SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Serwer RISC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Lp. Parametr Minimalne wymagania techniczne Parametry oferowane --- Nazwa i model serwera Rodzaj architektury Wieloprocesorowa typu SMP 2 Typ procesora W pełni 64-bitowy procesor klasy RISC 3 Ilość rdzeni 4 (wraz z aktywacją, jeżeli jest wymagana). Wydajność serwera wyposażonego w 4 rdzenie nie może być mniejsza niż 120 punktów dla SPECint_rate i 100 punktów dla SPECfp_rate wg. Testu SPEC CPU2006 lub 39 punktów dla testu rperf (wykonanego dla systemu operacyjnego dostarczanego wraz z serwerem, a opisanego w dalszej części niniejszej specyfikacji) 4 Pamięć RAM 32 GB (wraz z aktywacją, jeżeli jest wymagana), z możliwością rozbudowy do 64 GB, bez konieczności wymiany modułów pamięci już zainstalowanych 5 System kontroli i korekcji błędów pamięci mechanizm ECC dla pamięci RAM oraz dla pamięci cache 6 Karty sieciowe 4 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s, dostępnych na co najmniej dwóch adapterach LAN 7 Adaptery Fibre Channel 4 interfejsy Fibre Channel 4 Gb/s, dostępnych na co najmniej dwóch adapterach FC 8 Dyski systemowe Minimum 6 dysków systemowych SAS o pojemności minimum 140 GB i prędkości obrotowej 15 tys. obr./min., skonfigurowane wg wymagań wyszczególnionych w tabeli w Załączniku 1A do specyfikacji technicznej 9 Czytniki wewnętrzne DVD-RAM minimum 1 szt. 10 Napęd taśmowy DAT-160, wewnętrzny, wraz z kompletem 10 taśm DAT-160 i 1 taśmą czyszczącą 11 Partycjonowanie Serwer musi być dostarczony z mechanizmami umożliwiającymi tworzenie partycji logicznych dwóch 1

2 Lp. Parametr Minimalne wymagania techniczne Parametry oferowane typów. Partycje logiczne oparte o pule zasobów współdzielonych muszą umożliwiać przydzielenie do pojedynczej partycji części procesora, części pamięci operacyjnej oraz dedykowanych i wirtualnych adapterów LAN i FC. Przenoszenie zasobów pomiędzy partycjami musi odbywać się bez przerywania pracy aplikacji. Partycje oparte o pulę zasobów dedykowanych, muszą umożliwiać przydzielenie dowolnej liczby dedykowanych procesorów (rdzeni), pamięci operacyjnej oraz wirtualnych i dedykowanych adapterów LAN oraz FC. Przenoszenie zasobów pomiędzy partycjami musi odbywać się bez przerywania pracy aplikacji. Każda partycja musi pracować pod kontrolą różnych instancji systemów operacyjnych. Serwer musi umożliwiać jednoczesne instalowanie w partycjach logicznych zarówno systemu rodziny LINUX, jak i UNIX dedykowanego na daną platformę sprzętową. Ponadto musi występować możliwość instalacji różnych wersji sytemu oraz poprawek systemowych dla systemów na poszczególnych partycjach. 12 Zasilanie Redundantne, 230V, 2 wejścia, 13 System operacyjny System operacyjny klasy UNIX 64- bitowy, licencjonowany na nieograniczoną liczbę użytkowników. System operacyjny musi być dostarczony wraz z trzyletnią obsługą, zapewniającą bezpłatnie nowe wersje oraz pomoc techniczną i usuwanie błędów świadczoną bezpośrednio przez producenta sprzętu lub systemu operacyjnego. Zamawiający wymaga aby system posiadał możliwość poprawnej pracy motoru bazy danych Sybase ASE od wersji , w technologii 64-bitowej, potwierdzonej dokumentem wydanym przez producenta bazy danych stwierdzającym kompatybilność motoru bazy danych Sybase w technologii 64-bit z oferowanym systemem operacyjnym. 2

3 Lp. Parametr Minimalne wymagania techniczne Parametry oferowane 14 Oprogramowanie systemowe Platforma serwera umożliwiająca tworzenie partycji logicznych z możliwością przydzielenia części procesora (z dokładnością do 1%), pamięci operacyjnej i portów PCI do pojedynczej partycji oraz przenoszenia zasobów CPU i RAM pomiędzy partycjami bez przerywania pracy aplikacji oraz ich automatyczne zarządzanie. Platforma serwera powinna umożliwiać tworzenie partycji logicznych, które będą mogły współdzielić te same interfejsy dostępu do dysków oraz karty sieciowe (w oparciu o wirtualne zasoby dyskowe oraz wirtualne interfejsy sieciowe). Oprogramowanie musi być dostarczone wraz z trzyletnią obsługą, zapewniającą bezpłatnie nowe wersje oraz pomoc techniczną i usuwanie błędów świadczoną bezpośrednio przez producenta sprzętu lub systemu operacyjnego. 15 Obudowa Przystosowana do instalacji w standardowej obudowie przemysłowej typu rack 19. Wraz z serwerem dostarczone muszą być elementy do montażu w ww. szafie. 16 Funkcje niezawodnościowe sprzętu redundancja zasilaczy i wentylatorów, możliwość wymiany zasilaczy, wentylatorów i dysków systemowych bez potrzeby wyłączania serwera, dynamiczna dealokacja procesorów powodująca wyłączenie nieprawidłowo działającego procesora bez przerywania pracy aplikacji, dynamiczna dealokacja slotów PCI, procesor serwisowy monitorujący w sposób ciągły pracę serwera 17 Konsola Montowana w obudowie przemysłowej rack 19 z wyświetlaczem typu TFT, klawiaturą i myszką (lub innym urządzeniem wskazującym). 18 Wymagania dodatkowe W przypadku awarii dysku twardego kompletny dysk pozostaje u Zamawiającego. 3

4 Lp. Parametr Minimalne wymagania techniczne Parametry oferowane 19 Usługi dodatkowe Wykonawca wykona wg opisu zamieszczonego w załączniku 1A do specyfikacji technicznej: - instalację i wdrożenie, konfigurację dostarczonego serwera, - migrację zasobów z posiadanego przez Zamawiającego serwera W przypadku gdy wykonawca składa ofertę odpowiadającą wymaganiom minimalnym Zamawiającego w odpowiednich rubrykach wpisuje: TAK lub SPEŁNIA. W przypadku gdy wykonawca składa ofertę zawierającą przewyższające wymagania minimalne zamawiającego lub rozwiązania równoważne, opisuje w odpowiedniej rubryce oferowane rozwiązanie. 4

5 Załącznik 1A do specyfikacji technicznej W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania następujących usług: 1.Zainstalowania i skonfigurowania serwera RISC stanowiącego przedmiot zamówienia w pomieszczeniu serwerowni w Izbie Celnej w Poznaniu ul. Krańcowa Zainstalowania i skonfigurowania systemu operacyjnego w dostarczonym serwerze RISC wg danych w tabelach, 3.Przeprowadzenia migracji danych ze starego serwera Bull Escala PL600T (AIX 5L 5.2, Sybase ASE ) na dostarczony serwer. Proces migracji danych ma polegać na przeniesieniu wszystkich danych ze starego serwera na dostarczony serwer, przy czym przeniesione dane na dostarczonym serwerze winny być identyczne z danymi na starym serwerze na poziomie binarnym (operacja ma dotyczyć instancji serwera bazy danych) lub w przypadku zastosowania rozwiązania alternatywnego Wykonawca pokryje wszelkie koszty testowania i dostosowania oprogramowania systemowego i bazodanowego (w tym również na poziomie centralnym). Serwer bazy danych stanowi element centralnego systemu Zefir. 4.Przeprowadzenia testów i sporządzenia dokumentacji powykonawczej dotyczącej instalacji i konfiguracji dostarczonego serwera określonych w niniejszym dokumencie, 5.Po przeprowadzeniu migracji danych oraz pozytywnym wyniku testów uruchomienie serwera w trybie produkcyjnym. Volume Groups Physical Volumes Konfiguracja dotychczasowego systemu Physical Logical File Systems Size * Devices Volumes [LP] Free [MB] Rootvg hdisk0, hdisk1 dyski serwera (2x8672MB) mirror hd5 (boot) N/A 2 - hd6 (paging) N/A hd4 / 2 9 hd2 /usr hd9var /var 8 69 hd3 /tmp hd1 /home 2 2 hd10opt /opt 2 3 lvcommon /usr/common Datavg hdisk8, hdisk9 dyski serwera (2x 69888MB) mirror Swapvg hdisk2 dyski serwera (6x18GB) RAID5 sybaselv /sybase Sybsystemdat /sybdata/sys alv tem Sybrslv /sybasers skgdatalv /skg sybuserdatalv /sybdata/use r paging00 N/A (paging) 5

6 Dumpvg hdisk4 dyski serwera /dump /dump MB *Dla grup roovg i swapvg LP=16 MB, dla grup datavg, dumpvg LP=256 MB Konfiguracja nowego systemu powinna odpowiadać konfiguracji systemu dotychczasowego i zostać uwzględniona w Projekcie Technicznym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych wymogach na etapie realizacji, polegających na wykorzystaniu potencjału wirtualizacyjnego serwera m.in.: zastosowaniu interfejsów wirtualnych, partycji instalacyjnych, partycji testowych. 6

7 OPROGRAMOWANIE 1. Wymagane jest dostarczenie licencji oraz nośników (jeżeli są dostępne) oprogramowania w ilości i konfiguracji zgodnej z oferowanym sprzętem, a w szczególności: 1.1. Dla serwera RISC: a) System operacyjny typu UNIX 64-bit dedykowanego na platformę serwerową na nieograniczoną ilość użytkowników, wraz ze wszystkimi wymaganymi aktywacjami niezbędnymi do pracy serwera w dostarczanej konfiguracji. b) Licencja na oprogramowanie umożliwiające tworzenie partycji logicznych z możliwością przydzielenia części procesora, pamięci operacyjnej i portów PCI do pojedynczej partycji oraz przenoszenia zasobów pomiędzy partycjami bez przerywania pracy aplikacji oraz ich automatyczne zarządzanie, jak również tworzenie partycji technologicznych, które umożliwiają współdzielenie (wirtualizację) zasobów dyskowych i interfejsów sieciowych 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich licencji wymaganych do użytkowania oprogramowania lub funkcjonalności oprogramowania lub sprzętu dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia. USŁUGI TOWARZYSZĄCE DOSTAWIE DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zamawiający zobowiązuje się dokonać zatwierdzenia dokumentacji tego wymagającej w terminie 3 dni. PROJEKT TECHNICZNY 1.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawił Projekt Techniczny realizacji zamówienia W ramach prac nad Projektem Technicznym Wykonawca zobowiązany będzie: a) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy do przedstawienia Zamawiającemu celem zatwierdzenia Szczegółowej Analizy Wymagań Zamawiającego, w tym : - szczegółowej analizy wymagań funkcjonalnych, - analizy ryzyka, - analizy bezpieczeństwa dostarczanego rozwiązania. oraz udokumentowania przeprowadzonych prac analitycznych w formie wydruku lub zapisu elektronicznego (zabezpieczonego przed ewentualnymi zmianami); b) na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego wyników analizy, Wykonawca wykona Dokumentację Projektową uwzględniającą zaoferowany sprzęt i oprogramowanie. Dokumentacja ta będzie zawierać : - konstrukcję modelu logicznego systemu, - architekturę fizyczną systemu, - szczegółowy opis architektury sieciowej, - szczegółowy opis skonfigurowania sprzętu oraz oprogramowania, - szczegółowy opis połączeń w sieciach SAN i LAN, - politykę zarządzania partycjami serwerów, oraz - harmonogram prac, - zasady realizacji dostawy i montażu sprzętu, - opis warunków i wymagań chłodzenia. c) Wykonawca przedstawi dokumentację z przeprowadzonych prac projektowych w formie wydruku lub zapisu elektronicznego (zabezpieczonego przed ewentualnymi zmianami) 7

8 d) po pisemnym zatwierdzeniu Projektu Technicznego przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do jego realizacji, tj. instalacji i konfigurowania sprzętu oraz oprogramowania systemowego, narzędziowego i zarządzającego Wymaga się, aby w ramach Projektu Technicznego Wykonawca przygotował i przedstawił do zatwierdzenia, Procedury Odbioru przedmiotu zamówienia zawierające co najmniej: a.weryfikację poprawności instalacji binariów oraz rozłożenia danych, b.weryfikację procesu wykonania i odtwarzania kopii zapasowej dla wszystkich istotnych elementów środowiska, c.weryfikację scenariuszy odtwarzania kopii zapasowej, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1. Wymaga się aby Wykonawca na 3 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu zamówienia przedstawił do zatwierdzenia Dokumentację Powykonawczą zawierającą zaktualizowaną Dokumentację Projektową wymaganą i określoną w pkt 1.2 projektu technicznego oraz specyfikację elementów oprogramowania (np. skryptów, plików konfiguracyjnych itp.) wykonanych specjalnie dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. PROCEDURY EKSPLOATACYJNE 1. Wymaga się aby Wykonawca na 3 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu zamówienia przedstawił do zatwierdzenia dokumentację dotyczącą Procedur Eksploatacyjnych w tym : a) procedury monitorowania pracy urządzeń i oprogramowania systemowego oraz narzędziowego z uwzględnieniem alarmowania o bieżących problemach; b) procedury okresowych czynności administracyjnych dotyczących sprzętu i oprogramowania systemowego oraz narzędziowego. PROCEDURY SERWISOWE 1. Wymaga się, aby Wykonawca na tydzień przed upływem terminu wykonania przedmiotu zamówienia przedstawił do zatwierdzenia dokumentację dotyczącą Procedur Serwisowych w tym : a) organizację serwisu, tryb zgłaszania awarii; b) procedury techniczne dotyczące naprawy, wymiany podstawowych elementów sprzętu; c) procedury serwisu prewencyjnego mającego na celu utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności technicznej; d) procedury wykorzystania automatycznego powiadamiania centrum serwisowego Wykonawcy o awarii z wykorzystaniem wbudowanych w urządzenia modemów. INSTALACJA I KONFIGURACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zainstalowania i skonfigurowania zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, w tym : 1.1. na dostarczonym urządzeniu - serwerze, najnowszych zalecanych przez producentów mikrokodów na serwerze, na każdej z partycji : a.oprogramowania systemowego wraz z najnowszymi poprawkami zgodnego z wymogami SIWZ, b.konfiguracji grup wolumenowych, wolumenów logicznych, systemów plików, c.strojenia systemu zgodnie z zastosowaniem danej partycji, 1.3. wzajemnego połączenia i uruchomienia wszystkich elementów architektury wszystkie niezbędne do wykonania połączeń kable UTP dostarczy Wykonawca; 1.4. wykonania testów odbiorczych urządzenia (określonych w niniejszym dokumencie) według procedur opracowanych przez Wykonawcę a zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego; 1.5. strojenia całości architektury systemu, w celu uzyskania optymalnej wydajności. 8

9 DEDYKOWANA ASYSTA TECHNICZNA 1. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia dedykowanej asysty technicznej, dotyczącej wszystkich dostarczonych elementów (sprzęt i oprogramowanie) w siedzibie Zamawiającego, polegającej na: 1.1. konsultacjach dotyczących budowy, konfigurowania, eksploatacji, 1.2. rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem oferowanego sprzętu i oprogramowania, 1.3. pomocy przy rekonfiguracji architektury systemu, zmianach w oprogramowaniu, zmianach w skryptach, instalacji nowych wersji oprogramowania, a także przy bieżącej eksploatacji, w tym w zmianach: zmiana wielkości, ilości partycji/domen, zmiana wielkości, zmiany w skryptach i oprogramowaniu; 2. Czas trwania i wymiar dedykowanej asysty technicznej wynosi 9 roboczodni, do wykorzystania przez Zamawiającego stosownie do potrzeb, w okresie 3 lat od zakończenia dostaw. Usługa będzie rozliczana godzinowo z przeliczeniem jeden roboczodzień równa się osiem roboczogodzin. 3. Usługa świadczona będzie sukcesywnie, każdorazowo uruchamiana zleceniem Zamawiającego przesłanym faksem lub drogą elektroniczną zawierającym opis przedmiotu usługi oraz ilości roboczodni przewidzianych na jej realizację. 4. Usługa świadczona będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego w trybie: 8 godzin na dobę 8:00-16:00, 5 dni w tygodniu przez cały okres jej trwania. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Warunki świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego 1.1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że dostarczone i wdrożone do eksploatacji rozwiązanie w postaci urządzenia i oprogramowania, zwane dalej Systemem będzie wolne od wad fizycznych oraz sprawne w działaniu, poprzez zapewnienie zgodności funkcjonalnej i technicznej. w okresie 60 miesięcy dla serwera RISC. Termin rozpoczęcia okresu gwarancyjnego rozpoczyna się po usunięciu ewentualnych zastrzeżeń Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego W ramach usługi serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad w funkcjonowaniu Systemu zgodnie z procedurą obsługi zobowiązań gwarancyjnych (pkt. 2) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia rozwiązań ostatecznych dla zgłoszonych przez Zamawiającego wad i błędów przed upływem terminu gwarancji Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca Termin świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla Systemu ulega przedłużeniu o sumę czasów wszystkich awarii Systemu w okresie gwarancyjnym W wypadku nie wywiązywania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający ma prawo skorzystać na koszt Wykonawcy, z usług zastępczych bez utraty gwarancji Wykonawcy 1.7. Wykonawca systemu będzie zobowiązany do udostępniania Zamawiającemu wszelkiego rodzaju wprowadzanych oficjalnych poprawek do Systemu (oprogramowanie, platforma sprzętowa) w ramach gwarancji. 2. Procedura obsługi zobowiązań gwarancyjnych: a) Czynności gwarancyjne obejmują: - Naprawę lub wymianę komponentów Systemu, - W przypadku awarii uruchomienie i skonfigurowanie Systemu zgodnie z konfiguracją istniejącą przed awarią, w szczególności przywrócenie działania komponentów Systemu, które uległy awarii, z kopii zapasowej wraz z danymi zawartymi w tej kopii, 9

10 b) W ramach świadczenia usług serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich błędów w funkcjonowaniu Systemu. c) Błędy klasyfikuje się następująco: - Awarie - wady uniemożliwiające działanie Systemu spowodowane błędami w oprogramowaniu lub sprzęcie; awaria powoduje zaprzestanie funkcjonowania całego Systemu lub jednego z jego komponentów, - Błędy blokujące - wady, które całkowicie uniemożliwiają wykonanie ważnej, pilnej i często występującej operacji w obszarze zastosowań Systemu. Zakłada się przy tym, że błąd można ponownie odtworzyć, nie jest on spowodowany niewłaściwą obsługą użytkownika, ani błędami systemu operacyjnego; błąd blokujący powoduje powstawanie wyników o cechach niezgodnych z opisanymi w instrukcji użytkownika i specyfikacji; błąd blokujący wymaga niezwłocznego zastosowania procedury awaryjnej; - Błędy poważne wady o dużej uciążliwości ujawnione w obszarze zastosowań Systemu, które uniemożliwiają w sposób bezpośredni wykonanie jego funkcji, zakłada się przy tym, że błąd można ponownie odtworzyć, nie on jest spowodowany niewłaściwą obsługą użytkownika, ani błędami systemu operacyjnego; błąd poważny powoduje powstawanie wyników o cechach niezgodnych z opisanymi w specyfikacji; - Błędy średnie i drobne - wady o niskiej uciążliwości, które nie stanowią zagrożenia wykonania funkcji Systemu i są związane z interfejsem użytkownika, kolejnością wykonania operacji, rozmiarem, kolorem ekranu i czcionki, a także inne nie powodujące powstawania wyników o cechach niezgodnych z opisanymi w specyfikacji. d) Terminy usuwania błędów w zależności od typu błędu wynoszą: - W przypadku awarii Systemu: * czas reakcji - 4 godziny od dokonania zgłoszenia, * czas uruchomienia Systemu 24 godziny od dokonania zgłoszenia. Uruchomienie Systemu może nastąpić poprzez dostarczenie rozwiązania zastępczego lub naprawę, * w wypadku dostarczenia rozwiązania zastępczego czas naprawy - 10 dni roboczych od dokonania zgłoszenia; - Dla błędów blokujących i poważnych: * czas reakcji - 8 godzin robocze od zgłoszenia, * czas uruchomienia funkcji 48 godzin. Uruchomienie funkcji może nastąpić poprzez dostarczenie rozwiązania zastępczego lub naprawę, * w wypadku dostarczenia rozwiązania zastępczego czas naprawy wynosi 10 dni roboczych od zgłoszenia; - Dla błędów średnich i drobnych czas naprawy wynosi 1 miesiąc. - Dla awarii poszczególnych elementów Systemu, nie powodujących ww. skutków stosuje się czasy reakcji i napraw podane w specyfikacji poszczególnych komponentów. e) W razie wystąpienia awarii/błędu upoważniony przedstawiciel Zamawiającego powiadomi o tym fakcie przedstawiciela Wykonawcy i dokona Zgłoszenia Błędu. Lista osób upoważnionych ze strony Zamawiającego zostanie określona przed rozpoczęciem gwarancji. f) Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 2.e, polega na przekazaniu Wykonawcy wypełnionego i podpisanego przez zgłaszającego lub osobę przez niego upoważnioną formularza Zgłoszenia problemu (awarii/błędu), według następującego wzoru: 10

11 *Początek wzoru: Formularz zgłoszenia problemu (awarii/błędu) Wypełnia osoba zgłaszająca problem Nazwisko i imię: Data zgłoszenia: Opis problemu Ocena wpływu na projekt / ustalenie właściciela problemu Podpis Wypełnia Strona rozwiązująca problem Uwagi: Data Imię Nazwisko Podpis Wypełnia właściciel problemu (strona rozwiązująca problem) Akcje naprawcze Data Osoba odpowiedzialna ( Imię Nazwisko ) Podpis Wypełnia Zamawiający Potwierdzenie rozwiązania problemu Data Imię Nazwisko Podpis *Koniec wzoru 11

12 g) Przez dokonanie zgłoszenia, rozumie się złożenie formularza zgłoszenia problemu (awarii/błędu) opisanego w pkt 2.f, w czasie potwierdzonym raportem z faksu wysyłającego. h) Zgłoszenie może zostać dokonane: - w przypadku awarii 24 godz. na dobę, telefonicznie pod wyodrębnionym numerem telefonu; w przypadku pozostałych błędów od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 8.00 do 16.00: * telefonicznie pod numerem:..., * za pośrednictwem faksu pod numerem:..., * za pośrednictwem poczty elektronicznej:..., (dane zostaną podane przez Wykonawcę z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego) i) Każde zgłoszenie telefoniczne należy potwierdzić za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. j) Poprzez czas reakcji Wykonawcy rozumie się pierwszą czynność stanowiącą reakcję na dokonanie Zgłoszenia Błędu (nie ogranicza to obowiązku dokonania naprawy w terminie przewidzianym w pkt. 2.d). k) Jeśli nie ma możliwości naprawy błędu w przewidzianym terminie Wykonawca może dostarczyć rozwiązanie zastępcze, które zapewnia możliwość pracy w Systemie, w terminach nie przekraczających terminów określonych w pkt. 2.d. l) Każda naprawa w ramach gwarancji winna zakończyć się przeprowadzeniem testów potwierdzających rozwiązanie problemu, z których to każdorazowo winien zostać sporządzony raport, stanowiący podstawę zamknięcia problemu. 3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich błędów / usterek ujawnionych w dostarczonym sprzęcie dodatkowo w oparciu o opisane niżej zasady: a) W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad ujawnionych w trakcie użytkowania dostarczonego przez niego sprzętu. b) W razie ujawnienia wad upoważniony przedstawiciel Zamawiającego powiadomi o tym fakcie przedstawiciela Wykonawcy i dokona zgłoszenia wady według procedury określonej w punkcie 2. Lista osób upoważnionych ze strony Zamawiającego zostanie określona przed rozpoczęciem gwarancji. c) Czas usunięcia awarii/błędu i rozumiany jako czas upływający od dokonania zgłoszenia do przywrócenia prawidłowego działania sprzętu nie może być dłuższy niż określony w w pkt. 2.d. Procedury obsługi zobowiązań gwarancyjnych. d) Jeżeli nie ma możliwości naprawy sprzętu w przewidzianym terminie, Wykonawca może dostarczyć sprzęt zastępczy, który umożliwi pracę w Systemie w terminie nie przekraczającym terminów określonych w pkt. 3.c. e) W wypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, czas naprawy wynosi 10 dni od daty dokonania zgłoszenia f) Wykonawca dokona wymiany dostarczonego przez siebie sprzętu w ramach niniejszego zamówienia na nowy o nie gorszych parametrach, gdy: - po 3 kolejnych naprawach sprzęt wykaże wady w działaniu nie później niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia czwartej reklamacji, - czas danej naprawy przekroczy limity określone w procedurze obsługi zobowiązań gwarancyjnych zawartych w punkcie 3.c. niezwłocznie, - sprzęt po wymianie będzie posiadał gwarancję biegnącą od dnia wymiany nie krótszą niż 60 miesięcy, na niniejszych warunkach. - w przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji może on być naprawiany jedynie w miejscu użytkowania, a jeżeli zajdzie konieczność wymiany, dysku nie podlega zwrotowi g) Użytkownik ma obowiązek zgłosić wady objęte niniejszą gwarancją niezwłocznie po ich ujawnieniu, do przedstawiciela Wykonawcy w trybie określonym w procedurze obsługi zobowiązań gwarancyjnych. h) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia rejestru zgłoszeń gwarancyjnych, na podstawie prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeń problemu (awarii/błędu), których wzór zawarty 12

13 jest w procedurze obsługi zobowiązań gwarancyjnych. Wykonawca będzie przekazywał rejestr zgłoszeń gwarancyjnych Zamawiającemu celem weryfikacji w odstępach jednego miesiąca od daty rozpoczęcia terminu gwarancji. i) Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem oryginalne dokumenty gwarancyjne w języku polskim. 13

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zakup dysków na potrzeby rozbudowy architektury epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa, konfiguracja i rozruch serwera administracyjnego w ZUOK Olsztyn. Numer postępowania: ZGOK 18/ZO/2015 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Nr referencyjny nadany sprawie: JRP.231.22.2015.KG CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 Opis przedmiotu zamówienia kody wg CPV: 30213100-6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU /10/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę Systemu IT - SERWER EDI SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zawartość

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na przedmiot zamówienia składają się dwa zadania: Zadanie 1 Modernizacja klastra HACMP wykorzystywanego przez Zamawiającego Opis istniejącego środowiska:

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty):

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty): Załącznik I Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa dwóch serwerów na potrzeby systemu IT w PSE S.A. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w termie do 21 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w termie do 21 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia. Znak sprawy: OA.240.1.2016.JS Wzór istotnych warunków umowy Załącznik nr 8 do SIWZ 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania do wdrożenia wirtualizacji środowiska serwerowego z

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do u na terenie Gminy Kaliska I. - dotyczy

Bardziej szczegółowo

Serwer bazy danych dla KRK Liczba sztuk: 1. Oferowany model*.. Producent*..

Serwer bazy danych dla KRK Liczba sztuk: 1. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup 1 sztuki serwera dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne Serwer bazy danych dla KRK Liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*..

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2

Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2 Załącznik nr 1 do specyfikacji Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2 Zamawiający wymaga przeprowadzenie rozbudowy każdego z dwóch posiadanych serwerów blade HP BL 860C i2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo