DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with"

Transkrypt

1 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ RTI SR 1, SR, SR.3, SR.4 OIS Siłowniki elektryczne RTI są wyposażone w moduł elektroniki S3. oże być sterowany napięciem 4 (sterowanie ) lub analogowym sygnałem wejściowym prądowym lub napięciowy (sterowanie 3). rogramuje się je za pomocą przycisków i migających diod na płycie sterowniczej lub za pomocą programu na (interfejs RS 3). Są przeznaczone do pracy regulacyjne lub pracy O O. SRITIO lectric actuators RTI are equipped with electronics S3. They are controlled by voltage 4 ( operation) or by analogue input signal: current or voltage (3 operation). arameters setting is done through pushbuttons and blinking diodes placed on a control board, by means of a local control unit or via programme (interface RS 3). The actuators are aimed for modulating operation or operation OO. WYOSŻI STROW I UKJ S3 apięcie zasilania 30 rzyłącze elektryczne na listwę zaciskową Wyłącznik termiczny silnika wewnątrzuzwojeniowy Wyłączanie w położeniach krańcowych od momentu i od położenia oment wyłączający regulowany od 50% do 100% lokowanie momentu w położeniach krańcowych lokowanie momentu przy rozruchu (starcie) programowane przekaźniki R1, R (18 funkcji ustawienia) rzekaźnik RY Sterowanie sygnałem 0/4 0 m, 4 1 m, 1 0 m, lub 0/ 10 (nie dla S3 w wersji ) Sterowanie napięciem 4 Sterowanie impulsowe Tryb synchronizacji pracy (praca przerywana) unkcja bezpieczeństwa S (reakcja na awarię) rądowy nadajnik położenia 4 0 m pasywny (nie dla modułu S3 w wersji ) Zasilacz z napięciem 4, 40 m do zasilania wejść sterujących Wyjście zgłaszania awarii rzałka sterowana z płyty sterowniczej Wskaźnik położenia na diodach oduł komunikacji RS 3 rogram do programowania na echaniczne ograniczniki kąta obrotu rzyłącze mechaniczne kołnierzowe według ISO 511 Sterowanie ręczne Stopień ochrony STR QUIT and UTIOS Supply voltage 30 Terminal board connection rotection of the motor against overheating Switching off in limit positions from the position or torque djustable switching offtorque from 50 % to 100 % Torque blocking in limit positions Torque blocking during the start freely programmable relays R1, R (18 functions) Relay RY ontrol by unified signal 0/4 0 m, 4 1 m, 1 0 m, or 0/ 10 (not for S3 in version) ontrol voltage for remote control 4 Impulse control (inching duty) Timing mode / regime of operation Safety function S (failure reaction) lectronic position transmitter 40 m passive (not for S3 in ) uxiliary voltage output 4, max. 40 m for supply of the control inputs and transmitter Output for failure messages Space heater operated by control unit position indicator ommunication interface RS 3 rogramme for parameters setting by echanical stop ends echanical connection flange ISO 511 anual control rotection code WYOSŻI OTKOW Sterowanie lokalne dla siłowników z systemem S3 oduł 3 dodatkowych przekaźników R3, R4, R5 oduł 6 dodatkowych przekaźników R1, R, R3, R4, R5, RY Wersja z modułem komunikacji ROIUS 0/1 Wersja z modułem komunikacji OUS RTU ITIO TRI QUIT ocal control for actuators with S3 system dditional relays R3, R4, R5 dditional relay module R1, R, R3, R4, R5, RY ersion with control board ROIUS 0/1 ersion with control board OUS RTU 5

2 SR 1 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ Tabela specyfikacyjna \Specification table\ SR 1 Kod zamówienia \Order code\ 31. x x x x x x / x x Odporność klimatyczna \limate resistance\ 10) Standardowe \standard \ Tropikalne \tropics\ Klasa korozyjności atmosfery \orrosivity category\ 4 Temperatura otoczenia Okolitá teplota \mbient temperature\ \mbient temperature\ Zimne \cold \ Stopień ochrony \nclosure\ ) I orskie \sea\ odłączenie elektryczne \lectric connection\ a listwę zaciskową \To terminal board\ Sterowanie silnikiem \Switching of electric motor\ Za pomocą optoelementów \ia optoisolators\ Za pomocą styczników rewersyjnych \ia r everse relays\ apięcie zasilania \oltage\ 3) Schemat podłączenia \Wiring diagram\ 30 0 Z514, Z53, Z z 0 Z574, Z574c Z514, Z53, Z z 10 Z574, Z574c T 4 J 3x400 Z53, Z536, Z z 3x380 Z574e, Z574b oment wyłączający \Switchingoff torque\ 46 m 90 m 90 m 7 m oment obciążenia 3) \oad torque\ Reżim pracy ZamknijOtwórz \O O duty\ 40 m 80 m 80 m 63 m oment obciążenia \oad torque\ raca regulacyjna \odulating duty\ 63 m 63 m 50 m 33) zas przestawienia \Operating time\ 50 z 60 z 10 s/90 0 s/90 40 s/90 8 s/90 17 s/90 34 s/ s/90 34) 67 s/90 3 Z mechanicznymi ogranicznikami kąta obrotu \With stop ends\ ez mechanicznych ograniczników dowolnie programowane \Without stop ends program adjustable\ Kąt roboczy \Operating angle\ 4) łyta sterownicza \ontrol board\ Sterownie Sygnały sterujące \ontrol ommand input\ Sygnał wyjściowy \Output signal\ Schemat podłączenia \Wiring diagram\ O O i impulsowe \and inching\ 4 Z515 Z537 S3 3/ odulacyjne \ odulating\ 0/4 0 m 0/ 10 O O i impulsowe \ and inching\ m pasywny \passive\ Z514 Z53 Z53 Z536 S3 1 S3 S3 1 S3 OUS RTU ROIUS 0 / 1 Jednokanałowy \1 hannel\ redundant Jednokanałowy \1 hannel\ redundant O O i impulsowe \ and inching\ 4 Z574c, Z574e Z574, Z574b Z574c, Z574e Z574, Z574b R iąg dalszy na następnej stronie \ext page\ 6

3 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ SR 1 Tabela specyfikacyjna \Specification table\ SR 1 Kod zamówienia \Order code\ 31. x x x x x x / x x rzyłącze mechaniczne \echanical connection\ Kołnierzowe \lange\ ISO 511 Uchwyt, trzpień wyjściowy, pióro \Stand, Output shaft, Key\ Uchwyt + źwignia \Stand + ever\ 05/07 Uchwyt + źwignia + ięgło T 360 \Stand + arge lever + ullrod T 360\ Kształt wpustu \oupling shape\ Wymiar ISO \imension\ x x 0 Ø0 6) x x x11 8 8x13 17 Ø17 6) x x16 6) Ø18 Ø30 63) Ø 8 64) 17x5 Ø Rysunek wymiarowy \imensional drawing\ , 010, 03 66) Q R S T U W Z J K Wyposażenie dodatkowe \dditional equipment\ ez opisu w zamówieniu: ustawiony jest max. moment wyłączający i kąt roboczy 90. \o additional equipment; adjusted to max. switchingoff torque and operating angle 90. \ Ustawienie kąta roboczego na określoną wartość. \djustment of operating angle to required value\ Ustawienie momentu wyłączającego z wybranego zakresu pracy na określoną wartość. \djustment of switchoff torque to required value\ oduł 3 dodatkowych przekaźników R3, R4, R5 (moduł S3 R3) \dditional relay module R3, R4, R5 (module S3 R3)\ Sterowanie lokalne w siłowniku z systemem S3 z wyświetlaczem (tylko do temp. otoczenia 5 ) \ocal control for actuators with S3 system with display (data displaying only up to 5 )\ Schemat podłaczenia \Wiring diagrams\ oduł 6 dodatkowych przekaźników R1, R, R3, R4, R5, RY (moduł S3 R6) 71) \ dditional relay module R1, R, R3, R4, R5, RY (module S3 R6) \ Z opuszczalne kombinacje wyposażenia dodatkowego \llowed combinations and codes of additional equipment\: +=0, +=, +=3, +=4, +=9, +=30, +=31, +=40,+=44, ++=5, ++=53, ++=54, ++=63, ++=67, ++=80, ++=84, +++=113, +++=114 71) Z500a Z473a kcesoria dodatkowe \ccessories\ Kabel komunikacyjny 9/RJ45 \ommunication cable 9/RJ45\ Kod zamówienia \Order code\ Uwagi: 10) atrz parametry techniczne "Środowisko robocze". 11) Stopień ochrony I m/48 godz. 3) arametry techniczne silników elektrycznych podane są w rozdziale armetry Techniczne Silniki elektryczne 3) Takim momentem można obciążyć siłownik w reżimie pracy S10 min, lub S45%, 6 90 cykli/h. 33) Takim momentem można obciążyć siłownik w reżimie pracy regulacyjnej S45%, 90 do 100 cykli/h. 34) ie dotyczy wersji wykonania z silnikiem 3fazowym 4) Konkretny kąt roboczy podajemy w zamówieniu inaczej ustawiany jest na minimalny z wybranego zakresu. 6) Otwór wpustu bezpośrednio na wale wyjściowym ( bez wymiennej wkładki ). 63) Otwór do wymiennych wkładek. 64) Wymienna wkładka z otworem Ø 8. 66) la siłowników ze sterowaniem lokalnym z modułem S3 obowiązują rysunki wymiarowe standardowego siłownika oznaczone ) ie można zamówić dla wykonania z modułem komunikacji ROIUS lub OUS. otes: 10) See the technical data sheet "Working environments". 11) I m / 48 hours. 3) or detailed information on electric motors according to the operating time see the technical data sheet "lectric data lectric motors". 3) y this torque is possible to load the actuator under duty cycle S10 min, or S45%, 690 cycles per hour. 33) y this torque is possible to load the actuator under duty cycle S45%, cycles per hour. 34) ot valid for version with 3phase electric motor. 4) Required operating must be specified in your order, otherwise the actuator will be set to the minimum angle of the specified range. 6) onnection hole directly inside output crankshaft (without interchargeable insert). 63) ole for interchargeable insert. 64) ircle hole Ø 8 included inside interchargeable insert. 66) or electric actuator with local control for S3 are valid basic dimensions according to ) It is notpossible to specify for version with ROIUS or OUS. 7

4 SR Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ Tabela specyfikacyjna \Specification table\ SR Kod zamówienia \Order code\ 3. x x x x x x / x x Odporność klimatyczna \limate resistance\ 10) Standardowe \standard \ Klasa korozyjności atmosfery \orrosivity category\ 4 Temperatura otoczenia \mbient Okolitá temperature\ teplota \mbient temperature\ Stopień ochrony \nclosure\ ) I Zimne \cold \ Tropikalne \tropics\ orskie \sea\ odłączenie elektryczne \lectric connection\ a listwę zaciskową \To terminal board\ Sterowanie silnikiem \Switching of electric motor\ Za pomocą optoelementów \ia optoisolators\ Za pomocą styczników rewersyjnych \ia r everse relays\ ezkontaktowe \ontactless switching\ apięcie zasilania 3) \oltage\ z 0 Z515, Z514, Z53 Z574, Z 574c 60 z 10 T 50 z 3x400 3x380 3x400 3x380 Schemat podłączenia \Wiring diagram\ Z53b, Z536b, Z537b Z574a, Z574d oment wyłączający \Switchingoff torque\ 7 m 145 m oment obciążenia 3) \oad torque\ Reżim pracy ZamknijOtwórz \O O duty\ 63 m 15 m oment obciążenia \oad torque\ raca regulacyjna \odulating duty\ 100 m 33) zas przestawienia \Operating time\ 50 z 60 z 5 s/90 10 s/90 0 s/90 40 s/90 80 s/90 34) 4 s/90 8 s/90 17 s/90 34 s/90 67 s/ Z mechanicznymi ogranicznikami kąta obrotu \With stop ends\ 4) ez mechanicznych ograniczników dowolnie programowane \Without stop ends program adjustable\ Kąt roboczy \Operating angle\ łyta sterownicza \ontrol board\ Sterownie Sygnały sterujące \ontrol ommand input\ Sygnał wyjściowy \Output signal\ Schemat podłączenia \Wiring diagram\ O O i impulsowe \and inching\ 4 Z515 Z537b S3 3/ odulacyjne \ odulating\ 0/4 0 m 0/ 10 O O i impulsowe \ and inching\ m pasywny \passive\ Z514 Z53b Z53 Z536b S3 1 S3 S3 1 S3 OUS RTU ROIUS 0 / 1 Jednokanałowy \1 hannel\ redundant Jednokanałowy \1 hannel\ redundant O O i impulsowe \ and inching\ 4 Z574c, Z574d Z574, Z574a Z574c, Z574d Z574, Z574a R iąg dalszy na następnej stronie \ext page\ 8

5 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ SR Tabela specyfikacyjna \Specification table\ SR Kod zamówienia \Order code\ 3. x x x x x x / x x rzyłącze mechaniczne \echanical connection\ Kołnierzowe \lange\ ISO /07 Uchwyt, trzpień wyjściowy, pióro \Stand, output shaft, spring\ Uchwyt + źwignia \Stand + arge lever\ Uchwyt + źwignia + ięgło T 360 \Stand + arge lever + ullrod T 360\ Kształt wpustu \oupling shape\ Wymiar ISO \imension\ x x5 8 Ø8 6) 11 11x x x x Ø 6) 63) Ø30 Ø8 64) 13x19 Ø5 Rysunek wymiarowy \imensional drawing\ , 010, 03 66) R S W Z J K Wyposażenie dodatkowe \dditional equipment\ ez opisu w zamówieniu: ustawiony jest max. moment wyłączający i kąt roboczy 90. \o additional equipment; adjusted to max. switchingoff torque and operating angle 90. \ Ustawienie kąta roboczego na określoną wartość. \djustment of operating angle to required value\ Ustawienie momentu wyłączającego z wybranego zakresu pracy na określoną wartość. \djustment of switchoff torque to required value\ oduł 3 dodatkowych przekaźników R3, R4, R5 (moduł S3 R3) \ dditional relay module R3, R4, R5 (module S3 R3) \ oduł 6 dodatkowych przekaźników R1, R, R3, R4, R5, RY (moduł S3 R6) \ dditional relay module R1, R, R3, R4, R5, RY (module S3 R6) \ Sterowanie lokalne w siłowniku z systemem S3 z wyświetlaczem (tylko do temp. otoczenia 5 ) \ocal control for actuators with S3 system with display (data displaying only up to 5 )\ Schemat podłaczenia \Wiring diagrams\ opuszczalne kombinacje wyposażenia dodatkowego \llowed combinations and codes of additional equipment\: +=0, +=, +=3, +=4, +=9, +=30, +=31, +=40,+=44, ++=5, ++=53, ++=54, ++=63, ++=67, ++=80, ++=84, +++=113, +++=114 71) 71) Z500a Z500 Z473a kcesoria dodatkowe \ccessories\ Kabel komunikacyjny 9/RJ45 \ommunication cable 9/RJ45\ Kod zamówienia \Order code\ Uwagi: 10) atrz parametry techniczne "Środowisko robocze". 11) Stopień ochrony I m/48 godz. 3) arametry techniczne silników elektrycznych podane są w rozdziale armetry Techniczne Silniki elektryczne 3) Takim momentem można obciążyć siłownik w reżimie pracy S10 min, lub S45%, 6 90 cykli/h. 33) Takim momentem można obciążyć siłownik w reżimie pracy regulacyjnej S45%, 90 do 100 cykli/h. 34) ie dotyczy wersji wykonania z silnikiem 3fazowym 4) Konkretny kąt roboczy podajemy w zamówieniu inaczej ustawiany jest na minimalny z wybranego zakresu. 6) Otwór wpustu bezpośrednio na wale wyjściowym ( bez wymiennej wkładki ). 63) Otwór do wymiennych wkładek. 64) Wymienna wkładka z otworem Ø 8. 66) la siłowników ze sterowaniem lokalnym z modułem S3 obowiązują rysunki wymiarowe standardowego siłownika oznaczone ) ie można zamówić dla wykonania z modułem komunikacji ROIUS lub OUS. otes: 10) See the technical data sheet "Working environments". 11) I m / 48 hours. 3) or detailed information on electric motors according to the operating time see the technical data sheet "lectric data lectric motors". 3) y this torque is possible to load the actuator under duty cycle S10 min, or S45%, 690 cycles per hour. 33) y this torque is possible to load the actuator under duty cycle S45%, cycles per hour. 34) ot valid for version with 3phase electric motor. 4) Required operating angle must be specified in your order, otherwise the actuator will be set to the minimum angle of the specified range. 6) onnection hole directly inside output crankshaft ( without interchargeable insert). 63) ole for interchargeable insert 64) ircle hole Ø 8 included inside interchargeable insert 65) Interchangeable insert. rofile of connecting part hole on request. 66) or electric actuator with local control for S3 are valid basic dimensions according to ) It is notpossible to specify for version with ROIUS or OUS. 9

6 SR.3 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ Tabela specyfikacyjna \Specification table\ SR.3 Kod zamówienia \Order code\ 33. x x x x x x / x x Odporność klimatyczna \limate resistance\ 10) Standardowe \standard \ Klasa korozyjności atmosfery \orrosivity category\ 4 Temperatura otoczenia \mbient Okolitá temperature\ teplota \mbient temperature\ Stopień ochrony \nclosure\ ) I Zimne \cold \ Tropikalne \tropics\ orskie \sea\ odłączenie elektryczne \lectric connection\ a listwę zaciskową \To terminal board\ Sterowanie silnikiem \Switching of electric motor\ Za pomocą optoelementów \ia optoisolators\ Za pomocą styczników rewersyjnych \ia r everse relays\ ezkontaktowe \ontactless switching\ apięcie zasilania Schemat podłączenia 3) \oltage\ \Wiring diagram\ z Z515 0 Z514, Z53 60 z 10 T 3x400 Z53b, 3x380 Z536b, Z537b 50 z 3x400 3x380 oment wyłączający \Switchingoff torque\ 90 m oment obciążenia 3) \oad torque\ Reżim pracy ZamknijOtwórz \O O duty\ 50 m oment obciążenia \oad torque\ raca regulacyjna \odulating duty\ 00 m 33) zas przestawienia \Operating time\ 50 z 60 z 0 s/90 40 s/90 80 s/90 34) 160 s/90 16 s/90 34 s/90 67 s/ s/ Z mechanicznymi ogranicznikami kąta obrotu \With stop ends\ 4) ez mechanicznych ograniczników dowolnie programowane \Without stop ends program adjustable\ Kąt roboczy \Operating angle\ łyta sterownicza \ontrol board\ Sterownie Sygnały sterujące \ontrol ommand input\ Sygnał wyjściowy \Output signal\ Schemat podłączenia \Wiring diagram\ S3 3/ O O i impulsowe \and inching\ odulacyjne \ odulating\ 0/4 0 m 0/ 10 4 O O i impulsowe \ and inching\ m pasywny \passive\ Z515 Z537b Z514 Z53b Z53 Z536b S3 1 S3 S3 1 S3 OUS RTU ROIUS 0 / 1 Jednokanałowy \1 hannel\ redundant Jednokanałowy \1 hannel\ redundant O O i impulsowe \ and inching\ 4 Z574c, Z574d Z574, Z574a Z574c, Z574d Z574, Z574a R 30 rzyłącze mechaniczne \echanical connection\ Kołnierzowe \lange\ ISO 511 Uchwyt, trzpień wyjściowy, pióro \Stand, output shaft, spring\ Uchwyt + źwignia \Stand + ever\ 07/10 Uchwyt + źwignia + ięgło T 401/0 \Stand + ever + ullrod T 401/0\ 10 Kształt wpustu \oupling shape\ ISO Wymiar \imension\ 6) x 13 6) 13x ) 17x ) 17x5 8 Ø8 6) 65) Ø ) 6) x3 6) Ø4 Ø40 Rysunek wymiarowy \imensional drawing\ , 1413/, 03 66) J K iąg dalszy na następnej stronie \ext page\

7 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ SR.3 Tabela specyfikacyjna \Specification table\ SR.3 Kod zamówienia \Order code\ 33. x x x x x x / x x Wyposażenie dodatkowe \dditional equipment\ ez opisu w zamówieniu: ustawiony jest max. moment wyłączający i kąt roboczy 90. \o additional equipment; adjusted to max. switchingoff torque and operating angle 90. \ Ustawienie kąta roboczego na określoną wartość. \djustment of operating angle to required value\ Ustawienie momentu wyłączającego z wybranego zakresu pracy na określoną wartość. \djustment of switchoff torque to required value\ oduł 3 dodatkowych przekaźników R3, R4, R5 (moduł S3 R3) \dditional relay module R3, R4, R5 (module S3 Re3)\ Schemat podłaczenia \Wiring diagrams\ oduł 6 dodatkowych przekaźników R1, R, R3, R4, R5, RY (moduł S3 R6) 71) \ dditional relay module R1, R, R3, R4, R5, RY (module S3 R6) \ Z Sterowanie lokalne w siłowniku z systemem S3 z wyświetlaczem (tylko do temp. otoczenia 5 ) \ocal control for actuators with S3 system with display (data displaying only up to 5 )\ opuszczalne kombinacje wyposażenia dodatkowego \llowed combinations and codes of additional equipment\: +=0, +=, +=3, +=4, +=9, +=30, +=31, +=40,+=44, ++=5, ++=53, ++=54, ++=63, ++=67, ++=80, ++=84, +++=113, +++=114 71) Z500a Z473a kcesoria dodatkowe \ccessories\ Kabel komunikacyjnyl 9/RJ45 \ommunication cable 9/RJ45\ Kod zamówienia \Order code\ Uwagi: 10) atrz parametry techniczne "Środowisko robocze". 11) Stopień ochrony I m/48 godz. 3) arametry techniczne silników elektrycznych podane są w rozdziale armetry Techniczne Silniki elektryczne 3) Takim momentem można obciążyć siłownik w reżimie pracy S10 min, lub S45%, 6 90 cykli/h. 33) Takim momentem można obciążyć siłownik w reżimie pracy regulacyjnej S45%, 90 do 100 cykli/h. 34) ie dotyczy wersji wykonania z silnikiem 3fazowym 4) Konkretny kąt roboczy podajemy w zamówieniu inaczej ustawiany jest na minimalny z wybranego zakresu. 6) Otwór wpustu bezpośrednio na wale wyjściowym ( bez wymiennej wkładki ). 63) Otwór do wymiennych wkładek. 64) Wymienna wkładka z otworem Ø 8. 65) Wymienna wkładka. Kształt wpustu zgodny z uzgodnieniami. 66) la siłowników ze sterowaniem lokalnym z modułem S3 obowiązują rysunki wymiarowe standardowego siłownika oznaczone ) ie można zamówić dla wykonania z modułem komunikacji ROIUS lub OUS. otes: 10) See the technical data sheet "Working environments". 11) I m / 48 hours. 3) or detailed information on electric motors according to the operating time see the technical data sheet "lectric data lectric motors". 3) y this torque is possible to load the actuator under duty cycle S10 min, or S45%, 690 cycles per hour. 33) y this torque is possible to load the actuator under duty cycle S45%, cycles per hour. 34) ot valid for version with 3phase electric motor. 4) Required operating angle must be specified in your order, otherwise the actuator will be set to the minimum angle of the specified range. 6) onnection hole directly inside output crankshaft ( without interchargeable insert). 63) ole for interchargeable insert 64) ircle hole Ø 8 included inside interchargeable insert 65) Interchangeable insert. rofile of connecting part hole on request. 66) or electric actuator with local control for S3 are valid basic dimensions according to ) It is not possible to specify for version with ROIUS or OUS. 31

8 SR.4 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ Tabela specyfikacyjna \Specification table\ SR.4 Kod zamówienia \Order code\ 34. x x x x x x / x x Odporność klimatyczna \limate resistance\ 10) Standardowe \standard \ Klasa korozyjności atmosfery \orrosivity category\ 4 Temperatura otoczenia \mbient Okolitá temperature\ teplota \mbient temperature\ Stopień ochrony \nclosure\ ) I Zimne \cold \ Tropikalne \tropics\ orskie \sea\ odłączenie elektryczne \lectric connection\ a listwę zaciskową \To terminal board\ oment wyłączający \Switchingoff torque\ 575 m Sterowanie silnikiem \Switching of electric motor\ Za pomocą optoelementów \ia optoisolators\ Za pomocą styczników rewersyjnych \ia r everse relays\ ezkontaktowe \ontactless switching\ oment obciążenia 3) \oad torque\ Reżim pracy ZamknijOtwórz \O O duty\ 500 m oment obciążenia \oad torque\ raca regulacyjna \odulating duty\ 400 m apięcie zasilania Schemat podłączenia 3) \oltage\ \Wiring diagram\ z Z515 0 Z514, Z53 60 z 10 T 3x400 Z53b, 3x380 Z536b, Z537b 50 z 3x400 3x380 33) zas przestawienia \Operating time\ 50 z 60 z 40 s/90 80 s/ s/90 34) 34 s/90 68 s/ s/ Z mechanicznymi ogranicznikami kąta obrotu \With stop ends\ ez mechanicznych ograniczników dowolnie programowane \Without stop ends program adjustable\ Kąt roboczy \Operating angle\ 4) łyta sterownicza \ontrol board\ Sterownie Sygnały sterujące \ontrol ommand input\ Sygnał wyjściowy \Output signal\ Schemat podłączenia \Wiring diagram\ S3 3/ O O i impulsowe \and inching\ odulacyjne \ odulating\ 0/4 0 m 0/ 10 4 O O i impulsowe \ and inching\ m pasywny \passive\ Z515 Z537b Z514 Z53b Z53 Z536b S3 1 S3 S3 1 S3 OUS RTU ROIUS 0 / 1 jednokanałowy \1 hannel\ redundant Jednokanałowy \1 hannel\ redundant O O i impulsowe \ and inching\ 4 Z574c, Z574d Z574, Z574a Z574c, Z574d Z574, Z574a R 3 rzyłącze mechaniczne \echanical connection\ Kołnierzowe \lange\ ISO /1 Uchwyt, trzpień wyjściowy, pióro \Stand, Output shaft, Key\ Uchwyt + źwignia \Stand + ever\ Uchwyt + źwignia + ięgło T 501/5 \Stand + ever + ullrod T 501/5\ Kształt wpustu \oupling shape\ Wymiar ISO \imension\ 7 6) 7x ) 7x48 50 Ø50 6) 6) x 6) x3 4 Ø4 65) x 6) 19x8 6) Ø45.463) Ø50 Rysunek wymiarowy \imensional drawing\ , 1413/, 03 66) J K iąg dalszy na następnej stronie \ext page\

9 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ SR.4 Tabela specyfikacyjna \Specification table\ SR.4 Kod zamówienia \Order code\ 34. x x x x x x / x x Wyposażenie dodatkowe \dditional equipment\ ez opisu w zamówieniu: ustawiony jest max. moment wyłączający i kąt roboczy 90. \o additional equipment; adjusted to max. switchingoff torque and operating angle 90. \ Ustawienie kąta roboczego na określoną wartość. \djustment of operating angle to required value\ Ustawienie momentu wyłączającego z wybranego zakresu pracy na określoną wartość. \djustment of switchoff torque to required value\ oduł 3 dodatkowych przekaźników R3, R4, R5 (moduł S3 R3) \dditional relay module R3, R4, R5 (module S3 R3)\ Schemat podłaczenia \Wiring diagrams\ oduł 6 dodatkowych przekaźników R1, R, R3, R4, R5, RY (moduł S3 R6) 71) \ dditional relay module R1, R, R3, R4, R5, RY (module S3 Re6) \ Z Sterowanie lokalne w siłowniku z systemem S3 z wyświetlaczem (tylko do temp. otoczenia 5 ) \ocal control for actuators with S3 system with display (data displaying only up to 5 )\ opuszczalne kombinacje wyposażenia dodatkowego \llowed combinations and codes of additional equipment\: +=0, +=, +=3, +=4, +=9, +=30, +=31, +=40,+=44, ++=5, ++=53, ++=54, ++=63, ++=67, ++=80, ++=84, +++=113, +++=114 71) Z500a Z473a kcesoria dodatkowe \ccessories\ Kabel komunikacyjny 9/RJ45 \ommunication cable 9/RJ45\ Kod zamówienia \Order code\ Uwagi: 10) atrz parametry techniczne "Środowisko robocze". 11) Stopień ochrony I m/48 godz. 3) arametry techniczne silników elektrycznych podane są w rozdziale armetry Techniczne Silniki elektryczne 3) Takim momentem można obciążyć siłownik w reżimie pracy S10 min, lub S45%, 6 90 cykli/h. 33) Takim momentem można obciążyć siłownik w reżimie pracy regulacyjnej S45%, 90 do 100 cykli/h. 34) ie dotyczy wersji wykonania z silnikiem 3fazowym 4) Konkretny kąt roboczy podajemy w zamówieniu inaczej ustawiany jest na minimalny z wybranego zakresu. 6) Otwór wpustu bezpośrednio na wale wyjściowym ( bez wymiennej wkładki ). 63) Otwór do wymiennych wkładek. 64) Wymienna wkładka z otworem Ø 8. 65) Wymienna wkładka. Kształt wpustu zgodny z uzgodnieniami. 66) la siłowników ze sterowaniem lokalnym z modułem S3 obowiązują rysunki wymiarowe standardowego siłownika oznaczone ) ie można zamówić dla wykonania z modułem komunikacji ROIUS lub OUS. otes: 10) See the technical data sheet "Working environments". 11) I m / 48 hours. 3) or detailed information on electric motors according to the operating time see the technical data sheet "lectric data lectric motors". 3) y this torque is possible to load the actuator under duty cycle S10 min, or S45%, 690 cycles per hour. 33) y this torque is possible to load the actuator under duty cycle S45%, cycles per hour. 34) ot valid for version with 3phase electric motor. 4) Required operating angle must be specified in your order, otherwise the actuator will be set to the minimum angle of the specified range. 6) onnection hole directly inside output crankshaft ( without interchargeable insert). 63) ole for interchargeable insert 64) ircle hole Ø 8 included inside interchargeable insert 65) Interchangeable insert. rofile of connecting part hole on request. 66) or electric actuator with local control for S3 are valid basic dimensions according to ) It is not possible to specify for version with ROIUS or OUS. 33

10 SR 1 SR.4 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ Schematy podłączeń \Wiring diagrams\ SR 1 SR.4 34

11 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ SR 1 SR.4 Uwagi: 1. a zaciski, listwy zaciskowej zasilacza (X) podłączamy napięcie 10/0/30/40 lub 4 zgodnie z zamówieniem. rzy zasilaniu 4 nie ma potrzeby podłączać przewodu uziemienia. otes: 1. On clamp, terminal power supply (X) feed supply voltage 10/0/30/40, or 4 by you specified type of construction. or supply voltage 4 no need connect ground wire 35

12 SR 1 SR.4 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ rzyłącze elektryczne: lectric connection: rzez przepusty kablowe 16x1,5 dla średnicy przewodów od 8 do 14,5 mm na via cable glands 16x1.5 for cable diameter 8 to 14.5 mm to terminal boards. listw ę zaciskową. X screw terminal board of the voltage supply source X listwa zaciskowa zyasilacza,,...terminals (0,051,5 mm ) of supply (4 resp. 110/10,,,...zaciski (0,05 1,5 mm ) napięcie zasilania 30, 10 lub resp. 30/40, 50/60 z (according to the specification) 4, 50/60 z (zgodnie z zamówieniem) 0, +4...terminals (max. 1,5 mm ) of output voltage 4 (40 m) 0, +4...zaciski (max. 1,5 mm ) napięcia wyjściowego 4 (40 m) X1 screw terminal board on the control unit X1 listwa zaciskowa na płytce sterowniczej O, OS O, I1, I... terminals (0,05 1 mm ) of control inputs 4 / O, OS O, I1, I... zaciski (0,05 1 mm ) wejścia sterujące 4 +I, I, S...terminals (0,05 1 mm ) of unified input signal 0/4 0 m or +I, I, S...zaciski (0,05 1 mm ) wejściowego zunifikowanego sygnału 0/ m lub 0/10 +,, S...terminals (0,05 1 mm ) of output current signal (passive) +,, S...zaciski (0,05 1 mm ) prądowego sygnału wyjściowego 4 0 m 40 m pasywnego O, O,... terminals (0,05 1,5 mm ) of relay RY O, O,...zaciski (0,05 1,5 mm ) przekaźnik RY O, O... terminals (0,05 1,5 mm ) of relay terminals R1, R O, O...zaciski (0,05 1,5 mm ) przekaźniki R1, R X screw terminal board on the additional relay board X1 listwa zaciskowa na płytce sterowniczej O1,R1,R,R3,R4...terminals (0,05 1,5 mm ) of relay R1,R, R3, O1, R1, R, R3, R4,... zaciski (0,05 1,5 mm ) przekaźników R1, R, R4 R3, R4. O5, O5, 5 terminals (0,05 1,5 mm ) of relay R5 O5,O5,5.zaciski (0,05 1,5 mm ) przekaźnika R5 O, O,... terminals (0,05 1,5 mm ) of relay RY X3 listawa zaciskowa na silniku 3fazowym X3 skrutková svorkovnica of suply 3phase electric motor 1,, 3...zaciski (0,05 1,5 mm ) napięcia zasilającego 3x400, 50 z 1,, 3...terminals (0,051,5 mm ) of supply 3x400, 50 z egenda: egend: Z473a... podłączenie sterowania lokalnego w siłowniku z modułem S3 Z473a...wiring diagram of electric local control for control board S3 Z500...podłączenie modułu 6 dodatkowych przekaźników Z wiring diagram module with 6 additional relays Z500a... podłączenie modułu 3 dodatkowych przekaźników Z500a... wiring diagram module with 3 additional relays Z podłączenie siłownika z silnikiem 1fazowym (3) sterowanych Z514...wiring diagram of with 1phase electric motor for the O/O control analogowym sygnałem wejściowym 0/4 0 m z przełączaniem na () or for analogue input 0/4 0 mand output signal 4 0 m sterowanie O/O lub sterowanie impulsowe. zęścią składową jest Z515...wiring diagram of with 1phase electric motor for the O/O control wyjściowy prądowy sygnał 4 0 m pasywny. () Z podłączenie z silnikiem 1fazowym przy sterowaniu O/O () Z53...wiring diagram of with 1phase electric motor for the O/O control Z53... odłączenie z silnikiem 1fazowym (3) sterowanie analogowym sygnałem or for analogue input 0/ 10 and output signal 4 0 m wejściowym 0/ 10 z przełączaniem na sterowanie () O/O lub Z53...wiring diagram of SR 1 with 3phase electric motor for the O/O impulsowe. zęścią składową jest wyjściowy prądowy sygnał 4 0 m control or for analogue input 0/4 0 m and output signal 4 0 m. pasywny. Switching of electric motor via reverse relays. Z53...podłączenie SR 1 z silnikiem 3fazowym (3) sterowanych Z53b...wiring diagram of SR.4 with 3phase electric motor for the analogowym sygnałem wejściowym 0/4 0 m z przełączaniem na () O/O control or for analogue input 0/4 0 m and output signal 4 0 sterowanie O/O lub sterowanie impulsowe. zęścią składową jest m. Switching of electric motor via reverse contactors. wyjściowy prądowy sygnał 4 0 m pasywny. Włączanie silnika przez Z536...wiring diagram of SR 1 with 3phase electric motor for the O/O styczniki rewersyjne. control or for analogue input 0/ 10 and output signal 4 0 m. Z53b...podłączenie SR.4 z silnikiem 3fazowym (3) sterowanych Switching of electric motor via reverse relays. analogowym sygnałem wejściowym 0/4 0 m z przełączaniem na () Z536b...wiring diagram of SR.4 with 3phase electric motor for the sterowanie O/O lub sterowanie impulsowe. zęścią składową jest O/O control or for analogue input 0/ 10 and output signal 4 0 m. wyjściowy prądowy sygnał 4 0 m pasywny. Włączanie silnika przez styczniki Switching of electric motor via relays. rewersyjne. Z537...wiring diagram of SR 1 with 3phase electric motor for the O/O Z536...podłączenie SR 1 z silnikiem 3fazowym (3) sterowanie analogowym control (). Switching of electric motor via relays. sygnałem wejściowym 0/ 10 z przełączaniem na sterowanie () O/O lub Z537b...wiring diagram of SR.4 with 3phase electric motor for the impulsowe. zęścią składową jest wyjściowy prądowy sygnał 4 0 m O/O control (). Switching of electric motor via reverse contactors. pasywny. Włączanie silnika przez styczniki rewersyjne. Z574...wiring diagram of with 1phase electric motor with communication Z536b...podłączenie SR.4 z silnikiem 3fazowym (3) sterowanie analogowym protocol OUS / ROIUS redundand sygnałem wejściowym 0/ 10 z przełączaniem na sterowanie () O/O lub Z574a...wiring diagram of SR.4 with 3phase electric motor with impulsowe. zęścią składową jest wyjściowy prądowy sygnał 4 0 m communication protocol OUS / ROIUS redundand. Switching of pasywny. Włączanie silnika przez styczniki rewersyjne. electric motor via reverse contactors. Z537...podłączenie SR 1 z silnikiem 3fazowym przy sterowaniu O/O () Z574b...wiring diagram of SR 1 with 3phase electric motor with Włączanie silnika przez styczniki rewersyjne. communication protocol OUS / ROIUS redundand. Switching of Z537b...podłączenie SR.4 z silnikiem 3fazowym przy sterowaniu O/O () electric motor via relays. Włączanie silnika przez styczniki rewersyjne. Z574c... wiring diagram of with1phase electric motor with communication Z574...podłączenie z silnikiem 1fazowym z protokołem komunikacji OUS / protocol OUS / ROIUS 1 channel. ROIUS redundand. Z574d...wiring diagram of SR.4 with 3phase electric motor with Z574a...podłączenie SR.4 z silnikiem 3fazowyms z protokołem komunikacji communication protocol OUS / ROIUS 1 channel.switching of OUS / ROIUS redundand. Włączanie silnika przez styczniki electric motor via reverse contactors. rewersyjne. Z574e... wiring diagram of SR 1with 3phase electric motor with communication Z574b...podłączenie SR 1 z silnikiem 3fazowyms z protokołem komunikacji protocol OUS / ROIUS 1 channel. Switching of electric motor via OUS / ROIUS redundand. Włączanie silnika przez styczniki relays. rewersyjne. Z574c...podłączenie z silnikiem 1fazowym z protokołem komunikacji OUS / ROIUS jednokanałowym. Z574d...podłączenie SR.4 z silnikiem 3fazowyms z protokołem komunikacji OUS / ROIUS jednokanałowym. Włączanie silnika przez styczniki rewersyjne. Z574e...podłączenie SR 1 z silnikiem 3fazowyms z protokołem komunikacji OUS / ROIUS jednokanałowym. Włączanie silnika przez styczniki rewersyjne. 36

13 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ SR 1 SR.4 egenda:...kondensator O(RS3)..gniazdo interfejsu RS 3 S3...moduł elektroniki pasywny..elektroniczny prądowy nadajnik położenia z sygnałem wyjściowym 4 0 m pasywny 1...grzałka 1...ochrona termiczna silnika 3...bezpiecznik zasilacza K1 / K...przekaźniki rewersyjne K1 / K...styczniki rewersyjne 1 ~ / 3~...silnik 1fazowy/3fazowy...regulator położenia OSITIO...czujnik położenia Rin...rezystancja wejściowa R...rezystancja obciążenia U...napięcie zasilania R1R... programowane przekaźniki RY...programowany przekaźnik gotowości do pracy R1 O R5...dodatkowe przekaźniki TORQU...czujnik momentu obrotowego I...wejścia OUT...wyjścia...capacitor O(RS3)...possibility for connecting the control unit to a S3...electronic module passive...electronic position transmitter is passive with output current signal 4 0 m 1...space heater 1...motor`s thermal protection 3...fuse of voltage supply source K1 / K...reverse relays K1 / K...reverse contactors 1 ~ / 3~...singlephase / threephase electric motor...positioner OSITIO...position scanning Rin...input resistance R...load resistance U...voltage for R1, R...free programmable relay RY...RY relay (freeprogrammable) R1 till R5...additional relays TORQU...torque scanning rogramowe możliwości ustawienia sygnałów wejściowych wyjściowych i sterujących rzekaźniki R1, R, R1, R R3, R4, R5: nieaktywne, położenie otwarte, położenie zamknięte, moment otwarte, moment zamknięte, moment zamknięte lub otwarte, moment otwarte lub położenie otwarte, moment zamknięte lub położenie zamknięte, praca w kierunku otwiera, praca w kierunku zamyka, praca, praca sygnalizowana miganiem, do położenia, od położenia, ostrzeganie, sterowanie zdalne, sterowanie lokalne, sterowanie wyłączone. rzekaźnik RY: błędy, błędy i ostrzeżenia, błędy lub brak sygnału sterującego, błędy i ostrzeżenia lub brak sygnału sterującego. Sygnał wyjściowy (z pasywny): 4 0 m lub 0 4 m Sterowanie (regulacja):, 3, 3/przełączanie na I Sygnał sterujący() : prądowy: 4 0 m, 0 4 m, 0 0 m, 0 0 m, 4 1 m, 1 4 m, 1 0 m, 0 1 m; napięciowy: 10, 10, 0 10, Wejście I1 : IKTYW, S (mergency Shut own przy aktywnym wejściu I1 ustawia siłownik zgodnie z ustawioną funkcją Reakcja na awarię), (odblokowanie sterowania lokalnego nie dotyczy wykonania siłownika bez sterowania lokalnego), STO. Wejście I: IKTYW, S (mergency Shut own przy aktywnym wejściu I, ustawia siłownik zgodnie z ustawioną funkcją Reakcja na awarię) (blokowanie sterowania lokalnego nie dotyczy wykonania siłownika bez sterowania lokalnego), sterowanie przy podłączonym regulatorze (dla programowej możliwości sterowania 3/ I) obowiązuje przy aktywnym wyjściu I sterowany binarnymi wejściami 4 ). RKJ WRIĘ: OTWIR, ZYK, I RUJ, OŁOŻI ZIZ. rogram possibilities of setting the inputs, outputs and control signals rogram possibilities for R1, R, R1, R, R3, R4, R5 relays: disabled, open position, close position, torqueopen, torque close, torque open or torque close, torque open or position open, torque close or position close, open, close, movement, movement flasher, to position, from position, warning, remote control, local control, control shut off. rogram possibilities for RY relay: errors, errors or warnings, errors or no remote, errors or warnings or no remote. rogram possibilities for output signal (from passive) : 4 0 m, 0 4 m. ontrol programme options (regulating):, 3, 3/ switched over to I rogram possibilities for input control signal (): current: 4 0 m, 0 4 m, 0 0 m, 0 0 m, 4 1 m, 1 4 m, 1 0 m, 0 1 m; voltage: 10, 10, 0 10, 10 0, rogram possibilities for inputs I1: IS, S (mergency shut down If the Input I1 is active, the actuator will be reset to the programmed position as function "IUR RTIO"), (local releasing, remote releasing), STO. rogram possibilities for inputs I: IS, S (mergency shut down If the Input I is active, the actuator will be reset to the programmed position as function "IUR RTIO"), (local releasing, remote releasing), STO (when controller is switch on (for control programme option 3/ I)) allows control using the binary 4 inputs with I input activated. rogram possibilities of IUR RTIO: ositiono, ositionos, STO, S OSITIO. The identical functions cannot be set on I1 &I inputs in addition to the disabled state (e.g., if the S function is set on I1 input, it is not possible to select the (S) function on I input at the same time a wyjściach I1, I nie można ustawić takiej samej funkcji z wyjątkiem stanu nieaktywny (np. jak jest ustawiona funkcja S na wejściu I1, nie można funkcji S ustawić na wejściu I. 37

14 SR 1 SR.4 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ Rysunki wymiarowe \imensional drawings\ SR 1 SR.4 Wymiary podstawowe \ain dimensions\ Typ \Type\ S 1 S S.3 S * * 48 30* * J * * * dotyczy wykonania z przyłączem konektorowym \valid for version with a connector OTWRT O Wymiary kołnierzy przyłączeniowych \lange dimensions Typ \Type\ S 1 S S.3 S R R S S T T Wielkość kołnierza \lange size\ 07/05 07/05 10/07 1/10 ZKIĘT OS Kształt wpustu \oupling shape\ xx (xx) xx (xx) xx (xx) xx (01 09) 30 (10) U U Z X ISO Regada Wymiary Wymiary ISO Regada Wymiary ISO Regada Wymiary ISO Regada \imension\ \imension\ \imension\ \imension\ xx xx U xx xx U xx xx U xx xx W Z X

15 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ SR 1 SR.4 Wersja ze sterowaniem lokalnym i modułem S3 \ imensions of version with local control with control board S3\ O STO OS ROTOO Typ \Type\ SR SR, SR.3, SR Wymiary przyłączeniowe zgodne z.116 \ onnection dimensions according to 116\ 03 39

16 SR 1 SR.4 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ Kształt wypustu \oupling shape\ xx S U Z Y Y1 SR 1 SR Wymiary podstawowe \ain dimensions\ Typ \Type\ 1 1 W J K R T SR SR Wersja ze sterowaniem lokalnym i modułem S3 według 03 \ imensions of version with local control with control board S3 according to 03\ 116 ięgło T

17 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ SR 1 SR.4 Wymiary podstawowe \ain dimensions\ Typ \Type\ 1 W K S T Z SR.3 SR Wersja ze sterowaniem lokalnym i modułem S3 według 03 \ imensions of version with local control with control board S3 according to 03\ Wersja siłownka SR.3 i SR.4 z uchwytem i wolnym wałkiem \ ersion SR.3, SR.4 with stand and naked shaft\ Kształt wypustu \oupling shape\ xx S U Z Y Y1 SR.3 SR ewy gwint eft thread Rurka nie jest przedmiotem dostawy Tube is not aricle of supplz rawy gwint Rightt thread Spawane Welded 1413/ SR.4 T 501/5 8 in / SR.3 T 401/0 3 ax.50 0 Wersja \ersion\ Typ \Type\ Typ cięgła \ullrod version\

REMATIC. Siłownik elektryczny jednoobrotowy\electric part-turn actuator\ CHARAKTERYSTYKA OPIS WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I FUNKCJE DMS3

REMATIC. Siłownik elektryczny jednoobrotowy\electric part-turn actuator\ CHARAKTERYSTYKA OPIS WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I FUNKCJE DMS3 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\electric partturn actuator\ RETI SP 1.4P SPR 1.4P SPP 1.4P RKTERYSTYK Siłowniki elektryczne RETI z bezkontaktowym czujnikiem momentu i położenia. iezawodna mechanika

Bardziej szczegółowo

Siłownik jednoobrotowy w wersji Ex \Explosion-proof el. part-turn actuator\ DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

Siłownik jednoobrotowy w wersji Ex \Explosion-proof el. part-turn actuator\ DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with Siłownik jednoobrotowy w wersji Ex \Explosionproof el. partturn actuator\ II G Ex d IIC T5 Gb II G Ex de IIC T5 Gb II D Ex tb IIIC T 100 C Db REATIC UPR.5PAEx OPIS Siłowniki elektryczne REATIC wyposażone

Bardziej szczegółowo

Si ownikelektrycznyjednoobrotowy\electricpart-turnactuator\

Si ownikelektrycznyjednoobrotowy\electricpart-turnactuator\ Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ REMTI SPR0P HRKTERYSTYK Siowniki elektryczne REMTI z bezkontaktowym czujnikiem pooenia. Niezawodna mechanika tradycyjnych siowników jednoobrotowych

Bardziej szczegółowo

DESCRIPTION REMATIC. Electric actuators REMATIC are equipped with

DESCRIPTION REMATIC. Electric actuators REMATIC are equipped with Siłownik elektryczny liniowy\electric linear actuator\ REMATIC STR 0PA OPIS Siłowniki elektryczne REMATIC wyposażone są w moduł elektroniki DMS3. Są sterowane napięciem 4V DC (sterowanie P) analogowym

Bardziej szczegółowo

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with Siłownik elektryczny liniowy\lectric linear actuator\ RMATIC STR PA OPIS Siłowniki elektryczne RMATIC wyposażone są w moduł elektroniki MS3. Są sterowane napięciem 4V C (sterowanie P) analogowym sygnałem

Bardziej szczegółowo

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with Siłownik liniowy w wersji Ex \Explosionproof el. linear actuator\ II G Ex d IIC T5 Gb II G Ex de IIC T5 Gb II Ex tb IIIC T100 C b REMATIC ULR 1PAEx OPIS ESCRIPTION Siłowniki elektryczne REMATIC wyposażone

Bardziej szczegółowo

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with REMATIC OPIS Siłowniki elektryczne REMATIC wyposażone są w moduł elektroniki DMS3. Są sterowane napięciem 4V DC (sterowanie P) analogowym sygnałem prądowym lub napięciowym (sterowanie 3P). Programowanie

Bardziej szczegółowo

\Corrosion class\ Schemat podłączenia \Wiring diagram\ 230 V AC Z404 + Z403b 220 V AC L 3x400 V AC 28) 1 2 3x380 V AC 28) 33) Pobór mocy \Power\

\Corrosion class\ Schemat podłączenia \Wiring diagram\ 230 V AC Z404 + Z403b 220 V AC L 3x400 V AC 28) 1 2 3x380 V AC 28) 33) Pobór mocy \Power\ U -x II G x d II T5 Gb + II G c Standardowa \standard\ Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 30 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową wyłączniki siłowe wyłączniki położeniowe wyłączniki sygnalizacyjne

Bardziej szczegółowo

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with Siłownik liniowy w wersji Ex \Explosionproof el. linear actuator\ II G Ex de IIC T5/T4 Gb II D Ex tb IIIC T 135 C Db REMATIC MTR 3PAEx OPIS Siłowniki elektryczne REMATIC wyposażone są w moduł elektroniki

Bardziej szczegółowo

Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ -25 C +55 C -25 C +55 C IP C +55 C. Schemat podłączenia \Wiring diagram\ 230 V AC V AC

Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ -25 C +55 C -25 C +55 C IP C +55 C. Schemat podłączenia \Wiring diagram\ 230 V AC V AC SP.1 Siłownik elektryczny jednoobrotowy \ Electric partturn actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową wyłączniki położeniowe Przyłącze mechaniczne

Bardziej szczegółowo

IP 65 IP 67 1 IP 67 IP 67 IP 67. Napięcie zasilania \Voltage\ Z1a + Z11a 220 V AC L 3x400 V AC. Z78a + Z12a 8) 9 3x380 V AC Z78a + Z12a 8) M 24 V AC

IP 65 IP 67 1 IP 67 IP 67 IP 67. Napięcie zasilania \Voltage\ Z1a + Z11a 220 V AC L 3x400 V AC. Z78a + Z12a 8) 9 3x380 V AC Z78a + Z12a 8) M 24 V AC ST 1 Siłownik elektryczny liniowy \ lectric linear actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową wyłączniki siłowe wyłączniki położeniowe wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Siłownik wieloobrotowy w wersji Ex \Explosion-proof multi-turn actuator\ DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

Siłownik wieloobrotowy w wersji Ex \Explosion-proof multi-turn actuator\ DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with Siłownik wieloobrotowy w wersji Ex \Explosionproof multiturn actuator\ II G Ex d IIC T5 Gb II G Ex de IIC T5 Gb II D Ex tb IIIC T 100 C Db REMATIC UMR 1PAEx OPIS Siłowniki elektryczne REMATIC wyposażone

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller SO 2 Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multiturn actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 23 V, 3x4 V Przyłącze na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 wyłączniki położeniowe

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie standardowe: ST.1 Siłownik elektryczny liniowy \ Electric linear actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 23V rzyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki siłowe 1 wyłącznik położeniowy rzyłącze

Bardziej szczegółowo

Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ -25 C +55 C -25 C +55 C -25 C +55 C. Schemat podłączenia \Wiring diagram\ 230 V AC V AC 24 V AC

Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ -25 C +55 C -25 C +55 C -25 C +55 C. Schemat podłączenia \Wiring diagram\ 230 V AC V AC 24 V AC SP Siłownik elektryczny jednoobrotowy \ Electric partturn actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową wyłączniki położeniowe Przyłącze mechaniczne

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE REMATIC

SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE REMATIC SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE REMATIC System DMS Co to jest system DMS? - elektroniczny, bezkontaktowy system z bardzo dokładnym czujnikiem położenia - sterowanie siłowników bez elementów elektromechanicznych

Bardziej szczegółowo

Siłownik wieloobrotowy w wersji Ex \ Explosion-proof multi-turn actuator

Siłownik wieloobrotowy w wersji Ex \ Explosion-proof multi-turn actuator II 2G Ex d II T5 Gb + II 2G c Wyposażenie standardowe: Tabela specyfikacyjna \Specification table\ UM 1-Ex apięcie zasilania 230 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ -50 C +40 C. Schematpod czenia \Wiring diagram\ 230VAC Z1a+Z11a. 3x400VAC Z78a+Z12a 8) 7 24VDC Z344 C

Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ -50 C +40 C. Schematpod czenia \Wiring diagram\ 230VAC Z1a+Z11a. 3x400VAC Z78a+Z12a 8) 7 24VDC Z344 C 1 iownikelektrycznyjednoobrotowy\electricpartturnactuator Wyposaeniestandardowe: Napiciezasilania3C rzyczeelektrycznenalistwzaciskow wycznikimomentowe wycznikipooeniowe wycznikisygnalizacyjne Ogranicznikimechanicznektaobrotu

Bardziej szczegółowo

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with REMTIC MOR 3.4P OPIS Siłowniki elektryczne REMTIC wyposażone są w moduł elektroniki DMS3. Są sterowane napięciem 4V DC (sterowanie P) analogowym sygnałem prądowym lub napięciowym (sterowanie 3P). Programowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller. Moc. F Nm

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller. Moc. F Nm MO 5P Siłownik elektryczny wieloobrotowy \Electric multi-turn actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3x400 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie standardowe: MT 3Ex Siłownik liniowy w wersji Ex \Explosionproof el. linear actuator\ II G Ex de IIC T5/T4 Gb II D Ex tb IIIC T 35 C Db Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 30V AC, 3x400V AC Przyłącze elektryczne

Bardziej szczegółowo

Kod zam ów ie nia \ Orde r code 291. x - x x x x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n

Kod zam ów ie nia \ Orde r code 291. x - x x x x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n SP 1-Ex Siłownik elektr. jednooborotowy w wersji przeciwybuchowej \Explosion-proof el. part-turn actuator\ Wyposażenie stadardowe: Napięcie zasilania 230 V C Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania \Voltage\ 24V DC 230V AC 220V AC 24V AC 3x400V AC. 3x380V AC 3x380V AC 28) 24V DC 230V AC 220V AC 24V AC 3x400V AC.

Napięcie zasilania \Voltage\ 24V DC 230V AC 220V AC 24V AC 3x400V AC. 3x380V AC 3x380V AC 28) 24V DC 230V AC 220V AC 24V AC 3x400V AC. SO 2P Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multiturn actuator Tabela specyfikacyjna \Specification table SO 2P Kod zamówienia \Order code\ Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 230 V, 3x400

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny liniowy w wersji przeciwwybuchowej \ Explosion-proof el. linear actuator

Siłownik elektryczny liniowy w wersji przeciwwybuchowej \ Explosion-proof el. linear actuator Siłownik elektryczny liniowy w wersji przeciwwybuchowej \ xplosion-proof el. linear actuator ST 1-x Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 230 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki

Bardziej szczegółowo

\Enclosure\ IP 55 IP 55 IP 67 IP 55 IP 67 IP 67. Z279a Z279a Z297a Z297a Z V AC Z295 Z279a Z279a Z297a Z297a. 50 mm/min -1

\Enclosure\ IP 55 IP 55 IP 67 IP 55 IP 67 IP 67. Z279a Z279a Z297a Z297a Z V AC Z295 Z279a Z279a Z297a Z297a. 50 mm/min -1 MT 3 Siłownik elektryczny liniowy \ Electric linear actuator Tabela specyfikacyjna \Specification table\ MT 3 Kod zamówienia \Order code\ yposażenie standardowe: Napięcie zasilania 230 V C, 3x400 V C Przyłącze

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 3x400 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki do blokowania wyłączania od momentu 3)

Napięcie zasilania 3x400 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki do blokowania wyłączania od momentu 3) MO 3.P Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multi-turn actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3x00 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 3x400 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki do blokowania wyłączania od momentu 3)

Napięcie zasilania 3x400 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki do blokowania wyłączania od momentu 3) MO 3.P Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multi-turn actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3x00 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki

Bardziej szczegółowo

Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ -25 C +55 C -40 C +40 C -25 C +55 C -50 C +55 C 25)

Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ -25 C +55 C -40 C +40 C -25 C +55 C -50 C +55 C 25) SO 2 Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multiturn actuator Wyposażenie standardowe: Tabela specyfikacyjna \Specification table\ SO 2 Kod zamówienia \Order code\ Napięcie zasilania 230 V A, 3x400

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3x400 V C Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki położeniowe 2 przekaźniki sygnalizacyjne Elektroniczny nadajnik położenia

Bardziej szczegółowo

Kod zam ów ie nia \ Or de r code 490. x - x x x x x / x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n

Kod zam ów ie nia \ Or de r code 490. x - x x x x x / x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n ST Siłownik elektryczny liniowy \Electric linear actuator\ Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 23 V C rzyłącze elektryczne na listwę zaciskową Warianty wyposażenia sterowania: 1 wyłącznik siłowy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller SO 2P Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multiturn actuator Tabela specyfikacyjna \Specification table SO 2P Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 23 V A, 3x4 V A Przyłącze na listwę zaciskową

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller MO 5-Ex Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3x400 V C Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki położeniowe 2 przekaźniki sygnalizacyjne Elektroniczny nadajnik

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie standardowe: MT 3 Siłownik elektryczny liniowy \ Electric linear actuator yposażenie standardowe: Napięcie zasilania 230V C, 3x400V C Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki siłowe 2 wyłączniki położeniowe

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny jednoobrotowy dźwigniowy\ Electric part-turn actuator

Siłownik elektryczny jednoobrotowy dźwigniowy\ Electric part-turn actuator MP Siłownik elektryczny jednoobrotowy dźwigniowy\ Electric part-turn actuator Wyposażenie standardowe Napięcie zasilania 230 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie standardowe: SO Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multiturn actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 30 V A, 3x400 V A Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową wyłączniki momentowe wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Kod zam ów ie nia \ Orde r code 491. x - x x x x x / x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n

Kod zam ów ie nia \ Orde r code 491. x - x x x x x / x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n ST 1 Siłownik elektryczny liniowy \Electric linear actuator\ Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 23 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki siłowe 2 wyłączniki położeniowe 2 wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller SO 2 Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multiturn actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 23 V, 3x4 V Przyłącze na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 wyłączniki położeniowe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller. Sprzężenie zwrotne potencjometryczne 8) 16)

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller. Sprzężenie zwrotne potencjometryczne 8) 16) MO 3 Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multi-turn actuator Standard equipment: Voltage 3x400 V AC Terminal board connection 2 torque switches 2 position switches 2 signalling switches Space

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller ST 0.1 Siłownik elektryczny liniowy \Electric linear actuator\ Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 230 V rzyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki siłowe 1 wyłącznik położeniowy rzyłącze

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM REMATIC

SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM REMATIC SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM REMATIC Warunki pracy siłowników elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym Siłowniki REGADA są przeznaczone do pracy w strefach oznaczonych jako: Strefa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller. Sprzężenie zwrotne potencjometryczne 8) 16)

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller. Sprzężenie zwrotne potencjometryczne 8) 16) MO 3.4 Siłownik elektryczny wieloobrotowy \Electric multi-turn actuator Standard equipment: Voltage 3x400 V AC Terminal board connection 2 torque switches 2 position switches 2 signalling switches Space

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E

Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM WAFER/LUG BUTTERFLY VALVE WITH ELECTRIC PART TURN ACTUATOR THREE-PHASE ON-OFF T.I.S. Wym. / Dim. DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 H 194

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

REGADA, s.r.o. o o o o o o

REGADA, s.r.o. o o o o o o PREZENTACJA FIRMY REGADA, s.r.o o o o o o o Słowacki producent 50-letnia historia Własne badania, rozwój produkcja i sprzedaż Wysokokwalifikowany i sprawdzony personel Szeroki zakres produkcji Znany znak

Bardziej szczegółowo

VPS50. Miernik parametrów sieci energetycznej. Instrukcja obsługi PL

VPS50. Miernik parametrów sieci energetycznej. Instrukcja obsługi PL VPS50 Miernik parametrów sieci energetycznej Instrukcja obsługi PL 1 2 VPS50 - miernik parametrów sieci do pomiarów Three Phase (3W/4W) w układzie 3-fazowym 3- lub 4-przewodowym Spis treści 1. Wstęp 2.

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE SSR SOLID-STATE RELAYS

PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE SSR SOLID-STATE RELAYS PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE Z TYRYSTOREM SERII 860/861 860/861 SERIES SCR SOLID STATE RELAY Wymiary w mm. Dimension in mm TABELA DOBORU PRZEKAŹNIKA - RELAY SELECTION TABLE 10 A 25 A 40 A 50 A 70 A 90

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220

RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220 Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220 240 V AC Główne Gama produktów Typ produktu lub komponentu Typ przekaźnika Nazwa przekaźnika Parametry

Bardziej szczegółowo

ABL8MEM24006 Zasilacz impulsowy - 1 fazowy V AC - 24 V - 0.6A

ABL8MEM24006 Zasilacz impulsowy - 1 fazowy V AC - 24 V - 0.6A Parametry Zasilacz impulsowy - 1 fazowy - 100..240 V AC - 24 V - 0.6A Parametry Uzupełniające Ograniczenia napięcia wejściowego Częstotliwość sieci Prąd rozruchowy Parametry podstawowe Status sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Fuse supervision control (FSC) Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych (FSC) Features / Właściwości 1

Fuse supervision control (FSC) Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych (FSC) Features / Właściwości 1 438 Features / Właściwości Fuse monitoring unit for 3 phases system up to 690 V, compatible with NH00,, 2 and 3 TRIVER fuse switches. The Fuse Supervision Control unit has been developed specially for

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 435

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 435 Arkusz Informacyjny Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 435 Opis Zaawansowana konstrukcja zawiera wyłącznik przeciążeniowy zabezpieczający siłownik i zawór przed nadmiernym obciążeniem. Siłownik

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Typ VFR FOR THE RELIABLE BALANCING OF VOLUME FLOW RATES Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Each flow adjustment

Bardziej szczegółowo

ATS01N103FT soft start do silnika asynchronicznego - ATS01-3A V KW

ATS01N103FT soft start do silnika asynchronicznego - ATS01-3A V KW Parametry soft start do silnika asynchronicznego - ATS01-3A - 110..480V - 0.55..1.1 KW Parametry Uzupełniające Wersja urządzenia Funkcja dostępna Limity napięcia zasilania Parametry podstawowe Status sprzedaży

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA KONTROLER EZC Moduł Główny EZC 12 Microcenter, przeznaczony jest do współpracy z wieloma termostatami pokojowymi, oraz zaworami termoelektrycznymi (głowicami) stosowanymi, na przykład, w wodnym ogrzewaniu

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315*

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21931712_0315* Arkusz zmian Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B Wydanie 03/2015 21931712/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

RM4LA32MW Przekaźnik kontroli poziomu cieczy RM4-L V AC DC

RM4LA32MW Przekaźnik kontroli poziomu cieczy RM4-L V AC DC Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Maksymalne napięcie łączeniowe Znamionowe napięcie zasilania [Us] Ograniczenie napięcia obwodu sterującego Pobór mocy w [W] Zestyki wyjściowe Maksymalne napięcie

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel ARS60-F4A01000 Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel Nazwa modelu > ARS60-F4A01000 Numer części > 1036258 At a glance Absolute singleturn

Bardziej szczegółowo

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 1 z 8 TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 2

Bardziej szczegółowo

moduł elektroniczny BL67 8 wyjść dwustanowych, NPN, 0,5 A BL67-8DO-0.5A-N

moduł elektroniczny BL67 8 wyjść dwustanowych, NPN, 0,5 A BL67-8DO-0.5A-N Stosowane niezależnie od typu sieci i techniki połączenia Stopień ochrony IP67 Wskaźniki LED stanu i diagnostyki Separacja galwaniczna elektroniki od urządzeń obiektowych za pomocą optocouplerów 8 wejść

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

CENNIK (bazowy) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM

CENNIK (bazowy) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM CENNIK (bazowy) PRICE LIST (basic) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM On grid FOTTON PLATINIUM INVERTERS FOTTON PLATINUM inwertery-s FOTTON PLATINUM S-Inverters FOTTON PLATINUM 2100 S jednofazowy with

Bardziej szczegółowo

DC UPS. User Manual. Page 1

DC UPS. User Manual. Page 1 DC UPS User Manual Page 1 1. Specyfikacja 1.1 Zasilacz PowerWalker DC UPS 12V jest innowacyjnym rozwiązaniem do zasilania prądem stałym o napięciu 12 VDC urządzeń do max 30W (2,5 A) obciążenia. W urządzeniu

Bardziej szczegółowo

FOREST DIAMOND Pilot radiowy X460

FOREST DIAMOND Pilot radiowy X460 FOREST DIAMOND Pilot radiowy - 520109X460 SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 3V bateria typu: CR2450 zasięg nadajnika maks. 30 m żywotność baterii do 3 lat zakres temp. pracy:-10 C - +50 C częstotliwość 433.92MHz

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8 Podłączenie do 8 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7x10 4in1 RGBW F

LED PAR 56 7x10 4in1 RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 7x10 4in1 RGBW F7100311 LED PAR 56 7x10W 4in1 RGBW F7100311 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4 Podłączenie do 4 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH Elpro 14 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJA v. 1.0 (11.02.2010) KRAŃCOWY ZAMYKANIA M2 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY OTWIERANIA M2 F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Iskrobezpieczne Bariery Zenera

Iskrobezpieczne Bariery Zenera Iskrobezpieczne Bariery Zenera Intrinsic Safety Barriers Bariery Zenera Barriers Iskrobezpieczne bariery Zenera z serii MM... są najprostszym rodzajem iskrobezpiecznego interfejsu przeznaczonego do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

EDS-P308. Pełny opis produktu. Niezarządzalny switch przemysłowy wyposażony w 4 porty PoE

EDS-P308. Pełny opis produktu. Niezarządzalny switch przemysłowy wyposażony w 4 porty PoE EDS-P308 Niezarządzalny switch przemysłowy wyposażony w 4 porty PoE Niezarządzalny switch przemysłowy wyposażony w 4 porty PoE 4 porty Power over Ethernet, zgodne z IEEE802.3af redundantne wejście zasilania

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KM REGULACJA KM PL

REGULACJA KM REGULACJA KM PL REGULACJA KM REGULACJA KM 16.02 PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Zestaw KMFB SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2 2.ELEMENTY SKŁADOWE REGULACJI KM 2 3.SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13 SU, AME 23 SU - (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13 SU, AME 23 SU - (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym, - (sprężyna do góry) Opis / zastosowanie Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ lub VRBZ () lub z zaworami VS, VM lub VB (, ). Funkcja

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA REGULACJA KM REGULACJA KM 17.01 PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2 2.ELEMENTY SKŁADOWE REGULACJI KM 2 3.SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY DRV KM

Bardziej szczegółowo

REGULATORY MIKROPROCESOROWE SERII ELK41/ ELK42/ ELK43 ELK41/ ELK42/ ELK43 SERIES

REGULATORY MIKROPROCESOROWE SERII ELK41/ ELK42/ ELK43 ELK41/ ELK42/ ELK43 SERIES REGULATORY MIKROPROCEOROWE ERII ELK41/ ELK42/ ELK43 ELK41/ ELK42/ ELK43 ERIE ELK41 ELK42 ELK43 Pobór mocy Power consumption Częstotliwość AC AC frequency Uniwersalne wejście programowalne Programmable

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 508 Siłowniki elektryczne do zaworów z kątem obrotu 90 SQK34.00 SQK84.00 SQK34.00 napięcie zasilania 230 V AC SQK84.00 napięcie zasilania 24 V AC Sygnał sterujący 3-stawny Nominalny kąt obrotu 90 Nominalny

Bardziej szczegółowo

RE7MA13BU przekaźnik symetryczny z opóźn. zał i wył - 0, s 24 V AC DC-2 styki przeł.

RE7MA13BU przekaźnik symetryczny z opóźn. zał i wył - 0, s 24 V AC DC-2 styki przeł. Parametry przekaźnik symetryczny z opóźn. zał i wył - 0,05...1 s 24 V AC DC-2 styki przeł. Parametry Uzupełniające Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki [Us] znamionowe

Bardziej szczegółowo

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów Nadajnik położenia przełącznika zaczepów 1. ZASTOSOWANIE Nadajnik NPPZ-1 wysyła informacje o aktualnym położeniu przełącznika zaczepów transformatora. Nadajnik jest sprzężony mechanicznie z przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Opis Siłowniki AME 85 i AME 86 stosuje się z zaworami VFM 2 (DN 50 250), VFS 2 (DN 65 00), VF2/3 (DN 25, 50) i AFQM (DN 50 250).

Bardziej szczegółowo

POOL 40. Instrukcja montaŝu POOL 40 do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031432

POOL 40. Instrukcja montaŝu POOL 40 do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031432 POOL 40 PL Instrukcja montaŝu POOL 40 do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031432 Instrukcja montaŝu POOL 40 Informacje ogólne POOL 40 jest wyposaŝeniem dodatkowym, które umoŝliwia podgrzewanie basenu za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe parametry techniczne \General conditions\

Podstawowe parametry techniczne \General conditions\ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKÓW REMATIC GENERAL CONDITIONS Strana \Page\ Oznaczenie siłowników Regada \ Designation of the electric actuators Regada \ Warunki pracy \ Operating conditions and

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania DTR Załącznik nr 5 MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania Wydanie 2 czerwiec 2012 r. 1 Załącznik nr 5 DTR Rys.1 Rozmieszczenie złączy i mikroprzełączników na płytce modułu MODBUS 1. Zasilenie

Bardziej szczegółowo

ABL8RPS24100 Zasilacz impulsowy 1-3 fazowy V - 24 V - 10A

ABL8RPS24100 Zasilacz impulsowy 1-3 fazowy V - 24 V - 10A Parametry Zasilacz impulsowy 1-3 fazowy - 200..500 V - 24 V - 10A Parametry Uzupełniające Ograniczenia napięcia wejściowego Częstotliwość sieci Prąd rozruchowy Cos phi Parametry podstawowe Status sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRFD24 (-O) Siłownik Zamknij/Otwórz z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 1,6 Nm Napięcie znamionowe AC / DC 24 V Sterowanie:

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo