DATAPROVIDER DLA PROTOKOŁU MODBUS (RS) - INSTRUKCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DATAPROVIDER DLA PROTOKOŁU MODBUS (RS) - INSTRUKCJA"

Transkrypt

1 DATAPROVIDER DLA PROTOKOŁU MODBUS (RS) - INSTRUKCJA KONCEPCJA DATAPROVIDER A I SERWERY OPC Dzięki modułowej budowie oprogramowania CommServer możliwa jest budowa wielu dedykowanych serwerów OPC (Data Access 2.00, 2.05a, 3.0). Każdy z serwerów OPC na bazie CommServer składa się z dwóch komponentów: komunikacyjnego jądra OPC oraz dedykowanej wtyczki protokołu (DataProvider a). Dedykowany serwer wykorzystuje to samo jądro komunikacyjne, co funkcjonalnie pełna wersja CommServer. Dzięki temu każdy z naszych serwerów OPC jest certyfikowanym serwerem OPC i posiada znak OPC Foundation Self-tested for compliance. SERWER OPC DLA MODBUS (RS) Modbus jest protokołem komunikacyjnym stworzonym przez firmę Modicon w 1979 roku. Służy do komunikacji z programowalnymi sterownikami tej firmy, a także innych producentów. Modbus stał się de facto powszechnie stosowanym w przemyśle standardem komunikacyjnym. Serwer OPC dla Modbus na bazie CommServer a pozwala na udostępnianie w standardzie OPC danych z każdego urządzenia obsługującego komunikację w standardzie Modbus (RTU), w szczególności ze sterowników przemysłowych (PLC). Powstały dwie wersje protokołu Modus: dla łącza szeregowego (RS232, RS422, RS485) dla sieci Ethernet Serwer OPC dla Modbus RS na bazie CommServer a jest przeznaczony do komunikacji szeregowej (poprzez interfejsy RS232, RS422 lub RS485) jako master zgodnie z protokołem Modbus RTU. Serwer OPC dla Modbus RS na bazie CommServer jest standardowo dostępny w dwóch wersjach: 1. OPC_MODBUS_RS200 - Serwer OPC (OPC DA 2.00, 2.05a, 3.0) dla Modbus RTU, szeregowy, 200 punktów (tag ów OPC). doc: PR P01-MODBUS_RS_manual/Ver:47 1

2 2. OPC_MODBUS_RS1K - Serwer OPC (OPC DA 2.00, 2.05a, 3.0) dla Modbus RTU, szeregowy, 1000 punktów (tag'ów OPC). Jeżeli potrzebna jest inna wersja produktu prosimy o kontakt. Serwer OPC dla Modbus na bazie CommServer jest certyfikowanym serwerem OPC i posiada znak OPC Foundation Self-tested for compliance. Serwer umożliwia komunikację z dowolnym urządzeniem zgodnym ze standardem Modbus, między innymi ze sterownikami PLC i systemami DCS następujących producentów: ABB Allen-Bradley Beckhoff Control DGH Emerson GE Fanuc Honeywell Koyo Mitsubishi Saia-Burgess Schneider (Modicon) Yokogawa SZCZEGÓŁY TECHNICZNE W celu wykorzystania protokołu MODBUS RTU należy uruchomić oprogramowanie Network Configuration i wybrać DP.MODBUS.RS (CAS.CommSvrPlugin_MODBUS) dla komunikacji z wykorzystaniem łącz szeregowych. W tym przypadku należy wybrać typ transmisji RS lub TCP/UDP 1. Ustawienie interfejsu komunikacyjnego Łącze szeregowe (port RS) należy skonfigurować tak samo, jak interfejs sterownika, do którego się podłączamy. Standardowe ustawienia portu COM dla CommServer a: Baud rate: 9600 bps Parity: None Data bits: 8 Stop bit: 1 Możliwe jest wykorzystanie TCP/UDP do przesyłania ramek Modbus RTU. Jeżeli chcemy wykorzystać ten typ komunikacji należy wybrać TCP lub UDP w ustawieniach. Ustawienie SocketNumber jest ignorowane i wartość domyślna może zostać ustawiona na -1 (ustawienie to jest potrzebne przy wykorzystywaniu protokołu po stronie slave). Ustawienia protokołu Modbus CommServer umożliwia ustawianie parametrów transmisji i timeout ów dla DataProvider a Modbus. W większości przypadków zalecane są ustawienia standardowe, jednak w przypadku potrzeby zmian do dyspozycji są następujące parametry: InterframeGap czas w milisekundach, jaki musi upłynąć przed transmisją kolejnej ramki. MaxNumberOfRetries maksymalna ilość powtórzeń, jaką należy wykonać przed uznaniem, że komunikacja ze zdalną stacją nie jest możliwa; nastąpi 1 Nie jest to ustawienie standardowe, ale wiele rozwiązań (np. niektóre zdalne serwery portów lub urządzenia firmy Control Sp. z o.o.) wykorzystuje protokół TCP/UDP do przesyłu ramek Modbus RTU. doc: PR P01-MODBUS_RS_manual/Ver:47 2

3 wtedy przełączenie na kolejny interfejs, jeżeli został on skonfigurowany. Interfejs, po którym komunikacja nie jest możliwa, zostanie oznaczony jako uszkodzony i pozostanie w tym stanie do momentu, aż upłynie zdefiniowany czas ( czas bezczynności po uszkodzeniu ). ResponseTimeOut maksymalny czas, jaki może upłynąć w oczekiwaniu na ramkę odpowiedzi. Timeout15 - maksymalny czas w mikrosekundach, jaki może upłynąć podczas odczytywania ramki odpowiedzi do czasu otrzymania kolejnego znaku odpowiedzi. Zalecane jest, by był on równy czasowi transmisji półtora znaku w łączu szeregowym (przy ustalonej wcześniej prędkości transmisji), ze względu na ograniczenia systemu Windows nie zalecane jest ustawianie czasu krótszego niż 11 milisekund. Timeout35 - maksymalny czas w po jakim Modbus DataProvider uznaje, że żaden nowy znak się nie pojawi i ramka została zakończona. Zalecane jest, by był on równy czasowi transmisji trzech i pół znaków w łączu szeregowym (przy ustalonej wcześniej prędkości transmisji) Uwaga: Ustawienia domyśle są optymalnymi dla komunikacji z wykorzystaniem łącza szeregowego; w przypadku wykorzystana komunikacja TCP/UDP zalecane jest podkręcenie ustawień. Uwaga: Przy korzystaniu z warstwy transportowej TCP/UDP do przesyłania ramek Modbus RTU należy odpowiednio skonfigurować adres segmentu. Trybu TCP/UDP można użyć na przykład, gdy łączymy się poprzez zdalny serwer portów (np. Port- Server One TS firm DIGI). W tym przypadku należy ustawić typu protokołu na TCP: Istotne jest też ustawienie właściwego adresu segmentu. W tym przypadku wpisujemy adres w postaci: adres_ip_serwera:port_na_który_się_łączymy Na poniższym rysunku pokazano przykład połączenia z serwerem PortServer One TS, który znajduje się pod adresem i wykorzystuje port 2101 do komunikacji: Konfiguracja i interpretacja odczytywanych danych DataProvider dla protokołu ModBUS odczytuje dane blokowo. Zapytania wysyłane są do konkretnego urządzenia (w konfiguracji CommServer a nazywanego stacją), którego adres (według protokołu ModBUS) jest umieszczany w definicji portu (lub interfejsu) dla konkretnej stacji. W CommServer rze należy skonfigurować blok danych (DataBlock) dla każdego odczytywanego urządzenia. Podczas konfiguracji bloków danych należy skonfigurować następujące parametry: Address początkowy adres bloku Data Type przestrzeń adresowa urządzenia, która ma być czytana (dostępne przestrzenia adresowe: Coils, Discrete Inputs, Holding Registers, Input Registers, Memory Bank Registers 2, 8 bits Holding Registers 3 ) Name nazwa bloku danych w konfiguracji CommServer a (nie używana podczas komunikacji) Tags collection definicja tagów w bloku danych. Każdy tag ma: Name nazwa tagu w przestrzeni adresowej serwera OPC, Access Rights wskazuje prawa odczytu/zapisu dla tagów. Nie jest to związane z zabezpieczeniami, ale z zastosowanym sprzętem warstw niższych. DataTypeConversion konwersja typów. Dane zostaną udostępnione w określonym przez użytkownika typie (jeżeli konwersja jest możliwa). Adresy w Modbus: adres a przesunięcie (wskaźnik) W protokole Modbus, adres bloku wskazuje na przesunięcie określonego elementu w obrębie przestrzeni adresowej (np. holding register, coils, itp.), ale przesunięcie to może nie być równe fizycznemu adresowi elementu w pamięci urządzenia. Przykładem takiej sytuacji jest sterownik Modicon 984, gdzie: 2 Rozszerzenie protokołu dla urządzeń firmy Control Sp. z o.o. 3 Rozszerzenie protokołu dla urządzeń firmy Control Sp. z o.o. doc: PR P01-MODBUS_RS_manual/Ver:47 3

4 Rejestr o przesunięciu 0 jest adresem w sterownik Modicon 984, Coil o przesunięciu 0 jest adresem w sterownik Modicon 984. Dlatego czasami wymagana jest zamiana adresu na przesunięcie (np. należy odjąć kiedy używamy Holding Register) i wstawienie przesunięcia (nie adresu) przy konfiguracji bloków danych CommServer a. Rejestry 32-bitowe i rozszerzenie zmiennoprzecinkowe DataProvider dla Modbus wspiera również niektóre, niestandardowe rozszerzenia protokołu: 32-bitowy Holding Register Liczby zmiennoprzecinkowe W protokole Modbus rejestr 32-bitowy jest przesyłany jako dwa zwykłe (16-bitowe) rejestry. Istnieją dwa tryby przesyłania rejestrów 32-bitowych. W pierwszym trybie (zwykle nazywanym Modicon), pierwszy przesłany rejestr zawiera bity od 15 do 0, a drugi bity od 31do 16, z 32-bitowej liczby. W drugim trybie (nazywanym odwróconym ), kolejność przesyłania rejestrów została zamieniona. DataProvider dla Modbus a wspiera oba tryby, a wyboru trybu dokonuje się w konfiguracji DataProvider a ustawiając właściwość RegisterOrderIn32mode (zobacz rysunek poniżej). Przy wykorzystywaniu 32-bitowego Holding Register należy skonfigurować specjalny blok danych typu Holding_32bit_Register (zobacz rysunek poniżej). Trzeba pamiętać, że liczby zmiennoprzecinkowe są dostępne jedynie w przypadku wykorzystania rejestrów 32-bitowych. W przypadku, kiedy będą wykorzystywane liczby zmiennoprzecinkowe, musi zostać wybrany odpowiedni format liczb. DataProvider wspiera dwa formaty: Modicon [standardowy: pierwszy rejestr zawiera bity 15-0 (bity 15-0 część znacząca),a drugi (eksponent i bity części znaczącej) liczby 32-bitowej] oraz IEEE ( odwrócony : format IEEE liczb zmiennoprzecinkowych). DataProvider dla Modbus a wspiera oba formaty liczb zmiennoprzecinkowych, a wyboru dokonuje się w konfiguracji DataProvidera ustawiając właściwość FloatingPoint (zobacz rysunek poniżej). Dodatkowo dla wszystkich elementów, które mają być dostępne w OPC jako liczby zmiennoprzecinkowe, należy wybrać konwersję na typ System.Single. doc: PR P01-MODBUS_RS_manual/Ver:47 4

5 Rozszerzenie Modbus dla firmy Control Sp. z o.o.. DataProvider dla Modbus wspiera niektóre rozszerzenia protokołu używane przez firmę Control Sp z o.o. Dostępne są: Memory Bank Registers, 8-bit Holding Registers. Memory Bank Registers są 16-bitowymi rejestrami w banku pamięci. W tym przypadku adresowanie zostało rozszerzone, aby była możliwość wybrania banku pamięci. Adres bloku ma następującą składnię (zapis szesnastkowy): xxyyyyh, gdzie: xx jest numerem banku, a yyyy jest adresem rejestru. Numer banku pamięci zależy od typu pamięci i rzeczywistego numeru banku pamięci. Dla pamięci RAM dostępne są banki pamięci od 0 do 7 (w zapisie xx od 00 do 07) i adresy rejestrów od 0000h do 3FF7h; dla pamięci EEPROM dostępne są banki od 0 do 5 (w zapisie xx od 00 do 05) i adresy rejestrów od 0000h do 3FF7h. Ponieważ CommServer przechowuje adresy bloków jako liczby w zapisie dziesiętnym, należy zamienić adres na jego dziesiętną reprezentację. Przykładowo dla rejestru o adresie 1 w banku pamięci RAM o numerze 2, adresem bloku jest h (zapis szesnastkowy), co w zapisie dziesiętnym jest adresem (tą wartość należy wpisać jako adres bloku). 8-bit Holding Registers są rejestrami dostępnymi w urządzeniu. Są one podobne do standardowych Holding Registers, ale mają długość tylko 8-bitów. CAS POLAND, Łódź, Al. Kościuszki 103/105 tel/fax: +48 (42) ; +48 (42) OPC Foundation logo Self Tested for Compliance jest znakiem handlowym OPC Foundation i może być używane tylko za pisemnym pozwoleniem OPC Foundation. Każde nieautoryzowane użycie logo Self Tested for Compliance jest zabronione. OPC Foundation logo Self Tested for Compliance wskazuje, że dany produkt został sprawdzony przez producentów oraz jest zgodny z następującymi Specyfikacjami OPC: Data Access 2.00 Data Access 2.05a Data Access 3.00 Dodatkowe informacje o testach zgodności, zasadach używania logo oraz podsumowanie rezultatów dla produktu CommServer 3 można znaleźć na stronie doc: PR P01-MODBUS_RS_manual/Ver:47 5

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia: Komunikacja z wykorzystaniem protokołu MODBUS Opracowali: Mgr inż. Tomasz Karla Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 wyjść przekaźnikowych z protokołem Modbus

Moduł 2 wyjść przekaźnikowych z protokołem Modbus Moduł 2 wyjść przekaźnikowych z protokołem Modbus Instrukcja obsługi Wersja 1.0.0 2013 ESEA Spis treści: 1. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA...3 2. Wstęp...4 3. Dane techniczne...5 4. Instalacja....5 4.1. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

DTR.PC.PR.SG.MODBUS APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Część 1: INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.PC.PR.SG.MODBUS APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Część 1: INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.PC.PR.SG.MODBUS APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI Część 1: INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) Część 2: Wybrane zagadnienia dotyczące obsługi

Bardziej szczegółowo

1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych

1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych 1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych Protokoły komunikacyjne to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania

Bardziej szczegółowo

Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS

Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS Atrem 29 kwietnia 2010 V1.00 Atrem S.A. Wszystkie znaki występujace w tekście sa zastrzeżonymi znakami firmowymi badź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Nowy ANT Studio Web 5.0

Nowy ANT Studio Web 5.0 ANT STUDIO WEB 5.0 Pomoc oprogramowania ANT Studio Web 5.0 Nowy ANT Studio Web 5.0 z technologią AJAX Web 2.0 WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ NA RYNKU OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA, W KTÓRYM ZBUDUJESZ JAK Z KLOCKÓW APLIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania POWERLOGIC Bramka Ethernet EGX100 Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania POWERLOGIC Bramka Ethernet EGX100 Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania POWERLOGIC Bramka Ethernet EGX100 Instrukcja użytkowania Należy zachować do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 Obsługiwane protokoły Ethernet...2 Budowa bramki

Bardziej szczegółowo

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master AN-CM-180-18-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 01/2009 AN-CM-180-18-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI 1 N30B-07A/1 Instrukcja obsługi 2 Spis treści 1 PRZEZNACZENIE I BUDOWA REJESTRATORA...3 2 ZESTAW REJESTRATORA...4 3 WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Firma Informatyczna PiM s.c. 30-512 Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82 e-mail : amadeo@pim.krakow.pl internet : www.pim.krakow.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM AMADEO MARKET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SH-300 PL SPIS TREŚCI I WPROWADZENIE II PRZYGOTOWANIE SH-300 DO PRACY

INSTRUKCJA SH-300 PL SPIS TREŚCI I WPROWADZENIE II PRZYGOTOWANIE SH-300 DO PRACY www.telmatik.pl INSTRUKCJA SH-300 PL SPIS TREŚCI I WPROWADZENIE II PRZYGOTOWANIE SH-300 DO PRACY 1. Tworzenie nowego projektu 2. Wybór właściwego typu sterownika 3. Wybór i umieszczenie w polu ekranu elementów

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Ćw. 1 Wykorzystanie konwertera Ethernet - RS-232 (Adam 4570) Cel ćwiczenia Zapoznanie się ze sposobem konfiguracji powyŝszego modułu, poznanie przykładowego zastosowania,

Bardziej szczegółowo

CM-180-15 Konwerter RMC/RMS 621 Master ModBus RTU Slave

CM-180-15 Konwerter RMC/RMS 621 Master ModBus RTU Slave CM-180-15 Konwerter RMC/RMS 621 Master ModBus RTU Slave AN-CM-180-15-1-v_2 Data aktualizacji: 01/2009r. 01/2009 AN-CM-180-15-1-v_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PANEL OPERATORSKI TYPU MT

PANEL OPERATORSKI TYPU MT PANEL OPERATORSKI TYPU MT PIERWSZE KROKI SPIS TREŚCI 1. Odczyt i zapis wartości z/do rejestrów z urządzeń produkcji Lumel 3 1.1 Typy zmiennych w programie Panel Master 3 1.2 Odczyt i zapis wartości z/do

Bardziej szczegółowo

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania NADAJNIKI GPRS LX10 LX20 Instrukcja instalacji i programowania Wersja firmware: 1.11 Wydanie: 3 Wersja Konfiguratora nadajników GPRS: 1.2.0 Data wydania: 05.02.2010 DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Komunikacja systemów PACSystem RX7i w sieci lokalnej TCP/IP. Sterowniki programowalne. Podręcznik użytkownika

GE Fanuc Automation. Komunikacja systemów PACSystem RX7i w sieci lokalnej TCP/IP. Sterowniki programowalne. Podręcznik użytkownika GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Komunikacja systemów PACSystem RX7i w sieci lokalnej TCP/IP Podręcznik użytkownika GFK-2224-PL Czerwiec 2003 Ostrzeżenia, uwagi i informacje wykorzystane w

Bardziej szczegółowo

Proficy * HMI/SCADA ifix *

Proficy * HMI/SCADA ifix * Proficy * HMI/SCADA ifix * ifix * 4.5 wersja polska firmy GE FANUC Wprowadzenie do systemu oprogramowania Wydanie 1.03 Wrzesień 2008 AB-MICRO sp. z o.o. Autoryzowany Reseller ul. Kulczyñskiego 14, 02-777

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna AGEDI

Dokumentacja techniczna AGEDI Dokumentacja techniczna AGEDI Wersja dokumentu: AGEDI-man-pl Data ostatniej modyfikacji: 2012-07-30 Obowiązuje od wersji oprogramowania v1.01.x UWAGA! DOKUMENTACJA MA CHARAKTER POUFNY I STANOWI WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

MULTISTEROWNIK PR O G RAM O WALNY PLC2011C1

MULTISTEROWNIK PR O G RAM O WALNY PLC2011C1 INTERNETOWY MULTISTEROWNIK PR O G RAM O WALNY PLC2011C1 1. WSTĘP To urządzenie jest więcej niż tylko zwykłym przekaźnikiem programowalnym. Główne jego zadania to: 1.1. zdalna kontrola obwodów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania WSTĘP

Instrukcja użytkowania WSTĘP Instrukcja użytkowania WSTĘP Stacja dyskietek elastycznych jest nowoczesnym urządzeniem, służącym do przechowywania (zapisu i odczytu) danych i programów komputerowych. Zapisu i odczytu dokonuje się na

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie SCADA

Oprogramowanie SCADA Oprogramowanie SCADA w praktyce automatyka część 1 W praktyce inżyniera-automatyka kontakt z narzędziami SCADA/HMI jest bardzo częsty. Chociaż na rynku dostępny jest szereg różnego rodzaju oprogramowania

Bardziej szczegółowo