PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA MIESZKALNY I ZBIORNIK NA ŚCIEKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA MIESZKALNY I ZBIORNIK NA ŚCIEKI"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. MARTA FILEK WACHNIK Warszawa ul. Wilanowska 6a lok.16 Adres do korespondencji : Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP tel./ fax lub PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA MIESZKALNY I ZBIORNIK NA ŚCIEKI Celestynów ul. Orzeszkowej 12 dz. nr 1046 / 2 Inwestor : Gospodarka Komunalna Celestynów ul. Regucka 5 p r o j e k t o w a ł a : mgr inż. arch. Marta Filek Wachnik Warszawa 12 grudzień 2013r.

2 2 S P I S O P R A C O W A Ń : 1. Opis techniczny, 2. Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3. Oświadczenie projektanta 4. Opinia techniczna odnośnie możliwości wykonania przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku 5. Uprawnienia projektanta, 6. Zaświadczenia projektanta o członkostwie w Izbie Architektów i Izbie Inżynierów Budownictwa 7. Decyzja o warunkach zabudowy nr 1046/12 z dnia r. 8. Warunki podłączenia do sieci wodociągowej z dnia r. 9. Projekt zagospodarowania i zabudowy działki... rys. nr 1 10.Inwentaryzacja - rzut przyziemia i więźby dachowej... rys. nr 2 11.Inwentaryzacja - rzut dachu i przekrój... rys. nr 3 12.Inwentaryzacja - elewacje... rys. nr 4 13.Rzut przyziemia rys. nr 5 14.Rzut więźby dachowej... rys. nr 6 15.Rzut dachu... rys. nr 7 16.Przekrój A-A... rys. nr 8 17.Elewacje... rys. nr 9 18.Schemat instalacji elektrycznych... rys. nr Schemat instalacji wod. - kan.... rys. nr Schemat instalacji c.o.... rys. nr Zbiornik na ścieki... rys. nr Projektowana charakterystyka energetyczna

3 3 O P I S T E C H N I C Z N Y : A. DANE OGÓLNE : Inwestor - Gospodarka Komunalna Celestynów ul. Regucka 5 Lokalizacja - budynek jest usytuowany na działce nr 1046 / 2 przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie Charakterystyka obiektu - Budynek gospodarczy, nie podpiwniczony, jedna kondygnacja użytkowa - przyziemie. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Kategoria budynku III. Charakterystyka projektu - projekt obejmuje roboty budowlane związane z przebudową, remontem i zmianą sposobu użytkowania budynku z gospodarczego na mieszkalny. Ponieważ konstrukcja budynku jest nie zgodna ze sztuką budowlaną i jest w złym stanie technicznym co grozi awarią budowlaną, w ramach projektowanych robót konstrukcja ścian zostanie wzmocniona a konstrukcja dachu całkowicie zmieniona. Kategoria budynku po zmianie sposobu użytkowania I

4 4 Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora - wizja lokalna działki - mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1: Decyzja o warunkach zabudowy nr 1046/12 z dnia r. - inwentaryzacja własna budynku - protokół z kontroli stanu technicznego budynku z września 2011r. wykonany przez inż. Telesfora Gierdala - polskie normy i przepisy budowlane B. STAN ISTNIEJĄCY DZIAŁKI : Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz czterema budynkami o funkcji gospodarczej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Orzeszkowej poprzez nie utwardzoną drogę dojazdową. Na działce nie ma żadnych utwardzonych dróg ani chodników. Do działki i budynków jest doprowadzona energia elektryczna i woda z wodociągu.

5 5 C. PROJEKTOWANY BILANS TERENU : POW. ZABUDOWY ISTN. BUDYNKU GOSPODARCZEGO PODLEGAJĄCEGO PRZEBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA 38,52 m 2 POW. ZABUDOWY ISTN. BUDYNKU MIESZKALNEGO 180,90 m 2 POW. ZABUDOWY ISTN. BUDYNKU GOSPODARCZEGO -1 47,00 m 2 POW. ZABUDOWY ISTN. BUDYNKU GOSPODARCZEGO -2 24,50 m 2 POW. ZABUDOWY ISTN. BUDYNKU GOSPODARCZEGO -3 15,00 m 2 POW. ZABUDOWY PROJ. ŚMIETNIKA 1,00 m 2 RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWANA 306,92 m 2 3,16 % POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 9407,08 m 2 96,84 % ŁĄCZNA POWIERZCHNIA DZIAŁKI 9714,00 m 2 100,00 % Powierzchnia biologicznie czynna 96,84 % > 30,00 % D. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA : Budynek jest zaopatrzony w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej i w wodę z wodociągu. Ścieki z budynku mieszkalnego będą odprowadzane do zbiornika wybieralnego na ścieki. Wody opadowe są rozprowadzane na terenie własnej działki z wykorzystaniem naturalnej retencji. Budynek będzie ogrzewany za pomocą pieca na biomasę. Na terenie działki zostało zlokalizowane utwardzone miejsce na pojemnik na odpady, z którego śmieci będą wywożone przez specjalistyczną firmę do wywozu nieczystości. Ponieważ na działce nie ma utwardzonych dróg ani chodników, miejsce postojowe dla samochodu osobowego również będzie nie utwardzone. Działka jest zagospodarowania zielenią. Strefa oddziaływania obiektu mieści się w granicach własnej działki.

6 6 E. STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKU : fundamenty i ściany fundamentowe betonowe ściany murowane z cegły otynkowane od wewnątrz i z zewnątrz tynkiem cementowo - wapiennym gładkim komin wentylacyjny z cegły pełnej, więźba dachowa drewniana, krokwie 7 x 14 cm, pokrycie dachu eternitem rynna i rura spustowa z blachy stalowej ocynkowanej okna i drzwi drewniane, instalacje : instalacja elektryczna F. DANE TECHNICZNE BUDYNKU PO PRZEBUDOWIE : Powierzchnia zabudowy : 38,52 m 2 Powierzchnia całkowita : 38,52 m 2 Powierzchnia użytkowa : 28,18 m 2 Kubatura : 123,00 m 3 Wysokość : 3,38 m G. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZYZIEMIE 0.1 przedsionek.... 1,16 m korytarz ,16 m 2

7 7 0.3 pokój ,00 m kuchnia... 5,93 m łazienka ,70 m kotłownia ,99 m pom. gospodarcze ,24 m 2 Razem 28,18 m 2 H. ROBOTY BUDOWLANE DO WYKONANIA : Na podstawie wyników wiercenia otworów eksploatacyjnych na terenie stacji wodociągowej w Celestynowie, która znajduje się nie daleko od działki, w miejscu istniejącego budynku przewiduje się następujące warunki gruntowe; do 3 m - piaski różne do 41 m - gliny zwałowe z przewarstwieniami piasków poziom wody gruntowej - 2,5 m od poziomu terenu Są to warunki geotechnicznej kat.i proste. rozbiórka istniejącego pokrycia dachu z eternitu wraz z jego utylizacją rozbiórka istniejącej konstrukcji dachu wykonanie dodatkowych fundamentów betonowych od zewnątrz budynku z betonu B20 posadowionych na poziomie istniejących fundamentów zaizolowanie fundamentów od zewnątrz masą bitumiczną i ocieplenie styrodurem gr. 10cm osłoniętym od strony ziemi papą bitumiczną

8 8 wykonanie konstrukcji szkieletowej ścian zewnętrznych z belek drewnianych 5 x 15 cm i 15 x 15 cm, wykonanie drewnianej konstrukcji dachu z krokwi 8 x 20cm remont istniejącego komina wentylacyjnego z cegły pełnej wraz z domurowaniem komina spalinowego do pieca, założenie nadproży z belek stalowych I 120, wykucie nowych oraz powiększenie istniejących otworów okiennych i drzwiowych w ścianach murowanych wstawienie nowych okien plastikowych, rozwierano - uchylnych wstawienie drzwi zewnętrznych wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z wełny mineralnej gr.15cm, od wewnątrz zabezpieczonej folią paroszczelną a od zewnątrz folią paroprzepuszczalną wykonanie izolacji dachu z wełny mineralnej gr. 20cm pomiędzy krokwiami, od wewnątrz zabezpieczonej folią paroszczelną a od zewnątrz folią paroprzepuszczalną otynkowanie ścian zewnętrznych tynkiem cienkowarstwowym na siatce plastikowej pokrycie dachu blachą stalową fałdową ocynkowaną lub powlekaną na łatach i kontrłatach drewnianych wykonanie obróbki blacharskiej cokołu z blachy stalowej ocynkowanej wykonanie obróbek blacharskich dachu oraz rynny i rury spustowej z blachy stalowej ocynkowanej rozbiórka istniejącej posadzki wraz z betonowym podłożem wykonanie nowej posadzki z ociepleniem ze styropianu gr. 10cm i izolacją przeciwwodną z papy termozgrzewalnej

9 9 wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo gipsowych, w łazience płyty wodoodporne, w pozostałych pomieszczeniach zwykłe wykonanie sufitu podwieszanego z płyt kartonowo gipsowych na konstrukcji stalowej, wstawienie drewnianych ościeżnic drzwiowych, ułożenie terakoty i paneli podłogowych na posadzkach naprawa istniejących tynków na ścianach murowanych i uzupełnienie ubytków po wstawieniu okien i drzwi wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej wykonanie instalacji wod. kan. z odprowadzeniem kanalizacji do zbiornika wybieralnego na ścieki wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z własnej kotłownie wyposażonej w dwufunkcyjny piec na biomasę zamontowanie urządzeń sanitarnych w łazience i kuchni malowanie ścian i sufitów założenie drzwi wewnętrznych

10 10 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. NAZWA : PRZEBUDOWA i ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA MIESZKALNY 2. ADRES : działka nr 1046 / 2 przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie 3. INWESTOR : Gospodarka Komunalna Celestynów ul. Regucka 5 4. PROJEKTANT : mgr inż. arch. Marta Filek Wachnik zam Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 Warszawa, 12 grudzień 2013r.

11 11 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) 1) Informacje ogólne 1) Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny 2) działka nr 1046 / 2 przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie 3) Inwestor : Gospodarka Komunalna Celestynów ul. Regucka 5 4) mgr inż. arch. Marta Filek Wachnik, zam Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 2) Część opisowa Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego : - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - roboty fundamentowe - wykonanie ścian parteru - wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem - wykonanie elewacji 3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : - brak 4) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy : Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m a w szczególności : - wykonanie więźby dachowej, łacenie dachu, krycie dachu, wykonywanie obróbek blacharskich : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź z dachu. - wznoszenie ścian : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań - wykonanie stropów : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań - wykonanie elewacji : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań Wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3m :

12 12 - wykonanie fundamentów : niebezpieczeństwo przysypania ziemią 5) Sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych przy wykonywaniu ścian : wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz.401 rozdział 8- Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 Roboty na wysokościach, rozdział 12- Roboty murarskie i tynkarskie Przy wykonywaniu stropów : wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. ; Dz.U. nr.47 poz. 401, rozdział 9 roboty na wysokościach, rozdział 14 Roboty zbrojarskie i betoniarski. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu : wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j. w.; Dz.U.nr.47 poz.401 rozdział 9 Roboty na wysokościach,13 Roboty ciesielskie, rozdział 17 Roboty dekarskie i izolacyjne Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu : wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 Maszyny i inne urządzenia techniczne 6) Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporządza kierownik budowy ) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów : - najbliższego punktu lekarskiego - straży pożarnej - posterunku policji 6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w. umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników 6.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym

13 13 na planie j.w Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokości, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min. 1,5m, oznakować na planie j.w Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową 6.8. Rozmieścić tablice ostrzegawcze, 6.9. Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi Zejścia do wykopu wykonać co 20m Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j.w.

14 14 O Ś W I A D C Z E N I E Niżej podpisana mgr inż. arch. Marta Filek -Wachnik jako autor projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na mieszkalny, na działce nr 1046 / 2 w Celestynowie, którą zamierza przeprowadzić Gospodarka Komunalna, Celestynów ul. Regucka 5, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami ), zgodnie z art.20 ust.4 tej ustawy niniejszym oświadczam, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. Warszawa 12 grudzień 2013r.

15 15 OPINIA TECHNICZNA odnośnie możliwości przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na mieszkalny Po dokonaniu oględzin działki i budynku oraz szczegółowej analizie wykonanych robót budowlanych stwierdziłam, że : elementy konstrukcyjne budynku nie są wykonane prawidłowo i wymagają wzmocnienia lub wymiany wszystkie elementy budynku wymagają kompleksowego remontu usytuowanie budynku na działce jest zgodne z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki elementy zagospodarowania działki są usytuowane zgodnie z przepisami Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki, PODSUMOWANIE : Po wykonaniu nowych fundamentów i drewnianych ścian szkieletowych, które będą stanowić wzmocnienie istniejących ścian zewnętrznych oraz podparcie dla nowej konstrukcji dachu oraz kompleksowym remoncie, budynek będzie mógł być użytkowany zgodnie z nowym przeznaczeniem na budynek mieszkalny.

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STRONA TYTUŁOWA PROJEKT REMONTU DACHU NA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 14-189

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY BUDOWLANA CAD HELP CAD HELP TREŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: NAZWA INWESTORA: OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: OCENA: CAD HELP

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY BUDOWLANA CAD HELP CAD HELP TREŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: NAZWA INWESTORA: OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: OCENA: CAD HELP CAD HELP PROJEKTY, RYSUNKI CAD, OBLICZENIA, KOSZTORYSY PROJEKT BUDOWLANY TREŚĆ OPRACOWANIA: BUDYNEK MIESZKALNY BRANŻA: BUDOWLANA NAZWA INWESTORA: CAD HELP OPRACOWAŁ: CAD HELP SPRAWDZIŁ: OCENA: SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. HALINA RYL 75-637 Koszalin, ul. Orzechowa 17 /fax 94 340-60-40, kom. 604-84-10-94; NIP 672-000-46-21 PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA zadanie inwestycyjne: MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU. Piętrowy budynek mieszkalny. Gmina Cedry Wielkie. Ul. M. Płażyńskiego 16. 83-020 Cedry Wielkie. mgr inż. arch.

PROJEKT REMONTU. Piętrowy budynek mieszkalny. Gmina Cedry Wielkie. Ul. M. Płażyńskiego 16. 83-020 Cedry Wielkie. mgr inż. arch. PROJEKT REMONTU Obiekt : Piętrowy budynek mieszkalny Nazwa inwestycji: Remont mieszkania dwupoziomowego Adres : Miłocin 2/3 Inwestor : Gmina Cedry Wielkie Ul. M. Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie Autor:

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy

PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy www.pro-bud.org.pl email: info@pro-bud.org.pl Projektowanie i Usługi Budowlane Jarosław Walczak 72-300 Gryfice ul. Przestrzenna 16 tel. (91) 384-84-63 PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy Obiekt: Rozbudowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY Krzysztof Bartkowiak Ul. Leśna 1 64-412 Chrzypsko Wielkie NIP 787-114-08-77 REGON 630687816 PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT : OGRODZENIE BRANŻA : KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania... 2. Opis techniczny do projektu arch. Budowlanego... 3. Informacja BIOZ... 4. Oświadczenie inwestora... 5. Oświadczenia projektanta...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Pracownia Projektowa "ARCHITEKT" 31-934 Kraków, os.centrum E 23/6 NIP: 678-108-82-04 tel. (+48 12) 643 68 08, fax (+48 12) 644 10 67 Tytuł: Nazwa i adres obiektu budowlanego oraz numery ewid. działek na

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : temat / obiekt: adres : Inwestor : PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18

BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18 BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18 Egz. nr 1 2 3 4 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. ZAMKOWA 24, DZ. NR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20 86-260 Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa 66 86-260 Unisław tel.: 6 0 2 8 8 1 4 0 8 e-mail: budekspert_mm@wp.pl OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 2. Informacja Bioz - Str. 6 9 3. Część rysunkowa - Projekt zagospodarowania terenu - Rys. Nr 1 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 646-032-20-10 fax. (32) 202-13-51 tel. 501-425-427 bohdan@dziekonski.eu.org Projekt

Bardziej szczegółowo

1/2014 PRONABUD Sp. z o.o. 96-300 ŻYRARDÓW ul. OKRZEI 57 tel. 46 855 27 94 PROJEKT BUDOWLANY Temat: OCIEPLENIE ŚCIAN PODŁUŻNYCH BUDYNKU Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 20 Lokalizacja : Mszczonów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Z/1.Sytuacja 1:500

SPIS ZAWARTOŚCI. Z/1.Sytuacja 1:500 1 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1.Spis zawartości. 2.Opis do zmiany sposobu użytkowania. 3.Uzgodnienia. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Z/1.Sytuacja 1:500 I/1.Rzut piętra inwentaryzacja 1:50 I/2.Rzut więźby inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45 www.buduj.org PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Lokalizacja Inwestor:

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo