Finansowanie oświaty w pigułce.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie oświaty w pigułce."

Transkrypt

1 Finansowanie oświaty w pigułce. Niniejsza analiza-raport jest próbą odpowiedzi na poniższe trzy pytania zadane przez Radnego Rady Miejskiej Krzywinia, Zbigniewa Zielińskiego na XXIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 21 czerwca 2012 roku, w Domu Strażaka w Krzywiniu: Panie Burmistrzu w związku z wystąpieniem na ostatniej sesji Przewodniczącej Związków Zawodowych Nauczycieli Gminy Krzywiń, Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu oraz po artykułach w gazecie i Internecie na temat sytuacji w oświacie w Gminie Krzywin proszę Burmistrza o zamieszczenie na łamach najbliższego wydania kuriera krzywińskiego jak i na stronie następujących informacji: -nakłady ponoszone przez gminę Krzywiń na funkcjonowanie szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z podziałem ile do jakiej szkoły gmina Krzywiń dopłaca, -ilość uczniów w poszczególnych szkołach i ilość etatów nauczycieli, -podania średnich wynagrodzeń brutto nauczycieli na danym szczeblu awansu zawodowego oraz nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, dyrektorów i wicedyrektorów. Jesteśmy winni to mieszkańcom gminy, aby rozwiać wszelkie niedomówienia, ale również aby mieszkańcy mieli jako taką wiedzę na temat sytuacji oświaty w naszej gminie. Nie da się rozpatrywać kosztów funkcjonowania oświaty bez informowania o tym jakie zmiany, działania oraz wymogi stawiane są edukacji w dzisiejszym świecie. Publikacja o kosztach wynagrodzeń nauczycieli w szkołach gminy Krzywiń to odpowiedź na zapytanie Radnego Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie kosztów oświaty. Ograniczymy się do danych sprawozdawczych, które również otrzymują Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Dyrektorzy szkół i przedszkola. Ponieważ szkoły sporządzają corocznie sprawozdanie ze średnich płac nauczycieli oraz liczby etatów dane w tym sprawozdaniu wydają się być najbardziej sprawiedliwe w ocenie wysokości pobieranych wynagrodzeń. Sprawozdanie to, nie rozróżnia nauczycieli poszczególnych szkół, tylko stopień awansu zawodowego oraz ujmuje następujące składniki brutto: wynagrodzenie zasadnicze, staż pracy, dodatek funkcyjny, dodatek za wychowawstwo, dodatek motywacyjny, wynagrodzenie za czas choroby, godziny ponadwymiarowe, godziny opieki (świetlicowe), godziny doraźne, odprawy emerytalne, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka). W skład tych średnich nie wchodzą: różnego rodzaju zasiłki płatne ze środków ZUS, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektów unijnych i rządowych oraz dodatki uzupełniające wypłacane za kolejne lata. 1

2 Dla porównania art. 30 Karty Nauczyciela określa ile powinni zarabiać średnio nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani i dyplomowani. Średnie wynagrodzenie brutto jakie nauczyciel powinien otrzymać na pełen etat w roku wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela 6 000, , , , , ,00 0,00 nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany od stycznia do sierpnia , , , ,30 od września do grudnia , , , ,37 Średnie wynagrodzenia brutto nauczycieli Gminy Krzywiń w stopniach awansu zawodowego obliczone zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela w latach ,00 zł 5 000,00 zł 4 000,00 zł 3 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł - zł stażysta 1 911,60 zł 1 847,08 zł 2 434,26 zł 2 387,53 zł kontraktowy 2 268,81 zł 2 600,08 zł 2 611,60 zł 2 868,15 zł mianowany 3 338,89 zł 3 478,80 zł 3 535,52 zł 3 715,45 zł dyplomowany 4 332,89 zł 4 494,12 zł 4 884,45 zł 5 018,10 zł 2

3 Od czterech lat samorządy, które nie zapewniają nauczycielom w trakcie roku średnich pensji, muszą im w styczniu wypłacić dodatek uzupełniający. Dostają go wszyscy, zarówno ci, których miesięczne wynagrodzenie przewyższało średnią, jak i ci, którzy jej nie osiągnęli, a także ci, którzy byli na urlopie dla poratowania zdrowia czy długim zwolnieniu. To wyrównanie należy się każdemu, jest nie związane z jakością pracy, nieobecnościami czy wynikami nauczania, liczbą laureatów i innymi pozytywnymi aspektami pracy nauczyciela takimi jak: projekty, wycieczki, akcje. Podobnie, jak zmienia się średnie wynagrodzenie również zmieniało się zatrudnienie nauczycieli. Oczywiście dane te są również zaczerpnięte ze sprawozdań. Nie zawierają wymiaru etatów nauczycieli na zasiłkach chorobowych, urlopach macierzyńskich, wychowawczych. Uśredniona liczba etatów 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, stażysta 3,49 4,40 6,44 3,93 kontraktowy 16,49 15,69 15,32 19,35 mianowany 56,69 50,00 45,01 45,08 dyplomowany 51,39 53,82 53,77 55,71 3

4 Średnioroczna liczba etatów w szkołach w roku 2012 łącznie 124,07 Szkoła Podstawowa w Bieżyniu 8,49 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu 12,56 Zespół Szkół w Krzywiniu 32,89 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu 20,60 Zespół Szkół w Jerce 33,11 Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu 16,42 Średnioroczna liczba etatów w szkołach w roku 2011 łącznie 120,54 Szkoła Podstawa Bieżniu 9,02 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu 13,10 Zespół Szkół w Krzywiniu 31,64 Zespół Szkół i Placówek i Oświatowych w Lubiniu 19,64 Zespół Szkół w Jerce 31,98 Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu 15,16 4

5 Średnioroczna liczba etatów w szkołach w roku łącznie 123,91 Serie1 Szkoła Podstawa Bieżniu 9,16 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu 14,28 Zespół Szkół w Krzywiniu 33,72 Zespół Szkół i Placówek i Oświatowych w Lubiniu 20,62 Zespół Szkół w Jerce 30,95 Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu 15,18 zatrudnienie średnioroczne w szkołach i placówkach w latach ,11 31,98 30,95 33,72 32,89 31,64 16,42 15,1815,16 20,62 20,6 19,64 14,28 13,1 12,56 9,16 9,02 8,49 Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu Zespół Szkół w Jerce Zespół Szkół i Placówek i Oświatowych w Lubiniu Zespół Szkół w Krzywiniu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu Szkoła Podstawa Bieżniu 5

6 Poniżej uśrednione ilości wszystkich etatów zgodnie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Krzywiń. 128,05 123,91 124,07 120, Nad problemem zapewnienia nauczycielom średnich wynagrodzeń pochylają się wszystkie okoliczne samorządy i analizują je na sesjach rad miejskich lub powiatowych. W Gminie Krzywiń od roku 2009 dopłacamy coraz więcej do średnich wynagrodzeń. W tej kwestii potrzebna jest dyskusja Rady Miejskiej i organu prowadzącego wizji edukacji w Gminie Krzywin, jej kosztów, inwestowania w ucznia, zmian regulaminów wynagradzania oraz polityki zatrudnienia w szkołach z dyrektorami. Można dawać dodatkowe etaty, godziny i zajęcia ale one z różnych powodów nie trafiają do tych nauczycieli, którzy nie zarabiają średnich płac gwarantowanych przez Ministerstwo Edukacji. Obecnie jeszcze około jednego roku nie będziemy wyrównywać płac nauczycielom dyplomowanym. W tym stopniu awansu zawodowego są dyrektorzy i v-ce dyrektorzy, nauczyciele z długoletnim stażem pracy, którzy nawet przy braku nadgodzin, podwyższają średnią. W styczniu bieżącego roku szkoły swym nauczycielom stażystom, kontraktowym i mianowanym wypłaciły dodatkowo średnio na etat 1.398,82 zł brutto. Oczywiście do całkowitego kosztu należałoby jeszcze doliczyć składki ZUS i FP. 6

7 Wysokość doodatku uzupełniającego za lata zł95 972,70 zł46 215,85 zł47 672,04 zł16 870, Słuszne - nie słuszne po prostu się należy. W dodatku uzupełniającym tkwi niestety ten problem, że jest on rozpatrywany na poziomie gminy, a nie danej szkoły. W sumie jest niesprawiedliwy nawet dla samych zainteresowanych jego otrzymaniem. W szkołach, gdzie nauczyciele danego stopnia awansu zawodowego zarabiają ponad średnią, też go otrzymują a w innej szkole, gdzie nauczyciele dyplomowani nie osiągają średniej, nie otrzymali dodatku od trzech lat, mimo ze zdrowy rozsądek nakazywałby jego wypłatę. Przy braku zmian w tym zakresie w Karcie Nauczyciela, o które wnioskują już od lat samorządy, na poziomie naszej gminy za rok 2013 należy spodziewać się dalszego wzrostu wypłaty tego dodatku, tym bardziej, że nie będzie podwyżek. Seria podwyżek dobiegła końca rząd postanowił zamrozić wynagrodzenia w oświacie w 2013 r. Brak podwyżek dla nauczycieli jest złą wiadomością. Natomiast wydaje się, że na tę złą wiadomość nakłada się kolejna, tzn. ministerstwo edukacji do dziś nie odpowiedziało, jak będzie się kształtował poziom wynagrodzeń w roku Decyzja gabinetu Donalda Tuska oznacza jednocześnie, że realna płaca nauczycieli w tym roku obniży się na skutek inflacji: Rok 2013 będzie raczej rokiem postępowania bardzo ostrożnego. Nasza ostrożność wolna jest jednak od takiego przesadnego demonstrowania bezwzględności obiecał premier Donald Tusk. Ale poszedł dalej: zamroził odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na poziomie stycznia 2012 roku oraz zmieniono zapis art. 70 Karty Nauczyciela, gdzie z środki finansowe na dokształcanie nauczycieli może organ prowadzący naliczać w kwocie od 0,5% do 1%, a nie jak do tej pory 1%. Skąd wiadomo, że pensje nauczycieli pozostaną na dotychczasowym poziomie? Zgodnie z Kartą Nauczyciela rząd ma obowiązek co roku zapisać w ustawie budżetowej wysokość tzw. kwoty bazowej dla nauczycieli, która jest podstawą do obliczenia ich wynagrodzeń. Po ubiegłorocznej, wrześniowej, podwyżce (3,8 proc.) kwota bazowa wynosi 2717,59 zł. W przyszłym roku rząd nie planuje zwiększenia kwoty bazowej, tzn. pozostanie ona na wspomnianym poziomie 2717,59 zł. Wprawdzie subwencja oświatowa w 2013 roku urośnie o 2,8 proc. - z 38 mld 711 mln zł do 39 mld 805 mln zł, ale to jedynie efekt tzw. przechodzących skutków tegorocznego wzrostu płac w oświacie. To znaczy, że samorządy otrzymają od państwa dodatkowe pieniądze tylko na sfinansowanie ostatniej podwyżki. Subwencja oświatowa nierozerwalnie związana jest z liczbą uczniów w szkołach, a ta nam systematycznie maleje: 7

8 liczba uczniów liczba uczniów Liczba uczniów w latach szkolnych / / / / Szkoła Podstawowa w Bieżyniu Zespół Szkół w Jerce Zespół Szkół w Krzywiniu Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Dane o liczbie uczniów, na rok szkolny 2013/2014, przyjęto na podstawie informacji, jakie dyrektorzy szkół składają, zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie projektów organizacyjnych szkół i przedszkola, do dnia 15 marca każdego roku przy czym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu przyjęto szacunkowo, liczbę uczniów na poziomie roku szkolnego 2012/

9 Tendencja malejąca będzie się utrzymywała, aż do pójścia do szkoły rocznika 2010, choć nie mała rewolucja czeka szkoły podatwowe gdy od września 2014 roku do szkół pójdą sześciolatki. Wreszcie ujrzymy w arkuszach organizacyjnych nie tylko klasy Ia i Ib ale także klasy Ic. Nie pozostanie to bez wpływu na wydatki z budżetu na sfinansowanie dostosowania szkół do tego faktu. Na razie mamy plac zabaw przy Zespole Szkół w Krzywiniu i wyposażone klasy w pomoce dydaktyczne. W tym roku mamy zamiar wybudować kolejne trzy place przy szkołach i wyposażyć klasy w Zespole Szkół w Krzywiniu w pomoce dydaktyczne. Nominalnie otrzymujemy z roku na rok więcej pieniędzy ale udział procentowy subwencji oświatowej utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, przy ciągle rosnących kosztach utrzymania szkół. Dla roku 2013 wyłączono z wyliczeń inwestycję kanalizacji Krzywinia. subwencja ,00 zł dochody gminy ,57 zł udział procentowy subwencji w dochodach gminy koszty bez przedszkoli, z dowozami wydatki gminy ogółem udział procentowy kosztów oświaty w wydatkach gminy ,00 zł ,50 zł ,30 zł ,42 zł ,71 zł ,07 zł ,76 zł ,72 zł ,91 zł ,35 zł ,19 zł ,94 zł ,00 zł ,00 zł 34,14% 32,23% 31,77% 33,86% 33,68% 30,52% 31,33% 33,18% ,29 zł ,06 zł ,66 zł ,53 zł ,85 zł ,99 zł ,45 zł ,50 zł ,82 zł ,09 zł ,17 zł ,79 zł ,48 zł ,54 zł ,00 zł ,00 zł 34% 38% 40% 42% 33% 37% 40% 47% W roku 2012 na zadania oświatowe przeznaczyliśmy środki pochodzące z następujących źródeł: S u b w e n c j a oświatowa w wysokości zł 1. Dotacje : Projekt Wodny Świat - Ministerstwo Sportu i Turystyki ,00 Dobry Start ,18 Edukacyjne Laboratorium Wczesnoszkolne ,80 Cyfrowa Szkoła ,00 Leonardo da Vinci , Razem ,59 2. Środki własne na projekty : Projekt Wodny Świat ,00 Cyfrowa Szkoła ,35 Place zabaw , Razem ,35 9

10 W kosztach szkół prym wiodą wynagrodzenia i pochodne od nich. Wyodrębniliśmy środki w ramach programów europejskich, które od dwóch lat są w szkołach podstawowych nowością, gdyż do tej pory po środki unijne sięgało tylko Liceum w Krzywiniu. Na wzrost kosztów nie bez znaczenia są poczynione zmiany w strukturze zatrudnienia nauczycieli i obsługi oraz administracji: dodatkowe zatrudnienie pedagogów szkolnych w wymiarze: Zespół Szkół w Jerce o 0,5 etatu, Szkoła Podstawowa w Bieżyniu i Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu łącznie o 0,5 etatu, Zespół Szkół w Krzywiniu 0,5 etatu, na wniosek dyrektora dodatkowy cały etat nauczyciela na terapię pedagogiczną i 5 godzin etatu psychologa w Zespole Szkół w Jerce, podwyżki płac w roku 2011 dla obsługi i administracji, zwiększenie etatu administracji w Przedszkolu Samorządowym o 0,25 etatu, zwiększenie etatów obsługi w Zespole Szkół w Jerce o 0,65 etatu. Dodatkowo przeprowadzono inwestycje i remonty: sale gimnastyczne i przebudowa schodów w Zespole Szkół w Krzywiniu, dach na Gimnazjum w Jerce, projekty Cyfrowa Szkoła w Szkole Podstawowej w Bieżyniu i Zespole Szkół w Krzywiniu, system solarny i rozpoczęcie prac dostosowawczych pomieszczenia na cele sportowe w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu, remonty pomieszczeń kuchennych, wymiana okien, wymiana pieca C.O. w budynkach przedszkola w Krzywiniu i Jerce, wprowadzenie języka angielskiego dla przedszkolaków. 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Udział poszczególnych kosztów w placówkach w roku wg sprawozdania RB ZS Krzywiń ZS Jerka ZSiPO Lubiń SP Bieżyń Przedszkole ZSP Krzywiń wynagrodzeń 81,81% 81,04% 84,22% 69,85% 84,39% 80,75% ue 1,12% 1,21% 1,36% 2,35% 0,00% 0,10% remontów 3,11% 4,84% 1,15% 1,25% 3,48% 1,71% inwestycji 7,07% 0,74% 2,56% 14,63% 0,34% 0,00% "rzeczówka" 6,88% 12,17% 10,70% 11,92% 11,79% 17,44% 10

11 Wydatki na poszczególne placówki i zadania oświatowe w roku 2012 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł- ZS Krzywiń zł ,97 ZS Jerka zł ,42 ZSiPO w Lubiniu zł ,90 SP Bieżyń zł ,36 ZSP Krzywiń zł ,08 dowozy zł ,52 pozostałe dowozy zł89 937,97 przedszkole zł ,62 przedszkola niepubliczne zł , , ,42 Wydatki wykonane za rok łącznie ,98 zł , , , , , ,14 11

12 Udział środków własnych gminy, subwencji i dotacji w kosztach realizacji zadań oświatowych w roku 2012 placówka/zadanie oświatowe subwencja + dotacje pozyskane łączne nakłady na oświatę ZS Krzywiń ,00 zł ,97 zł ,97 zł ZS Jerka ,67 zł ,75 zł ,42 zł ZSiPO w Lubiniu ,00 zł ,90 zł ,90 zł SP Bieżyń ,31 zł ,05 zł ,36 zł ZSP Krzywiń ,00 zł ,08 zł ,08 zł dowozy - zł ,52 zł ,52 zł pozostałe dowozy - zł ,97 zł ,97 zł przedszkole ,08 zł ,54 zł ,62 zł przedszkola niepubliczne ,00 zł ,14 zł ,14 zł Razem: ,06 zł ,92 zł ,98 zł Udział procentowy subwencji i pozyskanych dotacji w poszczególnych szkołach i realizowanych zadaniach oświatowych przedstawia się następująco: Zespół Szkół w Jerce subwencja + dotacje pozyskane 2% 98% 12

13 Zespół Szkół w Krzywiniu subwencja + dotacje pozyskane 11% 89% ZSiPO w Lubiniu subwencja + dotacje pozyskane 13% 87% Skoła Podstawowa w Bieżyniu subwencja + dotacje pozyskane 21% 79% 13

14 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krzywiń subwencja + dotacje pozyskane 18% 82% DOWOZY subwencja + dotacje pozyskane 0% 100% GMINNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE subwencja + dotacje pozyskane 3% 97% 14

15 przedszkola niepubliczne subwencja + dotacje pozyskane 36% 64% Jak widać z wykresów i tabeli oprócz subwencji oświatowej Gmina Krzywiń stara się pozyskać inne środki zewnętrzne na realizację różnych przedsięwzięć edukacyjnych. Przedstawione liczby nie wyczerpują wszystkich zagadnień związanych z oświatą krzywińską. Gmina Krzywiń oprócz działań poszerzających ofertę edukacyjną dokonała także zmian organizacyjnych. Od nowego roku szkolnego 2013/2014 rodzice będą mogli skorzystać z aplikacji idziennik i na bieżąco śledzić postępy w nauce swojej pociechy. Dyrektorzy szkół otrzymali program do sporządzania arkusza organizacyjnego iarkusz. Ułatwi to pracę i ujednolici sam arkusz organizacyjny dla wszystkich jednostek systemu oświaty w Gminie Krzywiń będzie on taki sam. Księgowe wszystkich placówek pracują na jednym komputerowym programie księgowym wdrożonym przez Gminę Krzywiń. Inne zmiany nastąpiły w systemie zamówień publicznych: zakupu usług, w tym remontów, i dostaw dla szkół, które znacznie przewyższają, w skali całej gminy, progi od jakich należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych. Między innymi w organizowaniu przetargów na dowozy, olej opałowy oraz węgiel. Od roku 2012 Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu przejął odpowiedzialność związaną z organizacją i przetargiem dowozów a od roku 2013 z zakupem oleju opałowego i węgla oraz miału. Przeprowadzono przetarg na wymianę dachu na budynku gimnazjum w Zespole Szkół w Jerce. Dofinansowane są bezpośrednio z budżetu gminy zespoły taneczne, wokalne i sportowe działające przy szkołach i prowadzone przez nauczycieli. Przydzielane są dodatkowe kilometry związane z dowozem dzieci na zawody sportowe, występy, zajęcia w ramach projektów Edukacyjne Laboratorium Wczesnoszkolne, a w roku ubiegłym Wodny Świat powszechnej nauki pływania. Dodatkowo zadbano o motywację do nauki, zalecając zmianę kwoty stypendium za wyniki w nauce i fundując nagrody rzeczowe. Dla 45 uczniów najwybitniejszych ze szkół podstawowych i gimnazjów ufundowano wycieczkę w tym roku do Krakowa, w roku ubiegłym dzieci były w Warszawie, zaś uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, tak uczniowi liceum jak i szkoły zawodowej, Burmistrz wręczył tablety. Stypendia przydzielane uczniom przez dyrektorów w szkołach naszej gminy, na podstawie art. 90g. 1. Ustawy o systemie oświaty, za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z zaleceniami od roku szkolnego 2011/2012 dla najlepszych uczniów 15

16 nie powinny być niższe niż 100 zł za semestr, przy czym średnią ocen, od której przyznane jest stypendium, ustala indywidualnie każda ze szkół i różnią się one w poszczególnych placówkach. O oświacie można by rozważać długo i nieskończenie. Edukacja to wyzwanie, które jest ciągle aktualne i wraz z upływem czasu się zmienia, bo ludzie i otaczający nas świat się zmienia. Sensem istnienia szkoły są uczniowie. To dla nich warto pisać projekty, realizować nowe zajęcia, doposażać szkoły w nowe pomoce dydaktyczne, stwarzać dogodne warunki opieki i dowozu. Stary slogan wszystkie dzieci nasze są w przypadku sieci szkół i przedszkoli gminnych jest ciągle aktualne. Dzisiejszy przedszkolak za parę lat może stać się absolwentem naszej szkoły ponadgimnazjalnej w Krzywiniu. I choć cele kształcenia wyznacza nam Ministerstwo Edukacji Narodowej to samorządom przekazano odpowiedzialność za zadania oświatowe: to właśnie lokalnie można najskuteczniej reagować na pojawiające się potrzeby wdrażać niezbędne rozwiązania służące jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb wspólnoty Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej. Honorata Krupka Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń 16

Informacja uzupełniająca do sprawozdania. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2016

Informacja uzupełniająca do sprawozdania. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2016 Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2016 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Informacja. uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

Informacja. uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2014 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie systemu edukacyjnego Gminy Witnica część II.

Raport o stanie systemu edukacyjnego Gminy Witnica część II. Raport o stanie systemu edukacyjnego Gminy Witnica część II. Drugą część prezentacji internetowej pragniemy poświęcić kwestii pracowników oświaty, i to zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracji

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca

Informacja uzupełniająca Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA ARTYKUŁ 30a Art. 30a ust.1 W każdym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 31 grudnia organ prowadzący szkołę będący jednostką

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Łaocuta z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Łaocuta na rok 2013 w zakresie zadao oświaty i wychowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sieć szkół i placówek

Sieć szkół i placówek Sieć szkół i placówek Gmina Podegrodzie jest organem prowadzącym dla 14 jednostek oświatowych działających na jej terenie, w tym: - 2 gminne przedszkola ( Brzezna, Podegrodzie), - szkół podstawowych (

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/../16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 17 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/../16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 17 marca 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR XVI/../16 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Ocena sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Mielno

Ocena sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Mielno Mielno, dnia 6 lutego 214r. Ocena sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Mielno I. Stan prawny Zgodnie z art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Art. 30a. Zenon Decyk. 2009-12-18 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Art. 30a. Zenon Decyk. 2009-12-18 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Art. 30a Zenon Decyk Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Art. 30a /zmiana 19 listopada/ 1. W terminie do dnia 20 stycznia kaŝdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR V/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 26 marca 2015 r.

U C H W A Ł A NR V/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 26 marca 2015 r. Projekt U C H W A Ł A NR V/.../15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* TABELA NR 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW wydział/jednostka... Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Dział Rozdział Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Bardziej szczegółowo

Odpowiadając na poruszone przez Związek Zawodowy kwestie gminnych wydatków na oświatę stwierdza się, że w budżecie gminy na rok 2015 na subwencje

Odpowiadając na poruszone przez Związek Zawodowy kwestie gminnych wydatków na oświatę stwierdza się, że w budżecie gminy na rok 2015 na subwencje PROJEKT Uchwała Nr Rady Miejskiej Krzywinia z dnia w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność i Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/118/2016 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/118/2016 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/118/2016 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.367.2014 ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r. w sprawie opracowania materiałów do projekt

Bardziej szczegółowo

I. W dniu 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1).

I. W dniu 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1). I. W dniu 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1). z tym, że: 1. art. 1 pkt 3 lit. a i b weszły w życie z mocą od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny:

Podział administracyjny: Marzec 2010 Pszczyna Podział administracyjny: - Miasto Pszczyna -6 gmin - 33 sołectwa powierzchnia 473 km 2 mieszkańcy 104 tys. w tym: Goczałkowice-Zdrój 6.300 Kobiór 4.600 Miedźna 15.600 Pawłowice 18.050

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4274/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4274/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4274/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia sposobu kalkulacji kwot na roczne wydatki bieżące przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI

REGULAMIN DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI REGULAMIN DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 15 W RYBNIKU Podstawa prawna: art. 30 ust.6 pkt.1,2 i 3 oraz art. 91d pkt.1 ustawy z dn. 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym A. Informacje ogólne: Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.Z.166.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2012r. 1. Nazwa jednostki sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia nauczycieli 2014

Wynagrodzenia nauczycieli 2014 Katarzyna Cisowska-Mleczek, Agnieszka Jacewicz Agata Klimek, Stanisława Szlachta Wynagrodzenia nauczycieli 2014 naliczanie i dokumentowanie rozliczenia podatkowe i ZUS ewidencja ksiêgowa i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca

Informacja uzupełniająca Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Edukacja w województwie lubelskim

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Edukacja w województwie lubelskim Kuratorium Oświaty w Lublinie Edukacja w województwie lubelskim 2006-2015 Lublin, sierpień 2015 Pomoc paostwa w realizacji zadao oświatowych Programy rządowe Wyprawka szkolna Program skierowany do rodzin

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../ Rady Miejskiej w Miliczu z dnia.

Uchwała Nr../../ Rady Miejskiej w Miliczu z dnia. Uchwała Nr../../ Rady Miejskiej w Miliczu z dnia. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XVII Wstęp... A. Komentarz i przykłady... 1 I. System wynagradzania nauczycieli... 3 1. Zagadnienia wstępne... 3 2. Definicja wynagrodzenia nauczycielskiego... 6 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV / 272 / 2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r

UCHWAŁA NR XXXV / 272 / 2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r UCHWAŁA NR XXXV / 272 / 2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 152/2015 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 września 2015r.

ZARZĄDZENIE nr 152/2015 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 września 2015r. ZARZĄDZENIE nr 152/2015 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Żukowo na 2016r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2016-2023 Na podstawie 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych.

Sytuacja ekonomiczna placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych. Sytuacja ekonomiczna placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych. Ocena sytuacji ekonomicznej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski dokonuje się w okresie podsumowującym rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 2 września 2014 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2015 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r. UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016rok. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna Artykuł

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA Dział... Załącznik Nr 4 ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA 2009 2010 z tego: Stopień awansu Liczba Wynagrodzeni Dodatkowe Liczba Wynagrodzenie Dodatkowe Razem % wzrostu zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

ABSURDY POLSKIEJ OŚWIATY. Czy wiesz, że

ABSURDY POLSKIEJ OŚWIATY. Czy wiesz, że ABSURDY POLSKIEJ OŚWIATY Czy wiesz, że Czy wiesz, że: Nauczyciel to jedyna grupa zawodowa której wynagrodzenie zasadnicze jest określone w tabeli zaszeregowania (ustalonej przez MEN) a organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 31 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczmiska w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 600/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 600/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 7 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 600/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie: sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2014 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr XVIII Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2012 roku Uchwała Nr XVIII.101.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OSTROWICE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OSTROWICE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OSTROWICE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 663 UCHWAŁA NR 105/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Powyższe zobowiązania prawne Gmina Miejska Turek na przestrzeni minionych lat realizowała.

Powyższe zobowiązania prawne Gmina Miejska Turek na przestrzeni minionych lat realizowała. OSS.0003.1.2013 Turek, dnia 25 lipca 2013 r. Pan Marek Pańczyk Przewodniczący Rady Miejskiej Turku Szanowny Panie Przewodniczący, odpowiadając na interpelację radnych członków Klubu SLD Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Stara Biała

Rada Gminy Stara Biała Biała, dn. 14.10.2015 r. Rada Gminy Stara Biała INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ORGANU PROWADZĄCEGO ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WRAZ Z WYNIKAMI SPRAWDZIANU KLAS VI I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE W 2007 R. W ZAKRESIE EDUKACJI. Gmina Michałowice w minionym roku włożyła wiele wysiłku, przy dużych nakładach finansowych, w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012 Miasto i Gmina Prabuty Oświata LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ PRABUTY W LATACH 2003 2012 ROK LICZBA UCZNIÓW SPADEK LICZBY UCZNIÓW W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 2003 1887

Bardziej szczegółowo

Art. 30a Karty Nauczyciela. konsekwencje dla gmin oraz dobre praktyki powodujące zmniejszenie wypłat dodatków wyrównawczych

Art. 30a Karty Nauczyciela. konsekwencje dla gmin oraz dobre praktyki powodujące zmniejszenie wypłat dodatków wyrównawczych Art. 30a Karty Nauczyciela konsekwencje dla gmin oraz dobre praktyki powodujące zmniejszenie wypłat dodatków wyrównawczych Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, Przewodnicząca Zespołu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW

Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW ROZDZIAŁ I 9 Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW Po gruntownej zmianie zasad wynagradzania nauczycieli wprowadzonej ustawą z dnia 18 lutego

Bardziej szczegółowo

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej.

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. 3. Charakterystyka systemu oświaty miejskiej oraz placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 262/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 07 października 2010 roku

UCHWAŁA Nr 262/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 07 października 2010 roku UCHWAŁA Nr 262/2010 z dnia 07 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2011 rok, przyjęcia metod kalkulacji oraz wzorów wniosków i formularzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XVII Wstęp... A. Komentarz i przykłady... 1 I. System wynagradzania nauczycieli... 3 1. Zagadnienia wstępne... 3 2. Definicja wynagrodzenia nauczycielskiego... 6 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK Organizacja nowego roku szkolnego : 1. Sprawdzenie i przedłożenie do zaopiniowania przez wizytatorów Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy Finanse oświaty Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy 1. Subwencja oświatowa z budżetu państwa 2. Dochody własne jednostki samorządu terytorialnego Subwencja oświatowa Część oświatowa subwencji

Bardziej szczegółowo

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW,

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, 23-25.09.2015 Regulaminy wynagradzania nauczycieli. Ewa Czechowicz USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oraz koszty związane z realizacją zadań oświatowych

Finansowanie oraz koszty związane z realizacją zadań oświatowych Finansowanie oraz koszty związane z realizacją zadań oświatowych Oświata w ostatnich latach stała się sferą życia publicznego, za którą samorządy ponoszą coraz większą odpowiedzialność. Niestety, środki,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY GMINY W BUDZOWIE. z dnia 28 września 2016 roku

Kraków, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY GMINY W BUDZOWIE. z dnia 28 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 października 2016 r. Poz. 5822 UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY GMINY W BUDZOWIE z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi oświatowych

Bardziej szczegółowo

Elastyczność wydatkowa samorządów w obszarze oświaty. Dr Agnieszka Kopańska, Zespół Ekonomii Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych

Elastyczność wydatkowa samorządów w obszarze oświaty. Dr Agnieszka Kopańska, Zespół Ekonomii Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych Elastyczność wydatkowa samorządów w obszarze oświaty Dr Agnieszka Kopańska, Zespół Ekonomii Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych Struktura wydatków samorządów na oświatę w 2012 r. gminy miejsko-wiejskie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 2016 roku UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 i art. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 1098 UCHWAŁA NR XXXVI/457/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 126/XXII/2004 Rady Gminy Podegrodzie z dnia r.

Uchwała Nr 126/XXII/2004 Rady Gminy Podegrodzie z dnia r. Uchwała Nr 126/XXII/2004 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18.06.2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego

Bardziej szczegółowo

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW,

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, 23-25.09.2015 Koszt różnych rozwiązań organizacyjnych oświaty samorządowej Ewa Czechowicz Trzy sprzeczne ze sobą role: Funkcje subwencji Refundacyjna pokrywanie

Bardziej szczegółowo

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Do załącznika nr 5. Sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2008r. tacje na zadania zlecone. Do Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia Regulamin

Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia Regulamin Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2007 Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/113/09 RADY GMINY JABŁONNA LACKA. z dnia 21 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/113/09 RADY GMINY JABŁONNA LACKA. z dnia 21 kwietnia 2009 r. 10 UCHWAŁA Nr XXVIII/113/09 RADY GMINY JABŁONNA LACKA z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wnioski dotyczące niezbędnych zmian w systemie oświaty.

Szczegółowe wnioski dotyczące niezbędnych zmian w systemie oświaty. Wnioski Szczegółowe wnioski dotyczące niezbędnych zmian w systemie oświaty. 1. Przekazywanie samorządom, wraz z odpowiedzialnością za oświatę, także odpowiednich środków finansowych na jej prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/27/2016 RADY GMINY JEDLIŃSK. z dnia 25 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/27/2016 RADY GMINY JEDLIŃSK. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 5285 UCHWAŁA NR XIX/27/2016 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH

RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH Podstawa prawna: Ustawa zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ O ZMIANI NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 56,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. Zadania oświatowe gminy Wilkowice II. Stan organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów III. Zatrudnienie w placówkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 97 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 97 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 97 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

Protokół. Ustalenia szczegółowe:

Protokół. Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Miejskim Nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Słupsku. Działając

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku

Zarządzenie Nr Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku Zarządzenie Nr Or. 0050.96.2016 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r.

Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia.... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Pabianice

REGULAMIN WYNAGRADZANIA nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Pabianice Załącznik do Uchwały Nr XLIII/585/09 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 kwietnia 2009 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM Białystok 2009 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1) Ustawa weszła w Ŝycie 22 stycznia 2009 r., z tym Ŝe: 1) art. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Arkusz organizacyjny, jako istotny dokument okołobudżetowy. Wojciech Magdoń

Arkusz organizacyjny, jako istotny dokument okołobudżetowy. Wojciech Magdoń Arkusz organizacyjny, jako istotny dokument okołobudżetowy Wojciech Magdoń Arkusz organizacyjny szkoły - podstawa prawna Przepisy ramowych statutów poszczególnych typów szkół i placówek określone w załącznikach

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo:

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy i Miasta Janikowo Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r. UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia. 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Gmina Sicienko jest organem prowadzącym dla 6 szkół, w tym 4 szkół podstawowych: w Kruszynie, Samsiecznie, Strzelewie i Trzemiętowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r.

Uchwała Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. Uchwała Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/295/09 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 25 marca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/295/09 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 25 marca 2009 r. UCHWAŁA Nr XXIX/295/09 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nisko: dodatki do

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie budżetu na 2017 rok września 2016 r.

Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie budżetu na 2017 rok września 2016 r. Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie budżetu na 2017 rok 12-13 września 2016 r. KONGRES REGIONÓW 26-27 września 2016 r. Narodowe Forum Muzyki Termin zgłoszeń: do15

Bardziej szczegółowo

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, przedszkolu, placówce prowadzonej przez Miasto Łomża dodatku motywacyjnego jest:

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, przedszkolu, placówce prowadzonej przez Miasto Łomża dodatku motywacyjnego jest: Załącznik do Uchwały Nr 421/LVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 lutego 2010 r. Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasady obliczania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/126/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 30 grudnia 2004r. Regulamin określający wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego a

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r. Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2009 R o z d z i a ł 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2009 R o z d z i a ł 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH NR XXVIII/199/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE POŁOŻENIE powiat piaseczyński, środkowa część woj. mazowieckiego, 17 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Kraków POWIERZCHNIA 69,2 km 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 09 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 09 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 0050.97.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nędza

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Samorząd lokalny a szkoła Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) polskie ministerstwo przywrócone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/410/16 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 8 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/410/16 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 8 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXX/410/16 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/97/07. Gminy w Bogorii z dnia 11 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA Nr XVII/97/07. Gminy w Bogorii z dnia 11 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA Nr XVII/97/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/38/07 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku.

UCHWAŁA NR IX/38/07 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku. UCHWAŁA NR IX/38/07 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku. Na podstawie art.30 ust.6 i art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Bardziej szczegółowo