Podstawa programowa a program nauczania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawa programowa a program nauczania"

Transkrypt

1 Podstawa programowa a program nauczania Podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce a program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Treści z podstawy programowej przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Uczeń: Treści z programu nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo zgodne z podstawą programową przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Uczeń: Treści z programu nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo wykraczające poza podstawę programową przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Uczeń: Temat lekcji formułuje cele metodą SMART 1.1) wymienia zasady planowania i wyjaśnia korzyści wynikające z planowania działań wyjaśnia pojęcie misji i wizji uzasadnia konieczność określenia misji firmy przedstawia wizję i misję swojego Filozofia, czyli misja i wizja uzasadnia potrzebę planowania działań i wyjaśnia korzyści wynikające z planowania działań 1.2) charakteryzuje skutecznego menadżera opisuje różne style zarządzania przedsiębiorstwem Jak skutecznie zarządzać miniprzedsiębiorstwem? 1.3) dokonuje wyboru formy uczniowskiego projektuje pomysły na produkt z uwzględnieniem zasobów zespołu (zainteresowania, predyspozycje, umiejętności) stosuje techniki twórczego myślenia dokonuje wyboru charakteru działalności gospodarczej Dobry pomysł to podstawa sukcesu Produkt czy usługa? wymienia zasady funkcjonowania jako spółki jawnej Razem czy osobno? Miniprzedsiębiorstwo jako spółka jawna MŁODZIEŻOWE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO 1

2 1.4) określa etapy realizacji i dzieli je na zadania cząstkowe 1.5) prognozuje efekty finansowe oraz pozafinansowe z uwzględnieniem kosztów i przychodów 2.1) opisuje rynek, na którym działa przyjęte przez uczniów przedsięwzięcie uczniowskie 2.2) zbiera informacje i wyjaśnia rządzące nim mechanizmy 2.3) prezentuje zebrane informacje 2.4) analizuje zagrożenia i możliwości realizacji o charakterze ekonomicznym na podstawie zebranych informacji 2.5) projektuje i stosuje etyczne działania marketingowe opracowuje biznesplan wyróżnia elementy składowe ceny oblicza cenę jednostkową oblicza próg rentowności prognozuje efekty finansowe n z uwzględnieniem kosztów i przychodów opisuje rynek, na którym działa miniprzedsiębiorstwo rozpoznaje potrzeby lokalnego rynku prezentuje zebrane informacje wskazuje zagrożenia i możliwości realizacji na podstawie zebranych informacji argumentuje konieczność określania ryzyka gospodarczego opracowuje plan kampanii promocyjnej utrzymuje dobre relacje z wewnętrznym oraz zewnętrznym otoczeniem Od kiedy to się opłaca? Kto to kupi? Analiza rynku Produkt czy usługa? Program promocji 2 MŁODZIEŻOWE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO

3 3.1) stosuje zasady organizacji pracy indywidualnej i zespołowej 3.2) przyjmuje rolę lidera lub wykonawcy 3.3) charakteryzuje cechy dobrego lidera grupy 3.4) przydziela lub przyjmuje zadania do realizacji 3.5) współpracuje w zespole realizującym przedsięwzięcie 3.6) wymienia sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie 3.7) projektuje kodeks etyczny obowiązujący w grupie stosuje zasady organizacji pracy indywidualnej i zespołowej skutecznie porozumiewa się i prowadzi negocjacje opisuje zakres obowiązków dyrektora i podział kompetencji w zespole kierowniczym ocenia swoje mocne i słabe strony jako menedżera i lidera uzasadnia korzystny wpływ ról nieformalnych na funkcjonowanie zespołu wskazuje cechy skutecznego menedżera ocenia swoje mocne i słabe strony jako menedżera i lidera organizuje i prowadzi zebrania zespołu charakteryzuje cechy dobrego lidera zespołu dokumentuje przebieg zebrań przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje współpracuje w zespole wskazuje konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów projektuje kodeks etyczny obowiązujący w grupie stosuje zasady etycznego postępowania przedsiębiorcy w działaniach Miniprzedsiębiorstwo zorganizowany zespół Wybór dyrektorów Pracownik czy pracodawca? Miniprzedsiębiorstwo zorganizowany zespół Wybór dyrektorów Jak skutecznie zarządzać miniprzedsiębiorstwem? Wybór dyrektorów Jak skutecznie zarządzać miniprzedsiębiorstwem? Miniprzedsiębiorstwo zorganizowany zespół Kodeks etyczny MŁODZIEŻOWE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO 3

4 4.1) przyjmuje formę prezentacji efektów 4.2) wymienia efekty pracy 4.3) analizuje mocne i słabe strony przeprowadzonego uczniowskiego 4.4) ocenia możliwości realizacji o podobnym charakterze na gruncie realnej gospodarki rynkowej sporządza plan prezentacji stosuje zasady dobrej prezentacji przedstawia efekty pracy zespołowej wykorzystuje pomoce audiowizualne podczas prezentacji prezentuje efekty finansowe analizuje mocne i słabe strony wskazuje korzyści pozafinansowe z pracy w miniprzedsiębiorstwie ocenia poziom zdobytych umiejętności w zakresie prowadzenia firmy analizuje swoje predyspozycje w zakresie samozatrudnienia formułuje wnioski na temat własnej pracy w miniprzedsiębiorstwie określa znaczenie odpowiedzialności w życiu człowieka wskazuje konsekwencje wynikające z popełnianych błędów ocenia możliwości realizacji o podobnym charakterze na gruncie realnej gospodarki rynkowej omawia procedury postępowania przy uruchamianiu działalności gospodarczej wypełnia dokumenty niezbędne do rejestracji rejestruje miniprzedsiębiorstwo na platformie internetowej ABC skutecznej prezentacji Prezentacja efektów działań Pracownik czy pracodawca? Rejestracja 4 MŁODZIEŻOWE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO

5 wykazuje wpływ logo na tworzenie wizerunku firmy projektuje logo stosuje logo w celu kreowania wizerunku uzasadnia konieczność prowadzenia działań promujących produkt promuje produkt konstruuje przekaz reklamowy z wykorzystaniem znanych sobie technik graficznych stosuje podstawowe zasady działań marketingowych w miniprzedsiębiorstwie przedstawia podstawowe metody zwiększania efektywności sprzedaży wymienia cechy, jakie powinien posiadać każdy dowód księgowy Logo znak rozpoznawczy Program promocji Ulotka reklamowa i inne sposoby promocji Miniprzedsiębiorstwo sprzedaje swoje produkty wymienia zasady sporządzania dowodów księgowych klasyfikuje dowody księgowe przechowuje dowody księgowe zgodnie z ustalonymi zasadami ABC księgowego rejestruje dowody księgowe w rejestrach VAT i PKPiR MŁODZIEŻOWE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO 5

6 rozróżnia cenę i wartość netto oraz brutto wykrywa błędy w wystawionej fakturze VAT sporządza fakturę VAT ustala wartość podatku naliczonego VAT przy zakupie Zakupy pod kontrolą faktura VAT ustala wartość podatku należnego VAT przy sprzedaży wyjaśnia zasady prowadzenia PKPiR dokumentuje działalność systematycznie, rzetelnie i w sposób niewadliwy rozróżnia pojęcia finansowe: zdarzenie gospodarcze, dowód księgowy, kontrahent, przychód, koszty uboczne zakupu, koszty, wydatki Zanim usiądziesz do księgi PKPiR poprawnie księguje dokumenty w PKPiR oblicza wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne Miniprzedsiębiorstwo płaci składki ZUS 6 MŁODZIEŻOWE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO

7 systematycznie wypełnia dokumentację księgową na podstawie dowodów księgowych oblicza zobowiązania wobec urzędu skarbowego sporządza deklaracje VAT-7 Miniprzedsiębiorstwo płaci podatki ustala podstawę opodatkowania i wysokość zaliczki na podatek dochodowy oblicza wynik finansowy netto i dokonuje jego rozliczenia analizuje wynik prowadzonej działalności w danym roku obrotowym Wynik finansowy MŁODZIEŻOWE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO 7

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - instrukcja dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe

Jak założyć i prowadzić młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - instrukcja dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe Jak założyć i prowadzić młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - instrukcja dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo 1 1. Na czym polega gra edukacyjna Młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego Załącznik do Uchwały nr110/2014r. Zarządu z dnia 15.12.2014r. Do Uchwały nr 31/2014r. z dnia 15.12.2014r Zasady Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie Kleszczów, grudzień 2014 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo