Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Ewa Adamczyk mgr Krystyna Kielan Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata Sienna Konsultacja: dr Bożena Zając Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z2.04 Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Materiał nauczania Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku komputerowym Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Automatyczna instalacja i modyfikacja programu na potrzeby przedsiębiorstwa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kartoteki kontrahentów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kartoteki towarów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dokumenty magazynowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dokumenty zakupu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dokumenty sprzedaży Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rozrachunki z kontrahentami Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 44 2

4 4.9. Archiwizacja i zabezpieczanie danych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 52 3

5 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej obsługi programów magazynowo-sprzedażowych, stosowanych w hurtowniach oraz jednostkach handlu detalicznego. W poradniku zamieszczono: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę, system pomocy programu oraz inne źródła informacji. Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: - wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, - pytania sprawdzające wiedzę, potrzebną do wykonania ćwiczenia, - sprawdzian wiadomości. 4. Zestaw pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Do wykonania ćwiczeń możesz wykorzystać dowolny program komputerowy z zakresu gospodarki magazynowej i handlu. Program jest dostarczony z plikiem pomocy dla użytkownika. Jest on opatrzony spisem treści, indeksem, systemem wyszukiwania, a także odsyłaczami hipertekstowymi. Jest to wygodne narzędzie, zawiera aktualne wyjaśnienia i wskazówki do wykonania poszczególnych operacji. W czasie wykonywania ćwiczeń powinieneś korzystać z pomocy w programie jak najczęściej. Z uwagi na powiązania występujące w programach komputerowych ćwiczenia wykonuj w kolejności podanej w poradniku. Stosuj numerację dokumentów proponowaną przez program komputerowy, a daty występujące w ćwiczeniach dostosuj do daty systemowej. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 4

6 Moduł 341[03].Z2 Towar jako przedmiot handlu 341[03].Z2.01 Określanie czynników wpływających na jakość towarów 341[03].Z2.02 Ustalenie asortymentu handlowego 341[03].Z2.03 Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.04 Zastosowanie programów komputerowych magazynowosprzedażowych 341[03].Z2.05 Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym Schemat układu jednostek modułowych 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych, powinieneś umieć: poruszać się w systemie operacyjnym Windows, przełączać się w oknach otwartych aplikacji, wypełniać pola okien dialogowych, obsłużyć prosty kreator ułatwiający pracę, np. w aplikacjach Office, korzystać z komputerowego systemu pomocy (helpu), korzystać z różnych źródeł informacji, np. Internetu, określać uregulowania prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości, scharakteryzować proces rejestracji działalności gospodarczej, dokumentować zdarzenia gospodarcze występujące w jednostkach handlowych, sporządzać dowody księgowe, sklasyfikować dowody księgowe, wybrać strategię ustalania ceny, wycenić rozchód towarów z magazynu, obsługiwać programu użytkowe z zakresu księgowości w małych przedsiębiorstwach handlowych. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: zastosować zasady ergonomii na stanowisku komputerowym, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym, wykonać czynności operatorskie podczas instalowania i obsługi programu, wprowadzić dane dostawców, wprowadzić dane odbiorców, stworzyć kartoteki magazynowe, skalkulować cenę sprzedaży, wystawić faktury VAT i faktury korygujące, sporządzić rejestr zakupu VAT, sporządzić rejestr sprzedaży VAT, zastosować przepisy dotyczące podatku VAT, sporządzić dokumenty magazynowe, rozliczać wyniki inwentaryzacji, wyceniać rozchód towarów z magazynu, utworzyć archiwum danych, odtworzyć dane z kopii bezpieczeństwa. 7

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku komputerowym Materiał nauczania W wyniku stałego postępu techniki otoczenie, w jakim żyjemy podlega ciągłym zmianom. Stajemy się społeczeństwem informacyjnym. Zmienia się sposób wykonywania pracy. Obecnie nieodłącznym narzędziem pracy biurowej jest komputer. Większość z nas spędza przed komputerem całe dnie. Długookresowe obcowanie z komputerem, to również obcowanie z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, które mogą powodować wiele dolegliwości zdrowotnych. Rys. 1. Dolegliwości zdrowotne, które może wywołać długookresowa praca z komputerem [2] Dolegliwości te spowodowane są głównie przez niepoprawne ustawienie stanowiska komputerowego i jego wyposażenia. Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia człowieka, komputerowe miejsce pracy należy projektować zgodnie z zasadami ergonomii oraz przepisami bhp. Ergonomia to nauka zajmująca się dostosowywaniem miejsca pracy do potrzeb pracownika. Bhp (bezpieczeństwo i higiena pracy) to ogół środków i urządzeń służących do stworzenia warunków pracy, eliminujących zagrożenie życia lub zdrowia pracownika. Ergonomiczne stanowisko pracy powinno być uniwersalne i elastyczne. Takie, aby można było wykonać na nim wiele zadań, ale również dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika. 8

10 Rys. 2. Prawidłowa postawa przy biurku oraz bezpieczne odległości od sprzętu [1] Minimalne wymagania bhp oraz ergonomii, które powinno spełnić stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach komputerowych wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 979). Największy wpływ na zdrowie i komfort użytkownika ma monitor. Zgodnie z rozporządzeniem powinien on spełniać następujące wymagania: znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne, ekran powinien być stabilny, bez tętnienia, powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr, powinien być ustawiony w odległości cm i 20º 50º poniżej linii wzroku. Nieodzownym wyposażeniem stanowiska komputerowego jest klawiatura. Bez względu na model powinna: być osobnym wyposażeniem stanowiska pracy, umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych. Także przy wyborze myszy należy kierować się ergonomią. Mysz powinna spełniać następujące kryteria: kształt myszy powinien być odpowiedni do dłoni użytkownika, cała dłoń powinna wygodnie leżeć na myszy, przednia część myszy powinna znajdować się poniżej tylnej, mysz przy poruszaniu nie powinna się blokować. Duże znaczenie dla komfortu pracy na stanowisku komputerowym ma stół i krzesło. Stół powinien umożliwiać ustawienie na różnej wysokości monitora ekranowego i klawiatury. Wysokość stołu powinna zapewniać naturalne położenie rąk przy obsłudze klawiatury i odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu. Krzesło powinno być: obrotowe, dostosowane do wysokości stołu i człowieka, powinno mieć wyprofilowane płyty siedziska i oparcia, powinno mieć podłokietniki. 9

11 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie skutki może wywołać długotrwała praca z komputerem? 2. W jaki sposób można zmniejszyć uciążliwość pracy z komputerem? 3. Jakie przepisy regulują wymagania stawiane komputerowym stanowiskom pracy? 4. W jakiej odległości od oczu powinien być ustawiony monitor? 5. Na jakiej wysokości powinno być ustawione siedzisko krzesła? 6. Jakie wymagania powinien spełniać stół, na którym ustawiamy elementy wyposażenia stanowiska komputerowego? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Sprawdź stanowisko komputerowe, na którym pracujesz i porównaj z opisem prawidłowo urządzonego miejsca pracy rys. 2. Sposób wykonania ćwiczenia 1) przeanalizować rysunek 2, 2) sprawdzić, ustawienie monitora, 3) sprawdzić ustawienie klawiatury, 4) zmierzyć wysokość stołu i wysokość krzesła, 5) wynotować elementy, które nie spełniają wymagań, 6) zaproponować rozwiązania poprawiające funkcjonalność stanowiska pracy. stanowisko komputerowe maksymalnie 2 osoby przy stanowisku, Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach komputerowych wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 979), miarka, do mierzenia odległości. Ćwiczenie 2 Wypracuj zasady właściwej pracy przy komputerze. Sposób wykonania ćwiczenia 1) przeczytać regulamin pracowni komputerowej, 2) zapoznać się z zasadami bhp na stanowisku komputerowym, 3) przeanalizować czynniki wpływające na bezpieczną pracę z komputerem, 4) wymienić zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzeń na stanowisku komputerowym, 5) opracować wykaz działań eliminujących zagrożenia. stanowisko komputerowe maksymalnie 2 osoby przy stanowisku, 10

12 Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach komputerowych wyposażonych w monitory ekranowe, regulamin pracowni komputerowej Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować pojęcie ergonomia? 2) zdefiniować pojęcie bhp? 3) określać skutki niewłaściwego ustawienia stanowiska komputerowego? 4) wymieniać parametry właściwie zorganizowanego stanowiska komputerowego? 5) zorganizować stanowisko komputerowe zgodnie z zasadami ergonomii i bhp? 11

13 4.2. Automatyczna instalacja i modyfikacja programu na potrzeby przedsiębiorstwa Materiał nauczania Instalacja programu magazynowo-sprzedażowego Programy magazynowo-sprzedażowe są modułami zintegrowanych systemów zarządzania firmą. Ich zadaniem jest wspomaganie pracy działu handlowego i gospodarki magazynowej, poprzez ułatwienie rejestracji zdarzeń gospodarczych i wystawiania odpowiednich dokumentów. Przed zakupem należy zastanowić się, czy wybrane przez nas oprogramowanie odpowiada obecnym potrzebom firmy. Istotne jest również to, czy będzie można je rozbudować o kolejne moduły i stanowiska, w przypadku rozwoju firmy. Zanim podejmiemy decyzję o zakupie koniecznie musimy zapoznać się z wymaganiami sprzętowymi i sprawdzić, czy komputer przeznaczony do pracy z programem spełnia te wymagania. Instalację programu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją przebiegu instalacji znajdującej się w dokumentacji zakupionego programu. Najczęściej instalacja rozpoczyna się samoczynnie po włożeniu płyty instalacyjnej do napędu CD. Otwiera się wówczas kreator prowadzący nas przez proces instalacji krok po kroku. Jeżeli to nie nastąpi, należy uruchomić kreator instalacyjny, wybierając z płyty plik instaluj.exe lub install.exe lub setup.exe. Instalację programów magazynowo-sprzedażowych możemy podzielić: ze względu na liczbę stacji roboczych na: jednostanowiskowe, sieciowe, ze względu na zastosowane oprogramowanie interfejsu do baz danych na: instalacje typowe, instalacje specjalne. Instalując oprogramowanie, należy wybrać typ instalacji oraz określić folder (katalog) docelowy. Zaleca się, aby przed instalacją zakończyć pracę wszystkich programów użytkowych i zapisać wszystkie otwarte dokumenty, ponieważ w czasie instalacji może zostać wykonany automatyczny restart komputera. Bardzo ważnym elementem instalacji oprogramowania jest akceptacja umowy licencyjnej. Dzięki licencji na oprogramowanie możemy je w sposób legalny zainstalować. Oprogramowanie jest specyficznym rodzajem produktu. Kupując oprogramowanie, nie stajemy się jego właścicielami. Oprogramowanie stanowi własność intelektualną jego twórcy lub producenta. My nabywamy prawo korzystania z oprogramowania licencję. Z każdym typem oprogramowania otrzymujemy dokumentację, która służy jako dowód posiadania licencji. Należy pamiętać, że programy są chronione przez prawo autorskie. Kopiowanie lub dystrybucja są zabronione i grożą odpowiedzialnością karną. Rozpoczęcie pracy z programem Przystępując do pracy z programem, należy wykonać następujące czynności: uruchomić system operacyjny, uruchomić program korzystając ze skrótu na pulpicie, lub w przypadku braku skrótu wybrać z paska zadań Start i otworzyć program tak, jak każdą aplikację Windowsa. 12

14 Pierwszym krokiem pracy z programem magazynowo-sprzedażowym jest założenie firmy. W tym celu należy podać dane identyfikacyjne związane z podmiotem gospodarczym obsługiwanym w systemie. Będą one wykorzystywane na wydrukach dokumentów, generowanych przez program. Następnie należy dostosować ustawienia i parametry pracy programu do indywidualnych potrzeb firmy. Parametry określają sposoby kontroli i prezentacji danych, sposoby ochrony dokumentów, pozwalają zarządzać numeracją wystawianych dokumentów. Najczęściej parametry dostępne są w ustawieniach lub w opcjach programu i w celu łatwiejszej obsługi są podzielone na grupy tematyczne, np. zasady obliczeń, parametry polityki sprzedaży. Dokonując ustawień parametrów pracy programu, należy pamiętać o obowiązujących przepisach rachunkowości i przepisach podatkowych, ale także o tym, że zmian należy dokonać przed sporządzeniem pierwszego dokumentu. Specyficzną formą ustawień są słowniki. Zdefiniowanie danych słowników ułatwia dopisywanie nowych kartotek i dokumentów. Nowe pozycje do słowników można dodawać w dowolnym momencie pracy z programem i używać wielokrotnie w różnych miejscach programu. Uzupełniając słowniki ich zawartość, należy starannie przemyśleć, gdyż w większości programów nie można modyfikować użytych pozycji. Kolejnym, ważnym elementem, o którym należy pamiętać rozpoczynając pracę z programem, jest konfiguracja drukarek. Odpowiadają one za prawidłowe formatowanie wydruków. Aby ustawić parametry wydruku, wystarczy drukarka domyślna, zainstalowana na naszym komputerze. Jest ona niezbędna do generowania podglądu wydruku. Gdy chcemy drukować dokumenty na papier, musimy posiadać sprawną drukarkę podłączoną do komputera. W programach magazynowo-sprzedażowych często są wymagane drukarki fiskalne. Ich ustawienie jest konieczne w jednostkach, które rejestrują sprzedaż na kasach fiskalnych. W każdej jednostce gospodarczej ważne jest określenie, kto wykonuje poszczególne czynności i za co jest odpowiedzialny. Programy komputerowe dają taką możliwość poprzez nadanie uprawnień i kompetencji poszczególnym użytkownikom. Każdy użytkownik zabezpiecza swoje uprawnienia hasłem. Dodawanie użytkowników i nadawanie im uprawnień do wykonywania poszczególnych operacji przeprowadza administrator (użytkownik o najwyższych uprawnieniach) Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie zasady obowiązują przy instalacji programów w środowisku Windows? 2. W jaki sposób możemy obsługiwać programy w środowisku Windows? 3. Co to jest licencja i do czego służy? 4. Jakie czynności należy wykonać, aby rozpocząć pracę z programem magazynowosprzedażowym? 5. Jakie powiązania występują między rejestracją działalności gospodarczej w praktyce a rejestracją firmy w programie magazynowo-sprzedażowym? 6. Na czym polega rejestracja firmy w programie magazynowo-sprzedażowym? 7. W jaki sposób dostosować parametry pracy programu do potrzeb firmy? 13

15 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zainstaluj dowolny program magazynowo-sprzedażowy na swoim stanowisku pracy. Po zakończeniu procesu instalacyjnego uruchom program. Sposób wykonania ćwiczenia 1) uruchomić komputer, 2) sprawdzić, czy komputer spełnia wymagania sprzętowe programu, 3) włożyć płytę instalacyjną do napędu, poczekać na autostart lub w oknie Mój komputer otworzyć stację CD, a następnie plik startowy setup.exe lub instaluj.exe lub install.exe. 4) przeprowadzić instalację za pomocą kreatora instalacji, 5) zakończyć proces instalacji programu i opróżnić stację CD, 6) uruchomić program klikając myszką na pulpicie skrót do programu lub wybierając program z Menu Start. stanowisko komputerowe, płyta z programem magazynowo-sprzedażowym. Ćwiczenie 2 Utwórz w zainstalowanym programie magazynowo-sprzedażowym firmę o następujących danych: Hurtownia Artykułów Chemicznych MagChem, NIP ; REGON , Łódź, ul. Papierowa 26, woj. łódzkie, bank: BZ WBK II O/Łódź nr rachunku: tel./faks , Hurtownia handluje tzw. chemią gospodarczą głównie środki czystości (płyny do mycia naczyń, płyny do WC, szampony, mydła). Sposób wykonania ćwiczenia 1) rozpocząć pracę z programem magazynowo-sprzedażowym, 2) wybrać opcję pozwalającą na rejestrację nowej firmy, 3) wprowadzić dane identyfikacyjne firmy do odpowiednich pól okien programu, 4) zapisać wprowadzone dane, 5) rozpocząć pracę z nową firmą. stanowisko komputerowe z zainstalowanym programem magazynowo-sprzedażowym. 14

16 Ćwiczenie 3 Dostosuj program magazynowo-sprzedażowy do specyfiki działalności firmy MagChem : zdefiniuj nowego użytkownika, Annę Michałowską, z ograniczonym dostępem do dokumentów płatności, skonfiguruj drukarkę do wydruku graficznego, zdefiniuj formy płatności: bezgotówkowe: przelew 1 dzień, przelew 7 dni, przelew 30 dni, karta kredytowa, inne: pobranie, zdefiniuj kody PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług): płyn do mycia naczyń, mydło w kawałkach, mydło w płynie, proszki do prania, płyny do prania, środki do czyszczenia, szampony. Sposób wykonania ćwiczenia 1) pracować w programie magazynowo-sprzedażowym z wpisaną/zarejestrowaną firmą MagChem, 2) przeczytać w pomocy programu instrukcję zmiany parametrów pracy, 3) wprowadzić podane parametry do odpowiednich okien programu, 4) zapisać wprowadzone dane. stanowisko komputerowe z zainstalowanym programem magazynowo sprzedażowym i zarejestrowaną firmą MagChem Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zainstalować dowolny program magazynowo-sprzedażowy? 2) uruchomić program magazynowo-sprzedażowy? 3) utworzyć nową firmę w programie magazynowo-sprzedażowym? 4) uzupełnić brakujące dane firmy? 5) zmodyfikować parametry pracy programu? 15

17 4.3. Kartoteki kontrahentów Materiał nauczania Kartoteki kontrahentów służą do ewidencjonowania i zarządzania informacjami o partnerach handlowych przedsiębiorstwa. Kontrahentami przedsiębiorstwa, jej odbiorcami i dostawcami, mogą być osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Mianem kontrahentów określamy wszystkie podmioty współpracujące z naszą firmą w zakresie podstawowej działalności gospodarczej. Dane zgromadzone w kartotece kontrahentów wykorzystywane są podczas wystawiania dokumentów sprzedażowych, magazynowych i płatniczych. Zadaniem kartotek jest ułatwienie pracy z programem komputerowym. Raz wprowadzone dane mogą być wykorzystywane wielokrotnie, bez potrzeby ponownego wpisywania. Najczęściej karta kontrahenta składa się z różnych zakładek, do których wprowadzamy następujące informacje: kod (symbol) kontrahenta, np. nazwa skrócona, dane adresowe kontrahenta, NIP, numery rachunków bankowych, sposób płatności, warunki sprzedaży, informacje, w jaki sposób kontaktować się z kontrahentem, adres strony internetowej kontrahenta istnieje możliwość wywołania strony WWW z poziomu kartoteki. Kartoteki kontrahentów pozwalają użytkownikowi: przeprowadzić analizę historii transakcji z danym kontrahentem, zaplanować kontakty z wybranym klientem, określić działania marketingowe skierowane do wybranego klienta, np. promocje, rabaty, kontrolować stan płatności, prowadzić rozrachunki. Cechą charakterystyczną każdej kartoteki, niezależnie od programu, jest kod (symbol) kontrahenta. Powinien on być niepowtarzalny, jednoznacznie identyfikujący kontrahenta. Należy pamiętać, że po wystawieniu dokumentu wykorzystującego dane kontrahenta, zawartość kodu zostanie zablokowana i nie będzie można jej zmienić. Pozostałe dane możemy modyfikować w każdej chwili pracy z programem. Wprowadzając dane kontrahenta możemy zaobserwować powiązanie kartoteki ze słownikami. Mamy możliwość wyboru wcześniej zdefiniowanych informacji na temat miast, rejonów, krajów czy form płatności. Dane w kartotekach kontrahentów możemy pogrupować i uporządkować w katalogi według różnych kryteriów. Strukturę katalogów możemy tworzyć wg własnych upodobań i potrzeb, np. założymy katalog odbiorcy a w nim podkatalogi odbiorcy wg miast. Kartoteki kontrahentów w programach magazynowych są wyposażone w tzw. filtry (wyszukiwarki), które ułatwiają identyfikację kontrahenta w systemie. Szukanie może odbywać się wg różnych kryteriów wyszukiwania, np.: nazwy, kodu, NIP-u, adresu. Programy magazynowo-sprzedażowe umożliwiają prowadzenie rozliczeń finansowych z pracownikami i urzędami (instytucjami). Ponieważ rozliczenia te nie wynikają bezpośrednio z działalności handlowej, dane dotyczące pracowników i instytucji są wyłączone z grupy kontrahentów i zgrupowane w odrębnych kartotekach. Zasada działania kartotek pracowników i urzędów jest taka sama, jak kartotek kontrahentów. 16

18 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Kogo nazywamy kontrahentem firmy? 2. Według jakich kryteriów możemy sklasyfikować kontrahentów firmy? 3. Gdzie przechowujemy dane kontrahentów w programie komputerowym? 4. Jakie funkcje w programie magazynowo-sprzedażowym pełni kartoteka kontrahentów? 5. Jakie informacje opisujące kontrahenta są niezbędne do wystawienia dokumentu księgowego? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wprowadź do kartoteki kontrahentów, w programie magazynowo-sprzedażowym dane, opisujące dostawców hurtowni MagChem : 1) PHU Hankel Jan Marczak; Warszawa; ul. Słoneczna 34; woj. mazowieckie; NIP ; REGON ; tel ; bank PKO BP Warszawa; nr rachunku ; forma płatności: przelew. 2) Wyrób Artykułów Chemicznych CARO Karolina Wesoła; Tomaszów Mazowiecki; ul. Łódzka 27/30 woj. łódzkie; NIP ; REGON ; tel ; BZ WBK ; forma płatności: karta płatnicza 3) ROLKA Zakłady Chemiczne Marta Talkowska; Białystok; ul. Augustowska 15/18 woj. podlaskie; NIP ; REGON ; tel ; faks ; Bank Śląski ; forma płatności: przelew 14 dni. Sposób wykonania ćwiczenia 1) uruchomić program magazynowo-sprzedażowy i otworzyć dane firmy MagChem, 2) przeczytać w pomocy programu instrukcję dopisywania danych do kartotek kontrahentów, 3) otworzyć kartotekę kontrahentów, 4) założyć katalog dostawcy, 5) wprowadzić dane identyfikacyjne dostawców, 6) zapisać wprowadzone dane. stanowisko komputerowe z zainstalowanym programem magazynowo-sprzedażowym i zarejestrowaną firmą MagChem. Ćwiczenie 2 Wprowadź do kartoteki kontrahentów, w programie magazynowo-sprzedażowym dane opisujące odbiorców hurtowni MagChem : 1) Sklep AGD Agata Chmiel; Łódź; ul. Wspaniała 41; woj. łódzkie; NIP ; REGON ; tel ; faks ; forma płatności: przelew 7 dni; rabat 5%. 17

19 2) PH Kiosk u Franka Franciszek Madej; Łódź; ul. Poziomkowa 45/48; woj. łódzkie; NIP ; REGON , forma płatności przelew 14 dni. Sposób wykonania ćwiczenia 1) pracować w programie magazynowo-sprzedażowym z wpisaną/zarejestrowaną firmą MagChem, 2) otworzyć kartotekę kontrahentów, 3) założyć katalog odbiorcy, 4) wprowadzić dane identyfikacyjne odbiorców, 5) zapisać wprowadzone dane. stanowisko komputerowe z zainstalowanym programem magazynowo-sprzedażowym i zarejestrowaną firmą MagChem. Ćwiczenie 3 Wyszukaj w internetowej panoramie firm, dane 5 potencjalnych dostawców hurtowni MagChem. Wyszukane dane wprowadź do kartoteki kontrahentów w programie magazynowo-sprzedażowym. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) uruchomić przeglądarkę internetową, 2) ustalić adres internetowy panoramy firm, 3) ustalić zakres tematyczny wyszukiwania np. wg branży (powinna być zgodna z działalnością hurtowni), 4) wypisać dane 5 podmiotów gospodarczych (producentów), których asortyment odpowiada działalności hurtowni, 5) wprowadzić wypisane dane do kartoteki kontrahentów w programie magazynowosprzedażowym (numery NIP, REGON, nr konta nadaj kontrahentom dowolnie), 6) zapisać wprowadzone dane. stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu i z zainstalowanym programem magazynowo-sprzedażowym oraz zarejestrowaną firmą MagChem Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) założyć katalogi kontrahentów w programie magazynowosprzedażowym? 2) wprowadzić dane kontrahentów do kartotek w programie komputerowym? 3) wykorzystać, przy wprowadzaniu danych, informacje zawarte w słownikach programu? 4) wyszukiwać potrzebne informacje w kartotece kontrahentów? 5) wyszukiwać informacje o kontrahentach w Internecie? 18

20 4.4. Kartoteki towarów Materiał nauczania Towary są to rzeczowe składniki majątku obrotowego, nabyte w celu sprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Do ewidencjonowania i zarządzania informacjami o asortymencie handlowym w programie magazynowo-sprzedażowym służy kartoteka towarów. Jest to podstawowa kartoteka wykorzystywana do wystawiania dokumentów zakupu i sprzedaży oraz dokumentów magazynowych. W programie magazynowo-sprzedażowym pojęcie towaru jest pojmowane szerzej niż w praktyce. W programie za towar uznaje się wszystko, co może stać się przedmiotem handlu. Najczęściej programy te rozróżniają następujące typy towarów: artykuł towar objęty gospodarką magazynową, tzn. przyjmowany do magazynu i wydawany z magazynu, a jego stan magazynowy nie może być wielkością ujemną, usługa nie są przyjmowane na stan magazynu, komplet towar złożony, tworzą go towary innego typu (proste), cena może być ustalana dowolnie, zestaw towar złożony, tworzą go towary innego typu, cena jest sumą cen jego elementów składowych, opakowania służą do pakowania towarów. Kartoteka towarów grupuje towary będące przymiotem handlu danej jednostki gospodarczej. Każdy towar, umieszczony w kartotece może być opisany przez następujące parametry: kod (symbol) umożliwia identyfikację danego towaru i zapobiega pomyłkom przy jego przyjmowaniu lub wydawaniu, powinien jednoznacznie określać pozycję, należy przemyśleć sposób kodowania tak, by kod łatwo kojarzył się z danym towarem i jego cechami, nazwa towaru pełna nazwa towaru, będzie drukowana na dokumentach, rodzaj towaru określa typ towaru, jednostka miary (podstawowa i pomocnicza) jednostka podstawowa jest jednostką ewidencyjną, np. sztuki, jednostki pomocnicze są jej wielokrotnością, np. 1 opakowanie = 12 szt., VAT stawka procentowa zgodnie z ustawą o podatku VAT, PKWiU ten symbol jest obowiązkowy, jeżeli stawka VAT jest inna niż 22%, PCN występują w przypadku handlu z krajami UE, podatkowe przeliczniki ewidencyjnych jednostek miary (w przypadku sporządzania deklaracji Intrastat system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi UE), kod EAN (kod kreskowy, paskowy) służy do jednoznacznego identyfikowania przedmiotu obrotu handlowego, jest niezbędny podczas identyfikacji towarów przy pomocy skanera, cena zakupu netto cena wynikająca z dokumentu zakupu, marża lub narzut stawka %, służy na pokrycie kosztów działalności i wygospodarowanie zysku, cena sprzedaży netto cena zakupu powiększona o marżę, 19

21 metoda rozliczania rozchodu towarów metoda FIFO lub LIFO; należy wybrać jedną metodę dla całego magazynu, wybranej metody nie należy zmieniać w trakcie roku obrotowego. W większości programów metodę rozchodu towarów ustala się w parametrach pracy programu. Kartoteki towarów w programach magazynowych pozwalają przeprowadzać następujące operacje na towarach: dodawać towary do kartotek, usuwać towary z kartotek, grupować towary, modyfikować opis towaru, wyszukiwać towary wg różnych kryteriów, zmontować komplety i zestawy, kontrolować stany magazynowe towarów, analizować historię dostaw i sprzedaży danego towaru, obliczać wskaźniki rotacji, sporządzać inwentaryzację, kalkulować ceny sprzedaży, przygotowywać cenniki towarów, prowadzić politykę sprzedaży poprzez stosowanie indywidualnych rabatów, upustów i rezerwację towarów. Kalkulacja cen sprzedaży Cena jest to wartość towaru wyrażona w mierniku pieniężnym. Dobrze ustalona cena powinna być zbliżona do ceny rynkowej na dany towar i atrakcyjna dla klientów, czyli taka, po której towar dobrze się sprzedaje. Ceny możemy ustalać, nadając towarom jednakowe stawki marży lub zróżnicowane w zależności od grup towarów. Ceny mogą być jednakowe dla wszystkich klientów lub zróżnicowane poprzez stosowanie rabatów dla wybranych klientów. Marża jest to zysk handlowca. Różnicę między ceną sprzedaży netto a ceną zakupu netto nazywamy marżą handlową. Cena zakupu netto + Marża = Cena sprzedaży netto + Podatek VAT = Cena sprzedaży brutto Rys. 3. Struktura ceny sprzedaży [źródło: opracowanie własne] 20

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

GOSPODARKA MAGAZYNOWA Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Witold Zych GOSPODARKA MAGAZYNOWA Szkolenie dla społeczności

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki MATERIAŁY TOWARY Materiały kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki zużywają się jednorazowo w danym cyklu produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym Ewidencja wartościowa towarów w punktach sprzedaży detalicznej - jak wyliczać i księgować odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w rozbiciu na stawki VAT? Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 2 3 4 5 6 7 W pracy egzaminacyjnej oceniane były

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK HANDLOWIEC CZERWIEC 2008

TECHNIK HANDLOWIEC CZERWIEC 2008 TECHNIK HANDLOWIEC CZERWIEC 2008 Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego PAJACYK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, to średniej wielkości firma prowadząca działalność gospodarczą w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W module Handlowo-Magazynowym zmodyfikowano system zamówień oraz mechanizm rezerwacji stanu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe) Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy: 341[02] 341[02]-01-062 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-05-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

e-biuro-fakturowanie

e-biuro-fakturowanie e-biuro-fakturowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Program dedykowany dla managerów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie potrzebują prowadzić stanów

Bardziej szczegółowo

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Hurtowni Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o. Wprowadź dane do programu magazynowo sprzedażowego rozpoczynając pracę od: wpisania danych identyfikacyjnych Hurtowni

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 Hurtownia ZOŚKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach zajmuje się sprzedażą okien. W lutym 2011 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 02.02.11 r. zakupiono okna w Zakładach Produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych.

Technik ekonomista. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych. Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów i sprawozdań, ewidencję operacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel.

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel. Moduł Handel Program do handlu Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova oparta o wykorzysta Ergonomia systemu enova Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu:

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu: Uwagi ogólne 1. Zadanie zamieszczone zostało na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. www.cke.edu.pl/images/stories/zawod_09/t_ekonomista_zad_egz.pdf 2. Obok zadania zamieszczona została

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs enova

Nowy interfejs enova Spis treści 1. Nowy interfejs... 2 1.1 Nowy układ folderów modułu Handel... 2 1.2 Nowy układ folderów modułu Księgowość... 3 1.3 Układ folderów w pozostałych modułach... 5 Strona 1 z 5 1. Nowy interfejs

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu: 341[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[03]-01-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S.

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego KWADRAT sp. z o.o.: 1. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo