Stowarzyszenie Wsi Zborowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Wsi Zborowice"

Transkrypt

1 MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych dr Dariusz Dudzik ul. Bitwy Pod Studziankami 10/ Tarnów NIP: REGON: na zlecenie: Stowarzyszenie Wsi Zborowice Fundusz Obywatelski Mieszkańców Zborowic Tarnów - Zborowice 2013

2 Spis treści: Wstęp:... 3 Termin realizacji badań:... 5 Próba:... 5 Metodologia badań:... 5 Analiza i merytoryczna ocena debat:... 6 Wnioski: Pliki audiowizualne: Literatura: Spis tabel i rysunków: MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 2

3 Wstęp: W 1994 roku, Polska złożyła formalnie wniosek o przyjęcie jej w poczet państw członkowskich Unii Europejskiej. Proces integracji zakończył się 1 maja 2004 roku. W wyniku interdyscyplinarnych działań zapoczątkowano procesy, które miały na celu wyrównanie standardów życia w krajach członkowskich. UE przeznaczyła na ten cel ogromne fundusze. W omawianym okresie inwestycje finansowane były przez trzy fundusze przedakcesyjne PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies), ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accesion) oraz SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development). Inną forma pozyskiwania środków na konkretne cele jest udział w programach wsparcia mających na celu zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych. Jednym z takich przedsięwzięć jest SWISS CONTRIBUTION, które wspiera finansowo inicjatywy dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Poniżej zamieszczona jest lista krajów beneficjentów, do których skierowana jest bezzwrotna pomoc: 1. Estonia 2. Łotwa 3. Litwa 4. Polska 5. Czechy 6. Słowacja 7. Słowenia 8. Węgry 9. Rumunia 10. Bułgaria 11. Malta 12. Cypr Rysunek 1: Państwa beneficjenci Funduszu Szwajcarskiego Fundusz Szwajcarski zakłada, iż co najmniej 40 proc. środków zostanie rozdysponowanych w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Łączna kwota przeznaczona na realizacje projektów w Polsce to 489 mln CHF. MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 3

4 Rysunek 2: Województwa, beneficjenci funduszu Szwajcarskiego. Jednym z beneficjentów szwajcarskiej pomocy jest Stowarzyszenie Wsi Zborowice, które chce dzięki tej pomocy, rozwinąć przestrzeń publiczną wsi. Najczęściej, mówiąc o przestrzeni publicznej, mamy na myśli miejsca oraz budynki, które spełniają zadania integracyjne, kulturalne czy użytkowe. Patrząc obiektywnie na kilku, kilkunastoletnie zaniedbania w tworzeniu tych miejsc należy zwrócić uwagę, że był widoczny dysonans pomiędzy miastem i wsią. Większość specjalistów skłaniała się ku tezie, że polska wieś jest, a raczej była pod tym względem zaniedbana. Dziś stan faktyczny jest zdecydowanie inny. Miasta rozwijają się swoim tempem, dyktowanym potrzebami. Natomiast współczesna wieś jest zdecydowanie inna. Bardziej nowoczesna, kolorowa, z bogatą infrastrukturą teleinformatyczną. Przyczyny tego stanu należy szukać w zmianie mentalności samych mieszkańców. Jak wynika z rozmów zdecydowana większość chce zmienić otoczenie pozostając (mieszkając) na wsi. Służyć temu mają zrzeszenia, stowarzyszenia społeczne, chociażby takie jak wspominane Stowarzyszenie Wsi Zborowice, które mają większe szanse na realizację projektów. Stowarzyszenie Wsi Zborowice zwróciło się z prośbą o przeprowadzenie analizy, mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców, w kontekście poprawy infrastruktury przestrzeni publicznej finansowanej z zewnętrznych źródeł. MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 4

5 Termin realizacji badań: 1. I debata, 7 marca 2013r. o godzinie 17.30, Zespół Szkół Publicznych w Zborowicach, 2. II debata, 12 marca 2013r. o godzinie 17.30, Zespół Szkół Publicznych w Zborowicach, 3. III debata, 14 marca 2013r. o godzinie 17.30, Zespół Szkół Publicznych w Zborowicach, 4. IV debata, 19 marca 2013r. o godzinie 17.30, Zespół Szkół Publicznych w Zborowicach, Próba: W czterech debatach wzięło udział 59 osób (według list obecności). Na jednej debacie było 23 osób (38,98%), na dwóch debatach było 10 osób (16,95%), na trzech debatach było 14 osób (23,73%), natomiast na wszystkich było 12 osób (20,34%). Najmłodszy uczestnik debat miał 11 lat zaś najstarsi mieli 62 lata. Metodologia badań: Niniejsze opracowanie oparto na trzech metodach badawczych: obserwacji uczestniczącej, analizie obrazu (nagrania z debat) oraz analizie treści (w tym wypadku materiałów stworzonych przez uczestników na debatach). Dobór metod badawczych pośrednio był narzucony przez Zamawiającego kwestie ogólne zostały zawarte w projekcie. Zgodnie z omawianym projektem, głównym jego celem jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji. Dlatego też Zamawiający chce poznać preferencje społeczności lokalnej, co do potrzeb. Równocześnie, w wyniku dialogu społecznego, należy dokonać hierarchizacji potrzeb danej społeczności lokalnej oraz ustala ich czas realizacji. Zgodnie z projektem określono, że odbędą się cztery debaty. Funkcja moderatora powierzona została Panu Wojciechowi Sankowi. MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 5

6 Analiza i merytoryczna ocena debat: Na pierwszym spotkaniu w dniu 7 marca 2013 roku (plik: debata_1), które odbyło się w Zespole Szkół Publicznych w Zborowicach uczestniczyło 35 osób. Zgodnie z założeniami projektu pt.: Fundusz Obywatelski Mieszkańców Zborowic, dyskusja była moderowana przez Pana Wojciecha Sanka. Po krótkim przywitaniu i przedstawieniu zebranych i gości, przystąpiono do omówienia celów spotkań. Moderator w sposób przystępny przybliżył zebranym ogólne zagadnienia związane z funduszami europejskimi. Poinformował zebranych o możliwościach finansowania inwestycji z różnych źródeł. Sprawnie przeszedł do zawężenia tematyki finansowania inicjatyw lokalnych z funduszu szwajcarskiego. Uświadamiał potrzebę pozyskiwania funduszy na realizacje inicjatyw obywatelskich, które mają na celu poprawę życia mieszkańców poprzez likwidacje nierówności społecznych. Moderator poruszył bardzo ważną kwestie w tego typu przedsięwzięciach, jaką jest komunikacja w środowisku lokalnym. Dlatego tez spośród mieszkańców zostanie wyłonionych 21 liderów. Ich celem będzie praca wśród pozostałej części społeczności lokalnej (zbieranie informacji, pomysłów, co do rozdysponowania pozyskiwanych środków). W późniejszym czasie informacje te będą stanowiły podstawę, co do ważności realizacji inwestycji. Tabela 1: Propozycje zadań dla dzieci do 6 lat Dzieci do lat 6: Państwo/Powiat Gmina Mieszkańcy chodniki+ przejście (bezpieczeństwo najmłodszych) miniżłobek budowa przedszkola parking przed przedszkolem zajęcia sportowe dla dzieci plac zabaw małych warsztaty w dziedzinie kultury - zajęcia pozaprzedszkolne, spotkania aktywizujące zajęcia integracyjne dla dzieci chorych i zdrowych monitoring i dozór stołówka z możliwością gotowania na miejscu świetlica remont przedszkola ( np.: termomodernizacja) Druga część debaty miała charakter bardziej dynamiczny, chodziło o pobudzenie uczestników do konstruktywnej dyskusji odnoszących się do ich wsi, najbliższego otoczenia, problemów regionu i kraju. Jednak największy nacisk został położony na przeszkody, które znajdują się na terenie miejscowości. W tej części można było już zauważyć kilka osób (dwie lub trzy), które w naszej ocenie mogłyby podjąć się roli lide- MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 6

7 rów. W dyskusji można było już zauważyć kierunki działania, kwestia było tylko ustalenie priorytetów. Osoby biorące udział w dyskusji bardzo wyraźnie akcentowały osiągnięcia społeczności, które są bardzo bogate, jednocześnie już na tym etapie dyskusji wskazano słaby punkt, jakim jest brak możliwości zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, a szczególnie tych najmłodszych. Oceniając pozytywnie pierwszą debatę, należy zwrócić uwagę na jej spokojny przebieg, właściwe kierunki dyskusji uczestników, rzeczowe pytania ze strony mieszkańców i wyczerpujące odpowiedzi na nie ze strony moderatora. Drugie spotkanie w dniu 12 marca 2013 roku (plik: debata_2), miało na celu zbadanie potrzeb poszczególnych grup wiekowych (zgodnie z projektem: grupa dzieci najmłodszych, dzieci i młodzież, dorośli i seniorzy). Proponowane zadania zostały podzielone na trzy kategorie (tabela nr 1): zadania niezależne od społeczności (realizowane przez państwo/powiat), zadania współzależne od gminy, zadania, na które ma wpływ społeczność lokalna. Tabela 2: Propozycje zadań dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat: Państwo/Powiat Gmina Mieszkańcy ośrodek kulturalno - sportowy miejsce aktywnych spotkań spotkania z ciekawymi ludźmi ścieżki rowerowe bezpłatna hala sportowa gminna liga sportowa praca imprezy plenerowe koła zainteresowań, zespół regionalny stołówka wyciąg narciarski dyskoteka, kafejka sala kinowa, kino letnie siłownia Debata składała się z dwóch części: pierwsza samodzielna praca zespołów, trwająca około 5-10 minut, druga część trwała aż do wyczerpania tematu. Analizując wymieniane zadania, należy zwrócić uwagę na to, że realizacja ich nie jest niemożliwa. Czynniki, które wstrzymują ich realizację na terenie miejscowości, są związane przede wszystkim z finansami oraz czasem. W społeczności można zauważyć wysoką świadomość istniejących przeszkód. Na trzecim spotkaniu w dniu 14 marca 2013 roku (plik: debata_3), dyskutowano nad potrzebami następnej kategorii wiekowej: dzieci i młodzieży od 6 lat do 19 lat. Przebieg trzeciej debaty odbywał się analogicznej do drugiej. Wyniki dyskusji - propozycje zadań zostały umieszczone w tabeli nr 1 dla kategorii 6-19 lat. Należy zaznaczyć, MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 7

8 że młodzież bardzo precyzyjnie wskazywała konkretne zadania do realizacji. Z bardziej ciekawszych można wymienić kółko fotograficzne lub kursy sztuk walki. Jako intrygujący, aczkolwiek nie do końca możliwy do zrealizowania, wydaje się pomysł wybudowania basenu we wsi Zborowice. Również w tej części akcentowano wyraźny brak miejsca zabaw dla najmłodszych. Czwarte spotkanie w dniu 19 marca 2013 roku (plik: debata_4), jako ostatnie tej części projektu miało za zadanie opracować propozycje zadań dla pozostałych grup wiekowych, czyli dorosłych i seniorów. Główne zadania zostały zaprezentowane w tabeli nr 3: Tabela 3: Propozycje zadań dla kategorii dorośli i seniorzy Dorośli: Państwo/Powiat Gmina Mieszkańcy e-formalnosci koszty transformacji (wsparcie finansowe rolników, dopłaty bezpośrednie) obniżenie wieku emerytalnego opieka zdrowotna infrastruktura walka z nałogami uniwersytet III wieku Seniorzy: liga sportowa zagospodarowanie czasu wolnego (wycieczki, nordic walking, ) kursy komputerowe spotkania ze specjalistami, fachowcami działalność ośrodka wsparcia (miejsce spotkań, zajęcia, wyjazdy) klub seniora spotkania ze specjalistami (opieka zdrowotna) aktywizacja zawodowa pielgrzymki Analizowana debata składała się również z dwóch części. W pierwszej części moderator przypomniał zebranym, co działo się na poprzednim spotkaniu, co zostało ustalone. Skupiono się na potrzebach dla grupy dorosłych i seniorów zebrani w małych grupkach mieli zastanowić się nad potrzebami dla obu kategorii wiekowych. Konsekwencją pracy w zespołach, są prezentowane poniżej propozycje: uniwersytet III wieku (zajęcia artystyczne, kurs tańca i śpiewu, zajęcia komputerowe); babcie i dziadki nianie; wycieczki, pielgrzymki; spotkania z lekarzem, dietetykiem (kwestie zdrowotne, odżywiania); MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 8

9 mammobus dla kobiet (raz na rok); aerobic; warsztaty połączone z podtrzymywaniem tradycji (np.: stroiki na święta, palmy); ścieżka zdrowia (spacery); zajęcia z języków obcych, informatyki, basen; spotkania integracyjne, biesiady; klub seniora (emeryta i rencisty) wyjazdy wycieczki; opieka zdrowotna (rehabilitacja); bezpieczeństwo na drodze; obniżyć wiek emerytalny, zwiększyć emerytury i renty; liga sportowa; nauka nordic walking ; spotkania z ciekawymi ludźmi (tematy zdrowotne, wychowawcze, psycholog); wycieczki piesze, rajdy; kino, seanse filmowe; więcej pracy za lepsze zarobki; świetlica wiejska na spotkania i zabawy składkowe; organizacja wyjazdów integracyjnych i studyjnych; budowa chodników i parkingów wraz ze schodami koło kościoła; miejsce spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu na terenie OSP; równe dopłaty unijne; renty i emerytury zrównoważone z europejskimi; miejsce spotkań; zajęcia przekazywanie tradycji regionalnych młodszym pokoleniom; wyjazdy zorganizowane; zajęcia ruchowe w grupach aktywizowanie; zajęcia kulinarne; instruktorka tańca dla młodzieży; bezpłatna hala sportowa; spotkania z ciekawymi ludźmi; organizowanie imprez dla młodzieży; kawiarenka; organizowanie klubów sportowych (gminna liga sportowa); MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 9

10 ośrodek sportowy kryty, z kręgielnią i basenem, zespół regionalny wyciąg narciarski ścieżka rowerowa klub świetlica z warsztatami artystycznymi, zespół muzyczny spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, doradztwa zawodowego przedsiębiorcom, wieczorki poetyckie (czytanie wierszy, spotkania z poetami), klub, dyskoteka, kafejka internetowa rozszerzyć działalność świetlicy, utworzenie kół zainteresowań (teatralne, gry), organizacja czasu wolnego w dni wolne od zajęć szkolnych, spotkania z ciekawymi ludźmi zawody sportowe w różnych dyscyplinach, wykonanie świetlicy dla młodzieży w remizie OSP, warsztaty rozwijające talenty, umiejętności, miejsce spotkań dla młodzieży na świeżym powietrzu, oświetlenie Zawodzia, pasy koło kościoła oraz w całej wsi, wykonanie chodników, stołówka w szkole, świetlica szkolna, zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym na Orliku, wycieczki dla młodzieży wraz z przewodnikiem, świetlica spełniająca wszystkie standardy, klub sportowy, rozgrywki sportowe (międzygminne, itp.), sala kinowa (kino letnie), pizzeria (bar), pole biwakowe, siłownia w remizie, stworzenie miejsc pracy dla młodzieży, MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 10

11 kurs tańca, basen (ewentualnie wyjazdy), darmowa hala dla mieszkańców Zborowic, kurs sztuk walki (rozwijanie, gimnastyka), dyskoteki biesiadne, itp., kółko fotograficzne, kółka tematyczne, które będą rozwijały talenty młodych i będą pomagały w doborze studiów. Druga cześć debaty poświęcona została na publiczne przedstawienie propozycji poszczególnych grup roboczych oraz dyskusję. Prowadzący debatę Pan Wojciech Sanek oraz Pan Zbigniew Zabielny zwrócili uwagę, że jednym z założeń projektu jest przedstawianie rzetelnej i aktualnej informacji na temat podjętych działań. Mieszkańcy Zborowic mogą skorzystać z dwóch istniejących stron internetowych, na których można znaleźć obszerne informacje ora materiały wizualne dotyczące realizowanego projektu. MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 11

12 Wnioski: Na podstawie analizy materiałów wizualnych, plansz oraz innych dokumentów opracowanych na debatach należy wnioskować, że społeczność wsi Zborowice: jest wysoce zintegrowana, ma wysoką świadomość zachowania lokalnej kultury jest otwarta w stosunku do ludności napływowej, posiada bardzo niski stopień izolacji społecznej otwarta społeczność lokalna, w swoim gronie posiada kilka autorytetów, które są w stanie wytyczać kierunki rozwoju, stawia dobro ogółu nad dobrem jednostki, stawia na lokalny rozwój infrastruktury i potencjału ludzkiego, potrafi stworzyć właściwą hierarchię potrzeb, potrafi wyznaczyć kierunki działań, potrafi prowadzić konstruktywny dialog społeczny, chętnie podejmuje wyzwania o charakterze społecznym, podejmując konkretne działania społeczne, jest w stanie konsekwentnie je realizować, widzi potrzebę podejmowania inicjatyw obywatelskich dla dobra ogółu, zamierza zdobywać sama środki na realizację inwestycji; ma wysoką świadomość istnienia stowarzyszeń i organizacji, które w jej imieniu będą występować o dofinansowanie projektów. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych we wsi Zborowice, które odbyły się w miesiącu marcu, przedstawiciele społeczności lokalnej podjęli decyzje, że pozyskane środki skierują na cele związane z zagospodarowaniem czasu wolnego najmłodszych. Zgłoszono kilka bardzo interesujących pomysłów w tym względzie, ale najchętniej dyskutowanym jest temat placu zabaw. W założeniach ma on być nowoczesną i bezpieczna konstrukcją dla użytkowników. Ma również, a może przede wszystkim spełniać funkcje integracyjną całej społeczności. Przeprowadzone debaty pod względem organizacyjnym i merytorycznym należy ocenić pozytywnie. Dlatego też w przypadku podejmowanych w późniejszym czasie inicjatyw obywatelskich, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zaleca się kontynuowanie debat. MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 12

13 Należy też zwrócić uwagę, że mieszkańcy Zborowic w tym projekcie samoistnie wyznaczyli kierunki rozwoju miejscowości na przyszłe lata. Dlatego też zasadne jest zakończenie tego projektu proponowanym w projekcie spotkaniem o charakterze podsumowującym, które odpowie na pytanie co dalej?. Odnosząc się do tego typu inicjatyw należy stawiać je za wzór. Dzięki chęciom i zaangażowaniu grupy ludzi, możliwe jest pozyskanie środków finansowych na różnego typu przedsięwzięcia o charakterze społecznym. Imponujące jest to, że społeczność wsi Zborowice jest chętna do podejmowania działań o charakterze lokalnym, wykazując się wielkim zaangażowaniem i konsekwencją w ich realizacji. W przyszłości, przy okazji realizacji tego typu inicjatyw można by było zaimplementować badania ankietowe mieszkańców wsi Zborowice, mające na celu zbadanie zadowolenia, samooceny czy korekty potrzeb. MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 13

14 Pliki audiowizualne: 1. debata_1 (plik zmontowany) - 7 marca debata_2 (plik zmontowany) - 12 marca debata_3 (plik zmontowany) - 14 marca debata_4 (plik niezmontowany) - 19 marca 2013 Literatura: 1. Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006; 2. Banks Marcus, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; 3. Majer Andrzej, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010; 4. Szacka Barbara, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003; 5. Sztompka Piotr, Socjologia wizualna fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; 6. Swiss Contribution: 7. Szwajcarsko Polski Program Współpracy: 8. Stowarzyszenie Wsi Zborowice: 9. Portal Miasta i Gminy Ciężkowice: Spis tabel i rysunków: Rysunek 1: Państwa beneficjenci Funduszu Szwajcarskiego... 3 Rysunek 2: Województwa, beneficjenci funduszu Szwajcarskiego Tabela 1: Propozycje zadań dla dzieci do 6 lat... 6 Tabela 2: Propozycje zadań dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat... 7 Tabela 3: Propozycje zadań dla kategorii dorośli i seniorzy... 8 MDD Pracownia Badań i Analiz Społecznych Strona 14

PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo MAZOWIECKIE Miejscowość TROSZYN

PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo MAZOWIECKIE Miejscowość TROSZYN Gmina Troszyn udostępnia do ogólnej konsultacji Plan Działania w ramach PPWOW. Uwagi proszę kierować do Edyty Ginalskiej Pokój nr 6, tel. 7671003, email. edytaginalska@onet.eu PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

TEST Konkurs z wiedzy na temat Unii Europejskiej. Czas na rozwiązanie 45 minut. Test jednokrotnego wyboru

TEST Konkurs z wiedzy na temat Unii Europejskiej. Czas na rozwiązanie 45 minut. Test jednokrotnego wyboru TEST Konkurs z wiedzy na temat Unii Europejskiej Czas na rozwiązanie 45 minut Test jednokrotnego wyboru 1. Co jest głównym celem RPO WSL? a) dążenie do dynamicznego rozwoju regionu b) wyrównanie szans

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje. Informacja o realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje. Informacja o realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje Informacja o realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej - w latach 2008 2010 Projekt: Koalicja

Bardziej szczegółowo

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla I. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Serokomla 1.Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli -organizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła data (dzień-miesiąc-rok) 3 0 0 5 2 0 0 7 TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW I. Dane szkoły 1) pełna nazwa Zespół

Bardziej szczegółowo

NOWOGARD. Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 w Gminie Nowogard

NOWOGARD. Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 w Gminie Nowogard NOWOGARD Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 w Gminie Nowogard Położenie Miasta i Gminy Nowogard Położenie geograficzne: gmina Nowogard położona jest w północozachodniej

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich Materiał opracowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w miejscowości Klonówiec w ramach projektu Partner system wsparcia

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy czekają na zgłoszenia z Gminy Łysomice. tel Poniżej krótki opis projektu

Organizatorzy czekają na zgłoszenia z Gminy Łysomice.   tel Poniżej krótki opis projektu Pragnę zachęcić osoby w wieku 15-30 oraz 60+ do udziału w projekcie "Dłużej żyjemy bo więzi budujemy". Projekt realizuje Stowarzyszenie Health Is Trendy. Finansowanie - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla Obywateli Kraków, 19 listopada 2013

Program Europa dla Obywateli Kraków, 19 listopada 2013 Program Europa dla Obywateli 2007-2013 Kraków, 19 listopada 2013 Cele ogólne Programu rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu demokratycznej, różnorodnej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 1 1. Łagodny start dziecka w przedszkolu 2.Nowoczesne formy i metody pracy 3.Dbamy o bezpieczeństwo dzieci 4.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój 12.Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną MOTTO 5.Naszą

Bardziej szczegółowo

JÓZEFOSŁAW 2.0. Społeczeństwo Obywatelskie. Grudzień 2014. K. Krzyszkowska-Sut: k.krzyszkowska@piaseczno.eu R. Widz: robert.widz@piaseczno.

JÓZEFOSŁAW 2.0. Społeczeństwo Obywatelskie. Grudzień 2014. K. Krzyszkowska-Sut: k.krzyszkowska@piaseczno.eu R. Widz: robert.widz@piaseczno. Społeczeństwo Obywatelskie Grudzień 2014 K. Krzyszkowska-Sut: k.krzyszkowska@piaseczno.eu R. Widz: robert.widz@piaseczno.eu Cz. I Społeczeństwo Obywatelskie, o co nam chodzi? Cz. II Wasz głos Cz. III Dyskusja:

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś Liczba ludności w mieście i na wsi w gminie Ciechanowiec: Miasto - 4946 Wieś 4527 70 68 60 50 40 30 20 10 25 Liczba dzieci w przedszkolu 0 Miasto Wieś Przedszkole w Ciechanowcu 68 dzieci Ośrodek przedszkolny

Bardziej szczegółowo

cisko i to Niezapominajki we Włókach organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi J

cisko i to Niezapominajki we Włókach organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi J Mościsko i Święto Niezapominajki we Włókach organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jędrzejowice, Włóki, Tuszyn, Kiełczyn najlepsze w konkursie Odnowy Wsi Mościsko i Święto Niezapominajki

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1. Adres gminy Województwo Lubelskie Miejscowość Łaziska Ulica - Nr domu 76 Nr lokalu - Kod pocztowy 24-335 PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2. Osoba do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Dokument ten jest podsumowaniem udziału szkoły w projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS Grudziądz, 31.03.2011 r. W formule Inicjatywy Lokalne LGD zrealizowała trzy projekty współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie pn.

Regulamin udziału w projekcie pn. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 15, 35-213 Rzeszów Regulamin udziału w projekcie pn. Klanzowy Klub Animatorów Kulturalno Oświatowych KAK(a)O współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

L.p. Treść uwagi Status Uzasadnienie. uwzględniono

L.p. Treść uwagi Status Uzasadnienie. uwzględniono ---Załącznik nr 1 do Sprawozdania z konsultacji społecznych założeń do projektu Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Libiąż na lata 2014 2020 oraz Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Jednolity Rynek Europejski to swobodny przepływ: 1. Towarów 2. Usług 3. Osób 4. Kapitału

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. /Jan Paweł II/

Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. /Jan Paweł II/ Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi /Jan Paweł II/ Gryficki Uniwersytet Trzeciego Wieku swoją działalność rozpoczął 26 stycznia 2014r.

Bardziej szczegółowo

Wstępny program edukacyjny dla placówki pełniącej zadania świetlicy środowiskowej w Starachowicach w ramach projektu Starachowice OD nowa

Wstępny program edukacyjny dla placówki pełniącej zadania świetlicy środowiskowej w Starachowicach w ramach projektu Starachowice OD nowa Wstępny program edukacyjny dla placówki pełniącej zadania świetlicy środowiskowej w Starachowicach w ramach projektu Starachowice OD nowa Starachowice, 2016 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 1. Zadania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoły a kształtowanie się tożsamości

Oferta szkoły a kształtowanie się tożsamości Instytut Psychologii Konferencja pt.: AKCJA: Uczniowie u progu dorosłości Opóźnione czy odroczone wkraczanie w dorosłość? Od 1919 r. psychologia na UAM Warsztaty pt.: Oferta szkoły a kształtowanie się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

SUKCES realizowanego przez 16 lat programu w skali ogólnopolskiej to m.in.:

SUKCES realizowanego przez 16 lat programu w skali ogólnopolskiej to m.in.: SUKCES realizowanego przez 16 lat programu w skali ogólnopolskiej to m.in.: - Dofinansowano ponad 8,6 tyś projektów; - Łączna wartość przyznanych dotacji to ponad 35 mln zł; - Do przedsięwzięć włączyło

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Ku Przyszłości z Europejskim Funduszem Społecznym

Stowarzyszenie Ku Przyszłości z Europejskim Funduszem Społecznym Stowarzyszenie Ku Przyszłości z Europejskim Funduszem Społecznym ROK 2009 1-SZE SPOTKANIE Z EFS Stowarzyszenie Ku Przyszłości z Partyni otrzymuje dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Sektor Edukacji szkolnej Możliwości wyjazdów edukacyjnych dla nauczycieli: teaching

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie przy szkole

Stowarzyszenie przy szkole Mikoszewo 25.05.2015 Stowarzyszenie przy szkole jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży Stowarzyszen ie krok po kroku Jak założyć stowarzyszenie? źródło: ngo.pl Obowiązki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na: Przeprowadzenia ewaluacji projektu PREMD Wzmocnienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły/przedszkola Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II. ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków

Nazwa szkoły/przedszkola Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II. ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków FORMULARZ ZGŁOSZENIA DOBREJ PRAKTYKI WSPÓŁPRACY NA KONKURS Nazwa szkoły/przedszkola Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II Adres: ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków Email kontaktowy: gimnazjum-nr4@wp.pl Telefon kontaktowy:

Bardziej szczegółowo

Działamy od 1 kwietnia 2008r. MOTTO: Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić.

Działamy od 1 kwietnia 2008r. MOTTO: Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić. Jesteśmy organizacją pozarządową non-profit, której głównym celem jest kulturalna i społeczna aktywizacja i integracja seniorów, podnoszenie jakości życia pojedynczego człowieka i społeczności seniorów

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo 1. PROJEKT PT:,, AKTYWIZACJA SENIORÓW POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH SZCZEGÓLNIE NA RZECZ UCZESTNIKÓW TRZECIEGO WIEKU. Okres realizacji projektu od 9 stycznia 2017r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W Gminie Chełmiec w 2006 roku było zarejestrowanych 17 organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 8 lat przybyło ich 30 i w chwili obecnej na terenie gminy jest 47 organizacji pozarządowych. Tak duża

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDSZKOLE NR 192 Wesoły Pędzelek RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Temat ewaluacji: UDZIAŁ RODZICÓW W POPOŁUDNIOWYCH ZABAWACH I ZAJĘCIACH INTEGRACYJNYCH Raport opracował

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY Samborzec

PLAN DZIAŁANIA GMINY Samborzec PLAN DZIAŁANIA GMINY Samborzec Aktualizacja 2010r 1. Adres gminy Nazwa Gminy URZĄD GMINY SAMBORZEC Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE Miejscowość SAMBORZEC Ulica Nr domu 43 Kod pocztowy 27-650 Samborzec 2. Osoba

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182 /XXXIII/ Rady Gminy w Pawonkowie. z dnia 22 grudnia 2009

Uchwała Nr 182 /XXXIII/ Rady Gminy w Pawonkowie. z dnia 22 grudnia 2009 Uchwała Nr 182 /XXXIII/ 2009 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie: Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Stowarzyszenia Złota Ziemia na rok 2016

Plan rozwoju Stowarzyszenia Złota Ziemia na rok 2016 Plan rozwoju Złota Ziemia na rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr 18/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 5 listopada 2015r. Zadania Określenie misji, wyznaczenie celów, stworzenie strategii na lata 2016-2018

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH

Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH Główne zagadnienia: oceny zasobów i potencjału wsi i gminy pod kątem atrakcji oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH ZA ROK 2007 1 I. Stan zarejestrowanych podopiecznych Głusi Sł. Słyszący Ogółem T.O. Gniezno 32 77 109 T.O. Jarocin 66 15 81 T.O.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Programu GRUNDTVIG Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 w działaniu: Projekty i warsztaty Grundtviga, akcja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU. 1. Wprowadzenie Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież Młodzież Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność młodzieży Wymiany młodzieżowe Są to spotkania edukacyjne co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Powodem do spotkania może być

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO,,POMOCNA KORYTNICA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE

Bardziej szczegółowo

Nowe Szanse w MOPS II

Nowe Szanse w MOPS II SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS II REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej Miasto i Gmina Wąchock Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013 Wąchock, sierpień 2009 1 Wprowadzenie 3 Cele Programu Aktywności Lokalnej. 4 Kierunki działań.. 6 Odbiorcy programu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 1. Informacje ogólne. Szwajcarsko Polski Program współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym

Bardziej szczegółowo

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej II Forum Karpackich Gmin 24 września 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekt: EUROszansa dla Lubelszczyzny Szkolenie dla wnioskodawców

Projekt: EUROszansa dla Lubelszczyzny Szkolenie dla wnioskodawców Projekt: EUROszansa dla Lubelszczyzny Szkolenie dla wnioskodawców I nabór wniosków w obszarze tematycznym: EURO 2012 w świadomości mieszkańców podregionu turystycznego Nałęczów Puławy Kazimierz Dolny.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej piątek, 11 lipca 2008

Program Integracji Społecznej piątek, 11 lipca 2008 Program ntegracji Społecznej piątek, 11 lipca 28 Program ntegracji Społecznej Plan Działania Gminy Karczmiska na lata 28-29 Program ntegracji Społecznej PLAN DZAŁANA gminy Karczmiska na lata 28-29 1. Adres

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac grupy B

Sprawozdanie z prac grupy B B/1 Sprawozdanie z prac grupy B W dniu 11 lipca 2015 roku w godzinach 10:00 14:00 obyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej B w ramach projektu Nowy Wymiar Konsultacji. Projekt został dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Cele: 1. Prezentacja umiejętności dziecięcych w bliŝszym i dalszym środowisku. 2. Promowanie placówki w mediach i środowisku.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z przedsiębiorcami Lubicz, 6.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 STMiG-SPRAWOZDANIE VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): Drwinia Wiejska Województwo: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Decyzyjnej odbytego w dniu 05 września 2012 r

Decyzyjnej odbytego w dniu 05 września 2012 r LP 1 2 3 4 Załącznik do Uchwały nr IV/21/2012 Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała z dnia 05-09-2012 r. Lista rankingowa ocenionych wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/293/2010. Rady Miejskiej w Ostródzie. z dnia 19 lutego 2010 roku

UCHWAŁA Nr L/293/2010. Rady Miejskiej w Ostródzie. z dnia 19 lutego 2010 roku UCHWAŁA Nr L/293/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010-2013 realizowanego w ramach projektu systemowego Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Nr 2/2015 KONKURS OFERT

do Zarządzenia Nr 2/2015 KONKURS OFERT Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 12.01.2015r. KONKURS OFERT Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin działając na podstawie Uchwały Nr XLI/235/2014 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE za rok 2013

SPRAWOZDANIE za rok 2013 SPRAWOZDANIE za rok 2013 z realizacji programu współpracy organów samorządowych gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/268/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 16 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/268/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 16 września 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/268/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo