N r 3 ( ) m a r z e c I S S N w w w. o h p. p l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N r 3 ( 1 4 0 ) m a r z e c 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l"

Transkrypt

1 N r 3 ( ) m a r z e c I S S N w w w. o h p. p l Fot. Tomasz Śmidoda Warsztaty z doradcami zawodowymi w Zielonej Górze. Czyt. str. 14 W numerze: Rola i zadania Klubów Pracy wobec nowych wyzwań rynku pracy str. 5 Jak żyć bezpiecznie str. 7 Zakończenia projektu Czas na samodzielność str Każdy może zostać dziennikarzem str. 16 Odkryte talenty str. 19 Konkurs wiedzy O Ostrowie Wielkopolskim str. 23 1

2 Krótko W dniu 12 lutego 2008 r. Komendant Główny OHP powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Wiechlicach Panu Markowi Kozińskiemu. Z dniem 14 lutego 2008 r. Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie Pana Jacka Łabno, a ze stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy Jabłonce Pana Jana Hamerskiego. Z dniem 14 lutego 2008 r. został odwołany ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Pan Bogdan Wiszowaty oraz jego zastępca Roman Dambek. Na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Komendant Główny OHP powołał w dniu 18 lutego br. Pana Jana Kopińskiego. W dniu 15 lutego 2008 r. został odwołany ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Pan Adam Dyla. Z dniem 18 lutego Komendant Główny OHP powołał na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie Pana Antoniego Górala. W dniu 18 lutego 2008 r. Komendant Główny OHP powołał na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Pana Mariusza Pawelca, a na jego zastępcę - Panią Bogusławę Fedorowską. W dniu 19 lutego 2008 r. na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce został powołany Pan Józef Citak. POŻEGNANIE Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. (ks. Jan Twardowski) 18 lutego 2008 roku odeszła od nas nasza koleżanka Monika Eliza Plaskota z domu Murawska. Monika pracowała od 11 lat w Mazowieckiej Komendzie OHP na stanowisku wychowawcy w ŚHP 7-1 w Radomiu. Pracownicy MWK OHP i jej przyjaciele będą przede wszystkim wspominać Ją jako wspaniałą, pełną inwencji osobę, z którą spędziliśmy wiele wspaniałych chwil, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Wspominamy niezliczone sytuacje, kiedy służyła nam radą i pomocą zawsze mogliśmy liczyć na Jej uśmiech i radę w rozmaitych sytuacjach. Pamiętamy przecież z jaką łatwością skupiała wokół siebie młodzież, z jakim zapałem i radością udzielała jej porad i wskazówek, jak chętnie dzieliła się z nią własnym doświadczeniem. Jej nagłe odejście pozostawia nas w wielkim żalu, łączymy się w bólu z Rodziną. Moniko żegnaj. Pracownicy Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP GOŚCIE Z ANAEM 20 lutego gościem Komendanta Głównego OHP Jerzego Mormula był Szef Misji ANAEM Stéphane Darmas. ANAEM to Krajowa Agencja ds. Cudzoziemców i Migracji Republiki Francuskiej odpowiedzialna, na terytorium całej Francji, za przyjmowanie obcokrajowców mających prawo pobytu we Francji. W Polsce zajmuje się m.in. formalnościami związanymi z wyjazdem do Francji osób, które zawarły kontrakt pracy z pracodawcą francuskim. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Komendy Głównej OHP, uczestniczyli również zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor, dyrektor Biura Rynku Pracy Urszula Kowalska, wicedyrektor Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Robert Stawski oraz Sylwia Zdon z BPEiWM, a ze strony ANAEM Luiza Golda. Od lewej: wicedyrektor Robert Stawski, Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, z-ca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor, asystent Renata Janik, dyrektor Urszula Kowalska, Luiza Golda z ANAEM, Szef Misji Stéphane Darmas. Fot. Anna Szymańska Tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy w zakresie realizacji zadań wynikających z umów i uzgodnień bilateralnych pomiędzy Polską a Francją o wzajemnym zatrudnianiu obywateli. Omawiano również udział OHP w zbliżającym się Forum na rzecz zatrudnienia pn. Francuskie Dni Kariery, które Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce wraz z Ambasadą Francji w Polsce organizuje już po raz drugi pod koniec lutego w Warszawie. (asz) WIZYTA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PLESZEWIE 20 lutego Starosta Powiatu Pleszewskiego Michał Karalus spotkał się z kierownictwem Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie dyrektorem Krystianem Piaseckim i jego zastępczynią Wiesławą Wawroską. Tematem spotkania była dotychczasowa współpraca samorządu Powiatu Pleszewskiego z CKiW, którą oceniono wysoko, m.in. z tego względu, iż Centrum w Pleszewie aktywnie uczestniczy w realizacji takich zadań powiatu, jak zwalczanie bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych i tworzenie warunków do przekwalifikowań i zdobycia przez młodzież nowych zawodów. Przedstawiciele OHP podziękowali staroście za pomoc i wsparcie w rozwijaniu kształcenia zawodowego młodzieży i podejmowanie problematyki młodzieży defaworyzowanej podczas prac komisji i Rady Powiatu. W trakcie spotkania zaprezentowa- Od lewej: dyrektor Krystian Piasecki, starosta Michał Karalus, wicedyrektor Wiesława Wawroska. no zamierzenia placówki w 2008 roku, a wśród nich dalszy rozwój potencjału organizacyjnego, prace na rzecz tworzenia i doskonalenia bazy edukacyjnej oraz rozwiązań urbanistycznych w byłych częściach zabytkowych koszar zarządzanych przez OHP. W dalszej części spotkania starosta pleszewski zwrócił uwagę na potrzebę rozszerzenia kształcenia zawodowego młodzieży i regionu pleszewskiego w zawodach budowlanych i temu tematowi zostanie poświęcone najbliższe posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Przedstawiciele dyrekcji Centrum zaprosili starostę do udziału w pracach Rady Programowej Centrum Kształcenia i Wychowania. Zaproszenie zostało przyjęte. Starosta Michał Karalus zobowiązał się także do współpracy w zakresie organizacji ogólnopolskiego konkursu Sprawny w zawodzie, który odbędzie się w dniach kwietnia tego roku oraz Ogólnopolskiej Spartakiady OHP i młodzieży niepełnosprawnej, która zostanie zorganizowana między 9 a 12 czerwca. Wiesława Wawroska CKiW OHP w Pleszewie Z okazji Świąt Wielkanocnych, zgodnie z piękną, polską tradycją, pragnę złożyć życzenia pracownikom naszej instytucji oraz młodzieży uczącej się w OHP, aby czas świąteczny upłynął w pokoju, radości, ciepłej rodzinnej atmosferze, a przesłanie zawarte w tajemnicy Zmartwychwstania napełniło wszystkich ufnością i wiosennym optymizmem. Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Jerzy Mormul Oto nadchodzi dzień radości, dzień objawienia się chwały Bożej, Miłości, która zwyciężyła śmierć. Niech Zmartwychwstały Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, umocni naszą wiarę w zwycięstwo dobra, niech ożywi nadzieję na lepszą przyszłość, niech udziela obfitych łask, a najbardziej daru Miłości Bożej, która jest największym skarbem ludzkiego serca. Ks. Jarosław Sroka Krajowy Duszpasterz Ochotniczych Hufców Pracy Wydawca: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy Warszawa ul. Kolejowa 19/21 tel. (22) , fax Redakcja: Anna Szymańska, Anna Wiśniewska, Katarzyna Brzezińska tel. (22) DTP, druk: CLASSICS Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz ich tytułów. Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Biuletyn wydawany jest ze środków finansowych wypracowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze KG OHP w Dobieszkowie. 2

3 RAZEM ZNACZY WIĘCEJ 13 lutego Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan poseł Tadeusz Tomaszewski odwiedził Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP. Od lewej: Agnieszka Frąckowiak, poseł Tadeusz Tomaszewski, komendant WWK Tadeusz Wiszowaty, Jolanta Szydłowska. W spotkaniu z posłem, przewodniczącym Podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz członkiem Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, uczestniczyli wicedyrektor Biura Poselskiego Agnieszka Frąckowiak, Wojewódzki Komendant OHP Tadeusz Wiszowaty, specjalista ds. rynku pracy Jolanta Szydłowska, specjalista ds. planowania Ewa Krupska, pedagog wojewódzki Ilona Wojcieszak, specjalista ds. programów europejskich Romana Kaczmarek oraz rzecznik prasowy Zenon Wartel. W trakcie spotkania poseł Tadeusz Tomaszewski omówił zakres swojej pracy w Sejmie, wskazując na obszary, które pokrywają się z płaszczyznami działania Ochotniczych Hufców Pracy. Ponadto przedstawił główne inicjatywy realizowane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. Z kolei komendant Tadeusz Wiszowaty zapoznał gości z zasadniczymi programami i projektami realizowanymi przez Wielkopolską WK OHP, jak również z przedsięwzięciami zaplanowanymi na najbliższą przyszłość. Jedną z bardziej istotnych spraw są w tej chwili remonty obiektów OHP prowadzone w Chraplewie i Niechanowie. Wkrótce też powstaną w Wielkopolsce trzy nowe Młodzieżowe Centra Kariery, w tym jedno w Gnieźnie. Tym samym podwoi się liczba MCK w województwie. Poseł Tomaszewski z uznaniem odniósł się do tych Od prawej: poseł Tadeusz Tomaszewski, wicedyrektor Biura Poselskiego Agnieszka Frąckowiak oraz specjalista ds. programów WWK Romana Kaczmarek. przedsięwzięć i wskazał na możliwości pozyskania do tego celu lokalu w Gnieźnie. Podczas wizyty rozmawiano także o współpracy z samorządami, które w coraz większym stopniu wspierają działalność klubów pracy OHP, rekrutacji do jednostek OHP, efektywności kształcenia młodzieży (w ostatnich latach świadectwa czeladnicze lub robotnika wykwalifikowanego uzyskuje rocznie od 1100 do 1300 uczestników OHP), jak również o projektach edukacyjnych, profilaktycznych i ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych. Poruszono także temat refundacji pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodzieży. WWK realizuje obecnie umowy o refundację zawarte z około 6200 podmiotami gospodarczymi. Mówiono o projektach autorskich, które w tym roku szkoleniowym wdrożono w Komendzie. Pierwszy z nich na celu ułatwienie podejmowania przez młodzież własnej działalności gospodarczej, drugi natomiast (dla 120 osób) jest realizowany pod hasłem Nowoczesny pracownik siłą instytucji. Pedagog wojewódzki Ilona Wojcieszak poinformowała o wdrożonych programach sportowych i turystycznych, realizowanych przez WWK. WWK OHP przygotowuje m.in. Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Młodzieży OHP w Lesznie oraz Ogólnopolską Pielgrzymkową Inaugurację Roku Szkoleniowego OHP w sanktuarium w Licheniu. W czasie spotkania podkreślono potrzebę zintensyfikowania profilaktycznych działań wychowawczych. W szybkim bowiem tempie zwiększa się odsetek młodzieży, która przed zgłoszeniem się do OHP weszła w konflikt z prawem. Ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan, na którego czele stoi poseł Tadeusz Tomaszewski, Wielkopolska WK OHP podpisała porozumienie w 1997 r. Wojewódzka Komenda OHP i Stowarzyszenie przyjęły następujące zadania: łagodzenie skutków bezrobocia w środowisku młodzieży, prowadzenie poradnictwa zawodowego, udzielanie pomocy bezrobotnym w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami, organizowanie zatrudnienia młodzieży, tworzenie możliwości racjonalnych form spędzania czasu przez młodzież, organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i sportowych, urządzanie konkursów wiedzy o poszczególnych miejscowościach, organizowanie kolonii, obozów, biwaków i festynów dla dzieci, przede wszystkim dzieci wiejskich, wspomagania w różnych formach działalności hufców pracy na wsi. W grudniu 2007 r. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, przy współudziale Ministerstwa Sportu i Turystyki, samorządów gmin, Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu oraz instytucji, organizacji pozarządowych i sponsorów indywidualnych, zorganizowało cykl spartakiad pod hasłem Integracja na sportowo i świątecznie. Spartakiady z licznym udziałem osób niepełnosprawnych odbyły się w Niechanowie, Witkowie, Gołańczy, Gnieźnie, Kłecku. W wielu miejscowościach w spartakiadach SMW brała udział młodzież OHP. W Kłecku i Niechanowie obecni byli niemal wszyscy uczestnicy OHP wraz z kadrą i przedstawicielami WWK. Łącznie ze spartakiadami gwiazdkowymi w Kołaczkowie, Zagórowie, Pyzdrach, Odolanowie i Gnieźnie, w imprezach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w ostatnim miesiącu ubiegłego roku roku, uczestniczyło około 1500 dzieci i młodzieży. Na zakończenie poseł Tadeusz Tomaszewski podziękował za współdziałanie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan i przyjął zaproszenie do wzięcia udziału w przedsięwzięciach organizowanych w tym roku przez Wielkopolską Komendę. Tekst i zdjęcia: Zenon Wartel Wielkopolska WK OHP NARADA KADRY KIEROWNICZEJ OHP 14 lutego w Warszawie odbyła się narada Komendanta Głównego OHP z wojewódzkimi komendantami i dyrektorami CKiW OHP. W naradzie, której przewodniczył Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, uczestniczyli również jego zastępcy Marian Najdychor i Wojciech Szewczyk oraz dyrektorzy biur Komendy Głównej OHP. Tematem narady były m.in. główne zadania organizacyjne OHP na rok bieżący; sytuacja kadrowa, etatowa oraz kontrola wewnętrzna; wykonanie inwestycji i remontów w 2007 roku; dokonania w zakresie rynku pracy w ubiegłym roku oraz plany na rok obecny; bieżąca problematyka z zakresu kształcenia i wychowania; sprawozdawczość i wykonanie budżetu za rok (sz) Od lewej: Komendant Główny OHP Jerzy Mormul oraz zastępcy Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor i Wojciech Szewczyk. Fot. Anna Szymańska 3

4 W BIURZE POSELSKO-SENATORSKIM W KOŚCIANIE 12 lutego w biurze poselsko-senatorskim w Kościanie odbyło się spotkanie parlamentarzystów z kierownictwem CKiW w Pleszewie. Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania Krystian Piasecki, jego zastępczyni Wiesława Wawroska i dyrektor szkół działających w Centrum Barbara Szymanowska poinformowali senator Małgorzatę Adamczak i posła Wojciecha Ziemniaka o zadaniach OHP w zakresie zwalczania przejawów marginalizacji i niedostosowania społecznego wśród młodzieży. Przedstawili rolę i płaszczyznę działań pleszewskiej jednostki w realizacji programu OHP oraz zapoznali parlamentarzystów z planami i priorytetami działalności Centrum w Pleszewie. Spotkanie z Europosłanką Lidią Geringer de Oedenberg (druga od lewej). Od prawej: komendantka Małgorzata Bieżanowska i uczestniczka ŚHP Malwina Malinowska. KONFERENCJA Z PRO-EUROPĄ 29 stycznia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt Partnerstwo Rodzina Równość Praca. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla polityki społecznej doświadczenia z realizacji projektu PIW EQUAL. Organizatorem konferencji byli realizatorzy projektu: Kujawsko-Pomorska Fundacja Gospodarcza Pro Europa, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W spotkaniu wzięli udział m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka, senator Jan Wyrowiński, posłowie Janusz Dzięcioł, Łukasz Zbonikowski i Grzegorz Karpiński, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Roman Bicki, zastępca dyrektora WUP Artur Janas, reprezentanci UMK i Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Z ramienia Kujawsko-Pomorskiej Komendy OHP, w konferencji uczestniczyły dyrektor operacyjny ds. wdrażania projektów europejskich i współpracy międzynarodowej Małgorzata Filarska oraz st. specjalista ds. rynku pracy Magdalena Śliwińska. Prelegenci scharakteryzowali projekt pod kątem lokalnego rynku pracy oraz osiągnięte rezultaty, zarówno w kontekście badawczym, jak i praktycznym. W ramach projektu wdrożono nowatorskie narzędzia godzenia życia zawodowego i rodzinnego: Dzienna mama, Telepraca oraz Praca pod Patronatem. Kolejnym projektem w ramach IW EQUAL, realizowanym przez Kujawsko-Pomorską Fundację Gospodarczą Pro Europa jest wdrożenie lokalnej koalicji na rzecz aktywizacji zrównoważonej, w której jednym z partnerów jest Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP. Magdalena Śliwińska Kujawsko-Pomorska WK OHP Przedstawiciele kierownictwa Centrum szczególny nacisk położyli na efekty pracy wychowawczej omawiając szczegółowo rolę kadry wychowawczej, instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także nauczycieli w tym procesie. Pani senator i pan poseł zadawali szereg pytań, z jednej strony wykazując dużą troskę o przyszłość wychowywanej przez OHP młodzieży, z drugiej uzupełniając swoją wiedzę o programie OHP. Dyrekcja Centrum zaprosiła parlamentarzystów do udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach, które będą się odbywać w 2008 r. w Pleszewie, m.in. jak III etap konkursu Sprawny w zawodzie, Ogólnopolska spartakiada młodzieży OHP i osób niepełnosprawnych. Wiesława Wawroska CKiW OHP w Pleszewie Od lewej: dyrektor Krystian Piasecki, z-ca dyrektora Wiesława Wawroska, poseł Wojciech Ziemniak, dyrektor Barbara Szymanowska i senator Małgorzata Adamczak. SPOTKANIE Z EUROPOSEŁ Komendantka Małgorzata Bieżanowska wraz z uczestniczką ŚHP Malwiną Malinowską, uczennicą Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, reprezentowała dzierżoniowski Hufiec na spotkaniu z poseł do Parlamentu Europejskiego Lidią Geringer de Oedenberg. Europosłanka przedstawiła w skrócie historię Unii Europejskiej, opowiedziała jak funkcjonuje Parlament Europejski i odpowiadała na pytania zebranych. Komendantka w rozmowie z europosłanką podziękowała za dotychczasową współpracę i podkreśliła, jak ważne jest podnoszenie świadomości młodzieży OHP na temat UE. Spotkanie było kolejnym etapem przygotowań do konkursu o Unii Europejskiej. Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Brukseli, ufundowany przez panią Lidię Geringer de Oedenberg. Pomysłodawczynią konkursu jest wychowawczyni ŚHP Agnieszka Madej, która prowadzi Koło Europejskie. Małgorzata Bieżanowska Fot. Anna Jakimczyk Dolnośląska WK OHP SZKOLENIE OHP i CRZL 4-5 lutego w Europejskim CKiW w Roskoszy odbyło się szkolenie terenowych koordynatorów projektów realizowanych przez OHP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Instytucji Pośredniczącej II stopnia, m.in. dla projektów systemowych realizowanych w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ochotnicze Hufce Pracy. Szkolenie było poświęcone m.in. zbliżającemu się rozliczeniu projektu Czas na samodzielność, wybranym aspektom wdrażania przez Ochotnicze Hufce Pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz regionalnych programów operacyjnych. Tekst i zdjęcie: Małgorzata Zając ECKiW w Roskoszy Otwarcia oraz podsumowania szkolenia dokonali zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor oraz dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Robert Kwaśniak. 4

5 ROLA I ZADANIA KLUBÓW PRACY WOBEC NOWYCH WYZWAŃ RYNKU ZATRUDNIENIA Urząd Pracy M. St. Warszawy wraz z Wyższą Szkołą Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie zorganizował 30 stycznia konferencję pt. Rola i zadania Klubów Pracy wobec nowych wyzwań rynku zatrudnienia. Raport o dobrych praktykach Konferencję poprzedziło ogólnopolskie badanie ankietowe Efekty wdrożenia nowych rozwiązań dotyczących pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Badanie było realizowane na zlecenie Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez firmę DEMOS, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ; Działanie 1.1. Celem projektu było przeprowadzenie kompleksowych badań na temat efektów działań podjętych w latach w zakresie poprawy jakości i efektywności usług związanych z pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy. W badaniu, które obejmowało obszar całej Polski, wzięli udział m.in. przedstawiciele następujących podmiotów rynku pracy: Powiatowe Urzędy Pracy, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz OHP. Ankieta była skierowana do trzech grup respondentów: kadry nadzorującej pracę liderów Klubu Pracy, liderów Klubu Pracy, uczestników KP czyli osób korzystających z usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Efektem końcowym jest raport, w którym zostały opisane trzy przykłady dobrych praktyk Klubów Pracy: przy PUP w Nysie, w Warszawie na Targówku oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi. Celem konferencji było przedstawienie wyników badań, aktualnej diagnozy dotyczącej stanu funkcjonowania Klubów oraz ich zadań w związku z przemianami dokonującymi się na rynku pracy. Uczestnikami spotkania byli liderzy sieci stołecznych Klubów Pracy oraz liderzy Klubów z Polski, przedstawiciele warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Dzielnicowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się w swej działalności problemami szeroko pojętej aktywizacji zawodowej. Ważnym punktem merytorycznym konferencji była prezentacja wyników badań przeprowadzonych od maja 2006 r. do czerwca 2007 r., przedstawiona przez przedstawicielkę Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pełny raport można pobrać ze strony internetowej MPiPS php?gid=1056. Elżbieta Liwosz i Katarzyna Pankiewicz (współautorki programu szkoleniowego Klubu Pracy) omówiły historię powstawania Klubów Pracy na świecie i w Polsce oraz ukazały dzisiejszą rolę i zadania współczesnego, nowoczesnego Klubu Pracy. Prezentacja łódzkiego Klubu Pracy Spośród Klubów Pracy działających przy Ochotniczych Hufcach Pracy wyróżniono zaproszeniem do zaprezentowania dobrej praktyki Lidera Klubu Pracy działającego przy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi. W badaniu ankietowym wzięły udział dyrektor CEiPM w Łodzi Irena Frankowska oraz doradca zawodowy lider Klubu Pracy z Łodzi Halina Fiwek oraz pięciu członków Klubu Pracy. Ze względów organizacyjnych w konferencji wzięła udział Dorota Świt, która dokonała prezentacji działalności Klubu, a uczestnicy konferencji otrzymali tekst referatu przygotowanego przez lidera Klubu Pracy. Ukazaliśmy specyfikę działania Klubu, podejmowane działania oraz programy autorskie, które są realizowane przez Centrum. Ważnym punktem prezentacji było omówienie zasad współpracy z instytucjami i urzędami, bez której nie można by było w pełni realizować usługi pomocy w aktywizacji zawodowej. Konferencję zakończyła dyskusja o roli jaką pełnią Kluby Pracy. Zastanawiano się jak radzić sobie w sytuacji pracy z trudnym klientem, długotrwale pozostającym bez zatrudnienia. Szukano rozwiązań, które byłyby pomocne w prowadzeniu usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Wszyscy zebrani zgodnie podkreślali potrzebę do- Doradca zawodowy Dorota Świt prezentuje działalność Klubu Pracy OHP. finansowania działalności Klubów Pracy w zakresie szkoleń dla liderów oraz wyposażenia niezbędnego do nowoczesnego prowadzenia działalności na rzecz osób o obniżonej aktywności zawodowej, bądź potrzebującej wsparcia lidera Klubu Pracy. Jednym z rozwiązań mogłyby być cykliczne spotkania liderów, kilka razy w roku na seminariach czy konferencjach, dzięki którym można byłoby wymieniać się doświadczeniami i jednocześnie promować działalność Klubów. Irena Frankowska, Dorota Świt Fot. Dorota Świt Łódzka WK OHP PORADNICTWO ZAWODOWE W WIEJSKIM SZOK W ramach stałej współpracy pomiędzy Szkolnym Ośrodkiem Kariery w Lutomi Dolnej a Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP w Wałbrzychu kolejny raz w Gimnazjum w Lutomi Dolnej odbyły się 23 stycznia Szkolne Dni Poradnictwa Zawodowego. Razem z doradcami zawodowymi z MCIZ przyjechali do Lutomi również doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu, którzy przeprowadzili z młodzieżą badanie predyspozycji zawodowych. Uczniowie, którzy mieli większy problem z podjęciem decyzji wyboru zawodu i szkoły lub potrzebowali więcej szczegółowych informacji, mogli skorzystać z indywidualnych spotkań z dyżurującymi w szkole przez cały dzień doradcami zawodowymi Centrum. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, do doradców ustawiały się kolejki chętnych, nie wszyscy jednak w ciągu jednego dnia zdążyli skorzystać z porad, ale następna okazja będzie już 14 marca podczas Targów Edukacyjnych, na które doradcy przyjęli zaproszenie i obiecali, że będą również udzielać indywidualnych porad przez czas trwania targów. Dzięki aktywnie działającemu Szkolnemu Ośrodkowi Kariery w Lutomi Dolnej młodzież gimnazjalna z obszarów wiejskich Lutomi i okolic, która nie jest zdecydowana co do wyboru zawodu i szkoły ma okazję skorzystać co roku z kompleksowej pomocy doświadczonych doradców CIiPKZ i MCIZ. Drugim etapem dni poradnictwa tradycyjnie, było spotkanie 28 stycznia z rodzicami uczniów szkoły. Rodzice na wykładzie prowadzonym przez doradców MCIZ dowiadywali się w jaki sposób pomóc swoim dzieciom w wyborze zawodu szkoły i zawodu, jakie czynniki wyboru wziąć pod uwagę, jakie korzyści dają poszczególne typy szkół. Obejrzeli również film pt. Zawody przyszłości oraz spotkali się z liderem Klubu Pracy w Świdnicy, który zaprosił zarówno rodziców, jak i uczniów do korzystania z oferty Klubu Pracy. Zarówno uczniowie jak i ich rodzice są coraz bardziej świadomi potrzeby korzystania z usług poradnictwa zawodowego, zdają sobie sprawę z tego, że decyzje, które podejmują mogą zaważyć na ich przyszłości, powinny więc być przemyślane, świadome, poparte rzetelną informacją i pomocą przygotowanych do tego specjalistów. Dobrze, że nawet (a może w szczególności) wiejskie szkoły działają coraz lepiej na tym polu. Organizują poradnictwo zawodowe we własnym zakresie dzięki działającym w nich Szkolnych Ośrodkach Kariery, ale także korzystają z pomocy instytucji współpracujących. Daniel Wijas Dolnośląska WK OHP Spotkanie z rodzicami uczniów gimnazjum. 5

6 ADAPTACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB UZALEŻNIONYCH Blisko 200 osób z Ośrodka dla Osób Uzależnionych wzięło udział w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez lidera Klubu Pracy w Świebodzinie i doradców zawodowych z MCIZ w Zielonej Górze. Świebodzin znajduje się w czołówce miast w województwie lubuskim pod względem liczby osób uzależnionych od narkotyków. Ten problem dotyczy przede wszystkim młodzieży w wieku lat, ale coraz bardziej jest widoczna tendencja do rozszerzania się tego przedziału. Profesjonalnym leczeniem tych osób zajmuje się Ośrodek dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku (z trzema filiami w Glińsku, Jordanowie i Świebodzinie działającymi na terenie Gminy Świebodzin) i mający jeden z najwyższy wskaźników skuteczności leczenia. Pacjentami Ośrodka są młodzi ludzie z terenu całego kraju. Przy Ośrodku powstało Stowarzyszenie Samaria, współpracujące z Klubem Pracy w Świebodzinie i Mobilnym Centrum Informacji w Zielonej Górze, które zajmuje się udzielaniem pomocy pacjentom Ośrodka kończącym program leczenia. Osoby uzależnione, często pozostawione samym sobie po zakończeniu programu, w zderzeniu z brutalną rzeczywistością, wysoką konkurencyjnością na rynku pracy, bezrobociem i uprzedzeniami społeczeństwa nie radzą sobie i wracają do nałogu. Kolejne spotkania z podopiecznymi Ośrodka odbędą się na przełomie czerwca i lipca 2008 r. Po pewnym czasie trafiają więc ponownie do Ośrodka lub podlegają trwałemu wykluczeniu społecznemu. Coraz częściej kończy się to śmiercią młodych ludzi. Dlatego też zaistniała potrzeba rozwinięcia działalności Ośrodka i stworzenia kompleksowej pomocy, w skład której wchodzi współpraca z Klubem Pracy w Świebodzinie i Mobilnym Centrum Informacji w Zielonej Górze. Każdego roku obejmujemy programem grupę około 200 pacjentów. Zajęcia grupowe są organizowane dla podopiecznych Ośrodka, będących w ostatnim etapie leczenia, przed powrotem do miejsca zamieszkania. Program zajęć uwzględnia przede wszystkim elementy, które uzupełniają deficyty uczestników. Zajęcia w grupie są prowadzone w formie warsztatów i spotkań konsultacyjnych. W czasie treningów grupa może zaobserwować swoje zachowania w emocjonalnie trudnej sytuacji, jaką jest rozmowa z potencjalnym pracodawcą oraz ma okazję nauczyć się odpowiadać bez lęku i zakłopotania na trudne, czasem bardzo osobiste pytania. Obserwując duże zainteresowanie zajęciami, możemy stwierdzić jednoznacznie, że deficyty które posiadają uzależnieni to przede wszystkim: brak diagnozy predyspozycji zawodowych, kłopoty ze stworzeniem dokumentów aplikacyjnych (szczególnie w przypadku braku wykształcenia i doświadczenia zawodowego) oraz ogromne problemy z budowaniem poczucia własnej wartości. W formie zabawy, psychodramy i ćwiczeń członkowie grupy uczą się głośnego mówienia o swoich zaletach, umiejętnościach i pozytywnych cechach. Uzyskują informacje zwrotne o tym, jak są postrzegani przez innych członków grupy. Odgrywanie scen rozmów pracodawcy z poszukującymi pracy i ich analiza pomagają kontrolować swoje zachowania w sytuacjach rzeczywistych. Duży entuzjazm oraz głębokie przeżywanie zajęć ze strony pacjentów daje nam przesłanki, by myśleć o stałym miejscu w programie adaptacji społecznej i zawodowej osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Iwona Jurasz Lubuska WK OHP SPOTKANIE Z KONSULTANTEM Trudności codziennej egzystencji, szczególnie w środowiskach zaniedbanych społecznie, ale nie tylko, nie sprzyjają refleksji na temat zdrowego stylu życia. Kadra z CKiW w Dobieszkowie ukierunkowała swą aktywność, zmierzającą do poprawy tej negatywnej sytuacji wśród wychowanków, na realizację cyklu spotkań promujących zdrowie, obejmujących upowszechnianie prozdrowotnych stylów życia oraz tworzenia środowisk sprzyjających zdrowiu. Na początku stycznia młodzi ludzie z Centrum wzięli udział w szkoleniu poświęconym AIDS. Edukacja prozdrowotna realizowana w Dobieszkowie łączy w sobie elementy biologii, higieny, zasady zdrowego żywienia i pierwszej pomocy. Elementy tej pracy wdrażane są nie tylko okazjonalnie, ale również na co dzień. Podstawowym celem edukacji zdrowotnej jest stwarzanie młodzieży warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju, uświadamianie młodym ludziom własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia oraz współzależności między wymiarami zdrowia: fizycznym, psychicznym i duchowym. Mając na uwadze fakt, iż problem AIDS dotyka coraz większą populację ludzi, jako pierwszego zaproszono do placówki Wojewódzkiego Konsultanta ds. AIDS dr. Zbigniewa Deronia, aby przeprowadził dla naszych podopiecznych prelekcję, obalającą rozpowszechnione w społeczeństwie mity i pokazał formy profilaktyki uprzedzającej, a także działania powstrzymujące. Dr Deroń zwrócił szczególną uwagę na bezpieczne zachowania seksualne, a w przypadku zaistnienia podejrzenia zakażenia wirusem HIV, na formy prewencji i leczenia. Konsultant omówił mechanizmy namnażania się wirusa HIV w ludzkich komórkach, przedstawił zjawisko pełnoobjawowego AIDS i chorób oportunistycznych, zapoznał słuchaczy z mechanizmami przekazywania wirusa HIV, a przede wszystkim ze sposobami uniknięcia zakażenia się śmiertelnym wirusem. Młodzież najbardziej zainteresowała informacja, iż w przypadkach zakażenia wirusem HIV zaistniałych w sytuacjach niezależnych od woli człowieka, istnieje możliwość podania w ciągu 12 godzin od kontaktu z zakażoną krwią czy też innym płynem ustrojowym leków, które w 100 proc. zapobiegają rozwojowi choroby. Po części teoretycznej młodzież obecna na prelekcji miała możliwość swobodnego zadawania pytań, a także uzyskania wszelkich informacji teleadresowych dotyczących miejsc, w których można bezpłatnie dokonać badań na obecność wirusa HIV. Kadra pedagogiczna Centrum widząc aktywny udział młodzieży w opisywanym spotkaniu utwierdziła się w przekonaniu, że decyzje o zapraszaniu innych specjalistów z dziedzin zajmujących się zdrowiem fizycznym i psychicznym, w celu poszerzania horyzontów myślowych, a tym samym wyposażenia młodzieży w wiedzę i umiejętności, które w przyszłym samodzielnym i dorosłym życiu pomogą im we wczesnym rozpoznawaniu sygnałów mówiących o zagrożeniach somatycznych i psychicznych jest słuszna i w pełni uzasadniona. Paulina Kamińska CKiW OHP w Dobieszkowie STOP NARKOTYKOM! W ramach profilaktyki antynarkotykowej młodzież z Hufca Pracy w Koszalinie wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez terapeutę z Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Zajęcia nosiły nazwę Program profilaktyczny dotyczący zapobieganiu narkomanii STOP NARKOTYKOM. Najciekawszą, a zarazem najbardziej kontrowersyjną częścią zajęć były opowiadane przez wieloletniego narkomana prawdziwe historie z życia codziennego osób uzależnionych. Historie te poruszyły nie tylko młodzież, ale i całą kadrę. Nie były to tylko suche fakty, ale autentyczne sytuacje, mające wpływ na zdrowie, a nawet życie osób zażywających narkotyki. Opowieści o tragedii samej osoby uzależnionej, a także o odczuciach jej rodziny i przyjaciół. Po zakończeniu młodzież przez dłuższą chwilę milczała, co było niezbitym świadectwem głębokiego poruszenia. Do większości dotarło, iż coś, co z pozoru nie wydaje się niczym złym, czyli działka narkotyku, niesie ze sobą tak poważne konsekwencje. Forma zajęć spodobała się młodzieży i wywołała ożywioną dyskusję. Miejmy nadzieję, że przekazane treści uchronią młodzież przed sięgnięciem po narkotyki. Agnieszka Sawa Zachodniopomorska WK OHP 6

7 JAK ŻYĆ BEZPIECZNIE W siedzibie hufca w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi odbyło się 12 lutego spotkanie, którego tematem było szeroko pojęte bezpieczeństwo młodzieży. Spotkanie, w którym wzięli udział uczestnicy łódzkich 5-6 HP i 5-4 HP, podzielono na dwie części. W pierwszej o różnych aspektach bezpieczeństwa mówił kierownik Referatu Profilaktyki łódzkiej Straży Miejskiej Grzegorz Kaleta. Poruszył m.in. sprawę zagrożeń występujących w otoczeniu młodych ludzi i konieczność wykształcenia umiejętności samodzielnego ich rozpoznawania. Wskazał także, jakie ryzyko niesie ze sobą uleganie nałogom oraz zapoznał młodzież z obowiązującymi ją prawami i odpowiedzialnością za swoje czyny w świetle obowiązującego prawa. Z dyskusji, jaka wywiązała się po wystąpieniu, wynika jednoznacznie, że młodzież nie zna i nie potrafi korzystać ze swoich praw, nie posiada też wiedzy, jak i gdzie szukać pomocy w razie znalezienia się w sytuacji zagrażającej jej bezpieczeństwu. DYSKOTEKA MOŻE BYĆ PUŁAPKĄ Szkolenie (wykład oraz część warsztatowa) zostało pozytywnie przyjęte przez jego uczestników, którzy zadeklarowali udział w podobnych spotkaniach. W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Krakowie odbyły się 14 lutego zajęcia edukacyjne dla wychowawców z wszystkich jednostek organizacyjnych Małopolskiej WK OHP pt. Medyczne skutki zachowań ryzykownych. Narkotyki. Wirus HIV. Pomimo szerokich kampanii informacyjnych na temat narkotyków i wirusa HIV ciągle jest to temat, wokół którego krąży wiele nieprawdziwych wiadomości, a te znane są często bagatelizowane. W efekcie liczba osób zarażonych wirusem ciągle rośnie. Jak skutecznie rozmawiać z młodzieżą na temat współczesnych zagrożeń i na jakie fakty zwracać szczególnie uwagę, a także w jaki sposób mówić o zachowaniach ryzykownych, radziły prowadzące zajęcia Krystyna Niedośpiał z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie oraz kierownik Punktu Diagnostycznego przy Towarzystwie Rozwoju Rodziny Małgorzata Poleska, Grzegorz Kaleta z łódzkiej Straży Miejskiej mówił na spotkaniu o wielu niebezpieczeństwach czyhających na młodzież wchodzącą w dorosłe życie. W drugiej części spotkania obejrzano film pt. Podaj dalej, którego twórcy przedstawili przyczyny i tragiczne skutki przemocy oraz uzależnienia od alkoholu, które dotknęły jedną z rodzin. Niestety, są to również problemy bliskie młodzieży z OHP. Patologie społeczne to zjawisko, które może wywołać niepożądane skutki w rozwoju całego społeczeństwa. Do grupy zjawisk patologicznych zalicza się uzależnienia, samobójstwa, przestępczość w tym przemoc w rodzinie. Grupą szczególnie zagrożoną jest młodzież i to do niej w pierwszym rzędzie należy kierować profilaktyczne spotkania edukacyjne. Powinny one spełniać rolę informacyjną, ale także uczyć radzenia sobie z bolesnymi emocjami oraz negatywnymi naciskami ze strony środowiska, a przy tym być atrakcyjne w formie i ciekawe w treści. Każdą nieprawidłowość w zachowaniu trzeba sprawdzić i poznać jej przyczynę, aby w porę podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze. Nie bez znaczenia pozostaje również kreowanie pozytywnych wzorców zachowań. W środowisku osób młodych występuje również znikoma wiedza prawna na temat swoich praw i obowiązków, a także uprawnień, jakie posiadają poszczególne służby mundurowe. Mirosława Dudzińska, Eugeniusz Głowacki Fot. Kinga Gudanis Łódzka WK OHP pracująca z osobami pozytywnymi, posiadaczka honorowej czerwonej wstążeczki. Wychowawcy zostali wyposażeni w wiedzę i argumenty pomocne w rozmowach z młodzieżą np. o konsekwencjach spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Szczególną uwagę poświęcono ostatnio pojawiającemu się niebezpieczeństwu dla dziewczyn bawiących się w dyskotekach tzw. pigułce gwałtu konsekwencji z tym związanych i sposobom zapobiegania temu zagrożeniu. Jedną z możliwości zakażenia się wirusem HIV jest modne ostatnio wszczepianie pod skórę tytanowych blaszek dających oryginalne efekty świetlne w dyskotekach. Na zakończenie uczestnicy szkolenia otrzymali materiały (broszury, płyty) oraz zaświadczenia wręczone przez dyrektora programowego Małopolskiej WK OHP Witolda Kasprzyckiego. Jolanta Król Małopolska WK OHP STOP MENINGOKOKOM WE WŁODAWIE W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Stop meningokokom zorganizowano 7 lutego w Środowiskowym Hufcu Pracy we Włodawie zajęcia profilaktyczne. Uczestnicy mieli okazję obejrzenia filmu edukacyjnego na temat zakażeń ośrodkowego układu nerwowego i choroby meningokokowej oraz porozmawiania ze specjalistą. Włączenie naszej młodzieży w kampanię miało uświadomić jej zagrożenie zachorowania na sepsę, występujące w tym przedziale wiekowym intensywniej niż w innych okresach życia. Zajęcia z uczestnikami poprowadził pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie. Młodzież dowiedziała się, jakie są objawy zakażenia meningokokami, przypominającego w początkowym stadium przeziębienie, oraz w jaki sposób zminimalizować ryzyko zachorowania. Prowadzący przekonywał także uczestników, że szybkie rozpoznanie choroby ma olbrzymie znaczenie dla zdrowia i życia człowieka. Monika Łoboda Lubelska WK OHP LEKCJE PROFILAKTYKI Uczestnicy Hufca Pracy 3-9 w Białej Podlaskiej spotkali się 6 lutego z przedstawicielem policji. Zajęcia na temat odpowiedzialności karnej nieletnich za popełniane czyny odbyły się w Gimnazjum Rzemieślniczym, w którym uczy się młodzież OHP. Uczniowie klas I i III z ciekawością słuchali wystąpienia policjantki Ilona Wierzejska chętnie odpowiadała na pytania młodzieży. Ilony Wierzejskiej i chętnie włączali się do dyskusji. Kolejne spotkania z udziałem policji zaplanowano na marzec. Tym razem w zajęciach wezmą udział uczniowie klasy I Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zajęcia dla uczestników HP wpisują się w działania skierowane do młodzieży OHP w ramach programu profilaktycznego Stop uzależnieniom. Sylwia Olkowska Lubelska WK OHP 7

8 ŁOMŻA W Środowiskowym Hufcu Pracy oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży zakończono uroczyście projekt Czas na samodzielność. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i realizowany w Środowiskowym Hufcu Pracy i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. W przedsięwzięciu trwającym brało udział 40 beneficjentów. Był to najdłuższy projekt, realizowany przez naszą jednostkę. Składał się z wielu modułów, które miały na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności, podnoszenie samooceny, wskazanie młodemu człowiekowi jego słabych i mocnych stron, ukierunkowanie na predyspozycje zawodowe, zdobycie dodatkowego zawodu. Wręczanie certyfi katów. Stoją od lewej st. Cechu Kazimierz Sałacki, Starosta Łomżyński Krzysztof Kozicki oraz Komendant Anna Agnieszka Cwalińska. Pierwsza z prawej Grażyna Dembek. Zajęcia rozpoczęły się od bloku integracyjnopsychologicznego. Następnie młodzież poszerzała znajomość języka angielskiego, brała udział w profesjonalnym szkoleniu komputerowym ECDL, w warsztatach edukacyjnych i aktywnego poszukiwania pracy, warsztatach ABC przedsiębiorczości, kursach przygotowania do matury i na studia. Beneficjenci mieli również możliwość zapoznania się z przepisami z zakresu prawa pracy podczas zajęć z prawnikiem. Ważnym elementem tego projektu były kursy zawodowe, które umożliwiły zdobycie dodatkowego zawodu. Nasi uczestnicy brali udział w kursach barman-kelner, profesjonalna obsługa biura, grafik komputerowy, magazynier z obsługą wózków widłowych i prawo jazdy. Głównymi celami powyższych zadań było uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie: W przedsięwzięciu trwającym 11 miesięcy brało udział 40 benefi cjentów. Głos zabiera psycholog Zofi a Ryterska. uczenia, myślenia, doskonalenia, komunikowania, poszukiwania, współpracy i działania. Nowym elementem tego projektu była możliwość zdobycia przez 10-osobową grupę uczestników prawa jazdy kat. B. Z tej atrakcyjnej szansy skorzystały osoby najbardziej zaangażowane w projekt. W spotkaniu podsumowującym projekt wzięli udział m.in. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Mieczysław Bagiński, Starosta Łomżyński Krzysztof Kozicki, Starszy Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży Kazimierz Sałacki, Wojewódzki Komendant OHP Anna Agnieszka Cwalińska, dyrektor operacyjny PWK OHP Elżbieta Dziemianiuk oraz dziennikarze. Uroczystość rozpoczęli komendant ŚHP Grażyna Dembek i dyrektor CEiPM Henryk Krajewski. Następnie Komendant Anna Agnieszka Cwalińska powitała zaproszonych gości i odczytała list gratulacyjny wicewojewody podlaskiego Wojciecha Dzierzgowskiego. Komendant zapoznała zebranych z działalnością OHP oraz podsumowała przebieg projektu, dziękując jednocześnie uczestnikom i opiekunom grup za pracę i zaangażowanie włożone w jego efektywne zakończenie. Wojewódzki koordynator projektu Elżbieta Dziemianiuk przedstawiła multimedialną prezentację projektu. Specjaliści i przedstawiciele firm szkolących omówili przebieg zajęć i różnych szkoleń związanych z realizacją przedsięwzięcia. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami i podziękowali w imieniu koleżanek i kolegów za możliwość uczestnictwa w projekcie. Zaproszeni goście: Komendant Anna Agnieszka Cwalińska, Komendant ŚHP Grażyna Dembek, starosta Krzysztof Kozicki, st. Cechu Kazimierz Sałacki. Głównym punktem uroczystości było wręczenie przez Wojewódzką Komendant OHP i zaproszonych gości Teczek uczestnika, zawierających materiały dydaktyczne i promocyjne. Najlepsi beneficjenci zostali wyróżnieni nagrodami. Szkoły języków obcych: O.K. Centrum Języków Obcych z Lublina oraz Filip s School z Łomży za najlepszą frekwencję oraz wyniki w nauce ufundowali dla uczestników nagrody. Grażyna Różańska, Joanna Filipkowska Fot. Łukasz Borkowski Podlaska WK OHP TRZEBINIA Instytucja Kultury Dworek Zieleniewskich w Trzebini gościła 14 lutego beneficjentów projektu Czas na samodzielność realizowanego przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Trzebini, a współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Beneficjentów projektu oraz zaproszonych gości przywitał dyrektor programowy MWK OHP w Krakowie Witold Kasprzycki, a następnie koordynator wojewódzki projektu Piotr Maurek przedstawił założenia projektu oraz zaprezentował film zrealizowany przez KG OHP z przebiegu realizacji projektu w Polsce. Po projekcji filmu Ryszard Duda koordynator projektu w OSiW przedstawił prezentację z przebiegu projektu w Trzebini, w którym wzięło udział 40 młodzieży z terenu gminy Trzebinia i powiatu chrzanowskiego. Projekt ukończyło 37 osób, dwie osoby zrezygnowały w związku z podjęciem pracy, a jedna z uwagi na stan zdrowia. Efektami twardymi projektu jest uzyskanie przez 37 osób certyfikatów ECDL, ukończenie przez 29 osób kursów na prawo jazdy kat. B., ukończenie przez wszystkich kursów zawodowych: przedstawiciele handlowi z prawem jazdy kat. B, kelner- barman, logista magazynier z obsługą wózków jezdniowych i ADR-em. W swoim wystąpieniu Ryszard Duda podziękował beneficjentom za udział w projekcie, a przedstawicielom instytucji, które współuczestniczyły w rekrutacji i kierowaniu młodzieży do projektu, za ogromną pomoc. Po tej prezentacji odbył się koncert uczniów Szkoły Muzycznej w Chrzanowie. W uroczystości zakończenia projektu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji współpracujących z OHP, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, a także dziennikarze. Spośród zaproszonych gości zabrał głos zastępca Burmistrza Trzebini Wiesław Pierzchała, który serdecznie pogratulował młodzieży ukończenia projektu i uzyskanych kwalifikacji, a organizatorom pomysłu i solidnej jego realizacji. Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkoleń oraz teczek dla beneficjentów zawierających programy multimedialne do nauki języka angielskiego, poradniki z zakresu przedsiębiorczości oraz gadżety promocyjne projektu. Na zakończenie spotkania Piotr Maurek i Witold Kasprzycki wręczyli podziękowania wychowawcom i pracownikom Małopolskiej WK OHP realizującym projekt w Ośrodku w Trzebini. Ryszard Duda Małopolska WK OHP 8

9 LEGNICA W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy odbyło się 8 lutego uroczyste zakończenie projektu Czas na samodzielność, w którym wzięli udział dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Małgorzata Derkacz, dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych Jolanta Lewandowska, koordynator projektu Ewa Wójtów, opiekun grupy Renata Oberc, uczestnicy oraz zaproszeni goście. Projekt Czas na samodzielność był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, adresowany do młodzieży w wieku lata, w tym dla osób z wykształceniem średnim niepełnym zainteresowanych uzyskaniem świadectwa dojrzałości, a także istotnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Do projektu przystąpiło w Legnicy 50 uczestników. W Legnicy zajęcia z młodzieżą rozpoczęły się 7 maja 2007 r. Beneficjenci brali udział w treningach i konsultacjach psychologicznych, warsztatach edukacyjnych i aktywnego poszukiwania pracy, zajęciach z doradcą zawodowym i prawnikiem, spotkaniach wychowawczych, semestralnym kursie języka angielskiego, kursach przygotowujących do matury lub egzaminów na studia, profesjonalnym szkoleniu komputerowym ECDL oraz szkoleniach zawodowych. Do projektu przystąpiło w Legnicy 50 uczestników, którzy (muszę stwierdzić z ogromną satysfakcją) w komplecie dotrwali do celu. 34 osoby ukończyły kurs przedstawiciel handlowy z nauką jazdy kat. B, 11 osób ukończyło kurs spawacza, 5 osób kurs nowoczesnego magazyniera. Szkolenia zawodowe były dostosowane do indywidualnych predyspozycji i oczekiwań, a także do potrzeb lokalnego rynku pracy. Udział w projekcie młodzieży był całkowicie bezpłatny. Beneficjenci mieli zapewnione wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu. Myślę, że dzięki zrealizowanemu projektowi i czynnemu udziałowi w nim młodzieży osiągnęliśmy spodziewane efekty. Młodzież będzie swobodniej poruszać się po rynku pracy w poszukiwaniu zatrudnienia. Nabyte techniki autoprezentacji pozwolą nawiązać kontakty interpersonalne, zawiązać nowe znajomości. Mam też nadzieję, że udział w projekcie zaszczepił w młodych ludziach chęć do pogłębiania swojej wiedzy na różnych poziomach. Na zakończenie młodzież oprócz gratulacji otrzymała również upominki w postaci multimedialnej encyklopedii PWN, multimedialnego kursu nauki języka angielskiego, słownika oraz zestawu piszącego marki Parker. Ewa Wójtów Fot. Marcin Przybylski Dolnośląska WK OHP KRAKÓW W Sali Kupieckiej Urzędu Miasta Krakowa odbyło się 11 lutego zakończenie projektu Czas na samodzielność. Każdy uczestnik projektu otrzymał tzw. teczkę benefi - cjenta, która zawierała program multimedialny do nauki języka angielskiego, poradnik w zakresie działalności gospodarczej oraz gadżety reklamowe. Od prawej: Elżbieta Lęcznarowicz, Józef Gawron i Krystyna Rozłonkowska. Projekt był realizowany w trzech krakowskich jednostkach: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz hufcach pracy 6-5 i 6-8. Uczestników spotkania powitał Wojewódzki Komendant OHP Józef Gawron, a następnie dyrektor operacyjny MWK Piotr Maurek przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą założeń projektu oraz zaprezentował film przygotowany przez KG OHP na temat realizacji projektu na terenie całego kraju. Koordynator projektu Krystyna Rozłonkowska omówiła realizację projektu w poszczególnych grupach wychowawczych. Gratulacje z okazji ukończenia projektu i uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy przekazała młodzieży zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz. Beneficjentami projektu była młodzież w wieku lata, zainteresowana uzyskaniem świadectwa dojrzałości lub podjęciem nauki na wyższej uczelni. 27 osób po wielomiesięcznym szkoleniu otrzymało certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobytą w trakcie projektu wiedzę i umiejętności. Szkolenia zawodowe, które młodzież kontynuowała, to kelner-barman-sommelier, magazynier-sprzedawca i grafik komputerowy. Młodzież uczestniczyła również w kursie komputerowym ECDL organizowanym przez firmę Axon Global Education Network zdobywając Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, który jest jednolity w całej Europie i służy potwierdzeniu przygotowania obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji. Centrum Nauczania Języków Obcych Norton, w ramach dodatkowego wsparcia dla beneficjentów, skierowało trzy osoby na dodatkowy egzamin TELC. Osoby te uzyskały dodatkowy certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie A1. Przedstawiciele grup Sylwia Duda, Anna Lubkiewicz oraz Piotr Polcyn podziękowali kadrze wychowawczej za wsparcie i opiekę wychowawczą. Podsumowując spotkanie Wojewódzki Komendant Józef Gawron złożył podziękowania firmom szkolącym, specjalistom i kadrze MWK za zaangażowanie i udział w projekcie, a gościom za przybycie na uroczystość. Krystyna Rozłonkowska Małopolska WK OHP TARNOBRZEG 4 lutego br. nastąpiło uroczyste zakończenie projektu Czas na samodzielność realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W ponad półrocznym programie uczestniczyło 30 osób bezrobotnych z wykształceniem średnim, które nie zdały egzaminu dojrzałości oraz które nie zostały przyjęte na uczelnie wyższe. Miały one możliwość uczestniczenia w szeregu szkoleń. Były to kursy językowe, ABC przedsiębiorczości, kurs komputerowy ECDL popularnie zwany komputerowym prawem jazdy, kursy przygotowujące do matury i na wyższe uczelnie, doradztwo zawodowe i psychologiczne. Panie nabywały praktyczne umiejętności pod okiem instruktorek z pracowni florystycznej DI- ZAJN. W ułożeniu bukietów okazjonalnych, stroików, choinek, girland czy wieńców bożonarodzeniowych nie miały sobie równych. Ślubny wystrój kościoła czy przystrojenie samochodu? takie zlecenie zostanie z pewnością wykonane profesjonalnie przez uczestniczki projektu. Niezwykłą przygodą dla pań było uczestnictwo w pokazie mody ślubnej na Targach Ślubnych zorganizowanych przez hotel Ulanów w Ulanowie. Część z panów zdecydowała się zdobyć uprawnienia spawacza. By je otrzymać, wykonywali na zakończenie kursu przed Państwową Gliwicką Komisją Egzaminacyjną próbki złącz teowych blach oraz złącz teowych rury z blachą, ze spoinami pachwinowymi pozycji: PA (podolnej), PF (pionowej), PC (naściennej), PB (nabocznej), PF (pionowej z dołu do góry), PD (okapowej). Wszyscy, po wnikliwej ocenie próbek przez komisję, pomyślnie zaliczyli egzamin. Dyrektor tarnobrzeskiego CEiPM Teresa Głód gratuluje benefi cjentom. Inni z panów byli zainteresowani kursem magazynier-kierowca wózków jezdniowych z obsługą kas fiskalnych. Przy takim tempie powstawania hipermarketów, udział w takim kursie ma swoje uzasadnienie. Osoby, które nie miały prawa jazdy mogły je zdobyć na bezpłatnym kursie. Na zakończenie projektu każdy uczestnik otrzymał tzw. teczkę beneficjenta, w skład której wchodził pakiet multimedialny do nauki wybranego przez siebie języka, słownik wraz podręcznikami oraz małe niespodzianki. Warto nadmienić, że uczestnictwo w kursie było bezpłatne, osoby uczestniczące w nim nie ponosiły żadnych kosztów. Dorota Szczęch Podkarpacka WK OHP 9

10 MYŚLENICE 23 stycznia odbyło się w Myślenicach (Małopolska WK OHP) uroczyste zakończenie projektu. Podczas uroczystej gali w Myślenickim Ośrodku Kultury, przy udziale zaproszonych gości, 29 młodych osób z powiatu myślenickiego otrzymało certyfikaty ukończenia i odpowiednie zaświadczenia z różnorodnych kursów (m.in. z języka angielskiego, kursów zawodowych: księgowość i kelner-somelier). Wojewódzki Komendant Józef Gawron i wicestarosta Powiatu Myślenickiego Waldemar Wolski w towarzystwie komendant niepołomickiego ŚHP 6-10 Bożeny Batko wręczają benefi cjentom certyfi katy ukończenia projektu EFS. Większość zajęć projektu odbywała się w Środowiskowym Hufcu Pracy w Myślenicach, część w Informatycznym Centrum Edukacyjnym i w Ośrodku Kultury. Uczestnicy spotykali się przez siedem miesięcy, aby zdobywać nowe umiejętności teoretyczne i praktyczne uprawniające ich do nowego zawodu. Szkolenia były całkowicie bezpłatne. Efektem projektu powinno być przede wszystkim podjęcie dalszej nauki na studiach lub ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego, a także znalezienie dobrej i satysfakcjonującej pracy lub założenie własnej działalności gospodarczej. Sukcesem jest również integracja młodzieży z różnych miejscowości powiatu, zwiększenie ich poziomu kultury osobistej i asertywności oraz świadomość konieczności ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Na uroczystość przybyli: Komendant Małopolskiej WK OHP w Krakowie Józef Gawron, wicestarosta powiatu Waldemar Wolski, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Myślenice Aleksandra Mistarz, Przewodniczący Rady Powiatu Myślenice Józef Tomal, dyrektor PUP Mieczysław Kęsek, Mateusz Łętowski z firmy CARGO w Jaworznie, Paulina Solorz z firmy AXON (szkolenia ECDL) oraz dyrektor programowy koordynator wojewódzki projektu Piotr Maurek. Realizacja całego projektu w naszym powiecie była możliwa tylko dzięki niezwykłemu zaangażowaniu kadry ŚHP: koordynatora i komendanta Bożeny Batko oraz wychowawców: Jacentego Szybowskiego, Ewy Łętochy i Marzeny Kani. Wszyscy zebrani byli zgodni takie projekty są niezbędne, pozwalają bowiem młodym ludziom podejmować dalsze kształcenie, szybko zdobyć konkretne umiejętności zawodowe i w konsekwencji usamodzielnić się. Ewa Łętocha Małopolska WK OHP TOMASZÓW LUBELSKI, ZAMOŚĆ 4 lutego w Tomaszowie Lubelskim i Zamościu odbyły się konferencje podsumowujące projekt Czas na samodzielność, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Hufcu Pracy w Tomaszowie, a także dwóch hufcach, Ośrodku Szkolenia i Wychowania oraz CEiPM w Zamościu zorganizowano 13 grup, a projekt ukończyło w sumie 121 osób. Przedsięwzięcie było skierowane do osób od 18 do 24 lat niepracujących i nieuczących się, chcących podnieść swoje kwalifikacje i na nowo podjąć naukę przez zdanie matury i rozpoczęcie studiów. Benefi cjenci projektu z Zamościa. Oprócz kursów przygotowawczych do matury i egzaminów na studia oraz językowych przez kilka miesięcy odbywały się szkolenia zawodowe: operator sieci komputerowych i zawody pokrewne, technik informatyk, obsługa wózków widłowych, prawo jazdy kat. B, C i D, barman-kelner, fryzjer, spawacz, kierownik małych przedsiębiorstw, a także szkolenie komputerowe ECDL oraz zajęcia z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym. W uroczystych zakończeniach w Tomaszowie i Zamościu uczestniczył Lubelski Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, który pogratulował młodym ludziom wytrwałości i osiągniętego sukcesu, a także pracownicy Zespołu ds. Wdrażania Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Lubelskiej WK OHP, koordynatorzy terenowi i wychowawcy grup. Od lewej: koordynator Andrzej Parasiewicz, Dyrektor ZDZ w Zamościu Grażyna Lisicka, Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, Dominika Lewandowska z Lubelskiej WK, koordynator Michał Misiarz, dyrektor CEiPM w Zamościu Agnieszka Piątkowska. Na spotkanie w Tomaszowie przybył również burmistrz Ryszard Sobczuk, sekretarz Rady Powiatu Stanisław Cisło i Adam Solek z Powiatowego Urzędu Pracy, a w Zamościu dyrektor ZDZ Grażyna Lisicka. Konferencję w Tomaszowie prowadziła Dominika Janicka-Harbuz. Adam Solek zapoznał obecnych z aktualną sytuacją na rynku pracy, a uczestnicy projektu Przemysław Grabek i Joanna Kurdek przedstawili swoje wnioski i wrażenia z udziału w przedsięwzięciu. Na zakończenie młodzież otrzymała dyplomy, zaświadczenia i dokumenty potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych, a także upominki (podręczniki do nauki języka, słowniki językowe, kalendarze, notesy itp.). Uczestnicy oraz goście pozytywnie ocenili projekt i zadeklarowali chęć udziału w dalszych podobnych przedsięwzięciach. Regina Kęczkowska, Piotr Klejny Fot. Adam Ślusarski Lubelska WK OHP BIŁGORAJ Projekt Czas na samodzielność w Biłgoraju zakończył się 7 lutego. Dyplomy, zaświadczenia o ukończeniu kursów zawodowych, z języka angielskiego, ECDL i przygotowujących do matury i egzaminów na studia, a także książeczki uprawniające do obsługi wózków widłowych odebrało 10 osób. Każdy otrzymał również teczki z atrakcyjnymi upominkami. Dokumenty i teczki wręczali zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Lublinie Marcin Kopciewicz, komendant Hufca Pracy 3-20 w Biłgoraju Teresa Puźniak i Dominika Lewandowska z Lubelskiej WK pełniąca funkcję wojewódzkiego koordynatora projektu. Gratulacje uczestnikom projektu składali: od prawej: wychowawca Mirosława Denys, zastępca Wojewódzkiego Komednanta OHP Marcin Kopciewicz, koordynator terenowy projektu w Biłgoraju Teresa Puźniak i Dominika Lewandowska z Lubelskiej WK. Przedstawiciele Lubelskiej WK gratulowali młodzieży z Biłgoraja wytrwałości i osiągnięcia wyznaczonych przed kilkoma miesiącami celów, a także życzyli powodzenia na egzaminach i podczas procesu szukania pracy. Uczestników projektu Czas na samodzielność z grupy biłgorajskiej czekają jeszcze po kursie zrealizowanym w ramach przedsięwzięcia egzaminy na prawo jazdy kat. B oraz matura. Niektórzy planują podjąć stałą pracę. Jednej z uczestniczek firma prowadząca kurs z języka angielskiego w nagrodę za bardzo dobre wyniki zaoferowała pomoc w znalezieniu pracy w Anglii. Udział w projekcie oznacza dla młodych osób zdobycie wiedzy i nowych kwalifikacji, co przekłada się na konkretne uprawnienia i umiejętności, o które pytają pracodawcy podczas rozmów kwalifikacyjnych. Całe przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Tekst i zdjęcie: Piotr Klejny Lubelska WK OHP 10

11 ZIELONA GÓRA W CEiPM odbyło 11 lutego się pierwsze spotkanie kończące realizację projektu Czas na samodzielność wdrażanego przez Lubuską WK OHP. W województwie lubuskim w projekcie wzięło udział 200 młodych osób, które dzięki działaniu współfinansowanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego zdobyły zawody i umiejętności poszukiwane na polskim rynku pracy. W samej Zielonej Górze udział w projekcie wzięło 30 osób. Zajęcia odbywały się w trzech dziesięcioosobowych grupach od maja 2007 r. do lutego 2008 roku. Wojewódzki Komendant Mieczysław Kijewski podsumowuje przebieg projektu. W uroczystym zakończeniu projektu wzięli udział m.in. kierownik Wydziału Wyboru Projektów w Departamencie EFS Urzędu Marszałkowskiego Jan Rzeszotnik, wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Bożena Stankowska, wicedyrektor WUP Edward Kraszewski, dyrektor Ośrodka Nauczania Języków Obcych JAGO Krzysztof Jagiełowicz, kierownik CIiPKZ Roman Kardowski, przedstawiciele ZDZ i Ośrodka Techniki Spawalniczej. Organizatorów reprezentowali: Wojewódzki Komendant OHP Mieczysław Kijewski, dyrektor CEiPM w Zielonej Górze Halina Chomiak, dyrektor operacyjny LWK Ryszard Kozakiewicz i opiekunowie grup. Nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych mediów: Gazety Lubuskiej, Gazety Wyborczej i Radia Zielona Góra. W ramach kompleksowego wsparcia w trakcie projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach psychologicznych, z zakresu poradnictwa zawodowego, podstaw przedsiębiorczości, zajęć z prawa pracy, kursie języka angielskiego i niemieckiego na dwóch poziomach, szkoleniu komputerowym ECDL, kursach przygotowawczych do matury i na studia i szkoleniach zawodowych. Ponadto uzyskała kwalifikacje w zawodach: spawacza (7 osób), kelnera-barmana (4 osoby), wizażysty-stylisty (6 osób) i księgowości, kadr i płac (8 osób). Każdy uczestnik brał udział w indywidualnych konsultacjach z psychologiem i doradcą zawodowym. Dziewięć wyróżniających się osób uzyskało możliwość nauki prawa jazdy kategorii B. W zakresie rozwoju osobowego uczestnicy uzyskali umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, mobilność i aktywność na rynku pracy. Wzrosło ich poczucie własnej wartości i świadomość kierowania dalszym rozwojem zawodowym. Rozdanie zaświadczeń i certyfikatów przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Mieczysława Kijewskiego, poprzedziły krótkie wystąpienia gości dotyczące przebiegu i uzyskanych kwalifikacji. W ramach podsumowania głos zabrali również uczestnicy, którzy przedstawili zalety uczestnictwa w projekcie i plany na przyszłość. Dodatko- wym elementem uroczystego zakończenia była prezentacja multimedialna dotycząca realizacji projektu w CEiPM w Zielonej Górze. Spośród 27 osób biorących udział w projekcie 11 podjęło zatrudnienie, w tym trzy osoby podjęły pracę w charakterze stażysty. Na początku lutego 2008 roku dziewięcioro uczestników projektu przystąpiło do egzaminu zewnętrznego w WORD w Zielonej Górze. Losy uczestników będą monitorowane jeszcze w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu projektu. Dokonana zostanie wówczas ocena osiągniętych rezultatów długoterminowych w aspekcie edukacyjnym i rynku pracy. Bogumiła Sytek Fot. Tomasz Śmidoda Lubuska WK OHP SKIERNIEWICE 6 lutego w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu Czas na Samodzielność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W imprezie zorganizowanej przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach wzięli udział: Przewodnicząca Rady Miasta Skierniewice Anna Janus, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ryszard Pawlewicz, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wiesław Rutkowski, dyrektor operacyjny Łódzkiej WK OHP Barbara Steglińska, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz 150-osobowa grupa młodzieży ze skierniewickich szkół. Przewodnicząca Anna Janus wręcza certyfi katy Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia dotyczące uczestnictwa w projekcie, zaświadczenia o ukończeniu kursu z języka angielskiego, certyfikat z języka polskiego oraz geografii, wiedzy o społeczeństwie, chemii, biologii oraz certyfikaty dotyczące kursów zawodowych oraz zajęć komputerowych. Trzynaście osób uczestniczących w projekcie otrzymało specjalne nagrody, a siedmioro nauczycieli, pomagających w codziennej realizacji projektu, otrzymało pamiątkowe dyplomy jako wyraz naszego podziękowania, które wręczył dyrektor Centrum Ryszard Targowski oraz koordynator projektu Adam Stanecki. Uczestniczka projektu Beata Jastrzębska dzieląc się swoimi doświadczeniami podkreśliła, że w ramach zajęć warsztatowych z psychologiem poznała zasady komunikacji interpersonalnej, dowiedziała się, co to jest komunikacja niewerbalna oraz asertywność w kontaktach z innymi osobami. Kurs komputerowy pozwolił jej oraz całej grupie zdecydowanie lepiej opanować umiejętności korzystania z technologii informatycznych oraz uzyskać certyfikat europejski dotyczący umiejętności komputerowych ECDL. Poza tym nabrała pewności siebie oraz wiary we własne siły. Psycholog Emilia Safianowska podkreśliła z kolei, że uczestnicy projektu nabyli umiejętności radzenia sobie ze stresem, podnieśli poczucie własnej wartości, podwyższyli swoją motywację do nauki i szukania zatrudnienia. Przewodnicząca Rady Miasta Skierniewice Anna Janus wyraziła uznanie za podjęcie realizacji projektu i stwierdziła, że to przedsięwzięcie było ogromną i co najważniejsze w pełni wykorzystaną szansą dla młodzieży. Uroczystość uświetniły występy młodzieży ze Szkoły Muzycznej ze Skierniewic. Adam Stanecki Fot. Marek Śmiechura Łódzka WK OHP ŁUKÓW Hufiec Pracy 3-10 w Łukowie prowadził w ramach projektu Czas na samodzielność, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, cztery grupy młodzieży. Dodatkowo w jednostce były organizowane zajęcia dla grupy przydzielonej Ośrodkowi OHP w Radzyniu Podlaskim. Dyplomy i zaświadczenia odebrało 19 lutego w sumie 46 osób. W spotkaniu kończącym projekt w Łukowie wzięli udział: Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, wojewódzki koordynator projektu Kinga Tymecka-Tchórzewska, terenowi koordynatorzy z Łukowa i Radzynia Podlaskiego oraz wychowawcy grup. Dyplomy i upominki wręczają: wojewódzki koordynator projektu Kinga Tymecka-Tchórzewska i Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak. Komendant Piotr Gawryszczak pogratulował młodzieży ukończenia przedsięwzięcia i życzył sukcesu w podjęciu na nowo nauki i znalezieniu pracy. Następnie razem z Kingą Tymecką-Tchórzewską wręczył beneficjentom dyplomy, zaświadczenia i teczki z upominkami. Uczestnicy otrzymali m.in. zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów: kelner-barman, kierownik małych przedsiębiorstw, szkolenia komputerowego ECDL, języka angielskiego lub niemieckiego, a w teczkach: kursy multimedialne do nauki języka obcego, słowniki, poradniki dla maturzysty, studenta i osoby zakładającej własną działalność gospodarczą, pamięci przenośne USB. Część młodzieży ukończyła kursy prawa jazdy kat. B i kat. C. Tekst i zdjęcie: Piotr Klejny Lubelska WK OHP 11

12 BIAŁA PODLASKA I RADZYŃ PODLASKI W Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim projekt Czas na samodzielność, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ukończyło 67 osób. Uroczyste wręczenie dyplomów, zaświadczeń i upominków odbyło się 11 lutego. Dyplom wręcza zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marcin Kopciewicz, z prawej strony zdjęcia kierownik OSiW Sławomir Kalicki, od lewej: dyrektor Tomasz Kopyciński i wychowawca Zbigniew Blicharz. Dla beneficjentów z terenu bialskopodlaskiego uroczystość zorganizowano w nowo wyremontowanej siedzibie OHP w Białej Podlaskiej przy ul. Sikorskiego 5. Na spotkanie z młodzieżą przybyli: zastępca Wojewódzkiego Komendanta Lubelskiej WK Marcin Kopciewicz, dyrektor operacyjny Lubelskiej WK Tomasz Kopyciński, dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy Stanisław Podymski, Dominika Lewandowska z Lubelskiej WK, przedstawiciele firm prowadzących szkolenia w ramach projektu, a także koordynatorzy terenowi i wychowawcy grup. Podczas spotkania dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej Podlaskiej Marek Doroszuk zapoznał wszystkich z założeniami i rezultatami projektu, a zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marcin Kopciewicz pogratulował beneficjentom ambicji, wytrwałości i sukcesu potwierdzonego otrzymywanymi zaświadczeniami. We wręczaniu dokumentów dyrektorowi Markowi Doroszukowi i komendantowi Marcinowi Kopciewiczowi pomagali koordynatorzy terenowi: Agnieszka Brodacka-Ochnio z CEiPM, komendant Środowiskowego Hufca Pracy Grzegorz Jóźwik i komendant Hufca Pracy Edyta Demidowicz. Młodzież realizująca projekt w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim dyplomy, zaświadczenia i tzw. teczki uczestników odebrała od zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP Marcina Kopciewicza, dyrektora operacyjnego Lubelskiej WK Tomasza Kopycińskiego i koordynatora terenowego kierownika OSiW Sławomira Kalickiego. Z trzech grup prowadzonych w Ośrodku nie odpadła ani jedna osoba, a młodzież brała udział w takich szkoleniach zawodowych jak prawo jazdy kat. C i webmaster. Spotkania w Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim były okazją nie tylko do składania gratulacji i życzeń powodzenia w dalszej nauce i na rynku pracy, ale również do wspominania poszczegól- nych etapów projektu i podziękowania realizatorom przedsięwzięcia koordynatorom, wychowawcom grup, osobom prowadzącym zajęcia. W sumie każdy uczestnik na udział w projekcie poświęcił ponad 570 godzin (nie licząc kursów prawa jazdy kat. B). Najdłużej trwały szkolenia zawodowe (średnio po 150 godzin), szkolenie komputerowe ECDL (120 godzin), kursy do matury bądź egzaminów na studia (90 godzin) i kurs języka angielskiego (80 godzin). Każda osoba otrzymała materiały edukacyjne i promocyjne: książki do nauki języka, słowniki, rozmówki, kursy multimedialne, poradniki dla maturzystów, studentów i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, notatniki, pamięć przenośną pendrive, smycze, plecaki i inne gadżety. W czasie projektu beneficjenci mieli zapewnione wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu. Wszystkie zajęcia adresowano do osób, którym nie udało się skończyć szkoły średniej, zdać matury lub dostać na studia, niepracujących, chcących zdobyć atrakcyjne zawody, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i tak pokierować swoją edukacją, aby odnieść sukces. Ukończenie przedsięwzięcia powoduje, że realizacja planów odnośnie dalszej nauki czy znalezienia odpowiedniej pracy przy odpowiednim nastawieniu i wzmocnionym poczuciu własnej wartości nie pozostanie w sferze marzeń, ale będzie jak najbardziej realna. Żaden z uczestników nie płacił za udział w projekcie, ponieważ Czas na samodzielność to przedsięwzięcie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz środków budżetu państwa. Tekst i zdjęcia: Piotr Klejny Lubelska WK OHP TARNÓW Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie wspólnie zorganizowali 12 lutego uroczyste zakończenie projektu Czas na samodzielność współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W uroczystości tej uczestniczyli beneficjenci z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz be- Starosta Tarnowski Mieczysław Kras wręcza certyfi kat wychowankowi Centrum. Po lewej stronie z-ca Burmistrza Dorota Skrzyniarz, po prawej Wojewódzki Komendant OHP Józef Gawron. neficjenci Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie, łącznie 49 osób. Rangę tej uroczystości podniosła obecność przedstawicieli parlamentu, władz miasta oraz powiatu tarnowskiego. W spotkaniu wzięli udział m.in.: poseł Józef Rojek, zastępca Prezydenta Tarnowa Dorota Skrzyniarz, Starosta Tarnowski Mieczysław Kras, dyrektor Tarnowskiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty Urszula Blicharz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Tarnowie Edmund Juśko, dyrektor biura poselskiego posła Aleksandra Grada Tomasz Wójcik, zastępca dyrektora PUP w Tarnowie Małgorzata Uchwat, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Lasota. W spotkaniu uczestniczyli również dziennikarze Gościa Niedzielnego i Temi oraz Radia RDN i Eska. Dyrektor CEiPM OHP w Tarnowie Adam Potempa, jako jeden z gospodarzy spotkania, zrelacjonował przebieg trwającego blisko osiem miesięcy projektu. W prezentacji znalazły się zdjęcia pokazujące przebieg poszczególnych zajęć na wszystkich etapach realizacji projektu, a także fotografie ze wspólnych imprez spotkania integracyjnego i wigilii. Te obrazy z życia wszystkich trzech grup dodatkowo urozmaiciły i ożywiły sympatyczną atmosferę spotkania. Kilka wspólnie spędzonych miesięcy bardzo zbliżyło do siebie młodzież; nawiązało się między nimi wiele przyjaźni, wzajemnych relacji i wspólnych doświadczeń, co składa się na późniejsze miłe, wesołe wspomnienia. W uroczystości tej uczestniczyli benefi cjenci z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz benefi cjenci Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie, łącznie 49 osób. Realizację projektu w CKiW przybliżyła zastępca dyrektora Centrum, pełniąca funkcję koordynatora, Monika Kukuła. Tutaj w projekcie uczestniczyło 20 osób i dla nich projekt zakończył się pełnym sukcesem wszyscy go ukończyli uzyskując stosowne zaświadczenia i certyfikaty. Ze strony zaproszonych gości padło wiele ciepłych słów pod adresem organizatorów, wykładowców, opiekunów oraz młodzieży. Zastępca Prezydenta Dorota Skrzyniarz pogratulowała młodym ludziom wytrwałości, życzyła sukcesów i wiary we własne możliwości. Starosta tarnowski, który już po raz trzeci uczestniczył w tego typu uroczystości docenił wysiłek realizatorów projektu, wyraził uznanie wobec jego uczestników i po raz kolejny zapewnił, że będzie wspierał podobne inicjatywy w przyszłości. Poseł Józef Rojek w swoim wystąpieniu podkreślił, że łącząc fachowość ze znajomością języka obcego stwarza się większe szanse na zatrudnienie nie tylko w na terenie kraju, ale i poza jego granicami. Reakcje młodzieży spontaniczne podziękowania, brawa podczas wystąpień i bukiety kwiatów wręczane osobom bezpośrednio zaangażowanym w realizację programu, były dowodem na to, że młodzi ludzie docenili dane im możliwości bardziej świadomego i samodzielnego startu w dorosłe życie. Agnieszka Bryndal Małopolska WK OHP 12

13 KRAŚNIK 12 lutego zakończył się w Hufcu Pracy 3-16 w Kraśniku projekt Czas na samodzielność. Przedsięwzięcie ukończyło 18 osób, które odbyły kursy zawodowe: technolog robót wykończeniowych w budownictwie i projektant stron internetowych. Poza tym każdy uczestnik zdał egzaminy po kursie komputerowym ECDL i otrzymał uznawany w 25 państwach UE Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Pod tym względem grupa z Kraśnika osiągnęła wyniki najlepsze w województwie lubelskim. W ramach kursu technolog robót wykończeniowych w budownictwie beneficjenci wyremontowali i odnowili pomieszczenia hufca pracy przy ul. Lubelskiej 94 w Kraśniku, które oddano do użytku przed uroczystym otwarciem Młodzieżowego Centrum Kariery 13 września 2007 r. Dyplom, zaświadczenia i upominki wręczają: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marcin Kopciewicz, komendant hufca Robert Łomnicki i Dominika Lewandowska z Lubelskiej WK. Młodzież z Kraśnika i okolic w ramach projektu przeszła także przez kurs prawa jazdy kat. B, kursy przygotowawcze do matury i egzaminów na studia (jedna grupa z języka polskiego i historii, druga grupa z matematyki i biologii), kurs z języka angielskiego, zajęcia z wychowawcą, psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym. Dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia i upominki wręczali uczestnikom: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marcin Kopciewicz, Dominika Lewandowska z Lubelskiej WK i komendant HP w Kraśniku koordynator terenowy Robert Łomnicki. W uroczystym spotkaniu wzięły również udział osoby prowadzące zajęcia z młodzieżą, nauczyciele, przedstawiciele Urzędu Miasta i Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku. Obecne były też: wychowawca hufca Anna Chrzanowska i doradca MCK Katarzyna Średnicka oraz emerytowany pracownik hufca Zofia Komar, która wspólnie z pracownikami PUP przeprowadziła rekrutację do projektu. Wręczenie dyplomów poprzedziła prezentacja dokumentująca w humorystyczny sposób realizację poszczególnych etapów projektu. Spośród 18 osób, które odebrały dokumenty, dwie wykorzystały już nowe kwalifikacje i podjęły pracę. Przedsięwzięcie było finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Tekst i zdjęcie: Piotr Klejny Lubelska WK OHP CHEŁM W Chełmie projekt Czas na samodzielność, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ukończyło 16 osób. Rafał Żukowski odbiera dyplom i zaświadczenia od dyrektor Danuty Cichowicz, dyrektor Alicji Nawrockiej i komendanta Marcina Kopciewicza. Uroczyste wręczenie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających zdobycie nowych kwalifikacji oraz upominków odbyło się 5 lutego. Konferencję zamknięcia poprowadził dyrektor CEiPM w Chełmie Wiesław Wróblewski, a wśród przybyłych gości byli: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marcin Kopciewicz oraz przedstawiciele chełmskich instytucji: dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Danuta Cichowicz, dyrektor PUP Alicja Nawrocka, dyrektor oddziału ZDZ Zofia Wójtowicz, kierownik kursów ZDZ Bogusława Szczepanek oraz wykładowcy prowadzący zajęcia z młodzieżą Włodzimierz Baluk, Tomasz Stachowski i psycholog Małgorzata Czarnecka. Koordynator terenowy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Joanna Bielecka przedstawiła prezentację multimedialną dokumentującą przebieg projektu od kwietnia 2007 r. do lutego 2008 r., a przybyli na konferencję goście gratulowali młodzieży wytrwałości, ambicji, osiągnięcia wyznaczonego celu i przede wszystkich zdobycia atrakcyjnych na rynku pracy kwalifikacji. Projekt Czas na samodzielność w Chełmie realizowali koordynatorzy i wychowawcy z CEiPM Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu zorganizował w połowie stycznia dwa bezpłatne kursy obsługi kas fiskalnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży bezrobotnej. Podkreślano ważny aspekt, zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych bez ponoszenia własnych kosztów, gdyż status osoby bezrobotnej wiąże się z brakiem środków finansowych. W czasie prowadzonego naboru zainteresowanym prezentowano pełny zakres oferowanych form pomocy, jakie mogą uzyskać w CEiPM. W zajęciach prowadzonych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, wzięło udział 20 osób. Uczestnicy uzyskali teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie sprzedawcy ze szczególnym uwzględnieniem nabycia umiejętności obsługi kas fiskalnych z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zorganizowano także warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz zainteresowań i preferencji zawodowych, które prowadzili oraz Środowiskowego Hufca Pracy. Jego celem było ułatwienie beneficjentom startu życiowego i zawodowego poprzez ich udział w różnych kursach. Dla młodzieży zorganizowano zajęcia z języka angielskiego, kursy przygotowawcze do matury i egzaminów na studia, profesjonalne szkolenia komputerowe kończące się uzyskaniem certyfikatu European Computer Driving Licence, zajęcia ABC przedsiębiorczości, wykłady z prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, szkolenia zawodowe (pracownik ds. ewidencji materiałowej z obsługą wózków widłowych, operator sieci komputerowych i zawodów pokrewnych, fryzjer z egzaminem czeladniczym) oraz kurs prawa jazdy kat. B. Wszyscy uczestnicy projektu brali także udział w treningach, warsztatach oraz konsultacjach psychologicznych, które miały pomóc im w przezwyciężeniu poczucia słabości, zagubienia oraz niewiary we własne siły. Ważnym elementem projektu były też warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, mające na celu przyswojenie przez młodego człowieka wiedzy na temat technik skutecznego poruszania się po rynku pracy, pisania życiorysu, sporządzania listu motywacyjnego czy zasad prowadzenia rozmowy z pracodawcą. Na zakończenie spotkania zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marcin Kopciewicz, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Danuta Cichowicz i dyrektor PUP w Chełmie Alicja Nawrocka wręczyli uczestnikom dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty i teczki z atrakcyjnymi upominkami, a Iwona Łukaszuk i Rafał Żukowski w imieniu kolegów podziękowali za zorganizowanie i zrealizowanie projektu EFS. Joanna Bielecka Fot. Piotr Klejny Lubelska WK OHP W PRZEMYŚLU ZDOBYWAJĄ NOWE KWALIFIKACJE doradca zawodowy i lider Klubu Pracy. Uczestnicy spotkali się również z pośrednikiem pracy, który zapoznał ich z ofertami pracy i formami zatrudnienia. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich kwalifikacje. Tekst i zdjęcie: Monika Szacka Podkarpacka WK OHP Uczestnicy kursu wykonywali operacje rejestrującoliczące i nabyli umiejętności obsługi różnych typów kas fi skalnych. 13

14 FERIE Z DORADCAMI ZAWODOWYMI Wiele osób wykorzystało ferie na rozwijanie własnych zainteresowań oraz twórcze poszukiwanie życiowych dróg. Klub Pracy i Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Zielonej Górze przygotowały ofertę dla młodzieży, pozwalającą na łatwiejsze zaplanowanie własnej kariery zawodowej. W Nowej Soli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Elektryk MCIZ włączył się w przygotowanie Dnia Kariery wraz z miejscowym Szkolnym Ośrodkiem Kariery. Był to całodzienny cykl spotkań z psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz doradcami zawodowymi, w czasie którego skupiono się przede wszystkim na określaniu predyspozycji zawodowych oraz przekazaniu informacji o zawodach (wykorzystano także laptopy MCIZ). Uczestnicy mieli okazję wykonać testy predyspozycji zawodowych oraz zapoznać się z wymaganiami poszczególnych zawodów w formie opisów oraz materiałów multimedialnych. Dzień ten cieszył się sporym zainteresowaniem młodzieży. 1, 2, 3... START Między 28 stycznia a 2 lutego Środowiskowy Hufiec Pracy 6-33 w Nowym Sączu był organizatorem ferii, pod hasłem 1,2,3 Start, dla 25-osobowej grupy uczniów z III klasy Gimnazjum. Celem projektu oprócz zagospodarowania czasu wolnego było przygotowanie młodych ludzi do podjęcia właściwych decyzji o wyborze dalszej edukacji, a także pomoc w znalezieniu odpowiedzi na trudne, nurtujące nastolatków, pytania dotyczące problemów związanych z okresem dojrzewania. Kolejnego dnia Klub Pracy i MCIZ zorganizowały warsztaty dla prawie 30 gimnazjalistów w Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze. Gimnazjaliści mogli odkryć swoje mocne i słabe strony, określić zainteresowania zawodowe oraz poznać rodzaje szkól ponadgimnazjalnych i uzyskać informację o zawodach przyszłości. Dzięki temu przymierzyli się do wyboru własnej ścieżki edukacyjnej. Podczas warsztatów wykorzystano wyklejanki, testy, zabawy i gry ruchowe oraz filmy na temat zawodów. Podobne w formie warsztaty MCIZ przeprowadziło w Iłowej oraz w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy, dodatkowo wzbogacając go o możliwość skorzystania z programów multimedialnych (m.in. emciz), co pozwoliło gimnazjalistom w łatwy sposób nabyć wiedzę o zawodach, rynku pracy i karierze w ogóle. Na miejscu natomiast Klub Pracy zorganizował zajęcia przybliżające zawód pedagoga. Zajęcia z programem emciz w Nowej Soli Zajęcia organizowane w czasie ferii, na które młodzież przychodzi z własnej i nieprzymuszonej woli, są zazwyczaj jednymi z najbardziej efektywnych, jakie są prowadzone przez doradców zawodowych. Wynika to z dużej otwartości uczestników na wiedzę i doświadczenia oraz autentycznej chęci kierowania własnym życiem. Tomasz Śmidoda Fot. Marta Macała i Tomasz Śmidoda Lubuska WK OHP TORUŃSKIE PÓŁKOLONIE Dla 12 dzieci w wieku od 7 do 12 lat Środowiskowy Hufiec Pracy w Toruniu zorganizował półkolonie od 28 stycznia do 1 lutego. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, na których wykonywały kartki walentynkowe, bawiły się, obejrzały film pt. Shrek, były na zajęciach w warsztacie szwalniczym, gdzie każde dziecko zaprojektowało haft na kartce papieru. Później można było wykonać samodzielnie, aczkolwiek pod okiem instruktora, wybrane z katalogu hafty maszynowe. W czwartek Zajęcia były prowadzone przez pedagoga, psychologa, oraz doradcę zawodowego CEiPM w Nowym Sączu. Niewątpliwie największą atrakcją w czasie tegorocznych ferii było znalezienie śniegu... i zorganizowanie kuligu, tym razem udało się to w Szczawnicy. Ponadto młodzież miała okazję spożytkować swoją energię na kręgielni i hali sportowej. Miała też możliwość sprawdzenia swoich umiejętności gry w tenisa stołowego z samym Wojewódzkim Komendantem OHP Józefem Gawronem. Ferie finansowane były przez Urząd Miasta Nowego Sącza. Jadwiga Marzec Małopolska WK OHP TŁUSTY CZWARTEK 31 stycznia młodzież z jednostek OHP w Chełmie i Biłgoraju bawiła się na imprezach tłustoczwartkowych. Zgodnie z tradycją, aby zapewnić sobie pomyślność podczas całego roku, każdy z uczestników zjadł pysznego pączka. Dla młodzieży ze Środowiskowego Hufca Pracy w Chełmie kadra zorganizowała konkursy, w których można było wykazać się nie tylko zręcznością, ale także apetytem. Jedna z konkurencji polegała na jedzeniu wiszących na nitkach pączków Na zajęciach w warsztacie szwalniczym bez używania rąk. Aby tradycji stało się zadość, uczestnicy założyli karnawałowe maski. Była także zabawa przy muzyce i tańce. Pączki podarowali cukiernicy zatrudniający w swoich zakładach młodzież OHP. W Hufcu Pracy 3-20 w Biłgoraju spotkali się uczestnicy projektu Czas na samodzielność współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tłusty Czwartek był dla nich okazją do podsumowania realizacji kończącego się przedsięwzięcia. Zdzisława Psiuk, Teresa Puźniak Lubelska WK OHP i piątek uczono się trudnej sztuki gotowania. Tutaj z kolei pod nadzorem instruktora mali kucharze piekli ciasteczka i tradycyjne ostatkowe chruściki w końcu był to tłusty czwartek. Na drugi dzień sami upiekli i sami też z apetytem zjedli pizzę. Na zakończenie ferii uczestnicy otrzymali wyhaftowane ściereczki, pamiątkowe zdjęcia i przepisy kulinarne. Tekst i zdjęcie: Violetta Wieczerzak Kujawsko-Pomorska WK OHP Konkurs na zjedzenie pączka bez użycia rąk 14

15 FERIE Z MCK Doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Puławach w czasie ferii, od 14 do 25 stycznia, udzielał informacji w punkcie uruchomionym w miejscowym Centrum Handlowo-Rozrywkowym. Galeria Zielona w Puławach okazała się idealnym miejscem do promocji działań i założeń Ochotniczych Hufców Pracy, a w szczególności Młodzieżowego Centrum Kariery. Tutaj bowiem dużo wolnego czasu spędzają uczniowie, rodzice i osoby poszukujące pracy. Informacja o punkcie informacyjnym i działalności MCK dotarła do zainteresowanych poprzez promocję i reklamę w lokalnej telewizji i Internecie oraz plakaty. Pozwala to przypuszczać, że coraz więcej osób zechce korzystać z oferowanych przez nas usług. W punkcie informacyjnym doradca zawodowy udzielał porad dotyczących sposobów poszukiwania pracy, wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, warunków i możliwości zdobycia zawodu i wykształcenia, warunków i możliwościach otwarcia własnej działalności gospodarczej, podnoszenia kwalifikacji, pośrednictwa pracy, organizowanych kursów i projektów europejskich. W wyniku tej akcji udało się dotrzeć do młodzieży uczącej się i bezrobotnych oraz rodziców zainteresowanych pokierowaniem dzieci zgodnie z ich predyspozycjami, a jednocześnie wymaganiami współczesnego rynku pracy. Z informacji zawodowej skorzystało 70 osób, w tym 35 osób poszukujących pracy, 25 uczniów gimnazjum i szkół średnich, 10 rodziców. Wiele osób zadeklarowało chęć spotkań w celach poradnictwa zawodowego lub uzyskania informacji o podjęciu własnej działalności gospodarczej. Efektem promocji MCK będzie zwiększenie świadomości młodzieży na temat problemów wyboru kierunków kształcenia, własnych Doradca MCK udziela informacji. możliwości i ograniczeń, a także podniesienie wiedzy o możliwościach uzyskania wsparcia od takich jednostek jak Młodzieżowe Centrum Kariery. Ilona Wrótniak Lubelska WK OHP KWESTIONARIUSZ POMOŻE W okresie trwających ferii młodzież zainteresowała się możliwością skorzystania z usług doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach. Doradcy zawodowi zaproponowali wykonanie testu Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych nowoczesnego narzędzia polskiego do badania zainteresowań zawodowych. Kwestionariusz został opracowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i jest w pełni dostosowany do specyfiki naszego rynku pracy. Jest to narzędzie, które może pomóc osobom w podejmowaniu adekwatnych i optymalnych decyzji zawodowych i edukacyjnych w momentach dokonywania wyboru. Prezentowane narzędzie składa się z 11 skal podstawowych oraz 2 skal kontrolnych. Zadaniem prezentowanej metody jest diagnoza zainteresowań zawodowych mająca postać profilu obejmującego wyniki poszczególnych skal testu. Szeroki profil daje z jednej strony możliwość dość elastycznego zastosowania wyniku w zależności od problemu, czy etapu kariery zawodowej, na którym znajduje się obecna osoba badana. Ponadto, w zestawieniu z wywiadem, metoda wydaje się w dużym stopniu zaspokajać potrzeby rozpoznania uwarunkowań psychologicznych i społecznych badanej osoby. Ponadto zostały opracowane dwie wersje metody : wersja KZZ - M przeznaczona dla młodzieży i wersja KZZ- D - dla dorosłych. Stosowane narzędzie pozwala doświadczonemu i przeszkolonemu praktykowi doradcy, przekazanie osobie badanej większej ilości informacji o niej, wskazówek, czy wręcz ostrzeżeń przed nietrafnymi decyzjami. Doradcy zawodowi zauważyli, że procedura interpretacji wyniku uzyskanego przy pomocy badania KZZ nie jest prosta i wymaga poświęcenia sporo czasu na diagnozę. Efektem ustalonej diagnozy jest zadowolenie klienta i pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnozawodowej. Młodzież, która wykonała testy uzyskała odpowiedź na nurtujące pytania w zakresie wyboru obszaru aktywności zawodowej. Ponadto wiele osób potwierdziło swoje plany edukacyjnozawodowe poprzez przedstawione wyniki. Niektóre dowiedziały się, że nie mogą dokonywać Doradca zawodowy udziela instrukcji jak wypełniać Test KZZ radykalnych zmian w swoim życiu zawodowym i edukacyjnym. Dla doradców zawodowych KZZ jest nowoczesnym narzędziem, które będą wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Tekst i fot. Monika Kolenkiewicz Podlaska WK OHP NA NARTY DO WISŁY Od 28 stycznia do 3 lutego 35-osobowa grupa uczestników OHP z województwa świętokrzyskiego odpoczywała w Wiśle podczas zimowego obozu sportowo-edukacyjnego. Celem organizacji wypoczynku zimowego było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, wzmacnianie poczucia własnej wartości wśród uczestników, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, zapoznanie z walorami turystycznymi Beskidu Śląskiego, nauka jazdy na nartach, wzbogacanie wiedzy na temat państw sąsiadujących z Polską oraz integracja młodzieży. Największą atrakcją tygodniowego pobytu w Ośrodku Relaks w Wiśle była nauka jazdy na nartach, która dostarczyła młodzieży wiele radości. Szusowanie po wiślańskich stokach na długo pozostanie w pamięci obozowiczów. Uczestnicy zwiedzili Koniaków, miejscowość słynącą w Europie z ręcznie robionych koronek, Istebną, w której zobaczyli kurną chatę oraz instrumenty góralskie, Trójstyk miejsce, w którym zbiegają się granice Polski, Czech i Słowacji. Ponadto organizatorzy zapewnili wiele innych atrakcji: piesze wędrówki (Trzy Kopce, Kubalonka), konkursy i zawody sportowe. Obóz obfitował również w elementy Przed wejściem na stok edukacyjne. Wieczorami organizowane były spotkania pod hasłem Europa da się lubić, podczas których młodzież poznawała kulturę naszych sąsiadów. Wszyscy, zarówno uczestnicy, jak i kadra ulegli urokowi miasteczka, a przede wszystkim pokochali narciarstwo. Z pięknymi wspomnieniami młodzież powróciła do domów. Lucyna Prokop Świętokrzyska WK OHP 15

16 KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ DZIENNIKARZEM Jak zostać dziennikarzem? odpowiedzi na to pytanie szukała 28-osobowa grupa uczestników warsztatów medialnych zorganizowanych przez Klub Pracy przy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gorzowie Wielkopolskim w czasie tegorocznych ferii zimowych. Celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z zasadami funkcjonowania gorzowskich mediów poprzez spotkania z przedstawicielami radia, gazety oraz telewizji TVP3 Gorzów Wlkp. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Zbigniew Borek z Gazety Lubuskiej, Marcin Słowiński z portalu gorzow24, Zbigniew Bodnar z Radia Zachód oraz Dorota Frątczak z Polska The Times opowiadali, na czym polega ich praca i czym według nich jest zawód dziennikarza. Wyjaśniali także, czy tytuł warsztatów mówiący o tym, że każdy może zostać dziennikarzem, sprawdza się również w praktyce. Okazało się bowiem, że w tym zawodzie bardziej niż wykształcenie liczy się doświadczenie i wrodzony talent, dlatego prowadzący warsztaty udzielali również porad dotyczących tego, jak zacząć stawiać pierwsze kroki w dziennikarskim świecie. Według uczestników tego rodzaju spotkania to szansa dla tych, którzy chcą pracować jako dziennikarze, jednak często brak im po prostu odwagi. Na koniec warto wspomnieć również o tym, że warsztaty pomimo swej bogatej oferty były bezpłatne, a tym, którzy wzięli w nich udział wręczono dyplomy oraz spisane na kartkach wskazówki dziennikarskie stworzone przez zawodowców. POKONAJ STRES Stres, czyli stan napięcia, z którym nie możemy sobie poradzić, jest zaliczany obecnie czasach do tzw. chorób cywilizacyjnych. Umiejętność radzenia sobie ze stresem powinna więc stać się jedną z podstawowych umiejętności człowieka. Stres psychologiczny (obok stresu biologicznego), z którym najczęściej mamy do czynienia, pojawia się w większym wymiarze już w szkole podstawowej. Stres krótkotrwały, czy też cykliczny o optymalnym natężeniu mobilizuje i pomaga nam w działaniu, jednak zbyt duże natężenie stresu powoduje ogólne fizyczne napięcie ciała, które może objawiać się też podwyższonym ciśnieniem krwi, niestrawnością i burczeniem w żołądku, suchością w ustach, wzmożonym poceniem się i dreszczami, uczuciem słabości, niemożnością skoncentrowania się oraz normalnego myślenia, zaburzeniami koordynacji, zwolnionym refleksem, lękami i zamętem w głowie. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu młodzieży na szkolenie z zakresu umiejętności radzenia sobie ze stresem doradcy zawodowi Justyna Krawiec i Adam Szołno z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim wyszli w bieżącym roku do szkół z inicjatywą rozszerzenia zakresu swojej działalności. Warsztaty z zakresu technik radzenia sobie ze stresem pod nazwą Pokonaj stres zostały przeprowadzone podczas ferii zimowych. Z zajęć warsztatowych skorzystała młodzież z gimnazjum w Lipkach Wielkich i Starym Kurowie oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Podczas zajęć omówiono sytuacje, które wywołują stres oraz symptomy, jakie temu towarzyszą, a także wpływ stresu długotrwałego na psychikę i organizm człowieka. W dalszej części warsztatów uczestnicy ćwiczyli sposoby radzenia sobie z własnym stresem. Zajęcia obejmowały wybrane elementy treningu antystresowego i miały za zadanie pomóc w indywidualnym dobraniu właściwej techniki. Młodzież ćwiczyła m.in. właściwe zarządzanie czasem, rozładowanie (wewnętrznych) negatywnych emocji, techniki autorelaksu oraz poznała wpływ muzyki, aktywności fizycznej i właściwego odżywiania na redukcję stresu. Adam Szołno Lubuska WK OHP Uczestnicy warsztatów z Dorotą Frątczak z Polska The Times (w środku) oraz Lechem Idziaszkiem organizatorem warsztatów (po prawej). Zainteresowanych telewizją czeka spotkanie z dziennikarką TVP3 Dorotą Bukowską, połączone ze zwiedzaniem siedziby telewizji. Anna Jezierska uczestniczka warsztatów medialnych W MOSTKACH NIE BYLI SAMI W świetlicy środowiskowej w Mostkach (woj. Małopolskie) odbywały się w czasie ferii zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zorganizował je Środowiskowy Hufiec Pracy 6-34 w Starym Sączu w ramach programu rekreacyjno-sportowego Nie będziesz sam, który powstał przy współpracy starosądeckiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla 30-osobowej grupy młodzieży. Pod opieką kadry hufca młodzi ludzie brali udział w zajęciach plastycznych, informatycznych, muzycznych oraz sportowych. Wszystkie działania miały ponadto charakter profilaktyczny, dzieciom i młodzieży przekazywano informacje na temat uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), a także zjawisk agresji. Szczególną uwagę prowadzący zwracali również na wychowanie w duchu ekologicznym, zdrowy styl życia i aktywność sportową. Organizowane były wyjazdy na basen do Nowego Sącza, gdzie dzieci mogły podszkolić się w pływaniu, a także uczestniczyć w różnego rodzaju wodnych zabawach. W ramach zajęć plastycznych, a także sportowych organizowano różnego rodzaju konkursy i turnieje o zróżnicowanej tematyce. Najlepsze prace nagrodzono w trakcie uroczystego zakończenia programu. Program Nie będziesz sam spotkał się z uznaniem ze strony rodziców oraz lokalnej społeczności, czego najlepszym dowodem jest pomoc ofiarowana przez radę sołecką i prywatnych sponsorów w realizacji całego programu. Agnieszka Filipowicz, Anna Jarzębiak Małopolska WK OHP Na zajęciach z obsługi komputera Malowanie mandali Na pływalni wszyscy byli zaopatrzeni w obowiązkowe czepki, a także ręczniki kąpielowe, kółka ratunkowe i motylki. 16

17 ZAPLANOWAĆ KARIERĘ W czasie ferii w Młodzieżowym Centrum Kształcenia w Oleśnicy odbyły się warsztaty pt. Kreowanie własnej kariery zawodowej, w których wzięła udział młodzież z hufca dochodzącego uczniowie szkoły zawodowej o kierunku sprzedawca. Głównym celem warsztatów było wskazanie możliwości i środków prowadzących do kreatywnego planowania swojej kariery. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłowe sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, na ich estetykę oraz właściwą treść merytoryczną. Młodzież zapoznała się z zasadami pisania CV i listu motywacyjnego, a następnie sama pracowała nad swoimi własnymi CV i listami motywacyjnymi. Uczestnicy zapoznali się również z przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej oraz przekonali się w praktyce, jak ważna podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest pozytywna autoprezentacja. Doradca zawodowy przedstawił czynniki, które bierze pod uwagę potencjalny pracodawca (wygląd, postawa, przygotowanie do rozmowy, doświadczenie zawodowe). Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, która z zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach. Podczas zajęć wykorzystano różnorodne narzędzia pracy: tablicę flipchart, tablicę interaktywną, filmy instruktażowe oraz prezentację multimedialną. Ewa Grzywacz Dolnośląska WK OHP Uczestnicy warsztatów poznali między innymi pasywne i aktywne sposoby poszukiwania pracy, rodzaje CV techniki autoprezentacji. JAK SIĘ DOBRZE POROZUMIEWAĆ Doradcy zawodowi Aneta Drąg i Małgorzata Duda wraz z wychowawcami z 12-9 Hufca Pracy w Gliwicach Izą Wilk i Anną Gralak-Pomorską oraz z Katarzyną Wochniak-Jedynak z Młodzieżowego Biura Pracy w Pyskowicach i Joanną Magierą z Środowiskowego Hufca Pracy w Pyskowicach zorganizowały w czasie ferii zajęcia pt. Komunikacja werbalna i niewerbalna w kontaktach międzyludzkich dla uczestników OHP. Odkrywanie rodzajów komunikacji, sfer, jakie istnieją, poznawanie sposobów postępowania były dla młodzieży zaskoczeniem, jak również dobrym przykładem na to, że każdy człowiek może interpretować nasze zachowania w różnorodny sposób nawet wtedy, gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Czy istnieją bariery komunikacji? Wraz z młodzieżą próbowano odpowiedzieć na to pytanie. Owszem, nieumiejętność słuchania, niezrozumiały żargon, lekceważenie nadawcy bądź odbiorcy czy słuchanie w celu krytyki mogą być szczególnie niebezpieczne w życiu codziennym i zakłócać naszą komunikację. Nasi słuchacze chcieli pogłębić wiedzę na tematy, które na pozór wydają się proste. Ich zaangażowanie, jak również aktywność w rozwiązywaniu ćwiczeń i szukanie sposób radzenia sobie w sytuacjach trudnych było bardzo duże. Jednak najważniejsze to uzmysłowić sobie, iż istnienie barier komunikacyjnych oraz również kontrola nad swoim zachowaniem mogą stać się pomocne we właściwym komunikowaniu w relacjach interpersonalnych. Warsztaty zostały przeprowadzone w formie wymagającej od uczestników dużego zaangażowania. Trzeba tylko chcieć zdawać sobie z tego sprawę! Aneta Drąg, Małgorzata Duda Śląska WK OHP FERIE W GÓRALSKIEJ WSI Tegoroczny program Razem zawsze bezpieczniej ferie 2008 rozpoczął się wycieczką do Multikina w Krakowie. Codziennie od 28 stycznia do 2 lutego grupa 70 dzieci i młodzieży podzielonych na grupy wiekowe uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w budynku Środowiskowego Hufca Pracy 6-36 w Skomielnej Białej oraz w zajęciach sportowych na hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum. W świetlicy, jak co roku, czekało na dzieci wiele atrakcji. Codziennie odbywały się zajęcia plastyczno-techniczne, komputerowe z wykorzystaniem Internetu oraz sportowe. Zorganizowano również zajęcia edukacyjne, w tym lekcje języka niemieckiego, a także dzień zabaw na śniegu. Rozegrany został turniej tenisa stołowego i piłki nożnej o nagrodę komendanta hufca. Młodzież korzystała z warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, a także porad indywidualnych. Poprzez udział w warsztatach zdobyła wiarę we własne umiejętności zawodowe i możliwości, odkrywała swoje predyspozycje osobowościowe. Zdobyła również wiedzę z zakresu uruchomienia i prowadzenia własnej firmy, poznała znaczenie komunikacji międzyludzkiej oraz sposoby przezwyciężania barier z nią związanych. Poprzez współpracę z różnymi zakładami pracy, spółkami i osobami prywatnymi na terenie Skomielnej Białej i okolic pozyskiwano miejsca pracy dla młodzieży. W ramach programu zorganizowano wyjazd na narty na wyciąg w Rabce-Zarytym Polczakówka, który zagospodarowany został przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka. Jest to jeden z partnerów naszego hufca. Bogaty W Skomielnej nie zapomniano o polskiej tradycji obchodzenia tłustego czwartku. Tego dnia każdy mógł zjeść pysznego pączka z marmoladą i spędzić czas przy muzyce w miłym towarzystwie. program ferii objął również zajęcia z podstaw fotografii, jako przygotowania do Papieskiego Konkursu Fotograficznego. Ani chwili nudy to najczęściej słyszana opinia wygłaszana przez dzieci i rodziców podczas balu maskowego na zakończenie ferii. Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn Małopolska WK OHP 17

18 WSPÓLNIE Z DUSZPASTERSTWEM Duszpasterstwo Akademickie w Parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu zorganizowało na przełomie stycznia i lutego zimowisko dla setki dzieci w ramach akcji Urzędu Miasta ZIMA W MIEŚCIE. Współorganizatorem tego wielkiego przedsięwzięcia był miejscowy Hufiec Pracy Opiekę wychowawczą sprawowali wychowawcy OHP oraz studenci kierunków pedagogicznych w Wyższej Szkole Zawodowej i Akademii Pedagogicznej. Dzieci podzielono na pięć grup tematycznych: informatyka, plastyka, sport, rytmika i taniec. Zajęcia odbywały się w pracowniach i salach gimnastycznych szkół podstawowych i gimnazjalnych działających w obrębie Parafii, tj. Szkół Podstawowych nr 7, 20 i 21 oraz Gimnazjów nr 3 i 5. Ponadto dzieci odwiedzały funkcjonariuszy w Komisariacie Miejskim, gdzie na specjalnie dla nich zorganizowanych zajęciach dowiadywały się jak zachowywać bezpieczeństwo w domu, szkole i miejscach publicznych. Funkcjonariusze ze Staży Miejskiej pokazali nowoczesny sprzęt monitoringu naszego miasta. Dzieciaki były zachwycone nowoczesnością urządzeń, które posiada sądecka Staż Miejska. Na własne oczy przekonaliśmy się, że możemy czuć się bezpiecznie w Nowym Sączu. Wszyscy byli pod wrażeniem, a to dopiero był trzeci dzień atrakcji. Potem uczestnicy kościelnego mieli okazję popływać na basenie, wziąć udział w zawodach tańca na lodzie i złożyć wizytę w sądeckich oddziałach gazet lokalnych. W tłusty czwartek Piekarnia-Ciastkarnia pana Hojdysa przygotowała im niespodziankę - świeże, wspaniałe pączki. Zakończenie zimowiska, które zorganizowano pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Artura Czerneckiego, odbyło się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Elżbieta Maciejczyk-Wolak Małopolska WK OHP PRZYSTĄPILI DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 20 lutego w kościele Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Toruniu uczestnicy 2-4 Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu oraz parafianie przyjęli sakrament bierzmowania. Jak mówi Pismo Święte: Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. To bardzo ważny sakrament na drodze człowieka ochrzczonego, ponieważ otwiera mu drogę do przyjmowania sakramentów życia dorosłego, jak sakrament małżeństwa i namaszczenia. Dlatego podczas ostatnich kilku tygodni duszpasterz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ksiądz Wojciech Siemiątkowski przygotowywał uczestników OHP do sakramentu W kościele tuż przed przyjęciem sakramentu bierzmowania i towarzyszył im podczas uroczystości w kościele. Uczestnicy OHP dziękowali kapłanowi za przygotowanie i jego obecność podczas uroczystości kościelnej, która dodała im odwagi i otuchy. Dzięki temu sakramentowi czują się silniejsi duchowo i gotowi do dorosłego życia w wierze. Bierzmowani ze świadkami Magdalena Niemiec Kujawsko-Pomorska WK OHP Dzieci otrzymywały codziennie posiłki przygotowane przez fi rmę ABC Podstawcy. Chwaliły kuchnię i zjadały obiady z wielkim apetytem. REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ Organizatorzy: Krajowe Duszpasterstwo OHP Komenda Główna OHP Patronat: Krajowy Duszpasterz OHP Ks. Prałat Jarosław Sroka Komendant Główny OHP Jerzy Mormul Temat: Przedmiotem Konkursu jest projekt karty wielkanocnej mówiącej o obrzędach, zwyczajach oraz symbolach związanych z misterium Świąt Wielkanocnych. Cele: próba zachęcenia do osobistego przeżywania Świąt Wielkanocnych i refleksji nad sensem świętowania, pobudzenie wyobraźni i przyczynienie się do rozwoju artystycznych uzdolnień, kultywowanie tradycji Świąt. Konkurs adresowany jest do wszystkich wychowanków OHP. Każdy uczestnik może nadesłać maks. 2 prace o wymiarach A4, wykonane w dowolnej technice płaskiej. Wszystkie prace na odwrocie powinny zawierać dane: imię i nazwisko, adres komendy, imię i nazwisko wychowawcy oraz nr telefonu. Prace należy przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie pod adresem: Krajowe Duszpasterstwo OHP Kuria Metropolitalna w Częstochowie Al. NMP Częstochowa tel lub TERMIN NADSYŁANIA PRAC 14 MARCA 2008 ROKU 18

19 SZKŁO ZACZAROWANE Dekorowanie naszych życiowych przestrzeni jest być może dla wielu zbyteczną fanaberią. Jednak ludzie ze szczyptą fantazji i zdolności plastycznych potrafią we właściwy ich upodobaniom sposób zamienić swoją mieszkaniową szarość w pełen artystycznej magii świat. Taką magię właśnie ma w sobie malowanie na szkle. Nie jest to sztuka jakoś szczególnie skomplikowana (łatwo mówić zawodowcom!), ale bez wątpienia wymagająca cierpliwości i precyzji (to już sądy obserwatorów-laików). Uczestnicy warsztatów, będący beneficjentami projektu czas na samodzielność, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, zapoznali się z tradycją i techniką malowania na szkle, a następnie pod okiem instruktora wykonali własne obrazki. Wszystkie te malunki mogły powstawać właściwie na każdym szklanym obiekcie - na kieliszkach, słoiczkach, wazonach, lustrach czy oknach. To inwencja powinna podpowiadać oryginalne rozwiązania. Wiedząc, co chcemy dekorować, musimy tylko zgromadzić odpowiedni asortyment farbek, pędzli i tym podobnych materiałów, puścić wodze fantazji i zacząć realizować swoje artystyczne wizje. Pierwsze zajęcia z malowania na szkle mamy już za sobą. Sztuka to trudna, jednak przy pewnej wprawie można osiągnąć ciekawe efekty. Osoby malujące po raz pierwszy wykazały się wyobraźnią i determinacją w zgłębianiu nowej sztuki. Jak widać odrobina odwagi, fantazji i cierpliwości wystarczą do tego, by napełnić swoje życie magią przedmiotów nawet tych najbardziej prozaicznych. Nie mylił się ten, który kiedyś stwierdził, że piękno tkwi w szczegółach. A te najsubtelniejsze detale to właśnie kolory. One rządzą ORNITOLOGIA W OBIEKTYWIE Hufiec Pracy w Częstochowie rozpoczął realizację projektu pn. Ornitologia w obiektywie, w ramach Programu Młodzież w działaniu. W naszej jednostce powstała grupa inicjatywna, w której koordynatorem projektu jest uczestniczka naszego hufca Katarzyna Siwek. Przygotowując projekt brała aktywny udział w spotkaniach organizowanych przez Agencję Narodową i szkoleniu dla koordynatorów projektów Starter w Miedzeszynie. Atrakcyjna forma zajęć i ciekawy program stworzony przez młodych ludzi zachęciły do uczestnictwa w różnych proponowanych przedsięwzięciach. Są to różnego rodzaju wyjazdy i działania mające na celu poznanie i dokumentowanie ptaków zamieszkujących okolice Częstochowy, ale również różne regiony Polski. Jednym z proponowanych przedsięwzięć był wyjazd do miejscowości Poraj koło Częstochowy, gdzie uczestnicy projektu podglądali ptaki w ich naturalnym środowisku. Kolejny zaplanowany wyjazd odbył się do miejscowości Ląd koło Poznania. Nasi uczestnicy zakwaterowani byli w Gospodarstwie ODKRYTE TALENTY Od warsztatów integracyjno-adaptacyjnych pn. Zimowa przygoda odkryte talenty, nowe szanse rozpoczął się jeden z dwóch turnusów półkolonii dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat zorganizowanych w tym roku przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Kaliszu. Celem wstępnych zajęć było wzajemne poznanie się uczestników oraz rozbudzenie chęci do współpracy w grupie. Tego dnia uczestnicy oraz opiekunowie udali się do kina na film Asterix na olimpiadzie. Drugi dzień był dniem plastycznym, który dzieci spędziły w siedzibie kaliskiego Centrum. Sala wykładowa została przekształcona w pracownię plastyczną, a nad wszystkim czuwała plastyczka Krzysztofa Wosiek-Całka. Z najróżniejszych materiałów m.in. mąki, soli, grochu, soczewicy, kolorowego makaronu, sznurków, włóczki, nici, masy solnej dzieci potrafiły wyczarować obrazki, świeczniki i różne inne przedmioty małe dzieła sztuki. Ponieważ trwał jeszcze okres karnawałowy, niektóre dzieci przystały na propozycję wykonania strojów karnawałowych. Kiedy ukończono prace plastyczne, bawiono się w kalambury zawodoznawcze. Dzieci poznały m.in. zawody: ratownika, policjanta i bibliotekarza. Było też coś dla sportu zajęcia na pływalni, w tym oczywiście pływanie, gry w wodzie i bardzo ważne spotkanie z ratownikiem, który opowiedział o odpowiedzialności, jaką ponosi ratownik oraz wymaganiach, jakim należy sprostać, żeby podjąć pracę w tym zawodzie. O odpowiedzialności nieco innego rodzaju dzieci usłyszały w Miejskiej Komendzie Policji na spotkaniu z nadkom. Witoldem Goździelewskim. Mogły obejrzeć pomieszczenia komendy i poznać pracę Policji, a na koniec przejechać się samochodem policyjnym z włączonym sygnałem. Piękne przedmioty potrafi ą rozjaśnić i upiększyć każde wnętrze. naszym światem, dają nam energię, radość i uśmiech. Piękne przedmioty potrafią rozjaśnić i upiększyć każde wnętrze. Tworzą atmosferę i nadają charakter miejscu, w którym się znajdują. Szklane, ręcznie malowane naczynia czarują kolorem i grą światła. Są jak dodatki, bez których najlepsza nawet kreacja nie jest kompletna. Tekst i zdjęcie Barbara Bieżuńska Pomorska WK OHP Pomocniczym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Pobyt ten miał na celu, zgodnie z założeniami projektu, obserwację i przygotowanie dokumentacji fotograficznej dotyczącej ptactwa wodnego, jak: łabędzie, perkozy, kaczki. Kontakt z żywą przyrodą w starorzeczu Warty, przepiękne krajobrazy i urocze zakątki podsycały ciekawość i chęć obserwacji. Wiedzę teoretyczną w sposób dostępny i ciekawy przekazywali pracownicy ośrodka zawodowi ornitolodzy - podczas zorganizowanych przez nich prelekcji na temat Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. W przerwie między zdobywaniem wiedzy a podglądaniem przyrody uczestnicy zwiedzali również zespół zamkowy w Kórniku, gdzie zachwycił ich stary park z rzadko spotykanymi 250-letnimi gatunkami drzew i roślin. Wykorzystując fakt, że w pobliżu znajduje się Licheń, wszyscy uczestnicy zapragnęli odwiedzić to Sanktuarium i z bliska obejrzeć nowo wybudowaną Bazylikę. Mile spędzony czas na łonie przyrody, poznanie ciekawych miejsc rozbudziły ciekawość uczestników i ich zaangażowanie w dalszą realizację projektu. Po przyjeździe zajęliśmy się przygotowaniem budek lęgowych, które trzeba przygotować teraz dla wiosennych mieszkańców oraz karmników dla ptaków. Dorota Morawiec, Stanisław Stefaniak Śląska WK OHP Jeszcze tego dnia, po powrocie do Centrum, odbył się warsztat obejmujący różne formy twórczości. Dzieci wspólnie z wychowawcami starały się odpowiedzieć na pytanie Czy każdy człowiek jest twórczy? Chętnie i niezwykle obrazowo wypowiadały się na ten temat, a szczególnie interesowało je umieszczanie treści ich wypowiedzi na tablicy interaktywnej. W ostatni dzień półkolonii uczestnicy powędrowali do Miejskiej Biblioteki Publicznej, aby zapoznać się z zawodem bibliotekarza, regulaminem biblioteki oraz co należy zrobić, aby stać się pełnoprawnym czytelnikiem. Na pożegnanie dzieci otrzymały dyplomy uczestnictwa, które sprawiły im olbrzymią radość. Tekst i zdjęcie: Izabela Skonieczna Wielkopolska WK OHP Zakończenie dnia plastycznego. Od lewej Ilona Wosiek-Skonieczna, następnie uczestnicy i od prawej Krzysztofa Wosiek-Całka 19

20 BOGATA OFERTA CENTRUM Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy przy ulicy Glinki 140 oferuje swoją całoroczną działalność osobom chcącym pracować podczas ferii zimowych, wakacji lub w czasie wolnym od nauki, a także osobom, które zakończyły edukację i poszukują zatrudnienia. Doradca zawodowy Marcin Błażkow prowadzi zajęcia z żołnierzami zasadniczej służby zawodowej. Fot. Dagmara Owsianik Jako jednostka państwowa, czyni to bezpłatnie, ale i profesjonalnie. Od lat organizuje giełdy pracy bądź prezentuje się na różnych targach edukacji i pracy, realizuje projekty mające na celu wszechstronne przygotowanie do dorosłości. Nie zapomina także o najmłodszych, organizując im corocznie półkolonie i na co dzień różnego rodzaju zajęcia kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Jaki zawód wybrać? Jak zdobyć doświadczenie zawodowe i zwiększyć swoją szansę na znalezienie wymarzonej pracy? Od czego zacząć swoje poszukiwania? Jak sporządzić i realizować indywidualny plan działania? fachowej pomocy w tym obszarze udzielają doradcy zawodowi w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej, którzy podkreślają, iż to jedna z ważniejszych życiowych decyzji i wymaga dobrego przygotowania, to jest: określenia zainteresowań, umiejętności i możliwości, a tym samym indywidualnych potrzeb i aspiracji. Pomogą też właściwie napisać cv i list motywacyjny, a ponadto wskażą, gdzie i jak szukać pracy i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Mogą przyjechać do każdej szkoły, miasta, gminy i zorganizować zajęcia czy konsultacje, udostępnić posiadane zasoby informacyjne. Nasi doradcy to Dagmara Owsianik i Marcin Błażkow, którzy zapraszają Państwa do kontaktu telefonicznie pod numerem 052/ lub 052/ wew. 244, lub za pośrednictwem Młodzieżowe Biuro Pracy realizuje zadania z zakresu pośrednictwa pracy w kraju i za granicą, wszelkich programów rynku pracy oraz wsparcia organizatorów kursów i warsztatów. Współpracuje z pracodawcami z Bydgoszczy i okolic, a także Niemiec, Francji i Hiszpanii, oferując prace z różnych branż: gastronomii i hotelarstwa, rolnictwa, budownictwa lub związanych z pracami domowymi czy imprezami objazdowymi dla chętnych od 18 roku życia, ze znajomością języka lub bez znajomości, z doświadczeniem lub bez doświadczenia, w formie pracownika sezonowego lub tak zwanego pracownika gościa stażysty. Nie marnując czasu, nie czyniąc przerw w edukacji czy dotychczasowym życiu zawodowym, a traktując je jako kolejne okazje do wzbogacania indywidualnego obszaru doświadczeń, przygody, pozyskiwania dodatkowych umiejętności Monika Koprek i Elżbieta Gierszewska zapraszają do skorzystania z ofert, ZAJĘCIA Z OSADZONYMI Dzięki zawartemu porozumieniu między Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu a Zakładem Karnym w Przemyślu Mobilne Centrum Informacji Zawodowej prowadzi zajęcia z osadzonymi młodocianymi więźniami do 25 roku życia. Zakres zajęć warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego obejmuje tematykę związaną z poruszaniem się po rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego oraz zagadnienia podstaw przedsiębiorczości. Młodociani w większości nie mają odpowiedniego wykształcenia czy też zawodu, gdyż wcześnie mając konflikt z prawem zamknęli ścieżkę swojej kariery edukacyjnej i zawodowej. Podczas zajęć poznają własne zainteresowania i predyspozycje zawodowe, uczą się pisać dokumenty aplikacyjne, symulują rozmowy kwalifikacyjne i poznają rynek pracy. Podczas zajęć z zakresu przedsiębiorczości, oprócz informacji na temat formalności związanych z zakładaniem firmy i sporządzania biznesplanów, mają możliwość dokonania oceny własnych predyspozycji do zostania przedsiębiorcą oraz wykształcenia postawy przedsiębiorczej i kreatywnej. Interesująca w opinii uczestników była możliwość sprawdzenia własnej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości w indywidualnej pracy z programem: Czy własna firma to miejsce dla Ciebie? Dla niektórych osadzonych jest to pierwszy kontakt i trening z wykorzystaniem komputera. Zajęcia mają uświadomić uczestnikom, iż rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest niejednokrotnie najlepszym sposobem na spełnienie swoich ambicji zawodowych, uniknięcia problemu bezrobocia i zapewnienia sobie finansowej stabilności. Przekazano im wiedzę jak postępować, jakich informacji szukać i jak planować rozwój własnej firmy, aby odnieść sukces. Dorota Markowska- Słysz Podkarpacka WK OHP Zajęcia odbywają się cyklicznie, uczestnicy posługują się sprzętem komputerowym MCIZ. Doradcy zawodowi CEiPM w Bydgoszczy Marcin Błażkow i Dagmara Owsianik. Fot. Emilia Miażdżyk-Białowąs którymi dysponują. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 052/ lub 052/ wew Oferty zarówno krajowe, jak i zagraniczne, dostępne są także na specjalnej stronie Pośrednicy Centrum również czekają na właścicieli i prezesów firm, którzy zamierzają powiększyć załogę i przyjąć pracowników długo i krótkoterminowych. W zależności od potrzeb, organizowane są ponadto kursy odpłatne, na przykład pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu dla pracodawców, którzy chcą przyjąć ucznia na naukę zawodu, zawodowe (np. na kucharzy i sprzedawców) czy dotyczące bhp dla pracodawców i pracowników. Zapotrzebowanie na takie i inne kursy kierować można do Anny Gładkowskiej, dyżurującej pod numerem telefonu 052/ lub 052/ wew Wszystkich zainteresowanych zaś zapraszamy do odwiedzenia strony Anna Szmyd Kujawsko-Pomorska WK OHP DORADCY W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W Białymstoku doradcy z OHP po raz kolejny przeprowadzili zajęcia w Jednostce Wojskowej z poborowymi kończącymi odbywanie służby wojskowej. Uczestnikom zajęć została zaprezentowana oferta białostockiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, a także szeroki wachlarz usług z zakresu poradnictwa zawodowego, działalności Młodzieżowego Biura Pracy, w tym pośrednictwo pracy za granicą. Uczestnicy zajęć mieli również możliwość poznania metod poszukiwania pracy, zasad pisania dokumentów aplikacyjnych oraz zagadnień związanych z autoprezentacją. Prowadzący zajęcia zwrócili szczególną uwagę na możliwości uczestnictwa w projektach współfinansowanych z EFS realizowanych przez OHP. Młodzi żołnierze zadawali wiele pytań dotyczących zapotrzebowania na poszczególne zawody, ścieżki dalszego kształcenia, a także możliwości podwyższania kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach organizowanych przez OHP. Barbara Żak Podlaska WK OHP 20

Klub Integracji Społecznej 2010

Klub Integracji Społecznej 2010 Klub Integracji Społecznej 2010 Człowiek Najlepsza Inwestycja Klub Integracji Społecznej równe szanse Grudzień 2010 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zakończył realizację projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY

PROGRAM WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY PATRONAT: MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ PATRONAT WOJEWÓDZKI: Wojewoda Podlaski Maciej Żywno PATRONAT LOKALNY: Starosta Łomżyński Krzysztof Kozicki PROGRAM WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY Warszawa, 23-24.10.2013 r. Urszula Kowalska Dyrektor Biura Rynku Pracy Komenda Główna OHP 1 Ochotnicze Hufce Pracy Państwowa jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

W dniu r. został podpisany aneks do umowy na rok 2012 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres r.

W dniu r. został podpisany aneks do umowy na rok 2012 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres r. Informacja za rok 2012 z realizacji projektu systemowego pod nazwą Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania młodzieży zawarte w dniu 20 sierpnia 2013 r. pomiędzy Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Planuj karierę i pracuj bezpiecznie Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2015

Planuj karierę i pracuj bezpiecznie Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2015 Załącznik Planuj karierę i pracuj bezpiecznie Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2015 Hasło OTK: Poznaj swojego doradcę kariery Inauguracja: 12 października 2015 roku w Sali Konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku W 2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach przystąpił po raz trzeci

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

18-24 Czas na samodzielność

18-24 Czas na samodzielność 18-24 Czas na samodzielność Ochotnicze Hufce Pracy od stycznia 2007 roku do kwietnia 2008 roku realizowały w całej Polsce projekt pn. 18-24 Czas na samodzielność finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Toruński Zespół Szkół nr 8 włączył się do programu Profilatyka a Ty. - Chcemy zarażać innych swoimi pasjami zapowiadają gimnazjaliści. Gimnazjum nr 8 w Toruniu, które

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze zawarte w szkolnym Programie Profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (I) - MANIA PRACOWANIA

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (I) - MANIA PRACOWANIA Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (I) - MANIA PRACOWANIA 2015 Wstęp... 3 Założenia projektu,,mania Pracowania... 4 Rekrutacja...

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI 1. Funkcjonowanie WSDZ. 2. Rola i zadania szkoły. 3. Metody i formy pracy adresowane do uczniów. 4. Metody i formy pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

PaT/E w Gorzowie Wielkopolskim

PaT/E w Gorzowie Wielkopolskim PaT/E w Gorzowie Wielkopolskim Obsada Sekretu rozpoczęła próby złożeniowe W Gorzowie Wielkopolskim, 20 października 2015 roku rozpoczęło się szkolenie eksperckie PaT dla nauczycieli i policjantów, prowadzone

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dziennik Ustaw Nr 155 9173 Poz. 920 920 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie 1. Podstawa prawna w odniesieniu do doradztwa zawodowego: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZENIA: Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorczość pomysł młodych na życie Powitanie gości Uroczyste otwarcie konferencji

PROGRAM WYDARZENIA: Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorczość pomysł młodych na życie Powitanie gości Uroczyste otwarcie konferencji PROGRAM WYDARZENIA: Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorczość pomysł młodych na życie z udziałem ekspertów z Komisji Europejskiej, organizacji Junior Achievement Young Enterprise Europe oraz przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Projekt 15 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Na podstawie art. 16 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/05 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Śrem, 5 maja 2007 roku SPRAWOZDA Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Środowiskowy program reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych Znajdź swoje miejsce realizowany był w miesiącu kwietniu

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY 4-1 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA MK OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Ul. Zamenhofa 1 65-186 Zielona Góra tel./fax (68) 452-61-52 e-mail: osiw.zgora@ohp.pl OCHOTNICZE HUFCE PRACY Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17)

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 39-300 Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 583 02 42 mck.mielec@ohp.pl ppp.mielec@ohp.pl Ochotnicze Hufce Pracy w swojej działalności nawiązują do Ochotniczych Drużyn Roboczych (1932 rok) oraz do Junackich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

W dniu 05.03.2013 r. został podpisany aneks do umowy na rok 2013 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres 2009-2013 r.

W dniu 05.03.2013 r. został podpisany aneks do umowy na rok 2013 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres 2009-2013 r. Informacja za rok 2013 z realizacji projektu systemowego pod nazwą Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r.

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. SZKOLENIA OTWARTE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ KROK W DOROSŁOŚĆ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH OHP w jednostkach RYNKU PRACY Podlaskiej WK OHP w Białymstoku połączony z obchodami

WOJEWÓDZKI HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH OHP w jednostkach RYNKU PRACY Podlaskiej WK OHP w Białymstoku połączony z obchodami WOJEWÓDZKI HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH OHP w jednostkach RYNKU PRACY Podlaskiej WK OHP w Białymstoku połączony z obchodami 10 ROCZNICY PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Cel dni otwartych/planowanych

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Gwarancji dla Młodzieży przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy

Projekty realizowane w ramach Gwarancji dla Młodzieży przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy Projekty realizowane w ramach Gwarancji dla Młodzieży przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy Program Operacyjny Wiedza Edukacja - Rozwój (POWER) I oś priorytetowa- osoby młode na

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK KLUB PRACY jest miejscem, w którym osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może zdobyć umiejętności z zakresu aktywnego

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. ul. Mendego 3; 44-300 Wodzisław Śl. tel./fax (32) 456 19 93; e-mail: ppp-wodzislaw@wp.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. ul. Mendego 3; 44-300 Wodzisław Śl. tel./fax (32) 456 19 93; e-mail: ppp-wodzislaw@wp. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. ul. Mendego 3; 44-300 Wodzisław Śl. tel./fax (32) 456 19 93; e-mail: ppp-wodzislaw@wp.pl www.poradnia.wodzislaw.pl Realizacja doradztwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R.

KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R. KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R. W dniu 17 listopada 2015r. w Sali Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej odbyła się konferencja Zdrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 10 ROCZNICY PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ DNI OTWARTYCH OHP

PROGRAM OBCHODÓW 10 ROCZNICY PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ DNI OTWARTYCH OHP PROGRAM OBCHODÓW 10 ROCZNICY PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ DNI OTWARTYCH OHP Lp. Nazwa i adres jednostki OHP 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Ozorkowie, ul. Listopadowa 9a Termin wydarzenia/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH BSTO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 Opracowały: Iwona Nagrodzka 1. Roczny Plan Pracy Wychowawczej szkoły jest opracowany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ochotnicze Hufce Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy Ochotnicze Hufce Pracy OHOTNICZE HUFCE PRACY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA ZADANIA EDUKACYJNO WYCHOWAWCZE ORAZ INSTYTUCJA RYNKU PRACY Wojewódzka Komenda OHP Komenda Główna OHP Centrum Kształcenia i Wychowania

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Klub Integracji Społecznej 2011

Klub Integracji Społecznej 2011 Klub Integracji Społecznej 2011 Człowiek Najlepsza Inwestycja Klub Integracji Społecznej równe szanse Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM 1 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM nr 16 w Gdańsku 2017-2019 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72; 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. I. z 1996 r. nr

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE! ZAPOBIEGAMY ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM WŚRÓD MŁODZIEŻY Autorzy: Renata Gibas, Barbara Suska ŻORY 2015 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych każdy ma prawo do poradnictwa na każdym etapie swojego życia, poszukując optymalnej ścieżki dla swojej edukacji, rozwoju zawodowego, pracy oraz ogólnej satysfakcji ze swojego życia Rezolucja UE 2008 Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MOKRZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MOKRZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MOKRZESZOWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Program Profilaktyczny adresowany jest do społeczności szkolnej ZSCKR w Mokrzeszowie. W swojej koncepcji,

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI 1. DIAGNOZA ŚRODOWISKA. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostały badania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2015/2016 Ter Godziny Przedmiot Wykład/ Liczba godzin Prowadzący 24.10.2015 10.00-15.00 Współpraca ze służbami mundurowymi w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Działalność i zadania Podstawy prawne Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa, podległa ministrowi właściwemu do spraw pracy. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WIZYTA STUDYJNA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 16 MAJA 2011 ROKU

WIZYTA STUDYJNA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 16 MAJA 2011 ROKU WIZYTA STUDYJNA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 16 MAJA 2011 ROKU Dzień 16 maja 2011 roku był dla naszej szkoły szczególnym świętem. Zaprosiliśmy w progi szkoły, zacnych Gości, bo chwila była

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM:

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: GOPS.4221/90/2011 Szaflary dnia 05.12.2011 r. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE

Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE Zdrowie człowieka jest wartością, zasobem i środkiem do codziennego życia. Dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach na rok szkolny 2013/2014 Program działań profilaktycznych w szkole opracowany zostal na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni

Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni Podstawa prawna Programu Wychowawczego szkoły: Konstytucja RP; Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo