TCares podsumowanie badania pilotażowego nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TCares podsumowanie badania pilotażowego nr 1"

Transkrypt

1 podsumowanie badania pilotażowego nr 1 E-Zdrowie opieka medyczna i niezależność Mgr inż. Marta Bazanek Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

2 Cel projektu Ogólnym celem projektu jest zachęcenie do stosowania opieki telemedycznej i telemedycyny oraz optymalizacja istniejących systemów teleopieki z punktu widzenia użytkowników i nabywców 2

3 Ankieta koocowa badania pilotażowego nr 1 3

4 Pacjenci badania pilotażowego nr 1-27 osób (17 kobiet, 10 mężczyzn); - średnia wieku 46,7 lat (max 73, min 17) (kobiety 41 lat, mężczyźni 56 lat); - wszystkie osoby zgłosiły się do badania z powodu występujących zaburzeo rytmu serca; - u 9 osób dodatkowo występowały omdlenia; - u 14 osób stany przedomdleniowe; - 14 osób z terenu Krakowa; - 13 osób z mniejszych miast lub wsi. - TYLKO JEDNA OSOBA KORZYSTAŁA WCZEŚNIEJ Z USŁUGI TELEMEDYCZNEJ (Tele-EKG) 4

5 Urządzenia do Tele - EKG 12 osób aparat EHO 6-3 elektrodowy - sześcioodprowadzeniowy - zasilanie bateryjne 2x1,5V 15 osób aparat EHO mini - 4 elektrodowy - siedmioodprowadzeniowy - zasilanie bateryjne Li-Ion - wbudowany modem GPRS 5

6 Jak dowiedział się Pan/Pani o możliwości udziału w Projekcie inne źródło 18,5% od lekarza / prowadzącego pierwszego kontaktu 33,3% informacja w szpitalu 48,1% Co skłoniło Panią/Pana do udziału w Projekcie złe samopoczucie związane z odczuwaniem zaburzeń pracy serca 48,6% ulotka informacyjna 5,4% skierowanie od lekarza specjalisty 32,4% możliwość przysłużenia się nauce 13,5% 6

7 Ocena satysfakcji pacjenta ocena poszczególnych elementów usługi Skala: 1 bardzo źle; 2 źle; 3 dostatecznie; 4 dobrze; 5 bardzo dobrze. 7

8 Średnia ocena satysfakcji pacjenta z usługi Tele EKG oferowanej w ramach projektu wynosiła 4,8 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 4,9 Jak ocenia Pan przydatność usługi oferow anej w ramach projektu 5,0 5,0 Jak ocenia Pan pracę personelu technicznego Jak ocenia Pan pracę lekarzakoordynatora 4,3 Jak ocenia Pan pracę zestaw u do Tele-EKG 4,5 Jak ocenia Pan ergonomię korzystania z zestaw u (łatw ość obsługi) 4,9 Jak ocenia Pan kontakt z personelem technicznym 5,0 Jak ocenia Pan kontakt z personelem medycznym (lekarzemkoordynatorem) 4,8 Jak ocenia Pan ogólny poziom św iadczonej usługi telemedycznej 8

9 Najniżej pacjenci ocenili pracę z zestawem do Tele EKG średnia ocena 4,3 Jak ocenia Pan/Pani pracę zestawu do Tele - EKG dostatecznie 14,8% dobrze 44,4% bardzo dobrze 40,7% 9

10 Ocena pracy zestawu do Tele EKG z uwzględnieniem rodzaju aparatu oraz wieku 4,6 4,4 4,2 4 3,8 4,5 Rodzaj aparatu Wiek pacjentów 4,6 4,4 4,1 4,2 4,1 4 3,8 EHO - 6 EHO - mini poniżej 45 r.ż. pow yżej 45 r.ż. Płeć pacjenta nie miała znaczenia dla oceny pracy zestawu do Tele-EKG 4,4 10

11 Ocena ergonomii korzystania z zestawu do Tele EKG średnia ocena 4,5 Jak ocenia Pan ergonomię korzystania z zestawu (łatwość obsługi) dobrze 38,5% dostatecznie 3,8% bardzo dobrze 57,7% 11

12 Ocena ergonomii zestawu do Tele EKG z uwzględnieniem rodzaju aparatu 4,8 4,6 4,4 4,2 Rodzaj aparatu Wiek pacjenta i płeć nie miała znaczenia dla oceny średnia ocen pacjentów w wieku 45 lat 4,6; >45 lat 4,5; średnia ocen kobiet 4,5; mężczyzn 4,6 4,7 EHO - 6 4,4 EHO - mini 12

13 Ocena satysfakcji pacjenta cd. Skala: 1 zdecydowanie nie; 2 raczej nie; 3 raczej tak; 4 zdecydowanie tak. 13

14 Pacjenci biorący udział w projekcie zdecydowanie chcieliby w przyszłości skorzystad z tego typu usługi medycznej Czy chciałby Pan/Pani korzystać w przyszłości z podobnych usług telemedycznych raczej tak 14,8% zdecydowanie tak 85,2% 14

15 Udział w projekcie przyczynił się do poprawy poczucia bezpieczeostwa pacjentów w kontekście zdrowotnym Czy forma opieki telemedycznej, jaką był Pan objęty przyczyniła się do poprawy poczucia bezpieczeństwa w kontekście zdrowotnym raczej tak 22,2% zdecydowanie tak 77,8% 15

16 W mniejszym stopniu pacjenci odczuli poprawę jakości życia w związku z monitoringiem Tele EKG Czy usluga z ktorej Pan/Pani skorzystał przyczyniła się do podniesienia jakości życia raczej nie 14,8% raczej tak 33,3% zdecydowanie tak 51,9% 16

17 Ocena poprawy jakości życia w zależności od wieku pacjenta 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 Wiek pacjentów Można zauważyd różnicę w ocenie w zależności od wieku pacjenta. 3,1 poniżej 45 r.ż. Osoby starsze (powyżej 45 r.ż.) wyżej oceniły poprawę jakości życia średnia 3,6, niż osoby poniżej 45 r.ż. średnia 3,1. 3,6 pow yżej 45 r.ż. 17

18 Bezpłatnośd usługi miała znaczący wpływ na decyzję o udziale w badaniu Czy fakt, że usługa telemedyczna była świadczona bezpłatnie miał istotny wpływ na decyzję o udziale w badaniu pilotażowym raczej tak 23,1% raczej nie 7,7% zdecydowanie tak 69,2% 18

19 Według pacjentów biorących udział w projekcie usługa tego typu powinna byd finansowana przez NFZ lub w ramach składek płaconych na Ubezpieczenie Zdrowotne Czy usługa telemedyczna, z ktorej Pan skorzystał powinna być świadczona jako usluga finansowana/refundowana przez NFZ lub w ramach składek płaconych na Ubezpieczenie Zdrowotne raczej tak 22,2% zdecydowanie tak 77,8% 19

20 Najsłabszy punkt usługi: - 11 osób (44%) wskazało problemy związane z jednorazowymi elektrodami; - 8 osób (32%) uciążliwośd noszenia (z tego większośd osób używała aparat EHO-6); - 6 osób (24%) wskazało obsługę aparatu (z tego większośd osób używała aparat EHO-mini). obsługa aparatu 24% uciążliwość noszenia 32% elektrody jednorazowe 44% 20

21 Co należy usprawnid lub jakie elementy usługi należy uzupełnid, by poprawid jej funkcjonalnośd, jakośd oraz zadowolenie pacjenta sugestie pacjentów badania pilotażowego nr 1 - pojemnośd baterii; - elektrody antyalergiczne; - mniejsze rozmiary aparatu (użytkownicy EHO 6); - automatyczna (bez udziału pacjenta) rejestracja sygnału EKG w przypadku wystąpienia anomalii; - możliwośd wykonania pomiaru ciśnienia krwi; - aparat z wbudowanym modemem (użytkownicy EHO 6). 21

22 Wnioski Średnia ocena satysfakcji pacjenta w skali 1-5 wynosiła 4,8; Wnioski z badania pilotażowego nr 1 zastosowano do kolejnej fazy projektu (badanie pilotażowe nr 2) - już na tak niewielkiej grupie zauważono elementy, które można poprawid (oprogramowanie aparatu, zakup nowocześniejszych urządzeo, możliwośd pomiaru ciśnienia krwi) Prawie połowa pacjentów wzięła udział w projekcie z powodu złego samopoczucia związanego z odczuwaniem zaburzeo pracy serca; Niektórzy pacjenci byliby skłonni zapłacid za tego typu usługę. 22

23 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ E-Zdrowie - opieka medyczna i niezależnośd 23

24 Dane kontaktowe Zespół Mgr inż. Marta Bazanek Mgr inż. Jerzy Haduch Project Manager Mgr inż. Marcin Deptuch Mgr inż. Sławomir Wójcik Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Ul. Prądnicka 80, Kraków Ośrodek Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny Pracownia Telemedycyny i Koordynacji Danych Zespół Fizyków Medycznych Tel: , Fax: E-Zdrowie - opieka medyczna i niezależnośd 24

lider efektywnych procesów telemedycznych w Polsce Oferta dla podmiotów medycznych Październik 2013r.

lider efektywnych procesów telemedycznych w Polsce Oferta dla podmiotów medycznych Październik 2013r. lider efektywnych procesów telemedycznych w Polsce Oferta dla podmiotów medycznych Październik 2013r. Program Rozwoju Telemedycyny w Polsce Copyright 2013 MedGo Sp. z.o.o. wszelkie prawa zastrzeżone 1

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 108/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE F u n d a c j a MY Pa c j e n c i Ewa Borek Maria Libura Agnieszka Chwiałkowska Magdalena Kołodziej Joanna Turkiewicz PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE Z PERSPEKTYWY RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Ewa Borek Maria

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Lekarze w badaniach opinii społecznej w 2012 roku

Lekarze w badaniach opinii społecznej w 2012 roku Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa tel.: +48 22 559 13 44, fax. +48 22 559 13 13 www.osai.nil.org.pl, osai@hipokrates.org Lekarze w badaniach

Bardziej szczegółowo

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 STRATEGIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W REGIONIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Kampania Nie trać wzroku! 40+

Kampania Nie trać wzroku! 40+ RAPORT Z KAMPANII NIE TRAĆ WZROKU ZREALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU WIDZĘ NA 100%, ŻYJĘ NA 100%. BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE WZROKU W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY. Kampania Nie trać

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Warszawa, wrzesień 2012

Raport końcowy. realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Warszawa, wrzesień 2012 Raport końcowy "Badanie poziomu świadczonych usług zdrowotnych w wybranych jednostkach ochrony zdrowia w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług publicznych oraz prognozy ich zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD UCZESTNIKÓW KURSU

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD UCZESTNIKÓW KURSU RAPORT Z EWALUACJI EX-POST W III EDYCJI PROJEKTU dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego RAPORT Z BADANIA WŚRÓD UCZESTNIKÓW KURSU Piotr Adamiak Warszawa, 15 października 2014 1 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

R. PIOTROWICZ, I. KORZENIOWSKA-KUBACKA, R. BARANOWSKI, B. DOBRASZKIEWICZ-WASILEWSKA, J. GWILKOWSKA

R. PIOTROWICZ, I. KORZENIOWSKA-KUBACKA, R. BARANOWSKI, B. DOBRASZKIEWICZ-WASILEWSKA, J. GWILKOWSKA OCENA WYNIKÓW PROGRAMU PILOTAŻOWEGO REHABILITACJI LECZNICZEJ UKŁAU KRĄŻENIA W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM Z MONITOROWANĄ TELEMEYCZNIE REHABILITACJĄ KARIOLOGICZNĄ W WARUNKACH OMOWYCH R. PIOTROWICZ, I. KORZENIOWSKA-KUBACKA,

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań, wnioski i rekomendacje

Wyniki badań, wnioski i rekomendacje Badanie poziomu świadczonych usług zdrowotnych w wybranych jednostkach ochrony zdrowia w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług publicznych oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Program profilaktyki i promocji zdrowia

Załącznik nr 3. Program profilaktyki i promocji zdrowia Załącznik nr 3 Program profilaktyki i promocji zdrowia SPIS TREŚCI Etap I Określenie celu...2 Etap II Szczegółowa charakterystyka grupy docelowej...6 2.1. Określnie grup docelowych oraz ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego

Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego Ambient Assisted Living (AAL) w Polsce komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym Zespół opracowujący ekspertyzę: Robert

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R.

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R. G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2007 Opracowanie publikacji GUS, Departament Statystyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA NADZÓR REHABILITACJA

DIAGNOSTYKA NADZÓR REHABILITACJA DIAGNOSTYKA NADZÓR REHABILITACJA Dzisiejsze technologie oraz nowoczesne wyroby medyczne umożliwiają środowiskom i placówkom medycznym poszerzanie świadczeń i usług medycznych dla swoich Pacjentów. Firma

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych

Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych Na podstawie badań przeprowadzonych przez General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 195/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. o projekcie programu Konsultacje specjalistyczne chorób układu nerwowego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik do Uchwały Nr XLII/428/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 28 listopada 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014 W GMINIE WYSZKÓW ROZDZIAŁ I 1.1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

BADANIE OBSZARU E-ZDROWIE PROJEKTU E-PODLASKIE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

BADANIE OBSZARU E-ZDROWIE PROJEKTU E-PODLASKIE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok BADANIE OBSZARU E-ZDROWIE PROJEKTU E-PODLASKIE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Bardziej szczegółowo