DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DESCRIPTION. Electric actuators REMATIC are equipped with"

Transkrypt

1 Siłownik liniowy w wersji Ex \Explosionproof el. linear actuator\ II G Ex d IIC T5 Gb II G Ex de IIC T5 Gb II Ex tb IIIC T100 C b REMATIC ULR 1PAEx OPIS ESCRIPTION Siłowniki elektryczne REMATIC wyposażone są w moduł elektroniki MS3. Są sterowane napięciem 4V C (sterowanie P) analogowym sygnałem prądowym lub napięciowym (sterowanie 3P). Programowanie odbywa się za pomocą przycisków i migających diod LE znajdujących się na płycie sterowniczej, za pomocą modułu sterowania lokalnego lub za pomocą programu na PC (moduł komunikacji RS 3). Są przeznaczone dla reżimu pracy regulacyjnej lub reżimu ON OFF. Electric actuators REMATIC are equipped with electronics MS3. They are controlled by voltage 4 V C (P operation) or by analogue input signal: current or voltage (3P operation). Parameters setting is done through pushbuttons and blinking LE diodes placed on a control board, by means of a local control unit or via PC programme (interface RS 3). The actuators are aimed for modulating operation or operation ONOFF. WYPOSAŻENIE STANAROWE I FUNKCJE STANAR EQUIPMENT and FUNCTIONS Napięcie zasilania 30V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową Wyłącznik termiczny silnika wewnątrzuzwojeniowy Wyłączanie w położeniach krańcowych od siły i od położenia Siła wyłączająca regulowana od 50% do 100% lokowanie siły w położeniach krańcowych lokowanie siły przy rozruchu (starcie) programowane przekaźniki RE1, RE (18 funkcji) Przekaźnik REAY Sterowanie sygnałem 0/4 0 ma, 4 1 ma, 1 0 ma, lub 0/ 10V (nie dla wersji z MS3 ze sterowaniem P) Sterowanie napięciem 4V C Sterowanie impulsowe Tryb synchronizacji pracy Funkcja bezpieczeństwa ES (reakcja na awarię) Prądowy nadajnik położenia 4 0 ma pasywny (nie dla wersji z MS3 ze sterowaniem P) Pomocnicze wejściowe napięcie 4V C, 40 ma do zasilania wejść sterujących Wyjście zgłaszania awarii Grzałka sterowana z płyty sterowniczej Wskaźnik położenia na diodach LE Moduł komunikacji RS 3 Program do programowania na PC Przyłącze mechaniczne słupkowe Sterowanie ręczne Stopień ochrony IP 66 / IP 67 WYPOSAŻENIE OATKOWE AITIONAL ELECTRIC EQUIPMENT Sterowanie lokalne dla siłowników z MS3 Moduł dodatkowych przekaźników RE3, RE4, RE5 Moduł dodatkowych przekaźników RE1, RE, RE3, RE4, RE5, REAY Wersja z modułem komunikacji PROFIUS P V0/V1 Wersja z modułem komunikacji MOUS RTU Supply voltage 30V AC Terminal board connection Protection of the motor against overheating Switching off in limit positions from the position or torque Adjustable switchingoff thrust from 60 % to 100 % Torque (thrust) blocking in limit positions Torque (thrust) blocking during the start freely programmable relays R1, R (18 functions) Relay REAY Control by unified signal 0/4 0 ma, 4 1 ma, 1 0 ma, or 0/ 10V (not for MS3 in P version) Control voltage for remote control 4V C Impulse control (inching duty) Timing mode / regime of operation Safety function ES (failure reaction) Electronic position transmitter 40 ma passive (not for MS3 in P) Auxiliary voltage output 4V C, max. 40 ma for supply of the control inputs Output for failure messages Space heater operated by control unit LE position indicator Communication interface RS 3 Programme for parameters setting by PC Mechanical connection pillars Manual control Protection code IP 66 / IP 67 Local control for actuators with MS3 system Additional relays RE3, RE4, RE5 Additional relay module RE1, RE, RE3, RE4, RE5, REAY Version with control board PROFIUS P V0/V1 Version with control board MOUS RTU 91

2 ULR 1PAEx Siłownik liniowy w wersji Ex \Explosionproof el. linear actuator\ Tabela specyfikacyjna \Specification table\ ULR 1PAEx Kod zamówienia \Order code\ 546. x x x x x x / x x 10) Odporność klimatyczna \Climate resistance\ Standardowe \standard\ Zimne \cold\ Tropickalne \tropics\ Morskie \sea\ Klasa korozyjności atmosfery \Corrosivity category\ C3 C4 C3 C3 C3 C4 Temperatura otoczenia \Ambient temperature\ 5 C +55 C 50 C +40 C 5 C +55 C 50 C +40 C Klasa temperaturowa \Temperature class\ T5 Stopień ochrony \Enclosure\ IP 66 IP 67 IP 68 11) IP 66 IP Podłączenie elektryczne \Electric connection\ Na listwę zaciskową \To terminal board\ Sterowanie silnikiem \Switching of electric motor\ Za pomocą optoelementów 50 Hz \Via optoisolators\ 4) 60 Hz Za pomocą styczników rewersyjnych \Via r everse relays\ Napięcie zasilania \Voltage\ 50 Hz 30V AC 0V AC 10V AC 110V AC 3x400V AC 3x380V AC 3) Schemat podłączenia \Wiring diagram\ Z514, Z53, Z515 Z574c, Z563 Z514, Z53, Z515 Z574c, Z563 Z53, Z536, Z537 Z574e,Z563b 0 L T N 31) Siła wyłączająca \Switchingoff thrust\ Max. siła obciążenia \Max. load thrust\ 3) Max. siła obciążenia \Max. load thrust\ 33) Prędkość przestawienia \Operating speed\ 50 Hz 60 Hz N N N N 100 N N N N N N N N 3 00 N 000 N 800 N 10 mm/min 0 mm/min 10 mm/min 1 mm/min 4 mm/min 1 mm/min 0 mm/min 4 mm/min 40 mm/min 48 mm/min 10 mm/min 1 mm/min 0 mm/min 4 mm/min 40 mm/min 48 mm/min 80 mm/min 96 mm/min 80 mm/min 96 mm/min 80 mm/min 96 mm/min A H J C M R P Q E Skok roboczy \Operating stroke\ Skok roboczy jest programowany. Jeśli nie podamy go słownie w zamówieniu będzie ustawiony na 10 mm. \ Programme adjustable operating stroke. If not specified will be adjusted on 10 mm value\ A Płyta sterująca \Control board\ Sterowanie sygnały sterujące \Control Command input\ Sygnał wyjściowy \Output signal\ Schemat podłączenia \Wiring diagram\ P ON OFF i impulsowe \and inching\ 4V C Z515, Z537 F MS3 3P/P Modulowane \ Modulating\ 0/4 0 ma 0/ 10V ON OFF i impulsowe \ and inching\ 4V C 4 0 ma pasywny \passive\ Z514, Z53 Z53, Z536 G H MS3 M1 MS3 M MS3 P1 MS3 P MOUS RTU PROFIUS P V0 / V1 jednokanałowy \1 Channel\ redundant Jednokanałowy \1 Channel\ redundant ON OFF i impulsowe \ and inching\ 4V C Z574c, Z547e Z563, Z563b Z574c, Z547e Z563, Z563b M N P R Ciąg dalszy na nastepnej stronie \Next page\ 9

3 Siłownik liniowy w wersji Ex \Explosionproof el. linear actuator\ ULR 1PAEx Tabela specyfikacyjna \Specification table\ ULR 1PAEx Kod zamówienia \Order code\ 546. x x x x x x / x x Przyłącze mechaniczne \Mechanical connection\ ezpośrenie kołnierzowe \irectflange\ (EN 15714) Kołnierz + słupki \Flange + pillars\ Słupki \Pillars\ Kołnierz + 4 słupki \Flange + 4 pillars\ Kształt kołnierza \Flange shape\ F07 (Y/55) F10 (Y/70) A C E F A C E F Skok roboczy \ Operating stroke\ 40 mm 60 mm 50 mm (80) mm Wysokość przyłącza \Connecting height\ 50 mm 55 mm 103/65H1 110/65H1 11/80H8 9/57,15H8 10/57,15H 94/58,1H8 50/45H1 75/45H1 90/45H1 4/110 80/110 7/100 57/ / /65H1 110/65H1 11/80H8 9/57,15H8 10/57,15H 94/58,1H8 50/45H1 75/45H1 90/45H1 100/45H1 85/65H1 17/110 4/110 80/110 7/100 57/ /100 Wykonanie na zamówienie \Customer version\ 6) Gwint sprzęgła Rysunek wymiarowy \Thread of stem\ \imensional drawing\ M16x1.55 M0x1.530 M10x18 M1x1,50 M18 M16X1,58 U N 7/8" 9 P055/A P055/ 100/45H1 85/65H1 17/110 P053/A P053/ P053/C P053/ P053/E P053/F P057/F P057/G P057/H P057/ P057/C P057/A P057/ P057/E A H 4 Q G Z Y F E C 3 K L M N P R J V T U S W X A Wyposażenie dodatkowe \Additional equipment\ ez opisu w zamówieniu ustawiona jest maksymalna siła wyłączająca z wybranego zakresu, a skok ustawiony na 10 mm. \Without any additional equipment. Set on maximum switchingoff thrust. Set on minimum stroke 10mm\ Ustawienie skoku roboczego na określoną wartość \Adjustment of operating stroke to required value\ Ustawienie siły wyłączającej na określoną wartość z wybranego zakresu. \Adjustment of switchoff thrust to required value\ Schematy podłączeń \Wiring diagrams\ Moduł dodatkowych przekaźników RE1, RE, RE3, RE4, RE5, REAY (moduł MS3 RE6) E Z \ Additional relay module RE1, RE, RE3, RE4, RE5, REAY (module MS3 RE6) \ F K Moduł dodatkowych przekaźników RE3, RE4, RE5 (moduł MS3 RE3) \Additional relay module RE3, RE4, RE5 (module MS3 RE3)\ Sterowanie lokalne dla siłowników z modułem MS3 i wyświetlaczem LC (tylko dla temperatury do 5 C) \Local control for actuators with MS3 system with LC display (data displaying only up to 5 C)\ Skrzynka listwy zaciskowej z typem ochrony przciwwybuchowej e" na zamówienie Terminal box with type of protection "e" on request opuszczalne kombinacje wyposażenia dodatkowego \Allowed combinations and codes of additional equipment\: A+=0, A+=, A+E=3, A+F=4, +=9, +E=30, +F=31, +F=40,E+F=44, A++=5, A++E=53, A++F=54, A++F=63, A+E+F=67, ++F=80, +E+F=84, A++E+F=113, A+++F=114 Akcesoria dodatkowe \Accessories\ 71) 7) Kod zamówienia \Order code\ Kabel do modułu komunikacji 9F/RJ45 \Communication cable 9F/RJ45\ 4A80100 Przepusty kablowe dla przewodów ekranowanych lub nieekranowanych \Cable glands for armoured cables\ Podajemy w zamówieniu słownie \ Specify in your order\ Z500a Z473a

4 ULR 1PAEx Siłownik liniowy w wersji Ex \Explosionproof el. linear actuator\ Uwagi: 10) Patrz parametry techniczne "Środowisko robocze". 11) IP m./48 godz. 3) Parametry techniczne silników elektrycznych z prędkościami przestawienia Podane są w dziale parametrów elektrycznych "Parametry elektryczne silniki elektryczne". 4) Przy częstotliwości 60 Hz podane w katalogu siły obniżą się o 0,8 wartości. 31) Siłę wyłączającą z wybranego zakresu podać w zamówieniu słownie. W innym przypadku ustawiana jest maksymalna z wybranego zakresu. 3) Taką siłą można obciążyć siłownik w reżimie pracy S10 min, lub S45%, 6 90 cykli/h. 33) Taką siłą można obciążyć siłownik w reżimie pracy regulacyjnej S45%, 90 do 100 cykli/h. Obowiązuje przy wartościach podanych w katalogu, nominalnego napięcia zasilania, temperatury otoczenia +40 C, średnim obciążeniu 35% z maksymalnej siły wyłączającej. 6) Gwint sprzęgła podajemy w zamówieniu słownie. 71) Nie je można zamówić dla wersji z modułem komunikacji PROFIUS lub MOUS 7) Standardowo obudowy siłowników są produkowane z ochroną przeciwwybuchową typu d. Wersje siłowników z modułem komunikacji są z obudowami z ochroną przeciwwybuchową typu de (lista zaciskową znajduję się w oddzielnej skrzynce z ochroną przeciwwybuchową typu e ) Notes: 10) See the technical data sheet "Working environments". 11) IP 68, 10 m / 48 hours. 3) For detailed information on electric motors according to the operating time see the technical data sheet "Electric data Electric motors". 4) At a frequency of 60 Hz must be specified thrusts reduced 0.8 times. 31) Required switchoff thrust must be stated in the order. If not specified it is adjusted to the maximum thrust. 3) y this thrust is possible to load the actuator under duty cycle S10 min, or S45%, 690 cycles per hour. 33) y this thrust is possible to load the actuator under duty cycle S45%, cycles per hour. Valid for rated voltage, ambient temperature +40 C and at average loading 35% of max. switchoff thrust. 6) Thread in the coupling must be specified in the order by words. 71) It is notpossible to specify for version with PROFIUS or MOUS. 7) Standard version of electric actuator is designed with direct entry to the flame proof enclosure, protection type d. Versions provided with communication protocol meet the protection type de (terminal boards are builtin the separate box with protection type e ). Schematy podłączenia \Wiring diagrams\ UMR 1PAEx 94

5 Siłownik liniowy w wersji Ex \Explosionproof el. linear actuator\ ULR 1PAEx Przyłącze elektryczne:. na listwę zaciskową z 3 zaciskami dla przekroju przewodów max.,5 mm : Standardowo siłowniki posiadają 3 otwory na przepusty kablowe lub zaślepki w wykonaniu Ex. W otworach muszą być albo zaślepki albo przepusty kablowe. Typy i wielkość przepustów podane są w tabeli w rozdziale Parametry techniczne. Siłowniki ze sterowaniem lokalnym mają tylko otwory na przepusty lub zaślepki. Typ i ilość przepustów podajemy w zamówieniu słownie. Przepusty lub zaślepki użyte indywidualnie przez użytkownika muszą być określonego typu spełniającego wymagania certyfikatów IECEx / ATEX! X listwa zaciskowa zasilacza PE, N, L...zaciski (0,05 1,5 mm ) napięcia zasilania 30VAC, 50 Hz 0 V, +4V... zaciski (max. 1,5 mm ) wewnętrznego zasilacza 4V C (40 ma) X1 listwa zaciskowa na płytce sterowniczej COM, CLOSE OPEN, I1, I... zaciski (0,05 1 mm ) wejść sterujących 4V C +IN, IN, SH... zaciski (0,05 1 mm ) sygnału sterującego 4 0 ma lub 0/10V +L, L, SH... zaciski (0,05 1 mm ) prądowego sygnału wyjściowego (pasywny) 40 ma COM, NO, NC... zaciski (0,05 1,5 mm ) przekaźnika REAY COM, NO... zaciski (0,05 1,5 mm ) przekaźnika R1, R X listwa zaciskowa dodatkowych przekaźników COM1, RE3, RE4, COM5, NO5,NC5...zaciski (0,05 1,5 mm) przekaźniki RE3, RE4, RE5 X3 listwa zaciskowa silnika z zasilaniem 3fazowym L1, L, L3...zaciski (0,05 1,5 mm ) napięcia zasilania 3x400VAC, 50 Hz Electric connection: to terminal board with 3 terminals, wire cross section max..5 mm. Actuators as standard are equipped with blind plugs of approved type. After agreement, we can equip actuator with number and type of cable glands as shown in the table in "General conditions". The actuators without local control can be equipped with maximum 3 cable glands. The actuarors with local control can be equipped with maximum cable glands. Type and number of cable glands must be stated in your order (by words). Cable glands used by the user must as well be of approved type with IECEx / ATEX certificate. X screw terminal board of the voltage supply source PE, N, L...terminals (0,051,5 mm ) of supply 30V AC, 50 Hz 0 V, +4V...terminals (max. 1,5 mm ) of output voltage 4V C (40 ma) X1 screw terminal board on the control unit COM, CLOSE OPEN, I1, I... terminals (0,05 1 mm ) of control inputs 4V /C +IN, IN, SH...terminals (0,05 1 mm ) of unified input signal 0/4 0 ma or 0/10V +L, L, SH...terminals (0,05 1 mm ) of output current signal (passive) 4 0 ma COM, NO, NC... terminals (0,05 1,5 mm ) of relay REAY COM, NO... terminals (0,05 1,5 mm ) of relay terminals R1, R X screw terminal board on the additional relay board COM1, RE3, RE4, COM5, NO5,NC5...terminals (0,05 1,5 mm ) of relay relé RE3, RE4, RE5 X3 skrutková svorkovnica of suply 3phase electric motor L1, L, L3...terminals (0,051,5 mm ) of supply 3x400V AC, 50 Hz 95

6 ULR 1PAEx Siłownik liniowy w wersji Ex \Explosionproof el. linear actuator\ Legenda: Z473a...podłączenie modułu sterowania lokalnego w siłownikach z systemem MS3 Z500...podłączenie modułu 6 dodatkowych przekaźników Z500a... podłączenie modułu 3 dodatkowych przekaźników Z podłączenie siłownika z silnikiem 1fazowym (3P) sterowanie analogowym sygnałem wejściowym 0/4 0 ma z przełączeniem na sterowanie (P) ON/OFF lub impulsowe P. Częścią składową jest sygnał wyjściowy 4 0 mapasywny. Z podłączenie siłownika z silnikiem 1fazowym dla sterowania ON/OFF (P). Z53... podłączenie siłownika z silnikiem 1fazowym (3P) sterowanie analogowym sygnałem wejściowym 0/ 10V z przełączeniem na sterowanie (P) ON/OFF lub impulsowe P. Częścią składową jest sygnał wyjściowy 4 0 mapasywny. Z53... podłączenie siłownika silnikiem 3fazowym (3P) sterowanie analogowym sygnałem 0/40 ma z przełączaniem na (P) sterowanie ONOFF lub P impulsowe. Częścią składową jest sygnał wyjściowy 4 0 ma pasywny. Załączanie silnika przez styczniki rewersyjne. Z podłączenie siłownika z silnikiem 3fazowym 3P sterowanie analogowym sygnałem wejściowym 0/ 10V z przełączeniem na sterowanie (P) ON/OFF lub impulsowe P. Częścią składową jest sygnał wyjściowy 4 0 mapasywny. Z537podłączenie siłownika z silnikiem 3fazowym dla sterowania ONOFF (P). Załączanie silnika przez styczniki rewersyjne. Z537...podłączenie siłownika z silnikiem 3fazowym dla sterowania (ON/OFF (P) Z podłączenie ULR1PAEx z silnikiem 1fazowym i modułem komunikacji MOUS / PROFIUS redundand Z563b... podłączenie ULR1PAEx z silnikiem 3fazowym, stycznikami rewersyjnymi i modułem komunikacji MOUS / PROFIUS redundand Z574c... podłączenie ULR1PAEx z silnikiem 1fazowym i modułem komunikacji MOUS / PROFIUS jednokanałowym Z574e... podłączenie ULR1PAEx z silnikiem 3fazowym, stycznikami rewersyjnymi i modułem komunikacji MOUS / PROFIUS jednokanałowym Legend: Z473a...wiring diagram of electric local control for control board MS3 Z500...wiring diagram module with 6 additional relays Z500a... wiring diagram module with 3 additional relays Z514...wiring diagram of EA with 1phase electric motor for the ON/OFF control or for analogue input 0/4 0 ma and output signal 4 0 ma Z515...wiring diagram of EA with 1phase electric motor for the ON/OFF control (P) Z53...wiring diagram of EA with 1phase electric motor for the ON/OFF control or for analogue input 0/ 10 V and output signal 4 0 ma Z53...wiring diagram of EA with 3phase electric motor for the ON/OFF control or for analogue input 0/4 0 ma and output signal 4 0 ma. Switching of electric motor via reverse contactors. Z536...wiring diagram of EA with 3phase electric motor for the ON/OFF control or for analogue input 0/ 10 V and output signal 4 0 ma. Switching of electric motor via reverse contactors. Z537...wiring diagram of EA with 3phase electric motor for the ON/OFF control (P). Contactless switching of electric motor. Z wiring diagram of EA with 1phase electric motor with communication protocol MOUS / PROFIUS redundand Z563b... wiring diagram of EA with 3phase electric motor with reverse contactors with communication protocol MOUS / PROFIUS redundand. Z574c... wiring diagram of EA with 1phase electric motor with communication protocol MOUS / PROFIUS 1 channel Z574e... wiring diagram of EA with 3phase electric motor with reverse contactors with communication protocol MOUS / PROFIUS 1 channel. C...kondensator COM(RS3)..możliwość podłączenia siłownika do PC MS3...moduł elektroniki EPV passive...elektroniczny prądowy nadajnik położenia z sygnałem 4 0 ma pasywny E1...grzałka F1...ochrona termiczna silnika F3...bezpiecznik zasilacza K1 / K...styczniki rewersyjne M1~ / M3~...silnik jednofazowy lub trójfazowy N...regulator położenia POSITION...czujniki położenia Rin...rezystancja wejściowa R L...rezystancja obciążenia U N...napięcie zasilania dla EPV R1, R...dowolnie programowane przekaźniki REAY...przekaźnik gotowości (dowolnie programowany) RE1 RE5...dodatkowe przekaźniki TORQUE...czujnik momentu IN / OUT... wejścia / wyjścia C...capacitor COM(RS3)...possibility for connecting the control unit to a PC MS3...electronic module EPV passive...electronic position transmitter is passive with output current signal 4 0 ma E1...space heater F1...motor`s thermal protection F3...fuse of voltage supply source K1 / K...reverse relays M1 ~ / M3~...singlephase / threephase electric motor N...positioner POSITION...position scanning Rin...input resistance RL...load resistance UN...voltage for EPV R1, R...free programmable relay REAY...REAY relay (freeprogrammable) RE1 till RE5...additional relays TORQUE...torque scanning Programowe możliwości ustawienia sygnałów wejściowych wyjściowych i sterujących Przekaźniki R1, R, RE1, RE RE3, RE4, RE5: nieaktywne, położenie otwarte, położenie zamknięte, moment otwarte, moment zamknięte, moment zamknięte lub otwarte, moment otwarte lub położenie otwarte, moment zamknięte lub położenie zamknięte, praca w kierunku otwiera, praca w kierunku zamyka, praca, praca sygnalizowana miganiem, do położenia, od położenia, ostrzeganie, sterowanie zdalne, sterowanie lokalne, sterowanie wyłączone. Przekaźnik REAY: błędy, błędy i ostrzeżenia, błędy lub brak sygnału sterującego, błędy i ostrzeżenia lub brak sygnału sterującego. Sygnał wyjściowy (z EPV pasywny): 4 0 ma lub 0 4 ma Sterowanie (regulacja): P, 3P, 3P/Pprzełączanie na I Sygnał sterujący(n) : prądowy: 4 0 ma, 0 4 ma, 0 0 ma, 0 0 ma, 4 1 ma, 1 4 ma, 1 0 ma, 0 1 ma; napięciowy: 10V, 10 V, 0 10V, 10 0V. Wejście I1 : NIEAKTYWNE, ES (Emergency Shut own przy aktywnym wejściu I1 ustawia siłownik zgodnie z ustawioną funkcją Reakcja na awarię), L (odblokowanie sterowania lokalnego nie dotyczy wykonania siłownika bez sterowania lokalnego), STOP. Wejście I: NIEAKTYWNE, ES (Emergency Shut own przy aktywnym wejściu I, ustawia siłownik zgodnie z ustawioną funkcją Reakcja na awarię) L (blokowanie sterowania lokalnego nie dotyczy wykonania siłownika bez sterowania lokalnego), sterowanie P przy podłączonym regulatorze (dla programowej możliwości sterowania 3P/P I) obowiązuje przy aktywnym wyjściu I sterowany binarnymi wejściami 4V C). REAKCJA NA AWARIĘ: OTWIERA, ZAMYKA, NIE REAGUJE, POŁOŻENIE EZPIECZNE. Program possibilities of setting the inputs, outputs and control signals Program possibilities for R1, R, RE1, RE, RE3, RE4, RE5 relays: disabled, open position, close position, torqueopen, torque close, torque open or torque close, torque open or position open, torque close or position close, open, close, movement, movement flasher, to position, from position, warning, remote control, local control, control shut off. Program possibilities for REAY relay: errors, errors or warnings, errors or no remote, errors or warnings or no remote. Program possibilities for output signal (from EPV passive) : 4 0 ma, 0 4 ma. Control programme options (regulating): P, 3P, 3P/P switched over to I Program possibilities for input control signal (N): current: 4 0 ma, 0 4 ma, 0 0 ma, 0 0 ma, 4 1 ma, 1 4 ma, 1 0 ma, 0 1 ma; voltage: 10 V, 10 V, 0 10 V, 10 0 V, Program possibilities for inputs I1: ISALE, ES (Emergency shut down If the Input I1 is active, the actuator will be reset to the programmed position as function "FAILURE REACTION"), L (local releasing, remote releasing), STOP. Program possibilities for inputs I: ISALE, ES (Emergency shut down If the Input I is active, the actuator will be reset to the programmed position as function "FAILURE REACTION"), L (local releasing, remote releasing), STOP P (when controller is switch on (for control programme option 3P/P I)) allows control using the binary 4V Cinputs with I input activated. Program possibilities of FAILURE REACTION: PositionOPEN, PositionCLOSE, STOP, SAFE POSITION. The identical functions cannot be set on I1 &I inputs in addition to the disabled state (e.g., if the ES function is set on I1 input, it is not possible to select the (ES) function on I input at the same time Na wyjściach I1, I nie można ustawić takiej samej funkcji z wyjątkiem stanu nieaktywny (np. jak jest ustawiona funkcja ES na wejściu I1, nie można funkcji ES ustawić na wejściu I. 96

7 Siłownik liniowy w wersji Ex \Explosionproof el. linear actuator\ ULR 1PAEx Rysunki wymiarowe \imensional drawings\ ULR 1PAEx P053/A P053/ P053/C P053/ P053/E P053/F M M M M M M Wykonanie \Version\ A H T Z V L P

8 ULR 1PAEx Siłownik liniowy w wersji Ex \Explosionproof el. linear actuator\ Sterowanie lokalne \Local control\ Wymiary sprzęgła \Coupling dimensions\ P057/A P057/ P057/C P057/ P057/E P057/F P057/G P057/H Wykonanie \Version\ 45 H1 45 H1 45 H1 45 H H H H H H L M G E M86H M10x18 M10x1.58 M18 M1x1,5 M1x1.56H M148 M16x1.58 7/8"9UN Z P

9 Siłownik liniowy w wersji Ex \Explosionproof el. linear actuator\ ULR 1PAEx P055/A F M8 5 P055/ F M M15x1,5 M0x1, P 055 Wykonanie \Version\ Kołnierz \Flange\ d 1 d d 3 d 4 l l 4 d 8 H 99

10 ULR 1PAEx Siłownik liniowy w wersji Ex \Explosionproof el. linear actuator\ Rysunek wymiarowy siłownika ULR 1PAEx dla typu ochrony "de" ze sterowaniem lokalnym część górna. \imensional drawings ULR 1PAEx with type of protection "de" and with local control the upper part. P08 100

IP 65 IP 67 1 IP 67 IP 67 IP 67. Napięcie zasilania \Voltage\ Z1a + Z11a 220 V AC L 3x400 V AC. Z78a + Z12a 8) 9 3x380 V AC Z78a + Z12a 8) M 24 V AC

IP 65 IP 67 1 IP 67 IP 67 IP 67. Napięcie zasilania \Voltage\ Z1a + Z11a 220 V AC L 3x400 V AC. Z78a + Z12a 8) 9 3x380 V AC Z78a + Z12a 8) M 24 V AC ST 1 Siłownik elektryczny liniowy \ lectric linear actuator Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 3 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową wyłączniki siłowe wyłączniki położeniowe wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Si ownikelektrycznyjednoobrotowy\electricpart-turnactuator\

Si ownikelektrycznyjednoobrotowy\electricpart-turnactuator\ Siownikelektrycznyjednoobrotowy\Electricpartturnactuator\ REMTI SPR0P HRKTERYSTYK Siowniki elektryczne REMTI z bezkontaktowym czujnikiem pooenia. Niezawodna mechanika tradycyjnych siowników jednoobrotowych

Bardziej szczegółowo

\Corrosion class\ Schemat podłączenia \Wiring diagram\ 230 V AC Z404 + Z403b 220 V AC L 3x400 V AC 28) 1 2 3x380 V AC 28) 33) Pobór mocy \Power\

\Corrosion class\ Schemat podłączenia \Wiring diagram\ 230 V AC Z404 + Z403b 220 V AC L 3x400 V AC 28) 1 2 3x380 V AC 28) 33) Pobór mocy \Power\ U -x II G x d II T5 Gb + II G c Standardowa \standard\ Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 30 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową wyłączniki siłowe wyłączniki położeniowe wyłączniki sygnalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny liniowy w wersji przeciwwybuchowej \ Explosion-proof el. linear actuator

Siłownik elektryczny liniowy w wersji przeciwwybuchowej \ Explosion-proof el. linear actuator Siłownik elektryczny liniowy w wersji przeciwwybuchowej \ xplosion-proof el. linear actuator ST 1-x Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 230 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Kod zam ów ie nia \ Orde r code 291. x - x x x x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n

Kod zam ów ie nia \ Orde r code 291. x - x x x x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n SP 1-Ex Siłownik elektr. jednooborotowy w wersji przeciwybuchowej \Explosion-proof el. part-turn actuator\ Wyposażenie stadardowe: Napięcie zasilania 230 V C Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2

Bardziej szczegółowo

Siłownik wieloobrotowy w wersji Ex \ Explosion-proof multi-turn actuator

Siłownik wieloobrotowy w wersji Ex \ Explosion-proof multi-turn actuator II 2G Ex d II T5 Gb + II 2G c Wyposażenie standardowe: Tabela specyfikacyjna \Specification table\ UM 1-Ex apięcie zasilania 230 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny jednoobrotowy dźwigniowy\ Electric part-turn actuator

Siłownik elektryczny jednoobrotowy dźwigniowy\ Electric part-turn actuator MP Siłownik elektryczny jednoobrotowy dźwigniowy\ Electric part-turn actuator Wyposażenie standardowe Napięcie zasilania 230 V AC Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki momentowe 2 wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Kod zam ów ie nia \ Orde r code 491. x - x x x x x / x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n

Kod zam ów ie nia \ Orde r code 491. x - x x x x x / x x. Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n ST 1 Siłownik elektryczny liniowy \Electric linear actuator\ Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 23 V Przyłącze elektryczne na listwę zaciskową 2 wyłączniki siłowe 2 wyłączniki położeniowe 2 wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller SO 2P Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multiturn actuator Tabela specyfikacyjna \Specification table SO 2P Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 23 V A, 3x4 V A Przyłącze na listwę zaciskową

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller. Sprzężenie zwrotne potencjometryczne 8) 16)

Elektroniczny regulator położenia-n/ Electronic position controller-n. Bez regulatora /without controller. Sprzężenie zwrotne potencjometryczne 8) 16) MO 3.4 Siłownik elektryczny wieloobrotowy \Electric multi-turn actuator Standard equipment: Voltage 3x400 V AC Terminal board connection 2 torque switches 2 position switches 2 signalling switches Space

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania \Voltage\ 24V DC 230V AC 220V AC 24V AC 3x400V AC. 3x380V AC 3x380V AC 28) 24V DC 230V AC 220V AC 24V AC 3x400V AC.

Napięcie zasilania \Voltage\ 24V DC 230V AC 220V AC 24V AC 3x400V AC. 3x380V AC 3x380V AC 28) 24V DC 230V AC 220V AC 24V AC 3x400V AC. SO 2P Siłownik elektryczny wieloobrotowy \ Electric multiturn actuator Tabela specyfikacyjna \Specification table SO 2P Kod zamówienia \Order code\ Wyposażenie standardowe: Napięcie zasilania 230 V, 3x400

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315*

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21931712_0315* Arkusz zmian Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B Wydanie 03/2015 21931712/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 1 z 8 TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel ARS60-F4A01000 Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel Nazwa modelu > ARS60-F4A01000 Numer części > 1036258 At a glance Absolute singleturn

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS MIDI CONTROL 5300 Wh MULTI CONTROL 24000 Wh MINI CONTROL 1500 Wh MICRO CONTROL 500 Wh 660x350x230 1100x500x230 900x600x450 lub 1800x600x450 bez baterii 900x600x450 or 1800x600x450 no batteries 1950x600x450

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo Opis / Zastosowanie AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Siłowniki

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe parametry techniczne \General conditions\

Podstawowe parametry techniczne \General conditions\ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKÓW REMATIC GENERAL CONDITIONS Strana \Page\ Oznaczenie siłowników Regada \ Designation of the electric actuators Regada \ Warunki pracy \ Operating conditions and

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G KATALOG MODUŁÓW LED LED MOD ULE S CATALOG SUGEROWANY SCHEMAT PODŁĄCZENIA SUGGESTED CONNECTION SCHEME 100 240VAC AC/N(BLUE) AC/L(BROWN) I N P U T 2 0.51.5mm wire for S/N: GLOBAL GLPW LEADER PO ER GPV6012

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics WL9L-P430 Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics Nazwa modelu > WL9L-P430

Bardziej szczegółowo

AME 25 SD (sprężyna w dół), AME 25 SU (sprężyna do góry)

AME 25 SD (sprężyna w dół), AME 25 SU (sprężyna do góry) Arkusz Informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 25 SD (sprężyna w dół), AME 25 SU (sprężyna do góry) Opis / zastosowanie AME 25 SD lub SU stosowane są z zaworami VRB, VRG, VF, VL, VFS 2

Bardziej szczegółowo

Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR

Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR Siłowniki Siłowniki TA-MC Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA STRONA 18-2 Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA Tylko do baterii ołowiowo-kwasowych, do 150Ah wartości znamionowej. Znamionowy prąd wyjścia: 3A, 6A, 12A przy 12VDC 2.5, 5A, 10A przy 24VDC. Ochrona na wejściu i wyjściu.

Bardziej szczegółowo

2001-11-15 KK-06/01 Edycja 6 Strona 1 z 6

2001-11-15 KK-06/01 Edycja 6 Strona 1 z 6 2001-11-15 KK-06/01 Edycja 6 Strona 1 z 6 2001-11-15 KK-06/01 Edycja 6 Strona 2 z 6 Charakterystyka wykonania: moce znamionowe podane s dla pracy S1, napicie znamionowe 380, 400 lub 500 [V], czstotliwo

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Napiêcie zasilania U B 10...30 VDC Nominalny pr¹d obci¹ enia I e 200 ma k

Dane techniczne Napiêcie zasilania U B 10...30 VDC Nominalny pr¹d obci¹ enia I e 200 ma k Czujniki indukcyjne Inductive sensors R DC -przewodowe Uprox DC -przewodowe Faktor dla wszystkich metali Odporne na pola meganetyczne Cylindryczne, M, M8, M0 Mosiê ne, chromowane Z³¹cze - dioda LED, widoczna

Bardziej szczegółowo

Specjalizowane układy analogowe przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane

Specjalizowane układy analogowe przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane Układy scalone c.d. Specjalizowane układy analogowe przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane Ryszard J. Barczyński, 2012 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Opis / Zastosowanie AMV 13 SU AMV 23 SU AMV 13 SU stosowane są z zaworami VZ, VRBZ oraz AMV 13 SU

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA KONTROLER EZC Moduł Główny EZC 12 Microcenter, przeznaczony jest do współpracy z wieloma termostatami pokojowymi, oraz zaworami termoelektrycznymi (głowicami) stosowanymi, na przykład, w wodnym ogrzewaniu

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Napiêcie zasilania U B 10...30 VDC Nominalny pr¹d obci¹ enia I e 200 ma k

Dane techniczne Napiêcie zasilania U B 10...30 VDC Nominalny pr¹d obci¹ enia I e 200 ma k Czujniki indukcyjne Inductive sensors R DC -przewodowe Uprox DC -przewodowe Faktor dla wszystkich metali Odporne na pola meganetyczne Cylindryczne, M, M8, M0 Mosiê ne, chromowane Z³¹cze - dioda LED, widoczna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów Nadajnik położenia przełącznika zaczepów 1. ZASTOSOWANIE Nadajnik NPPZ-1 wysyła informacje o aktualnym położeniu przełącznika zaczepów transformatora. Nadajnik jest sprzężony mechanicznie z przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS Podwójnego działania Double acting SERIA VPM, VPM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure : 160 bar Średnice, Diameters : de 25

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz SITOP, 10A, 1/2-fazowy

Zasilacz SITOP, 10A, 1/2-fazowy Zasilacz SITOP, 5A, 1/2-fazowy Zasilacz SITOP, 10A, 1/2-fazowy 6EP1 333-3BA00 6EP1 334-3BA00 Instrukcja obsługi SIEMENS AG ÖSTERREICH, 03.2010 1/5 Zasilacz SITOP, 5A/10A 1/2-fazowy Zasilacz SITOP, 5A,

Bardziej szczegółowo

RE7MY13MW przekaźnik czasowy opóźniający 8-funkcyjny - 0,05..1 s - 240 V AC DC - 2 OC

RE7MY13MW przekaźnik czasowy opóźniający 8-funkcyjny - 0,05..1 s - 240 V AC DC - 2 OC Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 608 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, GAP19 Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

safety Przekaźniki bezpieczeństwa wyłącznik bezpieczeństwa/ drzwi bezpieczeństwa SNO 4062K/ SNO 4062KM

safety Przekaźniki bezpieczeństwa wyłącznik bezpieczeństwa/ drzwi bezpieczeństwa SNO 4062K/ SNO 4062KM Urządzenie bazowe do nadzoru jedno-, lub dwukanałowych wyłączników, drzwi, mat i barier świetlnych kategoria stopu 0 według EN 60204-1 zastoswanie do kategorii 4 według EN 954-1 kategoria urządzenia: 4

Bardziej szczegółowo

KATALOG SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH WYDANIE 2009

KATALOG SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH WYDANIE 2009 PARAMETRY I DANE TECHNICZNE \ UNIVERSAL CONDITIONS Oznaczani siłowników Regada \ Classification of The electric actuators Regada \ Zastosowanie oraz normy pracy \ Operation conditions and regulations \

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS DETEKCJA MAGNETYCZNA MAGNETIC FIELD Podwójnego działania Double acting SERIA VBM, VBM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure

Bardziej szczegółowo

ELPOREX Sp. z o.o. ELEKTORNIKA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 2014-15. www.elporex.com.pl

ELPOREX Sp. z o.o. ELEKTORNIKA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 2014-15. www.elporex.com.pl ELPOREX Sp. z o.o. WYŚWIETLACZE, MIERNIKI DUŻE WYŚWIETLACZE KONWERTERY SYGNAŁÓW ELEKTORNIKA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 2014-15 www.elporex.com.pl Uniwersalne 85-265Vac/dc Uniwersalne 11-60Vdc, 24/48Vac

Bardziej szczegółowo

BESEL S.A. FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 63 serii h

BESEL S.A. FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 63 serii h K.K. /11 B E E BEE.. FBYK IIKÓW EEKYCZYCH IIKI IUKCYE EOFZOWE O WZIOIE OI WŁU 63 serii h Charakterystyka silników katalogowych: silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów

Siłowniki elektryczne do zaworów 4 895 SSC81, SSC61... Siłowniki elektryczne do zaworów SSC81 SSC61... o skoku nominalnym 5,5 mm SSC81 SSC61 SSC61 napięcie zasilania 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny napięcie zasilania 24 V AC sygnał

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

SPID Elektronik. Sterownik MD-01 MD-01

SPID Elektronik. Sterownik MD-01 MD-01 SPID Elektronik Sterownik MD-01 MD-01 Spis treści Spis treści... 2 Ogólne... 4 Schemat blokowy... 4 Parametry sterownika... 4 Zdjęcia i opis... 5 Front... 5 Tył... 5 Obsługa... 6 Tryb pracy normalnej (NORMAL)...

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRFD24 (-O) Siłownik Zamknij/Otwórz z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 1,6 Nm Napięcie znamionowe AC / DC 24 V Sterowanie:

Bardziej szczegółowo

VRM SIŁOWNIK DO ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH

VRM SIŁOWNIK DO ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH VM SIŁOWNI DO ZAWOÓW MIESZAJĄCYCH Z SYGNAŁEM CIĄGŁYM WŁAŚCIWOŚCI ATA ATALOGOWA Odporny na przeciążenia i blokowanie Bezobsługowy napęd do zaworów mieszających z grzybem obrotowym Czytelna pozycja siłownika

Bardziej szczegółowo

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 KATALOG ONLINE www.mysick.com Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 IM12-06BPS-NC1 Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 Nazwa modelu > IM12-06BPS-NC1

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator prądu typ 30RC20 D

Cyfrowy regulator prądu typ 30RC20 D Cyfrowy regulator prądu typ 30RC20 D 9 36 VDC do 3,0 A KARTA KATALOGOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 430 340 04.2016 ZASTOSOWANIE Cyfrowy regulator prądu typ 30RC20 D służy do sterowania pracą hydraulicznych

Bardziej szczegółowo

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji:

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji: Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95 tel./fax: (034) 324-13-50, 361-38-35 e-mail :pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej Telemetria PTIB 2 semestr Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej 1. Konfiguracja połączenia lokalnego głowicą optyczną Podłączyć do licznika głowicę optyczną (kabel powinien wystawać,,w

Bardziej szczegółowo

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50 Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do D50 SQK349.00 Sterowanie 3-punktowe Elektryczny silnik rewersyjny Znamionowy kąt obrotu 90 Możliwość wyposażenia w 1 przełącznik pomocniczy Do zaworów

Bardziej szczegółowo

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8.

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8. e Hercules www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 e SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów czujniki Pojemnościowe zalety: ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów www.contrinex.com 241 czujniki Pojemnościowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100

AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100 Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100 Opis Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008 inteligentna elektronika przemysłowa UNIWERSALNY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI \CONTENTS\

SPIS TREŚCI \CONTENTS\ SPIS TREŚCI \CONTENTS\ PARAMETRY I DANE TECHNICZNE GENERAL CONDITIONS Strona \Page\ Oznaczanie siłowników Regada \ Designation of the electric actuators Regada \ Zastosowanie oraz normy pracy \ Operating

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator prądu typ 20RC10 E

Cyfrowy regulator prądu typ 20RC10 E Cyfrowy regulator prądu typ 20RC10 E 9 36 VDC do 3,0 A KARTA KATALOGOWA STRUKCJA OBSŁUGI WK 427 790 04.2015 ZASTOSOWANIE Cyfrowy regulator prądu typ 20RC10 E służy do sterowania elektromagnesem proporcjonalnym

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

Napędy elektryczne sterowane sygnałem analogowym AME 435 QM

Napędy elektryczne sterowane sygnałem analogowym AME 435 QM Napędy elektryczne sterowane sygnałem analogowym AME 435 QM Opis Napęd posiada kilka funkcji specjalnych, takich jak: automatyczne dostosowanie skoku do pozycji krańcowych zaworu, co skraca czas rozruchu;

Bardziej szczegółowo

SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS. Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh

SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS. Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh Ixengo L 230 V RTS Napęd śrubowy do bram skrzydłowych SKRZYDŁO DO 4 M 400 KG Solidny, wydajny i łatwy w montażu

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKI LINIOWE ESL-10- dla ciepłownictwa i klimatyzacji spełnia wymagania PN-92/M-42011

ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKI LINIOWE ESL-10- dla ciepłownictwa i klimatyzacji spełnia wymagania PN-92/M-42011 ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKI LINIOWE ESL0 dla ciepłownictwa i klimatyzacji spełnia wymagania PN9/M0 ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKI LINIOWE TYP ESL0 (STAŁOPRĘDKOŚCIOWE) PRZEZNACZONE SĄ DO NAPĘDU ZAWIERADEŁ REGULACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym NEMA-PREMIUM EFFICIENCY

Trójfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym NEMA-PREMIUM EFFICIENCY Rok załoŝenia 1878 ISO 9001 Trójfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym NEMA-PREMIUM EFFICIENCY Three-phase induction motors with squirrel-cage rotor NEMA-PREMIUM EFFICIENCY EDITION 3 FABRYKA MASZYN

Bardziej szczegółowo