TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA I STOPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA I STOPNIA"

Transkrypt

1 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA I STOPNIA KATEDRA KONTRUKCJI BUDOWLANYCH Dr inż. Marta Słowik 1. Projekt budynku przedszkola o konstrukcji żelbetowej 2. Projekt konstrukcyjny kondygnacji podziemnej budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na garaż 3. Projekt konstrukcyjny budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na luksusowe apartamenty 4. Projekt budynku żłobka o konstrukcji żelbetowej 5. Rozwiązanie konstrukcyjne dwukondygnacyjnego budynku klubu sportowego 6. Projekt konstrukcyjny kondygnacji podziemnej hotelu z przeznaczeniem na garaż wielostanowiskowy 7. Projekt konstrukcyjny budynku galerii handlowej 8. Projekt konstrukcyjny dwukondygnacyjnego budynku przychodni lekarskiej 9. Projekt konstrukcji budynku szkoły podstawowej 10. Projekt konstrukcji budynku szpitala Dr inż. Marcin Górecki 1. Projekt konstrukcji stalowej pod tablice reklamowe. 2. Projekt konstrukcji stalowej zadaszenia stacji benzynowej. 3. Projekt konstrukcji stalowej zadaszenia peronu kolejowego. 4. Zasady obliczania i wykonywania połączeń śrubowych i spawanych według Eurokodu. 5. Projekt konstrukcji budynków powtarzalnych zlokalizowanych w strefie brzegowej rzeki Wieprz. KATEDRA KONSERWACJI ZABYTKÓW Dr inż. Anna Życzyńska 1. Projekt instalacji ogrzewczej w budynku wielofunkcyjnym (co najmniej 2 warianty). 2. Projekt instalacji ogrzewczej w budynku użyteczności publicznej (co najmniej 2

2 warianty). 3. Projekt modernizacji instalacji ogrzewczej w budynku wielorodzinnym (co najmniej 2 warianty). 4. Technologie i koszty docieplenia przegród budowlanych (porównanie różnych metod na przykładzie wybranego budynku). Dr inż. Jerzy Adamczyk 1. Wpływ instalacji słonecznej na wartość energii pierwotnej na podstawie wybranego budynku. 2. Wykorzystanie wód opadowych do celów bytowych. 3. Projekt wentylacji w budynku pasywnym. Mgr inż. Tomasz Nicer Dr inż. Maciej Trochonowicz 1. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego drewnianego spichlerza. 2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego drewnianego dworku. 3. Projekt remontu więźby dachowej zabytkowego drewnianego dworu. 4. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego drewnianej szkoły. 5. Projekt remontu i adaptacja drewnianej szkoły. 6. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego drewnianej cerkwi. 7. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego drewnianej stodoły. 8. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego drewnianego młyna. 9. Projekt adaptacji drewnianej plebanii. 10. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego drewnianej plebanii. 11. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego drewnianego leśniczówki. 12. Projekt remontu więźby dachowej drewnianej leśniczówki. 13. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego drewnianej willi. 14. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego drewnianego domu. 15. Projekt nadbudowy domu wzniesionego w technologii tradycyjnej. 16. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego drewnianej kościoła. 17. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku byłej gorzelni. 18. Projekt remontu i adaptacji budynku po byłej gorzelni. 19. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego dworku. 20. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego zabytkowej szkoły. 21. Projekt adaptacji budynku szkoły na cele mieszkalne. 22. Projekt remontu i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej szkoły. 23. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego murowanej cerkwi. 24. Projekt remontu więźby dachowej murowanej cerkwi. 25. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego młyna wodnego. 26. Remont i adaptacja zabytkowej plebanii. 27. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego zabytkowej plebanii. 28. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego willi. 29. Projekt remontu i adaptacja drewnianej szkoły.

3 30. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego drewnianego młyna. 31. Projekt nadbudowy domu wzniesionego w technologii tradycyjnej. 32. Projekt remontu i adaptacji budynku po byłej gorzelni. 33. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego dworku. 34. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego zabytkowej szkoły. 35. Projekt adaptacji budynku szkoły na cele mieszkalne. 36. Projekt remontu i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej szkoły. 37. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego młyna wodnego. 38. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego zabytkowej plebanii. Dr inż. arch. Jacek Knothe 1. Zespół pałacowy - Pałacyk Myśliwski w Julinie metoda rewitalizacji funkcji publicznej przez adaptację. 2. Zespół pałacowy - Pałacyk Myśliwski w Julinie opracowanie metody rewaloryzacji konstrukcji drewnianej dla celów adaptacji. 3. Zespół pałacowy - Pałacyk Myśliwski w Julinie adaptacja zabudowy pałacowej na publiczną funkcję edukacyjną / manufakturę. 4. Zespół pałacowy - Pałacyk Myśliwski w Julinie adaptacja budynku na manufakturę / ośrodek rzemiosł artystycznych i sztuki budowlanej. Dr hab. inż. Mykola Bevz, prof. PL 1. Projekt odbudowy pasażu Mikoliasza we Lwowie. 2. Projekt aranżacji architektonicznej zabytkowych obiektów z XIII w. w Chełmie i okolicy (Chełm-Górka, Bielawa, Stołpie, Podgórze). 3. Projekt konserwacji i adaptacji ruin spichlerza w Kazimierzu nad Wisłą. Prof. dr hab. inż. arch. Petro Rychkov 1. Projekt remizy strażackiej w Lublinie. 2. Rewaloryzacja terenów Parku Rusałka na potrzeby utworzenia parku architektonicznego Mini-Polska. KATEDRA GEOTECHNIKI Dr Lucjan Gazda 1. Ocena przydatności wybranych surowców ilastych Lubelszczyzny do budowy domu z gliny.

4 2. Ocena trwałości budowli z gezy i opoki na przykładzie obiektów z rejonu Nałęczowa oraz Kazimierza Dolnego. 3. Ocena surowcowa i techniczna kamieniarki w obiektach sakralnych Lubelszczyzny projektowanych przez P. Dziekońskiego. 4. Wczesnośredniowieczne zaprawy z Chełma i okolic ocena surowcowa i techniczna. 5. Geotechniczna ocena stateczności kamiennej wieży w Stołpiu k. Chełma w oparciu o badania archeologiczne. 6. Geotechniczna ocena stateczności zespołu pałacowego na Wysokiej Górce w Chełmie w oparciu o badania archeologiczne. 7. Projekt technologiczny tynku z gliny Gawłówka. Dr inż. Jolanta Słoma 1. Posadowienie wysokiego budynku w sąsiedztwie zabudowy miejskiej 2. Projekt posadowienia pośredniego budynku w złożonych warunkach gruntowych 3. Projekt zabezpieczenia ściany głębokiego wykopu za pomocą zakotwionej ścianki berlińskiej 4. Projekt zabezpieczenia ścian głębokiego wykopu w warunkach zwartej zabudowy miejskiej 5. Projekt trybuny ziemnej z jednostronnym murem oporowym 6. Projekt odbudowy wału przeciwpowodziowego 7. Projekt stabilizacji skarpy drogowej 8. Projekt fundamentu pod przejściem dla pieszych 9. Wpływ błędnego rozpoznania lub niewłaściwej oceny podłoża na nadmierne osiadanie budowli 10. Wpływ naruszenia podłoża gruntowego pod fundamentami na stan budowli 11. Projekt posadowienia obiektu z uwzględnieniem wypadkowej obciążenia poza rdzeniem podstawy 12. Projekt posadowienia budynku w gruntach podatnych na zjawiska ekspansywne Dr inż. Jacek Zyga 1. Analiza opłacalności zakupu gruntu pod inwestycję budowlaną na przykładzie wielolokalowego budynku. 2. Prace geodezyjne jako element procesu budowlanego. 3. Udział jednostek wykonawstwa geodezyjnego w procesie inwestycyjnym. 4. Analiza opłacalności zakupu gruntu pod inwestycję budowlaną na przykładzie wielolokalowego budynku mieszkalnego 5. Analiza opłacalności inwestycji budowlanej na przykładzie budynku mieszkalnego 6. Pomiar detali architektonicznych metodami geodezyjny mina przykładzie budynku WICA 7. Okresowy pomiar osiadań elementów budowli inżynierskiej na przykładzie pokrywy zbiornika wody MPWIK. 8. Próba integracji wyników inwentaryzacji kształtu obiektu kubaturowego wykonanych metodami tachimetrii i skaningu laserowego.

5 KATEDRA MECHANIKI CIAŁA STAŁEGO Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski opiekun mgr inż. Przemysław Golewski, 1. Badanie wpływu starzenia w komorze solnej kompozytu z włókien szklanych na udarność. 2. Wpływ geometrii karbu na własności wytrzymałościowe przy jednoosiowym rozciąganiu dla kompozytu z włókien szklanych. 3. Badanie lin polipropylenowych wraz z opracowaniem i wykonaniem stanowiska laboratoryjnego. opiekun mgr inż. Daniel Pietras, 4. Wpływ zarysowań na nośność konstrukcji budowlanej ze szła warstwowego poddanej oddziaływaniom statycznym. 5. Obliczenia numeryczne i analityczne konstrukcyjnych elementów budowlanych wykonanych z materiałów kompozytowych. 6. Wpływ zarysowań na nośność konstrukcji budowlanej ze szkła warstwowego poddanej oddziaływaniom dynamicznym Dr inż. Ewa Zarzeka-Raczkowska 1. Wytrzymałość wybranych połączeń elementów konstrukcji poddanych obciążeniom termicznym. 2. Wpływu wybranych czynników konstrukcyjnych i technologicznych na wytrzymałość połączeń elementów konstrukcji. 3. Projektowanie połączeń mieszanych elementów konstrukcji. KATEDRA ARCHITEKTURY URBANISTYKI I PLANOWANIE PRZESTRZENNEGO Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski 1. Projekt Kaplicy studenckiej na terenie Kampusu Politechniki Lubelskiej 2. Projekt Kliniki Weterynaryjnej dla zwierząt małych 3. Projekt Kliniki Weterynaryjnej dla zwierząt dużych 4. Jednorodzinny dom pasywny 5. Całoroczny Ośrodek Rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych umysłowo 6. Ośrodek Leczenie Zaburzeń Psychicznych Dr inż. arch. Natalia Przesmycka 1. Dom jednorodzinny w wybranej lokalizacji z dostosowaniem dla konkretnego użytkownika np. osób starszych, rodziny wielodzietnej itd. 2. Obiekt usługowy (funkcja do ustalenia z dyplomantem) zlokalizowany na wsi

6 3. Obserwatorium astronomiczne 4. Klub młodzieżowy - przebudowa istniejącego obiektu Dr inż. arch. Halina Landecka 1. Pawilon obsługi ruchu turystycznego 2. Miejska Hala Targowa 3. Centrum Usług Medycznych 4. Dom z pracownią usługową architekta/artysty 5. Biblioteka 6. Akademik 7. Budynek mieszkalny w zabudowie zwartej (plomba) 8. Muszla Koncertowa w parku 9. ZOO OBIEKTY ZABYTKOWE DO ADAPTACJI: 1. Adaptacja dworku Krychowskich w Lublinie, przy ul. Agronomicznej. Obiekt tuż przy skansenie (Muzeum Wsi Lubelskiej). Przekształcony w latach 70. na mieszkania dla pracowników muzeum, ostatnio wrócił do rąk b. właścicieli i nie ma na niego pomysłu. Dziś mógłby być wykorzystany np. na restaurację z tradycyjnymi potrawami lub kawiarnię przy skansenie, poddasze mogłoby pomieścić kilka pokoi gościnnych, zadrzewiony teren teren może być też fajnie wykorzystany. A może inny pomysł na jego wykorzystanie?). Jest inwentaryzacja. 2. Adaptacja dawnej plebanii w Biskupicach gm. Trawniki funkcja otwarta - do ustalenia. Jest inwentaryzacja. 3. Odbudowa dworu w Trawnikach (został tylko słabo zachowany park, kaplica i kordegarda). Nowa realizacja wkomponowana w zastaną dawną przestrzeń 4. Adaptacja (z cz. odbudową) zespołu folwarcznego w Kozłówce na cele turystyczne. Jest inwentaryzacja, budynki w częściowej ruinie, położone tuż za zespołem pałacowym (dawniej stanowiły zaplecze gospodarcze). Jest inwentaryzacja i stare koncepcje. 5. Krupe gm. Krasnystaw adaptacja ruin zamku na cele turystyczne. (może częściowe wykorzystanie ruin na ekspozycje? happeningi? może mały pawilon w ruinach zaplecze informacyjno sanitarne dla turystów? Jest inwentaryzacja. 6. Kośmin gm. Żyrzyn dwór Kossaków 7. Drzewce gm. Nałęczów - dwór 8. Brzezice gm. Piaski gm. Dwór Mgr inż. arch. Elżbieta Pytlarz 1. Zespół domów jednorodzinnych urbanistyka dla całego zespołu, opracowanie jednego domu (domy wolnostojące, zabudowa bliźniacza, szeregowa, atrialna, grupowa), lokalizacja działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, lokalizacja dowolna. 2. Dom jednorodzinny adresowany dla inwestora o konkretnych zainteresowaniach. 3. Dom rodzinny na własnej działce. 4. Przebudowa typowego, jednorodzinnego domu kostki. 5. Mały biurowiec, siedziba przedstawicielstwa firmy, lokalizacja dowolna. 6. Przedszkole, lokalizacja dowolna.

7 7. Szkoła podstawowa, liceum, gimnazjum, szkoła zawodowa, lokalizacja dowolna. 8. Zagospodarowanie wybranego fragmentu osiedla urbanistyka, obiekt plombowy, lokalizacja: Chełm, Lublin, lokalizacja dowolna 9. Budynek uzupełniający (plomba) z dowolną funkcją Chełm, Lublin, każda inna lokalizacja. 10. Adaptacja dawnej szkoły na obiekt o dowolnie wybranej funkcji użyteczności publicznej z wyjątkiem hotelu Chełm, ul. Lubelska. 11. Adaptacja drewnianej chaty na dom dla rodziny 4 6 osobowej, projekt zabudowań gospodarczych (lokalizacja do ustalenia). 12. Hotel, (motel, hostel) lokalizacja do ustalenia. 13. Zespół zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności, lokalizacja na terenie, dla którego istnieje aktualny MPZP. 14. Adaptacja budynków poprzemysłowych na dowolną funkcję. 15. Obiekt sportu i rekreacji. 16. Tematy autorskie dyplomantów. Dr inż. arch. Marzena Siestrzewitowska 1. Projekt modernizacji architektoniczno - urbanistycznej osiedla z czasów PRL (zwłaszcza z wielkiej płyty), tj. koncepcja dobudowy lub przebudowy wybranego bloku i/lub schematy przebudowy mieszkań w nim oraz opracowanie nowych elewacji bloków, uzupełnienia pustych placów poprzez zaproponowanie funkcji oraz formy nowych obiektów, projekt podłogi urbanistycznej (w tym odmienne zagospodarowanie przestrzeni sąsiedzkich i publicznych), 2. Rewitalizacja zespołu zabudowy przemysłowej lub poprzemysłowej z terenu Lublina lub innego miasta, również z przeznaczeniem zespołu na nowe funkcje (parki technologiczne, centra innowacji, lofty, usługi wszelkiego typu, np. centra młodzieżowe itp.), 3. Rewitalizacja starego miasta lub dowolnego - interesującego fragmentu strefy śródmiejskiej wybranego miasta Lubelszczyzny (lub innego do stu tysięcy mieszkańców), w tym koncepcja architektoniczna nowego obiektu/plomby oraz projekt podłogi urbanistycznej przestrzeni publicznych i projekt ich pierzei, 4. Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna (w tym koncepcja zagospodarowania przestrzennego i koncepcja architektoniczna przykładowego budynku mieszkalnego) nowego osiedla zabudowy: a) wielorodzinnej, b) jednorodzinnej, c) lub mieszanej na wybranym przez siebie terenie w Lublinie lub w innym mieście, 5. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego i plan miejscowy nowego osiedla zabudowy : a) wielorodzinnej, b) jednorodzinnej, c) lub mieszanej na wybranym przez siebie terenie w Lublinie lub w innym mieście, 6. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego oraz plan miejscowy terenów zdegradowanych w Lublinie lub innym mieście.

8 SAMODZIELNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Dr inż. arch. Jan Wrana 1. Ośrodek agro-turystyki w wybranej miejscowości woj. Lubelskiego 2. Ośrodek agro-turystyki w wydzielonej otulinie Parku w Trawnikach 3. Ośrodek turystyki krajobrazowej kajakowej nad rzeką Wieprz. 4. Ośrodek Hipoterapii w miejscowości regionu Lubelszczyzny 5. Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy turystyki konnej w regionie. 6. Koncepcja zagospodarowania Zespołu Pałacowo-Obronnego w Czemiernikach wraz z otoczeniem z wybranym obiektem np. oficyny na apartamenty z centrum monitoringu zespołu. 7. Koncepcja zagospodarowania Zespołu Pałacowo-Obronnego w Czemiernikach wraz z otoczeniem z wybranym obiektem np. Pałacu (odrestaurowania) na siedzibę z częścią hotelową Kompleksu turystyki krajobrazowej i ośrodka kultury. 8. Koncepcja regionalnego centrum komunikacyjnego w Lublinie z wybranym projektowo fragmentem założenia. 9. Koncepcja Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w rejonie Lotniska w Świdniku/Lublina 10. Wybrany obiekt użyteczności publiczne np. Muzeum Sztuki Współczesnej wzdłuż Traktu Miejskiego w Lublinie 11. Obiekt Funkcji Wyższego Rzędu w zabudowie Śródmiejskiej 12. Koncepcja zespołu sportowo-rekreacyjnego Politechniki Lubelskiej w Lublinie z wybranym projektem obiektu. 13. Przystań sportów wodnych z motelem nad Zalewem Zemborzyckim. 14. Centrum Designu w Lublinie 15. Projekt obiektu Kultury Kabaret. 16. Wielokulturowe Centrum Integracji. 17. Miejski Punkt Kontemplacji 18. Obiekt wielofunkcyjny o kreatywnej formie architektonicznej (do uzgodnienia z dyplomantem) 19. Obiekt plomba w zabudowie śródmiejskiej (do uzgodnienia z dyplomantem) 20. Szkoła Tańca w Lublinie 21. Dom artysty z pracownią (architekta, malarza, rzeźbiarza) 22. Centrum Sztuki ulicznej - Graffiti w Lublinie Dr hab. inż. arch. Zbigniew Radziewanowski

9 1. Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w znanej przestrzeni krajobrazu otwartego wsi, w dzielnicy miasta, obszaru zdegradowanego (poprzemysłowego, poeksploatacyjnego). 2. Koncepcja uporządkowania architektoniczno-urbanistycznego zdegradowanej przestrzeni śródmiejskiej wraz z projektem obiektu użyteczności publicznej. 3. Koncepcja zagospodarowania znanej przestrzeni usytuowanej w krajobrazie naturalnym lub zbliżonym do wyżej wymienionego wraz z projektem obiektu przeznaczonego dla celów funkcji LWT (lecznictwo, wypoczynek, turystyka). 4. Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna na obiekt użyteczności publicznej w znanej przestrzeni krajobrazu naturalnego lub zurbanizowanego. Dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska 1. Dom z idea 2. Rodzinny dom dziecka 3. Pensjonat spokojnej starości 4. Dom rekolekcyjny Dr inż. Arch. Maciej Kłopotowski Tematy robocze, które należy z dyplomantem doprecyzować (zależnie od konkretnej lokalizacji i/lub wybranego użytkownika): 1. Dom jednorodzinny (artysty, celebryty,... - do wyboru) 2. Rezydencja w... / lub...(kogo) 3. Dom rosnący - projekt wieloetapowej rozbudowy 4. Dom interwencyjny (dla ofiar katastrof żywiołowych) 5. Zespół domów dla... (singli, młodych małżeństw, seniorów,... - do wyboru) 6. Zespół domów jednorodzinnych w... (miejscowość) 7. Budynek wielorodzinny w zabudowie śródmiejskiej 8. Budynek wielorodzinny jako zabudowa uzupełniająca na istniejącym osiedli mieszkaniowym Dr inż. arch. Łukasz Flaga

10 1. Dom Spokojnej Starości. 2. Prywatna szkoła średnia o profilu artystycznym. 3. Dom osoby niepełnosprawnej 4. Uniwersalny pawilon kino w plenerze 5. Przychodnia lekarska/weterynaryjna Mgr inż. arch. Renata Janusz 1. Dom śpiewaka (malarza, fotografa, kompozytora, itp.) 2. Pawilon organowy nad Zalewem Zemborzyckim 3. Zespół zabudowy atrialnej przeznaczonej dla studentów 4. Przedszkole integracyjne (ekologiczne, itd.) 5. Osiedlowy Klub Malucha. 6. Koncepcja zagospodarowania przestrzeni dziedzińca ul. Królewska17/Żmigród 1 rozbudowa Domu Słów. 7. Ośrodek rekreacyjny nad wybranym jeziorem. 8. Motel z restauracją 9. Pawilon miejski z funkcją przystani kajakowej. 10. Hostel w zabudowie śródmiejskiej. 11. Temat wybrany przez studenta. KATEDRA INŻYNIERII PROCESÓW BUDOWLANYCH Dr inż. Sławomir Biruk 1. Projekt technologii i organizacji budowy / robót budowlanych. Dr inż. Robert Bucoń 1. Projekt realizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego w technologii tradycyjnej. 2. Projekt montażu jednonawowej hali przemysłowej o dachu dwuspadowym. 3. Projekt realizacji budynku mieszkalnego w technologii żelbetowej monolitycznej. 4. Wielokryterialna analiza porównawcza doboru sytemu deskowań ściennych i stropowych. 5. Projekt remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL

11 1. Projekt konstrukcyjny wybranych elementów żelbetowych w wielokondygnacyjnym budynku usługowym o układzie szkieletowym. (5 prac) 2. Zaprojektować konstrukcję wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Układ ścian nośnych może być poprzeczny, podłużny, bądź mieszany.(5 prac) Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2. Dr inż. Agata Czarnigowska 1. Projekt technologii i organizacji robót budowlanych (5prac) Dr inż. Piotr Jaśkowski 1. Projekt organizacji budowy / robót budowlanych Dr inż. Teresa Szymura 1. Rodzaje zabezpieczeń przed wilgocią i wodą gruntową. 2. Spektrum materiałów hydro i termoizolacyjnych na rynku polskim. 3. Najnowsze technologie materiałów termoizolacyjnych w Polsce. 4. Charakterystyka mineralnych materiałów wiążących. 5. Charakterystyka tworzyw na bazie związków krzemu. 6. Hydroizolacja wilgotnych murów. 7. Korozje materiałów budowlanych na przykładzie wybranych obiektów. 8. Zabezpieczenia hydroizolacyjne konstrukcji dachowych. KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. PL 1. Projekt 10 boksów garażowych w nasypie ( zielone garaże ). 2. Projekt sklepu spożywczego o powierzchni do 250m 2 w małej miejscowości. 3. Projekt budynku bliźniaczego ze stropodachem odwróconym. 4. Trójsegmentowy budynek szeregowy (każdy segment o pow. 100m 2 ) w wersji budynku pasywnego. 5. Projekt termorenowacji na przykładzie budynku jednorodzinnego. 6. Nadbudowa budynku parterowego mieszkalnego o jedną kondygnację. 7. Projekt warsztatu samochodowego na 4 stanowiska obsługi. 8. Projekt sali do nauki tańca dla 30 osób.

12 9. Projekt apteki położonej w gminie wiejskiej. 10. Projekt przydrożnego baru szybkiej obsługi. 11. Rozwiązania strukturalne, materiałowe i konstrukcyjne balkonów i logi, wraz z obliczeniami statycznymi i wymiarowaniem. 12. Rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne stropów z przykładowymi obliczeniami statycznymi i wymiarowaniem. 13. Stropodachy rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne i materiałowe. 14. Analiza rozwiązań materiałowych, wymagań technicznych i lokalizacji budynków pasywnych na podstawie wybranych realizacji i propozycje do opracowania projektów. Dr inż. Wojciech Adamczyk Temat ogólny: Projekt: adaptacji, modernizacji, nadbudowy - rozbudowy, remontu, przebudowy, odbudowy itp. istniejącego budynku mieszkalnego (gospodarczego usługowego, i in.) Uszczegółowienie tematu nastąpi po wytypowaniu budynku stanowiącego przedmiot opracowania oraz ustaleniu zakresu i charakteru projektowanych zmian. Studenci mogą zgłaszać także propozycje własnych tematów projektowych z zakresu budownictwa ogólnego. Planowana liczba indywidualnych prac dyplomowych: Zapisy do dr inż. Wojciecha Adamczyka w sekretariacie katedry. Dr inż. Magdalena Grudzińska 1. Projekt architektoniczno-budowlany budynku jednorodzinnego energooszczędnego w standardzie NF40 zgodnie z indywidualnymi założeniami projektowymi 2. Projekt architektoniczno-budowlany budynku jednorodzinnego energooszczędnego w standardzie NF40 zgodnie z indywidualnymi założeniami projektowymi 3. Projekt architektoniczno-budowlany budynku jednorodzinnego energooszczędnego w standardzie NF40 zgodnie z indywidualnymi założeniami projektowymi 4. Projekt architektoniczno-budowlany budynku jednorodzinnego energooszczędnego w standardzie NF40 zgodnie z indywidualnymi założeniami projektowymi 5. Projekt architektoniczno-budowlany budynku jednorodzinnego pasywnego w standardzie NF15 zgodnie z indywidualnymi założeniami projektowymi 6. Projekt architektoniczno-budowlany budynku jednorodzinnego pasywnego w standardzie NF15 zgodnie z indywidualnymi założeniami projektowymi 7. Projekt architektoniczno-budowlany budynku jednorodzinnego z wybranymi obliczeniami cieplnymi i konstrukcyjnymi zgodnie z indywidualnymi założeniami projektowymi 8. Projekt architektoniczno-budowlany budynku jednorodzinnego z wybranymi obliczeniami cieplnymi i konstrukcyjnymi zgodnie z indywidualnymi założeniami projektowymi Dr inż. Danuta Barnat Hunek

13 1. Projekt architektoniczno budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego w technologii ścian jednowarstwowych z zastosowaniem różnych wariantów ścian. 2. Projekt architektoniczno budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego w technologii ścian dwuwarstwowych z zastosowaniem różnych wariantów ścian. 3. Projekt architektoniczno budowlany budynków jednorodzinnych o dachach płaskich w zabudowie szeregowej. 4. Projekt niskoenergetycznego domu jednorodzinnego z zielonym dachem z zastosowaniem różnych wariantów ścian. 5. Projekt architektoniczno budowlany budynku biurowego dwukondygnacyjnego z garażem podziemnym. 6. Obliczeniowa diagnoza wpływu konstrukcji ścian zewnętrznych domu jednorodzinnego na możliwość spełnienia wymogów cieplno - wilgotnościowych. 7. Projekt architektoniczno budowlany budynku jednorodzinnego energooszczędnego z zastosowaniem różnych wariantów ścian. 8. Analiza rozkładu temperatury i wilgotności w różnych wariantach ścian zewnętrznych na przykładzie projektu domu jednorodzinnego. 9. Nowoczesne materiały do budowy przegród zewnętrznych w budownictwie energooszczędnym - analiza ich wpływu na cechy cieplno wilgotnościowe na przykładzie projektu domu jednorodzinnego. 10. Technologia realizacji i efektywność stosowania materiałów ekologicznych w budownictwie jednorodzinnym. 11. Nowoczesne i tradycyjne metody ocieplania dachów skośnych na przykładzie budownictwa jednorodzinnego. 12. Projekt techniczny budynku biurowego z wariantowym rozwiązaniem materiałowym przegród zewnętrznych na podstawie założonej koncepcji architektonicznej. Zapraszam do współpracy studentów z własnymi propozycjami tematów mieszczących się w obszarze zagadnień ogólno-budowlanych. Do wyboru tematów. Dr inż. Waldemar Budzyński 1. Wpływ zaleceń krajowych do norm Eurokod na projektowanie stropu żelbetowego kategorii użytkowania A. 2. Wpływ zaleceń krajowych do norm Eurokod na projektowanie stropu żelbetowego kategorii użytkowania B. 3. Wpływ zaleceń krajowych do norm Eurokod na projektowanie stropu żelbetowego kategorii użytkowania C2. 4. Wpływ zaleceń krajowych do norm Eurokod na projektowanie stropu żelbetowego kategorii użytkowania C3.

14 5. Wpływ zaleceń krajowych do norm Eurokod na projektowanie stropu żelbetowego kategorii użytkowania C4. 6. Wpływ zaleceń krajowych do norm Eurokod na projektowanie stropu żelbetowego kategorii użytkowania D2. 7. Projekt komina przemysłowego konstrukcji żelbetowej o wysokości 150 m. 8. Projekt żelbetowego komina przemysłowego zlokalizowanego w II strefie wiatrowej. 9. Projekt konstrukcyjny jednonawowej hali o konstrukcji żelbetowej.

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014. Studia I stopnia KATEDRA MECHANIKI BUDOWLI

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014. Studia I stopnia KATEDRA MECHANIKI BUDOWLI TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Studia I stopnia KATEDRA MECHANIKI BUDOWLI Dr inż. Piotr Wielgos e-mail p.wielgos@pollub.pl 1. Projekt konstrukcyjny kondygnacji garażu wielopoziomowego.

Bardziej szczegółowo

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2.

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2. Studia I o stacjonarne i niestacjonarne Budownictwo Dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL 1 5. Projekt konstrukcyjny wybranych elementów żelbetowych w wielokondygnacyjnym budynku usługowym o układzie szkieletowym

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZATWIERDZONYCH TEMATÓW DYPLOMÓW rok akademicki 2017/2018 KIERUNEK: ARCHITEKTURA STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE

ZESTAWIENIE ZATWIERDZONYCH TEMATÓW DYPLOMÓW rok akademicki 2017/2018 KIERUNEK: ARCHITEKTURA STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE 15.05.2017 ZESTAWIENIE ZATWIERDZONYCH TEMATÓW DYPLOMÓW rok akademicki 2017/2018 KIERUNEK: ARCHITEKTURA STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE promotor: dr hab. inż. arch. Aleksander ASANOWICZ 1 Przestrzeń eksperymentalna

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Studia II stopnia KATEDRA DRÓG I MOSTÓW

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Studia II stopnia KATEDRA DRÓG I MOSTÓW TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Studia II stopnia Dr inż. Sławomir Karaś e-mail s.karas@pollub.pl KATEDRA DRÓG I MOSTÓW Studia niestacjonarne 1. Mosty łukowe analiza schematów statycznych

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Studia I stopnia KATEDRA ARCHITEKTURY URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Studia I stopnia KATEDRA ARCHITEKTURY URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Studia I stopnia KATEDRA ARCHITEKTURY URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski e-mail: b.kwiatkowski@pollub.pl 1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA. Grudziądz, ul. Rybacka, oferta inwestycyjna 1

OFERTA INWESTYCYJNA. Grudziądz, ul. Rybacka, oferta inwestycyjna 1 Grudziądz, ul. Rybacka, oferta inwestycyjna 1 OFERTA INWESTYCYJNA ARCHAS DESIGN Maciej Zuber, ul.skowronków 35, 43-305 Bielsko-Biała, tel. +48 33 8 103 704, +48 728 833 973, pracownia@archas.pl Grudziądz,

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012

Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012 Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012 doc. dr inż. arch. Artur Buława - Gabryszewski Tel kom: 603 185 431 1. Projekty zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013

INSTYTUT ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 prof. dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy (3) BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013 1. Ocena nośności granicznej ramy portalowej 2. Analiza stanu granicznego konstrukcji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STACJONARNYCH STUDIÓW II STOPNIA

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STACJONARNYCH STUDIÓW II STOPNIA TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STACJONARNYCH STUDIÓW II STOPNIA Dr inż. Sławomir Biruk s.biruk@pollub.pl KATEDRA INŻYNIERII PROCESÓW BUDOWLANYCH 1. Projekt organizacji budowy w układzie wariantowym. Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 Jednostka projektowa: Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 K TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO OLSZÓWKA O SANATORIUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja PRACOWNIA PROJEKTOWA Mgr inż. Dorota Sukiennik 72-005 Przecław 93d/7 Tel. 609-658-567 e-mail: sukiennik.dorota1@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja Obiekt: Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ARCHITEKTURA STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE

KIERUNEK: ARCHITEKTURA STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE 30.05.2016 ZESTAWIENIE ZATWIERDZONYCH TEMATÓW DYPLOMÓW rok akademicki 2016/2017 KIERUNEK: ARCHITEKTURA STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE promotor: dr hab. inż. arch. Aleksander ASANOWICZ 1 Przestrzeń eksperymentalna

Bardziej szczegółowo

NADBUDOWY MIESZKALNE Z PREFABRYKOWANYCH WIĄZARÓW

NADBUDOWY MIESZKALNE Z PREFABRYKOWANYCH WIĄZARÓW NADBUDOWY MIESZKALNE Z PREFABRYKOWANYCH WIĄZARÓW PRZYKŁAD NADBUDOWY MIESZKALNEJ - DOM WCZASOWY POBIEROWO Ceny działek w gminie Rewal, podobnie ja w innych rejonach nadmorskich są bardzo wysokie Sprzedano

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA Temat: Przebudowa i remont wraz z ociepleniem budynku Pawilonu Gimnastyki

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inżynierskich dla studiów stacjonarnych. i niestacjonarnych I stopnia dla studentów kooczących studia w lutym 2013.

Tematy prac inżynierskich dla studiów stacjonarnych. i niestacjonarnych I stopnia dla studentów kooczących studia w lutym 2013. Tematy prac inżynierskich dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia dla studentów kooczących studia w lutym 2013. Dr hab. inż. E. Błazik-Borowa 1. Projekt rusztowania modułowego o wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. Rzut piwnic rys. nr K-1 2. Rzut parteru rys. nr K-2 3. Schody zewnętrzne na zapleczu rys. nr K-3 4. Zestawienie stali profilowej rys.

1. Rzut piwnic rys. nr K-1 2. Rzut parteru rys. nr K-2 3. Schody zewnętrzne na zapleczu rys. nr K-3 4. Zestawienie stali profilowej rys. SPIS TREŚCI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Materiały budowlane 6. Uwagi końcowe 7. Normy budowlane i literatura

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Muszyńska doc. dr inż. arch. Maria Agajew dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz dr inż. arch. Katarzyna Bernatek- Bączyk dr inż. arch.

Elżbieta Muszyńska doc. dr inż. arch. Maria Agajew dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz dr inż. arch. Katarzyna Bernatek- Bączyk dr inż. arch. L I S T A P R O M O T O R Ó W prac dyplomowych inżynierskich z problematyką projektów (studia stacjonarne i niestacjonarne) Promotorów wybierają studenci Architektury, Architektury Wnętrz i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej Wskaźniki te nie wynikają z przepisów prawa ani obowiązujących norm, natomiast wiele z nich stanowi pojęcia fachowe i parametry służące do oceny jakościowej projektów. Struktura użytkowania terenu w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

I Projekt zagospodarowania terenu

I Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO I Projekt zagospodarowania terenu 1. PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Uprawnienia i wpisy do Izb Budowlanych Projektantów 2. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1, 2 2 Instytut Instytut Architektury i Urbanistyki 3 Kod PPWSZ-AU-1-416-S przedmiotu PPWSZ-AU-1-415-N Kierunek Architektura

Bardziej szczegółowo

Architektura studia pierwszego stopnia

Architektura studia pierwszego stopnia Architektura studia pierwszego stopnia Pytania do egzaminu inżynierskiego Egzamin dyplomowy obejmuje zestaw 3 pytań z trzech działów : Dział 1 Historia architektury Historia urbanistyki Konserwacja zabytków

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO OGÓLNE. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury Warszawa, ul. Wawelska 14. plansze dydaktyczne. Część III.

BUDOWNICTWO OGÓLNE. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury Warszawa, ul. Wawelska 14. plansze dydaktyczne. Część III. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część III Ściany Warszawa 2010 r. Plansza 1 / 48 ŚCIANY Ściany należą do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/106/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/106/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR VII/106/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia standardów w zakresie minimalnej ilości miejsc postojowych dla miasta Tychy Na podstawie art. 7.1, pkt. 1, 2, 4, 14

Bardziej szczegółowo

Strona 1

Strona 1 +48 787 442 626 www.viewarchitekci.pl pracownia@viewarchitekci.pl ul. Roztoki 3/28 NIP: 547 216 81 81 www.facebook.com/viewarchitekci/ 43-300 Bielsko-Biała REGON: 365 919 542 Strona 1 O NAS Firma View

Bardziej szczegółowo

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 Tematy prac inŝynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 dr inŝ. arch. Artur Buława Gabryszewski Tel.

Bardziej szczegółowo

ZBO LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. dr hab. inż. prof. UZ

ZBO LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. dr hab. inż. prof. UZ 1 ZBO IMIĘ STUDTA 1. dr hab. inż. Wojciech Eckert Projekt winiarni z zapleczem gastronomicznym 2. dr hab. inż. Wojciech Eckert Projekt adaptacji XIX budynku pofabrycznego na mieszkania 3. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

1977 1986 praca dydaktyczna na stanowisku asystenta na Wydziale Architektury P.W. 1987 91 praca własna w zawodzie architekta i artysty plastyka.

1977 1986 praca dydaktyczna na stanowisku asystenta na Wydziale Architektury P.W. 1987 91 praca własna w zawodzie architekta i artysty plastyka. Mgr inż. arch Piotr Fornalczyk Ul. Puszczyka 1 m28 02-785 Warszawa Katedra Inżynierii Budowlanej SGGW Wykładowca ŻYCIORYS ZAWODOWY 1977 obrona Pracy Dyplomowej ( wyróżnionej decyzją Rady Wydziału ) Wydział

Bardziej szczegółowo

(rejestr został sporządzony na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego)

(rejestr został sporządzony na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego) MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW W OBSZARZE ULIC FRANCISZKAŃSKIEJ, DEMOKRATÓW, KONOPNICKIEJ, SIKORSKIEGO I ŻEROMSKIEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący SPIS TREŚCI I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący 1. Zagospodarowanie terenu 1:500 2. Rzut parteru 1 1:200

Bardziej szczegółowo

AR Pracownia Projektowo - Usługowa Aleksandra Rączka

AR Pracownia Projektowo - Usługowa Aleksandra Rączka ponad 20 lat doświadczenia w pracy zawodowej wiedza i szerokie umiejętności (architektura, urbanistyka, grafika, prowadzenie spraw formalno - prawnych w urzędach) rzetelność i dokładność w wykonaniu zadań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 03/04 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR PODSTAWOWE MATEMATYKA 4 5 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 4 5 E 4 KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w ciepło budynku hotelowokonferencyjnego

Zaopatrzenie w ciepło budynku hotelowokonferencyjnego Lista propozycji tematów dyplomowych studia niestacjonarne I st. () Zespół: OiC 1. dr Bogdan Nowak Projekt instalacji w budynku jednorodzinnym w Kątach Wr. 2. dr Bogdan Nowak Projekt źródła ciepła dla

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Plan wykładów 1. Podstawy projektowania 2. Schematy konstrukcyjne 3. Elementy konstrukcji 4. Materiały budowlane 5. Rodzaje konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa ul. Akademicka Częstochowa OFERTA USŁUGOWA. Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego Częstochowa

Wydział Budownictwa ul. Akademicka Częstochowa OFERTA USŁUGOWA. Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego Częstochowa Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3 42-200 Częstochowa OFERTA USŁUGOWA Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa Jednostki organizacyjne Katedra Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU STWIERDZAJĄCA JEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA UWZGLĘDNIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I TARNOGÓRSKIEJ 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 POŁOŻENIE 3 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji.

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Kategoria vs rodzaj dokumentacji. Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Całkowita powierzchnia nieruchomości to 580 m 2. Niniejszy numer newslettera w całości jest poświęcony prezentacji aktualnej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Opis techniczny Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Opis techniczny Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Spis treści 1. Dane ogólne 2. Dane szczegółowe 3. Wyposażenie budynku 1. Dane ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Inwestor: Lokalizacja: GMINA LEWIN BRZESKI UL. RYNEK 1, 49-340 LEWIN BRZESKI 49-345

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszam!!! JURECZKO Usługi Projektowo Budowlane. mgr inż. Grzegorz Jureczko. ul. Sobieskiego 83.

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszam!!! JURECZKO Usługi Projektowo Budowlane. mgr inż. Grzegorz Jureczko. ul. Sobieskiego 83. Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszam!!! JURECZKO Usługi Projektowo Budowlane mgr inż. Grzegorz Jureczko ul. Sobieskiego 83 Zawada 42-270 Kłomnice kom. 604 34 62 73 GaduGadu - 13429031 1 / 11

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII Kraków 6 czerwca 2013 NOWA CRACOVIA 2 1. Echo Investment 2. Ocena techniczna istniejącego budynku 3. Wpis do ewidencji zabytków 4. Projekt planu miejscowego Błonia

Bardziej szczegółowo

Jakub Marcinowski Projekt żelbetowej chłodni kominowej o

Jakub Marcinowski Projekt żelbetowej chłodni kominowej o STUDIA: MAGISTERSKIE, SPECJALNOŚĆ K ZKB Piotr Alawdin Projekt wielokondygnacyjnego 1. budynku w strefie trzęsie- nia ziemi Piotr Alawdin Projekt blokowego fundamentu 2. na nieliniowo sprężystym podłożu

Bardziej szczegółowo

12 NOWA WYSPA W ELBLĄGU KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU

12 NOWA WYSPA W ELBLĄGU KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU 8 12 NOWA WYSPA W ELBLĄGU KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU IDEA PROJEKTU PODSTAWOWYM ZAŁOŻENIEM PROJEKTU KONCEPCJI JEST ZAPROPONOWANIE TAKICH FUNKCJI,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW

LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW Nazwa inwestycji Pow. użytkowa Etapy projektu ETAP I - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego TPSA na budynek usługowy wraz z

Bardziej szczegółowo

INSTALBUD SP. Z O.O.

INSTALBUD SP. Z O.O. https://www.facebook.com/instalbudspzoo/ www.instalbudspzoo.pl Jesteśmy z Wami od 1989 roku! INSTALBUD SP. Z O.O. Firma oferuje, jako kluczowy obszar działalności, pełny zakres usług związanych z realizacją

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GRODZISKA MAZOWIECKIEGO NA LATA (AKTUALIZACJA)

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GRODZISKA MAZOWIECKIEGO NA LATA (AKTUALIZACJA) LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GRODZISKA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 (AKTUALIZACJA) METODOLOGIA Proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie obejmował kilka faz: 1. Fazę prac przygotowawczych,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Filtrowej 9-13, stanowiąca: prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 771 oraz 773 o łącznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Urbanistyka czynszowa Nowego Miasta Śródmiejska urbanistyka czynszowa powstająca od 1873 r.

Spis treści Urbanistyka czynszowa Nowego Miasta Śródmiejska urbanistyka czynszowa powstająca od 1873 r. Spis treści Od autora... 9 Podziękowania... 13 Rozdział 1. Szczecińska wielorodzinna architektura mieszkaniowa przełomu XIX i XX w. na tle rozwoju miasta... 15 1.1. Wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45213150-9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INWESTYCJA : Urzędów, ul. Rynek 12,

Bardziej szczegółowo

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne)

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne) KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W roku 2006 kierunek Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na kierunku Architektura i

Bardziej szczegółowo

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach 2 SCHÖCK ISOKORB NOŚNY ELEMENT TERMOIZOLACYJNY KXT50-CV35-H200 l eq = 0,119 [W/m*K] Pręt sił poprzecznych stal nierdzewna λ = 15 W/(m*K) Pręt

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

TARNÓW 2015/2016 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH. PAWEŁ ŻUK

TARNÓW 2015/2016 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH. PAWEŁ ŻUK TARNÓW 2015/2016 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STOPIEN 2 R I 2015/2016 S2 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 2724 w Baranowie Urząd Gminy Chotcza 27-312 Chotcza ą ᆗ唧 ᆗ唧 Ś

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Zastosowane schematy konstrukcyjne 5. Założenia przyjęte do obliczeń

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12. Studia stacjonarne I stopnia

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12. Studia stacjonarne I stopnia Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Studia stacjonarne I stopnia Dr inż. Wiesława Banachewicz 1. Koncepcja konstrukcji stropu stalowego o wymiarach 15 x 25 m, z belkami głównymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ AZ-8/ OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ AZ-8/ OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKÓW ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ AZ-8/2013 - OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKÓW STARY BUDYNEK GMACH GŁÓWNY AL. MARCINKOWSKIEGO 9 1904 budynku Galeria malarstwa i rzeźby Ilość kondygnacji Nadziemna: 1 podziemna: 2 NOWY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. PODSTAWA OPRACOWANIA będącego opracowania opracowany Warszawie odnawialnych inż. W. Umowa z Inwestorem Mapa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KONCEPCJI. Maszynownia Biznesu. 10539 m 2 DANE O NIERUCHOMOŚCI: OPIS ISTNIEJĄCYCH ZABUDOWAŃ

MAGAZYN KONCEPCJI. Maszynownia Biznesu. 10539 m 2 DANE O NIERUCHOMOŚCI: OPIS ISTNIEJĄCYCH ZABUDOWAŃ 1 MAGAZYN KONCEPCJI Teren inwestycyjny nr 1. Kompleks produkcyjno-biurowy DANE O NIERUCHOMOŚCI: WROCŁAW, UL. FABRYCZNA 14 F obszar Wrocławskiego Parku Przemysłowego 10539 m 2 Księga wieczysta oraz numer

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

Budynek Mieszkalny. Wspólnota

Budynek Mieszkalny. Wspólnota Budynek Mieszkalny Wspólnota Buduj dla wspólnoty Charakterystyka Pierwotny projekt budynku mieszkalnego WSPÓLNOTA autorstwa arch. Ewy Dobruckiej powstał w 2008 roku na zamówienie jednej z mazowieckich

Bardziej szczegółowo