Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2016r.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2016r."

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2016r. mgr Urszula Sitnicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie opracował Śrem, dnia r.

2 SPIS TREŚCI I. Główny cel i kierunki działania Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Śremie w 2016r. 3 II. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych. 5 III. Ocena stanu sanitarnego w zakresie Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku 16 IV. Ocena stanu sanitarnego w zakresie Higieny Komunalnej. 23 V. Ocena stanu sanitarnego w zakresie Higieny Pracy. 44 VI. Ocena stanu sanitarnego w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży. 49 VII. Główne zagadnienia realizowane w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 54 VIII. Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia 62 IX. Działalność kontrolno-represyjna 72 X. Wnioski

3 I. Główny cel i kierunki działania Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Śremie w 2016r. Głównym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie w 2016 roku było promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, przeciwdziałanie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych, niezakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego z zakresu zdrowia publicznego oraz działalności przeciwepidemicznej. Do realizowanych w roku sprawozdawczym głównych kierunków działania należy zaliczyć: 1. Prowadzenie nadzoru nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych w powiecie śremskim i procesem dystrybucji szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek (ESNDS). 2. Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad egzekucją administracyjną obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym przez osoby zobowiązane. 3. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego. 4. Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w kąpieliskach, pływalniach oraz nad obiektami użyteczności publicznej. 5. Minimalizowanie zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanego przez środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne. 6.. Prowadzenie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy celem wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników przed niekorzystnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy. 7. Sprawowanie nadzoru nad warunkami nauczania, wychowania, opieki oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży. 8. Sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstaniu chorób

4 9. Kontynuowanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą Sentinel, zwłaszcza w obszarze diagnostyki mikrobiologicznej. 10.Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób. 11. Realizowanie niezbędnych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego i niezwłoczne przekazywanie informacji w tym zakresie do organów wyższego stopnia. 12. Zgłaszanie propozycji nowelizacji przepisów prawa dotyczących usprawnienia funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 13. Doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania jakością. 14. Prowadzenie właściwej polityki kadrowej. 15. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów wykonawczych. 16. Kontynuowanie działań w zakresie efektywności poboru prób i transportu próbek do laboratoriów. 17. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Śremie

5 II. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych. 1. Liczba zachorowań i współczynniki zapadalności dla poszczególnych chorób zakaźnych w latach L.p Kog wg ICD-10 Jednostka chorobowa l. zachorowań zapadalność l. zachorowań zapadalność 1 A00 Cholera UE 2 A01.0 Dur brzuszny UE/PL 3 A Dury rzekome A,B,C UE/PL 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE 11 18, ,04 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 1 1,64 1 1,64 inne zakażenia pozajelitowe 6 A PL 7 A03 Czerwonka bakteryjna (szigeloza) UE 8 A A04.3 wywołane przez E. coli PL /4 biegunkotwórczą wywołane przez E. coli enterokrwotoczną UE 10 A04.4 wywołane przeze. coli inną i BNO 11 A04.5 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Campylobacter UE 1 1,64 12 A04.6 (ogółem) wywołane przez Yersinia enterocolitica lub pseudotuberculosis UE 13 A04.7 wywołane przez Clostridium difficile 1 1,64 1 1,64 14 A inne określone 1 1,64 1 1,64 15 A04.9 nie określone 16 A04 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 /5 1 73,15 17 A05.0 gronkowcowe 18 A05.1 Inne bakteryjne jadem kiełbasianym (botulizm) UE/PL 19 A05.2 zatrucia pokarmowe(ogółe wywołane przez Cl. perfringens 20 A m) inne określone 21 A05.9 nie określone 22 A05 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 /6 23 A07.1 Lamblioza (giardioza) UE 2 3,29 24 A07.2 Kryptosporydioza UE 25 A08.0 wywołane przez rotawirusy , ,64 Wirusowe i inne 26 A08.1 określone zaka- wowołane przez norowirusy 27 A żenia jelitowe (ogółem) inne określone 13 21, ,40 28 A08.4 nie określone 36 59,22 6 9,84 29 A Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 / , , A09 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu ogółem , ,72 w tym u dzieci do lat , ,52 32 A20 Dżuma UE - 5 -

6 33 A21 Tularemia UE 34 A22 Wąglik UE 35 A23 Bruceloza: nowe zachorowania UE 36 A24.0 Nosacizna PL 37 A27 Leptospiroza UE 38 A28.2 Jersinioza pozajelitowa UE 39 A31 Mikobakteriozy - inne i BNO 40 A32 Listerioza UE 41 A33-35 ogółem 42 A33 Tężec UE noworodków 43 A36 Błonica UE 44 A37 Krztusiec UE 1 1, ,92 45 A38 Płonica (szkarlatyna) PL 43 70, ,76 46 A39 ogółem 1 1,64 Choroba zapalenie opon mózgowych 1 1,64 47 A39.0;A39.8 meningokokowa, inwazyjna i/lub mózgu UE/PL /8 48 A posocznica 1 1,64 inna określona i nie 49 A określona 50 wym.niżej ogółem 1 1, ,12 51 A46 róża 1 1, ,12 Choroba wywołana przez 52 A48.3 Streptococcus zespół wstrzasu toksycznego pyogenes,inwazyjna /PL 9 53 B95.0/O85 gorączka połogowa inna określona i nie 54 B95.0/( ) określona /10 55 A48.1 choroba legionistów UE 56 A48.2 Legioneloza gorączka z Pontiac PL 57 A50 wrodzona i noworodków 58 A51 wczesna 59 A52 późna 60 A53 Kiła inne postacie kiły i kiła nie określona 61 A54 Rzeżączka 1 1,64 62 A55 Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie Inne choroby przenoszone droga płciową wywołane przez 2 3,29 63 A56 Chlamydie 64 A69.2 Borelioza z Lyme PL 4 6, ,68 65 A70 Ornitozy (zakażenia Chlamydia psittaci) 66 A75 Dur wysypkowy 67 A78 Gorączka Q UE 68 A77; A79 Gorączka plamista i inne riketsjozy 69 A80.1-2,4 70 A80.0, Poliomyelitis UE/PL wywołane dzikim wirusem wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat - 6 -

7 72 A A81.0 Encefalopatie gąbczaste 74 A81 inne i nie określone 75 A82 Wścieklizna UE 76 Z20.3/Z24.2 Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień / , ,32 77 A84 Kleszczowe zapalenie mózgu PL 78 B00.4 opryszczkowe A81.1;A83;A85;B inne określone Inne wirusowe zapalenie mózgu 80 A86 nie określone 81 w innych chorobach objętych MZ-56 /12 82 A87.0 enterowirusowe 83 B00.3 Wirusowe zapalenie opon opryszczkowe mózgowych inne określone i nie określone 84 A87.1-9;B w innych chorobach objętych MZ-56 /13 1 1,64 2 3,28 86 A90-1 Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) PL 87 A92.3 Gorączka zachodniego Nilu UE 88 A95 Żółta gorączka UE 89 A96.2;A choroba Creutzfeldta- Jakoba (CJD) PL wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vcjd) UE A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 Wirusowe gorączki krwotoczne UE 91 A98.5 Choroba wywołana przez hantawirusy PL Ebola, Marburg, Lassa /14 inne określone i nie określone /14 92 B01 Ospa wietrzna , ,49 93 B03 Ospa prawdziwa UE 94 B05 Odra UE 95 B06 Różyczka UE 96 B08.8 Pryszczyca 97 B15 typu A UE 98 B16 typu B - ostre UE 99 B Wirusowe typu B - przewlekłe /15 4 6,58 1 1,64 zapalenie wątroby typu C: wg definicji 3 UE /16,17 przypadku r. 4, B17.1; B odpowiednio typu B+C (zakażenie mieszane) / B17.0,2-8;B18.8-9;B19 inne i nie określone 103 B20-B24 AIDS-Zespół nabytego upośledzenia odporności UE/PL 104 Z21 Nowo wykryte zakażenia HIV UE/19 1 1,64 2 3, B26 Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) UE 6 9,87 5 8, B50-B54 Malaria (zimnica) UE 107 B67 Bąblowica (echinokokoza) UE 108 B69 Wągrzyca (cysticerkoza) - 7 -

8 109 B75 Włośnica UE 110 wym. niżej ogółem 1 1,64 1 1,64 zapalenie opon mózgowych i/ lub 111 Choroba wywołana przez B95.3/G04.2;G00.1 mózgu Streptococcus pneumoniae, 112 A40.3 inwazyjna UE/20 posocznica 1 1,64 1 1, B95.3/( ) 114 B96.2/D wym. niżej 116 B96.3/G04.2;G00.0 inna określona i nie określona Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zak. E. coli UE/21 Choroba wywołana przez Haemophilus influenzae, inwazyjna 117 A41.3 posocznica 118 B96.3/( ) UE/PL ,64 ogółem 1 1,64 zapalenie opon mózgowych i/ lub mózgu inna określona i nie określona 1 1,64 w innych chorobach 1 1,64 3 4, G01;G04.2;G05.0; objętych MZ-56 Bakteryjne zapalenie opon / G00.2-8;G04.2 mózgowych i/lub mózgu inne określone 1 1, G00.9;G04.2 inne, nie określone 122 G03 Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone 1 1, G04.0,8-9 Zapalenie mózgu inne i nie określone 1 1,64 UE/Pl J09 Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi 125 J10-J11 Grypa UE/PL ogółem 4 6, u dzieci w wieku 0-14 lat 2 3, P P Wrodzone choroby wirusowe różyczka wrodzona UE inne określone i nie określone 129 P37.1 toksoplazmoza UE 130 P37.2 Inne wrodzone zakażenia i listerioza UE choroby pasożytnicze inne określone i nie 131 P określone 132 U04 SARS-Zespół ostrej niewydolności oddechowej UE/ T60 Zatrucia pestycydami - ostre T61 ryby, skorupiaki i inne produkty morza Zatrucia naturalnie toksycznymi 135 T62.0 substancjami spożytymi jako pokarm 25 grzyby 136 T jagody i inne części roślin 137 T64 mikotoksyny 138 Ostre zatrucia żywnością dioksyny skażoną biologicznie i/lub 139 chemicznie 25 polichlorowane bifenyle inne określone i nie 140 określone Suma kontrolna

9 Na terenie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych kształtowała się następująco: W roku sprawozdawczym 2016 w odróżnieniu do 2015 roku nie zanotowano zachorowań na : - lamblioza (w 2015r.- 2 zachorowania), - rzeżączka (w 2015r.- 1 zachorowanie), - inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie (w 2015r.- 2 zachorowania), - wirusowe zapalenie wątroby typu C wg definicji przypadku z 2014r.(w 2015r. 3 zachorowania), - bakteryjne zapalenie opon mózgowych lub mózgu inne określone (w 2015r. - 1 zachorowanie), - zapalenie mózgu inne i nieokreślone (w 2015 r. 1 zachorowanie) Natomiast zanotowano: - inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Campylobacter - 1 przypadek, - inne bakteryjne zakażenia jelitowe, u dzieci do lat 2-1 zachorowanie, - choroba meningokokowa, inwazyjna w postaci zapalenia opon mózgowych i/lub mózgu (1 zachorowanie) oraz w postaci posocznicy - 1 zachowanie, - inwazyjna choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae inna określona i nieokreślona - 1 zachorowanie, - inwazyjna choroba wywołana przez Hemophilus Influenzae, inwazyjna inna określona i nieokreślona oraz ogółem - 1 zachorowanie, - zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone - 1 zachorowanie, - grypa - przypadek potwierdzony ogółem 4 zachorowania, u dzieci w wieku 0-14 lat 2 zachorowania. Wzrosła zapadalność na : - krztusiec 28 krotnie, - choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes ogółem 8 krotnie, - choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes róża 8 krotnie - borelioza 3 krotnie, - wirusowe zapalenie opon mózgowych inne określone i nieokreślone 2 krotnie, - ospa wietrzna 1,5 krotnie, - nowo wykryte zakażenia HIV 2 krotnie, - 9 -

10 - bakteryjne zapalenie opon mózgowych lub mózgu wykazane w innych chorobach objętych MZ-56 3 krotnie. Spadła zapadalność na : - wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy 2,9 krotnie, - wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe inne określone 1,3 krotnie, - wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe nie określone 6 krotnie - wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 2,4 krotnie, - biegunki i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu ogółem 1,1 krotnie, - biegunki i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, dzieci do lat 2 1,2 krotnie, - płonica 4,8 krotnie, - styczność i narażenie na wściekliznę, potrzeba szczepień 1,2 krotnie, - wirusowe zapalenie wątroby typu B przewlekłe I BNO 4 krotnie, - świnka 1,2 krotnie. Na tym samym poziomie utrzymała się zachorowalność na: - salmonelozy zatrucia pokarmowe (11 zachorowań), - salmonelozy posocznica (1 zachorowanie), - inne bakteryjne zakażenia jelitowe inne określone wywołane przez Clostridium difficile (1 zachorowanie), - inne bakteryjne zakażenia jelitowe, inne określone (1 zachorowanie), - choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae posocznica (1 zachorowanie). Biegunki W 2016r. zanotowano 121 zachorowań na biegunkę u dzieci do lat 2. Współczynnik zapadalności 8851,49. W 2015r. zanotowano 175 zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2. Współczynnik zapadalności 13040,23. Zapadalność w 2016r. w porównaniu do 2015r. spadła 1,5 krotnie. W roku sprawozdawczym liczba dzieci w wieku 0 lat wynosiła 63, tj. 52,07% zarejestrowanych przypadków zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2. Liczba dzieci w wieku 1 roku - 58, tj. 47,9 % wszystkich zachorowań. W 2015r. zanotowano 97 dzieci w wieku 0 lat i 78 w wieku 1 roku

11 W grupie wiekowej do lat 2 odnotowano 80 dzieci hospitalizowanych i 41 leczonych ambulatoryjnie. W grupie dzieci hospitalizowanych wykonano 63 badania w kierunku wirusów, 14 badań w kierunku wirusów i bakterii, 2 w kierunku bakterii. U 1 dziecka nie wykonano żadnych badań mikrobiologicznych. W roku 2016 w odróżnieniu od roku poprzedniego więcej zachorowań zanotowano w I półroczu tj. 67,8% wszystkich przypadków. W I półroczu 2015r. zarejestrowano 74 przypadki tj. 42,3% wszystkich zachorowań. Miasto 70 Płeć M 70 Wieś 51 Płeć Ż 51 Sezonowość zachorowań wg. daty zarejestrowania m-c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII suma liczba zachorowań liczba zachorowań Półrocze 2016 / /74 39/101 Zatrucia pokarmowe - salmonellozy. W 2016 roku podobnie jak w roku ubiegłym zanotowano 11 przypadków zachorowań na salmonellozę, współczynnik zapadalności 18,04, w tym 8 osób było hospitalizowanych. W roku 2015 również zanotowano 11 zachorowań wywołanych pałeczkami Salmonella, współczynnik zapadalności 18,09, wszystkie przypadki były hospitalizowane. W roku sprawozdawczym zachorowało 6 kobiet (po 2 zachorowania w grupie wiekowej 0-4 lat i 5-9 lat oraz po 1 zachorowaniu w grupie wiekowej i powyżej 75 lat) oraz 5 mężczyzn (po 2 zachorowania w grupie wiekowej 0-4 lat i 5-9 lat i 1 zachorowanie w grupie wiekowej lat.). Na 11 chorych 5 osób mieszkało w mieście i 6 na wsi. 8 osób było hospitalizowanych, 3 osoby leczone ambulatoryjnie. W 2 przypadkach domniemanym źródłem zakażenia były surowe jajka, w pozostałych przypadkach źródło zakażenia pozostało nieustalone. W roku sprawozdawczym podobnie jak w roku ubiegłym większość zachorowań zarejestrowano w II półroczu / 175 Sezonowość zachorowań wg. daty zarejestrowania m-c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII suma liczba zachorowań liczba zachorowań Półrocze 2016 / /5 9/6 11/11

12 Grypa W roku sprawozdawczym zarejestrowano 261 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę współczynnik zapadalności 428,05, w tym dzieci do lat (współczynnik zapadalności 1344,5). Natomiast w roku 2015 zarejestrowano 150 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę (współczynnik zapadalności 246,73), w tym dzieci do lat (współczynnik zapadalności 126,47). W roku 2014 zarejestrowano 66 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę (współczynnik zapadalności 108,7), w tym dzieci do lat (współczynnik zapadalności 195,5). W 2016r. zachorowania odnotowano w grupach wiekowych (ukończone lata): 0-4 lat - 29 osób (w 2015r.-0), 5-14 lat osób (w 2015r.-13), lata osób (w 2015r.- 130), 65 i więcej - 12 osób (w 2015r.- 7). Na 261 zachorowań 4 przypadki były hospitalizowane i potwierdzone w badaniu wirusologicznym: 1 osoba, mężczyzna lat 78, zamieszkały w mieście, skierowany do szpitala z powodu objawów ze strony układu krążenia, zachorowanie w lutym, chłopiec, lat 5, zamieszkały w mieście, skierowany do szpitala z powodu objawów ze strony układu oddechowego, zachorowanie w marcu, 2 kobiety, zamieszkałe na wsi, obie przebywały w szpitalu z powodu podejrzenia białaczki, objawy grypy wystąpiły w czasie hospitalizacji, kobiety zachorowały w marcu. W roku sprawozdawczym większość zachorowań lub podejrzeń zachorowania na grypę zarejestrowano w I kwartale. 99,2%, a w roku 2015 w I kwartale zarejestrowano 100 % zachorowań. W sezonie epidemiologicznym od stycznia 2016r. w programie SENTINEL, zgłoszono 182 zachorowania oraz podejrzenia zachorowań na grypę, w przedziale wiekowym: 0-4 lat 30 zachorowań, 5 9 lat 64 zachorowania, lat 41 zachorowań, lata - 15 zachorowania, lata 18 zachorowań, lat 11 zachorowań, powyżej 65 lat - 3 zachorowania. Krztusiec W roku sprawozdawczym odnotowano 28 zachorowań na krztusiec, współczynnik zapadalności 45,92. W roku 2015 odnotowano tylko jeden przypadek, współczynnik

13 zapadalności 1,64. Najwięcej zachorowań odnotowano w czerwcu (19 przypadków). Na 28 przypadków zachorowało 13 mężczyzn i 15 kobiet. 15 osób mieszkało w mieście, a 13 na wsi. 4 osoby były hospitalizowane, a 24 osoby były leczone ambulatoryjnie. Zachorowania na krztusiec w roku 2016 Liczba Szczepienia Płeć Teren zachorowań p/krztuścowi Leczenie Wiek M K Ogółem M W Ogółem ogółem I II III IV V H A > Ogółem Borelioza W roku sprawozdawczym zanotowano 12 przypadków zachorowania na boreliozę (w tym, 3 przypadki neuroboreliozy) współczynnik zapadalności 19,68. Wszystkie przypadki potwierdzone. W 2015r. odnotowano 4 zachorowania na boreliozę, w tym 1 na neuroboreliozę. Współczynnik zapadalności 6,58. Zachorowania zarejestrowano w lutym -1, maju - 1, czerwcu - 3, lipcu - 3, sierpniu - 1, wrześniu - 1 i w listopadzie -2. Do ukąszeń przez kleszcze dochodziło na trawiastych terenach: w Polsce Torzym - woj. lubuskie, Mchy i Łęgi Nadwarciańskie gm. Książ Wielkopolski, Dąbrowa gm. Śrem - 2 osoby, Milicz - woj. Dolnośląskie, Park Miejski w Śremie oraz 1 narażenie - na terenie Niemiec. Tylko 2 osoby były narażone zawodowo. Wiek Borelioza w 2016 Płeć Miejsce zamieszkania Liczba zachorowań ogółem M K M W Narażenie zawodowe H Leczenie nie nie tak tak nie nie 1 1 > Razem A

14 Nowo wykryte zakażenia HIV W 2016r. zarejestrowano 2 nowe zakażenie HIV współczynnik zapadalności - 3,2. Przypadki wykazano w marcu i w październiku, byli to mężczyźni zamieszkali w mieście. W latach zarejestrowano po 1 nowym zakażeniu wirusem HIV w każdym roku. Ospa wietrzna W roku sprawozdawczym wzrosła liczba zachorowań na ospę. Zarejestrowano 307 przypadków zachorowań (współczynnik zapadalności 503,49). W 2015r. odnotowano 200 zachorowań na ospę - współczynnik zapadalności 328,97. W 2014r. zarejestrowano 611 zachorowań, współczynnik zapadalności 1006,39. Miasto 212 Płeć M 162 Wieś 95 Płeć Ż 145 Podobnie jak w latach wcześniejszych większość zachorowań zanotowano w mieście (212 przypadków) 69,05%, w 2015r. wyniosła 57%. W 2014r. - 67,59%. Podobnie jak w roku ubiegłym więcej zachorowań odnotowano wśród mężczyzn ,7%. Sezonowość zachorowań wg. daty zarejestrowania m-c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII suma liczba zachorowań 2016 liczba zachorowań 2015 Półrocze / / /63 W odróżnieniu od lat poprzednich więcej zachorowań zanotowano w II półroczu (217 przypadków) 70,68%. W roku 2015 większość zachorowań zanotowano w półroczu (137 przypadków) 68%. Najwięcej zachorowań zanotowano w grupie wiekowej 0-4 lat (191 osób) - 62,2%, w 2015r. 58%, w 2014r. - 61,53%. jednostka chorobowa płeć szczepienie Stan zaszczepieni a dawka 0 Przypadek możliwy 2016 Grupa wieku (ukończone lata) ospa wietrzna Mężczyźni Kobiety szczepieni 3+ 3 Nieszczepieni Brak danych szczepieni

15 3+ 8 Nieszczepieni Brak danych Zapobieganie wściekliźnie. W roku 2016 odnotowano 76 kontaktów ze zwierzętami podejrzanymi o wściekliznę (69 osób miało kontakt z psem, 2 osoby z kotem, po 1 osobie z królikiem, szczurem, świnią, dzikiem i nietoperzem). Zaszczepiono przeciw wściekliźnie 13 osób, współczynnik zapadalności 21,32. Osoby zaszczepione zarejestrowano: po 2 przypadki w styczniu i w lutym, 2 osoby w maju, 6 przypadków w sierpniu, 1 przypadek we wrześniu. W roku 2015 zanotowano 59 kontaktów, w tym 47 osób miało kontakt z psem, 11 osób z kotem, 1 osoba ze szczurem, przeciwko wściekliźnie zaszczepiono 15 osób. Podobnie jak w poprzednich latach nie stwierdzono dodatniego wyniku wścieklizny u zwierząt. Realizacja szczepień ochronnych Na terenie powiatu śremskiego szczepienia ochronne wykonuje 13 placówek, w tym 10 - Przychodni Lekarza Rodzinnego, 1 Oddział Neonatologiczny Szpitala Powiatowego im. Tadeusz Malińskiego sp. z o.o. w Śremie, 1- Stacja Dializ w Śremie, 1 - Centrum Medyczne Małgorzata. W 2016r. skontrolowano 11, na 13 placówek w których realizowane są szczepienia ochronne (pozostałe działają na terenie szpital będącego pod nadzorem WSSE). Szczepienia prowadzone były zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok Wykonawstwo u dzieci do lat 2 oraz dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży wyniosło podobnie jak w roku %. W tym roku odnotowano więcej przypadków odmowy zaszczepienia dziecka, wyrażonej przez rodziców (odmowa na piśmie, nie zgłaszanie się rodziców z dziećmi do szczepień). Obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne Wojewody Wielkopolskiego wobec dwojga rodziców niepoddających swojego dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym. W 2016r. zgłoszono 4 przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych. W 2015r. nie zgłoszono żadnego niepożądanego odczynu poszczepiennego. W 2014r. zgłoszono 5 niepożądanych odczynów poszczepiennych. W 2013r. i w 2011r. zgłoszono po 1 przypadku, a w 2012r. trzy niepożądane odczyny poszczepienne

16 III. Ocena stanu sanitarnego w zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. W roku 2016 na obszarze powiatu śremskiego nadzorem objęto 387 zakładów produkcji i obrotu żywności, żywienia i przedmiotów użytku na 602 obiektów według ewidencji. W nadzorowanych obiektach przeprowadzono 495 kontroli ( wskaźnik częstotliwości kontroli 0,82.) z czego w 342 obiektach dokonano oceny zgodnie z obowiązującymi arkuszami. W wyniku dokonanej oceny 22 zakładów uznano za niezgodne z obowiązującymi arkuszami, co stanowi 6,4 % wszystkich ocenianych obiektów. W związku z nieprawidłowym stanem sanitarnym wydano 14 decyzji administracyjnych. W stosunku do osób winnych uchybień sanitarnych nałożono 19 mandatów na sumę 4850,00 zł. W trakcie kontroli pobrano do badań 156 prób środków spożywczych i przedmiotów użytku, zakwestionowano 55 prób z uwagi na złe oznakowanie i parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne, co stanowi 35 %. Wykres nr 1. Rodzaje obiektów żywności i żywienia objętych kontrolą sanitarną w 2016r. Powiat śremski 2016r. Automaty do lodów Piekarnie Ciastkarnie Inne wytwórnie żywności Sklepy spożywcze Kioski Magazyny hurtowe Obiekty ruchome i tymczasowe Środki transportu Inne obiekty obrotu żywnoscią Zakłady żyw. zbiorowego otwartego

17 Wykres nr 2. Odsetek obiektów żywności i żywienia o stanie sanitarno-technicznym niezgodnym z wymaganiami. 11% 11% 22% 0% Automaty do lodów 0% Piekarnie 0% Ciastkarnie 0% 0% 3% Sklepy spożywcze 3% 0% Magazyny hurtowe 0% Obiekty ruchome i tymczasowe 0% 0% Środki transportu 0% 0% Inne obiekty obrotu żywnoscią 0% Zakłady żyw. zbiorowego otwartego 7% 0% Zakłady żyw. zbiorowego zamkniętego 4% 2015r. 2016r. Wykres nr 3. Stan sanitarny skontrolowanych obiektów liczba obiektów o nieprawidłowym stanie sanitarno-technicznym liczba obiektów o prawidłowym stanie techniczno-sanitarnym r. 2016r powiat śremski

18 Wykres nr 4. Liczba obiektów objętych kontrolą stanu sanitarnego liczba obiektów w ewidencji liczba obiektów skontrolowanych liczba obiektów o nieprawidłowym stanie sanitarno-technicznym liczba decyzji zarządzających r. 2016r powiat śremski Wykres nr 5. Liczba obiektów skontrolowanych w poszczególnych gminach Liczba obieków skontrolowanych r 2015r 2016r 2015r 2016r 2015r 2016r 2015r gmina Śrem gmina Brodnica gmina Dolsk gmina Książ Powiat śremski Wlkp

19 Wykres nr 6. Liczba wydanych decyzji Liczba wydanych decyzji r 2015r 2016r 2015r 2016r 2015r 2016r 2015r gmina Śrem gmina Brodnica gmina Dolsk gmina Książ Wlkp. Powiat śremski Wykres nr 7. Liczba nałożonych mandatów Liczba mandatów r 2015r 2016r 2015r 2016r 2015r 2016r 2015r gmina Śrem gmina Brodnica gmina Dolsk gmina Książ Wlkp. Powiat śremski

20 Wykres nr 8. Kwota mandatów nałożonych w latach Kwota mandatów w zł r 2015r 2016r 2015r 2016r 2015r 2016r 2015r gmina Śrem gmina Brodnica gmina Dolsk gmina Książ Wlkp. Powiat śremski Stan sanitarny obiektów w stosunku do roku ubiegłego utrzymuje się na podobnym poziomie. Nadal stwierdzano w sprzedaży artykuły spożywcze po terminie przydatności do spożycia oraz przechowywane w niewłaściwych warunkach. Liczba obiektów, w których stwierdzono zły stan sanitarny również utrzymuje się na podobnym poziomie. Stan technicznych obiektów uległ poprawie w porównaniu do latach ubiegłych. W grupie obiektów automaty do lodów stan sanitarny zakładów nie budził zastrzeżeń. W grupie obiektów piekarnie stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. Nieprawidłowy stan techniczny stwierdzono w jednym zakładzie. W grupie obiektów ciastkarnie stan sanitarno-techniczny nie budził zastrzeżeń. W grupie sklepy spożywcze zły stan sanitarny, stan sanitarno-techniczny stwierdzono w dwudziestu sześciu obiektach. W grupie obiektów magazyny hurtowe stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. W grupie zakłady żywienia zbiorowego otwartego stan sanitarny w dwunastu obiektach był nieprawidłowy. W grupie zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny był w czterech zakładach. Najczęściej występujące niezgodności podczas przeprowadzanej oceny obiektów to:

21 w obiektach obrotu żywnością przechowywanie artykułów spożywczych poza urządzeniem chłodniczym oraz wprowadzanie do obrotu artykułów spożywczych po terminie przydatności do spożycia, brak bieżącej czystość, brak do wglądu i nie prowadzone na bieżąco zapisy w rejestrach temperatur w urządzeniach chłodniczych, brak do wglądu badań lekarskich do celów sanitarnoepidemiologicznych, brak prawidłowej temperatury przechowywania artykułów spożywczych, niezachowana ciągłość łańcucha chłodniczego, brak ciepłej wody; zakłady żywienia zbiorowego otwartego obecność i śladów gryzoni, niedomyty sprzęt kuchenny, brak higieny przy przygotowywaniu potraw, brak do wglądu procedur systemu HACCP, brak do wglądu procedur GHP i GMP, brak informacji dla klientów o alergenach występujących w potrawach, brak umowy na usuwanie odpadów pokonsumpcyjnych, mięso samodzielnie mrożone zakupione jako świeże, łuszcząca się farba w pomieszczeniach zmywalni i obieralni, pomieszczenia wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem ( kloc do mięsa ustawiony w zmywalni, kuchenka gazowa usytuowana w zmywalni), artykuły spożywcze przechowywane poza urządzeniem chłodniczym. Większość zakładów zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadziła do stosowania instrukcje dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej, co wpływa na poprawę jakości produkowanych i wprowadzanych do obrotu środków spożywczych. W 105 zakładach wdrożono system HACCP. Przyczyną kwestionowania prób pobranych do badań laboratoryjnych było nieprawidłowe oznakowanie. Dotyczyło to następujących produktów: flaki wieprzowe, skrzydełka z kurczaka w przyprawach, parówka, napój niegazowany herbaciany GREEN ICE TEA, suplementy diety: Tran, na odporność, Luteina na oczy Doppel Herz. W 5 próbach sałatki jarzynowej stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes. Ponadto zwrócono uwagę na zanieczyszczenie przypuszczalnymi bakteriami Bacillus cereus produktów: ciasto gruszkowo-czekoladowe z kremem niepoddanym obróbce termicznej, ciasto z bezą i kremem poddanym obróbce termicznej, ciasto W-Z z kremem niepoddanym obróbce termicznej, śmietanka kremowa pasteryzowana 30%. Nieprawidłowości dotyczyły jednego producenta z naszego terenu, podjęto działanie mające na celu wyeliminowywanie nieprawidłowego produktu z obrotu. Pozostałe kwestionowane produkty dotyczyły producentów z poza terenu powiatu śremskiego w związku z tym przesyłano informację do podjęcia dalszych działań

22 zgodnie z kompetencjami do właściwych Powiatowych Lekarzy Weterynarii lub Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Ocenie poddano również jadłospisy dekadowe w stołówkach szpitalnych, przedszkolach, szkołach, które oceniono jako prawidłowe

23 IV. Ocena stanu sanitarnego w zakresie Higieny Komunalne. 1. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) powiatu śremskiego w 2016 r. sprawowała nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Badania jakości wody do spożycia wykonują akredytowane laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoria zewnętrzne o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną, zgodnie z zapisami zawartymi w art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.). W powiecie śremskim woda przeznaczona do spożycia przez ludzi ujmowana jest z ujęć podziemnych czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Wody podziemne charakteryzują się raczej stałym składem fizyko chemicznym, który kształtują procesy hydrogeologiczne, fizyczne i biologiczne. Najczęściej przekraczane są normy dotyczące dopuszczalnych ilości manganu i żelaza. Parametry te nie mają znaczenia zdrowotnego i nie stanowią zagrożenia dla ludzi, mogą jedynie powodować zmiany organoleptyczne wody. Uzdatnianie takiej wody jest stosunkowo proste, zazwyczaj przy zastosowaniu tradycyjnych układów napowietrzania i filtracji. W roku 2016 w ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie znajdowało się 13 ujęć zasilających wodociągi produkujące wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Wszystkie wodociągi pracują w oparciu o jedno ujęcie, które stanowi: 13 studni (wodociąg Śrem), 2 studnie (wodociągi: Dąbrowa, Dolsk, Gaj, Konarzyce, Książ Wlkp., Małachowo, Mchy, Nochowo, Orkowo, Piotrowo, Wieszczyczyn) lub 1 studnia (Łężek). 23

24 Wszystkie ujęcia wody zostały w roku ubiegłym skontrolowane. Studnie na ujęciach wodociągowych są właściwie oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Ich stan sanitarno-techniczny nie budził zastrzeżeń. W roku 2016 w ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie znajdowało się 13 wodociągów, które w zależności od wielkości produkcji wody zakwalifikowane są w trzech grupach: wodociągi produkujące od m 3 wody na dobę 1 (wodociąg publiczny Śrem), wodociągi produkujące od m 3 wody na dobę 10 (wodociągi publiczne: Dąbrowa, Dolsk, Gaj, Konarzyce, Książ, Małachowo, Mchy, Nochowo, Piotrowo, Wieszczyczyn), wodociągi produkujących 100 m 3 wody na dobę - 2 (wodociąg publiczny Orkowo, oraz wodociąg zakładowy Spółdzielni Rolniczo-Usługowa w Łężku). Liczba wodociągów w porównaniu do roku ubiegłego nie uległa zmianie. Również żaden z wodociągów nie został przekwalifikowany do innej z grup. W liczbie tej 12 to wodociągi publiczne, zarządzane przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne, 1 to wodociąg zakładowy należący do Spółdzielni Rolniczo Usługowej. Na koniec roku 2016, w związku ze sprzedażą majątku Spółdzielni Rolniczo Usługowej wodociąg należący do tej Spółdzielni zaprzestał dostarczania wody do miejscowości Łężek, a wszyscy mieszkańcy mieli zostać podłączeni do sieci wodociągu publicznego w Konarzycach. Do miejscowości tej w 2007 r. została doprowadzona woda z wodociągu publicznego w Konarzycach, wykonano przyłącza wodociągowe do liczników u mieszkańców, ale mieszkańcy nie korzystali z tej wody. Spośród zewidencjonowanych wodociągów 1 wodociąg (wodociąg publiczny w Śremie) spełnia kryteria wymagań raportowania do Komisji Europejskiej. Raportowaniem tym objęte są wodociągi produkujące wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości powyżej 1000 m 3 /dobę lub zaopatrujące powyżej 5000 osób oraz wodociągi obsługujące zakłady produkujące żywność przeznaczoną na eksport. Na terenie powiatu śremskiego badania laboratoryjne zarówno w ramach nadzoru jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak i w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw wodociągowych wykonywały te same laboratoria co w roku ubiegłym. Przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne przygotowują i przedstawiają do uzgodnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Śremie harmonogram prowadzenia badań oraz na bieżąco przekazują wyniki tych badań. 24

25 Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego, przeglądowego, a także w ramach nadzoru sanitarnego były wykonywane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lesznie oraz Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli wewnętrznej prowadzone były przez laboratoria zewnętrzne o udokumentowanym systemie jakości badań, zatwierdzonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej: Laboratorium Badania Wody Śremskich Wodociągów Spółka z o.o. ul. Parkowa 8 w zakresie 9 oznaczeń fizykochemicznych oraz AQUANET Laboratorium sp. z o.o. w Poznaniu ul. Dolna Wilda 126 w zakresie pozostałych parametrów. Na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie sporządzał ocenę jakości wody. Podstawa prawną oceny jakości wody było rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Wszystkie sporządzone oceny były przekazywane do właściwego wójta lub burmistrza, zgodnie z zapisami 17 ust. 5, 19 ust. 3 oraz 20 ust. 5 wyżej cytowanego rozporządzenia. Nadzorem objęto wszystkie 13 wodociągów, w których przeprowadzono 13 kontroli urządzeń wodnych oraz pobrano do badań laboratoryjnych 174 próby wody przeznaczonej do spożycia, w tym 86 prób wody pobranej w ramach nadzoru prowadzonego przez organy PIS oraz 88 prób wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej. Na podstawie wykonanych badań jakości wody w 2016 r. stwierdzono, że wszystkie wodociągi produkowały wodę właściwej jakości, odpowiadającą wymaganiom cytowanego rozporządzenia. W porównaniu do roku 2015 liczba wodociągów produkujących dobrą wodę zwiększyła się o 2 wodociągi, które w roku ubiegłym produkowały wodę warunkowo przydatną do spożycia. Woda z wodociągu publicznego w Małachowie była warunkowo przydatna do spożycia ze względu na przekroczenie w parametrze manganu, a woda z wodociągu publicznego w Konarzycach była warunkowo przydatna do spożycia ze względu na przekroczenia w parametrach żelaza i manganu 25

26 oraz barwy i mętności. Związki żelaza i manganu nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody takie jak mętność czy barwa liczba wodociągów ogółem liczba wodociągów produkujących wodę dobrą liczba wodociągów produkujących wodę złą (dobrą warunkowo) W roku 2016 wszyscy mieszkańcy korzystający z wody wodociągowej zaopatrywani byli w wodę dobrej jakości. Liczba mieszkańców korzystających z wody dobrej w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła się o ok osób, co stanowi ok. 5,1% wszystkich mieszkańców korzystających w wody wodociągowej % ludności zaopatrywanej w wodę dobrą % ludności zaopatrywanej w wodę złą (dobrą warunkowo) Najwięcej mieszkańców w powiecie śremskim korzysta z 1 wodociągu z grupy produkującej od m 3 wody na dobę ok. 60,4%. Z 10 wodociągów z grupy wodociągów o produkcji wody od m 3 wody na dobę korzysta ok. 39,1% mieszkańców, a z 2 wodociągów z grupy wodociągów o produkcji wody 100 m 3 wody na dobę korzysta ok. 0,5% mieszkańców. 26

27 0,5 39,1 60,4 % ludności zaopatrywanej w wodę z grupy wodociągów o produkcji od 1001 do m3/dobę % ludności zaopatrywanej w wodę z grupy wodociągów o produkcji od 101 do 1000 m3/dobę % ludności zaopatrywanej w wodę z grupy wodociągów o produkcji 100 m3/dobę Procent mieszkańców korzystających z wodociągów w poszczególnych grupach w porównaniu do roku ubiegłego nie uległ zmianie % ludności zaopatrywanej w wodę z grupy wodociągów o produkcji wody od 1001 do m3/dobę % ludności zaopatrywanej w wodę z grupy wodociągów o produkcji wody od 101 do 1000 m3/dobę % ludności zaopatrywanej w wodę z grupy wodociągów o produkcji wody 100 m3/dobę Nie wszyscy mieszkańcy powiatu śremskiego maja możliwość korzystania z wody wodociągowej. W roku 2016 żadna miejscowość nie została zwodociągowana. Na terenie powiatu nadal występują tereny, które nie są zwodociągowanie: gmina Śrem Tesiny osada, gmina Książ Wlkp. - Gogolewko wieś, Obreda osada, gmina Dolsk Lipówka wieś, Brzednia leśniczówka, gmina Brodnica Tworzykowo wybudowanie. Wodociągi objęte nadzorem zaopatrują w wodę mieszkańców powiatu śremskiego obejmującego 4 gminy: Miasto i gmina Śrem obsługiwana jest przez 5 wodociągów publicznych (Śrem, Dąbrowa, Gaj, Nochowo, Orkowo). Jakość wody z nadzorowanych na terenie gminy wodociągów, podobnie jak w roku poprzednim odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Liczba 27

28 wodociągów w porównaniu do roku ubiegłego nie uległa zmianie. Ponadto mieszkańcy gminy Śrem korzystają z wodociągu publicznego w Wieszczyczynie (1 miejscowość). Miasto i gmina Książ Wlkp. - obsługiwana jest przez 3 wodociągi publiczne (Książ, Konarzyce, Mchy) oraz 1 wodociąg zakładowy, należący do Spółdzielni Rolniczo- Usługowej w Łężku. Jakość wody z nadzorowanych na terenie gminy wodociągów odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). W porównaniu do roku 2015 uzyskano poprawę jakości wody z wodociągu publicznego w Konarzycach, z którego woda była warunkowo przydatna do spożycia ze względu na przekroczenia w parametrach żelaza i manganu oraz barwy i mętności. Liczba wodociągów w porównaniu do roku ubiegłego nie uległa zmianie. Ponadto mieszkańcy gminy Książ korzystają z wodociągu publicznego w Dolsku (2 miejscowości) oraz z wodociągu publicznego w Wieszczyczynie (1 miejscowość). Miasto i gmina Dolsk - obsługiwana jest przez 3 wodociągi publiczne (Dolsk, Wieszczyczyn, Małachowo). Jakość wody z nadzorowanych na terenie gminy wodociągów, odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). W porównaniu do roku 2015 uzyskano poprawę jakości wody z wodociągu publicznego w Małachowie, z którego woda była warunkowo przydatna do spożycia ze względu na przekroczenie w parametrze manganu. Liczba wodociągów w porównaniu do roku ubiegłego nie uległa zmianie. Gmina Brodnica - obsługiwana jest przez 1 wodociąg publiczny (Piotrowo), który leży na terenie gminy Brodnica. Jakość wody z nadzorowanego na terenie gminy wodociągu, podobnie jak w roku poprzednim odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Liczba wodociągów w porównaniu do roku ubiegłego nie uległa zmianie. Ponadto mieszkańcy gminy Brodnica korzystają z wodociągu publicznego w Śremie (2 miejscowości) oraz z wodociągu publicznego w Gaju (4 miejscowości). Oceny jakości wody dokonano w oparciu o badania wykonane w ramach nadzoru prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne: 28

29 1. liczba badań fizyko-chemicznych 157 w tym gmina Śrem 80, gmina Książ 34 gmina Dolsk 31 i gmina Brodnica liczba badań bakteriologicznych 171 w tym gmina Śrem 83, gmina Książ 35, gmina Dolsk 39 i gmina Brodnica 14. W roku 2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie wydał 90 ocen stwierdzających przydatność wody do spożycia w tym: gmina Śrem 45, gmina Książ 21, gmina Dolsk 18 i gmina Brodnica 6. Ponadto zostało wydanych 14 ocen rocznych (półrocznych) o jakości wody w tym gmina Śrem 6, gmina Książ 4, gmina Dolsk 3 i gmina Brodnica 1. We wszystkich wydanych ocenach stwierdzono przydatność wody do spożycia. 2. Ocena jakości wody w pływalniach, w kąpieliskach oraz w miejscach wykorzystywanych do kąpieli Pływalnie. Przez cały rok 2016 pływalnia zlokalizowana na terenie Obiektu Sportowego w Śremie przy ul. Staszica 1 były nieczynna Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli. Nadzór kontrolno-laboratoryjny nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli w 2016 r. prowadzony był zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1602), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 2082). W sezonie 2016 r. na terenie powiatu śremskiego, podobnie jak w roku poprzednim funkcjonowało 1 kąpielisko oraz 3 miejsca wykorzystywane do kąpieli. W roku 2016 do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie wpłynął 1 wniosek o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk. Wniosek ten dotyczył Kąpieliska nad jeziorem Jarosławskim, na terenie gminy Książ Wlkp. W sezonie kąpielowym 2016 r. na terenie powiatu śremskiego funkcjonowały 3 miejsca wykorzystywane do kąpieli: w Śremie nad Jeziorem Grzymisławskim, w Dolsku plaża miejska nad Jeziorem Dolskim Wielkim, 29

30 w Dolsku - Podrzekcie nad Jeziorem Dolskim Wielkim. W sezonie kąpielowym Państwowa Inspekcja Sanitarna dokonała oceny jakości wody w w/w kąpielisku oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Wykonano łącznie 5 badań jakości wody w kąpielisku (w tym 1 w ramach kontroli urzędowej) oraz 9 badań jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli. We wszystkich w/w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli jakość wody odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Organy PIS corocznie dokonują oceny jakości wody w kąpieliskach na podstawie wymagań określonych w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W 2016 r. przeprowadzono klasyfikację jakości wody w kąpielisku na podstawie czteroletnich badań. Jakość wody w Kąpielisku nad jeziorem Jarosławskim sklasyfikowano jako doskonałą. W sezonie letnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie prowadziła i aktualizowała internetowy serwis kapieliskowy (zgodnie z art. 163 c ust. 3 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), który jest źródłem informacji m.in. na temat: lokalizacji kąpielisk, czasu trwania sezonu kąpielowego, bieżącej oceny jakości wody w kąpieliskach, informacji o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyn zakazu, informacji o występowaniu krótkotrwałych zanieczyszczeń, ostrzeżeniu o przewidywanym zanieczyszczeniu, infrastrukturze. Serwis kąpieliskowy udostępnia także dane administratorów powiatowych stacji nadzorujących kąpieliska. Link do serwisu kapieliskowego umieszczony jest na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowo, w trakcie trwania sezonu na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie umieszczane były komunikaty o jakości wody do kąpieli. Ogółem umieszczono 6 komunikatów. W dalszym ciągu obserwuje się organizowanie miejsc wykorzystywanych do kąpieli jako rozwiązanie zastępcze kąpielisk, które spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/7/WE i w których kąpiel jest w pełni bezpieczna, a jakość wody podlega stałej kontroli w trakcie trwania sezonu kąpielowego. Miejsca wykorzystywane do kąpieli docelowo mają służyć jako miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli podczas zorganizowanego krótkotrwałego wypoczynku 30

31 letniego (obozy harcerskie, ośrodki wypoczynkowe, campingi, gospodarstwa agroturystyczne, itp.). Osoby kapiące się w tych miejscach robią to na własne ryzyko. 3. Ocena stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w 2016 r. oceniono stan sanitarny w 214 obiektach, co stanowi 63% obiektów znajdujących się w ewidencji. Żaden z obiektów nie został oceniony jako zły - odsetek obiektów złych wynosił 0%. W roku 2016 przeprowadzono łącznie 239 kontroli % obiektów skontrolowanych % obiektów o złym stanie sanitarnotechnicznym 3.1. Domy Pomocy Społecznej. Z dniem 1 stycznia 2010 r. Dom Pomocy Społecznej w Śremie i Dom Pomocy Społecznej w Psarskim, których organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Śremie zostały przekazane do nadzoru Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. W roku 2016 nadzorem sanitarnym objęty był 1 obiekt - Całodobowy Dom Opieki w Szołdrach, gmina Brodnica, który rozpoczął działalność w 2009 r. Obiekt działa w oparciu o decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2009 r., która zezwala na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niesprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Zezwolenie wydane jest na czas nieokreślony. Jest to podmiot niepubliczny, prowadzony przez osobę fizyczną (zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.). Obiekt spełnia standardy określone w art. 68 wyżej cytowanej ustawy. W obiekcie przeprowadzono 1 kontrolę. Stan sanitarno-techniczny obiektu, w chwili kontroli nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono również uchybień sanitarnych w zakresie 31

32 utrzymania bieżącej czystości. Obiekt przeznaczony jest dla 23 osób i posiada 13 pokoi oraz przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, pochwyty, platforma przy schodowa na I piętro budynku) Hotele i inne obiekty świadczące usługi noclegowe. W 2016 r. nadzorem objęto 11 obiektów w tym: 3 hotele (Hotel Metropol Śrem Pl.20 Października 43, Hotel L ASCADA Śrem ul. Chełmońskiego 2, Hotel Cztery Korony Śrem ul. Malczewskiego 1), 6 innych obiektów świadczących usługi noclegowe (Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy Villa Natura Dolsk ul. Podrzekta, Dwór Andrzejówka Mechlin, Centrum Hipiki Jaszkowo, Ceglarnia Jarosławki 3, Agroturystyka: Słoneczny Dwór Radoszowo II i Kmiecikówka Lubiatówko) oraz 2 ośrodki wypoczynkowe (pola biwakowe w Jarosławkach oraz pole biwakowe w Dolsku Podrzekcie). Ogółem przeprowadzono 13 kontroli. Stan sanitarnotechniczny żadnego z w/w obiektów, w chwili kontroli nie budził zastrzeżeń prace remontowo-modernizacyjne przeprowadzane są sukcesywnie, we własnym zakresie przez właścicieli obiektów. Nie stwierdzono również uchybień sanitarnych w zakresie utrzymania bieżącej czystości. Wszystkie obiekty podobnie jak w roku poprzednim został oceniony pozytywnie. Przedmiotem kontroli sanitarnych było: zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, ogólny stan sanitarno-techniczny, czystość i porządek w obiektach i ich otoczeniu postępowanie z bielizną czystą i brudną, gospodarkę odpadami stałymi i płynnymi, zaopatrzenie w środki czystościowo dezynfekcyjne oraz przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. Budynki obiektów hotelarskich wyposażone są: w hole z recepcją, pokoje mieszkalne, sale konferencyjne oraz w restauracje. Inne obiekty świadczące usługi noclegowe spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Ustępy publiczne. Pod nadzorem PSSE w Śremie znajduje się 6 obiektów, w tym 1 czynny sezonowo (od maja do października). Z istniejących obiektów 2 zlokalizowane są w budynkach murowanych, natomiast 4 to obiekty typu kontenerowego. Wszystkie obiekty 32

33 przystosowane są dla potrzeb niepełnosprawnych. Liczba obiektów w porównaniu do roku ubiegłego nie uległa zmianie. W styczniu 2016 r. uruchomiony został nowy ustęp publiczny w Książu Wlkp. w miejsce zlikwidowanego ustępu typu kontenerowego starego typu, nie przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Nowy ustęp wykonany jest całkowicie z prefabrykowanych elementów o konstrukcji stalowej. Składa się z 2 pomieszczeń: kabiny ustępowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia dla osób zarządzających obiektem (pomieszczenie sterowni). Ściany, posadzka oraz armatura w kabinie ustępowej wykonane są ze stali nierdzewnej. Kabina wyposażona jest w miskę ustępową oraz umywalkę do mycia rąk, wyposażoną w trójfunkcyjny system automatyczny pozwalający dozować: wodę bieżącą, mydło oraz ciepłe powietrze do osuszenia rąk. Obiekt wyposażono w wentylację wspomaganą mechanicznie, włączaną ze światłem. Kontrolą objęto 6 obiektów, w których przeprowadzono 6 kontroli. Stan sanitarnotechniczny skontrolowanych obiektów, w chwili kontroli nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono również uchybień sanitarnych w zakresie utrzymania bieżącej czystości. 3.4 Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej i solaria. W 2016 r. pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie znajdowało się 119 obiektów, w których świadczone były usługi z zakresu fryzjerstwa, kosmetyki, tatuażu i odnowy biologicznej. W porównaniu do roku ubiegłego ich liczba wzrosła o 7 obiektów. Większość obiektów z tej grupy to małe zakłady, w których usługi świadczy 1 osoba, najczęściej właściciel. Spośród w/w zakładów skontrolowano 93 obiekty, co stanowi 78,1%, przeprowadzając 100 kontroli. liczba zakładów w ewidencji liczba zakładów skontrolowanych % skontrolowanych obiektów Zakłady fryzjerskie ,2 Zakłady kosmetyczne ,3 zakłady tatuażu ,0 zakłady odnowy biologicznej inne zakłady, w których świadczona jest więcej niż 1 z ww usług , , ,1 33

34 70 60 liczba obiektów w ewidencji liczba obiektów skontrolowanych zakłady fryzjerskie zakłady kosmetyczne zakłady tatuażu zakłady odnowy biologicznej inne zakłady Wśród zakładów ujętych w ewidencji przeważały zakłady fryzjerskie, najmniej liczną grupę stanowiły zakłady tatuażu rok 2014 rok rok zakłady fryzjerskie zakłady kosmetyczne zakłady tatuażu zakłady odnowy biologicznej inne zakłady Brak aktualnego przepisu określającego szczegółowe wymagania sanitarne jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej utrudnia prawidłowe sprawowanie nadzoru nad tą grupą obiektów. W związku z brakiem w/w przepisu w roku 2016, podobnie jak w roku poprzednim kontrole prowadzone były w oparciu o wymagania sanitarne wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.). We wszystkich skontrolowanych zakładach pomieszczenia i wyposażenie utrzymane było we właściwym stanie sanitarno-porządkowym. Również stan sanitarno-techniczny żadnego ze skontrolowanych obiektów, w chwili kontroli nie budził zastrzeżeń. Prace remontowe przeprowadzane są sukcesywnie, w miarę potrzeb przez właścicieli obiektów. 34

35 3. 5. Podmioty wykonujące działalność leczniczą W roku 2016 na terenie powiatu śremskiego zarejestrowanych było 159 placówek, skontrolowano wspólnie ze Stanowiskiem Pracy ds. Epidemiologii 74 obiekty. Kontrolą objęto: podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - 2 szpitale i 1 zakład opiekuńczo leczniczy, 30 podmiotów leczniczych wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w tym 10 Przychodni Lekarzy Rodzinnych, 1 Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Stację Dializ oraz 41 praktyk zawodowych. W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oceniono stan sanitarno- techniczny, dokumentację w tym dokumentację dotyczącą procedur sanitarno-higienicznych, dokumentację zdrowotną oraz postępowanie z bielizną czystą i brudną, postępowanie z odpadami komunalnymi i medycznymi powstającymi w wyniku prowadzenia działalności leczniczej. Na terenie powiatu śremskiego nadzorem sanitarnym objęto 2 publiczne podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie przy ul. Mickiewicza 95, Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Śremie przy ul. Promenada 7 oraz 1 niepubliczny podmiot leczniczy Centrum Medyczne Małgorzata Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 1 Śrem. Liczba placówek w porównaniu z rokiem 2015 nie uległa zmianie. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono niewłaściwego stanu sanitarnotechnicznego w żadnej placówce oraz nie stwierdzono uchybień w zakresie postępowania z bielizną czystą i brudną oraz w zakresie postępowaniu z odpadami medycznymi. Placówki przekazują do utylizacji odpady medyczne na podstawie ważnych umów z firmami specjalistycznymi posiadającymi wymagane zezwolenia. Obiekty zaopatrywane są w wodę z wodociągu publicznego w Śremie. W roku 2016 pobrano do badań 3 próbki wody ciepłej z instalacji wodociągowej wewnętrznej Centrum Medycznego Małgorzata Sp. z o. o., przeprowadzone badania wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego tj. bakterii z rodzaju Legionella sp. w punkcie czerpalnym pośrednim ( I piętro Oddział Onkologiczny, łazienka przy sali chorych nr 9). W pozostałych punktach poboru zawartość Legionelli sp. mieściła się w granicach normy. 35

36 Badanie powtórnie pobranej próbki wody ciepłej w tym samym punkcie czerpalnym wykazało, że jakość wody ciepłej w instalacji wodociągowej wewnętrznej w/w placówki spełniła wymagania mikrobiologiczne Centrum Medyczne Małgorzata Sp. z o.o. - w przypadku awarii lub przerwy w dostawie wody może korzystać z rezerwowego źródła wody należącego do szpitala w Śremie. Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SPSZOZ w Śremie- posiada własny sprawny przepływowy zbiornik na wodę o pojemności 15 m 3 zapewniający 24 godzinny zapas wody. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Promenada 7 Śrem - od miesiąca sierpnia 2016r. posiada własne sprawne awaryjne źródło wody, przepływowy zbiornik wody o pojemności 20 m 3 stanowiący 12 godzinny zapas na potrzeby zakładu. W ramach prac remontowych w Wielkopolskim Ośrodku Reumatologicznym pomieszczenia dotychczas wykorzystywane na szatnię dla pacjentów pobytu dziennego zostało wyremontowane i przeznaczone na pracownię rezonansu magnetycznego, którą wyposażono w rezonans niskopolowy. Poza tym w budynku głównym Ośrodka Reumatologicznego dokonano przebudowy klatki schodowej. Przedmiotowa inwestycja miała na celu dostosowanie budynku do przepisów PPOŻ. Zapewniono również system oddymiania, w związku z tym nad każdą klatką schodową zainstalowano (w obrębie poddasza) klapy dymowe, które połączone są z systemem sygnalizacji pożarowej budynku. Ponadto w pomieszczeniu do krioterapii odmalowano ściany i sufit oraz przeprowadzono kapitalny remont w pomieszczeniu do hydroterapii, ściany i podłogę pokryto płytkami ceramicznymi i wyposażono pomieszczenie w nowe wanny do masażu podwodnego i masażu kończyn górnych i dolnych. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ul. Promenada 7 przeprowadzono remont sanitariatów dla pacjentek w obrębie I i III odcinka tj. wymieniono na nowe płytki ceramiczne ścienne i podłogowe, wyposażono w nową armaturę oraz odmalowano ściany i sufity w pokojach i na korytarzach usytuowanych w obrębie w/w odcinków. Centrum Medyczne Małgorzata Sp. z o.o. przeprowadziło wydzielenia i urządzenia magazynu środków czystościowych i dezynfekcyjnych w obrębie III piętra budynku. Podmioty lecznicze wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Liczba obiektów w porównaniu do roku ubiegłego nie uległa zmianie, obecnie są 43 obiekty. Wyrejestrowano 2 obiekty Wielkopolskie Centra Medyczne Panaceum Śrem ul. Chłapowskiego 1 K, L, Ł i NZOZ Przychodnia Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Śrem ul. Chełmońskiego 1, zarejestrowano 2 nowe podmioty - 36

37 Centrum Rehabilitacji Leczniczej SYNERGIA ul. Mickiewicza 56 Śrem i Centrum Medycyny Estetycznej Dolce Medical Sp. z o.o. ul. 1 Maja 21, Śrem. Stan sanitarno-techniczny w kontrolowanych obiektach oceniono jako dobry, stwierdzono uchybienia stanu sanitarno-technicznego 2 obiektach: Centrum Medyczne MEDEUS ul. i NZOZ Przychodnia Stomatologiczna AL-dent, gdzie zakwestionowano nieszczelność pakietów z wysterylizowanym sprzętem stomatologicznym w miejscach zamknięcia, brak opracowanej procedury dotyczącej mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego. Nieprawidłowości zostały usunięte, a Powiatowy Inspektor Sanitarny wystawił decyzje rachunkowe. Prace remontowe przeprowadzone zostały w następujących obiektach: Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Lekarzy Specjalistów KO - MED s.c. w Brodnicy działalność została przeniesiona do własnego nowego wolnostojącego parterowego budynku o łącznej powierzchni użytkowej 136,32 m 2. W obiekcie wydzielono pomieszczenia: gabinet diagnostyczny lekarza ginekologa/położnej, gabinet zabiegowy przy gabinecie ginekologa, kabinę higieny osobistej, dwa pomieszczenia przeznaczone na gabinety diagnostyczne lekarza rodzinnego, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne dla personelu, pomieszczenie higienicznosanitarne dla personelu, gabinet zabiegowy, pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych dla pacjentów, pomieszczenie do magazynowania odpadów medycznych, pomieszczenie przeznaczone na środki czystości i sprzęt porządkowy. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego i Lekarzy Specjalistów Centrum Zdrowia MEDYK Śrem ul. Powstańców Wlkp. 5,- odmalowano ściany i sufity w 2 gabinetach lekarskich. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego MEDICUS s.c. ul. Mickiewicza 5, odmalowano ściany i sufit w gabinecie zabiegowym (punkt szczepień) i wymieniono na nowe obicie przewijaka w tym gabinecie. Pomieszczenie porządkowe wyposażono w nowy zlew do mycia pojemników wielokrotnego użycia przeznaczonych do gromadzenia odpadów medycznych i komunalnych. Przychodnia Lekarza Rodzinnego SANITAS Mchy 27- odmalowano ściany i sufity w gabinecie lekarskim i poczekalni dla pacjentów oraz wykonano nowe schody prowadzące do budynku. 37

38 Poradnia Stomatologiczna 3 Dent-Stom. s.c. Bartz, Jagielski ul. Przemysłowa 1, Śrem odmalowano ściany i sufity w gabinetach stomatologicznych, poczekalni i sanitariacie dla pacjentów. Dental Prywatna Przychodnia Stomatologiczna Grażyna, Dawid Oboda s. c. Oddział Śrem ul. Kilińskiego1, Śrem - odmalowano ściany i sufit w gabinecie stomatologicznym oraz sufit w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym dla pacjentów. Centrum Rehabilitacji Leczniczej SYNERGIA ul. Mickiewicza 56, Śrem Oddano w użytkowanie nowy obiekt w budynku wolnostojącym II kondygnacyjnym. o łącznej powierzchni 192,17m 2, w którym zapewniono na parterze 3 pomieszczenia do fizykoterapii, pomieszczenie gabinetu masażu, pomieszczenie hydroterapii, przebieralnię pacjentów, pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, przeznaczone dla pacjentów, pomieszczenie technicznoporządkowe oraz ciąg komunikacji wewnętrznej pionowej i poziomej obiektu, w obrębie którego wydzielono recepcję oraz poczekalnię pacjentów. W obrębie piętra zapewniono: dwa pomieszczenia kinezyterapii, pomieszczenie gabinetu lekarskiego (konsultacyjnego), biuro, pomieszczenie socjalne dla personelu, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przeznaczone dla personelu. Budynek wyposażono w windę osobową umożliwiającą dostęp do pomieszczeń w obrębie piętra. Zapewniono również podjazd zewnętrzny. Działalność obiektu obejmuje świadczenie usług w zakresie fizjoterapii: krioterapię, laseroterapię, elektroterapię, ultradźwięki, magnetoterapię, termoterapię, światłoterapię, hydroterapię, masaże, presoterapię oraz kinezyterapię. Centrum Medycyny Estetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. 1 Maja 21 oddano w użytkowanie pomieszczenia zlokalizowane w obrębie I piętra pawilonu handlowego Alfa. W obiekcie wydzielono następujące pomieszczenia: poczekalnia z wydzieloną rejestracją pacjentów, trzy gabinety diagnostyczno-zabiegowe, gabinet diagnostyczny, pomieszczenie socjalne dla personelu z szafą odzieżową (dwudzielną) dwa pomieszczenia higieniczno- sanitarne przeznaczone dla pacjentów i dla personelu z wydzieloną strefą przechowywania środków czystości, sprzętu porządkowego. Działalność obiektu obejmuje świadczenie usług w znieczuleniu miejscowym w zakresie: kosmetyki, masażu, manicure, pedicure z podologią, kosmetyki z użyciem kwasów. B. BRAUN AVITUM POLAND Sp. z o.o. Stacja Dializ przy ul. Chełmońskiego 1 w Śremie - w sali dializ odmalowano ściany i sufit i pokryto płytkami ceramicznymi 38

39 ścianę przy blatach zabiegowych oraz w miejscu przechowywania zbiorczego czerwonego worka umieszczonego na stelażu przeznaczonego do zbierania odpadów medycznych. Uzupełniono ubytki w płytkach podłogowych i pokryto płytkami ceramicznymi ścianę przy wejściu do obiektu od wewnętrznej strony. Ustawiono zewnętrzną wiatę przeznaczoną do gromadzenia odpadów komunalnych. W pozostałych obiektach drobne prace remontowe przeprowadzane były w miarę potrzeb i możliwości Bieżąca czystość i utrzymanie porządku. Wszystkie kontrolowane placówki posiadały prawidłowo opracowane procedury dotyczące sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz postępowania ze sprzętem do utrzymania porządku i czystości po zakończonej pracy. Nie stwierdzono uchybień sanitarnych w zakresie bieżącej czystości i porządku oraz w postępowaniu ze sprzętem porządkowym po zakończonej pracy. Zaopatrzenie w wodę. Wszystkie placówki zaopatrywane są w wodę z wodociągów publicznych. Postępowanie z odpadami medycznymi W trakcie świadczenia usług medycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą wytwarzane są odpady medyczne kod , i (w laboratoriach diagnostycznych) kod (SOL-CART w Stacji Dializ) oraz odpady kod Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień sanitarnych w zakresie zbierania, segregacji, oznakowania, magazynowania i transportu wewnętrznego odpadów medycznych w 29 placówkach. W jednej placówce Stomatologia ULDENT przy ul. Chłapowskiego 26 w Śremie stwierdzono, że w lodówce przeznaczonej do magazynowania odpadów medycznych przechowywane były również preparaty do wybielania zębów oraz preparat do podsypywania ran po ekstrakcji, preparaty usunięto z lodówki w trakcie wykonywania czynności kontrolnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wystawił decyzję rachunkową za stwierdzoną nieprawidłowość. Wszystkie placówki posiadały prawidłowo opracowane procedury postępowania z odpadami medycznymi. Wszystkie placówki posiadają aktualne, umowy z firmami posiadającymi wymagane zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i przekazały zbiorcze zestawienia danych o rodzaju i ilości wytworzonych odpadów za rok 2015 Marszałkowi 39

40 województwa wielkopolskiego. Na terenie powiatu śremskiego podmioty lecznicze obsługiwane są przez firmy transportowe posiadające wymagane zezwolenia: TRANS MED. Ryszard Szubert Poznań ul. Garbary 51/6, PPHU HYGEA Lubasz ul. Szkolna 21, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAGODA Marek Niewiadomski Kunowo ul. Kwiatowa 7, Zakład Utylizacji odpadów Konin ul. Sulańska 11, Firma Transportowa TROXI Września ul. Malinowa 3. ECO- ABC Sp. z o.o. Bełchatów ul. Przemysłowa 7. Utylizacja odpadów: Szpital Specjalistyczny Piła ul. Rodygiera 1, Zakład Utylizacji Odpadów ul. Sulańska 11, Konin. Gospodarka bielizną i pralnictwo. W przychodniach do przykrywania kozetek używane są prześcieradła jednorazowe (lub prowadzana jest dezynfekcja kozetek), przy umywalkach stosowane są ręczniki jednorazowego użycia. Pielęgniarki środowiskowo - rodzinne do zabiegów świadczonych w domu pacjenta wykorzystują odzież ochronną jednorazowego użycia. Brudna odzież ochronna wielokrotnego użycia zbierana jest w pojemnikach wyłożonych workami foliowymi, pojemniki umieszczone są w pomieszczeniach porządkowych lub wydzielonych miejscach. 3 placówki odzież ochronną oddają do prania w pralni ekologiczno-chemicznej Euro Pralnie ul. Ogrodowa 12 w Śremie. Laboratorium Diagnostyczne w Śremie posiada umowę na pranie i transport bielizny czystej i brudnej z Zakładem Pralniczym pani Ewy Sobczak ul. Modrzewiowa 27 w Poznaniu. 1 placówka odzież ochronną pracowników przekazuje do pralni HTS MEDIJ Sp. z o.o. ul. Kobylińska 12, Pępowo W 3 placówkach odzież ochronna prana jest w pralni przemysłowej AMA ul. Juraszów 7/19 Poznań. W 20 placówkach do zabiegów związanych z przerwaniem ciągłości tkanki wykorzystywana jest odzież ochronna 1 razowego użycia. 1 podmiot przekazuje brudną odzież ochronną do prania w pralni Usługi Pralnicze P.H.U. ALMA ul. Poznańska 4a Stęszew. 1 podmiot przekazuje odzież ochronną do prania TELE PRALNI VECTOR Sp. akcyjna ul. Długa 3, LUBOŃ 40

41 W pozostałych placówkach pracownicy zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych odzież ochronną piorą we własnym zakresie. Podobnie jak w roku ubiegłym w żadnym z obiektów nie stwierdzono uchybień w postępowaniu z bielizną czystą i brudną. Indywidualne i Grupowe Praktyki Zawodowe W ewidencji zarejestrowanych jest 50 obiektów - Indywidualne Specjalistyczne Praktyki Lekarskie. Ogółem skontrolowano 8 obiektów, Pozostałe obiekty nie były planowane do kontroli w roku Liczba obiektów w porównaniu do roku ubiegłego uległa zmianie było 49 obecnie jest 50 zarejestrowano 1 nowy obiekt. Indywidualne Specjalistyczne Praktyki Lekarzy Dentystów - liczba obiektów w porównaniu do roku ubiegłego nie uległa zmianie. W ewidencji zarejestrowanych jest 31 obiektów. Wspólnie z Epidemiologią przeprowadzono ogółem 28 kontroli. Grupowe Praktyki Lekarzy Dentystów - liczba obiektów nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym. W ewidencji zarejestrowany jest 1 obiekt. Skontrolowano 1 obiekt. Indywidualne Praktyki Pielęgniarek - liczba obiektów nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym. W ewidencji zarejestrowanych jest 10 placówek, w tym 1 świadczy usługi wyłącznie uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie. Ogółem skontrolowano 3 obiekty wspólnie z Epidemiologią i przeprowadzono 3 wspólne kontrole. Usługi medyczne świadczone są głównie w domu pacjentów. Pozostałe obiekty nie były zaplanowane do kontroli w roku 2016r. Grupowe Praktyki Pielęgniarek w ewidencji zarejestrowane są 2 placówki. Liczba obiektów w porównaniu do roku ubiegłego nie uległa zmianie. Obiekty nie były zaplanowane do kontroli w roku 2016r. Inne - liczba obiektów w porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległa zmianie W ewidencji zarejestrowanych jest 8 obiektów. Skontrolowano wspólnie z Epidemiologią 1 obiekt i przeprowadzono 1 wspólną kontrolę. Pozostałe obiekty nie były zaplanowane do kontroli w roku 2016r Stan sanitarno-techniczny placówek w większości nie budził zastrzeżeń za wyjątkiem 3 obiektów, w których stwierdzono: - przegląd, czyszczenie lub dezynfekcja lub wymiana elementów instalacji klimatyzatora przeprowadzana była rzadziej niż, co 12 miesięcy, 41

42 - brak lub częstotliwość kontroli wewnętrznych w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych niezgodna z obowiązującymi przepisami, - niewłaściwe postępowanie ze sprzętem sterylnym (wysterylizowany i przeznaczony do bezpośredniego użycia pakiet z zestawem diagnostycznym przechowywany w uszkodzonym opakowaniu papierowo foliowym). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wystawił decyzje rachunkowe za stwierdzone nieprawidłowości. Prace remontowe zostały przeprowadzone w 9 placówkach i dotyczyły: malowania ścian i sufitów w gabinetach, poczekalniach dla pacjentów, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, pomieszczeniach porządkowych, pomieszczeniach socjalnych. W 3 obiektach: Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej wymieniono wykładziny podłogowe na nowe, w 1 obiekcie na płytki ceramiczne. Zarejestrowano 1 nowy obiekt Indywidualna Praktyka Specjalistyczna, Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Marek Cwojdziński, który świadczy usługi medyczne w rozdzielności czasowej z usługami świadczonymi przez poradnię na rzecz Szpitala w Śremie Sp. z o.o. przy ul. Chełmońskiego 1. Bieżąca czystość i utrzymanie porządku. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień sanitarnych w zakresie bieżącej czystości i porządku za wyjątkiem 1 placówki. Zaopatrzenie w wodę. Wszystkie placówki zaopatrywane są w wodę z wodociągów publicznych. Postępowanie z odpadami medycznymi. W placówkach w trakcie świadczenia usług medycznych wytwarzane są odpady medyczne kod Wszystkie kontrolowane placówki posiadały prawidłowo opracowane procedury postępowania z odpadami medycznymi za wyjątkiem 1 placówki, gdzie stwierdzono brak aktualizacji opracowanej procedury dotyczącej postępowania z odpadami medycznymi. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie segregacji, oznakowania, magazynowania i transportu odpadów medycznych. Warunki, czas magazynowania i przechowywania na stanowisku pracy odpadów medycznych we wszystkich placówkach były prawidłowe. Każda placówka posiadała odpowiednie miejsce do mycia i dezynfekcji pojemników wielokrotnego użycia. 42

43 Gospodarka bielizną i pralnictwo. W poszczególnych obiektach do przykrywania kozetek używane są prześcieradła jednorazowe lub prowadzona jest dezynfekcja kozetek, przy umywalkach stosowane są ręczniki jednorazowe. Brudna bielizna w 13 placówkach oddawana jest do prania w pralniach: Ekologiczno-Chemicznej Euro Pralnie ul. Ogrodowa 12 w Śremie. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe HYGEA sp. c. ul. Szkolna 21 w Lubaszu DMUCHAWIEC AL. Solidarności 2 w Śremie. W 7 placówkach podczas świadczenia usług medycznych z przerwaniem ciągłości tkanki stosowana jest odzież ochronna 1 razowego użycia. W pozostałych placówkach gdzie usługi świadczy 1osoba (właściciel) lub pracownicy zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych, odzież ochronna prana jest we własnym zakresie. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Placówka Terenowa w Śremie, ul. Chełmońskiego odzież ochronna oddawana jest do prania w pralni razem z bielizną szpitalną. Wszystkie placówki posiadały prawidłowo opracowane procedury postępowania z czystą i brudną odzieżą ochronną za wyjątkiem 1 placówki. Zaopatrzenie w odzież ochronną i jej stan był prawidłowy we wszystkich placówkach. 43

44 V. Ocena stanu sanitarnego w zakresie Higieny Pracy. W roku 2016 sprawowano nadzór w zakresie higieny pracy nad 201 zakładami pracy, w których zatrudnionych jest około 7162 pracowników. Skontrolowano 121 zakładów zatrudniających 7162 osoby. Wykres nr 1. Liczba skontrolowanych zakładów w poszczególnych sektorach gospodarki (wg PKD) w roku W kontrolowanych zakładach prowadzono ocenę narażenia pracowników na czynniki szkodliwe i stwierdzono, że przekroczenia NDSiN (Najwyższe Dopuszczalne Stężenia i Natężenia) występują w 24 zakładach pracy, a w warunkach przekroczonych NDSiN pracuje 481 osób w tym: narażenie na pyły 57 pracowników zatrudnionych w 3 zakładach pracy, narażenie na hałas 443 pracowników w 24 zakładach pracy, narażenie na wibrację 9 pracowników w 1 zakładzie pracy, narażenie na mikroklimat gorący 16 pracowników w 1 zakładzie w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi pracuje 178 osób. 44

45 Największa liczba narażonych pracowników, pracujących w warunkach przekroczonych NDSiN zatrudniona jest w: - zakładach produkujących meble 97 osób, - zakładach produkujących gotowe wyroby metalowe 112 osób, - przemyśle drzewnym - 61 osób. Pracownicy zatrudnieni w tych zakładach to grupa osób najbardziej narażona na działanie czynnika szkodliwego jakim jest hałas. Podczas prowadzonych kontroli szczególną uwagę zwracano na stanowiska pracy, gdzie występują przekroczenia NDN hałasu i poddawano wnikliwej analizie opracowane przez kierownictwo firm plany poprawy warunków pracy dla tych stanowisk badając równocześnie realizację określonych przez Zakłady działań prewencyjnych. W celu zmniejszenia narażenia pracowników na hałas instruowano przedsiębiorców o sposobach, które mogą spowodować poprawę warunków pracy w zakładach. Uzyskać to można np. poprzez wymianę zużytych maszyn lub ich elementów na nowe, obudowę maszyn lub ich części generujących hałas, ostrzenie elementów tnących i ich systematyczną konserwację oraz ograniczenie czasu narażenia pracowników na hałas i stosowanie certyfikowanych ochron narządu słuchu. Informowano również pracodawców o zakazie zatrudniania pracowników narażonych na ponadnormatywny hałas w godzinach nadliczbowych. Podczas kontroli w zakładach, gdzie występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu instruowano kierownictwo o konieczności takiego projektowania miejsc pracy i rozmieszczania stanowisk powodujących zagrożenie hałasem, aby nie miały one szkodliwego wpływu na sąsiednie stanowiska i pozostałych pracowników. W przypadkach, w których wyeliminowanie przekroczeń NDN hałasu było niemożliwe za pomocą środków organizacyjno-technicznych kontrolą objęto prawidłowy dobór środków ochrony indywidualnej słuchu i prawidłowość ich stosowania. Podczas kontroli zakładów, w których występuje ponadnormatywny hałas stwierdzono, że podobnie jak w latach poprzednich kontynuowana jest działalność profilaktyczna zmierzająca do ograniczenia bądź likwidacji chorób zawodowych. Wśród metod zapobiegania stosuje się m.in.: - systematyczne badania lekarskie, - stosowanie ochron osobistych na stanowiskach, gdzie stwierdzono narażenie, - systematyczne szkolenia bhp wstępne i okresowe. 45

46 W roku 2016 wydano 5 decyzji zarządzających, które zawierały 7 nakazów dotyczących: 5 oznakowania substancji i mieszanin chemicznych wprowadzanych do obrotu, 1 wprowadzania do obrotu preparatu biobójczego bez wymaganego pozwolenia, 1 poprawy warunków pracy. W toku wykonywanych czynności związanych z nadzorem nad zakładami pracy prowadzono systematyczne rozeznanie związane z występowaniem czynników rakotwórczych na stanowiskach pracy. Stwierdzono, że na terenie powiatu śremskiego narażenie na czynniki rakotwórcze występuje w 13 zakładach pracy, a narażonych jest 183 pracowników, w tym (tabela): Nazwa czynnika Liczba zatrudnionych pracowników prace związane z narażeniem na pył dębowy 88 promieniowanie jonizujące 5 ropopochodne czynniki rakotwórcze 85 cytostatyki 5 razem 183 Podczas prowadzonych czynności kontrolnych w wyżej wymienionych zakładach stwierdzono, że pracodawcy zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na czynniki rakotwórcze prowadzą rejestry prac, których wykonywanie powoduje konieczność kontaktu z czynnikami rakotwórczymi oraz rejestry osób narażonych na te czynniki. Pracownicy informowani są w formie pisemnej o rodzaju występującego czynnika rakotwórczego, jego oddziaływaniu na organizm ludzki, wynikach pomiarów oraz konieczności stosowania ochron osobistych. Opracowywane są oceny ryzyka zawodowego, w których uwzględnia się narażenie pracownika na czynniki rakotwórcze. Systematycznie prowadzone są pomiary stężeń czynników rakotwórczych na stanowiskach pracy. W trakcie przeprowadzonych w 2016 roku kontroli podobnie jak w latach poprzednich zaznajamiano się z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Inspekcji Pracy i zwracano uwagę na terminowość wykonywania poleceń wydanych w nakazach tej instytucji. 46

47 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie systematycznie informuje Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu o występujących na terenie powiatu chorobach zawodowych i wydawanych decyzjach stwierdzających te choroby. Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy PSSE w Śremie prowadzi współpracę z lekarzami medycyny pracy, którzy przeprowadzają badania lekarskie pracowników zatrudnionych w zakładach na terenie powiatu jak również prowadzi ścisłą współpracę z Wojewódzkim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu w zakresie sporządzenia oceny narażenia zawodowego u osób, co do których zachodzi podejrzenie o zachorowanie na choroby zawodowe. W roku 2016 w ramach współpracy z innymi instytucjami, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie przekazywał informacji o nieprawidłowościach w oznakowaniu produktów wprowadzanych do obrotu przez firmy zlokalizowane na terenie działalności innych Inspektorów. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 8 postępowań w sprawie chorób zawodowych i wydano 8 decyzji stwierdzających choroby zawodowe: - pylice płuc - 6 chorób wśród pracowników Odlewni Żeliwa; - choroba wibracyjna 1 zachorowanie w Odlewni Żeliwa; - przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym 1 zachorowanie nauczyciela szkoły podstawowej. Wykres nr 2. Porównanie ilości występujących chorób zawodowych w latach r. 47

48 W roku 2016 pracownicy zatrudnieni na stanowisku Pracy ds. Higieny Pracy realizowali powierzone obowiązki w zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi. W trakcie przeprowadzonych kontroli, wybranych obiektów, nie stwierdzono w obrocie środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych. W roku sprawozdawczym kontynuowano w zakładach pracy kontrole związane z przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 9 września 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W trakcie czynności służbowych stwierdzono przestrzeganie przepisów ustawy oraz systematyczny spadek liczby osób palących papierosy na terenie zakładów pracy. 48

49 VI. Ocena warunków sanitarno-higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych. 1. Liczba placówek pod nadzorem: Obiekty stałe 83 w tym: obiekty stałe, żłobki: 6, w tym 1 klubik dziecięcy, przedszkola: 29, w tym 1 to inna forma wychowania, szkoły funkcjonujące samodzielnie: szkoły podstawowe 19 (w tym 1 filia), gimnazja 6, licea ogólnokształcące uzupełniające 2, szkoły policealne 4, zespoły szkół 6 w tym: 4 przedszkola, 7 szkół podstawowych (w tym 1 muzyczna), gimnazja 6, licea ogólnokształcące 1, centra szkolenia zawodowego 1, placówki wsparcia dziennego 8, rekreacyjne inne 2.; Obiekty sezonowe ogółem 51: wypoczynek zimowy 6, wypoczynek letni 45. Skontrolowano: 74 placówek stałych, 24 placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 106 kontroli w obiektach stałych zakładów nauczania i wychowania, 24 kontroli turnusów wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży. Ogółem przeprowadzono 130 kontroli, w tym: gminie Śrem 71, gminie Brodnica 14, gminie Dolsk 19 i gminie Książ Wlkp

50 2. Zmiany w infrastrukturze nadzorowanych placówek Nowe placówki oddane do użytkowania - 1 żłobek,,bajkowy Świat w Zbrudzewie, 2 przedszkola (w Międzychodzie oraz,,bajkowy Świat w Zbrudzewie). Placówki zlikwidowane - 1 punkt przedszkolny,,bajkowy Świat z siedzibą w Śremie, 1 zaoczne gimnazjum dla dorosłych w Śremie, 1 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, 1 szkoła wyższa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Śremie. 3. Liczba załatwionych interwencji: 4 Przeprowadzono kontrolę interwencyjną w zakresie sposobu dostarczania posiłków do 1 z przedszkoli w Śremie. W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że śniadania przygotowywane są w pomieszczeniu stanowiącym część korytarza przy wejściu od strony zaplecza placówki. Z uwagi na brak odpowiednio wydzielonego pomieszczenia, działalność przedszkola w zakresie żywienia dzieci, w tym również śniadań powinna być oparta na dostarczaniu gotowych posiłków przygotowywanych przez firmę cateringową. W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym sprawę przekazano do Nadzoru Żywności i Żywienia strona została ukarana za stwierdzone nieprawidłowości. W żłobku zgłoszono 1 na interwencję dotyczącą złego stanu sanitarnego w placówce. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Zabawki oraz dywany w salach zajęć były czyste. Sprawdzono rejestry mycia i dezynfekcji zabawek oraz rejestry prania dywanów. Właściciel placówki przedłożył do wglądu ostatnią fakturę za wypranie dywanów. Przeprowadzono 1 rozmowę telefoniczną z Dyrektorem szkoły, na którą wpłynęła interwencja dotycząca nieprzyjemnego zapachu w toalecie dla uczniów. Dyrektor wyjaśnił, że w związku z jednodniową awarią sieci wodno-kanalizacyjnej wystąpił nieprzyjemny zapach. Awarię usunięto, a Dyrektor placówki zapewnił środki zapachowe w toalecie. Przeprowadzono kontrolę w 1 zespole szkół, gdzie zgłoszono zalanie sali zajęć dla dzieci. Ustalono, że w związku z awarią rury przy umywalce w sali zajęć dla dzieci w placówce doszło do zalania części pomieszczeń, w wyniku czego zostały odwołane zajęcia w przedszkolu. Po usunięciu usterki hydraulicznej, podjęto następujące 50

51 działania: osuszono pomieszczenia, wymieniono dywan w sali zajęć dla dzieci oraz osuszono szafki w szatni dla dzieci. 4. Ocena warunków techniczno-sanitarne w placówkach oświatowych W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego w 2016r. oceniono stan sanitarnotechniczny w 74 placówkach nauczania i wychowania. Wśród tych placówek znajdują się obiekty, w których stwierdzono, że budynki lub otoczenie wymagają działań naprawczych w zakresie stanu technicznego. Należą do nich: 1 przedszkole, w którym wydano decyzję nakazującą w 2014r., decyzja dotyczyła infrastruktury terenu wokół budynku; 2 decyzje nakazujące na szkoły podstawowe wydane w 2015r. pierwsza decyzja dotyczyła remontu pomieszczeń sanitarnych, natomiast druga decyzja dotyczyła złego stanu technicznego ścian w sali gimnastycznej oraz ścian, sufitów w zapleczu sanitarnym i szatni przy sali gimnastycznej; W zakresie warunków do utrzymania higieny osobistej w skontrolowanych placówkach stwierdzono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej. Od 2011r. wszystkie placówki posiadają bieżącą ciepłą wodę we wszystkich sanitariatach. Wszystkie placówki również zapewniają wystarczającą liczbę oczek ustępowych w stosunku do uczęszczających do niej liczby uczniów. Wszystkie placówki są skanalizowane, posiadają podłączenie do sieci kanalizacji publicznej, szamba lub posiadają własna oczyszczalnie ścieków. 5. Infrastruktura do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Na 35 skontrolowanych placówek szkolnych 14 placówek posiada warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego wystarczające, a 11 niewystarczające ( brak sal gimnastycznych lub boisk sportowych). 6. Prowadzenie dożywiania. Dożywianie uczniów prowadzone jest w formie obiadów lub kanapek w oparciu o zlokalizowane na terenie szkół stołówki lub catering. Z posiłków dofinansowywanych korzystało 272 uczniów szkół podstawowych, 90 uczniów szkół gimnazjalnych i 86 uczniów zespołów szkół. Liczba osób korzystających z posiłków dofinansowanych utrzymuje się na poziomie ubiegłego roku. Ogółem z posiłków dofinansowanych skorzystało około 448 uczniów. Z ciepłego 51

52 napoju korzystali uczniowie z 19 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 6 zespołów szkół. Na terenie 2 placówek oświatowych funkcjonują bufety małej gastronomii. Wszystkie szkoły korzystają z mleka dostarczanego w ramach programu rządowego Szklanka mleka oraz część placówek realizuje program Owoce i warzywa w szkole. 7. Opieka medyczna w szkołach. We wszystkich placówkach nauczania i wychowania uczniowie są objęci opieką medyczną przez pielęgniarki bądź higienistki szkolne, za wyjątkiem szkół prowadzących kształcenie w systemie zaocznym. 8. Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkołach. W ramach prowadzonego nadzoru nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkołach skontrolowano 5 placówek. Kontrole wykazały, że placówki posiadają aktualny spis znajdujących się na stanie niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Substancje i preparaty chemiczne przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne karty charakterystyki. 9. Warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania. Przeprowadzona analiza stanowiska pracy ucznia w porównaniu do roku ubiegłego utrzymuje się na tym samym poziomie. Oceniono dostosowanie mebli do wzrostu uczniów i przedszkolaków w 2 przedszkolach, 3 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum oraz w 2 zespołach szkół (dotyczyło: 1 przedszkola i 1 szkoły podstawowej). Badaniem objęto 280 dzieci z 8 placówek. Stwierdzono, że w odpowiedni sposób dostosowano meble do wzrostu uczniów i przedszkolaków, dzięki czemu zostały zachowane zasady ergonomii. Oceniono rozkład zajęć lekcyjnych w 19 placówkach: 11 szkołach podstawowych, 5 gimnazjach oraz w 3 zespołach szkół (dotyczyło: 2 szkół podstawowych i 1 gimnazja). Badaniem objęto 33 odziały, w żadnym nie stwierdzono nieprawidłowości. Przeprowadzona analiza w porównaniu do roku ubiegłego utrzymuje się na tym samym poziomie. Oświetlenie sztuczne w trakcie kontroli sanitarnych, w większości placówek dyrektorzy przedstawili do wglądu wyniki pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego. W pojedynczych przypadkach zalecano zwiększenie mocy żarówek lub zwiększenie ilości punktów świetlnych ze względu na nie spełnienie wymagań normy. 52

53 W placówkach które nie posiadały wyników pomiaru natężenia sztucznego w salach zajęć zalecono ich wykonanie. 10. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w placówkach nauczania i wychowania. We wszystkich placówkach prowadzony jest monitoring w zakresie zakazu palenia wyrobów tytoniowych. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono jego przestrzeganie. 53

54 VII. Główne zagadnienia realizowane w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego. Zadania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego miały na celu zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych w nowo realizowanych oraz przebudowywanych obiektach budowlanych poprzez egzekwowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych gwarantujących spełnienie tych wymagań, a także poprzez zapobieganie pogorszenia standardów jakości środowiska w zakresie warunków zdrowotnych osób zamieszkujących i przebywających w sąsiedztwie obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Działania te zostały podjęte na wniosek organów administracyjnych lub inwestorów i polegały na: zgłaszaniu wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; uzgadnianiu zakresu oraz stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko; uzgadnianiu i opiniowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; uzgadnianiu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; zajęciu stanowiska co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko; uzgadnianiu w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; zajęciu stanowiska w zakresie poszerzenia Cmentarza Komunalnego w Śremie; uzgadnianiu dokumentacji projektowych inwestycji; dokonywaniu odbiorów obiektów budowlanych. Podstawę działalności inwestycyjnej stanowi planowanie przestrzenne, które ma na celu realizację zasady ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju a także wdrażanie rozwiązań chroniących środowisko, w tym również zdrowie ludzi. Zgodnie z właściwością rzeczową w zakresie sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie dokonał uzgodnień 54

55 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pod kątem wpływu projektowanego sposobu zagospodarowania terenu na takie elementy jak: powietrze, wodę, powierzchnię ziemi, klimat, zasoby naturalne, krajobraz, rośliny zwierzęta oraz ludzi we wzajemnym ich powiązaniu. Podstawą do zajęcia stanowiska uzgodnienia w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko było opracowanie zawierające analizy i oceny oddziaływania na środowisko tzw. prognoza oddziaływania na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, odnosząca się do wyżej wspomnianych elementów. Ponadto w oparciu o art. 54 ust. 1, w powiązaniu z art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), odnosząc się do w/w elementów, w ramach strategicznej oceny oddziaływania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie zaopiniował również projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 1. W 2016 r. Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Śremie, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wydało: - 1 pismo, w którym zgłoszono wnioski przed sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - 10 opinii dotyczących uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Z tego 1 wniosek dotyczył zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, natomiast pozostałe sprawy dotyczyły projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ustalają przeznaczenie terenów oraz ściśle określają sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Dokonując uzgodnienia planu dążono do takiego kształtowania struktury przestrzennej oraz przeznaczenia przedmiotowego terenu, aby w sposób racjonalny, a zarazem zrównoważony godzić potrzeby rozwojowe gmin i ich mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych z wymogami ochrony środowiska, w tym również zdrowia ludzi. Mając na uwadze szeroko pojętą ochronę zdrowia ludzi w przeprowadzonej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zwracano szczególną uwagę na: 55

56 właściwą gospodarkę wodno-ściekową, z uwzględnieniem zapewnienia ludności wody do picia i na potrzeby gospodarcze; właściwe usuwanie, gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów; zapewnienie ochrony ludności przez niekorzystnym wpływem hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeń powietrza. Ponadto w celu ograniczenia niekorzystnego oddziaływania zabudowy przemysłowej na otoczenie, zwrócono uwagę na oddzielenie obszarów zabudowy mieszkaniowej od terenów przemysłowych. W 6 przypadkach w związku z wystąpieniem organów samorządu terytorialnego z wnioskiem dotyczącym zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, do których uchwalę podjęto począwszy od dnia r., sprawa została przekazana do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, zgodnie z właściwością rzeczową, na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 871). Natomiast w oparciu o art. 54 ust. 1, w powiązaniu z art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie zaopiniował 4 projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W jednym przypadku wnosząc uwagi w związku z planowaniem usytuowania terenów zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i zabudowy usługowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej. 2. Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny opiniował i uzgadniał warunki realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przed zajęciem stanowiska, każdorazowo w oparciu o kartę informacyjną przedsięwzięcia lub na podstawie sporządzonego raportu, poddawano ocenie: charakter planowanej inwestycji, jej rozmiar, wielkość i rodzaj zajmowanego terenu, rodzaj proponowanej technologii, wielkość produkcji, usytuowanie względem terenów chronionych z uwzględnieniem przeważających kierunków wiatru, istniejący i planowany charakter zagospodarowania tereny, a także przeznaczenie terenu w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jeżeli taki został 56

57 uchwalony. Analizowano możliwość wystąpienia oddziaływania w zakresie: hałasu, zanieczyszczeń powietrza, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego, oddziaływania na środowisko gruntowo - wodne przy uwzględnieniu czasu trawina oddziaływania. Analizie poddawano również, przedstawiane możliwości techniczne, technologiczne i organizacyjne zapobiegania oraz ograniczenia wpływu tych przedsięwzięć na środowisko, w tym zdrowie ludzi. W roku 2016 wydano: - 21 opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. W 12 przypadkach wyrażono opinię o obowiązku przeprowadzenia takiego postępowania oraz określono zakres raportu (dotyczyły one m.in. budowy lub rozbudowy obiektów inwentarskich, budowy punktów przetwarzania odpadów oraz rozbudowy zakładu produkcyjnego o komorę lakierniczą i malarską). W 9 przypadkach odstąpiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dotyczyły one głównie przedsięwzięć polegających na przebudowie krótkich odcinków dróg gminnych, budowie kanalizacji sanitarnych oraz sieci wodociągowych, a także budowie farm fotowoltaicznych i budowie zbiorników małej retencji. - Na kolejnym etapie postępowania czyli przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgodniono warunki realizacji dla 7 planowanych przedsięwzięć, polegających m.in. na rozbudowie ferm hodowlanych trzody chlewnej, odbudowie kanału Grzymisławskiego oraz budowie punktu zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych. Ponadto w roku sprawozdawczym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie wpłynął 1 wniosek o wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotowa sprawa dotyczyła rozbudowy istniejącego gospodarstwa rolnego zajmującego się intensywną hodowlą bydła opasowego (bydła mięsnego) w takim stopniu, że przedsięwzięcie jednoznacznie kwalifikuje się do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nałożony jest obligatoryjnie. 3. W związku z wpływem w okresie sprawozdawczym 12 wniosków o uzgodnienie warunków zabudowy dla określonych inwestycji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie stosownie do zapisu art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz ze zm.) dokonał 57

58 przedmiotowego uzgodnienia na rzecz wnioskującego organu administracyjnego. Wnioski te dotyczyły planowanych inwestycjami polegających m.in.: na budowie obiektów inwentarskich lub budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych czy też przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na myjnię samochodów osobowych, na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie w ramach zadań Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego rozpatrzył 1 wniosek dotyczący wyrażenia zgody na rozszerzenie Cmentarza Komunalnego w Śremie. W oparciu o opinię geotechniczną wraz z dokumentacją z przeprowadzonych badań podłoża gruntowego dla rozpoznania warunków gruntowo - wodnych w obrębie analizowanego terenu, uwzględniając warunki glebowe oraz poziom zwierciadła wody w wykonanych odwiertach badawczych, wydano opinię negatywną nie wyrażając zgody na poszerzenie obszaru cmentarza komunalnego. 5. Ważną rolę w zapewnieniu ochrony zdrowia ludzi odgrywa również prawidłowe zaprojektowanie obiektu budowlanego, a także jego wykonanie. Przy uzgadnianiu dokumentacji projektowych zwrócono szczególną uwagę na fakt, czy dla planowanego zakresu i programu funkcjonowania obiektu zostaną spełnione wymagania określone w przepisach szczegółowych obowiązujących dla poszczególnych działalności, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.). W analizowanym okresie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie wpłynęło 6 wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej. W 5 przypadkach były to projekty technologiczne, które dotyczyły w szczególności adaptacji pomieszczeń na: lokal gastronomiczny, sklepy spożywcze, gabinet fryzjersko - kosmetyczny oraz salon tatuażu. Przedłożony do uzgodnienia projekt budowlany dotyczył budowy świetlicy szkolnej we Włościejewicach. Przy uzgadnianiu przedłożonych dokumentacji projektowych oceniany były rozwiązania w aspekcie zagwarantowania odpowiednich warunków higienicznosanitarnych w miejscach pobytu ludzi poprzez zastosowanie m.in.: prawidłowej funkcjonalności oraz warunków techniczno-użytkowych pomieszczeń, prawidłowej wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach, zapewnienia dostępności światła dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 58

59 5. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 94 kontrole. Na podstawie spisanych protokołów kontroli dokonano odbioru 87 obiektów (z tego 45 obiektów zostało odebranych w związku z wpłynięciem zawiadomień o zakończeniem budowy, rozbudowy lub przebudowy od inwestorów, na których nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.). Odbiory przeprowadzane były wspólnie z pracownikami nadzoru bieżącego, którzy przejmują nadzór nad obiektem z chwilą rozpoczęcia działalności. W związku z powyższym dokonano odbioru: - 13 obiektów, nad którymi sprawuje nadzór higiena żywności (sklepy spożywcze, lokale gastronomiczne, sezonowe obiekty gastronomiczne oraz nowo pozyskane pomieszczenie produkcyjne cukierni); - 17 obiektów, nad którymi sprawuje nadzór higiena komunalna (gabinety fryzjerskie, kosmetyczne lub fryzjersko-kosmetyczne); - 5 obiektów, nad którymi sprawuje nadzór higiena komunalna i epidemiologia. W związku ze zmianą podstawy prawnej ściśle określającej formę zajmowanego stanowiska przez organy inspekcji sanitarnej, w 4 przypadkach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie wyraził opinię o spełnieniu wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych w formie decyzji administracyjnej. Były to sprawy dotyczące: gabinetu urologicznego, pomieszczeń Centrum Medycyny Estetycznej Dolce Medical, pomieszczeń Centrum Rehabilitacji SYNERGIA oraz dwóch pomieszczeń rezonansu magnetycznego (nisko - i wysokopolowego). Dokonując odbioru pomieszczeń Przychodni Lekarza Rodzinnego i Lekarzy Specjalistów w Brodnicy w związku ze zmianą od r. siedziby przychodni tutejszy organ dokonał odbioru wydając na rzecz wnioskodawcy opinię sanitarną. - 8 obiektów, nad którymi sprawuje nadzór higiena pracy (nowe hale produkcyjnomagazynowe z zapleczem socjalno-sanitarnym dla pracowników, hale produkcyjne lub magazynowe pozyskane w wyniku rozbudowy już istniejących zakładów pracy oraz stację paliw i myjnię bezdotykową samochodów osobowych); - 7 obiektów, nad którymi sprawuje nadzór higiena dzieci (szkoła podstawowa, żłobek, przedszkole oraz nowo pozyskane sale pobytu dzieci w przedszkolu i żłobku wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym w obrębie już istniejących obiektów tego typu); 59

60 - 37 obiektów, które nie podlegają bieżącemu nadzorowi (budynki handlowo usługowe bez sprecyzowanego charakteru usług, dwa budynki ochotniczych staży pożarnych, ratusz, kościół parafialny, budynki mieszkaniowe wielorodzinne oraz budynki inwentarskie). Wykres nr 1. Procentowy udział odebranych obiektów przy uwzględnieniu komórki nadzoru bieżącego obejmującej nadzór. 14,94% Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Higiena Komunalna 42,53% 19,54% Epidemiologia+Higiena Komunalna 9,20% 8,05% 5,75% Higiena Dzieci i Młodzieży Higiena Pracy pozostałe W związku z dokonaniem odbioru obiektów użyteczności publicznej, (za wyjątkiem 4 obiektów podmiotów działalności leczniczej), ogólnie wydano 83 opinie sanitarne stwierdzające spełnienie wymagań higienicznych i zdrowotnych. Dokonując odbioru obiektów, w których świadczone będą usługi przez podmioty lecznicze, w analizowanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie wydał 5 decyzji stwierdzających spełnienie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych. 6. Ponadto w ramach działalności Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Śremie, w roku 2016 wystawionych zostało również 92 decyzje rachunkowe (pobierano opłaty za czynności realizowane przez zapobiegawczy nadzór sanitarny zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym za uzgadnianie dokumentacji projektowej). Podsumowując, należy stwierdzić, że rola Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, choć różni się od działań innych 60

61 komórek organizacyjnych, jest bardzo ważnym ogniwem realizowanych zadań dla społeczności lokalnej. W roku sprawozdawczym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie wpłynęła porównywalna z rokiem 2015, liczba wniosków dotyczących: zajęcia stanowiska na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnienia warunków realizacji inwestycji oraz dokonano porównywalnej ilości odbiorów obiektów. Natomiast w okresie objętym przedmiotową analizą wpłynęło mniej wniosków wymagających zajęcia stanowiska w ramach wyrażenia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej planowanych inwestycji. Wykres nr 2. Działalność Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w r strategiczna ocena oddziaływania na środowisko ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środwiskowych uwarunkwaniach opiniowanie dokumentacji projektowej odbiór obiektów 2015r. 2016r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zapobiegawczy nadzór sanitarny realizował działania z zakresu współpracy z organami nadzoru budowlanego oraz samorządami terytorialnymi. Dotyczyła ona w szczególności rozpatrywania spraw na etapie uzgadniania uwarunkowań środowiskowych planowanych przedsięwzięć, uzgadniania dokumentacji projektowej oraz dokonywania odbiorów, zwłaszcza obiektów użyteczności publicznej. 61

62 VIII. Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. W 2016 roku działalność oświatowo-zdrowotna prowadzona była zgodnie z założeniami zawartymi w planie pracy. Związana była z realizacją niżej wymienionych programów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim oraz imprez i akcji o charakterze lokalnym. Większość realizowanych działań była kontynuacją przedsięwzięć ubiegłorocznych i wcześniejszych. 1. Programy krajowe Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2015/16 program realizowano w 14 gimnazjach (100%) i objęto nim około 1694 uczniów szkół gimnazjalnych 84,4% oraz w 8-miu szkołach podstawowych klasach V i VI, programem objęto 432 uczniów tych klas, co stanowi 62,07% uczniów z tej grupy wiekowej oraz 927 rodziców. Z analizy przeprowadzonych ocen wynika, że szkoły organizowały konkursy, gry, zabawy, festyny, rajdy piesze i rowerowe. Wszystkie szkoły wykorzystywały otrzymane pomoce. - Organizacja etapu powiatowego ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym, w ramach realizacji w/w programu. W konkursie wzięły udział 3 szkoły Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w ramach realizacji programu zorganizowano między innymi obchody Światowego Dnia bez Tytoniu obchodzonego 31 maja 2016r., w tym organizacja happeningu i konkursu wojewódzkiego pt. Palić, nie palić oto jest pytanie? - Realizacja Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. Czyste Powietrze Wokół Nas" opracowanego dla dzieci wieku 5-6 lat i ich rodziców w roku szkolnym 2015/16 programem objęto 24 placówki tj. 96% wszystkich placówek posiadających grupy pięcio- i sześciolatków (12 przedszkoli i 12 szkół). W programie uczestniczyło 579 dzieci, w tym 100 sześciolatków, 442 pięciolatków i 37 dzieci młodszych oraz 680 rodziców. - Realizacja programu Nie pal przy mnie, proszę opracowanego dla uczniów klas I-III. W roku szkolnym 2015/16 na terenie naszego powiatu w programie uczestniczyły 22 szkoły podstawowe (95,6%). Programem objęto 845 uczniów oraz 831 rodziców. - Realizacja programu Znajdź właściwe rozwiązanie opracowanego dla uczniów 62

63 starszych klas szkół podstawowych i uczniów gimnazjów - w roku szkolnym 2015/16 program realizowało 11 gimnazjów (78,57% z 14) i 15 szkół podstawowych (71,42% z 21 posiadających starsze klasy). Programem objęto 954 uczniów gimnazjów (47,58% ) i 309 rodziców tych uczniów oraz 905 uczniów starszych klas szkół podstawowych tj. 46,96% (ucz. kl. IV, V i VI) oraz 445 ich rodziców. Łącznie programem objęto 1859 uczniów i 754 rodziców. - Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu (31 maja) zorganizowano happening. Uczniowie pięciu (83,3%) szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie 3 szkół podstawowych (30% szkół podstawowych gminy Śrem) w liczbie około 200 osób, przeszli ulicami Śremu z transparentami, poprzebierani, wykrzykując hasła zniechęcające do stosowania różnego rodzaju używek, bądź zachęcające do rzucenia palenia. Uczestnicy happeningu brali udział w konkursie na najlepiej prezentującą się grupę happeningową (oceniano przejście i występ na rynku). Zorganizowano event dnia 4 czerwca 2016 r. w Zbrudzewie podczas imprezy sportowo-zdrowotnej. Podczas eventu przeprowadzano badania wśród osób dorosłych na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu, informowano ich o wyniku i tłumaczono co on oznacza. Udostępniano chętnym osobom alkogogle Przeprowadzano rozmowy indywidualne i grupowe na temat szkodliwości różnego rodzaju używek, przekazywano materiały oświatowe oraz gadżety kampanijne. Przeprowadzono konkursy wiedzy dla różnych grup wiekowych. Rozdawano materiały oświatowo zdrowotne. Łącznie działaniami objęto około 160 osób. Na imprezie udzielono wywiadu przedstawicielowi TV wielkopolska. Zorganizowano etap powiatowy konkursu Palić, nie palić oto jest pytanie? i imprezę podsumowującą. W etapie szkolnym wzięło udział 278 (43,7%) uczniów z 14 szkół (67% szkół podstawowych zaproszonych do udziału) powiatu śremskiego. W imprezie podsumowującej konkurs uczestniczyło około 45 osób. Opracowano i umieszczono na stronie internetowej Stacji pięć artykułów. O wszystkich realizowanych działaniach informowano śremskie media. Do wszystkich szkół przekazano wytyczne informujące o Światowym Dniu bez Tytoniu. W szkołach przygotowano wystawy, kąciki zdrowia, zorganizowano happeningi, pogadanki, konkursy plastyczne. Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia - organizacja eventu dnia 16 listopada 2016r. w godz , w Aptece Centrum Zdrowia przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Śremie, pracownicy PSSE udzielali informacji na temat szkodliwości używek na 63

64 organizm człowieka przeprowadzono 22 rozmowy. W trakcie prowadzonej akcji dokonywano pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera zakupionego w ramach Projektu KIK/68. Badaniu poddało się 15 osób. Przeprowadzono mini konkurs wiedzy uczestnicy losowali jedno pytanie na które udzielali odpowiedzi samodzielnie lub przy pomocy organizatorów. Za udzielenie odpowiedzi otrzymywali nagrodę (10 miarek i 20 długopisów). W konkursie wzięło udział 30 osób, Wszystkim osobom zainteresowanym przekazywano ulotki wydano 32 ulotki. O organizowanym przedsięwzięciu poinformowano media (4 gazety i TV). Na imprezie udzielono wywiadu przedstawicielowi gazety Tygodnik Śremski. Przekazano materiały oświatowe do wszystkich 36 szkół. W szkołach wywieszono plakaty otrzymane z PSSE, a także organizowano happeningi, kąciki zdrowia w ramach własnej inwencji twórczej. Zaproszenie mediów do współpracy - ukazały się informacja o organizowanym punkcie w Tygodniu Ziemi Śremskiej oraz w TV Relax Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. Organizacja akcji Bezpieczne Walentynki - opracowano i wysłano pisma zachęcającego do organizacji akcji, zawierającego niezbędne informacje i odnośniki do informacji oraz filmów, do sześciu (100%) szkół ponadgimnazjalnych. Dostarczenie, otrzymanych z WSSE materiałów oświatowych o tematyce HIV/AIDS. Przeprowadzenie dwóch godzinnych prelekcji w klasach I Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie. W szkołach organizowano koncerty, wykonano tablice informacyjne z adresami Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych i informacjami nt. dróg zakażenia, organizowano quizy, wyświetlano film Miało być inaczej, przeprowadzano dystrybucję materiałów oświatowych. Łącznie działaniami objęto liczbie około 970 osób, co stanowi 41,7%. - Organizacja projektu Młodzieżowi Liderzy Zdrowia 6-godzinne warsztaty dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych. W warsztatach uczestniczyło 18 uczniów z pięciu (83,33%) szkół ponadgimnazjalnych. - Organizacja etapu powiatowego wojewódzkiego konkursu na film pod tytułem Krótki film o HIV. Na etap powiatowy wpłynęły dwie prace z 2 gimnazjów (14,3%), w etapie szkolnym wzięło udział 12 uczniów (0,63%). - Organizacja Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS pt. HIV/AIDS problem każdego z nas dla uczniów klas gimnazjalnych. W olimpiadzie wzięło udział 12 64

65 gimnazjów (85,71%), a w nich 786 uczniów (40,7%). W finale uczestniczyło 13 uczniów. - Organizacja powiatowego konkursu na artkuł do mediów, na temat potrzeby wykonywania testów w kierunku przeciwciał anty-hiv, zorganizowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie wzięło udział 5 szkół ponadgimnazjalnych (83,3%), a w nich 156 uczniów (6,96%). Najlepszy artykuł został opublikowany w Tygodniu Ziemi Śremskiej. - Organizacja szkolenia dla pielęgniarek i higienistek szkolnych, w którym uczestniczyło 14 osób. - Organizacja imprezy podsumowującej wszystkie konkursy o tematyce HIV/AIDS połączonej z warsztatami dla młodzieży gimnazjalnej uczestniczyło około 50 osób. - Organizacja Światowego Dnia AIDS i kampanii Coś Was łączy? Zrób test na HIV, skierowanej do ogółu społeczeństwa. Przesłano informacje do mediów (do redakcji 4 gazet i TV Relax). Ukazał się artykuł w TZŚ i informacja w TV Relax. - Przeprowadzono dystrybucję materiałów oświatowych o tematyce HIV/AIDS do wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 18 placówek Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Celem programu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15, a 49 rokiem życia. W ramach realizacji programu: - Realizacja programu edukacyjnego ARS, czyli jak dbać o miłość?. Celem realizacji programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju i ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków, w tym środków zastępczych) przez młodzież. Program powstał w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną w zakresie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. kontynuacja programu w ośmiu szkołach ponadgimnazjalnych, które objęły programem 330 uczniów (14,2%wszystkich uczniów szkół) i 330 rodziców. - Organizacja sześciu imprez prozdrowotnych na terenie Śremu. Działaniami objęto 501 osób. Podczas eventów przeprowadzano rozmowy, przeprowadzano badania ilości CO w wydychanym powietrzu, przeprowadzano konkursy, rozdawano materiały oświatowo zdrowotne i gadżety. 65

66 - Umieszczono na stronie www PSSE w Śremie 3 informacje o programie wraz z odnośnikami do materiałów dydaktycznych. 2. Programy wojewódzkie Program edukacyjny Moje dziecko idzie do szkoły" Celem głównym programu jest Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci i umiejętności prozdrowotnych u dzieci rozpoczynających naukę w szkole, ich rodziców i opiekunów. Program skierowany jest do rodziców najstarszych grup przedszkolaków (klas 0 ) oraz dzieci uczęszczających do tych grup/klas. Programem objęto 770 rodziców dzieci z grup/klas 0 oraz 698 dzieci w wieku 5 i 6 lat co stanowi 96,67%. Program realizowano w 12 (100%) szkołach mających klasy 0 i 12 przedszkolach (92,3%) naszego powiatu Projekt PL0432 Bądźmy zdrowi, wiemy - więc działamy. Bezpośrednim celem projektu jest zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby dietozależne na terenie województwa wielkopolskiego. Celem ogólnym jest poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży w Polsce. Grupa docelowa to nauczyciele i pielęgniarki środowiska szkolnego, dzieci sześcioletnie i ich rodzice oraz młodzież w szkołach gimnazjalnych i ich rodzice. W ramach realizacji Projektu zorganizowano: - szkolenie dla młodzieży gimnazjalnej (25 uczniów), - etap powiatowy konkursu na plakat. W konkursie wzięło udział 232 uczniów (12,0%) z 7 gimnazjów (50%) oraz imprezę podsumowującą konkurs. -Turniej zdrowia zorganizowany dla uczniów gimnazjów z gminy Śrem. W Turnieju wzięli udział przedstawiciele 5 gimnazjów. Łącznie w Turnieju uczestniczyły 53 osoby. Uczeń Gimnazjum nr 1 w Śremie zajął III miejsce na etapie wojewódzkim. - 2 festyny dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich w przedszkolach, w festynie uczestniczyło 138 osób, w tym 12 pań wychowawczyń. Łącznie programem objęto 2053 osoby. 2.3 Projekt Wiem- nie biorę! Jestem bezpieczny jest autorskim programem WSSE w Poznaniu i stanowi część programu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pt. Dopalacze niszczą życie, który realizuje się pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. 66

67 W ramach programu przeprowadzono szkolenie dla 23 uczniów szkoły gimnazjalnej Wybierz życie pierwszy krok to program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy. Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości nowotworem złośliwym narządów płciowych u kobiet. Celem głównym programu jest zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy. Cele szczegółowe to zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna) oraz motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie. Program realizowano w trzech szkołach ponadgimnazjalnych (50%), objęto nim 497 uczniów (21,39%) i przekazano ulotki ich rodzicom. Przesłano regulamin konkursu wojewódzkiego na film, do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie ZST w Śremie uzyskali wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim. Koordynatorów programu zaproszono na szkolenie w Poznaniu. 3. Interwencje nieprogramowe Światowy Dzień Zdrowia w 2016r. WHO zachęcała do podejmowania działań mających na celu promocję wiedzy o cukrzycy. Dzień ten obchodzono pod hasłem Bądź aktywny Jedz zdrowo Stosuj się do wskazówek lekarza Pokonaj cukrzycę. Rozróżniamy dwa główne typy choroby. Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji. Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia. Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom glukozy powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i może być przyczyną ataku serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do amputacji kończyn. Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować poziom cukru we krwi. 67

68 Działania skierowane były do ogółu społeczeństwa. Realizacja działań związanych z tematyką Światowego Dnia Zdrowia trwała cały rok, ale główne przedsięwzięcia podjęto w okresie od 10 marca do połowy czerwca 2016 r. - Przesłano do szkół pisma i wytyczne na Miesiąc Zdrowia z omówieniem hasła ogłoszonego przez WHO na Światowy Dzień Zdrowia 2016, wraz z wytycznymi przesłano materiały tematycznie związane z hasłem. - Umieszczono 4 informacje na stronie Stacji w dniach od 1 do 8 kwietnia 2016 r. do informacji dołączono materiały otrzymane z WSSE. - Przesłano 1 kwietnia 2016r informację do mediów na temat 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia wraz z omówieniem hasła i materiałami związanymi z hasłem. Materiały przesłano do redakcji 4 gazet i TV Relax. W TV Relax poinformowano o ŚDZ i haśle. - Zorganizowano międzyszkolną Olimpiadę Zdrowia 2 czerwca 2016 r. uczestniczyły w niej 2 szkoły ponadgimnazjalne 33,3%). Tematem dominującym Olimpiady była profilaktyka cukrzycy. W etapie szkolnym Olimpiady uczestniczyło około 80 osób. - W szkołach 7 kwietnia rozpoczyna się Miesiąc Zdrowia, w którym szkoły dokonują podsumowania całorocznej pracy w zakresie wychowania zdrowotnego z wykorzystaniem atrakcyjnych form typu: imprezy, konkursy, olimpiady promujące zdrowie. W działania te wplatane są inicjatywy związane z hasłem WHO ogłoszonym na dany rok Profilaktyka raka piersi. Celem głównym było zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi, wzrost świadomości kobiet w zakresie samobadania piersi oraz znaczenia wykonywania badań profilaktycznych piersi, a także zachęcenie kobiet do samobadania piersi oraz wykonywania regularnych badań profilaktycznych piersi. Grupę docelową stanowiły osoby dorosłe i starsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W ramach realizacji przedsięwzięcia przesłano do śremskich mediów informację na temat Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi (15.X.) oraz podejmowanych działań profilaktycznych Realizacja działań pt.: Stop dopalaczom. Celem głównym było propagowanie życia bez nałogu, uświadomienie szkodliwego wpływu uzależnień na organizm człowieka, oraz dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających. Grupę docelową stanowiła młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz osoby starsze. 68

69 Podejmowano działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat dopalaczy i skutków ich przyjmowania. Nagłośniono i zbierano chętnych do uczestnictwa w konferencji zorganizowanej w Poznaniu, zorganizowano szkolenie dla pracowników szkolnej służby zdrowia, organizowano konkursy dla młodzieży na plakat i na spot. Prowadzono rozdawnictwo materiałów informacyjno-edukacyjnych, zorganizowano ekspozycje wizualne, umieszczono na stronach internetowych informacje zawierające treści edukacyjne. Działaniami objęto około 88 osób. Przy realizacji części działań współpracowano z Komendą Powiatową Policji w Śremie Profilaktyka grypy. Celem głównym było zwiększenie świadomości na temat zakażeń wirusem grypy, czynników ryzyka, profilaktyki (higiena) oraz zmniejszenie liczby zachorowań na grypę. Grupę docelową stanowił ogół społeczeństwa. W ramach realizacji przedsięwzięcia Umieszczono na stronie internetowej Stacji 2 artykuły na temat profilaktyki grypy, ulotkę opracowaną w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, oraz link do strony internetowej tego programu. Wysłano dwie informacje, każdą do czterech gazet lokalnych i TV lokalnej. Udzielono dwóch wywiadów gazetom lokalnym i 1 wywiadu TV lokalnej. Ukazały się 3 artykuły i 1 wywiad w TV (TZŚ, TŚ, NŚ i TV Relax). Ponadto wywieszono plakat w PSSE w Śremie i udostępniono ulotki Zapobieganie wszawicy. Celem głównym było zwiększenie świadomości na temat sposobów zapobiegania rozprzestrzeniania się wszawicy, profilaktyki (higiena), oraz zmniejszenie liczby przypadków wszawicy wśród dzieci. Grupę docelową stanowił ogół społeczeństwa. W ramach realizacji przedsięwzięcia przekazano broszurę do 36 szkół i Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Szkolnej "BASISMED". Umieszczono na stronie internetowej Stacji artykuł wraz z broszurą. Broszurę przesłano w formie elektronicznej do 13 przedszkoli i 36 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) Profilaktyka zatruć pokarmowych. Celem głównym było zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki zatruć pokarmowych i zmniejszenie liczby zatruć pokarmowych w tym zatruć grzybami. Grupę docelową stanowił ogół społeczeństwa. W ramach realizacji przedsięwzięcia Przygotowano wystawę na temat grzybów na terenie Stacji, przeprowadzono rozmowy z kierownikami obiektów i pracownikami kuchni oraz dystrybucję materiałów na temat 69

70 zaburzeń odżywiania i szkodliwego wpływu nadmiaru soli na zdrowie człowieka. Bezpośrednimi działaniami objęto około 95 osób Europejski Tydzień Szczepień. Celem głównym było podniesienie świadomości dotyczącej znaczenia szczepień ochronnych wśród rodziców i opiekunów dzieci oraz pracowników sektora ochrony zdrowia, polityków, decydentów i mediów. Grupę docelową stanowili rodzice dzieci. W ramach realizacji przedsięwzięcia udzielono 2 wywiadów i ukazały się 2 artykuły w "Tygodniku Śremskim". Umieszczono na stronie internetowej Stacji 2 artykuły nt. znaczenia szczepień w zapobieganiu kleszczowemu zapaleniu mózgu oraz na temat potrzeby szczepienia się przed wyjazdem na wakacje do innych państw Profilaktyka nowotworów. Celem głównym było zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki nowotworów i promocja zdrowego stylu życia. Przeprowadzano rozmowy z dyrektorami szkół i koordynatorami wychowania zdrowotnego w szkołach na temat upowszechniania metod zapobiegania nowotworom. Przekazywano poradniki metodyczne opracowane dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów pt. "Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem" i zachęcano do wykorzystywania zawartych w nich scenariuszy podczas lekcji wychowawczych Profilaktyka próchnicy. Celem głównym było zwiększenie świadomości na temat profilaktyki próchnicy i zmniejszenie stopnia występowania próchnicy u dzieci. Opracowano i przesłano pismo z zaproszeniem do udziału w projekcie "Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców". Pismo przesłano do 16 przedszkoli Profilaktyka wad postawy kampania Lekki tornister. Kampania skierowana do kadry pedagogicznej szkół, rodziców dzieci i dzieci z młodszych klas szkół podstawowych. Jej celem jest profilaktyka wad postawy spowodowanych przez noszenie przeciążonych plecaków skierowano pismo zachęcające dyrektorów szkół podstawowych do udziału w kampanii. Wraz z pismem przesłano regulamin, listę szkół już uczestniczących oraz prezentację na temat w/w kampanii. Do udziału w kampanii zgłosiło się pięć szkół z naszego powiatu. 70

71 Profilaktyka zagrożeń w sieci. Kampania skierowana była do ogółu społeczeństwa, głównie do rodziców. Jej celem było zwiększenie świadomości rodziców na temat niebezpieczeństw czyhających na dzieci w sieci oraz sposobów ustrzeżenia dzieci przed tymi zagrożeniami. Utworzono i opublikowano na stronie Stacji artykuł i wysłano pismo do wszystkich szkół, zawierające linki do poradników w których znajduje się wiele praktycznych wskazówek jak pomóc dzieciom rozpoznawać i unikać potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii, które mogą w konsekwencji prowadzić do uzależnień, zaburzeń osobowości, agresji i niszczenia relacji społecznych Akcja Bezpieczne wakacje. Akcja miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci podczas wypoczynku letniego. W ramach jej realizacji przeprowadzono pogadanki na temat bezpiecznych zachowań podczas wakacji, przekazywano materiały oświatowe, organizowano mini quizów wiedzy na temat bezpiecznych zachowań. Działania objęto około 390 dzieci, a realizowano je wspólnie z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Śremie Światowe badania postaw wobec palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej - badania Global Youth Tobacco Survey. W ramach w/w badań przeprowadzono ankietyzację uczniów w dwóch odpowiednio wybranych klasach gimnazjalnych na grupie 49 uczniów, opisano i przesłano do Warszawy. 4. Współpraca. Działania oświatowo-zdrowotne były realizowane przy współpracy i wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Śremie, Urzędu Miejskiego w Śremie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku. W realizacji wielu przedsięwzięć współuczestniczyły organy samorządowe, Klub Relax, Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej BASISMED, placówki oświatowe, Telewizja Relax, pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Śremie i lokalne media. 71

72 IX. Działalność kontrolno-represyjna. Porównanie prowadzonej w latach działalności kontrolno-represyjnej. l.p. Rodzaj podjętych działań 1. Liczba kontroli Liczba pobranych prób do badań 3. Liczba wydanych decyzji merytorycznych 4. Liczba wydanych decyzji płatniczych 5. Liczba postanowień Tytuły wykonawcze Liczba nałożonych mandatów karnych 8. Kwota nałożonych mandatów karnych

73 X. Wnioski końcowe. 1. W sposób ciągły prowadzone były działania mające na celu wczesne wykrywanie, zgłaszanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz stały nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych. 2. Realizacja szczepień ochronnych utrzymuje się na porównywalnym poziomie do lat wcześniejszych, zwiększa się jednak liczba dzieci nie szczepionych w pierwszym okresie po urodzeniu. 3. Stan sanitarny zakładów branży spożywczej od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Jest to spowodowane poprawą stanu technicznego zakładów i wdrażaniem systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności GHP, GMP czy HACCP-u. 4. Najwięcej problemów występuje w zakładach obrotu żywnością. Wynika to z ich różnorodności (od dużych marketów po punkty handlu obwoźnego) oraz kwalifikacji osób w nich zatrudnionych oraz rotacji pracowników. Często pracownicy tych zakładów nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, wiedzy nt. zapewnienia bezpieczeństwa żywności, podstawowych zasad higieny, przepisów prawa żywnościowego, potencjalnych zagrożeń. W tej grupie obserwuje się największą liczbę obiektów ulegających likwidacji lub następuje zmiana podmiotów gospodarczych prowadzących działalność. 5. Nieprawidłowości w zakresie sanitarnym, dotyczą w szczególności obiektów obrotu żywnością i punktów gastronomicznych, gdzie stwierdzono: wprowadzanie do obrotu produkty nie zapewniając zachowania prawidłowych warunków sprzedaży (nie przestrzeganie warunków chłodniczych), wprowadzanie do obrotu handlowego artykuły i surowce po terminie ważności lub nieprawidłowo oznakowane, brak wpisów do rejestrów umożliwiających zidentyfikowanie dostawców towaru oraz monitoringu temperatur w urządzeniach chłodniczych, brak bieżącej czystości pomieszczeń, niedostosowanie produkcji i sprzedaży do zakresu uwzględnionego w decyzji zatwierdzającej zakład. 6. Liczba nałożonych grzywien w drodze mandatów karnych, utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku Wzorem lat ubiegłych realizowano w okresie letnim wzmożony nadzór w formie kontroli weekendowych i popołudniowych. 73

74 8. Liczba wodociągów w roku 2016 w porównaniu do roku ubiegłego nie uległa zmianie. 9. Jakość wody produkowanej przez wodociągi na terenie powiatu śremskiego pod względem fizykochemicznym uległa poprawie, co było konsekwencją działań naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowe. W wodociągach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów, takich jak: żelazo, mangan, barwa i mętność, które mogą powodować zmiany organoleptyczne wody. Parametry te nie mają istotnego znaczenia w ocenie skutków zdrowotnych. 10. Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach kontroli urzędowej prowadziła badania próbek wody zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989). Ponadto Państwowa Inspekcja Sanitarna dokonywała oceny jakości wody badanej w ramach oceny wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Jakość wody ze wszystkich wodociągów została oceniona jako przydatna do spożycia przez ludzi. 11. W roku 2016 żadna miejscowość nie została zwodociągowana. Na terenie powiatu nadal występują tereny, które nie są zwodociągowanie. 12. Niemal wszystkie obiekty użyteczności publicznej, oraz prowadzące działalność leczniczą przestrzegały zasad higienicznych i bezpieczeństwa sanitarnego. 13. Podobnie jak w latach wcześniejszych występowały pojedyncze uchybienia w podmiotach medycznych, które zostały usunięte po zastosowaniu procedur administracyjnych. 14. Wydano 8 decyzji stwierdzających zachorowanie na choroby zawodowe, dotyczyły one pylicy płuc, choroby narządu głosu i choroby wibracyjnej. 15. Wspólnie z Policją podejmowane są działania prewencyjne dotyczące środków zastępczych ( dopalaczy). 16. Uruchomiono nowe placówki oświatowo-wychowawcze, w większości były to nowe obiekty zapewniające różne formy opieki nad dziećmi. 17. Prowadzona jest ścisła współpraca z organami założycielskimi w odniesieniu do szkół i przedszkoli, co pozwala na bieżąco pozyskiwać niezbędne informacje przydatne w realizacji nadzoru nad ww. placówkami. 18. W roku sprawozdawczym dokonano 87 odbiorów obiektów pod względem spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych. 74

75 19. W roku 2016 wydano 21 opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. W 12 przypadkach wyrażono opinię o obowiązku przeprowadzenia takiego postępowania oraz określono zakres raportu (dotyczyły one m.in. budowy lub rozbudowy obiektów inwentarskich, budowy punktów przetwarzania odpadów oraz rozbudowy zakładu produkcyjnego o komorę lakierniczą i malarską). W 9 przypadkach odstąpiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 20. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 12 wniosków o uzgodnienie warunków zabudowy dla określonych inwestycji. Wnioski te dotyczyły planowanych inwestycjami polegających m.in.: na budowie obiektów inwentarskich lub budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych czy też przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na myjnię samochodów osobowych. 21. Inicjowano i realizowano kampanie informacyjną w związku z występowaniem zachorowań na niektóre choroby zakaźne. 22. Podejmowano działania w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, mające na celu przekazanie wiedzy na temat determinantów mających wpływ na kształtowanie i umacnianie zdrowia społeczności lokalnej. Działania te były realizowane w oparciu o różne metody i formy oświatowe i były skierowane do różnych grup ludności. 23. W roku 2016 kontynuowano realizację programów o zasięgu krajowym i wojewódzkim miedzy innymi w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. 24. W roku sprawozdawczym, wydano większą liczbę decyzji rachunkowych. 25. Nałożone mandaty karne (19) dotyczyły uchybień w zakresie higiena żywności. 26. Przy realizacji zarówno działania o charakterze oświatowo zdrowotnym, jak i tych związanych z nadzorem sanitarnym prowadzona jest ścisła współpraca z władzami samorządowymi i organami założycielskimi placówek nadzorowanych 27. Działania prozdrowotne były realizowane przy współpracy i wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Śremie, Urzędu Miejskiego w Śremie, Urzędu Miasta i Gminy Dolsk oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 28. W licznych przedsięwzięciach współuczestniczyły organy samorządowe, Klub Relax, Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej BASISMED, placówki oświatowe, Telewizja Relax i lokalne media. 75

76 76

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 5 363 368 252 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 3 3 3

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu śremskiego w roku 2016.

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu śremskiego w roku 2016. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu śremskiego w roku 2016. mgr Urszula Sitnicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie opracował

Bardziej szczegółowo

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose . Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose Kotki 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie maj 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2017r.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2017r. mgr Urszula Sitnicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie opracował

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2015r.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2015r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2015r. mgr Urszula Sitnicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie opracował

Bardziej szczegółowo

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r.

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miowa Meldunek kwartalny

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r.

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r. Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ulchocimska 00 Warszawa uldługa /0 Meldunek /B/0 o zachorowaniach na choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w roku 2014.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w roku 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w roku 2014. mgr Urszula Sitnicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r. mgr Urszula Sitnicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2012r.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2012r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2012r. mgr Urszula Sitnicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie opracował

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU SZAMOTULSKIEGO W ROKU 2018

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU SZAMOTULSKIEGO W ROKU 2018 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W SZAMOTUŁACH OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU SZAMOTULSKIEGO W ROKU 2018 SZAMOTUŁY, LUTY 2019 ROK SPIS

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku Andrzej Bielawski 1 Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update CHOROBY ZAKAŹNE ZATRUCA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNENE nfectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NZPPZH w okresie od października 00 r. do grudnia

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2011r.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2011r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2011r. mgr Urszula Sitnicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie opracował

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2014 2015 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU Szczecin, wrzesień 2018 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU SZAMOTULSKIEGO W ROKU 2017

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU SZAMOTULSKIEGO W ROKU 2017 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W SZAMOTUŁACH OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU SZAMOTULSKIEGO W ROKU 2017 SZAMOTUŁY, LUTY 2018 ROK Strona

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 386 urządzeń wodociągowych (wg ewidencji z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015 RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA za rok 2015 Działalność kontrolno- represyjna obiekty wg ewidencji 578 1670 kontrole 1354 2884 decyzje merytoryczne 78 234 decyzje płatnicze 56 325 mandaty

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu międzyrzeckiego za 2015 rok

Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu międzyrzeckiego za 2015 rok Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu międzyrzeckiego za 2015 rok Międzyrzecz, marzec 2016r. Stan sanitarno-higieniczny powiatu międzyrzeckiego w roku 2015 Spis treści: 1. Wstęp 4 2. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Meldunek 6/A/06. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 1.06 do 15.06.2006 r.

Meldunek 6/A/06. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 1.06 do 15.06.2006 r. Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny Warszawa ul.chocimska Warszawa ul.długa / Meldunek /A/ o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Meldunek kwartalny 3/98

Meldunek kwartalny 3/98 Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miodowa Meldunek

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

Wykaz sprawozdań/ocen/raportów sporządzanych przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Wałbrzychu

Wykaz sprawozdań/ocen/raportów sporządzanych przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Wałbrzychu Wykaz sprawozdań/ocen/raportów sporządzanych przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Wałbrzychu Termin realizacji / 1 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wałbrzyskiego. marzec

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Szczecin, wrzesień 2015 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MONIECKIEGO ZA 2014 ROK

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MONIECKIEGO ZA 2014 ROK OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MONIECKIEGO ZA 2014 ROK Opracowali: Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mońkach pod kierunkiem: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach

Bardziej szczegółowo

< 100 m³/d m³/d m³/d 1

< 100 m³/d m³/d m³/d 1 Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 1. Liczba urządzeń wodociągowych zewidencjonowanych w 2015 r.

Wykres nr 1. Liczba urządzeń wodociągowych zewidencjonowanych w 2015 r. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 388 urządzeń wodociągowych (2 więcej, niż w roku

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIŁGORAJU

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIŁGORAJU Załącznik do zarządzenia Nr 394 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 grudnia 2009r. STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIŁGORAJU 1. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Biłgoraju,

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www. pssegolubdobrzyn.pl;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Szczecin, wrzesień 2016 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Materiały informacyjne Wprowadzenie Wykonywanie szczepień ochronnych u pracowników należy rozpatrywać w dwóch perspektywach: korzyści

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK 1. Domy pomocy społecznej. 2. Hotele, motele, pensjonaty. 3. Obiekty wczasowo-turystyczne oraz inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/19/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/19/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/19/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu staszowskiego

Bardziej szczegółowo

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów

Bardziej szczegółowo

r r.

r r. Analizy i oceny epidemiologiczne PSSE w Pile za okres od 01.01.2007r. do 10.12.2017r. w odniesieniu do następujących chorób : Gruźlica, WZW typ B, Błonica, Tężec, Krztusiec, Poliomyelitis, HaemophilusInfluenzae,

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO W 2016 ROKU Świecie, luty 2017 Spis treści Wstęp..... 4 Sytuacja epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Metodyka programu Uzasadnienie podjętych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu międzyrzeckiego za 2014r.

Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu międzyrzeckiego za 2014r. Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu międzyrzeckiego za 2014r. Międzyrzecz, marzec 2015r. Spis treści: 1. Wstęp 4 2. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych...5 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny I N F O R M A C J A O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W 2014 ROKU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny I N F O R M A C J A O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W 2014 ROKU Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie Adres: 86-200 Chełmno, ul. Łunawska 2 A; tel. 056 676 17 00, 056 676 15 13; fax wew. 40; e-mail: psse.chelmno@pis.gov.pl I N F O R M A C J A O STANIE

Bardziej szczegółowo