1 Każdą następną nieobecność odpracowujemy indywidualnie. Formę ustalają prowadzący zajęcia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Każdą następną nieobecność odpracowujemy indywidualnie. Formę ustalają prowadzący zajęcia."

Transkrypt

1 Kursy: Warsztaty metodologiczne, Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych. ECTS: 4+4, warsztaty 30 g., laboratoria 30 g. Prowadzący: mgr Magdalena Piejko, mgr Michał Wanke Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski, Collegium Civitas, p. 342, tel.: , Miejsce i czas: Collegium Civitas, piątek, sala 120 środa,, sala 16 Opis kursu: Celem połączonych kursów jest zapoznanie studentów z jakościową orientacją metodologiczną, odpowiednim zapleczem teoretycznym, metodami i technikami badań oraz praktycznym przepracowaniem omawianych kwestii. Opracowywane dane zostaną przygotowane do i poddane analizie przy pomocy oprogramowania QDA. Studenci będą pracować w zespołach, które na koniec kursu przedstawią raporty z badań. Forma i warunki zaliczenia: podstawą zaliczenia i oceny jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (możliwa jedna nieusprawiedliwiona nieobecność 1 ). Studenci będą oceniani za wkład w pracę w zespołach. Nieprzygotowanie na zajęcia będzie traktowane jak nieobecność. Nieukończenie zadania grupy będzie sankcjonowane obniżeniem o 0,5 punktu końcowej oceny grupy. Oceny z obu kursów zostaną wystawione na podstawie prezentacji wyników badania grupy oraz raportu z badań (nieprzekraczalny termin oddania 21 v 2010). Konsultacje: proszę nie wahać się kontaktować via we wszystkich kwestiach związanych z kursem. Jeśli potrzeba spotkać się osobiście, proszę umawiać się również używając adresu poczty elektronicznej bądź bezpośrednio na zajęciach. Preferujemy godziny konsultacji: Magdalena Piejko: ; Michał Wanke: oraz , w środy. Ogłoszenia: wszystkie wiadomości na temat kursu będą zamieszczane na bieżąco pod adresem: Materiały: teksty dostępne w formie elektronicznej jeśli w bibliografii nie ma podanego adresu do pliku - umieszczono pod adresami: W przypadku kłopotów z dostępnością tekstów drukowanych proszę kontaktować się z prowadzącymi. Oprogramowanie: podczas kursu będziemy korzystać z darmowej wersji progrmau QDA Atlas TI, przeglądarki internetu Firefox oraz pakietu biurowego Open Office lub podobnego. Źródła: pl.openoffice.org/. 1 Każdą następną nieobecność odpracowujemy indywidualnie. Formę ustalają prowadzący zajęcia. 1

2 1. Spotkanie organizacyjne Czas: środa, 17 II, :00 wszystkie grupy Sala: 104 Informacje: Podział na grupy. Prezentacja kursu. Zasady udziału. Forma i zasady zaliczenia. 2. Wprowadzenie do QDA Czas: środa, 24 II Sala: 16 Wprowadzenie do QDA. Przegląd dostępnych aplikacji. Wspomaganie komputerem projektu badawczego. David Silverman, Prowadzanie badań jakościowych, Warszawa Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych. 3. Podejście jakościowe w badaniach socjologicznych Czas: piątek 26 II, Interakcjonizm symboliczny. Metodologia teorii ugruntowanej. Założenia. Prowadzenie badań jakościowych. Anselm Strauss, Barney Glaser, Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków Odkrywanie teorii ugruntowanej. Norman Denzin, Yvonna Lincoln, Metody badań jakościowych, Warszawa Wprowadzenie: dziedzina i praktyka badań jakościowych. Czas: środa, 3 III Wprowadzenie do QDA. Interfejs. Podstawowe operacje. 2

3 Krzysztof Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa Teoria ugruntowana naturalistyczno-humanistyczną orientacją w badaniach terenowych. David Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa Czym są badania jakościowe? 4. Temat badań: społeczny wymiar anoreksji Czas: piątek, 12 III Pytania badawcze. Drzewo problemów. Cele projektu. Efekt: tekst naukowy o anoreksji (socjologiczny) dla każdej grupy. Abstrakt. Howard Becker, Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, Warszawa Rodzaje dewiacji. Model sekwencyjny. Czas: środa, 17 III Sylwia Breczko, Ciało w socjologii. Między indywidualizacją a polityzacją, Kultura Współczesna 1/2009. grupy: 1, 4, 7, 10. Praca konceptualna z komputerem i siecią. Narzędzia pobierania danych. Wolfgang Welsch, Procesy estetyzacji. Zjawiska, rozróżnienia, perspektywy, Sztuka i estetyzacja. Studia teoretyczne, pod redakcją Mariana Golki i Krystyny Zamiara, Poznań grupy: 2, 5, 8, 11. Mirosław Lenart, Zapomniany świat dawnego mistycyzmu, czyli o znaczeniu jedzenia i ciała u kobiet w komunikacji z Bogiem, Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, pod redakcją Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Opole grupy: 3, 6, 9, 12. 3

4 5. Metody i techniki badań jakościowych Czas: piątek 19 III Źródła danych jakościowych. Rodzaje metod. Dobór metod do problemu badawczego. Naukowy tekst o anoreksji zadanie z poprzednich zajęć. Anselm Strauss, Barney Glaser, Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków Nowe źródła danych jakościowych. Kathy Charmaz, Teoria ugruntowana, Warszawa Kilka refleksji na temat metod. Czas: środa, 24 III Wstępne wyszukiwanie informacji na temat problemu oraz materiału badawczego. Narzędzia do katalogowania i organizacja pracy badawczej. Inne narzędzia do pozyskiwania danych online. Eszter Hargittai, Research Confidential. Solutions to Problems Most Social Scientists Pretend They Never Have, Michigan Online Survey. Instant Publication, Instant Mistake, All of the Above. Norman Denzin, Yvonna Lincoln, Metody badań jakościowych, Warszawa Metody, polityka i etyka reprezentacji w etnografii online. 6. Metody i techniki badań jakościowych Czas: piątek, 26 III Dobór metod do problemu badawczego. Metoda biograficzna. Analiza zawartości przekazów a analiza treści. Analiza danych wizualnych. Analiza pól semantycznych. Procedury badawcze. Czas: środa, 31 III Podstawowe operacje QDA. 4

5 Jan Szczepański, Charakterystyka metody biograficznej. Zasady analizy dokumentów biograficznych, Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów, pod redakcją Mariana Malikowskiego i Mariana Niezgody, Tyczyn 1997, Tom II. Ingeborg Helling, Metoda badań biograficznych, Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów, pod redakcją Mariana Malikowskiego i Mariana Niezgody, Tyczyn 1997, Tom II. Norman Denzin, Reinterpretacja metody biograficznej, Metoda biograficzna w socjologii, pod redakcją Jana Włodarka i Marka Ziółkowskiego, Warszawa Tomasz Goban-Klas, Analiza zawartości przekazów masowych. Badania empiryczne w socjologii, pod redakcją Mariana Malikowskiego i Mariana Niezgody, Tyczyn 1997, Tom II. Walery Pisarek, Analiza zawartości przekazu. Procedura badawcza, Badania empiryczne w socjologii, pod redakcją Mariana Malikowskiego i Mariana Niezgody, Tyczyn 1997, Tom II. Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa Analiza treści. Marcus Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Niezbędnik badacza, Warszawa Podejścia w badaniach wizualnych Krzysztof Konecki, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, Przegląd Socjologii Jakościowej, 1/2005. Dostęp grudzień 2005 (http://www.qualitativesociologyreview.org /PL/archive_pl.php). Sławomir Krzychała, Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej, Wrocław Dokumentarna interpretacja obrazu w stronę rekonstrukcji ikonicznych zasobów wiedzy. Régine Robin, Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud, Język i społeczeństwo, pod redakcją Michała Głowińskiego, Warszawa Marek Kłosiński, Semantyczna analiza pojęć bezrobocie i bezrobotny ( bezrobotni ) w wypowiedziach prasowych, Kultura i społeczeństwo, 3/

6 7. Ramy projektu badawczego Czas: piątek, 9 IV Zasięg czasowy i przestrzenny projektu. Publiczne/prywatne. Dobór próby. Etyka. Czas: środa, 14 IV Nancy Baym, Anette Markham, Internet Inquiry. Conversations about the Method, Thousand Oaks, How Can Qualitative Internet Researchers Define the Boundaries of Their Projects? Kathy Charmaz, Teoria ugruntowana, Warszawa Teoretyczne pobieranie próbek, nasycanie i sortowanie. Wykonanie doboru próby w internecie. Wykorzystanie narzędzi online do organizacji danych i kodowania otwartego. 8. Kodowanie Czas: piątek, 16 IV Kodowanie otwarte. Klucz kategoryzacyjny. Czyszczenie kategorii. Efekt: kodowanie otwarte całego materiału Kathy Charmaz, Teoria ugruntowana, Warszawa Kodowanie w praktyce teorii ugruntowanej. Anselm Strauss, Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research, Thousand Oaks Rozdziały: 5. Analysis Through Microscopic Examination of Data 6. Basic Operations: Asking Questions and Making Comparisons 7. Analytic Tools Czas: środa, 21 IV Archiwizowania materiałów. Przygotowanie i import do programu QDA. 6

7 8. Open Coding Krzysztof Konecki, Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej, Przegląd Socjologii Jakościowej, 3/2008. Dostęp, listopad 2008 (http://www.qualitativesociologyreview.org/pl/archive_pl.php). 9. Kodowanie Czas: piątek, 23 IV Kodowanie otwarte. Klucz kategoryzacyjny. Czyszczenie kategorii. Analiza formalna, tematyczna i kontekstowa. Efekt: stworzenie drzewa kodów Anselm Strauss, Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research, Thousand Oaks Rozdziały: 9. Axial Coding 10. Selective Coding 11. Coding for Process Czas: środa, 28 IV Oznaczanie segmentów danych. Tworzenie kodów. Rodziny kodów. Mema. Justyna Szulich Kałuża, Społeczny obraz świata w fotografii o zastosowaniu analiz fotografii w badaniach socjologicznych, Co widać? Pod redakcją Marka Krajewskiego i Jerzego Kaczmarka, Poznań Kodowanie Czas: piątek, 30 IV Kodowanie otwarte. Klucz kategoryzacyjny. Czyszczenie kategorii. Noty metodologiczne i teoretyczne. Efekt: przypisanie kodów do materiału; wyczyszczenie kodów Czas: środa, 5 V Praca z kodami. Kategoryzacja. Wstęp do konceptualnego poziomu analizy. 7

8 Anselm Strauss, Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research, Thousand Oaks Rozdziały: 12. The Conditional/Consequential Matrix 13. Theoretical Sampling 14. Memos and Diagrams 11. Generowanie teorii Czas: piątek, 7 V Tworzenie systemów opisowych: opis prosty i typologiczny. Ramy odniesienia. Budowanie teorii średniego zasięgu. Anselm Strauss, Barney Glaser, Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków Część pierwsza: Generowanie teorii za pomocą metody porównawczej. Czas: środa, 12 V Praca z kodami. Tworzenie relacji pomiędzy kodami, memami i innymi jednostkami analizy. 12. Generowanie teorii Czas: piątek, 14 V Model pojęciowy. Sieci znaczeń. Powrót do założeń wstępnych. Wartość przeprowadzonych analiz. Kathy Charmaz, Teoria ugruntowana, Warszawa Kodowanie w praktyce teorii ugruntowanej. Krzysztof Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa Rozdziały: 4.1 Pytania o realność badanej rzeczywistości. Czas: środa, 19 V Mema. Rodziny kodów. Relacje między kodami. 8

9 4.2 Procedury triangulacji. 4.3 Wnioski. David Sillverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa Wiarygodność badań jakościowych. 13. Tworzenie raportu z badań Czas: piątek, 21 V Efekt: raport z badań i prezentacja multimedialna wyników. Kathy Charmaz, Teoria ugruntowana, Warszawa Pisanie wstępnej wersji pracy naukowej. Marcus Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Niezbędnik badacza, Warszawa Prezentowanie wyników badań wizualnych. Norman Denzin, Yvonna Lincoln, Metody badań jakościowych, Warszawa O pisaniu, o pisaniu socjologii. Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa Załącznik C: Raport z badań. Czas: środa, 26 V Eksport danych. Formatowanie tekstu. DTP. Prezentacja danych. 9

10 14. Prezentacja wyników badań Czas: środa, 31 V, wszystkie grupy Sala: 104 Prezentacja wyników badań. Oceny. Wpisy. 10

Przegląd. Socjologii Jakościowej. Tom X Numer 2 Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo. 31 maja 2014. pod redakcją Jakuba Niedbalskiego

Przegląd. Socjologii Jakościowej. Tom X Numer 2 Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo. 31 maja 2014. pod redakcją Jakuba Niedbalskiego 31 maja 2014 Przegląd Socjologii Jakościowej Tom X Numer 2 Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo pod redakcją Jakuba Niedbalskiego Polskie Towarzystwo Socjologiczne www.przegladsocjologiijakosciowej.org

Bardziej szczegółowo

Wraz z rozwojem procesów komputeryzacji

Wraz z rozwojem procesów komputeryzacji Abstrakt Słowa kluczowe Jakub Niedbalski, Uniwersytet Łódzki Izabela Ślęzak, Uniwersytet Łódzki Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur Celem artykułu jest wskazanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne Kod ECTS Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: polski Liczba

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, prof. UE prof. zw dr hab. Marian Strużycki. Korekta: Monika Baranowska. Copyright by Difin SA Warszawa 2013

Recenzenci: dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, prof. UE prof. zw dr hab. Marian Strużycki. Korekta: Monika Baranowska. Copyright by Difin SA Warszawa 2013 Copyright by Difin SA Warszawa 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. Recenzenci: dr hab.

Bardziej szczegółowo

cji (strategia code and retrieve; Niedbalski, Ślęzak 2012)

cji (strategia code and retrieve; Niedbalski, Ślęzak 2012) Artur Piszek Powszechność metod analizy jakościo- gramowania przekształcili je w algorytmy kom- Krzysztof Stachura Uniwersytet Gdański wej w programach komputerowych Pamięć komputerowa znacznie lepiej

Bardziej szczegółowo

Jacek Bieliński Collegium Civitas Katarzyna Iwińska Collegium Civitas Anna Rosińska-Kordasiewicz Uniwersytet Warszawski

Jacek Bieliński Collegium Civitas Katarzyna Iwińska Collegium Civitas Anna Rosińska-Kordasiewicz Uniwersytet Warszawski ASK, 2007, nr 16, strony 89 114 Copyright by ASK, ISSN 1234 9224 89 Jacek Bieliński Collegium Civitas Katarzyna Iwińska Collegium Civitas Anna Rosińska-Kordasiewicz Uniwersytet Warszawski ANALIZA DANYCH

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metodyka etnograficznych badań terenowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methodology of ethnographic

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI

TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI Książkę dedykuję promotorce mojego doktoratu, dr hab. Barbarze Fatydze, która wcześniej niż ja uwierzyła, że to się uda, i mojej Mamie, która zawsze była gotowa rozmawiać ze

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: SOCJOLOGIA Rok akademicki 011/01 Europejski System Transferu Punktów 1. Informacja o Wydziale 1.1.

Bardziej szczegółowo

Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HSO-2-204-EG-n Punkty ECTS: 6

Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HSO-2-204-EG-n Punkty ECTS: 6 Nazwa modułu: Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HSO-2-204-EG-n Punkty ECTS: 6 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Współczesny rozwój technologii komputerowej,

Współczesny rozwój technologii komputerowej, Abstrakt Słowa kluczowe Kamil Głowacki Uniwersytet Łódzki Organizacja procesu badawczego a oprogramowanie do organizacji wiedzy i zarządzania projektem badawczym Artykuł wprowadza czytelnika w obszar programów

Bardziej szczegółowo

Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce 1

Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce 1 86 Krzysztof Jurek Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce 1 Abstrakt: Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie jednej z intensywniej rozwijających się metod badawczych

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY:

ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY: ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY: dr hab. Cezary Domański, prof. UMCS Liczba punktów ECTS: 3 (1,5+1,5) Blok przedmiotów obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Emilia Soroko Instytut Psychologii UAM

Emilia Soroko Instytut Psychologii UAM Jak pisać dysertację jakościową? Wybrane zasady raportowania badań jakościowych Emilia Soroko Instytut Psychologii UAM Badania naukowe to działalność publiczna brzmi pierwsze zdanie jednego z rozdziałów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z badania Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013 Koordynator badania: Kamil Sijko Redakcja

Bardziej szczegółowo

Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków

Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków b) c) ORYGINALNE ARTYKUŁY BADAWCZE Agata Szwech Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków DOI: http://dx.doi.org/10.12775/pbe.2013.015 Coaching ustalenia teoretyczne Coaching jest zagadnieniem

Bardziej szczegółowo

Niniejszy artykuł poświęcony jest, po pierwsze,

Niniejszy artykuł poświęcony jest, po pierwsze, Abstrakt Słowa kluczowe Maciej Brosz Uniwersytet Gdański Badanie jakościowe w warunkach niedoszacowania czasu czyli o konieczności podążania na skróty. Organizacja procesu badawczego pod kątem zastosowania

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo