Charakterystyki prędkości na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyki prędkości na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną"

Transkrypt

1 Charakterystyki prędkości na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną radosław bąk Politechnika Krakowska janusz chodur Politechnika Krakowska 48 Sygnalizacja świetlna jest popularnym i stosowanym od wielu lat urządzeniem bezpieczeństwa i organizacji ruchu. Cele jej zastosowania są znane i związane głównie z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa (jest to obecnie mocno eksponowane, nadrzędne kryterium zastosowania sygnalizacji) oraz przepustowości i akceptowalnych warunków ruchu na skrzyżowaniu. Od niedawna sterowanie ruchem na skrzyżowaniu coraz częściej stosowane jest także na drogach zamiejskich, głównie krajowych. Drogi te, przenosząc ruch o znacznym natężeniu, przebiegają często przez małe miejscowości lub stanowią ciągi będące obwodnicami miast. Mimo stosunkowo niedużych natężeń ruchu poprzecznego, zastosowanie sygnalizacji pozwala na bezpieczne włączanie się do ruchu pojazdów z wlotów bocznych, co, przy znacznych natężeniach ruchu na drodze głównej, byłoby bardzo utrudnione lub okupione znacznymi stratami czasu w ruchu pojazdów. Przykładowo, stosując pomocnicze kryterium punktowej oceny celowości zastosowania sygnalizacji świetlnej [9] na głównych drogach krajowych Małopolski (nr: 4, 7, 94) już samo kryterium cząstkowe związane z natężeniem ruchu na skrzyżowaniu pozwala pozytywnie ocenić celowość zainstalowania sygnalizacji. Racjonalne zastosowanie sygnalizacji świetlnej na drodze zamiejskiej wymaga rozpoznania zachowań kierowców i pozyskania informacji o podstawowych parametrach ruchu drogowego. Jednym z podstawowych czynników determinujących bezpieczeństwo ruchu, jest prędkość pojazdów [1]. W licznie prowadzonych badaniach i analizach prędkości [2], [8] nie wyróżniano dotychczas zamiejskich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Jednocześnie przenoszenie wyników analiz ze skrzyżowań w arteriach miejskich lub z zamiejskich przekrojów drogowych zlokalizowanych poza zasięgiem oddziaływania skrzyżowania może być zbytnim uproszczeniem obarczonym nieznanym błędem. Z tego względu, w ramach grantu badawczego Problemy eksploatacyjne skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na drogach krajowych z wysokimi prędkościami realizowanego w Katedrze Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej, podjęte zostały badania i analizy prędkości na skrzyżowaniach zamiejskich z sygnalizacją świetlną. Znajomość charakterystyk prędkości pozwala na wiarygodne i dostosowane do ruchu: zaprojektowanie geometrii skrzyżowania: skosów poszerzenia wlotów i wysp kanalizujących, długości odcinków zwalniania, wyznaczenie czasów międzyzielonych przy kolizyjnych strumieniach ruchu, dobór układu detektorów na skrzyżowaniu oraz parametrów sterowania z nim związanych, wdrożenie specjalnych systemów sterowania, redukujących problem tzw. strefy dylematu, ocenę celowości i skuteczności zastosowania środków zarządzania prędkością (fotoradarów, znaków zmiennej treści) lub innych rozwiązań z zakresu geometrii i organizacji ruchu pozwalających zredukować prędkość potoku pojazdów [7]. Badania Pomiary prędkości chwilowej na skrzyżowaniach zlokalizowanych poza terenem zabudowanym prowadzono z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu: mikroprocesorowych rejestratorów przyciskowych, rejestratorów obrazu wideo, mierników pneumatycznych oraz radarów. Wykorzystanie różnych technik pomiarowych pozwoliło na pozyskanie szerokiego zakresu informacji o ruchu. Rejestratory pneumatyczne umożliwiają zebranie informacji o potoku ruchu (w tym danych o natężeniach ruchu i odstępach między pojazdami), jednakże utrudniona jest analiza cech potoku ruchu w zależności od rodzaju wyświetlanego sygnału na wlocie skrzyżowania oraz obecności kolejki pojazdów. Niedogodność tą eliminują rejestratory przyciskowe, natomiast objęcie pomiarem wszystkich pojazdów przy wyższych natężeniach ruchu jest w takim przypadku bardzo skomplikowane. Rejestracja obrazu wideo pozwala na połączenie zalet obu metod, jednakże kosztem większej pracochłonności związanej z analizą obrazu (ostatecznie metoda ta została wybrana jako najlepsza do dalszych badań). Przy zastosowaniu różnych urządzeń pomiarowych możliwa była także weryfikacja wpływu techniki pomiarowej na zachowanie się kierujących. Problem ten dotyczył przede wszystkim obecności wideorejestratorów, jako łatwo zauważalnych przez kierujących. Zachowano więc szczególną dbałość przy ich rozmieszczaniu w pobliżu skrzyżowań. Porównanie wyników pomiarów prędkości wykonanych różnymi technikami nie potwierdziło obaw, w prowadzonych badaniach, o istotnym wpływie urządzeń rejestrujących na zachowania kierowców. Poza techniką bezpośredniego pomiaru radarowego, pomiar prędkości odbywał się w sposób pośredni poprzez rejestrację czasu przejazdu bazy (odcinka pomiarowego) o ustalonej długości. Przekroje pomiarowe usytuowano na tarczy skrzyżowania oraz w pewnej odległości od niego od 120 do 250 m w zależności od usytuowania znaku lokalnego ograniczenia prędkości. Przykładowe rozmieszczenie baz i przekrojów pomiarowych na dwóch wlotach skrzyżowania przedstawiono na rysunku 1.

2 Legenda: R baza pomiarowa (rejestratory RP5, wideorejestracja obrazu) P przekrój pomiarowy (rejestratory pneumatyczne) Rys. 1. Przykładowe rozmieszczenie bazy pomiarowej i przekrojów pomiarowych przy dojeździe i przejeździe przez skrzyżowanie Do analizy prędkości wybrano skrzyżowania z sygnalizacją świetlną zlokalizowane na drogach krajowych nr: 1, 4, 7 i 94 w woj. małopolskim i śląskim, o przekrojach dwupasowych dwukierunkowych oraz wielopasowych, na których prędkość w rejonie skrzyżowania była ograniczona do 70 km/h (fot. 1). Zestawienie poligonów pomiarowych przedstawiono w tabeli 1. W dalszej części artykułu utrzymano numerację poligonów zamieszczonych w tej tabeli. Pomiar prędkości obejmował relację na wprost w ciągu drogi głównej. Z potoku dopływającego zostały wybrane pojazdy zbliżające się do skrzyżowania w trakcie nadawania sygnału zielonego (oraz żółtego), po rozładowaniu się kolejki pojazdów oczekujących przed Fot. 1. Dojazd do skrzyżowania w Bolesławiu (droga nr 94) z typowym oznakowaniem informującym o skrzyżowaniu z sygnalizacją (Znak A-29 ze znakiem B-33) linią zatrzymań. W strukturze rodzajowej wyróżniono ze względu na zróżnicowaną masę i charakterystyki dynamiczne dwie kategorie pojazdy lekkie (samochody osobowe, dostawcze, motocykle) i ciężkie (samochody ciężarowe, ciężarowe z przyczepą/naczepą, autobusy). Tabela 1. Zestawienie wlotów skrzyżowań, na których przeprowadzono pomiary prędkości Lp. Numer drogi Skrzyżowanie Kierunek Przekrój Vdop Występowanie fotoradaru Śdr [P/24h] 1 4 Wieliczka, ul. Krakowska Tarnów X 2 4 Wieliczka, ul. Krakowska Kraków X 3 4 Wieliczka, ul. Reformacka Tarnów X 4 4 Wieliczka, ul. Reformacka Kraków X 5 4 Wieliczka, ul. Czarnochowska Tarnów Wieliczka, ul. Grottgera Tarnów X 7 4 Wieliczka, ul. Grottgera Kraków X 8 4 Wieliczka, ul. Niepołomska Tarnów X 9 4 Wieliczka, ul. Niepołomska Kraków X 10 4 Bodzanów Tarnów F 8428 X 11 4 Bodzanów Kraków F 8428 X 12 4 Łysokanie Tarnów X 13 4 Łysokanie Kraków X 14 4 Chełm Tarnów X 15 4 Chełm Kraków X 16 7 Miechów Warszawa X 17 7 Miechów Kraków X 18 1 Goczałkowice Bielsko-B F 9357 Analiza Doj.* ) Pasy** ) 19 1 Kobiór Bielsko-B X Bolesław Katowice F 4352 X Sławków Katowice X Podwarpie Częstochowa F X * analiza porównawcza prędkości na odcinku dojazdowym i przy przejeździe tarczy skrzyżowania ** analiza prowadzona oddzielnie dla poszczególnych pasów wlotu skrzyżowania 49

3 Charakterystyki prędkości na wybranych skrzyżowaniach Najczęściej wykorzystywane lub pomocne w projektowaniu oraz organizacji ruchu parametry prędkości to chwilowa prędkość średnia, kwantyle prędkości (zwykle 15%, 50% i 85%) oraz odchylenie standardowe i wskaźnik zmienności charakteryzujące dyspersję prędkości. Należy także rozróżnić prędkość potoku ogółu pojazdów od prędkości pojazdów poruszających się w ruchu swobodnym (mających możliwość swobodnego wyboru prędkości). W drugim przypadku wpływ natężenia ruchu na prędkość jest ograniczony, a na prędkość pojazdu mogą wpływać przede wszystkim czynniki związane z geometrią i otoczeniem drogi oraz organizacją ruchu. Na potrzeby prowadzonych analiz do oszacowania parametrów potoku pojazdów w ruchu swobodnym wybrano kryterium odstępu czasu między pojazdami uwzględniając limit prędkości; na podstawie [6] przyjęto, że pojazdy poruszające się w odstępie większym niż 6 sekund mają możliwość korekty (swobodnego wyboru) prędkości. Charakterystyki prędkości pojazdów w ruchu swobodnym na wlocie skrzyżowania przedstawiono w tabeli 2. Zestawiono w niej prędkość średnią (Vśr), kwantyle 15% (V15) i 85% (V85) oraz udział pojazdów przekraczających prędkość dopuszczalną (U70) i o 20 km/h większą od limitu (U90). Za miarę rozrzutu prędkości przyjęto różnicę między kwantylami 85% i 15% (ΔK). W formie graficznej wyniki obejmujące zakres prędkości: kwantyl 15% średnia kwantyl 85% przedstawiono na rysunku 2. Prędkość średnia pojazdów lekkich w ruchu swobodnym na skrzyżowaniach waha się od 48 do 85 km/h (wartość przeciętna wynosi 68 km/h). Kwantyl 85%, pozwalający na wyznaczenie prędkości miarodajnej, przyjmował wartości w przedziale od 50 do 100 km/h przy przeciętnej wartości 79 km/h, tj. o 9 km/h więcej niż prędkość dopuszczalna na Tabela 2. Porównanie charakterystyk prędkości na poszczególnych skrzyżowaniach Lp. Skrzyżowanie Poligon Kierunek Chwilowa prędkość średnia pojazdy lekkie pojazdy ciężkie % % V15 Vśr V85 ΔK U70 U90 V15 Vśr V85 ΔK U70 U90 1 Wieliczka, ul. Krakowska Tarnów Wieliczka, ul. Krakowska Kraków Wieliczka, ul. Reformacka Tarnów Wieliczka, ul. Reformacka Kraków Wieliczka, ul. Czarnochowska Kraków Wieliczka, ul. Grottgera Tarnów Wieliczka, ul. Grottgera Kraków Wieliczka, ul. Niepołomska Tarnów Wieliczka, ul. Niepołomska Kraków Bodzanów Tarnów Bodzanów Kraków Łysokanie Tarnów Łysokanie Kraków Chełm Tarnów Chełm Kraków Miechów Warszawa Miechów Kraków Goczałkowice Bielsko-Biała Kobiór Bielsko-Biała Bolesław Katowice Sławków Katowice Podwarpie Częstochowa wartość minimalna wartość maksymalna V śr średnia, V15, V85 kwantyl 15% i 85%, ΔK różnica kwantyli 85% i 15%, U70, U90 udział pojazdów przekraczających prędkość 70 i 90 km/h 50

4 Rys. 3. Zakres zmienności prędkości w ruchu swobodnym pojazdów lekkich i ciężkich na wszystkich poligonach Rys. 2. Prędkości potoku w ruchu swobodnym na poszczególnych poligonach (F fotoradar) skrzyżowaniach. Kwantyl 15%, który dawniej zgodnie z przepisami [5] był wykorzystywany, a obecnie może być pomocny przy ustaleniu prędkości ewakuacji ze skrzyżowania, wyniósł przeciętnie 57 km/h. Jednakże w 14% poligonów nie przekraczał wartości 50 km/h (14 m/s), która wg [9] jest wartością wymaganą w procedurze obliczania czasu ewakuacji pojazdów jako składowej czasu międzyzielonego. Oznacza to, że na niektórych skrzyżowaniach celowe byłoby przyjmowanie niższych wartości prędkości ewakuacji niż zapisane w rozporządzeniu [9]. Pojazdy ciężarowe, których udział w potoku ruchu na drogach krajowych jest wysoki (nawet 30%) poruszały się wolniej. Prędkość średnia wahała się od 47 do 75 km/h przy przeciętnej wartości 61 km/h. Kwantyl 85% prędkości wynosił od 60 do 84 km/h, natomiast kwantyl 15% od 36 do 66 km/h. W przypadku połowy poligonów był on niższy od 50 km/h. Zakres zmienności prędkości w ruchu swobodnym na poligonach jest znaczny. Na rysunku 3 przedstawiono dystrybuantę prędkości w ruchu swobodnym pojazdów lekkich i ciężkich w zbiorczej bazie prędkości z wszystkich poligonów badawczych (średnia) oraz obwiednię wyznaczającą przedział zmienności prędkości na wszystkich poligonach. Istotne są także różnice prędkości między poszczególnymi skrzyżowaniami. Stosunkowo zbliżone wyniki zarejestrowano na ciągu obwodnicy Wieliczki (poligony 1 9). Skrzyżowania te położone były blisko siebie (2 skrzyżowania na 1 km). Na kolejnych skrzyżowaniach w ciągu drogi nr 4 wartość prędkości średniej oraz miary oceny dyspersji cechowały się większym zróżnicowaniem. Udział pojazdów przekraczających prędkość dopuszczalną okazał się bardzo zróżnicowany od 4% do 90% w kategorii pojazdów lekkich oraz do 68% w kategorii pojazdów ciężkich. Przekroczenie prędkości dopuszczalnej o ponad 20 km/h dotyczyło od 0 do 34% pojazdów osobowych (przeciętnie 6%), natomiast w przypadku pojazdów ciężkich przekroczenie prędkości 90 km/h było sporadyczne. Wynikać to może, m.in. z zastosowania ograniczników prędkości w pojazdach ciężarowych. Większe prędkości oraz niestosowanie się do znaków ograniczenia prędkości dotyczą głównie skrzyżowań zlokalizowanych na drogach o przekroju 1 2 i 2 2, na których natężenie ruchu (stopień wykorzystania przepustowości) są niewielkie, a odległość od sąsiednich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną jest znaczna. Duże prędkości pojazdów zarejestrowano również na niektórych skrzyżowaniach objętych automatyczną kontrolą (poligony 10, 11, 18, 20, 22). Z jednej strony świadczy to o trafnym doborze lokalizacji fotoradarów w miejscach najbardziej potrzebnych, z drugiej strony zastanawiająca jest względnie mała skuteczność tego środka dyscyplinowania kierowców. Częściowym wyjaśnieniem może być świadomość kierujących, że fotoradar jest nieczynny oraz rozpowszechnianie informacji o tolerancji przekraczania prędkości, ponad ustalony limit, o określoną wartość. Wyniki pomiarów prędkości na wlotach skrzyżowań wskazują na zbliżone wartości prędkości wykazywane w opracowaniu [4] na poligonach o prędkości dopuszczalnej 70 km/h. Rzadsze natomiast okazało się przekraczanie prędkości powyżej 20 km/h ponad dopuszczalny limit. Wpływ skrzyżowania na redukcję prędkości W celu sprawdzenia, czy kierowcy redukują prędkość przy przejeździe przez skrzyżowanie, jej pomiary wykonano w dwóch przekrojach na dojeździe do skrzyżowania (D), ok m od linii zatrzymania, w rejonie znaku ograniczenia prędkości oraz na tarczy skrzyżowania (P). W tabeli 3 oraz na rysunkach 4 i 5 przedstawiono podstawowe charakterystyki prędkości chwilowej pojazdów w ruchu swobodnym, pozwalające na porównanie zachowania kierowców na dojeździe oraz przy przejeździe skrzyżowania. Do sprawdzenia, czy rejestrowane różnice prędkości nie są 51

5 Tabela 3. Porównanie prędkości przy dojeździe i przejeździe przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną Poligon Chwilowa prędkość średnia Lp. Skrzyżowanie Kierunek D ogół potoku pojazdów pojazdy lekkie pojazdy ciężkie P Δ ist. D P Δ ist. D P Δ ist. 1 Wieliczka, ul. Krakowska Tarnów 61,5 59,5 2,0 TAK 62,8 60,6 2,2 TAK 57,7 56,6 1,1 NIE 2 Wieliczka, ul. Krakowska Kraków 63,5 61,5 2,0 TAK 64,8 63,2 1,6 NIE 59,8 56,6 3,2 TAK 3 Wieliczka, ul. Reformacka Tarnów 63,2 58,7 4,5 TAK 64,4 61,4 3,0 TAK 59,8 50,8 9,0 TAK 4 Wieliczka, ul. Reformacka Kraków 63,7 61,3 2,4 TAK 65,2 65 0,2 NIE 59,6 50,7 8,9 TAK 6 Wieliczka, ul. Grottgera Tarnów 64,0 62,5 1,5 NIE 65,7 64,5 1,2 NIE 59,1 57 2,1 NIE 7 Wieliczka, ul. Grottgera Kraków 61,4 58,4 3,0 TAK 62,7 60,1 2,6 TAK 57,7 53,6 4,1 TAK 8 Wieliczka, ul. Niepołomska Tarnów 65,1 64,5 0,6 NIE 66,5 66,3 0,2 NIE 61,0 59,4 1,6 NIE 9 Wieliczka, ul. Niepołomska Kraków 63,9 63,6 0,3 NIE 65,2 64,8 0,4 NIE 60,2 60,3 0,1 NIE 10 Bodzanów Tarnów 83,2 71,9 11,3 TAK 87,1 74,4 12,7 TAK 72,2 64,9 7,3 TAK 11 Bodzanów Kraków 81,2 73,7 7,5 TAK 84,8 76 8,8 TAK 70,9 67 3,9 TAK 12 Łysokanie Tarnów 66,8 64,7 2,1 NIE 67,0 64,9 2,1 NIE 66,0 64,2 1,8 NIE 13 Łysokanie Kraków 70,9 64,8 6,1 TAK 75,8 68,3 7,5 TAK 59,2 56,9 2,3 NIE 14 Chełm Tarnów 69,1 66,4 2,7 TAK 68,5 66,7 1,8 NIE 70,5 65,8 4,7 TAK 15 Chełm Kraków 75,5 78,2 2,7 TAK 75,8 80 4,2 TAK 74,7 75,3 0,6 NIE 16 Miechów Warszawa 85,3 77,2 8,1 TAK 89 79,7 9,3 TAK 74,6 70 4,6 TAK 17 Miechów Kraków 80,9 72,2 8,7 TAK 84 74,3 9,7 TAK 72,1 66,4 5,7 TAK Legenda: D dojazd do skrzyżowania; P przejazd przez tarczę skrzyżowania; Δ różnica prędkości w przekrojach D i P; ist statystyczna istotność różnicy prędkości wynikiem przypadku, wykorzystano test istotności dla dwóch średnich. Przyjęto dopuszczalny poziom błędu równy 5% (poziom istotności α = 0,05), uwzględniając podział potoku pojazdów na lekkie oraz ciężkie. W siedmiu przypadkach, z szesnastu poligonów pomiarowych, nie można odrzucić hipotezy o równości średnich. Rys. 4. Porównanie prędkości przy dojeździe i przejeździe przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną W pozostałych 9 przypadkach różnice okazały się statystycznie istotne. Z inżynierskiego punktu widzenia, zmiana prędkości nie jest znaczna i na większości poligonów nie przekracza 3 km/h. Największe różnice zanotowano na skrzyżowaniu w miejscowości Bodzanów na drodze krajowej nr 4 (rys. 5) oraz na drodze krajowej nr 7 (na obwodnicy Miechowa). W Bodzanowie oraz Miechowie większa redukcja prędkości wynikać może z większej prędkości na dojeździe do skrzyżowania (w stosunku do ograniczenia prędkości do 70 km/h), a także obecności fotoradaru (Bodzanów) lub często przeprowadzanych kontroli prędkości przez policję (Miechów). W miejscowości Łysokanie (kierunek do Krakowa) w przekroju pomiarowym kończył się pas do wyprzedzania, który również mógł być przyczyną zwiększenia prędkości potoku pojazdów zbliżających się do skrzyżowania. W przypadku większych prędkości potoku pojazdów, redukcja prędkości jest także większa i istotna statystycznie, co może być związane w sposób bezpośredni z limitem prędkości (70 km/h na analizowanych skrzyżowaniach). W sytuacji, gdy wlot drogi krajowej na skrzyżowaniu jest wielopasowy, pręd- 52

6 Rys. 5. Dystrybuanta prędkości na dojeździe i przejeździe przez skrzyżowanie ul. Krakowskiej z Niepołomską w Wieliczce (brak istotnych różnic) oraz w Bodzanowie (różnica prędkości istotna) na drodze krajowej nr 4 Rys. 6. Histogram z dystrybuantą prędkości na wielopasowym wlocie skrzyżowania w Bolesławiu (droga nr 94), relacje na wprost z pasa zewnętrznego (1) i wewnętrznego (2) znaczne i nie wpływało w sposób istotny na prędkość pojazdów jadących na wprost (sytuacje takie zostały wyeliminowane z próby). Na rysunku 6 przedstawiono porównanie prędkości, w postaci histogramu i dystrybuanty, ogółu pojazdów poruszających się pasem skrajnym (zewnętrznym) oraz wewnętrznym. W tabeli 4 podano dodatkowo wartości i różnice prędkości w ruchu swobodnym z wyróżnieniem kategorii pojazdów lekkich. Statystyczną istotność różnic prędkości na obu pasach ruchu potwierdzono za pomocą testu t-studenta przy przyjętym poziomie istotności α = 0,05. Zgodnie z przewidywaniem, prędkość pojazdów na pasie wewnętrznym była większa, różnice jednakże nie okazały się duże wynosiły: 5 6 km/h. Takie różnice mogą być skutkiem niewielkiego stopnia wykorzystania przepustowości obu pasów ruchu i dużego udziału pojazdów poruszających się w ruchu swobodnym. Fot. 2. Skrzyżowanie w Bolesławiu zlokalizowane na łuku poziomym drogi krajowej teren niezurbanizowany Wpływ natężenia ruchu kości pojazdów jadących na wprost na poszczególnych pasach ruchu mogą się istotnie od siebie różnić. Do przeprowadzenia porównań wybrano skrzyżowanie w Bolesławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 (fot. 2). Przekrój drogi na tym odcinku jest wielopasowy (2 x 2), natomiast na wlocie skrzyżowania dodatkowo wydzielono pas do skrętu w lewo. Natężenie ruchu skrętnego w prawo, możliwe z pasa skrajnego, było nie- Jednym z czynników mogących wpływać na prędkość pojazdów dojeżdżających do skrzyżowania jest natężenie ruchu. Zestawienie prędkości pojazdów i natężeń rejestrowanych w interwałach 5-minutowych przedstawiono na rysunku 7. Trend tej zależności wskazuje na pewien, lecz niewielki wobec rozrzutu prędkości pojazdów, wpływ natężenia ruchu na redukcję prędkości. Istotnym czynnikiem w analizie tego wpływu jest skład rodzajowy potoków ruchu, rodzaj przekroju drogi (umożliwienie Tabela 4. Porównanie prędkości pojazdów na pasach jadących na wprost na skrzyżowaniu w Bolesławiu (droga nr 94) Pas ruchu Liczebność próby [P] Udział pojazdów ciężkich [%] Prędkość średnia potoku ruchu Ruch swobodny Ruch swobodny i kolumnowy Ogół potoku Pojazdy lekkie Ogół potoku Pojazdy lekkie Zewnętrzny ,4 68,3 64,6 68,4 Wewnętrzny ,8 73,9 69,8 73,9 Różnica 18 7,4 5,6 5,2 5,5 wyprzedzania na odcinku przed skrzyżowaniem ograniczenie formowania się kolumn), czy parametry związane z programem sygnalizacji świetlnej oraz poziomem swobody ruchu na skrzyżowaniu. 53

7 Redukcja prędkości pojazdów na odcinku dojazdowym do skrzyżowania okazała się w większości przypadków nieznaczna. Większe różnice dotyczą głównie skrzyżowań z większymi prędkościami, co może być związane w sposób bezpośredni z limitem prędkości. Do wyspecyfikowania czynników przyczyniających się do redukcji prędkości celowe jest przeprowadzenie dalszych pomiarów na wlotach o przekrojach wielopasowych. Dotychczasowe badania pilotażowe wskazują na problem poruszania się pojazdów z nadmierną prędkością na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną oraz istotne zróżnicowanie jej cech. Wskazane jest prowadzenie dalszych badań w celu wyspecyfikowania czynników wpływających na prędkość pojazdów na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją. Rys. 7. Zależność prędkości potoku ruchu od natężenia ruchu Podsumowanie Wzrost obciążenia sieci dróg krajowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa ruchu wymuszają coraz częściej stosowanie sygnalizacji świetlnej do regulacji ruchu na skrzyżowaniach z tymi drogami. Zmiennoczasowe sterowanie ruchem uzależnione jest od jego cech, w tym również prędkości. Racjonalizacja rozwiązań skrzyżowań i sterowania uzależniona jest od identyfikacji specyfiki cech ruchu na skrzyżowaniach dróg krajowych oraz określenia ich charakterystyki. W dotychczasowych badaniach i analizach prędkości na drogach zamiejskich nie wyróżniano prędkości w strefie skrzyżowań. Pilotażowe badania zrealizowane na kilkudziesięciu skrzyżowaniach w woj. małopolskim i śląskim pozwoliły na wyznaczenie charakterystyki prędkości pojazdów na dojeździe i przy przejeździe skrzyżowania: Przeciętna wartość 85% kwantyla prędkości, utożsamianej z prędkością miarodajną, wyniosła 79 km/h (zmienność w przedziale od 50 do 100 km/h), czyli o 9 km/h więcej niż prędkość dopuszczalna na skrzyżowaniach. Kwantyl 15% prędkości, wyniósł przeciętnie 57 km/h, przy czym na 14% skrzyżowań nie przekraczał wartości 50 km/h. Na niektórych skrzyżowaniach celowe byłoby przyjmowanie mniejszych wartości prędkości ewakuacji niż zapisane w rozporządzeniu [9]. Samochody ciężarowe poruszały się wolniej od samochodów osobowych. Różnica przeciętnej wartości V85 wyniosła 8 km/h, a V15 7 km/h. Udział pojazdów przekraczających prędkość dopuszczalną na dojeździe do skrzyżowania (70 km/h) był bardzo zróżnicowany od 4% do 90% w kategorii pojazdów lekkich oraz od 0% do 68% w kategorii pojazdów ciężkich. Skuteczność fotoradarów, jako środka dyscyplinującego kierujących do jazdy z przepisową prędkością w rejonie skrzyżowania okazała się niewystarczająca. Prędkość dopuszczalną przekraczało od 20 do 73% kierowców. Jednakże największą redukcją prędkości na odcinku dojazdowym do skrzyżowania i na samym wlocie cechował się poligon wyposażony w fotoradar (Bodzanów). Zróżnicowanie prędkości pojazdów na pasach ruchu wlotu wielopasowego wynosi ok. 5 km/h. Bibliografia [1] Gaca S., Tracz M. Suchorzewski W.: Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. WKŁ Warszawa 2008 [2] Gaca S.: Badania prędkości pojazdów i jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zeszyty naukowe. Inżynieria Lądowa Nr 75. Kraków, Politechnika Krakowska 2002 [3] Gaca S.: Wykorzystanie zarządzania prędkością jako środka poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Nr 1/2011 [4] Gaca S. z zespołem.: System lokalizacji fotoradarów na sieci dróg krajowych w celu uzyskania maksymalnej redukcji liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, Kraków 2009 (materiały niepublikowane) [5] Instrukcja o drogowej sygnalizacji świetlnej. MP Zał. do nru 16, poz. 120 z dnia 9.III.1994 r. (Zał. nr 3 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 3.III.1994 poz. 120) [6] Fitzpatrick K. et All.: NCHRP Report 504: Design Speed, Operating Speed, and Posted Speed Practices. Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C., 2003 [7] Ray B. et All.: NCHRP Report 613: Guidelines for Selection of Speed Reduction Treatments at High-Speed Intersections, Transportation Research Board, Washington D.C [8] Szczuraszek T.: Czy w Polsce występuje ciągły wzrost prędkości pojazdów? Drogownictwo, Nr 12/2009 [9] Załączniki 1, 2, 3, 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. Nr 220 z dn r., poz Z prasy zagranicznej Zamiar budowy tunelu pomiędzy Hagą a Delft W Holandii proponuje się budowę nowego tunelu między Hagą a Delft, który ma przebiegać pod istniejącą trasą Princes Beatrixlaan route. Przewiduje się, że realizacja tunelu zmniejszy zatory i ograniczy hałas powodowany ruchem. Do 2020 r., na tym terenie, spodziewany jest wzrost ruchu o 30%. Tunel zapewni połączenie Delft z Hagą, a istniejąca trasa będzie służyć ruchowi lokalnemu. Przewiduje się, że koszt budowy tunelu wyniesie 190 mln euro. Wkrótce spodziewana jest decyzja w tej sprawie. World Highways, 4/2011 JG Projektu eksploatacji i utrzymania dróg w Mozambiku Władze Mozambiku oceniają oferty dotyczące koncesji na dwa kluczowe projekty drogowe, o łącznej wartości 700 mln dolarów. Pierwsza koncesja dotyczy 470 km drogi N1 między stolicą Maputo i miastem Maxixe. Koncesja ta będzie obejmowała eksploatację i utrzymanie tej drogi. Druga koncesja, podobna co do zakresu działań do pierwszej, dotyczy dróg N6 i N7. Konsorcjum portugalskich firm: konstruktorskiej i inżynieryjnej zostało zakwalifikowane do ubiegania się o obydwie koncesje. World Highways, 3/2011 MR 54

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRĘDKOŚCIĄ W STREFACH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH

ZARZĄDZANIE PRĘDKOŚCIĄ W STREFACH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH IV ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZARZĄDZANIE PRĘDKOŚCIĄ W STREFACH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH STANISŁAW GACA KATEDRA BUDOWY DRÓG I IŃŻYNIERII RUCHU

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RUCHU. rozdział 8 Projektowanie sygnalizacji - podstawy

INŻYNIERIA RUCHU. rozdział 8 Projektowanie sygnalizacji - podstawy INŻYNIERIA RUCHU rozdział 8 Projektowanie sygnalizacji - podstawy WERSJA 2017 Podstawowe przepisy Rozporządzenie Ministrów: Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

THE DEPENDENCE OF TIME DELAY FROM QUEUE LENGTH ON INLET OF SIGNALIZED INTERSECTION

THE DEPENDENCE OF TIME DELAY FROM QUEUE LENGTH ON INLET OF SIGNALIZED INTERSECTION ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 28 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 183 Grzegorz SIERPIŃSKI STRATY CZASU A DŁUGOŚĆ KOLEJKI NA WLOCIE SKRZYŻOWANIA Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ Streszczenie. W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno. ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.. Opracował : EGZ. NR 1 Opis techniczny. 1. Cel opracowania. Celem opracowania jest sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 maja 2017 r. Pomiary prędkości w miejscach funkcjonowania fotoradarów

Warszawa, 8 maja 2017 r. Pomiary prędkości w miejscach funkcjonowania fotoradarów Pomiary prędkości w miejscach funkcjonowania fotoradarów Anna Zielińska anna.zielińska@its.waw.pl Instytut Transportu Samochodowego CEL POMIARÓW 1 stycznia 2016 roku około 400 fotoradarów obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Badanie prędkości na terenie Mazowsza. 6-8 kwietnia 2016 r.

Badanie prędkości na terenie Mazowsza. 6-8 kwietnia 2016 r. Badanie prędkości na terenie Mazowsza 6-8 kwietnia 2016 r. Warszawa, czerwiec 2016 Spis treści 1 Cel badania... 3 2 Organizacja i zakres badań... 4 3 Wyniki badań... 7 3.1 Warszawa, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Ocena wybranych środków zarządzania prędkością na drogach samorządowych

Ocena wybranych środków zarządzania prędkością na drogach samorządowych III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego Ocena wybranych środków zarządzania prędkością na drogach samorządowych Stanisław Gaca, Mariusz Kieć - Politechnika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1 Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1 Prof. W. Brilon Ruhr Universität Bochum, Niemcy Ronda: stan wiedzy w Niemczech Niemcy posiadają

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c 1 Spis treści I. Cześć opisowo obliczeniowa 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja skrzyżowania str.2 1.4 Dane do projektu dotyczące ruchu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI

WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI Krasnobród, 26-27.01.2012 r. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO EuroRAP Atlas ryzyka na drogach

Bardziej szczegółowo

1999 NR 43 POZ. 430 Z PÓŹN. ZM.)

1999 NR 43 POZ. 430 Z PÓŹN. ZM.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 2 MARCA 1999 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. 1999 NR 43 POZ. 430 Z

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚĆ A NATĘŻENIE RUCHU NA DRODZE WIELOPASOWEJ SPEED AND TRAFFIC VOLUME ON THE MULTILANE HIGHWAY

PRĘDKOŚĆ A NATĘŻENIE RUCHU NA DRODZE WIELOPASOWEJ SPEED AND TRAFFIC VOLUME ON THE MULTILANE HIGHWAY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2009 Seria: TRANSPORT z. 65 Nr kol.1807 Aleksander SOBOTA PRĘDKOŚĆ A NATĘŻENIE RUCHU NA DRODZE WIELOPASOWEJ Streszczenie. Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 4G/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU PIŁSUDSKIEGO KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 4G/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU PIŁSUDSKIEGO KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR G/0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU PIŁSUDSKIEGO KOŚCIUSZKI W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Obszar niezabudowany Autostrada Droga ekspresowa dwujezdniowa Droga ekspresowa jednojezdniowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 17/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. LEONHARDA W OKOLICACH STACJI BENZYNOWEJ STATOIL W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 17/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. LEONHARDA W OKOLICACH STACJI BENZYNOWEJ STATOIL W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR /0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. LEONHARDA W OKOLICACH STACJI BENZYNOWEJ STATOIL W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD

Bardziej szczegółowo

Drogi szybkiego ruchu. Wprowadzenie. źródło: doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16

Drogi szybkiego ruchu. Wprowadzenie. źródło:  doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Drogi szybkiego ruchu Wprowadzenie źródło: www.bentley.pl doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Układ wykładu sprawy organizacyjne: program literatura zaliczenie wykład wprowadzający: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU TEMAT Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu w miejscowości Płoty (droga krajowa nr 6 skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 109) w zakresie programu sygnalizacji świetlnej

Bardziej szczegółowo

Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 r.

Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 r. Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 r. 1 Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Tel.: (22) 630-12-55

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 46/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. TOWAROWEJ I UL. SPRZĘTOWEJ W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 46/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. TOWAROWEJ I UL. SPRZĘTOWEJ W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR /2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. TOWAROWEJ I UL. SPRZĘTOWEJ W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 28/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I GEMINI W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 28/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I GEMINI W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR 8/0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I GEMINI W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE

ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE Wykonawca: 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 9/1A www.transeko.pl Warszawa, grudzień 2009 Analiza i ocena efektywności wdrożenia TTA na Trasie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE ZNAKÓW 2. CZĘŚĆ GRAFICZNA PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500 RYSUNEK NR 1 C Z Ę ŚĆ O P I S O W A OPIS TECHNICZNY do projektu docelowej organizacji

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM BRANŻA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM BRANŻA NAZWA INWESTYCJI: BRANŻA BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM ORGANIZACJA RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: OPRACOWAŁ: PROJEKT SYGNALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach.

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. IV Międzynarodowe Targi Infrastruktura, Warszawa, 6 października 2006 r. Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. Marek Wierzchowski Krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu Skuteczne

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

8.5b. Specyficzne elementy infrastruktury drogowej i ich audyt. Sygnalizacja świetlna

8.5b. Specyficzne elementy infrastruktury drogowej i ich audyt. Sygnalizacja świetlna 8.5b. Specyficzne elementy infrastruktury drogowej i ich audyt Sygnalizacja świetlna 1 Problematyka zajęć wybrane zagadnienia związane z sygnalizacją - kryteria i uwarunkowania stosowania sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Usługowo - Produkcyjny - ELSTOP -

Zakład Usługowo - Produkcyjny - ELSTOP - Zakład Usługowo - Produkcyjny - ELSTOP - 33-300 Nowy Sącz ul. Królowej Jadwigi 34 Projekt budowy acyklicznej sygnalizacji dla ruchu wahadłowego na moście w ciągu drogi powiatowej nr 1556 K Witowice - Rożnów

Bardziej szczegółowo

InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011.

InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011. InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011 Spis treści Wstęp 11 WaŜniejsze oznaczenia 14 1. UŜytkownicy dróg

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM

MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM mgr inż. Tomasz Dybicz MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM W Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej prowadzone są prace badawcze nad zastosowaniem mikroskopowych

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA GWARANCYJNA W RAMACH BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY KĘT. Projekt organizacji ruchu na czas robót

NAPRAWA GWARANCYJNA W RAMACH BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY KĘT. Projekt organizacji ruchu na czas robót ul. Wrocławska 50 tel: +48 32 444 72 57 40-217 Katowice fax: +48 32 729 76 62 kom: +48 607 40 27 37 NIP: 222-068-64-08 ING Bank Śląski: 29 1050 1357 1000 0023 1738 2121 www.freelance.katowice.pl NAPRAWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2015 2014 BDG-V-281-54-TKa/14 Załącznik nr 1 do SIWZ (po zawarciu umowy załącznik nr 3 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest

Bardziej szczegółowo

Andrzej Cielecki Politechnika Warszawska Projektowanie i funkcjonowanie rond w Polsce-studium przypadków.

Andrzej Cielecki Politechnika Warszawska Projektowanie i funkcjonowanie rond w Polsce-studium przypadków. Andrzej Cielecki Politechnika Warszawska Projektowanie i funkcjonowanie rond w Polsce-studium przypadków. Autor prezentuje kilkanaście funkcjonujących rond wskazując na liczne, nieraz drobne, ale uciążliwe

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 16/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LEONHARDA I UL. PANA TADEUSZA W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 16/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LEONHARDA I UL. PANA TADEUSZA W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR /0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LEONHARDA I UL. PANA TADEUSZA W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku oraz porównanie za lata 2010-2014 Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 25/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LUBELSKIEJ I UL. BUDOWLANEJ W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 25/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LUBELSKIEJ I UL. BUDOWLANEJ W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR /0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LUBELSKIEJ I UL. BUDOWLANEJ W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Autor: Krzysztof Opoczyński Warszawa, maj 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich w 2015 roku...

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 24/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU PSTROWSKIEGO GDYŃSKA - OPOLSKA W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 24/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU PSTROWSKIEGO GDYŃSKA - OPOLSKA W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR /0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU PSTROWSKIEGO GDYŃSKA - OPOLSKA W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa PLAN ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/

Pracownia projektowa PLAN ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/ Pracownia projektowa PLAN 65-823 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4518430 ZLEC. EGZ.NR TEMAT LOKALIZACJA BRANŻA STADIUM INWESTOR Przebudowa dojazdu pożarowego nr 21 w leśnictwie Mirocin w Nadleśnictwie

Bardziej szczegółowo

Studium projektu budowlanego budowy Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Puławska do węzła Lubelska

Studium projektu budowlanego budowy Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Puławska do węzła Lubelska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Departament Studiów Al. Jerozlimskie 92 00 817 Warszawa Studium projektu budowlanego budowy Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Puławska do węzła Lubelska

Bardziej szczegółowo

Badanie prędkości na terenie Mazowsza. 6-8 kwietnia 2016 r.

Badanie prędkości na terenie Mazowsza. 6-8 kwietnia 2016 r. Badanie prędkości na terenie Mazowsza 6-8 kwietnia 2016 r. Warszawa, czerwiec 2016 Spis treści 1 Cel badania... 3 2 Organizacja i zakres badań... 4 3 Wyniki badań... 7 3.1 Warszawa, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI Inwestor: POWIAT PRUSZKOWSKI ul. Drzymały 30 05-800 PRUSZKÓW tel. (22) 738-14-00,

Bardziej szczegółowo

DROGOWA BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA ODCINKU OD UL. MOGIELNICKIEJ DO UL. BRZOZOWEJ W GRÓJCU

DROGOWA BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA ODCINKU OD UL. MOGIELNICKIEJ DO UL. BRZOZOWEJ W GRÓJCU EGZEMPLARZ 1 INWESTOR GMINA GRÓJEC ul.piłsudskiego 47 05-600 Grójec "TRAKT" Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof ul.drogowców 2/17 05-600 Grójec OBIEKT ADRES BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i cel opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Projektowana organizacja ruchu 5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 6. Przykłady

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Pojazdy przeciążone zagrożeniem dla trwałości nawierzchni drogowych: metody przeciwdziałania

Pojazdy przeciążone zagrożeniem dla trwałości nawierzchni drogowych: metody przeciwdziałania Pojazdy przeciążone zagrożeniem dla trwałości nawierzchni drogowych: metody przeciwdziałania Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski Mgr inż. Michał Karkowski II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 48/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I UL. MINAKOWSKIEGO W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 48/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I UL. MINAKOWSKIEGO W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR 8/0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I UL. MINAKOWSKIEGO W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA EUROPROJEKT Projekty i Nadzory Drogowe mgr inż. Andrzej Kula biuro@europrojekt.bielsko.pl www.europrojekt.bielsko.pl Ul. Jaskrowa 15 43-382 Bielsko Biała tel./fax 033 822 46 67 NIP: 549 109 93 28 REGON:

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 9G/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. KRASICKIEGO I UL. WILCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 9G/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. KRASICKIEGO I UL. WILCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR 9G/0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. KRASICKIEGO I UL. WILCZYŃSKIEGO W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na

Bardziej szczegółowo

Pojazdy przeciążone na polskich drogach

Pojazdy przeciążone na polskich drogach Pojazdy przeciążone na polskich drogach DAWID RYŚ Politechnika Gdańska dawid.rys@wilis.pg.gda.pl W ramach prac nad aktualizacją Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, zespół

Bardziej szczegółowo

4. OPIS TECHNICZNY. 4.1 Podstawa opracowania.

4. OPIS TECHNICZNY. 4.1 Podstawa opracowania. 4.1 Podstawa opracowania. 4. OPIS TECHNICZNY Zlecenie od Inwestora Inwentaryzacja istniejącej organizacji ruchu Pomiar natężenia ruchu pieszych na skrzyżowaniu w godzinach szczytu porannego oraz popołudniowego

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy Przeprowadzone na potrzeby opracowania Studium Wykonalności badania i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla uczestników ruchu drogowego

ANKIETA dla uczestników ruchu drogowego OPRACOWANIE WYTYCZNYCH ORGANIZACJI BEZPIECZNEGO RUCHU ROWEROWEGO ANKIETA dla uczestników ruchu drogowego Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD Instytut Transportu Samochodowego i M&G Consulting realizują

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania Materiały wyjściowe Podstawowe przepisy i normatywy...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania Materiały wyjściowe Podstawowe przepisy i normatywy...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania... 2 1.1. Materiały wyjściowe...2 1.2. Podstawowe przepisy i normatywy...2 2. Cel opracowania... 3 3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze... 3 4. Opis stanu projektowanego...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych na przejściach przez jezdnie. Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska

Bezpieczeństwo pieszych na przejściach przez jezdnie. Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska Bezpieczeństwo pieszych na przejściach przez jezdnie Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska Konferencja Miasto i Transport Warszawa, 18.05.2017 Potrącenia pieszych w Polsce Wypadki na przejściach dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2) z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2) z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie infrastruktury ITS do zarządzania pasami autobusowymi

Wykorzystanie infrastruktury ITS do zarządzania pasami autobusowymi Wykorzystanie infrastruktury ITS do zarządzania pasami autobusowymi Klasyfikacja pasów autobusowych: -usytuowanie w przekroju drogowym -sposób wydzielenia z przekroju drogowego -kierunek ruchu -okres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego

Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego POLSKI KONGRES DROGOWY II Lubelskie Forum Drogowe 2-3 marca 1971 Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego dr inż. Tadeusz Suwara Transprojekt-Warszawa Sp.

Bardziej szczegółowo

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy Spis załączników I. Część opisowa 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień II. Część rysunkowa 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze 719 róg ul. Brzozowej w Pruszkowie. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Brzozową, m.

Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze 719 róg ul. Brzozowej w Pruszkowie. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Brzozową, m. Imtech Traffic & Infra Sp. z o. o. ul. Ekranowa 6 32-085 Modlniczka tel. (012) 258 56 80 fax (022) 894 64 51 www.imtech.com/traffic-infra info-pl.ti@imtech.com NR PROJEKTU: OF/15/0199 NR ZESZYTU 1 NR EGZEMPLARZA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Rodzaj opracowania : Stała Organizacja Ruchu Obiekt : Droga gminna - ul. Mała Droga powiatowa nr 1002 Z Wapnica Lubczewo (ul. Turkusowa w Wapnicy) Zadanie: Przebudowa drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

Inwestor: PROJEKT WYKONAWCZY. Kielce, odcinek ul. 1-go Maja od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej.

Inwestor: PROJEKT WYKONAWCZY. Kielce, odcinek ul. 1-go Maja od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej. Wykonawca: Inwestor: NEOINVEST Sp. z o.o. 25-323 Kielce Ul. Al. Solidarności 34 Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 25-384 Kielce Ul. Prendowskiej 7 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Branża:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ GDDKiA POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ LOKALIIZACJA FOTORADARÓW NA SIIECII DRÓG KRAJOWYCH W CELU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NAZWA INWESTYCJI: TYTUŁ: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Imię i nazwisko Data Podpis Opracował mgr inż. Rafał Klein 06. 2015 Opis techniczny do projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania:

Bardziej szczegółowo

Badania zachowań pieszych. z wykorzystaniem analizy obrazu. Piotr Szagała Politechnika Warszawska

Badania zachowań pieszych. z wykorzystaniem analizy obrazu. Piotr Szagała Politechnika Warszawska Badania zachowań pieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Projekt Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa ń pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo Konsorcjum: Instytut

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEPUSTOWOŚĆ WLOTÓW Z WYDZIELONYMI PASAMI DLA SKRĘTÓW W LEWO NA SKRZYŻOWANIACH Z SYGNALIZACJĄ

PRZEPUSTOWOŚĆ WLOTÓW Z WYDZIELONYMI PASAMI DLA SKRĘTÓW W LEWO NA SKRZYŻOWANIACH Z SYGNALIZACJĄ prof. dr hab. inż. Marian Tracz mgr inż. Krzysztof Ostrowski Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechnika Krakowska PRZEPUSTOWOŚĆ WLOTÓW Z WYDZIELONYMI PASAMI DLA SKRĘTÓW W LEWO NA SKRZYŻOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu ROAD GROUP Piotr Gryszpanowicz ul. Przesmyk 25 09-410 Nowe Gulczewo NIP 774-268-15-59 REGON 140940016 tel. 606-296-200 www.roadgroup.pl Projekt stałej organizacji ruchu w związku z Przebudową drogi 300118W

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA DRÓG I SKRZYŻOWAŃ ZAMIEJSKICH Z SYGNALIZACJĄ NA PRĘDKOŚCI POJAZDÓW

WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA DRÓG I SKRZYŻOWAŃ ZAMIEJSKICH Z SYGNALIZACJĄ NA PRĘDKOŚCI POJAZDÓW Krzysztof OSTROWSKI WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA DRÓG I SKRZYŻOWAŃ ZAMIEJSKICH Z SYGNALIZACJĄ NA PRĘDKOŚCI POJAZDÓW W artykule przedstawione są wyniki badań empirycznych prędkości pojazdów zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW DOR Data: 10 lipiec Remont ulicy Słowackiego w Skawinie wraz z infrastrukturą

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW DOR Data: 10 lipiec Remont ulicy Słowackiego w Skawinie wraz z infrastrukturą Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-95029-DOR Data: 10 lipiec 2009 Temat: Inwestor: Obiekt: Remont ulicy Słowackiego w Skawinie wraz z infrastrukturą Urząd Miasta i Gminy Skawina 32-050 Skawina,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża: Sygnalizacja świetlna inżynieria ruchu. Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Maj 2016r

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża: Sygnalizacja świetlna inżynieria ruchu. Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Maj 2016r PROJEKT WYKONAWCZY Budowy sygnalizacji świetlnej dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 w Przodkowo polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych. Branża:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na Złotnikach część II

Bezpieczeństwo na Złotnikach część II Bezpieczeństwo na Złotnikach część II Projekt dla osiedla Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie finansowany z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 Kontakt do lidera projektu Email mja@onet.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OZNAKOWANIA I ZABEZPIECZENIA ROBÓT ORAZ TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU. Oświetlenie drogowe gminy Warta Bolesławiecka

PROJEKT OZNAKOWANIA I ZABEZPIECZENIA ROBÓT ORAZ TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU. Oświetlenie drogowe gminy Warta Bolesławiecka Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych inż. Bogdan Cybertowicz NIP: 613-000-06-45 TELEFON: +48 075 721 03 08 ADRES KORESPONDENCYJNY: +48 601 557 270 ul. Zawidowska 4a FAX: +48 075

Bardziej szczegółowo

Projekt sygnalizacji świetlnej

Projekt sygnalizacji świetlnej Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska Sadowa Brzozowa w Ostrowie Wielkopolskim Inwestor : Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2b 63 400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowań

Lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowań Lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowań Michał Pyzik Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej Kraków, 26 kwietnia 2013 Przystanek - definicja Według Ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO NA DRODZE GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. MAZIARNIA

P R O J E K T STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO NA DRODZE GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. MAZIARNIA ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO inż. Franciszek Dobruk 22-100 CHEŁM, UL.WOŁYŃSKA 63/20 Tel/fax 082 5630546 kom. 0602516386 REGON 110121030 NIP 563-106-72-52 e-mail: dobruk@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. TEREN LOKALIZACJI BUDYNKI ISTNIEJĄCE ZIELEŃ INFRASTRUKTURA

SPIS TREŚCI 1. TEREN LOKALIZACJI BUDYNKI ISTNIEJĄCE ZIELEŃ INFRASTRUKTURA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEREN LOKALIZACJI... - 3-2. BUDYNKI ISTNIEJĄCE... - 4-3. ZIELEŃ... - 4-4. INFRASTRUKTURA... - 4-5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY... - 4-5.1.1. STAN TYMCZASOWY... - 4-5.1.2. STAN DOCELOWY...

Bardziej szczegółowo

RAPORT 8.2 POMIARY NATĘŻENIA RUCHU POJAZDÓW ZLECENIE NUMER: 8 UMOWA NR: TW-DIS /7.JK

RAPORT 8.2 POMIARY NATĘŻENIA RUCHU POJAZDÓW ZLECENIE NUMER: 8 UMOWA NR: TW-DIS /7.JK RAPORT 8.2 ZLECENIE NUMER: 8 UMOWA NR: TW-DIS.421.001.4.2016/7.JK SKRZYŻOWANIE ULIC: ORDONA # WSCHOWSKA WYJAZD Z GARAŻU BUDYNKU ORDONA 12 I 12A NA ULICĘ ORDONA WYJAZD Z PARKINGU PRZED BUDYNKIEM ORDONA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU HLD TRAFFIC ul. Tomickiego 17/45, 31-982 Kraków w w w. h l d t r a f f i c. c o m k o n t a k t : 6 0 7-2 2 9-1 9 9 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ZADANIE: PRZEBUDOWA ULICY KOŚCIUSZKI (ŚLEPY SIĘGACZ)

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym

Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym Prezentację opracował: Marek Bujalski Forum BARIERY 2015 Kraków, 26-27.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY 1. Materiały wyjściowe W analizie ruchu drogowego wykorzystano następujące opracowania: Ruch drogowy 2000 opracowany przez Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów Sp. z o.o. Transprojekt

Bardziej szczegółowo

Efekty zastosowania cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich Małopolski: aktualne badania i obserwacje

Efekty zastosowania cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich Małopolski: aktualne badania i obserwacje II MAŁOPOLSKIE FORUM DROGOWE Efekty zastosowania cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich Małopolski: aktualne badania i obserwacje dr inż. Janusz Bohatkiewicz Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wpływ zasięgu detekcji na bezpieczeństwo ruchu na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną

Wpływ zasięgu detekcji na bezpieczeństwo ruchu na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną BĄK Radosław 1 Wpływ zasięgu detekcji na bezpieczeństwo ruchu na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną bezpieczeństwo ruchu drogowego, sygnalizacja świetlna, skrzyżowanie zamiejskie, układ

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik istotności dróg

Wskaźnik istotności dróg Wskaźnik istotności dróg wacław jastrzębski URS Poland Sp. z o.o. waclaw.jastrzebski@urs. com 116 W dyskusjach o rozwoju sieci drogowej, czy w opracowaniach i projektach dotyczących dróg, bardzo często

Bardziej szczegółowo