Finansowanie oświaty w pigułce.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie oświaty w pigułce."

Transkrypt

1 Finansowanie oświaty w pigułce. Niniejsza analiza-raport jest próbą odpowiedzi na poniższe trzy pytania zadane przez Radnego Rady Miejskiej Krzywinia, Zbigniewa Zielińskiego na XXIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 21 czerwca 2012 roku, w Domu Strażaka w Krzywiniu: Panie Burmistrzu w związku z wystąpieniem na ostatniej sesji Przewodniczącej Związków Zawodowych Nauczycieli Gminy Krzywiń, Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu oraz po artykułach w gazecie i Internecie na temat sytuacji w oświacie w Gminie Krzywin proszę Burmistrza o zamieszczenie na łamach najbliższego wydania kuriera krzywińskiego jak i na stronie następujących informacji: -nakłady ponoszone przez gminę Krzywiń na funkcjonowanie szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z podziałem ile do jakiej szkoły gmina Krzywiń dopłaca, -ilość uczniów w poszczególnych szkołach i ilość etatów nauczycieli, -podania średnich wynagrodzeń brutto nauczycieli na danym szczeblu awansu zawodowego oraz nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, dyrektorów i wicedyrektorów. Jesteśmy winni to mieszkańcom gminy, aby rozwiać wszelkie niedomówienia, ale również aby mieszkańcy mieli jako taką wiedzę na temat sytuacji oświaty w naszej gminie. Nie da się rozpatrywać kosztów funkcjonowania oświaty bez informowania o tym jakie zmiany, działania oraz wymogi stawiane są edukacji w dzisiejszym świecie. Publikacja o kosztach wynagrodzeń nauczycieli w szkołach gminy Krzywiń to odpowiedź na zapytanie Radnego Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie kosztów oświaty. Ograniczymy się do danych sprawozdawczych, które również otrzymują Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Dyrektorzy szkół i przedszkola. Ponieważ szkoły sporządzają corocznie sprawozdanie ze średnich płac nauczycieli oraz liczby etatów dane w tym sprawozdaniu wydają się być najbardziej sprawiedliwe w ocenie wysokości pobieranych wynagrodzeń. Sprawozdanie to, nie rozróżnia nauczycieli poszczególnych szkół, tylko stopień awansu zawodowego oraz ujmuje następujące składniki brutto: wynagrodzenie zasadnicze, staż pracy, dodatek funkcyjny, dodatek za wychowawstwo, dodatek motywacyjny, wynagrodzenie za czas choroby, godziny ponadwymiarowe, godziny opieki (świetlicowe), godziny doraźne, odprawy emerytalne, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka). W skład tych średnich nie wchodzą: różnego rodzaju zasiłki płatne ze środków ZUS, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektów unijnych i rządowych oraz dodatki uzupełniające wypłacane za kolejne lata. 1

2 Dla porównania art. 30 Karty Nauczyciela określa ile powinni zarabiać średnio nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani i dyplomowani. Średnie wynagrodzenie brutto jakie nauczyciel powinien otrzymać na pełen etat w roku wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela 6 000, , , , , ,00 0,00 nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany od stycznia do sierpnia , , , ,30 od września do grudnia , , , ,37 Średnie wynagrodzenia brutto nauczycieli Gminy Krzywiń w stopniach awansu zawodowego obliczone zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela w latach ,00 zł 5 000,00 zł 4 000,00 zł 3 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł - zł stażysta 1 911,60 zł 1 847,08 zł 2 434,26 zł 2 387,53 zł kontraktowy 2 268,81 zł 2 600,08 zł 2 611,60 zł 2 868,15 zł mianowany 3 338,89 zł 3 478,80 zł 3 535,52 zł 3 715,45 zł dyplomowany 4 332,89 zł 4 494,12 zł 4 884,45 zł 5 018,10 zł 2

3 Od czterech lat samorządy, które nie zapewniają nauczycielom w trakcie roku średnich pensji, muszą im w styczniu wypłacić dodatek uzupełniający. Dostają go wszyscy, zarówno ci, których miesięczne wynagrodzenie przewyższało średnią, jak i ci, którzy jej nie osiągnęli, a także ci, którzy byli na urlopie dla poratowania zdrowia czy długim zwolnieniu. To wyrównanie należy się każdemu, jest nie związane z jakością pracy, nieobecnościami czy wynikami nauczania, liczbą laureatów i innymi pozytywnymi aspektami pracy nauczyciela takimi jak: projekty, wycieczki, akcje. Podobnie, jak zmienia się średnie wynagrodzenie również zmieniało się zatrudnienie nauczycieli. Oczywiście dane te są również zaczerpnięte ze sprawozdań. Nie zawierają wymiaru etatów nauczycieli na zasiłkach chorobowych, urlopach macierzyńskich, wychowawczych. Uśredniona liczba etatów 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, stażysta 3,49 4,40 6,44 3,93 kontraktowy 16,49 15,69 15,32 19,35 mianowany 56,69 50,00 45,01 45,08 dyplomowany 51,39 53,82 53,77 55,71 3

4 Średnioroczna liczba etatów w szkołach w roku 2012 łącznie 124,07 Szkoła Podstawowa w Bieżyniu 8,49 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu 12,56 Zespół Szkół w Krzywiniu 32,89 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu 20,60 Zespół Szkół w Jerce 33,11 Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu 16,42 Średnioroczna liczba etatów w szkołach w roku 2011 łącznie 120,54 Szkoła Podstawa Bieżniu 9,02 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu 13,10 Zespół Szkół w Krzywiniu 31,64 Zespół Szkół i Placówek i Oświatowych w Lubiniu 19,64 Zespół Szkół w Jerce 31,98 Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu 15,16 4

5 Średnioroczna liczba etatów w szkołach w roku łącznie 123,91 Serie1 Szkoła Podstawa Bieżniu 9,16 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu 14,28 Zespół Szkół w Krzywiniu 33,72 Zespół Szkół i Placówek i Oświatowych w Lubiniu 20,62 Zespół Szkół w Jerce 30,95 Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu 15,18 zatrudnienie średnioroczne w szkołach i placówkach w latach ,11 31,98 30,95 33,72 32,89 31,64 16,42 15,1815,16 20,62 20,6 19,64 14,28 13,1 12,56 9,16 9,02 8,49 Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu Zespół Szkół w Jerce Zespół Szkół i Placówek i Oświatowych w Lubiniu Zespół Szkół w Krzywiniu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu Szkoła Podstawa Bieżniu 5

6 Poniżej uśrednione ilości wszystkich etatów zgodnie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Krzywiń. 128,05 123,91 124,07 120, Nad problemem zapewnienia nauczycielom średnich wynagrodzeń pochylają się wszystkie okoliczne samorządy i analizują je na sesjach rad miejskich lub powiatowych. W Gminie Krzywiń od roku 2009 dopłacamy coraz więcej do średnich wynagrodzeń. W tej kwestii potrzebna jest dyskusja Rady Miejskiej i organu prowadzącego wizji edukacji w Gminie Krzywin, jej kosztów, inwestowania w ucznia, zmian regulaminów wynagradzania oraz polityki zatrudnienia w szkołach z dyrektorami. Można dawać dodatkowe etaty, godziny i zajęcia ale one z różnych powodów nie trafiają do tych nauczycieli, którzy nie zarabiają średnich płac gwarantowanych przez Ministerstwo Edukacji. Obecnie jeszcze około jednego roku nie będziemy wyrównywać płac nauczycielom dyplomowanym. W tym stopniu awansu zawodowego są dyrektorzy i v-ce dyrektorzy, nauczyciele z długoletnim stażem pracy, którzy nawet przy braku nadgodzin, podwyższają średnią. W styczniu bieżącego roku szkoły swym nauczycielom stażystom, kontraktowym i mianowanym wypłaciły dodatkowo średnio na etat 1.398,82 zł brutto. Oczywiście do całkowitego kosztu należałoby jeszcze doliczyć składki ZUS i FP. 6

7 Wysokość doodatku uzupełniającego za lata zł95 972,70 zł46 215,85 zł47 672,04 zł16 870, Słuszne - nie słuszne po prostu się należy. W dodatku uzupełniającym tkwi niestety ten problem, że jest on rozpatrywany na poziomie gminy, a nie danej szkoły. W sumie jest niesprawiedliwy nawet dla samych zainteresowanych jego otrzymaniem. W szkołach, gdzie nauczyciele danego stopnia awansu zawodowego zarabiają ponad średnią, też go otrzymują a w innej szkole, gdzie nauczyciele dyplomowani nie osiągają średniej, nie otrzymali dodatku od trzech lat, mimo ze zdrowy rozsądek nakazywałby jego wypłatę. Przy braku zmian w tym zakresie w Karcie Nauczyciela, o które wnioskują już od lat samorządy, na poziomie naszej gminy za rok 2013 należy spodziewać się dalszego wzrostu wypłaty tego dodatku, tym bardziej, że nie będzie podwyżek. Seria podwyżek dobiegła końca rząd postanowił zamrozić wynagrodzenia w oświacie w 2013 r. Brak podwyżek dla nauczycieli jest złą wiadomością. Natomiast wydaje się, że na tę złą wiadomość nakłada się kolejna, tzn. ministerstwo edukacji do dziś nie odpowiedziało, jak będzie się kształtował poziom wynagrodzeń w roku Decyzja gabinetu Donalda Tuska oznacza jednocześnie, że realna płaca nauczycieli w tym roku obniży się na skutek inflacji: Rok 2013 będzie raczej rokiem postępowania bardzo ostrożnego. Nasza ostrożność wolna jest jednak od takiego przesadnego demonstrowania bezwzględności obiecał premier Donald Tusk. Ale poszedł dalej: zamroził odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na poziomie stycznia 2012 roku oraz zmieniono zapis art. 70 Karty Nauczyciela, gdzie z środki finansowe na dokształcanie nauczycieli może organ prowadzący naliczać w kwocie od 0,5% do 1%, a nie jak do tej pory 1%. Skąd wiadomo, że pensje nauczycieli pozostaną na dotychczasowym poziomie? Zgodnie z Kartą Nauczyciela rząd ma obowiązek co roku zapisać w ustawie budżetowej wysokość tzw. kwoty bazowej dla nauczycieli, która jest podstawą do obliczenia ich wynagrodzeń. Po ubiegłorocznej, wrześniowej, podwyżce (3,8 proc.) kwota bazowa wynosi 2717,59 zł. W przyszłym roku rząd nie planuje zwiększenia kwoty bazowej, tzn. pozostanie ona na wspomnianym poziomie 2717,59 zł. Wprawdzie subwencja oświatowa w 2013 roku urośnie o 2,8 proc. - z 38 mld 711 mln zł do 39 mld 805 mln zł, ale to jedynie efekt tzw. przechodzących skutków tegorocznego wzrostu płac w oświacie. To znaczy, że samorządy otrzymają od państwa dodatkowe pieniądze tylko na sfinansowanie ostatniej podwyżki. Subwencja oświatowa nierozerwalnie związana jest z liczbą uczniów w szkołach, a ta nam systematycznie maleje: 7

8 liczba uczniów liczba uczniów Liczba uczniów w latach szkolnych / / / / Szkoła Podstawowa w Bieżyniu Zespół Szkół w Jerce Zespół Szkół w Krzywiniu Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Dane o liczbie uczniów, na rok szkolny 2013/2014, przyjęto na podstawie informacji, jakie dyrektorzy szkół składają, zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie projektów organizacyjnych szkół i przedszkola, do dnia 15 marca każdego roku przy czym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu przyjęto szacunkowo, liczbę uczniów na poziomie roku szkolnego 2012/

9 Tendencja malejąca będzie się utrzymywała, aż do pójścia do szkoły rocznika 2010, choć nie mała rewolucja czeka szkoły podatwowe gdy od września 2014 roku do szkół pójdą sześciolatki. Wreszcie ujrzymy w arkuszach organizacyjnych nie tylko klasy Ia i Ib ale także klasy Ic. Nie pozostanie to bez wpływu na wydatki z budżetu na sfinansowanie dostosowania szkół do tego faktu. Na razie mamy plac zabaw przy Zespole Szkół w Krzywiniu i wyposażone klasy w pomoce dydaktyczne. W tym roku mamy zamiar wybudować kolejne trzy place przy szkołach i wyposażyć klasy w Zespole Szkół w Krzywiniu w pomoce dydaktyczne. Nominalnie otrzymujemy z roku na rok więcej pieniędzy ale udział procentowy subwencji oświatowej utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, przy ciągle rosnących kosztach utrzymania szkół. Dla roku 2013 wyłączono z wyliczeń inwestycję kanalizacji Krzywinia. subwencja ,00 zł dochody gminy ,57 zł udział procentowy subwencji w dochodach gminy koszty bez przedszkoli, z dowozami wydatki gminy ogółem udział procentowy kosztów oświaty w wydatkach gminy ,00 zł ,50 zł ,30 zł ,42 zł ,71 zł ,07 zł ,76 zł ,72 zł ,91 zł ,35 zł ,19 zł ,94 zł ,00 zł ,00 zł 34,14% 32,23% 31,77% 33,86% 33,68% 30,52% 31,33% 33,18% ,29 zł ,06 zł ,66 zł ,53 zł ,85 zł ,99 zł ,45 zł ,50 zł ,82 zł ,09 zł ,17 zł ,79 zł ,48 zł ,54 zł ,00 zł ,00 zł 34% 38% 40% 42% 33% 37% 40% 47% W roku 2012 na zadania oświatowe przeznaczyliśmy środki pochodzące z następujących źródeł: S u b w e n c j a oświatowa w wysokości zł 1. Dotacje : Projekt Wodny Świat - Ministerstwo Sportu i Turystyki ,00 Dobry Start ,18 Edukacyjne Laboratorium Wczesnoszkolne ,80 Cyfrowa Szkoła ,00 Leonardo da Vinci , Razem ,59 2. Środki własne na projekty : Projekt Wodny Świat ,00 Cyfrowa Szkoła ,35 Place zabaw , Razem ,35 9

10 W kosztach szkół prym wiodą wynagrodzenia i pochodne od nich. Wyodrębniliśmy środki w ramach programów europejskich, które od dwóch lat są w szkołach podstawowych nowością, gdyż do tej pory po środki unijne sięgało tylko Liceum w Krzywiniu. Na wzrost kosztów nie bez znaczenia są poczynione zmiany w strukturze zatrudnienia nauczycieli i obsługi oraz administracji: dodatkowe zatrudnienie pedagogów szkolnych w wymiarze: Zespół Szkół w Jerce o 0,5 etatu, Szkoła Podstawowa w Bieżyniu i Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu łącznie o 0,5 etatu, Zespół Szkół w Krzywiniu 0,5 etatu, na wniosek dyrektora dodatkowy cały etat nauczyciela na terapię pedagogiczną i 5 godzin etatu psychologa w Zespole Szkół w Jerce, podwyżki płac w roku 2011 dla obsługi i administracji, zwiększenie etatu administracji w Przedszkolu Samorządowym o 0,25 etatu, zwiększenie etatów obsługi w Zespole Szkół w Jerce o 0,65 etatu. Dodatkowo przeprowadzono inwestycje i remonty: sale gimnastyczne i przebudowa schodów w Zespole Szkół w Krzywiniu, dach na Gimnazjum w Jerce, projekty Cyfrowa Szkoła w Szkole Podstawowej w Bieżyniu i Zespole Szkół w Krzywiniu, system solarny i rozpoczęcie prac dostosowawczych pomieszczenia na cele sportowe w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu, remonty pomieszczeń kuchennych, wymiana okien, wymiana pieca C.O. w budynkach przedszkola w Krzywiniu i Jerce, wprowadzenie języka angielskiego dla przedszkolaków. 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Udział poszczególnych kosztów w placówkach w roku wg sprawozdania RB ZS Krzywiń ZS Jerka ZSiPO Lubiń SP Bieżyń Przedszkole ZSP Krzywiń wynagrodzeń 81,81% 81,04% 84,22% 69,85% 84,39% 80,75% ue 1,12% 1,21% 1,36% 2,35% 0,00% 0,10% remontów 3,11% 4,84% 1,15% 1,25% 3,48% 1,71% inwestycji 7,07% 0,74% 2,56% 14,63% 0,34% 0,00% "rzeczówka" 6,88% 12,17% 10,70% 11,92% 11,79% 17,44% 10

11 Wydatki na poszczególne placówki i zadania oświatowe w roku 2012 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł- ZS Krzywiń zł ,97 ZS Jerka zł ,42 ZSiPO w Lubiniu zł ,90 SP Bieżyń zł ,36 ZSP Krzywiń zł ,08 dowozy zł ,52 pozostałe dowozy zł89 937,97 przedszkole zł ,62 przedszkola niepubliczne zł , , ,42 Wydatki wykonane za rok łącznie ,98 zł , , , , , ,14 11

12 Udział środków własnych gminy, subwencji i dotacji w kosztach realizacji zadań oświatowych w roku 2012 placówka/zadanie oświatowe subwencja + dotacje pozyskane łączne nakłady na oświatę ZS Krzywiń ,00 zł ,97 zł ,97 zł ZS Jerka ,67 zł ,75 zł ,42 zł ZSiPO w Lubiniu ,00 zł ,90 zł ,90 zł SP Bieżyń ,31 zł ,05 zł ,36 zł ZSP Krzywiń ,00 zł ,08 zł ,08 zł dowozy - zł ,52 zł ,52 zł pozostałe dowozy - zł ,97 zł ,97 zł przedszkole ,08 zł ,54 zł ,62 zł przedszkola niepubliczne ,00 zł ,14 zł ,14 zł Razem: ,06 zł ,92 zł ,98 zł Udział procentowy subwencji i pozyskanych dotacji w poszczególnych szkołach i realizowanych zadaniach oświatowych przedstawia się następująco: Zespół Szkół w Jerce subwencja + dotacje pozyskane 2% 98% 12

13 Zespół Szkół w Krzywiniu subwencja + dotacje pozyskane 11% 89% ZSiPO w Lubiniu subwencja + dotacje pozyskane 13% 87% Skoła Podstawowa w Bieżyniu subwencja + dotacje pozyskane 21% 79% 13

14 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krzywiń subwencja + dotacje pozyskane 18% 82% DOWOZY subwencja + dotacje pozyskane 0% 100% GMINNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE subwencja + dotacje pozyskane 3% 97% 14

15 przedszkola niepubliczne subwencja + dotacje pozyskane 36% 64% Jak widać z wykresów i tabeli oprócz subwencji oświatowej Gmina Krzywiń stara się pozyskać inne środki zewnętrzne na realizację różnych przedsięwzięć edukacyjnych. Przedstawione liczby nie wyczerpują wszystkich zagadnień związanych z oświatą krzywińską. Gmina Krzywiń oprócz działań poszerzających ofertę edukacyjną dokonała także zmian organizacyjnych. Od nowego roku szkolnego 2013/2014 rodzice będą mogli skorzystać z aplikacji idziennik i na bieżąco śledzić postępy w nauce swojej pociechy. Dyrektorzy szkół otrzymali program do sporządzania arkusza organizacyjnego iarkusz. Ułatwi to pracę i ujednolici sam arkusz organizacyjny dla wszystkich jednostek systemu oświaty w Gminie Krzywiń będzie on taki sam. Księgowe wszystkich placówek pracują na jednym komputerowym programie księgowym wdrożonym przez Gminę Krzywiń. Inne zmiany nastąpiły w systemie zamówień publicznych: zakupu usług, w tym remontów, i dostaw dla szkół, które znacznie przewyższają, w skali całej gminy, progi od jakich należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych. Między innymi w organizowaniu przetargów na dowozy, olej opałowy oraz węgiel. Od roku 2012 Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu przejął odpowiedzialność związaną z organizacją i przetargiem dowozów a od roku 2013 z zakupem oleju opałowego i węgla oraz miału. Przeprowadzono przetarg na wymianę dachu na budynku gimnazjum w Zespole Szkół w Jerce. Dofinansowane są bezpośrednio z budżetu gminy zespoły taneczne, wokalne i sportowe działające przy szkołach i prowadzone przez nauczycieli. Przydzielane są dodatkowe kilometry związane z dowozem dzieci na zawody sportowe, występy, zajęcia w ramach projektów Edukacyjne Laboratorium Wczesnoszkolne, a w roku ubiegłym Wodny Świat powszechnej nauki pływania. Dodatkowo zadbano o motywację do nauki, zalecając zmianę kwoty stypendium za wyniki w nauce i fundując nagrody rzeczowe. Dla 45 uczniów najwybitniejszych ze szkół podstawowych i gimnazjów ufundowano wycieczkę w tym roku do Krakowa, w roku ubiegłym dzieci były w Warszawie, zaś uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, tak uczniowi liceum jak i szkoły zawodowej, Burmistrz wręczył tablety. Stypendia przydzielane uczniom przez dyrektorów w szkołach naszej gminy, na podstawie art. 90g. 1. Ustawy o systemie oświaty, za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z zaleceniami od roku szkolnego 2011/2012 dla najlepszych uczniów 15

16 nie powinny być niższe niż 100 zł za semestr, przy czym średnią ocen, od której przyznane jest stypendium, ustala indywidualnie każda ze szkół i różnią się one w poszczególnych placówkach. O oświacie można by rozważać długo i nieskończenie. Edukacja to wyzwanie, które jest ciągle aktualne i wraz z upływem czasu się zmienia, bo ludzie i otaczający nas świat się zmienia. Sensem istnienia szkoły są uczniowie. To dla nich warto pisać projekty, realizować nowe zajęcia, doposażać szkoły w nowe pomoce dydaktyczne, stwarzać dogodne warunki opieki i dowozu. Stary slogan wszystkie dzieci nasze są w przypadku sieci szkół i przedszkoli gminnych jest ciągle aktualne. Dzisiejszy przedszkolak za parę lat może stać się absolwentem naszej szkoły ponadgimnazjalnej w Krzywiniu. I choć cele kształcenia wyznacza nam Ministerstwo Edukacji Narodowej to samorządom przekazano odpowiedzialność za zadania oświatowe: to właśnie lokalnie można najskuteczniej reagować na pojawiające się potrzeby wdrażać niezbędne rozwiązania służące jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb wspólnoty Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej. Honorata Krupka Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń 16

Informacja. uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

Informacja. uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2014 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim

Bardziej szczegółowo

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA ARTYKUŁ 30a Art. 30a ust.1 W każdym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 31 grudnia organ prowadzący szkołę będący jednostką

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Łaocuta z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Łaocuta na rok 2013 w zakresie zadao oświaty i wychowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Art. 30a. Zenon Decyk. 2009-12-18 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Art. 30a. Zenon Decyk. 2009-12-18 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Art. 30a Zenon Decyk Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Art. 30a /zmiana 19 listopada/ 1. W terminie do dnia 20 stycznia kaŝdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny:

Podział administracyjny: Marzec 2010 Pszczyna Podział administracyjny: - Miasto Pszczyna -6 gmin - 33 sołectwa powierzchnia 473 km 2 mieszkańcy 104 tys. w tym: Goczałkowice-Zdrój 6.300 Kobiór 4.600 Miedźna 15.600 Pawłowice 18.050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 2 września 2014 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2015 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca

Informacja uzupełniająca Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4274/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4274/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4274/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia sposobu kalkulacji kwot na roczne wydatki bieżące przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym A. Informacje ogólne: Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.Z.166.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2012r. 1. Nazwa jednostki sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia nauczycieli 2014

Wynagrodzenia nauczycieli 2014 Katarzyna Cisowska-Mleczek, Agnieszka Jacewicz Agata Klimek, Stanisława Szlachta Wynagrodzenia nauczycieli 2014 naliczanie i dokumentowanie rozliczenia podatkowe i ZUS ewidencja ksiêgowa i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych.

Sytuacja ekonomiczna placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych. Sytuacja ekonomiczna placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych. Ocena sytuacji ekonomicznej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski dokonuje się w okresie podsumowującym rok

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XVII Wstęp... A. Komentarz i przykłady... 1 I. System wynagradzania nauczycieli... 3 1. Zagadnienia wstępne... 3 2. Definicja wynagrodzenia nauczycielskiego... 6 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r. UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016rok. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA Dział... Załącznik Nr 4 ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA 2009 2010 z tego: Stopień awansu Liczba Wynagrodzeni Dodatkowe Liczba Wynagrodzenie Dodatkowe Razem % wzrostu zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012 Miasto i Gmina Prabuty Oświata LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ PRABUTY W LATACH 2003 2012 ROK LICZBA UCZNIÓW SPADEK LICZBY UCZNIÓW W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 2003 1887

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r.

Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia.... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 407/XLVII/10 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 407/XLVII/10 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 29 kwietnia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 131 14357 Poz. 2504 2504 UCHWAŁA NR NR 407/XLVII/10 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo:

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy i Miasta Janikowo Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na prowadzenie szkół niepublicznych,

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE POŁOŻENIE powiat piaseczyński, środkowa część woj. mazowieckiego, 17 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Kraków POWIERZCHNIA 69,2 km 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Samorząd lokalny a szkoła Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) polskie ministerstwo przywrócone

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM Białystok 2009 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1) Ustawa weszła w Ŝycie 22 stycznia 2009 r., z tym Ŝe: 1) art. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/14/2014. Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr II/14/2014. Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 30 grudnia 2014 r. II/14/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicz-nych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Zbąszyń przez podmioty nienależące do sektora

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4-2 0 1 5 S P I S T R EŚ C

Bardziej szczegółowo

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek.

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek. PROTOKÓŁ NR 58 z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 22 września 2010 roku Obrady Komisji otworzył

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM UCHWAŁA NR XXIX/176/2009r. RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Zakład Obsługi Oświaty w Brześciu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PONIESIONYCH WYDATKACH NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ P O W I A T U. w I półroczu 2015 roku

I N F O R M A C J A O PONIESIONYCH WYDATKACH NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ P O W I A T U. w I półroczu 2015 roku I N F O R M A C J A O PONIESIONYCH WYDATKACH NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ P O W I A T U S t r z e l e c k o D r e z d e n e c k i e g o w I półroczu 2015 roku Strzelce Krajeńskie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 29 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 29 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLII/441/06 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 października 2006 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r. Projekt 608 UCHWAŁA NR.../.../2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne

Bardziej szczegółowo

Podstawa obliczenia dotacji

Podstawa obliczenia dotacji Projekt U C H W A Ł A Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Iławie z dnia. 2014r w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r.

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Piaski Nr Regulamin określający wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Gmina Sicienko jest organem prowadzącym dla 6 szkół, w tym 4 szkół podstawowych: w Kruszynie, Samsiecznie, Strzelewie i Trzemiętowie

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R.

KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R. KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R. Spis treści 1. Monitoring w szkołach i placówkach oświatowych 2. Sfinansowanie zakupu pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 184 UCHWAŁA NR XXIX/139/2012 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 184 UCHWAŁA NR XXIX/139/2012 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 184 UCHWAŁA NR XXIX/139/2012 RADY GMINY SZAFLARY w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek

Bardziej szczegółowo

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu. Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu. Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji PROJEKT UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK Podstawa prawna funkcjonowania Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary powołany został Uchwałą Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 4 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 4 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół prowadzonych przez gminę Mirsk w roku szkolnym 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 15 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 15 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY Gmina Koziegłowy jest największągminąpowiatu myszkowskiego. Na 159,16 km 2 powierzchni zlokalizowanych jest aż30 miejscowości. Od lat konsekwentnie realizowana jest strategia rozwoju gminy oparta na priorytetowym

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 223/2007 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 223/2007 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 223/2007 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budŝetu miasta na rok 2007 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 825 Poz. 35 35 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

Bardziej szczegółowo

Protokół z konsultacji strony rządowej z nauczycielskimi związkami zawodowymi (SKOiW NSZZ Solidarność", FZZ, ZNP)

Protokół z konsultacji strony rządowej z nauczycielskimi związkami zawodowymi (SKOiW NSZZ Solidarność, FZZ, ZNP) Warszawa, 21 października 2008 r. Protokół z konsultacji strony rządowej z nauczycielskimi związkami zawodowymi (SKOiW NSZZ Solidarność", FZZ, ZNP) Spotkaniom przewodniczył Pan Michał Boni - Sekretarz

Bardziej szczegółowo

R O C Z N E S P R AW O Z D AN I E Z R E AL I Z AC J I B U DŻ E T U G M I N Y M I C H AŁ O W I C E W 2 0 0 9 R. W Z AK R E S I E E D U K AC J I.

R O C Z N E S P R AW O Z D AN I E Z R E AL I Z AC J I B U DŻ E T U G M I N Y M I C H AŁ O W I C E W 2 0 0 9 R. W Z AK R E S I E E D U K AC J I. R O C Z N E S P R AW O Z D AN I E Z R E AL I Z AC J I B U DŻ E T U G M I N Y M I C H AŁ O W I C E W 2 0 0 9 R. W Z AK R E S I E E D U K AC J I. W budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok wydatki związane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 listopada 2012 roku

Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 listopada 2012 roku Uchwała Nr XXII/136/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotuń na rok..

WNIOSEK o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotuń na rok.. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.111.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. (pieczęć) Kotuń, dnia Wójt Gminy Kotuń WNIOSEK o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotuń na rok.. 1. Osoba prowadząca

Bardziej szczegółowo

Przemyślenia organu prowadzącego na temat kosztów w prowadzenia placówek oświatowych. Miasto Rybnik

Przemyślenia organu prowadzącego na temat kosztów w prowadzenia placówek oświatowych. Miasto Rybnik Przemyślenia organu prowadzącego na temat kosztów w prowadzenia placówek oświatowych Miasto Rybnik styczeń 2012 Rybnik miasto na prawach powiatu 140 tyś. mieszkańców 83 Oświatowe Jednostki BudŜetowe, w

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI KADROWEJ NA FINANSE OŚWIATOWE ORAZ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

WPŁYW POLITYKI KADROWEJ NA FINANSE OŚWIATOWE ORAZ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA 1 XIII SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW 1-2 PAŹDZIERNIKA 2015r. WPŁYW POLITYKI KADROWEJ NA FINANSE OŚWIATOWE ORAZ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA CENTRUM WSPARCIA ROZWOJU EDUKACJI I BIZNESU OTUS ELŻBIETA RABENDA

Bardziej szczegółowo

Dane na spotkanie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Miasto Rybnik maj 2013

Dane na spotkanie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Miasto Rybnik maj 2013 Dane na spotkanie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Miasto Rybnik maj 2013 Urlopy dla poratowania zdrowia Podstawa prawną jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA EDUKACJI W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA EDUKACJI W POLSCE Wydatki na edukację (łącznie ze szkolnictwem wyższym ) jako % PKB Źródło: Education at a Glance 2014 Pozostałe dochody samorządów (z wyłączeniem subwencji oświatowej)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/886/10 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LVIII/886/10 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 września 2010 r. UCHWAŁA NR LVIII/886/10 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje:

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia.... w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 23 grudnia 2009

UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 23 grudnia 2009 Wersja archiwalna UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 23 grudnia 2009 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/2015. Wójta Gminy Łyse. z dnia 27 października 2015r.

Zarządzenie Nr 98/2015. Wójta Gminy Łyse. z dnia 27 października 2015r. Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Łyse z dnia 27 października 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łyse za rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.5a ust.4

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teranie Gminy Włoszczowa

R E G U L A M I N udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teranie Gminy Włoszczowa Załącznik do uchwały nr XX/153/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 29 marca 2005 r. R E G U L A M I N udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teranie Gminy Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

Bardziej szczegółowo

RENATA MAJEWSKA JAK OBLICZAĆ WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI SAMORZĄDOWYCH

RENATA MAJEWSKA JAK OBLICZAĆ WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI SAMORZĄDOWYCH RENATA MAJEWSKA JAK OBLICZAĆ WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI SAMORZĄDOWYCH Spis treści Jak obliczać wynagrodzenia nauczycieli samorządowych 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli... 3 2. Dodatek za wysługę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/477/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LIV/477/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 października 2014 r. UCHWAŁA NR LIV/477/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 października 2014 r. w sprawie: trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/134/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/134/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/134/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2983 UCHWAŁA NR XXXII/267/13 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Nauczyciel z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej, od 12 lat Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim.

Autorzy. Nauczyciel z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej, od 12 lat Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim. Współpraca praca dyrektora przedszkola z organem prowadzącym, główne obszary współdzia działania, ania, najczęś ęściej pojawiające się problemy i metody ich rozwiązania zania Autorzy Rajmund Zaleski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 roku Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 w sprawie określenia załoŝeń do sporządzania arkuszy organizacji publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Grodziec na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA. www.oskko.edu.pl/kongres/

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA. www.oskko.edu.pl/kongres/ ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA www.oskko.edu.pl/kongres/ ustawa przedszkolna i u.s.o. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/236/09 Rady Gminy Dywity z dnia 28 kwietnia 2009 roku. Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r. OrS.4431.9.2014.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku

RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR.. RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku P r o j e k t w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH Projekt z dnia 14 czerwca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo