FAQ: /PL Data: 9/04/2013 WinCC v7 Wymiana danych ze sterownikiem serii S poprzez protokół Modbus TCP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAQ: 00000053/PL Data: 9/04/2013 WinCC v7 Wymiana danych ze sterownikiem serii S7-1200 poprzez protokół Modbus TCP"

Transkrypt

1 Pomimo faktu, iż większość producentów sterowników posiada w swojej ofercie również systemy SCADA, które można w łatwy sposób zintegrować we wspólnym projekcie często zachodzi potrzeba integracji w jednym systemie narzędzi programowych oraz sprzętowych różnych producentów. W takim przypadku komunikacja musi odbywać się za pomocą ogólnodostępnych standardów. Stosuje się wtedy oprogramowanie pośrednie np. typu OPC serwer lub protokół komunikacyjny obsługiwany przez poszczególnych partnerów komunikacyjnych. Niniejsza dokumentacja co prawda opiewa metodę komunikacji pomiędzy produktami firmy Siemens aczkolwiek może być również zastosowana w innych systemach gdzie występuje sterownik serii S lub WinCC v7.0. Przyczyną utworzenia tego dokumentu jest fakt, iż ze względu na rozbieżność czasową powstania poszczególnych produktów system WinCC v7.0 nie posiada zintegrowanego kanału komunikacyjnego S7 dedykowanego dla sterowników serii S Co za tym idzie jedyną metodą wymiany danych pomiędzy WinCC v7.0 a S jest wykorzystanie standardowych protokołów komunikacyjnych lub serwera OPC podobnie jak dzieje się to w systemach gdzie występują komponenty wielu producentów. W tym drugim przypadku - w ofercie firmy Siemens znajdują się takie narzędzia jak prosty serwer OPC PC Access oraz potężne narzędzie komunikacyjne, które również posiada funkcjonalność OPC, a mianowicie Simatic NET. Wymiana danych z wykorzystaniem tych programów jest jak najbardziej zalecana, również dzięki temu, że system WinCC posiada zintegrowaną funkcjonalność zarówno serwera jak i klienta OPC. Jedyną wadą tego rozwiązania jest to iż nie jest to rozwiązanie bezpłatne. Jeśli zatem chcemy skonfigurować wymianę niewielkiej ilości danych pomiędzy WinCC a sterownikiem serii S (a w przypadku tych sterowników zazwyczaj nie jest to duża ilość informacji) i nie chcemy ponosić dodatkowych kosztów - możemy zastosować ustandaryzowany protokół komunikacyjny. W nowszej wersji systemu WinCC v7.2, zaimplementowany został już kanał komunikacyjny dedykowany sterownikom serii S oraz S Często stosowanym protokołem w wymianie danych z systemami SCADA jest Modbus TCP. Jest to otwarty protokół komunikacyjny, służący do wymiany danych w sieciach TCP/IP. Protokół daje możliwość wymiany danych nawet pomiędzy 240 urządzeniami w jednej sieci. Dane użytkownika przesyłane w jednej ramce komunikacyjnej mogą zawierać nawet 250 bajtów. Protokół jest łatwy w konfiguracji i zaprojektowany z myślą o zastosowaniach typowo przemysłowych. WinCC w wersji 7.0 posiada zintegrowany kanał komunikacyjny Modbus TCP. Jest on zawarty w pakiecie podstawowym i nie wymaga dalszego licencjonowania. Podobnie jest w przypadku obsługi protokołu Modbus TCP od strony sterowników S biblioteki komunikacyjne są bezpłatne oraz nie posiadają żadnych ograniczeń. W związku z tym komunikacja ta może zostać zrealizowana bez dodatkowych kosztów. W przypadku sterowników serii S zawsze posiadamy zintegrowany interfejs Ethernet, także tutaj również nie będą wymagane żadne dodatkowe komponenty sprzętowe. Konfiguracja Kanał komunikacyjny Modbus TCP zawarty w zbiorze driverów WinCC jest przewidziany dla sterowników firmy Modicon (obecnie Schneider Electric) twórcy protokołu. W związku z tym konfiguracja nie jest intuicyjna, aczkolwiek nie jest również skomplikowana. Poniżej w kliku krokach przedstawiona zostanie konfiguracja funkcji komunikacyjnych od strony sterownika serii S7-1200, a także parametryzacja kanału komunikacyjnego Modbus TCP po stronie systemu WinCC v7.0. Doradztwo techniczne: 1

2 Konfiguracja funkcji mastera Modbus TCP dla sterownika S Szczegółowy opis konfiguracji funkcji komunikacyjnych Modbus TCP dla sterownika serii S można znaleźć w dokumencie Tworzenie projektu z protokołem Modbus TCP w S PLC do pobrania na stronach wsparcia technicznego Simatic. W naszym jednak przypadku interesująca jest jedynie część służąca skonfigurowaniu sterownika jako mastera w sieci Modbus TCP, w celu udostępnienia danych z pamięci urządzenia. Funkcja działa w obie strony, a więc umożliwia również bezpośredni zapis informacji do PLC ze strony wizualizacji w zakresie udostępnionego obszaru pamięci. Pierwszym krokiem jest założenie nowego projektu w środowisku TIA Portal oraz utworzenie bloku danych, z którego będziemy udostępniać lub ewentualnie zapisywać do niego dane. Ważne jest aby blok danych był typu klasycznego czyli kompatybilny z S7-300/400 a nie zoptymalizowany. Przy tworzeniu DB należy więc zaznaczyć opcję Standard compatible with S7-300/400. Następnie w bloku danych możemy wpisać sobie kilka zmiennych, np. typu INT, które później będziemy wymieniać z wizualizacją przez protokół Modbus TCP. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w standardzie komunikacyjnym Modbus rejestry, czyli zmienne wymieniane podczas komunikacji rozumiane są jako typ danych 16- lyb 32-bitowych. Co za tym idzie zmienne typu Byte nie mogą być odczytywane bezpośrednio z poziomu WinCC przy późniejszej deklaracji zmiennych w kanale komunikacyjnym Modbus TCP, będziemy musieli deklarować zmienne jako dane od długości 16 lub 32 bity. W przypadku krótszych formatów, komunikacja nie działa poprawnie. Oczywiście dalsze przetworzenie zmiennej typu Word na zmienne krótsze jest możliwe po stronie wizualizacji, np. przez wykorzystanie prostych funkcji skryptowych, aczkolwiek należy mieć na względzie, iż komunikacja odbywa się poprze w/w typy. Najwygodniej będzie transferować bezpośrednio zmienne typów domyślnych. Więcej o wspieranych typach danych można odszukać w tematach pomocy systemu WinCC pod hasłem Modbus TCPIP. Kolejnym etapem od strony konfiguracji sterownika jest wywołanie funkcji komunikacyjnej. Konfiguracja jest bardzo prosta, gdyż sprowadza się do sparametryzowania jedynie jednego bloku komunikacyjnego - MB_MASTER znajdującego się w grupie funkcji Communication -> Communication processor -> Modbus TCP. Funkcję wywołać możemy bezpośrednio w głównym bloku programu sterownika - OB1. Po wstawieniu funkcji do programu sterownika automatycznie wygenerowany zostanie instancyjny blok danych MB_MASTER_DB. Poniżej przedstawiony został zrzut ekranu skonfigurowanej funkcji oraz opis poszczególnych parametrów. Doradztwo techniczne: 2

3 Parametr Typ Opis danych DISCONNECT Bool MB_SERVER próbuje nawiązać pasywne połączenie z partnerem. Oznacza to, że serwer jest w trybie pasywnym i nasłuchuje wywołania. Jeżeli DISCONNECT = 0 i połączenie jeszcze nie jest nawiązane, wtedy nowe połączenie może zostać zainicjowane Jeżeli DISCONNECT = 1 i połączenie jest nawiązane, wtedy połączenie jest przerwane. Pozwala to programowi kontrolować połączenie po jego nawiązaniu. Gdy parametr ma wartość 1, nie można zainicjować połączenia CONNECT_ID UInt Parametr ten identyfikuje unikalne połączenia wewnątrz PLC. Każdy unikalny blok danych funkcji MB_CLIENT lub MB_SERVER musi posiadać unikalny numer ID połączenia IP_PORT UInt Wartość domyślna = 502: Numer portu IP identyfikuje port IP który będzie monitorowany w celu wykrycia zapytania od klienta w sieci Modbus. Poniższe numery TCP portu nie są dozwolone dla pasywnego połączenia MB_SERVER :20, 21, 25, 80, 102, 123, 5001, oraz MB_HOLD_REG Variant Wskaźnik do rejestru pamięci serwera. Rejestr pamięci musi być blokiem danych o standardowym dostępie lub obszarem pamięci M. Ten obszar pamięci wykorzystywany jest do przechowywania danych, do których będzie miał dostęp klient w sieci Modbus używając odpowiednich funkcji. Bardziej zaawansowane parametry funkcji MB_MASTER można znaleźć w systemowo generowanym bloku danych typu Instance DB. W przykładzie parametr MB_HOLD_REG został ustawiony na wartość P#DB1.DBX0.0 WORD 10, czyli przestrzeń adresowa, którą będziemy wymieniać pomiędzy wizualizacją a sterownikiem stanowić będzie 20 bajtów z bloku danych DB1, poczynając od adresu 0.0. Wgrywamy projekt do sterownika ten etap zamyka konfigurację od strony PLC S Doradztwo techniczne: 3

4 Konfiguracja kanału komunikacyjnego Modbus TCP w WinCC v7.0 Pierwszym krokiem od strony konfiguracji komunikacji w sieci Modbus TCP od strony WinCC jest dodanie do projektu nowego kanału komunikacyjnego Modbus TCPIP. Dodajemy nowe połączenie, a następnie standardowo parametryzujemy je w standardowy sposób, podając parametry sterownika serii S W polu CPU type z rozwijanej listy możemy wybierać spośród rodzin sterowników Modicon (obecnie Schneider Electric), jako iż kanał ten dedykowany jest właśnie dla sterowników tego producenta twórcy protokołu Modbus. W przypadku komunikacji ze sterownikiem S wybór rodziny 984 lub Compact/Quantum/Momentum jest zgodny ze strukturą danych w sterowniku Simatic, także w obu tych przypadków komunikacja powinna działać poprawnie. Pozostałe parametry jakie należy wprowadzić w konfiguracji połączenia ze sterownikiem to adres IP sterownika oraz port komunikacyjny, który wcześniej został wskazany w funkcji komunikacyjnej (w naszym przykładzie 502). Jeśli wykorzystywane jest połączenie mostowe pomiędzy sieciami Modbus należy podać adres stacji zdalnej w polu Address of remote slave w przeciwnym razie wartość powinna zostać ustawiona na 0 lub 255. Więcej informacji w tym temacie można odszukać w tematach pomocy WinCC pod hasłem Modbus TCPIP. W celu poprawnego odczytu zmiennych 32-bitowych należy zaznaczyć dodatkowo opcję Swap words in 32-bit values ze względu na specyfikę ustawienia bajtów w ogólnie rozumianych zmiennych w notacji stosowanej w produktach Siemens. Krokiem kończącym konfigurację od strony systemu WinCC jest dodanie do naszego połączenia zmiennych ze sterownika. Standardowo dodajemy więc nowe zmienne w kanele komunikacyjnym Modbus TCP/IP. Typ danych ustalamy zgodnie ze zmiennymi zadeklarowanymi wcześniej w bloku danych sterownika PLC, czyli 16-bitowy. Konwencja wyświetlania zmiennych ze znakiem czy bez nie ma tutaj znaczenia, oba typy interpretacji są dozwolone. Doradztwo techniczne: 4

5 W konfiguracji adresu zmiennej wskazujemy numer rejestru, który chcemy przypisać do tworzonej aktualnie zmiennej. Jako, iż w naszym bloku danych utworzyliśmy 10 zmiennych typu INT, i wysyłamy je w tym samym standardzie czyli w postaci 10 słów, co zostało określone na etapie parametryzacji funkcji MB_Master. W związku z tym do zaadresowania mamy 10 rejestrów, tzw. holding registers. Adresację podajemy poczynając od numeru funkcji 4x a kończąc na numerze rejestru. Zgodnie z tym schematem adres oznaczać, będzie pierwszą zmienną z naszego bloku danych DB1 (Zmienna_1), Zmienna_2, Zmienna_10, itd. Pozostaje więc umieścić odpowiednie obiekty graficzne na ekranie procesowym i podpiąć zadeklarowane zmienne oraz sprawdzić czy komunikacja działa poprawnie. Komunikacja ze sterownikiem S w WinCC v7.2 nie wymaga już stosowania niestandardowych protokołów ze względu na to, iż został już przygotowany dedykowany kanał komunikacyjny dla sterowników serii S7-1200/1500. W starszych wersjach systemu nie ma jednak jeszcze bezpośredniej możliwości zestawienia takiego połączenia, dlatego wyżej opisana konfiguracja może okazać się bardzo pomocna. Powyższa dokumentacja została opracowana w oparciu o WinCC v7.0 SP3, TIA Portal V11 SP2 oraz sterownik serii S v3.0. Doradztwo techniczne: 5

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia: Komunikacja z wykorzystaniem protokołu MODBUS Opracowali: Mgr inż. Tomasz Karla Dr inż.

Bardziej szczegółowo

rozwiązania thin client dla różnych platform (PC, lokalny operator panelu,

rozwiązania thin client dla różnych platform (PC, lokalny operator panelu, Poznaj Simatic WinCC od strony praktycznej Część 4 WinCC firmy Siemens to oprogramowanie SCADA, którego możliwości funkcjonalne i sposoby wykorzystania przedstawiamy w publikowanym od kilku miesięcy w

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Pierwsze kroki

Asix.Evo - Pierwsze kroki Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Asix.Evo - Pierwsze kroki Dok. Nr PLP7E002 Wersja: 2013-09-19 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000055/PL Data: 17/04/2013 WinCC v7 konfiguracja modułu opcjonalnoego WinCC/Downtime Monitor

FAQ: 00000055/PL Data: 17/04/2013 WinCC v7 konfiguracja modułu opcjonalnoego WinCC/Downtime Monitor Zakład produkcyjny jest tworem żywym, nieprzewidywalnie zmiennym, a często bardzo złożonym i zaawansowanym technologicznie. Aby okiełznać procesy oraz zmiany zachodzące na terenie placówki wymagana jest

Bardziej szczegółowo

Nowy ANT Studio Web 5.0

Nowy ANT Studio Web 5.0 ANT STUDIO WEB 5.0 Pomoc oprogramowania ANT Studio Web 5.0 Nowy ANT Studio Web 5.0 z technologią AJAX Web 2.0 WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ NA RYNKU OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA, W KTÓRYM ZBUDUJESZ JAK Z KLOCKÓW APLIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

SIMATIC ET200S rozproszone we/wy IM 151-8 PN/DP CPU moduł interfejsu

SIMATIC ET200S rozproszone we/wy IM 151-8 PN/DP CPU moduł interfejsu Przedmowa Opis 1 SIMATIC ET200S rozproszone we/wy IM 151-8 PN/DP CPU moduł interfejsu Instrukcja użytkowania Budowa i elementy 2 sygnalizacji Komunikacja 3 Koncepcja pamięci 4 Montaż i podłączenie 5 Adresacja

Bardziej szczegółowo

1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych

1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych 1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych Protokoły komunikacyjne to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI Praca przejściowa Zastosowanie środowiska TIA Portal do konfiguracji i programowania sterownika S7-1200 Wykonał: Rafał Kurtyka Promotor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsixConnect - Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix Dok. Nr PLP7072 Wersja: 2012-11-09

Bardziej szczegółowo

Sterownik ST-50 podręcznik użytkownika

Sterownik ST-50 podręcznik użytkownika Sterownik ST-50 podręcznik użytkownika 1. Sterownik ST-50 (Ethernet-1-Wire). Do pracy, system monitoringu oparty na sterowniku ST-50, wymaga jedynie zasilacza z napięciem wyjściowym 12V, podłączonego bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S7-1200 i S7-300/400

Przykład 2. Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy sterownikami SIMATIC S7-1200 i S7-300/400 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 2 Komunikacja przez sieć Ethernet: wymiana danych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Vijeo Citect 7.1, 7.2 Pierwsze kroki

Vijeo Citect 7.1, 7.2 Pierwsze kroki Vijeo Citect 7.1, 7.2 Pierwsze kroki Instytut Szkoleniowy Schneider Electric Polska 1 Vijeo Citect Instytut Szkoleniowy Schneider Electric Polska 2 1. Instalacja............ 5 1.1. OPIS PROCESU INSTALACJI...5

Bardziej szczegółowo

NA121PL. Autor: Jacek Zarzycki. opracowano na podstawie: h1437g.pdf; AN27i17; AN2700K28G. Moeller Electric Sp. z o.o. 02/2006

NA121PL. Autor: Jacek Zarzycki. opracowano na podstawie: h1437g.pdf; AN27i17; AN2700K28G. Moeller Electric Sp. z o.o. 02/2006 NA121PL Programowanie sterowników PLC w środowisku XSoft-Professional www.moeller.pl Środowisko XSoft-Professional Notatka aplikacyjna NA121PL Programowanie sterowników PLC w środowisku XSoft-Professional

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro AT Control System Sp. z o.o. ul. Nowiny 56B, 80-020 Gdańsk tel./fax +48 58 306-53-91 www.atcontrol.pl email: handlowy@atcontrol.pl Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro IEC61131 (PN-EN

Bardziej szczegółowo

Sterowniki XC100/XC200 Pierwsze kroki

Sterowniki XC100/XC200 Pierwsze kroki NA130PL Pierwsze kroki z XC100/XC200 www.moeller.pl Sterowniki XC100/XC200 Pierwsze kroki Notatka aplikacyjna NA130PL Pierwsze kroki z XC100/XC200 Autorzy: Jacek Zarzycki Sebastian Jamborski opracowano

Bardziej szczegółowo

Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej 1

Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej 1 Wykorzystanie panelu operatorskiego rodziny SIMATIC HMI Basic Panels dr Włodzimierz Solnik, dr Zbigniew Zajda W poprzednim rozdziale przedstawiono przykład testujący wymianę danych w sieci Profibus DP

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT System Manager. Część 1. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT System Manager. Część 1. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT System Manager Część 1 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2009 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Licencje...4 1.2. TwinCAT Run-Time...5 1.3. TwinCAT System Service...5

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHATRONIKI INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI Praca przejściowa Zastosowanie środowiska TIA Portal do symulacji panelu HMI i współpracy ze sterownikiem S7-1200 Wykonał: Kacper

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Ćw. 1 Wykorzystanie konwertera Ethernet - RS-232 (Adam 4570) Cel ćwiczenia Zapoznanie się ze sposobem konfiguracji powyŝszego modułu, poznanie przykładowego zastosowania,

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP

Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Systemy IBM - iseries Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Wersja 5 Wydanie 4 Systemy IBM - iseries Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Wersja 5 Wydanie 4 Uwaga Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo