Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller"

Transkrypt

1 ST 0.1 Siłownik elektryczny liniowy \Electric linear actuator\ Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 230 V rzyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki siłowe 1 wyłącznik położeniowy rzyłącze mechaniczne słupkowe Optyczny wskaźnik położenia Sterowanie ręczne Standard equipment: Voltage 230 V Terminal board connection 2 thrust switches 1 position switch illar mechanical connection Mechanical position indicator Space heater with thermal switch Manual control with permanent stanby Tabela specyfikacyjna \ Specification table ST 0.1, STR 0.1 od zam ów ie nia \ Or de r code 498. x x x x x x / x x Odporność klimatyczna \limate resistance\ Standardowa \standard\ 10) Tropikalna \tropics\ 12) Standardowa \standard\ 10) Tropikalna \tropics\ 12) I 65 I 67 I 67 I 65 I 65 I 67 I 67 Elektroniczny regulator położenian/ Electronic position controllern ez regulatora /without controller Sprzężenie zwrotne potencjometryczne /Resistive feedback 16) Sprzężenie zwrotne prądowe /Resistive feedback 17) Sprzężenie zwrotne potencjometryczne /Resistive feedback 16) Sprzężenie zwrotne prądowe /Resistive feedback 17) Schemat podłaczenia/ Wiring diagram Następna tabela /next table Z237, Z327, Z408 Z242, Z394 Z237, Z327, Z408 Z242, Z rzyłącze elektryczne \ Eelectric coonection\ Na listwę zaciskową \To terminal board\ Na konektor \To connector\ 21) Napięcie zasilania \Voltage\ 24V 230V 220V 24V 3x400V 6) 3x380V 6) 24V 230V 220V 24V 3x400V 6) 3x380V 6) Schemat podłaczenia/ Wiring diagram Z414 Z33 Z363 Z78a + Z245 8) Z78a + Z245 8) Z414 Z33 Z363 Z78a + Z245 8) Z78a + Z245 8) M R Max. siła obciążenia 33) \ Max. load thrusr\ 3200 N 4000 N 5000 N 6300 N Siła wyłączająca \Schwitchingoff thrust\ 3600 N 4600 N 5800 N 7200 N rędkość przestawienia \Operating time\ 25 mm/min 40 mm/min 63 mm/min 25 mm/min 40 mm/min 25 mm/min 40 mm/min 25 mm/min 40 mm/min 34) Silnik elektryczny \ Electric motor \ 24V / 20 W 230V, 3x400V, 3x380V 15 W E H I M N Q R T U V W Y iąg dalszy na nst. stronie \Next page\ 136 OZNŃ tel. (61) tel fax (61)

2 Siłownik elektryczny liniowy \ Electric linear actuator ST 0.1 od zam ów ie nia \ Orde r code 498. x x x x x x / x x 6) 41) ez nadajnika \ Without transmitter \ 0 10 mm 0 12,5 mm 0 16 mm 0 20 mm 0 25 mm 0 32 mm 0 40 mm 0 50 mm Skok roboczy \ Operating stroke \ Z nadanikiem \ With transmitter \ 10 mm 12,5 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 41) 48) Z nadajnikiem skoki zespolone \ With transmitter combined strokes \ mm mm mm mm mm mm mm E H I M N Q R otencjometryczny \ Resistive \ Elektronicznyprądowy \ Resistive with current converter \ ojemnościowy \ apacitive \ (T 1) Nadajnik położenia \ Transmitter \ ez nadajnika \ Without transmitter \ ojedynczy \ Single \ odwójny \ ouble \ 6) ez zasilacza \ Without power supply ez zasilacza \ Without power supply ez zasilacza \ Without power supply ez zasilacza \ Without power supply ez zasilacza \ Without power supply \ 51) odłączenie \ onnection\ 2przewodowe \ 2wire 3przewodowe \ 3wire\ 6) 3przewodowe \ 3wire\ 6) 3przewodowe \ 3wire\ 6) 2przewodowe \ 2wire\ 4) 6) 2przewodowe \ 2wire Wyjście \ Output \ 1x100 1x2000 2x100 2x m 0 20 m 4 20 m 0 5 m 4 20 m 4 20 m Schemat podłączenia \ Wiring diagram \ Z5a Z6a Z10a Z269a Z257a Z260a Z257a Z260a Z257a Z260a Z10a Z269a Z239a S Q T U V W Y Z I rzyłącze mechaniczne \Mechanical connection\ roste kołnierz 05 \ irect falange 05 STN , IN 3358 ołnierz \ lange Słupki \ illars Wysokość przyłącza \onnecting hight\ 45 mm 103 mm 110 mm 112 mm 92 mm 102 mm 65 mm 90 mm 127 mm 42 mm 80 mm 27 mm 57 mm 110 mm 62) wint sprzęgła \Thread of stem\ M12x1,2520 o wyboru gwint: M10x126 M10x1,526 M1226 M12x1,526 M1426 M16x1,526 ez otworu Rysunek wymiarowy \imensional drawing\ / 1202/ 1202/ 1202/ 1202/E 1418/ 1418/ 1203/ 1203/ 1203/ 1203/ 1203/E 1203/ E H M N ez grzałki \ Without space heater \ Sterowanie ręczne bez rozłączania przekładni \ Manual control without permanent stanby \ Wyposażenie dodatkowe \ dditional equipment\ 2 wyłączniki sygnalizacyjne \ 2 signalling switches \ rzałka bez termostatu \ Space heater without thermal switch \ 77) Schemat podłączenia \Wiring diagram\ Wersja z regulatorem \ Version with controller \ opuszcalne kombinacje wyposażenia dodatkowego i kod zamówienia \ llowed combination and code of version: +=02, +=04, +=06, +=07, ++=08, +=09, ++=10 Z21 Z33 Z33 Z21 Z OZNŃ tel. (61) tel fax (61)

3 ST 0.1 Siłownik elektryczny liniowy \Electric linear actuator\ 6) Tylko w wersji bez regulatora położenia 8) la wersji z wyłącznikami sygnalizacyjnymi nie można specyfikować podwójnego potencjometrycznego nadajnika położenia. 10) Wersja dla wykonania standard dla wąskiej grupy klimatycznej (R) + obowiązuje dla typu klimatu umiarkowanego (WT), gorącego suchego (MWr) i bardzo gorącego i suchego (EWr). 12) Wersja dla wykonania tropikalnego suchego i wilgotnego tropikalnego, dla klimatu umiarkowanego (WT), ciepłego suchego (Wdr), gorącego suchego (MWr) i bardzo gorącego i suchego (EWr), gorącego wilgotnego (Wda) i gorąca wilgotna stała (WaE). 16) Sprzężenie zwrotne do regulatora jest realizowane z potencjometrycznego nadajnika położenia. (ez podawania kodu przy wyborze nadajnika). 17) Sprzężenie zwrotne do regulatora jest realizowane z pojemnościowego nadajnika położenia. (kod zamówienia ). 33) Taką siłą można obciążyć siłownik w reżimie pracy S210 min, lub S425%, 6 90 cykli/h. rzy pracy regulacyjnej reżim pracy S425%, cykli/h siła ta jest równa 0,8 wartości maksymalnej siły obciążenia. 41) W wersji siłownika bez nadajnika położenia można nastawić skok w zakresie od 0 mm do maksymalnego. la wersji z nadajnikiem położenia i skokiem który nie znajduje się tabeli wybiera się najbliższy wyższy skok i jego kod. 48) rzy skokach zespolonych i potencjometrycznym nadajnikiem położenia w położeniu O wartość omowa wynosi 85100% maksymalnej wartości. 51) Tylko dla wersji siłownika z regulatorem ze sprzężeniem zwrotnym prądowym. W tym wykonaniu sygnał wyjściowy nie jest galwanicznie odseparowany od sygnału wejściowego. 62) wint sprzęgła w wale wyjściowym specyfikuje się w zamówieniu słownie. 77) Siłownik steruje się ręcznie za pomocą korbki mocowanej na wale wyjściowym wyprowadzonym na górnej obudowie. Schematy podłączeń \ Wiring diagrams ST 0.1, STR 0.1 6) Valid for the version without any possitioner. 8) or the E version with additional position switches a transmitter cannot be specified. 10) Version "standard" for climate group narrow (R) + suitable for climate type mild (WT) and else warm dry (Wr), hot dry (MWr) and very hot dry (EWr). 12) Version tropics for climate group dry and wet tropics, for climate types mild (WT), warm dry (Wr), hot dry (MWr), very hot dry (EWr), hot wet (Wa) and hot wet equal (WaE). 16) eedback to possitioner is realised by resistive transmitter (without selection of the order code for transmitter). 17) eedback to possitioner is realised by current transmitter (for selection of the transmitter the order code is ). 33) y this thrust is possible to load the actuator under duty cycle S210 min, or S425%, 690 cycles per hour. or duty cycle S425%, cycles per hour this thrust equals max. load thrust multiplied by ) The version without any transmitter can have adjusted its stroke from 0 up to maximum stroke. or version with the transmitter and operation stroke witch is not showed in the table, select the next hight stroke with the code. 48) or the combined strokes, for version with the resistive transmitter, the resistance value at the limit position open O is between % from max. value. 51) or a version with a possitioner with current feedback only. The output signal from the capacitive transmitter is not galvanically insulated from the input signal 62) The thread in the coupling is to be specified in the order by words. 77) The actuator is manually operated by the handle after removing the plug on the top cover. The handle is located on the bottom cover of the actuator.. SY. SYNŁ WRII UW!!! SY. SYNŁ WRII Inne schematy elektryczne i podłączenia siłowników możliwe po uzgodnieniu z producentem 1. W przypadku kiedy nie używamy sygnału wyjściowego z 1. In case that the output signal from the capacitive transmitter (the wiring pojemnościowego nadajnika położenia (schemat podłączenia Z242) należy zewrzeć zaciski 81 i 82 zworką. (Zworka jest założona przez producenta). W przypadku kiedy będziemy używali sygnał wyjściowy z nadajnika zworkę należy usunąć. 2. W wersji siłownika z zasilaniem 24 V nie ma potrzeby podłączania przewodu uziemienia E. diagram Z242) is not used (open loop between terminals 81 and 82), it is necessary to connect the terminals 81 and 82 with a jumper (the jumper is placed by the producer). While using the output current signal from the capacitive transmitter the jumper is to be removed. 2. The version of E with supply voltage of 24V does not require connecting of an earthling cable E. SY. SYNŁ WRII 138 OZNŃ tel. (61) tel fax (61)

4 Siłownik elektryczny liniowy \ Electric linear actuator ST 0.1 SY. SYNŁ WRII UW!!! Inne schematy elektryczne i podłączenia siłowników możliwe po uzgodnieniu z producentem egenda: egenda: Z21...podłączenie dodatkowych wyłączników położeniowych Z21...connection of additional position switches Z22... podłączenie pojedynczego potencjometrycznego nadajnika Z22...connection of single resistive position transmitter położenia Z23...connection of resistive transmitter with current converter 2wire Z23... podłączenie elektronicznego prądowego nadajnika położenia without any power supply 2przewodowo bez zasilacza Z32...connection of double resistive position transmitter Z32... podłączenie podwójnego potencjometrycznego nadajnika Z33...connection of electric motor with thrust switches and the position położenia switches Z33... podłączenie silnika z wyłącznikami siłowymi i położeniowymi Z41...connection of space heater with a space heater's switch Z41... podłączenie grzałki z wyłącznikiem termicznym Z45...connection of capacitive transmitter 2wire with a power supply Z45... podłączenie pojemnościowego nadajnika położenia 2 Z46...connection of capacitive transmitter 2wire without any power przewodowo z zasilaczem supply Z46... podłączenie pojemnościowego nadajnika położenia 2 Z78a...connection of 3 phase electric motor przewodowo bez zasilacza Z237...connection of ES STR 0.1 with a possitioner with resistive Z78a...podłączenie siłownika z silnikiem 3fazowym feedback Z podłączenie siłownika STR 0.1 z regulatorem położenia z potencjometrycznym sprzężeniem zwrotnym Z podłączenie siłownika STR 0.1 z regulatorem położenia z prądowym sprzężeniem zwrotnym Z245...podłączenie wyłączników siłowych i położeniowych z silnikiem 3fazowym Z257...podłączenie elektronicznego prądowego nadajnika położenia 3przewodowo bez zasilacza Z podłączenie elektronicznego prądowego nadajnika położenia 3przewodowo z zasilaczem Z podłączenie elektronicznego prądowego nadajnika położenia 2przewodowo z zasilaczem Z327...podłączenie siłownika z regulatorem położenia i potencjometrycznym sprzężeniem zwrotnym z silnikiem 24V Z394...podłączenie siłownika z regulatorem położenia i prądowym sprzężeniem zwrotnym z silnikiem 24V Z408...podłączenie siłownika z regulatorem położenia i 1...potencjometryczny pojedynczy nadajnik położenia 2...potencjometryczny podwójny nadajnik położenia 3...pojemnościowy lub elektroniczny prądowy nadajnik położenia S1...wyłacznik siłowy otwiera S2... wyłacznik siłowy zamyka S3... wyłacznik położeniowy otwiera S5...dodatkowy wyłacznik położeniowy otwiera S6... dodatkowy wyłacznik położeniowy zamyka M1...silnik 1fazowy...kondensator rozruchowy E1...grzałka 1...ochrona termiczna silnika 2...wyłacznik termiczny grzałki X,X1,X2..listwa zaciskowa N...regulator położenia I/U...sygnały wejściowe wyjściowe, prądowe lub napięciowe R...rezystor rozruchowy R...rezystancja obciążenia SY. SYNŁ WRII Z242...connection of ES STR 0.1 with a possitioner with current feedback Z245...connection thrust and position switches for 3 phase electric motor Z257...connection of resistive transmitter with current converter 3wire without any power supply Z260...connection of resistive transmitter with current converter 3wire with a power supply Z269...connection of resistive transmitter with current converter 2wire with a power supply Z327...connection of ES STR 0.1 with a possitioner with resistive feedback for electric motor 24 V Z363...connection ES STR 0.1 for electric motor 24 V Z394...connection of ES STR 0.1 with a possitioner with current feedback for electric motor 24 V Z408...connection of ES STR 0.1 with a possitioner with resistive feedback for 1...resistive transmitter (potentiometer) single 2... resistive transmitter (potentiometer) double 3...capacitive transmitter, or resistive transmitter with current converter S1...thrust switch open S2... thrust switch closed S3...position switch open S5...additional position switch open S6... additional position switch closed M...electric motor...capacitor E1...space heater 1...motor's thermal protection 2...space heater's thermal switch X,X1,X2..terminal board N...electronic possitioner I/U...input (output) current (voltage) signals R...reducing resistor R...loading resistor OZNŃ tel. (61) tel fax (61)

5 STR 0.1 Siłownik elektryczny liniowy \Electric linear actuator\ Tabela specyfikacyjna\specification table\ STR 0.1 od zamówienia \Order code\ Wyposażenie standardowe: Zasilanie 230 V, 24 V rzyłącze elektryczne na listwę zaciskową Regulator położenia 4x niezależne przekaźniki nastawiane jako siłowe lub położeniowe 1x przekaźnik stanu awaryjnego Zunifikowany sygnał wyjściowy prądowy lub napięciowy lokowanie wyłączania od siły w położeniach krańcowych (0 do 10%) w danym zakresie rzałka z programowaną temperaturą pracy Optyczny wskaźnik położenia rzyłącze mechaniczne słupkowe Sterowanie ręczne Standard equipment: Voltage 230 V, 24 V Terminal board connection osition controller 4x signalling relays independently adjustable as position or thrust relay 1x relay for indication error Output unified current or voltage control signal locking of switching thrust ( 0 to 10%) in the fixed or towing window Space heater with switchingoff adjustable by programm Mechanical position indicator illar mechanical connection Manual control 438. x x x x x x Odporność klimatyczna \limate resistance\ 10) Wykonanie standardowe dla temperatur \ Version standatd for temperature range\ I 67 Sygnał sterujący \Unified control signal\ prądowy \curent\: 0 20 m ; 4 20 m ; 0 5 m ; 1 5 m napięciowy \voltage\: 0 10 V; 2 10 V; V; V rzyłącze elektryczne \Electric connection\ Na listwę zaciskową \To terminal board\ Napięcie zasilania \Voltage\ 230 V 24 V Schemat podłączenia \Wiring diagram\ Z300 Z Max. siła obciążenia \Max. load thrust\ N Siła wyłączająca \Switchingoff thrust\ 32) rędkość przestawienia \Operating speed\ N 25 mm/min 40 mm/min 37) N N 25 mm/min 37) Max. skok roboczy \Max. operating stroke\ Silnik elektryczny \Electric motor\ H I 15 W T U V W 40 mm/min 37) 6 50 mm U Y Zunifikowany sygnał wyjściowy \Unified output signal\ rądowy \curent\: 0 20 m ; 4 20 m ; 0 5 m ; 1 5 m napięciowy \voltage\: 0 10 V; 2 10 V; V; V U rzyłącze mechaniczne \Mechanical connection\ roste kołnierz 05 \irect flange 05\ STN , IN 3358 ołnierz \lange\ Słupki \illars\ Wysokość przyłącza \onnecting hight\ 45 mm wint sprzęgła \Thread of stem\ 62) Rysunek wymiarowy \imensional drawing\ mm 1202/ 110 mm 1202/ 112 mm o wyboru 1202/ gwint: 92 mm 1202/ E 102 mm M10x /E 65 mm M10x / 90 mm M / H M12X mm M / 42mm 80 mm M160x1.526 ez otworu 1203/ 1203/ 27 mm 1203/ M 57 mm 1203/E N 110 mm 1203/ kcesoria dodatkowe od zamówienia \ccessories\ \Order number\ Sterowanie lokalne \ocal control\ X abel komunikacyjny + oprogramowanie \ommunication cable + software\ X onektor do podłączenia siłownika \onnector for conection ES\ rzetwornik RS 232/wyjście prądowe \onverter RS 232/current loop\ X Zasilacz zewnętrzny \External power supply\ X OZNŃ tel. (61) tel fax (61)

6 Siłownik elektryczny liniowy \ Electric linear actuator STR ) Wersja dla wykonania standard dla wąskiej grupy klimatycznej (R) + obowiązuje dla typu klimatu umiarkowanego (WT), gorącego suchego (MWr) i bardzo gorącego i suchego (EWr). 32) Siła wyłączająca ustawiana w zakresie 40 do 100%. 37 ) Nie dotyczy zasilania 24 V 62) wint sprzęgła w wale wyjściowym specyfikuje się w zamówieniu słownie. Rysunki wymiarowe \imensional drawings\ STR ) Version "standard" for climate group narrow (R) + suitable for climate types mild (WT) and else warm dry (Wr), hot dry (MWr) and very hot dry (EWr). 32) Switchingoff thrust is adjustable within 40 to 100 %. 37) Invalid for 24 V 62) The thread in the coupling is to be specified in the order by words. egenda: 6... impulsowy czujnik położenia 7... tensometryczny czujnik siły MS...silnik elektryczny jednofazowy synchroniczny... kondensator rozruchowy E1...grzałka N... regulator położenia X... listwa zaciskowa X... konektor do podłączenia modułu sterowania lokalnego i Interfejsu RS przekaźnik sygnału awarii ( ERROR ),,,...przekaźniki położeniowe lub siłowe możliwość zaprogramowania U/I... sygnał wejściowy prądowy lub napięciowy Tx,Rx,OM... konektorowe podłączenie do sterowania siłownika przez komputer interfejsem RS 232 I+, O... wyjście sygnału prądowego Z,O,3,O,.. onektorowe podłączenie modułu sterowania lokalnego 4... zacisk blokowania wszystkich wyjść po podłączeniu z zaciskiem +,,... zworka wyjściowego sygnału passive... pasywne wyjście sygnału wyjściowego z zewnętrznym zasilaniem 15 do 30 V ctive... aktywny sygnał wyjściowy 1. W wersji siłownika z zasilaniem 24 V nie ma potrzeby podłączania uziemienia. 2. Rysowane przerywaną linią styki przekaźnika,,, są w stanie osiądnietego położenia lub siły siłownika. 3. Rysowane kropkowaną linią styki przekaźnika są w stanie awarii siłownika. egend: 6... impulsive position sensor 7... tensometric thrust sensor MS... singlephase synchronous electric motor... capacitor E1... space heater N... position controller X... terminal board X... connector for connecting of local control module and interface RS error message relay ( ERROR ),,,... position/thrust relay (programmed choice available) U/I... input voltage/current signals Tx,Rx,OM... connector connection for E control by computer through interface RS 232 Z,O,3,O,.. connector connection for local control module 4... blocking contact for all inputs after connected with terminal +,,... output signal terminals (current/voltage) passive... passive output signal with external power supply of 5 to 30 V active... active output signal 1. The earthling cable E is not needed to be connected for the version with supply voltage of 24 V 2. ot drawn contacts of the relays,,, are in the state when the required position is reached 3. ot drawn contacts of the relay are in the state where a failure of the E occurred OZNŃ tel. (61) tel fax (61)

7 ST 0.1, STR 0.1 Siłownik elektryczny liniowy \Electric linear actuator\ Rysunki wymiarowe \ imensional drawings ST 0.1, STR 0.1, ST 0.1S, STR 0.1S /E / 1202/, 1202/ Wersja \Version\ / 1) otyczy zasilania 24 V ; Wymiar "", "1" "2" jest większy o 8 mm. 2) otyczy sterowania ręcznego bez rozłaczania przekładni. 3) otyczy sterowania ręcznego z rozłączaniem przekładni. 4) otyczy sterowania ręcznego. 1) Valid for24v ; imensions "", "1" and "2" are 8 mm longer. 2) Valid for manual control with permanent standby. 3) Valid for manual control without permanent standby. 4) Valid for manual control. 1202/ 1202/ 142 OZNŃ tel. (61) tel fax (61)

8 Siłownik elektryczny liniowy \ Electric linear actuator ST 0.1, STR 0.1 E Wersja \Version\ M M M M Z nakrętką \ With nuts M M T H Z V 1 2 Uwagi \Note\ ) otyczy zasilania 24 V ; Wymiar "", "1" "2" jest większy o 8 mm. 2) otyczy sterowania ręcznego bez rozłaczania przekładni. 3) otyczy sterowania ręcznego z rozłączaniem przekładni. 4) otyczy sterowania ręcznego. 1418/ 1418/ Wersja \Version\ H Ø 1 2 1) Valid for24v ; imensions "", "1" and "2" are 8 mm longer. 2) Valid for manual control with permanent standby. 3) Valid for manual control without permanent standby. 4) Valid for manual control /,E M14 M12x1.25 W1/2" W3/8" W5/16" M16x1.56H M12x1.56H M126H M10x1.56H M10x16H Z OZNŃ tel. (61) tel fax (61)

Kod zam ów ie nia \ Or de r code 490. x - x x x x x / x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n

Kod zam ów ie nia \ Or de r code 490. x - x x x x x / x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n ST Siłownik elektryczny liniowy \Electric linear actuator\ Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 23 V C rzyłącze elektryczne na listwę zaciskową Warianty wyposażenia sterowania: 1 wyłącznik siłowy

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny liniowy w wersji przeciwwybuchowej \ Explosion-proof el. linear actuator

Siłownik elektryczny liniowy w wersji przeciwwybuchowej \ Explosion-proof el. linear actuator Siłownik elektryczny liniowy w wersji przeciwwybuchowej \ xplosion-proof el. linear actuator ST 1-x Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 230 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Kod zam ów ie nia \ Orde r code 491. x - x x x x x / x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n

Kod zam ów ie nia \ Orde r code 491. x - x x x x x / x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n ST 1 Siłownik elektryczny liniowy \Electric linear actuator\ Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 23 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki siłowe 2 wyłączniki położeniowe 2 wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie standardowe: ST.1 Siłownik elektryczny liniowy \ Electric linear actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 23V rzyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki siłowe 1 wyłącznik położeniowy rzyłącze

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny jednoobrotowy dźwigniowy\ Electric part-turn actuator

Siłownik elektryczny jednoobrotowy dźwigniowy\ Electric part-turn actuator MP Siłownik elektryczny jednoobrotowy dźwigniowy\ Electric part-turn actuator Wyposażenie standardowe Napięcie zasilania 230 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 wyłączniki

Bardziej szczegółowo

IP 65 IP 67 1 IP 67 IP 67 IP 67. Napięcie zasilania \Voltage\ Z1a + Z11a 220 V AC L 3x400 V AC. Z78a + Z12a 8) 9 3x380 V AC Z78a + Z12a 8) M 24 V AC

IP 65 IP 67 1 IP 67 IP 67 IP 67. Napięcie zasilania \Voltage\ Z1a + Z11a 220 V AC L 3x400 V AC. Z78a + Z12a 8) 9 3x380 V AC Z78a + Z12a 8) M 24 V AC ST 1 Siłownik elektryczny liniowy \ lectric linear actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową wyłączniki siłowe wyłączniki położeniowe wyłączniki

Bardziej szczegółowo

\Corrosion class\ Schemat podłączenia \Wiring diagram\ 230 V AC Z404 + Z403b 220 V AC L 3x400 V AC 28) 1 2 3x380 V AC 28) 33) Pobór mocy \Power\

\Corrosion class\ Schemat podłączenia \Wiring diagram\ 230 V AC Z404 + Z403b 220 V AC L 3x400 V AC 28) 1 2 3x380 V AC 28) 33) Pobór mocy \Power\ U -x II G x d II T5 Gb + II G c Standardowa \standard\ Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 30 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową wyłączniki siłowe wyłączniki położeniowe wyłączniki sygnalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller SO 2 Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multiturn actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 23 V, 3x4 V Przyłącze na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 wyłączniki położeniowe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3x400 V C Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki położeniowe 2 przekaźniki sygnalizacyjne Elektroniczny nadajnik położenia

Bardziej szczegółowo

Kod zam ów ie nia \ Orde r code 291. x - x x x x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n

Kod zam ów ie nia \ Orde r code 291. x - x x x x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n SP 1-Ex Siłownik elektr. jednooborotowy w wersji przeciwybuchowej \Explosion-proof el. part-turn actuator\ Wyposażenie stadardowe: Napięcie zasilania 230 V C Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller MO 5-Ex Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3x400 V C Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki położeniowe 2 przekaźniki sygnalizacyjne Elektroniczny nadajnik

Bardziej szczegółowo

Siłownik wieloobrotowy w wersji Ex \ Explosion-proof multi-turn actuator

Siłownik wieloobrotowy w wersji Ex \ Explosion-proof multi-turn actuator II 2G Ex d II T5 Gb + II 2G c Wyposażenie standardowe: Tabela specyfikacyjna \Specification table\ UM 1-Ex apięcie zasilania 230 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ -25 C +55 C -25 C +55 C -25 C +55 C. Schemat podłączenia \Wiring diagram\ 230 V AC V AC 24 V AC

Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ -25 C +55 C -25 C +55 C -25 C +55 C. Schemat podłączenia \Wiring diagram\ 230 V AC V AC 24 V AC SP Siłownik elektryczny jednoobrotowy \ Electric partturn actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową wyłączniki położeniowe Przyłącze mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller. Sprzężenie zwrotne potencjometryczne 8) 16)

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller. Sprzężenie zwrotne potencjometryczne 8) 16) MO 3 Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multi-turn actuator Standard equipment: Voltage 3x400 V AC Terminal board connection 2 torque switches 2 position switches 2 signalling switches Space

Bardziej szczegółowo

Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ -25 C +55 C -25 C +55 C IP C +55 C. Schemat podłączenia \Wiring diagram\ 230 V AC V AC

Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ -25 C +55 C -25 C +55 C IP C +55 C. Schemat podłączenia \Wiring diagram\ 230 V AC V AC SP.1 Siłownik elektryczny jednoobrotowy \ Electric partturn actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową wyłączniki położeniowe Przyłącze mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller. Moc. F Nm

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller. Moc. F Nm MO 5P Siłownik elektryczny wieloobrotowy \Electric multi-turn actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3x400 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie standardowe: MT 3Ex Siłownik liniowy w wersji Ex \Explosionproof el. linear actuator\ II G Ex de IIC T5/T4 Gb II D Ex tb IIIC T 35 C Db Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 30V AC, 3x400V AC Przyłącze elektryczne

Bardziej szczegółowo

\Enclosure\ IP 55 IP 55 IP 67 IP 55 IP 67 IP 67. Z279a Z279a Z297a Z297a Z V AC Z295 Z279a Z279a Z297a Z297a. 50 mm/min -1

\Enclosure\ IP 55 IP 55 IP 67 IP 55 IP 67 IP 67. Z279a Z279a Z297a Z297a Z V AC Z295 Z279a Z279a Z297a Z297a. 50 mm/min -1 MT 3 Siłownik elektryczny liniowy \ Electric linear actuator Tabela specyfikacyjna \Specification table\ MT 3 Kod zamówienia \Order code\ yposażenie standardowe: Napięcie zasilania 230 V C, 3x400 V C Przyłącze

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller SO 2 Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multiturn actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 23 V, 3x4 V Przyłącze na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 wyłączniki położeniowe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller. Sprzężenie zwrotne potencjometryczne 8) 16)

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller. Sprzężenie zwrotne potencjometryczne 8) 16) MO 3.4 Siłownik elektryczny wieloobrotowy \Electric multi-turn actuator Standard equipment: Voltage 3x400 V AC Terminal board connection 2 torque switches 2 position switches 2 signalling switches Space

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 3x400 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki do blokowania wyłączania od momentu 3)

Napięcie zasilania 3x400 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki do blokowania wyłączania od momentu 3) MO 3.P Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multi-turn actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3x00 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 3x400 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki do blokowania wyłączania od momentu 3)

Napięcie zasilania 3x400 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki do blokowania wyłączania od momentu 3) MO 3.P Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multi-turn actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3x00 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 przekaźniki

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller SO 2P Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multiturn actuator Tabela specyfikacyjna \Specification table SO 2P Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 23 V A, 3x4 V A Przyłącze na listwę zaciskową

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie standardowe: MT 3 Siłownik elektryczny liniowy \ Electric linear actuator yposażenie standardowe: Napięcie zasilania 230V C, 3x400V C Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki siłowe 2 wyłączniki położeniowe

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania \Voltage\ 24V DC 230V AC 220V AC 24V AC 3x400V AC. 3x380V AC 3x380V AC 28) 24V DC 230V AC 220V AC 24V AC 3x400V AC.

Napięcie zasilania \Voltage\ 24V DC 230V AC 220V AC 24V AC 3x400V AC. 3x380V AC 3x380V AC 28) 24V DC 230V AC 220V AC 24V AC 3x400V AC. SO 2P Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multiturn actuator Tabela specyfikacyjna \Specification table SO 2P Kod zamówienia \Order code\ Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 230 V, 3x400

Bardziej szczegółowo

Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ -25 C +55 C -40 C +40 C -25 C +55 C -50 C +55 C 25)

Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ -25 C +55 C -40 C +40 C -25 C +55 C -50 C +55 C 25) SO 2 Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multiturn actuator Wyposażenie standardowe: Tabela specyfikacyjna \Specification table\ SO 2 Kod zamówienia \Order code\ Napięcie zasilania 230 V A, 3x400

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie standardowe: SO Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multiturn actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 30 V A, 3x400 V A Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową wyłączniki momentowe wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ -50 C +40 C. Schematpod czenia \Wiring diagram\ 230VAC Z1a+Z11a. 3x400VAC Z78a+Z12a 8) 7 24VDC Z344 C

Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ -50 C +40 C. Schematpod czenia \Wiring diagram\ 230VAC Z1a+Z11a. 3x400VAC Z78a+Z12a 8) 7 24VDC Z344 C 1 iownikelektrycznyjednoobrotowy\electricpartturnactuator Wyposaeniestandardowe: Napiciezasilania3C rzyczeelektrycznenalistwzaciskow wycznikimomentowe wycznikipooeniowe wycznikisygnalizacyjne Ogranicznikimechanicznektaobrotu

Bardziej szczegółowo

DESCRIPTION REMATIC. Electric actuators REMATIC are equipped with

DESCRIPTION REMATIC. Electric actuators REMATIC are equipped with Siłownik elektryczny liniowy\electric linear actuator\ REMATIC STR 0PA OPIS Siłowniki elektryczne REMATIC wyposażone są w moduł elektroniki DMS3. Są sterowane napięciem 4V DC (sterowanie P) analogowym

Bardziej szczegółowo

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with Siłownik liniowy w wersji Ex \Explosionproof el. linear actuator\ II G Ex d IIC T5 Gb II G Ex de IIC T5 Gb II Ex tb IIIC T100 C b REMATIC ULR 1PAEx OPIS ESCRIPTION Siłowniki elektryczne REMATIC wyposażone

Bardziej szczegółowo

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with Siłownik liniowy w wersji Ex \Explosionproof el. linear actuator\ II G Ex de IIC T5/T4 Gb II D Ex tb IIIC T 135 C Db REMATIC MTR 3PAEx OPIS Siłowniki elektryczne REMATIC wyposażone są w moduł elektroniki

Bardziej szczegółowo

REMATIC. Siłownik elektryczny jednoobrotowy\electric part-turn actuator\ CHARAKTERYSTYKA OPIS WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I FUNKCJE DMS3

REMATIC. Siłownik elektryczny jednoobrotowy\electric part-turn actuator\ CHARAKTERYSTYKA OPIS WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I FUNKCJE DMS3 Siłownik elektryczny jednoobrotowy\electric partturn actuator\ RETI SP 1.4P SPR 1.4P SPP 1.4P RKTERYSTYK Siłowniki elektryczne RETI z bezkontaktowym czujnikiem momentu i położenia. iezawodna mechanika

Bardziej szczegółowo

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with REMATIC OPIS Siłowniki elektryczne REMATIC wyposażone są w moduł elektroniki DMS3. Są sterowane napięciem 4V DC (sterowanie P) analogowym sygnałem prądowym lub napięciowym (sterowanie 3P). Programowanie

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE REMATIC

SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE REMATIC SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE REMATIC System DMS Co to jest system DMS? - elektroniczny, bezkontaktowy system z bardzo dokładnym czujnikiem położenia - sterowanie siłowników bez elementów elektromechanicznych

Bardziej szczegółowo

Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E

Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM WAFER/LUG BUTTERFLY VALVE WITH ELECTRIC PART TURN ACTUATOR THREE-PHASE ON-OFF T.I.S. Wym. / Dim. DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 H 194

Bardziej szczegółowo

Si ownikelektrycznyjednoobrotowy\electricpart-turnactuator\

Si ownikelektrycznyjednoobrotowy\electricpart-turnactuator\ Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ REMTI SPR0P HRKTERYSTYK Siowniki elektryczne REMTI z bezkontaktowym czujnikiem pooenia. Niezawodna mechanika tradycyjnych siowników jednoobrotowych

Bardziej szczegółowo

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with Siłownik elektryczny jednoobrotowy\lectric partturn actuator\ RTI SR 1, SR, SR.3, SR.4 OIS Siłowniki elektryczne RTI są wyposażone w moduł elektroniki S3. oże być sterowany napięciem 4 (sterowanie ) lub

Bardziej szczegółowo

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with Siłownik elektryczny liniowy\lectric linear actuator\ RMATIC STR PA OPIS Siłowniki elektryczne RMATIC wyposażone są w moduł elektroniki MS3. Są sterowane napięciem 4V C (sterowanie P) analogowym sygnałem

Bardziej szczegółowo

REGADA, s.r.o. o o o o o o

REGADA, s.r.o. o o o o o o PREZENTACJA FIRMY REGADA, s.r.o o o o o o o Słowacki producent 50-letnia historia Własne badania, rozwój produkcja i sprzedaż Wysokokwalifikowany i sprawdzony personel Szeroki zakres produkcji Znany znak

Bardziej szczegółowo

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

RE7RM11BU przekaź. czas. opóźn. wył. z zest. ster - 0,05..1 s - 24 V AC DC- 1 styk przeł.

RE7RM11BU przekaź. czas. opóźn. wył. z zest. ster - 0,05..1 s - 24 V AC DC- 1 styk przeł. Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

RE7RL13BU przekaź. czas. opóźn. wył. z zest. ster - 0,05..1 s - 24 V AC DC- 2 styki przeł.

RE7RL13BU przekaź. czas. opóźn. wył. z zest. ster - 0,05..1 s - 24 V AC DC- 2 styki przeł. Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

RE7MA13BU przekaźnik symetryczny z opóźn. zał i wył - 0, s 24 V AC DC-2 styki przeł.

RE7MA13BU przekaźnik symetryczny z opóźn. zał i wył - 0, s 24 V AC DC-2 styki przeł. Parametry przekaźnik symetryczny z opóźn. zał i wył - 0,05...1 s 24 V AC DC-2 styki przeł. Parametry Uzupełniające Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki [Us] znamionowe

Bardziej szczegółowo

Siłownik jednoobrotowy w wersji Ex \Explosion-proof el. part-turn actuator\ DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

Siłownik jednoobrotowy w wersji Ex \Explosion-proof el. part-turn actuator\ DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with Siłownik jednoobrotowy w wersji Ex \Explosionproof el. partturn actuator\ II G Ex d IIC T5 Gb II G Ex de IIC T5 Gb II D Ex tb IIIC T 100 C Db REATIC UPR.5PAEx OPIS Siłowniki elektryczne REATIC wyposażone

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

RE7MY13MW przekaźnik czasowy opóźniający 8-funkcyjny - 0,05..1 s - 240 V AC DC - 2 OC

RE7MY13MW przekaźnik czasowy opóźniający 8-funkcyjny - 0,05..1 s - 240 V AC DC - 2 OC Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

Siłownik wieloobrotowy w wersji Ex \Explosion-proof multi-turn actuator\ DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

Siłownik wieloobrotowy w wersji Ex \Explosion-proof multi-turn actuator\ DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with Siłownik wieloobrotowy w wersji Ex \Explosionproof multiturn actuator\ II G Ex d IIC T5 Gb II G Ex de IIC T5 Gb II D Ex tb IIIC T 100 C Db REMATIC UMR 1PAEx OPIS Siłowniki elektryczne REMATIC wyposażone

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE SSR SOLID-STATE RELAYS

PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE SSR SOLID-STATE RELAYS PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE Z TYRYSTOREM SERII 860/861 860/861 SERIES SCR SOLID STATE RELAY Wymiary w mm. Dimension in mm TABELA DOBORU PRZEKAŹNIKA - RELAY SELECTION TABLE 10 A 25 A 40 A 50 A 70 A 90

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI \CONTENTS\

SPIS TREŚCI \CONTENTS\ SPIS TREŚCI \CONTENTS\ PARAMETRY I DANE TECHNICZNE GENERAL CONDITIONS Strona \Page\ Oznaczanie siłowników Regada \ Designation of the electric actuators Regada \ Zastosowanie oraz normy pracy \ Operating

Bardziej szczegółowo

VPS50. Miernik parametrów sieci energetycznej. Instrukcja obsługi PL

VPS50. Miernik parametrów sieci energetycznej. Instrukcja obsługi PL VPS50 Miernik parametrów sieci energetycznej Instrukcja obsługi PL 1 2 VPS50 - miernik parametrów sieci do pomiarów Three Phase (3W/4W) w układzie 3-fazowym 3- lub 4-przewodowym Spis treści 1. Wstęp 2.

Bardziej szczegółowo

RE7TP13BU regulowany przekaźnik czasowy opóźniający zał. - 0, s - 24 V AC DC - 2OZ

RE7TP13BU regulowany przekaźnik czasowy opóźniający zał. - 0, s - 24 V AC DC - 2OZ Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220

RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220 Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220 240 V AC Główne Gama produktów Typ produktu lub komponentu Typ przekaźnika Nazwa przekaźnika Parametry

Bardziej szczegółowo

ABL8MEM24006 Zasilacz impulsowy - 1 fazowy V AC - 24 V - 0.6A

ABL8MEM24006 Zasilacz impulsowy - 1 fazowy V AC - 24 V - 0.6A Parametry Zasilacz impulsowy - 1 fazowy - 100..240 V AC - 24 V - 0.6A Parametry Uzupełniające Ograniczenia napięcia wejściowego Częstotliwość sieci Prąd rozruchowy Parametry podstawowe Status sprzedaży

Bardziej szczegółowo

KATALOG SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH WYDANIE 2009

KATALOG SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH WYDANIE 2009 PARAMETRY I DANE TECHNICZNE \ UNIVERSAL CONDITIONS Oznaczani siłowników Regada \ Classification of The electric actuators Regada \ Zastosowanie oraz normy pracy \ Operation conditions and regulations \

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM REMATIC

SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM REMATIC SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM REMATIC Warunki pracy siłowników elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym Siłowniki REGADA są przeznaczone do pracy w strefach oznaczonych jako: Strefa

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with REMTIC MOR 3.4P OPIS Siłowniki elektryczne REMTIC wyposażone są w moduł elektroniki DMS3. Są sterowane napięciem 4V DC (sterowanie P) analogowym sygnałem prądowym lub napięciowym (sterowanie 3P). Programowanie

Bardziej szczegółowo

do wytwornicy LW69 (SE-015F/201) do wytwornicy LW81 (UP-130) do wytwornicy Alux WA sonda (elektroda) M14 L320

do wytwornicy LW69 (SE-015F/201) do wytwornicy LW81 (UP-130) do wytwornicy Alux WA sonda (elektroda) M14 L320 UKŁADY REGULACJI POZIOMU WODY ELECTRONIC LEVEL CONTROL 070 do wytwornicy LW69 (SE-05F/0) for steam generator LW69 (SE-05F/0) 070 do wytwornicy LW8 (UP-0) for steam generator LW8 (UP-0) 070 do wytwornicy

Bardziej szczegółowo

RM4LA32MW Przekaźnik kontroli poziomu cieczy RM4-L V AC DC

RM4LA32MW Przekaźnik kontroli poziomu cieczy RM4-L V AC DC Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Maksymalne napięcie łączeniowe Znamionowe napięcie zasilania [Us] Ograniczenie napięcia obwodu sterującego Pobór mocy w [W] Zestyki wyjściowe Maksymalne napięcie

Bardziej szczegółowo

ABL8RPS24100 Zasilacz impulsowy 1-3 fazowy V - 24 V - 10A

ABL8RPS24100 Zasilacz impulsowy 1-3 fazowy V - 24 V - 10A Parametry Zasilacz impulsowy 1-3 fazowy - 200..500 V - 24 V - 10A Parametry Uzupełniające Ograniczenia napięcia wejściowego Częstotliwość sieci Prąd rozruchowy Cos phi Parametry podstawowe Status sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315*

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21931712_0315* Arkusz zmian Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B Wydanie 03/2015 21931712/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Elektryczne siłowniki z funkcją awaryjną ANT40.11S, ANT40.11R LDM

Elektryczne siłowniki z funkcją awaryjną ANT40.11S, ANT40.11R LDM Elektryczne siłowniki z funkcją awaryjną ANT40.11S, ANT40.11R LDM Opis Siłowniki są wykonywane dla regulacji z sygnałem ciągłym lub trzypunktowym. Można je łączyć z zaworami dwudrogowymi i trójdrogowymi

Bardziej szczegółowo

Fuse supervision control (FSC) Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych (FSC) Features / Właściwości 1

Fuse supervision control (FSC) Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych (FSC) Features / Właściwości 1 438 Features / Właściwości Fuse monitoring unit for 3 phases system up to 690 V, compatible with NH00,, 2 and 3 TRIVER fuse switches. The Fuse Supervision Control unit has been developed specially for

Bardziej szczegółowo

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Typ VFR FOR THE RELIABLE BALANCING OF VOLUME FLOW RATES Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Each flow adjustment

Bardziej szczegółowo

Elektryczne siłowniki LDM ANT Technologia SUT. Opis. Właściwości. Zastosowanie. Położenie robocze. Techniczne parametry

Elektryczne siłowniki LDM ANT Technologia SUT. Opis. Właściwości. Zastosowanie. Położenie robocze. Techniczne parametry Elektryczne siłowniki LDM ANT40.11 Opis Siłowniki są wykonywane dla regulacji z sygnałem ciągłym lub trzypunktowym. Można je łączyć z zaworami dwudrogowymi i trójdrogowymi serii RV 113 i RV2xx. Napęd składa

Bardziej szczegółowo

DC UPS. User Manual. Page 1

DC UPS. User Manual. Page 1 DC UPS User Manual Page 1 1. Specyfikacja 1.1 Zasilacz PowerWalker DC UPS 12V jest innowacyjnym rozwiązaniem do zasilania prądem stałym o napięciu 12 VDC urządzeń do max 30W (2,5 A) obciążenia. W urządzeniu

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

Iskrobezpieczne Bariery Zenera

Iskrobezpieczne Bariery Zenera Iskrobezpieczne Bariery Zenera Intrinsic Safety Barriers Bariery Zenera Barriers Iskrobezpieczne bariery Zenera z serii MM... są najprostszym rodzajem iskrobezpiecznego interfejsu przeznaczonego do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Si ownikelektrycznyliniowy\electriclinearactuator\ ST0.1. Tabela specyfikacyjna\ Specification table ST 0.1, STR W 20W. Standard equipment:

Si ownikelektrycznyliniowy\electriclinearactuator\ ST0.1. Tabela specyfikacyjna\ Specification table ST 0.1, STR W 20W. Standard equipment: ST0.1 Siownikelektrycznyliniowy\lectriclinearactuator\ Wyposaeniestandardowe: Napiciezasilania230V rzyczeelektrycznenalistwzaciskow 2wycznikisiowe 1wycznikpooeniowy rzyczemechanicznesupkowe Optycznywskanikpooenia

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel ARS60-F4A01000 Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel Nazwa modelu > ARS60-F4A01000 Numer części > 1036258 At a glance Absolute singleturn

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA. Siłownik elektryczny liniowy STR 1

INSTRUKCJA MONTAŻOWA. Siłownik elektryczny liniowy STR 1 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Siłownik elektryczny liniowy ST 1 STR 1 Instrukcja montażowa siłownika ST 1, STR 1 Spis treści: INSTRUKCJA MONTAŻOWA SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH LINIOWYCH ST 1, STR 1 1. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA. Siłownik elektryczny liniowy ST 0 STR 0

INSTRUKCJA MONTAŻOWA. Siłownik elektryczny liniowy ST 0 STR 0 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Siłownik elektryczny liniowy ST 0 STR 0 Instrukcja montażowa siłownika ST 0, STR 0 Spis treści: INSTRUKCJA MONTAŻOWA SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH LINIOWYCH ST 0, STR 0 1. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA. Siłownik elektryczny liniowy ST 0.1 STR 0.1

INSTRUKCJA MONTAŻOWA. Siłownik elektryczny liniowy ST 0.1 STR 0.1 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Siłownik elektryczny liniowy ST 0.1 STR 0.1 Instrukcja montażowa siłownika ST 0.1, STR 0.1 Spis treści: INSTRUKCJA MONTAŻOWA SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH LINIOWYCH ST 0.1, STR 0.1 1. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 19-01-2017 09:19 Link do produktu: /modul-odtwarzacza-plikow-mp3-audio-p-2905.html Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Cena Dostępność Numer katalogowy 35,00 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

MOK-P MOK-P. Serwonapędy elektryczne jednoobrotowe (90 ) MODACT MOK MODACT CONTROL MOK. Typoszereg MOK-P 6/99

MOK-P MOK-P. Serwonapędy elektryczne jednoobrotowe (90 ) MODACT MOK MODACT CONTROL MOK. Typoszereg MOK-P 6/99 MOK-P MOK-P Serwonapędy elektryczne jednoobrotowe (90 ) MODACT MOK MODACT CONTROL MOK Typoszereg 52 325-52 329 MOK-P 6/99 ZASTOSOWANIE Serwonapędy przeznaczone są do przestawiania organów sterujących poprzez

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu konfiguracyjnego RFID-CS27-Reader User Guide of setup software RFID-CS27-Reader

Pomoc do programu konfiguracyjnego RFID-CS27-Reader User Guide of setup software RFID-CS27-Reader 2017-01-24 Pomoc do programu konfiguracyjnego RFID-CS27-Reader User Guide of setup software RFID-CS27-Reader Program CS27 Reader należy uruchomić przez wybór opcji CS27 i naciśnięcie przycisku START. Programme

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA. Siłownik elektryczny jednoobrotowy SP 3, SPR 3 SP 3.4, SPR 3.4 SP 3.5, SPR 3.5

INSTRUKCJA MONTAŻOWA. Siłownik elektryczny jednoobrotowy SP 3, SPR 3 SP 3.4, SPR 3.4 SP 3.5, SPR 3.5 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Siłownik elektryczny jednoobrotowy SP 3, SPR 3 SP 3.4, SPR 3.4 SP 3.5, SPR 3.5 Instrukcja montażowa siłownika SP(R) 3 SP(R) 3.5 Spis treści INSTRUKCJA MONTAŻOWA SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel Sprawozdanie z Badań Nr Strona/Page 2/24 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS STRONA PAGE Próba uszkodzenia przy przepięciach dorywczych TOV failure test 5 Próby wykonał / The tests were carried out by: mgr ing.

Bardziej szczegółowo

OT 180/ /700 P5

OT 180/ /700 P5 OT 180/120 277/700 P5 OPTOTRONIC Outdoor Constant current LED drivers Obszar zastosowań _ Oświetlenie ulic i przestrzeni miejskich _ Przemysł _ Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I Korzyści ze

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

BMXEHC0200 Moduł licznika M340-2 kanały

BMXEHC0200 Moduł licznika M340-2 kanały Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Funkcje licznika Czas cyklu Napięcie izolacji Typ wjścia Ograniczenia napięcia wejściowego Prąd wejściowy Stan napięcia 1 zagwarantowany Stan prądowy 1 gwarantowany

Bardziej szczegółowo

Podstawowe parametry techniczne \General conditions\

Podstawowe parametry techniczne \General conditions\ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKÓW REMATIC GENERAL CONDITIONS Strana \Page\ Oznaczenie siłowników Regada \ Designation of the electric actuators Regada \ Warunki pracy \ Operating conditions and

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA. Siłownik elektryczny wieloobrotowy SO 2P

INSTRUKCJA MONTAŻOWA. Siłownik elektryczny wieloobrotowy SO 2P INSTRUKCJA MONTAŻOWA Siłownik elektryczny wieloobrotowy Instrukcja montażowa siłownika Spis treści 1. Zastosowanie...2 1.1 Montaż i położenie robocze...2 1.2 Wpływ wyrobu na otoczenie...2 2. Środowisko

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics WL9L-P430 Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics Nazwa modelu > WL9L-P430

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS DETEKCJA MAGNETYCZNA MAGNETIC FIELD Podwójnego działania Double acting SERIA VBM, VBM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure

Bardziej szczegółowo

POOL 40. Instrukcja montaŝu POOL 40 do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031432

POOL 40. Instrukcja montaŝu POOL 40 do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031432 POOL 40 PL Instrukcja montaŝu POOL 40 do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031432 Instrukcja montaŝu POOL 40 Informacje ogólne POOL 40 jest wyposaŝeniem dodatkowym, które umoŝliwia podgrzewanie basenu za pomocą

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS Podwójnego działania Double acting SERIA VPM, VPM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure : 160 bar Średnice, Diameters : de 25

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485

Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 20-01-2017 08:44 Link do produktu: /modul-4-przekaznikow-sterowanych-rs485-p-3942.html Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Cena Dostępność Numer katalogowy 160,00

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo