Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech"

Transkrypt

1 PRZYKŁADY Przykład 1 Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan Kowalski przez pierwszych 5 miesięcy 2012 r. zatrudniony był w Polsce na podstawie umowy o pracę. Osiągnął za ten okres wynagrodzenie brutto w wysokości zł (poz.43 PIT-36) Płatnik (pracodawca) pobrał za ten okres składki społeczne zł (poz. 137 PIT-36), zdrowotne zł (poz. 174 PIT-36) i zaliczki na podatek dochodowy zł (poz. 47 PIT- 36), przy wyliczeniu których uwzględnił podstawowe koszty uzyskania przychodów - 556,25 zł (5 x 111,25 zł) (poz. 44 PIT-36). Od 1 czerwca do 30 listopada Jan Kowalski pracował w Niemczech. Wynagrodzenie otrzymywał gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca. Zamieszkiwał czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy. Patrz tab. 1 i 2. Wypełniając zeznanie musi: do dochodów osiągniętych w Polsce, podlegających opodatkowaniu wg skali, dodać dochody osiągnięte za granicą i od sumy tych dochodów obliczyć podatek wg skali podatkowej. Dochodów zagranicznych nie wpisuje w części D zeznania, natomiast wpisuje je - w części H w poz. 166 PIT-36; dochody zagraniczne (tab.2) wpisuje się do poz.8 PIT-ZG; ustalić stopę procentową podatku (obliczamy podatek wg skali podatkowej od łącznych dochodów, tzn. dochodów polskich i zagranicznych. Następnie podatek ten mnożymy przez 100 i dzielimy przez łączne dochody). Obliczoną stopę procentową (do dwóch miejsc po przecinku) należy zastosować tylko do dochodów polskich.

2 Miesiąc Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 Liczba dni w miesiącu Dieta w euro obowiązująca w Niemczech Kwota zwolnienia w euro (kol.2 x kol. 3 x 30%) Czerwiec ,00 Lipiec ,60 Sierpień ,60 Wrzesień ,00 Październik ,60 Listopad ,00 Razem ,80 Data uzyskania przychodów Tabela nr 2 Przychód brutto oraz sposób wyliczenia dochodu uzyskanego w Niemczech, w celu wyliczenia stopy % Przychód brutto w euro Kwota zwolnienia w euro (kol. 4 tab. 1) Przychód w euro po potrąceniu przysługującego zwolnienia (kol. 2 - kol. 3) Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień uzysk. przychodu 2 Przychód w PLN kol. 4 x kol. 5 Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy podstawowe Dochód w PLN służący wyliczeniu stopy % (kol.6 kol. 7) Suma do poz. 166 PIT ,00 378,00 822,00 4, ,67 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,64 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,53 111, , ,00 378,00 822,00 3, ,44 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,22 111, , ,00 378,00 822,00 3, ,25 111, ,22 razem ,75 667, ,25

3 OBLICZENIE STOPY % 1. Sumujemy poz. 165 i , ,25 = ,00 2. Obliczamy podatek od w/w sumy wg skali podatkowej x 18% = 5 314,86 556,02 = 4 758,84 3. W/w podatek dzielimy przez sumę z poz. 165 i 166 i mnożymy przez ,84 : ,00 x 100 = 16,12 % 4. Obliczony podatek z zastosowaniem stopy procentowej poz x 16,12 % = 1 764,17 (poz. 168 x stopa %) 3

4 Przykład 1a Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i praca była wykonywana za granicą) Podatnik składa wspólne zeznanie roczne z małżonką PIT-36 Jan Kowalski, przez pierwszych 5 miesięcy 2012 r. zatrudniony był w Polsce na podstawie umowy o pracę. Osiągnął za ten okres wynagrodzenie brutto zł (poz. 43 PIT-36). Płatnik (pracodawca) pobrał za ten okres składki społeczne zł (poz. 137 PIT-36), zdrowotne zł (poz. 174 PIT-36) i zaliczki na podatek dochodowy zł (poz. 47 PIT-36) przy wyliczeniu, których uwzględnił podstawowe koszty uzyskania przychodów 556,25 zł (5 x 111,25 zł) (poz. 44 PIT-36). Od 1 czerwca do 30 listopada Jan Kowalski pracował w Niemczech. Wynagrodzenie otrzymywał gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca (patrz tabela). Zamieszkiwał czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy. Żona Kowalskiego cały 2012 r. pracowała w Polsce na podstawie umowy o pracę, w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania. Osiągnęła za ten okres wynagrodzenie brutto ,01 zł (poz. 86 PIT-36). Płatnik pobrał za ten okres składki społeczne ,82 zł (poz. 138 PIT-36), zdrowotne 2 246,69 zł (poz. 175 PIT-36) i zaliczki na podatek dochodowy 2 686,00 zł (poz. 90 PIT-36), przy wyliczeniu których uwzględnił koszty uzyskania przychodu ,72 zł (12 x 139,06 zł) (poz. 89 PIT-36). Kowalscy mają jedno dziecko, chcą skorzystać z ulgi prorodzinnej (art.27f). OBLICZENIE STOPY % 1. Łączne dochody małżonków plus dochód męża uzyskany za granicą - sumujemy poz. 165 i , ,25 = ,47 2. Obliczamy podatek od połowy w/w sumy wg skali podatkowej / 2 x 18% = 5 221,35 556,02 = 4 665,33 3. W/w podatek dzielimy przez połowę sumy z poz. 165 i 166 i mnożymy przez ,33 : ,74 x 100 = 16,08 % 4. Kwotę z poz. 168 (1/2 łącznego dochodu) mnożymy razy wyliczoną stopę procentową x 16,08 = 3 170,33 5. Tak obliczony podatek mnożymy razy 2 (poz.169) 3 170,33 x 2 = 6 340,66 4

5 Miesiąc Tabela nr 1 Wyliczenie diety przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 Liczba dni w miesiącu Dieta w euro obowiązująca w Niemczech Kwota zwolnienia w euro (kol.2 x kol. 3 x 30%) Czerwiec ,00 Lipiec ,60 Sierpień ,60 Wrzesień ,00 Październik ,60 Listopad ,00 Razem ,80 5

6 Data uzyskania przychodów Przychód brutto w euro Tabela nr 2 Przychód brutto oraz sposób wyliczenia dochodu uzyskanego w Niemczech, w celu wyliczenia stopy % Kwota zwolnienia w euro (kol. 4 tab. Nr 1) Przychód w euro po potrąceniu przysługującego zwolnienia (kol. 2 - kol. 3) Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień uzysk. przychodu Przychód w PLN (kol. 4 x kol. 5) Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (podstawowe) Dochód w PLN służący wyliczeniu stopy % (kol.6 kol. 7) Suma do poz. 166 PIT ,00 378,00 822,00 4, ,67 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,64 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,53 111, , ,00 378,00 822,00 3, ,44 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,22 111, , ,00 378,00 822,00 3, ,25 111, ,99 razem ,75 667, ,25 6

7 Przykład 1b Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i praca była wykonywana za granicą), posiadał lokatę za granicą. Jan Kowalski, kawaler, przez pierwszych 5 miesięcy 2012 r. zatrudniony był w Polsce na podstawie umowy o pracę. Osiągnął za ten okres wynagrodzenie brutto zł (poz.43 PIT-36). Płatnik (pracodawca) pobrał za ten okres składki społeczne zł (poz. 137 PIT-36), zdrowotne zł (poz. 174 PIT-36) i zaliczki na podatek dochodowy zł (poz. 47 PIT- 36) przy wyliczeniu, których uwzględnił podstawowe koszty uzyskania przychodów 556,25 zł (5 x 111,25 zł) (poz. 44 PIT-36). Od 1 czerwca do 30 listopada Jan Kowalski pracował w Niemczech. Wynagrodzenie otrzymywał gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca. Zamieszkiwał czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy. Patrz tabela 1 i 2. Kowalski założył lokatę w niemieckim banku, przedstawiając płatnikowi certyfikat rezydencji podatkowej w Polsce. Zlikwidował lokatę 29 listopada. Bank niemiecki zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 11) pobrał 5% podatku. Dochód z lokaty wyniósł 500 euro. W celu wykazania dochodów do opodatkowania w Polsce Kowalski przeliczył kwotę uzyskanego dochodu na PLN po kursie waluty z dnia 29 listopada Przeliczenie podatku pobranego poza granicami RP: Pobrany podatek: (500 euro x 5%) x 3,8179 = 95,45 95,00 zł (poz. 193 PIT-36) Przeliczenie na złote uzyskanego dochodu 500 euro x 3,8179 = 1 908,95 zł Zryczałtowany podatek od dochodów, o których mowa w art. 30a ust.1 pkt 3 updof 1 908,95 x 19% = 362,70 363,00 zł (poz. 193 PIT-36) Różnica pomiędzy zryczałtowanym podatkiem do zapłacenia w Polsce, a podatkiem zapłaconym za granicą 363,00 95,00 = 268,00 zł (poz. 199 PIT-36) Wypełniając zeznanie musi: do dochodów osiągniętych w Polsce, podlegających opodatkowaniu wg skali, dodać dochody osiągnięte za granicą i od sumy tych dochodów obliczyć podatek wg skali podatkowej. Dochodów zagranicznych nie wpisuje w części D zeznania, natomiast wpisuje je - w części H w poz. 166 lub 167, ustalić stopę procentową podatku (obliczamy podatek wg skali podatkowej od łącznych dochodów, tzn. dochodów polskich i zagranicznych tych uzyskanych z umowy o pracę. Następnie podatek ten mnożymy przez 100 i dzielimy przez łączne dochody). Obliczoną stopę procentową (do dwóch miejsc po przecinku) należy zastosować tylko do dochodów polskich. 7

8 Miesiąc Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Liczba dni w miesiącu Dieta w euro obowiązująca w Niemczech Kwota zwolnienia w euro (kol.2 x kol. 3 x 30%) czerwiec ,00 lipiec ,60 sierpień ,60 wrzesień ,00 październik ,60 listopad ,00 razem ,80 Data uzyskania przychodów Przychód brutto w euro Tabela nr 2 Przychód brutto oraz sposób wyliczenia dochodu uzyskanego w Niemczech, w celu wyliczenia stopy %. Kwota zwolnienia w euro (kol. 4 tab. 1) Przychód w euro po potrąceniu przysług. zwol. (kol. 2 - kol. 3) Średni kurs NBP z ost. dnia rob. poprzedz. dzień uzysk. przychodu 8 Przychód w PLN kol. 4 x kol. 5 KUP ze stos. pracy podstawowe Dochód w PLN służący wylicz. stopy %(kol.6 kol. 7) Suma do poz. 166 PIT ,00 378,00 822,00 4, ,67 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,64 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,53 111, , ,00 378,00 822,00 3, ,44 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,22 111, , ,00 378,00 822,00 3, ,25 111, ,22 razem ,75 667, ,25

9 OBLICZENIE STOPY % 1. Sumujemy poz. 165 i , ,25 = ,00 2. Obliczamy podatek od w/w sumy wg skali podatkowej x 18% = 5 314,86 556,02 = 4 758,84 3. W/w podatek dzielimy przez sumę z poz. 165 i 166 i mnożymy przez ,84 : ,00 x 100 = 16,12 % 4. Obliczony podatek z zastosowaniem stopy procentowej poz x 16,12 % = 1 764,17 (poz. 168 x stopa %) 9

10 Przykład 2 Metoda proporcjonalnego odliczenia Rezydent polski podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i praca była wykonywana za granicą) Podatnik rozlicza się indywidualnie Jan Kowalski przez pierwszych 5 miesięcy 2012 r. zatrudniony był w Polsce na podstawie umowy o pracę. Osiągnął za ten okres wynagrodzenie brutto zł (poz. 43 PIT-36). Pracodawca pobrał za ten okres składki społeczne zł (Uwaga w poz. 137 PIT-36 podatnik wpisuję łączną kwotę zapłaconych składek w Polsce i za granicą), zdrowotne zł (Uwaga w poz. 174 PIT-36 podatnik wpisuję łączną kwotę zapłaconych składek w Polsce i za granicą) i zaliczki na podatek dochodowy 807 zł (poz.47 PIT-36), przy wyliczeniu których uwzględnił podstawowe koszty uzyskania przychodów 556,25 (5 x 111,25 zł) (poz. 44 PIT-36). Od 1 czerwca do 30 listopada Jan Kowalski pracował w Holandii. Wynagrodzenie otrzymywał gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca (patrz tabela). Od wynagrodzenia zostały w Holandii odprowadzone składki na ubezpieczenia. Kowalski ma możliwość ich odliczenia po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Ustalił zatem, że możliwe do odliczenia kwoty składek wynoszą: społeczne zł (poz. 137 i 139 PIT-36), zdrowotne zł (poz. 174 i 176 PIT-36). Zamieszkiwał czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy. Jan Kowalski powrócił do Polski 1 grudnia 2012 r., nie miał więc obowiązku wpłacenia w urzędzie skarbowym należnej zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust.3a updof). Rozliczy się dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36. Jako, że umowa z Holandią wskazuje metodę odliczenia proporcjonalnego przychód uzyskany w za granicą i opodatkowany w Holandii, po powrocie do Polski musi być po raz drugi zadeklarowany do opodatkowania w Polsce. Podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi zgodnie z art. 27g updof. Kowalski wykaże osiągnięte przez siebie dochody w zeznaniu PIT-36, załączniku PIT-ZG w którym wskaże dochody uzyskane za granicą wraz z kwotą zapłaconego za granicą podatku oraz załączniku PIT-O (poz. 37) w którym wykaże kwotę możliwą do odliczenia zgodnie z art. 27g. Wypełniając zeznanie musi: do dochodów osiągniętych w Polsce, podlegających opodatkowaniu wg skali, dodać dochody osiągnięte za granicą i od sumy tych dochodów (z poz.168 PIT-36) obliczyć podatek wg skali podatkowej, podatek zapłacony za granicą do wysokości wyliczonego limitu wpisuje się w poz. 171 PIT-36, w celu prawidłowego wyliczenia ulgi z art.27g podatnik musi porównać podatek należny z poz. 135 PIT-36 z podatkiem wyliczonym wg stopy% i różnicę wpisać do poz. 37 PIT-O, a następnie sumę odliczeń od podatku przenieść do poz. 178 PIT

11 Miesiąc Tabela nr 1 Obliczenie diety (przychodu zwolnionego) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 Liczba dni w miesiącu Dieta w euro obowiązująca w Holandii Kwota zwolnienia w euro (kol.2 x kol. 3 x 30%) czerwiec ,00 Lipiec ,60 sierpień ,60 wrzesień ,00 październik ,60 listopad ,00 Razem ,80 Data uzyskania przychodów Tabela nr 2 Przychód brutto oraz sposób obliczenia dochodu uzyskanego w Holandii, który w Polsce podlega Przychód brutto w euro Kwota zwolnienia w euro (kol. 4 tab. nr l) Przychód w euro po potrąceniu przysługującego zwolnienia (kol. 2 - kol. 3) opodatkowaniu w zeznaniu rocznym Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień uzysk. przychodu Przychód w PLN (kol. 4 x kol.5) Suma do poz. 43 PIT-36 Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (podstawowe) Suma do poz. 44 PIT-36 Dochód w PLN podlegający w Polsce opodatkowaniu (kol.6 kol. 7) Suma do poz. 45 PIT ,00 378,00 572,00 4, ,82 111, , ,00 390,60 559,40 3, ,62 111, ,37 11

12 ,00 390,60 559,40 3, ,30 111, , ,00 378,00 572,00 3, ,56 111, , ,00 390,60 559,40 3, ,44 111, , ,00 378,00 572,00 3, ,10 111, ,85 razem ,84 667, ,34 Tabela nr 3 Podatek dochodowy pobrany przez holenderskiego pracodawcę po przeliczeniu na złotówki Data poboru przez pracodawcę podatku Podatek w euro Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień poboru przez pracodawcę podatku Podatek w PLN poz. 10 PIT/ZG , , , , , , , , , , , ,99 Razem 2 831,94 12

13 OBLICZENIE LIMITU PODATKU ZAPŁACONEGO ZA GRANICĄ PODLEGAJĄCEGO ODLICZENIU 1. Obliczamy podatek od sumy dochodów uzyskanych w kraju i zagranicą poz.168 ( x 18% ) 556,02 = 3 048,84 2. Limit podatku zapłaconego zagranicą podlegający odliczeniu podatek obliczony wg skali poz.169 mnożymy dochód uzyskany za granicą tab. nr 2 kol.8; następnie dzielimy przez łączny dochód z kraju i zagranicy poz.84 (3 048,84 x ,34) / ,09 = 1 830,33 3. Pobrany podatek wyniósł 2 831,94 podatnik może, zatem odliczyć w poz. 171 tylko kwotę do wysokości limitu tzn ,33 OBLICZENIE PODATKU ZGODNIE Z USTAWĄ ABOLICYJNĄ (PPiO 49211) Tabela nr 4 Dane potrzebne do obliczenia podatku za pomocą stopy% 13

14 Przychód Koszty Dochód Składki na ubezpieczenie społeczne Dochód do wyliczenia stopy % POLSKA 9 000,00 556, ,75 500,00 Tylko składki społeczne 7 943,75 zapłacone w Polsce HOLANDIA ,84 667, , ,34 razem ,09 1. Sumujemy dochód osiągnięty w Polsce z dochodem osiągniętym w Holandii (tab. nr 4 kol.5) 7 943, ,34 = ,09 2. Obliczamy podatek od w/w sumy wg skali podatkowej x 18% = 3 712,86 556,02 = 3 156,84 3. W/w podatek dzielimy przez sumę dochodów polskich i holenderskich i mnożymy przez

15 3 156,84 : ,09 x 100 = 15,30% 4. Obliczamy podatek z zastosowaniem stopy % x 15,30% = 1 215,43 5. Obliczenie kwoty ulgi 1 218, ,43 = 3,08 (podatek należny - poz.173 PIT-36) (podatek wg stopy%) = (poz.37 PIT-O) 15

16 Przykład 2a Metoda odliczenia proporcjonalnego z zaliczką Rezydent polski podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i praca była wykonywana za granicą) Jan Kowalski, polski rezydent podatkowy, przez pierwszych 5 miesięcy 2012 r. zatrudniony był w Polsce na podstawie umowy o pracę. Osiągnął za ten okres wynagrodzenie brutto zł (poz. 43 PIT-36). Płatnik (pracodawca) pobrał za ten okres składki społeczne 500 zł (Uwaga w poz. 137 PIT-36 podatnik wpisuję łączną kwotę zapłaconych składek w Polsce i za granicą), zdrowotne zł (Uwaga w poz. 174 PIT-36 podatnik wpisuję łączną kwotę zapłaconych składek w Polsce i za granicą) i zaliczki na podatek dochodowy zł (poz. 47 PIT-36) przy wyliczeniu, których uwzględnił podstawowe koszty uzyskania przychodów - 556,25 (5 x 111,25 zł) (poz. 44 PIT-36). Od 1 czerwca do 30 listopada Jan Kowalski pracował w Holandii. Wynagrodzenie otrzymywał gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca. Zamieszkiwał czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy (tab. 2). Od wynagrodzenia zostały w Holandii odprowadzone składki na ubezpieczenia. Kowalski ma możliwość ich odliczenia po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Ustalił zatem, że możliwe do odliczenia kwoty składek wynoszą: społeczne zł (poz. 137 i 139 PIT-36), zdrowotne zł (poz. 176 i 176 PIT-36). Jan Kowalski powrócił do Polski 30 listopada 2012 r., a więc miał obowiązek wpłacenia w urzędzie skarbowym należnej zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 7 updof). Kowalski wpłacił 20 grudnia 2012 r. zaliczkę na podatek w wysokości 513 zł, co wynika z następującego obliczenia: dochód uzyskany za granicą w wysokości ,25 zł mnożymy razy 18 %, od tej kwoty odejmujemy podatek zapłacony za granicą (tab.3). (18 583,25 x 18%) 2 831,94 = 513,00 zł (poz. 47 PIT-36) Jako, że umowa z Holandią wskazuje metodę odliczenia proporcjonalnego przychód uzyskany w za granicą i opodatkowany w Holandii, po powrocie do Polski musi być po raz drugi zadeklarowany do opodatkowania w Polsce. Podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi zgodnie z art. 27g updof. Kowalski ma obowiązek do 20 dnia następnego miesiąca po powrocie do kraju, lub w terminie złożenia zeznania jeżeli wrócił w listopadzie i zaliczka przypada za miesiąc grudzień to w terminie złożenia zeznania PIT-36, wpłacać zaliczki na podatek (bez kwoty wolnej) w wysokości najniższej stawki określonej w skali podatkowej (art. 44 ust 7). Może zastosować też wyższą stawkę (art. 44 ust. 3a). Natomiast składając zeznanie roczne PIT- 36, uzyskane dochody za granicą i kwotę zapłaconego podatku wykazuje w informacji PIT- ZG oraz załączniku PIT-O (poz. 37) w którym wykaże kwotę możliwą do odliczenia zgodnie z art. 27g. Wypełniając zeznanie musi: do dochodów osiągniętych w Polsce, podlegających opodatkowaniu wg skali, dodać dochody osiągnięte za granicą i od sumy tych dochodów (z poz. 168 PIT-36) obliczyć podatek wg skali podatkowej, podatek zapłacony za granicą do wysokości wyliczonego limitu wpisuje się w poz. 173 PIT-36, w celu prawidłowego wyliczenia ulgi z art.27g podatnik musi porównać podatek należny z poz. 173 PIT-36 z podatkiem wyliczonym wg stopy % i różnicę wpisać do poz. 37 PIT-O, a 1astępnie sumę odliczeń od podatku przenieść do poz. 178 PIT

17 Tabela nr 1 Obliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 Miesiąc Liczba dni w miesiącu Dieta w euro obowiązująca w Holandii Kwota zwolnienia w euro (kol.2 x kol. 3 x 30%) czerwiec ,00 lipiec ,60 sierpień ,60 wrzesień ,00 październik ,60 listopad ,00 razem ,80 Data uzyskania przychodów Przychód brutto w euro Tabela nr 2 Przychód brutto oraz sposób obliczenia dochodu uzyskanego w Holandii, który w Polsce podlega Kwota zwolnienia w euro kol. 4 tab. nr 1 opodatkowaniu w zeznaniu rocznym Przychód w euro po potrąceniu przysługującego zwolnienia (kol. 2 - kol. 3) Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień uzysk. przychodu 17 Przychód w PLN kol. 4 x kol. 5 Suma do poz. 43 PIT-36 Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy Podstawowe Suma do poz. 44 PIT-36 Dochód w PLN (kol.6 kol. 7) Suma poz. 9 PIT-ZG i do poz. 45 PIT ,00 378,00 822,00 4, ,67 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,64 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,53 111, ,28

18 ,00 378,00 822,00 3, ,44 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,22 111, , ,00 378,00 822,00 3, ,25 111, ,98 razem ,75 667, ,25 Tabela nr 3 Podatek dochodowy pobrany przez holenderskiego pracodawcę po przeliczeniu na złotówki Data poboru przez pracodawcę podatku Podatek w euro Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień poboru przez pracodawcę podatku Podatek w PLN poz. 10 PIT-ZG , , , , , , , , , , , ,99 razem 2 831,94 18

19 OBLICZENIE LIMITU PODATKU ZAPŁACONEGO ZA GRANICĄ PODLEGAJĄCEGO ODLICZENIU 1. Obliczamy podatek wg skali od sumy dochodów uzyskanych w kraju i za granicą z poz.168 ( x 18% ) 556,02 = 5 244,84 2. Limit podatku zapłaconego za granicą podlegającego odliczeniu podatek obliczony wg skali poz.169 mnożymy dochód uzyskany za granicą tab. nr 2 kol.8; następnie dzielimy przez łączny dochód z kraju i zagranicy wykazany w części D.1. poz. 84 (5 244,84 x ,25) / ,00 = 2 951,11 3. Pobrany podatek wyniósł 2 831,94 podatnik może, zatem odliczyć w poz. 171 całą kwotę zapłaconego podatku za granicą OBLICZENIE PODATKU ZGODNIE Z USTAWĄ ABOLICYJNĄ (PPiO 49211) 19

20 Tabela nr 4 Dane potrzebne do obliczenia podatku za pomocą stopy% Przychód Koszty Dochód Składki na ubezpieczenie społeczne Dochód do wyliczenia stopy % POLSKA ,00 556, ,75 500,00 Tylko składki społeczne ,75 zapłacone w Polsce HOLANDIA ,75 667, , ,25 razem ,00 4. Sumujemy dochód osiągnięty w Polsce z dochodem osiągniętym w Holandii (tab. nr 4 kol.5) , ,25 = ,00 5. Obliczamy podatek od w/w sumy wg skali podatkowej ,00 x 18% = 5 854,86 556,02 = 5 298,84 6. W/w podatek dzielimy przez sumę dochodów polskich i holenderskich i mnożymy przez ,84 : ,00 x 100 = 16,29% 20

21 7. Obliczamy podatek z zastosowaniem stopy % ,75 x 16,29% = 2 271,44 8. Obliczenie kwoty ulgi 2 412, ,44= 141,46 (podatek należny - poz.173 PIT-36) (podatek wg stopy%) = (poz.37 PIT-O) 21

22 Przykład 2b Metoda proporcjonalnego odliczenia Podatnik podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i praca była wykonywana za granicą) Podatnik rozlicza się wspólnie z małżonką Jan Kowalski, polski rezydent podatkowy, przez pierwszych 5 miesięcy 2012 r. zatrudniony był w Polsce na podstawie umowy o pracę. Osiągnął za ten okres wynagrodzenie brutto zł (poz. 43 PIT-36). Pracodawca pobrał za ten okres składki społeczne zł (Uwaga w poz. 137 PIT-36 podatnik wpisuję łączną kwotę zapłaconych składek w Polsce i za granicą), zdrowotne zł (Uwaga w poz. 174 PIT-36 podatnik wpisuję łączną kwotę zapłaconych składek w Polsce i za granicą) i zaliczki na podatek dochodowy 810 zł (poz.47 PIT-36), przy wyliczeniu których uwzględnił podstawowe koszty uzyskania przychodów 556,25 (5 x 111,25 zł) (poz. 44 PIT-36). Od 1 czerwca do 30 listopada Jan Kowalski pracował w Holandii. Wynagrodzenie otrzymywał gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca (patrz tabela). Zamieszkiwał czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy. Od wynagrodzenia zostały w Holandii odprowadzone składki na ubezpieczenia. Kowalski ma możliwość ich odliczenia po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Ustalił zatem, że możliwe do odliczenia kwoty składek wynoszą: społeczne zł (poz. 137 i 139 PIT-36), zdrowotne zł (poz. 174 i 176 PIT-36). Jan Kowalski powrócił do Polski 30 listopada 2012 r., a więc miał obowiązek wpłacenia w urzędzie skarbowym należnej zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 7 updof) Kowalski wpłacił 20 grudnia 2012 r. zaliczkę na podatek w wysokości 513 zł, co wynika z następującego obliczenia: dochód uzyskany za granicą w wysokości ,25 zł mnożymy razy 18 %, od tej kwoty odejmujemy podatek zapłacony za granicą (tab.3) (18 583,25 x 18%) 2 831,94 = 513,00 zł (poz. 47 PIT-36) Jako, że umowa z Holandią wskazuje metodę odliczenia proporcjonalnego przychód uzyskany w za granicą i opodatkowany w Holandii, po powrocie do Polski musi być po raz drugi zadeklarowany do opodatkowania w Polsce. Podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi zgodnie z art. 27g updof. Kowalski składając zeznanie roczne PIT-36, uzyskane dochody za granicą i kwotę zapłaconego podatku wykazuje w informacji PIT-ZG oraz w załączniku PIT-O (poz. 37) kwotę możliwą do odliczenia zgodnie z art. 27g. Żona Kowalskiego cały 2012 r. pracowała w Polsce na podstawie umowy o pracę, w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania. Osiągnęła za ten okres wynagrodzenie brutto ,01 zł (poz. 86 PIT-36). Płatnik pobrał za ten okres składki społeczne 6 417,82 zł (poz. 138 PIT-36), zdrowotne 2 246,69 zł (poz. 175 PIT-36) i zaliczki na podatek dochodowy 2 686,00 zł (poz. 90 PIT-36), przy wyliczeniu, których uwzględnił koszty uzyskania przychodu ,72 zł (12 x 139,06 zł) (poz. 87 PIT-36). Małżonkowie chcą ponadto skorzystać z ulgi prorodzinnej (wychowują 2 dzieci). 22

23 Wypełniając zeznanie musi: do dochodów osiągniętych w Polsce przez oboje małżonków, podlegających opodatkowaniu wg skali, dodać dochody osiągnięte za granicą i od połowy sumy tych dochodów (z poz.168 PIT-36) obliczyć podatek wg skali podatkowej, podatek zapłacony za granicą do wysokości wyliczonego limitu wpisać w poz. 173 PIT- 36, w celu prawidłowego wyliczenia ulgi z art.27g podatnik musi porównać podatek należny z poz. 173 PIT-36 z podatkiem wyliczonym wg stopy % i różnicę wpisać do poz. 37 PIT-O, a następnie sumę odliczeń od podatku przenieść do poz. 178 PIT

24 Miesiąc Tabela nr 1 Obliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 Liczba dni w miesiącu Dieta w euro obowiązująca w Holandii Kwota zwolnienia w euro (kol.2 x kol. 3 x 30%) Czerwiec ,00 Lipiec ,60 Sierpień ,60 Wrzesień ,00 Październik ,60 Listopad ,00 Razem ,80 Data uzyskania przychodów Tabela nr 2 Przychód brutto oraz sposób obliczenia dochodu uzyskanego w Holandii, który w Polsce podlega opodatkowaniu w zeznaniu rocznym Przychód brutto w euro Kwota zwolnienia w euro kol. 4 tab. nr 1 Przychód w euro po potrąceniu przysługującego zwolnienia (kol. 2 - kol. 3) Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień uzysk. przychodu Przychód w PLN kol. 4 x kol. 5 Suma do poz. 43 PIT-36 Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy Podstawowe Suma do poz. 44 PIT-36 Dochód w PLN (kol.6 kol. 7) Suma poz. 9 PIT-ZG i do poz. 45 PIT ,00 378,00 822,00 4, ,67 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,64 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,53 111, , ,00 378,00 822,00 3, ,44 111, ,19 24

25 ,00 390,60 809,40 3, ,22 111, , ,00 378,00 822,00 3, ,25 111, ,98 razem ,75 667, ,25 Tabela nr 3 Podatek dochodowy pobrany przez holenderskiego pracodawcę po przeliczeniu na złotówki Data poboru przez pracodawcę podatku Podatek w euro Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień poboru przez pracodawcę podatku Podatek w PLN poz. 10 PIT-ZG , , , , , , , , , , , ,99 Razem 2 831,94 25

26 OBLICZENIE LIMITU PODATKU ZAPŁACONEGO ZA GRANICĄ PODLEGAJĄCEGO ODLICZENIU 1. Obliczamy podatek od sumy dochodów uzyskanych w kraju i zagranicą poz.168 ( x 18% ) 556,02 = 4 638,42 x 2 = 9 276, Limit podatku zapłaconego zagranicą podlegającego odliczeniu podatek obliczony wg skali poz.169 mnożymy dochód uzyskany za granicą tab.nr 2 kol.8; następnie dzielimy przez łączny dochód z kraju i zagranicy (poz. 84 i 127) (9 276,84 x ,25) / ,29 = 2 537,69 3. Pobrany za granicą podatek wyniósł 2 831,94, a podatnik może odliczyć w poz. 171 kwotę 2 537,69 zł OBLICZENIE PODATKU ZGODNIE Z USTAWĄ ABOLICYJNĄ (PPiO 49211) 26

27 Tabela nr 4 Dane potrzebne do obliczenia podatku za pomocą stopy% Przychód Koszty Dochód Składki na ubezpieczenie społeczne Dochód do wyliczenia stopy % POLSKA łączne małżonków , , , ,04 Tylko składki społeczne ,22 zapłacone w Polsce HOLANDIA ,75 667, , ,25 razem ,47 1. Sumujemy dochód osiągnięty w Polsce z dochodem osiągniętym w Holandii (tab. nr 4 kol.5) 2. Obliczamy podatek od w/w sumy wg skali podatkowej , ,25 = , ,47 / 2 = , x 18% = 5 221,44 556,02 = 4 665,42 3. W/w podatek dzielimy przez połowę sumy dochodów polskich i holenderskich i mnożymy przez

28 4 665,42 : ,74 x 100 = 16,08% 4. Połowę łącznego polskiego dochodu małżonków mnożymy razy wyliczoną stopę procentową ,11 x 16,08% = 3 170,35 5. Tak obliczony podatek mnożymy razy 2 6. Obliczenie kwoty ulgi 3 170,35 x 2 = 6 340, , ,70 = 398,45 (podatek należny - poz.173 PIT-36) (podatek wg stopy%) = (poz.37 PIT-O) 28

29 Przykład 2c Metoda proporcjonalnego odliczenia Małżonkowie podjęli pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i praca była wykonywana za granicą) rozliczają się wspólnie Kowalski, polski rezydent podatkowy, przez pierwszych 5 miesięcy 2012 r. zatrudniony był w Polsce na podstawie umowy o pracę. Osiągnął za ten okres wynagrodzenie brutto zł (poz. 43 PIT-36). Pracodawca pobrał za ten okres składki społeczne zł (Uwaga w poz. 137 PIT-36 podatnik wpisuję łączną kwotę zapłaconych składek w Polsce i za granicą), zdrowotne zł (Uwaga w poz. 174 PIT-36 podatnik wpisuję łączną kwotę zapłaconych składek w Polsce i za granicą) i zaliczki na podatek dochodowy 810 zł (poz.47 PIT-36), przy wyliczeniu których uwzględnił podstawowe koszty uzyskania przychodów 556,25 (5 x 111,25 zł) (poz. 44 PIT-36). Od 1 czerwca do 30 listopada Kowalski pracował w Holandii. Wynagrodzenie otrzymywał gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca (patrz tabela). Zamieszkiwał czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy. Od wynagrodzenia zostały w Holandii odprowadzone składki na ubezpieczenia. Kowalski ma możliwość ich odliczenia po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Ustalił zatem, że możliwe do odliczenia kwoty składek wynoszą: społeczne zł (poz. 137 i 139 PIT-36), zdrowotne zł (poz. 174 i 176 PIT-36). Żona Kowalskiego przez pierwszych 7 miesięcy 2012 r. pracowała w Polsce na podstawie umowy o pracę, w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania. Osiągnęła za ten okres wynagrodzenie brutto ,01 zł (poz. 86 PIT-36). Płatnik pobrał za ten okres składki społeczne ,82 zł (poz. 138 PIT-36), zdrowotne 950,69 zł (poz. 175 PIT-36) i zaliczki na podatek dochodowy 1 186,00 zł (poz. 90 PIT-36), przy wyliczeniu, których uwzględnił koszty uzyskania przychodu 973,42 zł (7 x 139,06 zł) (poz. 87 PIT-36). Od 1 sierpnia do 30 listopada Kowalska pracowała w Holandii. Wynagrodzenie otrzymywała gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca (patrz tabela). Zamieszkiwała czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy. Od wynagrodzenia zostały w Holandii odprowadzone składki na ubezpieczenia. Kowalska ma możliwość ich odliczenia po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Ustaliła zatem, że możliwe do odliczenia kwoty składek wynoszą: społeczne zł (poz. 138 i 140 PIT- 36), zdrowotne - 90 zł (poz. 175 i 177 PIT-36). Kowalscy powrócili do Polski 1 grudnia 2012 r., nie mieli więc obowiązku wpłacenia w urzędzie skarbowym należnej zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust.3a updof). Rozliczą się dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36. Umowa z Holandią wskazuje metodę odliczenia proporcjonalnego przychód uzyskany za granicą i opodatkowany w Holandii, po powrocie do Polski musi być po raz drugi zadeklarowany do opodatkowania w Polsce. Podatnicy mają możliwość skorzystania z ulgi zgodnie z art. 27g updof. Kowalscy składając zeznanie roczne PIT-36, uzyskane dochody za granicą i kwotę zapłaconego podatku wykażą w informacji PIT-ZG oraz załączniku PIT-O (poz. 37) w którym wpiszą kwotę możliwą do odliczenia zgodnie z art. 27g. 29

30 Wypełniając zeznanie muszą: do dochodów osiągniętych w Polsce przez oboje małżonków, podlegających opodatkowaniu wg skali, dodać dochody osiągnięte za granicą i od połowy sumy tych dochodów (z poz.168 PIT-36) obliczyć podatek wg skali podatkowej, podatek zapłacony za granicą do wysokości wyliczonego limitu wpisać w poz. 171 i 172 PIT-36, w celu prawidłowego wyliczenia ulgi z art.27g podatnicy muszą obliczyć wspólną ulgę tzn. porównać podatek należny od łącznych dochodów z podatkiem od łącznych dochodów wyliczonym wg stopy% i różnicę wpisać do, a następnie sumę odliczeń od podatku przenieść do poz. 178 i 179 PIT-36 30

31 Miesiąc KOWALSKI Tabela nr 1 Obliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 Liczba dni w miesiącu Dieta w euro obowiązująca w Holandii Kwota zwolnienia w euro (kol.2 x kol. 3 x 30%) Czerwiec ,00 Lipiec ,60 Sierpień ,60 Wrzesień ,00 październik ,60 Listopad ,00 Razem ,80 Tabela nr 2 Przychód brutto oraz sposób obliczenia dochodu uzyskanego w Holandii, który w Polsce podlega opodatkowaniu w zeznaniu rocznym Data uzyskania przychodów Przychód brutto w euro Kwota zwolnienia w euro kol. 4 tab. nr 1 Przychód w euro po potrąceniu przysługującego zwolnienia (kol. 2 - kol. 3) Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień uzysk. przychodu Przychód w PLN kol. 4 x kol. 5 Suma do poz. 43 PIT-36 Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy Podstawowe Suma do poz. 44 PIT-36 Dochód w PLN (kol.6 kol. 7) Suma poz. 9 PIT-ZG i do poz. 45 PIT ,00 378,00 822,00 4, ,67 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,64 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,53 111, ,28 31

32 ,00 378,00 822,00 3, ,44 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,22 111, , ,00 378,00 822,00 3, ,25 111, ,98 razem ,75 667, ,25 Tabela nr 3 Podatek dochodowy pobrany przez holenderskiego pracodawcę po przeliczeniu na złotówki Data poboru przez pracodawcę podatku Podatek w euro Średni kurs NBP z dnia poboru przez pracodawcę podatku Podatek w PLN poz. 10 PIT-ZG , , , , , , , , , , , ,99 Razem 2 831,94 32

33 KOWALSKA Tabela nr 4 Obliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 Miesiąc Liczba dni w miesiącu Dieta w euro Kwota zwolnienia w euro obowiązująca w (kol.2 x kol. 3 x 30%) Holandii Sierpień ,60 Wrzesień ,00 październik ,60 Listopad ,00 Razem ,20 Data uzyskania przychodów Tabela nr 5 Przychód brutto oraz sposób obliczenia dochodu uzyskanego w Holandii, który w Polsce podlega opodatkowaniu w zeznaniu rocznym Przychód brutto w euro Kwota zwolnienia w euro kol. 4 tab. nr 1 Przychód w euro po potrąceniu przysługującego zwolnienia (kol. 2 - kol. 3) Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień uzysk. przychodu 33 Przychód w PLN kol. 4 x kol. 5 Suma do poz. 86 PIT-36 Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy Podstawowe Suma do poz. 87 PIT-36 Dochód w PLN (kol.6 kol. 7) Suma poz. 9 PIT-ZG i do poz. 88 PIT ,00 390,60 809,40 3, ,53 111, , ,00 378,00 822,00 3, ,44 111, , ,00 390,60 809,40 3, ,22 111, , ,00 378,00 822,00 3, ,25 111, ,00 razem ,44 445, ,44

34 Data poboru przez pracodawcę podatku Tabela nr 6 Podatek dochodowy pobrany przez holenderskiego pracodawcę po przeliczeniu na złotówki Podatek w euro Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień poboru przez pracodawcę podatku Podatek w PLN poz. 10 PIT-ZG , , , , , , , ,99 Razem 1 874,89 OBLICZENIE LIMITU PODATKU ZAPŁACONEGO ZA GRANICĄ PODLEGAJĄCEGO ODLICZENIU 1. Obliczamy podatek od sumy dochodów uzyskanych w kraju i zagranicą poz.168 ( x 18% ) 556,02 = 4 349,88 x 2 = 8 699,76 2. Limit Kowalskiego a) =

35 b) podatek x 18% = 5 260,86 556,02 = 4 704,84 c) Limit podatku zapłaconego zagranicą podlegającego odliczeniu podatek obliczony wg skali mnożymy dochód uzyskany za granicą tab.nr 2 kol.8; następnie dzielimy przez łączny dochód z kraju i zagranicy (poz. 84) (4 704,84 x ,25) / ,00 = 2 647,26 d) pobrany za granicą podatek wyniósł 2 831,94, a podatnik może odliczyć w poz. 171 kwotę 2 647,26 zł 3. Limit Kowalskiej a) ,82 = ,18 b) podatek x18% = 4 550,94 556,02 = 3 994,92 c) limit podatku zapłaconego zagranicą podlegającego odliczeniu podatek obliczony wg skali mnożymy dochód uzyskany za granicą tab.nr 5 kol.8; następnie dzielimy przez łączny dochód z kraju i zagranicy (poz. 127) 35

36 (3 994,92 x ,44) / ,03 = 1 761,06 d) pobrany za granicą podatek wyniósł 1 874,89, a więc podatniczka może odliczyć w poz. 172 całą kwotę podatku 1 761,06 zł OBLICZENIE PODATKU ZGODNIE Z USTAWĄ ABOLICYJNĄ (PPiO 49211) Tabela nr 7 Dane potrzebne do obliczenia podatku za pomocą stopy% POLSKA łączne małżonków HOLANDIA łączne małżonków Przychód Koszty Dochód Składki na ubezpieczenie społeczne Dochód do wyliczenia stopy % , , , ,82 Tylko składki społeczne zapłacone w Polsce , , , , ,69 razem ,21 4. Sumujemy dochód osiągnięty w Polsce z dochodem osiągniętym w Holandii (tab. nr 7 kol.5) , ,69 = ,21 36

37 5. Obliczamy podatek od połowy w/w sumy wg skali podatkowej ,21 / 2 x 18% = 4 950,92 556,02 = 4 394,90 6. W/w podatek dzielimy przez połowę sumy dochodów polskich i holenderskich i mnożymy przez ,90 : ,11 x 100 = 15,98% 7. Połowę łącznego polskiego dochodu małżonków mnożymy razy wyliczoną stopę procentową ,60 x 15,98% = 1 927,76 8. Tak obliczony podatek mnożymy razy ,76 x 2 = 3 855,52 9. Obliczenie kwoty ulgi 4 291, ,52 = 435,86 435,86 / 2 = 217,93 (1/2 podatku należnego - poz.173 PIT-36) (1/2 podatku wg stopy%) = (poz.37 i 38 PIT-O) 37

38 Przykład 2d Metoda proporcjonalnego odliczenia Podatnik podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznymi pracodawcami i praca była wykonywana za granicą) Podatnik rozlicza się indywidualnie Jan Kowalski przez pierwszych 5 miesięcy 2012 r. zatrudniony był w Polsce na podstawie umowy o pracę. Osiągnął za ten okres wynagrodzenie brutto zł (poz. 43 PIT-36). Pracodawca pobrał za ten okres składki społeczne zł (Uwaga w poz. 137 PIT-36 podatnik wpisuję łączną kwotę zapłaconych składek w Polsce i za granicą), zdrowotne zł (Uwaga w poz. 174 PIT-36 podatnik wpisuję łączną kwotę zapłaconych składek w Polsce i za granicą) i zaliczki na podatek dochodowy 807 zł (poz.47 PIT-36), przy wyliczeniu których uwzględnił podstawowe koszty uzyskania przychodów 556,25 (5 x 111,25 zł) (poz. 44 PIT-36). Od 1 czerwca do 31 sierpnia Jan Kowalski pracował w Holandii. Wynagrodzenie otrzymywał gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca (patrz tabela). Od wynagrodzenia zostały w Holandii odprowadzone składki na ubezpieczenia. Kowalski ma możliwość ich odliczenia po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Ustalił zatem, że możliwe do odliczenia kwoty składek wynoszą: społeczne zł (poz. 137 i 139 PIT-36), zdrowotne zł (poz. 174 i 176 PIT-36). Zamieszkiwał czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy. Od 1 września do 31 grudnia Jan Kowalski pracował w Belgii. Wynagrodzenie otrzymywał gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca (patrz tabela). Od wynagrodzenia zostały w Belgii odprowadzone składki na ubezpieczenia. Kowalski ma możliwość ich odliczenia po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Ustalił zatem, że możliwe do odliczenia kwoty składek wynoszą: społeczne zł (poz. 137 i 139 PIT-36), zdrowotne zł (poz. 174 i 176 PIT-36). Zamieszkiwał czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy. Jako, że umowa z Holandią i Belgią wskazuje metodę odliczenia proporcjonalnego przychód uzyskany w za granicą i opodatkowany w Holandii i Belgii, po powrocie do Polski musi być po raz drugi zadeklarowany do opodatkowania w Polsce. Podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi zgodnie z art. 27g updof. Kowalski wykaże osiągnięte przez siebie dochody w zeznaniu PIT-36, załączniku PIT-ZG w którym wskaże dochody uzyskane za granicą wraz z kwotą zapłaconego za granicą podatku oraz załączniku PIT-O (poz. 37) w którym wykaże kwotę możliwą do odliczenia zgodnie z art. 27g. Wypełniając zeznanie musi: do dochodów osiągniętych w Polsce, podlegających opodatkowaniu wg skali, dodać dochody osiągnięte za granicą i od sumy tych dochodów (z poz.168 PIT-36) obliczyć podatek wg skali podatkowej, podatek zapłacony za granicą do wysokości wyliczonego limitu wpisuje się w poz. 171 PIT-36, w celu prawidłowego wyliczenia ulgi z art.27g podatnik musi porównać podatek należny z poz. 173 PIT-36 z podatkiem wyliczonym wg stopy % i różnicę wpisać do poz. 37 PIT-O, a następnie sumę odliczeń od podatku przenieść do poz. 178 PIT

39 Miesiąc Holandia Tabela nr 1 Obliczenie diety (przychodu zwolnionego) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 Liczba dni w miesiącu Dieta w euro obowiązująca w Holandii Kwota zwolnienia w euro (kol.2 x kol. 3 x 30%) czerwiec ,00 lipiec ,60 sierpień ,60 razem ,20 Tabela nr 2 Przychód brutto oraz sposób obliczenia dochodu uzyskanego w Holandii, który w Polsce podlega opodatkowaniu w zeznaniu rocznym Data uzyskania przychodów Przychód brutto w euro Kwota zwolnienia w euro kol. 4 tab. nr l) Przychód w euro po potrąceniu przysługującego zwolnienia (kol. 2 - kol. 3) Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień uzysk. przychodu Przychód w PLN (kol. 4 x kol.5) Suma do poz. 43 PIT-36 Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (podstawowe) Suma do poz. 44 PIT-36 Dochód w PLN podlegający w Polsce opodat. (kol.6 kol. 7) Suma do poz. 45 PIT ,00 378, ,00 4, ,22 111, , ,00 390, ,40 3, ,72 111, , ,00 390, ,40 3, ,20 111, ,95 Razem ,14 333, ,39 39

40 Data poboru przez pracodawcę podatku Tabela nr 3 Podatek dochodowy pobrany przez holenderskiego pracodawcę po przeliczeniu na złotówki Podatek w euro Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień poboru przez pracodawcę podatku Podatek w PLN poz. 10 PIT-ZG , , , , , ,43 razem 1 429,48 Belgia Tabela nr 4 Obliczenie diety (przychodu zwolnionego) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 Miesiąc Liczba dni w miesiącu Dieta w euro obowiązująca w Holandii Kwota zwolnienia w euro (kol.2 x kol. 3 x 30%) wrzesień ,00 październik ,50 listopad ,00 grudzień ,50 razem ,00 40

41 Tabela nr 5 Przychód brutto oraz sposób obliczenia dochodu uzyskanego w Belgii, który w Polsce podlega oodatkowaniu w zeznaniu rocznym Data uzyskania przychodów Przychód brutto w euro Kwota zwolnienia w euro kol. 4 tab. nr l) Przychód w euro po potrąceniu przysługującego zwolnienia (kol. 2 - kol. 3) Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień uzysk. przychodu Przychód w PLN (kol. 4 x kol.5) Suma do poz. 43 PIT-36 KUP ze stosunku pracy (podstawowe) Suma do poz. 44 PIT-36 Dochód w PLN podlegający w Polsce opodatkowaniu (kol.6 kol. 7) Suma do poz. 45 PIT ,00 405,00 795,00 3, ,84 111, , ,00 418, ,00 405, ,00 418,50 781,50 3, ,11 111, ,86 795,00 3, ,24 111, ,99 781,50 3, ,67 111, ,42 razem ,86 445, ,86 Tabela nr 6 Podatek dochodowy pobrany przez belgijskiego pracodawcę po przeliczeniu na złotówki Data poboru przez pracodawcę podatku Podatek w euro Średni kurs NBP z ostat. dnia rob. poprzedz. dzień uzysk. przychodu poboru przez pracodawcę podatku Podatek w PLN poz. 10 PIT-ZG , , , , , ,32 41

42 , ,16 razem 2 031,14 OBLICZENIE LIMITU PODATKU ZAPŁACONEGO ZA GRANICĄ PODLEGAJĄCEGO ODLICZENIU 1. Obliczamy podatek od sumy dochodów uzyskanych w kraju i zagranicą poz.168 (36 608,00 x 18% ) 556,02 = 6 069,42 LIMITY 2. Limit podatku zapłaconego w Holandii podlegający odliczeniu podatek obliczony wg skali poz.169 mnożymy dochód uzyskany w Holandii tab. nr 2 kol.8; następnie dzielimy przez łączny dochód z kraju i zagranicy poz. 84 (6 069,42 x ,39) / ,00 = 2 875,84 3. Pobrany podatek wyniósł 1 429,48 podatnik może, zatem odliczyć cały podatek zapłacony w Holandii tzn ,48 4. Limit podatku zapłaconego w Belgii podlegający odliczeniu podatek obliczony wg skali poz.169 mnożymy dochód uzyskany w Belgii tab. nr 5 kol.8; następnie dzielimy przez łączny dochód z kraju i zagranicy poz. 84 (6 069,42 x ,86) / ,00 = 1 866,17 5. Pobrany podatek wyniósł 2 031,14 podatnik może, zatem odliczyć podatek zapłacony w Belgii do wysokości limitu tzn ,17 42

43 6. Kwota podatku zapłaconego za granicą podlegającego odliczeniu w ramach limitów (poz. 171 PIT-36) 1 429, ,17 = 3 295,65 OBLICZENIE PODATKU ZGODNIE Z USTAWĄ ABOLICYJNĄ (PPiO 49211) Tabela nr 7 Dane potrzebne do obliczenia podatku za pomocą stopy% Przychód Koszty Dochód Składki na ubezpieczenie społeczne Dochód do wyliczenia stopy % POLSKA 9 000,00 556, ,75 500,00 Tylko składki społeczne 7 943,75 zapłacone w Polsce HOLANDIA ,14 333, , ,39 BELGIA ,86 445, , ,86 razem ,00 1. Sumujemy dochód osiągnięty w Polsce z dochodami osiągniętymi w Holandii i Belgii (tab. nr 7 kol.5) 7 943, , ,86 = ,00 43

44 2. Obliczamy podatek od w/w sumy wg skali podatkowej ,00 x 18% = 6 859,44 556,02 = 6 303,42 3. W/w podatek dzielimy przez sumę dochodów polskich, holenderskich i belgijskich i mnożymy przez ,42 : ,00 x 100 = 16,54% 4. Obliczamy podatek od polskich dochodów (tab. Nr 7 kol.5) z zastosowaniem stopy % 7 943,75 x 16,54% = 1 313,90 5. Obliczenie kwoty ulgi 2 773, ,90 = 1 459,87 (podatek należny - poz.173 PIT-36) (podatek wg stopy%) = (poz. 37 PIT-O) 44

45 Przykład 3 Metoda wyłączenia z progresją i metoda proporcjonalnego odliczenia Podatnik osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowy o pracę zawarte były z zagranicznymi pracodawcami i praca była wykonywana za granicą) - PPiO KP Jan Kowalski, polski rezydent podatkowy, przez pierwszych 5 miesięcy 2012 r. zatrudniony był w Niemczech na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie otrzymywał gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca. Zamieszkiwał czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy (tabela 1 i 2). Od 1 czerwca do 30 listopada Jan Kowalski pracował w Holandii. Wynagrodzenie otrzymywał gotówką ostatniego dnia każdego miesiąca. Zamieszkiwał czasowo w miejscowości, w której znajdował się zakład pracy (tabela 1, 3 i 4). Od wynagrodzenia zostały odprowadzone składki do holenderskiego systemu ubezpieczeń. Kowalski ma możliwość ich odliczenia po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Ustalił zatem, że możliwe do odliczenia kwoty składek wynoszą: społeczne zł (poz. 137 i 139 PIT-36), zdrowotne - 30 zł (poz. 174 i 176 PIT-36). Jan Kowalski powrócił do Polski 1 grudnia 2012 r. wobec tego nie miał obowiązku wpłacenia w urzędzie skarbowym należnej zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku (art. 44 ust. 3a updof). W grudniu 2012 r. Kowalski pracował w Polsce i uzyskał przychód w zł. Pobrana składka na ubezpieczenie społeczne - 174,20 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne - 46,32 zł oraz zaliczka na podatek dochodowy - 101,00 zł. Przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy pracodawca uwzględnił koszty uzyskania przychodu 111,25 zł. Dochód do opodatkowania wyniósł 3 214,55 zł. 45

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych

Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych Niniejsza broszura zawiera jedynie omówienie ogólnych zasad związanych z rozliczaniem dochodów uzyskanych za granicą.

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r.

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. SPIS TREŚCI: I. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej osiąganych za granicą przez osoby mieszkające

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.finanse.mf.gov.pl www.szybkipit.pl 1 Pracujesz za granicą a miejsce zamieszkania masz w Polsce? W większości przypadków z dochodów z pracy

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób.

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. Podatnicy uzyskujący dochody za granicą a obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego i rozlicz Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. W związku

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ Broszura dotyczy rozliczenia podatku za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ 1 Uzyskując

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Lutowe obowiązki płatników. Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Informację PIT-11 mają obowiązek sporządzić i składać płatnicy, którzy nie dokonują rocznego obliczenia

Bardziej szczegółowo

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008?

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Oddelegowanie pracownika do pracy za granicę stało się powszechną praktyką w polskich firmach. Rozliczenie się z dochodu uzyskiwanego

Bardziej szczegółowo

Metody mające zastosowanie do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Metoda wyłączenia z progresją

Metody mające zastosowanie do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Metoda wyłączenia z progresją Autorka wyjaśnia, na czym polegają metody wyłączenia z progresją i zaliczenia proporcjonalnego oraz podaje przykłady, jak w praktyce - stosując te metody - obliczyć podatek. Szczegółowe zasady obliczenia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłacał samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa.

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa. Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu z tytułu sprawowania

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Małgorzata Sokół-Kreczko BIAŁYSTOK 2010 UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Umowy międzynarodowe jako element porządku prawnego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r.

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. W rozliczeniu podatkowym za 2009 rok ulga prorodzinna wyniesie 1112,04 zł na każde dziecko, jednak ze względu na zmianę przepisów część podatników uprawnionych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Rozliczenie dochodów zagranicznych... 3 Brytyjskie zarobki rozliczamy metodą wyłączenia... 7 W polskim PIT można odliczyć austriacki podatek... 12 Zarobki belgijskie rozliczane według proporcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości.

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. W grudniu 2007 r. pracownik otrzyma bon towarowy o wartości 700,00

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z:

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z: Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie (placu montażu) na terytorium innego kraju niż państwo j Jakie są zasady dokonywania rozliczeń osób świadczących pracę na terytorium RP w przypadku, gdy powstał

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE Umowy międzynarodowe nie posługują się takim pojęciem, więc rodzaj wykonywanej działalności należy przyporządkowywać wg źródeł przychodów wymienionych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej 1 Bydgoszcz, dnia 12.01.2009r. Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie KOMUNIKAT NR 1/2009 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej za miesiąc styczeń, luty 2009r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka. Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z ulgi podatkowej na dzieci

Skorzystaj z ulgi podatkowej na dzieci Skorzystaj z ulgi podatkowej na dzieci www.finanse.mf.gov.pl www.szybkipit.pl 1 Wychowujesz dziecko? Składasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dzięki uldze podatkowej na dziecko

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Przemysław Powierza KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. Jak oswoić PIT-a żeby nie ugryzł po latach - czyli praktyczne rozliczenie dochodów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Projekt USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS PIT-36 ( 1 2) 1 / 6 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 8 5 2-1 7 9-1 9-4 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Roszczenia podatkowe poszczególnych państw a zatem i Polski bazują na dwóch zasadach:

INFORMACJE OGÓLNE. Roszczenia podatkowe poszczególnych państw a zatem i Polski bazują na dwóch zasadach: INFORMACJE OGÓLNE Obowiązki podatkowe osób osiągających dochody za granicą zależą od miejsca ich zamieszkania dla celów podatkowych, rodzaju uzyskiwanych dochodów oraz regulacji zawartych w umowach o unikaniu

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW 2012 ROK Lp. temat Strona 1. FORMY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2 1.1. Podstawa prawna 2 1.2. Definicja działalności

Bardziej szczegółowo

ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE

ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE Przyznawana na podstawie: - art. 27c updof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. - art. 53 uzpdof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. polega na obniżeniu

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status (wrazdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

PIT-11 informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy omówienie wybranych zagadnień

PIT-11 informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy omówienie wybranych zagadnień PIT-11 informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy omówienie wybranych zagadnień Za rok 2012 składana jest wersja nr 19 Terminy składania: do końca lutego roku następującego

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY 1) / INFORMACJA 2) *) O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO. Znak:

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY 1) / INFORMACJA 2) *) O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO. Znak: 1. Identyfikator podatkowy (NIP) płatnika (organu rentowego) Pan(i) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia...2011 r. (poz...) PIT- 40A/11A* ) ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLTA 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Czy przychody osiągnięte w Belgii podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce?

Czy przychody osiągnięte w Belgii podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2008.07.24 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 233. 1 kodeksu karnego - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

Zgodnie z art. 233. 1 kodeksu karnego - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań PIT na przykładach

Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań PIT na przykładach Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań PIT na przykładach Dość często się zdarza, że składane przez podatników zeznania PIT zawierają błędy. Najczęściej błędy te nie wynikają z niewiedzy

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw art. 7 Modelowej Konwencji OECD) I. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej zasada ogólna wynikająca z art. 7 Modelowej

Bardziej szczegółowo

PRACA NAJEMNA. Ważne jest to, gdzie praca jest wykonywana, a nie skąd przekazywana jest zapłata za nią.

PRACA NAJEMNA. Ważne jest to, gdzie praca jest wykonywana, a nie skąd przekazywana jest zapłata za nią. PRACA NAJEMNA I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ Generalną zasadą jest to, że pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej - osoby mającej miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Opodatkowanie Dochodu z Pracy

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Opodatkowanie Dochodu z Pracy Międzynarodowe Prawo Podatkowe Opodatkowanie Dochodu z Pracy Art.15 UM-OECD 1. Z zastrzeŝeniem eniem postanowień art.16 [ [wynagrodzenia dyrektorów ] art.18 [ emerytury] ] i Art.19 [ [pracownicy państwowi

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze błędy w PIT-ach przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych

Najczęstsze błędy w PIT-ach przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych Najczęstsze błędy w PIT-ach przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych Informator o najczęściej popełnianych błędach w zeznaniach rocznych podatników prowadzących działalność gospodarczą na

Bardziej szczegółowo

jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) (adres zakładu pracy) (kwota) (kwota) (kwota lub kreska) - alimenty.. zł (kwota lub kreska)

jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) (adres zakładu pracy) (kwota) (kwota) (kwota lub kreska) - alimenty.. zł (kwota lub kreska) O WYNAGRODZENIU z tytułu: zatrudnienia, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych * ) jestem zatrudniona/y w (nazwa

Bardziej szczegółowo

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 7 6 9 2 3 6 2 6 4 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie oraz sprzedaż mieszkania rozlicza się w PIT-37.Ryczałt to odrębne źródło dochodu.

Umowa zlecenie oraz sprzedaż mieszkania rozlicza się w PIT-37.Ryczałt to odrębne źródło dochodu. Jeżeli jeszcze nie rozliczylismy sie z fiskusem, to jeszcze możemy skorzystać z porady fachowców! W najbliższy czwartek,23 kwietnia, dyżur w redakcji plus50.pl będą pełnić eksperci III Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18.08.2004 r. Ustawa z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): kwadratwpoz.2 i iczeniadochoduaczyl Sposóbobl (wypełniająpit/z). wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty. POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr dokumentu 3. Status 8 8 8-1 4 8-9 9-5

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko.

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPIT) uprawnia do szeregu ulg obniżających nasze

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie podatku giełdowego 2009

Rozliczenie podatku giełdowego 2009 Rozliczamy się z podatku giełdowego, tzw. podatku Belki Drogi inwestorze, Oto przed Tobą poradnik podatkowy byś ochoczo i bezbłędnie przekazał roczną giełdową daninę państwu. Postaramy się przekazać wiedzę

Bardziej szczegółowo

Ten dokument został przygotowany przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki. Zobacz jak proste może być wypełnienie PIT-u.

Ten dokument został przygotowany przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki. Zobacz jak proste może być wypełnienie PIT-u. Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status (wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 6 8 8-1 2 6-9 9-8 8 PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM - art. 7 updof OBOWIĄZEK Osoby (rezydenci i nierezydenci), które wychowują małoletnie dzieci 1 (lub

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Warszawa, marzec 2014 r. ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Podatek dochodowy od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo