Tematy prac inżynierskich dla studiów stacjonarnych. i niestacjonarnych I stopnia dla studentów kooczących studia w lutym 2013.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy prac inżynierskich dla studiów stacjonarnych. i niestacjonarnych I stopnia dla studentów kooczących studia w lutym 2013."

Transkrypt

1 Tematy prac inżynierskich dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia dla studentów kooczących studia w lutym Dr hab. inż. E. Błazik-Borowa 1. Projekt rusztowania modułowego o wysokości powyżej 40m 2. Projekt rusztowania fasadowego o wysokości powyżej 40m 3. Projekt rusztowania wokół obiektu zabytkowego o wysokości powyżej 30m 4. Projekt rusztowania podwieszanego 5. Projekt rusztowania podwieszanego przejezdnego 6. Projekt rusztowania przejezdnego o wysokości powyżej 12m 7. Projekt rusztowania wokół wieży o wysokości do 60m 8. Projekt konstrukcji wsporczej stropu pioziomego 9. Projekt konstrukcji wsporczej przekrycia żelbetowego 10. Projekt konstrukcji wsporczej pomostu Tematy prac inżynierskich dr inż. T. Nowicki Projekty konstrukcyjne obiektów: 1. pawilon z dźwigarami w kształcie drzew 2. hala jednonawowa z dźwigarami o pasach krzywoliniowych 3. dwukondygnacyjna altana parkowa 4. oranżeria z dachem przystosowanym do magazynowania deszczówki 5. wieża widokowa wolnostojąca 6. wiata parkingowa o dachu płaskim i słupach skośnych 7. dom jednorodzinny jednokondygnacyjny atrialny podziemny 8. dom jednorodzinny z przejazdem podziemnym 9. dom jednorodzinny dwukondygnacyjny z nawisem 10. dom jednorodzinny z basenem na dachu płaskim

2 Tematy prac inżynierskich dr inż. Piotr Wielgos 1. Projekt konstrukcyjny hali magazynowej o konstrukcji stalowej 2. Projekt konstrukcyjny hali magazynowej o konstrukcji stalowej z antresolą żelbetową 3. Projekt konstrukcyjny lekkiego przekrycia krytego lodowiska o konstrukcji stalowej 4. Projekt konstrukcyjny hali sportowej o konstrukcji stalowej przekrycie strukturalne 5. Projekt konstrukcyjny hali w konstrukcji drewnianej. Układ nośny kratownicowy 6. Projekt konstrukcyjny hali sportowej. Układ nośny ramowy. Drewno klejone 7. Projekt konstrukcyjny hali sportowej. Układ nośny w postaci wspornikowych żelbetowych słupów monolitycznych, dźwigary nośne z drewna klejonego 8. Projekt konstrukcyjny kondygnacji garażu wielopoziomowego. Strop żelbetowy głowicowy 9. Projekt konstrukcyjny kondygnacji garażu wielopoziomowego. Strop żelbetowy płytowo żebrowy 10. Projekt konstrukcyjny kondygnacji garażu wielopoziomowego. Strop prefabrykowany, układ nośny ramowy, monolityczny, żelbetowy 11. Projekt przekrycia strukturalnego wiaty nad stacją benzynową o konstrukcji stalowej 12. Projekt muru oporowego żelbetowego płytowo-kątowego 13. Projekt muru oporowego żelbetowego płytowo-żebrowego Tematy Prac inżynierskich dr inż. J. Szulej 1. Projekt nietypowego elementu konstrukcyjnego (dom jednorodzinny) 2. Projekt więźby dachowej (dach dwuspadowy) 3. Projekt więźby dachowej (dach kopertowy) 4. Projekt więźby dachowej (dach z lukarnami) 5. Projekt hali stalowej jednonawowej (dach dwuspadowy) 6. Projekt hali stalowej dwunawowej (dach dwuspadowy + jednospadowy) 7. Projekt hali stalowej dwunawowej (dach jednospadowy + jednospadowy) 8. Przeprojektowanie stropu Teriva na drewniany (dom jednorodzinny) 9. Różne warianty projektu zadaszenia tarasu (dom jednorodzinny) 10. Projekt wzmocnienia podciągu żelbetowego

3 Dr inż. Małgorzata FRANUS 1. Wyznaczenie oporu podłoża dla fundamentu bezpośredniego wieży antenowej na podstawie Eurokodu Analiza stateczności skarpy na podstawie Eurokodu 7 (2 osoby). 3. Analiza nośności i osiadao fundamentu bezpośredniego dla wieży antenowej na podstawie Eurokodu 7 (2osoby) Dr Lucjan Gazda 1. Ocena surowcowa i techniczna kamieniarki w obiektach sakralnych Lubelszczyzny projektowanych przez P. Dziekooskiego. 2. Porównanie kamieniarki budownictwa z opoki rejonu Kazimierza Dolnego oraz Piask. 3. Ocena trwałości budowli z gezy i opoki na przykładzie obiektów z rejonu Nałęczowa oraz Kazimierza Dolnego. 4. Wczesnośredniowieczne zaprawy z Chełma i okolic ocena surowcowa i techniczna. 5. Projekt technologiczny wykonania budynku mieszkalnego z gliny. 6. Projekt technologiczny tynku z gliny Gawłówka. 7. Inwentaryzacja tworzyw ceramiki budowlanej XIX/XX-wiecznej zabudowy Lublina. 8. Inwentaryzacja kamieniarki obiektów mostowych w ciągu linii kolejki wąskotorowej Nałęczów-Wąwolnica. 9. Inwentaryzacja kamieniarki obiektów mostowych w ciągu linii kolejki wąskotorowej Wąwolnica-Karczmiska. 10. Inwentaryzacja kamieniarki XIX/XX-wiecznych obiektów mostowych rejonu Dęblina. 11. Tworzywa ceramiki budowlanej Lubelszczyzny na przestrzeni XIII-XXI wieku. Dr inż. Jolanta Słoma 1. Posadowienie wybranego obiektu budowlanego na podłożu słabonośny 2. Projekt wzmocnienia gruntu w celu znacznego ograniczenia osiadao budynku.

4 3. Wpływ odwodnienia gruntu na osiadanie wybranego podłoża budowlanego. 4. Głębokie fundamentowanie budowli posadowionej na gruntach.. np. Wyżyny Lubelskiej, Wysoczyzny Siedleckiej, 5. Wpływ rozbiórki budynku w zwartej zabudowie na pracę fundamentów budynków sąsiednich. 6. Wpływ realizacji budynku-plomby w zwartej zabudowie na pracę fundamentów budynków sąsiednich. 7. Wpływ nadbudowy obiektu budowlanego na współpracę istniejących fundamentów z podłożem gruntowy 8. Wzmocnienie wału przeciwpowodziowego stalową ścianką szczelną. 9. Zabezpieczenie głębokiego wykopu z zastosowaniem stalowych ścianek szczelnych kotwionych na dwóch poziomach. 10. Zabezpieczenie głębokiego wykopu z zastosowaniem obudowy wykonanej jako ścianka berlioska. Dr inż. Jacek Zyga 1. Analiza kosztów pozyskania gruntu na potrzeby inwestycji drogowej. 2. Analiza struktury kosztów inwestycji drogowej.

5 3. Analiza porównawcza szacowania kosztów realizacji obiektów budowlanych w oparciu o różne bazy cennikowe 4. Analiza porównawcza metod szacowania kosztów realizacji obiektów budowlanych 5. Analiza opłacalności inwestycji budowlanej na przykładzie budynku mieszkalnego 6. Analiza opłacalności modernizacji budynku na przykładzie 7. Prace geodezyjne jako element procesu budowlanego. Dr inż. Witold Borowski 1. Wyznaczanie przemieszczeo poziomych wysokich budynków 2. Wyznaczanie przemieszczeo pionowych wysokich budynków 3. Wyznaczanie odchyleo od stanu projektowego wybranego obiektu 4. Inwentaryzacja powykonawcza zrealizowanego obiektu UWAGA! Tematy 1 i 2 oraz 3 i 4 mogą dotyczyd tego samego obiektu. Dlatego ze względów praktycznych lepiej było by na dobranie się po dwie osoby. (Chodzi o wzajemną pomoc techniczną przy pomiarach w terenie). Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski 1. Metody przyśpieszonego badania trwałości nawierzchni drogowych 2. Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych w podtorzu kolejowym 3. Beton asfaltowy o wysokim module sztywności ze słabym kruszywem lokalnym 4. Metody określania modeli degradacji stanu nawierzchni drogowych 5. Metody badania trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych 6. Dwuwarstwowa asfaltowa nawierzchnia kompaktowa 7. Klasyfikacja pojazdów w projektowaniu konstrukcji nawierzchni drogowych 8. Modelowanie i metody badao deformacji trwałych nawierzchni asfaltowych

6 9. Modelowanie i metody badao pękania niskotemperaturowego nawierzchni asfaltowych 10. Efektywnośd techniczna i ekonomiczna stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło 11. Metoda prognozowania deformacji trwałych nawierzchni asfaltowych w MEPDG i przykłady obliczeo 12. Metoda prognozowania spękao niskotemperaturowych nawierzchni asfaltowych w MEPDG i przykłady obliczeo 13. Metoda prognozowania spękao zmęczeniowych dół-góra nawierzchni asfaltowych w MEPDG i przykłady obliczeo 14. Metoda prognozowania spękao zmęczeniowych góra-dół nawierzchni asfaltowych w MEPDG i przykłady obliczeo 15. Zastosowanie odpadów z przemysłu hutniczego w budownictwie drogowym BUDOWNICTWO KMCS TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA I O STACJONARNE STUDIA II O STACJONARNE STUDIA II O NIESTACJONARNE 1. Analiza ścinania technicznego nitów w połączeniach stosowanych w lotnictwie. 2. Analiza przemieszczeo i odkształceo podczas ściskania kompozytu z ZrO Analiza zmian energii podczas prób,,low impact wykonanych na kompozycie len-żywica epoksydowa. 4. Określenie parametrów pękania podczas próby zginania 3 PB na próbkach z cegły. 5. Określenie ugięd i przemieszczeo płyt z cegły osłabionych w jednym miejscu. 6. Określenie parametrów pękania podczas prób zginania płyt z cegły osłabionych w jednym miejscu. 7. Badanie pękania próbek ze szkła bezpiecznego z wykorzystaniem wieży udarowej. Informacje odnośnie tematów prac prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski

7 Propozycje tematów prac dyplomowych inżynierskich (I stopieo) na kierunku Budownictwo obrona w roku akad. 2012/2013 promotor: dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, profesor PL 1 7. Zaprojektowad wybrane elementy konstrukcji żelbetowej budynku, na podstawie projektu architektonicznego. 8 9.Projekt konstrukcyjny ściany oporowej płytowo kątowej przy różnicy naziomu: - H = 8,5 m - H = 12,5 m oraz zadanym obciążeniu q. promotor - Dr inż. Piotr Jaśkowski Projekt technologii i organizacji budowy.. ( zgodnie z dostarczoną dokumentacją) promotor dr inż. Sławomir Biruk Projekt technologii i organizacji budowy.. ( zgodnie z dostarczoną dokumentacją) promotor dr inż. Agata Czarnigowska Projekt technologii i organizacji robót budowy... promotor dr inż. Teresa Szymura 1. Usuwanie wilgoci z budowli ocena techniczna nowych metod wykorzystujących procesy fizykochemiczne. 2. Zastosowanie odpadów energetycznych w technologii materiałów budowlanych na przykładzie popiołów lotnych. 3. Destrukcja mineralnych materiałów budowlanych wskutek korozji chemicznej. 4. Korozja mineralnych materiałów budowlanych na przykładzie materiałów betonowych.

8 Dr inż. Wiesław Nurek Tematy prac inżynierskich na studiach stacjonarnych wydawanych w roku ak.2011/ Projekt stalowej konstrukcji estakady (konstrukcja wsporcza pod rurociągi). 2. Projekt konstrukcji stropu z zastosowaniem stalowych belek ażurowych. 3. Projekt stalowej konstrukcji wiaty magazynowej. Dr inż. Marta Słowik Studia stacjonarne I 0 Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2011/ Projekt budynku mieszkalnego o konstrukcji żelbetowej 2. Projekt budynku biurowego o konstrukcji żelbetowej 3. Projekt budynku muzeum o konstrukcji żelbetowej 4. Projekt budynku przedszkola o konstrukcji żelbetowej 5. Projekt budynku szpitala o konstrukcji żelbetowej 6. Projekt garażu wielokondygnacyjnego o konstrukcji żelbetowej 7. Projekt domu towarowego o konstrukcji żelbetowej. 8. Projekt budynku hotelu o konstrukcji żelbetowej 9. Projekt sklepu spożywczego o konstrukcji żelbetowej 10. Projekt budynku klubu sportowego o konstrukcji żelbetowej Dr inż. Wiesława Banachewicz

9 Studia niestacjonarne I 0 Tematy prac dyplomowych inżynierskich wydawanych w roku akademickim 2011/ Połączenia spawane i śrubowe w konstrukcjach stalowych kształtowanie i ocena nośności wg EC3 i PN-90/B Ocena nośności zginanych belek walcowanych i blachownicowych wg EC3 i PN-90/B Kładka dla pieszych z dźwigarami głównymi w formie belek ażurowych. Stal S Koncepcja zwiększenia nośności rygli i słupów szkieletu stalowego przez uzupełnienie ich przekroju. Stal S Koncepcja podniesienia nośności dźwigara stropowego przez sprężenie jego przekroju. Stal S Ocena nośności słupów jedno- i wielogałęziowych wg EC3 i PN-90/B Zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed wysoką temperaturą (metody i materiały). 8. Kładka dla pieszych z podciągami w formie kratownic. Stal S235. Szerafin Tematy prac inżynierskich na studiach stacjonarnych wydanych w r.a.2011/ Inwentaryzacja konstrukcyjno-architektoniczna budynku biurowego w Lublinie 2. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku biurowego w Lublinie 3. Inwentaryzacja konstrukcyjno-architektoniczna budynku zabytkowej gorzelni w Jabłonnej 4. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku zabytkowej gorzelni w Jabłonnej 5. Projekt konstrukcji żelbetowego stropu płaskiego o wy 16x21m z uwzględnieniem obciążeo wyjątkowych 6. Projekt konstrukcji żelbetowego stropu płaskiego o wy 18x24m z uwzględnieniem obciążeo wyjątkowych 7. Projekt konstrukcji żelbetowego stropu płytowo-żebrowego o wy 28,8x20,4m z uwzględnieniem obciążeo wyjątkowych 8. Projekt konstrukcji żelbetowego stropu płytowo-żebrowego o wy 20,8x15,0m z uwzględnieniem obciążeo wyjątkowych

10 Propozycje tematów prac dyplomowych-magisterskich do realizacji pod kierunkiem dr inż. arch. A. Kłopotowskiej na rok akademicki 2012/ Obiekt sakralny 2. Szkoła podstawowa 3. Centrum rehabilitacji osób niewidomych 4. Centrum kreatywności 5. Planetarium, park edukacyjny 6. Zagospodarowanie terenu wąwozu 7. Dom studenta dr inż. arch. M. Kłopotowskiego na rok akademicki 2012/ Budynek mieszkalny wielorodzinny 2. Dom studenta 3. Hotel 4. Teatr lalek 5. Centrum Handlowe 6. Budynek biurowo- usługowy 7. Rodzinny ośrodek wypoczynku Propozycje tematów prac dyplomowych-inżynierskich do realizacji pod kierunkiem dr inż. arch. A. Kłopotowskiej na rok akademicki 2012/ Dom jednorodzinny 2. Studio-galeria 3. Pawilon przestrzeni otwartej 4. Przystao żeglarska 5. Przedszkole integracyjne

11 dr inż. arch. M. Kłopotowskiego na rok akademicki 2012/ Dom jednorodzinny 2. Studio galeria 3. Motel 4. Pawilon przestrzeni otwartej 5. Przedszkole muzyczne Mgr inż. arch. Renata Janusz Tematy prac dyplomowych inżynierskich: 1.Dom mieszkalny jednorodzinny. 2.Pawilon organowy. 3.Zespół małych domów mieszkalnych wielorodzinnych. 4.Przedszkole integracyjne. 5.Komisariat dzielnicowy policji. Tematy prac dyplomowych magisterskich: 1.Miejsce obsługi podróżnych przy S17 2.Browar przy ul. Bernardyoskiej koncepcja rewitalizacji. 3.Komenda policji w wybranym mieście powiatowy 4.Budynek wielofunkcyjny przy ul. Farbiarskiej 3 w Lublinie. 5.Szkoła podstawowa. 6.Centrum logistyczne Dar Natury. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH (IŻYNIERSKICH I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAGISTERSKICH) Z URBANISTYKI NA ROK 2012 Opracowanie pracy magisterskiej od opracowania pracy inżynierskiej powinno się różnid:

12 1) większą ilością źródeł (tj.. przeczytanej, a następnie cytowanej literatury), 2) bardziej dogłębnymi i wnikliwymi analizami, 3) celnością wywodu naukowego prowadzącego do konkretnych, dobrze udokumentowanych wniosków, 4) szerokością spojrzenia na analizowany problem, 5) bardziej szczegółowymi rozwiązaniami, 6) zakresem merytorycznym i ilością opracowywanych rysunków. TEMATY 1. Projekt modernizacji urbanistycznej osiedla pokomunistycznego (np. z wielkiej płyty), tj. uzupełnienia pustych placów zaproponowanie funkcji oraz formy nowych obiektów, projekt podłogi urbanistycznej oraz schematy przebudowy bloków wielorodzinnych i opracowanie ich elewacji. 2. Rewitalizacja zespołu zabudowy przemysłowej lub poprzemysłowej z terenu Lublina lub innego miasta Lubelszczyzny (ok ha). 3. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego i plan miejscowy osiedla zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej lub mieszanej na wybranym przez siebie terenie w Lublinie lub w innym mieście Lubelszczyzny (ok ha); 4. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego oraz plan miejscowy nowego miasta zachodniego w Biłgoraju (położonego na prawym brzegu Białej Łady) osiedla wielorodzinne i jednorodzinne, ośrodek usługowy (można opracowad w 2 osoby). 5. Rewitalizacja starego miasta lub strefy śródmiejskiej wybranego małego miasta Lubelszczyzny, w tym projekt podłogi urbanistycznej przestrzeni publicznych i projekt ich pierzei (np. propozycje plomb w zabudowie). 6. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego oraz plan miejscowy terenu przy dworcu PKP w Lublinie położonego pomiędzy linią kolejową, ul. Kunickiego, Placem Bychawskim, Parkiem Ludowym i ul. Nadbrzeżną. 7. Rewitalizacja strefy centralnej (w tym projekt odbudowy rynku) drewnianego miasteczka Lubelszczyzny Ostrowa Lubelskiego 8. Możliwe są do opracowania wszystkie ciekawe tematy urbanistyczne zaproponowane przez dyplomantów. dr inż. arch. Marzena Siestrzewitowska

13 Mgr inż. arch. Elżbieta Pytlarz Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH ARCHITEKTURA, STUDIA INŻYNIERSKIE, ROK AKADEMICKI 2012/2013 : 1. Zespół domów jednorodzinnych urbanistyka dla całego zespołu, opracowanie jednego domu (domy wolnostojące, zabudowa bliźniacza, szeregowa, atrialna, grupowa), lokalizacja działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, Lublin. 2. Mały biurowiec, Lublin 3. Przedszkole, Lublin 4. Szkoła podstawowa, Lublin, Chełm lokalizacja do ustalenia. 5. Zagospodarowanie wybranego fragmentu osiedla urbanistyka, obiekt plombowy Chełm, os. Dyrekcja. 6. Budynek uzupełniający (plomba) Chełm, Plac Łuczkowskiego. 7. Adaptacja dawnej szkoły na obiekt o dowolnie wybranej funkcji użyteczności publicznej Chełm, ul. Lubelska 8. Adaptacja drewnianej chaty na dom dla rodziny 4 6 osobowej, projekt zabudowao gospodarczych (lokalizacja do ustalenia). 9. Motel, lokalizacja do ustalenia. 10. Dom wielorodzinny, Lublin 11. Tematy autorskie dyplomantów np. dom rodzinny na własnej działce

14 Tematy parce inżynierskie Katedra Konserwacji Zabytków Inwentaryzacja budynku,(29 obiektów ) - dr inż. M. Trochonowicz SGNi SGW belek zbrojonych, porównanie norm (2 tematy) - mgr inż. T.Nicer Stropy żelbetowe, Konstrukcje żelbetowe (8 tematów) - mgr inż. T.Nicer Projekt instalacji sanitarnych wraz z przyłączami w wybranym budynku jednorodzinnym - dr inż. Anna Życzyoska Projekt instalacji ogrzewczej wybranym budynku użyteczności publicznej - dr inż. Anna Życzyoska Projekt instalacji wod kan w wybranym budynku użyteczności publicznej - dr inż. Anna Życzyoska Projekt odwodnienia działki budowlanej w wybranej miejscowości (2 tematy)- dr inż. J. Adamczyk Dyplomy 2013 studia I stopnia inżynierskie stacjonarne BIS Promotor Dr inż. Sławomir Karaś Dr inż. Sławomir Karaś Dr inż. Sławomir Karaś Dr inż. Sławomir Karaś Dr inż. Sławomir Karaś Dr inż. Sławomir Karaś Dr inż. Sławomir Karaś Dr inż. Sławomir Karaś Temat pracy Przegląd stanu technicznego mostu w Łaocuchowie przez rzekę Wieprz Rozpoznanie stanu technicznego mostu w Chlewwiskach przez rzekę Wieprz Awaria i sposób naprawy przyczółków wiaduktu kolejowego w Wilkołazie Wiadukt kolejowy w miejscowości Mareczki Koncepcja adaptacji starego mostu w Białej Podlaskiej w c. Al. Solidarności.... Inwentaryzacja zabytkowego mostu w Pustelni Projekt odcinka drogi klasy L w miejscowości Kolonia Kowerska Dzierzkowice Góry

15 Dr hab. inż. Marek Łagoda Dr hab. inż. Marek Łagoda Projekt odcinka drogi kl. L pomiędzy miejscowościami Borków i Wola Przybysławska Projekt drogowego mostu o konstrukcji zespolonej z betonową płytą monolityczna pomostu Projekt drogowego mostu o konstrukcji zespolonej z betonową płytą prefabrykowaną pomostu Dyplomy 2013 I stopnia niestacjonarne BIN Dr inż. Stefan Firlej Dr inż. Stefan Firlej Dr inż. Stefan Firlej Dr inż. Stefan Firlej Dr inż. Stefan Firlej Dr inż. Stefan Firlej Dr inż. Stefan Firlej m

16 Dr inż. Stefan Firlej Dr inż. Stefan Firlej

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12. Studia stacjonarne I stopnia

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12. Studia stacjonarne I stopnia Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Studia stacjonarne I stopnia Dr inż. Wiesława Banachewicz 1. Koncepcja konstrukcji stropu stalowego o wymiarach 15 x 25 m, z belkami głównymi

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWO

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIEJSKIE WYKŁADOWCA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA ZTBGiG 1. dr inż. Marek Talaga Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu budownictwa mieszkaniowego. Uwaga: Student powinien postarać się o wgląd do projektu technicznego wybranego obiektu.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ROKU PODKARPACIA. Patronat: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Wojewoda Podkarpacki. NOT - FSNT w Rzeszowie

BUDOWA ROKU PODKARPACIA. Patronat: Marszałek Województwa Podkarpackiego. Wojewoda Podkarpacki. NOT - FSNT w Rzeszowie Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie Polskie Zrzeszenie

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 Tematy prac inŝynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 dr inŝ. arch. Artur Buława Gabryszewski Tel.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych dzieł projektowych, konstrukcyjno-budowlanych z lat 1997 do 2008 dr inż. Leszek Chodor Kubatura

Wykaz ważniejszych dzieł projektowych, konstrukcyjno-budowlanych z lat 1997 do 2008 dr inż. Leszek Chodor Kubatura Lp. Wyszczególnienie projektów obiektów Wyszczególnienie obiektów buwlanych Nazwy i adresy obiektów Wykaz ważniejszych dzieł projektowych, konstrukcyjno-buwlanych z lat 1997 2008 dr inż. Leszek Chor Kubatura

Bardziej szczegółowo

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia PDK OIIB Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2010 OBIEKTY MIESZKALNE OBIEKTY DYDAKTYCZNO-OŚWIATOWE OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE OBIEKTY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE OBIEKTY INŻYNIERYJNO-KOMUNALNE Polski Związek Inżynierów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 27 INNOWACJE 31 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 41 ITB W LICZBACH 50

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 27 INNOWACJE 31 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 41 ITB W LICZBACH 50 Działalność 2012 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 27 INNOWACJE 31 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 41 ITB W LICZBACH 50 Autorzy zdjęć i rysunków: Anita Blachani-Pawlikowska,

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Wydziału nr 152/10/2012-2016 z dnia 29.05.2013r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

dodatek 4 specjalny prefabrykaty Inżynier budownictwa kwiecień 2015

dodatek 4 specjalny prefabrykaty Inżynier budownictwa kwiecień 2015 4 2015 dodatek Inżynier budownictwa kwiecień 2015 kwiecień 2015 53 Prefabrykacja w XXI wieku dr inż. Grzegorz Adamczewski dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, może być stosowana we wszystkich rodzajach gruntu.

Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, może być stosowana we wszystkich rodzajach gruntu. TECHNOLOGIE Jet grouting Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, może być stosowana we wszystkich rodzajach gruntu. Iniekcja strumieniowa (ang. jet grou- z dyszami

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY NIETYPOWE

PREFABRYKATY NIETYPOWE 6 PREFABRYKATY NIETYPOWE Betard w swojej ofercie posiada wszelkie prefabrykaty, służące do realizacji stanów surowych budownictwa kubaturowego, w tym mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ)

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ) BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ) PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA W NOWYM TARGU (do 5 wyłożenia do wglądu publicznego) NOWY SĄCZ styczeń 2014 1

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ)

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ) BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ) PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA W NOWYM TARGU (do 5 wyłożenia do wglądu publicznego) NOWY SĄCZ styczeń 2014 1

Bardziej szczegółowo

KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE

KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA 009 OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE OBIEKTY INFRASTRUKTURY PARKOWO-DROGOWEJ KONKURS ZORGANIZOWAŁ POLSKI ZWIĄZEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) REJONU BORKOWA

MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) REJONU BORKOWA MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) M I E J S C O W Y P L A N ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy TEKST PLANU Faza V PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PREFABRKOWANE ŻELBETOWE PALE WBIJANE

PREFABRKOWANE ŻELBETOWE PALE WBIJANE AARSLEFF Sp. z o.o. PREFABRKOWANE ŻELBETOWE PALE WBIJANE PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZÓR Dr inż. Dariusz Sobala 2010-09-15 Spis treści 1. Cel opracowania...3 2. Zakres opracowania...3 3. Zarys historii

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r.

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r. Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU DWORCA PKP Z PRZEJŚCIEM PODZIEMNYM W MIĘDZYRZECU PODLASKIM, DZ. NR EWID.:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina część II Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Działalność 2008 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Kierownictwo ITB Rada Naukowa Nagrody i wyróżnienia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Roboty ziemne w budownictwie. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo www.biurokonstruktor.com.pl

Roboty ziemne w budownictwie. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo www.biurokonstruktor.com.pl Roboty ziemne w budownictwie Krzysztof Michalik ROBOTY ZIEMNE W BUDOWNICTWIE CHRZANÓW Copyright by ISBN 978-83-937513-7-2 Ksiązka adresowana jest do studentów kierunku budownictwo, kierunku architektura

Bardziej szczegółowo