SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Dokument ten jest podsumowaniem udziału szkoły w projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. W programie prezentowane są działania realizowane w latach 2014/2015 i 2015/2016. ZESPÓŁ PLANUJĄCY: W skład zespołu weszli: Rodzice Uczniowie Nauczyciele ZASADY WSPÓŁPRACY: Przedstawianie pomysłów przez każdą ze stron w klimacie otwartości i przyjaznych warunkach Zaangażowanie wszystkich stron w we wspólnie wybrane działania Przestrzeganie przyjętych harmonogramów CELE PROGRAMU: Rozwijanie aktywnej współpracy pomiędzy Rodzicami, Uczniami i Nauczycielami Wypracowanie form życzliwej komunikacji Wzrost kompetencji psychospołecznych grup zaangażowanych w programie Stworzenie warunków do realizacji potrzeb i pomysłów Rodziców, Uczniów i Nauczycieli OBSZARY WSPÓLPRACY: Organizacja pracy szkoły Dydaktyka i wychowanie Przestrzeń szkoły Działania realizowane w ramach programu rozpoczynają się debatami pt.: Jaka jest nasza szkoła? w marcu 2014 roku. Wprowadzenie programu planowane jest od września 2014 roku. 1

2 DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH: Organizacja pracy szkoły: Debaty szkolne Rodziców, Uczniów i Nauczycieli Cykliczne spotkania Rodziców Konsultacje z rodzicami dotyczące zajęć dodatkowych Dydaktyka i wychowanie: Warsztaty dla uczniów prowadzone przez rodziców Warsztaty edukacyjno-doradcze Uczyć się, ale jak? Wieczór poetycko-muzyczny Angielska herbata z rosyjskiego samowara Konkurs Mamy talent Festiwal Nauki Przestrzeń szkoły: Tablice informacyjne dla Rady Rodziców Udoskonalenie strony internetowej Szkolny radiowęzeł Tablica talentów Skrzynka pomysłów dla rodziców 2

3 Warsztaty dla uczniów, prowadzone przez rodziców X było już realizowane nigdy nie było realizowane Nauczyciele podczas zebrań z Rodzicami zbiorą informacje dotyczące zajęć, które Rodzice chcieliby poprowadzić dla uczniów. Powstanie oferta zajęć dodatkowych dla Uczniów, z którą Nauczyciele zapoznają Uczniów. Chętni Rodzice poprowadzą warsztaty dla zainteresowanych Uczniów. Powstanie plan warsztatów prowadzonych przez Rodziców dla uczniów. Podczas warsztatów Rodzice podzielą się z Uczniami swoją wiedzą, doświadczeniem i pasjami. Termin: rok szkolny 2014/2015 3

4 Debaty szkolne Rodziców, Uczniów i Nauczycieli było już realizowane X nigdy nie było realizowane Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele będą mieli możliwość spotykania się na debatach dotyczących spraw wymagających konsultacji i podejmowania wspólnych decyzji. Odbędą się debaty Rodziców, Uczniów i Nauczycieli. Debata zostanie przyjęta jako forma konsultacji środowiska szkolnego. Termin: marzec 2014, czerwiec2014, październik

5 Szkolny radiowęzeł było już realizowane X nigdy nie było realizowane Zbiórka funduszy na radiowęzeł. W zbiórce wezmą udział rodzice i uczniowie oraz nauczyciele. Planowanie harmonogramu i składu redakcji prowadzących audycje podczas spotkań grupy uczniowskiej. Szkolenie redakcji w obsłudze technicznej radiowęzła prowadzone przez nauczycieli. Rodzice ufundują radiowęzeł ze środków Rady Rodziców, Uczniowie zaplanują i poprowadzą aukcje na rzecz radiowęzła. Po czym poznamy, że się udało Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele będą prowadzili audycje radiowe lub wykorzystywali radiowęzeł do przekazywania komunikatów. Termin: maj wrzesień

6 Tablica talentów było już realizowane X nigdy nie było realizowane Nauczyciele zachęcą uczniów do dzielenia się swoimi pasjami ze społecznością szkolną. Rodzice zakupią tablicę, na której będą prezentowane prace uczniów. Po czym poznamy, że się udało Uczniowie będą chętnie przekazywali swoje prace do prezentacji na Tablicy talentów. Termin: maj

7 Tablica informacyjna dla rodziców było już realizowane X nigdy nie było realizowane Podczas debaty rodziców po pierwszych warsztatach zgłoszono potrzebę posiadania przez Radę Rodziców tablicy, na której mogliby przedstawiać swoje działania oraz przekazywać informacje o planowanych przedsięwzięciach. Po spotkaniu z kierownictwem szkoły udało się wygospodarować miejsce w budynku głównym oraz w filii szkoły. Zakupiono tablice i przekazano je pod opiekę Radzie Rodziców. W szkole pojawi się tablica Rady Rodziców Termin: maj

8 Skrzynka pomysłów dla Rodziców było już realizowane X nigdy nie było realizowane Rodzice z 6RUN umieszczą w dostępnym dla wszystkich Rodziców miejscu skrzynkę pomysłów. Po czym poznamy, że się udało Rodzice będą wykorzystywali skrzynkę jako sposób komunikacji z Radą Rodziców. Termin: maj

9 Cykliczne spotkania rodziców było już realizowane X nigdy nie było realizowane Rodzice uczestniczący w debacie o szkole dostrzegli potrzebę regularnych kontaktów w swoim gronie. Chcieli podczas spotkań rozmawiać o ważnych sprawach dotyczących edukacji, opieki, pracy wychowawczej oraz możliwości rozwijania współpracy z nauczycielami i uczniami. Zespół rodziców i nauczycieli zaproponował, aby spotkania te odbywały się raz w miesiącu, w poniedziałek poprzedzający dni zebrań. Rodzicom zostanie udostępniona sala lekcyjna z dostępem do Internetu, ekranu i rzutnika. Rodzice będą proponowali tematykę spotkań, zapraszali gości, a w miarę potrzeb spotykali się również z nauczycielami lub dyrektorem szkoły. Spotkania będą miały formę otwartą dla wszystkich zainteresowanych rodziców. Spotkania będą się odbywać regularnie. Zainteresowanie rodziców ta formą komunikacji pomiędzy nimi, uczniami a szkołą będzie rosło. Termin: od maja 2014 regularnie raz w miesiącu 9

10 Udoskonalenie strony internetowej X było już realizowane nigdy nie było realizowane Podczas debat pojawił się problem niedoskonałości szkolnej strony internetowej. Jako wniosek z debaty przyjęto powołanie zespołu nauczycieli, który problem przeanalizuje i zaproponuje nowe rozwiązania. Zespół nauczycielski będzie się składał z przedstawicieli oddziałów 0-3 i 4-6. Odbędą się konsultacje z uczniami i rodzicami. Na stronie internetowej szkoły pojawią się aktualizowane informacje dotyczące konkursów i wydarzeń szkolnych. Strona internetowa będzie źródłem potrzebnych i oczekiwanych przez rodziców, uczniów i nauczycieli informacji. Termin: maj 2014, wrzesień 2014, zmiany na bieżąco 10

11 Konsultacje z rodzicami dotyczace zajeć dodatkowych X było już realizowane nigdy nie było realizowane Przeprowadzenie wśród uczniów i rodziców ankiet oraz rozmów dotyczących zajęć dodatkowych. Ankiety zostaną przeanalizowane, nauczyciele uwzględnią propozycje w ofercie zajęć dodatkowych. Powstanie oferta zajęć dodatkowych, na które uczniowie będą chętnie uczęszczać. Termin: wrzesień

12 Warsztaty edukacyjno-doradcze Uczyć się, ale jak? było już realizowane X nigdy nie było realizowane Nauczyciele nawiążą współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. Edukatorzy stowarzyszenia przedstawią rodzicom propozycje tematyki warsztatu doradczego - jak się uczyć. Po uzyskaniu zgody rodziców na terenie szkoły odbędą się warsztaty edukacyjnodoradcze poświęcone rozpoznawaniu swoich umiejętności, poznawaniu mnemotechnik oraz motywowaniu się do nauki. Warsztaty przeprowadzone będą dla uczniów klas 5 i 6 (192 osoby). Wzrośnie znajomość technik zapamiętywania oraz poziom motywacji uczniów do nauki. Po warsztatach przeprowadzona będzie ankieta wśród uczniów dotycząca efektywności zajęć. Termin: listopad 2014, luty 2015, marzec

13 Wieczór poetycko-muzyczny Angielska herbata z rosyjskiego samowara X było już realizowane nigdy nie było realizowane Spotkanie ma na celu propagowanie literatury w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz językach narodowych uczniów naszej szkoły. Podczas wieczoru uczniowie wykonują również na żywo utwory muzyczne. Poezja jest recytowana przez uczniów, nauczycieli, rodziców i przyjaciół szkoły. Zadaniem nauczycieli jest zaproponowanie tematyki wieczoru i wybór utworów poetyckich. Chętni uczniowie przygotowują utwory muzyczne. W wieczorze bierze udział około 40 uczestników. Liczba gości każdorazowo jest inna, widzimy wzrost zainteresowania imprezą w środowisku lokalnym szkoły. Odbędzie się kolejny wieczór poetycko-muzyczny. Spotkanie wpisze się na stałe do kalendarza spotkań szkoły i środowiska lokalnego. Termin: luty

14 Konkurs Mamy talent X było już realizowane nigdy nie było realizowane Chętni Uczniowie podczas konkursu zaprezentują swoje talenty artystyczne przed komisją złożoną z przedstawicieli Uczniów, Rodziców i Nauczycieli. Komisja wybierze Uczniów do szkolnego pokazu. Po czym poznamy, że się udało Odbędzie się szkolny pokaz uczniowskich talentów artystycznych dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli. Termin: marzec

15 Festiwal Nauki X było już realizowane nigdy nie było realizowane Festiwal Nauki przybiera formę pikniku rodzinnego. W ramach tematycznej imprezy Dookoła świata przygotowane zostaną konkursy plastyczne, kulinarne, muzyczne. Uczniowie zaprezentują swoje umiejętności językowe, plastyczne, muzyczne. Odbędą się spotkania z podróżnikami, pokazy taneczne z różnych stron świata oraz prezentacja przedstawienia o wielokulturowości. Jak co roku w Kawiarence U Jakubka sprzedawane będą domowe wypieki. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cel wybrany przez uczniów i rodziców. W pikniku biorą udział uczniowie i ich bliscy, nauczyciele, sąsiedzi szkoły a także rodziny kandydatów do naszej szkoły. Spotkanie staje się również okazją do promocji szkoły w środowisku lokalnym. Liczba uczestników to około 800 osób. Odbędą się wszystkie zaplanowane aktywności. Termin: maj

16 Działania planowane na rok szkolny 2015/ Kontynuacja projektów z roku 2014/ Rozpoczęcie cyklu regularnych audycji radiowęzła prowadzonych przez uczniów 3. Zorganizowanie na korytarzach szkolnych miejsc do gry 4. Doposażenie klas w sprzęt informatyczny 5. Wprowadzenie Kodeksu Równego Traktowania 6. Kontynuacja działań wspomagających akcję odciążania plecaków 16

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi 1.09.2012 31.08.2017

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi 1.09.2012 31.08.2017 W przyszłości będą tylko dwa typy przedsiębiorstw. Te, które wprowadziły jakość totalną i te, które wypadły z rynku. Ty nie musisz jej wprowadzać. Przetrwanie nie jest obowiązkowe. - Edward Deming Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR EFEKTÓW Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową paostwa.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PLAN ROZWOJU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W CZECHACH

5-LETNI PLAN ROZWOJU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W CZECHACH Czegośmy się dobrze nie nauczyli w najwcześniejszych dziecięcych latach, tego równieŝ dobrze nie nauczymy się nigdy. 5-LETNI PLAN ROZWOJU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach Opracowali: dyrektor Małgorzata Szatanek nauczyciele Rada Rodziców Samorząd Uczniowski 1 I. WSTĘP Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo