FAQ: /PL Data: 02/06/2014 WinCC Professional Alarmowanie programowe z PLC S7-1500

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAQ: 00000064/PL Data: 02/06/2014 WinCC Professional Alarmowanie programowe z PLC S7-1500"

Transkrypt

1 W dokumencie mfaq.10.1.wincc V7 Alarmowanie z PLC S7 została przedstawiona m.in. konfiguracja alarmów systemowych generowanych po stronie sterownika a nie wizualizacji, czyli tzw. alarmy telegramowe. W klasycznych sterownikach (S7-300/400 lub ET200) znajdziemy wiele funkcji, które pozwolą nam wykonać taką funkcjonalność. Wybierać możemy pomiędzy funkcjami (np. Alarm_S/SQ, Alarm_D/DQ, Alarm_8, etc.) generującymi komunikaty z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia, zawierające zmienne powiązane lub, posiadające odpowiednią ilość sygnałów wejściowych, itd. Podobna funkcjonalność dostępna jest dla nowej rodziny sterowników S Konfiguracja wykonywana jest w tym przypadku z narzędzia inżynierskiego Step 7 Professional V12 lub wyższej. Sprawa jest tutaj znacznie uproszczona, gdyż mamy do dyspozycji tylko jedną uniwersalną funkcję (Program_alarm), która we współpracy z oprogramowaniem deweloperskim pozwoli nam stworzyć w swobodny sposób system alarmowania chronologicznego. Podstawowym pytaniem, które nasuwa się przed rozpoczęciem wdrażania takiej konfiguracji jest: po co robić to w taki sposób skoro można skonfigurować w bardzo łatwy sposób alarmy od strony systemu wizualizacji WinCC Professional lub panelu operatorskiego? Po co obciążać program sterownika, zastanawiać się nad parametryzacją funkcji i zajmować pamięć urządzenia wywoływaniem wielokrotnie funkcji alarmującej? Otóż pomijając powyższe niedogodności (które w przypadku sterowników S nie są już praktycznie istotne ze względu na prostotę konfiguracji, szybkość pracy PLC oraz rozmiar pamięci każdej z jednostek) znajdziemy w rozwiązaniu alarmowania programowego szereg zalet, które z pewnością okażą się bardziej istotne. Poniżej kilka z nich: Odciążenie łącza komunikacyjnego w przypadku standardowej konfiguracji komunikatów w module alarmowania WinCC - system cyklicznie (standardowo z cyklem 1s) sprawdza status zmiennych odpowiedzialnych za generowanie alarmów, czyli ramka komunikacyjna raz na sekundę wymieniana jest ze sterownikiem. W przypadku dużej ilości alarmów komunikacja z PLC może zostać spowolniona. Przy wykorzystaniu funkcji alarmującej w PLC telegram z komunikatem alarmu zostaje wysłany do WinCC tylko w przypadku wystąpienia alarmu nie występuje cykliczne sprawdzanie statusu zmiennych alarmowych w systemie SCADA. Bardzo precyzyjny stempel czasowy komunikatu (stąd nazwa alarm chronologiczne ) jak wspomniano powyżej cykl skanowania zmiennych wywołujących komunikaty alarmowe w WinCC wynosi 1 sekundę. Cykl ten można co prawda zmienić na niższy (do 250ms) edytując rejestry systemu Windows ale zabieg ten nie jest zalecany. W przypadku wykorzystania funkcji systemowych w sterowniku, każdy z alarmów otrzymuje znacznik czasowy z dokładnością zgodną z cyklem pracy programu w sterowniku, czyli do setnej części sekundy. Dokładność taka w wielu przypadkach jest nie jedynie zaletą, ale również wymogiem. Oszczędność zmiennych wymienianych z PLC zmienne odpowiedzialne za generowanie komunikatów alarmowych deklarowane są jedynie w sterowniku, co pozwala zaoszczędzić ilość zmiennych licencjonowanych w WinCC. Bufor komunikatów w sterowniku wszelkie komunikaty alarmowe zapisywane są w wewnętrznym buforze sterownika PLC, co daje możliwość utrzymania ciągłości Doradztwo techniczne: 1

2 archiwum alarmów. W przypadku odłączenia lub awarii komputera wizualizacyjnego alarmy, których przyczyna pojawiła się oraz zniknęła podczas trwania przerwy w komunikacji PLC z komputerem zostaną przepisane z bufora sterownika automatycznie po przywróceniu komunikacji. Centralna konfiguracja alarmy konfigurowane są jednokrotnie tylko w sterowniku, a wysyłane mogą być do wielu urządzeń HMI (panele operatorskie, stacje wizualizacyjne, systemy SCADA). Konfiguracja systemu alarmów dla całego systemu odbywa się więc tylko jednokrotnie. Potwierdzanie globalne komunikat potwierdzony w urządzeniu HMI może zostać potwierdzony w sterowniku, co wygeneruje automatyczne potwierdzenie na pozostałych urządzeniach HMI. Konfiguracja Informacje na temat konfiguracji funkcji systemowej przewidzianej do definicji komunikatów chronologicznych można odszukać w plikach pomocy pod hasłem Program_Alarm: Generate program alarm with associated values. Kilka ciekawych informacji (związanych również z migracją alarmów tego typu z wersji klasycznej) znajdziemy również w poniższej lokalizacji sieciowej: Poniżej w kilku krokach przedstawimy jak wykonać podstawową konfigurację komunikatu alarmowego generowanego w sterowniku serii S (do WinCC Professional) przy pomocy funkcji systemowej Program_Alarm. 1. Pierwszym krokiem jest utworzenie bloku funkcyjnego FB w sterowniku, gdyż funkcja Program_Alarm może być wywołana tylko i wyłącznie wewnątrz właśnie takiego elementu. Dla przykładu nazwijmy sobie ten blok ALARMY. Doradztwo techniczne: 2

3 2. Wewnątrz utworzonego bloku funkcyjnego należy teraz wywołać funkcję alarmującą Program_Alarm znajdującą się w grupie Extended Instructions -> Alarmming zgodnie z poniższym zrzutem ekranu. Ponadto, jako interfejs bloku funkcyjnego definiujemy sygnały wejściowe: Trigger wyzwalacz alarmu podpięty do sygnały SIG; zmienna binarna, która wywoła komunikat przy zmianie wartości 0 -> 1 (zbocze narastające), AV_1, AV_2 zmienne powiązane (maks. 10); parametry procesowe, których wartości zostaną odczytane w momencie wystąpienia komunikatu alarmowego; będą one mogły zostać umieszczone w tekście naszego komunikatu alarmowego; w przykładzie parametry te zdefiniowane zostały jako zmienne typu Real. Oraz wyjściowe (opcjonalnie) sygnały statusowe: Error informacja binarna o błędzie (1 = błąd), Status kod błędu, jeśli takowy wystąpi (szczegółowy opis kodów błędów znajduje się w plikach pomocy środowiska TIA Portal). Funkcja Program_Alarm posiada jeszcze jeden parametr, a mianowice TIMESTAMP czyli stempel czasowy. Możemy tutaj podać dowolną wartość, która zostanie dopisana do alarmu jako data/czas jego wystąpienia lub pozostawić ten parametr pusty wtedy system przypisze aktualny stempel czasowy z chwili zmiany sygnału SIG (0 -> 1). Znacznik czasowy zostanie wysłany w formie telegramu razem z pozostałymi informacjami komunikatu alarmowego. Doradztwo techniczne: 3

4 3. Kolejny krok konfiguracyjny to wywołanie naszego bloku funkcyjnego w programie serownika (np. w bloku OB1) oraz podpięcie odpowiednich sygnałów. W naszym przykładzie wyzwalaczem komunikatu będzie zmienna Tag_1 o adresie M0.0, natomiast wartości zmiennych powiązanych statycznie przyjmą wartości wpisane ręcznie. Mogą one oczywiście pochodzić ze zmiennych procesowych. Na wyjście funkcji zostały również przypięte sygnały informujące o błędzie oraz jego kodzie (Tag_2, Tag_3). 4. Po wywołaniu bloku funkcyjnego w programie oraz automatycznej generacji instancyjnego bloku danych możemy przejść do konfiguracji tekstu komunikatu. W tym celu przechodzimy w zakładkę PLC alarms znajdującą się w drzewie projektu naszego sterownika. Doradztwo techniczne: 4

5 Konfigurator zawiera już instancję alarmu, która została wygenerowane przez nasz blok funkcyjny. W polu Alarm text pozostaje więc wprowadzić treść komunikatu alarmowego. W naszym przykładzie jest to: Alarm 1, wartość zmiennej powiązanej 1: wartość zmiennej powiązanej 2: Poza opisem tekstowym, który przypisany został do komunikatu w jego treści można zawrzeć również wartości zmiennych powiązanych z alarmem, mających znaczenie dla operatora. Zmienna powiązana przypisana jest do funkcji jak parametr AV_1 oraz AV_2 (punkt 2). Aby dowiązać wartość tej zmiennej do komunikatu w tekście wiadomości musimy wprowadzić odpowiednią formułę. Wartości powiązane wprowadzamy rozpoczynając oraz kończąc zgodnie z poniższym wzorem: Gdzie: Symbol Znaczenie Wartości Początek deklaracji Pwn Numer zmiennej powiązanej procesowej (opcjonalnie) Typ Typ zmiennej procesowe (opcjonalnie) Patrz poniżej I %width Szerokość pola w HMI zarezerwowana na zmienną.precision Dokładność zmiennoprzecinkowa (opcja dla formatu "f") Format Format wyświetlania zmiennej procesowej Patrz Koniec deklaracji Typ Znaczenie Format Wyświetlanie "b" lub "B" BOOL "d" Dziesiętne ze znakiem "y" lub "Y" BYTE "u" Dziesiętne bez znaku "c" lub "C" CHARACTER "X" Szesnastkowe "w" lub "W" WORD "f" Zmiennoprzecinkowe ze znakiem "i" lub "I" INTEGER "b" Binarne "x" lub "X" DWORD "s" String "d" lub "D" DINT "r" lub "R" REAL Zgodnie z powyższymi informacjami zmienne powiązane zostały dołączone do naszego komunikatu alarmowego. Należy pamiętać, aby typ danych zadeklarowany w znaczniku zmiennej powiązanej był zgodny z typem danych wskazanym w parametrze funkcji Program_Alarm w naszym przypadku f dla wartości zmiennoprzecinkowej. Doradztwo techniczne: 5

6 5. Po kompilacji projektu sterownika oraz wizualizacji w zakładce HMI alarms (projekt WinCC) wśród systemowych komunikatów alarmowych sterownika powinien znaleźć się nasz wzór alarmu zgodnie z poniższym zrzutem ekranu: 6. Aby dostosować format wyświetlania czasu w celu zwiększenia dokładności z rzędu sekund na milisekundy przechodzimy jeszcze w zakładkę projektu wizualizacji HMI alarms -> Alarm text blocks -> System blocks. W polu Format bloku Time ustawiamy interesujący nas format stempla czasowego. 7. Krokiem finalnym konfiguracji jest umieszczenie na ekranie procesowym urządzenia HMI kontrolki alarmów. Nie wymaga ona żadnej dodatkowej konfiguracji poza interesującymi nas blokami informacyjnymi. Tekst komunikatu wysłanego z PLC zostanie umieszczony w bloku domyślnym Alarm text. W momencie zmiany wartości bitu wyzwalającego (w naszym przykładzie M0.0) z 0 na wartość 1 powinniśmy zaobserwować w kontrolce następujący efekt w formie komunikatu alarmowego: Przykład przygotowany został w oparciu i TIA Portal V12 SP1 UPD2. Doradztwo techniczne: 6

rozwiązania thin client dla różnych platform (PC, lokalny operator panelu,

rozwiązania thin client dla różnych platform (PC, lokalny operator panelu, Poznaj Simatic WinCC od strony praktycznej Część 4 WinCC firmy Siemens to oprogramowanie SCADA, którego możliwości funkcjonalne i sposoby wykorzystania przedstawiamy w publikowanym od kilku miesięcy w

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro AT Control System Sp. z o.o. ul. Nowiny 56B, 80-020 Gdańsk tel./fax +48 58 306-53-91 www.atcontrol.pl email: handlowy@atcontrol.pl Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro IEC61131 (PN-EN

Bardziej szczegółowo

Sterownik ST-50 podręcznik użytkownika

Sterownik ST-50 podręcznik użytkownika Sterownik ST-50 podręcznik użytkownika 1. Sterownik ST-50 (Ethernet-1-Wire). Do pracy, system monitoringu oparty na sterowniku ST-50, wymaga jedynie zasilacza z napięciem wyjściowym 12V, podłączonego bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000055/PL Data: 17/04/2013 WinCC v7 konfiguracja modułu opcjonalnoego WinCC/Downtime Monitor

FAQ: 00000055/PL Data: 17/04/2013 WinCC v7 konfiguracja modułu opcjonalnoego WinCC/Downtime Monitor Zakład produkcyjny jest tworem żywym, nieprzewidywalnie zmiennym, a często bardzo złożonym i zaawansowanym technologicznie. Aby okiełznać procesy oraz zmiany zachodzące na terenie placówki wymagana jest

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI Praca przejściowa Zastosowanie środowiska TIA Portal do konfiguracji i programowania sterownika S7-1200 Wykonał: Rafał Kurtyka Promotor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Arbeitsgruppe Prof. Klaus Kabitzsch Postfach 16 02 30 D-01288 Dresden. http://www.autospy.de mail@autospy.de http://www.inee.pl info@inee.

Arbeitsgruppe Prof. Klaus Kabitzsch Postfach 16 02 30 D-01288 Dresden. http://www.autospy.de mail@autospy.de http://www.inee.pl info@inee. Producent: GWT-TUD GmbH Arbeitsgruppe Prof. Klaus Kabitzsch Postfach 16 02 30 D-01288 Dresden Support: http://www.autospy.de mail@autospy.de http://www.inee.pl info@inee.pl 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2

Bardziej szczegółowo

NA121PL. Autor: Jacek Zarzycki. opracowano na podstawie: h1437g.pdf; AN27i17; AN2700K28G. Moeller Electric Sp. z o.o. 02/2006

NA121PL. Autor: Jacek Zarzycki. opracowano na podstawie: h1437g.pdf; AN27i17; AN2700K28G. Moeller Electric Sp. z o.o. 02/2006 NA121PL Programowanie sterowników PLC w środowisku XSoft-Professional www.moeller.pl Środowisko XSoft-Professional Notatka aplikacyjna NA121PL Programowanie sterowników PLC w środowisku XSoft-Professional

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Connected Components: Podstawy programowania Micro800

Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Spis treści SPIS TREŚCI 3 ZANIM ZACZNIESZ 4 O ĆWICZENIU (75 MINUT) 4 MATERIAŁY DO WYKONANIA ĆWICZENIA 4 KONWENCJA OZNACZEŃ 6 ĆWICZENIE 1: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Sterowniki XC100/XC200 Pierwsze kroki

Sterowniki XC100/XC200 Pierwsze kroki NA130PL Pierwsze kroki z XC100/XC200 www.moeller.pl Sterowniki XC100/XC200 Pierwsze kroki Notatka aplikacyjna NA130PL Pierwsze kroki z XC100/XC200 Autorzy: Jacek Zarzycki Sebastian Jamborski opracowano

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Pierwsze kroki

Asix.Evo - Pierwsze kroki Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Asix.Evo - Pierwsze kroki Dok. Nr PLP7E002 Wersja: 2013-09-19 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach Dok. Nr PLP6076 Wersja: 29-01-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHATRONIKI INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI Praca przejściowa Zastosowanie środowiska TIA Portal do symulacji panelu HMI i współpracy ze sterownikiem S7-1200 Wykonał: Kacper

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 Wersja 2.4 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Monitor 2 w wersji 3.2.26 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Cscape podręcznik użytkownika

Cscape podręcznik użytkownika Cscape Instrukcja obsługi i programowania Podręcznik użytkownika Strona 1 z 226 Niniejsza instrukcja zawiera opis oprogramowania Cscape firmy Horner APG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszego

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Katowice, lipiec 2014 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora

Bardziej szczegółowo

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsixConnect - Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix Dok. Nr PLP7072 Wersja: 2012-11-09

Bardziej szczegółowo

IntegraXor HMI/SCADA. Wersja 5.0. Poradnik dla początkujących

IntegraXor HMI/SCADA. Wersja 5.0. Poradnik dla początkujących IntegraXor HMI/SCADA Wersja 5.0 Poradnik dla początkujących Numer dokumentu: IGX-TUB-3B2G Data dokumentu: 21 Lipca 2009 Aktualizacje: 07 Lipca 2014 Przekład: 07 Września 2015 Autor wersji ENG: Wong Foot

Bardziej szczegółowo

PANEL OPERATORSKI TYPU MT

PANEL OPERATORSKI TYPU MT PANEL OPERATORSKI TYPU MT PIERWSZE KROKI SPIS TREŚCI 1. Odczyt i zapis wartości z/do rejestrów z urządzeń produkcji Lumel 3 1.1 Typy zmiennych w programie Panel Master 3 1.2 Odczyt i zapis wartości z/do

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z MOSAIC

Pierwsze kroki z MOSAIC Pierwsze kroki z MOSAIC wydanie 7 - czerwiec 2009 Copyright 2001-2009 Teco a.s. Spis treści 1. WSTĘP...10 1.1 Program Mosaic...10 1.2 Programowanie PLC Tecomat, TECOREG, IEC 61131-3...10 2. TWORZENIE NOWEGO

Bardziej szczegółowo

ISaGRAF PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja 3.4 CJ INTERNATIONAL

ISaGRAF PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja 3.4 CJ INTERNATIONAL ISaGRAF Wersja 3.4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CJ INTERNATIONAL Podręcznik użytkownika Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie są przedmiotem zobowiązania ze

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Programowanie sterowników SAIA kurs podstawowy SABUR Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa tel. (22) 549 43 53, fax (22) 549 43 50 www.sabur.com.pl Autorzy Wydanie Data : :

Bardziej szczegółowo

Dla tego poniższy przykład obrazuje ogólne założenia parametryzacji, konfiguracji oraz aktywacji serwera sieciowego w sterowniku PLC.

Dla tego poniższy przykład obrazuje ogólne założenia parametryzacji, konfiguracji oraz aktywacji serwera sieciowego w sterowniku PLC. Diagnostyka oraz sterowanie pracą przekształtnika częstotliwości może odbywać się poprzez stronę www. W tym celu konieczne jest posiadanie serwera sieciowego w przekształtniku częstotliwości lub sterowniku

Bardziej szczegółowo

Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej 1

Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej 1 Wykorzystanie panelu operatorskiego rodziny SIMATIC HMI Basic Panels dr Włodzimierz Solnik, dr Zbigniew Zajda W poprzednim rozdziale przedstawiono przykład testujący wymianę danych w sieci Profibus DP

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Pierwsze kroki z Movicon 11. Monitoring vision and control

Movicon. Movicon. Pierwsze kroki z Movicon 11. Monitoring vision and control Movicon Movicon Monitoring vision and control Monitoring vision and control Pierwsze kroki z Movicon 11 Sterowanie, nadzór i kontrola w oparciu o XML Pierwsze kroki z Movicon 11 Zawartość 1. Pierwsze

Bardziej szczegółowo