod fiaska Dokument Karta dokumentu, zakładka Ogólne, pole [Sposób dostawy] Element dokumentu. Typ oznacza jednostkę podstawową lub pomocniczą. Jednostka jest wskazaniem jednostki miary. Karta dokumentu, zakładka Nagłówek, pole [Kod fiaska] Wersja Moduł: Business Intelligence

95 5 Operator 2 Pracownik Dokument Karta dokumentu, zakładka Nagłówek, pole [Wystawił] 6 Opiekun 1 Pracownik Karta dokumentu, zakładka Kontrahent, pole [Opiekun] 7 Rodzaj 2 Typ dokumentu (np. FS, FZ, NM, PA...) Numer dokumentu 8 Seria 1 Seria dokumentu Karta dokumentu, zakładka nagłówek, pole [numer] Karta dokumentu, zakładka nagłówek, pole [numer] 9 Status kosztu 1 Status kosztu Karta dokumentu, zakładka {Nagłówek}, pole Ustalono koszt własny sprzedaży 10 Waluta 2 Typ waluty Waluta 11 Status 2 Controlling Stan Typ waluty: Waluta systemowa Waluta dokumentu Poziom Controlling może przyjmować dwie wartości (opisany, nieopisany) w zależności od tego, czy istnieje opis analityczny na zakładce księgowość. Jeżeli Controlling = opisany, to wymiar Stan = zatwierdzony (nie w buforze) Jeżeli Controlling = nieopisany, to wymiar Stan może przyjmować jedną z trzech wartości: Anulowany (dokument anulowany) Zatwierdzony (nie w buforze) Nieokreślony Dostawca Wymiar dotyczy dostawcy na formatce dokumentu (zakładka Kontrahent/Główny, pole Kontrahent). Dostawcą w programie CDN XL jest kontrahent, który ma ustawiony pole: Dostawca, w oknie: Karta kontrahenta, na zakładce Ogólne. Lp. Wymiar Ilość poziomów Poziomy Miejsce w CDN XL (formatka) 1 Akronim 1 Akronim Karta kontrahenta 2 Branża 1 Branża Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, sekcja [CRM], pole [Branża] 3 Dostawa 2 Sposób dostawy Karta kontrahenta, zakładka ogólne pola: [Dostawa] i Moduł: Business Intelligence 95 Wersja 9.5

96 [Akronim] 4 Kraj 1 Kraj Karta kontrahenta, zakładka Ogólne 5 Miejscowość 1 Miejscowość Karta kontrahenta, zakładka Ogólne 6 Obszar 2 Obszar Pole [Region] na karcie kontrahenta 7 Opiekun 2 Pracownik Akronim Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, pole [Opiekun] 8 Województwo 1 Województwo Karta kontrahenta, zakładka Ogólne 9 Płatność 1 Termin płatności Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Termin płatności] Firma Wymiar dotyczy struktury organizacyjnej firmy. Połączenie wymiaru z dokumentem: wartości wymiarów brane są z okien: Struktura firmy, Lista magazynów i Lista składów celnych. Lp. Wymiar Ilość poziomów Poziomy Miejsce w CDN XL (okno) 1 Lokalizacja 1 Lokalizacja Struktura firmy 2 Magazyn 2 3 Spółka 1 Rodzaj Nazwa Firma nazwa Lista magazynów (moduł Administrator, menu listy). Wymiar pokazuje sprzedaż z magazynów i składów celnych zdefiniowanych w programie CDNXL. Wartości wymiaru rodzaj: Magazyn Skład celny Pieczątka firmy w module Administrator 4 Struktura firmy dowolna 5 Projekt* 1 Projekt Odwzorowuje kosztową strukturę firmy w systemie CDN XL Pozwala na prowadzenie wielu raportów w oparciu o realizowane Projekty. Lista projektów ma formę wielopoziomowego drzewa. Opisy analityczne można opierać zarówno na liściach jak i na gałęziach drzewa. Wersja Moduł: Business Intelligence

97 *W jednej gałęzi projektu może być maksymalnie 999 elementów Kategoria finansowa Jest to wymiar wykorzystywany tylko w kostce: Wyniki Operacyjne. Składa się z czterech predefiniowanych kategorii: Przychód, Koszt, Nie-przychód, Nie-koszt. Kolejne poziomy są definiowane przez użytkownika. Lp. Wymiar Ilość poziomów 1 Kategoria Finansowa dowolna Poziomy Miejsce w CDN XL (formatka) Pierwszy poziom predefiniowany w systemie CDN XL. Kolejne przez użytkownika Kontrahent Wymiar dotyczy kontrahenta głównego w oknie dokumentu (zakładka Kontrahent/Główny, pole: Kontrahent). Lp. Wymiar Ilość poziomów Poziomy Miejsce w CDN XL (okno) 1 Akronim 1 Akronim Karta kontrahenta 2 Akwizytor 2 Akwizytor Akronim 3 Branża 1 Branża 4 Grupa dowolna 5 Grupa cenowa 1 Grupa cenowa 6 Kanał 1 Kanał sprzedaży Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, pole [Akwizytor] Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, sekcja [CRM], pole Branża Odwzorowuje drzewo kontrahentów wg grup domyślnych Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Cena] Karta kontrahenta: Jeżeli na zakładce Ogólne jest zaznaczone pole: Akwizytor, wtedy Kanał sprzedaży = Pośrednik, w przeciwnym razie wartość zależy od pól Status kontrahenta (Podmiot gosp., Odbiorca finalny) na zakładce księgowość. Jeżeli Status kontrahenta = Odbiorca finalny, wtedy Kanał sprzedaży = osoba fizyczna. Jeżeli Status kontrahenta = Podmiot Moduł: Business Intelligence 97 Wersja 9.5

98 7 Kraj 1 Kraj 8 Miejscowość 1 Miejscowość gospodarczy, wtedy Kanał sprzedaży = Firma Karta kontrahenta, zakładka Ogólne Karta kontrahenta, zakładka Ogólne 9 Limit kredytu 1 Limit kredytu Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Kredyt] 10 Obszar 2 Obszar Pole [Region] na karcie kontrahenta 11 Opiekun 2 12 Płatność 1 Pracownik Akronim Termin płatności Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, pole [Opiekun] Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Termin płatności] 13 Rodzaj 1 Rodzaj Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, sekcja [CRM], pole [Rodzaj] 14 Staż 2 Status Grupa Status (nowi, powracający) Grupa staż wg przedziałów określonych w konfiguracji DTS 15 Województwo 1 Województwo Karta kontrahenta, zakładka Ogólne 16 Źródło 1 Źródło pozyskania Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, sekcja [CRM], pole [Źródło] Płatnik Wymiar: Płatnik dotyczy kontrahenta płatnika znajdującego się na dokumencie (Zakładka: Kontrahent/Płatnik, pole: Płatnik). Lp. wymiar Ilość poziomów Poziomy Miejsce w CDNXL (okno) 1 Akronim 1 Akronim Karta kontrahenta 2 Branża 1 Branża 3 Kraj 1 Kraj Karta kontrahenta, zakładka: Właściwości, sekcja [CRM], pole Branża Karta kontrahenta, zakładka: Ogólne Wersja Moduł: Business Intelligence

99 4 Miejscowość 1 Miejscowość Karta kontrahenta, zakładka: Ogólne 5 Obszar 1 Obszar Pole [Region] na karcie kontrahenta 6 Płatność 1 Termin płatności 7 Województwo 1 Województwo Karta kontrahenta, zakładka {Ogólne}, pole [Termin płatności] Karta kontrahenta, zakładka: Ogólne Płatność Wymiar: Płatność pozwala na analizę należności i zobowiązań w podziale na przedziały zapadalności. Według formy płatności, czy według przedziałów zapadalności ustalonych na podstawie dat przewidywanych płatności. Lp. Wymiar Ilość poziomów Poziomy 1 Forma 2 Klasa płatności 2 Prognoza 2 Rodzaj Rodzaj płatności Okres 3 Zapadalność 2 Rodzaj Okres Miejsce w CDN XL (formatka) Dokument, zakładka Płatności, Formy zapłaty zapisane na kolejnych płatnościach. Rodzaj dzieli płatności na terminowe i przeterminowane, wg daty spodziewanego terminu płatności z dokumentu. Okres to dalszy podział wg przedziałów zapadalności ustalonych podczas konfiguracji transformacji DTS. Rodzaj dzieli płatności na terminowe i przeterminowane, wg terminu płatności z dokumentu. Okres to dalszy podział wg przedziałów zapadalności ustalonych podczas konfiguracji transformacji DTS Produkt Wymiar dotyczy właściwości towaru. Wartości wymiarów brane bezpośrednio z okna: Karta towaru. Lp. Wymiar Ilość poziomów 1 Cecha 2 2 Katalog dowolna Poziomy Klasa Cecha Miejsce w CDN XL (okno) Karta towaru, zakładka Inne, sekcja [Cecha] Odzwierciedla drzewo towarów wg grup domyślnych 3 Kategoria 2 Kategoria Karta towaru, zakładkagrupy, pole Moduł: Business Intelligence 99 Wersja 9.5

100 rynkowa rynkowa [Kategoria rynkowa] 4 Kod 1 Kod 5 Opiekun 2 Pracownik Karta towaru, zakładka Ogólne pole [Kod] Karta towaru, zakładka Inne, pole [Menedżer produktu] 6 Producent 2 Producent Karta towaru, zakładka Inne, pole [Producent] 7 Rodzaj 1 8 Staż 2 9 Struktura firmy dowolna Rodzaj Status Grupa Struktura firmy (x) 10 Symbol 1 Symbol Termin ważności (tylko kostka: Magazyny) Zaleganie (tylko kostka: Magazyny) 2 Rodzaj Okres Karta towaru, zakładka Ogólne, sekcja [Typ]. Wymiar może przyjmować wartości: towar, produkt, koszt, usługa, kaucja, nieokreślony. Status (nowe, powracające) Grupa staż wg przedziałów określonych w konfiguracji DTS Karta towaru, zakładka Księgowość opis analityczny. W tym miejscu określa się wymiary i wartości proponowane przy opisie analitycznym dokumentów, gdzie dane towary występują. Karta towaru, zakładka Ogólne, pole [Symbol]. Pole: Data ważności na dostawie 1 Okres Pole: Data przyjęcia na dostawie Sprzedaż Wymiar: Sprzedaż składa się z dwóch hierarchii: Koszty i Rabaty. Hierarchia Sprzedaż.Koszty pozwala na analizę dodatkowych kosztów sprzedaży, wynikających nie tylko z kosztu własnego zakupu sprzedanych towarów, ale także z dodatkowych kosztów transportu lub kosztów kredytowania zakupów i sprzedaży. Hierarchia Sprzedaż.Rabaty to możliwość analizy przychodów ze sprzedaży przed i po udzieleniu różnego rodzaju rabatów. Pomaga ustalić kwoty udzielonych przez poszczególnych operatorów rabatów, kwoty rabatów wynikających z indywidualnych warunków ustalonych dla kontrahenta, czy kwoty rabatów wynikających z przeprowadzonych promocji. Wersja Moduł: Business Intelligence

101 Lp. Wymiar Ilość poziomó w Poziomy Miejsce w CDN XL (formatka) 1 Koszty 1 Rodzaj kosztu Standardowo obsługiwane rodzaje kosztów to: Koszt zakupu koszt własny sprzedaży Koszt kredytowania sprzedaży (wg wartości współczynnika określanego w konfiguracji systemu lub bezpośrednio związanego z produktem) Koszt kredytowania zakupów (wg wartości współczynnika określanego w konfiguracji systemu lub bezpośrednio związanego z produktem) Koszty transportu związane z dokumentami wysyłek. 2 Rabaty 2 Typ Rabatu Rabat Typy rabatów *) oznaczają: Rabaty operatora (udzielone przez operatora) Rabaty kontrahenta (wynikające z indywidualnych warunków klienta) Definiowane promocje Rabaty od ceny zero *) szczegółowy opis znajduje się w rozdziale dokumentującym możliwości kostki sprzedaży Moduł: Business Intelligence 101 Wersja 9.5

102 4 Księga raportów Księga raportów jest narzędziem, które pozwala w efektywny sposób tworzyć, przeglądać i zarządzać raportami. Księga umożliwia użytkownikowi grupowanie raportów, a także umieszczanie odnośnika do jednego raportu w kilku folderach, co w znaczącym stopniu ułatwia ich przeglądanie. Uwaga! Do pracy z Księgą Raportów wymagane jest aby na stanowisku gdzie jest ona uruchamiana był zainstalowany Office Web Components 11 (OWC11), wraz z jednym spośród produktów pakietu MS Office umożliwiających pracę OWC11 w jego pełnym trybie (są to: MS Excel, MS Access, MS FrontPage). Należy również zwrócić uwagę, aby zainstalowana wersja OWC 11 była jak najnowsza. Dokładny numer wersji OWC 11 można uzyskać wywołując z menu kontekstowego na raporcie funkcję "Informacje" lub naciskając przycisk i następnie funkcję Sprawdź wersję OWC. W otwartym oknie będzie można odczytać numerek zainstalowanej wersji. Rysunek 4.1 Microsoft Office Web Components Poniżej podany jest link za pomocą, którego można ściągnąć aktualną wersję OWC 11. E0FD290D4B76&displaylang=en Wersja Moduł: Business Intelligence

103 4.1 Podstawowa funkcjonalność Głównym zadaniem systemu Comarch CDN XL Business Intelligence jest dostarczenie użytkownikowi efektywnego narzędzia do tworzenia, przeglądania i zarządzania raportami. Z tej instrukcji dowiesz się jak stworzyć raport, określić grupę jego odbiorców a następnie przejrzeć raporty przygotowane dla Ciebie. Na co pozwala Księga Raportów? Stworzyć jeden z sześciu rodzajów raportów: o o o o o o o Korzystając z DevExpress raporty OLAP Korzystając z Office Web Components raporty OLAP OWC Korzystając z aplikacji MS Excel Definiowanych wprost jako zapytanie MDX lub SQL. Zapytanie SQL oferuje możliwość sięgnięcia do dowolnych źródeł danych (obsługiwanych w systemach Microsoft, poprzez warstwę OLE DB). Zapytanie MDX służy jedynie do pobierania danych z Microsoft Analysis Services. Zarówno zapytania SQL jak i MDX można parametryzować. Definiowanych w przeglądarce CDN XL (dostępne jedynie w Wewnętrznej Księdze Raportów) Korzystając z raportu stworzonego w Reporting Services Raport wizualizacji danych w postaci mapy geograficznej kraju Przedstawić raporty w postaci tabeli przestawnej, wykresu lub jednocześnie na oba sposoby. Podzielić raporty na grupy tematyczne. Definiować prawa do raportów i folderów raportów. Dystrybuować listę raportów pomiędzy użytkowników systemu, dzięki czemu każdy z nich widzi tylko listę dostępnych dla niego raportów. Wydrukować raport. Eksportować raport do programu MS Excel. Wysyłać raport w postaci pliku MHT jako załącznik . Zdefiniować subskrypcje wysyłająca regularnie raport do określonych użytkowników systemu Przenieść raport do witryny e-bi Zdefiniować raport kontekstowy dostępny z poziomu aplikacji CDN XL. Moduł: Business Intelligence 103 Wersja 9.5

104 4.2 Okno Księgi Raportów Logowanie do aplikacji Księgę raportów można uruchomić za pomącą utworzonego skrótu na pulpicie Księga Raportów, albo użyć skrótu utworzonego w grupie programów CDN XL\XL BI. Okno logowania do aplikacji pozwala nam na wybór bazy firmowej, języka aplikacji. Należy także podać nazwę serwera kluczy licencyjnych. Zdefiniowane ustawienia można zachować jako domyślne używając opcji Zapamiętaj wybrane ustawienia, co w rezultacie skutkuje automatycznym logowaniem do Księgi Raportów w oparciu o zapamiętaną konfigurację. 4.2 Okno logowania do aplikacji Wprowadzone dane logowania można podglądnąć w oknie konfiguracji Księgi raportów. Okno jest wywołane poprzez kliknięcie ikony CDN XL i wybranie 4.3 Dostęp do okna konfiguracji Zaznaczenie opcji Zachowaj ustawienia powoduje automatyczne logowanie do aplikacji na zadanej konfiguracji. Aby wyłączyć automatyczne logowanie należy odznaczyć tę opcję. Wersja Moduł: Business Intelligence

105 4.4 Okno ustawień użytkownika Okno Księgi Raportów Podstawowe okno Księgi Raportów jest dostępne pod zakładką zarządzanie raportami Rysunek 4.5 Widok ekranu Zarządzanie raportami przykładowy raport. Drzewo raportów Po wybraniu w menu przycisku Drzewo z grupy Widok Po lewej stronie okna wyświetlana jest lista raportów. Użycie przycisku Odśwież z grupy Widok powoduje uaktualnienie widoku drzewa folderów. Wszystkie raporty na liście dostępne są w folderach. Lista raportów przedstawiona w postaci drzewa, gdzie węzły stanowią foldery raportów a liśćmi są przypisane do nich raporty. Jeśli lista jest pusta oznacza to, że nie masz udostępnionych żadnych analiz. Ikona przy nazwie raportu oznacza rodzaj analizy: Moduł: Business Intelligence 105 Wersja 9.5

106 - raporty OLAP OWC - raporty OLAP - raporty w arkuszu MS Excel - raporty z Reporting Services - raporty typu SQL/MDX - raport Map 4.3 Zarządzanie folderami raportów Struktura przechowywania raportów opiera się na drzewie folderów, w których przechowywane są raporty. Aby dodać nowy folder należy w oknie Drzewo raportów zaznaczyć folder nadrzędny dla tworzonego, bądź nie zaznaczać żadnego (folder taki nie będzie posiadał elementu nadrzędnego) i użyć opcji Dodaj folder z grupy przycisków Foldery. W oknie dodawania folderu należy zdefiniować jego nazwę. Można zaznaczyć opcję Dziedzicz uprawnienia, aby zdefiniowane uprawnienia folderu nadrzędnego przeniosły się do tworzonego folderu. Aplikacja także prezentuje ścieżkę w drzewie do tworzonego folderu. Użytkownik także może zaznaczyć opcję Folder najwyższego poziomu, tworzony folder nie posiadał elementu nadrzędnego. Rysunek 4.6 Tworzenie folderu Stworzony folder można edytować, bądź usuwać za pomocą przycisków z grupy Foldery. Po wybraniu z menu kontekstowego opcji Edycja folderu, w zakładce Historia operacji dostępna jest historia zdarzeń dokonywanych na folderze. Dodatkowo obok znajduje się ikonka statusu tej operacji. Zielony haczyk oznacza poprawnie dokonaną, czerwony krzyżyk oznacza błędnie przeprowadzoną operację. Wersja Moduł: Business Intelligence

107 Rysunek 7. Okno historii operacji na folderach 4.4 Zarządzanie uprawnieniami Okno zarządzania uprawnieniami W celu kontroli uprawnień użytkowników w Księdze Raportów należy wywołać okno Zarządzanie uprawnieniami. Jest to możliwe poprzez wybranie opcji Prawa dostępu obecnej zarówno we wstążce znajdującej się w górnej części okna jak i w menu kontekstowym drzewa raportów Rysunek 4.8 Prawa dostępu na wstążce Moduł: Business Intelligence 107 Wersja 9.5

108 Rysunek 4.9 Prawa dostępu w menu kontekstowym Okno zarządzania uprawnieniami składa się z dwóch zasadniczych części: drzewa raportów, znajdującego się po lewej stronie, oraz zbioru kart, na których wyświetlane są uprawnienia przypisane do wybranych z drzewa elementów. Istnieje możliwość modyfikacji dziedziczenia uprawnień na drzewie raportów w dowolnym momencie pracy z księgą raportów. Funkcjonalność umożliwia spropagowanie uprawnień na foldery/raporty podrzędne względem folderu, na którym wykonano operację propagacji uprawnień. Rysunek 4.10 Okno zarządzania uprawnieniami Wersja Moduł: Business Intelligence

109 4.4.2 Drzewo raportów W drzewie raportów wyświetlane są wszystkie foldery, do których użytkownik ma dostęp. Jeżeli użytkownik nie jest administratorem, może zarządzać uprawnieniami tylko do tych folderów, których jest właścicielem są one zaznaczone w drzewie kolorem niebieskim. Kolorem czerwonym oznaczone są foldery, które należą do innych osób niż aktualnie zalogowana. Wybierając cudzy folder użytkownik zobaczy jedynie jakie posiada do niego uprawnienia. Nie jest w stanie zobaczyć ich pełnej listy, ani dokonywać modyfikacji. W odróżnieniu od folderów, w przypadku raportów i linków wyświetlane są tylko te, które są własnością zalogowanego użytkownika. Ma on więc możliwość przeglądania oraz modyfikacji uprawnień jedynie do własnych raportów. UWAGA: W prawym, dolnym rogu okna wyświetlana jest informacja o właścicielu wybranego obiektu. Użytkownicy posiadający status administratora mogą w tym miejscu zmieniać właścicieli istniejących folderów i raportów. UWAGA: Użytkownik z uprawnieniami administratora ma dostęp i bezwzględnie najwyższe uprawnienia do wszelkich obiektów obecnych w systemie, niezależnie od tego, jakie uprawnienia zostaną mu przypisane do poszczególnych folderów i raportów. W momencie, gdy użytkownik taki utraci rolę administratora zaczną go obowiązywać uprawnienia przypisane mu do poszczególnych obiektów. W obrębie dostępnego drzewa raportów istnieje możliwość jego modyfikacji poprzez metodę drag & drop. W celu przeciągnięcia elementów drzewa, należy wcisnąć przycisk CTRL i jednocześnie wybrać element. Następnie wystarczy przeciągnąć w wybrane miejsce i zwolnić przycisk myszy. Program automatycznie rozwinie strukturę drzewa, jeśli kursor myszki będzie nad zwinięta gałęzią dłużej niż 2 sekundy. Funkcjonalność ta obejmuje przeciąganie pojedynczych raportów i ich odnośników, a także pojedynczych katalogów i struktur katalogów, wraz z ich zawartością. Niedopuszczalne jest przenoszenie odnośników raportów do tego samego folderu co raport. Z poziomu drzewa możliwa jest również edycja folderów i raportów. Dokonuje się to poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybranym elemencie i wybranie z menu kontekstowego pola Edytuj folder/raport. Pojawi się okno, zawierające podstawowe edytowalne parametry elementów, zakładka służąca do tworzenia linków do raportów oraz Historia operacji. Ostatnia zakładka zawiera szczegółowe informacje o operacjach przeprowadzanych na raportach, wraz ze statusem ich przeprowadzania, zgodnie z przyjętym standardem. Dla raportów dodatkowo pojawia się czas trwania operacji. Wymienione funkcje ułatwiają administrację Księga Raportów Karty W oknie zarządzania uprawnieniami do dyspozycji są cztery karty: Użytkownicy, Grupy, Prawa efektywne i Linki. Na kartach Użytkownicy oraz Grupy wyświetlane są uprawnienia do wybranego obiektu odpowiednio dla pojedynczych użytkowników, oraz dla zdefiniowanych w systemie grup użytkowników. Korzystając z tych kart właściciel raportu bądź folderu może definiować uprawnienia dla osób/grup widocznych na liście, poprzez zaznaczanie wybranych przełączników w odpowiednich Moduł: Business Intelligence 109 Wersja 9.5

110 kolumnach tabeli. Modyfikacji zawartości tabeli dokonywać można przy pomocy przycisków znajdujących się poniżej: - pozwalającego usunąć zaznaczonego użytkownika/grupę z listy, oraz - który umożliwia rozszerzanie listy o kolejne grupy/użytkowników zdefiniowanych w systemie. Na karcie Prawa efektywne wyświetlane są efektywne uprawnienia użytkownika do danego obiektu wynikające z uprawnień przyznanych bezpośrednio do użytkownika oraz z uprawnień przyznanych do grup, do których użytkownik należy. Karta ta ma charakter informacyjny nie umożliwia modyfikacji pokazywanych wartości. UWAGA: Uprawnienia zdefiniowane indywidualnie dla użytkownika mają zawsze wyższy priorytet od pochodzących z grup, do których należy. Np. użytkownik, którego grupa daje mu uprawnienia Zapis, natomiast bezpośrednio posiada przypisane uprawnienie Odczyt, efektywnie będzie posiadał prawa wynikające z tego ostatniego. UWAGA: Jeżeli użytkownik jest członkiem kilku grup, które mają zdefiniowane uprawnienia do danego obiektu, to pod uwagę brane są najwyższe z nich. Np. Należąc do trzech grup, które posiadają do obiektu kolejno prawo Odczyt, Modyfikacja, Zapis, użytkownik będzie mógł na nim wykonywać akcje dostępne na poziomie uprawnień Zapis. Karta Linki widoczna jedynie, gdy w drzewie wybrany jest raport lub link, pozwala zobaczyć listę linków utworzonych dla danego raportu. Link główny wyświetlany jest pogrubioną czcionką. Nie ma w tym miejscu możliwości dodawania lub usuwania linków aby to zrobić należy skorzystać z opcji edycji raportu. Rysunek 4.11 Karta Linki Wersja Moduł: Business Intelligence

111 4.4.4 Zarządzanie grupami Aby wywołać okno zarządzania grupami należy użyć przycisku: uprawnień. znajdującego się poniżej kart Rysunek 4.12 Okno zarządzania grupami Układ okna jest podobny do tego znanego z okna zarządzania uprawnieniami: po lewej stronie wyświetlana jest lista grup, których właścicielem jest zalogowany użytkownik, natomiast po prawej osoby należące do wybranej grupy. Przy pomocy przycisków znajdujących się przy prawej krawędzi okna użytkownik może: Utworzyć nową grupę; Zmienić nazwę wybranej grupy; Usunąć wybraną grupę (należącym do niej użytkownikom automatycznie zabrane zostaną uprawnienia wynikające z tej przynależności); Zdefiniować skład grupy przy pomocy listy wyboru uruchamianej przyciskiem Wybierz użytkowników. Moduł: Business Intelligence 111 Wersja 9.5

112 Rysunek 4.13 Lista wyboru członków grupy. UWAGA: Użytkownik posiadający status administratora widzi na liście grupy należące do wszystkich użytkowników systemu. Może on dodatkowo zmieniać właściciela wybranej grupy używając przycisku Zmień właściciela, niedostępnego dla zwykłych użytkowników Poziomy uprawnień Księga Raportów oferuje cztery poziomy uprawnień, które można definiować dla każdej grupy/użytkownika zarówno w odniesieniu do folderów, jak i raportów. W kolejności rosnącej co do przydzielanych przywilejów są to: Brak dostępu, Odczyt, Modyfikacja oraz Zapis. Każdy z poziomów daje nieco odmienne skutki w zależności od tego, czy jest zdefiniowany dla folderu, czy raportu. W obydwu przypadkach jednak brak przypisanych uprawnień jest równoznaczny z nadaniem uprawnień typu Brak dostępu Uprawnienia do folderu Rysunek 4.14 Poziomy uprawnień. Przywileje, jakie otrzymuje użytkownik w zależności od przyznanego mu poziomu uprawnień do folderu zostały zestawione w Tabeli 1. Tabela 1 Poziomy uprawnień do folderów Wersja Moduł: Business Intelligence

113 Przywileje: Typ uprawnień: Dostęp do folderu + wykonywanie akcji na obiektach widocznych w folderze (zgodnie z uprawnieniami, jakie się do nich posiada) Niezdefiniowane / Brak dostępu Odczyt Modyfikacja Zapis Zmiana nazwy folderu Tworzenie nowych elementów w folderze * Usuwanie folderu** *) Dotyczy jedynie tworzenia/usuwania linków w folderach, do których użytkownik ma przynajmniej prawo zapisu. **) Folder można usunąć tylko w sytuacji, gdy posiada się uprawnienia Zapis do wszystkich jego elementów podrzędnych Uprawnienia do raportu Przywileje, jakie otrzymuje użytkownik w zależności od przyznanego mu poziomu uprawnień do raportu zostały zestawione w tabeli 2 Tabela 2 Poziomy uprawnień do raportów Przywileje: Typ uprawnień: Użytkownik widzi raport w drzewie i może go otworzyć Możliwość skopiowania raportu i edycja raportu (dostępne opcje Zapisz jako, oraz Edycja) Możliwość modyfikacji struktury raportu, oraz usunięcia raportu. Niezdefiniowane / Brak dostępu Odczyt Modyfikacja Zapis ** Tworzenie linków do raportu * * link można dodać w sytuacji gdy użytkownik posiada co najmniej prawo modyfikacji folderu, w którym link ma zostać umieszczony ** raport można usunąć w przypadku, gdy użytkownik posiada także prawo zapisu na folderze, w którym został umieszczony raport UWAGA: Zawsze użytkownik tworzący obiekt (folder lub raport) zostaje automatycznie jego właścicielem i otrzymuje uprawnienia na poziomie Zapis. Dodatkowo, jeżeli podczas tworzenia folderu zaznaczono opcję Dziedzicz uprawnienia, na listę jego uprawnień skopiowane zostaną te przypisane do folderu nadrzędnego. UWAGA: Właściciela obiektu może zmienić jedynie administrator, bądź aktualny właściciel obiektu. Co więcej zmianę lokalizacji linku głównego do raportu może przeprowadzić administrator, bądź właściciel obiektu, pod warunkiem, że posiada prawa zapisu na folderze, do którego link główny zostanie przeniesiony. Moduł: Business Intelligence 113 Wersja 9.5

114 4.4.8 Logowanie zdarzeń w Księdze Raportów Księga Raportów posiada odrębny system logowania zdarzeń. Informacje te są dostępne dla użytkownika dla poszczególnych obiektów, do których należą : raporty, foldery i subskrypcje. Ich status można podejrzeć poprzez otwarcie okna edycji danego obiektu i przejściu na zakładkę Historia operacji. Aby zobaczyć operacje wykonane na obiekcie trzeba być albo administratorem KR albo właścicielem badanego obiektu. Rysunek 15. Zakładka z historią operacji na przykładzie raportu Klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny mamy dostęp do menu wyboru kolumn: Rysunek 16. Menu kontekstowe kolumn Wersja Moduł: Business Intelligence

115 Po kliknięciu ukaże się poniższe okno, zawierające dostępne kolumny grupujące wyniki. Kolumny te są odpowiednikami poszczególnych informacji zawartych w plikach log. Rysunek 17. Okno opcji dodawania kolumn Kolumny pozwalają grupować listę według zadanych kryteriów, aby usunąć kolumnę, należy przeciągnąć ją poza okno. W celu pogrupowania kolumn przeciągamy na pole Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawa grupowania Rysunek 18. Okno historii operacji z zastosowanym grupowaniem po kolumnach Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pole grupowania, pozwala na zwinięcie/rozwinięcie dostępnych tam opcji, a także ich szybkie usunięcie. Przeciągnięcie na obszar widocznych kolumn, doda ją jako kolejną na liście dla przykładu dodajemy kolumnę ID w historii folderu, aby usunąć, należy przeciągnąć kolumnę poza okno: Moduł: Business Intelligence 115 Wersja 9.5

116 Rysunek 19. Okno Historii operacji po dodaniu nowej kolumny Pozostałe opcje to: Grupuj według tej kolumny grupuje listę według wybranej kolumny Pole grupowania Ukrywa/wyświetla pole na które użytkownik przeciąga kolumny do grupowania Usuń tę kolumnę usuwa wybrana kolumnę z widoku Autodopasowanie automatyczny dobór szerokości kolumny Autodopasowanie (wszystkie kolumny) jak wyżej, lecz ze skutkiem we wszystkich kolumnach Dostępne są także opcje sortowania po wybranej kolumnie. Edytor filtru - pozwala na wprowadzenie warunków filtrowania listy historii: Wersja Moduł: Business Intelligence

117 Opcja Oraz umożliwia dodanie nowej wartości filtra. Pierwsze pole służy do wyboru argumentu, po którym odbędzie się filtrowanie drugie pole to warunek filtra, trzecie natomiast służy do wpisania konkretnej wartości. Jeśli chcemy usunąć wpis, wybieramy krzyżyk na jego końcu. Aby zatwierdzić ustawienia i zastosować filtr, klikamy Ok. Poniżej wynik działania filtru: Rysunek 20. Okno historii operacji z właczonym filtrem W dolnej części okna znajduje się pasek kontrolny filtrów, poprzez odznaczenie wybranej pozycji można wyłączyć filtr. Aby trwale usunąć wpis, należy wybrać krzyżyk po lewej stronie paska kontrolnego. Możliwe jest też rozwinięcie historii wprowadzanych filtrów, co pozwala na ponowne użycie wpisywanych wcześniej wartości, a które to wartości zostały usunięte. Rysunek 21. Pasek kontrolny filtrowania Pasek umożliwia także ponowną edycję ustawień filtru bezpośrednio z jego poziomu. Klikając prawym przyciskiem na dowolnej kolumnie, można usunąć filtr poprzez wybranie z menu kontekstowego opcji Usuń filtr. Moduł: Business Intelligence 117 Wersja 9.5

118 W przypadku wystąpienia błędu czerwony krzyżyk w wierszu - możemy się dostać do informacji o wyjątku jaki wystąpił przez dwukrotne kliknięcie wiersza. Informacje o przeprowadzanych przez użytkowników akcjach zapisywane są w pliku tekstowym. Po pierwszym uruchomieniu Księgi Raportów powinien się utworzyć plik z logiem tekstowym w katalogu %APPDATA%, o nazwie ReportsBookLog.txt. W pliku logu, na jego końcu, znajduje się informacja o bazach danych na jakich pracuje Księga Raportów. Logowane są następujące operacje na raportach/linkach/folderach: a. Utworzenie linka/zmiana jego nazwy i usunięcie b. Modyfikacja definicji raportu c. Zmiana uprawnień dla grupy osób lub użytkownika Do pliku z logiem tekstowym są dodawane linie tekstu rozpoczynające się od słów: INFO/DEBUG/ERROR/WARN. Te słowa informują o typie logowanej informacji. I tak: INFO jest to informacja statystyczna/konfiguracyjna DEBUG jest to informacja szczegółowa służąca do tropienia błędów w programie WARN ostrzeżenie ERROR wyjątek/błąd nie zawsze krytyczny ale taki, który nie powinien się pojawić Wersja Moduł: Business Intelligence

119 Dodatkowo pod linią INFO może się znaleźć informacja o akcji jaką wykonał użytkownik, np.: Action: Open Report Area: ReportOperation Session description: ReportsBook :42:46 Machine: User: [domenowa_nazwa_uzytkownika] Duration: 4952,9982 ms Parameters: { Report - 'mapa', ID=11, Owner Id=2, [Value not serializable], a18af10e-09e5-4a07-887b-18513cd37a2d, } Powyższy log tekstowy zawiera informacje tylko z bieżącego dnia, starsze informacje są przechowywane w logach, które w nazwie pliku mają dodaną datę utworzenia. Maksymalny rozmiar pliku wynosi 10MB, po przekroczeniu tego rozmiaru plik jest dzielony na mniejsze części. Poniżej opis błędu z pliku log serwisu subskrypcji: ERROR :20:20, ms ReportExtractor - RenderReport System.Runtime.InteropServices.COMException (0x ): Query (1, 19) Parser: The syntax for 'Version' is incorrect. w ADODB.RecordsetClass.Open(Object Source, Object ActiveConnection, CursorTypeEnum CursorType, LockTypeEnum LockType, Int32 Options) w Comarch.Msp.ReportsBook.Service.Rendering.ReportExtractor.RenderReport(MdxSqlReport mdxsqlreport, String impersonatedaccount) Pliki logów stanowią cenne źródło informacji w przypadku problemów w pracy z aplikacjami, bądź wystąpienia awarii baz danych. Analizując ich treść administrator może w łatwy sposób określić źródło bądź krok w którym występuje błąd. Pliki te mogą służyć również jako źródło informacji dla asysty technicznej. 4.5 Typy raportów i ich definiowanie Definicje raportów przechowywane są w bazie Microsoft SQL. Definicja raportu zawiera w sobie szereg parametrów pozwalających na odpowiednie wyświetlenie i wydrukowanie (dodatkowe nazwy, opisy tytuły itp.) analizy. Ponieważ różnią się one w zależności od typu wybranego raportu omówione zostaną oddzielnie. Dodanie nowego raportu jest możliwe po wybraniu przycisku Nowy raport z menu Raporty. Przycisk pozwala na utworzenie jednego z sześciu typów raportów: Raport typu OLAP raporty tego typu definiowane są w oparciu o rozwiązanie DevExpress. Moduł: Business Intelligence 119 Wersja 9.5

120 Raport typu OLAP OWC raporty tego typu definiowane są w oparciu o Office Web Components (OWC). Raport typu Excel - ten typ raportu pozwala na przechowywanie w bazie definicji arkusza Microsoft Excel (pliki XLS) i udostępnianie jego zawartości pozostałym użytkownikom. Uruchomienie raportu powoduje pobranie go z bazy, zapisanie w pliku tymczasowym i uruchomienie w aplikacji Microsoft Excel. Raport typu MDX/SQL raport tworzony na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zapytania MDX (do kostek OLAP) lub SQL (do różnych źródeł danych). Uruchomienie raportu powoduje wysłanie zapytania do odpowiedniego źródła danych i wyświetlenie go w formie tabeli w obiekcie OWC. Raport typu Map - przedstawia graficzną prezentację wybranej miary, która ukazana jest w postaci mapy z regionami zgodnie z wartością miary. Raport map umożliwia ponadto dostęp do bardziej szczegółowego raportowania, pozwalając na analizę z poziomu województw i jego przejścia do poziomu powiatów, a następnie gmin. Raport typu RS ten typ raportu pozwala na przechowywanie w bazie połączenia z raportem Reporting Services. Uruchomienie raportu powoduje połączenie się z serwerem Reporting Services i uruchomienie odpowiedniego raportu znajdującego się na tym serwerze. Dodawanie wszystkich typów raportów możliwe jest przy użyciu jednego, rozwijanego przycisku. Domyślnie naciśnięcie przycisku powoduje rozwinięcie menu wyboru rodzaju raportu, które zawiera pięć opcji tworzenia nowych raportów: Nowy raport OLAP, Nowy raport OLAP OWC, Nowy raport Excel, Nowy raport MDX/SQL, Nowy raport Map, Nowy raport RS. Rysunek 4.22 Rozwinięty przycisk dodawania nowego raportu Raporty typu OLAP OWC Definiowanie raportu Po naciśnięciu przycisku Nowy raport OLAP OWC pojawia się formularz z definicją raportu. Wersja Moduł: Business Intelligence

121 Rysunek 4.23 Zakładka Ogólne na formularzu Tworzenie raportu Na zakładce Ogólne znajdują się następujące pola obligatoryjne: Nazwa raportu - pole pozwalające na wprowadzenie ciągu dowolnych znaków (maksymalna długość 50 znaków), służących do identyfikacji raportu. Nazwa musi być unikatowa, tzn. niemożliwe jest dodanie dwóch raportów o takiej samej nazwie w jednej grupie. W przypadku, gdy użytkownik spróbuje zapisać raport o istniejącej już nazwie, system wyświetli odpowiedni komunikat. Serwer OLAP - w tym polu należy wpisać nazwę serwera Analysis Services, na którym znajduje się baza OLAP. Po wypełnieniu danych serwera aktywne i obligatoryjne stają się pola: Baza OLAP tu należy wybrać nazwę bazy, w której znajdują się kostki na podstawie których będzie się odbywało raportowanie; Kostka analityczna - w tym polu należy wybrać z listy kostkę, na podstawie której powstanie raport OWC. Aby wpisać ręcznie parametry raportu, należy odznaczyć pozycję Parametry zgodne z ogólną konfiguracją. Dodatkowo na zakładce znajdują się także pola: Elementy raportu tu możemy zaznaczyć czy w raporcie ma znaleźć się tabela przestawna, wykres czy tabela przestawna i wykres. Pozwól na wybieranie w filtrach wielu elementów określa możliwość stosowania multiwyboru w filtrach. Podczas tworzenia nowej analizy pole jest domyślnie odznaczone. Zablokowanie multiwyboru w wielu przypadkach znacznie skraca czas otwarcia raportu zwiększając wydajność analiz. Raport Kontekstowy dla raportu OLAP OWC można ustawić kontekstowość, która pozwala na wywoływanie raportu z poziomu modułów aplikacji CDN XL. Dla tego typu raportów można przydzielać jedynie konteksty ogólne. Zagadnienie jest dokładnie opisane w rozdziale Raporty typu OLAP. Na zakładce Linki użytkownik może określić, do których folderów przypisany będzie dodawany raport. Okno prezentuje drzewo zdefiniowanych folderów, z zaznaczonym aktualnym folderem, w którym Moduł: Business Intelligence 121 Wersja 9.5

122 znajdować się będzie definicja raportu, czyli link główny. Katalog zaznaczony pogrubiona czcionką będzie zawierał link główny. W celu dodania raportu do innego folderu wystarczy go zaznaczyć, a zostanie tam utworzony link pomocniczy. Każdy raport może zostać przypisany do kilku folderów, dzięki stworzonym linkom. Oznacza to, że tylko w jednym folderze przechowywana jest definicja raportu, natomiast w pozostałych znajdują się tylko odnośniki do definicji raportu. Każda zmiana wykonana w raporcie jest automatycznie widoczna po uruchomieniu linku do raportu. Dzięki temu użytkownik może posiadać odnośniki do wszystkich raportów, z których korzysta w jednym folderze bez konieczności poruszania się pomiędzy folderami. Rysunek 4.24 Zakładka Linki na formularzu Tworzenie raportu Dla każdego raportu możliwe jest zdefiniowanie rozbudowanego opisu oraz wydruku opartego na tzw. szablonie HTML. Takie szablony mogą być dowolnie modyfikowane i dostosowywane do potrzeb konkretnego klienta. Opisy i wydruki HTML można zdefiniować na zakładce Wydruk. W oknie znajdują się dwie mniejsze zakładki: Definicja HTML i Podgląd. W oknie definicji HTML należy wprowadzić treść definicji w języku HTML. Zakładka Podgląd umożliwia nam sprawdzenie wyglądu graficznego wprowadzonej definicji. Funkcjonalność szczegółowo opisana w rozdziale Wersja Moduł: Business Intelligence

123 Rysunek 4.25 Zakładka Wydruk na formularzu Tworzenie raportu Po wypełnieniu wszystkich informacji na temat raportu i kliknięciu OK. definicja raportu zostaje zapisana a w głównym oknie systemu, w zależności od opcji wybranych przy dodawaniu, otwierane jest okno z tabelą przestawną, okno z wykresem lub obydwa wymienione okna. Po uruchomieniu raportu na górze ekranu zawsze pojawia się menu Elementy, zawierające przyciski zarządzania danym typem raportu. Pasek zadań Widok raportu Wykonany raport można prezentować w formie tabeli przestawnej, wykresu lub jednocześnie tabeli i wykresu. Aby włączyć interesujący Cię widok skorzystaj z przycisków znajdujących się w pasku zadań na górze ekranu: - pokaż tabelę przestawną, - pokaż wykres. Oprócz wymienionych już ikon przełączających widok raportu na pasku zadań znajdują się również: W zakładce zarządzanie raportami: Moduł: Business Intelligence 123 Wersja 9.5

124 - wywołuje okno drzewa folderów - Otwiera listę możliwych do dodania typów raportów - Edytuje wybrany raport - Usuwa wybrany raport - Otwiera menu zarządzania prawami dostępu do raportów i folderów - Pozwala dodać nowy folder do drzewa raportów - Pozwala edytować folder w drzewie raportów - Pozwala usunąć grupę raportów - Odświeża widok drzewa raportów - Importujewcześniej stworzone i wyeksportowane raporty Wersja Moduł: Business Intelligence

125 - Eksportuje raporty do pliku.xml W zakładce Operacje (edycja raportu OLAP OWC): - pozwala zapisać definicję i widok raportu pod własną nazwą - pozawala zapisać definicję i widok raportu pod dowolną nazwą - zamyka raport - przełącza raport w widok wykresu - przełącza raport w widok tabeli - pozwala zdefiniować filtry globalne (sub-cube) - eksport wartości z raportu do arkusza MS Excel - pozwala na drukowanie stworzonych raportów Moduł: Business Intelligence 125 Wersja 9.5

126 - Wysyła raport, jako załącznik MHT przez - Zapisuje rozkład stworzonych raportów jako nową definicję raportu - Powrót z analizy drill through do podstawowego widoku raportu (aktywny tylko w trakcie takiej analizy) sortujących dane: - Oprócz wykonywania operacji autofiltrowania grupuje w sobie zestaw operacji - sortuje rosnąco dane w kolumnach - sortuje malejąco dane w kolumnach - pokazuje tylko wybraną ilość dolnych lub górnych elementów w kolumnie. W kolejnym podmenu użytkownik decyduje ile elementów i według jakiego kryterium wyświetlić - Grupuje w sobie zestaw operacji sumujących dane: - Sumuje elementy w kolumnie - Oblicza sumę częściową dla wskazanej kolumny Wersja Moduł: Business Intelligence

127 szczegółu - Pozwala stworzyć nową miarę wyliczaną lub pole obliczeniowe - Wyświetla opcje raportu oraz grupuje przyciski: - Kopiuje zaznaczoną aktualnie wartość - Odświeża raport - Eksportuje dane (nie same wartości) do arkusza Excel - Grupuje opcje związane z rozwijaniem i zwijaniem poziomów danych: - Zwija poziomy danych w kolumnach - Rozwija poziomy danych w kolumnach - Ukrywa szczegóły raportu - Pokazuje szczegóły raportu - Pokazuje listę dostępnych pól w kostce analitycznej dla danego raportu - Uruchamia plik z tematami pomocy dla tabeli przestawnej Moduł: Business Intelligence 127 Wersja 9.5

128 Analiza drill through Widok szczegółów danych pozwala na podgląd wszystkich zapisów, które składają się na wskazaną wartość (prawy klawisz myszy na komórce z analizowaną wartością, funkcja Dane źródłowe). Rysunek 4.26 Analiza drill through Widok szczegółów danych może być formatowany przez użytkownika. Z tego poziomu dostępna jest lista pól, możliwość filtrowania i sortowania danych wg dowolnej kolumny. Akcje W Księdze Raportów jest możliwość wywoływania akcji podnoszących XL owe karty dokumentów, towarów, kontrahentów itd. Podgląd dokumentu źródłowego (wystawionego w systemie CDN XL) jest możliwy: bezpośrednio z raportu Business Intelligence np. po wskazaniu akronimu kontrahenta i uruchomieniu Akcji (z menu kontekstowego) zobaczymy kartę kontrahenta (rysunek poniżej). Wersja Moduł: Business Intelligence

129 po wskazaniu dokumentu (np. dekretu) z poziomu widoku danych źródłowych (drill through). Aby tę funkcjonalność uruchomić, w definicji zapytania drillthrough musi się pojawić kolumna ORGID zawierająca gid dokumentu w formie GIDTYP:GIDNUMER Wywołanie akcji w Księdze Raportów powoduje podniesienie odpowiedniej karty w module XL (nie w samej Księdze Raportów). Warunkiem działania takiej akcji jest to, że w momencie jej wywołania na stanowisku oprócz Księgi Raportów musi być uruchomiony moduł Business Intelligence CDN XL a. Rysunek 4.27 Akcje Definiowanie Warunków W celu założenia filtru należy kliknąć na ikonę. Pojawia się okno Kostki wewnętrznej. Za jego pomocą możemy ograniczyć wymiary kostki analitycznej. Rysunek 4.28 Filtr definiuj warunki Kolejne kolumny w to: wybór wymiaru wybór hierarchii operator logiczny wyrażenie filtrujące (element, zbiór, wyrażenie mdx itp.) Rodzaje operatorów logicznych: Równa się - pozwala wybrać poszczególne elementy wymiaru z listy. Jeżeli wymiar składa się z ponad 250 elementów aktywowany jest na liście wyboru mechanizm <Filtruj> umożliwiający szybkie znalezienie potrzebnych elementów. Elementy można filtrować według kryterium Zaczyna się od lub Zawiera. Moduł: Business Intelligence 129 Wersja 9.5

130 Nie równa się - (różne od) pozwala na wykluczenie wybranych z listy elementów wymiaru. Jest w zbiorze - pozwala na zawężenie wymiaru do zbioru nazwanego zdefiniowanego w bazie OLAP. Przykładowo dla wymiarów opartych na liście Kontrahentów typu Akwizytor.Akronim wybranie zbioru nazwanego Aktywni Akwizytorzy ogranicza dany wymiar do akwizytorów, którzy mają powiązane ze sobą jakieś fakty w danej kostce. Funkcjonalność ta jest dostępna dla wymiarów: Czas.Kalendarzowy, Czas.Data, Dokument.Rodzaj, Produkt.Kod, Kontrahent.Akronim, Akwizytor.Akronim, Docelowy.Akronim, Płatnik.Akronim Nie ma w zbiorze działa przeciwnie do operatora Jest w zbiorze. Nazwa zawiera - pozwala na ograniczenie zakresu elementów wymiaru tylko do zawierających w nazwie podaną frazę. Nazwa zaczyna się od - pozwala na ograniczenie zakresu elementów wymiaru do zaczynających się od podanej frazy. Zakres pozwala na wybranie zakresu elementów wymiaru poprzez wybranie elementu początkowego i końcowego. MDX wyrażenie MDX, które zawęża wybrany wymiar do potrzebnego zakresu elementów. Wyrażenie MDX powinno zwracać zbiór elementów danego wymiaru, do którego wymiar ma zostać ograniczony. Po zdefiniowaniu i zatwierdzeniu SubCube a zaczyna on działać według zdefiniowanych reguł. Jak widać funkcjonalność definiuj warunki daje dużo większe możliwości filtrowania elementów niż bezpośrednie filtrowanie z poziomu raportu OWC. Ponadto raport, którego zakres danych zawężony jest poprzez tą funkcjonalność działa szybciej niż w przypadku filtru w obszarze raportu Raporty typu OLAP Raport typu OLAP pozwala na analizę danych za pomocą tabeli przestawnej. Jest to raport który posiada zaimplementowana wielowątkowość, a więc jego wykonywanie nie wpływa na pracę nad innymi raportami. Po naciśnięciu przycisku Nowy raport OLAP pojawia się formularz z definicją raportu. Wersja Moduł: Business Intelligence

131 Rysunek 4.29 Tworzenie raportu OLAP Dla raportów typu OLAP oprócz podania jego nazwy oraz podania namiarów na bazę analityczną, użytkownik może stworzyć raport kontekstowy dostępny z poziomu aplikacji CDN XL. W tym celu należy zaznaczyć opcję Raport kontekstowy i wybrać jeden, bądź więcej z dostępnych kontekstów. Dostępne konteksty można podzielić na ogólne i konteksty z parametrami wywołania. Raporty w kontekstem ogólnym dostępne są z poziomu odpowiadających modółów CDN XL. Dostępne konteskty ogólne to: CRM Sprzedaż Produkcja Zamówienia Ksiegowośd Import planu zapotrzebowania Import Dla pozostałych dostępnych kontekstów dostępne są parametry, które decydują o filtrowaniu elementów w zadanym kontekście z poziomu aplikacji CDN XL. Aby ustawić parametr należy zaznaczyć wybrany kontekst z pośród: Produkty Kontrahenci Prognoza płatności Obroty i salda Zestawienia Stany magazynowe Kampanie Moduł: Business Intelligence 131 Wersja 9.5

132 Konwersacji Import normatywów UWAGA: Dla analiz z dodanym kontekstem import normatywów do poprawnego działania raportu niezbędne jest zastosowanie w obszarze wierszy wymiarów : czas.kalendarzowy oraz Produkt.kod Następnie używając przycisku Edytuj w nowym oknie Edycji parametru należy wybrać z dostępnych wymiarów ten, po którym będzie się odbywała filtracja elementów. Rysunek 4.30 Edycja parametru dla raportów kontekstowych W raporcie kontekstowym z parametrem należy użyć wymiaru, który został zdefiniowany w parametrze, aby umożliwić filtrowanie po elementach tego wymiaru. Edycja Raportu typu OLAP Raport typu OLAP przyjmuję formę tabeli przestawnej. Okno edycji raportu składa się z okna Lista pól, w którym wyświetlane są dostępne miary i wymiary analityczne oraz z okna tabeli przestawnej. Projektowanie sprawozdania polega na przeciąganiu zaznaczonego elementu z Listy pól, bądź wykorzystaniu przycisku Dodaj do (znajdującego się w dolnej części Listy pól) wybranych miar do obszaru Pola Danych. Wymiary analityczne można dodawać do raportu analogicznie jak miary, z tym że dodawane są do obszarów filtrowania, kolumn, bądź wierszy. Obszary przeciągania widoczne są na poniższym rysunku. Wersja Moduł: Business Intelligence

133 Rysunek 4.31 Okno raportu OLAP Elementy wymiarów przeniesionych w obszar kolumn albo wierszy można sortować za pomocą strzałki znajdującej się przy nazwie wymiaru. Jednocześnie dla każdego wykorzystanego wymiaru można zastosować filtr elementów, poprzez naciśnięcie ikonki filtru pojawiającej się po najechaniu kursorem na górną prawą część przycisku zawierającego nazwę wymiaru. Pojawi się okno z listą elementów wymiarów jedynie elementy zaznaczone będą brane pod uwagę w analizie danych. Moduł: Business Intelligence 133 Wersja 9.5

134 Rysunek 4.32 Filtrowanie elementów wymiaru Raporty Kontekstowe Zdefiniowany raport kontekstowy można wywołać w zależności zdefiniowanego kontekstu w poszczególnych modułach aplikacji CDN XL. Raporty ogólne są dostępne w poszczególnych modułach z poziomu listy dokumentów, w przypadku kontekstu sprzedaży. Raporty Dla przykładu został stworzony raport o kontekście ogólnym Sprzedaż oraz raport w kontekście Kontrahenci z parametrem Kontrahent.akronim. Aby raport wywołać z poziomu CDN XL należy zalogować się do aplikacji jako użytkownik domenowy, który będzie miał zdefiniowane prawo co najmniej do odczytu danego raportu kontekstowego (prawa są wymagane w odniesieniu do linku głównego raportu) i folderu zawierającego ten raport. Prawa te są definiowane z poziomu Księgi Raportów. Raport ogólny można wywołać otwierając listę dokumentów i używając strzałki przy ikonie wykresu. Z menu rozwijanego należy wybrać Księga Raportów, a następnie z wybrać raport listy dostępnych raportów kontekstowych. Nastąpi proces automatycznego uruchamiania Księgi Raportów na koncie użytkownika aktualnie zalogowanego do aplikacji CDNXL, który zakończy się otworzeniem wybranego raportu kontekstowego. UWAGA: W sytuacji kiedy jest już otwarta Księga Raportów podczas wywoływania raportu kontekstowego, należy najpierw wyłączyć Księgę Raportów. W takim przypadku aplikacja wyświetli informację o konieczności zamknięcia Księgi Raportów. Wersja Moduł: Business Intelligence

135 4.33 Wywoływanie raportów kontekstowych ogólnych Raport kontekstowy z parametrem kontrahent.akronim można wywołać z poziomu listy kontrahentów w CDN XL. Na liście zaznaczamy poszczególnych kontrahentów, dla których mają być wyświetlane dane na raporcie. Ważne jest, aby zaznaczy bezpośrednio kontrahentów, a nie całe grupy. Raport wywołuje się analogicznie jak opisano dla raportu kontekstowego ogólnego. Dane na raporcie zostaną zawężone jedynie do wybranych kontrahentów Wybór kontrahentów Moduł: Business Intelligence 135 Wersja 9.5

136 4.35 Wywołany raport kontekstowy Raporty typu Excel Ten typ raportu pozwala na przechowywanie w bazie definicji arkusza Microsoft Excel (pliki XLS) i udostępnianie jego zawartości pozostałym użytkownikom. Uruchomienie raportu powoduje pobranie go z bazy, zapisanie w pliku tymczasowym i uruchomienie w aplikacji Microsoft Excel. Po naciśnięciu przycisku Nowy raport Excel pojawia się formularz z definicją raportu. Rysunek 4.36 Zakładka Ogólne na formularzu Tworzenie raportu Wersja Moduł: Business Intelligence

137 Na zakładce Ogólne znajdują się następujące pola obligatoryjne: Nazwa raportu - pole pozwalające na wprowadzenie ciągu dowolnych znaków (maksymalna długość 50 znaków), służących do identyfikacji raportu. Nazwa musi być unikatowa, tzn. niemożliwe jest dodanie dwóch raportów o takiej samej nazwie w jednej grupie. W przypadku, gdy użytkownik spróbuje zapisać raport o istniejącej już nazwie, system wyświetli odpowiedni komunikat. Wczytaj arkusz z dysku po naciśnięciu tego przycisku otwierane jest okno, w którym użytkownik może wybrać ścieżkę dostępu do arkusz Excel, który chce wczytać do raportu. Na formularzu można także zaznaczyć opcję Tylko do odczytu. Raport, który jest tylko do odczytu może zostać wczytany do bazy tylko przez swojego właściciela. Oznacza to, że tylko właściciel raportu może udostępnić zmiany w raporcie pozostałym użytkownikom. Zakładka Linki wygląda i działa analogicznie do zakładki na formularzu dodawania raportu OLAP OWC. Raportu typu MS Excel nie definiujemy z poziomu Księgi Raportów. Funkcja Dodaj raport Excel pozwala na wczytanie istniejącego (zdefiniowanego wcześniej w MS Excel) arkusza. Zmiany wykonane w raporcie będą widoczne dla innych użytkowników dopiero po zapisaniu zmodyfikowanego arkusza na dysk i powtórnym jego wczytaniu do bazy. Tytuł i opisy raportu są dostępne tylko informacyjnie z okna definicji raportu Raporty typu MDX/SQL Jest to raport tworzony na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zapytania MDX (do kostek OLAP) lub SQL (do różnych źródeł danych). Uruchomienie raportu powoduje wysłanie zapytania do odpowiedniego źródła danych i wyświetlenie go w formie tabeli w obiekcie OWC. Możliwość zapamiętania formatowania obiektu pozwala na prezentację tych raportów w czytelnej formie graficznej. Funkcjonalność parametrów w raportach MDX/SQL umożliwia ich elastyczniejsze działanie i minimalizuje potrzebę tworzenia wielu wersji bardzo podobnych zestawień. Rysunek 4.37 Tworzenie raportu MDX/SQL Moduł: Business Intelligence 137 Wersja 9.5

138 Definicja raportu MDX/SQL składa się z trzech głównych elementów: Definicji połączenia (pełne, razem z określeniem providera). Po wyborze przy definicji połączenia należy uzupełnić pola widoczne na poniższym rysunku w zależności od rodzaju połączenia, jakie chcemy zdefiniować 4.38 Definicja połączenia do serwera Kostka pozwala na wybór kostki z listy kostek dostępnych w bazie określonej w definicji podłączenia, w przypadku gdy zdefiniujemy połączenie typu MSOLAP Definicji parametrów dynamicznych zapytania funkcja dostępna po naciśnięciu przycisku Dodaj w obszarze Opcje parametrów. Po wybraniu pokazuje się menu edycji parametru: Rysunek 4.39 Raporty MDX/SQL- opcje parametrów Rysunek 4.40 Raporty MDX/SQL- edycja parametru Wersja Moduł: Business Intelligence

139 Parametr może być typu: Lista dla zapytania typu MDX umożliwia on wybór wymiaru z zdefiniowanej wcześniej kostki (elementy zadanego wymiaru są wybierane podczas uruchamiania raportu) dla zapytania SQL umożliwia wybór elementów z dowolnie zdefiniowanej listy. Listę definiujemy zapytaniem SQL zwracającym elementy możliwe do wybrania podczas określania wartości parametru. Zapytanie musi zwracad DOKŁADNIE dwie kolumny w pierwszej - ID elementu (to ta wartośd będzie podstawiana do zapytania głównego w miejsce parametru) i wyświetlaną nazwę (nazwa wyświetlana na liście do wyboru wartości parametru). Liczba mamy możliwość określenia Wartości minimalnej, Wartości maksymalnej, Kroku oraz Liczby miejsc po przecinku Tekst mamy możliwość określenia Maksymalnej długości tekstu oraz Wymuszenia dużych liter Data Do osadzania parametrów w treści zapytania służy przycisk: się formatki: który powoduje podniesienie Rysunek 4.41 Raporty MDX/SQL- modyfikatory Formatka pozwala na zdefiniowanie odpowiednich modyfikatorów wstawianej wartości parametru: - otaczaj apostrofami - wstaw datę w formacie: Clariona, Timestamp, SQL Z poziomu okna Kreatora Parametrów dostępne są również przyciski: - Edytuj parametr Moduł: Business Intelligence 139 Wersja 9.5

140 - Usuń parametr - Przetestuj parametry. Funkcja zwraca dokładną treść zapytania wysyłanego na serwer. Umożliwia to przetestowanie poprawności raportu bez konieczności uruchamiania go. Po stworzeniu raportu ze zdefiniowanymi parametrami dynamicznymi jego uruchomienie powoduje pojawienie się okna z zapytaniem o podanie parametrów: Rysunek 4.42 Raporty MDX/SQL- wartości parametrów Raport typu mapy Raport map jest jednym z rodzajów raportów możliwych do wygenerowania w Księdze Raportów i przedstawia graficzną prezentację wybranej miary. Graficzna prezentacja wybranej miary ukazana jest w postaci mapy z regionami zgodnie z wartością miary. Raport map umożliwia ponadto dostęp do bardziej szczegółowego raportowania, pozwalając na analizę z poziomu województw i jego przejścia do poziomu powiatów, a następnie gmin. Tworzenie raportu map dokonuje się przy zastosowaniu kreatora, który pozwala na zdefiniowanie wszystkich elementów raportu. Lista regionów, które należy wprowadzić na kartach kontrahentów tak aby dane były prawidłowo prezentowane znajduje się w osobnym dokumencie (CDNXL_BusinessIntelligence90_Lista_regionów(mapy).pdf) Słownik pojęć Raport map graficzna reprezentacja wybranej miary w postaci mapy. Filtr umożliwia prezentację danych z ograniczonego za pomocą filtra obszaru elementów wymiarów. Parametry wybrane przez użytkownika wymiary i ich elementy dostępne w formie rozwijanej listy na raporcie. Wartości prezentowane na raporcie będą zmieniały się wraz ze zmianą parametrów. Kostka OLAP jest to techniczna nazwa reprezentowanego w SSAS obszaru analitycznego. Wersja Moduł: Business Intelligence

141 Na co pozwalają raporty map? Graficzna prezentacja wybranej miary w postaci mapy z regionami zakolorowanymi zgodnie z wartością miary. Funkcjonalność drill down możliwość przejścia do bardziej szczegółowej analizy. Z poziomu województw przechodzimy do poziomu powiatów wybranego województwa, a następnie do poziomu gmin. Tworzenie raportu map włącznie z określeniem filtra, parametrów, wymiaru geograficznego i innych ustawień raportu. Tworzenie nowego raportu map Uruchomienie kreatora parametrów raportu Aby utworzyć nowy raport map należy z grupy Raporty rozwinąć menu pod przyciskiem Nowy raport, a następnie wybrać opcję Nowy raport Map : Rysunek 4.43 Uruchamianie raportu Map lub w widoku Drzewa folderów kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Nowy raport Map Pojawi nam się standardowe okno tworzenia nowego raportu, w którym należy uzupełnić nazwę raportu, a następnie kliknąć na ikonę Uruchom kreatora parametrów raportu. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów raportu użytkownik definiuje linki do raportu. Moduł: Business Intelligence 141 Wersja 9.5

142 Rysunek 4.44 Okno tworzenia nowego raportu map Wybór źródła danych Pierwszym krokiem kreatora jest wybranie połączenia do bazy Analysis Services oraz kostki OLAP, z której będą pochodzić dane do raportu. Rysunek 4.45 Wybór źródła danych Wersja Moduł: Business Intelligence

143 W przypadki zaznaczenie opcji Serwer i baza zgodny z ogólna konfiguracją użytkownik musi jedynie wybrać kość analityczną, z której będą pochodzić dane. W przypadku odznaczenia tej opcji użytkownik powinien także podać nazwę i ewentualnie instancję lub adres IP serwera Analysis Services, po załadowaniu listy baz wybrać odpowiednią bazę z rozwijalnego menu, oraz kość analityczną. Następnie należy kliknąć przycisk Dalej, aby przejść do następnego kroku kreatora. Wybór typu wykresu W kroku wyboru typu wykresu, użytkownik ma możliwość wyboru sposobu prezentacji danych, które zostanie przedstawione na raporcie. Dostępnymi typami wykresów są: - kolorowanie regionów, - kolumnowy (jednomiarowy), - kolumnowy (wielomiarowy). Należy zaznaczyć jeden wybrany przez użytkownika Typ wykresu i kliknąć na ikonę Dalej. Rysunek 4.46 Wybór typu wykresu Typ wykresu: Kolorowanie regionów Stworzenie raportu typu kolorowanie regionów składa się z następujących kroków: Moduł: Business Intelligence 143 Wersja 9.5

144 Wybór miary do prezentacji na raporcie Użytkownik powinien wybrać jedną, bądź kilka miar z prezentowanej listy miar, które prezentowane zostaną na raporcie, a następnie kliknąć przycisk Dalej. Można także zaznaczyć cały nadrzędny katalog miar np. Sprzedaż w celu zaznaczenia całej grupy miar. Wybór filtrów Rysunek 4.47 Wybór miary do prezentacji na mapie Kolejnym krokiem jest wybór filtrów, czyli wymiarów i elementów wymiarów, którymi zostanie przecięta miara i według których dane będą analizowane na raporcie. W przykładzie zaprezentowano wybór jednego filtra, który oznacza, że na raporcie chcemy oglądać dane z lat Wybór filtrów Wersja Moduł: Business Intelligence

145 Użytkownik może wybrać kilka filtrów lub zrezygnować z filtra nie wybierając żadnego wymiaru. Filtr można usunąć klikając prawym klawiszem myszy i wybierając opcję Usuń filtr. Jeśli nie dokończymy wyboru filtra, np. nie wybierając wartości i następnie przejdziemy do następnego kroku, kreator poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem. Rysunek 4.49 Ostrzeżenie o niedokończonym wyborze wymiarów Należy pamiętać, że raz wybrany atrybut w danym wymiarze nie może pojawić się w innym filtrze, kreator odpowiednio zareaguje w takiej sytuacji. Rysunek 4.50 Ostrzeżenie o wielokrotnym wyborze hierarchii Po zdefiniowaniu interesujących nas filtrów przechodzimy do następnego kroku klikając przycisk Dalej. Moduł: Business Intelligence 145 Wersja 9.5

146 Wybór parametrów Rysunek 4.51 Wybór parametrów W tym kroku użytkownik wybiera wymiary, które będą filtrami dostępnymi na raporcie. Wybór jest identyczny jak w przypadku poprzedniego kroku, z tą różnicą, że jeśli użytkownik wybierze element nadrzędny (na rysunku powyżej jest to element Wszystko ), zostaną wybrane wszystkie elementy podrzędne na danym poziomie drzewa. Ta opcja nie działa w przypadku niższych poziomów (widoczne na poniższych rysunkach). Rysunek 4.52 Zaznaczenie elementu nadrzędnego Wersja Moduł: Business Intelligence

147 Rysunek 4.53 Zaznaczenie elementu podrzędnego Możliwy jest wybór tylko elementów z tego samego poziomu. Każdy filtr pojawi się, jako lista rozwijana na raporcie, w której będą znajdowały się wybrane przez użytkownika wartości, co pozwala na filtrowanie danych względem wybranego elementu. Użytkownik może wybrać dowolną liczbę filtrów lub zrezygnować z ich wyboru. Po zakończeniu określania filtrów należy klikając przycisk Dalej przejść do następnego kroku kreatora. Wybór wymiaru geograficznego Rysunek 4.54 Wybór wymiaru geograficznego Moduł: Business Intelligence 147 Wersja 9.5

148 W tym kroku użytkownik wybiera wymiar geograficzny, to znaczy wymiar, według którego będą przyporządkowywane dane do jednostek administracyjnych na mapie. W tym celu należy z listy wybrać odpowiednią hierarchię. Można wybrać wszystkie poziomy danej hierarchii (województwo, powiat i gminę) lub tylko do poziomu powiatu, bądź województwa (użytkownik w tym przypadku będzie mógł zejść jedynie do ostatniego zaznaczonego poziomu). Na tym etapie użytkownik ma możliwość wyboru kraju, w którym będą analizowane dane. Rysunek 4.55 Wybór kraju do prezentacji W kroku wyboru wymiaru geograficznego, można ponadto przypisać wybrane regiony zgodnie z preferencją użytkownika. Należy w tym celu zaznaczyć opcję przy polu Definiuj regiony i kliknąć przycisk Dalej. Rysunek 4.56 Wybór wymiaru geograficznego W kolejnym oknie Zdefiniuj regiony użytkownik ma możliwość własnego zdefiniowania regionów, jednak wcześniej należy przyporządkować odpowiedni wymiar, na którym będzie opierać się analiza. Należy w tym celu zaznaczyć odpowiednią wartość z pola Wymiary, która pokaże się w polu Wersja Moduł: Business Intelligence

149 Elementy. Następnie należy zaznaczyć wybrany element wymiaru z pola Elementy i wybrać pozycję z pola Region, do którego chcemy przyporządkować wybrany element np. wymiar Centralny zdefiniowany został w woj. mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim. W ten sposób w utworzonym przez nas raporcie zostanie utworzony region centralny, tak więc zamiast nazw trzech wyżej wymienionych województw zostanie ukazany region Centralny. Dodatkowe parametry raportu Rysunek 4.57 Definiowanie regionów To jest ostatni krok kreatora tworzenia raportu. W kroku tym można: zdefiniować tytuł, który będzie widoczny na raporcie, wybrać położenie legendy (prawa strona lub dół), określić, czy kolory maja być interpolowane (tzn. czy sąsiadujące kolory legendy będą płynnie przechodzić jeden w drugi i czy region będzie posiadał kolor odpowiednio wyznaczony między danymi dwoma skrajnymi kolorami) czy też nie (tzn. konkretny kolor będzie przypisany do danego przedziału wartości), wybrać koloryzację paletę czy tez określić własny kolor, określić format prezentowanej miary (liczba, waluta lub procent) oraz liczbę wyświetlanych miejsc dziesiętnych na raporcie (dotyczy formatu waluta i procent), W każdym momencie możemy wrócić do poprzednich kroków kreatora poprzez naciśnięcie przycisku < Wstecz. Po zakończeniu określania parametrów raportu należy kliknąć przycisk Zakończ. Moduł: Business Intelligence 149 Wersja 9.5

150 Rysunek 4.58 Dodatkowe parametry raportu Zakończenie tworzenia raportu Jeśli tworzenie raportu przebiegło pomyślnie, to na ekranie pojawi się następujący komunikat: Rysunek 4.59 Zakończenie tworzenia raportu Należy kliknąć przycisk OK, aby dodać raport do listy raportów. Wersja Moduł: Business Intelligence

151 Typ wykresu: Kolumnowy (jednomiarowy) W przypadku tworzenia raportu typu kolumnowy (jednomiarowy) postępujemy analogicznie, jak w przypadku tworzenia raportu map typu Kolorowanie regionów, chociaż w czasie tworzenia raportu kolumnowego (jednomiarowego) występuje kilka dodatkowych koniecznych do wypełnienia okien. W czasie wyboru typu wykresu zaznaczamy Kolumnowy (jednomiarowy) i klikamy na ikonę Dalej. Rysunek 4.60 Typ wykresu kolumnowy (jednomiarowy) Następnie wybieramy miarę, która będzie prezentowana na raporcie map, wybór filtrów, określamy parametry oraz definiujemy region geograficzny (analogicznie jak w przypadku wybrania opcji kolorowanie regionów ). W kolejnym kroku, po zdefiniowaniu wyboru geograficznego przechodzimy do kroku Zdefiniuj słupki. W kroku tym definiujemy jakimi wymiarami (elementami wymiarów) ma być zawężona miara, która zostanie ukazany na raporcie w postaci słupka. Ważne jest, aby nie zdefiniować tych samych warunków, które określiliśmy już w krokach poprzednich. Dodatkowo zaznaczamy kolor, jaki będzie miał wyświetlany słupek oraz określamy, czy wyświetlany słupek ma być prezentowany na wykresie jako gradient. Możliwe jest określenie jednego lub kilku słupków. Moduł: Business Intelligence 151 Wersja 9.5

152 Rysunek 4.61 Definiowanie słupków W ostatnim kroku Dodatkowe parametry raportu użytkownik ma możliwość zdefiniowania: tytułu raportu, wyboru koloru przedstawianych regionów formatu miary jako (liczba, waluta, procent) oraz wyświetlania liczby miejsc dziesiętnych po przecinku. Następnie należy kliknąć na ikonę Zakończ. Typ wykresu: Kolumnowy (wielomiarowy) W celu wygenerowania raportu kolumnowego (wielomiarowego) zaznaczamy na typ wykresu Kolumnowy (wielomiarowy) i klikamy ikonę Dalej. Rysunek 4.62 Typ wykresu: Kolumnowy (wielomiarowy) Wersja Moduł: Business Intelligence

153 Następnie postępujemy identycznie, jak w czasie tworzenia dwóch wcześniejszych opisanych typów wykresów, określając filtry, parametry, wymiar geograficzny. W kolejnym kroku dochodzimy do okna Zdefiniuj słupki. W oknie tym wybieramy miary, które będą wyświetlane na wykresie. Automatycznie wraz z wyborem miary, użytkownik ma możliwość określenia formatu i liczby miejsc po przecinku. Wybór miar nie jest ograniczony ilościowo, użytkownik może analizować jedną, dwie czy kilka miar na wykresie. Rysunek 4.63 Wybór miar w słupkach Rysunek 4.64 Definiowanie słupków Moduł: Business Intelligence 153 Wersja 9.5

154 Kolejno należy kliknąć na ikonę Dalej, gdzie otwiera się okno Dodatkowe parametry raportu. W oknie tym użytkownik mam możliwość określenia tytuły raportu oraz koloru przedstawiania regionów. Po wybraniu ikony Zatwierdź raport map kolumnowy (wielomiarowy) zostaje utworzony. Rysunek 4.65 Okno: Dodatkowe parametry raportu Użytkowanie raportu map Przeglądanie raportu Klikając nazwę raportu na liście raportów użytkownik może otworzyć nowo dodany raport map. Rysunek 4.66 Informacja o nieprzypisanych regionach Wersja Moduł: Business Intelligence

155 Jeśli pojawi się okno z rysunku powyżej, oznacza to, że nazwy województw, powiatów lub gmin nie zostały poprawnie wpisane do CDN XL. Aby uniknąć takich sytuacji, należy w systemie CDN XL wprowadzić poprawne nazwy jednostek administracyjnych (lista poprawnych nazw jednostek administracyjnych znajduje się w osobnym dokumencie). Po pobraniu przez hurtownię prawidłowych danych okno nie będzie się więcej pojawiać. Użytkownik może zaznaczyć opcję Nie pokazuj więcej, wtedy okno nie pojawi się w ramach bieżącego otwarcia raportu. Zostanie ono jednak wyświetlone, jeżeli nazwy nie zostaną poprawione przed ponownym uruchomieniem raportu. Po wyświetleniu się komunikatu należy kliknąć przycisk OK. Rysunek 4.67 Wykres: Kolorowanie regionów Rysunek 4.68 Otwarty raport kolumnowy (jednomiarowy) z wybranymi wszystkimi opcjami Moduł: Business Intelligence 155 Wersja 9.5

156 Rysunek 4.69 Wykres Kolumnowy (wielomiarowy) Utworzony raport map, z widocznymi wszystkimi elementami prezentuje się tak, jak na powyższych rysunkach. Elementy interfejsu użytkownika Na pasku narzędzi jest do dyspozycji siedem przycisków: - pokazuje/ukrywa listę regionów, - pokazuje/ukrywa tytuł raportu, - pokazuje/ukrywa legendę, - wyśrodkowuje mapę, - powoduje przejście poziom wyżej (z widoku powiatów do widoku województw), - odświeża dane (pobiera dane na nowo z bazy danych) - pokazuje/ukrywa panel parametrów Wersja Moduł: Business Intelligence

157 Inne dostępne na raporcie elementy zostały przedstawione poniżej. Suwak pozwala na powiększenie mapy. Powiększoną mapę użytkownik może przesuwać poruszając kursorem z przyciśniętym prawym klawiszem myszy. Jeżeli po przesunięciu mocno powiększonej mapy i następnie zmniejszeniu jej zniknie ona z ekranu, można kliknąć przycisk Wyśrodkuj mapę z paska narzędzi. Lista regionów wyświetla wszystkie regiony na danym poziomie. Użytkownik może odznaczyć te regiony, które go nie interesują i ich dane nie będą prezentowane na mapie, jak na rysunku poniżej. Rysunek 4.70 Ukrycie danych z wybranych regionów Moduł: Business Intelligence 157 Wersja 9.5

158 Użytkownik może zmieniać wybrane w czasie tworzenia raportu filtry wybierając odpowiednie wartości z list rozwijalnych znajdujących się w dolnej części ekranu. Rysunek 4.71 Lista rozwijalnych wartości Jeżeli do raportu została wybrana pełna hierarchia geograficzna (tj. województwo powiat - gmina), użytkownik może zobaczyć szczegółowe dane w rozbiciu na powiaty klikając obszar wybranego województwa i następnie, klikając wybrany powiat, w rozbiciu na gminy. Rysunek 4.72 Przejście do szczegółowych danych dot. województwa Aby powrócić do widoku województw, powiatów należy kliknąć przycisk Poziom wyżej lub kliknąć w nazwę kraju (województwa) wyświetlane w lewym górnym rogu raportu pod dostępnymi przyciskami. Grupowanie regionów W otworzonym raporcie map istnieje możliwość grupowania regionów. Funkcjonalność ta służy do pogrupowania wybranych przez użytkownika regionów (zarówno na poziomie województw, powiatów jak i gmin), pozwalając na elastyczne dokonanie analiz. W otworzonym raporcie map, należy zaznaczyć regiony, które chcemy zgrupować. Zaznaczenie regionów odbywa się po wciśnięciu lewego przycisku myszki i przeciągnięciu na regiony. Dodatkowo region możemy zaznaczyć/ odznaczyć przytrzymując lewy klawisz CTRL i klikając lewym przyciskiem myszy na region. Odznaczyć region możemy także poprzez kliknięcie poza obszar mapy. Wersja Moduł: Business Intelligence

159 Rysunek 4.73 Zaznaczanie regionów na wykresie map. Następnie grupujemy region, klikając prawym przyciskiem myszy na zaznaczone regiony (minimum dwa) i wybierając opcję menu grupuj. Pojawi się nam okienko z możliwością wpisania nazwy grupy regionów. Rysunek 4.74 Opcja Grupuj Rysunek 4.75 Tworzenie nowej grupy Moduł: Business Intelligence 159 Wersja 9.5

160 Jeżeli podana nazwa grupy już istnieje, wówczas pole się podświetli na czerwono. Po utworzeniu grupy, dane są przeładowywane i agregowane dla nowo utworzonej grupy. Rysunek 4.76 Dublowanie się nazwy nowo tworzonej grupy. Grupę możemy także usunąć klikając prawym przyciskiem na grupę regionów i wybierając opcję rozgrupuj albo wybierając opcję usuń wszystkie grupy. Mapa zostanie przeładowana i zaprezentuje dane już bez usuniętych elementów. Rysunek 4.77 Opcja Rozgrupuj Ponadto istnieje możliwość zmiany grupy, dodanie czy tez usunięcie jej elementów, poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na przycisk Edytuj grupę i przeciągnięcie regionów pomiędzy polami. Po zatwierdzeniu mapa zostanie przeładowana i grupy odpowiednio zmienione. Rysunek 4.78 Dodawanie regionów do grupy Wersja Moduł: Business Intelligence

161 Edycja raportu map Aby zmienić dane utworzonego raportu map, należy skorzystać z opcji. Ważne jest jednak, aby podczas edycji, raport map był zamknięty. Po kliknięciu na ikonę Edytuj otwiera nam się okno, w którym możemy zmienić tytuł raportu. Można również poprzez kliknięcie na przycisk Uruchom edytor parametrów raportu zmienić parametry raportu jak: wybór źródła danych, wybór rodzaju wykresu, wybór miar, które mają być dostępne do wyboru na wykresie, wybór wymiarów przecinających miarę, wybór wymiaru geograficznego, dodatkowe parametry raportu. Następnie należy kliknąć przycisk Zakończ. Rysunek 4.79 Okno edycji raportu Raporty typu Reporting Services Ten typ raportu przechowuje definicję raportu Microsoft Reporting Services, znajdującego się na serwerze, na którym zainstalowane są usługi Reporting Services. Funkcjonalność ta wykorzystywana jest w aplikacji Comarch CDN XL Business Intelligence najczęściej do prezentacji raportów typu BSC. Uruchomienie raportu powoduje załadowanie raportu z serwera RS. Po naciśnięciu przycisku Nowy raport RS pojawia się formularz z definicją raportu. Moduł: Business Intelligence 161 Wersja 9.5

162 4.80 Zakładka Ogólne na formularzu Tworzenie raportu Aby użytkownik mógł samodzielnie uzupełnić pola Serwer RS oraz Katalog Wirtualny należy odznaczyć opcję Parametry zgodnie z ogólną konfiguracją, w przeciwnym przypadku zostaną załadowane ustawienia domyślne. Na zakładce Ogólne znajdują się następujące pola: Nazwa raportu - pole pozwalające na wprowadzenie ciągu dowolnych znaków (maksymalna długość 50 znaków), służących do identyfikacji raportu. Nazwa musi być unikatowa, tzn. niemożliwe jest dodanie dwóch raportów o takiej samej nazwie w jednej grupie. W przypadku, gdy użytkownik spróbuje zapisać raport o istniejącej już nazwie, system wyświetli odpowiedni komunikat. Serwer RS w tym polu należy podać nazwę serwera, na którym jest zainstalowana usługa Reporting Services oraz nazwę portu. Domyślny port usługi RS to 80. Katalog Wirtualny tutaj należy wpisać nazwę katalogu wirtualnego na serwerze, w którym znajdują się raporty Raport w tym polu użytkownik może wpisać ręcznie nazwę raportu lub wybrać raport z listy, która wyświetli się po naciśnięci przycisku z trzema kropkami, znajdującego się na końcu pola tekstowego. Przycisk ten działa odpowiednio po uzupełnieniu pola z nazwą serwera RS. W menu uruchomionego raportu RS dostępne są tylko dwie opcje: Zapisz jako pozwala zapisać raport pod inną nazwą. Zamknij zamyka okno wyświetlające raport. Wersja Moduł: Business Intelligence

163 Rysunek 4.81 Menu raportu RS Tak stworzony raport można standardowo wyeksportować do dowolnego formatu z Dostępnych z menu kontekstowego Szablony opisów i wydruków HTML w Księdze Raportów Dla każdego raportu OLAP OWC oraz MDX\SQL możliwe jest zdefiniowanie rozbudowanego opisu oraz wydruku opartego na tzw. szablonie HTML (a w zasadzie HTML i MHT gdyż obydwa te formaty są obsługiwane). Takie szablony (wyglądu wydruków i opisów) mogą być dowolnie modyfikowane i dostosowywane do potrzeb konkretnego klienta. Definicję opisów i wydruków HTML można uruchomić w edycji raportu typu OWC lub typu MDX\SQL, zakładka Wydruk przyciski: Definicja HTML oraz Podgląd. W oknie Definicja HTML należy wprowadzić treść definicji w języku HTML. Zakładka Podgląd umożliwia nam sprawdzenie wyglądu graficznego wprowadzonej definicji. Rysunek 4.82 Okno definicji HTML Moduł: Business Intelligence 163 Wersja 9.5

164 Dynamiczne raportowanie z wykorzystaniem formatu HTML Opisy i Wydruki zdefiniowane w formacie HTML oprócz standardowych elementów języka HTML pozwalają na wprowadzenie do nich elementów dynamicznych, które w trakcie uruchamiania opisu/wydruku są zamieniane na odpowiednie dane z definicji lub widoku raportu. Listę tych elementów uzyskujemy z menu Wstaw elementy, w którym jest także dostępny szablon opisu HTML. Lista dynamicznych elementów: Serwer OLAP: o o o o Raport: o o <CDNOLAPCONNECTSTRING> - zmienna zwraca pełny connect string ado do źródła danych analizy <CDNOLAPSERWER> - nazwa serwera OLAP z którego pobieramy dane do analizy <CDNOLAPBAZA>- nazwa bazy OLAP z której pobieramy dane do analizy <CDNOLAPKOSTKA> - nazwa kostki OLAP z którego pobieramy dane do analizy <CDNTABELA> - wygląd tabeli przestawnej w formacie tabeli HTML. Gdy tabela przestawna jest ukryta, zmienna ta nie zwraca żadnej wartości <CDNWYKRES> - wskazanie na plik tymczasowy, z wyeksportowanym obrazem wykresu (mapa bitowa). Typowe zastosowanie to użycie tej zmiennej w html owym tagu IMG w wartości atrybutu SRC: <IMG width=90% src=<cdnwykres>> 1. W przypadku gdy wykres jest ukryty, to usuwany jest najbliższy tag html otaczający zmienną CDNWYKRES. Chodzi o to aby nie tylko jako src wskazać pusty string, ale usunąć cały tag IMG dzięki temu nie widzimy na opisie/wydruku ikony symbolizującej brak obrazka 2. W przypadku korzystania w definicjach wydruków i opisów HTML z odwołań do wstawianych elementów graficznych (np. logo firmy) należy mieć pewność, że to odwołanie będzie działało na każdej stacji roboczej (czyli np. link do obrazka na dysku wymaga by KAŻDA stacja robocza miała taki obrazek w tym samym katalogu) Inne: o o o o o o <CDNDATAPROCESOWANIA> - data procesowania kostki OLAP, z której pobieramy dane do analizy <CDNDATAWYDRUKU> - data wydruku raportu <CDNPRACOWNIKAKRONIM> - akronim pracownika drukującego raport <CDNPRACOWNIKNAZWISKO> - nazwisko pracownika drukującego raport <CDNSUBCUBEFILTER> - ograniczenia wymiarów wykonane za pomocą mechanizmu SubCube <CDNPARAMERERS> - wartości parametrów dynamicznych użytych w raporcie typu MDX/SQL Wersja Moduł: Business Intelligence

165 W przypadku gdy na raporcie nie jest zdefiniowany format wydruku HTML, to wykorzystywany jest domyślny szablon wbudowany w aplikację KR. Szablon ten można wstawić z menu kontekstowego w trakcie edycji opisu/wydruku do definicji i zmodyfikować wg własnych potrzeb. Opisy w formacie MHT Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania w opisie raportu formatu MHT. Jest to format obsługiwany przez Internet Explorer i pozwalający na zapisanie w jednym pliku MHT nie tylko treści dokumentu, ale również elementów graficznych. Czyli jeden dokument zawiera w sobie zarówno tekst jak i grafikę. Pozwala to na zdefiniowanie bardzo ciekawych graficznie opisów do wydruku. Ze względu na skomplikowaną budowę format MHT nie nadaje się do konstruowania szablonów wydruku, gdyż nie ma możliwości wstawienia do niego elementów dynamicznych wykorzystywanych w formacie HTML. Pliki MHT można wygenerować np. przy pomocy aplikacji Microsoft Word lub Internet Explorer (zapisz jako jednostronicowe archiwum web). Po wygenerowaniu należy wkleić całą treść pliku MHT w pole Definicja HTML na formatce definicji opisu HTML Import i eksport raportów Jedną z funkcji sprawiających, że Księga Raportów jest narzędziem elastycznym i przyjaznym dla użytkownika, jest możliwość importowania i eksportowania definicji raportu. Użytkownik może wyeksportować do formatu XML definicję raportu w jednej instancji Księgi i zaimportować ją w innej instancji, dzięki czemu nie musi definiować tego samego raportu kilka razy. Eksport definicji raportu jest możliwy poprzez wybranie z menu listy raportów przycisku Eksportuj z grupy Zarządzanie. Pojawi się wtedy okno eksportu, w którym użytkownik może wybrać raporty, które chce eksportować. Możliwy jest eksport kilku raportów na raz. Rysunek 4.83 Okno eksportu raportów Moduł: Business Intelligence 165 Wersja 9.5

166 Po kliknięciu przycisku Eksportuj, w standardowym oknie zapisu pliku XML użytkownik może określić nazwę pliku i jego położenie. W celu zaimportowania raportów należy wybrać z menu listy raportów przycisk Importuj z grupy Zarządzanie. Następnie w standardowym oknie otwierania pliku należy wybrać plik XML, z którego odczytana zostanie definicja raportów. Po wybraniu przycisku OK pojawi się okno importu raportów. W tym oknie znajduje się lista definicji raportów znajdujących się w pliku. Użytkownik może zaznaczyć te raporty, które chce zaimportować (domyślnie wszystkie są zaznaczone) a następnie kliknąć Importuj. 4.6 Subskrypcje Subskrypcja jest to mechanizm, który umożliwia zdefiniowanie harmonogramu, zgodnie z którym dany raport będzie wysyłany do określonych odbiorców poprzez pocztę . Dzięki wykorzystaniu tego mechanizmu wybrana osoba automatycznie będzie otrzymywała maila z raportem w załączniku. Odbiorca maila dostanie go w takiej samej postaci jakby go widział w Księdze Raportów (o ile posiada odpowiednie uprawnienia). Mechanizm subskrypcji został stworzony, aby ułatwić sprawdzanie bieżącej sytuacji dla osób, które znajdują się poza firmą oraz pragną dostawać bieżące sprawozdania. Dla prawidłowego działania serwisu subskrypcji konieczne jest spełnienie poniższych warunków: Musi zostać uzupełniona konfiguracja serwera SMTP (w trakcie instalacji bądź później z poziomu Panelu Zarządzania) Musi zostać zainstalowany serwis e-bi ( w trakcie instalacji, bądź później z poziomu konfiguratora tryb e-bi) Baza CDN XL do której się logujemy uruchamiając Księgę Raportów i baza źródłowa dla naszej hurtowni ustanowiona w Panelu Zarządzania to musi być ta sama baza Jeśli wprowadzimy zmiany w tych dwóch obszarach konieczne jest zrestartowanie usługi odpowiedzialnej za obsługę subskrypcji ( ) Dodawanie nowej subskrypcji Aby dodać nową subskrypcję, należy zaznaczyć odpowiedni raport z drzewa raportów, a następnie nacisnąć ikonę Nowa dostępną w grupie Subskrypcje, lub skorzystać z rozwijanego prawym przyciskiem myszy menu i wybrać tą samą opcję. Na ekranie pojawi się okno Definiowanie nowej subskrypcji. Wersja Moduł: Business Intelligence

167 Rysunek 4.84 Dodawanie nowej subskrypcji Dla prawidłowego funkcjonowania usługi konieczne jest wprowadzenie nazwy subskrypcji. W kolejnym okienku pojawi się nazwa wybranego wcześniej raportu. Aby subskrypcja dotyczyła wysyłania raportów na serwis e-bi należy zaznaczyć jako Rodzaj subskrypcji e-bi. Aby subskrypcja dotyczyła wysyłania raportów mailem należy zaznaczyć jako Rodzaj subskrypcji . Oczywiście można zaznaczyć usługę oraz e-bi jednocześnie. System automatycznie dodaje także adres osoby definiującej subskrypcję, żeby dodać kolejnych odbiorców, lub usunąć domyślnego użytkownika należy kliknąć podświetlony na niebiesko link Adresy spowoduje to wyświetlenie listy osób, spośród których możemy wybrać adresatów subskrypcji. Po wybraniu użytkownika, który nie posiada przypisanego adresu pojawi się informacja brak adresu w systemie. W celu uzupełnienia informacji należy w CDN XL na karcie pracownika wprowadzić adres mailowy. Rozwijalne menu Typ harmonogramu pozwala określić częstotliwość, z jaką wybrane raporty będą wysyłane do serwisu e-bi, bądź pocztą elektroniczną. Wybrać można spośród następujących typów harmonogramów: jednorazowego wybrany raport zostanie wysłany tylko raz, zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami tj. z datą oraz godziną; godzinnego sprawozdanie będzie wysyłane z określoną częstością np. co pół godziny, co godzinę, rozpoczynając od wybranego momentu zdecydować można zarówno o godzinie rozpoczęcia pracy serwisu, jak i dacie początkowej oraz końcowej aktywności; typ dzienny harmonogramu umożliwia określenie zakresu dni rozsyłania subskrypcji, pozwala wybrać czy dane rozsyłane będą codziennie, czy w wybrane dni oraz o której godzinie. Moduł: Business Intelligence 167 Wersja 9.5

168 Ostatnim dostępnym typem jest harmonogram miesięczny oprócz wyboru daty rozpoczęcia i zakończenia, użytkownik musi zdecydować, czy raporty mają być rozsyłane każdego miesiąca w zadanym okresie czasu, czy tylko w wybranych momentach. Podać należy także, którego dnia miesiąca serwis ma aktywować usługę i o której godzinie. Z każdym typem harmonogramu związana jest także opcja Stan posiadająca dwa parametry aktywna i nieaktywna. Pierwszy z nich, ustawiony domyślnie, oznacza, że zdefiniowana subskrypcja zostanie wysłana zgodnie z wybranymi opcjami, w przypadku zaznaczenia drugiego, pomimo prawidłowego skonfigurowania usługi, raport nie zostanie wysłany. Kliknięcie Edytuj przeniesie użytkownika do opisanego we wcześniejszym punkcie okna edycji i pozwoli na zmianę zdefiniowanych parametrów. Opcja Usuń umożliwia, po potwierdzeniu, usunięcie podświetlonej subskrypcji. Naciśnięcie przycisku Odśwież powoduje aktualizację listy. UWAGA: Prawo Dostęp do Subskrypcji oraz Dostep do e-bi umożliwia utworzenie subskrypcji dla raportu typu SQL, który w przypadku ustawionego logowania zintegrowanego wyrenderowany zostanie z uprawnieniami konta wykorzystywanego przez Serwis subskrypcji. UWAGA: Dla raportów typu SQL/MDX, dla których definiowane jest połączenia typu MSSQL, gdy na raporcie będą definiowane subskrypcje, zalecane jest użycie opcji logowania użytkownika SQL. Wprowadzony login powinien mieć uprawnienia do bazy, dla której jest definiowane połączenie. Przy użyciu opcji połączenia MSSQL logowanie zintegrowane subskrypcja raportu będzie przeprowadzana po koncie użytkownika, na którym jest uruchomiony serwis subskrypcji. Wersja Moduł: Business Intelligence

169 UWAGA: Dla raportów typu RS, gdy na raporcie będą definiowane subskrypcje, wymagane jest do poprawnego wysyłania subskrypcji , bądź e-bi zdefiniowanie sposobu logowania do źródła danych za pomocą opcji Credentials stored securely in the report server. Wprowadzony login powinien mieć uprawnienia do bazy, dla której jest definiowane połączenie. Należy jednocześnie podać hasło wprowadzonego konta oraz zaznaczenie opcji Use as Windows credentials Moje subskrypcje Żeby podejrzeć listę zdefiniowanych w systemie subskrypcji należy wybrać opcję Moje subskrypcje. Na ekranie pojawi się nowe okno zawierające zestawienie użytkowników, nadanych nazw, raportów, adresów mailowych, typów harmonogramów, dat ostatniego wysłania, statusu subskrypcji oraz aktywności. Moduł: Business Intelligence 169 Wersja 9.5

170 Rysunek 4.85 Okno Moje subskrypcje Lista pozwala na edycję wybranej subskrypcji oraz jej usunięcie. Kliknięcie Edytuj przeniesie użytkownika do opisanego we wcześniejszym punkcie okna edycji i pozwoli na zmianę zdefiniowanych parametrów. Opcja Usuń umożliwia, po potwierdzeniu, usunięcie podświetlonej subskrypcji. Naciśnięcie przycisku Odśwież powoduje aktualizację listy. Lista subskrypcji pozwala również na sprawdzenie statusu dostarczenia poszczególnych powiadomień zielony haczyk oznacza prawidłowe dostarczenie raportu, żółty trójkąt informuje o dostarczeniu wiadomości o błędzie, czerwony krzyżyk znaczy, że subskrypcja nie została w ogóle wysłana. Raporty, które dopiero w przyszłości mają zostać przesłane odbiorcą oznaczone są poziomą kreską. Aby pogrupować i posortować raporty wystarczy przeciągnąć opisy kolumn w pole nagłówka w miejsce opisane tekstem: Przerzuć tutaj nagłówek kolumny, aby pogrupować według tej kolumny. Dla każdej subskrypcji tworzony jest log, w którym znajdują się opisane statusy poszczególnych kroków wykonywania subskrypcji. Podgląd logu jest możliwy z poziomu okna Moje subskrypcje, po wyborze edycji subskrypcji i przejściu na zakładkę Dodatkowe informacje. W tej zakładce umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące kroków wysyłania subskrypcji. Podobnie jak w przypadku omawianego wcześniej statusu subskrypcji, zielony haczyk oznacza prawidłowe wykonanie kroku, czerwony krzyżyk znaczy, że dany krok nie powiódł się (co oznacza błąd w wysyłaniu subskrypcji). Dzięki temu użytkownik może łatwiej dojść do rozwiązania problemu z błędami wysyłania subskrypcji. Wersja Moduł: Business Intelligence

171 Rysunek 86. Okno z logiem statusów poszczególnych kroków wysyłania subskrypcji Logowanie zdarzeń serwisu subskrypcji Aby uzyskać informacje o statusie poszczególnych kroków wysyłania subskrypcji, należy wybrać edycję subskrypcji, a następnie przejść na zakładkę Dodatkowe informacje. Moduł: Business Intelligence 171 Wersja 9.5

172 Rysunek 87. Zakładka z historią operacji na przykładzie subskrypcji Klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny mamy dostęp do menu wyboru kolumn: Rysunek 88. Menu kontekstowe kolumn Po kliknięciu ukaże się poniższe okno, zawierające dostępne kolumny grupujące wyniki. Kolumny te są odpowiednikami poszczególnych informacji zawartych w plikach log. Wersja Moduł: Business Intelligence

173 Rysunek 89. Okno z dostępnymi kolumnami do grupowania Kolumny pozwalają grupować listę według zadanych kryteriów, aby usunąć kolumnę, należy przeciągnąć ją poza okno. W celu pogrupowania kolumn przeciągamy na pole Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawa grupowania Rysunek 90. Okno z historią operacji pogrupowana według kolumn Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pole grupowania, pozwala na zwinięcie/rozwinięcie dostępnych tam opcji, a także ich szybkie usunięcie. Przeciągnięcie na obszar widocznych kolumn, doda ją jako kolejną na liście dla przykładu dodajemy kolumnę ID w historii folderu, aby usunąć, należy przeciągnąć kolumnę poza okno: Moduł: Business Intelligence 173 Wersja 9.5

174 Rysunek 91. Okno z historią operacji po dodaniu nowych kolumn opisujących Pozostałe opcje to: Grupuj według tej kolumny grupuje listę według wybranej kolumny Pole grupowania Ukrywa/wyświetla pole na które użytkownik przeciąga kolumny do grupowania Usuń tę kolumnę usuwa wybrana kolumnę z widoku Autodopasowanie automatyczny dobór szerokości kolumny Autodopasowanie (wszystkie kolumny) jak wyżej, lecz ze skutkiem we wszystkich kolumnach Dostępne są także opcje sortowania po wybranej kolumnie. Edytor filtru - pozwala na wprowadzenie warunków filtrowania listy historii: Wersja Moduł: Business Intelligence

175 Opcja Oraz umożliwia dodanie nowej wartości filtra. Pierwsze pole służy do wyboru argumentu, po którym odbędzie się filtrowanie drugie pole to warunek filtra, trzecie natomiast służy do wpisania konkretnej wartości. Jeśli chcemy usunąć wpis, wybieramy krzyżyk na jego końcu. Aby zatwierdzić ustawienia i zastosować filtr, klikamy Ok. W dolnej części okna znajduje się pasek kontrolny filtrów, poprzez odznaczenie wybranej pozycji można wyłączyć filtr. Aby trwale usunąć wpis, należy wybrać krzyżyk po lewej stronie paska kontrolnego. Możliwe jest też rozwinięcie historii wprowadzanych filtrów, co pozwala na ponowne użycie wpisywanych wcześniej wartości, a które to wartości zostały usunięte. Rysunek 92. Pasek kontrolny filtrowania Pasek umożliwia także ponowną edycję ustawień filtru bezpośrednio z jego poziomu. Klikając prawym przyciskiem na dowolnej kolumnie, można usunąć filtr poprzez wybranie z menu kontekstowego opcji Usuń filtr. Log Serwisu Subskrypcji znajduje się w pliku RBServiceLog.txt, który powinien powstać po każdorazowym starcie serwisu i zawierać informacje o akcjach wykonywanych przez serwis z częstotliwością odświeżania co 5 minut. Plik znajduje się w katalogu serwisu, zgodnie z działającą instancją. Informacje zawarte w pliku to fakty wykonywania subskrypcji i alertów, włącznie z ewentualnymi błędami. W pliku zapisywane są: a. Pobranie raportu b. Wysłanie subskrypcji na adres c. Wykonanie subskrypcji Do pliku z logiem tekstowym są dodawane linie tekstu rozpoczynające się od słów: INFO/DEBUG/ERROR/WARN. Te słowa informują o typie logowanej informacji. I tak: Moduł: Business Intelligence 175 Wersja 9.5

176 INFO jest to informacja statystyczna/konfiguracyjna DEBUG jest to informacja szczegółowa służąca do tropienia błędów w programie WARN ostrzeżenie ERROR wyjątek/błąd nie zawsze krytyczny ale taki, który nie powinien się pojawić Dodatkowo pod linią INFO może się znaleźć informacja o akcji jaką wykonał użytkownik. Plik zawiera informacje z jednego dnia, starsze pliki znajdują się w tym samym miejscu, w nazwie posiadają stosowną datę. Maksymalny rozmiar pliku wynosi 10MB, po przekroczeniu tego rozmiaru plik jest dzielony na mniejsze części. 4.7 e-bi e-bi jest usługą, która tworzy serwis internetowy witrynę, na której możliwe jest umieszczanie i prezentowanie raportów Business Intelligence. Użytkownik Księgi Raportów z poziomu aplikacji ma możliwość dodawania poszczególnych raportów do witryny e-bi, do której mogą się logować użytkownicy posiadający odpowiednie prawa na bazie źródłowej. Mechanizm ten został stworzony, aby umożliwić bezpośredni dostęp do aktualnych sprawozdań dla osób do tego uprawnionych, z każdego miejsca posiadającego dostęp do sieci Internet Logowanie do serwisu e-bi W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisujemy adres serwisu e-bi, który był wyświetlony podczas konfiguracji. Rysunek 4.93 Adres witryny e-bi W przeglądarce pojawi się okno logowania do aplikacji e-bi, w którym należy wprowadzić nazwę domenowego użytkownika wraz z domeną oraz podać hasło dla wprowadzonego użytkownika i kliknąć zaloguj. Wersja Moduł: Business Intelligence

177 Rysunek 4.94 Okno logowania do serwisu e-bi okno klienta aplikacji Po zalogowaniu do serwisu pojawi się w przeglądarce okno e-bi. Rysunek 4.95 Okno e-bi W górnej części użytkownik ma możliwość wyboru języka serwisu za pomocą kliknięcia na odpowiednią flagę kraju. Obsługiwane języki to: angielski, niemiecki, polski, ukraiński oraz francuski. Także można wybrać jeden z trzech dostępnych profili graficznych, poprzez użycie jednego z trzech kolorowych przycisków pod napisem e-bi. Serwis także podaję informację o aktualnie zalogowanym użytkowniku. W każdej chwili można opuścić serwis używając przycisku Wyloguj. Łącze Panel Administracyjny jest dostępne dla użytkowników posiadających prawo administratora Księgi Raportów i przełącza użytkownika do widoku administracyjnego Nebula, na której opiera się Moduł: Business Intelligence 177 Wersja 9.5

178 serwis e-bi. W widoku administracyjnym użytkownik może dodać logo firmy do serwisu wykorzystując link Wyślij nowy plik graficzny z logo oraz za pomocą narzędzi Nebula dostosowywać wygląd serwisu do własnych potrzeb. Rysunek 4.96 Widok użytkownika e-bi Rysunek 4.97 Widok administratora e-bi Przeglądanie raportów w serwisie W prawej części witryny prezentowane jest Drzewo Raportów, które zawiera wszystkie raporty, które zostały dodane do e-bi za pomocą serwisu subskrypcji. Prawa do przeglądania raportów dla poszczególnych użytkowników przenoszone są z praw zdefiniowanych w aplikacji. Ikony prezentujące poszczególne typy raportów odpowiadają ikonom zastosowanym w aplikacji. Aby wyświetlić wybrany raport należy kliknąć na jego nazwie i w głównym oknie pojawi się wybrane sprawozdanie. Po otwarciu dowolnego raportu z wyjątkiem raportu OLAP DevExpress interaktywnego, użytkownik ma możliwość wyboru subskrypcji, za pomocą której raport został przeniesiony do serwisu, poprzez użycie menu rozwijanego Wybierz subskrypcję dla danego raportu. Można także wybrać wersję historyczną w przypadku subskrypcji wielokrotnej, za pomocą listy Wybierz wersję historyczną. Wersja historyczna opisana jest za pomocą daty i godziny wysłania raportu do serwisu. Witryna e-bi przechowuje dla poszczególnych raportów do dziesięciu wersji historycznych. Aby zamknąć raport należy użyć czerwonego krzyżyka po prawej stronie zakładki z nazwą raportu. Wersja Moduł: Business Intelligence

179 Rysunek 4.98 Widok administratora e-bi Dla raportów typu Excel do serwisu przenoszone są pliki arkuszy kalkulacyjnych programy MS Office Excel, które użytkownik może pobrać. Rysunek 4.99 Raport typu Excel Dla dodanych raportów typu OLAP OWC, które zawierają tabelę przestawną oraz wykres, w serwisie e-bi tabela przestawna i wykres są udostępniane osobno jako dwie wersje historyczne z tą samą datą i godziną. Pierwsza jest tabela przestawna, a drugi jest wykres. Rysunek Wybór wersji historycznej raportu Moduł: Business Intelligence 179 Wersja 9.5

180 Raporty typu OLAP w e-bi są prezentowane w dwóch formach: Statyczny HTML sprawozdanie z konkretnej godziny, którego widok jest sztywno ustawiony Rysunek Raport statyczny HTML Dynamiczny dane są pobierane bezpośrednio z kości analitycznych, a w raporcie użytkownik ma możliwość rozwijania elementów wymiarów zastosowanych w sprawozdaniu, jak również filtrowania i sortowania oraz zmieniania struktury raportu ograniczonego do zastosowanych wymiarów. Rysunek Raport dynamiczny W raporcie interaktywnym typu OLAP użytkownik może przeciągać zastosowane wymiary do obszaru filtru/kolumn/wierszy, co umożliwia dostosowanie struktury raportu do potrzeb danej osoby. Przy każdym wymiarze umieszczonym w obszarze kolumn/wierszy jest strzałka umożliwiająca sortowanie wyświetlanych elementów wymiaru rosnąco bądź malejącą. Dodatkowo przy każdym wymiarze znajduje się strzałka, która rozwija menu z listą elementów wymiaru. Dzięki zaznaczeniu/odznaczeniu poszczególnych elementów, użytkownik może filtrować dane wyświetlane na raporcie. Wersja Moduł: Business Intelligence

181 Rysunek Filtrowanie elementów wymiaru Logowanie zdarzeń w e-bi Log e-bi znajduje się w pliku Logs\e-BIlog.txt. Ścieżka podana względem głównego katalogu e-bi. W pliku znajdują się informacje o nazwach baz danych na jakich pracuje e-bi oraz ewentualnych błędach. Do pliku z logiem tekstowym są dodawane linie tekstu rozpoczynające się od słów: INFO/DEBUG/ERROR/WARN. Te słowa informują o typie logowanej informacji. I tak: INFO jest to informacja statystyczna/konfiguracyjna DEBUG jest to informacja szczegółowa służąca do tropienia błędów w programie WARN ostrzeżenie ERROR wyjątek/błąd nie zawsze krytyczny ale taki, który nie powinien się pojawić Dodatkowo pod linią INFO może się znaleźć informacja o akcji jaką wykonał użytkownik. Pliki logów stanowią cenne źródło informacji w przypadku problemów w pracy z aplikacjami, bądź wystąpienia awarii baz danych. Analizując ich treść administrator może w łatwy sposób określić źródło bądź krok w którym występuje błąd. Pliki te mogą służyć również jako źródło informacji dla asysty technicznej. Moduł: Business Intelligence 181 Wersja 9.5

182 5 Business Scorecard Strategiczna Karta Wyników (Business Scorecard BSC) to instrument monitorowania działalności przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest koordynowanie realizacji celów i monitorowanie procesów w najważniejszych obszarach jego działalności. Zakłada przedstawienie procesów firmy w postaci zestawu mierników niezbędnych do realizacji krótko i długoterminowych założeń rozwoju. Dzięki BSC możliwe jest, poprzez wykorzystanie KPI (Key Performance Indicators), łatwe mierzenie realizacji celów firmy w oparciu o zestaw obiektywnych mierników określonych dla pracownika czy komórki organizacyjnej. Słownik pojęć Business Scorecard - karta wyników, końcowy efekt działalności aplikacji, zawierający wskaźniki wydajności pogrupowane w perspektywy i grupy. Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard BSC) to instrument monitorowania strategii przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest koordynowanie realizacji celów w najważniejszych obszarach jego działalności. Zakłada przedstawienie strategii firmy w postaci zestawu mierników niezbędnych do realizacji długofalowych założeń jego rozwoju, może być utworzona za pomocą niniejszej aplikacji. KPI - kluczowy wskaźnik wydajności (Key Performance Indicator) - podstawowy element Karty Wyników, jest to element zapisywany w kostce analitycznej. Charakteryzuje się czterema wartościami: rzeczywistą opartą na aktualnych danych z firmy docelową opartą na założonych przez tworzącego wskaźnik wartościach. Wartości docelowe mogą być oparte także o dane budżetowe dane historyczne Wskaźnik statusu Wskaźnik trendu Hierarchia - umożliwia przecięcie KPI z elementami wymiaru, przykładowo wprowadzenie wewnątrz KPI podziału na elementy wymiaru geografia takie jak kraj, region, czy miejscowośd. Filtr - umożliwia prezentację danych do ograniczonych, wybranych przez użytkownika elementów. Kostka OLAP jest to techniczna nazwa reprezentowanego w SSAS obszaru analitycznego. 5.1 Na co pozwala Business Scorecard? Tworzenie Business Scorecard czyli biznesowej karty wyników pozwala na wielopoziomową analizę wyników i weryfikację realizowanych celów zarówno na poziomie firmy jak i konkretnego obszaru działalności przedsiębiorstwa Przeglądanie stworzonego BSC dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi, przeglądanie stworzonej wcześniej karty wyników, nie nastręcza żadnych trudności. Daje to możliwość prostego i wydajnego przeglądania kluczowych wskaźników wydajności i przegląd sytuacji w firmie. Wersja Moduł: Business Intelligence

183 Na tworzenie i edycję KPI- kluczowych wskaźników wydajności w oparciu o potrzeby analityczne firmy zebrane w obszary analitycznych. Wielokrotne filtrowania i rozbijanie w zależności od zaimplementowanych hierarchii i wykorzystanych KPI, dzięki czemu możliwe staje się kompletne diagnozowanie wartości każdego ze wskaźników Przedstawienie analizowanych wartości nie tylko w sposób liczbowy, ale także za pomocą przyjaznego użytkownikowi interfejsu zawierającego ikony, wykresy i wskaźniki trendu. Dzięki możliwości grupowania wskaźników w grupy, a grup w perspektywy, możliwe jest ujęcie działalności i procesów w przedsiębiorstwie z różnych, często przeciwstawnych lub komplementarnych punktów widzenia. Stworzenie karty wyników a następnie wyeksportowanie jej na serwer Reporting Services oraz podłączenie do wybranego folder w postaci raportu typu RS. 5.2 Opis funkcjonalności krok po kroku. Podstawowe okno Business Scorecard wygląda tak jak na rysunku poniżej i jest dostępna z poziomu zakładki BSC. Ikony na głównym pasku zadań są podzielone na trzy grupy. Grupa Karta wyników umożliwia tworzenie nowego scorecardu, otwieranie istniejącego scorecardu, jego zapis i eksport do serwera raportów. Grupa Baza OLAP zawiera przyciski: tworzenia nowego wskaźnika oraz odświeżania danych. Także dostępny jest przycisk formatowania karty wyników. Ostatnią grupą są przyciski wykorzystywane podczas tworzenia i zarządzania alertami. Rysunek 5.1 Zakładka BSC W momencie przejścia do zakładki BSC użytkownik ma dwie możliwości: Kliknięcie przycisku Nowy spowoduje utworzenie nowej karty wyników. Kliknięcie przycisku Otwórz daje możliwość otwarcia wcześniej zapisanej karty wyników, w formacie pliku raportu o rozszerzeniu.rdl. Moduł: Business Intelligence 183 Wersja 9.5

184 5.2.1 Tworzenie nowej karty wyników Kliknięcie przycisku z grupy Plik spowoduje utworzenie nowej karty wyników. Tworzona Karta wyników opiera się na danych bazy OLAP skojarzonej w konfiguracji z bazą firmową CDN XL. Po utworzeniu nowego lub otwarciu istniejącego scorecard na ekranie użytkownik powinien zobaczyć okna w rozkładzie jak na rysunku poniżej: Rysunek 5.2 Business Scorecard Poniżej paska narzędzi znajdują się okna zgrupowane w trzech panelach. Panel pierwszy Źródła danych w górnym oknie zawiera informacje o zapamiętanych źródłach danych, pojawiają się tu łącza do bazy danych, które zostały wcześniej zapamiętane przez aplikację przy poprzednim podłączaniu. Okno poniżej ( Główne wskaźniki wydajności ) zawiera informacje o zapisanych w źródle danych, podpiętych do karty wyników, wskaźnikach wydajności. Panel środkowy zawiera okno edycji scorecard w swojej dolnej części (na którym umieszczane są KPI), w części środkowej okno umożliwiające wprowadzenie odpowiednich filtrów. Na rysunku powyżej aplikacja znajduje się w fazie edycji scorecardu, aby przejść do podglądu należy wcisnąć przycisk Podgląd Wersja Moduł: Business Intelligence

185 Z prawej strony znajduje się panel zawierający wymiary, których przeciągnięcie na wybrany KPI na karcie wyników umożliwi wybranie hierarchii i względem tego wymiaru, co w efekcie zaowocuje powstaniem rozwijanej listy wskaźników, uwzględniających wybrane elementy z hierarchii. Zapisywanie scorecard Aby zapisad utworzony wcześniej scorecard należy kliknąd ikonę Zapisz z grupy Karta wyników, wybrad odpowiedni katalog i wpisad nazwę pliku. Karty wyników są standardowo zapisywane z rozszerzeniem.rdl. Eksport Aby wyeksportowad scorecard na serwer raportów (dotyczy SQL reporting services) zarazem dodając raport do drzewa raportów należy kliknąd ikonę Eksport z grupy Plik. Spowoduje to pojawienie się okna takiego jak poniżej: Rysunek 5.3 Eksport na Serwer Raportów W powyższym oknie przy niezaznaczonej opcji Parametry zgodne z ogólną konfiguracją należy uzupełnić dane: nazwę serwera raportów, port usługi RS i wybrać Katalog wirtualny. Dodatkowo należy podać nazwę katalogu na serwerze raportów, w którym zostanie umieszczony raport oraz nazwę raportu (nazwę pod którą zostanie zachowany scorecard na serwerze). Potem wystarczy na zakładce linki wybrać miejsce w strukturze folderów raportów, w którym zostanie zapisana definicja raportu jako link główny i kliknąć OK. Zaznaczenie checkbox ustaw jako domyślne spowoduje Moduł: Business Intelligence 185 Wersja 9.5

186 zachowanie ustawień dla następnych scorecardów. Widoczne na rysunku ustawienie spowoduje, że użytkownik zostanie poproszony o podanie użytkownika i hasła przed wyświetleniem raportu. Jeśli zajdzie potrzeba, aby raport był szerzej dostępny, należy skorzystać z możliwości wypełnienia pola użytkownik i hasło zaznaczając opcję Użyj poniższego konta przy pobieraniu danych do karty wyników. Spowoduje to, że raport będzie zawsze wyświetlany na prawach tego użytkownika Dodawanie KPI- kluczowych wskaźników wydajności Aby do kostki OLAP dodad nowy KPI, należy uruchomid kreatora kluczowych wskaźników wydajności, klikając ikonę Nowy wskaźnik z grupy edycja lub kliknąd prawym klawiszem w oknie głównych wskaźników wydajności i wybrad. Tworzenie nowego wskaźnika składa się z 9 etapów: Wybór kostki Rysunek 5.4 Tworzenie KPI, wybór kostek Etap ten pozwala użytkownikowi na wybór typu wskaźnika : Oparty od dane z kości analitycznej wartość oczekiwana jak i rzeczywista są obliczane na podstawie zdefiniowanego zapytania MDX. Oparty o dane wprowadzane przez użytkownika - wartość oczekiwana jak i rzeczywista są defilowane bezpośrednio przez użytkownika. Dodatkowo w tym miejscu użytkownik wybiera obszar analityczny, który ma być przedmiotem analizy nowo tworzonego wskaźnika. Jest to istotne, gdyż właśnie z tej kostki analitycznej, będą pobierane dane potrzebne do analizy i w tej kostce zapisany zostanie wskaźnik. W trakcie pracy kreatora wystarczy kliknąć dalej, aby przejść do kolejnego etapu, lub cofnij, aby powrócić do poprzedniego. Wersja Moduł: Business Intelligence

187 Nazwa wskaźnika Rysunek 5.5 Tworzenie KPI wybór miejsca przechowywania To etap pozwalający na wpisanie nazwy dla nowo tworzonego KPI, w polu Nazwa, a także sposobu agregacji wartości wskaźnika. Należy także wybrać typ wskaźnika liczbowy albo procentowy. Jednocześnie możliwe jest także wybranie lokalizacji/ miejsca przechowywania wskaźnika. W przypadku zaznaczenia opcji brak KPI zostanie dodany w bieżąco używanym folderze kostki analitycznej. Rysunek 5.6 wybór miejsca przechowywania folder W przypadku wybrania opcji folder, możliwe staje się wpisanie nazwy folderu, w którym przechowywane będą informacje o KPI, w obrębie kostki analitycznej. Moduł: Business Intelligence 187 Wersja 9.5

188 Rysunek 5.7 Tworzenie KPI wybór miejsca przechowywania wskaźnik nadrzędny Używając opcji wskaźnik nadrzędny, użytkownik może zadeklarować, że dany KPI, będzie zawsze występował w bazie analitycznej jako podwskaźnik do określanego w tym miejscu wskaźnika nadrzędnego i w taki sposób zostanie zapisany na kostce analitycznej. Dane do wskaźnika KPI Etap ten dostępny jest tylko dla wskaźników tworzonych w oparciu o dane wprowadzane przez użytkownika. Z listy dostępnych wymiarów czasu należy do okna po prawej stronie przeciągnąć wybrany wymiar, dla którego będą definiowane wartości wskaźnika. W oknie wprowadzania danych należy zaznaczyć elementy wymiaru czasowego, dla których będzie wyznaczany wskaźnik oraz wprowadzić Wartość rzeczywistą i Wartość oczekiwaną. Przycisk Usuń niezaznaczone pozwala ograniczyć wyświetlaną listę elementów wymiarów do tych zaznaczonych przez użytkownika. Użytkownik zawsze może dodać ukryte elementy wymiaru za pomocą przycisku Dodaj wiersz. Możliwe jest dodawanie kolejnego elementu wymiaru opcja dodaj wierz na koniec lub wybór elementów, które mają się wyświetlić dodaj dowolny. Należy jeszcze wybrać typ formatowania wartości wskaźnika i przejść dalej. Wersja Moduł: Business Intelligence

189 Rysunek 5.8 Dane do wskaźnika KPI Wartość rzeczywista Rysunek 5.9 Tworzenie KPI wartość rzeczywista Moduł: Business Intelligence 189 Wersja 9.5

190 Kolejny etap występuje podczas tworzenia KPI opartego o dane z kości analitycznej i polega na wybraniu formatu wyświetlania wartości wskaźnika, lokalizacji (w walucie jakiego kraju będzie wyświetlany wskaźnik), a także wyrażenia MDX, za pomocą którego definiowana będzie wartość pokazywana jako wartość rzeczywista KPI. Można to zrealizować, albo poprzez przeciąganie odpowiednich wyrażeń do okna Wyrażenie MDX z elementów Dostępnych miar, w tym przypadku możliwe także, staje się zdefiniowanie odpowiedniej hierarchii dla przeciąganego elementu, tak jak na rysunku poniżej, albo poprzez edycję tekstową wyrażenia MDX. Przykładowe wyrażenie MDX: Case When IsEmpty( KpiGoal("Sprzedaż")) Then 0 When KpiValue("Sprzedaż") / KpiGoal("Sprzedaż") < 0.4 Or KpiValue("Sprzedaż") / KpiGoal("Sprzedaż") > 1.6 Then -1 When KpiValue("Sprzedaż") / KpiGoal("Sprzedaż") < 0.9 Or KpiValue("Sprzedaż") / KpiGoal("Sprzedaż") > 1.1 Then 0 End Else 1 Rysunek 5.10 Tworzenie KPI wbudowana hierarchia W tym przypadku zadeklarowano, że wskazywana miara, a zatem także KPI, będzie swoją wartość rzeczywistą opierać na hierarchii partner/kontrahent Akronim. Oznacza to, że do analizy zostaną wybrane jedynie elementy zadeklarowane w tej hierarchii i wskaźnik w takiej właśnie formie zostanie zapisany w bazie danych. Możliwe jest połączenie wielu hierarchii jednocześnie. Przykładowo dla konkretnego produktu i dla konkretnego partnera i tym podobne. Wybór hierarchii można pominąć klikając przycisk pomiń wybór hierarchii. Wersja Moduł: Business Intelligence

191 Wartość docelowa Rysunek 5.11 Tworzenie KPI wartość docelowa Kolejny etap występuje podczas tworzenia KPI opartego o dane z kości analitycznej. Kreator wartości docelowej wygląda w sposób identyczny jak ten na rysunku z poprzedniego etapu. W tym miejscu w wyrażeniach MDX należy wpisać, lub utworzyć za pomocą kreatora wyrażenie, do którego mają być porównywane wartości rzeczywiste. Aby ułatwić tworzenie wartości zawierających dane z poprzedniego okresu, przy przeciąganiu elementu do okna Wyrażenie MDX, oprócz definiowania przecięcia z wymiarami możliwe jest także utworzenie wartości docelowej na podstawie wartości bieżącej z poprzedniego okresu, pomnożonej przez określony %. Wystarczy zaznaczyć opcję Miara z okresu poprzedniego pomnożona przez. Można w ten sposób zdefiniować KPI, tak aby przechowywał on w wartości docelowej wynik sprzedaży z zeszłego roku pomnożoną przez 120%. Okno służące do definiowania przecięcia z wymiarami oraz wartości docelowej opartej wygląda tak jak na rysunku poniżej. Przykładowo dla roku 2008 wartość docelowa będzie przyjmować wartości roku 2007 pomnożone przez odpowiedni %. Moduł: Business Intelligence 191 Wersja 9.5

192 Status Rysunek 5.12 Tworzenie KPI- wartość z okresu poprzedniego Ten etap umożliwia pracę w trybie prostym lub zaawansowanym. W tym miejscu można zadeklarować w jaki graficzny sposób ma być określany status dla każdego z KPI, czyli dla jakich wartości będzie wyświetlana jaka ikona statusu w zależności od tego ile procent wartości docelowej wskaźnika stanowi jego realizacja. Możliwy jest różny graficzny sposób prezentacji statusów. W trybie prostym należy wybrać ikonkę za pomocą której prezentowany będzie status oraz ustalić przedziały realizacji celu. Tryb zaawansowany umożliwia zdefiniowanie statusu za pomocą wyrażenia MDX zwracającego wartość z przedziału od -1 do 1. Gdy wartości są ujemne algorytm przyjmuje uproszczoną wersję: Status = Średnio Gdy wartość docelowa nie istnieje: Gdy wartość docelowa <=0: Wartość bieżąca < Wartość docelowa status = źle Wartość bieżąca = Wartość docelowa - status = średnio Wartość bieżąca > Wartość docelowa - status = dobrze Relację tą można odwrócić poprzez użycie opcji Lepiej gdy wartość wskaźnika maleje. Ma to zastosowanie np. przy wskaźnikach kosztowych. Rysunek 5.13 Tworzenie KPI status Wersja Moduł: Business Intelligence

193 Trend Oprócz statusu, czyli określenia w jakim stopniu aktualnie wartość docelowa jest realizowana przez wartości rzeczywiste, można także określić wskazania trendu. W podobny sposób jak dla statusu w trybie prostym i zaawansowanym, w różnych sposobach prezentacji graficznej. Gdy wartości są ujemne, algorytm przyjmuje uproszczoną wersję: Gdy wartość poprzednia <= 0 Wartość bieżąca < Wartość poprzednia - maleją Wartość Bieżąca = Wartość poprzednia - stały Wartość bieżąca > Wartość poprzednia - rosnący Rysunek 5.14 Tworzenie KPI wskaźnik trendu Podsumowanie Ten etap pokazuje jakie wyrażenia zostaną zapisane jako KPI na kostce analitycznej, dając możliwość ich ostatecznej weryfikacji. W trakcie każdego z etapów kreatora, można kliknąć Cofnij, aby powrócić do poprzedniego etapu. Aby rozpocząć tworzenie wskaźnika wystarczy kliknąć Zatwierdź, spowoduje to uruchomienie animacji tworzenie wskaźnika i zapisanie wskaźnika w kostce analitycznej. Moduł: Business Intelligence 193 Wersja 9.5

194 Może to potrwać kilka minut w zależności od szybkości serwera. Rysunek 5.15 Tworzenie KPI - podsumowanie Koniec Po skończonym procesie tworzenia wskaźnika kliknij koniec, aby przejść do karty wyników Dodawanie KPI do BSC. Aby wskaźniki mogły znaleźć się na raporcie scorecard należy przeciągnąć je z dostępnego po lewej stronie panelu Główne wskaźniki wydajności na środkowy panel scorecardu, do grupy w której ma się on znajdować tak jak na rysunku poniżej. 5.3 Rysunek 5.16 Przenoszenie KPI na Scorecard Wersja Moduł: Business Intelligence

195 5.4 Karta wyników Wygląd karty wyników-właściwości Aby móc edytować wygląd karty wyników należy kliknąć ikonę Formatuj kartę wyników w grupie Formatowanie. Spowoduje to wyświetlenie okna umożliwiającego edycje wielu elementów karty wyników, takiego jak na rysunku poniżej. Efekty tej edycji będą widoczne jedynie na podglądzie karty wyników, nie w trybie edycji tylko w trybie podglądu. Rysunek 5.17 Właściwości Karta wyników- edycja Poniższy rysunek przedstawia środkowy panel narzędzi edycji karty wyników. Moduł: Business Intelligence 195 Wersja 9.5

196 Rysunek 5.18 Właściwości 2 Pasek narzędzi Znajdujący się po środku pasek narzędzi dostarcza następujących funkcjonalności: Pozwala na rozwinięcie wszystkich pod elementów w każdej z grup i perspektyw Pozwala na zwinięcie wszystkich elementów do poziomu perspektyw Umożliwia odświeżenie wartości statusów, trendów, wartości docelowych i rzeczywistych Usuwa wszelkie dane z karty wyników, łącznie z elementami grupującymi. Klikając parametr czasowy można zadeklarować hierarchię wymiaru czas według których, pojawiają się wartości na karcie wyników. Aby rozwinąć menu jak poniżej należy kliknąć aktualnie stosowany element hierarchii. Na rysunku powyżej jest to Rok. W oknie obok można wybrać dostępny element hierarchii czasu. Wersja Moduł: Business Intelligence

197 Rysunek 5.19 Wybór czasu Edytor ikon statusu Klikając prawym przyciskiem na KPI na karcie wyników i wybierając edytuj wskaźnik statusu, otwiera się menu jak na rysunku poniżej, umożliwiające zmianę rodzaju ikon zastosowanych do opisu statusu dla tego KPI. Użytkownik ma do wyboru cztery rodzaje ikon: Stoplight_Single, Smiley, Stoplight_Multiple i Flags Rysunek 5.20 Edycja wskaźnika statusu Edytor ikon trendu Klikając prawym przyciskiem na KPI na karcie wyników i wybierając edytuj wskaźnik trendu, otwiera się menu jak na rysunku poniżej, umożliwiające zmianę rodzaju ikon zastosowanych do prezentacji trendu dla wybranego KPI. Moduł: Business Intelligence 197 Wersja 9.5

198 Rysunek 5.21 Edycja wskaźnika trendu Elementy grupujące KPI Rysunek 5.22 Elementy grupujące Występują trzy rodzaje elementów grupujących wskaźniki wydajności występujące w następującej hierarchii: Perspektywa - składa się z grup wskaźników, przykładem może być perspektywa klienta. Nową perspektywę tworzy się klikając prawym przyciskiem w pustym miejscu scorecard i wybierając z menu kontekstowego pozycję nowa perspektywa. Grupa służy do przechowywania jednego lub kilku wskaźników. Grupy tworzy się klikając prawym przyciskiem na utworzonej perspektywie i wybierając odpowiednią opcję z menu kontekstowego. Wskaźnik nadrzędny tworzy się, gdy zostanie mu przyporządkowany inny wskaźnik, przeciągnięty na niego. Ważne jest, że takiemu wskaźnikowi nie można przypisywać hierarchii bezpośrednio na scorecard. Wszystkie wymienione powyżej elementy mogą posiadać zarówno status jak i trend. Wersja Moduł: Business Intelligence

199 Zmiana Wagi KPI Domyślnie każdy KPI przenoszony na scorecard ma przyporządkowywaną wagę = 1. Aby zwiększyć udział danego wskaźnika w statusie i trendzie elementu grupującego można zmienić jego wagę na wyższą. Jeśli nie chce się, aby trend i status danego wskaźnika wpływały na element grupujący wystarczy wpisać 0 tak jak na rysunku poniżej. Tworzenie wykresu Rysunek 5.23 Nadawanie wag Trend i status nie są jedynymi elementami umożliwiającymi opisanie wskaźników. Czasem konieczne jest prześledzenie zmian wartości wskaźnika w czasie. W takim przypadku wystarczy kliknąd prawym klawiszem na wskaźniku i dodad wykres, lub kliknąd lewym przyciskiem na ikonie w polu Wykres na KPI. Pojawi się wówczas menu jak poniżej, które umożliwi wybór w jakim stopniu granulacji powinna byd prześledzona wartośd wskaźnika. Włączenie wykresu spowoduje zmianę koloru ikonki. Na raporcie wykres będzie prezentowany w formie liniowej: Rysunek 5.24 Tworzenie wykresu Moduł: Business Intelligence 199 Wersja 9.5

200 Dodawanie wymiarów do wskaźników na raporcie scorecard Na raporcie typu scorecard istnieje również możliwość rozbicia zdefiniowanego wskaźnika na elementy wymiarów. Dla przykładu przychód wygenerowany w danym okresie można rozbić na kontrahentów. Aby dokonać takiego przecięcia, należy rozwinąć odpowiednią kostkę i wymiar z panelu po prawej stronie, a następnie przeciągnąć pożądany element wymiaru w obszar scorecard, na konkretny KPI. Nie ma możliwości przeciągnięcia hierarchii na elementy grupujące. Na przykładzie poniżej postanowiono przeciąć wolumen sprzedaży za pomocą elementów wymiaru kontrahent.akronim, co zaowocowało rozbiciem na trzy wskaźniki tak jak na niższym rysunku. Rysunek 5.25 Dodawanie hierarchii na scorecard Rysunek 5.26 Podgląd dodanej hierarchii Wersja Moduł: Business Intelligence

201 Edycja Filtrów W ramach scorcard istnieje także możliwość budowania filtrów. Mechanizm tworzenia filtrów opiera się na wybieraniu elementów z wymiaru, tak jak na rysunku poniżej. W przykładzie wybrano wszystkie elementy, które dotyczyły produktu i towaru, natomiast nie będą uwzględniane żadne elementy dotyczące Usług, A-vista, i elementy nieznane. Istnieje możliwość nałożenia więcej niż jednego filtru. Prezentowane na BSC dane będą pokazywały wartości dla tak wybranego filtru. Ponieważ BSC może być stworzony z różnych kostek analitycznych w filtrze będą dostępne tylko te wymiary, które są dostępne we wszystkich kostkach które są wykorzystane dla danego BSC. Rysunek 5.27 Dodawanie filtrów na scorecard Operacje na kostce analitycznej. Dodawanie wskaźników do kostki analitycznej nie wymaga jej procesowania. Za pomocą aplikacji BSC, możliwe są także inne operacje. Klikając prawym przyciskiem myszy w menu głównych wskaźników wydajności na wybranym KPI, można wybrać: Dodaj wskaźnik - spowoduje uruchomienie kreatora nowego wskaźnika Usuń wskaźnik spowoduje usunięcie wybranego wskaźnika, a także folderu w którym się znajduje, jeżeli jest jedynym elementem tego folderu. Edytuj wskaźnik, umożliwi uruchomienie edycji wskaźnika, za pomocą kreatora Wszystkie opisane powyżej operacje powodują zmianę w bazie danych w obszarze kostki analitycznej i nie dotyczą jedynie tworzonej karty wyników. Moduł: Business Intelligence 201 Wersja 9.5

202 Rysunek 5.28 Działania na kostce Przykładowa karta wyników, podgląd raportu Przykładowa karta wyników może wyglądać tak jak ta poniżej. Rysunek 5.29 Przykładowa karta wyników Kliknięcie przycisku podgląd wygeneruje raport tak jak na rysunku poniżej: Wersja Moduł: Business Intelligence

203 Rysunek 5.30 Przykładowy podgląd raportu Moduł: Business Intelligence 203 Wersja 9.5

204 5.5 Alerty Mechanizm alertów ułatwia szybką reakcję na niepokojące zjawiska pojawiające się w naszej firmie. Alert jest to zapytanie MDX uruchamiane na bazie Analysis Services w określone dni, o określonej godzinie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Usługa daje możliwość zdefiniowania ostrzeżeń, dotyczących wartości wybranych przez użytkownika miar, przysyłanych za pomocą poczty elektronicznej Definiowanie alertu Opcja definiowania nowego alertu dostępna jest po naciśnięciu przycisku Nowy z menu Alerty znajdującego się na zakładce BSC. Kliknięcie tej funkcji spowoduje wyświetlenie nowego okna Definiowanie alertu. W pierwszym kroku, w przypadku zaznaczenia checkboxa Serwer i baza zgodny z ogólną konfiguracją, użytkownik zostanie poproszony o wybranie odpowiedniej kostki analitycznej, odznaczenie funkcji daje możliwość wybrania dowolnego serwera analysis services oraz bazy danych. Po wybraniu kostki analitycznej naciskamy Dalej. Rysunek 5.31 Kreator tworzenia nowego alertu W drugim kroku należy zdefiniować, za pomocą dostępnych miar, zapytanie MDX alertu. Trzeba określić, której miary alert dotyczy wybrać ją z listy Dostępne miary i przeciągnąć do okna Utworzone wyrażenie. Miara ta będzie częścią warunku wartością porównywaną z wyznaczoną wielkością progową, po spełnieniu, którego użytkownik otrzyma stosowne powiadomienie. Wersja Moduł: Business Intelligence

205 Rysunek 5.32 Wybór miary wykorzystywanej do zdefiniowania alertu Na ekranie pojawi się okno wyboru wymiarów za jego pomocą możemy zdefiniować żądany wymiar, jego atrybuty oraz wartości, którymi chcemy przeciąć wybraną miarę, np. jako miarę można wybrać Sprzedaż Należności, prezentującą wielkość należności z tytułu sprzedanych produktów i przeciąć ją wymiarem Kontrahent Grupa, wybierając kilku interesujących nas klientów. Wartość miary zostanie ograniczona tylko do grupy wybranych elementów, przez co pozwali na monitorowanie wysokości ich płatności. Ustawiając odpowiednią wartość progową można wyznaczyć moment, w którym zostaniemy poinformowani o przekroczeniu przez kontrahentów założonego wcześniej poziomu należności. Wybór wymiarów można także pominąć okno zostanie zamknięte, a użytkownik powróci do menu definiowania alertu. Utworzone wyrażenie należy następnie przeciągnąć do okna Wyrażenie MDX i nacisnąć Dalej, aby przejść do kolejnego kroku. Krok 3 Wymiar czas wymaga zdefiniowania czasu, za jaki dane będą brane pod uwagę. Podobnie jak podczas tworzenia zapytania MDX w kroku 2, tak i tutaj należy wybrać interesujący nas wymiar, jego atrybuty oraz wartość. W oknie Wyrażenie przecięcia z wymiarem typu czas widoczny będzie rezultat w formie zapytania, dokonanego wyboru. Krok 4 Zawiera kompletne zapytanie MDX, a przycisk Testuj zapytanie umożliwia sprawdzenie jego funkcjonowania system zwraca wynik w wierszu Wynik zapytania MDX. Moduł: Business Intelligence 205 Wersja 9.5

206 Krok 5 Pozwala określić warunek wysłania alertu oraz wartość progową. W polu Alert powinien zostać wysłany jeśli należy wprowadzić warunek testowy, po spełnieniu którego, informacja zostanie wysłana do wybranych z listy użytkowników. W polu Twój komentarz przewidziano miejsce na wprowadzenie krótkiej notatki, która zostanie dołączona do treści maila podczas wysyłania powiadomienia. Rysunek 5.33 Określanie wartości progowej oraz warunku dla alertu Krok 6 Harmonogram pozwala zdefiniować częstotliwość sprawdzania alertu i wysyłania powiadomień. Dostępne są trzy typy harmonogramu jednorazowy, dzienny oraz miesięczny, działające identycznie jak w przypadku serwisu subskrypcji. Krok 7 Przedostatni krok Podsumowanie zawiera zestawienie wszystkich dotychczasowych informacji. Po naciśnięciu przycisku Dalej alert zostanie stworzony i w ósmym kroku pojawi się stosowny komunikat Moje alerty Usługa moje alerty działa identycznie, jak ma to miejsce w przypadku Moich subskrypcji. Struktura obu tabel jest identyczna w tabeli alertów znajdziemy zestawienie użytkowników, nadanych nazw, komentarzy, adresów mailowych, typów harmonogramów, dat ostatniego wysłania, statusu alertu oraz aktywności. Naciśnięcie przycisku Edytuj przeniesie użytkownika do pierwszego kroku tworzenia alertu i pozwoli jeszcze raz skonfigurować wszystkie parametry. Wersja Moduł: Business Intelligence

207 Lista alertów pozwala również na grupowanie i sortowanie wystarczy przeciągnąć opisy kolumn w pole nagłówka w miejsce opisane tekstem: Przerzuć tutaj nagłówek kolumny, aby pogrupować według tej kolumny. Podobnie, jak to miało miejsce w kwestii subskrypcji, także w przypadku alertów można sprawdzić status ich dostarczenia. Moduł: Business Intelligence 207 Wersja 9.5

208 6 Budżetowanie W wersji CDN XL 9.0 są zdefiniowane prawa, które pozwalają na korzystanie z użytkownikom aplikacji z funkcjonalności budżetowania. Są to prawa: Użytkownik budżetowania oraz Administrator Budżetowania. Należy pamiętać aby te prawa przypisać osobom, które mają korzystać z budżetów. Opis praw znajduje się w rozdziale : 0 Role i prawa Budżetowanie w działalności jednostek gospodarczych jest uznawane za jedno z podstawowych narzędzi wspomagających oraz determinujących rozwój przedsiębiorstwa, prowadzące w końcowym efekcie do osiągnięcia wytyczonych celów. Celem budżetowania jest zapewnienie efektywnego zagospodarowania z reguły ograniczonych zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. Inaczej mówiąc budżetowanie przyporządkowuje realizację strategicznych celów i efektywne wykorzystanie zasobów. Aplikacja Budżetowania składa się z dwóch zasadniczych elementów, do których należy: 1. Tworzenie kreatora budżetu 2. Wprowadzanie budżetu 6.1 Kreator budżetu W celu uruchomienia nowego kreatora budżetu należy kliknąć na ikonę dostępną na pasku zadań. Otwiera się wówczas kreator budżetu, którego tworzenie składa się z siedmiu kroków Wybór źródła danych Pierwszym krokiem tworzenia kreatora budżetu jest wybór obszaru analitycznego bazy OLAP skojarzonej ze bazą XL, do której użytkownik jest zalogowany. W oknie także prezentowane są nazwa serwera i bazy OLAP, na której będzie tworzony budżet. Wersja Moduł: Business Intelligence

209 Rysunek 6.1 Uruchamianie kreatora budżetu Dodatkowo, przy tym kroku można wybrać opcję tworzenia budżetu w oparciu o stworzony wcześniej arkusz budżet, dostępny jako szablon. W tym celu należy zaznaczyć checka przy ikonie. Nie jest wówczas konieczne podanie kostki, gdyż nowo tworzony budżet będzie oparty na bazie szablonu. Ponadto w kroku wyboru źródła można także skorzystać z możliwości tworzenia budżetu kroczącego. Aby go utworzyć należy zaznaczyć checka przy Określenie nazwy scenariusza Zdefiniowanie nazwy scenariusza i arkusza budżetowego jest kolejnym krokiem kreacji budżetu. Należy określić tutaj, pod jaką nazwą będzie przedstawiony budżet np. sprzedaż, analiza kosztów, oraz jaka będzie nazwa scenariusza, np. optymistyczny, pesymistyczny itp. Moduł: Business Intelligence 209 Wersja 9.5

210 Rysunek 6.2 Nazwa kreatora budżetu Zdefiniowanie okresu budżetowania W celu stworzenia budżetu koniecznym elementem jest wybór okresu, w którym chcemy, aby było przeprowadzone budżetowanie. Aby wybrać przedział czasowy należy przeciągnąć element czasu (rok, kwartał, miesiąc) z pola Dostępne wymiary do pola Wybrane elementy. Następnie należy zaznaczyć te okresy czasowe, po których ma się odbyć budżetowanie. Rysunek 6.3 Okres budżetowy Wersja Moduł: Business Intelligence

211 6.1.4 Wybór miar Kolejnym krokiem przy tworzeniu budżetu jest wybór miar, z dostępnych na liście. Na budżecie wykorzystanych może być jednocześnie kilka miar. Rysunek 6.4 Wybór miar w kreatorze budżetu Określenie struktury arkusza W kroku tym należy określić strukturę arkusza wybierając wymiary i elementy wymiarów, w obrębie których wprowadzać będziemy dane do naszego budżetu. Aby wybrać interesujące nas elementy wymiarów, należy zaznaczyć dany wymiar z pola Dostępne hierarchie i przeciągnąć go na pole wybrane poziomy. Pojawi się wówczas na budżecie, w dolnej części okna kreatora budżetu, nowa kolumna. Moduł: Business Intelligence 211 Wersja 9.5

212 Rysunek 6.5 Wybór wymiarów Kolumnę należy następnie rozwinąć i wówczas zaznaczyć check, przy tych elementach wymiarów, na których będzie opierało się budżetowanie. Wybór elementów wymiarów nie jest ograniczony i można przeciągnąć na pole Wybrane poziomy tyle elementów, ile użytkownik potrzebuje do wykonania prawidłowej analizy. Rysunek 6.6 Struktura wymiarów Wersja Moduł: Business Intelligence

213 Dodatkowa funkcjonalność pomocna przy wyborze elementów jest dostępna pod przyciskiem. Aby skorzystać z tej opcji, należy zaznaczać check, a następnie przeciągnąć wybrany wymiar na pole Wybrane poziomy. Otworzy się nam w takim przypadku okno Podpowiedz przy wyborze elementów. Rysunek 6.7 podpowiedź wyboru elementów W oknie tym należy wybrać miarę, następnie ograniczyć ją wymiarem czasu oraz określić sposób jej prezentacji. Określając sposób prezentacji można wybrać ilość górnych czy też dolnych elementów danego wymiaru. Następnie należy kliknąć na. Pojawiają się wówczas w dolnej części okna zdefiniowane przez nas dane. Ostatnim krokiem jest kliknięcie na. Wybrane przed nas elementy wymiarów pojawią się na budżecie w dolnej części okna kreatora budżetu Dodanie uprawnień Dodawanie uprawnień jest ostatnim krokiem tworzenia arkusza budżetu. Podczas dodawania uprawnień w pierwszej kolejności należy wyszukać osobę, dla której mają zostać przypisane prawa. Należy w tym celu kliknąć przycisk znajdujący się w dolnej części pola Użytkownicy. Otworzy nam się okno Wyszukiwanie użytkowników. W tym miejscu należy wpisać nazwisko lub Moduł: Business Intelligence 213 Wersja 9.5

214 imię w polu Filtr i kliknąć na Szukaj. Następnie w polu Wyniki należy zaznaczyć wybranego użytkownika i kliknąć na Dodaj. Rysunek 6.8 Wyszukiwanie elementów Kolejnym krokiem jest określenie uprawnienia dla wybranego użytkownika. Istnieje możliwość dodania praw do: 1. Odczytu- możliwość podglądu stworzonego wcześniej budżetu 2. Edycji- umożliwia tworzenie budżetów oraz wprowadzanie zmian 3. Akceptacji- umożliwia akceptowanie bądź odrzucanie wprowadzanych wartości Aby przypisać prawa do odczytu, edycji bądź akceptacji należy przeciągnąć dane użytkownika z pola Użytkownicy na pole Uprawnienia w odpowiedni obszar zgodnie z tym do których elementów arkusza oraz jakiego typu dostęp ma mieć dany użytkownik. Wersja Moduł: Business Intelligence

215 Rysunek 6.9 Dodawanie uprawnień Wprowadzone uprawnienia można także edytować. W takim celu należy kliknąć podwójnie w nazwę użytkownika, dla którego zostały określone prawa. Rysunek 6.10 Uprawnienia Otwiera się wówczas nowe okno Uprawnienia, w którym poprzez zaznaczenie i odznaczenie checka można edytować prawa w wypełnianiu budżetu. Moduł: Business Intelligence 215 Wersja 9.5

216 Rysunek 6.11 Okno Uprawnienia Zapisywanie budżetu Ostatnim krokiem tworzenia arkusza budżetu jest jego zapis. Prawidłowe utworzenie powoduje wyświetlenie komunikatu: Budżet został stworzony pomyślnie. Rysunek 6.12 Zakończenie tworzenia budżetu Wersja Moduł: Business Intelligence

217 6.2 Wprowadzanie budżetu Wprowadzanie budżetu jest obok tworzenia arkusza budżetu podstawowym elementem całego procesu. Aby wprowadzić budżet, konieczne jest wcześniejsze utworzenie arkusza (proces ten został przedstawione powyżej). Następnie, taki pomyślnie utworzony budżet, który ma zostać wypełniony należy odszukać na liście, klikając na ikonę. Otwiera się lista dostępnych budżetów, spośród których wybieramy utworzony przez nas arkusz. Klikamy na plusik przy nazwie właściwego arkusza, a następnie dwukrotnie klikając na wersji scenariusza otwieramy do edycji arkusz budżetu. Rysunek 6.13 Okno Dostępne budżety Otwarty arkusz jest gotowy do wypełniania przez użytkownika. Rysunek 6.14 Arkusz budżetowy Przedstawiony wyżej okno aplikacji udostępnia wiele funkcjonalności: - Odśwież, powoduje zaktualizowanie danych Moduł: Business Intelligence 217 Wersja 9.5

218 - Zwęź kolumny, służy do dopasowywania szerokości kolumn - Poszerz kolumny, służy do dopasowywania szerokości kolumn - Wyrównaj kolumny, służy do dopasowywania szerokości kolumn - Dodaj kolumnę z wagami - Po rozwinięciu przycisk pozwala na blokowanie kolumn z poziomami oraz na wyświetlanie w budżecie jedynie własnych kolumn pomocniczych. Przycisk Dodanie kolumny z wagami pozwala na dodanie do stworzonego szablonu arkusza budżetowego dodatkowej kolumny, w której użytkownik może przypisać wagę poszczególnych elementów wymiarów. W tym celu należy określić nazwę kolumny, np. znaczenie i wówczas na budżecie pojawi kolumna o tak określonej nazwie. Użytkownik podaje wówczas wartości wagi, kierując się przykładowo pozycją kontrahenta czy wartością uzyskanego przychodu. Rysunek 6.15 Kolumna z wagami Dodaną kolumnę z wagami można także usunąć. Służy do tego przycisk pasku zadań, kiedy zostaje stworzona kolumna z wagami., który pojawia się na - Dodaj kolumnę z wartościami rzeczywistymi Opcja ta umożliwia dodanie danych rzeczywistych do arkusza. Po jej wybraniu otwiera się okno Opcje kolumny z wartościami rzeczywistymi, w którym należy określić nazwę dla dodawanej kolumny, miarę którą chcemy dodać oraz ograniczenie wymiarem czas. Następnie należy kliknąć na ikonę. Wówczas w dolnej części okna zostaną wyświetlone wybrane dane, po wybraniu przycisku arkusza. przenosimy kolumnę z danymi rzeczywistymi w obszar Wersja Moduł: Business Intelligence

219 Rysunek 6.16 Opcje kolumny z wartościami rzeczywistymi W oknie edycji pojawi się nam dodatkowa kolumna z danymi rzeczywistymi, zgodnie z określonymi kryteriami określonymi w oknie opcje kolumny z wartościami rzeczywistymi Edycja budżetu Wraz z otworzeniem arkusza budżetowego otwiera się zakładka Edycja budżetu, która składa się z trzech zasadniczych części: 1. Edycja - zapisanie utworzonego budżetu - odświeżanie zmian dokonanych podczas pracy z budżetem Moduł: Business Intelligence 219 Wersja 9.5

220 - akceptacja wprowadzanych wartości - odrzucanie zaakceptowanych wartości 2. Rozbijanie wartości - rozbijanie wartości liczbowych równomiernie na niższe poziomy - rozbijanie wartości liczbowy wg zdefiniowanej kolumny z wagami - rozbijanie wartości sumy końcowej równomiernie w czasie na analizowane okresy 3. Obliczenia - tworzenie nowej formuły za pomocą której zostaną uzupełnione dane w budżecie - edycja utworzonej formuły - wykonanie utworzonej formuły - sumowanie wartości niższych poziomów do wartości nadrzędnej Wersja Moduł: Business Intelligence

221 - tworzenie parametrów i przypisywanie im wartości 3. Budżet - dodanie dodatkowego okresu w budżecie kroczącym Rozbijanie wartości Budżetowanie umożliwia wprowadzanie danych liczbowych do budżetu opierając się o dodatkową funkcjonalność, jaką jest rozbijanie wartości. Istnieje możliwość rozbicia wartości według 3 podstawowych typy rozbijania: - równomiernie, - według wag, - równomiernie w czasie. Rozbijanie równomiernie Rozbijanie równomiernie pozwala na rozbicie nadrzędnej wartości na jednostki podrzędne proporcjonalnie. W tym celu należy kliknąć na ikonę dostępną na pasku zadań. Dodatkowo podczas wpisywania wartości nadrzędnej w oknie budżetu pojawia się trójkąt ostrzegawczy. Rysunek 6.17 Rozbijanie równomiernie Moduł: Business Intelligence 221 Wersja 9.5

222 Kliknięcie na trójkąt powoduje otworzenie się komunikatu o rozbijaniu wartości równomiernie, co znacznie ułatwia proces rozbijania wartości. Rysunek 6.18 Komunikat o rozbijaniu równomiernym Rozbijanie według wag Można także zastosować rozbijanie według wag, ale warunkiem koniecznym takiego rozbicia danych jest wcześniejsze utworzenie kolumny z wagami. Sposób dodania kolumny z wagami został opisany wyżej. Po dodaniu kolumny z wagami, określeniu wartości wag, można po wpisaniu wartości nadrzędnej rozbić wartości podrzędne, wybierając ikonę. Wartości rozbijają się wówczas wg stosunku wag. Rozbijanie równomiernie w czasie Kolejnym rodzajem rozbicia jest rozbicie równomiernie w czasie. Funkcjonalność ta ma zastosowanie wyłącznie dla wartości sum końcowych. Po określeniu danych w wartościach nadrzędnych należy wybrać przycisk dostępny z paska zadań. Rysunek 6.19 Rozbijanie Równomiernie w czasie Wartość sumy końcowej rozbije się równomiernie wg okresów czasowych. Wersja Moduł: Business Intelligence

223 Rysunek 6.20 Rozbijanie równomiernie w czasie Stosowanie obliczeń Wypełniając dane liczbowe arkusza budżetowego pomoc stanowią poniższe funkcjonalności: Parametry Dokonując obliczeń możliwe jest wcześniejsze określenie pewnych parametrów, jak np. wartości dynamiki wzrostu, a więc takich danych, które stanowią pomoc w późniejszym dokonywaniu obliczeń. Zdefiniowanie wartości stałych umożliwia okno uruchamiane spod ikony pasku zadań. Klikając na nią otwiera się okno parametry., dostępnej na Rysunek 6.21 Okno Paramtery Moduł: Business Intelligence 223 Wersja 9.5

224 Parametr definiuje się klikając na przycisk i wpisując nazwę oraz wartość w nowym wierszu. Parametr można także usunąć poprzez kliknięcie na ikonę w oknie Parametry, ale możliwe jest tylko usunięcie własnego parametru, usunięcie parametru stworzonego przez innego użytkownika jest niemożliwe. Zatwierdzenie zmian w oknie definiowania parametrów następuje poprzez kliknięcie na przycisk znajdujący się w dolnej części okna Parametry Nowa formuła Przy wprowadzaniu danych do budżetu może przydać się funkcjonalność nowa formuła, dostępna z paska zadań. Po jej kliknięciu otwiera się okno kreator formuł Rysunek 6.22 Kreator formuł W polu Formuła w otwartym oknie można wpisać dowolną wartość liczbową, bądź równanie matematyczne korzystając ze zdefiniowanych wcześniej parametrów oraz dodanych na arkuszu kolumn (np. kolumny z danymi rzeczywistymi). Dokonać tego można przeciągając w obszar edycji Formuł wybrany parametr znajdujący się w polu Parametry po prawej stronie okna oraz przeciągając wartość z utworzonej wcześniej kolumny (przeciągając nagłówek kolumny, np. sprzedaż wartość) Wersja Moduł: Business Intelligence

225 Lista operatorów matematycznych dostępnych przy definiowaniu formuły: + dodawanie - odejmowanie * mnożenie \ dzielenie Okno Kreator formuł zawiera także dodatkowe przyciski określające zasięg formuły. - obejmie zasięgiem wszystkie poziomy budżetu - obejmie zasięgiem jeden wybrany element - obejmie zasięgiem elementy na tym samym poziomie - obejmie zasięgiem wybrany element i wszystkie elementy poniżej Zaakceptowanie utworzonej formuły następuje poprzez kliknięcie na przycisk. Edycja formuły Utworzoną formułę można edytować, poprzez skorzystanie z edycji formuły. Należy w takim celu kliknąć na ikonę z paska zadań. Otworzy nam się okno z treścią wpisanej wcześniej formuły, w którym możemy edytować jej treść. Wykonanie formuły Istnieje także możliwość użycia opcji wykonania formuły. Opcja ta znajduje się na pasku zadań i pozwala na dokonywanie aktualizacji formuły. Przykładowo, jeżeli do stworzenia formuły użyjemy parametru, którego wartość w późniejszym czasie zostanie zmieniona, to dzięki kliknięciu na ikonę Wykonaj formułę wartość danych wyliczanych na podstawie formuły zostanie zaktualizowana. Moduł: Business Intelligence 225 Wersja 9.5

226 Sumowanie wartości podrzędnych Wartości liczbowe mogą być wprowadzane do budżetu rozpoczynając od niższych poziomów. Dzięki użyciu opcji sumuj podrzędne możliwe jest automatyczne zsumowanie wszystkich wartości podrzędnych do wartości nadrzędnej. Opcja znajduje się na pasku zadań. Rysunek 6.23 Sumowanie wartości podrzędnych Akceptacja wartości Wypełniony budżet, w którym wszystkie wartości liczbowe są wprowadzone można zapisać, klikając na. Następnie osoba, która ma przypisane prawa do akceptacji może taki zapisany arkusz kalkulacyjny akceptować. Akceptacja następuje poprzez klikniecie na ikonę. Kliknięcie na tą ikonkę, przy zaznaczeniu wybranych wartości powoduje akceptację wprowadzonych danych poprzez jednoczesne zmianę czcionki dla tych wartości na kolor zielony. Należy jednak pamiętać, że prawo do akceptacji przysługuje tylko osobie której w trakcie dodawania uprawnień nadaliśmy prawo do akceptacji. Wersja Moduł: Business Intelligence

227 Rysunek 6.24 Akceptacja wartości Akceptacja wartości nie jest sytuacją nieodwracalną. Osoba upoważniona do dokonywania akceptacji może także odrzucić zaakceptowane już dane, poprzez kliknięcie na przycisk zaakceptowanych wartości spowoduje również zmianę koloru czcionki na czerwony.. Odrzucenie Rysunek 6.25 Odrzucanie zaakceptowanych wartości 6.3 Przenoszenie danych do hurtowni Przenoszenie do hurtowni Przenoszenie do hurtowni pozwala na zapisanie wartości budżetowych w bazie. Konieczne jest jednak, aby budżet został wcześniej wypełniony i zaakceptowany. W celu przeniesienia budżetu należy zaznaczyć z okna Dostępne budżety ten scenariusz, który chcemy przenieść do hurtowni i następnie kliknąć na ikonę ostrzegawczy komunikat.. Jeżeli budżet nie będzie zaakceptowany, to wówczas pojawi się Moduł: Business Intelligence 227 Wersja 9.5

228 Rysunek 6.26 Komunikat podczas przenoszenia do hurtowni Następnie otworzy się okno Przenoszenia do hurtowni, w którym można wybrać nazwę scenariusza do którego mają zostać przeniesione dane do hurtowni. Może to być już istniejący w hurtowni scenariusz, którego nazwę wybieramy z listy Nazwa scenariusza, możemy również utworzyć nowy element wybierając pozycję Nowy element wymiaru budżet. Rysunek 6.27 Okno Przenoszenie budżetu do hurtowni Po określeniu scenariusza należy kliknąć na przycisk i po prawidłowo wykonanym przenoszeniu danych do hurtowni pokaże się okno informujące o zakończonym procesie. Wersja Moduł: Business Intelligence

229 Rysunek 6.28 Zakończenie przenoszenia budżetu do hurtowni UWAGA: Użytkownik przenoszący budżet do hurtowni danych i bazy analitycznej powinien mieć uprawnienia administratora do wymienionych baz oraz prawo do tworzenia folderów i plików w katalogu, w którym zainstalowana jest aplikacja Business Intelligence. 6.4 Edycja uprawnień Prawa do arkusza zdefiniowane w trakcie jego budowania w kreatorze mogą zostać zmodyfikowane w dowolnym momencie po jego utworzeniu. W tym celu należy wybrać ikonę lub też klikając prawym przyciskiem myszy na scenariusz, wybrać z menu kontekstowego odpowiednią pozycję Rysunek 6.29 Edycja uprawnień Moduł: Business Intelligence 229 Wersja 9.5

230 Otwiera się wówczas okno, w którym możemy edytować uprawnienia. Rysunek 6.30 Edycja praw użytkowników 6.5 Tworzenie scenariusza Tworzenie nowego scenariusza na podstawie istniejącego dokonuje się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybrany scenariusz i wybierając z menu kontekstowego opcję Dodaj nowy scenariusz. Rysunek 6.31 Dodanie nowego scenariusza Otwiera się okno tworzenia nowego arkusza budżetowego, w którym określa się nazwę dla nowego scenariusza budżetowego. Proces tworzenia nowego scenariusza składa się z kliku kroków. 1. Określenie nazwy scenariusza budżetu W oknie tym należy wpisać dla istniejącego arkusza budżetowego, nazwę nowego scenariusza. Wersja Moduł: Business Intelligence

231 Rysunek 6.32 Określenie scenariusza budżetu 2. Zdefiniowanie okresu określenie zakresu czasu dla nowego scenariusza 3. Dodanie uprawnień zdefiniowanie uprawnień 4. Zakończenie tworzenia nowego scenariusza Kroki tworzenia nowego scenariusza są analogiczne jak w przypadku odpowiadającym im etapom tworzenia arkusza od nowa. Po zakończeniu całego procesu w polu Dostępne budżety dla danego arkusza kalkulacyjnego pojawią się dwa przypisane scenariusze. Rysunek 6.33 Scenariusze budżetu Istnieje również możliwość skopiowania całego scenariusza. Odbywa się to poprzez wybranie przycisku Zapisz scenariusz jako dostępnego z menu kontekstowego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na scenariusz Moduł: Business Intelligence 231 Wersja 9.5

232 Rysunek 6.34 Zapis scenariusza Otwiera się okno zapisu nowego scenariusza, w którym należy określić nazwę. Rysunek 6.35 Okno zapisu nowego scenariusza Użytkownik może usunąć wybrany scenariusz zaznaczając go na liście budżetów i wybierająć z menu kontekstowego, wywoływanego poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy, opcję Usuń budżetów.. W analogiczny sposób można usuwać budżet z listy dostępnych 6.6 Tworzenie szablonu Budżetowanie zawiera bardzo przydatną dla użytkownika funkcjonalność, jaką jest generowanie szablonu. Dzięki temu użytkownik nie musi za każdym razem tworzyć arkusza budżetu od podstaw, lecz może skorzystać z wcześniej zdefiniowanego szablonu. Wersja Moduł: Business Intelligence

233 Tworzenie szablonu odbywa się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na arkuszu i wybranie opcji Wygeneruj szablon. Rysunek 6.36 Generowanie szablonu Pojawi się wówczas komunikat z informacją o prawidłowo wygenerowanym szablonie. Rysunek 6.37 Komunikat o utworzonym szablonie Tworzenie budżetu opartego na istniejącym szablonie budżetów odbywa się poprzez wybranie ikony Nowy budżet. Otwiera się kreator budżetu, w którym zaznaczamy check przy ikonie. Moduł: Business Intelligence 233 Wersja 9.5

234 Rysunek 6.38 Wykorzystanie szablonu budżetów W następnym kroku należy określić nazwę arkusza budżetowego, wpisać nazwę scenariusza oraz wskazać szablon z listy dostępnych. Rysunek 6.39 Wybór szablonu Pojawi się nam wówczas w obszarze Hierarchie użyte w szablonie lista dostępnych wymiarów w obrębie tego szablonu. Należy w tym miejscu wybrać te elementy, które będziemy wykorzystywać w dalszym procesie tworzenia budżetu. Wersja Moduł: Business Intelligence

235 Rysunek 6.40 Wybór wymiarów z dostępnego szablonu Kolejnym krokiem jest określenie okresu budżetowania, oraz wybór miar. Następnie użytkownik przechodzi przez etap definiowania struktury wymiarów i dodania uprawnień, postępując analogicznie, jak podczas tworzenia arkusza budżetowego od początku. Rysunek 6.41 Wybór miar w budżecie opartym na szablonie Moduł: Business Intelligence 235 Wersja 9.5

236 Korzystanie z szablonu przy tworzeniu arkuszu budżetowego ułatwia pracę i przyspiesza cały proces tworzenia arkusza. 6.7 Budżet kroczący Tworzenie budżetu kroczącego może zostać wykonane na dwa sposoby. Można bezpośrednio stworzyć budżet kroczący, zaznaczając check przy Stwórz budżet kroczący podczas tworzenia arkusza budżetowego. Rysunek 6.42 Tworzenie budżetu kroczącego Drugim sposobem tworzenia budżetu jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na arkusz budżetowy w oknie Dostępne budżety i wybranie z menu kontekstowego pozycji Dodaj budżet kroczący. Rysunek 6.43 Dodanie budżetu kroczącego Wersja Moduł: Business Intelligence

237 Rysunek 6.44 Budżet kroczący Dodatkowo, jeśli minie jakiś z okresów, na które tworzony był budżet, użytkownik ma możliwość dodania dodatkowego okresu do budżetu. W tym celu należy wybrać ikonę paska zadań., dostępną z Moduł: Business Intelligence 237 Wersja 9.5

238 7 Data Mining Data Mining to proces selekcji, eksploracji i modelowania dużych ilości danych, który służy odkrywaniu regularności i związków występujących między nimi, które początkowo nie są znane. Jego celem jest uzyskanie wyników użytecznych dla właściciela danych (def wg Paolo Giudici). Jest to więc technika umożliwiająca zlokalizowanie takich zależności w bazie danych, które nie były celowo wprowadzone. Nieco inna definicja została podane przez M.Berry i G.Linoff [3]: Data mining to eksploracja i analiza dużych ilości danych prowadząca do wydobycia znaczących wzorców i reguł, w celu usprawnienia działań przedsiębiorstwa dotyczących marketing, sprzedaży i obsługi klienta, poprzez lepsze zrozumienie jego klientów. W Business Intelligence 9.0 dostępne są trzy modele dataminingowe: 1) Koszyk zakupów 2) Segmentacja Klientów 3) Prognoza Sprzedaży. 7.1 Koszyk zakupów Koszyk zakupów został stworzony z myślą o analizowaniu zależności, jakie powstają pomiędzy sprzedawanymi towarami. Pozwala on wychwycić korelacje jakie zachodzą pomiędzy sprzedażą jednego asortymentu i określić jego wpływ na zakup innych towarów. Koszyk zakupów został oparty o tak zwane reguły asocjacji. Standardowym przykładem reguły asocjacyjnej jest reguła wygenerowana w odniesieniu do bazy danych supermarketu klienci, którzy kupują pieluchy kupują również piwo. Celem tego typu analizy jest znalezienie wzorów zachowań konsumenckich klientów poprzez analizę produktów, które są kupowane najczęściej wspólnie, na przykład klienci, którzy kupują chleb, masło i ser kupują również wodę mineralną i ketchup, można dowiedzieć się, że 5% naszych klientów kupuje ketchup, bułki i parówki razem, albo, że 75% kupujących ketchup i parówki kupowali również bułki. Znalezione reguły można przykładowo wykorzystać do opracowania akcji promocyjnych, programów lojalnościowych, planowaniu kampanii promocyjnych, planowaniu rozmieszczenia stoisk sprzedaży, opracowywaniu koncepcji katalogu ofertowego produktów i wielu innych. Proces wykrywania tych zależności jest nazywany market basket analysis. Analiza danych w modelu koszyk zakupów odbywa się poprzez trzy zakładki: 1) Itemsets prezentuje poszczególne koszyki produktów, elementy składowe, ilość wystąpień oraz liczbę elementów. Korzystając z danych prezentowanych na ekranie, analityk jest w stanie wyselekcjonować zbiory produktów, które często sprzedawane były w jednej transakcji oraz wskazać ilość powtórzeń takiej operacji. Przykład: sprzedaż telefonu komórkowego często jest powiązana ze sprzedażą zestawu słuchawkowego. Wersja Moduł: Business Intelligence

239 W interfejsie znajdują się pola pozwalające filtrować otrzymane wyniki ze względu na: - minimalną ilość wystąpień danego koszyka (Minimum suport) - minimalną liczbę produktów w koszyku (Minimum Itemset size) - maksymalną liczbę wyświetlanych wierszy (Maximum rows) - nazwę produktu (Filter Itemset) Dostępne są także opcje odpowiadające za sposób wyświetlania nazw koszyków (Show i Show long name). 2) Rules zakładka prezentuje reguły i zależności jakie zostały wychwycone w sprzedaży poszczególnych produktów, wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia oraz wagę. Korzystając z wyświetlanych w tej części danych, analityk może wyselekcjonować najważniejsze reguły dotyczące sprzedaży produktów. Przykład: Osoba kupująca telefon komórkowy często kupuje także zestaw słuchawkowy. Na zakładce Rules dostępne są następujące opcje: - filtrowanie wyników ze względu na minimalne prawdopodobieństwo (Minimum propability) - filtrowanie wyników po wagach (Minimum importance) - opcje wyświetlania nazw (Show long name, Show) - wyszukiwanie rekordów zawierających określone produkty (Filter rule) - filtrowanie ilości wyświetlanych elementów (Minimum rows) 3) Dependecities Network na tej zakładce wyświetlane są w formie graficznej zależności pomiędzy produktami Moduł: Business Intelligence 239 Wersja 9.5

240 Zakładka Dependecities Network wyświetla sieć powiązań pomiędzy produktami. Dzięki graficznej prezentacji, analityk z łatwością może odnaleźć produkty, których sprzedaż często jest powiązana. Interfejs oferuje możliwość łatwego manipulowania wyświetlanymi zależnościami, poprzez filtrowanie tych najsilniejszych i odrzucanie najsłabszych (suwak All Links). Grafy prezentują nie tylko grupy produktów stanowiących koszyk zakupów, ale także kierunki wewnętrznych powiązań pomiędzy towarami. Teza, że towar X (na przykład rower) sprzedaje się dobrze z towarem Y (pompka) nie zawsze oznacza, że zachodzi relacja odwrotna sprzedaż Y (pompka) implikuje sprzedaż X (rower). Wyniki, które zwróci model Koszyk Zakupów uzależnione są w dużym stopniu od ustawień konfiguracyjnych dostępnych w Panelu Zarządzania (zakładka Data Mining). W tym miejscu użytkownik może zdefiniować poszczególne parametry, które zostaną uwzględnione podczas wyliczania modelu. Lista parametrów wraz z opisem została zaprezentowana poniżej. Parametry Algorytmu: Minimalna liczba elementów w koszyku określa minimalną liczbę produktów, które mogą się znaleźć w jednym koszyku. Wartość domyślna to 1. Wersja Moduł: Business Intelligence

241 Maksymalna liczba elementów w koszyku określa maksymalną liczbę produktów, które mogą się znaleźć w jednym koszyku. Wartość domyślna to 3. Ważność reguły w całym zbiorze określa wagę danej reguły w całym zbiorze. Na przykład jeśli towar występuje prawie w każdym zbiorze, to ważność takiej reguły nie będzie duża, pomimo że prawdopodobieństwo będzie wysokie. Minimalne wsparcie dla koszyka to minimalna ilość transakcji na których pojawiła się dana reguła. Jeśli wartość parametry została określona w przedziale od 0 do 1, to ilość transakcji liczona jest jako procent ogólnej liczby. Wartości powyżej 1 oznaczają konkretną liczbę transakcji. Parametr domyślnie ustawiony jest na Maksymalne wsparcie dla koszyka to maksymalna liczba transakcji na których pojawiła się dana reguła. Wartości w przedziale od 0 do 1 oznaczają procent transakcji ogółem, powyżej 1 konkretną liczbę transakcji. Minimalne prawdopodobieństwo określa minimalne prawdopodobieństwo, że dana reguła jest prawdziwa. Wartość 0.5 oznacza na przykład, że reguły z prawdopodobieństwem wystąpienia mniejszym niż 50% nie zostaną wyświetlone w modelu. Wartość domyślna parametru to 0.4 Maksymalna liczba koszyków określa maksymalną liczbę koszyków, które zostaną wyświetlone w modelu. Wartość domyślna Oprócz Parametrów Algorytmu, użytkownik powinien zdefiniować odpowiednie Parametry Modelu, które zostaną wzięte pod uwagę podczas wyliczeń algorytmu. Parametry to inaczej poszczególne elementy wyliczonego koszyka. Przykładowo, jeśli włączony zostanie parametr województwo, to stworzone koszyki oprócz kombinacji produktów wzbogacone zostaną o województwo, z którego pochodził klient. Model Data Miningowy oparty jest o widoki tworzone na bazie hurtowni. Widok pobiera odpowiednie dane z hurtowni, a następnie są one wrzucane do algorytmu dataminingowego. W Panelu Zarządzania istnieje możliwość zawężenia danych pobieranych z bazy hurtowni poprzez zastosowanie odpowiednich warunków. W modelu Koszyk Zakupów dostępne są następujące opcje: - Data Od pozwala zawęzić zakres czasowy danych - Data Do - pozwala zawęzić zakres czasowy danych - Poziom w hierarchii produktów oznacza poziom z drzewa produktów, który zostanie wzięty pod uwagę podczas obliczania modelu. (np. można analizować grupy produktów). - Procent transakcji pozwala ograniczyć liczbę transakcji, które będą brane pod uwagę Moduł: Business Intelligence 241 Wersja 9.5

242 Po wybraniu odpowiednich elementów, należy zapisać konfigurację, stworzyć widok, ponownie zapisać konfigurację i sprocesować bazę OLAP. 7.2 Segmentacja klientów Jako główne zastosowanie modelu Segmentacja klientów należy wskazać grupowanie kontrahentów o podobnych cechach charakterystycznych. Jest to więc technika, która pozwala na utworzenie grup najmniej odległych od siebie lub najbardziej podobnych do siebie obiektów. Dzięki wykryciu podobieństw i cech charakterystycznych danej grupy, przedsiębiorstwo może dużo trafniej stosować wobec swoich klientów kampanie marketingowe oraz akcje promocyjne. Analiza danych w modelu koszyk zakupów odbywa się poprzez trzy zakładki: 1) Cluster Diagram wyświetla wszystkie grupy klientów, które zostały obliczone na podstawie modelu segmentacja klientów. Grupy budowane są na podstawie parametrów dostępnych w Panelu Zarządzania liczba atrybutów wejściowych, wybór metody, liczba klastrów, itd. dokładnie zostaną omówione w dalszej części). Na zakładce dostępne są następujące opcje: - Shading variable parametr domyślnie przyjmuje wartość population (czyli ogólna liczba elementów w klastrach). Inne wartości, które będą dostępne w tym miejscu są uzależnione od ustawień umieszczonych w Panelu Zarządzania (Parametry Modelu). Są to wszystkie cechy kontrahentów, wg których zostali zgrupowani w klastrach. Modyfikacja wartości w tym polu spowoduje zmianę sposobu kolorowania klastrów oraz zmieni skalę w polu Density (gęstość). Pozwoli to porównać poszczególne klastry między sobą oraz wskazać te o podobnych cechach (linie łączące odpowiednie grupy wskazują na ich podobieństwo). Wersja Moduł: Business Intelligence

243 - State w tym polu użytkownik może wybrać konkretną wartość analizowanego atrybutu. - Density jest to skala, która pozwala ocenić z jakim natężeniem dana cecha występuje w poszczególnych klastrach. Im kolor klastra jest ciemniejszy, tym dana cecha jest w nim silniejsza. - All links - pozwala wyfiltrować powiązania ze względu na ich ważność. 2) Cluster Profiles zakładka prezentuje profile poszczególnych grup. Dzięki graficznej prezentacji użytkownik jest w stanie w łatwy sposób porównać rozkład poszczególnych atrybutów wśród wydzielonych klastrów. Wybierając konkretne pole odpowiadające danej czesze w konkretnym klastrze analityk może porównać stopień rozkładu badanego zjawiska w obrębie grupy. Kolumna distribution wskazuje udział kontrahentów posiadających daną cechę w obrębie klastra. Moduł: Business Intelligence 243 Wersja 9.5

244 3) Cluster Characteristics to dalsza analiza cech charakteryzujących dany klaster. Na tej zakładce wyświetlane są wszystkie wymiary biorące udział w tworzeniu modelu (Variables) oraz ich elementy charakterystyczne dla danego klastra (Values). Oprócz tych danych analityk jest w stanie odczytać prawdopodobieństwa wystąpienia danej cechy w obrębie danej grupy (propability). Wyniki mogą być zawężane do konkretnego klastra lub całej badanej populacji (pole Cluster). 4) Cluster Discrimination pozwala porównać klastry między sobą i wskazać cechy, które są bardziej typowe dla danego klastra. Wersja Moduł: Business Intelligence

245 Wyniki, które zostaną zaprezentowane w analizie klastrów są w dużym stopniu uzależnione od parametrów dostępnych w Panelu Zarządzania. Poniżej przedstawiona została ich charakterystyka. Parametry Algorytmu: Tolerancja graniczna określa wartość graniczną, po przekroczeniu której algorytm zaprzestaje dalszej budowy modelu (parametr określający, kiedy algorytm ma kończyć przemieszczanie obiektów z klastrów). Jeśli prawdopodobieństwo zaistnienia jakiejś zmiany w obrębie klastra jest mniejsze, aniżeli wartość parametru podzielona przez wielkość modelu to proces budowy klastra zostanie uznany za zakończony. Wielkość próbki parametr określa wielkość zbioru przy klastrowaniu z próbkowaniem, ma szczególne znaczenie w przypadku dużej ilości danych. Jest to ilość przypadków, która zostanie wzięta pod uwagę do budowy jednorodnych zbiorów. Wartość 0 oznacza, że do budowania klastrów wzięte zostaną wszystkie dane. Domyślna wartość to Minimalne wsparcie określa minimalną liczbę przypadków występujących w danej grupie. Maksymalna liczba wartości atrybutów parametr określający maksymalną liczbę możliwych wartości przyjmowanych przez atrybuty. Jeżeli liczba wartości atrybutu będzie większa niż ten parametr, wtedy algorytm użyje wartości najczęstszych, a pozostałe potraktuje jako brakujące.. Wartość domyślna to 100. Uwaga parametr nie działa w przypadku Marży i Wartości są one wyliczane automatycznie (algorytm systemowy). Moduł: Business Intelligence 245 Wersja 9.5

246 Maksymalna liczba parametrów wejściowych parametr określający maksymalną liczbę atrybutów wejściowych. Wartość parametru równa zero, oznacza że nie ma maksymalnej ilości atrybutów. Wartość domyślna to 255. Metoda klastrowania parametr odpowiedzialny za wybór metody klastrowania. Dostępne metody: scalable EM (1) - jest to połączenie metody EM oraz próbkowania, głównie wykorzystywanego w przypadku dużej ilości danych w celu optymalizacji non-scalable EM (2) Ta technika jest nazywana soft clustering, ponieważ pozwala klastrom przecinać się, algorytm znajduje nierozłączne klastry. W metodzie tej zakładamy różnorodne rozkłady zmiennych uwzględnianych w analizie. Algorytm ma za zadanie znaleźć parametry rozkładów segmentów na podstawie rozkładów całej grupy oraz określić prawdopodobieństwo przynależności obiektów do wyodrębnionych segmentów. scalable K-Means (3) analogicznie jak scalable EM, jest to połączenie metody k-means i próbkowania non-scalable K-Means (4) inaczej nazywana hard clustering, ponieważ każdy przypadek jest przypisany dokładnie do jednego klastra, czyli klastry są rozłączne i się nie przecinają. Algorytm ten polega na przenoszeniu obiektu ze skupienie do skupienia w celu zmaksymalizowania zmienności, między klastrami i zminimalizowania zmienności wewnątrz skupień. Wartośc domyślna parametru to 1. Środek klastra parametr określający początkowe środki klastrów. Zmiana wartości parametru wpływa na sposób generowania klastrów, które powinny być następnie porównane. Jeśli wraz ze zmianą parametru klastry nie podlegają wyraźnym modyfikacjom, to można uznać, że model jest stosunkowo stabilny. Wartość domyślna to zero. Liczba iteracji określa liczbę modeli, jaka zostanie zbudowana podczas klastrowania z wykorzystaniem metody próbkowania. Domyślna wartość to 10. Liczba klastrów liczba grup klientów o podobnych cechach. Jeśli algorytm nie będzie w stanie zbudować takiej określonej liczby klastrów, to zbuduje maksymalną możliwą ilość. Jeśli parametr zostanie ustawiony na zero, to algorytm sam dobierze najlepszą liczbę grup o podobnych cechach. Wartość domyślna to 10. Oprócz Parametrów Algorytmu, użytkownik powinien zdefiniować odpowiednie Parametry Modelu, które zostaną wzięte pod uwagę podczas wyliczeń algorytmu. Parametry te to inaczej poszczególne cechy, na podstawie których zostaną następnie zgrupowani kontrahenci. Podobnie jak w przypadku Koszyka Zakupów, także dane pobierane do obliczania modelu Segmentacja Klientów mogą być zawężane poprzez zawężanie widoków. W tym modelu dostępny jest tylko jeden parametr zawężający tj: procent transakcji (omówiony w poprzednim modelu). Wersja Moduł: Business Intelligence

247 7.3 Prognoza sprzedaży Model prognozy sprzedaży pozwala przewidywać na podstawie danych historycznych przyszłą wartość sprzedaży, ilość sprzedawanych produktów oraz marżę. Przykładowe wykorzystanie modelu to planowanie zapasów towarowych. Nikt nie chce przechowywać w magazynie zbędnej liczby produktów, ale też nikt nie chce by brakło produktów do sprzedaży, gdy zwiększy się popyt (na przykład ze względu na nadchodzący weekend). Model Prognoza Sprzedaży pozwala więc na podstawie danych historycznych określić przyszłą wielkość sprzedaży. Prognoza sprzedaży wyliczana jest na podstawie funkcji autoregresji. Analityk ma do dyspozycji dwie zakładki, na których prezentowane są wyniki: 1) Charts na zakładce prezentowane są w formie graficznej wyniki prognozy. Domyślna ilość prognozowanych okresów ustawiona jest na 5, ale może zostać zmieniona za pomocą opcji: Predictions steps. W prawej części ekranu znajduje się okno, które służy do wyboru wyświetlanych produktów. Na jednym wykresie prezentować można dowolną liczbę zjawisk. Na omawianej zakładce dostępne są jeszcze opcje: - ABS zmienia sposób wyświetlania wartości relatywne bądź absolutne - Show deviations pozwala zweryfikować na ile trafna jest prognozowana wartość. Im większy zakres odchylenia tym wartość rzeczywista może się bardziej różnić od prognozy. 2) Model zakładka przedstawia zbudowany model prognozy w formie drzewa. Każdy z prognozowanych produktów prezentowany jest osobno, ponieważ dla każdego z nich został zbudowany osobny model. Zmiana modeli odbywa się poprzez zakładkę Tree. Każdy model zbudowany jest z najwyższego poziomu (All), który następnie dzielony jest na kolejne przypadki. Moduł: Business Intelligence 247 Wersja 9.5

248 Wyniki, które zostaną zaprezentowane w Prognozie Sprzedaży są w dużym stopniu uzależnione od parametrów dostępnych w Panelu Zarządzania. Poniżej przedstawiona została ich charakterystyka. Parametry algorytmu: Maksymalna wartość predykowana określa górną granicę predykowanych danych. Prognozowane wartości nigdy nie będą większe od tej liczby. Minimalna wartość predykowana - określa dolną granicę predykowanych danych. Prognozowane wartości nigdy nie będą mniejsze od tej liczby. Metoda wyliczania brakujących wartości określa metodą używaną do wypełniania luk w danych historycznych. Nieregularne luki w danych lub nierówne przestrzenie danych są domyślnie niedopuszczalne. Metody dostępne do wypełniania nieregularnych luk lub nierównych przestrzeni to: wartość poprzednia (Previous), wartość średnia (Mean) lub określona stała numeryczna (None). Wersja Moduł: Business Intelligence

249 Opóźnienie pomiędzy kolejnymi modelami parametr wykorzystywany łącznie z liczbą modeli historycznych. Określa liczbę okresów czasowych pomiędzy poszczególnymi modelami historycznymi. Domyślna wartość parametru to 10. Liczba modeli historycznych określa liczbę modeli historycznych, które zostaną zbudowane. Domyślnie 1. Okresowość danych parametr określa czas w jakim dane się powtarzają. Jeśli w firmie występuje sezonowość kwartalna i roczna sprzedaży to parametr przyjmie wartość {3, 12}. Parametr powinien przyjmować wartości w formacie {n [,n]}, gdzie wartość w nawiasach kwadratowych jest opcjonalna. Jeśli sprzedaż wykazuje sezonowość kwartalną to parametr przyjmie wartość {3}. Wartość domyslna to {1}. Minimalne wsparcie dla prognozy - parametr określający minimalną liczbę obiektów w ostatnim węźle, czyli liściu, jeżeli nie interesuje nas liść zawierający małą liczbę obiektów możemy zapobiec jego tworzeniu już na etapie budowania modelu. Model kolejno generuje drzewo dla poszczególnych wartości liczbowych. Każdy liść wskazuje wartość liczbową i przyporządkowany do niej model. Domyślnie przyjmuje wartość 10. Okresowość do wykrycia przyjmuje wartości z zakresu od 0 do 1. Parametr jest wykorzystywany do wykrywania okresowości danych. Wartości bliżej jeden sprzyjają wykrywaniu wielu zależności okresowych, ale może to skutkować wydłużeniem czasu generowania modelu. Wartości bliższe zera generują okresowość dla danych o dużej periodyzacji. Wartość domyślna to 0.6. Wielkość drzewa decyzyjnego - parametr odpowiedzialny za rozrost drzewa, im niższa jego wartość tym zbudowane drzewo jest głębsze, służy do zapobieganie przetrenowaniu. Parametr przyjmuje wartości z zakresu 0 1. Moduł: Business Intelligence 249 Wersja 9.5

250 Oprócz Parametrów Algorytmu, użytkownik powinien zdefiniować odpowiednie Parametry Modelu, które zostaną wzięte pod uwagę podczas wyliczeń algorytmu. Wartości PredictOnly oznaczają, że dana wielkość będzie podlegała tylko wyłącznie prognozie, Input na tej podstawie będą obliczane prognozowane dane, None nie będzie brana podczas przeliczania modelu. Podobnie jak i we wcześniejszych modelach, dane pobierane do obliczania Prognozy Sprzedaży mogą być filtrowane poprzez zawężanie widoków. Dostępne parametry to: - Data Od pozwala zawęzić zakres czasowy danych - Data Do - pozwala zawęzić zakres czasowy danych - Poziom w hierarchii produktów oznacza poziom z drzewa produktów, który zostanie wzięty pod uwagę podczas obliczania modelu. (np. można analizować grupy produktów). Wersja Moduł: Business Intelligence

251 8 Comarch CDN XL Business Intelligence Panel Zarządzania 8.1 Logowanie Na liście programów CND XL BI znajdziemy dwie wersje panelu zarządzania 2005, 2008, które odpowiednio są kompatybilne z MS SQL Server 2005 i Należy uruchomić wersję zgodną z zainstalowaną wersją SQL Server. Po uruchomieniu aplikacji Panel Zarządzania najpierw należy zalogować się do odpowiedniej hurtowni danych. Pierwszym oknem, które pojawia się po starcie programu jest okno jak poniżej. Rys Logowanie do systemu W polu edycji należy wybrać alias połączenia jaki został zdefiniowany podczas tworzenia konfiguracji hurtowni danych lub wpisać nazwę serwera odznaczając pozycje aliasów połączenia. Za pomocą użytkownik może usunąć zdefiniowane połączenie. Można wybrać sposób autentykacji, a następnie z listy rozwijanej należy kliknąć na nazwę bazy metadanych hurtowni danych. Należy jeszcze wybrać język aplikacji. Dodatkowo można wprowadzić nową nazwę serwera licencji po zaznaczeni opcji Użyj zadanej nazwy serwera HASP. Można także zdefiniować na nowo nowe połączenie poprzez odznaczenie opcji Wykorzystaj istniejący alias połączenia. Wiąże się to z wprowadzeniem w polu Nowy alias połączenia nazwy, pod którą zostanie zapisane połączenie. Po potwierdzeniu przyciskiem OK nastąpi zalogowanie do wybranej wcześniej hurtowni danych. Moduł: Business Intelligence 251 Wersja 9.5

252 8.2 Składniki aplikacji Podstawowy interfejs po uruchomieniu aplikacji Comarch CDN XL Business Intelligence Panel Zarządzania został przestawiony na poniższym rysunku. Rys Podstawowy interface aplikacji. Z poziomu aplikacji mamy dostęp do czterech podstawowych elementów: Konfigurator W tym miejscu ustawia się wszystkie dane potrzebne do zaciągnięcia danych do hurtowni. (m.in. Baza źródłowa, parametry, konfiguracja pakietu) Administracja Obszar w którym można przeglądać logi z transformacji oraz podejrzeć i zdefiniować konfigurację serwera SMTP, bazy OLAP czy serwera raportów. Konfigurator bazy OLAP Pozwala na zarządzanie bazą analityczną OLAP, jej miarami, wymiarami oraz atrybutami. Data Mining opisane w Rozdziale Data Mining Konfigurator Obszar Konfigurator składa się z 3 podstawowych elementów: Konfiguracji źródeł danych, Parametrów transzo rmacji i Konfiguracji pakietu. Wersja Moduł: Business Intelligence

253 Źródło danych Rys Konfiguracja źródeł danych. W celu umożliwienia importu danych do hurtowni danych należy najpierw zdefiniować połączenie do bazy źródłowej CDN XL. W tym celu należy przejść na węzeł Źródła, poprawnie wypełnić wszystkie pola. Należy więc: podać nazwę serwera HASP, podać nazwę serwera, na którym znajduje się baza źródłowa systemu CDN XL i podać jej nazwę oraz wybrać sposób autentykacji do wskazanego źródła. Zdefiniowane wpisy można zweryfikować poprzez naciśnięcie przycisku Test połączenia. Wprowadzoną konfigurację należy potwierdzić przyciskiem Zapisz. Moduł: Business Intelligence 253 Wersja 9.5

254 Uwaga: W sytuacji gdy baza źródłowa XL jest na innym serwerze niż hurtownia danych należy dla komputera z hurtownią dodać delegację do protokołu Kerberos. Uprawnienie takie może nadać Administrator domeny z poziomu usługi Active Directory. Poniższy rysunek przedstawia okno ustawienia opisanej delegacji. Wersja Moduł: Business Intelligence

255 Parametry transformacji ETL Transformacje ETL w aplikacji Comarch CDN XL Business Intelligence mogą być zdefiniowane i uruchamiane w kilku wersjach. Odzwierciedleniem tych wersji są tzw. Zestawy parametrów. W Comarch CDN XL Business Intelligence domyślnie zapisany jest zestaw PODSTAWOWY. Nowy zestaw parametrów można utworzyć dwojako. Pierwszy sposób to kliknięcie prawym przyciskiem myszy na węzeł Parametry transformacji i potwierdzenie opcji: Dodaj nowy zbiór. Nowoutworzony zestaw dla większości parametrów posiadał będzie domyśle wartości, które oczywiście można zmieniać. Drugi sposób na utworzenie nowego zestawu to kliknięcie prawym przyciskiem na wybrany zestaw Parametrów transformacji i wybranie opcji Stwórz kopię. Zostanie utworzona kopia danego zbioru parametrów. Modyfikacja parametrów następuje poprzez dwukrotne kliknięcie w pole z wartością parametru. Po wykonaniu tej czynności zostanie uruchomione okno które pozwoli na ma zmianę wartości parametru Rys Modyfikacja parametrów Poniżej znajduje się opis parametrów używanych przy transformacji ETL: Dla płatności historycznych przeliczaj waluty na dokumencie po kursie systemowym określa według jakiego kursu mają być przeliczane wartości płatności w walutach obcych. Ustawienie wartości na 1 skutkuje przeliczaniem wartości nierozliczonych należności i zobowiązań po kursie systemowym. Moduł: Business Intelligence 255 Wersja 9.5

256 Generuj koszt Korekt Kosztu określa czy w faktach dodatkowych kosztów sprzedaży mają zostać uwzględnione koszty związane z dokumentami Korekt Kosztów. Generuj koszt kredytowania sprzedaży określa czy w faktach dodatkowych kosztów sprzedaży mają zostać uwzględnione koszty kredytowania sprzedaży. Generuj koszt kredytowania zakupu określa czy w faktach dodatkowych kosztów sprzedaży mają zostać uwzględnione koszty kredytowania zakupów. Generuj koszt transportu określa czy w faktach dodatkowych kosztów sprzedaży mają zostać uwzględnione koszty transportu. Odśwież dane magazynowe za (miesiące) - Za pomocą tych parametrów można sterować odświeżaniem tabel faktów w hurtowni. Ustawienie określa na ile miesięcy wstecz mają zostać odświeżone fakty w hurtowni. Ustawienie wartości ujemnej oznacza, że zostaną odświeżone wszystkie fakty. Odśwież fakty księgowe za (miesiące) za pomocą tych parametrów można sterować odświeżaniem tabel faktów w hurtowni. Ustawienie określa na ile miesięcy wstecz mają zostać odświeżone fakty w hurtowni. Ustawienie wartości ujemnej oznacza, że zostaną odświeżone wszystkie fakty. Odśwież fakty Płatności za (miesiące) za pomocą tych parametrów można sterować odświeżaniem tabel faktów w hurtowni. Ustawienie określa na ile miesięcy wstecz mają zostać odświeżone fakty w hurtowni. Ustawienie wartości ujemnej oznacza, że zostaną odświeżone wszystkie fakty. Odśwież fakty produkcji za (miesiące) za pomocą tych parametrów można sterować odświeżaniem tabel faktów w hurtowni. Ustawienie określa na ile miesięcy wstecz mają zostać odświeżone fakty w hurtowni. Ustawienie wartości ujemnej oznacza, że zostaną odświeżone wszystkie fakty. Odśwież fakty sprzedaży za (miesiące) za pomocą tych parametrów można sterować odświeżaniem tabel faktów w hurtowni. Ustawienie określa na ile miesięcy wstecz mają zostać odświeżone fakty w hurtowni. Ustawienie wartości ujemnej oznacza, że zostaną odświeżone wszystkie fakty. Odśwież fakty wpłat i wypłat za (miesiące) - za pomocą tych parametrów można sterować odświeżaniem tabel faktów w hurtowni. Ustawienie określa na ile miesięcy wstecz mają zostać odświeżone fakty w hurtowni. Ustawienie wartości ujemnej oznacza, że zostaną odświeżone wszystkie fakty. Odśwież fakty wyników operacyjnych za (miesiące) za pomocą tych parametrów można sterować odświeżaniem tabel faktów w hurtowni. Ustawienie określa na ile miesięcy wstecz mają zostać odświeżone fakty w hurtowni. Ustawienie wartości ujemnej oznacza, że zostaną odświeżone wszystkie fakty. Odśwież fakty zakupów za (miesiące) za pomocą tych parametrów można sterować odświeżaniem tabel faktów w hurtowni. Ustawienie określa na ile miesięcy wstecz mają zostać odświeżone fakty w hurtowni. Ustawienie wartości ujemnej oznacza, że zostaną odświeżone wszystkie fakty. Wersja Moduł: Business Intelligence

257 Odśwież fakty zamówień za (miesiące) za pomocą tych parametrów można sterować odświeżaniem tabel faktów w hurtowni. Ustawienie określa na ile miesięcy wstecz mają zostać odświeżone fakty w hurtowni. Ustawienie wartości ujemnej oznacza, że zostaną odświeżone wszystkie fakty. Okresy ważności produktów ilości dni tworzące przedziały ważności produktów. Przedziały określają przedziały zarówno produktów już przeterminowanych jak i posiadających odpowiednie daty ważności np. -361,-181, -31,-15,0, 30, 180, 360 Okresy zalegania towarów na magazynie (dni) ilości dni tworzące przedziały zalegania towarów. Przedziały liczone są od daty przyjęcia dostawy. W związku z tym, przesunięcie międzymagazynowe nie powoduje w tym wypadku wyzerowania licznika". Dla spiętych PA do RA prezentuj datę dokumentu PA - określa sposób prezentacji daty spiętych dokumentów. Ustawienie wartości na 1 skutkuje, że PA spięte do RA zostaną zaprezentowane z datą PA. Jeśli ustawimy wartość 0 to prezentowane są daty RA i PA które nie zostały spięte do RA. Dla spiętych PA do RS prezentuj datę dokumentu PA - określa sposób prezentacji spiętych dokumentów. Ustawienie wartości na 1 skutkuje, że PA spięte do RS zostaną zaprezentowane z datą PA. Jeśli ustawimy wartość 0 to prezentowane są RS i PA które nie zostały spięte do RS. Dla spiętych PZ prezentuj datę dokumentu PZ - określa sposób prezentacji daty spiętych dokumentów przychodu zewnętrznego i ich korekt, w tym importowych (PZ, PZI, PZK, PKI) Prezentuj spięte WZ jako WZ określa sposób spiętych dokumentów wydań zewnętrznych i ich korekt, w tym eksportowych (WZ, WZE, WZK, WKE) Procesuj bazę OLAP - włącza lub wyłącza zadanie procesowania bazy OLAP na serwerze analitycznym (0/1). Przedziały aktywności klientów i towarów (staż) ilości miesięcy tworzące przedziały, w których liczony będzie staż klienta/towaru. Przedziały trwania rozmowy telefonicznej (sekundy) pozwala na określenie przez użytkownika trwania rozmów telefonicznych np. 30, 60,120,180,360 Przedziały zapadalności płatności określa rozbicie zalegania z płatnościami na okresy (ilość dni). Dotyczy przedziałów tworzonych w wymiarach: Płatność.Zapadalność i Płatność.Prognoza wykorzystywanych w kostce Płatności Sprzedaży. Podane w tym parametrze wartości liczbowe należy rozdzielić przecinkami. Należy również pamiętać żeby podawane wartości były rosnące i nie powtarzały się. Przeliczaj jednostki pomocnicze dokumentów pozwala na wyłączenie przenoszenia danych w jednostkach pomocniczych Przeliczaj waluty dokumentów - pozwala na przenoszenie dokumentów tylko w walucie systemowej Moduł: Business Intelligence 257 Wersja 9.5

258 Przenoś dane z Budżetów Sprzedaży (dotyczy budżetów z wersji wcześniejszych niż 8.0) - włącza transformacje danych budżetowych należących do kostki Sprzedaży pomiędzy bazą OLAP a bazą źródłową (0/1). Przenoś dane z Budżetów Wyników Operacyjnych (dotyczy budżetów z wersji wcześniejszych niż 8.0) włącza transformacje danych budżetowych należących do kostki: Wyniki Operacyjne pomiędzy bazą OLAP a bazą źródłową (0/1). Przenoś dane z Budżetów Zestawień (dotyczy budżetów z wersji wcześniejszych niż 8.0) - włącza transformacje danych budżetowych należących do kostki: Zestawienia pomiędzy bazą OLAP a bazą źródłową (0/1). Uwzględniaj korekty dokumentów handlowych realizujących zamówienia klienta ustawienie wartości 1 oznacza, że korekty dla dokumentów handlowych realizujących zamówienia klienta w kości Zamówienia będą uwzględniane. Wartość 0 wyłączy tą funkcjonalność. Wyliczaj miary distinct count w Analizie Sprzedaży W analizie sprzedaży mamy takie miary jak ilość klientów", ilość dokumentów", ilość towarów". Używanie tych miar powoduje znaczne wydłużenie czasu procesowania bazy OLAP. Tym parametrem sterujemy możliwość używania ww. miar w analizach. Wyliczaj przedziały aktywności klientów i towarów wylicza przedziały aktywności (ilości miesięcy tworzące przedziały, w których liczony będzie staż klienta/towaru) Usuń niewykorzystywane elementy wymiarów - jeśli parametr jest włączony, ograniczona zostaje ilość wyświetlanych elementów wymiarów typu Kontrahent.*, Docelowy.*, Akwizytor.*, Produkt.*, Dokument.* do tych, które mają swoje odpowiedniki w kostkach analitycznych. Oznacza to, że jeśli w bazie danych np. lista kontrahentów zawiera pozycji, ale tylko dla 1000 z nich istnieją jakieś związane transakcje w raportach Business Intelligence lista kontrahentów będzie zawierała tylko 1000 elementów. Automatycznie generuj wymiar czasu - jeśli parametr jest włączony, podczas transformacji SSIS wymiar czasu jest generowany automatycznie. Początek przedziału to 1 stycznia najstarszego roku, dla którego wystawiony jest dokument w bazie danych. Koniec przedziału to 31 grudnia roku następnego po najmłodszym roku w faktach - przykładowo: jeśli pierwsza transakcja w bazie jest z datą , a ostatnia , wymiar czasu zostanie wygenerowany od do Czas jest generowany nadmiarowo na kolejny rok, ponieważ na ten rok z reguły chcemy już rozpocząć planowanie (sprzedaży bądź kosztów). Jeśli parametr jest wyłączony wymiar czasu należy wygenerować kreatorem czasu (2.3.4 Konfiguracja wymiaru czasu). Zastosuj korektę zaokrągleń - w przypadku faktów sprzedaży oraz przychodów i kosztów, korekta jest wykonywana na poziomie elementów na dokumencie. Suma wartości wszystkich składników elementu dokumentu w hurtowni musi zgadzać się z kwotą (przychodu, kosztu, ilości, salda) na elemencie w systemie CDN XL. W przypadku faktów płatności sprzedaży, korekta będzie wykonywana na poziomie płatności (!) Suma wszystkich składników płatności w hurtowni musi zgadzać się z łączną kwotą płatności (zobowiązania / należności) w systemie CDNXL. W przypadku płatności walutowej - zgodność ta będzie zachowana po przeliczeniu do waluty systemowej według bieżącego kursu. Wersja Moduł: Business Intelligence

259 Korygowana różnica będzie dodawana lub odejmowana od największego (w sensie wartości bezwzględnej) elementu składowego sumy Konfiguracje pakietu SSIS (SQL Server Integration Services) W aplikacji Comarch CDN XL Business Intelligence użytkownik ma duże możliwości wpływania na przebieg procesu ETL, czyli zasilania hurtowni danych danymi z systemów źródłowych. Wpływ użytkownika na proces ETL to definicja własnych zestawów parametrów ETL, jak i konfiguracja pakietu. Aby stworzyć nową konfigurację pakietu SSIS należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na węzeł Konfiguracje pakietu i wybrać opcję Dodaj nową konfigurację. Zostanie wówczas utworzona nowa konfiguracja. Rys Konfiguracja pakietu. Należy zdefiniować nazwę nowoutworzonej konfiguracji i wybrać zbiór parametrów, z którym dana konfiguracja będzie uruchamiana w procesie ETL. Użytkownik ma możliwość wyboru dostępnej licencji, dla której transformacja ma być uruchomiona. Moduł: Business Intelligence 259 Wersja 9.5

260 Rys Drzewko dostępnych licencji Ma też możliwość ręcznego wybrania, które wymiary i które fakty będą ładowane w czasie transformacji ETL przy wyborze danej konfiguracji pakietu. Aby takiego wyboru dokonać należy zaznaczyć bądź odznaczyć opcję przy nazwie danych wymiarów lub faktów i potwierdzić wybór przyciskiem Zapisz zmiany z Menu podręcznego. Użytkownik ma też możliwość definiowania własnych procedur SQL, które będą wykonywane w czasie transformacji ETL odpowiednio przed i po imporcie danego wymiaru bądź faktu. Aby taką procedurę zdefiniować należy kliknąć raz lewym przyciskiem myszy na nazwę danej procedury w lewym oknie głównego obszaru aplikacji w prawym oknie pojawi się wówczas pole edycji procedury. W tym polu należy wpisać treść procedury, która ma zostać wywołana w czasie procesu ETL i tradycyjnie i potwierdzić przyciskiem Zapisz zmiany z Menu podręcznego. Poniżej przykład wywołania takiej procedury dla tabeli faktów FKT_Dekrety. update FKT_Dekrety set DT_KntPlaskiID = DT_KntID, DT_KndPlaskiID = DT_KndID exec = = 'Liczba = @level='info' Zadaniem składni jest dokonanie update na tabeli FKT_Dekrety a następnie wykonanie procedury, której zadaniem będzie zwrócenie żądanych parametrów. Parametry te zostaną zwrócone w oknie poglądu procesu transformacji. Użytkownik otrzyma informacje o <TRANS_ID> - czyli numerze bieżącej transformacji, komunikacie w tym przypadku Liczba wierszy, ilości wierszy zmodyfikowanych jak ilości wierszy odczytanych. Parametr Wersja Moduł: Business Intelligence

261 jest standardowym parametrem SQL-a za pomocą, którego można wyświetlić liczbę wierszy. Poniżej definicja i możliwe parametry jakie można przypisać w trakcie wykonywania procesy ETL varchar(20) = 'info', -- może przyjmować wartości: 'info', 'debug', 'warning', 'error', 'fatal int = int = int = int = int = datetime = datetime = datetime = datetime = int = int = null W oknie edycji konfiguracji pakietu znajdują się także przyciski Odznacz wszystkie i Zaznacz wszystkie, których sposób użycia wydaje się być oczywisty i intuicyjny Administracja Moduł Administracja składa się z 2 podstawowych części: Zdarzeń aplikacji i Ustawień. Opis tych dwóch podmodułów znajduje się w poniższych podrozdziałach. Ustawienia aplikacji W module Ustawienia znajdują się wszystkie ustawienia aplikacji, które muszą zostać odpowiednio skonfigurowane dla poprawnego działania aplikacji Comarch CDN XL Business Intelligence, prawidłowego przebiegu procesu ETL i administracji tym procesem. Niektóre z ustawień są dostępne dla użytkownika jedynie w trybie tylko do odczytu, inne podlegają modyfikacjom. Po dokonaniu zmian muszą one zostać każdorazowo potwierdzone przyciskiem Zapisz. Moduł: Business Intelligence 261 Wersja 9.5

262 Rys Ustawienia aplikacji W grupie Baza OLAP w polach Nazwa bazy oraz Nazwa serwera przechowywane są parametry serwera analitycznego, te dane są edytowalne przez użytkownika. Kolejna grupa Bazy SQL przechowuje informacje o nazwach baz hurtowni. Dane w tej grupie są nieedytowalne. Kolejna grupa parametrów w ustawieniach to Inne. Tutaj przechowywana jest informacja o użytkowniku stworzonym podczas instalacji oprogramowania z prawami zapisu oraz jego hasło. Dane te przechowywane są kolejno w polach Użytkownik z prawami zapisu oraz hasło dla użytkownika z prawami zapisu. Grupa inne zawiera także pole Adres asysty technicznej, gdzie wpisany jest adres mail na który wysyłany będzie log z transformacji po wybraniu z menu kontekstowego w katalogu logów pozycji Wyślij . Ostanie pole w tej grupie to bufor budżetowy, przechowuje on informację o rozmiarze obszaru pamięci RAM wykorzystywanego w trakcie pojedynczej operacji podczas eksportu budżetu do hurtowni. Im większa wartość tym budżet będzie się szybciej przenosił, ale istnieje ryzyko przepełnienia pamięci i błędu w trakcie przenoszenia danych. Optymalna wartość sugerowana przez nas to Wszystkie te dane są edytowalne. Wersja Moduł: Business Intelligence

263 Rys Wysyłanie maila z transformacji na asystę Comarch Pozostałe dwie grupy (Raport ETL, Serwer SMTP) są uzupełniane w trakcie tworzenia hurtowni w kreatorze, odpowiednio w kroku konfiguracji serwera raportów oraz w kroku konfiguracji serwera SMTP. Zdarzenia aplikacji Wyszukiwanie logów Podmoduł zdarzenia aplikacji służy do przeglądania logów z transformacji ETL. Istnieją różnorodne sposoby filtrowania logów tak, aby dotrzeć do poszukiwanego. I tak logi można filtrować po: dacie transformacji typie transformacji: transformacja nocna uruchamiana w nocy automatycznie o zdefiniowanej wcześniej godzinie transformacja użytkownika uruchamiana ręcznie przez użytkownika Comarch CDN XL Business Intelligence użytkowniku, który uruchamiał proces ETL TID (Transformation ID) bezpośredni przejście do danej transformacji, jeśli znany jest jej identyfikator Moduł: Business Intelligence 263 Wersja 9.5

264 Rys Zdarzenia aplikacji. Jak widać powyżej pojedyncze transformacje oznaczane są dwoma kolorami zielonym, kiedy transformacja przebiegła bez błędów i różowym, kiedy podczas transformacji wystąpiły błędy. Przeglądanie loga Zawartość loga Przeglądanie loga transformacji zostanie omówione na przykładzie transformacji, która została wcześniej uruchomiona. Przebieg transformacji widoczny jest poniżej. Wersja Moduł: Business Intelligence

265 Rys Log transformacji ETL w zdarzeniach aplikacji. Dla każdego importowanego wymiaru lub faktu, a także procedur użytkownika wykonanych przed i po danym wymiarze/fakcie logowane są ilości wierszy: Odczytanych ze źródła R(read) Wczytanych do hurtowni danych I(inserted) Zmienionych w hurtowni danych U(updated) Usuniętych z hurtowni danych - D(deleted) Błędnych E(Error) Jak można zauważyć na logowany jest również czas importu poszczególnych wymiarów/faktów, czas wykonania się procedur użytkownika, podany jest również czas przebiegu całej transformacji. Błędy przy imporcie danych Poniżej przedstawiono przykładową sytuację wystąpienia błędu w czasie importu danych w procesie ETL. Kiedy przy transformacji z jakiegoś powodu pojawia się błąd jest on oznaczany różową ikonką z wykrzyknikiem. Poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy na linii z komunikatem błędu i potwierdzenie opcji Pokarz pełną treść komunikatu można uzyskać dostęp do okna Komunikatu gdzie dokładnie opisana jest przyczyna zaistniałego błędu. Komunikat jest na tyle jasny, że administratorowi procesu ETL pozwala w łatwy sposób usunąć przyczynę błędu. Moduł: Business Intelligence 265 Wersja 9.5

266 Rys Błąd przy imporcie danych w procesie ETL. Wiersze błędne Kiedy w czasie transformacji ETL część importowanych wierszy zostanie zalogowana jako błędne (Error) istnieje możliwość podejrzenia przyczyny błędu. W tym celu w logu transformacji należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wiersz zawierający informacje o zaczytywanych wierszach i potwierdzić opcję Pokarz rezultat importu. Udostępnione zostanie okno loga wierszy błędnych. Wersja Moduł: Business Intelligence

267 Rys Okno loga błędnych wierszy Z pola wyboru należy wybrać typ błędu, po którym dokonany będzie filtr błędnych wierszy. Do dokonaniu takiego filtrowania wyświetlona zostanie lista wierszy błędnych, które nie zostały zaimportowane do hurtowni danych właśnie z powodu wybranego na filtrze błędu. Z tego poziomu mamy możliwość kliknięcia dwukrotnego na błędnym wierszu i wyświetlenie dokumentu źródłowego z którego pochodzi dany rekord. Na formatce która się pojawi po tej operacji znajdziemy informację o numerze dokumentu źródłowe, a po kliknięciu pokaż uruchomi nam się formatka w XL-u prezentująca dokument (pod warunkiem, że w tle jest otwarty jeden z modułów XL-a). 8.1 Podgląd dokumentów XL Moduł: Business Intelligence 267 Wersja 9.5

268 8.2.3 Konfigurator Bazy OLAP Z poziomu konfiguratora bazy OLAP użytkownik ma możliwość zarządzania elementami bazy analitycznej takimi jak: wymiary, miary, atrybuty. Z tego poziomu może dodawać je do kostek, usuwać z kostek, ukrywać bądź włączać ich widoczność. Rysunek 8.2 Konfigurator bazy OLAP W oknie konfiguratora OLAP mamy dostęp do kostek analitycznych i ich elementów oraz do wymiarów w bazie OLAP. Kostki analityczne w Konfiguratorze OLAP W tej części aplikacji użytkownik może zmodyfikować kostki OLAP. Należy pamiętać że po każdej modyfikacji, aby zmiany zostały wprowadzone należy je zapisać a następnie sprocesować kostkę. Dostępne modyfikacje to: Dodawanie\usuwanie wymiarów do kostki W celu dostępu do modyfikacji wymiarów w obrębach kostki należy rozwinąć plusem pozycję kostki analityczne a następnie rozwinąć kostkę którą chcemy modyfikować. Po kliknięciu na pozycję wymiary pokaże nam się lista aktualnych oraz dostępnych wymiarów w kostce. Wersja Moduł: Business Intelligence

269 8.3 Lista wymiarów w kostce analitycznej W lewym oknie widoczne są wymiary dostępna dla aktualnej kostki. Jeśli chcemy jeden z tych wymiarów dodać do kostki należy przeciągnąć go w obszar prawego okna. W prawym oknie widoczne są wszystkie wymiary aktualnie będące w kostce. Jeśli chcemy, aby któryś z tych wymiarów był niewidoczny należy odznaczyć przy nim check. Ukrywanie\uwidacznianie miar w kostce Dostęp do modyfikacji miar i grup miar użytkownik otrzymuje po kliknięciu na pozycję Miary i grupy miar. Z tego poziomu użytkownik dostaje dostęp do interface z którego poziomu może ukrywać miary oraz całe grupy miar odznaczając check przy określonej pozycji. 8.4 Lista Miar oraz grup miar w kostkach Moduł: Business Intelligence 269 Wersja 9.5

270 Wymiary w Konfiguratorze OLAP Oprócz konfiguracji kostek w konfiguratorze bazy OLAP jest również możliwość dodawania, usuwania bądź ukrywania atrybutów w ramach dostępnych w bazie wymiarów. W tym celu należy rozwinąć element wymiary na liście dostępnych pozycji w konfiguratorze bazy OLAP. Pojawi się wówczas lista dostępnych wymiarów w bazie. Po wybraniu któregoś z nich użytkownik zobaczy takie samo okno jak w przypadku edycji wymiarów w kostce OLAP. 8.5 Lista atrybutów kostki analitycznej W lewym oknie widoczne są dostępne dla wymiaru atrybuty. W oknie prawym znajduje się lista aktualnie podpiętych do wymiaru atrybutów. W celu zmiany tych ustawień należy przeciągnąć element z jednego okna do drugiego. Należy pamiętać, że po wprowadzeniu zmian baza powinna zostać sprocesowana. UWAGA: Obecnie moduł Business Intelligence umożliwia wykonywanie analiz z użyciem atrybutów przypisanych do następujących obiektów: Wersja Moduł: Business Intelligence

271 CRM Etapy CRM Kampania Kategorie finansowe Konto Kontrahent Lokalizacja Pracownik Produkt Projekt Struktura firmy Struktura praw Proces ETL (Extract, Transformation, Loading) Proces ETL, czyli proces zasilania hurtowni danych danymi z systemów źródłowych jest podstawową funkcjonalnością aplikacji Comarch CDN XL Business Intelligence. Na proces ETL składa się definicja zestawów parametrów ETL, konfiguracja pakietu SSIS (które to zostały opisane w poprzednich rozdziałach), jak i sam etap uruchamiania transformacji ETL. Ten etap zostanie omówiony w tym rozdziale. Aby uruchomić transformację ETL należy kliknąć przycisk Uruchom transformację. Po kliknięciu przycisku ukazuje się okno uruchamiania transformacji ETL 8.6 Uruchamianie transformacji ETL W celu uruchomienia transformacji należy dokonać wyboru pakietu: bądź to z domyślnej lokalizacji, bądź wskazać ścieżkę dostępu do innego pakietu. Następnie należy dokonać wyboru konfiguracji pakietu, z którą pakiet ma zostać wykonany, dokonać wyboru źródła i Moduł: Business Intelligence 271 Wersja 9.5

272 potwierdzić przyciskiem uruchom. W tym momencie rozpocznie się wykonanie pakietu zgodnie z jego konfiguracją i zdefiniowanymi do niego parametrami. Po rozpoczęciu procesu ETL, czyli naciśnięciu przycisku Uruchom w oknie Uruchamianie transformacji ETL wyświetlone zostanie okno logowania zdarzeń. 8.7 Okno logowania transformacji ETL Jak można zauważyć w górnej części okna każda transformacja posiada swój unikatowy identyfikator TID, w tym wypadku jest to 8. Przebieg każdej transformacji ETL można również prześledzić w dowolnym momencie w module: Administracja. Przy omawianiu tej funkcjonalności zostanie omówiony również sam log Kreator SQL Server Job Kreator SQL Server Job pozwala na zdefiniowanie automatycznego zasilania hurtowni danych. Na rysunku poniżej przedstawiony jest widok kreatora po jego uruchomieniu. W pierwszym kroku jesteśmy proszeni o określenie sposobu użytkownika na prawach którego zostanie wykonane zadanie. Możliwy jest wybór autentykacji Windows lub poprzez SQL Server. Autentykacja SQL Server wymaga podania użytkownika i hasła jakie zdefiniowane jest na serwerze. Wersja Moduł: Business Intelligence

273 8.8 Okno kreatora SQL Server Job. W przypadku autentykacji Windows konieczne jest nadanie uprawnień. Wybieramy przycisk Nowa konfiguracja i ukazuje się nowe okno, gdzie proszeni jesteśmy o podanie nazwy uprawnień jakie zostaną założone dla wpisanego poniżej użytkownika systemu Windows. Zdefiniowana nazwa zostanie użyta podczas autentykacji Windows. Klikamy przycisk Dalej przechodząc do określenia harmonogramu zadania. 8.9 Okno nowych uprawnień dla autentykacji Windows Kolejny krok to podanie nazwy zadania oraz wybór konfiguracji transformacji ETL. Określamy godzinę rozpoczęcia zadania jak również schemat jego wykonania. Dostępne są trzy Moduł: Business Intelligence 273 Wersja 9.5

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-02-04

Migracja Business Intelligence do wersji 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-02-04 Migracja Business Intelligence do wersji 10.2 Aktualizacja dokumentu: 2011-02-04 Spis treści Wstęp... 3 1 Tabela czynności jakie należy wykonać podczas migracji modułu Business Intelligence... 4 2 Migracja

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

System rabatowy dla Subiekta GT

System rabatowy dla Subiekta GT Do czego służy program? Program pozwala na zastosowanie zaawansowanej polityki cenowej i rabatowej w Subiekcie GT. Przy pomocy zestawów rabatowych można przypisać ceny towarów dla poszczególnych kontrahentów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Serwer Sieci Web (IIS)

Serwer Sieci Web (IIS) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Serwer Sieci Web (IIS) Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych dla potrzeb system Asix Pomoc techniczna Dok. Nr 0021 Wersja:04-12-2014 ASKOM

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Wymagania systemowe dla aplikacji ImageManager przynajmniej 1 GB pamięci RAM (4 GB rekomendowane) przynajmniej 75 MB wolnego miejsca na dysku

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Program Rozliczenie Handlowców SE dla Subiekta GT.

Program Rozliczenie Handlowców SE dla Subiekta GT. Program Rozliczenie Handlowców SE dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program Rozliczenie Handlowców SE to narzędzie, dzięki któremu będziecie mogli Państwo w łatwy sposób naliczyć prowizje handlowcom

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu

Instrukcja instalacji systemu Instrukcja obsługi System do obsługi windykacji Instrukcja instalacji systemu (rev 1.0) ANT.COM Andrzej Tomaszewski www.antcom.pl System do obsługi windykacji instrukcja instalacji systemu 2 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import dokumentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala, które

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP XL Business Intelligence Start. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013

Comarch ERP XL Business Intelligence Start. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013 Business Intelligence Start Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Kasy Fiskalne Lublin Analityk

Kasy Fiskalne Lublin Analityk Kasy Fiskalne Lublin Analityk http://sklep.soft-tec.lublin.pl/produkt/analityk Producent Cena Cena netto Insert 984.00 PLN 800.00 PLN Analityk to system wspomagania decyzji, który opiera się na najnowszych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI MSDE 2000 A Instrukcja instalacji Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0011 Wersja: 29-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując

Bardziej szczegółowo

Program Lojalnościowy by CTI. Instalacja

Program Lojalnościowy by CTI. Instalacja Program Lojalnościowy by CTI Instalacja Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja skryptów...4 2.1. Tabele...4 2.1.1. Tabela dbo.prlkonfiguracja...5 2.1.2. Tabela dbo.prlmarki...5 2.1.3. Tabela dbo.prlpunkty...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Poprawiono... 5 3. Ogólne... 5 3.1 Nowości... 5 3.2 Poprawiono...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android

Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Wersja 2.5 Wersja 5.0 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT MS Windows Vista Autor: Jacek Parzonka, InsERT Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 PROBLEMY... 2 UŻYWANIE AUTENTYKACJI WINDOWS DLA MS SQL SERVERA 2005 EXPRESS... 2 Run as administrator... 3 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Wymagania programowe systemu asix 6.0.2 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0114 Wersja: 05-11-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

w wersji Comarch ERP XL Zmiany techniczne w wersji

w wersji Comarch ERP XL Zmiany techniczne w wersji Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.3 1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo