Tel.fax Gdańsk, dnia 19 lipca 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tel.fax 58 344-44-40 Gdańsk, dnia 19 lipca 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 Tel.fax Gdańsk, dnia 19 lipca 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Przedmiot postępowania: Dostawa oraz montaż nowego aparatu rtg do zdjęć kostnych w istniejącej Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej wraz z przystosowaniem pomieszczeń Pracowni do aktualnych wymagań oferowanego aparatu dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Informujemy, że jeden z Wykonawców w dniu r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie w trybie art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze I. Generator, Pkt. 5 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem min 500mA? Zamawiający nie dopuszcza aparatu z z zakresem min 500mA. Pkt. 7 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem min 6, 3 sekundy? Zamawiający nie dopuszcza aparatu z zakresem min 6, 3 sekundy. Pkt. 12 Czy zamawiający wymaga monitora dotykowego do obsługi generatora? Zamawiający nie wymaga monitora dotykowego do obsługi generatora. II. Detektor, Pkt.8 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z detektorem o maksymalnej obciążalności min 100kg? Zamawiający nie dopuszcza aparatu z detektorem o maksymalnej obciążalności min 100kg. III. Lampa, Pkt. 6 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z pojemnością cieplną anody min 1700kHU? Zamawiający rozumie, że Wykonawca miał na myśli pojemność cieplną kołpaka (a nie anody). Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ pojemność cieplna kołpaka 2000 khu. V. Stół do zdjęć. Pkt 3 Czy zamawiający dopuści do przetargu stół o wysokości min 84cm? Zamawiający nie dopuszcza stołu o wysokości min 84cm. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. VI. Statyw do zdjęć odległościowych, Pkt. 1 Czy zamawiający dopuści do przetargu statyw z zakresem odległości środka panelu min cm? Odpowiedź Wykonawcy Zamawiający dopuszcza statyw z zakresem odległości środka panelu min cm. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji w tym zakresie w Rozdziale XVII pkt 2.2. VI. poz. 1 SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ w pkt. VI.1. VII. Stacja akwizycyjna technika, Pkt. 9 Czy zamawiający dopuści do przetargu stację z czasem podglądu min 8 sekund? 1 sekunda nie ma znaczenia dla użytkownika. Zamawiający dopuszcza stację z czasem podglądu min 8 sekund. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji tego parametru w załączniku nr 2 do SIWZ w pkt. VII.9. 1

2 SIWZ- Projekt umowy par. 11. pkt 3 Załącznik nr 2 pkt. IX. 6. Czy Zamawiający zmieni zapis: Wykonawca wymieni aparat RTG na analogiczny w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii aparatu w miesiącu w okresie gwarancji. na: Wykonawca wymieni aparat RTG na analogiczny w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii aparatu tego samego elementu w okresie gwarancji.? Zamawiający wyraża zgodę na zapis zaproponowany przez Wykonawcę, w związku z powyższym 11 pkt.3 umowy - ostatnie zdanie oraz Rozdział I pkt 4 - ostatnie zdanie i pkt IX.6 w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie Wykonawca wymieni aparat RTG na analogiczny w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii tego samego elementu aparatu w okresie gwarancji. Pytanie nr 2. SIWZ- Projekt umowy par. 12 pkt. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na ograniczenie sumarycznej wartości kar umownych do 5 % wartości brutto umowy? Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie sumarycznej wartości kar umownych do 5 % wartości brutto umowy. Pytanie nr 3. SIWZ- Projekt umowy par. 12 pkt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na ograniczenie sumarycznej wartości kar umownych do 2,5 % wartości brutto umowy? Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie sumarycznej wartości kar umownych do 2,5 % wartości brutto umowy. Pytanie nr 4. SIWZ- Projekt umowy par. 12 pkt 1 i 2 Ze względu na zastosowanie dwóch stawek podatku VAT ze względu na złożoność przedmiotu umowy (aparatura medyczna i roboty budowlane), czy Zamawiający zgodzi się na liczenie kar umownych od wartości przedmiotu umowy w danym zakresie stawki VAT? Nie, Zamawiający nie zgadza się na liczenie kar umownych od wartości przedmiotu umowy w danym zakresie stawki VAT, jednakże zamienia w 12 ust. 2 projektu umowy sposób naliczenia kar umownych na liczone w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad licząc od daty wyznaczonej na ich usunięcie. Pytanie nr 5. SIWZ- Projekt umowy par. 12 pkt. 3 Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary z 200 zł na 100 zł brutto? Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary z 200 zł na 100 zł brutto. Pytanie nr 6. SIWZ- Projekt umowy par. 12 Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie punktu o brzmieniu: Wykonawca podejmuje się realizacji kontraktu na zasadach wyłączności. Dopuszczanie bez zgody Wykonawcy osób trzecich do wykonywania obsługi serwisowej, w trakcie trwania gwarancji albo w czasie trzyletniej obsługi pogwarancyjnej, zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za jakość wykonywanych usług objętych kontraktem, skutki materialne i prawne spowodowane przez nie oraz Zamawiający traci gwarancję. Zamawiający nie wyraża zgody na zapis zaproponowany przez Wykonawcę. Pytanie nr 7. SIWZ- Załącznik nr 3. Prosimy o poprawne przesłanie załącznika nr, 3 jako, że w tabeli brakuje fragmentów wypowiedzitabela jest nieczytelna. Zamawiający zamieszcza ponownie SIWZ wraz z załącznikiem nr 3 na stronie internetowej Zamawiającego: Pytanie nr 8. SIWZ- Załącznik nr 2. pkt. VIII.3 Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie, które nie eksportuje automatycznie danych obrazowych do serwera? Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania, które nie eksportuje automatycznie danych obrazowych do serwera. Pytanie nr 9. 2

3 SIWZ- Załącznik nr 2. pkt. VIII.6 Czy zamawiający dopuści oprogramowanie, nie posiadające rekonstrukcji SSD, VRT oraz kątów Cobba? Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania, nie posiadającego rekonstrukcji SSD, VRT oraz kątów Cobba. Pytanie nr 10. SIWZ Czy Zamawiający przesunie termin składania ofert na późniejszy, gdyż przedmiot umowy jest na tyle skomplikowany, że Wykonawcy potrzebują więcej czasu po wizji lokalnej na zapoznanie się z dokumentacją i przygotowaniem rzetelnej oferty cenowej uwzględniającej każdy z elementów przetargu? Zamawiający przedłuży termin otwarcia ofert na dzień r. do godz Pytanie nr 11. SIWZ- Załącznik nr 2. pkt. VII.12 Czy Zamawiający zrezygnuje z tworzenia histogramów na stacji akwizycyjnej? Zamawiający nie zrezygnuje z tworzenia histogramów na stacji akwizycyjnej. Pytanie nr 12. SIWZ Czy Zamawiający zgodzi się na potwierdzenie przez producenta parametrów technicznych, które są niepotwierdzone w materiałach informacyjnych albo w instrukcji obsługi aparatu, czy konsoli? Zamawiający wyraża zgodę na potwierdzenie przez producenta parametrów technicznych, które są niepotwierdzone w materiałach informacyjnych albo w instrukcji obsługi aparatu lub konsoli. Informujemy, że jeden z Wykonawców w dniu r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie w trybie art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze 1. Pytanie - Dot. Pkt.1.1. Czy Zamawiający dopuści generator RTG o mocy 50kW? Moc 50 kw jest niewiele niższa niż wymagana przez Zamawiającego i w praktyce różnica mocy pomiędzy generatorem 50kW a 55 kw jest niezauważalna. Jednocześnie moc 50 kw jest absolutnie wystarczającą dla każdego rodzaju ekspozycji kostno-płucnych. Zamawiający nie dopuszcza generatora RTG o mocy 50kW. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, ujęte w załączniku nr Pytanie - Dot. pkt I.4. Czy zamawiający dopuści generator o zakresie wysokiego napięcia ? Wartość 125 kw jest niewiele niższa od wymaganej przez zamawiającego i wystarczająca nawet do zdjęć twardą techniką promieniowania. Zamawiający nie dopuszcza generatora o zakresie wysokiego napięcia Pytanie - Dot. pkt II.1. Czy zamawiający wymaga detektora bezprzewodowego (transmitującego dane obrazowe za pomocą fal radiowych)? W dzisiejszej rentgenodiagnostyce detektory bezprzewodowe są powszechne i każdy liczący się producent ma je w swojej ofercie. Rozwiązanie takie ułatwia przenoszenie panela pomiędzy stanowiskami i daje swobodę używania panela przy każdym ułożeniu pacjenta. Detektory przewodowe dają mniejsze możliwości pozycjonowania pacjenta ze względu na dołączony kabel transmisji danych. Przewód ten jest elementem awaryjnym, a jego uszkodzenia mogą generować wysokie koszty serwisowe po zakończeniu gwarancji. Zamawiający nie wymaga detektora bezprzewodowego (transmitującego dane obrazowe za pomocą fal radiowych. 4.Pytanie -Dot. pkt III.6. Czy zamawiający lampę o pojemności cieplnej kołpaka równej 1207 khu? Lampa tego typu stosowana jest z powodzeniem przez bardzo wielu producentów sprzętu radiograficznego. Pojemność większa niż 1,2 MHU w praktyce nie daje żadnej wartości diagnostycznej podwyższając jedynie cenę oferowanych systemów rentgenowskich. Zamawiający nie dopuszcza lampy o pojemności cieplnej kołpaka równej 1207 khu 5.Pytanie - Dot. pkt III.6. Czy zamawiający lampę o pojemności cieplnej kołpaka równej 1500 khu? Lampa tego typu stosowana jest z powodzeniem przez bardzo wielu producentów sprzętu radiograficznego. Pojemność większa niż 1,5 MHU jest rzadko spotykana w aparatach do radiografii i 3

4 skutkuje sztucznym ograniczeniem konkurencji. Zamawiający nie dopuszcza lampy o pojemności cieplnej kołpaka równej 1500 khu. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w pkt. III.6. tj. pojemność cieplna kołpaka KHU. 6. Pytanie - Dot. pkt VII.10. Czy zamawiający dopuści stację akwizycyjną technika, której maksymalny czas od ekspozycji do pojawienia się obrazu pełnej, jakości wynosi 20 s? Oferowany przez nas system daje możliwość podglądu zdjęcia już po 4 sekundach od ekspozycji. Na podstawie podglądu, technik może już ocenić, czy zdjęcie zostało wykonane poprawnie. Zamawiający nie dopuszcza stacji akwizycyjnej technika, której maksymalny czas od ekspozycji do pojawienia się obrazu pełnej jakości wynosi 20 s. Informujemy, że jeden z Wykonawców w dniu r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie w trybie art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze Pytanie 1 Pkt. 2.2 Parametry techniczne VII. Stacja akwizycyjna technika Poz. 7 - Możliwość zdefiniowania programów anatomicznych (Tak -10 pkt, Nie 0 pkt) Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku możliwość zdefiniowania programów anatomicznych dla danego badania, które określają rodzje projekcji jakie należy wykonać, natomiast ustawienia parametrów wykonywane są ręcznie? Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ dotyczące tego parametru. Pytanie 2 Załącznik Nr 2 do SIWZ Pkt. II ppkt. 9 Czas wyświetlenia zdjęcia na monitorze po ekspozycji 10 s Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli obraz preview na monitorze widoczny jest w czasie 4s po ekspozycji? Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ w zakresie tego parametru, ponieważ obraz preview na monitorze nie jest równoznaczny z wyświetleniem zdjęcia na monitorze. Pytanie 3 Załącznik Nr 2 do SIWZ Pkt. VII ppkt. 10 Czas wyświetlenia zdjęcia na monitorze po ekspozycji 10 s Czy Zamawiający dopuści detektor cyfrowy jeżeli obraz w pełnej jakości wyświetlany jest maksymalnie w czasie 20s.? Powyższy czas zależny jest od wielkości pola obrazowania i w zależności od tego waha się od kilku do max. 20s. Dodatkowo pragniemy poinformować że oferowany detektor posiada znacznie mniejszy rozmiar piksela od wymaganego, jak również większą głębokość akwizycji. Powoduje to, że uzyskiwany obraz jest znacznie lepszej, jakości, ale ze względu na większą ilość informacji czas ich przesyły jest dłuższy. Zamawiający nie dopuszcza detektora cyfrowego, jeżeli obraz w pełnej jakości wyświetlany jest maksymalnie w czasie 20s. Pytanie 4 Załącznik Nr2 do SIWZ Pkt. VII ppkt. 13 Rejestracja dawki dla każdego badania Czy Zamawiający dopuści stację technika, w której rejestracja dawki dokonywana jest ręcznie? Zamawiający nie dopuszcza stacji technika, w której rejestracja dawki dokonywana jest ręcznie. Informujemy, że jeden z Wykonawców w dniu r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie w trybie art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze Pytanie 1 Dot. Zał. Nr 2 do SIWZ, pkt. III.9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rentgenowski wykorzystujący pozycjoner krzyżowy na stałe związany z oświetlaczem świetlnym? Zamawiający dopuszcza aparat rentgenowski wykorzystujący pozycjoner krzyżowy na stałe związany z oświetlaczem świetlnym. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji tego 4

5 parametru w Załączniku nr 2 do SIWZ punkt III. poz. 9. Pytanie Nr 2 Dot. Zał. Nr 2 do SIWZ, pkt. IX.6 tabeli: Prosimy o zmianę brzmienia punktu Wykonawca wymieni aparat na analogiczny w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii aparatu w miesiącu w okresie gwarancji na Wykonawca wymieni podzespół na analogiczny w przypadku wystąpienia trzykrotnej naprawy tego podzespołu w miesiącu w okresie gwarancji. Wymiana aparatu na nowy nie znajduje uzasadnienia w przypadku awarii jednego z jego podzespołów. Zamawiający nie wyraża zgody na zapis zaproponowany przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje zmiany tego zapisu, w związku z powyższym 11 pkt.3 umowy - ostatnie zdanie oraz Rozdział I pkt 4 - ostatnie zdanie i pkt IX.6 w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie Wykonawca wymieni aparat RTG na analogiczny w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii tego samego elementu aparatu w okresie gwarancji. Pytanie Nr 3 Dot. pkt. I.4 SIWZ: Prosimy o zmianę brzmienia zdania Wykonawca zobowiązany jest ponadto wymienić aparat na analogiczny w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii aparatu w miesiącu w okresie gwarancji na Wykonawca zobowiązany jest ponadto wymienić podzespół na analogiczny w przypadku wystąpienia trzykrotnej naprawy tego podzespołu w miesiącu w okresie gwarancji. Wymiana aparatu na nowy nie znajduje uzasadnienia w przypadku awarii jednego z jego podzespołów. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Zamawiający dokonuje zmiany tego zapisu, w związku z powyższym 11 pkt.3 umowy - ostatnie zdanie oraz Rozdział I pkt 4 - ostatnie zdanie i pkt IX.6 w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie Wykonawca wymieni aparat RTG na analogiczny w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii tego samego elementu aparatu w okresie gwarancji. Pytanie Nr 4 Dot. Zał. Nr 8 (wzór umowy), par. 11, pkt. 3: Prosimy o zmianę brzmienia zdania Wykonawca zobowiązany jest ponadto wymienić aparat na analogiczny w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii aparatu w miesiącu w okresie gwarancji na Wykonawca zobowiązany jest ponadto wymienić podzespół na analogiczny w przypadku wystąpienia trzykrotnej naprawy tego podzespołu w miesiącu w okresie gwarancji. Wymiana aparatu na nowy nie znajduje uzasadnienia w przypadku awarii jednego z jego podzespołów. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis w proponowanym brzmieniu. Zamawiający dokonuje zmiany tego zapisu, w związku z powyższym 11 pkt.3 umowy - ostatnie zdanie oraz Rozdział I pkt 4 - ostatnie zdanie i pkt IX.6 w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie Wykonawca wymieni aparat RTG na analogiczny w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii tego samego elementu aparatu w okresie gwarancji. Pytanie Nr 5. Dot. Zał. Nr 8, par. 12, pkt. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 0,5% na 0,2%? Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych z 0,5% na 0,2%. Pytanie Nr 6. Dot. Zał. Nr 8, par. 12, pkt. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 1,0% na 0,2%? Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych z 1,0% na 0,2%. Pytanie Nr 7 Czy Zamawiający dopuści UPS dobrany mocą do komputera w taki sposób, żeby zapewnić, w przypadku zaniku zasilania, możliwość bezpiecznego zamknięcia aplikacji i wyłączenia komputera przez użytkownika? Tak, Zamawiający dopuszcza UPS dobrany mocą do komputera w taki sposób, żeby zapewnić, w przypadku zaniku zasilania, możliwość bezpiecznego zamknięcia aplikacji i wyłączenia komputera przez użytkownika, w związku z czym dokonuje stosownej modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ, punkt VII. poz. 15. Informujemy, że jeden z Wykonawców w dniu r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie w trybie art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze I. Dotyczy Arkusza Informacji Technicznej. Pytanie Nr 1 1.Zamawiający w pkt. I.1. podał opis: Moc generatora min 55 kw. Do radiografii kostno płucnej standardowo i optymalnie stosuje się moc 50 kw. Następny poziom mocy 65 kw używany jest do 5

6 radiologii interwencyjnej. Dlatego wnioskujmy o wyjaśnienie i dopuszczenie mocy 50 kw. Zamawiający nie dopuszcza generatora o mocy 50 kw. Pytanie Nr 2 2.Zamawiający w pkt. I.12. podał opis: Wyświetlanie na ekranie generatora min: Dane pacjenta. Dane pacjenta wyświetlanie są na ekranie Stacji akwizycyjnej technika (poz. VII). Dlatego wnioskujmy o wyjaśnienie i dopuszczenie takiego rozwiązania funkcjonalnego. Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie funkcjonalne, w związku z czym dokonuje stosownej modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ, punkt I. poz. 13. Pytanie Nr 3 3. Zamawiający w pkt. I.4. podał opis: Zakres wysokiego napięcia 40 kv-133 kv, przez co dopuszcza tylko wymienione zakresy wartości liczbowych i ogranicza zaoferowanie szerszych a przez to lepszych zakresów. Dlatego wnioskujmy o wyjaśnienie i dopuszczenie lepszych wartości tego parametru przez dopisanie przed liczbami znaku lub Min.. Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 2 do SIWZ pkt.i.4 zakres wysokiego napięcia do: od min. 40 kv do min.133 kv. Pytanie Nr 4 4. Zamawiający w pkt. I.7. podał opis: Maksymalny czas ekspozycji 5 s. Maksymalny czas ekspozycji oznacza się znakiem a nie. Dlatego wnioskujmy o wyjaśnienie i poprawienie wskazanej omyłki pisarskiej. Zamawiający w pkt.1.7 wymaga, aby maksymalny czas ekspozycji był 5 s (nie dłuższy niż 5 sek.) i ten zapis podtrzymuje. Pytanie 5 5. Zamawiający w pkt. II.8. podał opis: Dopuszczalne obciążenie detektora - pacjent leżący min. 150 kg. Optymalną wartością jest 120 kg, Dlatego wnioskujmy o wyjaśnienie i dopuszczenie 120 kg. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. Pytanie Nr 6 6. Zamawiający w pkt. III.11. podał opis: Dodatkowa filtracja w kolimatorze, min 3 poziomy nastaw. Tak / Nie. Taki zapis oznacza, że można lub nie zaoferować dodatkową filtrację w kolimatorze. Dlatego wnioskujmy o wyjaśnienie usuniecie wskazanej dwuznaczności. Zamawiający dokonuje korekty pkt. III.11. w Załączniku nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie słowa Nie. Zapis ten otrzymuje brzmienie Tak, podać ilość poziomów. Pytanie Nr 7 7. Zamawiający w pkt. IV.3. podał opis: Zakres ruchu pionowego lampy rtg min 40 cm -180 cm. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie zakresem ruchu pionowego lampy rtg cm. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie zakresu cm. Zamawiający nie dopuszcza zakresu ruchu pionowego lampy rtg cm. Pytanie Nr Zamawiający w pkt. V.4. podał opis: Zakres ruchu wzdłużnego blatu +/- 40 cm. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie zakresem ruchu wzdłużnego blatu stołu ± 38 cm. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie zakresu ruchu wzdłużnego blatu stołu ± 38 cm. Zamawiający dopuszcza zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu ± 38 cm. Zamawiający dokonuje modyfikacji tego parametru w Rozdziale XVII pkt 2.2. V. poz. 1 SIWZ oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ pkt. V.4. Pytanie Nr Zamawiający w pkt. V.7. VI.3. i podał opis: Kratka przeciwrozproszeniowa 60 l/cm. Wymaganą gęstość 60 l/cm mają wyłącznie stałe, nieruchome podczas radiografii kratki przeciwrozproszeniowe. Przy stosowaniu kratki przeciwrozproszeniowej ruchomej podczas ekspozycji, znacznie mniej obciążającej pacjenta szkodliwym działaniem promieniowania rtg, optymalną wartością jest 43 l/cm. Możemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z wymaganą kratką przeciwrozproszeniową ale w trosce o niepotrzebne obciążanie pacjenta nadmierną dawką rtg wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wartości 43 l/cm dla kratki ruchomej. Zamawiający nie dopuszcza wartości 43 l/cm dla kratki ruchomej. Pytanie Nr Zamawiający w pkt. VII.2. podał opis: Pamięć obrazów - przynajmniej 10 tys. obrazów. 6

7 Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z optymalną funkcjonalnie i diagnostycznie z pamięcią 8 tysięcy obrazów. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie pamięci 8 tysięcy obrazów. Zamawiający nie dopuszcza pamięci 8 tysięcy obrazów. Pytanie Nr Zamawiający w pkt. VII.2. podał opis: Prowadzenie statystyk zdjęć odrzuconych. Statystyki zdjęć odrzuconych wykonuje się na stacji lekarskiej. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zrezygnowanie z tego parametru. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w pkt. VII.2., i nie zrezygnuje z tego parametru, ponieważ statystykę zdjęć odrzuconych prowadzi technik, a nie lekarz. Pytanie Nr Zamawiający w pkt. IX.2. podał opis: Oferowany aparat rtg i jego oferowane akcesoria posiadają odpowiednie wymagane przepisami ustawy o wyrobach medycznych zgłoszenia /wpisy / powiadomienia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych. Art. 11, ust.1 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia (Dz. U. 107, poz. 679) podaje co następuje: Wyroby wprowadzane do obrotu i wprowadzane do używania są oznakowane znakiem CE. Oznacza to, że oznakowanie znakiem CE wyrobu medycznego jest jedynym warunkiem dopuszczenia tego wyrobu medycznego do obrotu i używania na terenie Polski. Takie oznaczenie znakiem CE znajduje się na deklaracji zgodności z CE producenta, która jest obligatoryjnie wymagana dla wyrobu medycznego kasy IIb będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Z kolei art. 58. ust.3 Ustawy podaje, że: Dystrybutor i importer mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium, niezwłocznie powiadamiają o tym Prezesa Urzędu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nasza firma jako dystrybutor pragnie zaoferować w przetargu zestaw rtg pierwszy raz wprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniający parametry techniczne przedmiotu zamówienia, będący wyrobem medycznym klasy IIb i legitymujący się deklaracją zgodności z CE producenta. Zgodnie z przytoczonym zapisem Ustawy o wyrobach medycznych oferowany wyrób medyczny spełnia wymóg dopuszczenia do obrotu i używania a powiadomienie Prezesa Urzędu zostanie wykonane dopiero po wprowadzeniu tego wyrobu medycznego. Dlatego wnioskujmy o wyjaśnienie i, zgodnie z obowiązującym prawem, dopuszczenie legitymowania deklaracją zgodności CE producenta, bez posiadania jeszcze powiadomienia rejestru wyrobów medycznych. Zamawiający wskazał obowiązek posiadania odpowiednich wymaganych przepisami ustawy o wyrobach medycznych zgłoszeń/wpisów/powiadomień do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Oczywistym jest, że jeżeli zachodzi sytuacja, w której ustawa nie wymaga dla danej sytuacji produktu Wykonawcy posiadania takich dokumentów, w tym np. w sytuacji przytaczanej przez zapytującego Wykonawcę, Wykonawca taki nie będzie miał obowiązku składania tegoż dokumentu. Dla jasności Zamawiający dodaje w Rozdziale I. pkt 3 na końcu zdania zwrot: o ile ich posiadanie jest wymagane przez przepisy ustawy o wyrobach medycznych., jak również w Rozdziale VI.pkt. 1.4 ppkt b) zwrot: o ile jego posiadanie jest wymagane przez przepisy ustawy o wyrobach medycznych., w Rozdziale XVII. Pkt 2.2. IX. Poz. 1 i Załączniku nr 2 do SIWZ punkt IX poz. 1 i 2 na końcu zwrot: o ile ich posiadanie jest wymagane przez przepisy ustawy o wyrobach medycznych. Pytanie II. Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Załącznika nr 8 do SIWZ UMOWA nr... E/ P/2012-WZÓR. 1. Zamawiający w Rozdziale I ust. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w 11 ust. 3 podał: Wykonawca zobowiązany jest ponadto wymienić aparat na analogiczny w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii aparatu w miesiącu w okresie gwarancji. Wymiana stacjonarnego zestawu rtg, na stałe przymocowanego do podłogi gabinetu rtg jest nierealna. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zrezygnowanie z wymiany. 2. Zamawiający w Rozdziale VI ust. 1.4 pkt. b specyfikacji istotnych warunków zamówienia podał: dokument potwierdzający odpowiednio wpis /zgłoszenie / powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oferowanego aparatu RTG i akcesoriów, stanowiących wyroby medyczne, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.). Zgodnie z argumentacją podaną w pozycji I. 10 niniejszego pisma wnioskujmy o wyjaśnienie i dopuszczenie według obowiązującego prawa, legitymowania się deklaracją zgodności CE producenta, i nie posiadania jeszcze powiadomienia rejestru wyrobów medycznych. 3. Zamawiający w Rozdziale VI ust. 1.4 pkt. c specyfikacji istotnych warunków zamówienia podał: 7

8 foldery reklamowe lub ulotki informacyjne oraz instrukcja obsługi oferowanego aparatu i akcesoriów, potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów medycznych z wymogami Zamawiającego i złożoną ofertą. Instrukcja obsługi jest bardzo obszernym dokumentem (kilkaset stron). Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zrezygnowanie z dołączania jej do oferty. Ad.1. Zamawiający dokonuje zmiany tego zapisu, w związku z powyższym 11 pkt.3 umowy - ostatnie zdanie oraz Rozdział I pkt 4 - ostatnie zdanie i pkt IX.6 w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie Wykonawca wymieni aparat RTG na analogiczny w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii tego samego elementu aparatu w okresie gwarancji. Ad.2. Odpowiedź jak wyżej na pytanie 12. Ad.3. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Pytanie III Dotyczy Załącznika Nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY - OŚWIADCZENIE OFERTOWE. W ust. 5 Zamawiający podał: Oświadczamy, że aparat rtg oferowany w niniejszym postępowaniu wraz z akcesoriami objętymi ofertą spełnia wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych i posiada odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania i obrotu na terytorium Polski, jako wyrób medyczny, tj. posiada odpowiednie świadectwa i certyfikaty CE oraz zgłoszenia / powiadomienia / wpisy stosownie do ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczające go do stosowania i obrotu na terytorium Polski, o ile są wymagane przez prawo. Zgodnie z argumentacją podaną w pozycji I. 10 niniejszego pisma wnioskujmy o wyjaśnienie i dopuszczenie według obowiązującego prawa, legitymowania się deklaracją zgodności CE producenta, i nie posiadania jeszcze powiadomienia rejestru wyrobów medycznych. Powtarzamy, ze jeżeli zachodzi sytuacja, w której ustawa nie wymaga dla danej sytuacji produktu Wykonawcy posiadania takich dokumentów, w tym np. w sytuacji przytaczanej przez zapytującego Wykonawcę, Wykonawca taki nie będzie miał obowiązku składania tegoż dokumentu. Oświadczenie zawiera zastrzeżenie: o ile są wymagane przez prawo, a zatem jest prawidłowe. Pytanie Nr IV.1. Dotyczy Załącznika nr 8 do SIWZ UMOWA nr. E/ P/2012 WZÓR. W 12 ust. 1 Zamawiający podał: W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy określonego w 6 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kar umownych w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonych za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu zakończenia umowy. Wysokość kary umownej jest mocno wygórowana. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wymaganie wysokości kar umownych 0,2%. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych. Zadaniem Zamawiającego kart umowne nie są wygórowane, ponieważ nie zrealizowanie w całości zamówienia wiązałoby się z utraceniem dotacji przez Zamawiającego. Pytanie Nr V. Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. W ust. 1 Zamawiający podał: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Przedmiot zamówienia nie wymaga uprawnień. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dodanie na końcu zdania zwrotu: jeśli są wymagane. Przedstawione powyżej zmiany zapewnią właściwą dostawę, funkcjonalność, łatwość i trafność diagnozowania, a także pozwolą na uzyskanie korzystnej ceny dla nowej generacji zestawów rtg. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego zapisu, w związku z powyższym zapis ten otrzymuje brzmienie posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W związku ze zmianami treści SIWZ Zamawiający, na podstawie art. 12a ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j..t. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przedłuża termin składania ofert. Zamawiający ustala nowe terminy: - termin składania ofert: 25 lipca 2012r. godz. 11:00 - termin otwarcia ofert: 25 lipca 2012r. godz. 11:15 W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w postępowaniu nr 23 /E/P/2012) poprzez zmianę treści punktu VII.17, XIII.1, XIV.1 do SIWZ. Treść przed zmianą: - punkt VII.17 SIWZ Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi 8

9 Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetarg dotyczy: Oferta przetargowa na dostawę oraz montaż nowego aparatu rtg do zdjęć kostnych w istniejącej PRO wraz z przystosowaniem pomieszczeń Pracowni do aktualnych wymagań oferowanego aparatu do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, nr przetargu : 23/E/P/2012, nie otwierać przed r. godz punkt XIII.1 SIWZ Oferty należy składać osobiście lub przez posłańca (pocztą) - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zamkniętych kopertach w Sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk), do dnia r. do godz punkt XIV.1 SIWZ Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk, w Dziale Administracyjno Organizacyjnym dnia r. o godz Treść po zmianie: - punkt VII.17 SIWZ Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetarg dotyczy: Oferta przetargowa na dostawę oraz montaż nowego aparatu rtg do zdjęć kostnych w istniejącej PRO wraz z przystosowaniem pomieszczeń Pracowni do aktualnych wymagań oferowanego aparatu do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, nr przetargu : 23/E/P/2012, nie otwierać przed r. godz punkt XIII.1 SIWZ Oferty należy składać osobiście lub przez posłańca (pocztą) - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zamkniętych kopertach w Sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk), do dnia r. do godz punkt XIV.1 SIWZ Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk, w Dziale Administracyjno Organizacyjnym dnia r. o godz Załączniki : SIWZ w tym Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów granicznych i podlegających ocenie oferowanego aparatu po modyfikacji do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego : 9

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Numer ogłoszenia: 259924-2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 245200-2012 data 11.07.2012

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Strona1 Puszczykowo, dnia 8 lutego 2017 r. Szp.12/4/2/17 Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa respiratorów

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/ Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/36-55- 521 fax 052/36-55-752 NZZ/53/P60/06 Bydgoszcz, dnia 09.01.2007r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 16 maja 2016r. L.dz. SSM.DZP.200.73.2016 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia r.

Gdańsk, dnia r. Tel.fax 58/ 344-44-40 Adres strony internetowej: www.pcchz.pl e-mail: zamowienia@pcchz Gdańsk, dnia 17.03.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: Zapytania do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Dostawa

WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Dostawa Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik tel.: 77 4067890, fax.: 77 4067872 NIP: 755-18-39-682, REGON: 532448467 Prudnik dn. 2013.12.03 WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/173 /12/2011 Warszawa 22.12.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/26DzOL/10/2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcchz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcchz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. Gdańsk: Dostawa aparatu do bezinwazyjnej diagnostyki wątroby na zasadzie wykorzystania elastografii dynamicznej. Nr postępowania 19/E/P/2014 Numer ogłoszenia: 329864-2014; data zamieszczenia: 06.10.2014

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 23 października 2012 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę kompletnego cyfrowego systemu do

Bardziej szczegółowo

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RSS/ZPFSiZ/P-84/../12 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl;

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej

Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej Przemyśl, 02.05.2013r. Oferenci, którzy złożyli zapytania do warunków zamówienia j/n. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: - zakup, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP Znak sprawy: SZP/380/27/2013 Łańcut dnia 09.07.2013r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH .. Załącznik Nr 2 (pieczęć firmowa Wykonawcy) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH Przedmiotem zamówienia jest łączna dostawa i montaż Aparatu RTG do wykonywania zdjęć kostnych ze statywem płucnym

Bardziej szczegółowo

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZEMYŚLU Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące Dostawy fabrycznie nowego z 2014 r. analogowo

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks Ełk: dostawa aparatów KTG dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji

Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji Załącznik nr 1 Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy

Bardziej szczegółowo

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY AE/ AE/ZP-27-45/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne APARAT RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DVD/CD do

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ

Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ 90-557 Łódź, ul. A. Struga 86 Centrala tel.: (0-42) 637-20-47 Sekretariat tel.: (0-42) 637-64-50 Fax: (0-42) 637-13-73 http://www.zozlodzpolesie.eu e-mail: sekretariat@zozpolesie.nazwa.pl Łódź, dnia 19.08.2015r.

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 10. Lp. PARAMETRY Wartość wymagana Ocena Wartość/parametr oferowany

Pakiet nr 10. Lp. PARAMETRY Wartość wymagana Ocena Wartość/parametr oferowany Załącznik nr 1.10 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.82.2017 Pakiet nr 10 Aparat RTG 1 sztuka l.p. Opis 1. Wytwórca 2. Nazwa model/typ 3. Kraj pochodzenia 4. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. V/DZP/779 /13 Warszawa, dnia r.

INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. V/DZP/779 /13 Warszawa, dnia r. INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA MIĘDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL.+48 22 815 10 24 /FAX.+48 22 815 10 15 e-mail: m.krukowska@czd.pl V/DZP/779 /13

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej

SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Wrocław, dn. 20.08.2012r. Dotyczy: PN 56/12 - przetarg na dostawę materiałów szewnych Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Pytanie nr 1: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat do radiografii typ KALOS firmy MECALL

Cyfrowy aparat do radiografii typ KALOS firmy MECALL Cyfrowy aparat do radiografii typ KALOS firmy MECALL Aparat typu KALOS firmy MECALL to najprawdopodobniej najbardziej zaawansowany aparat RTG do radiografii na rynku. Pomimo tradycyjnej architektury aparatu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-05-29 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link Projekty zewnętrzne 2013 nr PE-PN-5/13 Wrocław: UMW/AZ/PE-PN-9/13

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę cyfrowego aparatu rtg

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę cyfrowego aparatu rtg Wrocław, dnia 1.08.2014r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę cyfrowego aparatu rtg w związku z realizacją projektu: Cyfrowa diagnostyka obrazowa- innowacyjne rozwiązania w firmie MEDIX współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl z 5 2015-12-30 10:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl Słupsk: Dostawa mikropłytek oraz materiałów zużywalnych

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ANALOGOWEGO APARATU RENTGENOWSKIEGO KOSTNO-PŁUCNEGO Z KOLUMNĄ JEZDNĄ

DOSTAWA ANALOGOWEGO APARATU RENTGENOWSKIEGO KOSTNO-PŁUCNEGO Z KOLUMNĄ JEZDNĄ Znak sprawy: SZP/380/27/2013 MODYFIKACJA FORMULARZ OFERTOWY Znak sprawy: SZP/380/27/2013 MODYFIKACJA Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY UWAGA: (Wypełnia w całości i podpisuje WYKONAWCA) NAZWA WYKONAWCY:......

Bardziej szczegółowo

Nr post. 19/520/MN/2017 Gdańsk, dnia r. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr post. 19/520/MN/2017 Gdańsk, dnia r. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr post. 19/520/MN/2017 Gdańsk, dnia 01.03.2017 r. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. Dostawa fabrycznie nowych homologowanych autobusów miejskich typu CABRIO

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI SPZOZ/P.N.07/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2007-02-14 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawy sprzętu jednorazowego użytku nr sprawy SPZOZ/P.N.07/2007. Samodzielny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ ZSM / ZP/230/17.1/2015. Chorzów, dnia 11.05.2015r. Szanowni Wykonawcy

SP ZOZ ZSM / ZP/230/17.1/2015. Chorzów, dnia 11.05.2015r. Szanowni Wykonawcy SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 3499-298, faks

Bardziej szczegółowo

GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie Nowy Dwór Mazowiecki ul.

GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie Nowy Dwór Mazowiecki ul. Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 6 listopada 2014 r. Wszyscy Wykonawcy, którym została przekazana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sterylnych, jednorazowych obłożeń do znieczuleń przewodowych.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY Warszawa ul. Banacha 1a

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY Warszawa ul. Banacha 1a SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa ul. Banacha 1a abcdef DYREKTOR NACZELNY 599-15-00 Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH 599-15-10 Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 599-15-20

Bardziej szczegółowo

Pytania z dn , pismo 1:

Pytania z dn , pismo 1: UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 17.07.2015 MŚ-ZP-DK-333-34/15 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski dn r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa

Ostrów Wielkopolski dn r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Ostrów Wielkopolski dn. 20.07.2017 r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę aparatu Rtg z ramieniem C dla Oddziału Ortopedii w Zespole Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/08PN/13 Płock, dnia 21 stycznia 2013 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Warszawa, dn. 06 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę i instalację 15 mammografów analogowych wraz z deinstalacją posiadanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl Skierniewice: Dostawa urządzeń medycznych Numer ogłoszenia: 173028-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój, dnia r.

Jastrzębie-Zdrój, dnia r. Jastrzębie-Zdrój, dnia 27.04.2015 r. BZP/38/382-20/.../15 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Sandomierz: Dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne Numer ogłoszenia: 59396-2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla Kliniki Chorób

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: debica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  debica.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz debica.pl Dębica: MATERIAŁY OPATRUNKOWE: PLASTRY I PRZYLEPCE W PAKIECIE I ORAZ JAŁOWE OPATRUNKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: debica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  debica.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz debica.pl Dębica: RURKI INTUBACYJNE, TRACHEOTOMIJNE, USTNO GARDŁOWE, FILTRY ODDECHOWE, MECHANICZNE

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl 1 z 6 2015-06-08 13:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego,

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /17 Data: 21.02.2017 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Adreses strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adreses strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adreses strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa wziewnych środków znieczulenia ogólnego wraz z parownikami,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV:

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV: Ropczyce, 17.06.2013 r. ŻM 3201/ 9 / 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ropczyce Żłobek Miejski w Ropczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 22 sierpnia 2012 r. AZP.3320/ 40/ /12

Zamość, dnia 22 sierpnia 2012 r. AZP.3320/ 40/ /12 Zamość, dnia 22 sierpnia 2012 r. AZP.3320/ 40/ /12 Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 8/2016

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 8/2016 Strona internetowa Elbląg, 2016-03-31 Znak sprawy 8/2016 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 31.10.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych

Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy 2014 Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy videobronchoskopu

Dotyczy videobronchoskopu Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 1 z 5 2015-07-13 09:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=132_2015 Poznań: Dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych

Bardziej szczegółowo

INORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ: DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

INORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ: DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH Szczecin dnia 28.09.2011r. EM/MK/PN/SEK/08/2011 INORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ: DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.umed.lodz.pl Łódź: Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz

Bardziej szczegółowo

Słupsk: Dostawa pojemników na odpady medyczne Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Słupsk: Dostawa pojemników na odpady medyczne Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy z 5 2016-04-14 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl Słupsk: Dostawa pojemników na odpady medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl IŁŻA: dostawa wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 EIC ISO 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy ZPO:ZP/4/2014 nr i data ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 356884-2014 z 27.10.2014 data zamieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego: 28.10.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubuskie.pl Zielona Góra: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu

Bardziej szczegółowo

G-232-5/11 Radom, dnia 26 października 2011 r. Modyfikacja przedłużenie terminu

G-232-5/11 Radom, dnia 26 października 2011 r. Modyfikacja przedłużenie terminu G-232-5/11 Radom, dnia 26 października 2011 r. Modyfikacja przedłużenie terminu w przetargu nieograniczonym na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Sadu Rejonowego, ul. Struga 63, 26-600 Radom,

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 23.02.2016 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.12.2016.DW ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Dotyczy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6 - Zestawienie parametrów technicznoużytkowych

Wszyscy Wykonawcy. Dotyczy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6 - Zestawienie parametrów technicznoużytkowych Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 28.06.2017r DZP/16PN/2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy wraz z modyfikacją SIWZ

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy wraz z modyfikacją SIWZ Gdańsk, dnia 25.07.2014r. Sekcja Zamówień Publicznych telefon /fax: 058 344-44-40 e-mail: zamowienia@pcchz.pl Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy wraz z modyfikacją SIWZ Numer postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

dostawę i wymianę lampy w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite wraz z finansowaniem. znak postępowania RejZamPub/13/2014

dostawę i wymianę lampy w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite wraz z finansowaniem. znak postępowania RejZamPub/13/2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46 LAS-514/1-PN/105-2017 Rybnik, dnia 14.12.2017 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawy materiałów opatrunkowych:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY ORAZ PROJEKT UMOWY PO ZMIANIE

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY ORAZ PROJEKT UMOWY PO ZMIANIE Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Gdańsk, dnia 02.09.2010 r. ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk tel/fax.58 344-44-40 e-mail: zamowienia@pcchz.pl ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY ORAZ PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Dostawa myjni dezynfektora - 1 sztuki dla Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl Skierniewice: Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby oddziału kardiologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-06-03 09:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl Słupsk: Dostawę filtrów do usuwania leukocytów

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 1/ŁĄCZ/2011 Gdynia, 28.02.2011 r.

Oznaczenie sprawy: 1/ŁĄCZ/2011 Gdynia, 28.02.2011 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia 3 Dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup usług telefonii komórkowej. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat rentgenowski z ramieniem C

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat rentgenowski z ramieniem C Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z dn r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z dn r. Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.03.2015 r. BZP/38/382-13/15 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-12-02 16:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: ZAKUP I DOSTAWA AMBULANSU TYPU C W

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 15020-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo