Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ"

Transkrypt

1 Łódź, ul. A. Struga 86 Centrala tel.: (0-42) Sekretariat tel.: (0-42) Fax: (0-42) Łódź, dnia r. Dostawa i montaż dwustanowiskowego cyfrowego aparatu RTG do zdjęć kostnych i płucnych znak sprawy: ZP/ 1 /2015r. Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ Dotyczy SIWZ (2) SIWZ Czy Zamawiający zaakceptuje załączenie oświadczenia dla wyrobu medycznego, który nie był jeszcze wprowadzony na teren RP? W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie dysponował formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia/Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, gdyż zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z r. art. 58 ust. 3 ma 7 dni na powiadomienie Prezesa Urzędu ( ) od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na teren RP. Obecny zapis narusza konkurencję i równe traktowanie. Odpowiedź: TAK, Zamawiający zaakceptuje takie oświadczenie. SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczeń Producenta na potwierdzenie wymaganych parametrów sprzętu medycznego? Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ System archiwizacji PACS i RIS Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie systemu PACS/RIS działające w oparciu o nie komercyjny system bazodanowy z pełnym wsparcie producenta oprogramowania systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 38 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia systemu PACS wyposażonego w diagnostyczną przeglądarkę obrazów? W ramach rozwiązania dostarczone zostaną moduły oprogramowania systemu PACS oraz diagnostycznej przeglądarki.. Według wiedzy zamawiającego kilku

2 Pkt. 40 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie by oprogramowanie stacji diagnostycznej przechowywało dane obrazowe na stacji jak i na serwerze PACS?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 46 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu by oprogramowanie PACS przechowywało na serwerze ustawienia interfejsu użytkownika? W proponowanym rozwiązaniu ustawienia użytkowników przetrzymywane są na serwerze PACS jak i stacjach roboczych.. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 64 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez fuzji obrazów SPECT/CT oraz PET/CT?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 60 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji DSA?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 71,72 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji tworzenia folderów na poziomie użytkownika?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 82,83,84 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez narzędzia administracyjnego systemu PACS dostępnego przez protokół HTTPS oraz bez panelu administracyjnego przedstawiającego ustrukturyzowane informacje na temat działania systemu?. Według wiedzy zamawiającego kilku

3 Pkt. 97 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez automatycznego generowania wiadomości do administratorów systemu o zatrzymaniu interfejsu oraz o wywoływanych alertach?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 99 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wysyłania na adres użytkownika z linkiem pozwalającym na zmianę zapomnianego hasła?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 139 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości powiadamiania SMS/ wybrane osoby o fakcie opisania badania?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 150,151 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości rozliczania i generowania raportów w systemie NFZ?. Według wiedzy zamawiającego kilku Pkt. 156 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z możliwością eksportu raportów do formatu min. Excel?. Według wiedzy zamawiającego kilku Informacje ogólne Aparat RTG Pkt.5 - Wszystkie istotne elementy aparatu RTG pochodzące od jednego producenta tj. lampa, generator, stół. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie, Aparat RTG, tj. generator, detektor cyfrowy i oprogramowanie stacji technika oraz mechanika (stół, stojak) wyprodukowane są przez tego samego producenta? Pragniemy zwrócić uwagę, że detektor cyfrowy jest najważniejszym elementem aparatu rtg, gdzie powstaje finalny efekt pracy aparatu rtg, czyli obraz i to od jego jakości powinna zależeć ocena aparatu. Prosimy o modyfikacje wymagania na następujące: Wszystkie istotne elementy aparatu rtg pochodzące od jednego producenta tj. stół, stojak, generator, detektor

4 Generator wysokiego napięcia Pkt.15 - Aparat wyposażony w układ kalkulacji dawki promieniowania z jej sumaryczną prezentacją. Prosimy o dopuszczenie najpopularniejszego i dokładniejszego rozwiązania pomiaru dawki w postaci komory DAP i modyfikacje parametru na następujący: Aparat wyposażony w układ kalkulacji dawki promieniowania z jej sumaryczna prezentacją lub pomiar dawki za pomocą DAP DAP - 20 pkt. Kalkulacja dawki 0 pkt Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację parametru na: Aparat wyposażony w układ kalkulacji dawki promieniowania z jej sumaryczną prezentacją lub pomiar dawki za pomocą DAP. Zamawiający NIE wyraża zgody na proponowaną ocenę parametru poprzez przyznanie wskazanych punktów parametr pozostaje jako wymagany, bez oceny. - Lampa RTG Pkt Pojemność cieplna anody min 300 khu Pojemność cieplna anody ma istotny wpływ na ciągłość pracy pracowni rtg, dlatego prosimy o modyfikacje wymagania na następujące: Pkt. 21 Pojemność cieplna anody min 300 khu 400 khu 20 pkt. <400 khu 0pkt. Pkt Pojemność cieplna kołpaka min khu Oferowany aparat rtg posiada lampę o większej pojemności cieplnej i dużej szybkości chłodzenia lampy, którą Zamawiający pominął w swoich wymaganiach. Proponowana kombinacja parametrów lampy i kołpaka zapewnia możliwość ciągłej pracy aparatu rtg nawet przy niższej wartości pojemności cieplnej kołpaka. Dlatego prosimy o modyfikacje parametru na następujące: Pojemność cieplna kołpaka min khu - Kolumna lampy rtg Pkt Zakres ruchu wzdłużnego lampy rtg min 135 cm Wymagany zakres ruchu wzdłużnego lampy nie zapewnia pełnego pokrycia promieniowaniem rtg całości długości stołu, co będzie w przyszłości powodować konieczność przesuwu blatu stołu razem z pacjentem lub nawet konieczność przemieszczania pacjenta w celu wykonania badań pacjenta np. po wypadku. Dlatego prosimy o modyfikacje parametru na następujące: Zakres ruchu wzdłużnego lampy rtg min 135 cm 240 cm 20 pkt. <240 cm 0pkt. Pkt Obrót lampy RTG/ kolumny wokół osi pionowej [ 0 ] 270 Powyższy zakres nie ma zastosowania praktycznego, ponieważ badania wykonywane są na stole lub statywie. Dlatego prosimy o modyfikacje parametru na następujące: Obrót lampy RTg/ kolumny wokół osi pionowej 1800

5 - Stół do zdjęć Pkt Wymiary blatu min. 230 x 75 cm Z uwagi na fakt, iż dla bezpieczeństwa, komfortu pacjenta jak i technika rtg ważniejsza jest szerokość blatu, prosimy o modyfikacje parametru na następujące: Wymiary blatu min. 215 x 90 cm Pkt Zakres ruchu wzdłużnego blatu Min. +/- 50 cm Z punktu widzenia możliwości obrazowania jak i komfortu pracy technika rtg istotniejszy jest parametr opisany w pkt. 27 i jego odpowiednia wartość zapewniająca możliwość obrazowania na całej długości blatu. Dlatego prosimy o modyfikacje parametru na następujące: Zakres ruchu wzdłużnego blatu Min. +/- 40 cm - Detektor bezprzewodowy w stole Pkt Rozmiar pojedynczego piksela max. 155 [μm] Z uwagi na dostępność detektorów o znacznie mniejszej wielkości piksela, a przez to umożliwiających dokładniejsze obrazowanie, prosimy o modyfikacje punktacji na następujące: Rozmiar pojedynczego piksela max. 155 [μm] 140 [μm] < wartość oferowana 155 [μm] 0pkt. 140 [μm] wartość oferowana 20 pkt. Pkt Matryca obrazowania detektora min. 6 Mpix Z uwagi na fakt, iż rozdzielczość ma istotny wpływ na jakość otrzymanego obrazu prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji. Prosimy o modyfikacje wymagania na następujące: Matryca obrazowania detektora min. 6 Mpix 6Mpix <wartość oferowana 7,5MPix 0pkt. 7,5MPix <wartość oferowana 20 pkt. Pkt.54 - Całkowita waga panelu detektora max. 3,2[kg] Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga dostawy dwóch detektorów, co powoduje, iż detektory nie będą wyjmowane, a w związku z tym jego waga nie będzie miała znaczenia, prosimy o modyfikacje punktu na następujące:,całkowita waga panelu detektora max. 3,5[kg] Pkt Ilość wykonanych ekspozycji na detektorze bezprzewodowym bez ładowania 450 ekspozycji w ciągu minimum 3 godzin Powyższe wymagania, oznacza, iż Zamawiający wymaga możliwości wykonania 450 ekspozycji w odstępie niecałych 30 s. Powyższe wymagania nie ma możliwości praktycznego wykorzystania z uwagi na czas przygotowania pacjenta i obróbki zdjęcia. Dlatego prosimy o urealnienie wymagania i modyfikacje na następujące: Ilość wykonanych ekspozycji na detektorze bezprzewodowym bez ładowania 190 ekspozycji w ciągu minimum 3 godzin

6 - Detektor na stałe wbudowany w statywie Pkt Rozmiar pojedynczego piksela max. 160 [μm] Z uwagi na dostępność detektorów o znacznie mniejszej wielkości piksela, a przez to umożliwiających dokładniejsze obrazowanie, prosimy o modyfikacje punktacji na następujące: Rozmiar pojedynczego piksela max. 160 [μm] 140 [μm] <wartość oferowana 160 [μm] 0pkt. 140 [μm] wartość oferowana 20 pkt. Pkt Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI lub GdS Ze względu na różna wartość DQE detektorów cezowych i gadolinowych, oraz fakt, iż Zamawiający w pkt. 48 wymaga detektora cezowego powyższy zapis może spowodować konieczność modyfikacji parametrów w zależności od wybranego detektora. Detektory gadalinowe wymagają większej dawki promieniowania dla osiągnięcia obrazu zbliżonego do obrazów otrzymywanych na detektorach cezowych. Prosimy o modyfikacje wymagania na następujące: Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI Pkt Matryca obrazowania detektora min. 7 Mpix Z uwagi na fakt, iż rozdzielczość ma istotny wpływ na jakość otrzymanego obrazu prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji. Prosimy o modyfikacje wymagania na następujące: Matryca obrazowania detektora min. 7 Mpix 7Mpix wartość oferowana <9 MPix 0pkt. 9MPix wartość oferowana 20 pkt. Pkt DQE (Kwantowa Wydajność Detekcji) min 35% Ze względu na różną wartość DQE detektorów cezowych i gadolinowych, oraz fakt, iż Zamawiający w pkt. 48 wymaga detektora cezowego powyższy zapis może spowodować konieczność modyfikacji parametrów w zależności od wybranego detektora. Detektory gadalinowe wymagają większej dawki promieniowania dla osiągnięcia obrazu zbliżonego do obrazów otrzymywanych na detektorach cezowych. Prosimy o modyfikacje wymagania na następujące: DQE (Kwantowa Wydajność Detekcji) min 70% - Stacja Akwizycyjna Technika Pkt Regulacja jasności i kontrastu obrazów. Automatyczny dobór parametrów obrazu w zależności od wskazanego myszką obszaru anatomicznego. Automatyczny dobór parametrów obrazu występuje w zależności od rodzaju wybranej projekcji, dlatego w celu uniknięcia pomyłki prosimy o modyfikacje parametru na następujące: Regulacja jasności i kontrastu obrazów. Automatyczny dobór parametrów obrazu w zależności od obszaru anatomicznego/ rodzaju wybranej projekcji. Pkt Możliwość pomiarów długości, kątów wraz z kalibracja Czy Zamawiający dopuści stacje akwizycyjną technika bez możliwości kalibracji? Dokładne pomiary wraz z kalibracją wykonywane są na stacji lekarskiej wyposażonej w wysokiej rozdzielczości monitory. Prosimy o modyfikacje wymagania na następujące: Możliwość pomiarów długości, kątów

7 Dotyczy załącznika nr 2 - Formularz ofertowy Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT? Odpowiedź: Tak. Należy podać: w tym podatek VAT 8%... zł, podatek VAT 23%... zł Wystawiona przez wykonawcę faktura za realizację zamówienia winna zawierać pozycję dotyczącą ceny za aparat, jego dostawę i montaż oraz pozycję dotyczącą ceny adaptacji pomieszczeń. Dotyczy załącznika nr 7- Projekt umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w umowy. Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń Odpowiedź: Tak. W związku z powyższym 10 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie: Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w 2 umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych. Odpowiedź: Tak. - par.4 ust.11 oraz par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania (w okresie gwarancji) polegającej na instalacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami serwisu, tj. nowych wersji eliminujących wszelakie błędy i dysfunkcje oprogramowania, ale bez instalacji nowych funkcjonalności? Wynika to z faktu, że instalacja nowych funkcji jest rozbudową, a nie aktualizacją systemu.

8 Odpowiedź: Tak. Zamawiający uzna takie rozwiązanie - par. 6 ust. 2 Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania, wnosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne dookreślenie, co Zamawiający rozumie, pod pojęciem istotne naprawy? Prosimy o uwzględnienie, że niektóre elementy takie jak lampa rtg ulegają naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji i nie można w przypadku takich części odnawiać gwarancji kilkuletnich. Czy Zamawiający zgodzi się alternatywnie na zapis: W przypadku wymiany części zamiennych w ostatnim roku gwarancji, na wymienione części zamienne Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji liczonej od dnia wymiany części. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na taką modyfikację. - par. 6 ust. 3 Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosimy o jednoznaczne dookreślenie, czy Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). Odpowiedź: Tak. - INNE Ze względu na obszerny zakres prac projektowych, adaptacyjnych oraz instalacyjnych urządzenia RTG a także wymóg uzyskania pozwolenia na uruchomienie RTG od WSSE w Łodzi prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 80 dni. W przypadku braku zgodny na wydłużenie terminu do 80 dni prosimy o wyłączenie z zakresu przedmiotu zamówienia wymogu uzyskania pozwolenia na uruchomienie nowego RTG od WSSE. Prosimy o wskazanie miejsca instalacji stacji opisowych. Odpowiedź: Stacje opisowe zostaną zainstalowane w pokojach lekarskich (parter oraz I piętro). Czy Zamawiający posiada serwerownię do umieszczenia serwerów PACS? Jeśli tak prosimy o wskazanie lokalizacji oraz potwierdzenie ilości wolnego miejsca do wstawienia nowej szafy serwerowej. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada serwerowni. Miejsce instalacji serwera w wersji TOWER zostanie wskazane Wykonawcy w trakcie realizacji. Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenie przeznaczone pod instalację serwerów PACS spełnia wymogi pomieszczeń serwerowni. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada serwerowni. Miejsce instalacji serwera w wersji TOWER zostanie wskazane Wykonawcy w trakcie realizacji. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada infrastrukturę sieciową (IT) w obrębie i pomiędzy pomieszczeniami w których będą instalowane poszczególne dostarczone urządzenia (RTG, serwer PACS, Stacja opisowa). Odpowiedź: Zmawiający informuje, ze infrastruktura sieciowa zostanie wykonana do czasu instalacji aparatu RTG.

9 Czy Zamawiający dysponuje wolnym polem w głównej rozdzielni elektrycznej oraz odpowiednim zapasem mocy do podłączenia dostarczonych urządzeń? Odpowiedź: Tak. Prosimy o informację oraz wyszczególnienie planowanego zakresu prac adaptacyjnych w obrębie pomieszczenia RTG, uwzględniającego ewentualne zmiany rozkładu pomieszczeń, otworów drzwiowych, stolarki RTG oraz prac wykończeniowych. Odpowiedź: Zamawiający wymaga powiększenia sterowni (kosztem likwidacji toalety), montażu nowego okna wglądowego RTG 80x60, ułożenia wykładziny antyelektrostatycznej, wykonania nowych okładzin ściennych w sterowni oraz pracowni RTG, wymiany paneli sufitu podwieszanego w pracowni oraz montażu sufitu podwieszanego w sterowni. Dodatkowo zamawiający wymaga wykonania wszystkich prac niezbędnych do poprawnego funkcjonowania dostarczonego urządzenia RTG. Prosimy o wskazanie standardu wykończenia pomieszczeń (rodzaj okładzin, kolorystyka). Odpowiedź: Do ustalenia w trakcie realizacji. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w obecnej pracowni RTG posiada sprawy i odpowiednio wydajny system wentylacji mechanicznej zgodny z przepisami prawa dla pomieszczeń diagnostyki obrazowej RTG. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. W udzielonych w dn pytaniach i odpowiedziach Zamawiający zmienił zakres przedmiotu zamówienia i wymaga: 6) fartuchy ochronne dla dzieci i dorosłych. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie, jaki to ma być rodzaj fartuchów, w jakim mają być one rozmiarze oraz ile sztuk fartuchów dla dzieci i dorosłych będzie wymagał Zamawiający. Odpowiedź: Fartuchy ochronne po jednej sztuce dla dzieci i dla dorosłych.

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT Nr www, u.wp.mit.l i tel. +48 22 6873294 KANCEL AA J;wNA 1woizc(L)pgoyp1 INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA Prawo (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo