Exchange Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange wersja 1.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0"

Transkrypt

1 Exchange 2013 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013 wersja 1.0

2 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU (NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKATU TYPU WILDCARD I DOMENY EXCHANGE2013.UNIZETO.LOCAL) WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM INSTALACJA CERTYFIKATÓW POŚREDNICH NA SERWERZE INSTALACJA CERTYFIKATU PRZYPISYWANIE USŁUG DO CERTYFIKATU WILDCARD SSL WERYFIKACJA USTAWIEŃ PO ZAKOŃCZENIU IMPORTU CERTYFIKATU ODNOWIENIE ISTNIEJĄCEGO CERTYFIKATU WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWEJ CERTYFIKATU I KLUCZA PRYWATNEGO 24 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

3 1. Generowanie żądania wystawienia certyfikatu (na przykładzie certyfikatu typu Wildcard i domeny exchange2013.unizeto.local) Domyślnie serwer pocztowy Exchange 2013 używa certyfikatu wystawionego samemu sobie, który nie jest automatycznie rozpoznawany jako zaufany w przeglądarkach WWW i programach pocztowych. Możliwe jest jednak skonfigurowanie certyfikatu uzyskanego od zaufanego centrum certyfikacji. Aby skonfigurować własny certyfikat należy wygenerować nowe żądanie o wydanie takiego certyfikatu. Aby wykonać ten proces należy uruchomić Centrum administracji Exchange. W tym celu uruchom przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer), wpisz adres: https://fqdn_serwera/ecp gdzie: FQDN - Pełna kwalifikowana nazwa domenowa serwera Ecp nazwa aplikacji Centrum administracji Exchange 3 3

4 Następnie wpisz dane do logowania. W kolejnym kroku wybierz Serwery. Następnie wybierz opcję Certyfikaty. Na ekranie pojawi się kreator generowania żądania CSR. W pierwszym kroku wybierz Utwórz żądanie certyfikatu od urzędu certyfikacji. 4 4

5 Przejdź przyciskiem Dalej. W kolejnym kroku zdefiniuj przyjazną nazwę, przejdź przyciskiem Dalej. W kolejnym kroku zdefiniuj domenę główną. Jeśli certyfikat ma obsługiwać sub-domeny należy zaznaczyć pole wielokrotnego wyboru. To pozwoli na zdefiniowanie domeny certyfikatu Wildcard 5 5

6 (*.exchange2013.unizeto.local). Następnie wskaż miejsce przechowywania nowego żądania certyfikatu. Następnie uzupełnij pola o następujące informacje: nazwa organizacji, jednostka organizacyjna, kraj, miasto, województwo. 6 6

7 W kolejnym kroku wskaż miejsce zapisu tworzonego żądania w formacie UNC. Finalizuj proces tworzenia żądania nowego certyfikatu przyciskiem Zakończ. Żądanie zostanie utworzone i zapisane we wskazanej lokalizacji. W konsoli Exchange pojawi się pozycja z żądaniem oczekującym. 7 7

8 2. Wysyłanie żądania do CERTUM Po zalogowaniu do systemu CERTUM, mając wygenerowane żądanie oraz złożone zamówienie w sklepie, wypełniamy formularz zgłoszeniowy i wklejamy żądanie CSR na stronie CERTUM. W tym celu wybierz menu Aktywacja certyfikatów. Następnie wybierz typ certyfikatu Wildcard SSL i aktywuj go przyciskiem Aktywuj. Wybierz CSR jako sposób dostarczenia klucza do certyfikatu. Następnie przejdź do kolejnego kroku przyciskiem Dalej. Wklej żądanie CSR, przejdź do kolejnego kroku przyciskiem Dalej. 8 8

9 UWAGA: W celu wklejania certyfikatu na stronie należy skopiować fragment tekstu od linii "--BEGIN CERTIFICATE --" do "--END CERTIFICATE--" (razem z tymi liniami!!!), używając do tego celu edytora tekstowego. Upewniamy się, że w polu jest wpisany poprawny adres (na ten adres zostaną wysłane dalsze instrukcje). Pojawi się strona, na której możemy się upewnić, że nasze żądanie CSR zostało wygenerowane na prawidłowe dane. 9 9

10 Uwaga: Należy się upewnić, że w polu podmiot jest wpisana poprawna nazwa naszej strony (jeśli kupujemy certyfikat na domenę upewnijmy się, że ta nazwa widnieje w tym polu)!!! Istnieje również możliwość zmiany okresu ważności certyfikatu. Upewniwszy się co do poprawności wprowadzonych danych należy potwierdzić załączone oświadczenie klikamy Aktywuj. Żądanie certyfikatu zostało wysłane do Centrum Certyfikacji. Na konto podane w żądaniu zostaną przesłane informacje dalszego postępowania

11 3. Instalacja certyfikatów pośrednich na serwerze Uwaga! Czynności opisane w niniejszym rozdziale należy wykonać tylko w przypadku braku zaświadczeń certyfikacyjnych w systemie Windows 2008/2012 server. Bardzo ważnym elementem są certyfikaty urzędów pośrednich. Należy je zainstalować na serwerze WWW aby przeglądarka internetowa poprawnie zweryfikowała wystawcę certyfikatu. Proszę wejść na stronę certum.pl i z górnego menu wybrać Obsługa certyfikatów a następnie Zaświadczenia i klucze. Proszę zapisać certyfikaty urzędów Certum CA, Certum Level I CA, Certum Level II CA, Certum Level III CA oraz Certum Level IV CA. Proszę wybrać certyfikaty dla serwerów SSL/TLS: Zalecaną metodą jest dystrybucja zaświadczeń certyfikacyjnych w domenie. Czynności te należy wykonać na kontrolerze domeny. W pierwszym kroku uruchom linię poleceń. Wpisz i uruchom poniższe polecenia certutil f dspublish CertumCA.cer NTAuthCA certutil f dspublish LevelIVCA.cer NTAuthCA certutil f dspublish CertumCA.cer RootCA W celu instalacji certyfikatów roota oraz pośrednich należy z menu Start-Programs-Administrative Tools wybrać Group Policy Management. UWAGA: W celu instalacji konsoli Group Policy Management wykonaj czynności opisane pod adresem: Po uruchomieniu konsoli Group Policy Management należy zaimportować zapisane wcześniej certyfikaty Certum CA do Trusted Root Certification Authorities 11 11

12 oraz Certum Level I CA, Certum Level II CA, Certum Level III CA oraz Certum Level IV CA do Intermediate Certification Authorities. Odświeżenie zasad grup GPO spowoduje automatyczną dystrybucję certyfikatów w domenie

13 4. Instalacja Certyfikatu Po wykonaniu powyższej procedury z poprzedniego punktu otrzymamy stosownego a z informacją o wystawieniu certyfikatu

14 Należy zalogować się na swoje konto sklepu https://sklep.unizeto.pl 14 14

15 Następnie z sekcji Zarządzanie certyfikatami wybierz wystawiony certyfikat. Rozwiń informacje o certyfikacie a następnie zapisz certyfikat w postaci binarnej *.cer lub tekstowej *.pem Kolejnym krokiem jest instalacja certyfikatu w serwerze Exchange W konsoli Centrum administracji Exchange znajdź Serwery-Certyfikaty. W środkowej sekcji zaznacz żądanie oczekujące certyfikatu. Następnie wybierz opcje w celu importu certyfikatu lub wybierz opcję Ukończ

16 Podaj ścieżkę do pliku certyfikatu zapisanego w poprzednim kroku. Należy zachować format UNC. Pole z hasłem należy pozostawić puste. W kolejnym kroku należy określić serwer, dla którego chcesz zastosować certyfikat. Proces importu certyfikatu sfinalizuj przyciskiem Zakończ

17 W sekcji gdzie znajdują się certyfikaty znajduje się zaimportowany certyfikat. Zaznacz z listy zaimportowany certyfikat, następnie kliknij dwukrotnie na nim lub wybierz ikonę ołówka. Na ekranie pojawią się informacje o certyfikacie. W zakładce Ogólne znajdziesz takie informacje jak: Przyjazna nazwa Stan Wystawca Termin wygaśnięcia Temat Alternatywna nazwa tematu Odcisk palca Natomiast w zakładce usługi znajdują się informacje na temat przypisanych usług do danego certyfikatu

18 5. Przypisywanie usług do certyfikatu Wildcard SSL W celu przypisania usług takich jak: POP, SMTP, IMAP, IIS do zainstalowanego certyfikatu należy zaznaczyć certyfikat. Następnie należy wywołać ikonę ołówka i wybrać zakładkę Usługi. Na ekranie pojawi się kreator pozwalający na przypisanie usług do certyfikatu. Wskaż usługi z którymi ma być powiązany certyfikat (np. Internet Information Services, SMTP). Na ekranie pojawi się komunikat informujący o nadpisaniu domyślnego certyfikatu, dotychczas używanego dla wskazanych usług. Potwierdź przyciskiem tak zmianę przypisanego certyfikatu

19 Proces przypisania certyfikatu do wskazanych usług został zakończony

20 6. Weryfikacja ustawień po zakończeniu importu certyfikatu W celu sprawdzenia poprawności całego procesu, uruchom przeglądarkę i wpisz adres https://nazwa_serwera/nazwa aplikacji np. https://mail.exchange2013.unizeto.local/owa. O poprawności importu certyfikatu i jego certyfikatu świadczy ikona żółtej kłódki obok paska adresu. Jest to informacja, że certyfikat został wystawiony i uwiarygadnia tożsamość witryny

21 7. Odnowienie istniejącego certyfikatu W wersji Exchange 2013 istnieje możliwość odnowienia istniejącego certyfikatu, którego ważność zbliża się do końca. Jest to skrócony proces pozyskiwania certyfikatu. Tworzone żądanie wykorzystuje dane zawarte w istniejącym certyfikacie. W celu odnowienia certyfikatu zaloguj się do Centrum administracji Exchange. Po zalogowaniu wybierz sekcję Serwery-Certyfikaty. Wskaż certyfikat, który chcesz odnowić, następnie wybierz opcję Odnów. Na ekranie pojawi się okno pozwalające na zapis żądania certyfikatu do pliku. Wskaż lokalizację zapisu w formacie UNC

22 Po zakończeniu procesu generowania żądania i jego zapisania wykonaj czynności opisane w pkt. 2 niniejszej dokumentacji. Po pozyskaniu certyfikatu należy ukończyć proces pozyskiwania certyfikatu. W tym celu zaznacz z listy żądanie oczekujące i z prawej strony okna wybierz opcję Ukończ

23 Następnie wskaż lokalizację pliku z certyfikatem i potwierdź jego import. Proces odnowienia zostanie zakończony. Należy również pamiętać aby przypisać odnowiony certyfikat do wybranych usług. Opis w jaki sposób przypisuje się certyfikat do grupy usług znajduje się w pkt

24 8. Wykonywanie kopii zapasowej certyfikatu i klucza prywatnego W celu wykonania kopii klucza prywatnego uruchom Centrum administracji Exchange, z listy wskaż zainstalowany certyfikat. Następnie z menu kontekstowego wybierz ikonę, a następnie eksport certyfikatu do pliku. W kolejnym kroku należy podać lokalizację zapisu pliku, jego nazwę oraz hasło chroniące plik pfx

25 Po potwierdzeniu eksportu przyciskiem ok, należy przy użyciu eksploratora Windows przejść do wskazanego udziału i sprawdzić czy znajduje się zapisany plik

Tomcat + SSL - Windows/Linux. Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Tomcat. wersja 1.1

Tomcat + SSL - Windows/Linux. Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Tomcat. wersja 1.1 Tomcat + SSL - Windows/Linux Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Tomcat wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. GENEROWANIE CERTYFIKATU... 3 2.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY RSA... 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.7

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.7 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.7 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Tworzenie certyfikatu... 4 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Standard Code Signing. Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Standard Code Signing. Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Standard Code Signing Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii Java wersja 1.3 Spis treści WSTĘP... 3 1. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 1.1. TWORZENIE ŻĄDANIA CERTYFIKATU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. UŜycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

APACHE 2.0 + SSL Linux. UŜycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. APACHE 2.0 + SSL Linux UŜycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.3 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 3 2.1. GENEROWANIE WNIOSKU O CERTYFIKAT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Wersja 1.4 / 11-10-2012 / autor: Dariusz Jaruga Spis treści Spis treści Spis treści... 2 Dostęp do konta na serwerze pocztowym MS Exchange

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji Skanuj do sieci (Windows )

Instrukcja funkcji Skanuj do sieci (Windows ) Instrukcja funkcji Skanuj do sieci (Windows ) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother, patrz uu Instrukcja Obsługi dla Sieci. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo