Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego"

Transkrypt

1 Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry należy potwierdzić wpisując TAK. Część I Rodzaj urządzenia Ilość Wartość jednostkowa netto Wartość jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto Serwer 2 Macierz dyskowa 2 Razem Szczegółowa specyfikacja sprzętowa: 1. Serwer szt. 2 Pełna nazwa producenta Nazwa i typ urządzenia Parametr Obudowa Procesor Płyta główna Pamięć RAM Obudowa typu Tower. Wymagania minimalne Zainstalowany procesor sześciordzeniowy, w architekturze x86, osiągający w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 191 pkt. (z wyłączeniem dysków twardych, pamięci operacyjnej). Wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: (wydruk załączony do oferty) -Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, umożliwiająca instalację procesorów 4, 6 i 8 rdzeniowych, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, -minimum 12 gniazd pamięci RAM -minimum 4 slotów PCIe Gen3, w tym minimum 2 muszą umożliwiać pracę kart o pełnej wysokości z prędkością x8, w tym w min. 2 slotach możliwość pracy kart pełnej wysokości PCIe x16 -min 1 slot PCIe Gen2 z możliwością pracy kart pełnej wysokości PCIe x4 -minimum 8 portów USB (w tym min 2 z przodu, min 4 z tyłu obudowy), port VGA z tyłu, dodatkowo port VGA z przodu obudowy, -1 porty RS-232 w tym jeden dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera zdalnego zarządzania, -nie mniej niż 8GB RAM typu registred DDR MHz, -wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC;, wsparcie dla konfiguracji pamięci w Spełnia (naleŝy wpisać TAK lub NIE)

2 HDD Kontrolery Inne napędy i moduły Karta graficzna Karty sieciowe Zasilanie i chłodzenie Wsparcie dla systemów operacyjnych Certyfikaty producenta Warunki gwarancji Dokumentacja, Inne trybie Rank Sparing lub ECC Chipkill, Memory Sparing, and Memory Mirroring -możliwość rozbudowy do minimum 192GB DDR3 -Zainstalowanych 8 szt. dysków twardych 6Gb/s typu SATA hotplug, nie mniejszych niż 2 TB, 7200 rpm 3,5 każdy, -możliwość instalacji min. 8 szt. Dysków 3,5 ( dyski w zależności od konfiguracji ) Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; -kontroler dysków typu SAS SAS 2.0 minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache 512MB i podtrzymaniem bateryjnym pamieci cache -kontroler SATA, minimum 2 porty -napęd DVD wewnętrzny Zintegrowana w jednym module z kontrolerem zdalnego zarządzania, pamięć własna 16 MB na płycie głównej, rozdzielczość min x interfejsy na płycie głównej typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), funkcje PXE-boot i iscsi-boot, Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 800W; -Redundantne wentylatory hotplug; wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Small Business Server 2011, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, VMware vsphere 5.0, VMware vsphere 4.1, Novell SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Citrix Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO lata gwarancji producenta, w miejscu eksploatacji z gwarantowanym czasem naprawy do końca następnego dnia roboczego, - możliwość zgłaszania awarii od poniedziałku do piątku przez 9 godzin wg lokalnego czasu pracy (wymagane oświadczenie producenta serwera lub Oferenta/Wykonawcy będącego autoryzowanym partnerem producenta). - Uszkodzone dyski pozostają u zamawiającego -Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty lub Oferenta/Wykonawcy będącego autoryzowanym partnerem producenta) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne; -Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce lub przez autoryzowany kanał sprzedaŝy producenta w Unii Europejskiej, jeśli będzie on objęty wymaganą przez Zamawiającego gwarancją w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta lub Oferenta/Wykonawcy będącego autoryzowanym partnerem producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; -Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu

3 serwera - Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; 1. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego urządzenia umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; 2. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą Oświadczenie producenta / oficjalnego przedstawiciela, o przejęcia obowiązków związanych z serwisem gwarancyjnym w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Oferenta/Wykonawcę. Zamawiający zastrzega jednak, że w przypadku takiej sytuacji, warunki gwarancji nie ulegają zmianie. Serwer i wszystkie jego elementy muszą być fabrycznie nowe, a warunki gwarancji muszą ściśle odpowiadać warunkom gwarancji opisanych w SIWZ. 2. Macierz dyskowa szt. 2 Pełna nazwa producenta Nazwa i typ urządzenia Lp 1. Wymagania minimalne Macierz musi posiadać moduły odpowiedzialne za obsługę protokołów iscsi, CIFS, NFS (wersje V2, V3). Spełnia (naleŝy wpisać TAK lub NIE) 2. Macierz musi być wyposażona w redundantne kontrolery odpowiedzialne za obsługę zarządzanej przestrzeni dyskowej, jej konfigurację, liczenie RAID oraz obsługę protokołów wymienionych w punkcie Moduły obsługujące przestrzeń dyskową muszą być wyposażone w pamięć cache o pojemności, co najmniej 8 GB DDR3 każdy. Pamięć cache zapisu musi być

4 zabezpieczona mechanizmem mirroringu. Wymagana jest redundancja wszystkich komponentów macierzy, tj.: 4. kontrolerów, ścieżek do dysków, zasilaczy, wentylatorów, podwójnych połączeń pomiędzy kontrolerami macierzowymi, służących do mirrorowania zawartości pamięci cache. Macierz musi umożliwiać zabezpieczenie danych rezydujących w pamięci cache 5. zapisu przed ich utratą, na wypadek zaniku zasilania, na czas nieograniczony np. mechanizmem zapisu zawartość pamięci cache zapisu na dyski wewnętrzne. Macierz musi współpracować równocześnie z dyskami SAS, jak i tańszymi dyskami Near Line SAS. Macierz musi być wyposażona, w co najmniej 6 dysków NL-SAS o pojemności 2TB i prędkości obrotowej 7.2k rpm. Macierz musi umożliwiać pracę dysków SAS oraz Near Line SAS w jednej półce dyskowej. Macierz musi obsługiwać dyski SSD. Macierz musi pozwalać na rozbudowę, do co najmniej 96 dysków twardych. 8. Dodawanie kolejnych dysków, jak i kolejnych półek dyskowych powinno odbywać się w trybie on-line. Każdy dysk musi posiadać dwa porty do komunikacji, po jednym do każdego 9. kontrolera. Połączenia między dyskami, a kontrolerami muszą być wykonane w technologii SAS 6Gbps. 10. Macierz musi zapewniać wsparcie dla następujących poziomów RAID: 10, 5, Macierz musi pozwalać na dedykowanie globalnych dysków Hot Spare, z możliwością dowolnego rozmieszczenia ich w obrębie macierzy. Macierz musi mieć możliwość tymczasowego wyłączenia nieużywanych dysków NL SAS (drive spindown) w celu oszczędzania energii elektrycznej. 13. Macierz musi obsługiwać mechanizmy LUN Masking i LUN Mapping. 14. Macierz musi pozwalać na tworzenie, co najmniej 256 LUN-ów iscsi Macierz powinna oferować funkcjonalność obsługiwania, co najmniej 10 tzw. target-ów iscsi na każdym z dostępnych portów Ethernet. Upgrade firmware-u i oprogramowania kontrolerów macierzy musi odbywać się bezprzerwowo, z ciągłym dostępem do danych. Oferowane urządzenie musi być wyposażone, w co najmniej - 4 porty typu 1GbE miedziany do komunikacji z hostami,

5 - 4 porty typu 1GbE miedziany do zarządzania. - 2 porty SAS 6Gbps do komunikacji z półkami dyskowymi. 18. Oferowane urządzenie powinno umożliwiać rozbudowę o 4 porty typu 10 GbE miedziany do komunikacji z hostami. Urządzenie powinno zapewniać wsparcie dla funkcjonalności agregacji portów 19. IEEE 802.3ad lub Cisco EtherChannel oraz definiowania portów VLAN IEEE 802.1q. 20. Macierz powinna umożliwiać utworzenie przynajmniej 256 systemów plików. 21. Macierz powinna zapewniać utworzenie przynajmniej 300 udziałów CIFS oraz 300 exportów NFS. Urządzenie NAS ma obsługiwać mechanizm snapshot-ów w trybie do zapisu i odczytu, wykonywanych z poziomu macierzy. Wymagane jest, aby macierz pozwalała na wykonywanie, co najmniej 96 kopii migawkowych, istniejących na 22. niej systemów plików. Mechanizm snapshot-ów ma umożliwiać przywrócenie zawartości całego systemu plików bazując na jego snapshot-cie. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności jest obecnie przedmiotem oferty. 23. Dane z kopii migawkowych (wskaźniki itp.) mają być składowane na osobnych dedykowanych zasobach dyskowych, a nie razem z danymi produkcyjnymi. Operacje wykonywane (tworzenie, usuwanie) na snapshotach nie mogą wpływać 24. na stan danych produkcyjnych, w tym nie mogą powodować fragmentacji zasobów produkcyjnych Rozwiązanie ma pozwalać na automatyczne zwiększanie przestrzeni dla kopii migawkowych. Przepełnienie przestrzeni dla kopii migawkowych nie może powodować błędów zapisu na przestrzeń produkcyjną. Możliwość definiowania automatycznej polityki tworzenia kopii migawkowych z wykorzystaniem interwału czasowego. W przypadku odtworzenia danych z dowolnej kopii migawkowej, urządzenie musi pozwalać na poprawne zachowanie także wcześniejszych jak i późniejszych 28. snapshotów, z zachowaniem możliwości kolejnego odtworzenia danych zarówno ze wszystkich istniejących (starszych i nowszych) kopii dostępnych dla danego zasobu.

6 Obsługa mechanizmu zagnieżdżania systemów plików dla użytkowników NFS i 29. CIFS, gdzie wiele osobnych systemów plików jest prezentowane do użytkowników, jako jeden system plikowy. Dla LUN-ów będących widocznych dla serwerów po protokole iscsi, 30. zamawiający wymaga funkcjonalności tworzenia snapshot-ów pojedynczych LUN-ów (kopii point in time ), wykonywanych z poziomu macierzy. Możliwość integracji snapshot-ów z mechanizmem VSS Microsoft.. Licencja 31. umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności nie jest obecnie przedmiotem oferty. Macierz musi zapewniać mechanizm thin provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w 32. momencie tworzenia zasobu. W przypadku zbliżenia się do fizycznych granic systemu plików, musi istnieć możliwość automatycznego jego rozszerzenia bez konieczności interwencji administratora. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności jest obecnie przedmiotem oferty. Macierz musi zapewniać mechanizm deduplikacji wraz z kompresją danych dla 33. systemów plików o wielkości, co najmniej 16TB w celu optymalizacji wykorzystania przestrzeni dyskowej. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności jest obecnie przedmiotem oferty. Macierz musi wspierać mechanizm zdalnej replikacji z poziomu macierzy na 34. drugą zapasową macierz, w trybie synchronicznym lub asynchronicznym. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest przedmiotem oferty. Urządzenie musi oferować funkcjonalność retencji (WORM) na poziomie 35. pojedynczych plików, jak i całych systemów plików. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest przedmiotem oferty. Serwer musi obsługiwać protokół DFS. Serwer powinien móc pracować zarówno 36. we współpracy z innymi serwerami DFS, jak również jako niezależny serwer DFS root. 37. Dla celów współpracy z systemem backupu, serwer plików musi obsługiwać protokół NDMP w wersjach 1-4. Serwer plikowy ma również współpracować z rozwiązaniami antywirusowymi 38. firm trzecich (np. McAfee, Norton, Trend, CA, Sophos). Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest przedmiotem oferty.

7 39. Urządzenie musi współpracować zarówno z protokołem Active Directory, LDAP, Kerberos, Secure NFS jak i NIS. Macierz powinna posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych takich jak: 40. Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2008 R2+, Windows 7, Windows Vista, Microsoft Hyper-V, VMware ESX, RedHat Enterprise Linux, Novell Suse Enterprise Linux, Solaris 10 x Macierz musi umożliwiać zarządzanie zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak również poprzez jeden interfejs graficzny (GUI). Oprogramowanie do zarządzania macierzą musi rezydować na macierzy, bez 42. konieczności dedykowania osobnego serwera dla potrzeb obsługi oprogramowania zarządzającego. Dostarczone urządzenie ma być produktem fabrycznie nowym dostarczonym I. poprzez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie Polski lub przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta w Unii Europejskiej, jeśli będzie on objęty wymaganą przez Zamawiającego gwarancją w Polsce. Macierz musi być objęta gwarancją na sprzęt jak i oprogramowanie przynajmniej na trzy lata. Gwarancja powinna być świadczona w trybie 5x9 z możliwością wymiany uszkodzonych komponentów przez Zamawiającego. Wymaga się, aby macierz była dostarczona wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zdalne monitorowanie macierzy przez organizację serwisową producenta. Usługa taka ma być świadczona w ramach oferowanej gwarancji. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego 1. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową II. oferowanego urządzenia umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; 2. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą Oświadczenie producenta / oficjalnego przedstawiciela, o przejęcia obowiązków związanych z serwisem gwarancyjnym w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Oferenta/Wykonawcę. Zamawiający zastrzega jednak, że w przypadku takiej sytuacji, warunki gwarancji nie ulegają zmianie. Macierz i wszystkie jej elementy muszą być fabrycznie nowe, a warunki gwarancji muszą ściśle odpowiadać warunkom gwarancji opisanych w SIWZ.

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe Warszawa, 13 grudnia 2013 Zapytanie ofertowe W wyniku otrzymanego dofinansowania w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne parametry techniczne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne parametry techniczne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU CZĘŚĆ I Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Ilość Wartość

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU Załącznik Nr 7 do SIWZ WYSZCZEGÓLNIENIE LOKALIZACJI DO KTÓRYCH MA BYĆ DOSTARCZONY SPRZĘT Część I 1) Sąd Rejonowy w Gostyniu ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń 1 serwer 2) Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp., ul. świrki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A Urządzenie typu Network-attached storage o następujących parametrach minimalnych Dyski 4 dyski SATA 2 o pojemności 3TB - 7200 obr./min, wymieniane podczas pracy Możliwość

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres umowy

Szczegółowy zakres umowy Załącznik do projektu umowy nr BDGzp-2120B-71/NS/15 Szczegółowy zakres umowy 1. Przełączniki sieciowe 5 szt. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełączniki dostępowe będące rozbudową Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne Przedmiotem projektu jest zbudowanie Sieci Bezprzewodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Założenia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia serwerowni

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Zamówienie podzielone zostało

Bardziej szczegółowo