Planuj karierę i pracuj bezpiecznie Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planuj karierę i pracuj bezpiecznie Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2015"

Transkrypt

1 Załącznik Planuj karierę i pracuj bezpiecznie Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2015 Hasło OTK: Poznaj swojego doradcę kariery Inauguracja: 12 października 2015 roku w Sali Konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Okres trwania: października 2015 roku Zasięg: województwo warmińsko-mazurskie W okresie października 2015 roku z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie koordynatora Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego na terenie całego regionu Warmii i Mazur odbędzie się wiele ciekawych wydarzeń, których głównym celem będzie zachęcanie uczestników do świadomego planowania swojej kariery zawodowej i podkreślenie roli doradcy kariery w tym procesie oraz zwrócenie uwagi na aspekt bezpieczeństwa w poszukiwaniu pracy poprzez promocję działań umożliwiających znalezienie oferty bezpiecznej i legalnej. Planowane wydarzenia związane są z zainicjowaniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie VII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach, która w 2015 roku odbywa się pod ogólnopolskim przewodnim hasłem pn.; Poznaj swojego doradcę kariery. Czas realizacji OTK na Warmii i Mazurach zbiega się z okresem podsumowania autorskiego projektu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie pn. Nie daj się nabrać, którego głównym celem jest przekazanie wiedzy n. t. zagrożeń wynikających z podejmowania pochopnych decyzji o wyjeździe za granicę oraz wskazówek, gdzie i jak szukać pomocy, jeśli zostanie się ofiarą handlu ludźmi. Z uwagi na fakt, iż obecnie wiele młodych osób, planując swoją karierę zawodową rozważa wyjazdy do pracy za granicę, wiedza na temat niebezpieczeństw z nimi związanych oraz świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi jest niezbędna nie tylko dla nich ale również dla osób, które profesjonalnie zajmują się wspomaganiem planowania kariery zawodowej, w tym również decyzji o wyjeździe, czyli doradców zawodowych albowiem to oni będą mogli przekazywać ją dalej. Warunkiem aby

2 młodzi ludzie mogli korzystać z pomocy i wiedzy doradców zawodowych jest poznanie ich, miejsc, w których pracują oraz zakresu ich wsparcia. Na takiej podstawie zrodził się pomysł połączenia idei projektu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie z hasłem przewodnim OTK na Warmii i Mazurach, w organizację którego co roku od 7 lat angażuje się kilkadziesiąt instytucji Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego oraz wspólnego zorganizowania akcji informującej o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi, promującej bezpieczną pracę i karierę oraz umożliwiającej uzupełnienie wiedzy specjalistów d.s. kariery zawodowej. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie oraz Komenda Miejska Policji w Olsztynie do włączenia się w organizację OTK na Warmii i Mazurach 2015 planuje zachęcić 70 instytucji Warmińsko- Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego, w tym m.in. powiatowe urzędy pracy, uczelnie wyższe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Warmińsko- Mazurską Komendę OHP, Kuratorium Oświaty oraz Komedę Wojewódzką Policji, dzięki czemu wydarzenia będą mogły odbyć się w każdym powiecie i wielu gminach Warmii i Mazur. Cele do osiągnięcia: upowszechnienie wiedzy na temat bezpiecznych wyjazdów za granicę oraz zagrożeń wynikających z podejmowania pochopnych decyzji o wyjeździe udzielenie wskazówek gdzie i jak szukać pomocy, jeśli zostanie się ofiarą handlu ludźmi zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z handlem ludźmi i wyjazdami do pracy za granicę promowanie idei planowania kariery ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i legalności pracy w kraju i za granicą upowszechnienie wiedzy na temat roli doradztwa zawodowego w procesie planowania kariery i poszukiwania pracy udostępnienie materiałów informacyjnych Główni odbiorcy wydarzeń: Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i młodzież akademicka

3 Bezrobotni i poszukujący pracy Osoby pracujące zainteresowane podjęciem innej działalności społeczno-zawodowej Doradcy zawodowi pracujący w różnych instytucjach, wspierający inne osoby w planowaniu kariery zawodowej Nauczyciele i wychowawcy realizujący zadania związane z doradztwem zawodowym Przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz młodych, Inni zainteresowani podjęciem bezpiecznej legalnej pracy za granicą oraz wsparciem doradczym w planowaniu kariery zawodowej. Ramowy Program wydarzeń I. Konferencja inaugurująca VII edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach pn.: Planuj karierę i pracuj bezpiecznie. Program konferencji Rejestracja uczestników Powitanie gości Zdzisław Szczepkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz insp. Marek Walczak, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie Wystąpienia: Marian Podziewski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski; Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Sytuacja na regionalnym rynku pracy a wyjazdy do pracy za granicą Zdzisław Szczepkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Bezpieczna praca za granicą z EURES - bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą Anna Dolistowska Buza, doradca EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Obraz zjawiska handlu ludźmi w Polsce Juliusz Karpiński, Przedstawiciel Departamentu Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Nie tylko dzieci dają się nabrać... podsumowanie projektu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie - Lidia Cynt, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

4 Rola Policji w zwalczaniu przestępstw związanych z handlem ludźmi podkomisarz Krzysztof Bilicki, Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Praca w Holandii co należy wiedzieć przed wyjazdem? przedstawicielki policji holenderskiej i organizacji pozarządowej FairWork Dyskusja Podsumowanie i zakończenie konferencji Zdzisław Szczepkowski Poczęstunek Data i miejsce konferencji: 12 października 2015 roku, Olsztyn, Sala Konferencyjna Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestnicy konferencji: doradcy zawodowi z różnorodnych instytucji, pośrednicy pracy, nauczyciele i wychowawcy szkół i placówek wychowawczych realizujący zadania związane z poradnictwem zawodowym, dyrektorzy urzędów pracy i szkół, przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz inni profesjonalnie zajmujący się doradzaniem, informowaniem oraz wspieraniem kariery zawodowej. Organizatorzy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Komenda Wojewódzka Policji oraz Komenda Miejska Policji w Olsztynie. II. Konferencji będzie towarzyszyła mobilna wystawa, która zawiera: zdjęcia dotyczące handlu ludźmi, prezentujące różne formy wykorzystania; podstawowe informacje dotyczące handlu ludźmi; informacje dla osób wyjeżdżających za granicę oraz informacje o możliwości otrzymania pomocy. Treść wystawy będzie w 3 językach: polskim, angielskim oraz rosyjskim. Data i miejsce wystawy: 12 października 2015 roku, Olsztyn, hol przed Salą Konferencyjną Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Odbiorcy: uczestnicy konferencji i inni zainteresowani Organizator Ministerstwo Spraw Wewnętrznych III. Konkurs plastyczny Mój wymarzony zawód. Konkurs będzie zorganizowany wśród uczniów szkół gimnazjalnych. Zostanie opracowany Regulamin Konkursu oraz powołana Komisja Konkursowa, której zadaniem będzie wybór 3 najlepszych prac, za które ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje dotyczące

5 konkursu, w tym kryteriów oceny prac będą zawarte w regulaminie, który będzie dostępny na stronie w zakładce OTK Cele konkursu: - rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań wiedzą o zawodach i świecie pracy, - pobudzenie wyobraźni uczniów na temat swojej przyszłości zawodowej, - odwołanie się do wartości jaką jest praca. Okres trwania i zasięg konkursu: 1 30 września 2015 roku, województwo warmińskomazurskie. Odbiorcy: nauczyciele szkół gimnazjalnych, uczniowie. Organizator Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie IV. Wydarzenia powiatowe organizowane przez instytucje Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego na terenie ich działalności w ramach OTK 2015, tj.: powiatowe konferencje, spotkania, warsztaty, konkursy, prelekcje itp. Do wszystkich instytucji Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego zostały wysłane pisma zachęcające do włączenia się w organizację OTK 2015 na terenie działalności swoich instytucji i placówek wraz ze wzorem, według którego powinny opisać zaplanowane w ramach akcji wydarzenia. Na podstawie otrzymanych informacji zostanie opracowane kalendarium wydarzeń OTK 2015 na Warmii Mazurach, które będzie dostępne na stronach oraz Data i miejsce wydarzeń: października 2015 roku, teren całego województwa (szczegółowe informacje znajdą się w wojewódzkim kalendarium wydarzeń). Odbiorcy: mieszkańcy gmin i powiatów, grupy określone prze organizatorów Organizatorzy: powiatowe urzędy pracy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jednostki organizacyjne OHP oraz inne instytucje Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. V. Spotkania na terenie szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych województwa warmińsko-mazurskiego na temat: Planuj karierę i pracuj bezpiecznie oraz Poznaj swojego doradcę kariery.

6 Spotkania na terenie szkół są stałym elementem kolejnych edycji OTK na Warmii i Mazurach, które cieszą się największym zainteresowaniem szkół i uczelni regionu Warmii i Mazur. Tegoroczne odbędą się pod hasłem: Planuj karierę i pracuj bezpiecznie oraz Poznaj swojego doradcę kariery. Na zaproszenie szkół i uczelni będą odwiedzać je doradcy zawodowi z PUP, OHP, poradni psychologiczno-pedagogicznych, asystenci EURES oraz funkcjonariusze komend powiatowych i miejskich policji w celu przekazania młodzieży uczącej się wiadomości na temat: na czym polega doradztwo zawodowe? dlaczego jest ważne w planowaniu kariery zawodowej? gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc? bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą, zagrożeń wynikających z podejmowania pochopnych decyzji w sprawie podjęcia dorywczej pracy za granicą, procedur handlu ludźmi oraz wskazówek - gdzie i jak szukać pomocy, jeśli zostanie się ofiarą handlu ludźmi?. W celu sprawnej organizacji tych spotkań Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zwrócił się do powiatowych urzędów pracy, które co roku bardzo aktywnie włączają się w wojewódzką akcję z prośbą o wytypowanie doradcy zawodowego/doradcy EURES, który utworzy Zespół doradców zawodowych (z instytucji PAKTU), w skład którego w tym roku wejdzie również funkcjonariusz policji i który to będzie odwiedzał zainteresowane szkoły i uczelnie. W celu ujednolicenia przekazywanych informacji oraz ułatwienia przygotowania się do tych spotkań Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie wraz z Komendą Miejską Policji opracuje prezentację multimedialną oraz przekaże ją do każdego Zespołu. Data i miejsce wydarzeń: października 2015 roku, szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie Warmii i Mazur. Uczestnicy: uczniowie szkół i młodzież akademicka Organizatorzy: powiatowe urzędy pracy, jednostki OHP, komendy powiatowe policji, centra informacji i planowania kariery zawodowej WUP w Olsztynie. Opracowanie: Bożena Piątek, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie: 89/

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Lubelska Wojewódzka Komenda OHP materiały konferencyjne Lublin 2006 Skład i łamanie: Andrzej Famielec Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

http://www.doradztwozawodowe-koweziu.pl/aktualnosci/90-na-dobry-poczatek.html Drodzy Użytkownicy Portalu!

http://www.doradztwozawodowe-koweziu.pl/aktualnosci/90-na-dobry-poczatek.html Drodzy Użytkownicy Portalu! Artykuł pobrany ze strony: http://www.doradztwozawodowe-koweziu.pl/aktualnosci/90-na-dobry-poczatek.html Aktualności Na dobry początek 2012-01-07 00:00 Drodzy Użytkownicy Portalu! Strona projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy

Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy 4 (13) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce Człowiek - najlepsza inwestycja Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 Samorząd

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów:

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów: Miasta Otwarte Miasta Otwarte to akcja prowadzona w ramach kampanii Włącz się w Polskę. Jej celem jest wyróżnienie działań samorządów miejskich na rzecz integracji imigrantów. Zjawiska mediacji ludności

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE

MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W OLSZTYNIE W ROKU 2012 OLSZTYN LUTY 2013 Miejski Urząd Pracy Al. Piłsudskiego 64b 10-450 Olsztyn tel. 89 537 28 00 fax. 89 537 28 01

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biuro Karier Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy

Akademickie Biuro Karier Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, tel.centrali (0-22)631-22-15 do 17, fax 631-42-03, www.wup.mazowsze.pl e-mail: wawu@praca.gov.pl URZĄD PRACY Akademickie Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

N r 12 ( 1 5 6 ) g r u d z i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l

N r 12 ( 1 5 6 ) g r u d z i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l N r 12 ( 1 5 6 ) g r u d z i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l Fot. Anna Stańczuk Szkolny Dzień Kariery w Siedlcach Czyt. str. 6 Dni Otwartych Drzwi w OHP str. 3 Wojewódzkie Rady Programowe

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Konieczność świadczenia profesjonalnej pomocy doradczej wynika ze zmienności i destabilizacji współczesnego świata, globalizacji

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo